KASIM 2009 SAYI:1 AB ÇALIŞMALARI E-BÜLTENİ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2009 SAYI:1 AB ÇALIŞMALARI E-BÜLTENİ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KASIM 2009 SAYI:1 AB ÇALIŞMALARI E-BÜLTENİ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 TAKDİİM Değerli Okuyucular, Hepinizin bildiği gibi, ülkemizin içinde bulunduğu AB süreci, yerel yönetimleri yakından ilgilendirmektedir. Yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın, doğrudan hizmet sunan birimler olmaları, AB Müktesebatının uygulanması konusunda oynadıkları rolün önemini daha da arttırmaktadır. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Avrupa Birliği İlişkilerinden sorumlu birimi olarak, bir yerel yönetim birimi olan Belediyemizin sadece AB çalışmalarını yürütmek değil, aynı zamanda İstanbul daki tüm yerel yönetim birimlerine AB çalışmalarında destek sağlamak amacıyla da faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu yolla, ülkemizin AB yolunda ilerlemesine ivme kazandıracağımızı düşünüyoruz. Belediyemizin AB çalışmalarını organize ederken, Ülkemizde ve AB içinde yaşanan gelişmeleri yakından izliyor; faaliyetlerimizi bu gelişmeler ışığında yönlendiriyoruz. Bu yüzden, aylık olarak sizlere sunacağımız bu ilk e-bülten çalışmamızı da, AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında, bir önceki ay içerisinde yaşanan gelişmeleri içerecek şekilde tasarladık. Bunun yanı sıra, AB çalışmalarımıza ilişkin genel bilgilere de, AB konusunda çalışan tüm yerel yönetimlere örnek teşkil etmesi açısından, bültenimizde yer vermeyi uygun gördük. BU SAYIDA Takdim İlerleme Raporu Üzerine.3-4 AB Çalışmalarında Bu Ay İGEP Eğitimleri RING Yürütülmeye Başlıyor..6 CONDUITS 2. Konsorsiyum Toplantısı 7 LEARNINC II. Paydaşlar Toplantısı...8 ISTSHARE Uluslararası Sempozyumu....9 MOVILISE ile Sporculara Yeni Fırsatlar...10 Başvurulan Projelerde Bu Ay AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Toplantıları. 13 Çağrılarda Bu Ay Basında AB Sevgili Okuyucular, Bültenimizi, sizlere en faydalı ve en doyurucu bilgiyi sağlayacak şekilde hazırlamaya çalıştık. Ben, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, hepimiz için yararlı bir çalışma olmasını temenni ediyorum. Cevat YAMAN İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürü

3 2009 İİLERLEME RAPORU ÜZERİİNE İlerleme raporları, AB Komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanan, AB üyelik sürecindeki aday ülkelerin Kopenhag Kriterlerini yerine getirme ve üyelik yükümlülüklerini üstlenme kapasitelerinin değerlendirildiği raporlardır. Türkiye için hazırlanan 12. İlerleme Raporu incelendiğinde; siyasi kriterlerden ekonomik kriterlere, dış politikadan AB Müktesebatının üstlenilmesi sürecine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirmelere yer verildiği ve Türkiye açısından tarihi önemdeki konulara değinildiği görülmektedir. Türkiye nin 12. İlerleme Raporu incelendiğinde 3 temel başlık karşımıza çıkmaktadır: 1. Siyasi Kriterler Raporda yer alan siyasi kriterler başlığı, geçmiş raporlarda olduğu gibi, olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin bir arada en fazla yer aldığı bölümdür. Bu başlık altında bazı temel değerlendirmelere değinecek olursak; Dış politika alanında komşularla olan ilişkilerin normalleşmesi sürecinin (Ermenistan-Türkiye), bölgedeki istikrara önemli ölçüde yarar sağladığı vurgulanmıştır. Kıbrıs konusunda, Türkiye nin, iki taraf arasındaki görüşmelere destek verdiğinin altı çizilmiş; bununla birlikte Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerin normalleştirilmemesinin bir sorun olarak devam ettiği belirtilmiştir. Yargı reformu konusunda atılan adımlar olumlu karşılanmış, ancak yargı dokunulmazlığı ve bağımsızlığı konusunda eleştiriler getirilmiştir. Bununla birlikte raporda, ifade özgürlüğünün önünde engeller bulunduğuna da değinilmiştir. AİHM Kararlarına rağmen din kültürü ve ahlak derslerinin zorunlu olmaya devam etmesi eleştirilirken, gayrimüslim topluluklara, tüzel kişiliklerinin olmaması sebebi ile ibadet yerleri tahsis edilmemesi sorun olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Heybeliada Ruhban Okulu nun kapalı olmasına da değinilmiştir. Azınlık haklarının korunması alanında ilerlemeler olduğu, ancak yine de bu hakların geliştirilmesinde bazı yetersizliklerin bulunduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte, kültüre ve temel haklara tam olarak saygı ve korumanın Avrupa standartlarında olmamasına rağmen, TRT 6 nın yayında olmasının olumlu bir gelişme olduğu belirtilmiştir Ekonomik Kriterler Rapor kapsamında, ekonomik kriterlerin ülkemizin en fazla uyum sağladığı alan olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu başlık altında yapılan yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye de işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığının teyit edildiği görülmektedir. Raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü bir yapıda olduğu; gerçekleştirilen istikrar programları ve yapısal reformlar neticesinde, finansal piyasaların dünyadaki kriz ortamından daha az etkilendiği belirtilmektedir. Yaşanan belirsizliklerden dolayı, kriz ile mücadelede bütçe imkânlarının kullanılmasının ekonomik toparlanmayı yavaşlattığı, ancak uygulanan politikalar sayesinde (KDV indirimleri, Orta ve Uzun vadeli Ekonomik Program) ekonomide canlanma sağlandığı ifade edilmektedir. Bunun yanında, makroekonomik dengelerin/istikrarın hala şoklara karşı kırılgan olduğu da raporda belirtilmektedir. Ekonomik hayatın vazgeçilmezi olan işçi ve sendikal haklar alanında, 1 Mayıs ın Emek ve Dayanışma günü olarak ilan edilmesinin, hem siyasi kriterler hem de ekonomik kriterler açısından olumlu bir gelişme olduğu da belirtilmektedir. Raporda, Türkiye nin giderek bir enerji geçiş üssü olması ve Nabucco projesinin Avrupa için önemi de vurgulanmaktadır.

4 3. Müktesebatın Üstlenilmesi Süreci Raporda, AB müktesebatının üstlenilmesi ile ilgili olarak, fasıl bazında değerlendirmelere yer verilmiştir. Buna göre, bazı fasıl başlıklarında ilerlemelerin az olduğu, bazılarında hiç ilerleme olmadığı ve bazılarında ise Müktesebatın üstlenilmesine yakın olunduğu belirtilmiştir. İlerleme Olan Fasıl Başlıkları 1. İstatistik 2. Bilim ve Araştırma 3. Vergilenme 4. İşletme ve Sanayi Politikası 5. Rekabet Politikası 6. Mali ve Bütçesel Hükümler 7. Ekonomik ve Parasal Birlik 8. Bilgi Toplumu ve Medya 2009 Türkiye İlerleme Raporu Sınırlı İlerleme Olan Fasıl İlerleme Olmayan Fasıl Başlıkları Başlıkları 1. Malların Serbest Dolaşımı 1. Şirketler Hukuku 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 2. Adalet Özgürlük ve Güvenlik 3. Sosyal Politika ve İstihdam 4. Devlet Yardımları 4. Ulaştırma Politikası 5. Fikri Mülkiyet Hakları 5. Dış ilişkiler 6. Mali Kontrol 7. Kamu Alımları 8. Çevre Faslı Tablo 1: Müktesebat Durum Tablosu Rapora göre, özellikle çevre faslının açılması yönünde Türkiye nin yaptığı çalışmaların kayda değer olduğu belirtilmektedir. Raporda ayrıca, Kopenhag kriterlerinin üstlenilmesi kapsamında; Kıbrıs menşeli gemilere limanların açılmaması, devlet yardımları alanında yasal değişikliklerin yapılmaması ve fikri mülkiyet haklarının korunması yönünde adımlar atılmaması konularına atıfta bulunulmuş ve üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmediği vurgulanmıştır. 4 Sonuç ve Değerlendirme 12. İlerleme Raporu genel olarak incelendiğinde, Türkiye ile AB arasında siyasi diyaloğun güçlendiği ve Ortaklık Anlaşmasının amacına uygun olarak ilişkilerin ve işbirliğinin güçlenerek devam edeceği anlaşılmaktadır. Üyelik sürecinin üst düzeyde sahiplenildiğinin göstergesi olarak, Cumhurbaşkanının sürece dâhil olması ve Baş Müzakereci olarak bir devlet bakanının atanması konularına değinilmektedir. Raporda ayrıca, hem Müktesebat hem de siyasi kriterler açısından, Kıbrıs konusu ağırlığını korumaktadır. Müktesebatın üstlenilmesi sürecindeki değerlendirmeler, yerindenlik ilkesi çerçevesinde yerel yönetimler açısından incelendiğinde, AB Müktesebatını uygulayacak kurumlar olan yerel yönetimlere değinilmemesi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Kaynaklar: Volkan ÇAKMAK Ekonomist AB İlişkileri Müdürlüğü

5 AB ÇALIIŞMALARIINDA BU AY İGEP Projesi Eğitimleri Devam Ediyor Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı öncülüğünde ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ortaklığında, Aralık 2008 yılı itibariyle uygulamasına başlanmış olan Büyük Çapta Göç Alan Yerler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa da Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi (İGEP) kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin kapasite artırımına destek sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler geçtiğimiz ay tamamlandı. 5 AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan İGEP projesi kapsamında; MS Project, PCM (Proje Döngüsü Yönetimi), İletişim Araçları, TOR (İş Tanımı Belgesi Hazırlama) ve Kamu Yönetimi Reformu konularında gerçekleştirilen eğitimlere AB Uzmanları Levent ERGEN ve Petek ESKİOĞLU, ABGS uzmanları ve TEPAV dan (Türkiye Ekonomik Politikalar Vakfı) Emin DEDEOĞLU eğitimci olarak katıldı.

6 RING Projesi nin Uygulaması Başlıyor Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, Leonardo Da Vinci- Yenilik Transferi başlığı kapsamında Torino Belediyesi liderliğinde hazırlanan RING Projesi (TransfeRING Supports for Caregivers - Bakıcılar için Transfer Destekleri), İtalya Ulusal Ajansı tarafından geçtiğimiz ay kabul edildi. Toplam bütçesi olan Projenin ortakları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sospiro Kuruluşu, Maderna Merkezi, Torino Üniversitesi Eğitim ve Pedagoji Bölümü, Sacro Cuore Katolik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Sağlık Müdürlüğü T01 Yaşlı Bakımı Bölümü, Yerel Sağlık Müdürlüğü T02 Yaşlılık Bölümü, Transilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Matia Ingema Gerontoloji Kurumu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje ile yaşlı bakımı alanında çalışanların yaşam kalitesinin arttırılması, iş piyasasındaki pozisyonlarının güçlendirilmesi ve sosyal uyum sağlamalarına katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında; Alzheimer lı hastaların bakımını üstlenen sağlık personelinin duygusal sağlıklarına odaklanmış Psikoeğitimsel bir program hazırlanması, Teskin Edici Bakım isimli kitabın dağıtımının sağlanması ve Destekleyici İlişkiler üzerine videoların yer aldığı bir DVD programının transferi bulunuyor. 6

7 CONDUITS 2. Konsorsiyum Toplantısı İstanbul da Gerçekleştirildi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSBAK tarafından yürütülmekte olan CONDUITS-Akıllı Kentsel Ulaşım Sistemleri için Networkler Oluşturma Projesinin 2. Konsorsiyum Toplantısı İstanbul da gerçekleştirildi. İstanbul Trafik Kontrol Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları şehirlerin temsilcileri hazır bulundu. ITS teknolojileri hakkında iyi uygulamaların paylaşıldığı, toplantı kapsamında; proje ilerleme raporları, proje iş paylaşımları, gelecek toplantılar, gerçekleşen uluslar arası işbirlikleri ve proje yönetimi konuları da ele alındı. Kâğıthane-Piyalepaşa arasında yapımı tamamlanan tünel ve Tünel İşletme Merkezi de katılımcılar tarafından incelendi. 7 Temel hedefleri, Avrupa Birliği içinde yürütülen ITS projeleri (Akıllı Ulaşım Sistemleri) için Yerel Yönetimlere Bir Karar Destek Sistemi sunmak, bu amaçla Kilit Performans Göstergeleri (KPI) geliştirmek ve ITS tecrübesi olan belediyeler arasında en iyi uygulamaları paylaşmak olan CONDUITS Projesi kapsamında, yarının Avrupa kentlerinin etkin trafik yönetimi, trafik güvenliği ve çevresel sorunlarının ITS uygulamalarına entegrasyonunu sağlamak üzere yararlı metotlar geliştirilmesi de hedefleniyor.

8 LEARNINC Projesinin II. Paydaşlar Toplantısı İstanbul da Gerçekleştirildi LEARNINC Projesi (Tarihi Merkezlerde Yaratıcılık ve Girişimciliğin Gelişimi İçin İş İnkübatörleri) II. Paydaşlar Toplantısı, geçtiğimiz ay geniş katılımlı bir oturum ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürü Cevat Yaman, Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Mustafa Akyüz ve Proje Teknik Uzmanı Doç Dr. Halit Yanıkkaya nın yanı sıra pek çok paydaş kurumdan da temsilciler katıldı. Mesleki eğitim ve öğretim alanında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve transferinin sağlanması amacına yönelik olarak hazırlanan Learninc Projesi kapsamında, bilgi ve tecrübe paylaşımı için yeni mekanizmaların oluşturulması, düşük ekonomiye sahip alanlar için farklı politikaların uygulanmasının sağlanması ve gelişme ve yenilikçi eğitim araçlarının test edilmesi de hedefleniyor. 8 Hayat Boyu Öğrenme Programı - Leonardo da Vinci Çok Ortaklı Projeler Programı - kapsamında yürütülen LEARNINC Projesi nde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yanı sıra, İtalya dan Team SRL Danışmanlık Şirketi, WORDS SRL Danışmanlık Şirketi ve Cenova Belediyesi, İspanya dan Dynamic Organization Thinking S.L., Avusturya dan Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Romanya dan Unimpresa Training Fundation, Polonya dan Association of Smolna Street Citizens Derneği ve Yunanistan dan Kalamata Belediyesi ortak olarak yer alıyor.

9 ISTSHARE Projesi nin Uluslararası Sempozyumu İstanbul da Gerçekleştirildi AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Projesi - Kentler ve Belediyeler Hibe Programı kapsamında yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı nın lider olduğu ISTSHARE Projesinin (Avrupa Birliği nde ve Türkiye de Belediyeler ve Belediye Şirketleri ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması) Uluslararası Sempozyumu, geçtiğimiz ay İstanbul da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında; rekabet hukuku, şeffaflık, özelleştirme, kamu alımları ve denetim konularında iyi uygulamalar ve gerekli altyapı çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu. 9 İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin lider, Danimarka dan Odense Belediyesi nin ortak olduğu Proje, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin kurmuş olduğu iştirakler arasında, AB ve Türkiye deki deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefliyor.

10 MOVILISE İle Sporculara Yeni Fırsatlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğü, Hayat boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci - Yenilik Transferi Eylemine yönelik olarak hazırlanmış olan MOVILISE Projesinin uygulamasına başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin lider olduğu, bütçeli Projenin ortakları arasında, Brailcom o.p.s. (Çek Cumhuriyeti), Macar Spor Konfederasyonu (Macaristan), İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Türkiye) bulunuyor. Spor alanında çalışanların kapasitelerini arttırmak, sporcuların hareketliliğine katkı sağlamak, farklı ülkelerden gelen sporcuların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform oluşturmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, spor konusunda çalışan üniversite ve STK ların yardımıyla sporcuların yabancı dil yetersizliklerinin iyileştirilmesine destek sağlamak da hedefleniyor. 10 Proje ile sporcuların dil problemine yönelik olarak eğitilmelerini içeren mesleki yabancı dil eğitimi modülünün; yaş grubu arasındaki gençler ve yaş grubu arasındaki yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve böylece, genç sporcuların erken yaşlarda yabancı dil bilgilerini geliştirme imkânı bulabilmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Projenin, yeni nesil sporculara, uluslararası organizasyonlarda daha vasıflı olabilme fırsatını sunması ve bu sporcuların farklı kültürlerden rakipleri ile daha iyi iletişim kurmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Proje ile ulaşılması beklenen bir diğer hedef ise, geliştirilecek olan on-line dil eğitim araçları ile proje ortakları olan federasyon, dernek, klüp ve üniversiteler ile farklı kurumların tecrübelerinin paylaşımının sağlanması.

11 BAŞVURULAN PROJELERDE BU AY İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı na Üç Proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğü, Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programına Future will come accompanied by Recycling -Gelecek Geri Dönüşümle Beraber Geliyor- (FUCAR) ; A Clean Environment For Sustainable Development - Sürdürülebilir Gelişme İçin Temiz Bir Çevre ve Karadeniz Belediyeleri Turizm Ağı Oluşturulması projeleri ile başvurdu. Bulgaristan UBBSLA (Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities) kuruluşunun lider; Yunanistan Selanik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Moldova Hincesti Belediyesi nin ortak olarak yer aldığı FuCAR Projesi kapsamında, ilköğretim çağındaki çocukların ve ev hanımlarının atık dönüşümü konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 11 Moldova Hincesti Belediyesi liderliğindeki Sürdürülebilir Gelişme İçin Temiz Bir Çevre adlı proje kapsamında, Romanya dan Galati Kamu Hizmeti Servisi ECOSAL, Ukrayna dan Odessa Bölgesi Kamu Hizmeti Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer alıyor. Proje ile ortak şehirler arasında sürdürülebilir çevre politikaları belirlenmesi hedefleniyor. Karadeniz Belediyeleri Turizm Ağı Oluşturulması Projesi ise, Karadeniz e kıyısı bulunan Varna, Köstence, Odessa ve İstanbul şehirleriyle ortaklaşa ve sürdürülebilir bir turizm ağı oluşturulması amacına yönelik olarak hazırlandı. Söz konusu belediyelerinin yanı sıra, Karadeniz Ekonomi Topluluğu (Varna-Bulgaristan), Avrupa Ekonomi Derneği (Köstence-Romanya), Karadeniz Bölgesi ve Ukrayna Çevre Bilim Akademisi (Odessa-Ukrayna), Varna Teknik Üniversitesi (Varna-Bulgaristan) ve Balkan Çevre Derneği nin de ortak olarak yer aldığı Projenin toplam bütçesi

12 Büyükşehir EMPATHY Projesini Ulusal Ajans a Sundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü, AB Gençlik Programı Youth in Action ; Eylem 4.4. Gençler Arasında Yaratıcılık ve İnovasyonu Destekleme Projeleri kapsamında hazırladığı EMPATHY Establishing Media Partnership And Typing Hyperlinks by Youth Projesini Ulusal Ajans a sundu. Gençlerin medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanan Proje, gençler arasında kültürlerarası iletişimi ve kültürel farklılıkları desteklemek ve gençlerin girişimcilik ruhunu ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlandı. Proje kapsamında gençlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak ve yaratıcılık ve yenilikçilik kapasitelerini güçlendirmelerine katkıda bulunmak da hedeflendi. Proje kapsamında, proje ortağı 5 Avrupa şehrinde gençlere medya farkındalığı, medya okuryazarlığı, yaratıcılık ve inovasyon, girişimcilik ruhu ve yeteneği gibi konularda eğitimler verilmesi planlanıyor. Gençlerin yaratıcılıklarını desteklemek ve kendi sorunlarını ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla bir web sitesi hazırlamaları da proje faaliyetleri arasında bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca İstanbul da Medya ve Gençler Arasında Medya Farkındalığı konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi de hedefleniyor. 12 İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin lider olduğu, Euro bütçeli Projenin ortakları arasında, Almanya Münster den Gençlik İçin Medya Derneği, Romanya Bükreş ten Bağımsız Gazetecilik Merkezi, İtalya Bologna dan Bologna Belediyesi ve Yunanistan Amaroussion dan Amaroussion Belediyesi Eğitim ve Teknoloji İşletmesi bulunuyor.

13 AB 7. Çerçeve Programı ve Çağrıları Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı AB İlişkileri Müdürlüğü, geçtiğimiz ay 7. Çerçeve Programı; Çevre, Ulaşım, Enerji, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Sosyo-Ekonomik Beşeri Bilimler Alanları ve bu alanlarda Belediyemizi ilgilendiren açık çağrılar ile ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birim ve iştirakleri personeline yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. 13 Büyük ilgiyle karşılanan bilgilendirme toplantıları ile belediye birimlerimizin ve iştiraklerinin açık çağrılar konusunda bilgilendirilmeleri ve program kapsamında belediye bünyesinde bir farkındalık oluşturulması sağlandı. Temel amacı; bilimsel Ar-Ge kapasitesini artırmak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak olan 7. Çerçeve Programı, 3 5 yıl sonrasının teknolojilerinin geliştirilmesine destek vermektedir. İlki 1984 yılında başlayan AB Çerçeve Programları, çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır.

14 ÇAĞRIILARDA BU AY AÇIK ÇAĞRILAR AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU Referans # : EuropeAid/127453/C/SER/TR Bütçe : Durumu : Açık (20/11/ :00'e kadar) Tipi : Hibe OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI Referans # : EuropeAid/129080/D/ACT/TR Bütçe : Durumu : Açık (23/11/ :00'e kadar) Tipi : Hibe Sivil Toplum Diyaloğu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Referans # : EuropeAid/129068/D/ACT/TR Bütçe : Durumu : Açık (02/12/ :00'e kadar) Tipi : Hibe 14 ( ) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülmekte olan Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programına ilişkin İlk Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi ve ekleri için:

15 BASIINDA AB AB'de İşsizlik Oranı Rekor Düzeye Çıktı Para birimi Euro olan 16 ülkede işsizlik oranı, Ağustos ayında da artarak son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı. ( ) AKPM'ye Türk başkan Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurul toplantısında tarihi bir gelişme yaşandı. AK Parti Milletvekili ve AKPM Türk Heyeti Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde AKPM başkanlığına seçilecek. ( ) Arındırılmış veriye göre Türkiye, AB'de en hızlı büyüyen ülke İlk çeyrekte rekor daralan Türkiye ekonomisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Avrupa Birliği (AB) standartlarında hesaplanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre AB'de en hızlı büyüyen ülke oldu. 15 ( ) İrlanda anayasayı kabul etti, AB memnun İrlandalılar, yeni AB Anayasası olarak nitelenen Lizbon Anlaşması'nı yüzde 67,13 oranında ''Evet'' oyu vererek onayladılar. AB'nin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler öngören, yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulan Lizbon Anlaşması için İrlanda'da düzenlenen 2. referandumdan ''Evet'' sonucu çıktı. Yapılan resmi açıklamaya göre, İrlandalıların yüzde 67.13'ü anlaşmaya ''Evet'', yüzde 32,87'si ise ''Hayır'' dedi. Referanduma katılım oranının yüzde 58 olduğu kaydedildi. ( ) EULEX ve Belgrad İşbirliği Antlaşması imzaladı Avrupa Birliği'nin Kosova daki Misyonu (EULEX) Belgrad ile yolsuzluk, organize suçlar ve Kosova ve Sırbistan arasında yasadışı ticaret ile mücadeleyi içeren konularda polis işbirliği üzerine 11 Eylül de bir anlaşma imzaladı. ( )

16 AB- Rusya Zirvesi Kasım da Stockholm de yapılacak ABhaber'in AB İsveç Dönem Başkanlığı nın kaynaklarından alınan bilgiye göre AB- Rusya Zirvesi Kasım da Stockholm de planlanıyor ve zirveye Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev katılacak. ( ) AB ekonomisi küçüldü Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülen 27 üyeli Avrupa Birliği ekonomisindeki daralma ikinci çeyrekte, daha iyimser beklentilerin aksine yüzde 4,9'a ulaştı. ( ) Volkan Bozkır AB Genel Sekreterliği görevine kasımda başlayacak Dışişleri Bakanlığı nın deneyimli diplomatlarından Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliği görevinin süresinin dolmasının ardından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevine atandı. Bozkır'ın kasım ayında fiilen göreve başlaması bekleniyor. ( ) Türkiye: İlerleme raporunun ana bulguları yılı İlerleme Raporu yayınlandı. AB Komisyonu nun 2009 yılı İlerleme Raporu nda yer alan bulgular özetle şöyle: 16 ( ) Egemen Bağış: "İlerleme Raporu olumlu ve dengeli" Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, 'Rapor, Türkiye açısından dengeli ve olumlu. Çok önemli yasalar geçti, çok önemli reformlar yapıldı' dedi. Bağış: "Hep beraber el ele vermemiz gereken bir projeden bahsediyoruz. Bu sürece hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. ( ) AB nin 150 milyon Euro luk yardımı askıda Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'ye vereceği yaklaşık 150 milyon Euro luk fonu askıya aldı. NTV'nin ulaştığı 29 sayfalık raporda gerekçe olarak Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösteriliyor. BRÜKSEL - Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile ilgili son kararı Ankara'nın yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünde. ( NTV - )

17 AB'nin 2010 bütçesinden Türkiye'ye 653,7 milyon avro ayrıldı Katılım öncesi yardım enstrümanı'' aracılığıyla aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek sağlayan Avrupa Birliği, bu yıl 566,4 milyon avro düzeyinde bulunan Türkiye'ye ayırdığı kaynağı gelecek yıl 653,7 milyon avroya yükseltme kararı aldı. ( ) Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye müjde! Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda Türkiye'nin 2050 yılında 60 bin dolar kişi başına gelire ulaşabileceği iddia edildi. ( ) Finans krizi AB hibelerini tehdit ediyor Küresel kriz ile zora giren Avrupa Birliği ülkeleri, kalkınma ve yoksullukla mücadele için verdikleri yardım sözlerini tutabilecek mi? Stockholm deki zirvede bu soruya yanıt arandı. Avrupa Birliği, kalkınma yardımlarını gelecek 6 yıl içerisinde ikiye katlamayı hedefliyor. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Kohout, yaşanmakta olan küresel durgunluk dönemine rağmen AB üyelerinin kalkınma yardımlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. ( ) Olli Rehn: Jeostratejik konumu Türkiye'yi AB nin kilit partneri yapıyor Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki jeostratejik konumunun onu AB'nin kilit partneri yaptığını vurguladı. Avrupa Politikalar Merkezinde dün (22 Ekim) düzenlenen AB Genişlemesi: ilerleme ve öngörüler başlıklı panelde, geçen hafta Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilerleme raporunun içeriği tartışıldı. ( ) AB'de bütçe açığı tartışması Bu yıl pek çok AB ülkesinin yüzde 3'lük bütçe açığı referans değerini geçmesi bekleniyor. Avrupa İstikrar ve Büyüme Paktı yetkilileri ülkelere borçlarını azaltmalarını tavsiye ediyor. ( ) Avrupa'nın kardeş şehirleri İzmir'de buluştu Uluslararası Kardeş Şehir Konferansı, İzmir'in Selçuk ilçesinde başladı. Üç günlük konferans, Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Diyalogu Programı kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile İspanya Kentler ve Belediyeler Federasyonu (FEMP) işbirliğiyle 17 aydır devam eden Türkiye ve İspanya'daki Belediyeler Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi'nin kapanışı özelliğini taşıyor. ( )

18 AB Dönem Başkanlığı Fransa'ya pahalıya mal oldu Fransa'da Sayıştay tarafından kaleme alınan bir raporda, geçen yılki AB dönem başkanlığının mali bilançosunun Fransa'ya çok pahalıya mal olduğu uyarısı yapıldı. Rapora göre, geçen yılki dönem başkanlığın mali faturası devlete 171 milyon avroya mal olurken, sadece 13 Temmuzda Paris'te düzenlenen AB-Akdeniz zirvesi için 16 milyon avro harcandı. ( ) Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında 'Kıbrıs' tartışıldı Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) bugünkü toplantısında, ''Kıbrıs'' tartışıldı. Komisyonun Türk üyeleri, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde enerji faslının açılmasını Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin engellediğini ifade ettiler. Rum üyeler ise bu engellemenin Kıbrıs sorunundan kaynaklandığını iddia ettiler. ( ) AB den e-ticaret atağı Avrupa Birliği Komisyonu nun tüketici güvenliğinden sorumlu üyesi Meglena Kuneva, AB ülkeleri arasında sınır aşan internet ticaretini geliştirmek için yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. ( NH/AG, DW/AFP/AP - ) Avrupa dan Kültür Karıncaları'na ödül Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Kültür Karıncaları Projesi, 2009 Yılı Avrupa Birliği-Europa Nostra Kültürel Mirasa Duyarlılık Eğitimi Ödülü'nü geçtiğimiz pazar akşamı Aya İrini'de gerçekleştirilen törenle aldı. ( ) Kentlerde yaşayanlar, aşırı gürültü kirliliğine maruz kalıyor Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, kentlerde yaşayanların yarısından fazlasının aşırı düzeyde gürültüye maruz kaldığı bildirildi. Avrupa Çevre Kurumu, 27 ülkede, 250 binden fazla kişinin bulunduğu kentlerde yaşayanların 55 desibelin üzerindeki gürültüye maruz kaldığına dikkati çekti. ( ) Avrupa Birliği ilk başkanını arıyor Avrupa Birliği kurumlarında reform yapılmasını öngören Lizbon Anlaşması nın yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Birliği bir başkan aramaya başlayacak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, 2.5 yıl süreyle Birliği temsil edecek en önemli isim olacak. ( NTV - )

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ, GÖREVE GELİŞİNİN 4 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

MESS AB Bülteni Ocak 2009

MESS AB Bülteni Ocak 2009 MESS AB Bülteni Ocak 2009 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNDE İKİ BAŞLIK DAHA AÇILDI Fransa AB Dönem Başkanlığı nın son günlerinde, bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2013 19 65 İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent,

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

final GÖRKEMLi Tasarım Yarışmasında ABD de Turkish Towels Home Tex İstanbul rüzgarı esti ikinci kez sahne alıyor Kasım 2014

final GÖRKEMLi Tasarım Yarışmasında ABD de Turkish Towels Home Tex İstanbul rüzgarı esti ikinci kez sahne alıyor Kasım 2014 denizli ihracatçılar birliği resmi yayın organı Kasım 2014 9 Tasarım Yarışmasında GÖRKEMLi ABD de Turkish Towels rüzgarı esti Home Tex İstanbul ikinci kez sahne alıyor final 1 Türkiye bir koşuyorsa, Denizli

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI Özet Bu çalışma, Türkiye de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği ne yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve bu çerçevede ileriye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı