TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI"

Transkript

1 TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye olduu bir dernektir. Bakanlar Kurulu kararyla unvann banda Türk kelimesini kullanmaya hak kazanmr. Makine Sanayi Sektör Platformuna Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski, en köklü dernek TARMAKBR dir. Birliimizin halen 250 üyesi bulunmaktadr. En çok Üyemizin faaliyet gösterdii ehir Konya'dr (33). Bu ehri stanbul (24), zmir (23), Manisa (17), Ankara (17), Balkesir ve Bursa (15) takip etmektedir.

2 FAALYETLERZ TARMAKBR sektörel bir sivil toplum kuruluudur. Kurulu amac, Ülke genelinde üyelerine mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, sektör haklar savunmak ve üyeleri ile ibirlii yapt kurulular arasndaki dayanmay salamaktr. Bu amaçla daki çalmalar yaplmaktadr; Sektör menfaatlerinin azami ölçüde korunmasna katk salanmak amacyla, tarmsal mekanizasyon sektörü için ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör paydalar bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere destek olmak, Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve dier konularda, sektör ve ülke menfaatlerini gözeterek Bakanlklar nezdinde müzakereler yürütmek, Çiftçi kurulular ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararas dier organizasyonlarla iletiim kurmak ve ortak çalmalar yapmak, pazar genilemesi için politika araçlar üretmek, lobi faaliyetleri için zemin oluturmak, Ticari ve teknik gelimeler konusunda üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla eitim toplantlar düzenlemek. Benzer ekilde, ilgili kurum ve kurulular tarafndan düzenlenen etkinliklere katm salamak, Üyelerinin belge, ruhsat, test raporlar, ticari sözlemeler, ihaleler, teklifler vb ileri için danmanlk, bavuru ve takip ilemlerini yapmak, Sektör üzerine istatistik ararmalar yapmak ve raporlar hazrlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri için altyap oluturmak, Üyeleri için sekretarya hizmetleri vermek, Yurt d sektör tanm faaliyetleri kapsamnda fuar katmlar, alm heyetlerinin ve d ticaret heyetlerinin organizasyonu, sektör tanm materyallerinin hazrlanmas, kongre ve toplant organizasyonlar gibi etkinlikleri düzenlenmek, Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren gelimeleri izlemek, yurt içi ve yurt d ihale ve mal talepleri, mevzuat, istatistik, seminer, toplant ve kongre, fuar, sektörel heyetler, sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgiler, elektronik ortamda üyelerle paylalmak. Büro faaliyetlerimiz Genel Sekreterliimize ba 4 büro tarafndan (Finansman ve nsak Kaynaklar Bürosu, Destek Hizmetleri ve Üye lemleri Bürosu, Genel ler ve statistik Bürosu ve likiler, Enformasyon ve Mevzuat Bürosu) gerçekletirilmektedir.

3 KURUMSAL ÇALIMALARIMIZ Sektörel statistikler o statistik Toplama ve Raporlama Mevzuat o Yeni Mevzuat Oluumuna ve Eski Mevzuat Revizyonlarna Katk Tanm o Uluslararas Kongreler o Road Show lar, o AGRIEVOLUTION Çalmalar, o CEMA Çalmalar, o D Fuarlar, o Alm Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu o Sektör Tanm Katalogu, Tanm CD si vb. Organize Ettiimiz Çalma Toplantlar o TARMAKBR Sektör Bulumalar o Fuar Dönemleri Paralel Toplantlar o Üniversite-Sanayi birlii Toplantlar o Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplantlar vb. Üyesi veya Payda Olarak Katldz Toplantlar o MAKTEK, Tarm Makinalar Alt Komisyonu o MARTEK Tr aktör Alt Komisyonu o Tarmsal Mekanizasyon Kurulu o Ulusal Tarmsal Mekanizasyon Kongresi o AGRIEVOLUTION, o CEMA, o Kalknma Plan, o TOBB Makine Sektör Meclisi vb. E-Hizmetler o TARMAKBR Web Portal, sosyal alar, e-posta a Danmanlk ve Takibi o Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk, o Tarm Kredi Fiyat Anlamalar vb. o D Fuarlar Katm Danmanl o ç Fuarlar Destek Hizmetleri

4 ÜYELKLERZ da, Tarm ve Hayvanck Bakanl o Tarmsal Mekanizasyon Kurulu (Bakan Yardmc) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl o Makine Teknik Komitesi (Üye) o Tarm Makinalar Alt Komitesi (Bakanlk ve Grup Sekreterlii) o Traktör Alt Komitesi (Üye) TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye) Kalknma Bakanl o Makine Çalma Grubu (Üye) Makine Sanayi Sektör Platformu (Ebakanlk ve cra Kurulu Üyelii) Makine malat Sanayi Dernekleri Federasyonu (Yönetim Kurulu Üyesi) Agrievolution Dünya Tarm Makinalar Birlii o Yönetim Kurulu Bakan Yardmc o Ekonomik Komite (Üye) o Sanayi Sorunlar Komitesi (Üye) o Forum Komitesi (Bakan) CEMA Avrupa Tarm Makinalar Birlii (Üye) DEK- D Ekonomik likiler Kurulu (Kurucu Kuruluu)

5 GERÇEKLERDZ BALICA ETKNLKLER Katm salanan toplantlarda Üyelerimizin ve sektörümüzün menfaatleri azami ölçüde savunulmaktadr. Bu dönemde çeitli ulusal ve uluslararas kongrelerde sektörümüzün daha geni çevrelere tan salanmr. Birliimizde gerçekletirdiimiz çeitli sektörel toplantlarla, üyelerimiz ve ilgili devlet kurumlar bir araya getirilmi, sorunlarn ilk azdan çözüm mercilerine iletilmesi ortam yaratlmr. Geleneksel hale getirmeye çalz ve en son geçtiimiz Ekim aynda 7.sini düzenlendiimiz TARMAKBR Sektör Bulumalar son derece önemsiyoruz. Üyeler aras kaynama, sanayici-kamu ilikisini scak tutan bu organizasyonu her sene tekrarlamaya gayret etmekteyiz. TARMAKBR Bulumalarn yan sra geçtiimiz faaliyet döneminde hz kazanan dier bir çalmamz, özellikle Bursa, Konya ve stanbul fuarlar ile e zamanl olarak toplant, panel, sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonudur. Bu organizasyonlarla finans kurulularndan Üniversitelere, kamu kurumlarndan test merkezlerine kadar birçok farkl kurum ve kurulu ile Üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Birliimiz, 2008 ynda çalmalarna balayan Agrievolution Küresel Tarm Makinalar A na üyedir ynda Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Kore, Brezilya, Rusya ve Türkiye'nin Tarm Makinalarmalatçlar Birliklerinin ilk kez bir araya gelmesiyle çalmalarna balayan bu uluslararas a, 2014 yna kadar 4 Küresel Zirve (2008, Roma; 2010 Orlando, 2011, Paris; 2013, Yeni Delhi) gerçekletirmitir. Bu a kapsamnda muhtelif zamanlarda ekonomik komite toplantlar gerçeklemi ayrca düzenli veri alverii (sektörel istatistik, ülke raporlar, anketler) devam etmitir y Nisan aynda, iletiimin yükseltilmesi ve sektörel paylamlarn sürekli hale gelmesi adna bu uluslararas an bir platforma dönümesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD, talya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atmr. Böylece Agrievolution Tarm Makinalarmalatç Birlikleri Küresel ttifak resmen kurulmutur. Birlie daha sonra Almanya, Rusya, ngiltere, Güney Kore, Japonya ve Çin katlmr. AGRIEVOLUTION, günümüz tarm ekonomisi içinde güncel konular ve gelecekteki sorunlarn küresel bir bak açyla görülebilmesi ve küresel bazda ele alnmasn son derece önemli olduu ortak inanc ile olumutur. Birliimiz halen AGRIEVOLUTION un bakan yardmc yürütmektedir. Birliimizin uluslararas organizasyonlara katm kapsamndaki son giriimi CEMA (CEMA aisbl - European Agricultural Machinery, Avrupa Tarm Makinalar Birlii) Üyeliidir. Bu üyelik, talebimiz üzerine 2014 y için gözlemci üye statüsünde olacaktr. Genel Kurulumuzun onayndan sonra 2015 yndan itibaren tam üyeliimiz kesinlik kazanacaktr. Büyük çok uluslu irketler ve KOB'ler dahil 4500 imalatç firma, 28 milyar Euro üretim hacmi, 450 farkl makine tipi, 135 Bin çalan ile 50 yllk bir geçmii olan CEMA, mevzuat (traktör motor emisyonlar, direktifler, standardizasyon, kendi yürür makinalar için yol güvenlii vs) çalmalar bata olmak üzere, yönetici anketleri, ekonomik raporlar, basn bültenleri, workshop'lar, lobi faaliyetleri vb aktiviteler yapmaktadr. CEMA ya Almanya, Fransa, taya, ngiltere, Belçika, Avusturya, Portekiz, Hollanda ve spanya nn tarm makinalar imalatç birlikleri üyedir. TARMAKBR in yurt dna yönelik faaliyetlerinden biri olan Yurt D Gezileri, KOSGEB destekli olarak gerçeklemektedir. Bu geziler kapsamnda 2013 ynda Almanya ziyaret edilirken, bu sene Haziran ay banda talya ya sektörel bir gezi program söz konusu olmutur. Almanya daki gezi kapsamnda John Deere, Amazone, Claas, Lemken, Rauch ve Krone fabrikalar gezilirken, talya daki gezi kapsamnda Alpego, Caffini, Laverda, Mascar, Comer, Goldoni, Celli ve Lombardini nin tesislerinde incelemelerde bulunulmutur. Ayrca her iki gezi kapsamnda B2B firmalar aras ikili i görümelerinin yapld bir program düzenlenmitir. talya da düzenlenen ikili i görümeleri programna 24 talyan firmas katlmr TARMAKBR in yurt dna yönelik olan bir dier önemli faaliyeti ise Yurt D Fuar Katmlar kapsamnda gerçeklemektedir. Makine Tanm Grubu emsiyesi altnda 2011 yndan bu yana genel sanayi fuarlarnda yer alan TARMAKBR, ilk kez 2013 ynda SIMA ve AGRITECHNICA fuarlarnda yer ald ve sektör tanna katkda bulunmutur. Bu kapsamdaki en son çalma, Kasm 2014 de talya da düzenlenecek olan EIMA fuar için söz konusu olacaktr. Fuarda stand açacak olan TARMAKBR, Makine Tanm Grubu ile birlikte sektör tan adna kapsaml bir

6 çalma yürütmektedir. Bu çalmalar kapsamnda görkemli bir kokteyl verilmesi ve Türk ve yabanc i adamlarn ve dier paydalarn bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Fuara yönelik olarak yaplan bir dier çalma ise bata fuar alan olmak üzere Bologna kent meydan, havaalan ve ehir içi toplu tama otobüslerinde ve sektörel dergilerde reklam çalmalar kapsamnda olacaktr. Sektörümüzü tantan bir reklam filmi de halen tasar aamasnda bulunmaktadr. Tanm faaliyetlerimizin son aya ise oldukça yeni bir çalmadr. TARMAKBR in bundan böyle yurt dnda yaynlanan sektörel dergilere reklam vermesi planlanmaktadr. Bunun ilk örnei talyan Mondo Macchina dergisinde gerçeklemitir. EIMA fuarna yönelik olarak hazrlanan reklam sayfas fuar dönemine gerçekleecek yaynlarda yer alacaktr. Bu çalmalarn yan sra TARMAKBR bünyesinde 2013 yn son dönemi itibariyle Proje Koordinasyon Grubu kurulmutur. Bu grubun amac Üniversite-Sanayi ibirliini arttrmak, farkl kamu veya özel kurulular tarafndan desteklenen veya yakn zamanda desteklenecek olan projeler hakknda TARMAKBR üyelerini bilgilendirmek, TARMAKBR üyelerinin hazrlamay düündüü ar-ge projelerine teknik destek vermek ve onlar yönlendirmek, TARMAKBR üyeleri ile Üniversitelerde ayn konuda çalan öretim üyelerinin iletiime geçmelerini salamak, projelerine ortak arayan TARMAKBR üyeleri ve öretim üyeleri arasnda iletiimi salamak, Üniversitelerde yürütülmekte olan arge projeleri konusunda TARMAKBR üyelerini bilgilendirmek ve ulusal ve uluslararas arge proje frsatlar konusunda TARMAKBR üyelerini bilgilendirmek olarak belirlenmitir. Bu grubun yan sra TARMAKBR ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi arasnda bir protokole ba ibirlii söz konusudur. Bu ibirlii ile Hacettepe Üniversitesi ndeki bilgi birikimi ve teknolojik altyap kullanarak TARMAKBR in ve bünyesinde bulunan firmalarn Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin gelitirilmesi planlanmr.

7 TARMAKBR KRONOLOJ ubat 1978 de TARMAKBR kuruldu lk genel kurul 28 Ekim 1978 de gerçekletirilirdi Uluslararas Tarmsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi ne davet alnd Be Yllk Kalknma Plan çalmalarna davet alnd. Plan çalmalar kapsamndaki Tarm Alet ve Makinalar Özel htisas Komisyonun Bakanl na TARMAKBR seçildi talya nn Verona ehrinde ilk kez yabanc bir tarm makinalar fuar ziyaret edildi 1989 TARMAKBR ile Federal Alman Tarm Makinalarmalatçlar Birlii (LAV) ile Bakanlar Kurulu kararnamesine dayal bir teknik ibirlii anlamas imzalad. birlii projesi yllar arasnda be yllk bir dönemi kapsad Avrupa Tarm makinalarmalatçlar Birlii ne (CEMA) gözlemci olarak davet edildi Avrupa Tarm makinalarmalatçlar Birlii ne (CEMA) üye oldu Bakanlar Kurulu kararyla unvann bana Türk kelimesi eklendi Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) üyesi oldu. MAKTEK Tarm Makinalar Alt Komitesi Bakanl yürütmeye balad TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat imalat Meclisi üyesi olundu Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi olundu Birinci TARMAKBR Sektör Bulumas düzenlendi ilk kez bir Avrupa Birlii projesinde (SAFER- Safer Agriculture for Employees in Rural- Güvenli Tarm Makinasmalat ve Kullan) partner kurum olarak yer ald AGRIEVOLUTION Küresel Tarm Makinalar An ilk kez düzenledii ekonomik komite toplantna katld Tarmsal Mekanizasyon Kurulu nun Bakan Yardmcna TARMAKBR Genel Sekreteri M. Selami leri seçildi Birinci Avrasya Tarmsal Mekanizasyon Zirvesi düzenlendi AGRIEVOLUTION Küresel Tarm Makinalar Birliinin kurucu ülkesi olarak mutabakat zaptna imza atld AGRIEVOLUTION Küresel Tarm Makinalar Birliinin Bakan Yardmc TARMAKBR Genel Sekreteri M. Selami leri oldu TARMAKBR Proje Koordinasyon Grubu kuruldu. Hacettepe Üniversitesi TEKMER ile Ar- Ge Fon destekleri üzerine protokol imzaland CEMA ya gözlemci statüsüyle üye olundu Ekonomi Bakanl D Ekonomik likiler Kurulu nun Kurucu Kuruluu seçildi

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 36 17 Haziran 2004

Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 36 17 Haziran 2004 Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say: 36 17 Haziran 2004 Bu sayda; Yan Sanayi Borsas ndan... III. birlii Günleri AAPEX 2004 Otomotiv Fuar MIDEST 2004 Yan Sanayi Fuar TYSB Hizmet Birimleri Baar KOB Yarmas

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

ESKİŞEHİR DE HAVACILIK KÜMELENMESİ

ESKİŞEHİR DE HAVACILIK KÜMELENMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 06-07 Mayıs 2011 / ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR DE HAVACILIK KÜMELENMESİ Sinan MUSUBEYLİ Turbomak Havacılık San. Tic. Ltd.

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Saygıdeğer Üyelerimiz, Saygıdeğer Üyelerimiz, Sektörümüz başarısını 2013 yılında da devam ettirerek yılı 14 milyar dolar ihracat rakamı ile kapatmıştır. Türkiye nin ihracat lideri olmaya doğru ilerleyen makine sektöründe ihracatın

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İlk İhracatçı Birliği 1937 yılında kurulmuş olup, İhracatçı Birliklerinin kuruluş ve görevleri 3 Temmuz 2009 tarih 27338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELERİ

AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELERİ AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI Proje adı : Proje başlangıç tarihi ve süresi: Projenin amacı: AB ye Uyum Sürecinde Bisküvi, Seramik

Detaylı

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇİNDEKİLER SAYFA NO TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLAR ARASI TEMASLAR...8 ULUSLARARASI

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı