KASIM 2009 SAYI:1 AB ÇALIŞMALARI E-BÜLTENİ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2009 SAYI:1 AB ÇALIŞMALARI E-BÜLTENİ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KASIM 2009 SAYI:1 AB ÇALIŞMALARI E-BÜLTENİ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 TAKDİİM Değerli Okuyucular, Hepinizin bildiği gibi, ülkemizin içinde bulunduğu AB süreci, yerel yönetimleri yakından ilgilendirmektedir. Yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın, doğrudan hizmet sunan birimler olmaları, AB Müktesebatının uygulanması konusunda oynadıkları rolün önemini daha da arttırmaktadır. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Avrupa Birliği İlişkilerinden sorumlu birimi olarak, bir yerel yönetim birimi olan Belediyemizin sadece AB çalışmalarını yürütmek değil, aynı zamanda İstanbul daki tüm yerel yönetim birimlerine AB çalışmalarında destek sağlamak amacıyla da faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu yolla, ülkemizin AB yolunda ilerlemesine ivme kazandıracağımızı düşünüyoruz. Belediyemizin AB çalışmalarını organize ederken, Ülkemizde ve AB içinde yaşanan gelişmeleri yakından izliyor; faaliyetlerimizi bu gelişmeler ışığında yönlendiriyoruz. Bu yüzden, aylık olarak sizlere sunacağımız bu ilk e-bülten çalışmamızı da, AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında, bir önceki ay içerisinde yaşanan gelişmeleri içerecek şekilde tasarladık. Bunun yanı sıra, AB çalışmalarımıza ilişkin genel bilgilere de, AB konusunda çalışan tüm yerel yönetimlere örnek teşkil etmesi açısından, bültenimizde yer vermeyi uygun gördük. BU SAYIDA Takdim İlerleme Raporu Üzerine.3-4 AB Çalışmalarında Bu Ay İGEP Eğitimleri RING Yürütülmeye Başlıyor..6 CONDUITS 2. Konsorsiyum Toplantısı 7 LEARNINC II. Paydaşlar Toplantısı...8 ISTSHARE Uluslararası Sempozyumu....9 MOVILISE ile Sporculara Yeni Fırsatlar...10 Başvurulan Projelerde Bu Ay AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Toplantıları. 13 Çağrılarda Bu Ay Basında AB Sevgili Okuyucular, Bültenimizi, sizlere en faydalı ve en doyurucu bilgiyi sağlayacak şekilde hazırlamaya çalıştık. Ben, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, hepimiz için yararlı bir çalışma olmasını temenni ediyorum. Cevat YAMAN İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürü

3 2009 İİLERLEME RAPORU ÜZERİİNE İlerleme raporları, AB Komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanan, AB üyelik sürecindeki aday ülkelerin Kopenhag Kriterlerini yerine getirme ve üyelik yükümlülüklerini üstlenme kapasitelerinin değerlendirildiği raporlardır. Türkiye için hazırlanan 12. İlerleme Raporu incelendiğinde; siyasi kriterlerden ekonomik kriterlere, dış politikadan AB Müktesebatının üstlenilmesi sürecine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirmelere yer verildiği ve Türkiye açısından tarihi önemdeki konulara değinildiği görülmektedir. Türkiye nin 12. İlerleme Raporu incelendiğinde 3 temel başlık karşımıza çıkmaktadır: 1. Siyasi Kriterler Raporda yer alan siyasi kriterler başlığı, geçmiş raporlarda olduğu gibi, olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin bir arada en fazla yer aldığı bölümdür. Bu başlık altında bazı temel değerlendirmelere değinecek olursak; Dış politika alanında komşularla olan ilişkilerin normalleşmesi sürecinin (Ermenistan-Türkiye), bölgedeki istikrara önemli ölçüde yarar sağladığı vurgulanmıştır. Kıbrıs konusunda, Türkiye nin, iki taraf arasındaki görüşmelere destek verdiğinin altı çizilmiş; bununla birlikte Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerin normalleştirilmemesinin bir sorun olarak devam ettiği belirtilmiştir. Yargı reformu konusunda atılan adımlar olumlu karşılanmış, ancak yargı dokunulmazlığı ve bağımsızlığı konusunda eleştiriler getirilmiştir. Bununla birlikte raporda, ifade özgürlüğünün önünde engeller bulunduğuna da değinilmiştir. AİHM Kararlarına rağmen din kültürü ve ahlak derslerinin zorunlu olmaya devam etmesi eleştirilirken, gayrimüslim topluluklara, tüzel kişiliklerinin olmaması sebebi ile ibadet yerleri tahsis edilmemesi sorun olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Heybeliada Ruhban Okulu nun kapalı olmasına da değinilmiştir. Azınlık haklarının korunması alanında ilerlemeler olduğu, ancak yine de bu hakların geliştirilmesinde bazı yetersizliklerin bulunduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte, kültüre ve temel haklara tam olarak saygı ve korumanın Avrupa standartlarında olmamasına rağmen, TRT 6 nın yayında olmasının olumlu bir gelişme olduğu belirtilmiştir Ekonomik Kriterler Rapor kapsamında, ekonomik kriterlerin ülkemizin en fazla uyum sağladığı alan olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu başlık altında yapılan yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye de işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığının teyit edildiği görülmektedir. Raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü bir yapıda olduğu; gerçekleştirilen istikrar programları ve yapısal reformlar neticesinde, finansal piyasaların dünyadaki kriz ortamından daha az etkilendiği belirtilmektedir. Yaşanan belirsizliklerden dolayı, kriz ile mücadelede bütçe imkânlarının kullanılmasının ekonomik toparlanmayı yavaşlattığı, ancak uygulanan politikalar sayesinde (KDV indirimleri, Orta ve Uzun vadeli Ekonomik Program) ekonomide canlanma sağlandığı ifade edilmektedir. Bunun yanında, makroekonomik dengelerin/istikrarın hala şoklara karşı kırılgan olduğu da raporda belirtilmektedir. Ekonomik hayatın vazgeçilmezi olan işçi ve sendikal haklar alanında, 1 Mayıs ın Emek ve Dayanışma günü olarak ilan edilmesinin, hem siyasi kriterler hem de ekonomik kriterler açısından olumlu bir gelişme olduğu da belirtilmektedir. Raporda, Türkiye nin giderek bir enerji geçiş üssü olması ve Nabucco projesinin Avrupa için önemi de vurgulanmaktadır.

4 3. Müktesebatın Üstlenilmesi Süreci Raporda, AB müktesebatının üstlenilmesi ile ilgili olarak, fasıl bazında değerlendirmelere yer verilmiştir. Buna göre, bazı fasıl başlıklarında ilerlemelerin az olduğu, bazılarında hiç ilerleme olmadığı ve bazılarında ise Müktesebatın üstlenilmesine yakın olunduğu belirtilmiştir. İlerleme Olan Fasıl Başlıkları 1. İstatistik 2. Bilim ve Araştırma 3. Vergilenme 4. İşletme ve Sanayi Politikası 5. Rekabet Politikası 6. Mali ve Bütçesel Hükümler 7. Ekonomik ve Parasal Birlik 8. Bilgi Toplumu ve Medya 2009 Türkiye İlerleme Raporu Sınırlı İlerleme Olan Fasıl İlerleme Olmayan Fasıl Başlıkları Başlıkları 1. Malların Serbest Dolaşımı 1. Şirketler Hukuku 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 2. Adalet Özgürlük ve Güvenlik 3. Sosyal Politika ve İstihdam 4. Devlet Yardımları 4. Ulaştırma Politikası 5. Fikri Mülkiyet Hakları 5. Dış ilişkiler 6. Mali Kontrol 7. Kamu Alımları 8. Çevre Faslı Tablo 1: Müktesebat Durum Tablosu Rapora göre, özellikle çevre faslının açılması yönünde Türkiye nin yaptığı çalışmaların kayda değer olduğu belirtilmektedir. Raporda ayrıca, Kopenhag kriterlerinin üstlenilmesi kapsamında; Kıbrıs menşeli gemilere limanların açılmaması, devlet yardımları alanında yasal değişikliklerin yapılmaması ve fikri mülkiyet haklarının korunması yönünde adımlar atılmaması konularına atıfta bulunulmuş ve üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmediği vurgulanmıştır. 4 Sonuç ve Değerlendirme 12. İlerleme Raporu genel olarak incelendiğinde, Türkiye ile AB arasında siyasi diyaloğun güçlendiği ve Ortaklık Anlaşmasının amacına uygun olarak ilişkilerin ve işbirliğinin güçlenerek devam edeceği anlaşılmaktadır. Üyelik sürecinin üst düzeyde sahiplenildiğinin göstergesi olarak, Cumhurbaşkanının sürece dâhil olması ve Baş Müzakereci olarak bir devlet bakanının atanması konularına değinilmektedir. Raporda ayrıca, hem Müktesebat hem de siyasi kriterler açısından, Kıbrıs konusu ağırlığını korumaktadır. Müktesebatın üstlenilmesi sürecindeki değerlendirmeler, yerindenlik ilkesi çerçevesinde yerel yönetimler açısından incelendiğinde, AB Müktesebatını uygulayacak kurumlar olan yerel yönetimlere değinilmemesi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Kaynaklar: Volkan ÇAKMAK Ekonomist AB İlişkileri Müdürlüğü

5 AB ÇALIIŞMALARIINDA BU AY İGEP Projesi Eğitimleri Devam Ediyor Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı öncülüğünde ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ortaklığında, Aralık 2008 yılı itibariyle uygulamasına başlanmış olan Büyük Çapta Göç Alan Yerler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa da Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi (İGEP) kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin kapasite artırımına destek sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler geçtiğimiz ay tamamlandı. 5 AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan İGEP projesi kapsamında; MS Project, PCM (Proje Döngüsü Yönetimi), İletişim Araçları, TOR (İş Tanımı Belgesi Hazırlama) ve Kamu Yönetimi Reformu konularında gerçekleştirilen eğitimlere AB Uzmanları Levent ERGEN ve Petek ESKİOĞLU, ABGS uzmanları ve TEPAV dan (Türkiye Ekonomik Politikalar Vakfı) Emin DEDEOĞLU eğitimci olarak katıldı.

6 RING Projesi nin Uygulaması Başlıyor Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, Leonardo Da Vinci- Yenilik Transferi başlığı kapsamında Torino Belediyesi liderliğinde hazırlanan RING Projesi (TransfeRING Supports for Caregivers - Bakıcılar için Transfer Destekleri), İtalya Ulusal Ajansı tarafından geçtiğimiz ay kabul edildi. Toplam bütçesi olan Projenin ortakları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sospiro Kuruluşu, Maderna Merkezi, Torino Üniversitesi Eğitim ve Pedagoji Bölümü, Sacro Cuore Katolik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Sağlık Müdürlüğü T01 Yaşlı Bakımı Bölümü, Yerel Sağlık Müdürlüğü T02 Yaşlılık Bölümü, Transilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Matia Ingema Gerontoloji Kurumu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje ile yaşlı bakımı alanında çalışanların yaşam kalitesinin arttırılması, iş piyasasındaki pozisyonlarının güçlendirilmesi ve sosyal uyum sağlamalarına katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında; Alzheimer lı hastaların bakımını üstlenen sağlık personelinin duygusal sağlıklarına odaklanmış Psikoeğitimsel bir program hazırlanması, Teskin Edici Bakım isimli kitabın dağıtımının sağlanması ve Destekleyici İlişkiler üzerine videoların yer aldığı bir DVD programının transferi bulunuyor. 6

7 CONDUITS 2. Konsorsiyum Toplantısı İstanbul da Gerçekleştirildi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSBAK tarafından yürütülmekte olan CONDUITS-Akıllı Kentsel Ulaşım Sistemleri için Networkler Oluşturma Projesinin 2. Konsorsiyum Toplantısı İstanbul da gerçekleştirildi. İstanbul Trafik Kontrol Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları şehirlerin temsilcileri hazır bulundu. ITS teknolojileri hakkında iyi uygulamaların paylaşıldığı, toplantı kapsamında; proje ilerleme raporları, proje iş paylaşımları, gelecek toplantılar, gerçekleşen uluslar arası işbirlikleri ve proje yönetimi konuları da ele alındı. Kâğıthane-Piyalepaşa arasında yapımı tamamlanan tünel ve Tünel İşletme Merkezi de katılımcılar tarafından incelendi. 7 Temel hedefleri, Avrupa Birliği içinde yürütülen ITS projeleri (Akıllı Ulaşım Sistemleri) için Yerel Yönetimlere Bir Karar Destek Sistemi sunmak, bu amaçla Kilit Performans Göstergeleri (KPI) geliştirmek ve ITS tecrübesi olan belediyeler arasında en iyi uygulamaları paylaşmak olan CONDUITS Projesi kapsamında, yarının Avrupa kentlerinin etkin trafik yönetimi, trafik güvenliği ve çevresel sorunlarının ITS uygulamalarına entegrasyonunu sağlamak üzere yararlı metotlar geliştirilmesi de hedefleniyor.

8 LEARNINC Projesinin II. Paydaşlar Toplantısı İstanbul da Gerçekleştirildi LEARNINC Projesi (Tarihi Merkezlerde Yaratıcılık ve Girişimciliğin Gelişimi İçin İş İnkübatörleri) II. Paydaşlar Toplantısı, geçtiğimiz ay geniş katılımlı bir oturum ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürü Cevat Yaman, Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Mustafa Akyüz ve Proje Teknik Uzmanı Doç Dr. Halit Yanıkkaya nın yanı sıra pek çok paydaş kurumdan da temsilciler katıldı. Mesleki eğitim ve öğretim alanında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve transferinin sağlanması amacına yönelik olarak hazırlanan Learninc Projesi kapsamında, bilgi ve tecrübe paylaşımı için yeni mekanizmaların oluşturulması, düşük ekonomiye sahip alanlar için farklı politikaların uygulanmasının sağlanması ve gelişme ve yenilikçi eğitim araçlarının test edilmesi de hedefleniyor. 8 Hayat Boyu Öğrenme Programı - Leonardo da Vinci Çok Ortaklı Projeler Programı - kapsamında yürütülen LEARNINC Projesi nde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yanı sıra, İtalya dan Team SRL Danışmanlık Şirketi, WORDS SRL Danışmanlık Şirketi ve Cenova Belediyesi, İspanya dan Dynamic Organization Thinking S.L., Avusturya dan Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Romanya dan Unimpresa Training Fundation, Polonya dan Association of Smolna Street Citizens Derneği ve Yunanistan dan Kalamata Belediyesi ortak olarak yer alıyor.

9 ISTSHARE Projesi nin Uluslararası Sempozyumu İstanbul da Gerçekleştirildi AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Projesi - Kentler ve Belediyeler Hibe Programı kapsamında yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı nın lider olduğu ISTSHARE Projesinin (Avrupa Birliği nde ve Türkiye de Belediyeler ve Belediye Şirketleri ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması) Uluslararası Sempozyumu, geçtiğimiz ay İstanbul da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında; rekabet hukuku, şeffaflık, özelleştirme, kamu alımları ve denetim konularında iyi uygulamalar ve gerekli altyapı çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu. 9 İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin lider, Danimarka dan Odense Belediyesi nin ortak olduğu Proje, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin kurmuş olduğu iştirakler arasında, AB ve Türkiye deki deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefliyor.

10 MOVILISE İle Sporculara Yeni Fırsatlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğü, Hayat boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci - Yenilik Transferi Eylemine yönelik olarak hazırlanmış olan MOVILISE Projesinin uygulamasına başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin lider olduğu, bütçeli Projenin ortakları arasında, Brailcom o.p.s. (Çek Cumhuriyeti), Macar Spor Konfederasyonu (Macaristan), İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Türkiye) bulunuyor. Spor alanında çalışanların kapasitelerini arttırmak, sporcuların hareketliliğine katkı sağlamak, farklı ülkelerden gelen sporcuların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform oluşturmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, spor konusunda çalışan üniversite ve STK ların yardımıyla sporcuların yabancı dil yetersizliklerinin iyileştirilmesine destek sağlamak da hedefleniyor. 10 Proje ile sporcuların dil problemine yönelik olarak eğitilmelerini içeren mesleki yabancı dil eğitimi modülünün; yaş grubu arasındaki gençler ve yaş grubu arasındaki yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve böylece, genç sporcuların erken yaşlarda yabancı dil bilgilerini geliştirme imkânı bulabilmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Projenin, yeni nesil sporculara, uluslararası organizasyonlarda daha vasıflı olabilme fırsatını sunması ve bu sporcuların farklı kültürlerden rakipleri ile daha iyi iletişim kurmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Proje ile ulaşılması beklenen bir diğer hedef ise, geliştirilecek olan on-line dil eğitim araçları ile proje ortakları olan federasyon, dernek, klüp ve üniversiteler ile farklı kurumların tecrübelerinin paylaşımının sağlanması.

11 BAŞVURULAN PROJELERDE BU AY İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı na Üç Proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğü, Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programına Future will come accompanied by Recycling -Gelecek Geri Dönüşümle Beraber Geliyor- (FUCAR) ; A Clean Environment For Sustainable Development - Sürdürülebilir Gelişme İçin Temiz Bir Çevre ve Karadeniz Belediyeleri Turizm Ağı Oluşturulması projeleri ile başvurdu. Bulgaristan UBBSLA (Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities) kuruluşunun lider; Yunanistan Selanik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Moldova Hincesti Belediyesi nin ortak olarak yer aldığı FuCAR Projesi kapsamında, ilköğretim çağındaki çocukların ve ev hanımlarının atık dönüşümü konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 11 Moldova Hincesti Belediyesi liderliğindeki Sürdürülebilir Gelişme İçin Temiz Bir Çevre adlı proje kapsamında, Romanya dan Galati Kamu Hizmeti Servisi ECOSAL, Ukrayna dan Odessa Bölgesi Kamu Hizmeti Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer alıyor. Proje ile ortak şehirler arasında sürdürülebilir çevre politikaları belirlenmesi hedefleniyor. Karadeniz Belediyeleri Turizm Ağı Oluşturulması Projesi ise, Karadeniz e kıyısı bulunan Varna, Köstence, Odessa ve İstanbul şehirleriyle ortaklaşa ve sürdürülebilir bir turizm ağı oluşturulması amacına yönelik olarak hazırlandı. Söz konusu belediyelerinin yanı sıra, Karadeniz Ekonomi Topluluğu (Varna-Bulgaristan), Avrupa Ekonomi Derneği (Köstence-Romanya), Karadeniz Bölgesi ve Ukrayna Çevre Bilim Akademisi (Odessa-Ukrayna), Varna Teknik Üniversitesi (Varna-Bulgaristan) ve Balkan Çevre Derneği nin de ortak olarak yer aldığı Projenin toplam bütçesi

12 Büyükşehir EMPATHY Projesini Ulusal Ajans a Sundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü, AB Gençlik Programı Youth in Action ; Eylem 4.4. Gençler Arasında Yaratıcılık ve İnovasyonu Destekleme Projeleri kapsamında hazırladığı EMPATHY Establishing Media Partnership And Typing Hyperlinks by Youth Projesini Ulusal Ajans a sundu. Gençlerin medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanan Proje, gençler arasında kültürlerarası iletişimi ve kültürel farklılıkları desteklemek ve gençlerin girişimcilik ruhunu ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlandı. Proje kapsamında gençlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak ve yaratıcılık ve yenilikçilik kapasitelerini güçlendirmelerine katkıda bulunmak da hedeflendi. Proje kapsamında, proje ortağı 5 Avrupa şehrinde gençlere medya farkındalığı, medya okuryazarlığı, yaratıcılık ve inovasyon, girişimcilik ruhu ve yeteneği gibi konularda eğitimler verilmesi planlanıyor. Gençlerin yaratıcılıklarını desteklemek ve kendi sorunlarını ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla bir web sitesi hazırlamaları da proje faaliyetleri arasında bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca İstanbul da Medya ve Gençler Arasında Medya Farkındalığı konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi de hedefleniyor. 12 İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin lider olduğu, Euro bütçeli Projenin ortakları arasında, Almanya Münster den Gençlik İçin Medya Derneği, Romanya Bükreş ten Bağımsız Gazetecilik Merkezi, İtalya Bologna dan Bologna Belediyesi ve Yunanistan Amaroussion dan Amaroussion Belediyesi Eğitim ve Teknoloji İşletmesi bulunuyor.

13 AB 7. Çerçeve Programı ve Çağrıları Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı AB İlişkileri Müdürlüğü, geçtiğimiz ay 7. Çerçeve Programı; Çevre, Ulaşım, Enerji, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Sosyo-Ekonomik Beşeri Bilimler Alanları ve bu alanlarda Belediyemizi ilgilendiren açık çağrılar ile ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birim ve iştirakleri personeline yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. 13 Büyük ilgiyle karşılanan bilgilendirme toplantıları ile belediye birimlerimizin ve iştiraklerinin açık çağrılar konusunda bilgilendirilmeleri ve program kapsamında belediye bünyesinde bir farkındalık oluşturulması sağlandı. Temel amacı; bilimsel Ar-Ge kapasitesini artırmak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak olan 7. Çerçeve Programı, 3 5 yıl sonrasının teknolojilerinin geliştirilmesine destek vermektedir. İlki 1984 yılında başlayan AB Çerçeve Programları, çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır.

14 ÇAĞRIILARDA BU AY AÇIK ÇAĞRILAR AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU Referans # : EuropeAid/127453/C/SER/TR Bütçe : Durumu : Açık (20/11/ :00'e kadar) Tipi : Hibe OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI Referans # : EuropeAid/129080/D/ACT/TR Bütçe : Durumu : Açık (23/11/ :00'e kadar) Tipi : Hibe Sivil Toplum Diyaloğu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Referans # : EuropeAid/129068/D/ACT/TR Bütçe : Durumu : Açık (02/12/ :00'e kadar) Tipi : Hibe 14 ( ) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülmekte olan Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programına ilişkin İlk Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi ve ekleri için:

15 BASIINDA AB AB'de İşsizlik Oranı Rekor Düzeye Çıktı Para birimi Euro olan 16 ülkede işsizlik oranı, Ağustos ayında da artarak son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı. ( ) AKPM'ye Türk başkan Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurul toplantısında tarihi bir gelişme yaşandı. AK Parti Milletvekili ve AKPM Türk Heyeti Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde AKPM başkanlığına seçilecek. ( ) Arındırılmış veriye göre Türkiye, AB'de en hızlı büyüyen ülke İlk çeyrekte rekor daralan Türkiye ekonomisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Avrupa Birliği (AB) standartlarında hesaplanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre AB'de en hızlı büyüyen ülke oldu. 15 ( ) İrlanda anayasayı kabul etti, AB memnun İrlandalılar, yeni AB Anayasası olarak nitelenen Lizbon Anlaşması'nı yüzde 67,13 oranında ''Evet'' oyu vererek onayladılar. AB'nin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler öngören, yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulan Lizbon Anlaşması için İrlanda'da düzenlenen 2. referandumdan ''Evet'' sonucu çıktı. Yapılan resmi açıklamaya göre, İrlandalıların yüzde 67.13'ü anlaşmaya ''Evet'', yüzde 32,87'si ise ''Hayır'' dedi. Referanduma katılım oranının yüzde 58 olduğu kaydedildi. ( ) EULEX ve Belgrad İşbirliği Antlaşması imzaladı Avrupa Birliği'nin Kosova daki Misyonu (EULEX) Belgrad ile yolsuzluk, organize suçlar ve Kosova ve Sırbistan arasında yasadışı ticaret ile mücadeleyi içeren konularda polis işbirliği üzerine 11 Eylül de bir anlaşma imzaladı. ( )

16 AB- Rusya Zirvesi Kasım da Stockholm de yapılacak ABhaber'in AB İsveç Dönem Başkanlığı nın kaynaklarından alınan bilgiye göre AB- Rusya Zirvesi Kasım da Stockholm de planlanıyor ve zirveye Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev katılacak. ( ) AB ekonomisi küçüldü Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülen 27 üyeli Avrupa Birliği ekonomisindeki daralma ikinci çeyrekte, daha iyimser beklentilerin aksine yüzde 4,9'a ulaştı. ( ) Volkan Bozkır AB Genel Sekreterliği görevine kasımda başlayacak Dışişleri Bakanlığı nın deneyimli diplomatlarından Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliği görevinin süresinin dolmasının ardından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevine atandı. Bozkır'ın kasım ayında fiilen göreve başlaması bekleniyor. ( ) Türkiye: İlerleme raporunun ana bulguları yılı İlerleme Raporu yayınlandı. AB Komisyonu nun 2009 yılı İlerleme Raporu nda yer alan bulgular özetle şöyle: 16 ( ) Egemen Bağış: "İlerleme Raporu olumlu ve dengeli" Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, 'Rapor, Türkiye açısından dengeli ve olumlu. Çok önemli yasalar geçti, çok önemli reformlar yapıldı' dedi. Bağış: "Hep beraber el ele vermemiz gereken bir projeden bahsediyoruz. Bu sürece hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. ( ) AB nin 150 milyon Euro luk yardımı askıda Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'ye vereceği yaklaşık 150 milyon Euro luk fonu askıya aldı. NTV'nin ulaştığı 29 sayfalık raporda gerekçe olarak Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösteriliyor. BRÜKSEL - Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile ilgili son kararı Ankara'nın yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünde. ( NTV - )

17 AB'nin 2010 bütçesinden Türkiye'ye 653,7 milyon avro ayrıldı Katılım öncesi yardım enstrümanı'' aracılığıyla aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek sağlayan Avrupa Birliği, bu yıl 566,4 milyon avro düzeyinde bulunan Türkiye'ye ayırdığı kaynağı gelecek yıl 653,7 milyon avroya yükseltme kararı aldı. ( ) Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye müjde! Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda Türkiye'nin 2050 yılında 60 bin dolar kişi başına gelire ulaşabileceği iddia edildi. ( ) Finans krizi AB hibelerini tehdit ediyor Küresel kriz ile zora giren Avrupa Birliği ülkeleri, kalkınma ve yoksullukla mücadele için verdikleri yardım sözlerini tutabilecek mi? Stockholm deki zirvede bu soruya yanıt arandı. Avrupa Birliği, kalkınma yardımlarını gelecek 6 yıl içerisinde ikiye katlamayı hedefliyor. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Kohout, yaşanmakta olan küresel durgunluk dönemine rağmen AB üyelerinin kalkınma yardımlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. ( ) Olli Rehn: Jeostratejik konumu Türkiye'yi AB nin kilit partneri yapıyor Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki jeostratejik konumunun onu AB'nin kilit partneri yaptığını vurguladı. Avrupa Politikalar Merkezinde dün (22 Ekim) düzenlenen AB Genişlemesi: ilerleme ve öngörüler başlıklı panelde, geçen hafta Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilerleme raporunun içeriği tartışıldı. ( ) AB'de bütçe açığı tartışması Bu yıl pek çok AB ülkesinin yüzde 3'lük bütçe açığı referans değerini geçmesi bekleniyor. Avrupa İstikrar ve Büyüme Paktı yetkilileri ülkelere borçlarını azaltmalarını tavsiye ediyor. ( ) Avrupa'nın kardeş şehirleri İzmir'de buluştu Uluslararası Kardeş Şehir Konferansı, İzmir'in Selçuk ilçesinde başladı. Üç günlük konferans, Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Diyalogu Programı kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile İspanya Kentler ve Belediyeler Federasyonu (FEMP) işbirliğiyle 17 aydır devam eden Türkiye ve İspanya'daki Belediyeler Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi'nin kapanışı özelliğini taşıyor. ( )

18 AB Dönem Başkanlığı Fransa'ya pahalıya mal oldu Fransa'da Sayıştay tarafından kaleme alınan bir raporda, geçen yılki AB dönem başkanlığının mali bilançosunun Fransa'ya çok pahalıya mal olduğu uyarısı yapıldı. Rapora göre, geçen yılki dönem başkanlığın mali faturası devlete 171 milyon avroya mal olurken, sadece 13 Temmuzda Paris'te düzenlenen AB-Akdeniz zirvesi için 16 milyon avro harcandı. ( ) Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında 'Kıbrıs' tartışıldı Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) bugünkü toplantısında, ''Kıbrıs'' tartışıldı. Komisyonun Türk üyeleri, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde enerji faslının açılmasını Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin engellediğini ifade ettiler. Rum üyeler ise bu engellemenin Kıbrıs sorunundan kaynaklandığını iddia ettiler. ( ) AB den e-ticaret atağı Avrupa Birliği Komisyonu nun tüketici güvenliğinden sorumlu üyesi Meglena Kuneva, AB ülkeleri arasında sınır aşan internet ticaretini geliştirmek için yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. ( NH/AG, DW/AFP/AP - ) Avrupa dan Kültür Karıncaları'na ödül Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Kültür Karıncaları Projesi, 2009 Yılı Avrupa Birliği-Europa Nostra Kültürel Mirasa Duyarlılık Eğitimi Ödülü'nü geçtiğimiz pazar akşamı Aya İrini'de gerçekleştirilen törenle aldı. ( ) Kentlerde yaşayanlar, aşırı gürültü kirliliğine maruz kalıyor Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, kentlerde yaşayanların yarısından fazlasının aşırı düzeyde gürültüye maruz kaldığı bildirildi. Avrupa Çevre Kurumu, 27 ülkede, 250 binden fazla kişinin bulunduğu kentlerde yaşayanların 55 desibelin üzerindeki gürültüye maruz kaldığına dikkati çekti. ( ) Avrupa Birliği ilk başkanını arıyor Avrupa Birliği kurumlarında reform yapılmasını öngören Lizbon Anlaşması nın yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Birliği bir başkan aramaya başlayacak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, 2.5 yıl süreyle Birliği temsil edecek en önemli isim olacak. ( NTV - )

19 Türk göçmenleri sevindiren haber AB Adalet Divanı savcısı, geçmişte Almanya'da çalışmış olan Türk işçilerinin çocuklarının, "Avrupa'daki iş piyasasına katılımının kolaylaştırılması gerektiği" yönünde görüş bildirdi. ( ) Brüksel'de AB Liderler Zirvesi Başladı Avrupa Birliği liderleri, Brüksel de bir araya geldi. Zirvede, iklim değişikliği anlaşması, Çek Cumhuriyetinin Lizbon antlaşmasına muhalefeti ve Birlik başkanlığı görevine kimin atanacağı gibi çetin konular ele alınıyor. Çek Cumhuriyeti dışında tüm üye ülkeler Lizbon Antlaşmasını imzalamış bulunuyor. Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ise, antlaşmayı imzalamak için Anayasa Mahkemesi'nin kararını şart koşuyor. ( ) Lizbon Anlaşması AB sınavını geçti Avrupa Birliği liderleri, Çek Cumhuriyeti nin Lizbon Anlaşması şartını kabul etmesiyle, anlaşmayı desteklemeyen Avrupa Birliği ülkesi kalmadı. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un da kazanılmasıyla, Avrupa Birliği nin anayasası olan Lizbon Anlaşması önünde engel kalmadı. ( NTV- ) AB desteğiyle hapishanelerde dil eğitimi Avrupa'da hapishane personeline dil öğretmeyi amaçlayan ve Avrupa Birliği (AB) Yaşam Boyu Öğrenme Programı 'Grundtvig' kapsamında desteklenen ELBEP projesinin son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı. ( ) AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisi (orijinal metin) AB devlet ve hükümet başkanları zirvesi (29-30) sona erdi. Zirvede Avrupa Birliği liderleri, birliğin işleyişinin reformdan geçirilmesini öngören Lizbon Anlaşması'nın kabulü önündeki Çek engelini kaldıracak bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı. AB devlet ve hükümet başkanları ayrıca, sanayileşmiş ülkelerin küresel ısınmayla mücadele için 2020'den itibaren yoksul ülkelere yıllık 100 milyar Euro yardım yapması gerektiği konusunda da uzlaşma sağladı. ( ) Avrupa'ya yasadışı göç yüzde 20 azaldı AB üyesi ülkelerin dış sınırlarda işbirliğinin yönetiminden sorumlu kurum olan Frontex, 2009 yılının ilk yarısında AB ülkelerine doğru olan yasa dışı göçün yüzde 20 azaldığını açıkladı. ( )

20 AB İklim Değişikliği Konusunda Yardım Hazırlığında Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Avrupa Birliği liderleri Brüksel deki zirvede gelişmekte olan ülkelere küresel ısınmayı önlemek için yardım yapmayı kabul etti. İki gün süren zirvenin sonunda Avrupa liderleri gelişmekte olan ülkelerin, 2020 yılına kadar, yılda 150 milyar dolarlık desteğe ihtiyacı olacakları görüşünde birleşti ancak yapılacak yardım miktarını belirlemedi. ( ) AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yasadışı göçte somut adım talebi AB liderler zirvesinde yasadışı göç konusu da masaya yatırıldı. AB Türkiye'den bu konuda daha somut adım atmasını istiyor. AB devlet ve hükümet başkanlarının Ekim de Brüksel de gerçekleştirdiği zirvenin sonuç metninde Türkiye nin yasadışı göç konusunda AB ile yürüttüğü FRONTEX projesindeki performansından duyulan memnuniyet dile getirildi. ( ) 20

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları Mali Kaynaklar Uluslararası Mali Kaynaklar Avrupa Birliği Mali Yardımları AB Mali Yardımları Katılım öncesi AB Mali Yardımı 2007 yılı itibariyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AB MALİ YARDIMI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA SAĞLANAN DESTEKLER Türkiye de AB Projelerinin Yaygınlaştırılması Konferansı The Meeting of Two Continenets 25 Mart 2011 Bülent

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU İSİMLİ AB ERASMUS + ANA EYLEM 1 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI Kasım 2015 DÜZCE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir?

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir? Erasmus+ Programı nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) 20 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 30 Mayıs 2016, Kırıkkale Üniversitesi UFUK 2020 Programı 2 Ufuk 2020 Programı Ufuk

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı