RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities"

Transkript

1 RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi (RACE), Projesi 1 Kasım Ekim 2013 November 1, 2011 October 30, 2013

2 Genel Amaç / The Overall Aim Projenin genel amacı Mesleki eğitim ve öğretim alanında çalışan eğiticilerin, danışmanların, yöneticilerin, alan sorumlularının ve politika yapıcıların, engelli bireylerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına, ilave eğitimlere ve kapsayıcı istihdama entegrasyonuna odaklanarak, engellilerin açık işgücü piyasasına aktif katılımlarını sağlamalarında yardımcı olmaktır. The overall aim of the project is: To help the Vocational and Educational trainers, counsellors, managers,line managers and also policy makers to facilitate the active participation of people with disabilities in the open primary labour market focusing on lifelong learning opportunities, additional training and their integration in the inclusive employment.

3 Projenin Hedefleri / Project Objectives Bu alanda üretilmiş bilgiyi ve AB ndeki en iyi uygulamaları aktarmak, Conversion ve Pass it on Projeleri kapsamında oluşturulmuş eğitim materyallerini Türkiye ye ve İtalya ya özgü hale getirerek adapte etmek ve geliştirmek, Engelli istihdamı ve iş dünyasına entegrasyonu konusunda, Türkiye deki karar alıcı ve politika yapıcıları oluşturulan materyaller ve uzmanlıkla desteklemek, Engellilerin hayata ve özellikle iş dünyasına katılımlarını artırmak için, uygulanan politikaların iyileştirilmesi için ilgili kurumların, vatandaşların farkındalıklarını artırmak Engellileri açık işgücü piyasasında desteklemek için, -bu projede oluşturulmuş eğitim materyalleri ve pilot eğitimler aracılığı ile- bu alanda çalışan yönetici ve kilit çalışanların, destekli istihdam modelini uygulamalarını sağlamak, bu sisteme geçişi başlatmak Türkiye de yardım masası oluşturaral sürdürülebilirliği sağlamak Transfer of knowledge and EU good practices, training materials, guidelines (transferring, adaptation and upgrade of training materials from Conversion and Pass it on Projects ) Support to Turkish policy makers with key materials and expertise, Raise awareness (corporate, public, political) on benefits of PWD integration, Enable managers and key staff (employers) to implement supported employment, and VET organizations, disability organizations etc. to support the PWD in open labour market (pilot workshop and blended learning materials), Achieve sustainability through a set-up of helpdesk in TR

4 Proje Ortakları / The Project Partners Turkey Belgium Project Coordinator Italy France Austria

5 Hedef Kitle / Target Groups İşverenler ve istihdam sektöründe çalışanlar, sahada çalışanlar, Engellilerin iş hayatının içinde olması için uğraş gösteren kamu kurum ve kuruluşları, mesleki eğitim öğretim verenler, danışmanlar Politika yapıcılar ve karar vericiler Employers, professionals working at employment sector Vocational education & training (VET) trainers, counselors Managers, line managers who work for inclusion of people with disabilities to the open labor market Policy makers, decision makers

6 Yöntem / Methodology PROJE ÇALIŞMA PAKETLERİ WORK PACKAGES WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 Materyallerin ve Araçların Transferi,Adaptasyonu ve Geliştirilmesi Transfer, Adaptation & Development of Tools Pilot Eğitim Pilot Testing Politika Belirleme ve Öneriler Geliştirme Çalışmaları Policy Research & Recommendation Development Değerlendirme ve Kalite Güvence Evaluation and Quality Assurance Yaygınlaştırma ve Duyurma Dissemination&Valorization Proje Yönetimi Project Management UYGULAMA TAKVİMİ 11/2011-9/ /2012-5/ /2011-9/ / / / / / /2013 WP6 WP4 WP1 WP2 WP3 WP 5

7 Proje Çıktıları / Project Results Destekli İstihdam Eğitim Materyalleri Supported Employment Training Materials Eğitim müfredatları oluşturuldu Temel eğitim materyali geliştirildi; Öncelikli doküman Eğitim materyalleri transfer edildi, adapte edildi, Türkiye ve İtalya ihtiyaçlarına uygun olarak adapte edildi Eğitim materyalleri 3 dilde hazırlandı; İngilizce, Türkçe ve İtalyanca Adaptasyon kaynağı; Pass It On, Conversion, Iam2003, ATLAS Pilot Eğitimler-Eğiticinin Eğitimi Module Curriculums were created A preliminary document as the baseline training material was prepared Training materials were transferred, adapted and developed Translated to three languages; EN, TR, IT Adaptation resources; Pass It On, Conversion, Iam2003, ATLAS Pilot Trainings-Train the trainer -44 saat sınıf içi eğitim, 14 saat kendi kendine çalışma ve proje çalışmaları -Yerel/uluslar arası eğitmenlerle -Türkiye ve İtalya da -Kamu/yerel yönetim/özel sektör/stk lardan toplam 39 tam katılımcı (23:Türkiye, 16:Italya) -Başarılı katılımcılara eğiticinin eğitimi sertifikası - 44 hours of present training, 14 hours of online training&self study units, and the participant s projects (in the sum of 58 hours+ project work). - With national /international trainers - In Turkey and Italy - 39 full participants from VET sector, Managers, line managers in companies and public authorities employing or seeking to employ PWD (23:TR, 16:IT) -Train the trainer certification of successful participants

8 Eğitim Modülleri / Training Modules İki ana modülden oluşan eğiticinin eğitimi programında alt modüller şöyledir; Destekli İstihdam Destekli istihdam ve bu modelin bakış açısı Bireylerin kariyer planlamaları ve gelişimleri için desteklenmesi Destekli istihdamı işverenlere benimsetmek İş bulmayı desteklemek Başarılı iş ilişkilerini desteklemek Başarılı Destekli İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi Değişimi anlamak Paydaş analizi Değişimin insan yönüyle baş etmek: direnç İşletmelerde etkin etkileşim Paydaşları yönetmek Uygulamayı planlamak: Destekli istihdam için değişim yol haritası The train the trainer programme is composed of two sub modules Supported Employment Supported employment and its underpinning ideology Supporting individuals to plan and develop careers Promotion of supported employment to employers Supporting job-finding Supporting successful working relationships Change Management For Successful Supported Employment Applications Understanding change Stakeholder analysis Dealing with the human side of change: resistance Effective interaction in organizations Managing stakeholders Planning implementation: the change Roadmap for supported employment

9 Proje Çıktıları / Project Results İşverenler Rehberi Engellilerin işyerine başarılı şekilde entegrasyonunu sağlamak için iş dünyasını desteklemek üzere hazırlanmış rehber İyi Uygulamalar Kataloğu Kapsamlı araştırmaların ardından politika ve alan uygulamalarından seçilmiş 15 iyi uygulamayı içeren katalog Politika Yapıcılarla Toplantılar Türkiye de ve Belçika da toplam 18 katılımcı ile Politika Yapıcılara Öneriler Katoloğu Employers Guide To assist the business community to improve integration into the workplace of persons with disabilities Good Practices Catalogue Composed of selected top 15 integrated policy approaches & instruments on disability, integration of PWD into regular employment, and the labour market Policy Roundtables 18 participants of policy makers&decision makers and others (12:TR, , 6:BE, ) Policy Recommendations Catalogue İşverenlerle Toplantılar 5 ülkede 5 oturumda 120 işverenle toplantı DvD ve Video Proje çıktılarını yaygınlaştırmak ve destekli istihdam uygulamalarının gelişimini sağlamak için Corporate Roundtables 120 participants (10:TR,10:BE, 22:IT,11:AT,67:France) DvD and Video To disseminate outputs of RACE Project and to valorize supported employment applications in partner countries and in EU

10 Web Sitesi / The Website 3 dilde; Türkçe, İngilizce, İtalyanca Ortaklar arası proje yönetim platformu ve e- öğrenme platformu ayrı bölümlerde Tüm proje bilgileri, çıktıları ve haberlerini içermekte Türkçe bölümüne direk geçiş imkanı; 3 languages; EN, TR, IT Members /login section for partners and pilot training participants Cover all project information and news Direct access to TR part with additional website adress;

11 Özellikle teşekkür ederiz / Special thanks Politika yapıcılarla toplantılarımıza katılan kurumlara; Policy roundtable participants; TBMM - Member of Turkish Parliament TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Ministry of Family and Social Policy Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Disabled and Elderly People Services TC Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Ministry of Labour and Social Security İŞKUR - General Directorate of Employment Dolunay Derneği Dolunay Assocition of Adult Handicapped Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Eti Mine Works General Management Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir Osmangazi University TOBB - The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey Adecco Ankara CRM Yönetim Danışmalık - CRM Consulting Scuola Vivaonlus Derrneği, İtalya - The Association Scuola Vivaonlus, Italy Szimbiosis Vakfı, Macaristan - Szimbiosis Foundation, Hungary Toplumsal Rehabilitasyon Enstitüsü, Yunanistan Institute Community Rehabilitation, Greece Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Merkezi - Nordic Centre for Welfare and Social Issues Viyena İşyerinde Gençlik Derneği, Avusturya Youth at Work Association Vienna Ulusal Sosyal Dayanışma Kooperatifleri Birliği, Portekiz FENACERCI, National Federation of Cooperatives of Social Solidarity, Portugal EASPD, Belçika / Belgium

12 Özellikle teşekkür ederiz / Special thanks İşverenler toplantısı katılımcıları / Corporate roundtable participants Belgium Carrefour Faculty Club JOB-Link vzw Lunch Garden Open Kennisnetwerk GTB Plastiek Van Wauwe bvba Van Os Sonnevelt bvba + Sonnos bvba VOKA (Chamber of Commerce Halle-Vilvoorde) Italy Unicredit AIDP Lavoro Più Italia Lavoro CISL Bologna Regione Emila-Romagna CNR Genova Idea Futura CSAPSA AILOS IBM Italia AICA CRIF ASPHI Fondazione Austria OPZ Graz Regionalmanagement Oststeiermark Bornemann und Partner KF UNI Graz MERIG VS Fischerau BHAS Liezen ZÖRWEG Consulting TUG Personaltraining AT Turkey KORDSA Global Inc. Goodyear Tyres Turkish Inc. NOVA Plast Turkish Inc. Efe Tour İŞKUR Kocaeli Assan Hanil Automotive, Kocaeli Eti Mine and dissemination meeting to 67 corporate representatives in France during EU Disability matters organization

13 Özellikle teşekkür ederiz / Special thanks Katkıları ve katılımları için; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Kocaeli İŞKUR a İŞKUR Genel Müdürlüğü ne Destekleri için; Avrupa Komisyonu na Türk Ulusal Ajansı na İşbirliği ve takım halinde çalışmaları için; Proje Ortaklarımıza To The General Directorate of Services for Persons with Disabilities and Elderly People Kocaeli İŞKUR General Directorate of İŞKUR EU Commission Türkish National Agency And To The RACE Project Partners teşekkür ederiz

Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma

Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Bu belge Avrupa Birliği nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece yayınlayan kuruluş sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ 2 3 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI NEDİR? Yeni Ürün Geliştirme ve Yönetim Birliği (PDMA) tarafından 2000 yılından itibaren

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 02 ÖNSÖZ FOREWORD 04 KRONOLOJİ CHRONOLOGY İ Ç İ N D E K İ L E R 06 ÖNEMLİ GELİŞMELER HIGHLIGHTS C O N T E N T S 11 STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES AR-GE FAALİYETLERİ R & D

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ Product Development and Management Association New Product Development Professional (NPDP) Certification YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ Onaylı Sertifikalı Eğitmen NPDP Sertifikası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı