ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yabancı Diller Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1989 Yüksek Lisans Dilbilim Bölümü Durham Üniversitesi, İngiltere 1992 Doktora Dilbilim Bölümü Durham Üniversitesi, İngiltere 1997 Doçentlik Dilbilim Boğaziçi Üniversitesi Doktora derecesi: Durham Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, İngiltere. Tez başlığı: Child Second Language Acquisition of English: A Longitudinal Case Study of a Turkish-speaking Child 358 s, Danışman: Prof. Dr. Bonnie D. Schwartz (Doktora çalışmam süresince İngiltere nin Durham Üniversitesi nde görev yaptı. Halen Hawaii Üniversitesi nde (ABD) çalışmaktadır) Yüksek Lisans derecesi: Durham Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, İngiltere. Tez başlığı: A critical look at the curriculum development in natolian High Schools in Turkey Danışman: Prof. Dr. Martha Young-Scholten (Yüksek lisans çalışmam süresince İngiltere nin Durham Üniversitesi nde görev yaptı. Halen Newcastle Üniversitesi (İngiltere) İngiliz Dili ve Dilbilimi Bölümü nde çalışmaktadır Lisans derecesi: Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi. Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Dr.Öğr.Gör. Boğaziçi Üniversitesi Yar.Doç. Boğaziçi Üniversitesi Doç. Boğaziçi Üniversitesi 5 Ocak /23

2 Özgeçmiş Doç. Dr. Belma Haznedar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü nden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İki dillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü nde tamamlayarak, 1998 yılında Türkiye ye dönmüştür. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü nde görev yapmakta olan Dr. Haznedar ın son yıllardaki çalışmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik ile çocuklara erken yaşta dil öğretimi konularına odaklanmıştır. Ekte sunulan Google Akademik verilerinde görüleceği gibi, çalışmalarına bugüne kadar 700 ün üzerinde araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur. Kasım 2005 ile Haziran 2006 tarihleri arasında, davetli öğretim üyesi olarak, İngiltere de Newcastle Üniversitesi, İngiliz Dili ve Dilbilim Bölümü nde ve Almanya da Hamburg Üniversitesi, Çokdillilik ve Çok Kültürlülük Araştırma Merkezi nde (Research centre 538: Multilingualism) seminerler vermiştir. Uzun süreli araştırma iznini kullandığı bu dönemde, Iowa Üniversitesi Dilbilim Bölümü öğretim üyesi Dr. Elena Gavruseva ile geliştirmiş olduğu kitap önerisi John Benjamins yayınevi tarafından kabul edilmiş ve Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective başlıklı kitap, Haziran 2008 de John Benjamins tarafından yayınlanmıştır. Yabancı dil eğitimi alanında ise, kuramsal bilginin uygulamasına dönük olarak yaptığı çalışmalar sonucu, 2010 yılında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. H. Hande Uysal ile birlikte editörlüğünü yaptığı ve Anı Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabın başlığı Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools dur. Belma Haznedar ın anadil edinimi ve ikidillilik alanında sürdürdüğü çalışmalarına, son dönemde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. F. Nihan Ketrez ile birlikte geliştirdiği ve John Benjamins tarafından kabul edilip 4 Şubat 2014 tarihinde kontratı imzalanan Acquisition of Turkish in childhood başlıklı kitap önerisi eklenmiştir. Ayrıca, ikidillilik ve çocuklara dil öğretimi alanında yürütmüş olduğu BAP ve TÜBİTAK projelerine ek olarak, son dönemde bilimsel katkıları arasında İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nalan Babür ve araştırma ekibiyle birlikte Türkçe de ilk kez geliştirilen Kelime Okuma Bilgisi Testleri (KOBİT) ve bu testlerin temel oluşturduğu lisansüstü tez çalışmaları sayılabilir. Dr. Belma Haznedar, son on yıldan bu yana, Second Language Research, Language Learning ve Applied Psycholinguistics gibi uluslararası atıf dizininde yer alan dergilerde hakem ve yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Belma Haznedar, ayrıca, Kasım 2 /23

3 2008 de COST Action "Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment başlıklı bir Avrupa Birliği projesine davet edilmiştir yılı Mayıs ayında sona eren proje kapsamında aralarında Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İsveç, Norveç, Polonya ve Türkiye gibi yaklaşık 30 farklı ülkeden araştırmacının katkıda bulunduğu ve neredeyse Avrupa da konuşulan tüm dil bileşenlerinin incelendiği projede iki Türkiye temsilcisinden biri olarak yürütme kurulunda görev yapmış ve normal gelişim gösteren tek dilli ve ikidilli çocuklardan veriler toplamıştır. Son olarak, 16 Mayıs 2014 tarihi itibarı ile Nalan Babür ve Gülcan Erçetin ile birlikte, European Literacy Network başlıklı yeni bir COST Action projesine davet edilmiş bulunmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları Çocukta ana dil edinimi Erken çocukluk döneminde ikinci dil edinimi Eşzamanlı ikidillilik Çocuklara yabancı dil öğretimi I. ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Haznedar, B. (2013). Child second language acquisition from a generative perspective. Linguistic Approaches to Bilingualism, 3 (1), (Uluslararası hakemli dergi) 2. Haznedar, B. (2010). Transfer at the syntax-pragmatics interface: pronominal subjects in bilingual Turkish. Second Language Research, 26 (3), (SSCI te taranmaktadır) 3. Haznedar, B. (2007). The acquisition of tense-aspect in child L2 English. Second Language Research, 23 (4), (SSCI te taranmaktadır) 4. Haznedar, B. (2003). The status of functional categories in child second language acquisition: evidence from the acquisition of CP. Second Language Research, 19 (1), (SSCI te taranmaktadır) 5. Haznedar, B. (2001). The acquisition of the IP system in child L2 English. Studies in Second Language Acquisition, 23 (1), (SSCI te taranmaktadır) 6. Haznedar, B. Morphosyntactic properties of simultaneous bilingualism: Simultaneous acquisition of English and Turkish. International Journal of Bilingualism. (Kabul edildi. Baskıda). (SSCI te taranmaktadır) 3 /23

4 B. ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAPLAR 1. Haznedar, B. & Ketrez, F. N. Acquisition of Turkish in Childhood. Amsterdam: John Benjamins. (2015 yılında Trends in Language Acquisition Research Series inde basılmak üzere kabul edildi. Bknz. John Benjamins yayınevi ile 4 Şubat 2014 tarihinde imzalanan kontrat. Tahmini yayım tarihi: Mart 2015) 2. Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2008). Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, 363 sayfa. Amsterdam: John Benjamins. C. ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Haznedar, B. (2014). Cognitive and Linguistic Aspects of Learning a Second Language in the Early Years. S. Mourão & M. Lourenço (Haz.), Early Years Second Language Education: International Perspectives on Theory and Practice, Routledge Research in Early Childhood Education Series. Abingdon, Oxford: Routledge. 2. Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2013). Childhood second language acquisition. J. Herschensohn & M. Young-Scholten (Haz.), The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press. 3. Haznedar, B. (2012). Perspectives in preservice education of English language teachers in Turkish primary schools. Y. Bayyurt & Y. Bektaş-Çetinkaya (Haz.), Research perspectives on teaching and learning English in Turkey: Policies and practices, Frankfurt: Peter Lang. 4. Haznedar, B. & E. Gavruseva. (2008). Recent perspectives in child second language acquisition. Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar & E. Gavruseva (Haz.), Amsterdam: John Benjamins. 5. Geçkin, V. ve Haznedar, B. (2008). The morphology/syntax interface in child L2 acquisition: Evidence from verbal morphology. Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar & E. Gavruseva (Haz.), Amsterdam: John Benjamins. 6. Haznedar, B. (2006). Persistent problems with case morphology in L2 acquisition. Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation. Hamburg Studies in Multilingualism 4, L. Conxita (Haz.), Amsterdam: John Benjamins. D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER 1. Haznedar, B. (2007). Crosslinguistic influence in Turkish-English bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in Turkish. Proceedings of the 2nd. Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America 4 /23

5 (GALANA), Belikova, L. Meroni & M. Umeda (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. 2. Haznedar, B. (2006). Is there a relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 English? Working Papers in Multilingualism Series, L. Pietsch (Eds.), Sonderforschungsbereich 538/Universität Hamburg. 3. Haznedar, B. (2003). Missing Surface Inflection in Adult and Child L2 Acquisition. Proceedings of the 6th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference: L2 Links, J.M. Liceras, H. Zobl, & H. Goodluck (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. 4. Haznedar, B. (2001). The acquisition of the CP system in child second language acquisition. Proceedings of Boston University Conference on Language Development 25, A. H.-J. Do, L. Domínguez, & A. Johansen (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. 5. Haznedar, B. (1997). L2 acquisition by a Turkish-speaking child: Evidence for L1 influence. Proceedings of Boston University Conference on Language Development 21, E. Hughes, M. Hughes & A. Greenhill (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. 6. Haznedar, B. ve B.D. Schwartz (1997). Are there Optional Infinitives in Child L2 Acquisition. Proceedings of Boston University Conference on Language Development 21, E. Hughes, M. Hughes & A. Greenhill (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. E. ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN VE ÖZETİ BASILAN BİLDİRİLER 1. Babür, N., Haznedar, B., Sönmez, E. (2014). Learning how to spell in Turkish. 17 th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17), 3-5 Eylül 2014, Rouen Üniversitesi, Rouen, Fransa. 2. Özata, H., Haznedar, B., Babür, N. (2014). Reading acquisition in early bilingualism: Evidence from reading skills of Turkish-English sucssessive bilingual children. 17 th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17), 3-5 Eylül 2014, Rouen Üniversitesi, Rouen, Fransa. 3. Haznedar, B. (2014). I. Uluslararası Avrupa da İkidilli Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı Şubat 2014, Kopenhag Üniversitesi, Kopenhag, Danimarka. 4. Haznedar, B. (2013). Baden-Württemberg (Almanya) Eyaleti Eğitim Bakanlığı ve Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi nin davetiyle Ludwigsburg Üniversitesi ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü arasındaki Migration and Intercultural Competence as Pedagogical and Methodological Responsibilities başlıklı proje toplantısına sunulan bildiri Kasım Stuttgart, Almanya. 5. Erkman, F., Caner, A., Haznedar, B., Tutak, F. Seggie, N., Sart, G., Özdemir, N., Yorgancılar, N., Akcan, S., Göl-Güven, M. (2013). Yurt idare ve hizmet personelinin 5 /23

6 deneyimleri: Yurtta yaşam ve çalışma ortamları. Istanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 6. Haznedar, B. (2013). From theory to practice: Implications for dynamic young learners classrooms. 6. Fatih Uluslararası English Language Teaching (FELT) Konferansı, 18 Mayıs 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul. 7. Karataş, N.B. & Haznedar, B. (2012). The nature and direction of phonological cross-language transfer in a multilingual setting. The European Second Language Association Conference (EUROSLA 22), 5-8 Eylül 2012, Adam Mickiewicz Üniversitesi, Poznań, Polonya. 8. Haznedar, B. (2012). Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project (COST-ACTION ISO-804, Language Impariment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment ) başlıklı Avrupa Birliği projesinin sonbahar toplantısı. Padova Üniversitesi, Eylül 2012, Padova, İtalya. 9. Haznedar, B. (2012). Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project (COST-ACTION ISO-804, Language Impariment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment ) başlıklı Avrupa Birliği projesinin bahar toplantısı. Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW), Mayıs 2012, Berlin, Almanya. 10. Haznedar, B. (2011). Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project (COST-ACTION ISO-804, Language Impariment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment ). Anadolu University, May 2011, Eskişehir, Turkey. 11. Haznedar, B. (2011). COST-ACTION ISO-804. Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project (COST-ACTION ISO-804, Language Impariment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment ) başlıklı Avrupa Birliği projesi. Güz toplantısı, Kasım 2011, Malta. 12. Haznedar, B. (2010). Acquisition of subjects and verbal morphology in bilingual English and Turkish. 15 th. International Conference on Turkish Linguistics (15. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı), Ağustos, 2010, Szeged, Macaristan. 13. Haznedar, B. (2010). Bilingualism in the early years. 2nd International Early years Conference, International Pre-school plus, 27 Mart 2010, Çevre Okulları, İstanbul. 14. Haznedar, B. (2010). L2 acquisition in typically developing children: Implications for SLI. EU Proje toplantısı, COST Action ISO804. Language Impariment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment Mayıs The Newcastle Üniversitesi, Newcastle, İngiltere. 15. Özdemir, F. & Haznedar, B. (2009). Literacy development in child second language acquisition. ISB7 International Symposium on Bilingualism, 8-11 Temmuz 2009, The Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS), Utrecht University, Hollanda. 16. Haznedar, B. (2007). The acquisition of overt subjects in English: Evidence from an English-Turkish bilingual child. ISB6 The 6 th International Symposium on Bilingualism, 30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Hamburg Üniversitesi, Hamburg, Almanya. 6 /23

7 17. Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic interference in Turkish-English bilingualism: Evidence from the overuse of subjects. The European Second Language Association Conference (EUROSLA 16), Eylül 2006, Antalya, Türkiye. 18. Geçkin, V. ve Haznedar, B. (2006). The acquisition of the English article system: Evidence from Turkish learners. The European Second Language Association Conference (EUROSLA 16), Eylül 2006, Antalya, Türkiye. 19. Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic interference in the bilingual acquisition of Turkish and English: The overuse of subjects in bilingual Turkish. Generative Approaches to Language Acquisition, North America (GALANA II), Ağustos 2006, McGill University, Montreal, Kanada. 20. Haznedar, B. (2005). Does aspect matter in child L2 acquisition? Revisiting the relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 acquisition of English. Generative Approaches to Language Acquisition (GALA 2005), 8-10 Eylül 2005, Universitá degli Studi di Siena, Siena, İtalya. 21. Haznedar, B. (2005). Persistent problems with inflectional morphology in child L2 acquisition. International Colloquium on Interaction of Language Components in Bilingual Acquisition, Hamburg Üniversitesi, 8 9 Nisan Haznedar, B. (2004). Curriculum Decisions in Türkiye. IATEFL-TESOL-TÜBA, 3 rd Joint International ELT Conference, Theory and Practice of TESOL, Haziran 2004, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. 23. Haznedar, B. (2003). Primary language teaching and teacher education, Hawai i International Conference on Education, 7-10 Ocak 2003, Honolulu, Hawai i, Amerika Birleşik Devletleri. 24. Haznedar, B. (2003). Early foreign language learning and teacher education in Turkey. The Third International ELT Research Conference: Languages for Life, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Mayıs 2003, Çanakkale, Türkiye. 25. Haznedar, B. (2002). Teaching English to young children and teacher education. INGED, TESOL and ETAI Conference, Interchanges and Exchanges: Current Trends in ELT, Middle East Technical Üniversitesi, Ekim 2002, Ankara, Türkiye. 26. Haznedar, B. (2002). Missing Inflection in Child and Adult L2 Acquisition, the 6 th Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA VIII), University of Ottawa, Nisan 2002, Ottawa, Kanada. 27. Haznedar, B. (2000). Functional Categories in Child L2 English, the 25 th Annual Boston University Conference on Language Development, Boston University, 3-5 Kasım 2000, Boston, Amerika Birleşik Devletleri. 28. Haznedar, B. (2000). The Status of the CP in Child L2 Acquisition, Second Language Research Forum (SLRF), University of Wisconsin, at Madison, 7-10 Eylül 2000, Madison, Amerika Birleşik Devletleri. 29. Haznedar, B. (1998). Functional Categories in Child L2 Acquisition of English: The Acquisition of the IP System, the Generative Approaches to Second Language 7 /23

8 Acquisition (GASLA IV) University of Pittsburgh, Eylül 1998, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri. 30. Haznedar, B. and Schwartz, B.D. (1997). Optional Infinitives in Child L1 Acquisition vs. Optional Uninflection in Child L2 Acquisition, the European Second Language Association (EUROSLA) 7 th Annual Conference, Universitat Pompeu Fabra, Mayıs 1997, Barcelona, İspanya. 31. Haznedar, B. (1996). Turkish L1 Influence in Child L2 acquisition of English, the 7 th International Congress for the Study of Child Language, Bogazici University, Haziran 1996, Türkiye. 32. Haznedar, B. (1996). L2 Acquisition by a Turkish-speaking Child: Evidence for L1 Influence, the 21 st Annual Boston University Conference on Language Development (BUCLD), Boston University, 1-3 Kasım 1996, Amerika Birleşik Devletleri. 33. Haznedar, B. & B.D. Schwartz (1996). Optional Infinitives in Child L2 Acquisition: Really, the 21 st Annual Boston University Conference on Language Development (BUCLD), Boston University, 1-3 Kasım 1996, Amerika Birleşik Devletleri. 34. Haznedar, B. (1995). Acquisition of English by a Turkish Child: On the development of VP and negation, the Language Acquisition Research Symposium (LARS), Universiteit Utrecht, 9-11 Mayıs 1995, Hollanda. F. ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMALAR VE ZİYARETLER 1. Haznedar, B. (2014). Remarks on multilingual education. Umea Üniversitesi tarafından düzenlenen Symposium on multilingual education and multilinguals in education: Perspectives from Turkey and Sweden sempozyumunda davetli tartışmacı, 9 Mayıs İsveç Konsolosluğu, İstanbul. 2. Haznedar, B. (2013). Second language acquisition in young children. 9 th METU International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Aralık 2013, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 3. Haznedar, B. (2013). Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Bakanlığı nın Boğaziçi Üniversitesi ile kurmayı amaçladığı ikili ilişkiler çerçevesinde 7-8 Nisan 2013 tarihlerinde Heidelberg Üniversitesi Eğitim Bölümü ile Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi ne heyet olarak yapılan akademik ziyaret. Nitekim, bu ziyaretleri takiben Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında bir protokol imzalanmışıtr. Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Migration and interculturality as a pedagogical responsibility başlıklı bir proje çalışmasına başlamıştır. 4. Haznedar, B. (2012). A comparative study of exhaustive Wh-questions in monolingual and bilingual children. Goethe Universitat Frankfurt am Main, Mart, Frankfurt, Almanya. (Prof. Petra Schulz un daveti) 5. Haznedar, B. (2012). Workshop on e-prime. 1-2 Aralık University of Reading, İngiltere (Prof. Theo Marinis in daveti). 8 /23

9 6. Göksel, A ve Haznedar, B. (2007). Turkish Compounds, (MorboComp Project). Davetli konuşmacı, Bologna Üniversitesi, Italya, 13 Nisan Haznedar, B. (2006). The acquisition of tense-aspect in child L2 English. Davetli konuşmacı, Research Center for English and Applied Linguistics, University of Cambridge, İngiltere, 2 Haziran Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic influence in the bilingual acquisition of Turkish and English. Evidence from the overuse of subjects in bilingual Turkish. Davetli konuşmacı, The University of Newcastle Upon Tyne, School of English Literature, Language and Linguistics, İngiltere, 17 Mayıs Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic interference in Turkish-English bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in bilingual Turkish. Davetli konuşmacı Universität Hamburg, Center for Multiculturalism and Multilingualism, 9 Şubat 2006, Hamburg, Almanya. 10. Haznedar, B. (2006). Morphological variability in Case marking: Evidence from early Turkish. Davetli konuşmacı Universität Hamburg, Center for Multiculturalism and Multilingualism, 3 Şubat 2006, Hamburg, Almanya. 11. Haznedar, B. (2006). Is there a relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 English? Davetli konuşmacı Universität Hamburg, Center for Multiculturalism and Multilingualism, 26 Ocak 2006, Hamburg, Almanya. 12. Haznedar, B. (2005). Persistent problems with inflectional morphology in child L2 acquisition. Davetli konuşmacı, The International Colloquium on Interaction of Language Components in Bilingual Acquisition, Universität Hamburg, Almanya, 8 9 Nisan II. ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER A. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ DERGİ MAKALESİ 1. Haznedar, B. (2014). Morphological variability in early Turkish: Evidence from case marking. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD), 1, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. ISSN No: Babür, N., Haznedar, B., Erçetin, G., Özerman, D. & Erdat-Çekerek, E. (2013). Türkçe'de Kelime Okuma Bilgisi Testi'nin (KOBİT) Geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28 (2), Özdemir, F., Haznedar, B. & Babür, N. (2013). The development of reading in early bilingualism: Evidence from Turkish-child L2 learners of English. Boğaziçi University Journal of Education, 29 (1), Haznedar, B. (2012). Türkiye de yabancı dil öğretimi: İlköğretim yabancı dil programı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 21 (2), /23

10 5. Fridman, I. & Haznedar, B. (2012). Immediate and long-term effects of form-focused instruction in the learning of English relative clauses by Turkish EFL learners. Boğaziçi University Journal of Education, 21 (1), B. ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAP 1. Haznedar, B. & Uysal, H.H. (2010). Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools. 323 sayfa. Ankara: Anı Yayıncılık. (Bu kitabın Mayıs 2013 te ikinci baskısı yapılmıştır) C. ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Haznedar, B. (2014). Language acquisition in young children. Linguistics for English Language Teaching. A. Sarıçoban (Haz.), Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Haznedar, B. (2010). From theory to practice: Implications of theoretical child L2 acquisition research for young learners. B. Haznedar & H. H. Uysal (Haz.), Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools, Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Haznedar, B. (2010). A Story-Based Methodology for Young Learners. B. Haznedar & H. H. Uysal (Haz.), Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools, Ankara: Anı Yayıncılık. 4. Haznedar, B. & Uysal, H.H. (2010). Embracing theory and practice in teaching languages to young learners. B. Haznedar & H. H. Uysal (Eds.), Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools, Ankara: Anı Yayıncılık. D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER 1. Karataş, N. B. & Haznedar, B. (2013). Çokdilli ortamlarda diller arası etkileşim: Ortografik/sesbilimsel etkileşimin doğası ve yönü. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. N. Baykal, K. Büyükkarcı & G. Ulusoy (Haz.), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. 2. Haznedar, B. (2013). Türkçe de çoklu soruların edinimi. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. N. Baykal, K. Büyükkarcı & G. Ulusoy (Haz.), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. 3. Özata, H., Haznedar, B. & Babür, N. (2012). İkidilli çocuklarda okuma edinimi ve ses farkındalığı ilişkisi. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. H. Çubukçu, N. F. Türkay, D. Sucak, E. Altunkol, Ö. Akyol, E. Uçar (Haz.), Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları. 4. Haznedar, B. (2011). İngilizce ve Türkçe nin eşzamanlı ediniminde biçimbilimsel ve sözdizimsel özellikler. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (Haz.), Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları. 10 /23

11 5. Özdemir, F. & Haznedar, B. (2011). İkidilli çocuklarda okuma edinimi. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (Haz.), Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları. 6. Haznedar, B. (2008). İkidillilikte dillerarası etkileşim. XXI. Ulusal Dİlbilim Kurultayı Bildirileri. Y. Aksan ve M. Aksan (Haz.), Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları. 7. Haznedar, B. (2008). Üniversitelerde hizmet öncesi eğitim ve çocuklara yabancı dil öğretimi. Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. 8. Göksel, A. ve Haznedar, B. (2008). Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Y. Aksan ve M. Aksan (Haz.), Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları. 9. Haznedar, B. (2004) Okul öncesinde ikinci dil öğrenimi Okul Öncesi Eğitim. N. Moroğlu (Haz.), İstanbul: ALKEV (Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı) Yayınları. 10. Haznedar, B. (2003). Neden erken yaşta yabancı dil eğitimi. Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları, İrfan Erdoğan (Haz.), İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayınları. E. ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN VE ÖZETİ BASILAN BİLDİRİLER 1. Babür, N., Sönmez, E. & Haznedar, B. (2014). Türkçe de yazma süreçlerinin incelenmesi. 28. Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye. 2. Haznedar, B. (2013). Türkiye de yabancı Dil Eğitimi. TOBB 5. Eğitim Kongresi Yabancı Dil Öğretimi, Kasım 2013, Ankara, Türkiye. 3. Haznedar, B. (2013). Türkçe de çoklu sorular ve edinim evreleri. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2-4 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye. 4. Karataş, N.B. & Haznedar, B. (2012). Çokdilli ortamlarda dillerarası etkileşim: Sesbilimsel etkileşimin doğası ve yönü. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta, Türkiye. 5. Haznedar, B. (2012). Türkçe de çoklu soru adıllarnın edinimi. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta, Türkiye. 6. Özata, H., Haznedar, B. & Babür, N. (2011). İkidilli çocuklarda okuma edinimi ve ses farkındalığı ilişkisi. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 5-7 Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana. 7. Haznedar, B. (2010). İngilizce ve Türkçe nin Eşzamanlı Ediniminde Biçimbilgisel ve Sözdizimsel Özellikler. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mayıs Ankara. 8. Özdemir, F. ve Haznedar, B. (2010). İkidilli çocuklarda okuma edinimi. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mayıs Ankara. 9. Babür, F.N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E., (2009). Çocuklarda okuma bozukluğu/güçlüğü: 6-11 yaş grubu çocuklar için okuma testlerinin geliştirilmesi /23

12 Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 30 Nisan-2 Mayıs, 2009, Kuşadası, Aydın. 10. Babür, F.N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E., Erçetin, G., ve Özerman, D. (2009). Çocuklarda okuma güçlüğü: kelime okuma testlerinin geliştirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ekim 2009, Marmaris, Aydın. 11. Haznedar, B. (2007). Üniversitelerde hizmet öncesi eğitim ve çocuklara yabancı dil öğretimi. Hizmet Öncesi eğitim ve çocuklara yabancı dil öğretimi. Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Kasım 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara. 12. Haznedar, B. (2007). İkidillilikte dillerarası etkileşim. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye. 13. Göksel, A. ve Haznedar, B. (2007). Türkçe Tamlamaların Yapısı Bir Veri Tabanı Çalışması. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye. 14. Haznedar, B. (2007). İkidillilik ve dillerarası etkileşim: İngilizce ve Türkçe nin eşzamanlı edinimi. IV. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 3-5 Mayıs 2007, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 15. Haznedar, B. (2005). Anadil ediniminde morfolojik sorunlar. 2. Ulusal Konuşma ve Dil Bozuklukları Konferansı, 2-4 Haziran 2005, Ankara, Türkiye. 16. Haznedar, B. (2005). Implications of Second Language Acquisition Research: Primary Foreign Language Curriculum in Turkey. Reflecting on Insights from ELT Research Conference, Mayıs 2005, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. 17. Haznedar, B. (2004). Okul-öncesinde ikinci dil öğrenimi. Okul Öncesi Eğitim Semineri. ALKEV, Alman Lisesi, 30 Mart 2004, İstanbul, Türkiye. 18. Yenici, E. ve Haznedar, B. (2004). Why should we use stories with young learners? 8 th ELT conference, Kültür Üniversitesi, 3 Nisan İstanbul, Türkiye. 19. Haznedar, B. (2002). Çocukta ikinci dil egitimi: Sorunlar, çözümler, Erken Çocukluk Egitimi Kongresi (Child second language learning: Problems, solutions. Early Childhood Education Congress), 3-5 Mayıs 2002, İstanbul, Türkiye. F. ULUSAL DAVETLİ KONUŞMALAR VE ZİYARETLER 1. Haznedar, B. (2014). İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarının işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri çalıştayında davetli konuşmacı, 30 Mayıs 2014, Amasya Üniversitesi, Amasya. 2. Haznedar, B. (2009). İkinci dil ediniminde bireysel farklılıklar. Özel Amerikan Robert Lisesi, Okulda Psikanaliz II Sempozyumu Okul ve Dil, davetli konuşmacı, 14 Şubat 2009, İstanbul. 3. Haznedar, B. (2009). Erken yaşta yabancı/ikinci dil edinimi. Özel Yüzyıl Işıl Eğitim Kurumları 9. Okulöncesi Bilgi Paylaşım Platformu, davetli konuşmacı, 22 Mart 2009, İstanbul. 4. Haznedar, B. (2009). Öğretmen eğitimi ve çocukta ikinci dil edinimi. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Özel Alana Yeterlikleri Paneli, davetli konuşmacı, 8 Mayıs 2009, Muğla Üniversitesi, Muğla. 5. Haznedar, B. (2003). Yabancı Dil Eğitiminde yeni yöntemler ve yaklaşımlar: Erken yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretim yöntemleri Avrupa Birliği ne giriş sürecinde 12 /23

13 Türk Eğitim sisteminde Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite arayışları sempozyumu 4-6 Şubat 2003, Antalya, Turkey. 6. Haznedar, B. (2002). Current issues in child L2 acquisition. Invited talk given at INGED and QUELT, Kocaeli Üniversitesi, 11 Mayıs 2002, Kocaeli, Turkey. G. DİĞER YAYINLAR (ELEKTRONİK/MEB KAYNAKLI) 1. Erkman, F., Sart, G., Özdemir, N., Göl-Güven, M., F. Seggie, N., Akcan, S., Caner, A., Haznedar, B., Tutak, F. (2014). Kız yurtlarında gelişim odaklı yaşam alanı oluşturma projesi için ihtiyaç analizi. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. ISBN Demirel, Ö., Çakır, A., Sevil, N., Egel, İ., Yüksel, G., Haznedar, B., Toklu, O., Bükel, İ., Daloğlu, A. (2009). Common European Framework of Reference for Languages (CERF, Francis Goullier). Ankara: Ministry of Education Publications (Çeviri komisyonu üyesi). 3. Haznedar, B. (2009). Remarks on foreign language education policies in Turkey: A critical evaluation of primary English textbooks. (internetten ulaşılabilir) III. ATIFLAR (1997 Ağustos 2014) Toplam atıf sayısı: Kasım 2014 itibarıyla çalışmalarıma 700 ün üzerinde çalışmada atıfta bulunulmuştur. Son beş yılda ( arasında) yayınlarıma yapılan atıf sayısı 350 nin üzerindedir. (Atıflar için bknz. Google Akademik) URL: ATIFLARIN YAYINLARA GÖRE DAĞILIMI A. Yurt dışında yayınlanan bilimsel yayınlarda doktora tezime, uluslararası yayınevlerince basılan kitap ve kitap bölümlerine ve uluslararası bildiri kitaplarında basılan makalelerime (proceedings) yapılan atıflar (kendine atıflar hariç) Yayın Adı 1 Haznedar, B. (1997). Child Second Language Acquisition of English: A Longitudinal Case Study of a Turkish-speaking Child, Durham Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, İngiltere, Doktora Tezi, 334 sayfa. 2 Haznedar, B. and B.D. Schwartz (1997). Are there Optional Infinitives in Child L2 Acquisition. Proceedings of Boston University Conference on Language Development, 21, Somerville, MA: Cascadilla Press, Haznedar, B (1997). L2 acquisition by a Turkish-speaking child: Evidence for L1 influence. Proceedings of Boston University Conference on Language Development, 21. Somerville, MA: Cascadilla Press, Atıf Sayısı /23

14 4 Haznedar, B. (1995). Acquisition of English by a Turkish child.. On 14 the development of VP and negation, the Language Acquisition Research Symposium (LARS), Universiteit Utrecht, 9-11 Mayıs 1995, Hollanda. 5 Haznedar, B. (2003). Missing Surface Inflection in Adult and Child 24 L2 Acquisition. Proceedings of the 6th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference: L2 Links, J.M. Liceras, H. Zobl, & H. Goodluck (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. 6 Haznedar, B. (2006). Persistent problems with case morphology in 10 L2 acquisition. Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation. Hamburg Studies in Multilingualism 4, L. Conxita (Haz.), Amsterdam: John Benjamins. 7 Haznedar, B. (2007). Crosslinguistic influence in Turkish-English 7 bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in Turkish. Proceedings of the 2nd. Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA), Belikova, L. Meroni & M. Umeda (Eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press. 8 Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2008). Current Trends in Child 18 Second Language Acquisition: A Generative Perspective, pp Amsterdam: John Benjamins. 9 Geçkin, V. ve Haznedar, B. (2008). The morphology/syntax 8 interface in child L2 acquisition: Evidence from verbal morphology. Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar & E. Gavruseva (Eds.), Amsterdam: John Benjamins. 10 Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2008). Recent perspectives in child second language acquisition. Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective. B. Haznedar & E. 2 Gavruseva (Eds.), Amsterdam: John Benjamins. TOPLAM 482 B. SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde basılan makalelerime yapılan atıflar (kendine atıflar hariç) Yayın Adı Atıf Sayısı 1 Haznedar, B. (2001). The acquisition of the IP system in child L2 118 English. Studies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press, 23 (1), Haznedar, B. (2003). The status of functional categories in child 63 second language acquisition: evidence from the acquisition of CP. Second Language Research, 19 (1): Haznedar, B. (2007). The acquisition of tense-aspect in child L2 20 English. Second Language Research, 23 (4), Haznedar, B. (2010). Transfer at the syntax-pragmatics interface: 7 pronominal subjects in bilingual Turkish. Second Language Research, 26 (3), TOPLAM /23

15 C. Diğer atıflar Yayın Adı 1 Göksel, A. ve Haznedar, B. (2010). Remarks on Compounding in Turkish, Part of the MorboComp Project, University of Bologna. Atıf Sayısı 5 TOPLAM ATIF 700 üstü IV. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ A. YURTDIŞI KAYNAKLI, ULUSLARARASI KATILIMLI COST ACTION PROJESİNDE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 1. COST-ISO804: Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. COST Action Avrupa Birliği Projesi, Araştırmacı, Proje Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye temsilcisi, ( ). B. TÜBİTAK DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE YÜRÜTÜCÜ 1. Türk eğitim sisteminde Sekiz-yıllık temel eğitim reformu ve yabancı dil eğitiminde kalite. TÜBİTAK Projesi, Ulusal Genç Araştırmacı KARİYER projesi, Yürütücü, (Proje No: KARİYER: SBB 104K072, ( ) yılları arasında yurtdışında geçirdiğim uzun süreli araştırma iznim nedeniyle projeye Türkiye ye dönüşümden sonra devam edilmiştir). C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BAP DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE YÜRÜTÜCÜ 1. Erken çocukluk döneminde ikidillilik: Türkçe ve İngilizce nin eşzamanlı edinimi, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü (BAP), Yürütücü (Proje No: 05D602), ( ). 2. İlköğretim okullarında yabancı dil eğitimi ve öğretmen yetiştirme araştırması. Teacher education in primary schools. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü (BAP), Yürütücü (Proje No: 02HD501), ( ). D. TÜBİTAK DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE ARAŞTIRMACI 1. TÖDİL Projesi: Tek dilli ve ikidilli çocuklarda Özgün dil bozukluklarının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı (Proje No: 109K001), ( ). 15 /23

16 E. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BAP DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE ARAŞTIRMACI yaş grubu çocuklarda okuma bozukluğu/güçlüğü tanımında kullanılacak testlerin geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü (BAP), Araştırmacı (Proje No: 05D101), ( ). 2. Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü (BAP), Araştırmacı (Proje No: 06B401), ( ). V. ÖDÜLLER ve BURSLAR : Yüksek Lisans bursu (Milli Eğitim Bakanlığı) : Doktora bursu ((Milli Eğitim Bakanlığı)) 2003: BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü 2003: TÜBA Makale teşvik ödülü 2004: BÜVAK Araştırmada Üstün Başarı Ödülü 2006: BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü 2007: TÜBA Makale teşvik ödülü 2008: BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü 2008: BÜVAK Makale Teşvik Ödülü 2008: TÜBA yayın desteği 2010: BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü 2010: BÜVAK Makale Teşvik Ödülü 2011: BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü 2011: BÜVAK Makale Teşvik Ödülü 2012 BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü 2013 BÜVAK Makale Teşvik Ödülü 2014 BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü VI. Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlikler, Yayın Kurulu Üyeliği ve Dergi Editörlüğü A. Dergi Editörü 2010 devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Editörü B. Dergi Danışma Kurulu Üyeliği (Editorial Board) devam ediyor Applied Psycholinguistics danışma kurulu üyesi (SSCI) 2011 devam ediyor The Journal of Language Teaching and Learning danışma kurulu üyesi C. Dergi Yayın Kurulu Üyeliği Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 16 /23

17 D. Hakemlikler Second Language Research dergisinde hakemlikler Language Learning dergisinde hakemlikler Bilingualism, Language and Cognition dergisinde hakemlikler Language Teaching dergisinde hakemlikler Journal of Child Language dergisinde hakemlikler 2009 Journal of Bilingualism and Bilingual Education dergisinde hakemlikler 2014 Dilbilim Araştırmaları dergisinde yapılan hakemlikler VII. EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ A. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 1. Kuran, İrfan. ( ). Phonological processes in Turkish L2 learners of English. (Doktora tez çalışması devam etmektedir). 2. Ecehan Sönmez ( ). Development of spelling in Turkish-speaking children. (Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir). 3. Yeliz Yılmaz ( ). Relationship between spelling and reading acquisition in children. (Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir). 4. Tuba Kıvanç ( ). Vocabulary development and writing skills in young EFL children. (Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir). 5. Beyza Karadallı-Sümer. ( ). Spatial relations in Turkish sign language. (Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir). 6. Özata, H. (2013). Bilingual literacy development in Turkish-English bilingual school children. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 7. Feride Özdemir (2008). The development of reading in early bilingualism: Evidence from Turkish child L2 learners of English. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 8. Geçkin, Vasfiye (2006). The acquisition of morphosyntax in child L2 English. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 9. Yenici, Esra (2003). The use of stories on the development and retention of L2 vocabulary in child L2 learning. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 10. Fridman, Idylle (2001). Immediate and long-term effects of form-focussed instruction in the learning of English Relative Clauses by Turkish EFL learners: Implications for the levels of embeddedness in Restrictive Relative Clauses. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 17 /23

18 B. TEZ KOMİTESİ ÜYELİKLERİ 1. İnce, F. (2013) English article use by Turkish-English bilingual children and adults, Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, Çele, F. (2010). Processing wh-dependencies in L2 English: Subject/Object asymmetry in Wh-extractions. (Boğaziçi Universitesi, Ph.D in English Language Education). 3. Derince, M. Ş. (2010). The role of L1 development in acquisition of a second and a third language. Boğaziçi Universitesi, M.A in English Language Education). 4. Öztürk, G. (2007). The processing of subject-verb number agreement in L2 English by native Turkish speakers. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 5. Tanış, F. (2007). The End-state L2 Acquisition of Binding Properties of English Reflexives by Adult Turkish Learners of English. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 6. Ünaldı, A. (2005). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 7. Doğruöz, A. S. (2001). Comparison of communication strategies used by Turkish monolingual and bilingual EFL learners. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 8. Atay, D. (2001). The relationship between collaboration and professional development: Possible effects of EFL student teacher-supervising teacher dialogue on the beliefs and instructional practices of the EFL supervising teachers. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. C. DİĞER ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN TEZ ÇALIŞMALARINDA TEZ KOMİTESİ ÜYELİKLERİ 1. Aygüneş, M. (2013). Türkçe de Uyum Özelliklerinin olaya ilişkin beyin potansiyelleri (OİP) çerçevesinde incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. 2. Kılıç, S. (2013). English language lecturers beliefs and practices regarding intercultural competence. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. 3. Dikilitaş, K. (2013). The impact of in-service teacher training: A case study of four novice teachers' beliefs and classroom practices. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi. 4. Canbay, O. ( ). A psycholinguistic study of writing: The role of working memory. (Doktora çalışması devam etmektedir, Yeditepe Üniversitesi). 5. Nergis, A. ( ). Formulaic sequences in the second language. (Doktora çalışması devam etmektedir, Yeditepe Üniversitesi). D. VERDİĞİM DERSLER (Bahar Dönemi) FLED /02 Young Learners FLED 680 Current Issues in Bilingualism (Doktora) 18 /23

19 FLED 216 Community Service Practices in FLED (Güz dönemi) FLED 415 Language Transfer FLED 511 Theories of Second Language acquisition (Bahar dönemi) FLED /02 Young Learners FLED 680 Current Issues in Bilingualism (Doktora, seçmeli) FLED 216 Community Service Practices in FLED (Güz dönemi) FLED 415 Language Transfer FLED 580. Special Topics in Applied Linguistics: Seminar on Language Development in monolingual, bilingual and multilingual settings (Yüksek Lisans/Doktora, seçmeli) (Bahar dönemi) FLED 511 Theories of Second Language Acquisition (Yüksek Lisans) FLED 680 Special Topics in Applied Linguistics (Doktora, seçmeli) FLED 216 Community Service Practices in FLED (Güz dönemi) FLED /02 Language Transfer FLED 581. Special Topics in English Language Education: Language Development in Children (Yüksek Lisans, Seçmeli) (Bahar dönemi) FLED /02 Young Learners FLED 522 Current Issues in Bilingualism (Yüksek Lisans, seçmeli) FLD 579 Graduate Seminar (Güz dönemi) FLED /02 Language Transfer FLED 580 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans, seçmeli) (Bahar dönemi) FLED /02 Young Learners FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans, seçmeli) (Güz dönemi) 19 /23

20 FLED /02 Language Transfer FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans, seçmeli) (Bahar dönemi) FLED /02 Young Learners FLED 580 Speaicl Topics in English Language Education (Yüksek Lisans) (Güz dönemi) FLED 511 Theories of Second Language Acquisition (Yüksek Lisans) FLED /02 Language Transfer (Bahar dönemi) FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans) FLED /02 Young Learners ((Güz ve Bahar dönemi) Uzun süreli yurtdışı görevlendirmesi (İngiltere de Newcastle Üniversitesi ile Almanya da Hamburg Üniversitesi öğretim üyelerinin daveti ile seminer, çalıştay ve konuşma vb. çalışmalar yapılmıştır) (Bahar dönemi) FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans) FLED /02 Young Learners (Güz dönemi) FLED 311 Second Language Teaching Methods FLED 511 Theories of Second language acquisition (Yüksek Lisans) (Bahar dönemi) FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans) FLED /02 Young Learners (Güz dönemi) FLED 311 Second Language Teaching Methods FLED 201 Survey of Applied Linguistics FLED 680 Special Topics in Applied Linguistics (Doktora) (Bahar dönemi) FLED /02 Young Learners FLED 590 Selected Topics in English Language Education (Yüksek Lisans) (Güz dönemi) FLED /02 Research Methods in Teaching English as a Foreign Language FLED 480 Special Topics in English Language Education 20 /23

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Sibel Tatar sibel.tatar@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342 Bebek, Beşiktaş /İstanbul

ÖZGEÇMİŞ Sibel Tatar sibel.tatar@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342 Bebek, Beşiktaş /İstanbul ÖZGEÇMİŞ Sibel Tatar sibel.tatar@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342 Bebek, Beşiktaş /İstanbul EĞİTİM 1998-2003 Doktora. Indiana Üniversitesi, Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

- Ankara: Eduser Yayınları, 2001.

- Ankara: Eduser Yayınları, 2001. aka Akarsu, Füsun Bilim İçin Gençlerin Eğitimi, pp. 85-88. Bilim ve Eğitim (Bilimsel Toplantı Serileri-2) 197 p. - Ankara: TÜBA Yayınları. aka2001 Akarsu, Füsun Üstün Yetenekli Çocuklar Aileleri ve Sorunları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz

Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz 747 Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz Giriş Belma Haznedar Boğaziçi üniversitesi Bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerini belirleyen en önemli etken, o ülkenin bireylerinin

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in:

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in: Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 3 Special Issue of Student Research Congress on Educational Sciences 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı