TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb Haziran 2000 ANKARA

2 Bu araştırma;metargem ve 6. AKŞAM SANAT OKULU Döner Sermaye İşletmesi işbirliği ile yapılmıştır. ISBN : X

3 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI DANIŞMANLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla HAZAR Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi KOORDİNATÖR Muammer ÖZKAN 6.Akşam Sanat Okulu Müdürü ARAŞTIRMA GURUBU Şaban YILDIRIM (Bşk. Yrd.- Uzman) Salim KIRDI (Uzman) Fikret YALIM (Uzman) Fazıl PARLAK (Uzman) Mehmet BAL (Uzman) İSTATİSTİK SORUMLUSU Ali PANAL (Uzman) TEKNİK DESTEK VERENLER H. İbrahim BOYACI (6.A.S.O. Teknik Md. Yrd.) Dursun UÇAN (Bilgisayar Uzmanı) Osman YALÇIN (Bilgisayar Uzmanı) Hatun KUZUCU (Memur) Zekiye YILMAZ (Memur)

4

5 SUNUŞ Ülkemizde hızlı bir değişim gösteren ve uluslararası rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörlerden birisi de turizm sektörüdür. Ülkemize gelen turist sayısı 1987 yılında 2,8 milyon, belgeli yatak kapasitesi 106 bin iken, bu yıl itibari ile turist sayısı 9,7 milyon kişiye; belgeli yatak kapasitesi ise 314 bin yatağa ulaşmış ve turizm gelirlerimiz 7,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Avrupa da en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye 14 üncü sırada, turizm gelirleri açısında ise 8 inci sıra ile en çok turizm gelirleri elde eden ilk on Avrupa ülkesi arasında yer almıştır. Her alanda olduğu gibi, turizm alanında da rekabet gücümüzün sürekli bir şekilde artırılması, hızlı ve sürekli bilgi ve teknoloji üretilmesi ve sektörde yüksek kalitenin gerçekleştirilebilmesi için yeter sayı ve nitelikte ara kademe insan gücü yetiştirilmesi,ülkemizin bugünü ve geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Ülke ekonomisinde böylesine önemli bir yeri olan turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacı, ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının değişik tür ve kademelerinde verilen eğitim ile sağlanmaktadır. Merkezimizce, Bakanlığımıza bağlı okullarda uygulanmakta olan turizm eğitimi ve öğretiminin, bu sektörün ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı, yönetici ve öğretmenlerinin niteliği, mezunların istihdamı, ihtiyaç duyulan bina araç ve gereç ile eğitim ortamının yeterliğine yönelik bir bilimsel araştırma yapmak, araştırma sonuçlarına göre varsa sektörün eksiklerinin giderilmesi yönünde, çözüm yolları ve öneriler geliştirmek hedeflenmiştir. Bu nedenle; Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması adlı bir araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde belirttikleri görüş ve yaptıkları değerlendirmeler ile katkıda bulunan örneklem kapsamındaki okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine, yine araştırma kapsamındaki konaklama işletmeleri ve seyahat acenteleri iii

6 yönetici ve çalışanlarına; araştırmanın tasarlanması, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasında emeği geçen danışman ve tüm uzmanlara, araştırmanın koordinesini ve basımını gerçekleştiren 6.Akşam Sanat Okulu Müdürü ve DÖSE İşletmesi Personeline teşekkür ederim. Haziran Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN METARGEM Başkanı iv

7 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji ve ulaşım kolaylığı; insanların daha fazla seyahat etmelerine ve dinlenmek istemelerine yol açmaktadır. İnsanlardaki bu hareketlilik ise turizm sektörünün gelişmesine hız kazandırmıştır. Turizm sektörünü, yapısal ve hizmet olarak iki ana bölümde ele almak mümkün olabilir. Yapısal gelişme ile tesisleri; dünya standartlarına uygun, insanların rahatı ve beğenisi için en gelişmişi ve gösterişlisi yapmak, hizmette ise; bu alanda görev alacak personelin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bunların sonucu olarak da sektörden yararlanacak insanların, içinde bulundukları stresten, daha hızlı bir şekilde kurtulmalarının mümkün olacağı düşünülmektedir. Araştırmada; turizm sektöründe çalışan ara kademe elemanların yetiştirilmesinde en önemli merkez olan, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (AOTML) ve Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi (AAML) gibi okullarının yeniden bir yapıya kavuşturulması için aksayan veya eksik yönlerinin tespit edilip ortaya çıkartılması, olumsuzlukların telafisine gidilmesi yönünde, ilgililere ışık tutacak bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde: Araştırmanın amacı, önemi ve kapsam ele alınmaktadır. İkinci bölümde: Araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları ve işlenmesi ile kullanılan istatistik teknikleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde: Okul yöneticileri, meslek dersleri öğretmenleri ve öğrencilere ait bulgular yer almaktadır. Dördüncü bölümde: Konaklama ve seyahat işletmeleri yöneticileri ile işletme çalışanlarına ait bulgular bulunmaktadır. Beşinci bölümde ise bu bulgular ışığında sonuç ve önerilere yer verilmiştir. v

8 Araştırmanın her kademesinde bizlerle beraber olan, yardımlarını esirgemeyen ve görüşlerinden faydalandığımız, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Sayın Yrd.Doç.Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ ve Yrd.Doç.Dr. Atilla HAZAR a, METARGEM Başkanı Sayın Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN e, araştırmayı koordine eden ve Döner Sermaye aracılığı ile parasal hizmetlerde destek veren 6.Akşam Sanat Okulu Müdürü Sayın Muammer ÖZKAN a, DÖSE İşletmesi çalışanlarına ve bilgisayar hizmetlerinde yardımlarını esirgemeyen METARGEM ve 6.Akşam Sanat Okulu personeline teşekkür ederiz. Araştırmanın, meslekî eğitim sistemimize ve turizm sektörü çalışanlarının eğitimine katkı sağlamasını dileriz. ARAŞTIRMA GURUBU vi

9 İÇİNDEKİLER vii Sayfa SUNUŞ iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER vii TABLOLAR LİSTESİ xv BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Sayıltılar Terimlerin Tanımı Kısaltmalar... 8 BÖLÜM 2 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 2.1. Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Evren Örneklem Veri Kaynakları ve Verilerin İşlenmesi Kullanılan İstatistik Teknikleri BÖLÜM 3 OKUL YÖNETİCİLERİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERDEN ELDE EDİLEN BULGULAR 3.1. Okul Yöneticileri, Meslek Dersleri Öğretmenleri ve Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine Ait Kişisel Bilgiler Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek dersleri Öğretmenlerinin Yaşlarına Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okul Türlerine Göre Dağılımları... 21

10 viii Sayfa Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Meslekî Kıdemlerine Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Ortaöğrenim Mezuniyetlerine Göre Dağılımları Okul Yöneticileri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Alanlarına Göre Dağılımları Okul Yöneticilerinin Statülerine Göre Dağılımları Okul Yöneticilerinin Yöneticilikteki Hizmet Sürelerine Göre Dağılımları Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler Öğrencilerin Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları Öğrencilerin Okul Türlerine Göre Dağılımları Öğrencilerin Okudukları Bölümlere Göre Dağılımları Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımları A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. nin Fiziksel İmkanlarına İlişkin Bulgular Okulların Fiziki Yapısının Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşmesine Katkı Durumu Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesinde Araç ve Gereçlerin Yeterlik Durumu Meslekî Uygulamalar İçin Okul Tesislerinin Yeterlik Durumu A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. nin Personeline İlişkin Bulgular Yönetici ve Öğretmenlere İlişkin Bulgular Meslek ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Sayısının Yeterlik Durumu Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Alma Durumları Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyup Duymama Durumları Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Duydukları Konular Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sektör Deneyimlerine Sahip Olma Durumlarına Göre Dağılımları Sektör Deneyimine Sahip Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sektör Deneyim Sürelerine Göre Dağılımları Yönetici ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sektör Deneyimlerine Sahip Olmalarının Önemi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Branşları Dışında Ders Okutma Durumları Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Branşları Dışında Ders Okutma Nedenleri Usta Öğretici Sayısının Yeterliği Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Sayısının Yeterliği... 43

11 Sayfa 3.4. A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Bulgular Okuldaki Eğitim Araçlarının, Öğrencilerin Kullanımına Sunulma Durumu Meslek Dersleri Ders Kitaplarının Günün Koşullarına Uygunluğu Meslek Dersleri Ders Kitaplarının Anlaşılabilirliği Meslek Dersleri Ders Programlarının, Turizm Sektörünün İhtiyaçlarına Cevap Verme Durumu Sektörde Kullanılan Bilgisayar Paket Programlarının Müfredatlarda Bulunmasının Gerekliliği Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Ders Seçme İmkanının Verilmesi Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Bölümlere Yönlendirilme Durumu Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda İş Hayatına Hazırlanması Durumu Öğrencilerin İlgi İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Yüksek Öğretime Hazırlanması Durumu Öğrencilere Bilgi, Beceri ve Tutumlarını Geliştirme İmkanının Verilmesi Durumu Okulda Uygulanan Öğretme-Öğrenme Yöntemlerinin Öğrenciyi Öğrenmeye Teşvik Etme Durumu Öğrencilerin Sınıf İçi Öğrenme Etkinliklerine Katılmalarına Fırsat Verilme Durumu Öğrencilerin Karşılaştığı Öğrenme Güçlüğün Çözümlenmesi Durumu Okuldaki Rehberlik Hizmetlerinin Öğrencilere Düzenli Verilme Durumu Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlere Katılmalarına Fırsat Verilme Durumu Yönetici ve Öğretmenlerin, Öğrencilerin Ailevi, Kişisel vb. Sorunlarıyla İlgilenme Durumu Yabancı Dille Eğitim Yerine Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Verilmesi Hazırlık Sınıfında Okutulmakta Olan Yabancı Dil Derslerinin Yabancı Dille Verilen Diğer Derslerin Öğrenilmesine Katkı Durumu Meslek Derslerinin Yabancı Dille Öğretilmesinin Gerekliği Matematik ve Fen Grubu Derslerinin Yabancı Dille Öğretilmesinin Gerekliği Okulda Verilen Yabancı Dil Eğitiminin Pratik Uygulamadaki Yeterliği ix

12 Sayfa 3.5. A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. deki Beceri Eğitimi Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldığı Yer Beceri Eğitimi İçin İşletme İmkanlarının Yeterliği İşletmede Kazanılan Becerilerin Okulda Alınan Bilgilerle Uyumluluğu Meslekî Beceri Verilen İşletmelerde Uygulanan Yöntemlerin Uygunluk Derecesi İşletmelerde Beceri Eğitiminden Sorumlu Personelin Öğrencilerin Meslekî Beceriler Kazanmasına Yardımcı Olma Durumu Öğrencilerin Beceri Eğitimi Yaptığı İşletmelerde Branşlarında Çalışma İmkanı Verilmesi Beceri Eğitimine İlişkin Raporların Okula Düzenli Olarak Verilme Durumu Öğrencilerin İşletmede Gördüğü Beceri Eğitimi Sırasında Sorunlarla Karşılaşma Durumu Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldığı İşletmelerde Karşılaştığı Sorunlar Öğrencilerin Beceri Eğitimi Sırasında İşyeri Çalışma Disiplinine İlişkin Yaşadığı Sorunlar A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. ne İlişkin Diğer Bulgular Öğrencilerin Okulu Tercih Sebepleri Öğrencilere Okul Tercihinde Etkili Olan Faktörler Öğrencilerin Okula Kayıt Olmadan Önce Okul Hakkındaki Bilgi Düzeyi Öğrencilerin Okulu Başkalarına Tavsiye Etme Durumu Öğrencilerin Bölümünü Başkalarına Tavsiye Etme Durumu Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Hedefleri Diğer Okul Mezunlarına Göre A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarının İş Bulabilmelerindeki Kolaylılık Derecesi Mezunların İzlenmesinin Gerekliliği A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yöntemi A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. ne Öğretmen Atama Şekli Okulların Yörenin Turizm İhtiyacına Uygun Açılma Durumu Döner Sermaye Uygulamasının A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. nin Çalışma Şartlarına Uygunluğu Okullara Tahsis Edilen Ödeneğin Yeterliği Yüksek Öğretimde Alınan Meslekî Bilgilerin Programları Uygulamadaki Yeterliği Yüksek Öğretimde Alınan Meslekî Becerilerin Programları Uygulamadaki Yeterliği Yüksek Öğrenimdeki Öğretmenlik Uygulamasının Meslekî Bilgilere Katkısı x

13 Sayfa Yüksek Öğretimde Yapılan Öğretmenlik Uygulamasının Meslekî Becerilere Katkı Durumu Yüksek Öğretimde Yapılan Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmenlik Formasyonuna Katkısı BÖLÜM 4 KONAKLAMA, RESTORAN VE SEYAHAT ACENTESİ İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞAN ARA KADEME PERSONELDEN ELDE EDİLEN BULGULAR 4.1. İşletme Yöneticilerine Ait Kişisel Bilgiler İşletme Yöneticilerinin Statüleri Mezuniyet Durumları Meslekleri ile İlgili Eğitim Alma Durumları Meslekî Deneyim İşletmede Görev Yapma Süreleri İşletmelere İlişkin Genel Bilgiler İşletmelerin Statüleri İşletmelerin Türü ve Yıldız Durumu Otel İşletmelerinin Yıldızlarına Göre Dağılımı Motel ve Tatil Köyü İşletmelerinin Sınıflarına Göre Dağılımı Restoran İşletmelerinin Sınıflarına Göre Dağılımı Seyahat Acentelerinin Gruplarına Göre Dağılımı Konaklama İşletmelerinin Hizmete Kapalı Olduğu Aylar İşletmelerde Hizmet İçi Eğitime İlişkin Bulgular Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Ara Kademe Personele Hizmet İçi Eğitim Verme Durumu Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim Verilen Bölümler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı Duyulan Bölümler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin Ara Kademe Personel Alımına İlişkin Bulgular Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin Personel Alımında Karşılaşılan Güçlük Durumu Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Ara Kademe Personel Alımında Güçlükle Karşılaşılan Bölümler xi

14 Sayfa Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Eleman Alımında Tercih Edilen Yöntemler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarını Tercih Durumları Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarını Tercih Etme Sebepleri Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmeler Tarafından Mezunların İstihdamında Tercih Edilen Bölümler Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunlarını Tercih Etmeme Sebepleri Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Mezunları Dışında Ara Kademe Personel Olarak Tercih Ettikleri Diğer Çalışanların Bölümlere ve Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanlara İlişkin Bulgular Mezun ve Diğer Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların İşletme Türlerine Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Bölümlere Göre Dağılımı Mezun ve Diğer Çalışanların Sektörü Tercih Nedenleri Mezun ve Diğer Çalışanların Sektördeki İşyeri Değişikliği Mezun ve Diğer Çalışanların İşyeri Değiştirme Sayıları Mezun ve Diğer Çalışanların İşyeri Değiştirme Sebepleri Mezun ve Diğer Çalışanların Sektördeki Çalışma Süreleri Mezun ve Diğer Çalışanların Halen Çalıştıkları İşletmedeki Çalışma Süreleri Mezun ve Diğer Çalışanların İşyerinde Çalışma Şekli Mezun ve Diğer Çalışanların Yaptığı İşten Memnuniyet Durumu Mezun ve Diğer Çalışanların İşinden Memnun Olmama Nedenleri Mezun ve Diğer Çalışanlardan İş Değiştirmeyi Düşünenlerin Tercihi Mezun ve Diğer Çalışanların Ortalama Çalışma Saatleri Mezun ve Diğer Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu Mezun ve Diğer Çalışanların Aldıkları Hizmet İçi Eğitim Şekli Mezun ve Diğer Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Sonucu Elde Ettikleri Kazançlar Mezun ve Diğer Çalışanların Aylık Kazançları Mezun ve Diğer Çalışanların Ek Geliri xii

15 Sayfa Mezun ve Diğer Çalışanların Ek Gelir Miktarı Mezun ve Diğer Çalışanların İlk İşlerini Bulma Şekli Diğer Çalışanların İşi Öğrenme Şekli Diğer Çalışanların İş Bulmadaki Kolaylık Durumu Diğer Çalışanların Kendi Alanlarında Çalışmama Nedenleri Diğer Çalışanların Yaptıkları İş İçin Almak İstedikleri Eğitim Seviyesi Mezun Çalışanların Mezun Olduğu Bölümler Mezun Çalışanların Mezun Olduğu Yıllar Mezun Çalışanların Okulunu Tercih Sebepleri Mezun Çalışanların Okulunu Tercihlerinde Etkili Olanlar Mezun Çalışanların Okul Hakkında Kayıt Olmadan Önceki Bilgi Düzeyi Konaklama, Restoran ve Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan Mezun ve Diğer Çalışanlar İle Bu İşletmelerin Yöneticilerinin A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Okullarındaki Turizm Eğitimine İlişkin Görüşleri Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldıkları Meslekî Bilgilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Aldıkları Meslekî Bilgilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Kazandıkları Meslekî Becerilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Kazandıkları Meslekî Becerilerin Yaptıkları İş İçin Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Öğrendikleri İnsan İlişkilerine Ait Bilgilerin Uygulamadaki Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Öğrendikleri İnsan İlişkilerine Ait Bilgilerin Uygulamadaki Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldıkları Yabancı Dil Eğitiminin Mesleğin Gereksinimini Karşılamadaki Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Aldıkları Yabancı Dil Eğitiminin Mesleğin Gereksinimini Karşılamadaki Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldığı Eğitimin Mesleği İle İlgili Makine ve Malzemeleri Verimli Kullanmadaki Yeterliği Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunlarının Okulda Aldığı Eğitimin Mesleği İle İlgili Makine ve Malzemeleri Verimli Kullanmadaki Yeterliği Konaklama ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Mezunların Okulda Aldıkları Eğitimin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusundaki Yeterliği xiii

16 Sayfa Seyahat Acentesi İşletmelerinde Çalışan A.O.T.M.L. Mezunların Okulda Aldıkları Eğitimin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusundaki Yeterliği Mezunların Turizm Sektöründe Tercih Edilmeleri Mezunların Gördüğü Beceri Eğitiminin Yeterliği Mezunlarının İlk İşlerine Uyum Sağlamaları A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Program ve Sürelerinin Yeniden Düzenlenmesi A.O.T.M.L. ve A.A.M.L.. Yöneticilerinin Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletmedeki Sorunları İle İlgilenmesi A.O.T.M.L. ve A.A.M.L. Yöneticilerinin Beceri Eğitimi Yapan İşletmelerle İşbirliği Yapması Mezun Çalışanların Meslekleriyle İlgili Kurs, Seminer vb. İhtiyaçları Mezun Çalışanların Turizm Sektöründe Kolay İş Bulabilmesi İşletmelerde Çalışan Personelin Sosyal Güvenlik ve Özlük Hakları Kaynak Grupların Turizm Eğitimine İlişik Ortak Görüşleri BÖLÜM 5 DENEKLERİN ANKET SORULARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDAKİ GENEL GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ 5.1. İşletme Yöneticilerinin Genel Görüş ve Önerileri İşletme Çalışanlarının Genel Görüş ve Önerileri Okul Yöneticilerinin Genel Görüş ve Önerileri Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Genel Görüş ve Önerileri Öğrencilerin Genel Görüş ve Önerileri BÖLÜM 6 SONUÇ ve ÖNERİLER 6.1. Sonuç Öneriler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ve Anadolu Aşçılık Meslek Liselerine Yönelik Öneriler Beceri Eğitimi Yapılan İşletmelere Yönelik Öneriler Diğer Eğitim Kurumlarına ve Turizm Sektörüne Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER xiv

17 TABLOLAR LİSTESİ T. No Tablo Adı Sayfa 1 ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEM DAĞILIMI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN OKULLARIN ÖĞRENCİ GÖNDERDİĞİ İŞLETMELERE AİT İŞLETME YÖNETİCİSİ VE ÇALIŞAN SAYILARI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN OKULLARA AİT ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ SAYILARI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN OKULLARA VE BU OKULLARIN ÖĞRENCİ GÖNDERDİĞİ İŞLETMELERE UYGULANAN VE DÖNEN ANKET SAYILARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI OKULLAR YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MESLEKÎ KIDEMLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MEZUN OLDUKLARI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI VE BÖLÜMLERİ YÖNETİCİLERİN GÖREV DURUMU YÖNETİCİLERİN MESLEKTEKİ HİZMET SÜRESİ ÖĞRENCİLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI ÖĞRENCİLERİN OKUL TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ALANLAR ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ SINIFLAR OKULLARIN FİZİKİ YAPISININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İMKAN TANIMASI OKULDAKİ BRANŞLARLA İLGİLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE YETERLİK DURUMU OKULUN BÜNYESİNDE BULUNAN TESİSLERİN ALANLA İLGİLİ MESLEKÎ UYGULAMALAR İÇİN YETERLİLİK DÜZEYİ xv

18 T. No Tablo Adı Sayfa 20 A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDEKİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ SAYISININ YETERLİK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDEKİ KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENİ SAYISININ YETERLİK DURUMU YÖNETİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMA DURUMU MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMA DURUMU YÖNETİCİLERİN MESLEKTEKİ BİLGİ, BECERİ VE TECRÜBELERİNİ ARTIRMAK İÇİN SEMİNER, KURS VB. UYGULAMALARA KATILMA GEREKSİNİMİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKTEKİ BİLGİ, BECERİ VE TECRÜBELERİNİ ARTIRMAK İÇİN SEMİNER, KURS VB. UYGULAMALARA KATILMA GEREKSİNİMİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI DUYDUKLARI KONULAR YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ DENEYİMLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN TURİZM SEKTÖRÜ DENEYİM SÜRELERİ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. YÖNETİCİLERİNİN SEKTÖR TECRÜBESİNE SAHİP OLMASININ ÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN SEKTÖR TECRÜBESİNE SAHİP OLMASININ ÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMLERİN DIŞINDAKİ DERSLERİ OKUTMA DURUMLARI ÖĞRETMENLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMLERİN DIŞINDAKİ DERSLERİ OKUTMA NEDENLERİ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. DEKİ USTA ÖĞRETİCİ SAYISININ YETERLİK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDEKİ MEMUR., HİZMETLİ VE TEKNİSYEN SAYISININ YETERLİK DURUMU OKULDAKİ EĞİTİM ARAÇLARININ, ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNULMASI A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE OKUTULAN MESLEK DERSLERİ DERS KİTAPLARININ GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUNLUK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE OKUTULAN MESLEK DERSLERİ DERS KİTAPLARININ ANLAŞILABİLİRLİK DÜZEYİ xvi

19 T. No Tablo Adı Sayfa 38 OKULDA OKUTULAN MESLEK DERSLERİ DERS PROGRAMLARININ, TURİZM SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMA DÜZEYİ TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMLARININ MÜFREDATTA YER ALMASININ GEREKLİLİĞİ ÖĞRENCİLERE İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DERS SEÇME İMKANININ VERİLMESİ ÖĞRENCİLERİN İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA BÖLÜMLERE YÖNLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİLERİN İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİNE UYGUN OLARAK İŞ HAYATINA HAZIRLANMASI ÖĞRENCİLERİN İLGİ, İSTEK VE YETENEKLERİNE UYGUN OLARAK YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLANMASI ÖĞRENCİLERE BİLGİ, BECERİ VE TUTUMLARINI ÇOK YÖNLÜ GELİŞTİRME İMKANININ VERİLME DÜZEYİ OKULDA UYGULANAN ÖĞRETME-ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİYİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETME DURUMU ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNE KATILMALARINA FIRSAT VERİLME DURUMU ÖĞRENCİLERİN OKULDA KARŞILAŞTIĞI ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİNDE YARDIMCI OLUNMA DÜZEYİ OKULDAKİ REHBERLİK HİZMETİNİN ÖĞRENCİLERE DÜZENLİ VERİLME DURUMU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİLERİN AİLEVİ, KİŞİSEL VB. SORUNLARIYLA İLGİLENME DURUMU OKULDA YABANCI DİLLE EĞİTİM YERİNE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ HAZIRLIK SINIFINDA VERİLEN YABANCI DİL DERSLERİNİN OKUTULMAKTA OLAN PROGRAMLARIN ÖĞRENİLMESİNE KATKI DURUMU MESLEK DERSLERİNİN YABANCI DİLLE VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE MATEMATİK VE FEN GRUBU DERSLERİN YABANCI DİLLE VERİLMESİNİN UYGUNLUK DURUMU xvii

20 T. No Tablo Adı Sayfa 55 A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NDE VERİLEN YABANCI DİL EĞİTİMİNİN PRATİK UYGULAMALAR AÇISINDAN YETERLİK DURUMU ÖĞRENCİNİN BECERİ EĞİTİMİNİ ALDIĞI YER İŞLETMELERDEKİ EĞİTİM İMKANLARININ ÖĞRENCİLERİN MESLEKÎ BECERİ KAZANABİLMESİNDEKİ YETERLİK DERECESİ ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE KAZANDIĞI BECERİLERİN, OKULDA ALDIĞI BİLGİLERLE İLİŞKİ DERECESİ ÖĞRENCİLERİN, İŞLETMELERDE MESLEKÎ BECERİ KAZANABİLMELERİ İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLERİN UYGUNLUK DERECESİ BECERİ EĞİTİMİ YAPILAN İŞLETMELERDE EĞİTİMDEN SORUMLU PERSONELİN, ÖĞRENCİLERİN MESLEKÎ BECERİLERİ KAZANMASINA YARDIMCI OLMA DURUMU BECERİ EĞİTİMİ YAPILAN İŞLETMELERDE ÖĞRENCİLERİN, MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ İŞLERDE ÇALIŞMALARINA İMKAN VERİLMESİ ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE ALDIĞI BECERİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN RAPORLARIN OKULA DÜZENLİ OLARAK İLETİLME DURUMU ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE GÖRDÜĞÜ BECERİ EĞİTİMİ SIRASINDA SORUNLARLA KARŞILAŞMA DURUMU İŞLETMELERDEKİ BECERİ EĞİTİMİ SIRASINDA ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÖĞRENCİLERİN BECERİ EĞİTİMİ SIRASINDA İŞYERİ ÇALIŞMA DİSİPLİNİNE İLİŞKİN YAŞADIĞI SORUNLAR HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ ÖĞRENCİLERİN OKULU TERCİH ETMESİNİN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİ ÖĞRENCİLERİN OKULUNU TERCİH ETMESİNDE EN FAZLA ETKİLİ OLANLAR ÖĞRENCİLERİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE KAYIT OLMADAN ÖNCE BU OKULLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ ÖĞRENCİNİN OKULUNU BAŞKALARINA TAVSİYE ETME DURUMU ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ BAŞKALARINA TAVSİYE ETME DURUMU ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET SONRASI HEDEFLERİ xviii

21 T. No Tablo Adı Sayfa 72 A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ BULABİLMELERİNİN DİĞER OKUL MEZUNLARINA GÖRE KOLAYLIK DURUMU A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ İZLENMESİNİN GEREKLİLİĞİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE ÖĞRETMEN ATAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ OKULLARIN, YÖRENİN TURİZM İHTİYACINA UYGUN AÇILMA DURUMU DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NİN ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUNLUK DURUMU GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. NE TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN YETERLİK DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE ALDIĞI MESLEKÎ BİLGİLERİN DERS PROGRAMLARINI UYGULAMADAKİ YETERLİK DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE KAZANDIĞI MESLEKÎ BECERİLERİN DERS PROGRAMLARINI UYGULAMADAKİ YETERLİK DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPTIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ MESLEKÎ BİLGİLERİNE KATKI DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPTIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ MESLEKÎ BECERİLERİNE KATKI DURUMU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPTIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ FORMASYON AÇISINDAN ETKİLİLİK DURUMU İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İŞLETMEDEKİ GÖREVLERİ İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MEZUNİYET DURUMLARI İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN TURİZM-OTELCİLİK/AŞÇILIKLA İLGİLİ MESLEKÎ EĞİTİM ALMA DURUMLARI İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MESLEKÎ DENEYİMİ İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İŞLETMEDE ÇALIŞMA SÜRELERİ xix

22 T. No Tablo Adı Sayfa 89 İŞLETMELERİN STATÜLERİ OTEL İŞLETMELERİNİN YILDIZLARINA GÖRE DAĞILIMI MOTEL VE TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİNİN SINIF DURUMU RESTORAN İŞLETMELERİNİN SINIF DURUMU SEYAHAT ACENTELERİNİN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HİZMETE KAPALI OLDUĞU AYLAR İŞLETMELERDE ARA KADEME PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERME DURUMU KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER SEYAHAT ACENTELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI BULUNAN BÖLÜMLER SEYAHAT ACENTELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI BULUNAN BÖLÜMLER İŞLETMELERE ARA KADEME PERSONEL ALIMINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜK DURUMU KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNE ARA KADEME PERSONEL ALIMINDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN BÖLÜMLER SEYAHAT ACENTELERİNE ARA KADEME PERSONEL ALIMINDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN BÖLÜMLER KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNİN ARA KADEME ELEMAN ALIRKEN TERCİH ETTİKLERİ YÖNTEMLERİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI SEYAHAT ACENTELERİNİN ARA KADEME ELEMAN ALIRKEN TERCİH ETTİKLERİ YÖNTEMLERİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI ARA KADEME ELEMAN ALIMINDA A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ İŞLETMELER TARAFINDAN TERCİH DURUMU İŞLETMELERE ARA KADEME ELEMAN ALIMINDA A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARINI TERCİH ETME SEBEPLERİ KONAKLAMA VE RESTORAN İŞLETMELERİNİN A.O.T.M.L. VE A.A.M.L. MEZUNLARININ İSTİHDAMINDA TERCİH ETTİKLERİ BÖLÜMLER xx

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ ANKARA 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI AMAÇ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde turizm sektörünün

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ ANKARA 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

MONİTÖR EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

MONİTÖR EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 28 MONİTÖR EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI Mehmet BAL Uzman Araştırma Grubu Fikret

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde;

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde; ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: 3308 Sayılı kanuna göre en az ilköğretim mezunu olup, Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını gerçek iş ortamında Öğreten bir eğitim sistemidir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -10 AMAÇ EĞLENCE HİZMETLERİ Bu faaliyet ile eğlence

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Konusu ile

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP)

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP) İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP) Genel Hedef 2 Kalifiye ve vasıflı işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

ORGANİZASYON SORUMLUSU

ORGANİZASYON SORUMLUSU TANIM Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Özel Okulların Yıllık Çalışma Takvimlerini Onaylamak Üzere Bağlı Bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Göndermeleri 01 Ağustos 2017-31

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

TESİSAT ÖĞRETMENİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN BURSA A 1.1 2014/I

TESİSAT ÖĞRETMENİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN BURSA A 1.1 2014/I TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Tesisat (Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Soğutma ve İklimlendirme, Havalandırma, Doğalgaz) meslek alanı ile ilgili eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. A- GÖREVLER - Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 2 A-AĞIRLAMA VE TURİZM ENDÜSTRİSİ... 2 B-TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 3 C-TURİZM İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDEKİ UYGULAMA BİRİMLERİNİN AMACINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDEKİ UYGULAMA BİRİMLERİNİN AMACINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDEKİ UYGULAMA BİRİMLERİNİN AMACINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ankara, 2009

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri Yrd. Doç. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Bu araştırmada, eğitim bilimleri programlarından mezun elemanların istihdam edilebilecekleri

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI TANIMI Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU MY YOGA STUDIO OTEL, LOKANTA VE IKRAM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ADAY ÖGRENCI BROSÜRÜ Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu,Dalyan Yolu Üzeri 48600 Ortaca/ MUGLA Tel:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı