AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Transkript

1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhang br değşklk yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne raporda yer verlmştr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EYF G e t r 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% ANE PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ekonomk Program: 2011 Ekm ayında açıklanan OVMP de (Orta Vadel Mal Plan) ekonomk konjonktürün geçen yıla göre daha olumsuz olmasına rağmen, hükümet 3.çeyrekte de herhang br revzyon yapmadı de %8,5 oranında büyüyen Türkye ekonomsnn büyüme hızı 2012 çn %4,0 sevyesnde öngörülürken, 2013 ve 2014 yılları çn büyüme hızı %5,0 sevyesnde planlanıyor sonu tbarıyla GSYİH ye oranı %10 a yaklaşan car açığın 2012 de GSYİH nn %8,0 ne, 2013 de se %7,5 ne gerlemes hedeflenyor yılını %10,5 sevyesnde kapatan TÜFE Eylül sonu tbarıyla %9,5 sevyesnde gerçekleşrken, 2012 sonuna lşkn %5,2 lk hedefn yakalanma umudu çok zayıf görünüyor. Son dönemde yapılan zamlar yılsonu enflasyon hedef üzernde yukarı yönde baskı yaratırken, Avrupa kaynaklı ekonomk gelşmeler ve emta fyatları da dövz kuru üzernde belrleyc olacaktır. Türkye nn mevcut 1

2 ekonomk konjonktürünü olumsuz etkleyeblecek en öneml gündem, başta Surye olmak üzere Ortadoğu dak gelşmeler olmaya devam edecektr. Enflasyon: 2011 yılını %10,45 sevyesnde kapatan TÜFE, 3.çeyrek sonunda %9,19 sevyesne gevşed. Br öncek yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%4,13) bölgesnde, br öncek yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) (%9,86) bölgesnde ve on k aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Nğde, Nevşehr, Kırşehr) (%11,13) bölgesnde gerçekleşmştr. Bu dönem çnde başta doğalgaz ve benzn fyatlarına gelen zamlar yılsonu %7,0 cvarında gelmes beklenen TÜFE beklentlern yukarı doğru taşımıştır. 19 Temmuz 2012 tarhl Para Poltkası Kurulu toplantısında Enflasyonun br süre daha yüksek sevyelerde seyredecek olmasının fyatlama davranışlarına dar rsk oluşturması nedenyle temknl duruşun devam edeceğ belrtlmştr. Bu çerçevede Kurul, küresel ekonomye dar belrszlkler de göz önüne alarak, para poltkasında esneklğn korunmasının uygun olacağını belrtmştr. Alınan tedbrlern kredler, yurt ç talep ve enflasyon beklentler üzerndek etklernn dkkatle takp edleceğ, Türk Lrası fonlama mktarının gerekl görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı tekrar vurgulanmıştır. Bu gelşmeler sonucunda yılsonu TÜFE tahmnler genelde %7,5 cvarında oluşmaktadır. Büyüme: 2012 yılının knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre sabt fyatlarla gayr saf yurtç hasıla %2,9 luk artışla 28,8 Mlyon TL olmuştur. Takvm etksnden arındırılmış sabt fyatlarla GSYH 2012 yılı knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre %3,2 lk artış gösterrken, mevsm ve takvm etklernden arındırılmış GSYH değer br öncek döneme göre %1,8 artmıştır. İknc çeyrekte GSYH ye dış talebn katkısı 5,7 puana ulaşırken; ç talep tüm ekonomk büyümey 2,8 puan aşağıya çektğ görülmüştür. Özel sektörün hem tüketmnn hem de yatırımının br yıl öncesne göre daralarak, GSYH büyümesn yaklaşık 2,0 puan aşağı çektğn görüldü. Bu daralma 2009 krz sonrası gerçekleşen lk daralma oldu. Bu gelşmelern yanında Avrupa borç krznde daha dern br olumsuzluk yaşanmazsa, Türkye nn de çnde bulunduğu gelşmekte olan ülkelern Dünya ekonomk büyümesne 2012 son çeyreğnde de yüksek etk yapmaya devam etmes beklenmektedr. Yılsonu Büyüme tahmnler genelde %3,0-%3,5 cvarında oluşmaktadır. Sabt Getrl Pyasalar: Gösterge tahvl 2011 yılını artan Avrupa ekonomk krz endşeleryle yıl çnde gördüğü en yüksek olan %11 bleşk fazden kapatmıştı yılında se yurt dışı gelşmelerden Türkye nn olumlu olarak ayrışmasıyla, gösterge tahvln faz tüm yılı stkrarlı şeklde gevşeyerek geçrmştr. Hatırlanacağı gb 2.çeyrekte %9,5 sevyesnden %8,5 bleşklere nmş; 3.çeyrekte de %8,5 bleşklerden %7,0-%7,5 bleşk sevyelerne gerlemştr. Bu stkrarlı faz gevşemesnde Merkez Bankası nın yurt dışı gelşmeler önceden doğru tahmn ederek stkrarı ve güven arttıran poltkaları le Türkye kred notunun artış beklentler ana etkenler olarak görülmektedr. Yabancı yatırımcıların taşıdıkları Türk Tahvl takas oranı yıl başında %15 düzeynde ken, 3.çeyrek sonunda %20 rekor düzeyne çıkması bu pyasadak stkrarın en öneml gösterges olmaya devam edecektr. Dövz Pyasaları: %50 USD ve %50 EURO dan oluşan Dövz Sepet 2011 yılını 2,18 cvarından sonlandırmıştı. Merkez Bankası nın enflasyon hedefn tekrar lk sıraya koyması, fazler yoluyla dövz kuru yönetmnde aktf oyuncu halne gelmesn sağladı. Bunlara ek olarak 3.çeyrekte, turzm gelrlernn artması ve mevsmsel olarak TL nn görece değer kazanmasıyla dövz sepet 1,98 sevyesne kadar gevşed. Fakat Avrupa ekonomk krznde İspanya le lgl olumsuz haberlern gelmes br mktar baskı yarattı ve 2,08 düzeynden bu dönem kapattı. Merkez Bankası nın öncek uygulamaları göz önüne alındığında, dövz sepet çn 2,00-2,10 aralığı güven aralığı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu aralıktan çıktığı yerlerde Merkez Bankası nın her an devreye grebleceğ unutulmamalıdır. 2

3 Hsse Sened İMKB-100 Endeks 3.çeyreğe puandan başladı ve puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte endeksn yüzdesel kazancı %6,2 oldu. Bu dönemde de fnansal pyasaların gündemn Avrupa borç krz şgal ett. İspanya ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa borçlanma malyetlerndek artış yakından takp edld. Yurt çnde se Dünya dan poztf yönde ayrışmanın en çok hssedldğ yer İMKB oldu. Bu dönemde, 23 Temmuz tarhnde görülen puan en düşük sevye olurken, 12 Eylül tarhnde görülen puan en yüksek sevye olmuştur. Son dönemlerde gündemn en üst sıralarına yerleşen Surye-Türkye gergnlğ yakından takp edlmekle brlkte; Türkye nn not artışı beklentleryle İMKB nn güçlü duruşunu yılsonuna kadar koruması beklenmektedr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeks, üçüncü çeyreğ, %6,2 artışla, sevyesnden kapatmış ve gösterge tahvl bleşk faz %7,5 olarak gerçekleşmştr yılının üçüncü üç ayında fon portföyünün ortalama %26,73 ü Hsse Senetlernde, %36,49 u Kamu Borçlanma Senetlernde, %22,40 ı Ters Repoda, %0,01 Borsa Para Pyasası nda ve %14,37 s Mevduatta değerlendrlmştr. Zeka BİRMAN Tankut EREN 3

4 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Gelr Amaçlı Hsse Sened Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhang br değşklk yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne raporda yer verlmştr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF 35,00% 30,00% ANS PERFORMANS ÖLÇÜTÜ G e t r 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Ekonomk Program: 2011 Ekm ayında açıklanan OVMP de (Orta Vadel Mal Plan) ekonomk konjonktürün geçen yıla göre daha olumsuz olmasına rağmen, hükümet 3.çeyrekte de herhang br revzyon yapmadı de %8,5 oranında büyüyen Türkye ekonomsnn büyüme hızı 2012 çn %4,0 sevyesnde öngörülürken, 2013 ve 2014 yılları çn büyüme hızı %5,0 sevyesnde planlanıyor sonu tbarıyla GSYİH ye oranı %10 a yaklaşan car açığın 2012 de GSYİH nn %8,0 ne, 2013 de se %7,5 ne gerlemes hedeflenyor yılını %10,5 sevyesnde kapatan TÜFE Eylül sonu tbarıyla %9,5 sevyesnde gerçekleşrken, 2012 sonuna lşkn %5,2 lk hedefn yakalanma umudu çok zayıf görünüyor. Son dönemde yapılan zamlar yıl sonu enflasyon hedef üzernde yukarı yönde baskı yaratırken, Avrupa kaynaklı ekonomk gelşmeler ve emta 4

5 fyatları da dövz kuru üzernde belrleyc olacaktır. Türkye nn mevcut ekonomk konjonktürünü olumsuz etkleyeblecek en öneml gündem, başta Surye olmak üzere Ortadoğu dak gelşmeler olmaya devam edecektr. Enflasyon: 2011 yılını %10,45 sevyesnde kapatan TÜFE, 3.çeyrek sonunda %9,19 sevyesne gevşed. Br öncek yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%4,13) bölgesnde, br öncek yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) (%9,86) bölgesnde ve on k aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Nğde, Nevşehr, Kırşehr) (%11,13) bölgesnde gerçekleşmştr. Bu dönem çnde başta doğalgaz ve benzn fyatlarına gelen zamlar yılsonu %7,0 cvarında gelmes beklenen TÜFE beklentlern yukarı doğru taşımıştır. 19 Temmuz 2012 tarhl Para Poltkası Kurulu toplantısında Enflasyonun br süre daha yüksek sevyelerde seyredecek olmasının fyatlama davranışlarına dar rsk oluşturması nedenyle temknl duruşun devam edeceğ belrtlmştr. Bu çerçevede Kurul, küresel ekonomye dar belrszlkler de göz önüne alarak, para poltkasında esneklğn korunmasının uygun olacağını belrtmştr. Alınan tedbrlern kredler, yurt ç talep ve enflasyon beklentler üzerndek etklernn dkkatle takp edleceğ, Türk Lrası fonlama mktarının gerekl görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı tekrar vurgulanmıştır. Bu gelşmeler sonucunda yılsonu TÜFE tahmnler genelde %7,5 cvarında oluşmaktadır. Büyüme: 2012 yılının knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre sabt fyatlarla gayr saf yurtç hasıla %2,9 luk artışla 28,8 Mlyon TL olmuştur. Takvm etksnden arındırılmış sabt fyatlarla GSYH 2012 yılı knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre %3,2 lk artış gösterrken, mevsm ve takvm etklernden arındırılmış GSYH değer br öncek döneme göre %1,8 artmıştır. İknc çeyrekte GSYH ye dış talebn katkısı 5,7 puana ulaşırken; ç talep tüm ekonomk büyümey 2,8 puan aşağıya çektğ görülmüştür. Özel sektörün hem tüketmnn hem de yatırımının br yıl öncesne göre daralarak, GSYH büyümesn yaklaşık 2,0 puan aşağı çektğn görüldü. Bu daralma 2009 krz sonrası gerçekleşen lk daralma oldu. Bu gelşmelern yanında Avrupa borç krznde daha dern br olumsuzluk yaşanmazsa, Türkye nn de çnde bulunduğu gelşmekte olan ülkelern Dünya ekonomk büyümesne 2012 son çeyreğnde de yüksek etk yapmaya devam etmes beklenmektedr. Yılsonu Büyüme tahmnler genelde %3,0-%3,5 cvarında oluşmaktadır. Sabt Getrl Pyasalar: Gösterge tahvl 2011 yılını artan Avrupa ekonomk krz endşeleryle yıl çnde gördüğü en yüksek olan %11 bleşk fazden kapatmıştı yılında se yurt dışı gelşmelerden Türkye nn olumlu olarak ayrışmasıyla, gösterge tahvln faz tüm yılı stkrarlı şeklde gevşeyerek geçrmştr. Hatırlanacağı gb 2.çeyrekte %9,5 sevyesnden %8,5 bleşklere nmş; 3.çeyrekte de %8,5 bleşklerden %7,0-%7,5 bleşk sevyelerne gerlemştr. Bu stkrarlı faz gevşemesnde Merkez Bankası nın yurt dışı gelşmeler önceden doğru tahmn ederek stkrarı ve güven arttıran poltkaları le Türkye kred notunun artış beklentler ana etkenler olarak görülmektedr. Yabancı yatırımcıların taşıdıkları Türk Tahvl takas oranı yıl başında %15 düzeynde ken, 3.çeyrek sonunda %20 rekor düzeyne çıkması bu pyasadak stkrarın en öneml gösterges olmaya devam edecektr. Dövz Pyasaları: %50 USD ve %50 EURO dan oluşan Dövz Sepet 2011 yılını 2,18 cvarından sonlandırmıştı. Merkez Bankası nın enflasyon hedefn tekrar lk sıraya koyması, fazler yoluyla dövz kuru yönetmnde aktf oyuncu halne gelmesn sağladı. Bunlara ek olarak 3.çeyrekte, turzm gelrlernn artması ve mevsmsel olarak TL nn görece değer kazanmasıyla dövz sepet 1,98 sevyesne kadar gevşed. Fakat Avrupa ekonomk krznde İspanya le lgl olumsuz haberlern gelmes br mktar baskı yarattı ve 2,08 düzeynden bu dönem kapattı. Merkez Bankası nın öncek uygulamaları göz önüne alındığında, dövz sepet çn 2,00-2,10 aralığı 5

6 güven aralığı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu aralıktan çıktığı yerlerde Merkez Bankası nın her an devreye grebleceğ unutulmamalıdır. Hsse Sened: İMKB-100 Endeks 3.çeyreğe puandan başladı ve puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte endeksn yüzdesel kazancı %6,2 oldu. Bu dönemde de fnansal pyasaların gündemn Avrupa borç krz şgal ett. İspanya ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa borçlanma malyetlerndek artış yakından takp edld. Yurt çnde se Dünya dan poztf yönde ayrışmanın en çok hssedldğ yer İMKB oldu. Bu dönemde, 23 Temmuz tarhnde görülen puan en düşük sevye olurken, 12 Eylül tarhnde görülen puan en yüksek sevye olmuştur. Son dönemlerde gündemn en üst sıralarına yerleşen Surye-Türkye gergnlğ yakından takp edlmekle brlkte; Türkye nn not artışı beklentleryle İMKB nn güçlü duruşunu yılsonuna kadar koruması beklenmektedr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeks, üçüncü çeyreğ, %6,2 artışla, sevyesnden kapatmış ve gösterge tahvl bleşk faz %7,5 olarak gerçekleşmştr yılının knc üç ayında, fon portföyünün ortalama %87,37 s Hsse Senetlernde, %0,04 ü Borsa Para Pyasası nda ve %12,59 u Ters Repoda değerlendrlmştr. Zeka BİRMAN Tankut EREN 6

7 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Gelr Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhang br değşklk yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne raporda yer verlmştr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 12,00% ANG PERFORMANS ÖLÇÜTÜ G e t r 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Merkez Bankaları Beklentler Karşıladı Olumsuz makro ver akışı ve Avrupa dak borç krznn etksyle dalgalanan küresel pyasalar, merkez bankalarından geleblecek parasal genşleme beklentler le yılın üçüncü çeyreğn yükselşle tamamladılar. Eylül ayında küresel büyüme le lgl kaygılar devam etmesne rağmen, merkez bankalarından beklenen müdahalelern gerçekleşmes pyasalara olumlu yansıdı. Üçüncü çeyrekte merkez bankalarından ekonomler desteklemeye yönelk adımlar öncelkle faz ndrmler şeklnde geld. Çn Merkez Bankası gösterge faz oranını bu yıl çersnde knc kez ndrerek %6'ya çekt. Avrupa Merkez Bankası poltka fazn çeyrek puan ndrerek %0,75 7

8 sevyesne düşürdüğünü açıkladı. Faz ndrmlern daha büyük çaplı önemler takp ett. Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası sorunlu ülke borçlanma malyetlern aşağı çekmek çn kncl pyasadan tfasına üç yıl kalmış devlet tahvllern üst lmt olmaksızın satın alacağını açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed n se ekonomy canlandırmak ve şszlğ düşürmek çn sthdamda yleşme sağlanıncaya kadar her ay 40 mlyar dolarlık mortgage destekl menkul kıymet alımı yapacağını ve faz 2015 ortasına kadar mevcut sevyede tutacağını belrtmes pyasaları destekled. Ülke ekonomsndek toparlanmanın küresel ekonomdek durgunluk nedenyle kesntye uğradığını belrten Japonya Merkez Bankası da varlık alım programını artırdı. Makro verler tarafında ABD de öncü üretm göstergeler gerlerken, şszlk oranı %8,2 le Fed n üst sınır olarak belrledğ sevyenn üzerne çıkarak %8,3 lere kadar yükseld. ABD de ISM malat endeks üst üste üçüncü ayda da krtk sevye olan 50 nn altında kalarak malat sektöründe daralmanın sürdüğüne şaret ett. İmalat tarafında gerek Euro Bölges gerekse Çn de zayıflık sürdü. Çn de malat, dış tcaret ve perakende satışların üçüncü çeyrekte yavaşlaması, büyümedek zayıflamanın yednc çeyrekte de süreceğ ve son 22 yılın en zayıf büyümesne şaret edeceğ snyallerne br yensn daha ekled. Çn Başbakanı nın %7,5 olan 2012 büyüme hedefn desteklemek çn daha fazla parasal ve mal teşvk mkanına başvurableceklern belrtmesne rağmen pyasalar küresel büyüme endşeler sebebyle dalgalandı. Üçüncü çeyrekte Yunanstan ın Euro Bölges nde kalması le lgl tartışmalar sürerken, İspanya da Merkez Yönetmn uluslararası yardım talebnde bulunacağı beklentler yükseld ve İspanyol 10 yıllık tahvllernde faz %7,5 sevyesn aşarak rekor kırdı. İknc çeyreğ yıllık %8,9 yükselşle tamamlayan enflasyon, üçüncü çeyreğ gıda ve ulaştırma fyatlarındak artışların etksyle %9,2 sevyesnde noktaladı. Eylül ayı tbarıyla gıda fyatları yıllık bazda %10,5 e yükselerek TCMB nn gıda enflasyonu tahmn olan %7 nn hayl üzernde kaldı. Son çeyrekte yüksek baz etks le gerlemes beklenen enflasyonun doğalgaz ve elektrk fyatlarına yapılan zamlara laveten geleblecek fyatartışlarını ne derece telaf edebleceğ öneml olacaktır. İlk çeyrekte Türkye ekonoms beklentlern üzernde %3,2 büyürken, ekonomde yumuşak nş senaryosu teyt edlmş oldu. İhracat 3 puanlık poztf katkı yaparken kamu sektörü %5,5 lk büyüme le büyümeye 0,6 puanlık katkı yaptı. Zayıf ç talep nedenyle özel tüketm büyümeye katkı sağlamadı. Özel sektörün yatırım harcamalarının katkısı se 0,4 puan oldu. Böylece lk çeyrekte net dış talebn olumlu katkısı le ekonomde yumuşak nş sağlanmış olurken, Avrupa bölgesndek ekonomk krze bağlı olarak hracattak yavaşlama yılın ger kalanı çn temel rsk olarak görülmektedr. Yılın üçüncü çeyreğnde İran a yapılan altın hracatının sürmes, ekonomk yavaşlama ve petrol fyatlarındak düşüşün desteğ le dış tcaret açığındak yleşme devam ett. Böylece 12 aylık dönemde hracat %12,7, thalat %2,6 artarken, kümülatf dış tcaret açığı onuncu ayda da gerlemesn sürdürerek 90,7 mlyar ABD Dolarına çekld. Dış tcarettek yleşmeye bağlı olarak 12 aylık kümülatf câr açık rakamı Temmuz ayında 61,4 mlyar ABD Doları sevyesne gerled. Petrol fyatlarının seyr ve Ortadoğu ülkelerne yaptığımız altın hracatımızın Avrupa ya azalan hracatımızı ne derece dengeleyeceğ dış tcaret açığımızın bundan sonrak seyrne yön verecektr. Bütçe tarafında yılın lk sekz ayında gelrler %11, gderler %16 artarken, geçen yılın aynı dönemnde 2,1 mlyar TL fazla veren bütçe bu yıl 8,5 mlyar TL açık verd. Zayıf ç talep nedenyle verg tahslatındak güçsüz seyrn yanı sıra, mal ve hzmet alımlarında hedefn aşılması, yatırım harcamaları ve car transferlerdek artış bütçedek bozulmada etkl oldu. Hükümet bütçe açığının GSYİH ya oranının yılbaşında açıkladığı hedefn 1 puan üstünde gerçekleşeceğ beklentsn açıkladı. Bütçe dengesndek bozulmanın önüne geçmek çn verg 8

9 gelr artışına yönelk önlemlern ardından hükümetn özelleştrme tarafında da çalışmalara hız verdğ görülmektedr. Üçüncü çeyrekte TCMB küresel ekonomye dar belrszlklern sürmes nedenyle para poltkasında her k yönde de esneklğn korunmasının uygun olacağını belrtrken, fnansal stkrarı desteklemek amacıyla, TL zorunlu karşılıkların dövz olarak tess edlmesne lşkn üst sınırı %60 a yükseltrken, altın rezervlernn güçlendrlmes ve bankacılık sstemnn malyet ve lkdte kanallarının olumlu etklenmes amacıyla halhazırda %25 olan TL zorunlu karşılıkların altın olarak tess edleblmesne lşkn üst sınırı da %30 a yükseltt. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında gösterge poltka fazn %5,75 te bıraktı, faz kordorunun üst bandını 150 baz puan ndrerek kordoru %5-%10 aralığına çekt. Merkez Bankası ayrıca TL zorunlu karşılıkların dövz olarak tutulablecek kısımlarının katsayılarını (ROK) bütün dlmler çn 0,2 puan yükseltt. Gerekl görülmes durumunda önümüzdek dönemde de aynı doğrultuda ölçülü br adım daha atableceğn açıkladı. Avrupa nın sorunlu ülkelernde ve açıklanan verlerde somut br yleşme olmamasına rağmen merkez bankalarının parasal genşleme sağlayarak devreye greceğ beklents ve Eylül ayında bu beklentlern gerçekleşmesyle dünya borsaları üçüncü çeyreğ artıda tamamladı. Global pyasalardak yükselşe katılan İMKB-100 endeks, yatırım yapılablr ülke statüsüne çıkma beklentlernn desteğ le Temmuz ve Ağustos aylarını yükselşle tamamladı. Uzun zamandır poztf ayrışan endeks Eylül ayında zayıf büyüme dataları, bütçe hedeflernn tutturulamayacağına yönelk verlen snyaller, ardından gelen zam haberler derken Hükümet n kaynak arayış sebebyle çıkan özelleştrme haberler le dalgalandı ve yurt dışı borsalarda yaşanan yükselşlere eşlk edemed. Endeks üçüncü çeyrekte %6,2 yükselrken, lk dokuz aylık getrs %29,5 oldu. Enflasyondak sürprz ger çeklmeye ek olarak TCMB nn gelecek dönem enflasyon beklentlern aşağı çekmes ve TCMB nn kredbltesn braz daha artırması le gösterge tahvln bleşk faz üçüncü çeyrekte %7,18 lere kadar gerled. Ancak gevşek para poltkaları ve artan petrol fyatlarıyla beraber küresel ve yerel enflasyon beklentlernn yükselmes le dalgalanan gösterge tahvln bleşk faz üçüncü çeyreğ 12 baz puan gerleme le %7,56 dan tamamladı. Euro/ABD Doları partes lk k çeyrekte gerlemenn ardından üçüncü çeyrekte %1,5 yükseld ve çeyreğ 1,2860 sevyesnde noktaladı. Üçüncü çeyrekte TL, ABD Doları karşısında %1,2 güçlenrken, Euro karşısında %1,5 değer kaybett. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeks, üçüncü çeyreğ, %6,2 artışla, sevyesnden kapatmış ve gösterge tahvl bleşk faz %7,5 olarak gerçekleşmştr yılında fon portföyünün ortalama %81,40 ı Kamu Borçlanma Senetlernde, %1,73 ü Ters Repoda, %11,68 Mevduatta ve %5,19 u Özel Sektör Tahvlnde değerlendrlmştr Zeka BİRMAN Tankut EREN 9

10 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Para Pyasası Lkt Kamu Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhang br değşklk yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne raporda yer verlmştr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF 8,00% 7,00% ANK PERFORMANS ÖLÇÜTÜ G e t r 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Ekonomk Program: 2011 Ekm ayında açıklanan OVMP de (Orta Vadel Mal Plan) ekonomk konjonktürün geçen yıla göre daha olumsuz olmasına rağmen, hükümet 3.çeyrekte de herhang br revzyon yapmadı de %8,5 oranında büyüyen Türkye ekonomsnn büyüme hızı 2012 çn %4,0 sevyesnde öngörülürken, 2013 ve 2014 yılları çn büyüme hızı %5,0 sevyesnde planlanıyor sonu tbarıyla GSYİH ye oranı %10 a yaklaşan car açığın 2012 de GSYİH nn %8,0 ne, 2013 de se %7,5 ne gerlemes hedeflenyor yılını %10,5 sevyesnde kapatan 10

11 TÜFE Eylül sonu tbarıyla %9,5 sevyesnde gerçekleşrken, 2012 sonuna lşkn %5,2 lk hedefn yakalanma umudu çok zayıf görünüyor. Son dönemde yapılan zamlar yıl sonu enflasyon hedef üzernde yukarı yönde baskı yaratırken, Avrupa kaynaklı ekonomk gelşmeler ve emta fyatları da dövz kuru üzernde belrleyc olacaktır. Türkye nn mevcut ekonomk konjonktürünü olumsuz etkleyeblecek en öneml gündem, başta Surye olmak üzere Ortadoğu dak gelşmeler olmaya devam edecektr. Enflasyon: 2011 yılını %10,45 sevyesnde kapatan TÜFE, 3.çeyrek sonunda %9,19 sevyesne gevşed. Br öncek yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%4,13) bölgesnde, br öncek yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) (%9,86) bölgesnde ve on k aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Nğde, Nevşehr, Kırşehr) (%11,13) bölgesnde gerçekleşmştr. Bu dönem çnde başta doğalgaz ve benzn fyatlarına gelen zamlar yılsonu %7,0 cvarında gelmes beklenen TÜFE beklentlern yukarı doğru taşımıştır. 19 Temmuz 2012 tarhl Para Poltkası Kurulu toplantısında Enflasyonun br süre daha yüksek sevyelerde seyredecek olmasının fyatlama davranışlarına dar rsk oluşturması nedenyle temknl duruşun devam edeceğ belrtlmştr. Bu çerçevede Kurul, küresel ekonomye dar belrszlkler de göz önüne alarak, para poltkasında esneklğn korunmasının uygun olacağını belrtmştr. Alınan tedbrlern kredler, yurt ç talep ve enflasyon beklentler üzerndek etklernn dkkatle takp edleceğ, Türk Lrası fonlama mktarının gerekl görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı tekrar vurgulanmıştır. Bu gelşmeler sonucunda yılsonu TÜFE tahmnler genelde %7,5 cvarında oluşmaktadır. Büyüme: 2012 yılının knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre sabt fyatlarla gayr saf yurtç hasıla %2,9 luk artışla 28,8 Mlyon TL olmuştur. Takvm etksnden arındırılmış sabt fyatlarla GSYH 2012 yılı knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre %3,2 lk artış gösterrken, mevsm ve takvm etklernden arındırılmış GSYH değer br öncek döneme göre %1,8 artmıştır. İknc çeyrekte GSYH ye dış talebn katkısı 5,7 puana ulaşırken; ç talep tüm ekonomk büyümey 2,8 puan aşağıya çektğ görülmüştür. Özel sektörün hem tüketmnn hem de yatırımının br yıl öncesne göre daralarak, GSYH büyümesn yaklaşık 2,0 puan aşağı çektğn görüldü. Bu daralma 2009 krz sonrası gerçekleşen lk daralma oldu. Bu gelşmelern yanında Avrupa borç krznde daha dern br olumsuzluk yaşanmazsa, Türkye nn de çnde bulunduğu gelşmekte olan ülkelern Dünya ekonomk büyümesne 2012 son çeyreğnde de yüksek etk yapmaya devam etmes beklenmektedr. Yılsonu Büyüme tahmnler genelde %3,0-%3,5 cvarında oluşmaktadır. Sabt Getrl Pyasalar: Gösterge tahvl 2011 yılını artan Avrupa ekonomk krz endşeleryle yıl çnde gördüğü en yüksek olan %11 bleşk fazden kapatmıştı yılında se yurt dışı gelşmelerden Türkye nn olumlu olarak ayrışmasıyla, gösterge tahvln faz tüm yılı stkrarlı şeklde gevşeyerek geçrmştr. Hatırlanacağı gb 2.çeyrekte %9,5 sevyesnden %8,5 bleşklere nmş; 3.çeyrekte de %8,5 bleşklerden %7,0-%7,5 bleşk sevyelerne gerlemştr. Bu stkrarlı faz gevşemesnde Merkez Bankası nın yurt dışı gelşmeler önceden doğru tahmn ederek stkrarı ve güven arttıran poltkaları le Türkye kred notunun artış beklentler ana etkenler olarak görülmektedr. Yabancı yatırımcıların taşıdıkları Türk Tahvl takas oranı yıl başında %15 düzeynde ken, 3.çeyrek sonunda %20 rekor düzeyne çıkması bu pyasadak stkrarın en öneml gösterges olmaya devam edecektr. Dövz Pyasaları: %50 USD ve %50 EURO dan oluşan Dövz Sepet 2011 yılını 2,18 cvarından sonlandırmıştı. Merkez Bankası nın enflasyon hedefn tekrar lk sıraya koyması, fazler yoluyla dövz kuru yönetmnde aktf oyuncu halne gelmesn sağladı. Bunlara ek olarak 3.çeyrekte, turzm gelrlernn artması ve mevsmsel olarak TL nn görece değer kazanmasıyla dövz sepet 1,98 sevyesne kadar gevşed. Fakat Avrupa ekonomk krznde İspanya le lgl 11

12 olumsuz haberlern gelmes br mktar baskı yarattı ve 2,08 düzeynden bu dönem kapattı. Merkez Bankası nın öncek uygulamaları göz önüne alındığında, dövz sepet çn 2,00-2,10 aralığı güven aralığı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu aralıktan çıktığı yerlerde Merkez Bankası nın her an devreye grebleceğ unutulmamalıdır. Hsse Sened İMKB-100 Endeks 3.çeyreğe puandan başladı ve puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte endeksn yüzdesel kazancı %6,2 oldu. Bu dönemde de fnansal pyasaların gündemn Avrupa borç krz şgal ett. İspanya ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa borçlanma malyetlerndek artış yakından takp edld. Yurt çnde se Dünya dan poztf yönde ayrışmanın en çok hssedldğ yer İMKB oldu. Bu dönemde, 23 Temmuz tarhnde görülen puan en düşük sevye olurken, 12 Eylül tarhnde görülen puan en yüksek sevye olmuştur. Son dönemlerde gündemn en üst sıralarına yerleşen Surye-Türkye gergnlğ yakından takp edlmekle brlkte; Türkye nn not artışı beklentleryle İMKB nn güçlü duruşunu yılsonuna kadar koruması beklenmektedr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeks, üçüncü çeyreğ, %6,2 artışla, sevyesnden kapatmış ve gösterge tahvl bleşk faz %7,5 olarak gerçekleşmştr yılının knc üç ayında fon portföyünün ortalama %26,56 sı Kamu Borçlanma Senetlernde, %56,94 ü Ters Repoda, %2,63 ü Özel Sektör Tahvlnde, %0,02 s Borsa Para Pyasası nda ve %13,85 Mevduatta değerlendrlmştr. Zeka BİRMAN Tankut EREN 12

13 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Gelr Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhang br değşklk yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne raporda yer verlmştr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 0,00% -1,00% ANU PERFORMANS ÖLÇÜTÜ G e t r -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% -8,00% Ekonomk Program: 2011 Ekm ayında açıklanan OVMP de (Orta Vadel Mal Plan) ekonomk konjonktürün geçen yıla göre daha olumsuz olmasına rağmen, hükümet 3.çeyrekte de herhang br revzyon yapmadı de %8,5 oranında büyüyen Türkye ekonomsnn büyüme hızı 2012 çn %4,0 sevyesnde öngörülürken, 2013 ve 2014 yılları çn büyüme hızı %5,0 sevyesnde planlanıyor sonu tbarıyla GSYİH ye oranı %10 a yaklaşan car açığın 2012 de GSYİH nn %8,0 ne, 2013 de se %7,5 ne gerlemes hedeflenyor yılını %10,5 sevyesnde kapatan TÜFE Eylül sonu tbarıyla %9,5 sevyesnde gerçekleşrken, 2012 sonuna lşkn %5,2 lk 13

14 hedefn yakalanma umudu çok zayıf görünüyor. Son dönemde yapılan zamlar yıl sonu enflasyon hedef üzernde yukarı yönde baskı yaratırken, Avrupa kaynaklı ekonomk gelşmeler ve emta fyatları da dövz kuru üzernde belrleyc olacaktır. Türkye nn mevcut ekonomk konjonktürünü olumsuz etkleyeblecek en öneml gündem, başta Surye olmak üzere Ortadoğu dak gelşmeler olmaya devam edecektr. Enflasyon: 2011 yılını %10,45 sevyesnde kapatan TÜFE, 3.çeyrek sonunda %9,19 sevyesne gevşed. Br öncek yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%4,13) bölgesnde, br öncek yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) (%9,86) bölgesnde ve on k aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Nğde, Nevşehr, Kırşehr) (%11,13) bölgesnde gerçekleşmştr. Bu dönem çnde başta doğalgaz ve benzn fyatlarına gelen zamlar yılsonu %7,0 cvarında gelmes beklenen TÜFE beklentlern yukarı doğru taşımıştır. 19 Temmuz 2012 tarhl Para Poltkası Kurulu toplantısında Enflasyonun br süre daha yüksek sevyelerde seyredecek olmasının fyatlama davranışlarına dar rsk oluşturması nedenyle temknl duruşun devam edeceğ belrtlmştr. Bu çerçevede Kurul, küresel ekonomye dar belrszlkler de göz önüne alarak, para poltkasında esneklğn korunmasının uygun olacağını belrtmştr. Alınan tedbrlern kredler, yurt ç talep ve enflasyon beklentler üzerndek etklernn dkkatle takp edleceğ, Türk Lrası fonlama mktarının gerekl görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı tekrar vurgulanmıştır. Bu gelşmeler sonucunda yılsonu TÜFE tahmnler genelde %7,5 cvarında oluşmaktadır. Büyüme: 2012 yılının knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre sabt fyatlarla gayr saf yurtç hasıla %2,9 luk artışla 28,8 Mlyon TL olmuştur. Takvm etksnden arındırılmış sabt fyatlarla GSYH 2012 yılı knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre %3,2 lk artış gösterrken, mevsm ve takvm etklernden arındırılmış GSYH değer br öncek döneme göre %1,8 artmıştır. İknc çeyrekte GSYH ye dış talebn katkısı 5,7 puana ulaşırken; ç talep tüm ekonomk büyümey 2,8 puan aşağıya çektğ görülmüştür. Özel sektörün hem tüketmnn hem de yatırımının br yıl öncesne göre daralarak, GSYH büyümesn yaklaşık 2,0 puan aşağı çektğn görüldü. Bu daralma 2009 krz sonrası gerçekleşen lk daralma oldu. Bu gelşmelern yanında Avrupa borç krznde daha dern br olumsuzluk yaşanmazsa, Türkye nn de çnde bulunduğu gelşmekte olan ülkelern Dünya ekonomk büyümesne 2012 son çeyreğnde de yüksek etk yapmaya devam etmes beklenmektedr. Yılsonu Büyüme tahmnler genelde %3,0-%3,5 cvarında oluşmaktadır. Sabt Getrl Pyasalar: Gösterge tahvl 2011 yılını artan Avrupa ekonomk krz endşeleryle yıl çnde gördüğü en yüksek olan %11 bleşk fazden kapatmıştı yılında se yurt dışı gelşmelerden Türkye nn olumlu olarak ayrışmasıyla, gösterge tahvln faz tüm yılı stkrarlı şeklde gevşeyerek geçrmştr. Hatırlanacağı gb 2.çeyrekte %9,5 sevyesnden %8,5 bleşklere nmş; 3.çeyrekte de %8,5 bleşklerden %7,0-%7,5 bleşk sevyelerne gerlemştr. Bu stkrarlı faz gevşemesnde Merkez Bankası nın yurt dışı gelşmeler önceden doğru tahmn ederek stkrarı ve güven arttıran poltkaları le Türkye kred notunun artış beklentler ana etkenler olarak görülmektedr. Yabancı yatırımcıların taşıdıkları Türk Tahvl takas oranı yıl başında %15 düzeynde ken, 3.çeyrek sonunda %20 rekor düzeyne çıkması bu pyasadak stkrarın en öneml gösterges olmaya devam edecektr. Dövz Pyasaları: %50 USD ve %50 EURO dan oluşan Dövz Sepet 2011 yılını 2,18 cvarından sonlandırmıştı. Merkez Bankası nın enflasyon hedefn tekrar lk sıraya koyması, fazler yoluyla dövz kuru yönetmnde aktf oyuncu halne gelmesn sağladı. Bunlara ek olarak 3.çeyrekte, turzm gelrlernn artması ve mevsmsel olarak TL nn görece değer kazanmasıyla dövz sepet 1,98 sevyesne kadar gevşed. Fakat Avrupa ekonomk krznde İspanya le lgl olumsuz haberlern gelmes br mktar baskı yarattı ve 2,08 düzeynden bu dönem kapattı. 14

15 Merkez Bankası nın öncek uygulamaları göz önüne alındığında, dövz sepet çn 2,00-2,10 aralığı güven aralığı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu aralıktan çıktığı yerlerde Merkez Bankası nın her an devreye grebleceğ unutulmamalıdır. Hsse Sened İMKB-100 Endeks 3.çeyreğe puandan başladı ve puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte endeksn yüzdesel kazancı %6,2 oldu. Bu dönemde de fnansal pyasaların gündemn Avrupa borç krz şgal ett. İspanya ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa borçlanma malyetlerndek artış yakından takp edld. Yurt çnde se Dünya dan poztf yönde ayrışmanın en çok hssedldğ yer İMKB oldu. Bu dönemde, 23 Temmuz tarhnde görülen puan en düşük sevye olurken, 12 Eylül tarhnde görülen puan en yüksek sevye olmuştur. Son dönemlerde gündemn en üst sıralarına yerleşen Surye-Türkye gergnlğ yakından takp edlmekle brlkte; Türkye nn not artışı beklentleryle İMKB nn güçlü duruşunu yılsonuna kadar koruması beklenmektedr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeks, üçüncü çeyreğ, %6,2 artışla, sevyesnden kapatmış ve gösterge tahvl bleşk faz %7,5 olarak gerçekleşmştr yılının knc üç ayında fon portföyünün ortalama %89,82 s Yabancı Borçlanma Senetlernde, %0,17 s Borsa Para Pyasası nda ve %10,01 Ters Repoda değerlendrlmştr Zeka BİRMAN Tankut EREN 15

16 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş. Esnek Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhang br değşklk yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne raporda yer verlmştr. Ekonomk Program: 2011 Ekm ayında açıklanan OVMP de (Orta Vadel Mal Plan) ekonomk konjonktürün geçen yıla göre daha olumsuz olmasına rağmen, hükümet 3.çeyrekte de herhang br revzyon yapmadı de %8,5 oranında büyüyen Türkye ekonomsnn büyüme hızı 2012 çn %4,0 sevyesnde öngörülürken, 2013 ve 2014 yılları çn büyüme hızı %5,0 sevyesnde planlanıyor sonu tbarıyla GSYİH ye oranı %10 a yaklaşan car açığın 2012 de GSYİH nn %8,0 ne, 2013 de se %7,5 ne gerlemes hedeflenyor yılını %10,5 sevyesnde kapatan TÜFE Eylül sonu tbarıyla %9,5 sevyesnde gerçekleşrken, 2012 sonuna lşkn %5,2 lk hedefn yakalanma umudu çok zayıf görünüyor. Son dönemde yapılan zamlar yıl sonu enflasyon hedef üzernde yukarı yönde baskı yaratırken, Avrupa kaynaklı ekonomk gelşmeler ve emta fyatları da dövz kuru üzernde belrleyc olacaktır. Türkye nn mevcut ekonomk konjonktürünü olumsuz etkleyeblecek en öneml gündem, başta Surye olmak üzere Ortadoğu dak gelşmeler olmaya devam edecektr. Enflasyon: 2011 yılını %10,45 sevyesnde kapatan TÜFE, 3.çeyrek sonunda %9,19 sevyesne gevşed. Br öncek yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%4,13) bölgesnde, br öncek yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) (%9,86) bölgesnde ve on k aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Nğde, Nevşehr, Kırşehr) (%11,13) bölgesnde gerçekleşmştr. Bu dönem çnde başta doğalgaz ve benzn fyatlarına gelen zamlar yılsonu %7,0 cvarında gelmes beklenen TÜFE beklentlern yukarı doğru taşımıştır. 19 Temmuz 2012 tarhl Para Poltkası Kurulu toplantısında Enflasyonun br süre daha yüksek sevyelerde seyredecek olmasının fyatlama davranışlarına dar rsk oluşturması nedenyle temknl duruşun devam edeceğ belrtlmştr. Bu çerçevede Kurul, küresel ekonomye dar belrszlkler de göz önüne alarak, para poltkasında esneklğn korunmasının uygun olacağını belrtmştr. Alınan tedbrlern kredler, yurt ç talep ve enflasyon beklentler üzerndek etklernn dkkatle takp edleceğ, Türk Lrası fonlama mktarının gerekl görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı tekrar vurgulanmıştır. Bu gelşmeler sonucunda yılsonu TÜFE tahmnler genelde %7,5 cvarında oluşmaktadır. Büyüme: 2012 yılının knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre sabt fyatlarla gayr saf yurtç hasıla %2,9 luk artışla 28,8 Mlyon TL olmuştur. Takvm etksnden arındırılmış sabt fyatlarla GSYH 2012 yılı knc üç aylık dönemnde br öncek yılın aynı dönemne göre %3,2 lk artış gösterrken, mevsm ve takvm etklernden arındırılmış GSYH değer br öncek döneme göre %1,8 artmıştır. İknc çeyrekte GSYH ye dış talebn katkısı 5,7 puana ulaşırken; ç talep tüm ekonomk büyümey 2,8 puan aşağıya çektğ görülmüştür. Özel sektörün hem tüketmnn hem de yatırımının br yıl öncesne göre daralarak, GSYH büyümesn yaklaşık 2,0 puan aşağı çektğn görüldü. Bu daralma 2009 krz sonrası gerçekleşen lk daralma 16

17 oldu. Bu gelşmelern yanında Avrupa borç krznde daha dern br olumsuzluk yaşanmazsa, Türkye nn de çnde bulunduğu gelşmekte olan ülkelern Dünya ekonomk büyümesne 2012 son çeyreğnde de yüksek etk yapmaya devam etmes beklenmektedr. Yılsonu Büyüme tahmnler genelde %3,0-%3,5 cvarında oluşmaktadır. Sabt Getrl Pyasalar: Gösterge tahvl 2011 yılını artan Avrupa ekonomk krz endşeleryle yıl çnde gördüğü en yüksek olan %11 bleşk fazden kapatmıştı yılında se yurt dışı gelşmelerden Türkye nn olumlu olarak ayrışmasıyla, gösterge tahvln faz tüm yılı stkrarlı şeklde gevşeyerek geçrmştr. Hatırlanacağı gb 2.çeyrekte %9,5 sevyesnden %8,5 bleşklere nmş; 3.çeyrekte de %8,5 bleşklerden %7,0-%7,5 bleşk sevyelerne gerlemştr. Bu stkrarlı faz gevşemesnde Merkez Bankası nın yurt dışı gelşmeler önceden doğru tahmn ederek stkrarı ve güven arttıran poltkaları le Türkye kred notunun artış beklentler ana etkenler olarak görülmektedr. Yabancı yatırımcıların taşıdıkları Türk Tahvl takas oranı yıl başında %15 düzeynde ken, 3.çeyrek sonunda %20 rekor düzeyne çıkması bu pyasadak stkrarın en öneml gösterges olmaya devam edecektr. Dövz Pyasaları: %50 USD ve %50 EURO dan oluşan Dövz Sepet 2011 yılını 2,18 cvarından sonlandırmıştı. Merkez Bankası nın enflasyon hedefn tekrar lk sıraya koyması, fazler yoluyla dövz kuru yönetmnde aktf oyuncu halne gelmesn sağladı. Bunlara ek olarak 3.çeyrekte, turzm gelrlernn artması ve mevsmsel olarak TL nn görece değer kazanmasıyla dövz sepet 1,98 sevyesne kadar gevşed. Fakat Avrupa ekonomk krznde İspanya le lgl olumsuz haberlern gelmes br mktar baskı yarattı ve 2,08 düzeynden bu dönem kapattı. Merkez Bankası nın öncek uygulamaları göz önüne alındığında, dövz sepet çn 2,00-2,10 aralığı güven aralığı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu aralıktan çıktığı yerlerde Merkez Bankası nın her an devreye grebleceğ unutulmamalıdır. Hsse Sened: İMKB-100 Endeks 3.çeyreğe puandan başladı ve puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte endeksn yüzdesel kazancı %6,2 oldu. Bu dönemde de fnansal pyasaların gündemn Avrupa borç krz şgal ett. İspanya ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa borçlanma malyetlerndek artış yakından takp edld. Yurt çnde se Dünya dan poztf yönde ayrışmanın en çok hssedldğ yer İMKB oldu. Bu dönemde, 23 Temmuz tarhnde görülen puan en düşük sevye olurken, 12 Eylül tarhnde görülen puan en yüksek sevye olmuştur. Son dönemlerde gündemn en üst sıralarına yerleşen Surye-Türkye gergnlğ yakından takp edlmekle brlkte; Türkye nn not artışı beklentleryle İMKB nn güçlü duruşunu yılsonuna kadar koruması beklenmektedr. Fonun yönetm stratejsnn karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverşl olmaması nedenyle karşılaştırma ölçütü belrlenmemştr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeks, üçüncü çeyreğ, %6,2 artışla, sevyesnden kapatmış ve gösterge tahvl bleşk faz %7,5 olarak gerçekleşmştr yılının knc üç ayında fon portföyünün ortalama %20,61 Hsse Senednde, %0,12 s Borsa Para Pyasası nda ve %79,27 s Ters Repo da değerlendrlmştr. Zeka BİRMAN Tankut EREN 17

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2012-30.06.2012 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2012 30.06.2012

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2012-30.06.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU EK/1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.03.2012 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU EK/1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2011-30.06.2011 dönemine

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Yabancı tahvil Euro , , , ABD Doları

Yabancı tahvil Euro , , , ABD Doları AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010 30.09.2010 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014- dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

01/01/ /09/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU

01/01/ /09/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Böylelikle, yılın ilk dokuz aylık döneminde GSYH büyümesi %3.0 olmuştur, bu 2002 yılından bu

Böylelikle, yılın ilk dokuz aylık döneminde GSYH büyümesi %3.0 olmuştur, bu 2002 yılından bu AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 02.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010-30.06.2010 dönemine

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ)

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu, HSBC Portföy Yönetimi

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212T GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKİLİLİK YATIRIM FONU NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 30.09.2011 30.09.2010

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKİLİLİK YATIRIM FONU NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 30.09.2011 30.09.2010 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Eylül Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ekim 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ekim 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Ekim Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Eylül Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 26.02.2007 tarih EYF.103-1/108

Detaylı

arz arasında uyumsuzluğa işaret etmekte. Gerek Avrupa da ılımlı adımlarla da olsa devam eden toparlanma ve gerekse TL de 1Ç de gerçekleşen değer kaybı

arz arasında uyumsuzluğa işaret etmekte. Gerek Avrupa da ılımlı adımlarla da olsa devam eden toparlanma ve gerekse TL de 1Ç de gerçekleşen değer kaybı AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014- dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL* Fon Bülteni Ağustos 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 01.10.2003 tarih

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketleri ve 8 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ekim Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ekim Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

Enflasyon: İlk çeyrekte TÜFE enflasyonu toplam %3.9 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda 9.56% seviyesinde gerçekleşerek TCMB nin enflasyon hedefle

Enflasyon: İlk çeyrekte TÜFE enflasyonu toplam %3.9 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda 9.56% seviyesinde gerçekleşerek TCMB nin enflasyon hedefle EK/1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.03.2010 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Eylül 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Eylül 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Eylül Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Ağustos 7 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

01/01/ /09/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU

01/01/ /09/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor.

vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor. AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.04.2013 tarih 1233903-310.01.01.366 sayılı

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık 13 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş, PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİ)

Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş, PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş, PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş. nin kurucu, HSBC Portföy Yönetimi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.03.2004 dönemine ilişkin

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013 30 Haziran 2013 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Mayıs Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mayıs 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mayıs 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Mayıs 1 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Kasım Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

ekonomi uzun vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor.

ekonomi uzun vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor. AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010 30.09.2010

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Haziran 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Haziran 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Haziran Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Kasım 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 518.637 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Kasım 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 518.637 Milyon TL* Fon Bülteni Kasım 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mart 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mart 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Mart 7 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

Büyüme: Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 11.7% oranında büyüyerek beklentileri

Büyüme: Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 11.7% oranında büyüyerek beklentileri AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Eylül Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Aralık 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Aralık 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 2 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Haziran Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

07/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: 16/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar:

07/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: 16/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisinde 2011 son çeyreğinden itibaren Euro Bölgesinde artan belirsizlikler

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2016 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Ağustos Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ekim 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 481.735 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ekim 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 481.735 Milyon TL* Fon Bülteni Ekim Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ocak Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Şubat 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Şubat 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Şubat 7 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.03.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı