TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb Haziran 2000 ANKARA

2 Bu araştırma;metargem ve 6. AKŞAM SANAT OKULU Döner Sermaye İşletmesi işbirliği ile yapılmıştır. ISBN : X

3 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI DANIŞMANLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla HAZAR Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi KOORDİNATÖR Muammer ÖZKAN 6.Akşam Sanat Okulu Müdürü ARAŞTIRMA GURUBU Şaban YILDIRIM (Bşk. Yrd.- Uzman) Salim KIRDI (Uzman) Fikret YALIM (Uzman) Fazıl PARLAK (Uzman) Mehmet BAL (Uzman) İSTATİSTİK SORUMLUSU Ali PANAL (Uzman) TEKNİK DESTEK VERENLER H. İbrahim BOYACI (6.A.S.O. Teknik Md. Yrd.) Dursun UÇAN (Bilgisayar Uzmanı) Osman YALÇIN (Bilgisayar Uzmanı) Hatun KUZUCU (Memur) Zekiye YILMAZ (Memur)

4

5 SUNUŞ Ülkemizde hızlı bir değişim gösteren ve uluslararası rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörlerden birisi de turizm sektörüdür. Ülkemize gelen turist sayısı 1987 yılında 2,8 milyon, belgeli yatak kapasitesi 106 bin iken, bu yıl itibari ile turist sayısı 9,7 milyon kişiye; belgeli yatak kapasitesi ise 314 bin yatağa ulaşmış ve turizm gelirlerimiz 7,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Avrupa da en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye 14 üncü sırada, turizm gelirleri açısında ise 8 inci sıra ile en çok turizm gelirleri elde eden ilk on Avrupa ülkesi arasında yer almıştır. Her alanda olduğu gibi, turizm alanında da rekabet gücümüzün sürekli bir şekilde artırılması, hızlı ve sürekli bilgi ve teknoloji üretilmesi ve sektörde yüksek kalitenin gerçekleştirilebilmesi için yeter sayı ve nitelikte ara kademe insan gücü yetiştirilmesi,ülkemizin bugünü ve geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Ülke ekonomisinde böylesine önemli bir yeri olan turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacı, ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının değişik tür ve kademelerinde verilen eğitim ile sağlanmaktadır. Merkezimizce, Bakanlığımıza bağlı okullarda uygulanmakta olan turizm eğitimi ve öğretiminin, bu sektörün ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı, yönetici ve öğretmenlerinin niteliği, mezunların istihdamı, ihtiyaç duyulan bina araç ve gereç ile eğitim ortamının yeterliğine yönelik bir bilimsel araştırma yapmak, araştırma sonuçlarına göre varsa sektörün eksiklerinin giderilmesi yönünde, çözüm yolları ve öneriler geliştirmek hedeflenmiştir. Bu nedenle; Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması adlı bir araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde belirttikleri görüş ve yaptıkları değerlendirmeler ile katkıda bulunan örneklem kapsamındaki okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine, yine araştırma kapsamındaki konaklama işletmeleri ve seyahat acenteleri iii

6 yönetici ve çalışanlarına; araştırmanın tasarlanması, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasında emeği geçen danışman ve tüm uzmanlara, araştırmanın koordinesini ve basımını gerçekleştiren 6.Akşam Sanat Okulu Müdürü ve DÖSE İşletmesi Personeline teşekkür ederim. Haziran Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN METARGEM Başkanı iv

7 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji ve ulaşım kolaylığı; insanların daha fazla seyahat etmelerine ve dinlenmek istemelerine yol açmaktadır. İnsanlardaki bu hareketlilik ise turizm sektörünün gelişmesine hız kazandırmıştır. Turizm sektörünü, yapısal ve hizmet olarak iki ana bölümde ele almak mümkün olabilir. Yapısal gelişme ile tesisleri; dünya standartlarına uygun, insanların rahatı ve beğenisi için en gelişmişi ve gösterişlisi yapmak, hizmette ise; bu alanda görev alacak personelin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bunların sonucu olarak da sektörden yararlanacak insanların, içinde bulundukları stresten, daha hızlı bir şekilde kurtulmalarının mümkün olacağı düşünülmektedir. Araştırmada; turizm sektöründe çalışan ara kademe elemanların yetiştirilmesinde en önemli merkez olan, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (AOTML) ve Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi (AAML) gibi okullarının yeniden bir yapıya kavuşturulması için aksayan veya eksik yönlerinin tespit edilip ortaya çıkartılması, olumsuzlukların telafisine gidilmesi yönünde, ilgililere ışık tutacak bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde: Araştırmanın amacı, önemi ve kapsam ele alınmaktadır. İkinci bölümde: Araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları ve işlenmesi ile kullanılan istatistik teknikleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde: Okul yöneticileri, meslek dersleri öğretmenleri ve öğrencilere ait bulgular yer almaktadır. Dördüncü bölümde: Konaklama ve seyahat işletmeleri yöneticileri ile işletme çalışanlarına ait bulgular bulunmaktadır. Beşinci bölümde ise bu bulgular ışığında sonuç ve önerilere yer verilmiştir. v

8 Araştırmanın her kademesinde bizlerle beraber olan, yardımlarını esirgemeyen ve görüşlerinden faydalandığımız, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Sayın Yrd.Doç.Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ ve Yrd.Doç.Dr. Atilla HAZAR a, METARGEM Başkanı Sayın Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN e, araştırmayı koordine eden ve Döner Sermaye aracılığı ile parasal hizmetlerde destek veren 6.Akşam Sanat Okulu Müdürü Sayın Muammer ÖZKAN a, DÖSE İşletmesi çalışanlarına ve bilgisayar hizmetlerinde yardımlarını esirgemeyen METARGEM ve 6.Akşam Sanat Okulu personeline teşekkür ederiz. Araştırmanın, meslekî eğitim sistemimize ve turizm sektörü çalışanlarının eğitimine katkı sağlamasını dileriz. ARAŞTIRMA GURUBU vi

9 İÇİNDEKİLER vii Sayfa SUNUŞ iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER vii TABLOLAR LİSTESİ xv BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Sayıltılar Terimlerin Tanımı Kısaltmalar... 8 BÖLÜM 2 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 2.1. Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Evren Örneklem Veri Kaynakları ve Verilerin İşlenmesi Kullanılan İstatistik Teknikleri BÖLÜM 3 OKUL YÖNETİCİLERİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERDEN ELDE EDİLEN BULGULAR 3.1. Okul Yöneticileri, Meslek Dersleri Öğretmenleri ve Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine Ait Kişisel Bilgiler Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek dersleri Öğretmenlerinin Yaşlarına Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okul Türlerine Göre Dağılımları... 21

10 viii Sayfa Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Meslekî Kıdemlerine Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Ortaöğrenim Mezuniyetlerine Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Alanlarına Göre Dağılımları Okul Yöneticilerinin Statülerine Göre Dağılımları Okul Yöneticilerinin Yöneticilikteki Hizmet Sürelerine Göre Dağılımları Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler Öğrencilerin Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları Öğrencilerin Okul Türlerine Göre Dağılımları Öğrencilerin Okudukları Bölümlere Göre Dağılımları Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımları A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. nin Fiziksel İmkanlarına İlişkin Bulgular Okulların Fiziki Yapısının Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşmesine Katkı Durumu Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesinde Araç ve Gereçlerin Yeterlik Durumu Meslekî Uygulamalar İçin Okul Tesislerinin Yeterlik Durumu A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. nin Personeline İlişkin Bulgular Yönetici ve Öğretmenlere İlişkin Bulgular Meslek ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Sayısının Yeterlik Durumu Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Alma Durumları Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyup Duymama Durumları Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Duydukları Konular Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sektör Deneyimlerine Sahip Olma Durumlarına Göre Dağılımları Sektör Deneyimine Sahip Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sektör Deneyim Sürelerine Göre Dağılımları Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sektör Deneyimlerine Sahip Olmalarının Önemi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Branşları Dışında Ders Okutma Durumları Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Branşları Dışında Ders Okutma Nedenleri Usta Öğretici Sayısının Yeterliği Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Sayısının Yeterliği... 43

11 Sayfa 3.4. A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Bulgular Okuldaki Eğitim Araçlarının, Öğrencilerin Kullanımına Sunulma Durumu Meslek Dersleri Ders Kitaplarının Günün Koşullarına Uygunluğu Meslek Dersleri Ders Kitaplarının Anlaşılabilirliği Meslek Dersleri Ders Programlarının, Turizm Sektörünün İhtiyaçlarına Cevap Verme Durumu Sektörde Kullanılan Bilgisayar Paket Programlarının Müfredatlarda Bulunmasının Gerekliliği Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Ders Seçme İmkanının Verilmesi Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Bölümlere Yönlendirilme Durumu Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda İş Hayatına Hazırlanması Durumu Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Yüksek Öğretime Hazırlanması Durumu Öğrencilere Bilgi, Beceri ve Tutumlarını Geliştirme İmkanının Verilmesi Durumu Okulda Uygulanan Öğretme-Öğrenme Yöntemlerinin Öğrenciyi Öğrenmeye Teşvik Etme Durumu Öğrencilerin Sınıf İçi Öğrenme Etkinliklerine Katılmalarına Fırsat Verilme Durumu Öğrencilerin Karşılaştığı Öğrenme Güçlüğün Çözümlenmesi Durumu Okuldaki Rehberlik Hizmetlerinin Öğrencilere Düzenli Verilme Durumu Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlere Katılmalarına Fırsat Verilme Durumu Yönetici ve Öğretmenlerin, Öğrencilerin Ailevi, Kişisel vb. Sorunlarıyla İlgilenme Durumu Yabancı Dille Eğitim Yerine Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Verilmesi Hazırlık Sınıfında Okutulmakta Olan Yabancı Dil Derslerinin Yabancı Dille Verilen Diğer Derslerin Öğrenilmesine Katkı Durumu Meslek Derslerinin Yabancı Dille Öğretilmesinin Gerekliği Matematik ve Fen Grubu Derslerinin Yabancı Dille Öğretilmesinin Gerekliği Okulda Verilen Yabancı Dil Eğitiminin Pratik Uygulamadaki Yeterliği ix

12 Sayfa 3.5. A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. deki Beceri Eğitimi Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldığı Yer Beceri Eğitimi İçin İşletme İmkanlarının Yeterliği İşletmede Kazanılan Becerilerin Okulda Alınan Bilgilerle Uyumluluğu Meslekî Beceri Verilen İşletmelerde Uygulanan Yöntemlerin Uygunluk Derecesi İşletmelerde Beceri Eğitiminden Sorumlu Personelin Öğrencilerin Meslekî Beceriler Kazanmasına Yardımcı Olma Durumu Öğrencilerin Beceri Eğitimi Yaptığı İşletmelerde Branşlarında Çalışma İmkanı Verilmesi Beceri Eğitimine İlişkin Raporların Okula Düzenli Olarak Verilme Durumu Öğrencilerin İşletmede Gördüğü Beceri Eğitimi Sırasında Sorunlarla Karşılaşma Durumu Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldığı İşletmelerde Karşılaştığı Sorunlar Öğrencilerin Beceri Eğitimi Sırasında İşyeri Çalışma Disiplinine İlişkin Yaşadığı Sorunlar A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. ne İlişkin Diğer Bulgular Öğrencilerin Okulu Tercih Sebepleri Öğrencilere Okul Tercihinde Etkili Olan Faktörler Öğrencilerin Okula Kayıt Olmadan Önce Okul Hakkındaki Bilgi Düzeyi Öğrencilerin Okulu Başkalarına Tavsiye Etme Durumu Öğrencilerin Bölümünü Başkalarına Tavsiye Etme Durumu Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Hedefleri Diğer Okul Mezunlarına Göre A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarının İş Bulabilmelerindeki Kolaylılık Derecesi Mezunların İzlenmesinin Gerekliliği A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yöntemi A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. ne Öğretmen Atama Şekli Okulların Yörenin Turizm İhtiyacına Uygun Açılma Durumu Döner Sermaye Uygulamasının A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. nin Çalışma Şartlarına Uygunluğu Okullara Tahsis Edilen Ödeneğin Yeterliği Yüksek Öğretimde Alınan Meslekî Bilgilerin Programları Uygulamadaki Yeterliği Yüksek Öğretimde Alınan Meslekî Becerilerin Programları Uygulamadaki Yeterliği Yüksek Öğrenimdeki Öğretmenlik Uygulamasının Meslekî Bilgilere Katkısı x

13 Sayfa Yüksek Öğretimde Yapılan Öğretmenlik Uygulamasının Meslekî Becerilere Katkı Durumu Yüksek Öğretimde Yapılan Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmenlik Formasyonuna Katkısı BÖLÜM 4 KONAKLAMA, RESTORAN VE SEYAHAT ACENTESİ İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞAN ARA KADEME PERSONELDEN ELDE EDİLEN BULGULAR 4.1. İşletme Yöneticilerine Ait Kişisel Bilgiler İşletme Yöneticilerinin Statüleri Mezuniyet Durumları Meslekleri ile İlgili Eğitim Alma Durumları Meslekî Deneyim İşletmede Görev Yapma Süreleri İşletmelere İlişkin Genel Bilgiler İşletmelerin Statüleri İşletmelerin Türü ve Yıldız Durumu Otel İşletmelerinin Yıldızlarına Göre Dağılımı Motel ve Tatil Köyü İşletmelerinin Sınıflarına Göre Dağılımı Restoran İşletmelerinin Sınıflarına Göre Dağılımı Seyahat Acentelerinin Gruplarına Göre Dağılımı Konaklama İşletmelerinin Hizmete Kapalı Olduğu Aylar İşletmelerde Hizmet İçi Eğitime İlişkin Bulgular Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Ara Kademe Personele Hizmet İçi Eğitim Verme Durumu Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim Verilen Bölümler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı Duyulan Bölümler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin Ara Kademe Personel Alımına İlişkin Bulgular Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin Personel Alımında Karşılaşılan Güçlük Durumu Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Ara Kademe Personel Alımında Güçlükle Karşılaşılan Bölümler xi

14 Sayfa Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Eleman Alımında Tercih Edilen Yöntemler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarını Tercih Durumları Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarını Tercih Etme Sebepleri Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmeler Tarafından Mezunların İstihdamında Tercih Edilen Bölümler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarını Tercih Etmeme Sebepleri Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunları Dışında Ara Kademe Personel Olarak Tercih Ettikleri Diğer Çalışanların Bölümlere ve Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanlara İlişkin Bulgular Mezun ve Diğer Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların İşletme Türlerine Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Bölümlere Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Sektörü Tercih Nedenleri Mezun ve Diğer Çalışanların Sektördeki İşyeri Değişikliği Mezun ve Diğer Çalışanların İşyeri Değiştirme Sayıları Mezun ve Diğer Çalışanların İşyeri Değiştirme Sebepleri Mezun ve Diğer Çalışanların Sektördeki Çalışma Süreleri Mezun ve Diğer Çalışanların Halen Çalıştıkları İşletmedeki Çalışma Süreleri Mezun ve Diğer Çalışanların İşyerinde Çalışma Şekli Mezun ve Diğer Çalışanların Yaptığı İşten Memnuniyet Durumu Mezun ve Diğer Çalışanların İşinden Memnun Olmama Nedenleri Mezun ve Diğer Çalışanlardan İş Değiştirmeyi Düşünenlerin Tercihi Mezun ve Diğer Çalışanların Ortalama Çalışma Saatleri Mezun ve Diğer Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu Mezun ve Diğer Çalışanların Aldıkları Hizmet İçi Eğitim Şekli Mezun ve Diğer Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Sonucu Elde Ettikleri Kazançlar Mezun ve Diğer Çalışanların Aylık Kazançları Mezun ve Diğer Çalışanların Ek Geliri xii

15 Sayfa Mezun ve Diğer Çalışanların Ek Gelir Miktarı Mezun ve Diğer Çalışanların İlk İşlerini Bulma Şekli Diğer Çalışanların İşi Öğrenme Şekli Diğer Çalışanların İş Bulmadaki Kolaylık Durumu Diğer Çalışanların Kendi Alanlarında Çalışmama Nedenleri Diğer Çalışanların Yaptıkları İş İçin Almak İstedikleri Eğitim Seviyesi Mezun Çalışanların Mezun Olduğu Bölümler Mezun Çalışanların Mezun Olduğu Yıllar Mezun Çalışanların Okulunu Tercih Sebepleri Mezun Çalışanların Okulunu Tercihlerinde Etkili Olanlar Mezun Çalışanların Okul Hakkında Kayıt Olmadan Önceki Bilgi Düzeyi Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan Mezun ve Diğer Çalışanlar İle Bu İşletmelerin Yöneticilerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Okullarındaki Turizm Eğitimine İlişkin Görüşleri Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldıkları Meslekî Bilgilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Aldıkları Meslekî Bilgilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Kazandıkları Meslekî Becerilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Kazandıkları Meslekî Becerilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Öğrendikleri İnsan İlişkilerine Ait Bilgilerin Uygulamadaki Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Öğrendikleri İnsan İlişkilerine Ait Bilgilerin Uygulamadaki Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldıkları Yabancı Dil Eğitiminin Mesleğin Gereksinimini Karşılamadaki Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Aldıkları Yabancı Dil Eğitiminin Mesleğin Gereksinimini Karşılamadaki Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldığı Eğitimin Mesleği İle İlgili Makine ve Malzemeleri Verimli Kullanmadaki Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Aldığı Eğitimin Mesleği İle İlgili Makine ve Malzemeleri Verimli Kullanmadaki Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldıkları Eğitimin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusundaki Yeterliği xiii

16 Sayfa Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunların Okulda Aldıkları Eğitimin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusundaki Yeterliği Mezunların Turizm Sektöründe Tercih Edilmeleri Mezunların Gördüğü Beceri Eğitiminin Yeterliği Mezunlarının İlk İşlerine Uyum Sağlamaları A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Program ve Sürelerinin Yeniden Düzenlenmesi A.O.T.M.L. ve A.A.M.L.. Yöneticilerinin Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletmedeki Sorunları İle İlgilenmesi A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Yöneticilerinin Beceri Eğitimi Yapan İşletmelerle İşbirliği Yapması Mezun Çalışanların Meslekleriyle İlgili Kurs, Seminer vb. İhtiyaçları Mezun Çalışanların Turizm Sektöründe Kolay İş Bulabilmesi İşletmelerde Çalışan Personelin Sosyal Güvenlik ve Özlük Hakları Kaynak Grupların Turizm Eğitimine İlişik Ortak Görüşleri BÖLÜM 5 DENEKLERİN ANKET SORULARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDAKİ GENEL GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ 5.1. İşletme Yöneticilerinin Genel Görüş ve Önerileri İşletme Çalışanlarının Genel Görüş ve Önerileri Okul Yöneticilerinin Genel Görüş ve Önerileri Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Genel Görüş ve Önerileri Öğrencilerin Genel Görüş ve Önerileri BÖLÜM 6 SONUÇ ve ÖNERİLER 6.1. Sonuç Öneriler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ve Anadolu Aşçılık Meslek Liselerine Yönelik Öneriler Beceri Eğitimi Yapılan İşletmelere Yönelik Öneriler Diğer Eğitim Kurumlarına ve Turizm Sektörüne Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER xiv

17 TABLOLAR LİSTESİ T. No Tablo Adı Sayfa 1 ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEM DAĞILIMI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN OKULLARIN ÖĞRENCİ GÖNDERDİĞİ İŞLETMELERE AİT İŞLETME YÖNETİCİSİ VE ÇALIŞAN SAYILARI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN OKULLARA AİT ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ SAYILARI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN OKULLARA VE BU OKULLARIN ÖĞRENCİ GÖNDERDİĞİ İŞLETMELERE UYGULANAN VE DÖNEN ANKET SAYILARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI OKULLAR YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MESLEKÎ KIDEMLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MEZUN OLDUKLARI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI VE BÖLÜMLERİ YÖNETİCİLERİN GÖREV DURUMU YÖNETİCİLERİN MESLEKTEKİ HİZMET SÜRESİ ÖĞRENCİLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI ÖĞRENCİLERİN OKUL TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ALANLAR ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ SINIFLAR OKULLARIN FİZİKİ YAPISININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İMKAN TANIMASI OKULDAKİ BRANŞLARLA İLGİLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE YETERLİK DURUMU OKULUN BÜNYESİNDE BULUNAN TESİSLERİN ALANLA İLGİLİ MESLEKÎ UYGULAMALAR İÇİN YETERLİLİK DÜZEYİ xv

18 T. No Tablo Adı Sayfa 20 A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDEKİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ SAYISININ YETERLİK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDEKİ KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENİ SAYISININ YETERLİK DURUMU YÖNETİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMA DURUMU MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMA DURUMU YÖNETİCİLERİN MESLEKTEKİ BİLGİ, BECERİ VE TECRÜBELERİNİ ARTIRMAK İÇİN SEMİNER, KURS VB. UYGULAMALARA KATILMA GEREKSİNİMİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKTEKİ BİLGİ, BECERİ VE TECRÜBELERİNİ ARTIRMAK İÇİN SEMİNER, KURS VB. UYGULAMALARA KATILMA GEREKSİNİMİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI DUYDUKLARI KONULAR YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ DENEYİMLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN TURİZM SEKTÖRÜ DENEYİM SÜRELERİ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. YÖNETİCİLERİNİN SEKTÖR TECRÜBESİNE SAHİP OLMASININ ÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN SEKTÖR TECRÜBESİNE SAHİP OLMASININ ÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMLERİN DIŞINDAKİ DERSLERİ OKUTMA DURUMLARI ÖĞRETMENLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMLERİN DIŞINDAKİ DERSLERİ OKUTMA NEDENLERİ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. DEKİ USTA ÖĞRETİCİ SAYISININ YETERLİK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDEKİ MEMUR., HİZMETLİ VE TEKNİSYEN SAYISININ YETERLİK DURUMU OKULDAKİ EĞİTİM ARAÇLARININ, ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNULMASI A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE OKUTULAN MESLEK DERSLERİ DERS KİTAPLARININ GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUNLUK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE OKUTULAN MESLEK DERSLERİ DERS KİTAPLARININ ANLAŞILABİLİRLİK DÜZEYİ xvi

19 T. No Tablo Adı Sayfa 38 OKULDA OKUTULAN MESLEK DERSLERİ DERS PROGRAMLARININ, TURİZM SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMA DÜZEYİ TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMLARININ MÜFREDATTA YER ALMASININ GEREKLİLİĞİ ÖĞRENCİLERE İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DERS SEÇME İMKANININ VERİLMESİ ÖĞRENCİLERİN İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA BÖLÜMLERE YÖNLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİLERİN İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİNE UYGUN OLARAK İŞ HAYATINA HAZIRLANMASI ÖĞRENCİLERİN İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİNE UYGUN OLARAK YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLANMASI ÖĞRENCİLERE BİLGİ, BECERİ VE TUTUMLARINI ÇOK YÖNLÜ GELİŞTİRME İMKANININ VERİLME DÜZEYİ OKULDA UYGULANAN ÖĞRETME-ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİYİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETME DURUMU ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNE KATILMALARINA FIRSAT VERİLME DURUMU ÖĞRENCİLERİN OKULDA KARŞILAŞTIĞI ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİNDE YARDIMCI OLUNMA DÜZEYİ OKULDAKİ REHBERLİK HİZMETİNİN ÖĞRENCİLERE DÜZENLİ VERİLME DURUMU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİLERİN AİLEVİ, KİŞİSEL VB. SORUNLARIYLA İLGİLENME DURUMU OKULDA YABANCI DİLLE EĞİTİM YERİNE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ HAZIRLIK SINIFINDA VERİLEN YABANCI DİL DERSLERİNİN OKUTULMAKTA OLAN PROGRAMLARIN ÖĞRENİLMESİNE KATKI DURUMU MESLEK DERSLERİNİN YABANCI DİLLE VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE MATEMATİK VE FEN GRUBU DERSLERİN YABANCI DİLLE VERİLMESİNİN UYGUNLUK DURUMU xvii

20 T. No Tablo Adı Sayfa 55 A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE VERİLEN YABANCI DİL EĞİTİMİNİN PRATİK UYGULAMALAR AÇISINDAN YETERLİK DURUMU ÖĞRENCİNİN BECERİ EĞİTİMİNİ ALDIĞI YER İŞLETMELERDEKİ EĞİTİM İMKANLARININ ÖĞRENCİLERİN MESLEKÎ BECERİ KAZANABİLMESİNDEKİ YETERLİK DERECESİ ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE KAZANDIĞI BECERİLERİN, OKULDA ALDIĞI BİLGİLERLE İLİŞKİ DERECESİ ÖĞRENCİLERİN, İŞLETMELERDE MESLEKÎ BECERİ KAZANABİLMELERİ İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLERİN UYGUNLUK DERECESİ BECERİ EĞİTİMİ YAPILAN İŞLETMELERDE EĞİTİMDEN SORUMLU PERSONELİN, ÖĞRENCİLERİN MESLEKÎ BECERİLERİ KAZANMASINA YARDIMCI OLMA DURUMU BECERİ EĞİTİMİ YAPILAN İŞLETMELERDE ÖĞRENCİLERİN, MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ İŞLERDE ÇALIŞMALARINA İMKAN VERİLMESİ ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE ALDIĞI BECERİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN RAPORLARIN OKULA DÜZENLİ OLARAK İLETİLME DURUMU ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE GÖRDÜĞÜ BECERİ EĞİTİMİ SIRASINDA SORUNLARLA KARŞILAŞMA DURUMU İŞLETMELERDEKİ BECERİ EĞİTİMİ SIRASINDA ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÖĞRENCİLERİN BECERİ EĞİTİMİ SIRASINDA İŞYERİ ÇALIŞMA DİSİPLİNİNE İLİŞKİN YAŞADIĞI SORUNLAR HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ ÖĞRENCİLERİN OKULU TERCİH ETMESİNİN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİ ÖĞRENCİLERİN OKULUNU TERCİH ETMESİNDE EN FAZLA ETKİLİ OLANLAR ÖĞRENCİLERİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE KAYIT OLMADAN ÖNCE BU OKULLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ ÖĞRENCİNİN OKULUNU BAŞKALARINA TAVSİYE ETME DURUMU ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ BAŞKALARINA TAVSİYE ETME DURUMU ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET SONRASI HEDEFLERİ xviii

21 T. No Tablo Adı Sayfa 72 A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ BULABİLMELERİNİN DİĞER OKUL MEZUNLARINA GÖRE KOLAYLIK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ İZLENMESİNİN GEREKLİLİĞİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE ÖĞRETMEN ATAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ OKULLARIN, YÖRENİN TURİZM İHTİYACINA UYGUN AÇILMA DURUMU DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NİN ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUNLUK DURUMU GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN YETERLİK DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE ALDIĞI MESLEKÎ BİLGİLERİN DERS PROGRAMLARINI UYGULAMADAKİ YETERLİK DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE KAZANDIĞI MESLEKÎ BECERİLERİN DERS PROGRAMLARINI UYGULAMADAKİ YETERLİK DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPTIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ MESLEKÎ BİLGİLERİNE KATKI DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPTIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ MESLEKÎ BECERİLERİNE KATKI DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPTIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ FORMASYON AÇISINDAN ETKİLİLİK DURUMU İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İŞLETMEDEKİ GÖREVLERİ İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MEZUNİYET DURUMLARI İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN TURİZM-OTELCİLİK/AŞÇILIKLA İLGİLİ MESLEKÎ EĞİTİM ALMA DURUMLARI İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MESLEKÎ DENEYİMİ İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İŞLETMEDE ÇALIŞMA SÜRELERİ xix

22 T. No Tablo Adı Sayfa 89 İŞLETMELERİN STATÜLERİ OTEL İŞLETMELERİNİN YILDIZLARINA GÖRE DAĞILIMI MOTEL VE TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİNİN SINIF DURUMU RESTORAN İŞLETMELERİNİN SINIF DURUMU SEYAHAT ACENTELERİNİN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HİZMETE KAPALI OLDUĞU AYLAR İŞLETMELERDE ARA KADEME PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERME DURUMU KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER SEYAHAT ACENTELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI BULUNAN BÖLÜMLER SEYAHAT ACENTELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI BULUNAN BÖLÜMLER İŞLETMELERE ARA KADEME PERSONEL ALIMINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜK DURUMU KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNE ARA KADEME PERSONEL ALIMINDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN BÖLÜMLER SEYAHAT ACENTELERİNE ARA KADEME PERSONEL ALIMINDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN BÖLÜMLER KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNİN ARA KADEME ELEMAN ALIRKEN TERCİH ETTİKLERİ YÖNTEMLERİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI SEYAHAT ACENTELERİNİN ARA KADEME ELEMAN ALIRKEN TERCİH ETTİKLERİ YÖNTEMLERİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI ARA KADEME ELEMAN ALIMINDA A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ İŞLETMELER TARAFINDAN TERCİH DURUMU İŞLETMELERE ARA KADEME ELEMAN ALIMINDA A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARINI TERCİH ETME SEBEPLERİ KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ İSTİHDAMINDA TERCİH ETTİKLERİ BÖLÜMLER xx

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı