ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: , Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: , Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. veya 8. Eğitim durumu: Yüksek Lisans (Tarım ve Kırsal Kalkınma) Kurumu/ Okulu İngiltere'de Reading Üniversitesi Tar ımsal Yayım ve Kırsal Kalkınma Bölümü Tarihi: (ay/yıl) Haziran l991 / Ekim 1992 Alınan Diploma/Unvan Yüksek Lisans (MSc. in Agricultural Extension and Rural Development) Kurumu/ Okulu Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana, TÜRKİYE Tarihi: (ay/yıl) Eylül 1978 den Haziran 1982'ye Alınan Diploma/Unvan Ziraat Mühendisi ( Zooteknist)

2 Katıldığı Eğitimler, Kurslar, Seminerler Bölgesel Gelişmenin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü Sempozyumu, Devlet Planlama teşkilatı ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmiştir. Nisan 2011, Ankara Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözüm İçin Kümelenme Konferansı, Konya Sanayi Odası ve Otomotiv Sanayicileri Derneği Vakfı tarafından düzenlenmiştir. Mayıs 2010, Konya Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Ekim 2009,Denizli Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Friedrich Naumann Vakfı tarafından düzenlenmiştir. Haziran,2009,Ankara. Strateji Geliştirme Birimleri Konferansı,, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir, Nisan, 2009Ankara, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Stratejik Plan Tamamlama Çalıştayı,, Kasım 2008, Çeşme, İZMİR. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı, Ağustos, 2008, Afyon. Türkiye'de IPARD Programı için İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması, AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, Brüksel, Belçika, Eylül,2008 Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Ödeme Kurumları Başkanları Konferansı, Mayıs, AB Komisyonu tarafından düzenlenmiştir, Lubliana, Slovenya, İtalya'da el Ekonomik Kalkınma: Başlangıç, Gelişim, Değerlendirme, Sivil Toplum İnisiyatifleri, Alan Sözleşmeleri (Territorial Pacts), Entegre Alan Projeleri, AB Programlama Yönetimi, Mart 2006, İtalya -Türkiye(DPT) arasında İşbirliği ve Eşleştirme Projesi kapsamında düzenlenmiştir, Van, Türkiye. AB Yapısal Fon pratiklerine göre bölgesel gelişme girişimi programlaması için standart metodoloji; AB Programlama Yönetimi, Kasım 2005,İtalya-Türkiye(DPT) arasında İşbirliği ve Eşleştirme Projesi kapsamında, Van, Türkiye. AB fon Yönetimi - Hibe Uygulamaları, Mart 2004, AB Genel Sekreterliği Ekonomik ve Finansal İşler Dairesi tarafından düzenlenen bir kurs, Ankara, Türkiye. Çayır Mera Yönetimi ve Islahı -Çayır Mera Kanunu Uygulamaları, Haziran 1999, (Yaz Okulu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.) İzmir, Türkiye. İngilizce Kursu, Kasım 1989'dan Mayıs 1990' a kadar, Türk-Amerikan Derneği ile Tarım ve Köyişleri Bankalığı tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Ankara, Türkiye.

3 Yem bitkileri Yetiştiriciliği, Yönetim ve Islahı, May1989, (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir, Adana, Türkiye. 9. Dil Becerisi: (Yeterlilik düzeyi: 1 en iyi düzeyi, 5 en zayıf düzeyi ifade eder. ) Dil Okum a Konuşm a Yazm a İngilizce Türkçe Ana dili 2005 yılı Kasım sınavında 95 puan almıştır. Ayrıca, Mesleki çalışmalarının yanında İngilizce Öğretimi ve yabanc ı dil sınavları hususunda çeşitli araştırmalar yaptı ve eğitim materyali hazırladı. 10. Mesleki Kuruluşlara Üyelik Durumu: (a) Ziraat Mühendisleri Odası (b) Ziraat Mühendisleri Birliğ i 11. Diğer Becerileri: Çalışma alanlan konusunda 26 yıllık ulusal ve uluslararası tecrübesi teknik, pratik ve teorik bilgi ve becerileri, Ekip çahşmasına yatkınlık ve yüksek uyum kabiliyeti, Problemlere pratik ve analitik çözüm bulma yeteneği, Türkçe ve İngilizce olarak Yazılı ve sözlü ifade becerisi, Yönetim _ tecrübesi ve Liderlik vasıflan, Yüksek Özgüven, İyi halkla ilişkiler ve iletişim ve sunum becerisi, Sunum yapma, ders anlatımı ve multimedya kullanımı konusunda deneyim, beceri ve bilgi birikimi, Ms Windows, Ms Office, PowerPoint Programlan ve Internet Uygulamalan 12. Mevcut Durumu/ Görev Unvanı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 13. Kurum veya Şirketteki çalışma süresi: 23 Temmuz 2009 tarihinden günümüze Not: 1983 Yılında Tarım ve Köyişleri Bankalığında göreve başlamıştır. Haziran 2003/ Temmuz 2009 arası Bakanlık Merkez Teşkilatında değişik görevlerde çalışmıştır. 14. Konu Uzmanhğı ve programa ilişkin becerileri: Kırsal/Bölgesel Kalkınma, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA/IPARD Konuları AB Fonlar ı Yönetimi, Hibeler, AB Sat ınalma Prosedürleri, İzleme ve Değerlendirme, Bölgesel/Kırsal/Tarımsal Kalkınma amaçlı program ve projelerde planlama, yönetim, uygulama, izleme değerlendirme ve raporlama konularında geniş bilgi birikimi ve deneyim, Bölgesel/Kırsal/Tar ımsal projelerde Kaynak Planlamas ı ve Kullanım Yönetimi, Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Ülkesel ve Bölgesel Kalk ınma Politikalar ı ve Stratejileri, Tarımsal Yayım ve Eğitim, Zootekni ( Hayvan Yetiştiriciliği, Islah, Besleme ve Yönetim) Çiftçileri ve onların kurum ve kooperatifleri için Kamu Sektörü Hibe Destekli Bölgesel/Kırsal ve Tar ımsal amaçlı projelerin uygulanmasında ve özellikle eğ itim ve yayım hizmetleri sağlanması konularında geniş bilgi birikimi ve deneyim, Çayır Mera Amenajman ı ve Islahı, Yem Bitkileri Yetiştiriciliğ i ve Islahı,

4 Sığır Yetiştiriciliğ i, Islah, Besleme ve Yönetim ve Pazarlama, Koyun Keçi Yetiştiriciliği, Islah, Besleme ve Yönetim, Yem Teknolojisi, Sürdürülebilir Otlatma Sistemleri; Çayır-Mera Yönetimi, Tarımsal yayım Personeli ve Çiftçiler için Eğitim ve Yayım Programlan, İl ve Bölgesel Düzeyde Tanmsal/ K ırsal Kalkınma Master Plan Haz ırlığı, Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre Yönetim Bilgisi, 15. Uluslararası deneyim: Ülke Tarihi: Proje adı veya yapılan çalışmanın kısa özeti İsveç Temmuz, 2011 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak, OKA tarafından AB finansman desteği ile uygulanan "OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor" başlıklı proje kapsamında, tarihleri arasında Ajans Genel Sekreteri, Proje Ekibi, TSO, İŞKUR ve SGK kurumlarından temsilcilerin katılımı ile toplam 15 kişilik bir ekiple İsveç-Stockholm'e Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında Stokolm ve Goteborg şehirlerinde bulunan iş kurumu şubelerinin çalışmalarını yerinde görmeye yönelik çalışma ziyaretleri düzenlemiştir. İsveç iş kurumu ve şubelerinin faaliyetlerini yerinde inceleme ve sunumlar alma imkanı bulunmuştur. Ayrıca, İsveç İş Kurumu tarafından yürütülen bir AB projesi olan "Unga In" projesi koordinasyon merkezi ziyaret edilmiştir. İtalya Temmuz, 2011 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak, OKA Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Ajans heyeti ile 1-4 Temmuz 2011 tarihleri arasında İtalya'ya çalışma ziyareti düzenlemiştir. Samsun İl Özel idaresi tarafından yürütülen "Lojistikle Eğitiliyoruz Projesi" kapsamında İtalya'da bulunan Interporto Quadrante Europa (Verona) ve Interporto Bologna (Bologna) Lojistik Köyleri iyi uygulama örnekleri olarak ziyaret edilmiştir. Ziyaret sırasında "Lojistik Master Planı"nda belirlenen Samsun'da bir lojistik köy kurulması hedefine yönelik bilgi edinilmiştir. Brüksel Mayıs, 2011 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak, Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) üyesi bir kalkınma ajansı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. EURADA ile Avrupa Komisyonu birlikte Avrupa komisyonundan ve çeşitli ülkelerin kalkınma ajansı uzmanlarının katılımıyla Brüksel'de Mart 2011 tarihlerinde AKILLI BÖLGESEL İHTİSASLAŞMA STRATEJİLERİ (Smart Regional Specialisation Strategies) oluşturulması konusunda iyi uygulama örneklerinin paylaşıp tartışıldığı toplantıya katılım sağlanmıştır..

5 İspanya Haziran, 2010 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak, OKA Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Ajans heyeti 27 Haziran-1 Temmuz 2010 tarihleri arasında İspanya'ya çalışma ziyareti düzenlemiştir. İspanya'da 2 ayrı şehirde 4 farklı kalkınma ajansı ziyaret edilmiş, düzenlenen saha ziyaretleriyle İspanya'daki Kalkınma Ajanslarının faaliyetlerini ve desteklerini yerinde görme fırsatı yakalanmıştır. İrlanda Mart, 2010 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak, TR83 Bölgesinin yatırım potansiyellerinin Avrupa Birliği ülkelerinde tanıtımının yapılması ve uluslararası arenada diğer Kalkınma Ajansları ile işbirliği ve ortak çalışma imkânlarının geliştirilmesi amacına yönelik olarak İrlanda'ya çalışma ziyareti düzenlenmiştir. OKA Heyeti tarafından Industrial Development Agency (IDA), Enterprise Ireland (EI) olmak üzere İrlanda genelinde ülkesel ölçekli iki kalkınma ajansı ile bölgesel düzeyde öncü ve pilot çalışmaları ile tanınan Shannon Bölgesi Kalkınma Ajansı'na ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında IDA ve EI'nin yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım ve teşvik mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur. Slovenya Mayıs, 2008 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı olarak, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Ödeme Kurumu Başkanları için Lubliana'da düzenlenen konferansa katılım sağlandı. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma ziyaretleri, toplantılar ve sunumlar. Macaristan Kasım, 2007 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı olarak, Macaristan'ın Ödeme Ajansının çalışmalarını, birimlerini ve Tarım Bakanlığı ile ilişkilerinin şekil ve esaslarını incelemek üzere çalışma ziyareti geçekleştirildi ilgili kurum ve kuruluşlarda toplantılar ve sunumlar. Polonya Mayıs, 2007 Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı olarak, Polonya Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile birimlerinin AB Yapısal Uyum Fonlarının kullanımı ve sektörel bazlı plan hazırlık çalışmaları hakkında incelemeler. Lublin Kalkınma Ajansının çalışma prensipleri ve kuruluş sistemleri hakkında inceleme gezisi ve çalışma ziyareti. U.S.A. Haz. -Tern Zooteknist Uzman olarak, Doğan Holding tarafından kurulacak 5000 Kapasiteli Organik Hayvancılık Entegre Tesisinde damızlık olarak kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinden ithal Edilecek Damızlık Süt Sığırlarının Minnesota ve Kuzey Dakota Eyaletlerindeki seçim çalışmasında görevli Damızlık Seçim Komitesinde B a k an 1 ı k T ems i1 c i s i Almanya Şubat, 1997 Zooteknist Uzman olarak, Gümüşhane İli Kelkit Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Almanya' dan ithal edeceği Damızlık Süt Sığırı seçim çalışmasında Bakanlık Temsilcisi Mısır Haziran,1991 Master öğrencisi bir Ziraat Mühendisi olarak, Mısır Tarım Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri, Ziraat Okulları ve Tarımsal Yayım Servislerinin incelenmesi için 10 günlük bir çalışma ziyareti

6 16. Mesleki Deneyim: Görev Tarihi: Unvan/Makam 2009 yılı Temmuz ayından günümüze kadar Samsun, Türkiye Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: a) OKA Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. h) Yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. i) el yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. l) Bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. EN SON GÖREVDEN ÖNCEKİ GÖREVLER ve ÇALIŞMA YERLERİ: Görev Tarihi: 2009 Ocak/ 22 Temmuz 2009 Ankara, Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Unvan/Makam Bakanlık Müşaviri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının görev alanına giren hususlarda politika ve stratejilerin geliştirilmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Stratejik Planının hazırlanması, yıllık amaç ve hedeflerin oluşturulması, performans ölçütlerin belirlenmesi, planlama ve programlama konularında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır Görev Tarihi: 2007 Ekim / Aralık 2008 arası Ankara, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

7 Unvan/Makam Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Baş kanı Kurumun en üst amiri olarak Başkan, kurumun icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumludur. Görev, yetki ve sorumlulukları özetle: a) Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar. ç) Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar. d) Program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komisyona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar. e) İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporların hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum ve makamlara sunar. Görev Tarihi: 2007 Nisan / Eylül 2007 arası Ankara, Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı St ra t e ji G e 1i ş ti rme B aş k an 1 ı ğ ı Unvan/Makam Tarım Politikaları Daire Başkanı a) Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, stratejik plan hazırlamak. b) Tarım ve tarımsal destekleme politikaları hakkında çalışmalar yapmak, desteklemelerle ilgili mevzuat çalışması yapmak, bu konuda koordinasyonu sağlamak. c) Tarım ürünlerinin üretim, tüketim, fiyat, pazar ve stok politikalarını içeren raporlar hazırlamak, tarımsal ürünlere ait üretim maliyeti çalışmalarını ve tarım ürünleri dış ticaret politikaları ile ihracat-ithalat politikalarının tespitini, Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde yürütmek, d) OECD Tarım Komitesi nezdinde gerekli çalışmaları yürütmek, e) Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu ile Strateji Geliştirme Kurulu ile ilgili hizmetleri yürütmek. Görev Tarihi: 2004 Şubat / 13 Nisan 2007 arası Van, Türkiye Doğu Anadolu Kalkınma Programı Koordinasyon Merkezi Van / Türkiye,

8 Unvan/Makam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni Koordinatörü Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Bitlis, Muş, Van ve Hakkari İllerinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Doğu Anadolu Kalkınma Programında Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni Koordinatörü olarak 3 yıl süre ile Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişmeler ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Bu kapsamda anılan 4 ilde Tarım ve Kırsal kalkınma Birimi tarafından proje karşılığı uygulanacak olan 15,6 Milyon Euro'luk Hibe programının ve bunlara ilişkin her türlü eğitim, yayım ve diğer organizasyon işlerinin koordinasyonunu Birim Koordinatörü olarak tarafımdan yürütülmüştür. Avrupa Birliği mevzuatıma uygun olarak, proje uygulama prosedürleri, satın alma mevzuatı, hibe uygulamaları ve başvuru rehberlerin hazırlanma, izleme ve değerlendirme konularında eğitimlere katılmış, eğitimler vermiş ve edinilen uzmanlık ve deneyimler Doğu Anadolu Kalkınma Programında uygulanmıştır. Bu kapsamda proje için başvuru yapabilecek kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinin başvuru formlarını ve projelerini daha kaliteli ve düzgün bir şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olmak üzere 4 ilde 22 uzman görevlendirilerek yaklaşık 2500 katılımcıya 47 adet dörder gün süren eğitim programlarını ve 32 adet ikişer günlük çalışma ve yardım masalarını organize edip eğitimlerin verilmesini sağlamıştır. Ayrıca Birim koordinatörü olarak; Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığının program illeri olan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari' de çalışan Teknik ve Sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere 14 konuda verilecek hizmet içi eğitim programlarını planlamış, programlamış ve görevlendirilen Kısa Dönem Uzmanlara eğitimleri yaptırmıştır. Program illerinde 1000 tarım Gönüllüsü Projesi Kapsamında tarım Uzmanı görevlendirilen toplam 36 köyde 4 konuda Çiftçilere verilecek Teknik Eğitim Kurslarını planlamak, programlamak ve görevlendirilen Kısa Dönem Uzmanlara eğitimleri yapmış veya yaptırmıştır. Görev Tarihi: Unvan/Makam Görev Tarihi: Haziran 2003' ten Şubat 2004' e kadar Ankara, TÜRKİYE Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu-Plan ve Projeler Dairesi Ziraat Yüksek Mühendisi ve Kırsal/ Bölgesel Kalkınma ve Planlama Uzmanı Daire Başkanlığında bulunan Kırsal kalkınma Çalışma Grubu ile birlikte AB Mevzuatına uygun bir şekilde Kırsal kalkınma strateji ve Politikalarının belirlenerek "Ülkesel Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinin" hazırlanmasında çalışmıştır. Ayrıca, Kütahya ilinin Kırsal Kalkınma ve Tarım Master Planını hazırlayan ekibin koordinatörü ve Şube Müdürü olarak görev yaparak İl Planını tamamlamıştır. Buna bağlı olarak 81 il tarafından hazırlanan planlardan hareketle ülkemizde mevcut agro-ekolojik zonları belirlemek; bunların özellikleri ve ihtiyaçları ile uyumlu bir şekilde Bölgesel Kırsal Kalkınma ve Tarım Master Planlarını hazırlayan; bunu müteakip Ülkesel Kırsal Kalkınma ve Tarım Master Planını hazırlayan ekipte çalışmıştır. Temmuz 1998' den Haziran 2003' e kadar

9 Unvan/Makam Görev Tarih: Unvan/Makam Görev Tarihi: Unvan/Makam Kütahya, TÜRKİYE Tarım il Müdürlüğü; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Proje ve İstatistik Şube Müdürü Kütahya İlinde Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü liderliğinde Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi, Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Çayır Mera ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği Projelerinde önce 4 yıl süre ile Teknik Eleman olarak ve daha sonra 5 yıl süre ile Proje İstatistik Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu arada; İl düzeyinde uygulanan pek çok Tarımsal ve Kırsal amaçlı projenin uygulanmasında, izleme ve değerlendirilmesinde yönetici ve Teknik eleman olarak çalışmıştır. Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Dünya Gıda Teşkilatı ile ortaklaşa yürüttüğü "Kırsal/ tarımsal kalkınma İl Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi, TCP/TUR/8924(A) kapsamında Kütahya ilinin Kırsal Kalkınma ve Tarım Master Planını hazırlayan ekibin koordinatörü ve Şube Müdürü olarak görev yaparak İl Planını tamamlamıştır. Eylül 1989/ Haziran 1998 arası Kütahya, TÜRKİYE Tarım il Müdürlüğü; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zootekni Konu Uzmanı Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğünde yürütülmekte olan Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesinde (TYUAP) Zootekni konu uzmanı olarak yaklaşık beş yıl çalışmıştır. Bakanlık İl ve ilçe Müdürlüklerinde çalışan Tarımsal yayım ve teknik Personeli ile Çiftçiler ve kooperatifler muhtelif konularda çok sayıda eğitim programı yürütmüş ve eğitim vermiştir. Ocak 1983 / Eylül 1989 arası Erbeyli, Aydın, TÜRKİYE Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırmacı ( Zootekni, Tavukçuluk) Et Tavukçuluğunda kullanılan anaç materyalin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi ve beslenmesi ile ilgili çeşitli projelerde 5 yıl süre ile "Araştırmacı" olarak çalışmıştır.

10 17. Diğer Bilgiler/ Yayınlar: a) READİNG ÜNİVERSİTESİNDE KIRSAL KALKINMA BÖLÜMÜNDE YAPILAN MASTER TEZİNİN ORİJİNAL ADI: "Türkiye'de FAO ve Dünya Bankası desteğiyle Uygulanan Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi ( TYUAP) kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Eğitim hizmetlerinde çalışan Personelinin ve diğer Teknik Personelin bilgi, beceri ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için Strateji ve Yöntem Araştırmaları." TEZİN KONUSU ve KISA ÖZETİ: Bakanlığa bağlı "Tarımsal Yayım Teşkilatının" ve kırsal kalkınmada görev alacak aktörlerin etkin ve verimli hizmetler verebilmesi için en önemli faktörlerden birisi kırsal nüfus ile çiftçilerin ihtiyaç ve beklentilerinin doğru bir şekilde tespitinin, tanımlanmasının ve gerçekleştirilmesidir. Belirlenen bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için Tarımsal Yayım ve Eğitim kaynaklarının, Kırsal Kalkınmaya ayrılan fonların etkin ve verimli olarak kullanılmasının sağlanması gerekmektedir yılında yazılan adı geçen Master Tezinde; bu amaca yönelik olarak, Bakanlığımızın tarımsal yayım ve eğitim hizmeti veren teşkilatının yapısının yönetiminin ve yayım yaklaşımının; bu aktörlerin birbirleri arasındaki ilişkileri ile bu organizasyonun çiftçilerimizin ihtiyaç ve önceliklerine göre nasıl şekillendirilmesi gerektiği incelenilmiştir. Tez çalışmasında, genel olarak "Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Yayım" çalışmaları ile stratejileri incelendikten sonra ülkemizin tarımsal ve kırsal kalkınmasını amaçlayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kırsal kalkınmada görev ve sorumluluk alacak 3 önemli teşkilat ve insan kaynağı gruplarını teşkil eden 1-Tarımsal Araştırma Enstitüleri; 2- İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan Tarımsal Yayım Teşkilatı 3-Çiftçilerimiz arasındaki karşılıklı bilgi akışının en hızlı, sürekli, etkin ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi için izlenecek stratejiler ve uygun organizasyon yapısı tartışılmıştır. Ayrıca; bu amaçları gerçekleştirmek için hizmet veren tarımsal yayım personelinin hizmet içi eğitimlerinde ve geliştirilmesinde izlenecek yöntemler ve kullanılacak araçlar ile teknikler detaylı olarak incelenmiştir. b) DOKUZUNCU KALKINMA PLANI KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS ALT KOMİSYONU RAPORUNUN HAZIRLANMASI: Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, "İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatına Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş kesimlerin katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün imkân ve kaynaklarını değerlendirmek" üzere yıllarını kapsayacak Ülkesel Kalkınma Planı hazırlıkları için geçici olarak kurulan "Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyonu Raportörü" olarak görevlendirilmiştir. Bu doğrultuda Özel İhtisas Alt Komisyonunun 2005 yılı Kasım / 2006 Şubat arasında süren rapor hazırlama çalışmalarında aktif görev almış ve Raportör olarak "Alt Komisyon Raporunu" tamamlamıştır.

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA İÇİNDEKİLER TABLOSU I. VİZYON VE MİSYON...

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı