PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL"

Transkript

1 KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the whitecollar selection Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Tez Başlığı: Sensorinöral İşitme Engelli Çocuklarda Davranış ve Uyum Sorunları Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Tez Başlığı: Sosyo Ekonomik Faktörlerle Zeka Arasındaki İlişkinin Araştırılması AKADEMIK UNVANLAR 2006 Profesör: Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı 2000 Doçent: Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent: Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı 1985 Okutman: Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

2 AKADEMIK VE İDARİ DENEYIM 2015 : İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü : Koç Üniversitesi, Danışman Öğretim Üyesi : Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Öğretim Üyesi : İngiltere, Oxford ve Birmingham (Square One Training Associates), Akademik izinli, sabbatical (kitap çalışması, eğitim semineri) : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu Hisarı Yerleşkesi Yöneticisi : Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Bşk : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Bşk : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı Bşk : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Bşk Kasım 2008 Şubat: İtalya, Bologna, PRIMA, Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale, (konuk araştırmacı) : Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Bşk : Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Bşk. Yrd : Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

3 : Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Okutman : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ağır İşiten Çocuklar Merkezi, Psikolog AKADEMİK İLGİLERİ Psikoloji: - İşyerinde Psikolojik Taciz - Motivasyon - İş tutumları - İş stresi Örgütsel Davranış: - Personel seçimi - Performans değerleme - Eğitim yöntemleri YAYINLAR Kiittap 1. Tınaz, P. (2013, 2009, 2005), Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İstanbul: Beta Yayınları. 2. Tınaz, P. (2012), Mobbing: Bugün Bana Yarın Sana, İstanbul: Beta Yayınları. 3. Tınaz, P. (2011, 2008, 2006.), İşyerinde Psikolojik Taciz, İstanbul: Beta Yayınları. 4. Tınaz, P., Karatuna, I. (2010), İşyerinde Psikolojik Taciz: Sağlık Sektöründe Kesitsel Bir Araştırma, Ankara: TÜRK-İŞ Yayınları. 5. Tınaz, P., Bayram, F., Ergin, H. (2008), Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutları ile İşyerinde Psikolojik Taciz, İstanbul: Beta Yayınları.

4 6. Tınaz, P. (2000), Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri, İstanbul: Mess Yayınları. Makallellerr 1. Tınaz, P., Gök, S., Karatuna, I., "Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanlarının İşyerinde Psikolojik Taciz Algıları", Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1), 39-53, Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I., Türkiye de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:9, Sayı:34, 2010, ss Tınaz,P., İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing): Kavram, Süreç, Tanı ve Çözüm Önerileri, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 4, Aralık 2009, ss Tınaz, P., İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Özel Kalemler Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 1, Sonbahar 2009, ss Tınaz, P., Mobbingcilerin Kişilik Özellikleri, Kaynak Dergisi, Sayı: 38-39, Nisan-Eylül 2009, ss Tınaz, P., Adeta Bir Savaş Olan Mobbing ile Mücadelede, Mobbing Uzmanının Rolü, HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Yıl:10, Nisan 2007, ss Tınaz, P., Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), Mercek Dergisi, MESS, Yıl:12, Sayı:46, Ocak 2007, ss Tınaz, P., Acımasız ve Sinsi Bir İşyeri Hastalığı, İş&Güç Dergisi, Yıl:2, Sayı:9, 2006, ss Tınaz, P., Çalışma Yaşamında Psikolojik Bir Dram: Mobbing, Toprak İşveren Dergisi, Sayı:71, Eylül 2006, ss Tınaz, P., İşyerinde Psikolojik Taciz, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı 11, 2006/4, 2006, ss Tınaz, P., Mobbing: İş Yaşamında Psikolojik Taciz, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı 10, 2006/3, ss

5 12. Tınaz, P., Hizmet içi Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesinin İşletmeler Açısından Önemi, Öneri Dergisi, Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enst., Yıl 13, C. 7, S. 26, ss.25-36, Haziran Tınaz, P., İşletmelerde Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Öncesinde Bir Uygulama Önerisi, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Y. 5, S. 21, ss , Eylül- Ekim Tınaz, P., Çalışma Yaşamında Motivasyon Kuramları, Mercek Dergisi, MESS, Y.5, S.19, ss , Temmuz Tınaz, P., Performans Değerlendirme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye deki Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, S, 5, ss , Tınaz, P., Özyaka, R., Günümüz Yöneticileri Çalışma Psikolojisi Bilimini Ne Kadar Tanıyor, Uygulamalarda Bu Bilimden Ne Ölçüde Yararlanıyor?, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE, C. 31, S. 1, ss , Mart Tınaz, P., İşsizlik Olgusuna Psikolojik Açıdan Bakış, Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye; İki Aylık Gümrük Birliği Dergisi, Zemin Dış Tic. Eğitim Merkezi Yay., S , ss , Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Tınaz, P., Çalışanların İş Değerleri Konusunda Bir Durum Değerlendirmesi, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE, C. 29, S. 4, ss , Aralık, Tınaz, P., Beyaz Yakalılarda Aranması Gereken Nitelikler, Öneri Dergisi, M.Ü. Sosyal Bil. Enst., S. 1, Y.1, C.1, ss , Haziran, Tınaz, P., A New and Dynamic Approach to White-Collar Personnel Selection, The Journal of Contemporary Management, No.6, s , Haziran Tınaz, M., Tınaz, P., Zembat, R., İşitme Özürlü Çocuklarda Davranış ve Uyum Sorunları, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, C. 11, S. 2-3, ss , 1989.

6 Biilldiirriillerr 1. Tınaz, P., İşyerinde Psikolojik Taciz, Nasıl Bir Üniversite konulu Panel, Eğitim ve Bilim Topluluğu, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 5 Mart Tınaz, P., Mobbing Nedir? Ne Değildir? Tanıda Parametreler. Akademisyen Gözüyle Türkiye de Güncel Durum, İş Hukukunda Mobbing konulu Panel, Ankara Barosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu, Ankara, 17 Şubat Tınaz, P., Mobbing nedir, nedenleri, davranışları, tarafları, boyutları, bireysel ve kurumsal etkileri nelerdir?, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Mücadele Yöntemleri Paneli, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, 11 Haziran Tınaz, P., "Çalışma Psikolojisi Boyutlarıyla Mobbing: Tanım ve Tanı", Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla Mobbing Paneli: ILO Değerlendirmesi konulu Panel, ÇASGEM, Ankara, 23 Mayıs Tınaz, P., "İşyerinde Psikolojik Taciz", Uluslararası İşyerinde Duygusal Taciz Kongresi Bilim İnsanları Derneği, İzmir, 19 Nisan Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I., "A Study Analyzing the Perception of Workplace Bullying Behaviors among White- Collar Employees", The 12th European Congress of Psychology Istanbul, 4-8 July Tınaz, P., Gök, S., Atlandı, D., Çağrı Merkezi Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, International Congress on Knowledge, Economy and Management Congress ICKEM 2011, Jun 2011, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina. 8. Karatuna, I., Tınaz, P., Healthcare Professionals Experiences of Workplace Bullying: Causes, Effects and Resistanceé, Second International Conference on Violence in the Health Sector, October 2010, Amsterdam.

7 9. Tınaz, P., İşyerinde Psikolojik Tacizin Tanısı, Mücadele ve Türkiye de Hukuki Gelişmeler, Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI, 11 Aralık Tınaz, P., İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı, Etik, Hukuk ve Adli Tıp Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30 Haziran Tınaz, P., Mobbing ile Başetme, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Paneli, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Kamu-Sen, Lefkoşe, 22 Mayıs Tınaz, P., Gök, S., The Downward Mobbing Process at the Workplace, Workplace Bullying: Antecedents, Consequences and Interventions (Part II), XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 23 Temmuz Tınaz, P., Mobbing: (İşyerinde Psikolojik Taciz) Genel Bir Bakış, Türkiye Psikiyatri Derneği 17. Anadolu Psikiyatri Günleri: Epidemiyolojiden Kliniğe, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11 Haziran Tınaz, P., Gök, S., İşyerinde Psikolojik Taciz Süreci ve Davranışsal Belirtileri Üzerine Bir Araştırma, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kasım Tınaz, P., Mobbing, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Cinsel Taciz konulu Panel, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, 28 Mart Tınaz, P., Bir Örgüt İklimi İncelemesi, Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Nisan 2004, Balgat, Ankara. (Bildirinin Tam Metni, Sempozyum Bildiriler Kitabında Yer Aldı, ss ). 17. Tınaz, P., İş Tutumları ve Üniversite Öğretim Elemanlarının İşe Bağlılık Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000, Eskişehir.

8 18. Tınaz P., Endüstride Eğitim Geliştirme Etkinlikleri ve Yöneticilerin Eğitime Bakış Tarzları, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kasım Tınaz P., Okakın, N., Liderin Astları İlgilendiren On Özelliği ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C.1, S.8-17, 5-6 Haziran 1997, Deniz Harp Okulu,Tuzla-İstanbul. 20. Okakın, N., Tınaz P., Orta Kademe Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarına Yönelik Bir Çalışma : Bankalarda Şube Müdürlerinin Liderlik Tarzları, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. 1, S.1-7, 5-6 Haziran 1997, Deniz Harp Okulu, Tuzla-İstanbul. 21. Tınaz, P., Beyaz Yakalı Personel Seçiminde İzlenmesi Gereken Yol, IV. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eylül 1993, Eskişehir. 22. Tınaz, P., Beyaz Yakalı Personel Seçimine Dinamik Bir Yaklaşım, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 1992, Ankara. DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER Ölçek Geliştirme Çalışması: İPTÖ (İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği) Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I., Türkiye de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:9, Sayı:34, 2010, ss Konferans ve Eğitim Seminerleri: 1. Mobbing Nedir Ne Değildir: Bugün Bana Yarın Sana konulu konferans, Bugün Bana Yarın Sana Sağlık Alanında Mobbing, Psikolojik Yıldırma Nedir, Nasıl Önlenir konulu seminer, İzmir Tabib Odası, 7 Mart 2015.

9 2. Mobbing nedir; ne değildir konulu konferans, Cumhuriyet Üniversitesi, Sıvas, 21 Kasım Etik bir problem: Mobbing, Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi, Etik Eğitim Programı,, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Programı - Dedeman Oteli, Ankara, 3-7 Haziran Mobbing/Yıldırkaçır nedir? Ne değildir? Önlem ve Mücadelede Neler Yapılmalıdır? konulu seminer, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşe, 11 Nisan Mobbing/ Yıldırkaçır (İşyerinde Psikolojik Taciz) konulu konferans, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Caddebostan Kültür Merkezi, 07 Nisan Mobbing/ Yıldırkaçır (İşyerinde Psikolojik Taciz) konulu konferans, Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 29 Mart İşyerinde Psikolojik Tacizin Tanısı ve Mücadele Yöntemleri konulu konferans, Çarşamba Etkinlikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 22 Aralık İşyerinde Psikolojik Taciz (Yıldırkaçır, Mobbing) Dokuz Eylül Üniversitesi Düşün Toplantıları , Sabancı Kültür Sarayı, 21 Aralık İşyerinde Zorbalık (Mobbing), Psikoloji Günleri, Girne Amerikan Üniversitesi, Nisan İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) konulu konferans, İstanbul Arel Üniversitesi, Nisan İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İş Yaşamında Yöneticilerin Performansını Yükseltmek Amaçlı konulu seminer, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ocak İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) konulu konferans, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Haziran 2007.

10 13. Mobbing Nedir, Ne değildir? konulu Konferansta Mobbing in Etkileri, 24 Ocak 2007, İstanbul. 14. Yönetime Davranışsal Yaklaşım konulu eğitim semineri, Türk Futbol Federasyonu Teknik Direktör Lisans Kursu, Aralık Yönetime Davranışsal Yaklaşım konulu eğitim, Türk Futbol Federasyonu Teknik Direktör Lisans Kursu, Aralık Yönetime Davranışsal Yaklaşım konulu eğitim, Türk Futbol Federasyonu Teknik Direktör Lisans Kursu, Aralık Yönetime Davranışsal Yaklaşım konulu eğitim semineri, Türk Futbol Federasyonu Teknik Direktör Lisans Kursu, Aralık Yönetime Davranışsal Yaklaşım konulu eğitim semineri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Teknik Direktör Lisans Kursu, Aralık Yönetime Davranışsal Yaklaşım konulu eğitim semineri, Türk Futbol Federasyonu Teknik Direktör Lisans Kursu, Aralık Moderatör: 1. Kamu ve Özel Sektörde Eğitim Modülü Standardı Geliştirme konulu Oturum moderatörü, II. İşyerinde Psikolojik Taciz Çalıştayı, ÇASGEM, Ankara, 23 Aralık Dünyada ve Kuzey Kıbrıs ta Kadının Konumu konulu Panel moderatörü, Kamu-Sen, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi, 8 Mart İşyerinde Psikolojik Taciz Çalıştayı, ÇASGEM, Ankara, 23 Mayıs 2012 VERİLEN DERSLER Endüstri Psikolojisi I Endüstri Psikolojisi II Psikolojide Meslek Etiği

11 Uygulamalı Endüstri Psikolojisi (yüksek lisans) İşyerinde Psikolojik Taciz (doktora) İLETİŞİM BİLGİLERİ PHONE: ADRESS: ISTANBUL AREL UNIVERSITESI TÜRKOBA MAHALLESI ERGUVAN SOKAK NO: TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-TURKEY

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur Yarar Doğum Tarihi: 16 Aralık 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1994 Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Doğum Tarihi/Yeri: 25.10.1972 / Gülnar-Mersin e-mail : dilekerogluozer@gmail.com Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Uzmanlık Anahtar Kelimeleri

Detaylı

Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma 1

Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma 1 Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma 1 Vesile Ayça YAMUÇ aycayamuc@hotmail.com Duygu TÜRKER Yrd. Doç.Dr.,Yaşar Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ Nesrin Baş 1, E.Timuçin Oral 2 ÖZET Giriş: Mobbing karşısında gösterilen tutumlar ve tepkiler çalışanın kişilik özellikleri, yetiştiği kültür, eğitim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı