T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Ağustos 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Ağustos 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ağustos 1998 ÇARŞAMBA Sayı: YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 98/11567 Milletlerarası Andlaşma 30 Haziran 1998 tarihinde Kudüs'te imzalanan ekli "Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TIPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/7/1998 tarihli ve OAGY-I-2936 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVİT İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN vlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE H. ULUĞBAY I. SAYGIN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V. Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devle! Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ.'CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENİZOLGUN Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı Resmî Gazete Kodu : M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 1998-Sayı: TIPH Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma 21 Ocak 1997 tarihli Hebron şehrinde Geçici Uluslararası Mevcudiyet Anlaşması (Anlaşma)'nın 14. maddesi uyarınca aşağıda imzası bulunan taraflar, bu Anlaşma ve daha sonra Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye Hükümetleri ile İsrail Hükümeti ve Filistin Yönetimi için Filistin Kurtuluş Örgütü arasında mektup teatisiyle başlayan TIPH Faaliyetlerine Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'nin katılmalarının uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Anlaşmanın uzatılması, 1 Ağustos 1998'den başlayarak üç aylık bir dönem için olacak ve iki taraf arasında aksine bir karar alınmazsa, ek bir üç aylık dönem için daha yenilenecektir. 30 Haziran 1998 Mr. Eytan Bentsur İsrail Hükümeti Dr. Saeb Erakat Filistin Yönetimi adına FKÖ Mr. H. Michacl Kofoed-Hansen Danimarka Hükümeti Mr. Gian Paolo Cavarai İtalya Hükümeti Mr. Svein O. Saether Norveç Hükümeti Mr. Dag Juhlin-Dannfelt İsveç Hükümeti Mr. Pierre Monod İsviçre Hükümeti Mr. Ethem Tokdemir Türkiye Hükümeti Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 26 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Agreement on Extension of the TIPH Operation According to Article 14 of the Agreement on the Temporary International Presence in the City of Hebron 21 January 1997 (the Agreement) the undersigned parties hereby agree to extend the participation of Denmark, Italy, Norway, Sweden, Switzerland and Turkey in the TIPH operations established under the Agreement and the subsequent exchanges of letters between the Governments of Denmark, Italy, Norway, Sweden, Switzerland and Turkey, and the Government of Israel and the Palestinian Liberation Organization for the Benefit of the Palestinian Authority. The extension of the agreement wiil be for a period of 3 months starting 1 August 1998, renewable for an additional period of 3 months unless otherwise agreed between the two sides. 30 July 1998 Mr. Eytan Bentsur Government of Israel Dr. Saeb Erakat PLO for the Benefit of the Palestinian Authority Mr. H. Michael Kofoed-Hansen Government of Denmark Mr. Gian Paolo Cavarai Government of Italy Mr. Svein O. Saether Government of Norway Mr. Dag Juhlin-Dannfelt Government of Sweden Mr. Pierre Monod Government of Switzerland Mr. Ethem Tokdemir Government of Turkey Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı : Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 25 Ağustos 1998 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA EXPO-98 Dünya Fuarı'na katılmak üzere, 26 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Cavit KAVAK'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı H. İbrahim ÖZSOY'un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Mesut YILMAZ Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 25 Ağustos BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 25 Ağustos 1998 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. EXPO-98 Dünya Fuarı'na katılmak üzere, 26 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Cavit KAVAK'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı H. İbrahim ÖZSOY'un vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 4 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI

5 26 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: 98/ /5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 9/7/1998 tarihli ve 98/37 sayılı Raporu üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun değişik 40 inci maddesinin II numaralı paragrafı ile 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVİT t. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN vlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK M. TAŞAR H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı Dr. 1. AYKUT Çevre Bakanı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 1 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'a aşağıdaki madde eklenmiştir. "Ek Madde 3 Bu Karar uygulamasında, banka ifadesi, özel finans kurumlarını da, kredi ifadesi, özel finans kurumlarının kullandırdıkları fonları da (Kira akdi (Leasing) hariç), faiz ifadesi, özel finans kurumlarının kullandırmış oldukları fonla ilgili faaliyetten doğan karı da kapsar." Geçici Madde - Özel finas kurumlarının bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullandırdıkları fonlar bu Karar hükümlerine tabi değildir. Madde 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 26 Ağustos Sayı: Karar Sayısı; 98/11500 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna tahsis edilen (İkitrilyon) TL döner sermayenin 10 kat artırılarak (Yirmitrilyon) TL'ye çıkarılması; Adalet Bakanlığı 'nın 15/7/1998 tarihli ve 4609 sayılı yazısı üzerine, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan B. ECEVİT İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GURDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDICAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHIN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı. Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK M. TAŞAR H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı M. BATALL1 O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı M. TAŞAR Yarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakam Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı

7 26 Ağustos Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı: 98/ /12/1991 tarihli ve 91/2550 sayılı Kararname ile kurulmasına izin verilen ve merkezi Konya İli Hüyük İlçesinde bulunan "Mahalli İdareler Birliği"nin adının, "Mahalli İdareler Tarımsal Organik Kalkınma Birliği" olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 17/7/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan B. ECEVİT İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKINER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakara Devlet Bakanı R. SERDAROGLU M. GÜRDERE R. SERDAROĞLU Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Y. TOPÇU M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. TALAY Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı M. BATALLI Ulaştırma Bakanı V. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakan. M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakam İ. TALAY Kültür Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 26 Ağustos Sayı: Karar Sayısı: 98/11545 Aliağa Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, İzmir Aliağa Motorin Yakıtlı Kombine Çevrim Santralı görev bölgesinde yer alan Aliağa Motorin Yakıtlı Termik Santralının rehabilitasyonu, işletilmesi ve elektrik üretimi ile ticaretini yapmak üzere 20 yıl süreli görev verilmesi, bu görevlendirmeye ilişkin Şirket ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında görev sözleşmesi yapılması ve Aliağa Motorin Yakıtlı Termik Santralının işletme haklarının Şirket'e devredilmesi, Şirket ile üretilen enerjiyi satın alacak kurum (TEAŞ) arasında 20 yıl süreli enerji satış anlaşması yapılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşüne dayanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 23/7/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 3, 5 ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Süleyman DEMIREL CUMHURBAŞKANI Başbakan B. ECEVİT İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN vlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Y. SEÇKİNER I. SAYGİN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyışleri Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakam İ. TALAY Kültür Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı

9 26 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Devlet Bakanlığından : Yönetmelikler TARIM ALANLARININ TARIM DIŞI GAYE İLE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanun uyarınca tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak bakımından, bu alanların hangi hallerde tarım dışı gayelerle kullanılacağına dair prensip ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, tarım alanlarının korunması bakımından yerleşme birimlerinin kurulması ve geliştirilmesi, eğitim, sağlık, askeri, sanayi, ulaştırma ve haberleşme turistik ve sportif tesisler ile depo ve antrepolar ve benzeri maksatlar için kullanılmasına ihtiyaç duyulan arazilerin tarım dışı gaye ile kullanılmasına izin verilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar. Orman sayılan yerler ile 4342 sayılı Mera Kanunu uygulama alanları ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulunca uygulama alanı veya bölgesi ilan edilen yerlerde bu Yönetmelik uygulanmaz. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimler aşağıda tarif edilmiştir. a) Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması : Toprağı korumak ve özelliklerine uygun olarak planlı ve dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan arazi sınıflamasına Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıflaması denir. Bu sınıflama sisteminde araziler birden itibaren sekiz sınıfa ayrılmıştır. Bunlara Arazi Kullanma Kabiliyeti (AKK) sınıfları denilmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: Bu Yönetmelikte "Sınıf " deyimleri " Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıfları" yerine kullanılmıştır. b) Tarım Arazileri :Çayır, mera,yaylak, otlak,kışlak ve orman sınıfları dışında kalan ve üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen, I..II., III., IV. V., VI. ve VII. Sınıf araziler tarım arazileridir. Tarım arazileri,toprak işlemelerine elverişli ve toprak işlemelerine elverişsiz tarım arazileri olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 1- Toprak işlemeli tarıma elverişli araziler : I., II., III., ve IV. Sınıf arazilerdir. 2- Toprak işlemeli tarıma elverişsiz araziler : V., VI.,ve VII. Sınıf arazilerdir. (Toprak muhafaza tedbirleri almak suretiyle toprak işlemeli tarım yapılabilir.) c) Tarıma elverişsiz araziler : VIII. Sınıf arazilerdir. d) Sulu tarım arazisi : Bitki yetiştirme devresinde lüzumlu olan fakat yağışlarla karşılanamayan su ihtiyacını yerüstü veya yer altı su kaynaklarından temin edilen sulama suyu ile karşılanmakta olan ve nitelikleri de sulamaya elverişli olan araziye "sulu arazi" denir. Halen sulanamamakla birlikte toprak özellikleri sulamaya elverişli olan ve mevcut su kaynaklarından istifade ile ek bir tesise ihtiyaç olmadan ekonomik ve teknik ölçülerde sulanması mümkün olan arazi sulu tarım arazisi sayılır. e) Yağışa bağlı tarım arazisi : Halen sulanmayan ekonomik ve teknik ölçülerde sulanma imkanı bulunmayan arazi veya arazi kısmına "yağışa bağlı tarım arazisi" denir. f) Arazi kullanma şekli : Arazinin, toprak etütlerinin yapıldığı sırada uygulanmakta olan, yağışa bağlı tarım, bağ, bahçe ve mera gibi mevcut kullanma şekillerini, eğer arazi ilerde uygulanacak bir proje kapsamında ise projede uygulanması öngörülen kullanma şeklini ifade eder. g) Dikili arazi : Ekonomik olarak ürün elde edilebilen ve üzerinde yumuşak çekirdekli, taş çekirdekli, sert kabuklu, turunçgil ve üzümsü meyve yetiştirilen veya gül ve çay bahçesi ve benzeri durumlarda olan arazidir. h) Mera : Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir. i) Yaylak : Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 26 Ağustos 1998-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 j) Kışlakm : Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir. k) Çayır : Taban suyunun yüksek olduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli yem bitkileri üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yerlerdir. L) Otlak : Mera ile aynı niteliklere sahip yerlerdir. İKİNCİ BÖLÜM Tarım Dışı Faaliyetlere Arazi Tahsisinde Genel Esaslar - " Uygulama Alanları İzin Mercii ve Plan Değişiklikleri Madde 4- Şehir imar planları, mevzi imar planlan ve bunların eki imar planları ve yerleşme alanları ile (özel kanunlar kapsamı dışında kalan alanlar hariç) her türlü arazinin tarım dışı maksatlı faaliyetlere tahsisi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. 11/3/1989 tarihinden önce tasdik edilmiş olan Çevre Düzeni Planlan, Bölge Planları ve Nazım İmar Planlarında "Tarım Alanları" olarak gösterilen alanların başka maksatlarla kullanılması için yapılacak plan değişikliklerinde de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün muvafakati alınır. Arazinin Sınıf ve Kullanma Şeklinin Tespiti Madde 5- Arazinin tarım dışına çıkarılır nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesinde sınıf ve kullanma şekli esas alınır. Sınıf ve kullanma şekli "TE-Standart-1" dahilinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak toprak etütlerinin değerlendirilmesi sonucu tespit edilir. Arazinin Tabii Yapısında Değişiklik Yapılması Madde 6- Tarım dışı maksatla, arazi kullanmak için yapılacak izin taleplerinin, arazinin tabii durumu ve mevcut kullanma şekli bozulmadan önce yapılması esastır. Arazinin doğal durumunun kazı,dolgu ve benzeri fiillerle tahrip edilmesi halinde arazinin bozulmayan kısmı ve bitişik konumundaki arazilere göre toprak etüt raporu düzenlenerek tarım dışı amaçla kullanılıp kullanılamayacağı bu Yönetmeliğe göre değerlendirilir. Ancak bozulan arazinin sınıfının tespit edilemediği durumlarda ve dikili alanlarda kesme veya sökme yapılarak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: arazinin mevcut kullanma şekli bozulduktan sonra izin talebinde bulunulması halinde toprak etüt raporu düzenlenmez ve uygun görüş verilmez. Tarım Dışı Maksatlarla Kullanılamayacak Olan Araziler Madde 7- Tarım dışı maksatlarla kullanılmaya tahsis edilemeyecek araziler şunlardır. a) I. ve II. Sınıf yağışa bağlı tarım arazileri ile sulu tarımda kullanılan I.,II.,III. ve IV. Sınıf araziler ve dikili durumda olup ekonomik ölçülerde ürün alınabilen araziler. b) Drenaj yetersizliği, taşlılık veya tuzluluk gibi sebeplerle III. ve IV. sınıf arazi özelliğinde bulunan kullanılmaya açılmış veya açılmamış olsun ıslah edilmek suretiyle I. ve II. Sınıf arazilere dönüşebilecek araziler. c) Özellikleri itibarıyla tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir durumda olmakla birlikte sulama, drenaj toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama projeleri kapsamında yer alan ve bir proje kapsamı içinde olmasa bile tarım dışı maksatlı kullanımlara tahsisleri halinde proje bütünlüğünü veya çevre arazilerdeki tarımsal kullanma bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler. Tarım Dışına Tahsis Edilebilecek Araziler Madde 8- Daha uygun alternatif alanlar tespit edilemediği durumlarda aşağıda belirtilen genel maksatlar için sınıf tefriki yapılmaksızın ihtiyaca cevap verecek miktarlardaki yağışa bağlı tarım arazileri, tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması kaydıyla, tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebilir. a) Köy ve mezraların planlı yerleşimi için gerektiğinde mevcut yerleşik alanların çevresinde, b) Konut ihtiyacı için belediye ve mücavir alan sınırları içindeki mevcut yerleşim alanlarına ilave olarak iskana açılmak istenen yerlerde, c) Küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri ve yabancı sermaye ile desteklenen ihracat ağırlıklı ileri teknoloji yatırımları için belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışındaki alanlarda, d) Tarımsal üretimde kullanılacak girdileri üreten ve tarımsal ürünleri işlemek suretiyle ithal edilen ürünleri veya ihraç edilecek ürünleri üretecek teşvik belgeli,en az 15 Trilyon TL. yatırım tutarı olan (yatırım tutarı her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranıyla yeniden belirlenecek) projeye dayalı tesisler için, projelerinde öngörülen saha esas olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ya da dışındaki alanlarda, e) Milli savunma hizmetleri için belediye ve mücavir saha sınırları içinde ve dışındaki alanlarda, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 26 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 f) Kurulacak hava alanları için, belediye ve mücavir saha içinde ve dışındaki alanlarda, g) Özel imkanlarla veya kamu yatırımları ile sulamaya açılmış veya açılacak olan sulu tarım arazileri tarım dışı amaçlı kullanımlara tahsis edilemez. Ancak, karayolları, köy yolları ve benzeri yollar, sulama ve enerji üretim tesisleri ile ilgili baraj, gölet ve bunlara ait ek tesisler, santral yeri, şalt merkezi, direk, pilon, kök, trafo, enerji nakil hatları, cebri boru güzergahı, aynı mahalde yapılacak şantiye yeri, yapılacak arıtma pompaj tesisleri ve güzergahları ile toplam kullanım alanı 5000 m 2 yi geçmemek şartıyla, soğuk hava depolan, akaryakıt satış istasyonları ve ek tesisleri için sınıf tefriki yapılmaksızın yağışa bağlı tarım arazileri ile birlikte sulu tarım arazileri de tahsis edilebilir. h) Entegre nitelikte olmayan çiftçinin kendi ihtiyacı için lüzumlu boyut, hacim ve vasıfta kümes, ahır, ağıl,hara,sperma,gen üretim ve muhafaza tesisleri, su ve yem depoları, gübre çukuru, silaj çukuru (veya silosu), arıhane, balık üretim tesisi, mandıra, hububat deposu, un değirmeni, basit örtü mahiyetindeki seralar ile beton temel ve çelik çatılı seralar ve tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra 1 veya 2 saat sürede işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan ve projeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylanan tesisler tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardır. Bu yapılarla ilgili Bayındırlık ve iskan Müdürlüğüne yapılan müracaatlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğüne intikal ettirilir. Bakanlık İl Müdürlüğü bu talepleri yukarıda belirtilen nitelik ve özelliklere uyan tesislerden olması halinde, toprak etüdüne gerek olmadığından tesisin kurulabileceğini Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine, bunun dışında kalan tarımsal tesislerle ilgili durum ise Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğüne bir raporla bildirilir ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Tarım Dışında Kullanılacak Arazilerde Öncelik Sırası Madde 9- Tarım dışı amaçlı arazi kullanım ihtiyaçlar! öncelikle VIII. sınıf arazilerden karşılanır. Bu sınıf arazilerden karşılanamaması halinde sulanmayan veya dikili durumda olmayan III., IV., V., VI. ve VII. sınıf tarım arazilerinden karşılanabilir. Ancak, bu durumda VII. sınıftan III. sınıfa doğru bir öncelik sırasının gözetilmesi mecburidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarım Dışı Faaliyetler İçin Arazi Tahsisine Dair Esas ve Usuller Hazine Arazilerinde Tarım Dışı Amaçlı Münferit Kullanımlar Madde 10- Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin tarım dışı maksatlarla kullanılmak istenmesi halinde aşağıdaki belgelerle birlikte, ilçelerde kaymakamlıklar kanalıyla mal müdürlüklerine, illerde valilikler kanalıyla, defterdarlık milli emlak müdürlüklerine müracaat edilir. a) Arazinin tapu kaydını gösteren 1 / 5000 ölçekli kadastrol kroki veya harita. b) Üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerli, 1 / ölçekli kroki. c) Arazinin orman sayılan yerlerle ilişkisi olmadığını gösteren belge. Bu belgelerle birlikte valiliklere yapılan müracaat Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenerek arazinin tarım dışına çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkındaki karar valiliklere bildirilir. Tarım dışı amaçlı münferit kullanımlar için teklif edilen hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin tarım dışına çıkarılmasında sakınca görülmesi halinde başka alternatif aranmaz. Diğer Arazilerde Tarım Dışı Amaçlı Münferit Kullanımlar Madde 11- Gerçek kişilerle kamu tüzel kişilikleri adına kayıtlı aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen arazinin tarım dışı amaca tahsisi için 10 uncu maddede belirtilen belgelerle birlikte ; a) Arazi belediye sınırları ve mücavir alan içinde ise, sanayi tesisi kurulması ile ilgili talepler dışındaki maksatlar için ilgili belediye başkanlıklarına müracaat edilir. Belediyeler müracaatı valilikler kanalıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 26 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlardaki her türlü tarım dışı maksatlı kullanım ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde kurulacak sanayi tesisleri için valilikler kanalı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Genel Müdürlük gerekli etütleri yaparak arazinin tarım dışı amaçla kullanmaya uygun olup olmadığı hususundaki kararını valiliklere bildirir. Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde münferit kullanımlar için teklif edilen arazilerin tarım dışına çıkarılmasında sakınca görülmesi halinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başka alternatif aranmaz. Dikili Araziler Madde uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen arazilerin dikili arazi olması durumunda, bu arazilerden ekonomik ölçülerde ürün elde edilip edilmediği hususunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün isteği üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili İl Müdürlüklerince karar verilir. Uygulama Alanları, İzin Mercii ve Plan Değişiklikleri Madde 13- Bölge planları, çevre düzeni planları ve nazım imar planları gibi küçük ölçekli planlar hazırlanırken, planlanacak alanların sınırlarını gösteren 1 / haritalarla birlikte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Genel Müdürlükçe 1 / ölçekli haritalarda "tarım alanları" olarak ayrılan alanların planlarda aynen korunması, şayet planda başka bir k u l l a n ı m a tahsisinde herhangi bir mecburiyet varsa bu hususta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanması esastır. Etüdün Ücretlendirilmesi Madde 14- Kamu kuruluşları dışında kalan özel kuruluşlar ile şahısların tarım dışı maksatlarla kullanmak istedikleri araziler için yapılacak inceleme ve etütler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yıl Köy Hizmetleri Birim Fiyat ve Analizlerine göre belirlenecek bir ücret karşılığı yapılır ve ücretler Köy Hizmetleri Bölge Müdürlükleri veya Ankara Makine İkmal Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı'na yatırılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Uygulama Madde 15- Tarım dışı amaçlarla kullanılmak istenen arazilerin, tarım dışına çıkarılabilir nitelikte olup olmadıklarının tespitine dair uygulamalar, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dahilinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı tarafından yapılır. Ayrıca, uygulamada meydana gelebilecek tereddütleri gidermek amacıyla tebliğler çıkarmaya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. İtiraz Madde 16- Tarım dışı amaçlı münferit arazi kullanımları için verilen kararlara yapılacak itirazlar, ilgili valilik kanalıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar için Köy Hizmetleri Döner Sermaye Saymanlıklarına normal etüt ücretinin 1,5 katı ücret yatırılır ve itirazlar Genel Müdürlükçe sonuca bağlanır. Denetleme Madde 17- Yapılan toprak etütlerinin "TE-Standart-1" esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususu ve uygulamalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce denetlenir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 18-11/3/1989 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 26 Ağustos Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : TOPTANCI HALLERİN YÖNETİM VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-28/12/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Satıcı : Toptancı hallerde kendilerine usulüne uygun yer tahsis edilen ve bu yerlerde toptan yaş sebze ve meyve satışı yapan üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişileri," Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Belediyelerce işletilen toptancı hallerde (c) bendinde belirtilen ve münhasıran toptancı hal veya bu çerçevede denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere toptancı hal müdürüne bağlı olarak görevlendirilen toptancı hal zabıtası birimi dışında kalan, yukarıda sayılan asgari hizmet birimleri hal müdürünün önerisi üzerine belediye meclisi kararı ile oluşturulur." " (c) bendinde belirtilen denetim birimi hariç.bu hallerde oluşturulacak asgari hizmet birimlerinde çalıştırılacak personel sayısı, bunların niteliği, çalıştırılma şekli ve buna ilişkin diğer hususlar belediyelerce düzenlenir" Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ayrıca; aşağıda ( a), (b), (c), (d), (e), ( f) ve (g) bendlerinde belirtilen nakil vasıtaları dışında kalan, belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alınarak sevk edildiği ve bu nitelikteki malların perakende satışının yapıldığı nakliyeci ve ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil vasıtalarını yedi gün süre ile parka çekmek suretiyle faaliyetten men'e yetkilidir: a) Toptancı hal çıkış faturası bulunan malları taşıyan araçlar, b) Üretici pazarlarına gönderilmek üzere, üreticilerin ürettikleri malları taşıyan araçlar, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: c) Fatura veya müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ve sevk irsaliyesi ile birlikte belli alıcılara satıldığı belirlenen malları taşıyan araçlar, d) Üretici birlikleri tarafından gerçek usuldeki vergi mükellefi olan perakendecilere satılmış bulunan malları taşıyan araçlar, e) Çiftçilik belgesine sahip üretici'erin kendi ürettikleri ve satışını belli bir yerde yapacaklarını belirtikleri mallan taşıyan.kerdi tasarrufu altındaki veya kiraladıktan araçlar, f) İhraç edilecek yaş sebze ve meyveyi taşıyan araçlar, g) Salça, konserve, meyve suyu ve meyve konsantresi gibi sınai üretimde kullanılmak üzere bu işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyveleri taşıyan araçlar." Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " 2) Hakem : kuruluna ', 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanun ile 11/6/1998 tarihli ve 4367 sayılı Kanunla verilen görev ve yetkilere, toptancı halde çıkan anlaşmazlıklara ilişkin konularla, görüş istemine ilişkin olarak intikal eden konulan hakem kurulu başkanına sunarak toplantı gündemini hazırlamak ve kurul üyelerini toplantıya çağırma işlemlerini yürütmek," Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alım satımı toptancı halinde yapılır. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen toptan satış birimlerinden aşağı olmamak üzere ve belediye meclislerince belirlenen miktarları da aşmamak şartıyla, üretici pazarlarında, üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını yaptıkları mallar, bu hükmün dışındadır. Üreticilerin satışını yapabilecekleri asgari mal miktar ve ölçüleri her cins mal için ayrı ayrı uygulanır." Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Toptancı hallerde satışlar; üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular ve kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ve toptan satış birimi esas alınarak hal dışından gelen alıcılara yapılır." "Kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti yapan gerçek ve tüzel kişiler hariç, üreticilerle, üretici birlikleri ve komisyoncular arasında malın mülkiyetinin aktarılması amacıyla açık ya da gizli ticari muamele veya iş ortaklığı yapılamaz." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 26 Ağustos Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci-maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Kapların içindeki mal miktarı 100 kg' dan fazla olamaz." Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Açık işyerlerinin ilan edilmesi, tahsis, teminat ve toptancı hal işyerlerinde bir yıl içinde satılması gereken asgari yaş sebze ve meyve miktarının tespiti, üretici birliklerine öncelik verme koşuluyla üretici, komisyoncu ve kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere, bu grupların tahsis hakları ortadan kaldırılmayacak şekilde yörenin ve toptancı halin nitelik ve özellikleri de dikkate alınarak hangi oranlarda tahsis yapılacağı, tahsis sahiplerinden ve çalışanlarından istenecek belgeler, tahsisin devri, intikali ve benzeri konulara ilişkin usul ve esaslar belediye meclisleri tarafından bu Yönetmelikte belirlenen tahsise ilişkin ilkeler çerçevesinde hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir." Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Üretici birlikleri ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları kanuni defterler dışında bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen Ambar Defterini tutmakla yükümlüdür." Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Komisyoncular, üretici birlikleri ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler mal satışlarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeleri düzenlerler." Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: Tebliğler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1998/19) Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı; kasaplık, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde bir kaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, başta şap hastalığı olmak üzere bütün salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir. Kapsam Madde 2-Bu Tebliğ kasaplık, besilik, damızlık ve her ne amaçlı olursa olsun, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün gibi kısa süreyle bekletildikleri hayvan pazarları, hayvan parkları, canlı hayvan borsaları, hayvan fuar ve panayır yerlerinin teknik, sağlık ve hijyenik şartlan ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetleme ve bu Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3-Bu Tebliğ 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği'nin ve 128 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-Bu Tebliğde geçen ; Hayvan pazarı :Hayvan parkı, canlı hayvan borsası, hayvan fuarı veya değişik herhangi bir ad altında, hayvanların teşhir edildikleri, alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün gibi kısa sürelerle bekletildiği yerleri, Bakanlık :Tarım ve Köy işleri Bakanlığını, İl Müdürlüğü :Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini, İlçe Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe Müdürlüklüklerini Hayvan Pazarı Kurma İzni : Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda hayvan pazarının kurulması için Bakanlıkça verilen izni, Çalışma İzni :Hayvan pazarı kurma izni verilmiş ve Bakanlık tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış hayvan pazar tesisinin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen izin belgesini, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 26 Ağustos Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 Sorumlu Yönetici :Bu Tebliğ kapsamındaki hayvan pazarlarının mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesinden, hayvan pazarının sahibi ile birlikte sorumlu olan veteriner hekimi, ifade eder. Hayvan pazarı kurmak için gerekli belgeler Madde 5- Hayvan pazarı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar bir dilekçe ile valiliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır. a) Bu Tebliğin 1 no.lu ekine uygun olarak hayvan pazarı sahibi tarafından doldurulmuş beyanname, b) Hayvan pazarının yerini belirleyen belge, yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde hayvan pazarının pazar sahası tesisleri, sosyal tesisler, idari tesisler, otopark vesairenin gösterildiği tesisin kurulacağı belediyenin uygun görüşü alınarak hazırlanmış ve ilgili imar müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan, c) Hayvan pazarına ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış proje, d) Hayvan pazarının hudutları içinde bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi, suyun kapasite ve kullanımına yönelik açıklama raporu, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise devlet su işlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi e) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde fosseptik projesi, pazar sosyal ve idari tesisleri, pazar yerinin temizlik sulan ile yağmur sularının izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu. Bu bilgi ve belgeler il müdürlüğü hayvan sağlığı servislerince incelenir. Tebliğin 2 nolu ekine uygun olarak düzenlenen hayvan pazarı kurma raporu ve yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere tesis kurma izni verilir. Çalışma izni için gerekli belgeler Madde 6 - Hayvan pazarı kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları çalışma izni alabilmek için ekinde hayvan pazarı sorumlu yöneticisi veteriner hekim istihdamına dair belge bulunan bir dilekçe ile valiliğe müracaat ederler. Müracaat ve ekleri il müdürlüğü hayvan sağlığı servislerince incelenir. Tebliğin 3 nolu ekine uygun olarak düzenlenen açılma raporu ve ibraz edilen belgeler Bakanlığa gönderilir. Belgelerin tetkiki ve Bakanlık yetkililerinin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan hayvan pazarına, çalışma izni verilir. Çalışma izni verilen "hayvan pazarı için gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları adına ruhsat düzenlenir. Hayvan pazarı için bir numara verilir. Bunlar bir yazı ile valiliğe bildirilir. Çalışma İzni verilmesi için gerekli asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlar. Madde 7- Çalışma izni verilmesi için hayvan pazarı tesislerinde aşağıdaki teknik ve hijyenik şartların asgari şart olarak bulunması zorunludur. a)hayvan pazarları, şehir içinde meskun mahalde olmamalı kanalizasyon ve fosseptik çukuru bulunmalıdır. su, elektrik, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: b) Pazar sahasında idari, sosyal ve hizmet tesisleri için ayrılan yer dışında büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 3 metre kare, küçükbaş hayvan için 1 metre kare yer bulunmalıdır. c) Hayvan pazarının etrafı, en az 1,5 metre yüksekliğinde sağlam bir ihata duvarı ile çevrilmeli, ihata duvarı amaçlarını temin için dikenli ve kafes tel kullanılmamalıdır. d) Hayvan pazarlarında giriş ve çıkışları temin amacıyla tek veya ayrı ayrı iki kapı bulunmalıdır. Giriş ve çıkış kapılarının genişliği 5 metreden aşağı olmamalıdır e) Giriş ve çıkışta görevliler için en az bir kulübe bulunmalıdır f) Hayvanların pazara getirildiğinde indirilmesi, pazar çıkışında ise götürülmesi esnasında yüklenmesi için boşaltma/yükleme rampaları inşa edilmelidir. Rampalar hayvanların sağlık muayene kontrolleri ile işaretleme vesaire gibi hizmetlerin yapılmasına imkan verecek özellikte ve büyüklükte olmalı veya hayvan pazarının kapasitesi ile uyumlu olarak rampaların başlangıcında indirme rampasında ilk kabul padoğu, yükleme rampasında bekleme padoğu yapılmalıdır. Rampalar pazar zemini ile ve nakliye araçlarının kasası ile aynı düzeyde olmalıdır. g) Hayvan pazarlarının pazarlama sahasında büyük baş ve küçük baş hayvanlar için ayrı ayrı padoklar bulunmalıdır. Büyük baş hayvan padoklarında hayvanların bağlanması için bölme veya bağlama hattı bulunmalı, küçükbaş hayvan padokları sürülerin birbirine karışmayacağı bir yapıda olmalıdır. Padoklar servis yollarına %2 meyilli olmalıdır. h) Hayvan pazarı zemini tazyikli su ile yıkamaya imkan verecek şekilde beton veya sıcak asfalt ve benzeri sızdırmaz bir malzemeden yapılmış olmalı, toprak veya sıkıştırılmış malzemeden inşa edilmemelidir. Temizlik sularının pazardan tahliyesi için gerekli alt yapı ile kanalizasyon veya fosseptiğe ulaşacak tesisat bulunmalıdır. ı) Hayvan pazarında servis yollan en az 3,5 metre genişlikte, temizlik vasıtalarının rahatça hareket etmesine imkan verecek şekilde yapılmalı, pazarlama padokları arasındaki sevk yolu 1,5 metre genişlikte olmalıdır. i) Hayvan pazarında temizlik ve dezenfeksiyon yapmaya uygun basınçlı su sistemi veya araçları bulunması zorunludur. j) Boşaltma rampasından sonra sahayı terk edecek nakil vasıtalarının temizlik ve dezenfeksiyonu için hayvan pazarının uygun bir yerinde nakil vasıtalarının temizlik ve dezenfeksiyonu için tertibat alınmalıdır. k) Gübre toplama yeri hayvan pazarı kapasitesine uygun, kolay yükleme yapılabilecek, çevreyi kirletmeyecek, zemini asfalt veya beton malzemeden sızdırmaz yapıda olmalıdır. 1) Hayvan pazarına gelen hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların muhafaza edilmeleri, karantinaya alınmaları için sağlam hayvanlarla irtibatı olmayan bir karantina ahırı ve karantina ahırının kendine mahsus bir rampası olmalıdır. m) Pazarlama sahasında yemlik ve suluk bulundurulmaz. Karantina ahırında yemlikler beton, büyük baş hayvan sulukları her hayvan için ayrı olmalı, pasif basınçlı kollektif suluk olmamalıdır. n) Canlı hayvan borsası niteliğinde olan hayvan pazarlarında hayvanların gerektiğinde tartılmalarını temin amacıyla bir kantar ve görevlileri için en azından bir tartı kulübesi bulunması zorunludur. o) Canlı hayvan borsası niteliğinde olan veya alım satım kapasitesi yüksek olan hayvan pazarlarında hayvanların iyi fiyat bulana kadar birkaç gün bekleyeceği hayvan park yerleri yapılması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 22

23 26 Ağustos Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 ö) Hayvan pazarlarına gelen alıcı-satıcı ve diğer iş sahiplerinin faydalanmalarına mahsus (çay, kahve, meşrubat içmek, sıcak/soğuktan korunma, dinlenme vs. için lokal; tuvalet, lavabo; yeter sayıda çeşme; yiyecek, içecek, kırtasiye, malzeme satış yeri veya büfesi; otopark; telefon kulübesi gibi)sosyal tesislerin hayvan pazarlarında bulunması zorunludur. p) Hayvan pazarı idaresinde çalışan görevliler için idari tesisler yapılmalıdır. İdari tesislerde Sorumlu Yönetici, veteriner hekim, güvenlik, temizlik, muhasebe ve diğer görevliler için soyunma giyinme yerleri ve dolapları, çay ocağı, ambar, tuvalet yapılmalıdır. Sorumlu yönetici veteriner hekimle ilgili hususlar Madde 8- Bu Tebliğ kapsamında kurulan hayvan pazarlarının, veteriner hekim ünvanlı bir sorumlu yöneticisinin bulunması zorunludur. Hayvan pazarı sahibi sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır. Sorumlu yöneticinin atanması, resmi yerler dışında tesisin bulunduğu ilin bağlı olduğu veteriner hekimin odasından alınacak muvafakat ve noter onaylı sözleşme ile yapılır. Sözleşmenin bir örneği Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir. Sorumlu yöneticinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. a) Sorumlu yönetici, tesislerin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, hayvan pazarına sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, nakil vasıtaları ile hayvan pazarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından, hayvan pazarlarındaki atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur. b) Hayvan pazarına gelen ve satılan hayvanların miktar ve fiyatlarını, tür ve cinslerine göre kayıtlarını tutar veya tutturur. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla il/ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir. Hastalık bildirimi Madde 9- Hayvan park ve pazarı tesislerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse sorumlu yönetici bu durumu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne derhal bildirmekle yükümlüdür. Kapatma, değişiklik ve ilaveler Madde 10- Çalışma izni almış hayvan pazarı tesislerinde Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Verilen çalışma izni, üzerinde yazılı adres ve gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya ünvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile valiliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlığa gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle çalışma izninin aslı eklenir. Bakanlık çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izni düzenler. Çalışma izin belgesinin kaybolması veya okunamıyacak şekilde tahrip olması halinde gazete ilanı veya tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek Valiliğe müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos Sayı: Hayvan pazarı veya tesisin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum bir yazı ile valiliğe bildirilir. Denetim Madde 11-Hayvan pazarlarının çalışmaları her zaman için bu Tebliğ dahil 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Kanuna ait Yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli veteriner hekimlerin denetimine tabidir. Hükümet veteriner hekimi, en az yılda dört defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında hayvan pazarlarını denetler ve bu Tebliğin 4 Nolu ekinde yer alan formla eksiklikleri belirler. Gösterilen şekle uygun olarak denetim tutanağı hazırlayarak noksanlık varsa bunları ilgili öneriler ile birlikte, giderilmesi için belirli bir süre vererek hayvan pazarı sahibine veya sorumlu yöneticisine bildirir. Yetkililerce eksikliklerin giderilmesi için verilecek süre iki denetim arasındaki süre olan üç aydan fazla olamaz. Denetim raporlarının tanziminden sonra hayvan pazarlarının durumu hakkında kapatma dahil karar il veya ilçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarında verilir.. Cezai işlemler Madde 12- Hayvan pazarı kurma ve çalışma izni almadan faaliyete geçen özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait hayvan pazarları ile bu tesislerde Tebliğ hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tesbiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben tesis hakkında kapatma kararı verilir. Halen çalışan hayvan pazarlarının durumu Madde 13-Bu Tebliğin yayımından önce, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlarca kurulmuş olan hayvan pazarları en geç bir yıl içerisinde Bakanlık il müdürlüklerine müracaat etmek ve yeni çalışma izni almak zorundadır. İnceleme ile uygun görülenlere çalışma izni verilir. Bir yıl içerisinde gerekli müracaat ve işlemleri yapmayanlar hakkında iki kez ikazdan sonra verilecek karar; kapatma kararı olup bu tesisler kendilerine bildirilen hususları yerine getirene kadar kapalı kalır Kurbanlık hayvanlarla ilgili hususlar Madde 14- Kurban bayramlarında ve diğer zamanlarda kurbanlıkların alım, satım, park yerlerine ait hususlar Bakanlıkça belirlenir. Yürürlük Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28152 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28152 HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

CANLI HAYVAN BORSASI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

CANLI HAYVAN BORSASI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI CANLI HAYVAN BORSASI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 1- Canlı Hayvan Borsaları Tanımı Alış ve satış maksadına yönelik olarak her türlü canlı hayvan için arz ve talebin belirli kurallar doğrultusunda işleme tabi

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

TOPTANCI HALLERĐ KONTROL VE DENETĐM NOKTALARININ KURULUŞ, ĐŞLEYĐŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR GENELGE

TOPTANCI HALLERĐ KONTROL VE DENETĐM NOKTALARININ KURULUŞ, ĐŞLEYĐŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR GENELGE TOPTANCI HALLERĐ KONTROL VE DENETĐM NOKTALARININ KURULUŞ, ĐŞLEYĐŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR GENELGE Genelge No: 2007/1 Tarihi: 17 Nisan 2007 Sayısı: 2831 27/06/1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 07.02.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından; Hazine taģınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ Kültür ve Turizm Bakanlığı nca, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı