DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000"

Transkript

1 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en

2 TÜRKÇE İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum : 7 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 8 GENEL BAKIŞ 8 Önemli Özellikler 8 Arama Özellikleri 9-10 KURULUM VE TEMEL FONKSIYONLAR 9 Ambalaj İçeriği 9 El Cihazı ve Baz Ünitesi Genel Bakış 10 Baz Ünitesi Kurulumu 10 El Cihazının Kurulumu SKYPE A BAŞLARKEN 11 Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma 12 Skype a Oturum Açma 13 Skype ta Oturum Kapatma 13 Ana Ekran 14 Ana Menü 14 Ana menü tablosu: 14 Kontak Ekleme 15 Bir SkypeOut Kontak Eklemek İçin 15 Bir Sabit Hat Numarasını Kontak Listesine Eklemek İçin 15 Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin 16 Arama Yapma ve Cevaplama 16 Bir Aramayı Cevaplamak İçin 16 Bir Görüşmeyi Reddetmek İçin 16 Bir Aramayı Sonlandırmak İçin 16 Bir Sabit Hat Araması Yapmak İçin 17 Bir SkypeOut Görüşmesi Yapmak İçin 18 Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin 18 Kontaklar dan Bir Arama Yapmak İçin 18 Arama Kayıtlarından Bir Arama Yapmak İçin 19 Ağdan Bir Arama Yapmak İçin 19 Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlamak İçin 19 Mikrofonun Sesini Kapatmak İçin GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

3 İÇİNDEKİLER SKYPE AYARLARI 22 Skype Ayarları Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek İçin 22 Kişisel İletinizi Ayarlamak İçin 24 Parolanızı Değiştirmek İçin 24 Oto Giriş ya da Manuel Oturum Açmayı Seçmek İçin 25 Kişisel Sesli Mesaj Selamlama Mesajını Oluşturmak İçin 25 Sesli Mesaj Dinlemek İçin 25 Gizliliği Ayarlamak İçin 26 Bildirim 27 Telefon Ayarları 27 İnternet Ayarları 27 Tonlar 27 Gelen Çağrı Uyarısını Değiştirmek İçin 28 Harici Zil Sesini Değiştirmek İçin 28 Tuş Tonlarını Ayarlamak İçin 28 El Cihazının Dilini Değiştirmek İçin 28 Tercih Edilen Hattı Ayarlamak İçin 29 Zaman Ve Tarihi Ayarlamak İçin 29 Saat Dilimini Ayarlamak İçin 29 Yaz Saati Uygulamasını Ayarlamak İçin 30 Kayıt 30 Kayıt Moduna Girmek İçin 30 Bir El Cihazını Kaydetmek İçin 30 Bir Baz Cihaz Seçmek İçin 30 Bir El Cihazının Kaydını Silmek İçin 31 LCD Zaman Aşımını Ayarlamak İçin 31 Kontrastı Ayarlamak İçin 31 Otomatik Konuşma Fonksiyonu 32 Baz Ayarları 32 Bazın Zil Sesini Ayarlamak İçin 32 Çevirme Ayarları 32 Flash Süresini Ayarlamak İçin 32 Otomatik Duraklatmayı Ayarlamak İçin 33 Flash Modunu Ayarlamak İçin 33 Arama Engellemeyi Ayarlamak İçin 33 LCR yi (En Kısa Yol) Ayarlamak İçin 34 PIN i Değiştirmek İçin 34 Varsayılan Ayarlar 34 Sistemin Sıfırlanması 34 Sistemi PIN Olmadan Sıfırlamak İçin: KONTAK LİSTESİ 35 Kontak Listenize Erişmek İçin TÜRKÇE 3

4 İÇİNDEKİLER 35 Kişi Ayrıntılarını Değiştirme Talebi 36 Bir Kontağı Yeniden Adlandırmak İçin 36 Bir Kontağı Kaldırmak İçin 36 Bir Kontak Engellemek İçin 36 İrtibat Taleplerini Kontrol Etmek İçin ARAMALARI İŞLETME 37 Bir İntercom Araması Yapmak İçin 37 Arama Bekletme 37 Etkin Bir Aramayı Beklemeye Almak / Beklemeden Geri Almak 37 Skype Aramalarý Arasýnda Geçiþ Yapmak İçin 37 Sabit Hat Araması İle Skype Araması Arasında Geçiş Yapmak İçin 38 Tüm Aramaları Yönlendirmek İçin 38 Skype Konferans Görüşmesi 39 Bekleyen Mesaj Göstergesi Fonksiyonu SORUN GİDERME TEKNİK BİLGİLER 4

5 GÜVENLİK BİLGİLERİ Kalp pili olan kiþiler telefonu kullanmadan önce doktorlarýna danýþmalýdýr. Eðer bir iþitme cihazý takýyorsanýz, Dect telefonunuzun baz ile el cihazý arasýnda radyo dalgalarý göndererek çalýþtýðýný ve bunun iþitme cihazýnda parazite neden olabileceðini unutmayýn. 1. Telefonunuzun herhangi bir parçasýný benzin, tiner ya da diðer çözündürücü kimyasallarla TEMÝZLEMEYÝN; bunlar telefonunuzda kalýcý hasara neden olabilir. Bu hasar Garanti kapsamýnda deðildir. Gerektiðinde cihazý nemli bir bezle temizleyin. Islak bir bezle silmek elektrik çarpmasýna neden olabilir. 2. Bu cihazý uçucu ya da patlayýcý maddelerin bulunabileceði yerlerde KULLANMAYIN. 3. Ana cihazýn ýslanmasýna ÝZÝN VERMEYÝN. Islakken ya da su içindeyken kullandýðýnýzda elektrikli cihazlar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Telefonunuzu fýrtýnalý bir havada asla kullanmayýn. Bölgenizde fýrtýna olduðunda ana cihazý telefon hattýndan ve þebeke prizinden çekin. Yýldýrýmdan kaynaklanan hasar Garanti kapsamýnda deðildir. 4. Dect telefonunuz kullaným sýrasýnda belli miktarda ýsý üretecektir. Bu nedenle bu cihazýn antika, kaplama ya da hassas mobilya yüzeyleri ile doðrudan temas edecek þekilde YERLEÞTÝRÝLMEMESÝ önerilir. 5. Pilleri normal ev çöpüne ATMAYIN, hiçbir zaman YAKMAYIN ya da delinebilecekleri bir yere KOYMAYIN. 6. Dect telefonunuz, diðer elektronik cihazlar, bilgisayarlar, radyo, TV, radyolu alarmý saatler vb. ile enterferans oluþturabilecek radyo sinyalleri yayar. Dect telefonunuz baz ile diðer cihazlar arasýnda en az bir metrelik bir mesafe saðlanmalýdýr. Bu, böyle bir giriþimin oluþma riskini en aza indirecektir. 7. Yanýnýzda bulundurmanýz gerekmediðinde, pillerin þarjýný korumak için el cihazlarýný baz ya da þarj ünitesinin üzerinde býrakýn. 8. Eðer bir görüþme sýrasýnda ayakta dolaþýrken bir uyarý sesi duyarsanýz ve/veya el cihazýnýn kulaklýðýndaki ses zayýf ya da bozuk gelmeye baþlarsa ana cihazýn kapsama alanýnýn dýþýna çýkýyor olabilirsiniz. 20 saniye içinde, uyarý sesi kesilene kadar ana cihazýn yakýnýna gelin. Aksi takdirde görüþme kesilebilir. 9. Baz aþaðýdaki konumlarda, yatay bir yüzeye yerleþtirilmelidir: Uyarılar: - Elektrik kesilmesi durumunda veya adaptör prize bağlanmadığı zaman ana ünite ve ahize çalışmayacaktır. Elektrik kesildiğinde veya adaptör prizden çıkarıldığında telefon listesi, çağrı listesi hafızası etkilenmez. - DECT standardına göre, her iki telefonda da GAP özelliği varsa TÜRKÇE 5

6 GÜVENLİK BİLGİLERİ telefonuzun ahizesi başka bir telefonun ana ünitesine bağlanabilir. Gene de ürünler arasında fonksiyon farklılıkları olabilir. - LCD ekranı net olarak görmek için ahizeye dik açıdan bakmak gerekir. - Ahizeniz ana ünite üzerindeyken biraz ısınabilir. Adaptörünüzün de ısınması normaldir. 1. Baz adaptörünün fiþi 230 V AC þebeke prizine ulaþabilmelidir; þebeke elektrik kablosunu asla uzatmaya çalýþmayýn. 2. Telefon kablosu telefon hattý prizine ya da uzatma prizine eriþmelidir. 3. Baþka bir telefona yakýn olmamalýdýr; bu, radyo giriþimine neden olabilir. 4. Bir lavabo, küvet ya da duþa veya ýslanabileceði herhangi bir yere yakýn olmamalýdýr. 5. Diðer elektrikli cihazlara, buzdolaplarýna, çamaþýr makinelerine, mikrodalga fýrýnlara, TV lere, flüoresan lambalara ve benzerlerine yakýn olmamalýdýr. Uyarý! Yanlýþ tipte pil takýldýðýnda patlama riski vardýr. Kullanýlmýþ pilleri talimatlara göre atýn. Ambalaj İçin Uyarı! Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır. Pil İçin Uyarı! Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Üründe bulunan Pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. Pili geri dönüştürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun. 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten, artık kullanılamayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir.bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

7 GÜVENLİK BİLGİLERİ Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum : EEE Yönetmeliğine Uygundur. Aldığınız ürün, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. PCB Uygunluğu: PCB (Poliklorlubifenil ) içermez. Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 1. Alt ünite güç adaptörünün fişten çekilmesi durumunda ahize alt ünite ile bağlantıyı kurmaya çalışacağından çok kısa sürede pilleri tüketecektir. Enerji tasarrufu amacıyla telefonunuzu kullanmayacağınız zamanlarda adaptörün fişini çekerken ahizenin pillerini de çıkarınız. 2. Pillerin ömrü dolduğunda orijinaliyle aynı değerli (550 mah) NiMH piller kullanınız. Aksi halde şarj işleminde enerji sarfiyatı artıp verim azalacaktır. TÜRKÇE 7

8 GENEL BAKIŞ Skype DECT ürününü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Dect telefonunuz ile, Skype, Skype-Out ve Skype Voic protokollerini kullanarak sabit hat ve Internet üzerinden görüþmeler yapabilirsiniz. - Bir hat aramasý iki telefon hattý abonesi arasýnda yapýlan görüþmedir. - Skype görüþmesi ise iki kayýtlý Skype kullanýcýsý arasýnda yapýlan görüþmedir. Bu görüþmeler ücretsizdir. - SkypeOut görüþmesi, Skype yazýlýmý kullanýlarak Internet aracýlýðý ile dünyanýn herhangi bir yerindeki normal bir telefon numarasýyla yapýlan görüþmedir. Bu görüþmeler ücretlidir. - Sesli mesaj iletileri almanýzý, göndermenizi ve bir selamlama mesajý saðlar. Bu kullaným kýlavuzu Skype model kablosuz telefonun nasýl kurulacaðýný, yapýlandýrýlacaðýný ve sorun giderme prosedürlerini anlatmaktadýr. Önemli Özellikler - Skype aðýna PC yi açmadan eriþim (İnternet baðlantýsý olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardýr.) - Net dijital iletiþim için baþarýsý kanýtlanmýþ DECT teknolojisi - Sesli Mesaj), Çaðrý Yönlendirme, SkypeOut/In hizmetleri gibi pek çok Skype özelliklerini kullanma - Çift telefon: Skype ve sabit hattý ayný el cihazý ile arama - Eller Serbest Hoparlör /Renkli LCD Ekran, Mavi Iþýklý Tuþ Takýmý gibi geliþmiþ özellikler Arama Özellikleri - Skype GUI yi içeren 1,44 inç renkli LCD - Skype kontak listesi - SkypeOut/In desteði - Skype tan sabit hatta arama yönlendirme - Sesli Mesaj - Arama Bekletme - Skype Kullanýcý profili Sabit hat kullanýmýnda Telefon Rehberi (bkz. Kontak Listesi) özelliði için bir Skype oturumu açýlmasý gereklidir. Bunun için internet baðlantýsý olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardýr. 8

9 KURULUM VE TEMEL FONKSIYONLAR Ambalaj İçeriği Ürününüz aþaðýdaki parçalarý içermelidir. Herhangi bir parçanýn eksik olmasý halinde lütfen hemen satýcýnýzla iletiþim kurun. - 1 kablosuz baz ünitesi - 1 ana ünite - 1 baz ünitesi için güç kaynaðý - 1 Ethernet kablosu - 1 telefon kablosu - 2 pil (AAA; þarj edilebilir) - 1 Kullaným Kýlavuzu El Cihazı ve Baz Ünitesi Genel Bakış Sol Tuþ Menü ve alt menü moduna girmek için Seçimi onaylamak için * tuþu ile birlikte tuþ takýmýný kilitlemek ya da açmak için; 2 Ara / Tekrar Ara Tuþu Bir telefon görüþmesini baþlatmak ve aramaya cevap vermek için Eðer telefonunuz bir Özel Telefon Santraline (PABX) baðlýysa Tekrar Arama fonksiyonunu etkinleþtirebilirsiniz. Harici bir görüþmeyi baþka bir telefona aktarmak için 3 Kaydýrma Tuþu Programlama sýrasýnda menü içinde ilerlemek için basýn Bir görüþme sýrasýnda kulaklýk ses seviyesini deðiþtirmek için 4 Hoparlör Tuþu Hoparlörü AÇMAK / KAPATMAK için 5 Sað Tuþ Telefon defteri menüsüne girmek için Programlama sýrasýnda önceki seçeneðe geri gitmek için Ekrandaki haneleri silmek için 6 Son /Açma-Kapama Tuþu Bir telefon görüþmesini sonlandýrmak için El cihazýný açmak/ kapamak için 2-3 saniye basýlý tutun. TÜRKÇE 9

10 KURULUM VE TEMEL FONKSIYONLAR 7 INT Tuþu Bir intercom görüþmesi yapmak için basýn (birden fazla el cihazýnýz varsa). 8 El Cihazý Bulma Düðmesi Nereye koyduðunuzu unuttuðunuzda el cihazýnýn çalmasý için bu düðmeye basýn, el cihazýnýn çalmasýný durdurmak için düðmeye tekrar 9 Að Iþýðý Að ýþýðý Ethernet e baðlantýnýz olduðunda yanar. 10 Kullanýmda ýþýðý Kullanýmda Iþýðý arama yaptýðýnýzda yanar. 11 Þarj Iþýðý Şarj ýþýðý el cihazýnýn pilleri þarj edilirken yanar. Not: El cihazýný arama yapmak için ilk kez kullanmadan önce, baz üzerine oturtup pillerin 15 saat boyunca þarj etmelisiniz. Baz Ünitesi Kurulumu 1 Baz ünitesi giriþini, ürünle birlikte gelen Ethernet kablosunu kullanarak geniþ bantlý baðlantýnýzdaki (modem, yönlendirici, hub, switch vb.) LAN (Yerel Alan Aðý) baðlantý noktasýna baðlayýn. 2 Güç adaptörünü çalýþan bir elektrik prizine takýn ve ana cihazdaki elektrik baðlantý noktasýný güç adaptörüne (9V, 500 ma) baðlayýn. 3 Baz ünitesi giriþini ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullanarak bir telefon prizine (varsa) baðlayýn. El Cihazının Kurulumu 1 El cihazýnýn arkasýndaki pil bölmesi kapaðýný üst kýsmýndan aþaðý doðru itin. 2 El cihazý ile gelen iki pili, artý ve eksi uçlarýnýn pil bölmesinin yan tarafýndaki çizimde gösterildiði gibi olduðundan emin olarak takýn. 3 Pil bölmesi kapaðýný kaydýrarak kapatýn. 10

11 SKYPE A BAŞLARKEN Kaydolmadan önce LCD ekranda aþaðýdaki iki cümle ardı ardına gösterecektir: 1. ATA ya baðlanýyor...: Bu, Dect telefonunuzun IP adresi alýyor olduðu anlamýna gelmektedir. Bu, birkaç dakika sürecektir. 2. Skype a baðlanýyor...: Bu, Dect telefonunuzun Skype sunucusuna baðlanýyor olduðu anlamýna gelmektedir. Bu iki cümle birbiri ardýndan kaybolduktan sonra IP adresi alýnmýþ ve Skype sunucusuna baþarýyla baðlanýlmýþ olunur. Artýk Skype hesabýna manuel olarak oturum açmanýza izin verilir ya da hesabýnýza otomatik olarak oturum açýlacaktýr. Bu sizin oturum açma tarzýnýza baðlýdýr, daha fazla bilgi için lütfen Otomatik ya da Manuel Oturum Açma Seçimi bölümüne bakýn. Dect telefonunuzu ilk kurulum sýrasýnda mevcut bir Skype hesabý ile yapýlandýrabilir ya da isteðe baðlý olarak yeni bir Skype hesabý oluþturabilirsiniz. Yeni bir hesap oluþturmak için yalnýzca tarafýnýzdan tanýmlanan bir Skype kullanýcý adýna ve parolasýna ihtiyacýnýz vardýr. Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma Bir Skype hesabýnýz yoksa aþaðýdaki talimatlarý izleyin: 1. Bekleme modunda Oturum Açma sayfasýna girmek için» «düðmesine 2.»Yeni bir hesap oluþtur«seçeneðini vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn ve bu öðeyi seçmek için» «düðmesine 3. Skype adýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþinizi onaylamak için» «düðmesine 4. Parolayý girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþinizi onaylamak için» «düðmesine basýn, bir kez daha girerek parolayý tekrarlamanýz istenecektir. 5. Ardýndan Skype Sözleþmesi ne yönlendirilirsiniz, tüm metni okumak için» «yukarý/aþaðý düðmesini kullanýn, ardýnda kabul etmek için» «düðmesine Notlar: 1. Giriþ yöntemleri olan abc (küçük harf), ABC (büyük harf), 123 (rakam), Abc (tümü) arasýnda geçiþ yapmak için» «düðmesine sürekli 2. Skype hesabýnýzý girerken noktalama iþaretlerini girmek için» «düðmesine 3. Skype adlarý 6 ila 32 karakterden oluþabilir. Herhangi bir büyük / TÜRKÇE 11

12 SKYPE A BAŞLARKEN küçük harf, sayý ya da noktalama iþareti kombinasyonu kullanabilirsiniz. Boþluk kullanamazsýnýz ve adýnýz bir sayý ya da noktalama iþareti ile baþlayamaz. Ad zaten kullanýlýyorsa baþka bir adý denemeniz istenir. Parola 4 ila 20 karakterden oluþabilir. Herhangi bir büyük / küçük harf, sayý ya da noktalama iþareti kombinasyonu kullanabilirsiniz. Parolanýz bir sayý ya da noktalama iþareti ile baþlayamaz ya da Skype adýnýz ile ayný olamaz. Lütfen sabýrlý olun; Skype hesabýnýzýn oluþturulmasý birkaç dakika sürebilir. 12 Skype a Oturum Açma Bir Skype hesabýnýz varsa Skype a doðrudan oturum açabilirsiniz. 1. Bekleme modunda, Oturum açma sayfasýna girmek için» «düðmesine 2.»Skype a Oturum Aç«seçeneðini vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn ve giriþ için» «düðmesine 3. Skype adýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþinizi onaylamak için» «düðmesine 4. Parolayý girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþi onaylamak için» «düðmesine 5. Þimdi size otomatik oturum açma için Skype adýnýzý ve parolanýzý kaydetmek isteyip istemediðiniz sorulur, kabul etmek için» «, reddetmek için» «düðmesine Notlar: 1. Skype acil durum aramalarýna izin vermez. Bu gibi aramalar daima sabit hat baðlantýsýna yönlendirilir. Bu nedenle doðru sabit hat ülkesini ayarlamanýz önemlidir. Dect telefonunuzun çalýþmasý için bir elektrik prizine baðlanmasý gerektiðini unutmayýn. Dect telefonunuz elektrik kesildiðinde çalýþmayacaktýr. 2. Giriþ yöntemleri için lütfen Yeni Bir Skype Hesabý Oluþturma bölümüne bakýn. 3. Lütfen sabýrlý olun, Skype irtibatlarýnýzýn senkronizasyonu birkaç dakika sürebilir. 4. Otomatik oturum açmayý kabul ettiyseniz, hesap her seferinde sormadan otomatik olarak oturum açacaktýr. Baþka bir hesaba oturum açmak için lütfen Otomatik ya da Manuel Oturum Açma Seçimi bölümüne bakýn.

13 SKYPE A BAŞLARKEN Skype ta Oturum Kapatma Skype fonksiyonlarýný kullanmak istemiyorsanýz ya da baþka bir Skype hesabýna oturum açmak istiyorsanýz, geçerli Skype hesabýnda oturumu kapatmanýz gerekmektedir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Durum«seçeneðini seçmek için» «düðmelerine «yukarý / aþaðý ve» 3.»Çýkýþ«seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 4. Seçiminizi onaylamak için» «düðmesine tekrar Ana Ekran Bildirimler Sinyal Seviyesi Skype Çevrimiçi Eylem Pil Durumu Eylem Geçerli Zaman Durumu Sinyal Seviyesi Sinyal mevcut Sinyal yok. Cevapsız çağrılar Yeni sesli mesaj Kişi ayrıntılarını değiştirme talebi. Sessiz modu etkin. Kulaklık bağlandı. Tuş takımı kilitli. Skype kredisi bitmek üzere. Hoparlör açık. Pil Durumu Düþük seviye. Kýsmen þarj edilmiþ. Tam þarj edilmiþ. Þarj oluyor. Baz ünitesi ve ahize arasýndaki sinyalin kuvvetini gösterir. Pilin durumunu gösterir. Skype Hata Durumu Hatta Skype Me Uzakta Yok Rahatsýz etmeyin Görünmez Hatta deðil TÜRKÇE 13

14 SKYPE A BAŞLARKEN Geçerli Zaman Skype Kredisi Eylem Eylem Ayarladýðýnýz geçerli zamaný gösterir. Geçerli Skype kredisi bakiyeniz. Sol yazýlým tuþu : Geçerli menü öðesini seçer ve geçerli ekrana göre bir ayarý onaylar Sað yazýlým tuþu :Son eylemi iptal eder ve geçerli ekrana göre önceki ekrana geri döner. Bazen Dect telefon LCD ekranýnda gösterilen diðer bildirim sembolleri: 14 Ana Menü Ana Menü tüm Skype ayarlarýnýzý ve Dect telefonunuzun ayarlarýný sunar. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2. Öðelerden birini vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «, bekleme moduna geri dönmek için ise» «düðmesine Ana menü tablosu:»kontaklar«kontak listeniz ve kontaklarýnýzýn geçerli Skype durumlarý.»geçmiþ«tüm gelen, cevapsýz, giden aramalar, sabit hat aramalarý, sesli postalar, irtibat talepleri.»durumdurum deðiþtir«,»benim Profilim«,»Çýkýþ«,»Durum MesajýKontak Ekle«Kontak listenize bir Skype kullanýcýsý ya da bir SkypeOut numarasý ekleyin.»arýyor«skype kullanýcýlarýný çevrimiçi arayýn.»servisler«skype kredisi, SkypeIn ve Skype sesli mesaj durumunu görüntülemenizi saðlar.»ayarlarað«,»genel«,»arama yönlendirme«,»gizlilik«,»tonlar«,»zaman ve Tarih Ayarlarý«, Kablosuz Ayarlarý, Telefon Ayarlarý ve Bilgi (İleri düzey). Kontak Ekleme Bir Skype Kontak Eklemek Ýçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine

15 SKYPE A BAŞLARKEN 2.»Kontak ekle«seçeneðini bulmak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «düðmesine 3. Skype ý seçmek için» «düðmesine 4. Skype adýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn,» «düðmesine basmadan önce yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine 5. Size eklediðiniz hesabýn oturum açtýðýnýzý görmesini isteyip istemediðiniz sorulur; kabul etmek için» «düðmesine «, reddetmek için» 6. Hesap, kontak listenize eklenmiþtir. Onaylamak için» «ya da bir izin talebi göndermeyi kabul etmek için» «düðmesine 7. Ýzin talebini göndermek için» «düðmesine Bir SkypeOut Kontak Eklemek İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Kontak ekle«seçeneðini bulmak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «düðmesine 3. SkypeOut seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 4. SkypeOut ile kullanýlacak tam telefon numarasýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn,» «düðmesine basmadan önce yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine SkypeOut numaralarý (yerel numaralar bile) aþaðýdaki biçimde girilmelidir: + ve sonrasýnda ülke kodu alan kodu numara Bir Sabit Hat Numarasını Kontak Listesine Eklemek İçin 1. Numarayý tuþlayýnýz. 2.» «tuþuna basýp» «ile Kontaklara ekle yi seçiniz. 3. Kontak ismini giriniz. Eðer kaydedilen hat kontak listesinden aranamýyorsa, ülke (90) ve alan kodunu tekrar giriniz. Bunun için Ayarlar- Genel- Sýfýrla- Hepsini Sýfýrla iþlemini uygulayýnýz. Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Arýyor«seçeneðini bulmak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «düðmesine 3. Skype adýný, tam adý ya da e-posta adresini girmek için tuþ takýmýný kullanýn,» «düðmesine basýn, durmak için» «düðmesine 15 TÜRKÇE

16 SKYPE A BAŞLARKEN 16 tekrar basýn ya da gerekiyorsa aramayý iptal etmek için» «düðmesine 4. Ekran da eþleþen tüm hesaplar gösterilecektir; tercih ettiðiniz birini seçmek için» «yukarý/aþaðý düðmesine basýn, seçmek için» 5. «düðmesine Add to contacts (Kontaklara ekle) seçeneðini seçmek için» «düðmesine 6. Size eklediðiniz hesabýn oturum açtýðýnýzý görmesini isteyip istemediðiniz sorulur, kabul etmek için» «düðmesine «, reddetmek için» 7. Hesap, kontak listenize eklenmiþtir. Onaylamak için» «ya da bir izin talebi göndermeyi kabul etmek için» «düðmesine 8. Ýzin talebini göndermek için» «düðmesine Arama Yapma ve Cevaplama Arama yapma ya da cevaplama prosedürleri her türlü arama (Skype dan Skype a aramalar, SkypeOut aramalarý ve SkypeIn aramalarý) için geçerlidir. Ayrýca telefonunuzu bir sabit hat telefonu olarak da kullanabilirsiniz. Bekleme modunda, herhangi bir fonksiyonu etkinleþtirmeden önce arka ýþýðý yakmak için tuþ takýmýndan Konuþ düðmesi dýþýnda herhangi bir düðmeye (Bu, ilk basýþýn arka ýþýðý yakacaðý, ikinci basýþýn ise fonksiyon düðmesini etkinleþtireceði anlamýna gelir. Bu durum Konuþ düðmesi dýþýndaki tüm düðmeler için geçerlidir.) Bir Aramayı Cevaplamak İçin - Aramayý cevaplamak için» «düðmesine basýn ya da - Aramayý cevaplamak için» «düðmesine basýn ya da -»Otomatik konuþma«fonksiyonu açýk olduðunda, yalnýzca el cihazýný ana cihazdan kaldýrarak aramaya cevap verebilirsiniz (bkz.»otomatik konuþma«bölümü). Etkin bir arama sýrasýnda hoparlörünüzü açmak için» «düðmesine basýn, hoparlörü kapatmak için düðmeye tekrar Bir Görüşmeyi Reddetmek İçin Bir sabit hat aramasýný reddetmenize izin verilmez. - Bir aramayý cevaplamadan önce reddetmek için» «düðmesine Bir Aramayı Sonlandırmak İçin - Kapatmak için» «ya da» «düðmesine

17 SKYPE A BAŞLARKEN Bir Sabit Hat Araması Yapmak İçin Numarayý doðrudan bekleme durumundaki ekrandan çevirin. Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Çevirmek istediðiniz telefon numarasýný girin,» «düðmesine 2.»Hat«seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Çevirmek istediðiniz telefon numarasýný girin; 2. Tercih ettiðiniz hat»hat«olarak ayarlanmýþsa, doðrudan bir sabit hat aramasý yapmak için» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat»her zaman sor«olarak ayarlanmýþsa,»hat«seçeneðini seçmek için» «yukarý /aþaðý ve» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat SkypeOut olarak ayarlanmýþsa, bir sabit hat aramasý yapmak için» «düðmesini kullanamazsýnýz; (Daha fazla bilgi için Tercih edilen bir hat ayarlamak için bölümüne bakýn.) Not: Sabit hat aralamalarý için + ya da 00 gibi bir ön ek gerekmez, numarayý doðrudan çevirebilirsiniz. Bir SkypeOut Görüşmesi Yapmak İçin SkypeOut, Internet baðlantýnýzý kullanarak dünyanýn her yerindeki normal telefonlarý ve cep telefonlarýný aramanýza olanak tanýr. Sabit hat aramalarýný yapabilmek için önce Servis Saðlayýcýdan SkypeOut hizmeti almanýz gerekir. Numarayý doðrudan bekleme durumundaki ekrandan çevirin. Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Ekranda bir + görünene kadar» «düðmesini basýlý tutun, ülke kodunu, ardýndan telefon numarasýný girin,» «düðmesine 2. SkypeOut seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Ekranda bir + görünene kadar» «düðmesini basýlý tutun, ülke kodunu, ardýndan telefon numarasýný girin,» «düðmesine 2. Tercih ettiðiniz hat SkypeOut olarak ayarlanmýþsa, doðrudan bir SkypeOut aramasý yapmak için» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat»her zaman sor«olarak ayarlanmýþsa, SkypeOut seçeneðini seçmek için» «yukarý/aþaðý ve» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat»hat«olarak ayarlanmýþsa, bir SkypeOut TÜRKÇE 17

18 SKYPE A BAŞLARKEN 18 aramasý yapmak için» «düðmesini kullanamazsýnýz; (Daha fazla bilgi için Tercih edilen bir hat ayarlamak için bölümüne bakýn.) Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin Skype kullanýcýsýnýn Skype Kontaklar listesinde ve çevrimiçi olduðundan emin olun. Aksi takdirde, önce aramak istediðiniz çevrimiçi Skype kullanýcý adýný Kontaklar listesine ekleyin. Eklenen kullanýcý otomatik olarak telefonunuzun Skype listesinde görünecektir. Bir Skype kullanýcýsýný aramak için: 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «tuþuna basýn,»kontaklar«menüsüne girmek için» «düðmesine basýn, kayýtlý adlar ekrana gelir. 2. Ya da bekleme modunda»kontaklar«menüsüne girmek için» 3. «düðmesine Tercih ettiðiniz irtibatý vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesine, seçmek için» «düðmesine 4.»Ara«seçeneðini seçmek için» «düðmesine tekrar 5. Tercih ettiðiniz numarayý (Skype, Cep, Ofis, Ev) seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Kontaklar dan Bir Arama Yapmak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Kontaklar«menüsüne girmek için» «düðmesine basýn, kayýtlý adlar ekrana gelir. 3. Tercih ettiðiniz kontak vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesine, seçmek için» «düðmesine 4.»Ara«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 5. Bir Skype hesabý seçtiyseniz, arama yapmak için» «düðmesine tekrar bir sabit hat numarasý seçtiyseniz,»hat«ya da SkypeOut seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine Arama Kayıtlarından Bir Arama Yapmak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.» Geçmiþ«menüsüne girmek için» «düðmesine basýn, ekranda»tüm aramalar«,»cevapsýz arama«,»gelen arama«, vb. gösterilir; 3. Tercih ettiðiniz arama kaydýný vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesine, seçmek için» «düðmesine

19 SKYPE A BAŞLARKEN 4. Aramak istediðiniz numarayý seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 5.»Ara«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 6. Seçtiðiniz arama kaydý bir Skype hesabýysa, tercih ettiðiniz numarayý (Skype Hat) seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Not: Ayrýca»Geçmiþ«modunda»Hat«aramalarýný (Gelen aramalar, Giden aramalar, Cevapsýz aramalar) seçerek bir hat numarasýný da çevirebilirsiniz. Ağdan Bir Arama Yapmak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Arýyor«seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 3. Aramak istediðiniz tam adý ya da Skype adýný veya e-posta adresini girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine 4. Ekranda eþleþen tüm hesaplar gösterilecektir, birini vurgulamak için» «yukarý/aþaðý düðmesine basýn, seçmek için» «düðmesine 5.»Ara«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 6. Tercih ettiðiniz numarayý (Skype Hat) seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlamak İçin Etkin bir arama sýrasýnda kulaklýðýn ses düzeyini ayarlamak için yalnýzca» «yukarý/aþaðý düðmesine ve onaylamak için» «düðmesine Mikrofonun Sesini Kapatmak İçin 1. Etkin bir arama sýrasýnda» «düðmesine 2.»Mikrofonun sesini kapat«seçeneðini seçmek için» «düðmesine bu, etkin görüþme yaptýðýnýz kiþinin sizi ya da odada konuþan baþka birini duymasýný engelleyecektir; 3.»Ses Kapatma«fonksiyonunu iptal etmek için etkin arama sýrasýnda» «düðmesine basýn,»mikrofonun sesini aç«seçeneðini seçmek için» «yukarý/aþaðý ve düðmesini seçin. 19 TÜRKÇE

20 GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR 20 Kontaklar Geçmiş Durum Ara Ses mesaj gönder Profil Gör İleri Düzey Tüm Aramalar Cevapsız Arama Gelen Arama Dış Arama Normal Aramalar Sesli mesaj Kontaklar Durum Değiştir Durum Mesajı Benim Profilim Çıkış Yeni İsim Sil, Engelle Detay İste Kontak Ekle Ara Sesli Posta Gönder Ayrıntılar Sil Profili Görüntüle Kontak Ekle Listeyi temizle Alınan Aramalar Yapılan Aramalar Cevapsız Aramalar Yürüt Ayrıntılar Sil Ara Sesli Mesaj Gönder Profili Görüntüle Kontak Ekle Selamlama Kabul Et Profili Görüntüle Reddet Hatta Değil Hatta Skype Me Uzakta Yok Rahatsız Etmeyin Görünmez Detaylar Herkese Gösterilir Gizlilik Detayları

21 GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR Durum Ne tür bir kontak ekleyeceğinizi seçin Skype SkypeOut Servisler Hizmet Skype Kredisi SkypeIn Ses Mesajı Network Genel IP Ayarı IP Adresi Subnet Mask Seçili Giriş Öncelikli DNS İkinci DNS Şifre Değiştir Oto Giriş Dil Yazılım Güncellemeleri Sıfırla Ayarlar Arama Yönlendirme Gizlilik Çağrı Yönlendirme İlet Ses Mesajı Karşılama Mesajı Aramalar SkypeIn Aramaları Engellenen Kullanıcıları Yönetimi Tonlar Gelen Arama Dış Hat Zil Dış Hat Ses Dahili Zil Dahili Ses Bildirim Tonları Tuş Tonları TÜRKÇE 21

22 GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR Ayarlar Zaman ve Tarih Kablosuz Ayarlar Telefon Ayarları Bilgi Zaman Zaman Bölgesi Gün Işığı Ayarı Zaman Formatı Zaman Ayıracı Tarih Tarih Formatı Gün Ayıracı Baz Seç Baz Sub. Kaydı Sil Baz Ayarlar Zaman Bitti Kontrast Tercih Edilen Hat Otomatik Konuşma 22 SKYPE AYARLARI Skype Ayarları Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek İçin Çevrimiçi durumunuz izin verdiðiniz tüm Skype irtibatlarý tarafýndan görülebilir. Bu konu hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen Kurulum ve Temel Fonksiyonlar bölümündeki Ana Ekran baþlýðýna bakýn. Ýzinler hakkýnda daha fazla bilgi için lütfen kýlavuzun bu bölümündeki Kiþi Ayrýntýlarýný Deðiþtirme Talebi baþlýðýna bakýn. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine basýn,»durum«menüsünü seçmek için» «ve» «düðmesini kullanýn, ardýndan»durum Deðiþtir«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesini kullanýn. 2. Bekleme modunda»durum«menüsüne girmek için» «düðmesine 3. Tercih ettiðiniz durumu seçmek için» «ve» «düðmesine Kişisel İletinizi Ayarlamak İçin Kiþisel iletinizi ayarlamak için Skype a oturum açmanýz gerekir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine

23 SKYPE AYARLARI 2.»Durum«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Durum mesajý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4. Kiþisel ileti metnini girmek için tuþ takýmýný kullanýn, silmek istediðiniz karakterleri silmek için» «düðmesine 5. Onaylamak için» «düðmesine Skype Profilinizi Deðiþtirmek Ýçin Skype profilinizi deðiþtirmek için Skype a oturum açmanýz gerekir. 6. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 7.»Durum«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 8.»Benim Profilim«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 9. Tercih ettiðiniz profili (Detaylar herkese gösterilir, Özel ayrýntýlar) seçmek için» «ve» «düðmesine 10. Profilinizi düzenlemek için iki mod vardýr: -»Detaylar herkese gösterilir«modunda tercih ettiðiniz ayarý seçmek için» «ve» «düðmesine»skype ismi«,»tam isim«,»cinsiyet«,»doðum tarihi«,»ülke/bölge«,»eyalet«,»şehir«,»dil«,»ev telefonu«,»ofis telefonu«,»cep telefonu«,»ana sayfa«,»benim Hakkýmda«. a)»skype ismi«altýnda lütfen buradaki Skype adýný deðiþtiremeyeceðinizi unutmayýn. b)»tam isim«altýnda veriyi girmek için tuþ takýmýný kullanýn. c)»cinsiyet«altýnda seçim (»Tanýmlanmamýþ«,»erkek«,»kadýn«) yapmak için» «düðmesini kullanýn. d)»doðum tarihi«altýnda tuþ takýmýný kullanarak doðum tarihinizi girin, onaylamak için» «düðmesine e)»ülke/bölge«altýnda seçim (Türkiye/Ýngiltere) için» «ve» «düðmesini ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn. f)»eyalet«ve»şehir«altýnda veriyi girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine g)»dil«altýnda seçim (Ýngilizce->Türkçe) için» «ve» «düðmesini ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn. h)»ev telefonu«,»ofis telefonu«,»cep telefonu«,»ana sayfa«ve»benim Hakkýmda«altýnda veriyi girmek için tuþ takýmýný kullanýn. -»Özel«altýnda e-posta adresinizi girebilirsiniz. Adres diðer Skype TÜRKÇE 23

24 SKYPE AYARLARI 24 kullanýcýlarýna gösterilmeyecektir ve yalnýzca arama fonksiyonu için kullanýlýr. Özel e-posta adresinizi»özel«bölümünde kaydedin; bu adresi bilen kullanýcýlar Skype ta bu adresi arayarak sizi bulabilecektir. i) Özel bölümde mevcut bir e-posta adresi olduðunda, seçenekleri (»düzenle«,»kaldýr«,»ekle«) seçmek için» «düðmesine Parolanızı Değiştirmek İçin Skype parolanýzý buradan deðiþtirebilirsiniz. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Genel«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Þifre deðiþtir«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 5. Eski parolayý girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine 6. Yeni parolayý girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine 7. Yeni parolayý tekrar edin, onaylamak için» «düðmesine Oto Giriş ya da Manuel Oturum Açmayı Seçmek İçin Ýlk oturum açýþýnýz manuel olmalýdýr, ancak bundan sonra ana cihazýnýzý kapatana kadar»oto giriþ«fonksiyonunu etkinleþtirip Skype hesabýnýza otomatik olarak oturum açabilirsiniz.»þifre hatýrlatmasý«fonksiyonunu etkinleþtirdiyseniz her oturum açtýðýnýzda Skype parolanýzý girmeniz gerekir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Genel«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Oto giriþ«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 5. Tercih ettiðiniz oturum açma modunu (»Oto giriþ«,»þifre hatýrlatmasý«) seçmek için» «ve» «ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn.

25 SKYPE AYARLARI Kişisel Sesli Mesaj Selamlama Mesajını Oluşturmak İçin Skype sesli mesaj varsayýlan bir sesli mesaj selamlamasý vardýr. Ayrýca kendi kiþisel karþýlama selamlamanýzý da oluþturabilirsiniz; bu selamlama aramaya cevap veremediðiniz durumlarda sizi arayan kiþilere dinletilecektir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Arama yönlendir«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 4.»Karþýlama mesajý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 5. Seçeneklere girmek için» «düðmesine 6.»Yeni kaydet«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine basýn ve mesajý dinlemek için»yürüt«seçeneðini seçin. Not: Bu hizmeti kullanmak için bir Skype sesli mesaj aboneliði satýn almanýz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. Sesli Mesaj Dinlemek İçin Arayanlar size bir mesaj býrakabilir. Biri size bir sesli posta gönderdiðinde, Dect telefonunu-zun ekranýnda1 Sesli mesaj var mesajý gösterilecektir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «tuþuna basýn,»geçmiþ«menüsünü seçmek için» «ve» «düðmesine»sesli mesajlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesini kullanýn; 2. Ya da bekleme modunda»sesli mesaj«menüsüne girmek için» «düðmesine 3. Dinlemek istediðiniz sesli mesajý seçmek için» «ve» «ya da yalnýzca düðmesine 4. Bir seçeneði (»Yürüt«,»Ayrýntýlar«,»Sil«,»Ara«,»Sesli mesaj gönder«,»profili görüntüle«,»ýrtibatlara ekle«,»selamlama«seçmek için» «ve» «ya da yalnýzca» «düðmesine Gizliliği Ayarlamak İçin Ne tür Skype ve SkypeIn aramalarýný kabul etmek istediðinizi belirtebilirsiniz. TÜRKÇE 25

26 SKYPE AYARLARI Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Gizlilik«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Aramalar«seçeneðini seçmek için» «düðmesine basýn,»hiçkimse«,»sadece benim kontaklarým«,»sadece detaylar paylaþýlmýþsa«seçimlerini yapabilirsiniz. Tercih ettiðiniz bir seçeneði seçmek için» «ve» «düðmesine Hiçkimse: Ýrtibat listenizde olmayanlar da dahil tüm Skype kullanýcýlarý sizi arayabilir. Sadece benim kontaklarým: Yalnýzca Ýrtibat listenizde olan Skype kullanýcýlarý sizi arayabilir. Sadece detaylar paylaþýlmýþsa: Yalnýzca izin verdiðiniz Skype kullanýcýlarý sizi arayabilir. 4.»SkypeIn Aramalarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine basýn,»hiçkimse«,»bilinen numaralar«,»sadece benim kontaklarým«seçimlerini yapabilirsiniz. Tercih ettiðiniz bir seçeneði seçmek için» «ve» «düðmesine Hiçkimse: SkypeIn numaranýzý arayan herkesten çaðrý alabilirsiniz. Sadece benim kontaklarým: Yalnýzca Arayan numara bilgisi sunan SkypeIn çaðrýlarý kabul edilecektir. Sadece detaylar paylaþýlmýþsa: Yalnýzca Ýrtibat listenizdeki SkypeOut irtibatlarý sizi arayabilir. 5.»Engellenen kullanýcý yönetimi«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine engellenen kullanýcýlarý görüntüleyebilirsiniz. Ýstediðiniz kullanýcýnýn engelini kaldýrmak için» «ve» «düðmesine Bildirim Bir sesli posta ya da bir izin talebi aldýðýnýzda sesli olarak uyarýlmak isteyip istemediðinizi belirtebilirsiniz. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Tonlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Bildirim tonlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «

27 SKYPE AYARLARI düðmesine 5. Bildirim tonlarý açmak için» «ve» «düðmesine ya da yalnýzca» «düðmesine Telefon Ayarları İnternet Ayarları IP Ayarý, IP adresi, Alt að maskesi, Varsayýlan að geçidi, Birincil DNS ve Ýkincil DNS gibi ayarlarý yapýlandýrabilirsiniz. Bununla birlikte geliþmiþ bir Internet baðlantýnýz varsa ve güvenlik duvarlarý ile baðlantý noktalarýna aþina deðilseniz bu konuda bilgisi olan birine danýþmanýzý ya da www. skype.com adresinden konu ile ilgili daha fazla bilgi okumanýzý öneririz.»ip Ayarlarý«altýnda»DHCP«(Ana Bilgisayar Yapýlandýrma Protokolü) ya da»statik«seçimini yapabilirsiniz. DHCP IP ayarý çoðu kullanýcýnýn ihtiyaçlarýný karþýlar. Ana istasyonu bir Internet baðlantýsýna statik IP modunu kullanarak baðlamak isterseniz, bu modun yapýlandýrmasý aþaðýdaki gibidir. 1. Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Að«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»IP Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 4. IP adresi seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine IP adresi, Alt að maskesi, Varsayýlan að geçidi, Birincil DNS ve Ýkincil DNS gibi ayarlarý burada kolayca yapabilirsiniz. Tonlar Dect telefonunuzda farklý türlerde sesleri yapýlandýrabilirsiniz.»tonlar«moduna girmek için 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Tonlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine Gelen Çağrı Uyarısını Değiştirmek İçin Dect telefonunuzun gelen çaðrýlarda sizi nasýl uyaracaðýný belirtebilirsiniz: Zil: Gelen çaðrý etkinleþene kadar zil çalar. Bir kez zil: El cihazý yalnýzca bir kez çalacaktýr. Bir kez bip: El cihazý gelen çaðrýda yalnýzca bir kez sinyal verecektir. Kapalý: El cihazý gelen çaðrýda hiçbir uyarýda bulunmaz. TÜRKÇE 27

28 SKYPE AYARLARI 28 1.»Tonlar«modu altýnda»gelen çaðrý uyarýsý«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 2. Tercih ettiðiniz uyarý tipini seç-mek için» «ve» «ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn. (Zil, Bir kez zil, Bir kez bip, Kapalý)) Harici Zil Sesini Değiştirmek İçin 1.»Tonlar«modu altýnda»gelen çaðrý uyarýsý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2. Tercih ettiðiniz zil sesini seçmek için» «ve» «ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn.»dýþtan ses«,»dahili Zil«ve»Dahili Ses«ayarlarýný bu menüde kolayca yapabilirsiniz. Tuş Tonlarını Ayarlamak İçin 1.»Tonlar«modu altýnda»tuþ takýmý sesleri«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2. Tuþ takýmý seslerini kapatmak için» «ve» «düðmesine, açmak için ise» «düðmesine El Cihazının Dilini Değiştirmek İçin 1. Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Genel«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Dil«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4. Tercih ettiðiniz dili seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Tercih Edilen Hattı Ayarlamak İçin düðmesini kullanýrken giden aramalarýnýzý ne þekilde yapmak istediðiniz belirleyebilirsiniz. Ýki seçeneðiniz vardýr: Sabit hat: Sabit hat ve/veya cep telefonu aramalarýnýz her zaman sabit hat (geleneksel telefon þebekesi) aracýlýðýyla yapmak istiyorsanýz bu seçeneði seçin. SkypeOut: Sabit hat ve/veya cep telefonu aramalarýnýz her zaman Internet (SkypeOut) aracýlýðýyla yapmak istiyorsanýz bu seçeneði seçin.»her zaman sor«: Bir arama için tercih edilen yöntemin her zaman sorulmasýný istiyorsanýz bu seçeneði seçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine

29 SKYPE AYARLARI 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Telefon Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Hat«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 5.»Hat«, SkypeOut ya da»her zaman sor«seçimini yapmak için» «ve» «ya da yalnýzca» «düðmesine Zaman Ve Tarihi Ayarlamak İçin Dect telefonunuz saat ve tarih bilgisini her zaman İnternet ten alacaktýr. Bu nedenle yalnýzca»zaman dilimi«ve»yaz zaman uygulamasý«ayarlarýný yapýlandýrmanýz gerekir. Bu ayarlarý yaptýðýnýzda, Dect telefonunuz tarafýndan Internet ten alýnan zaman ve tarih, tercihlerinize göre ayarlanacaktýr. Saat Dilimini Ayarlamak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Zaman ve Tarih«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Zaman Dilimi«seçeneðini seçmek için» «ve» «5. düðmesine Tercih edilen zaman dilimini seçmek için» «ve» «düðmesine Yaz Saati Uygulamasını Ayarlamak İçin Yaz saati uygulamasýnda olan bir bölgedeyseniz»günýþýðý ayarý«seçeneðini, diðer bölgelerdeyseniz»standart«seçeneðini seçin. 1. Yukarýdaki adým arasýný tekrarlayýn; 2.»Günýþýðý ayarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3. Tercih edilen modu (»Standart«,»Günýþýðý ayarý«) seçmek için» «ve» «düðmesine»zaman formatý«ve»zaman ayýracý«yaný sýra»tarih formatý«ve»tarih ayýracý«ayarlarýný buradan kolayca yapabilirsiniz. Kayıt El cihazý ana cihaza kaydedilmiþ olarak gelir; tekrar kaydetmeniz gerekmez. Ancak eðer fazladan el cihazý satýn aldýysanýz, her birini TÜRKÇE 29

30 SKYPE AYARLARI orijinal ana cihazýnýza kaydetmelisiniz. Bir ana cihaza en fazla 4 el cihazý kaydedebilirsiniz. Kayıt Moduna Girmek İçin 1. Menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Kablosuz Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine basýn, ekranda»baz seç«,»kayýt sil«,»bez sub ayarla«ve»baz ayarla«seçenekleri görünecektir. Bir El Cihazını Kaydetmek İçin 1. Ýki kez uzun sinyal sesi duyana kadar ana cihazdaki»el cihazý bulma«düðmesini bir süre basýlý tutun; 2.»Kablosuz Ayarlarý«altýnda»Baz sub.«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine basýn, ekranda BASE 1, BASE 2, BASE 3, BASE 4 seçenekleri görünür; 3. Belirli bir baz seçmek için» «ve» «düðmesine 4. Baz PIN ini (0000) girin ve onaylamak için» «düðmesine 5. Kaydettikten sonra el cihazý bekleme moduna geri dönecektir. Bir Baz Cihaz Seçmek İçin El cihazýnýz birden fazla baz a kaydedilmiþse bunu yapmanýz ve birini kullanmayý tercih etmeniz gerekir. 1.»Kablosuz Ayarlarý«altýnda»Baz seç«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine basýn, ekranda BASE, BASE 2, BASE 3, BASE 4 seçenekleri görünür; 2. Belirli bir Baz seçmek için» «ve» «düðmesine Bir El Cihazının Kaydını Silmek İçin Bu iþlemi, ana cihazýnýzda kayýtlý birden fazla el cihazý olduðunda ve arýzalý olan birini deðiþtirmeniz gerektiðinde yapmanýz gerekebilir. 1.»Kablosuz Ayarlarý«modu altýnda»kaydý sil«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2. PIN i (varsayýlan 0000) tuþlayýn ve onaylamak için» «düðmesine 3. Ardýndan kaydýný silmek istediðiniz el cihazýnýn numarasýný tuþlayýn ve onaylamak için» «düðmesine 30 Not: Halihazýrda kullanmakta olduðunuz el cihazýnýn kaydýný silemezsiniz.

31 SKYPE AYARLARI LCD zaman Aşımını Ayarlamak İçin LCD zaman aþýmýný buradan ayarlayabilirsiniz. 1. Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Telefon Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Zaman bitti«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 4. Süre aralýðýný (1 dak, 2 dak, 3 dak, 4 dak) deðiþtirmek için» «yukarý/aþaðý ve» «düðmesine Kontrastı Ayarlamak İçin Ekranýnýzýn kontrastýný ayarlayabilirsiniz. 1. Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Telefon Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Kontrast«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 4. Kontrastý deðiþtirmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Otomatik Konuşma Fonksiyonu Normalde gelen bir aramayý cevaplamak için» «düðmesine basmanýz gerekir. Ancak»Otomatik konuþma«fonksiyonu açýkken, el cihazýnýz gelen bir arama için» «çaldýðýnda, düðmesine basmadan yalnýzca el cihazýný baz cihazdan kaldýrarak aramayý cevaplayabilirsiniz. 1. Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Telefon Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «3. düðmesine Otomatik Konuþma seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Kapalý/Açýk«seçimini yapmak için» «ve» «düðmesine Not: Eðer»Otomatik konuþma«fonksiyonu açýksa, el cihazýný kaldýrarak bir aramayý cevapladýðýnýzda» «düðmesine basmayýn, aksi takdirde aramayý kesersiniz. Baz Ayarları TÜRKÇE 31

32 SKYPE AYARLARI Bazın Zil Sesini Ayarlamak İçin Burada Dect telefonunuz baz cihazýnýn zil melodisini ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Zil Sesi Düzeyini Ayarlamak Ýçin (1-5 arasýnda) 1. Ana menü modu altýnda» Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Kablosuz Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Baz Ayarları«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Zil Ayarý«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 5.»Zil Sesi«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 6. Ses seviyesini deðiþtirmek için» «yukarý/aþaðý düðmesine basýn, ardýndan ayarýnýzý onaylamak için» «düðmesine»zil Melodisi«ayarýný buradan kolayca yapabilirsiniz. Çevirme Ayarları Burada flaþ süresini, otomatik duraklamayý ve çevirme modunu ayarlayabilirsiniz. Flash Süresini Ayarlamak İçin 1. Yukarýdaki 1-3. adýmlarý tekrarlayýn; 2.»Çevirme Ayarlarý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Flaþ Süresi«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 4. Tercih edilen flaþ süresini (»Kýsa«,»Uzun«) seçmek için» «ve» «düðmesine ya da yalnýzca» «düðmesine 32 Otomatik Duraklatmayı Ayarlamak İçin Bir numarayý bir duraklama süresi ile ararken, telefon, numarayý çevirirken sonraki haneleri göndermeden önce birkaç saniye bekler. Bu özellik, harici bir hatta eriþmek ya da bir sesli posta sistemine girmek için bir numara çevirmeniz gerektiðinde kullanýþlýdýr.»oto Durakla«özelliðinde bir numara ayarlamanýza izin verilir. 1.»Arama Ayarlarý«modu altýnda»oto Durakla«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine PIN i (0000) girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine Otomatik duraklatmayý ayarlamak istediðiniz numarayý (örn., 123 ) girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «

33 SKYPE AYARLARI düðmesine numarasýný çevirdiðinizde 123 ile 456 arasýnda duraklatma olacaktýr. Flash Modunu Ayarlamak İçin 1.»Arama Ayarlarý«modu altýnda»flash modu«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2. Tercih edilen modu (»Pulse«,»Tone«) seçmek için» «ve» «düðmesine ya da yalnýzca» «düðmesine Arama Engellemeyi Ayarlamak İçin Arama engelleme fonksiyonu, telefonunuzdan belirli türde aramalarýn yapýlmasýný kýsýtlamanýzý ya da engellemenizi saðlar. 1. Ana menü modu altýnda»ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2.»Kablosuz Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Baz Ayarlar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4.»Arama Engelleme«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 5. PIN i (0000) tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine 6. Arama engellemeyi ayarlamak istediðiniz tercih edilen numarayý (en fazla 5 numara) seçmek için» «ve» «ya da yalnýzca» «düðmesine Numarayý tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine LCR yi (En Kısa Yol) Ayarlamak İçin LCR fonksiyonu ile telefon, uzun bir numarayý çevirme iþlemini basitleþtirmek için uzun bir numarayý otomatik olarak karþýlaþtýrmalý bir kýsa numara ile deðiþtirir.örneðin, eðer kullanýcý numarasýný 00 ile deðiþtirecek þekilde programlarsa, numarasýný çevirdiðinde, telefon numarayý çevirecek þekilde otomatik olarak deðiþtirir. 1.»Baz Ayarlar«modu altýnda Numara Kýsaltma seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine PIN i (Varsayýlan: 0000) tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine Uzun numara ile deðiþtirmek istediðiniz KISA numarayý tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine TÜRKÇE 33

34 SKYPE AYARLARI 4. Uzun numarayý tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine PIN i Değiştirmek İçin 1.»Baz Ayarlar«modu altýnda PIN seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 2. Orijinal PIN i (0000) tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine 3. Yeni PIN i tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine Varsayılan Ayarlar 1.»Baz Ayarlar«modu altýnda»fabrika Ayarları«seçeneðini 2. seçmek için» «ve» «düðmesine Geçerli PIN i tuþlamak için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için düðmesine basýn, ardýndan tüm özellikler varsayýlan ayarlarýna geri döner. Sistemin sıfırlanması Eðer bir PIN belirlediyseniz ve bunu unuttuysanýz, sistemi sýfýrlamanýz gerekir. PIN, 0000 a sýfýrlanacaktýr. Eðer sistemi sýfýrlarsanýz kaydedilmiþ tüm bilgileri kaybedersiniz ve tüm özellikler varsayýlan ayarlarýna geri döner. El cihazýný baz cihazýnýza yeniden kaydetmeniz gerekir. Sistemi sýrlarken telefon hattý kablosunu baz cihazýnýný arkasýndan çýkarmalýsýnýz; bu sayede gelen aramalar iþlemi kesintiye uðratamaz. Sistemi PIN olmadan sıfırlamak için: 1. Elektrik kablosunu ana cihazýn arkasýndan çýkarýn. 2. Ana cihaz üzerindeki»el cihazý bulma«düðmesini basýlý tutun, ayný anda elektrik kablosunu baz cihazýn arkasýna tekrar takýn. Sinyal sesini beþ kez duyduktan sonra LOCATOR (bulma) düðmesini býrakýn. Baz cihazý üzerindeki»kullanýmda«ýþýðý tüm bu iþlem boyunca yanar saniye sonra, sinyal sesini iki kez daha duyabilirsiniz ve»kullanýmda«ýþýðý söner; 4. Elektrik kablosunu baz cihazdan çýkarýn. Tekrar baðlayýn, baz cihazdan bir onay sesi duyacaksýnýz. 34

35 KONTAK LİSTESİ Kontak listeniz eklediðiniz tüm Skype kullanýcýlarýnýn yaný sýra tüm sabit hat telefon kullanýcýlarýný da içerir. Giriþ yapabileceðiniz numara sayýsý 250 ile sýnýrlýdýr, ancak kontak listeniz yüzlerce kontak giriþini tutabilir. Fakat 250 numaranýn haricindekiler kontak listesinde görülmeyecektir. Sabit hat kullanýmýnda kontak listesi için Skype oturumu açýlmasý gereklidir. Bunun için internet baðlantýsý olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardýr. Kontak listenize erişmek için Kontak listeniz 200 den fazla irtibatý içeriyorsa ilk yükleme yaklaþýk 4 dakika sürecektir. Bekleme modunda kontak listenize eriþmek için» «düðmesine 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Kontaklar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.» «düðmesini kullanarak kontaklarýnýza göz atýn ve birini seçmek için» «düðmesine 4. Ýstenen eylemi (»Ara«,»Sesli mesaj gönder«,»profil gör«,»ýleri düzey«) seçmek için» «ve» «düðmesine 5.»Ýleri düzey«altýnda daha fazla seçeneðe (»Yeni isim«,»sil«,»engelle«,»detay iste«,»kontak ekle«eriþebilirsiniz. Not:Ýrtibat listenizdeki Skype adý 15 karakterden fazlaysa, tümü gösterilemez ve tam adý kontrol etmek için profili görüntülemeniz gerekir. Kişi Ayrıntılarını Değiştirme Talebi Bir Skype kullanýcýsýna izin talebi gönderebilirsiniz ve talep kabul edilirse bu kullanýcýnýn çevrimiçi durumunu görebilirsiniz. Kontak listenize bir kontak eklerken bir izin talebi göndermek isteyip istemediðiniz sorulacaktýr. Bu talebi göndermeniz önerilir ancak bunu yapmanýz gerekmemektedir, talebi istediðiniz zaman gönderebilirsiniz. Talep göndermezseniz o kontak çevrimiçi durumunu göremezsiniz. Ýzin verilmemiþ kullanýcýlar kontak listenizde simgesi ile iþaretlenecektir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Kontaklar«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.» «düðmesini kullanarak kontaklarýnýza göz atýn ve hala izin talebi göndermediklerinizden birini seçmek için» «düðmesine 4.»Ýleri düzey«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine TÜRKÇE 35

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CD390 CD395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Philips in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný adresinde yapýn.

Philips in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný  adresinde yapýn. Philips in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný www.philips.com/welcome adresinde yapýn. CD4450 TR Dijital Kablosuz Telefon! Uyari Yalnýzca þarj edilebilir piller kullanýlmalýdýr.

Detaylı

Akıllı Zarafet D4501B/38

Akıllı Zarafet D4501B/38 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz telefon 4,6 cm ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü D4501B/38 Akıllı Zarafet Modern tasarıma ve birinci sınıf kaplamaya sahip bu zarif ve şık

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu

Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu Telefonunuzu Kullanma Örnek düzen gösterilmiştir Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D140 D145 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D120. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D120. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D120 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 433 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Baðlantý 11 Kurulum

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

CD440. TR Dijital Kablosuz Telefon

CD440.  TR Dijital Kablosuz Telefon CD440 www.philips.com/support TR Dijital Kablosuz Telefon! Uyarý Yalnýzca þarj edilebilir piller kullanýlmalýdýr! Her el cihazýný ilk kullanýmdan önce 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler Ýçindekiler 1 1 Önemli

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 13 Baðlantý

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D630 D635. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D630 D635. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D630 D635 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU SÜRÜM1.0 Türkçe 1 2 Türkçe VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU Vertu HP-1V kulak üstü kulaklık satın aldığınız için teşekkür

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 İçindekiler Baz istasyonu (CD175) Baz istasyonu (CD170) Not * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

CD445. TR Dijital Kablosuz Telefon

CD445.  TR Dijital Kablosuz Telefon CD445 www.philips.com/support TR Dijital Kablosuz Telefon! Uyarý Yalnýzca þarj edilebilir piller kullanýlmalýdýr! Her el cihazýný ilk kullanýmdan önce 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler 1 Önemli Bilgiler

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı