MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek üzere uluslararası öğrenci kabul koşullarına ve söz konusu öğrencilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek üzere uluslararası öğrencilerin kabul edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönerge, Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun 13/02/2013 tarihli toplantısında aldığı kararlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönerge de geçen: a) Komisyon: Mevlana Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu nu, b) Öğrenci: Mevlana Üniversitesi nde öğrenim görecek olan uluslararası öğrencileri, c) Rektör: Mevlana Üniversitesi Rektörü nü, d) Mütevelli Heyeti: Mevlana Üniversitesi Mütevelli Heyetini, e) Üniversite: Mevlana Üniversitesi ni, f) Uluslararası Öğrenci Ofisi: Mevlana Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ni, g) YÖK: T.C. Yükseköğretim Kurulu nu, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Temel Esaslar Komisyonun Görevleri Madde 5 (1) Rektör tarafından seçilen Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu aday öğrencilerin başvurularını, mevcut mevzuat ve esaslar çerçevesinde değerlendirerek görüşünü Rektörlüğe rapor eder. (2) Bir programa yeterli başvuru olmaması veya program kontenjanının dolmaması halinde, bu kontenjanlar YÖK ün mevcut mevzuat ve esasları çerçevesinde komisyon tarafından diğer program kontenjanlarına eklenebilir. Uluslararası Öğrenci Ofisi nin Görevleri Madde 6 (1) Uluslararası eğitim-öğretim fuarlarına katılmak, aday öğrenciler için tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak gibi tanıtım faaliyetlerini yapar. (2) Öğretim ücretlerini, kontenjanları, başvuru tarihlerini ve koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunar. Rektörlük tarafından onaylanan tüm bilgileri Uluslararası Öğrenci Ofisi internet sayfasında ilân ederek aday öğrencilerin başvurularını kabul eder. (3) Kabul edilen başvuruları; değerlendirilmesi için Komisyona sunar. (4) Değerlendirme sonucunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere Kabul Mektubu gönderir. (5) Kesin kayıt için üniversiteye gelen öğrenciye bilgi vererek kayıt işlemlerini takip eder. (6) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye barınma, ulaşım ve kampüste yaşamla ilgili oryantasyon programı düzenler. Öğrencinin Türkiye ye ve Üniversiteye aidiyetini sağlamak için öğrenimi süresince etkinlikler yapar. (7) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin resmî kurum ya da kuruluşlarla yapacağı yazışma ve başvuruları takip eder. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın Görevleri Madde 7 (1) Rektörlük tarafından yazılı olarak bildirilen ve Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından belgeleri tamamlanan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirir. (2) Otomasyon sistemine öğrencinin kaydını yaparak öğrenciye şifresini verir. 2

3 (3) Öğrenciyi danışmanına yönlendirerek ders kaydı ve diğer konular hakkında bilgi almasını sağlar. (4) Rektörlük, resmî kurum veya kuruluşlar tarafından istenen bilgileri hazırlar. (5) Öğrencinin Üniversiteden ayrılması veya mezun olması durumunda gerekli işlemleri yapar. Öğretim Ücreti Madde 8 (1) Öğretim ücreti ve ödeme koşulları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. (2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, belirlenen ücreti yatıramayan ve kaydını yeniletemeyen öğrenci, fiilen derslere devam ediyorsa, mazeretini bildiren dilekçe ile ara sınavlara kadar ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvurabilir. Mazereti geçerli bulunan öğrencilerin kayıtları, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. (3) Mütevelli Heyeti, üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimini sürdürmeye yetecek maddi imkânlarını sağlamak amacıyla güvence miktarı belirler. Sınavların Geçerlik Süreleri Madde 9 (1) Lise bitirme sınavları statüsünde olan (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) sınavların geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. (2) Yükseköğretime giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlik süreleri puanın alındığı tarihten itibaren en fazla iki yıldır. İngilizce Dil Yeterliği Madde 10 (1) Üniversite nin İngilizce öğretim yapılan bölüm ve programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite nin yapacağı İngilizce muafiyet sınavından 100 puan üzerinden 70 ve üzeri bir puan aldıkları takdirde İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulur. (2) Kayıt sırasında, Mevlana Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu tarafından geçerliği kabul edilen bir İngilizce yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulur. (3) Muafiyet alamayan öğrenciler Üniversite de İngilizce hazırlık öğretimi almak zorundadır. 3

4 (4) İngilizce Hazırlık öğretimi ile ilgili diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Türkçe Dil Yeterliği Madde 11 (1) Üniversite nin tamamen veya kısmen Türkçe öğretim yapılan bölüm ve programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite nin yapacağı Türkçe muafiyet sınavından 100 puan üzerinden 70 ve üzeri bir puan aldıkları takdirde Türkçe hazırlık öğretiminden muaf tutulur. (2) Kayıt sırasında, Mevlana Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Araştırma ve Merkezi (TÖMER) tarafından geçerliği kabul edilen bir yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, Türkçe hazırlık öğretiminden muaf tutulur. (3) Muafiyet alamayan öğrenciler Üniversite de Türkçe hazırlık öğretimi almak zorundadır. (4) Türkçe öğretimi ile ilgili diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler Madde 12 (1) YÖK ün aldığı kararlar veya düzenlediği mevzuat çerçevesinde Mevlana Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi internet sayfasında ilân edilen şartları taşıyan öğrenciler başvuru yapabilir. (2) Aday öğrenciler, tek başvuru formu ile tercih sırasına göre en fazla 3 (üç) farklı programa başvuru yapabilir. (3) Başvurular; Üniversitenin internet sitesindeki çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması, aşağıdaki Başvuru için gerekli belgeler in asıllarının sisteme eksiksiz olarak yüklenmesi ve başvuru ücretinin sistem üzerinden ödenmesi şeklinde olur. Başvuru sırasında istenen belgelerin İngilizce ya da Türkçe olmaması durumunda aday öğrencilerin, bu belgelerin resmî onaylı İngilizce ya da Türkçe tercümelerini belgelerin asıllarıyla birlikte sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler: a) Lise veya dengi okul diploması (henüz diplomasını alamamış olan adaylar için, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi onaylı belge), 4

5 b) Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren, okul yönetimi tarafından verilmiş resmi onaylı not dökümü (transkript). c) Yönerge ekinde bulunan sınavların birinden, aranılan asgari puana ait sınav sonuç belgesi (Yönerge ekinde adı geçmeyen sınavlar hakkında YÖK veya Komisyon tarafından onaylanan hükümler geçerlidir.), d) Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart (5203 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesiyle tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge), e) 1 adet vesikalık fotoğraf. Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 13 (1) Başvuru koşullarına uygun olmayan aday öğrencilerin başvuruları reddedilir. (2) Başvuru koşullarına sahip olan aday öğrencilerin başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilir. (3) Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde aday öğrencilere, mülakat, çoktan seçmeli sınav, yazılı veya sözlü sınav ile diğer sınav türleri, yüz yüze veya elektronik ortamda yapılabilir. (4) Aday öğrenciler, değerlendirme sonuçlarına göre başvurdukları programlardan birisine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. (5) Komisyon; her bir programın kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci isim listelerini belirler. (6) Adayların yerleştirilmesi Komisyonun belirlemesi ve Rektörlüğün onayına bağlıdır. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşulları sağlanmış olsa da yerleştirme yapılmayabilir. Sonuçların İlânı ve Kabul Mektubu Madde 14 (1) Kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin isimleri ve kayıt takvimi Uluslararası Öğrenci Ofisi internet sitesinden duyurulur. (2) Öğrencilerin Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri amacıyla, Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından Kabul Mektubu düzenlenerek Rektörlük onayıyla öğrencilere gönderilir. Adayların kabul mektubu ile ülkelerindeki (eğer bulunmuyorsa en yakın ülkedeki) Türkiye 5

6 Cumhuriyeti Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna başvuru yaparak Öğrenim Meşruhatlı Vize almaları gerekmektedir. Bu vizeyi almayan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmaz. Kesin Kayıt ve Gerekli Belgeler Madde 15 (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt tarihleri içerisinde aşağıda istenen belgeler ile kesin kayıtlarını gerçekleştirir. Bu belgelerin İngilizce ya da Türkçe olmaması durumunda aday öğrencilerin, bu belgelerin resmi onaylı İngilizce ya da Türkçe tercümelerini belgelerin asıllarıyla birlikte vermeleri gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgeler: a) Lise veya dengi okul diploması, b) Lise diplomalarının Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınabilecek Denklik Belgesi, c) Öğrencinin lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, okul yönetimi tarafından verilmiş resmî onaylı not dökümü (transkript), d) Yönerge ekinde bulunan sınavların birinden, aranılan asgari puana ait sınav sonuç belgesi (Yönerge ekinde adı geçmeyen sınavlar hakkında YÖK veya Komisyon tarafından onaylanan hükümler geçerlidir.), e) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu nun (TÜBİTAK) tanıdığı veya TÜBİTAK ın katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkesini temsil etmiş olan öğrencilerden sınav koşulu aranmaz, f) Öğretim ücreti ile ülkemizdeki yaşamını sürdürmeye yetecek maddi imkânının bulunduğunu gösteren güvence miktarı belgesi, g) Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart (5203 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesiyle tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge), h) 6 adet vesikalık fotoğraf, i) Öğretim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu. (2) Öğrencinin kesin kaydı yapılmış olsa dahi, tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir. (3) Kesin kayıt işlemleri; 6

7 (a) Öğrenci, Uluslararası Öğrenci Ofisi yetkilileri ile ön görüşme yaparak kesin kayıt işlemleri ve ihtiyaç duyduğu diğer konular hakkında bilgi ve destek alır. (b) Öğrenci, Uluslararası Öğrenci Ofisinden alacağı Öğrenci Bilgi Formu nu doldurarak ofis yetkililerine teslim eder. (c) Kayıt için gerekli belgeler Uluslararası Öğrenci Ofisi yetkilileri tarafından düzenlenerek kayıt dosyası hazırlanır, eksik belgesi olan öğrencinin kaydı yapılmaz. (d) Öğrenci, kayıt yaptırmaya hak kazandığı programın öğretim ücretini öder. Öğretim ücretleri döviz olarak ya da T.C. Merkez Bankası kuru karşılığı Türk Lirası olarak, yıllık ders seçimi uygulanan programların öğretim ücretleri peşin; dönemlik ders seçimi uygulanan programların öğretim ücretleri her biri dönem başında olmak üzere iki taksit şeklinde tahsil edilir. (e) Öğrenci, Uluslararası Öğrenci Ofisi yetkilisi ile birlikte kayıt için gerekli belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder. (f) Öğrenci kayıt yaptırdığı programın öğretim diline göre dil yeterlik belgesine sahipse kayıt işlemi tamamlanır. Dil yeterlik belgesine sahip olmayan öğrenci Üniversite tarafından dil yeterlik sınavına tâbi tutularak sınav sonucuna göre kayıt işlemi tamamlanır. (g) Öğrenci Uluslararası Öğrenci Ofisi yetkilisi ile birlikte, kayıt işlemi sonunda aldığı öğrenci belgesiyle İkametgâh Tezkeresine başvurmakla yükümlüdür. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci en geç iki ay içerisinde ikametgâh tezkeresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na ibraz etmekle yükümlüdür, aksi takdirde 2. dönem derslerini seçemez ve öğrenime devam edemez. Hüküm bulunmayan haller Madde 16- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat veya Üniversite Senatosunun kararları uygulanır. Yürürlük Madde 17- Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18- Bu yönergenin hükümleri Rektör tarafından yürütülür. EK- Mevlana Üniversitesi Tarafından Kabul Edilen Ulusal ve Uluslararası Sınavlar ( ) NO ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK PUAN 7

8 1 Ulusal MÜYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 40 2 Ulusal YÖGS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 50 3 Ulusal AYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 55 4 Ulusal OMU-YÖS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 50 5 Ulusal IUYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 50 6 Ulusal Atatürk Üniversitesi USTS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 50 7 Ulusal SDÜYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 50 8 Genel Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 9 Uluslararası SAT Uluslararası GCE (General Certificate Education) A Level 2 Courses 11 Uluslararası ACT (American College Testing) Uluslararası International Baccalaureate ABD Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 14 Afganistan Konkurs General State Examination Almanya Abitur 4 16 Angola Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diplomaya sahip olmak 17 Arnavutluk Matura Diploma Diplomaya sahip olmak 18 Arjantin Argentina Baccalaureate %50 19 Avustralya Avustralya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 20 Avusturya Matura Diploma Diplomaya sahip olmak 21 Azerbaycan Azerbaycan Ulusal Üniversite Sınavı (TQDK) Bangladeş Bangladeş Lise Diploması %60 23 Belçika Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 24 Benin Baccalaureate Birleşik Arap Emirlikleri United Arab Emirates Tawjihiyya / Genel Ortaöğretim Sertifikası 26 Bolivya Bolivia Bachiller / Técnico Certificado de estudios %50 27 Bosna-Hersek Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 28 Brezilya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 29 Bulgaristan Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 30 Burkina Faso Baccalaureate Cezayir Algerian Baccalaureate 10 %50 8

9 32 Çad Baccalaureate Çin Halk Cumh. Gaokao Çek Cumhuriyeti Matura Diploma Diplomaya sahip olmak 35 Danimarka Danimarka Bevis / Diploma Diplomaya sahip olmak 36 Demokratik Kongo Democratic Congo Republic Examen D etat Dominik Cumh. Dominician Republic Bachillerato %50 38 Endonezya Ujian Akhir Naitonal Etiyopya Etiyopya Yükseköğretime Geçiş Sınavı %60 40 Fas Baccalaureat Filipinler Kativayan (Lise Diploması) Diplomaya sahip olmak 42 Filistin Tawjihi Tıp Fakültesi için 80 Diğer bölümler için Finlandiya Matriculation Exam / Ylioppilastutkintotodistus 7 üzerinden en az 4 44 Fransa French Baccalaureate Gana WAEC 46 Gine Baccalaureat %50 47 Güney Kore CSAT Güney Afrika Güney Afrika Senior Serifikası, Matrix Test 49 Gürcistan Georgia National Exam Haiti Baccalaureate %50 51 Hindistan Lise Diploması %60 En az 6 derste başarılı olmak ve en az 3 kredi almış olmak 7 dersten en az 6'sından başarılı olmak 52 Hollanda Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 53 İngiltere Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey) Diplomaya sahip olmak 54 Irak Al-Edadiyah İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi İsrail Teudat Bagrut %50 57 İspanya Spain Baccalaureate %50 58 İsviçre Matura Diploma %50 59 İtalya Matura Diploma Diplomaya sahip olmak 60 Japonya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 61 Kamboçya Cambodia-Baccalaureate %50 9

10 62 Kamerun Baccalaureate Kanada Lise Diploması %60 64 Karadağ Montenegro Diploma Record of Study Diplomaya sahip olmak 65 Katar Al-Thanawiya Aama Qatari %60 66 Kazakistan Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı Kenya Kenya Eğitim sertifikası C+ 68 Kırgızistan (KCS), Kırgız Ulusal Üniversite Sınavı Kolombiya Colombia - Baccalaureate %50 70 Kosova Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity) %40 71 Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau %50 72 Letonya Lise Diploması 6 73 Libya Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınav Litvanya Brandos Atestatas Lübnan Baccalaureate Libanals Madagaskar Madagascar Baccalaureate Macaristan Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 78 Makedonya Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity) %50 79 Mali Mali Baccalaureate Malavi Okul Sertifikası Eğitim Sınavı (MSCE) C 81 Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Eğitim sertifikası Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malezya Yüksekokul sertifikası 82 Meksika Mexico Baccalaureate %50 83 Mısır Thanaweya Amma Genel Halk Sınavı Moğolistan Konkurs General State Sınavı Moldova Moldova Baccalaureate Sınavı 7 86 Moritanya Lise Diploması %50 İki dersi A ile geçmek ve lise diplomasında %50 başarı oranına sahip olmak 87 Mozambik Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 88 Myanmar Temel Eğitim Standart Sınavı (Matriculation) %60 89 Nepal Lise Diploması %60 90 Nijer Niger Baccalaureate 11 10

11 91 Nijerya WAEC 92 Nijerya Jamb Orta Afrika Baccalaureate Özbekistan Ortaöğretim sertifikası 3 95 Pakistan Lise Diploması %60 96 Panama Panama Baccalaureate %50 97 Papua Yeni Gine Lise Diploması %50 98 Peru Bachillerato / Técnico %50 En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak 99 Polonya Matura Diploma Diplomaya sahip olmak 100 Portekiz Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 101 Romanya Diploma de bacalaureat Ruanda Lise Diploması % Rusya Rusya Ulusal Final Okul Sınavı EGE Rusya Lise Diploması (GOS) 5 üzerinden Senegal Baccalaureate Sırbistan Sırbistan Diploma / Record of Study 5 üzerinden Slovakya Lise Diploması % Somali Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 109 Sri Lanka Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey) Diplomaya sahip olmak 110 Sudan Okul Sertifikası % Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya Suudi Arabistan Tawjihiya Tacikistan Lise Diploması Tanzanya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 115 Tayvan Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 116 Tayland Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 117 Togo Baccalaureate Tunus Tunus Baccalauréat Türkmenistan Lise Diploması Uganda UCE (Uganda Eğitim Sertifikası) Matematik ve İngilizce zorunlu, en az

12 121 Umman Tawjihi Ukrayna ZNO (Harici Bağımsız Sınav) Ürdün Tawjihi 124 Venezuela Venezuela Bachillerato Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) Yemen Yemen İhtibar Vizari Sanevi 70 Tıp Fakültesi için 80, diğer bölümler için Yunanistan Yunanistan Üniversiteye Giriş Sınavı 20 üzerinden Zimbabve Lise Diploması % Zambiya Zambia Okul Sertifikası İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan satisfactory ve en az 1 konudan credit ; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan satisfactory ve en az 2 konudan credit * Yukarıda Adı Geçen Ülkeler ve Mevcut Sınavlar Yukarıda adı geçen ülkelerin mevcut sınavları ile ilgili hükümlerde ilgili mevzuatlarda yapılacak son değişiklikler geçerlidir. ** Yukarıda Adı Geçmeyen Sınavlar Yukarıda adı geçmeyen sınavlar hakkında Yükseköğretim Kurulu veya Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından onaylanan hükümler geçerlidir. ***Uluslararası Bilim Olimpiyatları TÜBİTAK ın tanıdığı veya TÜBİTAK ın katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkesini temsil etmiş olan öğrencilerden sınav koşulu aranmaz. 12

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı