ceram.xone Scientific Compendium

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ceram.xone Scientific Compendium"

Transkript

1 Sadece Bireysel İlgi İçindir Draft Version 06 ceram.xone Scientific Compendium 1

2 İçindekiler 1 Giriş... Error! Bookmark not defined. 2 Kompozit Teknolojisi... Error! Bookmark not defined. 2.1 Geleneksel Kompozitler... Error! Bookmark not defined. 2.2 Nano-Seramik Teknoloji Materyal Özellikleri... Error! Bookmark not defined. 3.1 Mekanik direnç... Error! Bookmark not defined Mevcut geçerli ceram.x one versiyonları için Teknik Veri BilgisiError! Bookmark not defined. 3.2 In-vitro simülasyonlar Leinfelder Aşınması Marjinal bütünlük sınıf V Marjinal bütünlük sınıf II CEBL Kompozitin yeniden kesim ve yeniden bondiglenme simülasyonu Çalışma Özellikleri... Error! Bookmark not defined Çalışma Süresi... Error! Bookmark not defined Yapışkanlık... Error! Bookmark not defined. 3.4 Cilalanabilirlik... Error! Bookmark not defined. 3.5 Floresens Radyopasite ptik özellikler... Error! Bookmark not defined. 4 Renk Sistemi... Error! Bookmark not defined. 5 Klinik İncelemeler ve Uygulama ile ilgili DeğerlendirmelerError! Bookmark not defined Yıllık Sonuçlar, sınıf V, Bologna Üniversitesi, İtalya Yıllık Sonuçlar, sınıf I / II, Freiburg Üniversitesi, Almanya Yıllık Sonuçlar, sınıf II, Umeå Üniversitesi, İsveç Uygulama ile ilgili Değerlendirmeler... Error! Bookmark not defined. 6 Kullanım Kılavuzları... Error! Bookmark not defined. 7 Referanslar Şekil ve Tablo Listesi... Error! Bookmark not defined. 2

3 1 Giriş DENTSPLY DeTrey, üstün dental materyaller için ileri teknolojiler geliştirmektedir. Universal nano seramik restoratif ceram.x one*'ı geliştirmek için nano seramik teknolojisi uygulanarak büyük bir yenilik sağlanmıştır. ceram.xone, süt dişleri ve kalıcı dişlerin anterior ve posterior restorasyonları için ışıkla sertleşen, radyopak bir restoratif materyaldir. Patentli nano seramik teknolojisine dayalı ceram.xone, basitleştirilmiş bir çalışma süreci, üstün işlenebilme özellikleri ve mükemmel sağlamlığa ulaşılan doğal bir estetik sunar. ceram.x one, iki farklı renk sisteminde sunulmaktadır: ceram.x one UNIVERSAL, Posterior ve anterior dişlerin hızlı ve basit gündelik restorasyonları için uygun, konvansiyonel kompozitlerle (örn. Spectrum ) karşılaştırılabilir, yedi orta yarısaydamlık renginden oluşan tek translüsens sistemidir. ceram.x one DENTIN & ENAMEL, doğal dentine benzer yarısaydamlıklara sahip dört dentin rengi ve doğal mineyi taklit eden üç mine rengi sunan çift yarısaydamlık sistemidir. Tasarımları, minimum sayıda renk ile sağlanabilir gelişmiş estetik restorasyonlar için optimize edilmiştir. Mine renkleri için nano seramik teknolojisi, çalışma ve görsel özellikler arasında ideal bir denge oluşturur. 2 Kompozit Teknolojisi Modern, ışıkla sertleşen resin bazlı restoratifler, resinlerin kimyasına göre sınıflandırılabilir. Bu bağlamda dental kompozitler, hidrokarbon moleküler yapı esaslı ışıkla sertleşen dimetakrilik (örn. Bis-GMA, TGDMA, UDMA) ve metakrilat işlevselleştirilmiş ancak diğer şekilde reaktif olmayan dolduruculardan oluşan maddeler olarak değerlendirilmektedir. Sertleşme, resinlerin radikal polimerizasyonu sayesinde gerçekleşir. Dental restoratiflerin bir diğer önemli alt grubu olarak kompomerler, florid salınımının eşlik ettiği ilave bir iyonomer sertleşme reaksiyonunu destekleyen (sertleşme sonrası kontrollü su tutulumunu takiben) metakrilat fonksiyonelleştirilmiş reaktif doldurucuları ve poliasit ile modifiye edilmiş metakrilat resinleri içerir. * 'ceram.x one aşağıdaki bölümlerde yer alan Ceram X materyallerinin kimyasal, fiziksel ve klinik özellikleri ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiler için eşanlamlı marka adı olarak kullanılmaktadır. 3

4 2.1 Geleneksel Kompozitler Geleneksel bağlamda dental kompozitler, doldurucu partikül büyüklüğünün; hibrid, mikrohibrid ve mikrofil kompozitlerin alt grup dağılımına göre sınıflandırılır: Mikrofil kompozitler < 0.4 µm ortalama yığma boyutuna (d 50 ) sahip mikro doldurucular içerir. Dolgu yükünü arttırmak için mikrofil kompozitler ayrıca önceden polimerize edilmiş mikrofil resin de içerir (Şekil 1). Dolgu yükünü ve mekanik direnci daha da arttırmak için hibrid kompozitler, önceden polimerize edilmiş resin partiküllerinin yerine katı cam doldurucular ve mikro dolduruculu yığımlar içerir. Bu cam dolgular, yaklaşık 1 10 µm ortalama partikül büyüklüğüne (d 50 ) sahiptir (Şekil 2). Son gelişmeler, mikro-hibrid kompozitlerle sonuçlanan yaklaşık µm ortalama partikül boyutuna (d 50 ) sahip cam doldurucunun daha küçük boyutlarını sağlamıştır (Şekil 3). Şekil 1 Mikrofil bir kompozitin şematik tanımı 4

5 Hybrid Composite Microfiller < 0.4 µm Resin Glass filler: ~1-10 µm Şekil 2 Hibrid bir kompozitin şematik tanımı Micro-Hybrid Composite Microfiller < 0.4 µm Resin Glass filler: ~ µm < 0.4 µm Şekil 3 Mikro hibrid bir kompozitin şematik tanımı Genel olarak yüksek doldurucu yüklemeler mekanik direnci arttırır ve polimerizasyonun büzülme payını azaltır. Daha büyük doldurucu partiküller daha küçük yüzey alanları sayesinde ve bu partikülleri resinle ıslatmak için ilgili düşük enerji ile yüksek doldurucuların yükünü hafifletir. Diğer yandan daha küçük partiküller üstün estetik, cilalanabilirlik ve aşınma direnci sağlamak için tercih edilebilir. Ancak daha küçük partikülleri örn. alt-mikron partikülleri ıslatmak daha zordur, bunlar genellikle yığınlaştırılır ve bu da istenen etkileri kısmen denkleştirir. 5

6 Tipik olarak 50 nm boyutundaki birincil partiküller homojen olarak dağılmamıştır ancak yaklaşık 0.4 µm (400 nm) e kadar bir çapta birçok 100 nm büyüklüğünde üç boyutlu yığıştırma oluşturmak için güçlü bir şekilde birleşirler. (Şekil 1). Nano boyutlu partiküllerin homojen dağılımı ve resini tamamen ıslatması kompozitlerin estetik ve mekanik özelliklerini iyileştirmek için gereklidir ve nano teknolojik gelişimlere bağlıdır. 2.2 Nano-Seramik Teknoloji DENTSPLY 1997 yılında diş hekimliğinde ilk defa nano teknolojiyi uygulamış ve yüksek derecede dağılmış ve toplu olmayan nano doldurucularla desteklenen yenilikçi adeziv Spectrum bond u tanıtmıştır. DENTSPLY nin nano teknoloji alanında edindiği uzun süreli deneyime dayanarak ceram.x one, organik modifiye edilmiş seramik nano partiküllerden ve Spectrum bond içinde kullanıldığı şekilde nano doldurucuların ve ~1 µm lik konvansiyonel cam doldurucuların birleşmesinden oluşur (Resim 4). ceram.x one, hibrid kompozit doldurucu teknolojisini gelişmiş nano teknolojisisi ile birleştirir. Bu da nano seramik teknolojisi ile gerçekleşir. Şekil 4 Konvansiyonel kompozitle karşılaştırılan ceram.x one şematik tanımı ceram.x one nano partikülleri yenilikçi bir üretim süreci sayesinde yüksek oranda dağılım gösterirler: Silan öncülerden başlayarak organik modifiye edilmiş seramik nano partiküller, kontrollü hidroliz ve yoğuşma reaksiyonları ile sağlanır (Şekil 5). 6

7 Ceram X: Methacrylate Modified Polysiloxane Si R precursor condensing reaction Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Şekil 5 rganik modifiye edilmiş seramik nano partiküllerin işlenmesi Bir nano partikülün çoklu organik payları, bileşimin konvansiyonel resinleri ile polimerizasyonuna izin verir. Bu sayede konvansiyonel resinlerin oranını yaklaşık %50 ye kadar azaltmak mümkün olmuştur. Konvansiyonel resinlerin indirgenmiş kısımları ve nano partikül başına düşen mevcut çift bağların yüksek sayısı sayesinde sadece konvansiyonel resinler ve cam doldurucular ile formüle edilmiş kompozitlere oranla monomer sızıntısı azaltılır. rganik modifiye seramik nano partiküller bir polisiloksan omurgadan oluşur. Siloksan temelin kimyasal özelliği cam ve seramiğe benzerdir. Yoğuşma derecesi, 29 Si-NMR analizi tarafından araştırılmıştır. Şekil 6, siloksan esasının yüksek derecede yoğuşmalı olduğunu göstermektedir. 7

8 Ceram X: Nano Particles 29 Si-NMR analysis perfect, highly condensed siloxane 125 lower degree of condensation Si -175 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Şekil 6 29 Si-NMR-analizi (Mayer, 2003) Metakrilik gruplar, silikon karbon bağlar aracılığı ile silikon omurgaya bağlanır. Bu nano seramik partiküller; inorganik siloksan kısmın direnç sağladığı ve organik metakrilik kısmın da partikülleri resin matris ile uyumlu ve polimerize edilebilir kıldığı inorganik-organik hibrid partiküller olarak tanımlanabilir. Nano seramik partiküllerin yapısı, Spectrum bond içinde kullanıldığı gibi metakrilikle modifiye nano dolduruculara benzerdir (Şekil 7). Şekil 7 Nano seramik partiküllerin ve nano doldurucuların şematik yapıları Nano-seramik partiküllerin boyutu X ışın kırılması ile incelenmiş ve ~2.3 nm olarak belirlenmiştir (Şekil 8). 8

9 Nano partiküllerin boyutunu belirlemek için ure8 X ışını kırılması (Lattermann, 2003) Diş hekimliğinde kullanılmasının yanı sıra organik modifiye seramikler, kazınmaya karşı üstün dirence veya korozyona karşı korumaya sahip kaplamalar gibi çeşitli endüstriyel veya teknik uygulamalarda kullanılmaktadır. 3 Madde Özellikleri Aşağıdaki bölümler, ceram.x one ı diğer restoratiflere oranla karakterize etmek için gerçekleştirilen incelemeleri daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 3.1 Mekanik direnç ceram.x one ile ilgili basınç ve eğilme direnç değerleri firma içinde ölçülmüştür. Bu ölçümlerle esneme direnci (materyali kalıcı olarak deforme etmek için gerekli olan gücün yansıtılması) ve E-modülü belirlenmiştir. 9

10 Şekil 9 Basınç Direnci Şekil 10 Esneme direnci Şekil 11 Eğilme Direnci 10

11 Şekil 12 E-Modülü 11

12 3.1.1 Geçerli ceram.x one versiyonları için Teknik Veri Sayfası Öngörülen değerler tipik bulguları temsil eder. Özellik Birim IS 4049 ceram.x one Üniversal Dentin Mine Basınç direnci MPa 350 Eğilme direnci MPa > Eğilme modülü GPa 9 Vickers sertliği(vh5 / 30s) 60 Dolgu 1 içeriği (ağırlık / hacim) % %77 ağırlığa kadar / %55 hacme kadar Cam doldurucu boyutu (ortalama) µm Büzülme (Arşimet) % (v/v) Suda genleşme % (v/v) 0.9 Su emilimi µg/mm³ < Su çözünürlüğü µg/mm³ < Sertleşme süresi 2 mm. s 500 mw/cm² mw/cm² 30 rtam ışığına duyarlılık (10,000 s > lx) (8,000 lx) Ölçülen radyopaklık mm Al Tablo 1 Geçerli ceram.x one versiyonları için Teknik veri bilgisi Sonuçlar: ceram.x one ın mekanik özellikleri modern restoratif materyaller yelpazesindedir ve bu özellikler ceram. x one ı tüm kavite sınıflarının direkt restorasyonuna uygun hale getirir. 140 saniyelik çalışma süresi uygulama kolaylığı sağlar ve reflektör ışığı koşullarında maddeyi hazırlamak için diş hekimine yeterli süreyi verir. 1 Konvensiyonel ve nano-doldurucu; içerik renkler arasında %± 2 değişiklik gösterir 2 Internal metot. % 2.5 vol- DIN 13907:2007 ye göre 3 Çok düşük çözünürlük ve kalan emilmiş su nedeniyle negatif değer 12

13 3.2 In-vitro simülasyonlar Son klinik uygulamanın in-vitro simülasyonu, yeni geliştirilmiş maddenin beklenen klinik tutumu hakkında daha fazla bilgi sağlar. Aşınma ve marjinal kalite değerleri bir maddenin in-vitro klinik performansını öngörmek için en önemli araştırmalar arasında yer alır Leinfelder Aşınma Leinfelder Aşınma makinesi farklı aşınma modlarının simülasyonunu sağlar. Bu araştırmada çiğneme stresleri, lokal aşınmayı simüle eden polimetilmetakrilat taneciklerin (PMMA) sulu karışım ortamında paslanmaz çelik konik uçların yardımı ile bir kompozit numuneye aktarılmıştır. Aşınma öncesi ve sonrasında hacim kaybı ve aşınma yüzeylerinin maksimum yoğunluğunun belirlenebilmesi için numune yüzeylerinin 3 boyutlu profilleri çıkarılmıştır (Şekil 13) Şekil 13 Leinfelder Aşınma: 400,000 döngü 1Hz, 80 N yük, 30 rotasyon (Latta, 2003) 3 yıllık simülasyon aşınması süresi sonrasında sonuçlar, ceram.x onedentin in ( renkler dışında ceram.x oneuniversal ile aynı olan) kontrol maddeleri ile karşılaştırıldığında iyi olduğunu ve test edilen ceram.x oneenamel renk aşınmasının her ikisine göre daha az ve Esthet X üzerinde uygulanan test ile aynı seviyede olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, aşınma açısından ceram.x one ın direkt restoratiflerin tüm endikasyonları için uygun olduğu sonucuna varılabilir. 13

14 3.1.4 Marjinal bütünlük sınıf V Her ne kadar kullanılan adezive bağlı olsa da, yeni geliştirilen restoratiflerin marjinal bütünlük bağlamında incelenmesi tavsiye edilmektedir. Bu incelemede restore edilmiş dişler, %0,5 sulu füksin solüsyonunda 24 saat boyunca bırakılmış ve saf suyla 5 dakika süresince yıkanmıştır. Bundan sonra örnekler akrilik rezine eklenmiş ve bukko-lingual kısımlar, örneklerin eklendiği rezinlerden elmas testere kullanarak elde edilmiştir. ptik mikroskop altında sınıf 5 kavitelerin oklüzal ve gingival duvarları için mikrosızıntının kapsamı ayrı ayrı ölçülmüştür. Restorasyon boyunca mikrosızıntı miktarının (Şekil 15) dereceleri Tablo 2 de ve Şekil 14 te gösterilmiştir. Derece Açıklama 0 Hermetik kapama, sızıntı yok 1 Hafif mikrosızıntı, duvarın yarısından fazlasına sızmayan boya 2 rta mikrosızıntı, duvarın yarısından fazlasına sızan fakat aksiyal duvarı geçmeyen boya 3 Yoğun mikrosızıntı, aksiyal duvar dahil tüm duvara ulaşan boya Ceram X: Microleakage class V Tablo 2 Boya penetrasyonunun dereceleri (Rosales, 2003) Class V Cavities (TC 250 x s) 2 cclusal Wall = Enamel 0 3 Micro-Leakage Permeability 1 Gingival Wall = Dentine Microleakage grades: 0: hermetic seal 1: mild 2: moderate 3: massive Dentin permeability: 0: negative, dentin tubules sealed 1: positive, absence of dentin tubules sealing. Rosales JI, University of Granada, Spain Şekil 14 Mikrosızıntı ve dentin geçirgenlik dereceleri (Rosales, 2003) 14

15 Şekil 15 Mikrosızıntının dereceleri (0-3) ve istatistiksel gruplama (a-d) (Rosales, 2003) En güncel restoratif sistemlerle yapılan ek araştırmalarda 24 saatlik değerlerle karşılaştırıldığında uzatılmış termo döngünün yarattığı etkiyi incelemiştir. Şekil 16 Mikrosızıntının dereceleri (0-3) ve istatistiksel gruplama (a-f) (Rosales, 2005) Etch&Rinse adezivler, prime&bond one etch&rinse ve Spectrum bond ile veya Self-Etch adeziv Xeno III birlikte ceram.x one dan yapılan restorasyonlar diğer tüm kontrol grupları ile karşılaştırıldığında daha az marjinal sızıntı göstermiştir. 15

16 3.1.5 Marjinal bütünlük sınıf II Bu araştırmada örnekleri yıpratmak için bir çiğneme simülatörü kullanılmıştır. Mineyle sınırlı aproksimal sınıf II kaviteleri ve dentine uzayan diğer kaviteleri prepare etmek yeni çekilmiş molarlar kullanılmıştır. Arttırma dolgu tekniği uygulaması Şekil 17 de açıklanmıştır. Şekil 17 Sınıf II için kullanılan arttırılan dolgu tekniği (Manhart, 1999) 5 ve 55 C arasında 2,000 termo döngülü ve 50 N kuvvette 50,000 çiğneme hareketli restorasyonlara baskı uyguladıktan sonra duplikatlar üretilmiş ve 200x büyütmeli SEM mikroskopu altında aproksimalde yüzey marjinleri incelenmiştir. Öngörülemeyen marjinler, boşluk(>1µm), şişme ve alan oranları kaydedilmiştir. Aynı operatör ve aynı deneysel koşullar altındaki güncel inceleme ve daha önceki araştırma sonuçları Şekil 18 de özetlenmiştir. 16

17 Şekil 18 Çiğneme simülatöründe yıpratıldıktan sonra marjinlerin mükemmel dağılımı (ceram.x one: Manhart, 2003; Tetric Ceram: Manhart, 2002) Sınıf II restorasyonların mikrosızıntı testi aşağıdaki restoratif sistemlerle aynı koşullar altında gerçekleştirilmiştir: prime&bond one etch&rinse&ceram.x oneuniversal(u), Syntac&TetricEvoCeram (TEC), Single Bond2& Z250 (SB1XT), ve ptibond Solo Plus &ceram.x oneuniversal(bs+). Şekil 19 Sınıf II restorasyonların mine marjinlerindeki mikrosızıntı değerleri (Manhart 2005) 17

18 Şekil 20 Sınıf II restorasyonların dentin marjinlerinde mikrosızıntı değerleri (Manhart 2005) Sonuçlar ceram.x one ya prime&bond one etch&rinse ile ya da Spectrum bond veya Xeno III ile birlikte diğer kontrol gruplarına benzer veya onlardan daha iyi marjinal bütünlük sunmaktadır CEBL Kompozitin yeniden kesim ve yeniden bondingleme simülasyonu Farklı saydamlıklar kullanıldığında estetik restorasyonların son görünüşü birçok şeye olduğu gibi doğru tabakalamaya bağlıdır. Bu durum özellikle yeni madde ve tabakaların doğru kalınlığı sağlanamadığı öğrenme eğrisinin başında görülmektedir. Her tabakanın doğru kalınlığını bilmek için tüm restorasyonun önceden yapılması yerine CEBL-tekniği Cut-Back, Etch, Bond, Layer sonraki tabakayı yerleştirmeden önce etch etmek ve uygulamak veya tabakalamanın çok kalın olduğu vakalarda sertleşmiş kompozitin indirgenmesi tavsiye edilmektedir (Blank, 2003). Tabakalar arasında herhangi bir uygulama yapmadan, pozitif kontrolün olduğu kompozit tabakaların ve test grubunun 320 grit aşındırma, 15 saniye fosforik asitle etch etme, adeziv Spectrum bond uygulamasının ve son olarak kompoziti yerleştirmenin içerdiği sonuçlar Şekil 21 de gösterilmiştir. Negatif kontrol için kompozit, tabana yerleştirilmiş fakat diğerinde kompozit uygulanmamıştır. 18

19 Şekil 21 CEBL tekniğinden sonra Bağlantı Gücü (Latta, 2003) Benzer protokolle prime&bond one etch&rinse, ceram.xone ın tekrar bağlanmasına olanak sağladığını göstermiştir. Sonuçlar Sonuçlar bir restorasyonun yerleştirilirken ceram.x one ın tekrar bodinglenmesinin her tabaka arasındaki bağlantı gücünü kötü etkilemediğini göstermiştir. 3.2 Çalışma özellikleri Çalışma süresi ceram.x one, yenilikçi özel bir sızdırmaz inhibitör sistemine sahiptir (Şekil 22). Çalışma süresi yüksek derecede translüsens mine renklerinde bile 180 sn dir (10,000 Lux de). perasyon alanına odaklanmış reflektör ışığı ile karşılaştırılabilen ağır koşulları simüle eden 20,000 Lux deki ölçüm sonuçlar Şekil 24 te gösterilmiştir. Bu uzatılmış süre, çalışma sırasında en elverişli ortamı sağlamaktadır. Sızdırmaz inhibitör molekülü ağ örgüsü içine doğru polimerize olur ve sızma yapmaz. S* Şekil 22 Yeni sızdırma yapmayan inhibitörün şematik tanımı 19

20 ceram.x oneuniversal ve ceram.x onedentin & ENAMEL in çalışma süresinin sonuçları Şekil 23 te birçok restoratifle karşılaştırılmıştır. Şekil 23 Farklı restoratiflerin ve şefaflıkların çalışma süreleri Şekil 24 Yüksek ışık yoğunluğunda çalışma süresi (20,000 Lux) Sonuç ceram.x one diğer birçok kompozite oranla yüksek ortam ışığı altında bile diş hekimine kompoziti yerleştirmek ve şekillendirmek için daha uzun zaman sağlar Yapışkanlık Pasta kıvamında madde ile çalışmak hem restorasyon sırasında rahatlık hem de uzun dönem sonuçları için çok önemli bir faktördür. Kavitelere yapışan maddeleri yerleştirmek ve el aletini geri çekmek adezivde veya bir önceki kompozit tabakasında polimerizasyondan önce bile boşluklar oluşturabilir. 20

21 Bu çalışmada, mevcut mine renkleri dâhil birçok materyalin yapışkanlığının belirlenebilmesi için daha güncel bir metot (Al-Sharaa ve diğerleri, 2003) kullanılmıştır. Maddenin üstüne metal bir alet yerleştirildiğinde ve daha sonra geri çekildiğinde adezyon, maddenin asıl kohezyonundan daha düşük olana kadar, madde yukarıya doğru parçalanmıştır. Rezin şablonu (Şekil 25) daha sonra sertleştirilmiş ve ortalama yükseklik (Şekil 26) ve yüzey alanı ölçülmüştür. Şekil 25 Rezin şablonun yüksekliğinin belirlenmesini gösteren grafik (Watts ve diğerleri, 2003) Şekil 26 Metal aletlere yapışkanlık (Watts ve diğerleri, 2003) Sonuç: 1325 restorasyonun kullanıldığı bu çalışmada diş hekimlerinin ceram.x one için metal yapışkanlığın azaltılmış olduğunu en önemli avantaj olarak belirtmesi araştırma sonucunu desteklemektedir. 21

22 3.4 Cilalanabilirlik Üstün estetik restorasyonlar diş hekimlerinden en çok istenilen endikasyonlardan biridir. Renk uyumunun (bakınız bölüm 4) ve doğal dişin şeklinin yanı sıra restorasyonun yüzey morfolojisi yüksek estetik bir sonuç yakalamak için çok önemlidir. Bu araştırmada, orta grenli R a ile aşağıdaki farklı aşamalarda (Tablo 3) cilalamadan sonraki yüzey kalitesi ölçülmüştür (Şekil 27) SofLex Enhance Klinik durum Aproksimal yüzeyler klüzal yüzeyler 1. aşama Kalın disk Elmas freze : 30 µm 5 defa 5 defa 2. aşama rta disk Enhance disk 5 defa oluklar kaldırılana kadar 3. aşama İnce disk Prisma parlaklık normal 10 defa 20 saniye 4. aşama Süper ince disk Prisma parlaklık ekstra ince 10 defa 20 saniye Tablo 3 Farklı klinik durumların cilalanması için protokoller (Salomon, 2003) Şekil 27 Aproksimal ve oklüzal yüzeyler için simüle edilen cilalama prosedürlerinden sonra yüzey sertliği (Salomon, 2003) Birçok restoratif maddede farklı tek aşamalı cilalama sistem etkileri, cilalamadan sonraki Ra değerleri ile aşağıdaki çalışmada incelenmiştir. 22

23 Şekil 28 Farklı tek aşamalı polisaj sistemleri ile cilalama işleminden sonra kompozitlerin Ra değerleri (Ergücü, 2007) PoGo kullanımı tüm kompozitlerde gözle görülür derecede pürüzsüz sonuçlar vermiştir. Tüm test edilen üç polisaj sistemi uygulanan TetricEvoCeram ile karşılaştırıldığında ceram.x one, cilalamadan sonra daha pürüzsüz yüzeyler sağlamıştır. Genel olarak yüzey pürüzlülüğü hem kompozitten hem de cilalama sisteminden etkilenmiştir. Sonuç ceram.x one için Enhance veya PoGo Polisaj sistemleri kullanılarak daha az yüzey pürüzlülüğü ve yüksek parlaklık sağlanmıştır. 3.3 Floresens Şekil 29 da görüldüğü gibi diğer restoratifler yetersiz floresens özellik gösterirken ceram.x one yeterli floresens özellik sunmaktadır. Siyah ışığa maruz kalan floresens olmayan restorasyonlar, kayıp diş yapısını belirleyerek, maskelenmeme etkisine eğilimli olacaktır. 23

24 Şekil nm dalga boyu ışıkta floresens 3.4 Radyopasite ceram.x one ın radyopasite ölçümleri ile birlikte (2 mm Al), birçok restoratif maddeyi optik olarak karşılaştırmak için radyografi alınmıştır (Şekil 30). 24

25 Şekil 30 Radyopasiteyi karşılaştırmak için 2 mm. kalınlıkta örneklerin radyografileri Sonuç ceram.x one dengeli radyopasite sunar ve radyografilerde kolaylıkla görüntülenebilir. 3.5 ptik Özellikler ceram.x one iki farklı sistemde sunulur: üniversal tek translüsens sistemi ceram.x oneuniversal ve dişlerin doğal üretimi için kullanımı kolay dual translüsens sistem ceram.x onedentin & ENAMEL. ceram.x onedentin & ENAMEL in sadece dört dentin rengi ve üç mine rengi tüm VITA renk aralığını kapsamak için yeterlidir. Bu durum yedi renk içinde renk tonu ve opaklığın doğru ayarı sayesinde mümkündür. (Beyazlatılmış dişleri restore etmek için ek bir renk (DB) sunulmuştur). Ölçümler CIE L*a*b* sistemi esaslıdır ve hesaplamalar DIN 5033, bölüm 3 ve DIN 6174 ye göre yapılır. Şekil 31 de tüm ceram.x one DENTIN & ENAMEL renklerinin opaklığı 4 gösterilmiştir. VITA A2 olarak adlandırılan çeşitli maddelerin opaklığı Şekil 32 de gösterilmiştir. ceram x.one sadece bir translüsens derecesinde diğer maddelerin opaklığında yer almaktadır. 4 Yüzde olarak Y-değer siyah arka plan / Y değer beyaz arka plan 25

26 Diğer yandan, Şekil 32 de gösterilen ürünler arasında ceram.x one; insan minesinin ve dentininin opasite farklılığını yansıtan, mine ve dentin renkleri arasındaki opaklık farklılığında sunan yegane çift translüsens sistemdir. Şekil 31 ceram.x onedentin & ENAMEL renklerin opasitesi (Yb/Yw) Dietschi (2000) dentin ve mine değerleri. Şekil 32 Tek ve çift translüsens restoratif materyallerin opasiteleri (Yb/Yw). Dentin ve mine değerleri / Dietschi (2000) Renk tonu 5 dağılıma dikkat edin. C* (renk doygunluğunu yansıtır) Şekil 33 te gösterilmiştir. Renkler arasındaki 5 Bu yayılımı karşılamak için diğer sistemlerde üç ya da daha fazla translüsens gerekir. 5 C* = (a*² + b*²) 26

27 Şekil 33 ceram.x one ın renk tonu C* ceram.x onedentin & ENAMEL sistemi düzenli bir şekilde tasarlanmıştır - bu da renkler arasındaki (Şekil 34) genel farklılıkta (ΔE) yansıtılmıştır. Bu durum günlük tedavide renklendirme konseptini daha kolay öğrenmeyi ve anlamayı sağlar. Şekil 34 Mine ve dentin renkleri için ΔE değerleri Dentinde daha yüksek renk yoğunluğu ve minede daha düşük opasite gösteren yaşlı dişlerle karşılaştırıldığında, genç dişler daha opak ve açık renkli olup düşük renk yoğunluğuna sahiptir. Bu durum yüksek yoğunluklu renklerin daha az parlaklık ve opasite gösterdiği ceram.x onedentin & ENAMEL sisteminde yansıtılmaktadır (Şekil 35). Şekil 35 Restorasyonun son rengini etkileyen özelliklerin şematik gösterimi 27

28 Sonuç ceram.x onedentin & ENAMEL in renklendirme konsepti düzenli olarak tasarlanmıştır ve doğal dişlerin renk özelliğini yansıtmaktadır. Bu nedenle, diş hekimini estetik restorasyonlar üretme açısından destekler. 4 Renk Sistemi ceram.x one doğal diş renklerinin restorasyonu için tüm estetik ve pratik talepleri karşılamak üzere üretilmiştir. Restorasyonların hızlı üretimi ve gelişmiş estetik sonuçları yakalamak için kolay renklendirme sistemi amaçlanmıştır. Yani, iki ayrı renklendirme sistemi bir üründe toplanmıştır. ceram.x one doğal diş maddelerinin renklerine bağlı olarak üretilmiştir; her iki sistem de VITA sistemine referans sunar. ceram.x oneuniversal a1, a2, a3, a3.5, a4, c1 ve c2 renkleri ile ceram.x one tüm defektin komple restorasyonu için orta translüsens değerde (örneğin, Spectrum veya Dyract XP a benzer şekilde) yedi renk sunar. ceram.x oneuniversal konsepti, anterior ve posterior restorasyonların hızlı ve kolay üretimi için uygundur. Tüm Vitapan Classical renk yelpazesini kapsamak için yedi adet ceram.x oneuniversal rengin her biri renk ve canlılık açısından bazı VITA renkleriyle uyumludur. Estetik talep edilen vakalarda, ceram.x onedentin & ENAMEL sistemi dört dentin (d1 d4) ve üç mine rengi (e1 e3) sunar. Renk değerleri ve yarısaydamlıkları doğal diş maddelerine benzer seviyededir. Çeşitli kombinasyonlarındaki yedi adet ceram.x onedentin & ENAMEL rengi diş hekimine üstün optik sonuçlardan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Paket, VITA renk skalasının arkasına sabitlemek için uygun yapışkan renk kombinasyon etiketiyle (Şekil 36) birlikte sunulmaktadır. Bu etiket, diş hekiminin VITA rengine uygun özel ceram.x one (hem UNIVERSAL hem de DENTIN & ENAMEL) rengini hızlıca seçmesini sağlar. Şekil 36 ceram.x oneuniversal ve ceram.x onedentin & ENAMEL in VITA referansı için renk etiketi 28

29 ceram.x oneuniversal ve ceram.x onedentin & ENAMEL sistemleri ayrı olarak temin edilebilir. 5 Klinik İncelemeler ve İşleme Değerlendirmeleri Hem firma içinde hem de dışarda yapılan in-vitro incelemelerin önemine rağmen yeni restoratif teknolojilerin etkililiği ilgili son kesinliği sadece klinik araştırmalar sağlar. Bu nedenle farklı kavite sınıflarında ceram.x oneuniversal için çeşitli klinik araştırmalar yapılmıştır. Araştırmada restoratif materyal; prime&bond one etch&rinse in ve üçüncül butanol esaslı etch&rinse adezivin (DENTSPLY geliştirme kodu: K-0127) deneysel formulü ile kombin edilerek uygulanmıştır. 5.1 Sınıf V için 4 Yıllık Sonuçlar, Bologna Üniversitesi, Italya Restoratif tedavide adezyon potansiyel zayıflık olduğundan, sınıf V kavitelerde klinik başarı verileri önemlidir. Bologna Üniversitesi/ Italya, peratif Diş Hekimliği Bölümü Başkanı, Profesör Dr. G. Dondidall rologio çürüksüz servikal lezyonların restorasyonu üzerine uzun bir klinik inceleme yapmıştır. 100 ceram.x one restorasyonu 50 hastaya uygulanmıştır. 50 Esthet X (DENTSPLY) restorasyon kontrol grubu olarak alınmıştır. Araştırma, dentin ve mine adezivleri için Amerikan Diş Hekimleri Birliği nin (ADA) revize ilkelerine göre hazırlanmıştır. Ryge kriteri uygulanmıştır. 48 aylık çalışma sonuçları Tablo 4 te gösterilmektedir. Kriter ceram.x one / K-0127 [n] Esthet X / K-0127 [n] alpha bravo charl. delta alpha bravo charl. delta Retansiyon Post-operatif hasssasiyet ( ) Marjinal renk değişimi Marginal bütünlük Sekonder çürükler Restorasyonun şekillendirilmesi Tablo 4 Sınıf V için 48 aylık sonuçlar (Dondidall'rologio, 2007) 29

30 4 yıldan sonra başarı oranı her grupta yaklaşık %97,7 dir. ADA nın Başarı kriteri karşılanmıştır Yıllık Sonuçlar, Sınıf I / II, Freiburg Üniversitesi, Almanya Restoratif materyallerin ana endikasyonlarından biri olarak maddelerin klinik tutumu, sınıf I ve II kavitelerde başlıca konudur. Bu bağlamda Albert-Ludwigs-Üniversitesi/ Freiburg-Almanya, peratif Diş Hekimliği Bölümü, (Başkan: Profesör Dr. E. Hellwig) kontrollü bir sınıf I ve II araştırması yapmıştır. Ana Araştırmacı Priv.-Doç. Dr. P. Hahn ın gözlemi altında, 43 ceram.x one restorasyonu ve 43 kontrol (Tetric Ceram/ Syntac Classic), 43 hastaya uygulanmıştır. Araştırma, posterior restorasyonların kompozit rezin materyalleri için ADA kriterlerine göre hazırlanmıştır. Ryge kriteri uygulanmıştır. 27 hastada 48 aylık sonuçlar Tablo 5 te gösterilmektedir. Kriter ceram.x one / K-0127 [%] Tetric Ceram / Syntac Classic [%] alpha bravo charl. delta alpha bravo charl. Delta Retansiyon Post-operatif hasssasiyet Marjinal renk değişimi Marjinal bütünlük Sekonder çürükler Anatomik form Renk stabilitesi Yüzey özellikleri Tablo 5 Sınıf I ve II için 48 aylık sonuçlar (Schirrmeister, J., Hahn, P. ve diğerleri, 2007) Herhangi bir kriter için gruplar arasında istatiksel anlamda önemli farklılıklar gözlenmemiştir. Dokuz ay sonra bir ceram.x on restorasyonu kök kanal tedavisi için çıkartılmıştır. Aynı hastada 48 aylık kontrolden önce Tetric Ceram restorasyonu çıkartılmıştır. Dört yıldan sonra genel başarı oranı (ceram.x one) %92,6 ve (Tetric Ceram) %96,3 tür. ADA nın Başarı kriteri karşılanmıştır. 30

31 5.3 4 Yıllık Sonuçlar, Sınıf II, Umeå Üniversitesi, İsveç Bir diğer sınıf I ve II çalışması Profesör Jaan van Dijken ve Ulla Pallesen desteği altında Umeå Üniversitesi/ İsveç, peratif Diş Hekimliği Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, ADA nın posterior restorasyonlarda kompozit rezinler ilkelerine göre tasarlanmıştır. 92 si bir self-etch adezivle (Xeno III) kombin halinde; 73 ü etch&rinse adezivle (Excite Recall 3,6 ve 12 ay; 2,3 ve 4 yıl süreyle uygulanmıştır) kombin edilerek 165 ceram.x one restorasyonu 78 hastaya uygulanmıştır. 162 restorasyonun 48 aylık sonuç özeti (91 Xeno III/ceram.x one ve 71 Excite/ceram.x one) Genel gözlemler Self-etch primer ve nano-dolduruculu rezin kompozit restoratif maddenin çalışma özelliklerinin kolay ve uyumlu olduğu gözlenmiştir. Post-operatif hassasiyet, 1-3 hafta sonra altı dişte gözlemlenmiştir: Çiğneme kuvvetleri nedeniyle üç XenoIII/ceram.x one restorasyonunda ve çiğneme kuvvetleri ve soğuk uyaranları nedeniyle üç Excite/ceram.x one restorasyonunda. 4 yıllık sonuçlar Araştırma sırasında on bir başarısız restorasyon gözlemlenmiştir: yedi Xeno III/ceram.x one (%7,7; üç premolar ve dört molar diş) ve dört Excite/ceram.x one (%5,6; dört molar diş), bu sonuçlar Xeno III grubu için %1,9 ve Excite grubu için %1,4 yıllık başarısızlık oranını ortaya çıkarmıştır. Xeno III grubu için başarısızlık nedenleri ve yıllar şöyledir: çatlak (1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 4 yıl), tüberkül çatlağı (3 yıl) ve çürükler (3 yıl). Excite grubu için başarısızlık nedenleri ve yıllar şöyledir: çatlak (2 yıl, 3 yıl), çürük ve çatlak (3 yıl) ve endodontik nedenler (2 yıl). Üç restorasyonda küçük çatlaklar gözlemlenmiş ve polisaj ile restore edilmiştir. Başlangıç tarihi ile dört yıl arasında, renk uyumunda önemli derecede azalma görülmüştür. Gözlemlenen renk değişimleri kabul edilebilir aralıktaydı ve bonding grupları arasında önemli farklılıklar gözlemlenmedi. İki grupta da restorasyonların yüzde yirmisinde hafif marjinal renk değişikliği görülmüştür. Başlangıç tarihindeki pürüzsüzlük özelliklerden, dört yıllık gözlemlenen pürüzsüzlük özelliklerine kadar nano-hibrid kompozitin yüzey özelliklerinde klinik değişim gözlemlenmemiştir. Etch&rinse ve self etch tekniği arasındaki intra-individüel karşılaştırmalarda önemli farklılıklar gözlemlenmemiştir. Değerlendirilen değişkenler için sonuçlar: 31

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. ÖNCÜ DENTAL A.Ş. www.oncudental.com

FİYAT LİSTESİ. ÖNCÜ DENTAL A.Ş. www.oncudental.com FİYAT LİSTESİ 2010 Direkt, İndirekt Restorasyon malzemeleri Ve yardımcı Cihazlar. Vitrebond Cam İonomer Kaide Işıkla sertleşir. Kompozit, amalgam ve indirekt restorasyonların altında kaide-örtü olarak

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

TOKUYAMA EE-BOND +KDV +KDV +KDV +KDV. EE-BOND REFİL - 1 şişe, 5mL. SET - ÜRÜN İÇERİĞİ - 1 şişe, 5mL - 25 aplikatör (süper ince) - 1 gode

TOKUYAMA EE-BOND +KDV +KDV +KDV +KDV. EE-BOND REFİL - 1 şişe, 5mL. SET - ÜRÜN İÇERİĞİ - 1 şişe, 5mL - 25 aplikatör (süper ince) - 1 gode İÇİNDEKİLER TOKUYAMA EE-BOND...2 ONE-UP BOND F PLUS...3 TOKUYAMA BOND FORCE...4 TOKUYAMA BOND FORCE PEN...5 ESTELITE SIGMA QUICK...6 ESTELITE POSTERIOR QUICK...7 PALFIQUE ESTELITE LIGHT VISCOSITY...7 ESTELITE

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

Sayın İş Ortaklarımız,

Sayın İş Ortaklarımız, Sayın İş Ortaklarımız, 1978 yılında diş laboratuarı olarak başlayan iş hayatımız 1981 yılında aile büyüklerimizden Kaya Yaman ve Selami Yaman tarafından Merkez Diş Deposu unvanı ile kurulmuştur. Firmamız

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Araştırma/ Research Article TERMAL SİKLUSUN MİKROSIZINTIYA ETKİSİNİN SINIF V KAVİTELERDE KOMPOZİT RESTORASYONLARDA İN VİTRO İNCELENMESİ # IN VITRO INVESTIGATION OF EFFECT OF THERMOCYCLING ON MICROLEAKAGE

Detaylı

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Pratik Konular

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Pratik Konular DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Turkish Edition İSTANBUL, TEMMUZ-AĞUSTOS 2008 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10,00 YTL CİLT: 5 SAYI: 4 Kısa Kısa Haber & Yorum Yenilik Pratik & Konular Uygulama Endüstri

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT Araştırma/ Research Article FARKLI POLİSAJ SİSTEM VE TEKNİKLERİNİN ÜÇ FARKLI KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF THE DIFFERENT POLISHING SYSTEMS AND TECHNIQUES ON SURFACE ROUGHNESS OF

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

Rieter Spun Yarn Systems'in Müşteri Dergisi Vol. 23 / No. 58. Aralık 2011 / TR /2011

Rieter Spun Yarn Systems'in Müşteri Dergisi Vol. 23 / No. 58. Aralık 2011 / TR /2011 Rieter Spun Yarn Systems'in Müşteri Dergisi Vol. 23 / No. 58. Aralık 2011 / TR link 2 /2011 04 EVENTS ITMA 60 yıldır kıyaslama kriterleri oluşturmuştur 08 ITMA 2011 Barselona 14 OUR CUSTOMERS Sportking

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Sol-Gel Seramik Kaplamaları

Sol-Gel Seramik Kaplamaları Nonstick kaplanmış tüm ev gereçleri ile ilgili bilmeniz gereken herşey ÜCRETSİZ. Sol-Gel Seramik Kaplamaları S Bu yeni kaplama seçeneğinin kim, ne, nerede, neden ve nasılı Sol-gel teknolojisi nedir? ol

Detaylı

CeramTec Tıbbi Ürünleri BIOLOX delta

CeramTec Tıbbi Ürünleri BIOLOX delta CeramTec Tıbbi Ürünleri BIOLOX delta Bilimsel Bilgi ve Performans Verileri Kalça Artroplastisinde Temel Konular Osteoliz Total kalça artroplastisi tüm cerrahi işlemler içinde en başarılılarından biri olsa

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı