T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yapılan ikili anlaşma/sözleşme gereği, 014/015 öğretim yılı Güz yarıyılında, aşağıdaki Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrencilerinden istekli olan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilerimiz kontenjan dâhilinde, yapılacak olan değerlendirme neticesinde, bölümünün anlaşması olduğu ülkelerde bir ya da iki sömestir süreyle öğrenim görecekler. Gerekli şartları taşıyan istekli öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihler arasında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJAN 1 YARIYIL Ziraat 1 Fakültesi Ziraat Fakültesi 3 Mühendislik 4 Mühendislik 5 Mühendislik 6 Mühendislik 7 Mühendislik 8 İktisadi ve İdari Bilimler 9 İktisadi ve İdari Bilimler 10 Sağlık 11 Beden Eğt. ve Spor 1 Veterinerlik Fakültesi Ziraat Bilimleri Gıda Müh. Makina Müh. İnşaat Müh. Çevre Müh. Elektrik-Elektronik Müh. Bilgisayar Müh. İktisat, Maliye İşletme Hemşirelik Beden Eğitimi Veterinerlik Toplam Güz 4 Güz 3 Güz 4 Güz 3 Güz 4 Güz 3 ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKENSTİTÜ VE ANABİLİM DALLARI KONTENJAN ENSTİTÜ Y.LİSANS-DOKTORA 1 YARIYIL 1 Fen Bil. Enstitüsü Güz Not: İki sömestir öğrenim görmek isteyen öğrencilerden 10 öğrenci puan sıralamasına seçilecektir. göre

2 BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI 1-Genel akademik not ortalamasının: *Lisans öğrencileri için en az.0/4.00 olması; (Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı nca onaylanmış transkript) *Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için.50/4.00 olması gerekir (Enstitü onaylı transkript). Yukarıdaki şartları taşıyan öğrenciler, Başvuru Formu (Bu başvuru formu ilgili kişilerce el ile doldurulacak, fotoğraf yapıştırılacak, imzalanacak ve mutlaka hangi ülkeye gitmek istediklerini belirtmelidir), Onaylı Transkript, Türkçe ve İngilizce yabancı dille yazılmış bir Niyet Mektubu/ Letter of Intention ile birlikte Enstitü, Fakülte ve Yüksek Okul koordinatörlerine aşağıdaki tarihler arasında başvuracaklardır. Niyet Mektubu nda, Erasmus Programı hakkında bilgi ve düşünceleri, niçin Avrupa da öğrenim görmek istedikleri, vb hususlara yer verilecektir. -Rektörlüğümüzce yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak. *Yabancı dil sınavı yazılı olarak iki aşamalı yapılacaktır. Birinci aşamada öğrencinin genel dil bilgisi yeteneği ölçülecek, 50 barajını geçenler 1 ay süre ile AB ofisinde ücretsiz yabancı dil kursuna alınacak, müteakiben A seviyesinde sınava tabi tutulup başarılı bulunanlar kesin aday olarak belirlenecektir. Lisans, yüksek lisans öğrencilerinin tamamı bu sınava girmek zorundadırlar. * Ancak UDS, KPDS ve YDS sınavından en az 50 puan aldığını belgeleyenler yabancı dil sınavından.muaf ancak sıralamaya tabi olurlar. *A Yabancı dil sınavında, yazılı puanı en az 50 olanlar başarılı sayılacak ve başarılı adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. 3-Başarı puanı sıralaması aşağıdaki şekilde belirlenecektir: *Akademik Başarı Düzeyi: % 50 *Dil Seviyesi: % 50 4-Değerlendirme sonucunda hem asıl hem de yedek öğrenciler başarı sırasına göre belirlenecektir. NOT: *Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü koordinatörlerince alınan başvuru ve ekleri, son başvuru tarihini müteakip 07 Nisan Pazartesi 014 günü mesai bitimine kadar, AB OFİSİ ne tutanak karşılığında elden teslim edilecektir.

3 BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ Duyuru 05 Mart Mart 014 Başvuru 4 Mart Nisan 014 ( Enstitü,Fakülte ve Yüksekokul Koordinatörlükleri) Başvuruları kabul edilerek, Genel Yabancı Dil Bilgisi Sınavına girecek olan öğrencilerin belirlenmesi ve ilan edilmesi. 08 Nisan 014 (Üniversite Web Sayfası ile Fakülte ve Enstitü Panolarında) Genel Y. Dil Bilgisi Sınav Tarihi: (yeri ve saati daha sonra bildirilecektir) A Yabancı Dil sınavının yapılması. Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Saati: Daha sonra belirlenecek Sınav Yeri: Daha sonra belirlenecek Seçilen öğrencilerle ilgili işlemlerin tamamlaması. (MAYIS AYI İÇERİSİNDE)

4 HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB Ofisi Hayatboyu Öğrenme Program Koordinatörlüğü ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU Adı ve Soyadı : Doğum Tarihi : T.C. Kimlik No : Fakülte/Enstitü : Bölümü : Sınıfı : Öğrenci No : Eğitim Dönemi : Not Ortalaması : Fotoğraf Üniversite/Ülke Tercihleri: Adres: Tel.: ... Yukarıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, 014/015 eğitim öğretim yılında Güz/Bahar dönemi Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programından yararlanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Eki: İmza 1- Onaylı Transkript Adı ve Soyadı - Türkçe-İngilizce Niyet Mektubu

5 T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1 FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJAN DÖNEMİ Ziraat Fakültesi Tıp Fakültesi Tüm Bölümler Tıp Bilimleri 5 Yaz 3 Yaz 3 Mühendislik Tüm Bölümler 4 Yaz 4 İktisadi ve İdari Bilimler 5 Veterinerlik Fakültesi 6 Beden Eğt. ve Spor 7 Tüm Fakülte ve Yüksek okullar Tüm Bölümler Veterinerlik Beden Eğitimi Tüm Bölümler Yaz 4 Yaz Yaz 5 Yaz Koşullar; 1-Yukarıda belirtilen bölümlerden kontenjanlar dahilinde AB üyesi ülkelere Staj için öğrenci gönderilecektir. Öğrenciler staj yerlerini bölüm koordinatörüyle yardımlaşarak kendileri bularak kabul mektubu getireceklerdir. - Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri: 4 Mart Nisan Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil sınırı: Genel not ortalamasının % 55 i ve yapılacak Genel Yabancı Dil Bilgisi sınavında 50 barajını aşanlar başarılı kabul edilecek ve aldıkları puanın % 45 i seçilmeye esas başarı puanına katkıda bulunacaktır. 4- Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar: Ekte verilen başvuru formu, transkript, varsa dil yeterliliğini gösterir belge, niyet mektubu(ne amaçla gittiğini belirten İngilizce ve Türkçe mektup) 8- Daha önce Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmamış olunduğuna ilişkin yazılı beyan ( başvuru formunda ilgili bölüm doldurulacak). 9- İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebileceği: Maddi destek istemeyen aday öğrenciler bu hususu beyan etmelidirler( başvuru formunda ilgili bölüm doldurulacak). 10-Öğrenciler Staj döneminde derslerini tamamlamış ve mezun durumda olmamaları gerekir. 11-Asgari sürelerin(3 ay) altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrenci sıfır hibeli olarak kabul edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. 1-Faaliyet 30 EYLÜL 014 tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.

6 Not: Öğrenci öğrenim hareketliliği başvuru ve sınav takvimi Öğrenci staj hareketliliği için de geçerlidir. Ancak ikinci aşama A İngilizce dil sınavına katılmayacaklardır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB Ofisi Hayatboyu Öğrenme Program Koordinatörlüğü ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU Adı ve Soyadı : Doğum Tarihi : T.C. Kimlik No : Fakülte/Enstitü : Bölümü : Sınıfı : Öğrenci No : Eğitim Dönemi : Not Ortalaması : Fotoğraf Üniversite/Ülke Tercihleri: Adres: Tel.: ... Daha önce Erasmus Programından faydalanıp faydalanmadığı: Yukarıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, 013/014 eğitim öğretim yılında yaz dönemi Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programından yararlanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

7 Eki: İmza 1- Onaylı Transkript Adı ve Soyadı - Türkçe-İngilizce Niyet Mektubu ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİN ANLAŞMALI OLDUĞU ÜNİVERSİTELER FAKÜLTE BÖLÜM ÜLKE ÜNİVERSİTE Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Bilimleri Gıda Müh. İtalya/ 477 /İtalya 477 Mühendislik Makine Müh. Mühendislik İnşaat Müh. Mühendislik Mühendislik Elektrik,Elektronik Müh Bilgisayar Müh. 1-Universita Degli Study della Tuscia -Alma Mater Studiorum Universita Dı Bologna 3- University of Technology and life sciences in Bydgoszcz 1-University of Technology and life sciences in Bydgoszcz - Alma Mater Studiorum Universita Dı Bologna 1-Gdansk University of Technology - Lublin University of Technology 3-Lodz University of Technology 1-Cracow University of Technology 1-AGH University of Science and Technology -Lublin University of Technology 1-AGH University of Science and Technology -Lublin University of Technology 7 Mühendislik Fak Çevre Bölümü Bialystok University of Technology 8 İktisadi ve İdari Bilimler 9 İktisadi ve İdari Bilimler 10 Veteriner 11 Sağlık 1 Beden Eğt. ve Spor 13 Tıp Fakültesi İşletme İktisat,Maliye Veterinerlik Hemşirelik Beden Eğitimi Tıp Romanya 31 İtalya 477 Slovakia 358 Romanya 31 Bulgaristan 81 Universitatea Stefan Cel Mare Suceava Universita Degli Studi Della Tuscia University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice Nicolaus Copernic University 1-Universitatea Stefan Cel Mare Suceava 1-Medical University-Plovdiv

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr.

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı İç Denetim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI. 2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI. 2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 1) Öğrencinin yatay geçişle ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini alarak sınavlarını başarmış ve genel not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az altmış

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 -Öğretim Yılı Güz yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları, Doktora ve programlarına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler - Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı