T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU"

Transkript

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU 1. GENEL BİLGİLER Konu : DPT ile İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı-Gelişme ve Uyum Politikaları Birimi arasında uygulanan, Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Kurumlar konulu Türkiye-İtalya İkili İşbirliği Projesi kapsamında Kurumumuza tahsis edilen staj programı çerçevesinde İtalyan muadil kuruluşu ziyaret ve ikili çalışma programı. Görev Tarihi ve Yeri : 07 Nisan-18 Nisan Roma / İtalya Katılan Görevliler : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Personeli Eğitim Uzmanı Hakan ÖZ. 2. TOPLANTI İLE İLGİLİ BİLGİLER Düzenleyen ülke veya kuruluş : İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı / Gelişme ve Uyum Politikaları Birimi; Italia Lavoro. İlgili diğer uluslararası kuruluşlar : - Toplantıya katılan ülke veya Kuruluşlar : Türkiye, İtalya Toplantının niteliği ve amacı : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı Gelişme ve Uyum Politikaları Birimi(DPS) tarafından, Bölgesel Gelişme Alanında Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Çalışması sürecinde, Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Kurumlar konulu ikili İşbirliği Projesi kapsamında Kurumumuza tahsis edilen ve tüm masrafları ilgili proje bütçesinden karşılanan staj programı çerçevesinde İtalyan muadil kuruluşu ziyaret ve ikili çalışma programı. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantı ve ikili görüşmelerde İtalyan İş Kurumu(Italia Lavoro) nun kendilerini, çalışmalarını, program ve projelerini tanıtan sunumlar yapılmış, sunumları müteakip kurumlararası benzerlikler, farklılıklar ve olası işbirliği alanlarında fikir alışverişlerinde bulunulmuş ve bu anlamda verimli müzakereler gerçekleştirilmiştir. Toplantının Gündemi : 2 haftalık interaktif staj programı esnasında, muadil kuruluşumuz olan Italia Lavoro nun ulusal düzeyde uygulamaya koymuş olduğu özellikle işgücü hareketliliğine adanmış büyük çaplı projeleri; PARI ve Lavoro &Sviloppo(Çalışma & Gelişme) projelerine detaylıca odaklanılmış olup, bu kapsamda proje uygulamasının yer aldığı bazı illere(napoli, Bologna, Rimini) günü birlik çalışma ziyaretlerinde bulunularak projelerin bizzat sahadaki pratik işleyişlerinin yerinde görülmesi fırsatı bulunmuştur. Ayrıca, ilgili kuruluşun ve adı geçen projelere katkı sağlayan/uygulamada yer alan diğer aktörlerin kendi alanlarındaki çalışma

2 yöntemleri ve kapsamı hakkında bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Bu bağlamda, çalışma ve faaliyet alanlarına yönelik olarak, gerek yöntemleri geliştirme konusunda gerekse bu konuda sürdürülen faaliyetlere adanan kaynak tahsisatı konusunda kendi Kurumlarında/ülkelerinde sürdürülmekte olan prosedürler ve işleyiş hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması temin edilmiş, uygulanan proje ve çalışmalar sonunda sunulan hizmetlerin nasıl daha iyi ve verimli bir hale dönüştürülebileceğinin geleceğe yönelik planlaması/projeksiyonları ile ülkemizdeki işlerliği hakkında benzerlikler/farklılıklar masaya yatırılmıştır. 3. TOPLANTI SIRASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Gündem maddeleri hakkında ilgili Uluslararası Kuruluşun Sekreteryası tarafından açıklanan görüşler : İlgili eğitim çalışması 2 hafta sürmüş olup birinci hafta süresince öncelikle Italia Lavoro Kurumu ile Kuzey ve Güney arasındaki Hareketliliği artırabilmek için Staj programlarının hayata geçirildiği Lavoro & Sviloppo Projesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı. İlgili proje uzmanı ve katılımcılar tarafından yapılan görsel sunumlara, çalışmalar esnasında aktarılan iyi örnek ve pratik uygulamalar ile söz konusu proje faaliyetleri sırasında takip edilen prosedür ve yöntemlere ilişkin bilgi paylaşımı gerçekleşmiş olup, geniş bir özetine aşağıda yer verilmiştir: Italia Lavoro Kurumu: Kurum İtalyan Hükümetince 1997 yılında kurulmuş ve sermayesi İtalya Ekonomi ve Finans Bakanlığına ait olan bir anonim şirket. Kurulma amacı aktif işgücü politikaları ile istihdamı desteklemek, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak istihdama yönelik program ve projeler uygulamak. Bu anlamda kuruluş, İtalya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aktif işgücü politikaları ve programları üretmek, kamu istihdam hizmetlerinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla teknik yardım ve danışmanlık sağlayan, ilgili kurumu olarak düzenlenmiş. Merkezi Roma da olan kuruluşun 17 bölgede bölgesel müdürlüğü mevcut. Personel yapısına bakıldığında, toplam 345 daimi personeli ile 811 adet sözleşmeli statüde çalışan Danışman/Uzmandan oluşuyor. Italia Lavoro nun faaliyetleri arasında Dezavantajlı Gruplara yönelik olarak hazırlanan proje/programlar ile aktif işgücü politikaları kapsamında diğer Kurum/Kuruluşlara yönelik daimi olarak danışmanlık hizmeti vermesi de yer almakta. Bu hizmetleri sağlarken kullanmış olduğu yöntemler genel olarak; hizmet modeli, IT teknolojilerini kullanarak platform ve sanal ağlar oluşturmak, izleme ve değerlendirme faaliyetleri şeklindedir. İtalyan işgücü piyasasına ilişkin belli başlı istatistiki veriler(2007 yıl sonu); - İstihdam oranı: %58,9 - Çalışabilir nüfusun oranı: %62,5 - İşsizlik Oranı: % 5,7 - Kadın İstihdam Oranı: % 46, Yaş İstihdam Oranı : % 32,7 Kurumun diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde uygulamış/uygulamakta olduğu belli başlı proje ve çalışmaları ise şöyle:

3 - Çalışma Refahı (PARI): Program kapsamında; 18 Bölgesel Proje, 6 Tematik proje, 3 Spesifik faaliyet, 18 Yönlendirme Masası, 120 Kurum/Kuruluşun aktif katılımı, 3 Ulusal çapta sözleşme, 124 Faal Bölgesel Grup, 231 Yeniden istihdam istasyonu oluşturulmuş/uygulanmıştır. Proje çıktılarından toplam kişi faydalanmış ve 4383 kişi işe yerleştirilmiştir. - Eğitim ve İş(FIXO Projesi) : Üniversite mezunlarının işgücü piyasasına entegrasyonunu temin etmek amacıyla, işletmelerin üniversitelerle buluşmasını sağlayarak ortak toplantılar şeklinde etkinlikler organize edilmektedir. Bu kapsamda işletmeler nezdinde ihtiyaç analizleri yapılmakta, ileride hangi tür mesleklere ihtiyaç duyulacağı istatistikleri tutularak mezunlara gerektiği takdirde bu yönde mesleki eğitim/kurs veya staj imkanları sunulmaktadır. Proje kapsamında 16 bölgeden toplam 61 üniversite ile çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, iş arayan mezunlara yönelik olarak sunulan mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile işe yerleştirme hizmetlerinin yanında, iş arayanların vasıfları, ilgi ve eğilimleri hakkında farkındalık sağlama ve niteliklerinin geliştirilmesi düşünülen iş arayanların mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi gibi hizmetler sunulmaktadır. - İşgücü Hareketliliği (Çalışma & Gelişim Projesi) : İnsan kaynaklarına yatırım yapılarak, işgücüne ihtiyacı olan gelişmiş bölgelerin işsizlik oranı yüksek olan bölgelerle eşleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında işsiz staj programına alınmış, toplamda kişi programı tamamlamıştır. 750 kişi program sonunda staj yaptıkları işletmeden iş teklifi alarak işe başlamışlardır. 279 adedi Kuzey İtalya ve 455 tanesi Güney İtalya da olmak üzere 734 işletme programa dahil edilmiştir. Gelişme ve yatırım stratejileri ve politikaları ile uyumlu olarak özellikle az gelişmiş güney İtalya bölgesinde uygulanmış bir projedir. Hedef grup; iş arayanlar, mezun işsizler, dezavantajlı gruplar, sosyal yardımlaşma fonundan yararlananlar şeklindedir. - Göçmenlerin Yeniden Entegrasyonu : Aktif işgücü tedbirleri ve politikaları kapsamında, İtalya da yaşayan yabancıların/göçmenlerin vasıflarını artırabilmek amacıyla mesleki eğitimler düzenlenmiş ve işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olan bireylerin söz konusu işletmelere yerleşebilmeleri için aracılık hizmetleri sunulmuştur. - Uluslararası İşgücü Hareketliliği : İtalya da mukim muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren işletme ve firmaların ihtiyaçları olan kategorilerde işgücünün yurtiçi işgücü piyasasından sağlanamaması halinde, öncelikle diğer AB ülkelerinden, söz konusu ülkelerden de sağlanamaması halinde ise AB üyesi olmayan 3. ülkelerden sağlanması yoluna gidilmektedir. - İstihdam ve Sosyal İçerme : Özellikle özürlülere yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Gerek çalışan özürlü bireyler gerekse bu bireyleri istihdam eden işletmeler açısından en verimli, rahat çalışma koşullarını oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. - Kayıtdışı Çalışma ile Mücadele İşverenler için sunulan hizmetler arasında; istihdam alanında mevzuat hakkında bilgilendirme, işgücü piyasası bilgileri ve uygun işgücünün sağlanması, istihdam faaliyetlerinde aracılık, açık işlere

4 yerleştirmeyle ilgili bilgi ve hizmet verilmesi ve mesleki eğitim fırsatı verme(işbaşında eğitim), işsizlerin istihdama hazırlanması için kurumda bilgi ve hizmet sunumu, işverenlerin taleplerine göre işsizlerin mesleki açıdan seçimi gibi aktiviteler Kurumca organize edilmektedir. Bununla birlikte, kayıt dışı eleman çalıştıran işyerlerinin/işletmelerin tespiti için yurt çapında iş istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlarda çalışan Italia Lavoro personelinin dışında, diğer gönüllü Kurum/Kuruluşlarla vatandaşlar da bu birimlere destek vermektedir. - Ulusal İşgücü Değişimi Uygulamaları : Ulusal İşgücü Değişimi programı, IT uygulamalarına dayalı ve işgücü piyasasına daha hakim olmayı amaçlayan, bölgelerin birbirleri ve merkezle temasını ve online olarak anında bilgilendirme şeklinde bir çalışma esasına dayalı bir sistemdir. Bu bağlamda, sağlıklı bir işgücü piyasası ağı kurulmuş olup, ülke içinde bu kapsamda cereyan eden gelişme ve değişiklikler ile çalışanların hareketliliği Kurum bilgisayar sistemine süratli bir şekilde kayıt edilebilmektedir. Birinci hafta kapsamında tanıtılan proje Lavoro & Sviloppo, 2005 yılında başlamış, gerek işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmak gerekse işsizlerin istihdama kazandırılmasını öngören bir staj projesi. Proje özellikle İtalya nın geri kalmış güney bölgelerindeki(campanya, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardunya ve Sicilya) işsiz gençlere yönelik olarak tasarlanmış. Hedef grup olarak dezavantajlı bireyler, ortaöğretim mezunu ve düşük kalifikasyona sahip gençler ile üniversite mezunu genç işsizlere yönelik olarak dizayn edilmiş. Proje tasarlanırken yerel işletmelerin büyüme ve yatırım olanakları ile geleceğe dönük projeksiyonları da göz önüne alınmış. Bu kapsamda ilgili proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Sanayii Teşvik Kurumu ve uygulayıcı kurum olarak Italia Lavoro ortaklığında yürütülmüş. Güney İtalya ekonomik gelişmişlik açısından Kuzeye göre oldukça geride kalmış bir bölge. İşletmeler genellikle ya KOBİ ya da bulunduğu ekonomik faaliyet kapsamında yeterince büyüyememiş. Devlet tarafından verilen hibe ve teşvikler ise işletmelerde istihdam artışı şeklinde bir sonuç doğurmamış. Bu nedenle yerel işletmeler istedikleri kalifiye işgücünü bulmakta ve istihdam etmekte zorlanıyorlar. Proje kapsamında öncelikle işletmelerin ihtiyaçlarını saptamak üzere bir İhtiyaç Analizi yapılmış. Akabinde işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim programları(stajyerlik programı) hazırlanmış. İstenilen profillere uyan hedef gruptan katılımcılar seçilerek, stajları süresince masrafları ve sigortaları(iş kazaları ve yaralanmalarına karşı) proje bütçesinden karşılanarak, hem işletmeye yük olmamışlar, hem de staj süresi içerisinde işbaşı eğitimi alarak ilgili alanda yetiştikleri için eğitim sonunda işletmenin istediği özelliklere sahip birer kalifiye işgücüne dönüşmüşler. Böylelikle hem işletmenin istediği elemanı temin etmesi hem de iş arayan/işsiz bireyin çalışma yaşamına kazandırılması amaçlanmış. İlgili eğitimler kapsamında stajyere 80 saatlik eğitim müfredatına göre şekillendirilmiş işbaşı eğitimi süresince gerekli cep harçlığı(ayda 350 Euro), iaşe-ibate masrafları ile yerel ulaşım için bilet sağlanıyor. Ayrıca, stajyerin eğitimi müddetince ilgili firmadan stajyere rehberlik etmek üzere tecrübeli ve bilgili bir belletmen tayin edilmesi isteniyor ve bu tahsisat nedeniyle ilgili firmaya da ay başına belli bir ücret ödeniyor.

5 İtalya ile ülkemizin işsizlik profilleri birbirine benziyor; İtalya da gençlerin, özellikle de üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranının yüksekliği nedeniyle ciddi aktif işgücü piyasası önlemleri almak durumunda kalmış. Üniversite mezunu gençlerin stajları gerçekleştirilirken, yine Lizbon Stratejisine göre seçilen Objective 1(kalkınmada öncelikli hedef 1. bölge) bölgesinde oturan üniversite mezunu işsiz gençler seçilmiş. Bunlar özellikle; teknoloji transferi gerektiren, üretim proseslerini modernize etmek isteyen, işletme performansını iyileştirmek isteyen yurtdışındaki ya da Kuzeydeki(İtalya) işletmelere yerleştirilmiş. Her 2 hedef grup için de müfredatlar ilgili bireyin çalışma ve/veya eğitim backgrounduna ve işletmelerin ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmış. Bu projenin uygulanması temelde 2 konuda fayda sağlamıştır. Birincisi, henüz kurulma aşamasında olan ve önemli yetkinliklerden, itici çalışma gücünden yoksun işletmelere bir ivme kazandırmış; ikincisi ilgili projeye katılan hedef grubun kendi beceri ve yetkinliklerini geliştirmesine, böylelikle istihdam edilebilirliklerini artırmalarına yardımcı olmuştur. Çalışma programı kapsamında ilk hafta Napoli ve Bologna ya günü birlik çalışma gezileri düzenlendi. Amaç bu illerde yer alan proje ekiplerinin sahada ne tür etkinliklerle ilgilendiklerinin yerinde tespiti ve görülmesiydi. İtalya nın güney bölgesinde yer alan ve kuzeydeki illere nazaran gelişmişlik açısından daha geride bulunan Napoli de Bölge İş Kurumu bünyesinde konuşlanmış olan proje uygulama birimi ile yapılan toplantı kapsamında aşağıdaki izlenimler edinilmiştir; Napoli bölgesine bağlı toplam 17 istihdam ofisi mevcut, 3 tanesi Napoli il sınırları içerisinde. Napoli yakın ve kendisine komşu 5 ilden sorumlu. Bölge ofisi 2000 yılından önce iş yoğunluğu nedeniyle sadece kayıt alıp eşleştirme yapabiliyormuş yılından sonra Bölge Çalışma Ofisi ve Italia Lavoro nun desteği ve yardımıyla işgücü piyasasına yönelik olarak çeşitli aktif işgücü program ve politikaları ile müdahale araç ve enstrümanları geliştirip uygulama fırsatı bulabilmiş. Burada bulunan Proje Ekibi 3 kişiden müteşekkil, Koordinatör, Prodüktör(Productor) ve Tutor(Belletmen). Tüm Bölge içerisinde Koordinatör idaresi ve gözetiminde toplam 5 Productor ve 6 Tutor görev yapıyor. Proje kapsamında öncelikle Ekonomik Kalkınma Bakanlığı güneydeki(bölge içerisinde yer alan) projeye katılımı uygun olabilecek işletmelere yönelik verilerin yer aldığı bir bilgi listesini Ekibe iletiyor. Akabinde listedeki işletmeler Productorlara paylaştırılıyor. Productorlar ilgili adreslere bizzat giderek söz konusu işletmelerin fiili olarak yerlerinde olup olmadıklarını teyit ediyorlar. Daha sonra bu işletmelerle temasa geçerek randevu talebinde bulunuyor ve görüşme esnasında proje hakkında genel bir bilgilendirme yaparak işletmenin ilgili projede yer alıp almak istemediğini belirliyor. İşletmenin istekli olması halinde Productor bir çeşit sözleşmenin onaylanıp imza altına alınabilmesini teminen ilgili firma hakkındaki bilgileri genel merkeze(italia Lavoro / Roma) göndererek teyit istiyor ve teyit gelir gelmez ilgili firma ile akit imzalanıyor. Firmaların bünyesinde çalıştırdığı toplam işgücü sayısı oranında stajyer ihdası yapılabiliyor. 5 çalışana kadar sadece 1 stajyer; 6-20 çalışanı olan işletmeye 2 stajyer ve 20 den fazla çalışanı olan işletme için en fazla işgücü sayısının %10 u kadar stajyer yönlendirilebiliyor. Mülakatla profili çıkarılan ve ihtiyaç analizi yapılan işletmeye ne

6 tür stajyer yerleştirileceği planlanıyor(özürlü, dezavantajlı, üniversite mezunu, teknik okul mezunu, vs.). Söz konusu stajyer profili ve sayısı da netleştikten sonra, stajyer için bir staj/işbaşı eğitim programı hazırlanıyor ve yine onay için genel merkeze, Roma ya gönderiliyor. Stajyerlerin eğitimleri noktasında devreye Tutorlar giriyor. Tutorlar ilgili işletmelerin aradığı profillere uygun işsiz hedef bireyleri belirleyip mülakat yapıyorlar. Öncelikle aranılan niteliklere haiz bireyleri belirlemek için bölgede bulunan tüm KİK ofislerine işgücü talebi veriliyor. Söz konusu beklentileri karşılayan bireyler başvuruların ardından kaydedilerek belli bir sıra çerçevesinde mülakatlara alınarak nihai seçim için işverene yönlendiriliyor. Seçimin ardından staja başlatılan stajyerler belli aralıklarla Italia Lavoro ya mensup Tutorlar tarafından işyerinde ziyaret edilerek ilgili programa uygun hareket edilip edilmediği ve stajyerin memnuniyeti tespit ediliyor. Proje kapsamında Italia Lavoro kurumunun tahsis ettiği Tutorlar olduğu gibi, her hedef işletmede, stajyerin eğitimi ve kişisel gelişimi ile yakından ilgilenecek bir ikinci Tutor bulunuyor; bu kişi işletmede çalışan tecrübeli ve bilgili bir usta, formen olup işletme tarafından belirleniyor. İşletmenin sunmuş olduğu bu hizmet neticesinde aylık belli bir ücret(500 Euro/ay) alıyor. Böylelikle ilgili işletme 6 aylığına(max. 12 ay)hem bedava işgücünden yararlanıyor, hem de stajyerle ilgilenmesi için tahsis ettiği Tutor nedeniyle ekstra bir kazanç elde etmiş oluyor. Bunun yanında ilgili stajyer de okul sonrası kendi eğitim, beceri ve niteliklerine uygun bir iş kolunda kendisini yetiştirerek iş bulabilme şansını artırmış oluyor. Verilen staj eğitimi neticesinde işletmeden stajyere bir iş teklifinde bulunması bekleniyor. İlgili teklif daimi statü de olabileceği gibi geçici bir süre için de söz konusu olabiliyor. Tabii işletmenin sunduğu bu teklif kayıtlara geçtiği için ileride firmanın daha başka staj anlaşmaları yapıp yapamayacağı konusunda da belirleyici oluyor; mesela ilgili işletme staj sonunda herhangi bir teklifte bulunmamışsa kendisiyle bir daha herhangi bir staj sözleşmesi yapılmıyor. Proje kapsamında Güney bölgesinden sorumlu olan Napoli nin akabinde Kuzey bölgesinden sorumlu olan Bologna ziyaretimiz esnasında, buradaki proje ekibiyle de kapsamlı bir toplantı yapılmıştır. Bu bağlamda, Bologna ekibi güneyden gelebilecek stajyerlerin kuzeyde bulunan gelişmiş ve ileri düzeyde teknoloji ve donanımla çalışan firmalarla temasını sağlayarak, buralarda kendilerini yetiştirmelerini ve staj sonrası tekrar yaşadıkları bölgeye döndüklerinde elde etmiş oldukları teknik ve pratik bilgi ve tecrübe sayesinde iş bulabilme şanslarını/istihdam edilebilirliklerini artırmayı temin ediyor. Yine tıpkı Napoli ekibi gibi, Kuzey bölgesinden sorumlu olan Bologna bölgesinde de sorumlu bir koordinatör ve Productor ve Tutorlar proje ekibi bünyesinde görev yapıyor. İlgili proje kapsamında ilgili Kamu İstihdam Ofisi çalışanlarına da eğitimler verilmiş olup, bu sayede ilgili alanda çalışan personelin de hem proje ekibine yardım etmesi temin edilmiş hem de proje faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ilgili prosedürlerin Kurumda kemikleşmiş bir tür hizmet sunumu şeklinde ortaya çıkmasını temin etmişler. Örneğin ilgili işletmelerde işe yerleştirilecek olan işsizlerin ilk mülakatları KİK personeli tarafından yapılmakta, bu sayede bireylerin profillerini ortaya çıkmasında ilgili personelin de bir katkısı alınmış olmaktadır. Toplam 34 milyon Euro bütçeye sahip olan Lavoro&Sviloppo projesi kapsamında hem Kuzeyde hem de Güney de yer alan işletmelerin ve işsizlerin profillerinin çıkarılması sağlanmıştır. Bu sayede az gelişmiş ve işsizlik oranının yüksek olduğu Güney bölgesinin hem kalifiye personel ihtiyacı hem de teknik ve teknolojik bilgi ve tecrübe ihtiyacı, yatırım ihtiyaçları da göz önüne alınarak Kuzeyde mukim olan

7 muadil sektör işletmelerle teması ve işbirliğinin temini sağlanmıştır. Bu sayede hem ekonomik faaliyet alanında hem de daha içe dönük bir halk profiline sahip olan Güney bölgesi işsizlerinin hareketliliği teşvik edilmiş ve belli bir ivme kazandırılmıştır. Diğer büyük ölçekli proje PARI de ise; sosyal güvenlik sisteminin yönetimini daha sürdürülebilir ve güçlü kılmak ve özellikle dezavantajlı grupların yeniden istihdama kazandırılabilmesi amacıyla uygulamaya konulmuş bir programdır. Daha çok 50+ yaş grubu bireyler, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olanlar ile kadınlara yönelik olarak uygulamaya konulmuş ve temel olarak; - İşgücü ve istihdama yönelik politika ve araçların geliştirilmesi ve yönetimi, - İşgücü ve istihdama yönelik sunulan hizmetlerin niteliğinin ve çeşitliliğinin artırılması, - Social Shock Absorbers(Sosyal Şok Soğurma Sistemi) adıyla ortaya konulan reforma dahil edilen spesifik kategorideki bireylerin (50+ yaş ve kadınlar) yeniden istihdamına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve desteklenmesi ile - İlgili sistemin sağlıklı olarak izlenmesini teminen bir izleme programının hayata geçirilerek tüm faaliyetlerin buraya kayıt edilmesi, amaçlarını ihtiva eden bir programdır. Programın uygulamaya konulduğu bölgeler(abruzzo, Marche, Friuli, Lazio Frosinone, Latina Veneto Sardegna öncelikle kendi ekonomik ve işgücü piyasası koşullarını dikkate alarak ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemişler. Bu bağlamda her bölge genel hedef grup içerisinden spesifik hedef grup önceliğini ve ilgili sektörleri tayin etmiş ve akabinde ilgili bölge KİK'lerine program kapsamında ffaaliyetleri desteklemek amacıyla finansal destekler sağlanmış. Program kapsamında 18 bölgesel izleme komitesi oluşturulmuş ve her 2 ayda bir, program faaliyetlerinin sonuçları ve elde edilen çıktılar üzerine müzakerelerde bulunmak, uygulama esnasında yaşanan iyi-kötü tecrübelerin paylaşılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla bir araya geliniyor. Program faaliyetleri 2005 yılında başlamış ve Eylül 2007 tarihinde ilk fazı sona ermiş. Akabinde 2. faz faaliyetleri uygulamaya konulmuş ve Eylül 2008 tarihinde de bu bölüm faaliyetlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu program kapsamında da Bölge Kamu İstihdam Ofislerinin personeline, özellikle işsizlerle mülakat gerçekleştirerek program içeriği hakkında bilgi verme ve bireyin beceri, eğitim ve beklentileri doğrultusunda ilgili program kapsamında nasıl değerlendirilebileceğinin ve profilinin çıkarılması konusunda eğitimler sağlanmış. Bunun yanında arz-talep eşleştirmesini daha isabetli ve verimli yapabilmeleri amacıyla konusunda uzman eğiticiler tarafından eğitimler sağlanmış. Program kapsamında öncelikle, bu program kapsamında eleman istihdam etmek isteyen işverenlerden alınan staj talepleri muhtelif kitle iletişim araçları yoluyla kamuoyuna duyuruluyor. Akabinde ilanlar için başvuruya gelen bireyler ile, proje uygulama ekibi ile bölge kamu istihdam ofislerinde görevli personelle işbirliği içerisinde tespit edilen, yine işsiz ve program amaçları çerçevesinde dezavantajlı grupta yer alan ve ilgili mücavir alan içerisinde ikamet eden bireyler ofislere davet ediliyor. Ofislere gelen hedef bireyler, teker teker KİK'te ilgili programda görevli

8 personel tarafından mülakata alınarak, genel karakteristik özellikleri, eğitim durumları, beceri/yetenek düzeyleri, ihtiyaçları ve beklentileri ile icra edilecek işe yatkınlığı/uygunluğu tespit ediliyor. Bu ön mülakat sonucu, kendi çalışma backgroundları ve iradeleri doğrultusunda ilgili staj programına katılıp düzenli olarak takip etmeyi taahhüt eden bireylerle bireysel iş akitleri imzalanıyor ve imzadan hemen sonra ilgili bireye 10 ay sürecek olan aylık 450 Euro'luk ödenek bağlanıyor. Akabinde proje uygulama ekibi üyesi uzmanlarca 2. bir mülakat yapılarak bireylerin yetkinliklerinin, niteliklerinin, iş bulabilme konusundaki isteklilikleri ve ne kadar faal olabileceklerinin sınırları ölçülmeye çalışılıyor; detaylı bir kapasite analizi yapılıyor. Bu işlem sonucunda profilleri çıkarılan bireylerin her birisi için Bireysel Faaliyet Planları hazırlanıyor. Eğer ilgili birey çalışma kapasitesi ve nitelik açısından yeterince donanımlıysa ve psikolojik olarak çalışmaya hazır bulunursa doğrudan iş aramaya yönlendiriliyor. Kendisine aktif olarak iş arama konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunuluyor. Eğer yeterli bulunmazsa ilgili boşluğu doldurabilmek amacıyla kendi profiline uygun bir staj programına yerleştirilerek hem iş başında mesleki eğitimi hem de aktif iş arama ve mülakat teknikleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Staj esnasında bireylere bir nevi mesleki eğitim sağlanması nedeniyle, ilgili firmaya da 1000 Euro ödenek veriliyor. Eğer 10 aylık süre sonunda firma bireye süresiz bir iş teklifinde bulunursa firmaya bir defaya mahsus 5000 Euro'luk bir teşvik ödeneği veriliyor. Eğer firma bireyin 10 aydan daha kısa bir sürede yetiştiğine ve iş başı yapabileceğine kanaat getirerek stajı keserek iş teklifinde bulunursa, bireye aylık olarak ödenen 450 Euro'luk ödenekte, ilgili aydan 10. aya kadar olan ödenekler toplanarak defaten ilgili firmaya ödeniyor. Bu programla bireylere kazandırılmak istenilen bir özellik de aktif olarak iş arama faaliyetlerine başlaması. Çünkü her ne kadar firmalara çeşitli teşvikler sağlasa da, tüm stajlar iş teklifi ile sonuçlanamayabiliyor. Bir diğer önemli nokta da, Social Shock Absorbers(Sosyal Şok Soğurma Sistemi)adıyla uygulamaya koymuş oldukları ve daha stabil & sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini teşvik etmeye yönelik reformun hayata geçirilmesine yönelik olarak Programa eklenen diğer bir ayakla, ilgili program kapsamında özellikle kriz/daralma/kapanma gibi nedenlerle işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olan çalışanlara ve işten çıkarılanlara destek veriliyor. Buna göre, firma kriz durumunu aşana kadar, adı geçen sistem kapsamında oluşturulmuş olan ücret garanti fonundan bireylerin maaşları ödeniyor ve kısmi olarak vergiden muaf tutuluyorlar. Programın tasarlanması açısından 3 noktası vurgulanmasında fayda var: - Zamanlama: İlgili reform sistemi sayesinde bireyler işini kaybeder kaybetmez program kapsamına alınıyor ve firmanın işten çıkarması sonrası bile bireyler maaşlarını almaya devam edebiliyor(pasif tedbirler) - Kişisel Yaklaşım: Her staj programı, hedef gruptaki bireylerin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özelleştiriliyor. Her bireyin durumu ayrı ayrı değerlendiriliyor ve profilleri doğrultusunda Bireysel Faaliyet Planları hazırlanıyor. - Faalleştirme : Kişilere sağlanan mali/mesleki destek ve katkılar sonrası kendilerini aktif olarak iş arama konusunda geliştirmeleri bekleniyor. Aksi takdirde almakta oldukları 450 Euro'luk aylık ödenek bir sonraki ay kesilebiliyor.

9 Çalışma Programı kapsamında İtalya Başbakanlığına bağlı Uluslararası İşbirliği ve Programlar Merkezi(FORMEZ) yetkilileri ile de bir toplantı düzenlenmiş ve yukarıda zikredilen ve İtalya'da hayata geçirilen büyük ölçekli hareketlilik projelerine benzer (ülkemiz işgücü piyasası özellikleri ve insan gücü profili/koşulları da dikkate alınarak) program ve projelerin Kurumumuz önderliğinde ülkemizde de hayata geçirilebilme ihtiyacı konusunda verimli müzakerelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda Kurumumuzun ilgili alanda proje/program tasarlama ve yürütebilme kapasitesinin gözden geçirilmesi ve bu anlamda iyi örneklerin yer aldığı İtalya ya da diğer AB ülkelerinden birinden sağlanacak bir modelle bir Twinning Projesi'nin hayata geçirilerek, bu kapsamda sağlanabilecek teknik danışmanlık hizmeti olasılığı üzerinde durulmuştur. İlgili prosedürün bir nevi ihale süreci, dolayısıyla her Kurum/Kuruluşa açık bir süreç olması nedeniyle, AB Komisyonuna teklif edilmesi gereği ve teknik birçok adımdan müteşekkil uzun bir süre gerektirmesi nedeniyle doğal olarak somut bir sonuca varılamamış olmakla birlikte, sürecin teknik detaylarının öğrenilmiş olması nedeniyle faydalı bir toplantı olarak mülahaza edilmektedir. Kurumumuz temsilcisince açıklanan görüşler : Kurumumuz adına yapılan PowerPoint slayt sunumda değinilen konular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur: - Ülkemize Ait Genel Bilgilendirme, Coğrafi Konum, Temel Bilgiler, - Ülkemizde İşgücü Piyasası ve İstihdama Ait Temel Göstergeler ve Veriler, - Ülkemizin Demografik Yapısı, - İstihdamda Temel olarak Yaşanan Sorunlar ve İşsizlik, - Önlemler ve Öngörülen Tedbirler, - Kurumumuzun Yapısı ve Görevleri, - Kamu ve Özel Sektör Açık İşlerinin İdaresi ve Yönetimi, - İşgücünün Hareketliliği ve İşgücü Hareketliliğinin Hızlandırılması, - Kurumsal Dönüşüm Projesi ve Kurumumuzun Fiziksel ve Personel Altyapısı Olarak Modernleştirme Çalışmaları, - İşsizlikle Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışma ve Programlar, Aktif İşgücü Tedbirleri Kapsamında Sürdürülen Mesleki Eğitim Çalışmaları, - İş ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri - İşletmeler ve Çalışanlara Yönelik Düzenlenen Eğitim ve Seminerler, - Kurumumuzca Gerçekleştirilen Uluslararası Çalışmalar ve Avrupa Eğitim Vakfı(ETF) ile Sürdürülen Faaliyetler Alınan kararlar ve (varsa) kabul edilen belgeler : - Varsa ikili görüşmeler ve ele alınan konular : Yok 4. SONUÇ VE KANAAT Toplantının ülkemiz ve Kurumumuz açısından değerlendirilmesi: Kurumumuzun işgücü piyasasına daha hakim ve faaliyet alanı kapsamında daha etkin ve aktif bir rol sergileyebilmesi sürecinde, diğer AB ülkelerinde ilgili alanda kullanılan pratik ve faydalı, sonuçları kanıtlanmış başarılı yöntem ve araçların yakından takip edilerek,

10 uyarlanabilir olanların ve yönlerinin mevzuatımıza adapte edilmesinin bu anlamda dikkate değer bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna göre, gerçekleştirilen çalışma ziyareti programı kapsamında uygulama sürecini ve çalışmalarını Kurumumuzla paylaşan Italia Lavoro temsilcileri ile yapılan görüşme, toplantı ve karşılıklı sunumlardan, Kurumumuzun ilgili alanda sunmuş olduğu hizmetler ve faaliyetler bağlamında Kurumları ile çeşitli yönlerden benzerlik ve farklılıklar arz ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu tür çalışma gezisi/projelerin sağlayacağı, bir araya gelerek en iyi canlı uygulama örneklerini ve bilgiyi paylaşma fırsatını değerlendirerek araç ve yöntemlerdeki ilerleme ve gelişmeleri not etmenin, söz konusu değişikliklerin uygulanabilir yönlerinin Kurumumuz prosedürlerine uyarlanmasının da yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredildiği gibi, İtalya örneği ve modeline benzer, Kurumumuz önderliğinde ulusal düzeyde Hareketlilik programı/projelerinin tasarlanarak uygulamaya konulmasının, ülkemizin en önemli ve öncelikli sorunlarından birisi olan işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir başarı & gelişme kaydedeceği ve bu kapsamda elle tutulur, somut sonuçlar alınabileceği telakki edilmektedir. Buna göre, kapsamlı bir Twinning Projesinin hayata geçirilebilmesi amacıyla uygun olabilecek en kısa süre içerisinde ilgili Kurum/Kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli prosedürlerin izlenerek Kurumsal başvuruların yapılmasının ve böylelikle ilk adımın atılarak, işsizlikle mücadele konusunda diğer iyi uygulama örneklerinden esinlenilerek işgücü piyasasının değişik araç ve müdahale yöntemleri ile daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması adına faydalı bir girişim olacağı mülahaza edilmektedir. Bir sonraki toplantının tarihi, yeri ve bu toplantıya hazırlanmak açısından yararlı olabilecek görüş ve öneriler : Bu konu ile ilgili olarak doğrudan bir fikir teatisinde bulunulmamakla birlikte, İkili İşbirliği Projesinin sona ermesi ve Haziran tarihleri arasında DPT de bir kapanış etkinliği düzenlenecek olması nedeniyle, Bakanlığımız temsilcisince, gerek İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, gerekse Italia Lavoro Kurumundan gelecek yetkililerin katılımıyla, Kurumumuzda bir tanışma ve muadil kurumlar arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yönelik bir toplantı düzenlenmesi teklif edilmiş olup, muhataplarca da uygun bulunmuştur. Buna göre, net bir saat belirlemek üzere tekrar resmi anlamda temasa geçmek üzere, 18 Haziran 2008 tarihi İtalya tarafınca uygun bulunmuş ve teyit edilmiştir. Hakan ÖZ Eğitim Uzmanı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19.10.2016 20.12.2016 1 Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler 2 İŞKUR un Görevleri Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ NOTU 1- İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10)

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:11) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara

4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) İlyas Çelikoğlu Devlet Planlama Teşkilatı I. GİRİŞ Bilindiği üzere, kişilerin ve toplumun refah, huzur

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU UBYO Konsorsiyumu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 08.07.2015 YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı