Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010."

Transkript

1 Ezgi TUNCER GÜRKAŞ, Dr. Yardımcı Doçent Mimarlık Bölümü Mardin Artuklu Üniversitesi Savurkapı Mardin Türkiye Öğrenim Doktora Doktora Tezi Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi Lisans YTÜ FBE Mimari Tasarım Lisansüstü Programı, Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, YTÜ FBE Mimari Tasarım Lisansüstü Programı, Süleymaniye Bölgesi nde Kullanıcı Katılımı ile Bir Dönüşüm Önerisi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Akademik Pozisyonlar Yıl Derece Üniversite Yardımcı Doçent Mardin Artuklu Üniversitesi Yardımcı Doçent Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yıldız Teknik Üniversitesi Burslar Prof. Dr. Hülya Yürekli Araştırma Görevlisi Bursu , Misafir Araştırmacı, Mimarlık Bölümü, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, Danışman: Doç. Dr. Sonit BAFNA, Ocak Mayıs YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu , Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı, Sosyoloji Bölümü, Lancaster Üniversitesi, Lancaster, İngiltere, Eylül 2013 Araştırma Alanları Kentsel ve Sosyal Teori, Kent Sosyolojisi, Küreselleşme, Göç, Sınır Çalışmaları Mimarlık Kuramı, Tasarım Metodolojisi Akademik Yayınlar Bildiriler Tuncer, E, Place, Migrations and Identity: Socio- cultural Continuity in a Changing Neighborhood of Istanbul, IAPS International Network Symposium 2011, Proceedings, s. 1-11, Ekim 2011, Daegu, Güney Kore. Tuncer, E, Gürer, T, An Approach for Architectural Design Projects: Urban Morphology, RETE VITRUVIO, I Congresso Internazionale Il Progetto Di Architettura Fra Didattica e Ricerca, First International Congress Architectural Design Between Teaching and Research, Vol. 1, (ed.) C. D Amato, s , 2 6 Mayıs 2011, Politecnico di Bari, Bari, Italya. 1

2 Tuncer, E, Spatial Segregation and Place Making Practices in an Urban Space, 7 th International Space Syntax Symposium, Proceedings (ed.) D. Koch, L. Marcus, j. Steen, 8 11 Haziran 2009, s. 168, KTH, Stockholm, Finlandiya. Gürer, T K, Tuncer, E, Morphological Transformations on Urban Form: Historical Evolutions on the Block / Lot Size of Kadiköy- Yeldeğirmeni, International Symposium on Studies of Historical Heritage, Proceedings (ed.) G. Arun, Eylül 2007, s , Antalya. Tuncer, E, Perception and Intelligibility in the Context of Spatial Syntax and Spatial Cognition: Reading an Unfamiliar Place out of Cognitive Maps, 6th International Space Syntax Symposium, Proceedings Vol.II, (eds.) A.S. Kubat, Ö. Ertekin, Y.İ. Güney, E. Eyüboğlu, Haziran 2007, s.127/01-06, ITU, Tuncer, E, Spontaneity of Social Re/De- Constructions: Place- Making Practices In Loose Spaces, Livenarch IV: Re/De Constructions in Architecture, 4 th International Congress, Proceedings Vol.I, (ed.) Ş. Ö. Gür, 9-11 Temmuz 2009, s , KTU, Trabzon. Gürer, T K, Tuncer, E, Typo- morphological Investigation: Order of Houses Based on Building / Lot Relationship in Kadikoy Yeldegirmeni, Housing in Historical Centers and Rural Areas, 3rd International Sinan Symposium, Abstracts, Nisan 2007, s. 92, TU, Edirne. Erdönmez, E., Zeybekoğlu, S., Arabacıoğlu P., Tuncer, E, An Examination on Interdisciplinary Works in the Formation of the Urban Environment through Architectural Design Competitions, 17. International Building and Life Congress, Proceedings (ed.) M. Taş, Mayıs 2005, s , Bursa. Tuncer, E, "Mekanın 'Yer'leştiği: Samatya Sokaklarında Aidiyeti Aramak, IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Ulusal Sempozyum 1: Kent, Kültür ve Konut, Bildiri Kitabı, (ed.) H. Turgut Yıldız, A. Eyüce, Aralık 2007, s , Bahçeşehir Üniversitesi, Tuncer, E, Süleymaniye Bölgesi İçin Olası Bir Hayal: Kullanıcı Katılımlı Bir Kentsel Dönüşüm Önerisi, Süleymaniye Ulusal Sempozyumu: Şehir ve Medeniyet, Bildiri Kitabı, Kasım 2007, s , Barkul, Ö, Tuncer, E, Mimarlık Eğitimine Enformel Çalışmaların Önemi: Bir Atölye Çalışması Deneyimi ve Öğrencilerle Paylaştıklarımız, Tasarım Eğitimi Semineri 07, Bildiri Kitabı, (ed.) R. Ünver, Ç. Polatoğlu, M. Vural, 24 Ekim 2007, s , YTÜ, Gürer, T K, Tuncer, E, Sağlık, Kent Planlama İlişkisi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımda Bölgesinin 19.yy. Kent Planlarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, 7 9 Haziran 2006, s , Bursa. Kitap İçinde Bölüm Tuncer, E, Bellekteki Yer Neresidir? Samatya da Zihinsel ve Toplumsal Pratikler, Mekan ve Kültür, Derl. E. Onaran İncioğlu, B. Kılıçbay, Tetragon, Tubitak, Kültür Araştırmaları Derneği, Ankara, ISBN: , ss Tuncer, E, Kentte Barınma Hakkı: Kim için? Samatya da Zorunlu Göçmenlerin Yer- Kurma Pratikleri, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ISBN: , ss Makale Tuncer,E, İki Kutup: Mardin Merkez ve Kızıltepe, Arredamento Mimarlık, 269, s , Haziran Tuncer,E, Mardin İzlenim Notları: Varsayımlar versus Yüzleşmeler, Arredamento Mimarlık, 252, s , Şubat Tuncer, E, O Şimdi Bir Mit Bellekte Yaşatılan Bir Ermeni Mahallesi, TOL Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı: 9 10, Güz Bahar Tuncer, E, Mekan Dizim Mekan Okumaya Yeter mi? Default Yönteme Eleştiri, Arredamento Mimarlık, 242, s , Aralık Tuncer, E, Barkul, Ö, Kavramsal Bir Yer Okuma Denemesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Cilt No.4, Sayı.1, s. 1 11, Tuncer, E, Kayıtdışı02 de Bir Atölye Deneyimi, Mimarlık Dekorasyon, 187, s , Mayıs

3 Tuncer, E, Yer Üzerine Sayıklamalar, Arredamento Mimarlık, 222, s , Mart Gazete Yazıları (2012), İnci Pastanesi: Değerlerimizi, anılarımızı kaybediyoruz ya da Pera zaten sürekli değişiyordu..., Agos, Şapgir, Konferans Sunumları ve Seminerler Tuncer E, 9 Gün 6 Kent: Bir Yolculuk Deneyimi, Mekan Deneyimleri Seminerleri, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, , Mardin, Türkiye. Tuncer, E, Governing the Cosmopolitanism Paranoid Agenda of the Global Metropolis Istanbul, Governing the metropolis: Powers and Territories. New Directions for Research, Kasım 2012, Paris, Fransa. Tuncer E, Atlanta: Bir Yerleş(eme)me Deneyimi, Mekan Deneyimleri Seminerleri, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, , Mardin, Türkiye. Tuncer E, Engellilik Durumunun Algılanışı ve Sakat Hakları Üzerine, Kampüsteyiz 2011: Engelsiz Erişim Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 25 Mart 2011, Araştırma Projeleri Yürütücü: Doç Dr Ömür Barkul, Proje Ekibi: Aygün, M., Aytuğ, A., Ayyıldız, A., Barkul, Ö., Baytin, Ç., Erdoğan, T., Şenyiğit, Ö., Tönük, S., Tuncer, E., Ünsal P. Mimarlık eğitiminde bireyin isteklilik- yatkınlık- yaratıcılık düzeyinin mimari tasarım performansına etkileri (Mim- Per) başlıklı, nolu araştırma projesi, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü, Başlangıç: Bitiş: , YTÜ, Yürütücü: Doç Dr Seda Tönük, Proje Ekibi: Akbulut, T., Akbulut, Ekşi D., Aygün, M., Aytuğ, A., Barkul, Ö., Baytin, Ç., Egel, H., Görgülü, T., Kaya, H., Kayıhan, K., Sözen M., Şerefhanoğlu, Tönük, S., Tuncer, E., Ünver, R., Üstün, B. Ilıman Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarımında Bilgi Tabanlı Karar Verme Modeli(Sür- Ver) başlıklı, nolu araştırma projesi, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü, Başlangıç: Bitiş: , YTÜ, Sergi Aydemir, I., Arabacıoğlu, P., Erdönmez, E., Tuncer, E., Başdoğan, S., Parlak, E., Haznedar, B., Auguste Perret: Türkiye deki Etkileri ve Çalışmaları, 2004, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Ulusal Mimari Proje Yarışmaları Ödülleri Gürer, T.K., Tuncer, E, Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar- Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması, 3.LÜK ÖDÜLÜ, Eylül 2007, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir. Gürer, T.K., Tuncer, E, Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2. MANSİYON, Ocak 2006, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş. Gürer, T.K., Arabacıoğlu, P., Tuncer, E, Karabük Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, 1.MANSİYON, Kasım 2005, Karabük Belediyesi, Karabük. Uluslararası Tasarım Atölyesi Yönetimi Beykoz da Doğa, Kültür, Kent: Sürdürülebilirlik İçin Dengeler, Öğretim Yılı Güz yarıyılı, Uluslararası Tasarım Atölyesi Yönetimi, YTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, ENSAG (Fr), ENSAN(Fr), Porto Üniversite(P), Aristotle Universty(Gr), IKU, MSGSU ve YTU Katılımı ile, 2-3 Şubat 2009, 3

4 Eşitlikçi Kent Sürdürülebilir Kent: Kasımpaşa Dolapdere Bomonti Piyalepaşa Aksı Ağır Baskı Altında Bir Yer, Öğretim Yılı Güz yarıyılı, Uluslararası Tasarım Atölyesi Yönetimi, YTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, ENSAG (Fr), ENSAN(Fr), Aristotle Universty(Gr), Oprto Üniversite(P), ITU, MSGSU ve YTU Katılımı ile, Kasım 2007, Ulusal Tasarım Atölyesi Yönetimi Kentsel Analiz İlkeleri, Prof François Tran Ulusal Atölye Çalışması, 15 Nisan 2011, Doğuş Üniversitesi, Akipek Özsel, F., Ciravoğlu, A., Ökem, S., Gürkaş, T., Tuncer, E., Kayıtdışı03 Doku(n), Kayıtdışı 03 Disiplinelerarası Tasarım Haftası ve Ulusal Atölye Çalışması, Şubat 2010, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yürütücü Yürütücü Gürkaş, T, Tuncer, E, Beden(siz) Mekan Atölyesi, BedenMekan Ulusal Atölye Çalışması, Mimari Proje2 Grup7 Ekibi, 5 9 Mart 2009, İTÜ, Tuncer, E, Gürkaş, T, Liminal Vakalar: Göçmen Sokakları Atölyesi, Kayıtdışı02 Ulusal Atölye Çalışması, YTÜ, İstanbul, 2 7 Şubat Aydemir, I., Barkul Ö., Tuncer, E., Sipahi, P., Bir Cezaevi Binasının Dönüşümü, Prof Francois TRAN Ulusal Atölye Çalışması, 30 Nisan Mayıs 2007, YTÜ, Aydemir, I., Barkul Ö., Gürer, T., Zeybekoğlu, S., Tuncer, E., İstanbul Manifaturacılar Çarşısının Yeniden Kullanımı, Prof Francois TRAN Ulusal Atölye Çalışması, Kasım 2006, YTÜ, Görevler Mardin Artuklu Üniversitesi, Dekan Yardımcısı Erasmus- Farabi- Bologna Komisyon Başkanlığı Doğuş Üniversitesi, Erasmus Koordinatörlüğü Mimarlık Bölümü Birim Temsilciliği Dış İlişkiler Komisyon Üyeliği Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrenci Yıllığı, Hazırlık Komitesi, Kasım Mimari Tasarım 7 (Grup3), Prof. Süha Toner Diploma Projesi Yarışması Raportörlüğü, 24 Haziran Mimari Tasarım 7 (Grup3) Alpay Aşkun Öğrenci Proje Yarışması, Organizasyon Komitesi, 13 Haziran YTÜ Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni, Organizasyon Komitesi, 17 Haziran YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrenci Yıllığı, Hazırlık Komitesi, Haziran YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrenci Yıllığı, Hazırlık Komitesi, Haziran Akı, A., Yüksel, Ş., Gürer, T., Zeybekoğlu, S., Tuncer, E., YTÜ Davutpaşa Kampusu Merkez Kütüphane Binası Tasarımı,

5 Öğretim Deneyimi (Son iki Yıl) Bahar 2013 (Mardin Artuklu Üniversitesi) MİM 102, Mimari Proje 2 MİM 106, Mimarlık Bilgisi 2 MİM 510, Mimarlık, Kent, Kentleşme Tartışmaları - Lisansüstü Güz 2012 (Mardin Artuklu Üniversitesi) MİM 301, Mimari Proje 5 MİM 105, Mimarlık Bilgisi 1 MİM 512, Güncel Kent Araştırmaları Atölyesi - Lisansüstü Bahar 2012 (Mardin Artuklu Üniversitesi) MİM 102, Mimari Proje 2 MİM 510, Mimarlık, Kent, Kentleşme Tartışmaları - Lisansüstü MİM 506, Tasarım ve Metodoloji Tartışmaları - Lisansüstü Güz 2012 (Mardin Artuklu Üniversitesi) MİM 101, Mimarlık Bilgisi 1 MİM 103, Mimari Anlatım Teknikleri Diller Türkçe - Anadil İngilizce İleri Seviyede 5

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon E-posta : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul : : 2. Doğum Tarihi : 09.04.1983 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

B. Ayça Ülker Erkan. Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 2005 Post-Doktora İngilizce Bölümü University of Minnesota 2008

B. Ayça Ülker Erkan. Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 2005 Post-Doktora İngilizce Bölümü University of Minnesota 2008 B. Ayça Ülker Erkan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: B. Ayça Ülker Erkan Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Muradiye Kampüsü, 45140 Manisa. Phone:

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı