ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) (ÜSKİM) (FAKÜLTE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) (ÜSKİM) (FAKÜLTE) Fax (344) WEB Öğrenim Durumu Lisans Yüksek Lisans Tez Danışmanı Doktora Tez Danışmanı Yabancı Dili , Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü/ ANKARA , Phenology and Yield of Eight Cotton Genotypes Under Water Stressed and Irrigated Conditions Texas A&M University, Department of Soil & Crop Sciences, College Station/ Texas/ USA (114p) Prof. Dr. Kamal El-Zik , Mapping of Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton Texas A&M University, Department of Soil & Crop Sciences, College Station/ Texas/ USA (113p) Prof. Dr. Kamal El-Zik İngilizce Görevler: Görev Unvanı Ar. Gör. Yard. Doç. Görev Yeri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adına Texas A&M Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Yıl

2 Doçent Profesör Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Devam Ediyor Görev Alınan Diğer Anabilim Dalları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı (2003-Devam Ediyor) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı (2009-Devam Ediyor) TEZ YÖNETİCİLİĞİ Yönetilen Doktora Tezleri (Tamamlanmış/Devam Eden) M. Said FİDAN, Gossypollü ve Gossypolsüz Pamuk Şiflerinden Elde Edilen Poliüretan Esaslı İzolasyon Köpüklerin Özelliklerinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2009 (111s). Adem BARDAK Lif ve Hav Oluşumuyla İlgili DNA Markörlerinin Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genomunda Haritalanması ve QTL Analizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2012 (141s). Hatice ÇOKKIZGIN, Pamukta Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılık İçin Germplasm Taraması ve Moleküler Markör Geliştirme Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, Devam ediyor. İdris BEKTAŞ Soğan (Allium cepa) Dip Çürüklüğü Etmeninin Toprak Bakterileri İle Biyolojik Kontrolü Devam ediyor. Medet KORKUNÇ Pamukta Anter Kültürü Tekniğiyle Haploid Bitki Üretimi Devam ediyor. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanmış/Devam Eden) Bülent KARTAL Harran Ovası Koşullarında Soğuğa Tolerant Pamuk Genotiplerinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2005 (59s). Adem BARDAK Diploid ve Tetraploid Pamuklarda SSR Markörleriyle Belirlenen Genetik Farklılık ve Lif Kalite Özellikleriyle İlişkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2007 (46s). Ahmet ÖZAL Farklı Pamuk Lif Örneklerinden Üretilen İpliklerin Boyanabilme Özelliklerinin Karşılaştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Pamuk Eksperliği ABD, 2010 (53s). Hatice ÇOKKIZGIN Priming Uygulamasının Pamuk (Gossypium spp.) Tohumlarının Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme ve Çıkış Performansı Üzerine Etkileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2010 (103s).

3 Gülay ZÜLKADİR Pamukta Lif Oluşumu ve Uzamasıyla İlişkili Genlerin Polimorfizmi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, 2011 (60s). Hamdullah KORHAN Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinde Şeker Miktarını Kontrol Eden Genlerin Haritalanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, 2011 (84s). Aysel Özgül ŞİŞMAN GbVe Geninin Allelik Varyasyonu ve Pamuk (Gossypium barbadense L) Bitkisinden İzolasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, 2013 (42s). Halil TEKEREK Pamuk Genotiplerinin Yağ Oranı, Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Protein İçeriği Yönüyle Varyasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, 2013 (52s). Seçil TAŞDEMİR Pamukta Anter Kültürü İçin Uygun Taraklanma Dönemi ve Besi Ortamının Belirlenmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji ABD, Devam ediyor. Sabrya Jarjees Zuber NABI Molecular Characterization of Some Medicinal Plants Using AFLP and SRAP Markers Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Department of Bioengineering and Sciences, Devam ediyor. Rawnaq Hussein Rasha ALMOHAMMED Molecular Characterization of Walnut Population (Juglans regia L.) Using AFLP and SRAP Markers Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Department of Bioengineering and Sciences, Devam ediyor. Doktora-Yüksek Lisans Tez Jüri Üyelikleri Kenan AYAZ, Aynı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) (Erşan-92) Çeşidine Ait Balyalarda Parti ve Tek Balya Sistemlerinin Pamuk Tasnif Kriterleri İle Lif Karakterleri Yönünden Karşılaştırılması, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Nihal DERİNKUYU, Tarlada Farklı Sürelerde Bekletme ve Farklı Koşullarda Depolamanın Lif Kalitesi İle Mikroorganizma Populasyonuna Etkisi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Oğuz ARSLAN, Kahramanmaraş Kuru Koşullarında Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Farklı Dallardaki Tablaların Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. S. Gülfem ALTUNBAY, Kahramanmaraş Koşullarında Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Süleyman EMİRMAHMUTOĞLU, Carmen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşidinde Farklı Hasat Devrelerinde Elde Edilen Kütlü Pamukların Farklı Sürelerde Depolanmasının Lif ve Tohum Kalitesine Etkisi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Gülay KIVRAK, Yoğun Havlı Sayar-314 Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşidi Tohumunda Farklı Doz ve Sürelerde Sülfürik Asit (H2SO4) Uygulamalarının Hav Alma (Delintasyon) Oranı ve Tohum Canlılığına (Çimlenme) Etkisi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

4 Fatma TEKİNŞEN, Farklı Nem İçeriklerine Sahip Pamuklarda, Çırçırlamanın, Kısa Lif Oranı, Tohum Kabuğu Parçacığı, Nep ve Mote Sayısı Üzerine Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş İnci BOZDOĞAN, Doğal Krem Renkli Pamuk Hattı (G. hirsutum L.) ile Bölge Standart Çeşitleri Maraş 92 ve Sayar 314 ün Bazı Agronomik ve Teknolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Muzaffer ÖZDEMİR, Buğday Sonrası İkinci Ürün Pamuk (G. hirsutum L.) Üretiminde Ekim Sıklığının Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Şebnem Nadime GÜLTEKİN, Laktik Asit Bakterilerinde Düşük ph İle Uyarılabilen Promotor: rcfb, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Emre DOĞRULUK, Üç Pamuk Türüne (Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L., Gossypium herbaceum L.) İlişkin Genotiplerde Bitki İzleme Tekniklerinin (NAWF ve HNR) Uygulanması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. İbrahim Halil BİRGÜL, Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Büyüme Parametreleri ve Hasat Devrelerine Göre Lif Özelliklerinin Saptanması, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa. Ufuk DEMİREL, Pamukta Yüksel Sıcaklı Stresi İle İlişkili Genlerin Farklılık Gösterim Yöntemiyle Belirlenmesi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Şanlıurfa. Nurcan ERBİL, Otizmde, Süperoksit Dismütaz Enzimini Kodlayan Gen Bölgesindeki Polimorfizmin Belirlenmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Özden AKKAYA, Bazı Orta Mevsim Üzüm Çeşitlerinin Taze Hazırlanmış Ürünler Olarak Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU, Rumen Funguslarının İzolasyonu ve Bu Funguslara Ait Enzim Genleri Üzerine Moleküler Çalışmalar, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş. Cihan PINAR, Cerasus microcarpa (subsp. tortuosa) nın in vitro Mikroçoğaltımı, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Mahmut KAPLAN, Farklı Kökenli Sorgum (Sorghum bicolor L.) Genotiplerinde Verim, Verim Unsurları ile Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi ve DNA Düzeyindeki Farklılıklarla İlişkilendirilmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş. Ayşe Hamiyet ŞEREFOĞLU, Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinde Ekilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin Verimliliği ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Potasyum Uygulamasının Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Sıraç YOLCU, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz ve Uygulama Zamanlarının Verim ve Verim Unsurları ile Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme Parametrelerine Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş. Youssry Saeed Abd El-Hamid El-SADI, Identification, Cloning, and Expression Studies of Osmotic Induced Gene Coding for Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH) from Pseudomonas fluorescens, Faculty of Science- Cairo University, Egypt. Volkan Vuslat OKYAY, Akdeniz Bölgesine Uygun Ekmeklik Buğdaylarda (Triticum aestivum) D Genomundaki Değişimlerin SSR Markörleri Yoluyla Belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

5 Recai METİN, Prohexadione-Calcium Uygulamalarının Biberde (Capsicum annuum L.) Fide Kalitesi, Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Halit YÜCEL, Sakız Koyunlarında Çoğuzluğa Neden Olan Major Genler Üzerine Bir Çalışma, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Oğuz AĞYAR, Probiyotik Olarak Kullanılabilecek Laktik Asit Baktarilerinin İzolasyonu, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Serdar YAĞCI, Üç Farklı Keçi Populasyonunda s1-kazein (CSN1S1) Polimorfizminin PCR-RFLP ile Belirlenmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Tülay EMREBAŞ, Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Bazı Kanola Çeşitlerinin Tohum ve Yağ Verimi ile Verim Unsurlarının Belirlenmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Nihal GÜNGÖR, 2011, Bacillus Suşlarından Elde Edilen Proteaz Enziminin Optimizasyonu ve Saflaştırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Betül ÇAKMAK, 2011, Kahramanmaraş ve Çevresinde Tarımı Yapılan Domates, Hıyar ve Patlıcan Bitkilerinde Mevcut Meloidonyne Türlerinin Page (Poliakrilamid Jel Elektroforez) ve Perineal Morfolojik Karakterler Yardımı ile Teşhisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Ertuğrul Mehmet ÇETİNAY, 2011, Kondüsyonlamanın Pamuk Lifi ve İplik Özelliklerine Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Metin KERTMEN, 2011, Saccharomyces cerevisiae ve Aspergillus flavus un Biyosorbent Olarak Bazı Tekstil Boyar Maddelerinin Biyosorpsiyonunda Kullanımı ve Biyodegradasyonlarının Araştırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş. Nurcan ERBİL, 2012, Ardahan Yöresinde Yetişen Lamiaceae (Labiatae) Familyasına Ait Bazı Türlerin Biyoaktiviteleri, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş. Bülent KAR, 2013, Anaerobik Rumen Funguslarının Filogenetik Analizi ve Lipit Metabolizmasındaki Rollerinin İncelenmesi, Zootekni ABD, Doktora Tezi, Kahramanmaraş Aygül KARACA, 2013, Dışarıdan Yapılan Melatonin Uygulamaları İle Biberde Çimlenme Sırasında Üşüme Stresine Karşı Toleransın Artırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. Nilüfer KOCA, 2013, Ekzojen Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin ve Fenialalaninin Fesleğen (Ocimum basillicum L.) Bitkisinde Sekonder Metabolitlere ve Fenilalanin Amonyum Liyaz (PAL) Enzim Aktivitesine Etkisi, Biyoloji ABD, Doktora Tezi, Kahramanmaraş. Saman Said Taha SAID AHMED, 2014, Investigation of Plasmids Isolated From Lactic Acid Bacteria of Domestic Dairy Products and Their Genetic Characterization, Department of Bioengineering and Sciences, MsC Thesis, Kahramanmaraş. Trefa Kamal M. AZİZE, 2014, Effects of the Hydrolysable Oak Tannins on the Quail Performance, Department of Bioengineering and Sciences, MsC Thesis, Kahramanmaraş.

6 Proje Yöneticiliği Görevi Destekleyen Kurum Proje Adı Yönetici K.S.Ü. Harran Ovası Koşullarında Soğuğa Tolerant Pamuk Genotiplerinin Belirlenmesi (2004/2-6) Yönetici K.S.Ü. Kahramanmaraş Koşullarında Pamukta Soğuğa Tolerant Çeşit Islahı (2003/7-37) Yönetici K.S.Ü. Tohum Çimlendirme Testlerinin Yapılabilmesi İçin Alt Yapı Projesi (2003/7-41) Yürütücü TÜBİTAK Pamuk Tohum Kabuğunun Lif ve İplik Kalitesine Etkisinin Araştırılması (TOVAG-3225) Yürütücü TÜBİTAK Pamukta Lif Kalitesini Kontrol Eden Genlerin Tespit Edilmesi ve Islahta Kullanımı (104O537) Yürütücü TÜBİTAK Yüksek ve Düşük Gossipol Oranına Sahip Pamuk Şiflerinden Elde Edilen Poliüretan Esaslı Köpüklerin Karakterizasyonu (108O310) Yönetici K.S.Ü. Türk Pamuk (Gossypium sp)çeşitleri ve Yabani Akrabaları Arasındaki Genetik İlişkinin SSR Markörleri Yardımıyla Belirlenmesi, Proje No: (2005/4-8) Yürütücü TÜBİTAK Sorgum (Sorghum bicolor [Linn.] Moench) Bitkisinde Şeker Miktarını Kontrol Eden Gen(ler)in Belirlenmesi ve Sorgum Islah Programında Kullanılması, Proje No: 107O108 Koordinatör TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Yürütücü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ) Pamukta Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılık İçin Germplasm Taraması ve Moleküler Markör Geliştirme, STZ Bütçe (TL) Durumu Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) /1 (Tamamlandı) ( ) D. Ediyor

7 Yürütücü KSÜ-LTP GbVe Geninin İzolasyonu ve Pamukta Solgunluk (Verticillium sp) Hastalığıyla İlişkisinin Belirlenmesi, 2012/5-3YLS Koordinatör TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Yürütücü KSÜ_LTP Pamuk Genotiplerinin Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Protein İçeriği Yönüyle Varyasyonu (No:2013- \316YLS) Yürütücü KSÜ_AAP ÜSKİM Laboratuvarları Altyapı Geliştirme Çalışmaları (2013/4-33A) Koordinatör TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Koordinatör Gençlik ve Spor Bakanlığı Kahramanmaraş ta Canlanan Tarih (No: ) Yürütücü KSÜ_BAP Kırmızı biberden elde edilen kapsaisin maddesinin mezoteliyoma üzerine etkisinin in vitro incelenmesi ve etki mekanizmasının araştırılması Yürütücü KSÜ-BAP Diploid ve Tetraploid Pamuklarda SSR Markörleri İle Belirlenen Genetik Farklılık ve Lif Kalite Özellikleri İle İlişkisi ( ) Tamamlandı /2 (Tamamlandı) (Tamamlandı) D. Ediyor /4 (Tamamlandı) D. Ediyor D. Ediyor Tamamlandı Projede Görev Alma Görevi Destekleyen Kurum K.S.Ü. TÜBİTAK Proje Adı Bitki Hormonları Auxin ve Jasmonic Asit Sinyal Akışlarında Görev Yapan Genlerin Tespitine Yönelik Mutant Bitkilerin Belirlenmesi ve Genetik Analizlerinin Yapılması İçin Alt Yapı Projesi (2003/7-34) Güneydoğu Anadolu'da Doğal Yayılış Gösteren Ticari Potansiyele Sahip Bazı Yabani Kiraz (Cerasus microcarpa (C. Bütçe (TL) Durumu Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( )

8 TÜBİTAK Boğaziçi Üniversitesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı DPT DPT TÜBİTAK KSÜ A. MEYER) BOISS. subsp. tortuosa (BOISS. ET HAUSSKN.) BROWICZ) populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin AFLP ve SSR Markörlerle Karakterizasyonu, in vivo ve in vitro Çoğaltımları ve Anaçlık Potansiyellerinin Araştırılması (105O554) Kültür Ortamı Geliştirme Metodu Uygulayarak Badem için Doku Kültürü Ortamı ve Klonal Mikroçoğaltım Protokolünün Geliştirilmesi ve Bitkilerin Kültür Sonrası Genetik Kararlılıklarının Değerlendirilmesi, TOVAG 107O068 Harran Bölgesinde Tuzlanma Sorununun İktisadi Etkileri ve Kullanıcı Gözünden Değerlendirilmesi Ülkesel Pamuk Çeşitleri Geliştirmede Moleküler Yöntemlerin Kullanılması Türk Arpa Çeşitlerinde Mikrosatelit ve AFLP DNA Belirleyicilerine Dayalı Parmak İzi Profillerininin Belirlenmesi Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Alt Yapısının Oluşturulması 2008K Farklı Gen Bankalarından Elde Edilen Yulaf Hatlarının, Tarımsal ve Moleküler Karakterizasyonu, 112O138 Kahramanmaraş ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türlerinin (Orchidaceae) Envanterinin Çıkarılması ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması, 2011/4-27 M KSÜ_Münferit Pamuk Tohumlarında mikrorna ların Tanımlanması, Karakterizasyonu ve Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) Tamamlandı ( ) ( ) D. Ediyor ( ) Tamamlandı D. Ediyor

9 TÜBİTAK Gossipol İçermeyen Pamuklarla İfadelerinin Karşılaştırılması Çoklu Stres Direnci Sağlayan AtMBF1c Geninin (Arabidopsis thaliana) Pamukta Ekspresyonu ve Pamuk Stres Toleransının İncelenmesi. ( ) D. Ediyor İdari Görevler : Proje Hazırlama ve Uygulama Birimi Üyeliği, Erasmus-Sokrates Programı Bölüm Koordinatörü, Ziraat Fakültesi Laboratuar Koordinasyon Komisyonu Üyeliği, Ziraat Fakültesi İnşaat Komisyonu Üyeliği, KSÜ, Dış İlişkiler Birimi Başkanlığı Komisyon Üyeliği, KSÜ Ziraat Fakültesi, Satın Alma Komisyonu Üyeliği, Tarla Bitkileri Bölümü Sınıf Danışmanlığı, Yüksek Lisans ve Doktora Danışmanlığı, Devam ediyor. KSÜ, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Komisyon Üyesi, Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü, ÜSKİM, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Koordinatörlüğü, Ziraat Fakültesi Bölüm Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi, Tarla Bitkileri Bölümü 4. Sınıf Danışmanlığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dekan lığı, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdür lığı, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdürlüğü, 2011-Devam KSÜ-ADEK Yürütme Kurulu Üyeliği, ADEK-YÖHAK (Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu) üyeliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı, 2013-Devam BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ (Yurdışı, Yurtiçi, Bilimsel çalışmalar için alınan uluslar arası burslar) -Crop Science Society, Turkish Student Association, Texas A&M University, former Student Association, ICGI (International Cotton Genome Initiative) Üyeliği, 2005-Devam ediyor. Ödüller (Ulusal ve Uluslar arası Bilim Ödülü, Patent) -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Bursu ( ). -Travel Award to the Beltwide Cotton Conferences, San Antonio, Travel Award to the Beltwide Cotton Conferences, San Antonio, Research Assistantship at Crop Science Department, Macaristan-Pannonia Üniversitesinde SOCRATES/ERASMUS programı çerçevesinde 1 hafta ders programı ( Bahar Yarıyılı, ).

10 -İtalya-Bologna Üniversitesi'nde Erasmus (Öğretim Üyesi Hareketliliği) çerçevesinde ziyaret, Eylül Lisans ve Lisansüstü Dersler Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar *= Yüksek Lisans Dersleri Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Biyokimya 3 0 *Kompleks Genomların Analizi 3 0 *Moleküler Markör Teknolojileri 3 0 Moleküler Bitki Islahı 1 2 *Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 0 *Moleküler Islah 3 0 *Genomics 3 0 ESERLER SCI ve SCI-Expanded Yayınlar Nas, M.N., Y. Bolek, N. Sevgin Shortcut to long-distance developing of a tissue culture medium: micropropagation of mature almond cultivars as a case study Turkish Journal of Botany, 37: (2013). Cokkizgin, H., Y. Bolek, A. Cokkizgin Improvement of Cold Tolerance in Cotton Seed by Priming, Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(1): , (2013). Bolek, Y., M.N. Nas, H. Çokkızgın, Hydropriming and Hot Water Induced Heat Shock Increase Cotton Seed Germination and Seedling Emergence at Low Temperature, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: (2013). Bardak, A. ve Y. Bolek, Genetic Diversity of Diploid and Tetraploid Cottons Determined by SSR and ISSR Markers, Turkish Journal of Field Crops, 17(2): , (2012). Bolek, Y., A. Bardak, H. Cokkizgin, Combining Ability and Heterosis for Fiber Quality Traits in Cotton, Plant Breeding and Seed Science, 62:1-16 (2010) Karadavut U, C. Palta, Z. Kavurmaci, Y. Bolek, Some Grain Yield Parameters of Multi- Environmental Trials in Faba Bean (Vicia faba) Genotypes, International Journal of Agriculture and Biology, 12(2): (2010) Nas, MN, Y. Bolek, A. Bardak, Genetic Diversity and Phylogenetic Relationships of Prunus microcarpa C.A. Mey. subsp. tortusa Analyzed by Simple Sequence Repeats (SSRs), Scientia Horticulturae, 127(3): (2010) Nas, MN, Y. Bolek, N. Sevgin, The Effects of Explant and Cytokinin Type on Regeneration of Prunus microcarpa, Scientia Horticulturae, 126:88-94 (2010) Bolek, Y., Genetic Variability among Cotton Genotypes for Cold Tolerance, Field Crops Research, 119:59-67 (2010).

11 Bolek, Y., Muhammed Said Fidan and M. Oglakci Distribution of Gossypol Glands on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Genotypes, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 38(1):81-87 (2010). Bolek, Y., Predicting Cotton Seedling Emergence for Cold Tolerance: Gossypium hirsutum, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 38(1): (2010). Bolek, Y. ve M. Oglakci, Genetic Variation Among Cotton (G. hirsutum L.) Cultivars for Seed-Set Efficiency, Turk J. Agric. For., 31: (2007). Bolek, Y., M. Oglakci ve K. Ozdin, Genetic Variation Among Cotton (G. hirsutum L.) Cultivars for Motes, Seed-Coat Fragments and Loading Force, Field Crops Research, 101: (2007). Bolek, Y., Genetic Variation among Cotton (Gossypium hirsutum L.) Cultivars for Mote Frequency, Journal of Agricultural Science, 144(4): , Cambridge University Press (2006). Killi, F. and Y. Bolek, Timing of Planting Is Crucial for Cotton Yield, Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 56: (2006). Bolek, Y., K.M. El-Zik, A.E. Pepper, A.A. Bell, C.W. Magill, P.M. Thaxton and O.U.K. Reddy, Mapping of Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton, Plant Science, 168: (2005). Bolek, Y., A.A. Bell, K.M. El-Zik, P.M. Thaxton and C.W. Magill, Reaction of Cotton Cultivars and an F2 Population to Stem Inoculation with Isolates Verticillium dahliae, J. Phytopathology, 153: (2005). Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : Bolek, Y., Predicting Cotton Seedling Emergence for Cold Tolerance: Gossypium barbadense, Journal of Agronomy, 5(3): (2006). Sen, I., M. Oglakci, Y. Bolek, B. Cicek, N. Kisakurek and S. Aydin, Assessing the Out- Crossing Ratio, Isolation Distance and Pollinator Insects in Cotton (Gossypium hirsutum L.), Asian J. Plant Sciences, 3(6): (2004). Reddy, O.U.K., A.E. Pepper, I. Abdurakmonov, S. Saha, J. Jenkins, T. Brooks, Y. Bolek, and K.M. El-Zik, New Dinucleotide and Trinucleotide Microsatellite Marker Resources for Cotton Genome Research, J. Cotton Science, 5: (2001). Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : Fidan M. Said, Y. Bölek, M. Oğlakçı, A. Bardak, Pamukta Gossypol, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1):93-101, Bölek, Y., M. Oğlakçı ve F. Kıllı, Pamukta (Gossypium spp.) Erkenciliği Belirleyen Faktörler ve Üretim Planlaması, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1): (2007).

12 Bolek, Y., Yield and Yield Components of Eight Cotton Genotypes Under Irrigated and Non-Irrigated Conditions, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1): (2007). Bolek, Y., Phenological Characteristics of Eight Cotton Genotypes under Irrigated and Non-Irrigated Conditions, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(2): (2007). Kartal, B. Ve Y. Bölek, Pamuk Genotiplerinin Soğuğa Tolerantlık Bakımından Karşılaştırılması ve Ekim Zamanının Verim ve Fide Çıkışına Etkisi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1-2):45-51 (2006). Budak, H., Y. Bolek, T. Dokuyucu ve A. Akkaya, Potential Uses of Molecular Markers in Crop Improvement, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1):75-79 (2004). Bolek, Y., Status of Genome Mapping and Use in Cotton Improvement, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(2):72-79 (2003). Budak, H., L. Cesurer, Y. Bolek, T. Dokuyucu ve A. Akkaya, Understanding of Heterosis, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2):68-75 (2002). BİLİMSEL TOPLANTILAR Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Gulsen O., Y. Bolek, Application of Marker Systems in Turkish Seed Industry Uluslararası Tohumluk Biyoteknolojisi Sempozyumu, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2011, İstanbul. Nas, M.N., Y. Bolek, Short Cut to Long Distance: Developing an Almond Micropropagation Medium V International Symposium on Pistachios & Almonds, Sanliurfa-Turkey, October 06-10, Bolek, Y., O. U. K. Reddy, A. E. Pepper, A. A. Bell and K. M. El-Zik, Mapping of Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton, ed. D.J. Herber and D.A. Richter, Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, Cotton Improvement Conference, 2: , National Cotton Council of America, Memphis, TN, Reddy, O. U. K., A. E. Pepper, K. M. El-Zik, T. D. Brooks, Y. Bolek, I. Abdurakhmonov, S. Saha and J. Jenkins, Pyhlogenomics: A New Applications of Molecular Markers to Cotton Research, ed. D.J. Herber and D.A. Richter, Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, Cotton Improvement Conference, p , National Cotton Council of America, Memphis, TN, Bolek, Y., C. Magill, A. A. Bell, P.M. Thaxton and K. M El-Zik, Defense Responses of Cotton to Verticilium Wilt, ed. D.J. Herber and D.A. Richter, Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, 1: , Cotton Disease Council, National Cotton Council of America, Memphis, TN, Bolek, Y., P. M. Thaxton, T. J. Gerik, and K. M. El-Zik, Phenolgy and Yield of Eight Cotton Genotypes Under Irrigation and Water Stress, ed. D.J. Herber and D.A. Richter, Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, Cotton Improvement Council, 1: , National Cotton Council of America, Memphis, TN, 1997.

13 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Bardak, A., Y. Bölek., H.Korhan.,H.Tekerek Çırçır Randımanı ile İlişkili DNA Markörlerinin Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genomunda Haritalanması ve QTL Analizi, 2. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Kasım 2012, Antalya. Fidan M.S. ve Y. Bölek, Pamuk Çiçeklerinde (G. hirsutum L.) Gossypol Beze Değişimi, IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, s: , Bursa. Nas, MN., Y. Bölek, N. Sevgin, Cerasus microcarpa Ümitvar Bir Klonal Kayısı Anacı, Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İptaş Anısına), Nisan 2012, Çankırı. Bölek, Y., H. Korhan, A. Bardak., M. Kaplan, Sorgum F2 Populasyonunda Bazı Agronomik Karakterlerin Değişimi, Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, s:355, Nisan 2011, Eskişehir. Bölek, Y., A. Bardak, Pamuk F2 Populasyonunda Lif Kalite Özelliklerinin Fenotipik Dağılımı, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, s:356, Nisan 2011, Eskişehir. Fidan, M.S., Y. Bölek, Pamuk (G. barbadense L.) Çiçeklerinde Gossypol Beze Değişimi, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, s:286, Nisan 2011, Eskişehir. Bölek, Y., O. Erdoğan, A. Bardak, Bazı Pamuk Genotiplerinin Solgunluk (Verticillium dahliae Kleb) Hastalığına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, s:349, Haziran 2011, Kahramanmaraş. Çokkızgın, H., Y. Bölek, Pamukta Priming Uygulamaları, GAP VI Tarım Kongresi, s: , Mayıs 2011, Şanlıurfa. Çokkızgın, H., Y. Bölek, A. Bardak, M.S. Fidan, Pamuk Tohumlarında Hidropriming Uygulamasının Soğuk Şartlarda Çimlenmeye Etksi, Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2009 Hatay. Güvercin, R.Ş., Y. Bölek, G. Borzan, Standart Sapma ve Histogramın Pamuk Islahında Kullanılması Üzerine Bir araştırma, Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2009 Hatay. Fidan, M.S., N. Bozali, M. Ertaş, H. Alma, Y. Bölek Alternatif Enerji Kaynağı: Katı Atıklardan Yakıt Briketi Üretimi VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, s: ,17-19 Aralık 2008, İstanbul. Bölek, Y., İ. Tiryaki, H. Çokkızgın, M.S. Fidan, NaCl ün Farklı Pamuk Türü Tohumlarının Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme Oranlarına Etkisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s:366, Trabzon, Haziran Fidan, M.S., Y. Bölek, Pamuk (Gossypium spp.) Bitkisinde Bulunan Gossypol Maddesinin Özellikleri ve Kullanım Alanları 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s:393, Trabzon, Haziran Bölek, Y., M. Oğlakçı, İ. Tiryaki, A. Bardak ve M.S. Fidan, Tetraploid Pamuk (Gossypium spp.) Genotiplerinde Lif Kalite Özellikleri, GAP V. Tarım Kongresi, s: , Şanlıurfa, Ekim 2007.

14 Bölek, Y. ve M.S. Fidan, Farklı Pamuk Genotiplerinde (G.barbadense L.) Gossypol Beze Sayısı ve Dağılımı, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, s: , Erzurum, Haziran Bölek, Y., M. Oğlakçı, S. Aydın ve A. Bardak, Pamuk (Gossypium spp) Genotiplerinin Erkencilik Yönünden Taranması, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, , Antalya, 5-9 Eylül Bölek, Y., M. Oğlakçı ve A. Bardak, Pamuk Tarımında Kullanılan Bitki İzleme Teknikleri, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, , Antalya, 5-9 Eylül Kıllı, F. Ve Y. Bölek, Kahramanmaraş Pamuk Üretiminin Türkiye Üzerindeki Yeri, Hammaddeye İlişkin Tekstilci Sorunları, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, , Kahramanmaraş, 6-8 Mayıs Alptekin, Y., Y. Bölek, ve F. Kıllı, Kahramanmaraşta Pamuk Solgunluk Hastalığı (Verticillium spp.), GAP III. Tarım Kongresi, , Şanlıurfa, Ekim Bölek, Y., Pamukta Solgunluk Hastalığına Dayanıklılıkla Bağlantılı SNP lerin Belirlenmesi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Yetiştirme Teknikleri, Cilt II, , Diyarbakır, Ekim Bölek, Y., Tetraploid Pamukta Segregasyona Uğrayan Allellerin Tespiti, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Tarla Bitkileri Islahı, Cilt I, , Diyarbakır, Ekim KİTAPLAR (Yabancı dil kitap yazarlığı/editörlüğü/bölüm yazarlığı, Türkçe kitap yazarlığı/editörlüğü/çeviri, Ders notu) Oğlakçı, M., Y. Bölek ve O. Çopur, Pamukta Zararlanma, Ticaret Borsası Yayınları-4, 98s, Şanlıurfa, Nisan Oğlakçı, M., Y. Bölek ve O. Çopur, Pamukta Hasat, Depolama ve Çırçırlama, Ticaret Borsası Yayınları-3, 98s, Şanlıurfa, Nisan Oğlakçı, M., Y. Bölek ve O. Çopur, Pamuk Gübrelemesi, Ticaret Borsası Yayınları-1, 29s, Şanlıurfa, Aralık Kitap Bölümleri: Yıldırım, A., N. Kandemir ve Y. Bölek, Gen İzolasyonu ve Klonlanması, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda). Yıldırım, A., N. Kandemir ve Y. Bölek, Genetik Markörler ve Analiz Metotları, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda). Dilbirliği, M., Y.A. Kacar, T. Akar, Y. Bölek ve H. Budak, Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımları, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, sayfa??, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda).

15 Bölek, Y. ve G. Özertan, Teknolojiyi Koruma Sistemi ve Günümüzdeki Gelişmeler, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, sayfa??, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda). Özertan, G. ve Y. Bölek, Teknoloji Koruma Sistemi, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, , Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, ATIFLAR ISI Web of Science kayıtlarına göre SCI kapsamındaki yayınlara yapılan atıf sayısı: 100 adet. EDİTÖRLÜK (Ulusal ve Uluslararası dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik) SDÜ Yayın Kurulu Üyeliği, İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences), Yayın Kurulu Üyeliği, EĞİTİMLER Dicle Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, Ekim 2012 Bingöl Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, Kasım 2013 Dicle Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, Kasım 2013 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, Aralık 2013 SERTİFİKALAR Girişimcilik Eğitimi Sertifikası (40 saat) Kalite Kontrol Kartlarının Kullanımı TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Teknik Şartlar Ölçüm Belirsizliği Hesaplaması Ölçüm Belirsizliği Hesaplamasına Ait Uygulamalar Metot Validasyonu Metot Validasyonu Uygulamaları

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI TUTANAĞI. 10-13 Şubat 2014 Antalya

ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI TUTANAĞI. 10-13 Şubat 2014 Antalya ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI TUTANAĞI 10-13 Şubat 2014 Antalya ORTAK AÇILIŞ Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin

Detaylı

Dr. Muharrem Keskin. Adres:

Dr. Muharrem Keskin. Adres: Güncelleme: 11 Nisan 2012 Dr. Muharrem Keskin Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya, Hatay, Türkiye Tel: (326) 245 5845 (x1057)

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve soyadı : Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Doğum Yeri ve Yılı : Ağrı 21.10.1959 Medeni Hali : Evli Bildiği Y.Diller : Almanca ve İngilizce E-mail : okufrevi@atauni.edu.tr

Detaylı

Cilt: 3 Sayı: 1 2014

Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Bahçe Bitkileri Derneği nin Haber Bültenidir. Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Dernekten Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Erkenci Karpuz Yetiştiriciliği Ve Türkiye Açısından Önemi İncir w w w. b a h c e

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

Discover Animal www.maxihayat.net

Discover Animal www.maxihayat.net Discover Animal www.maxihayat.net Derginin tüm hakları Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmesi koşuluyla alıntı yapılabilir. Yayınlanması istenilen eser dergi@aricilik.gov.tr

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı