INTERNATIONAL FOOD,AGRICULTURE AND GASTRONOMY CONGRESS FEBRUARY, 15-19, 2012, BELEK, ANTALYA, TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL FOOD,AGRICULTURE AND GASTRONOMY CONGRESS FEBRUARY, 15-19, 2012, BELEK, ANTALYA, TURKEY"

Transkript

1 INTERNATIONAL FOOD,AGRICULTURE AND GASTRONOMY CONGRESS FEBRUARY, 5-9, 0, BELEK, ANTALYA, TURKEY Tarladan Sofraya Gıda Kongresi From the Field to the Table Food Congress Dünya Kooperatifcilik Yılı UN International Year of Co-operatives 0 KONGRE KİTABI 0 PROCEEDINGS OF THE IFAG CONGRESS AGRICULTURAL FEDERATION PUBLICATION NO: []

2 DEĞERLİ DOSTLAR VE MESLEKTAŞLARIMIZ Sizleri Akdeniz in bu güzel şehrinde, Antalya da konuk ettiğimiz için çok gurur duyuyoruz. Tarım, birbirine bağlı, çok fonksiyonlu, çok taraflı ve çok bilimli bir faaliyettir. Bu faaliyetler sonucunda, çeşitli ürünler (gıda,yem, lif, biyoyakıt, tıbbı, aromatik ve süs bitkileri) ve çeşitli hızmetler(parklar, bahçeler, rekreasyon alanları, çevre düzenlemesi, kültür mirasları) ortaya çıkmaktadır. Yaşamı şekillendiren çok çeşitli, insan ihtiyaçlarını ve ilgilerini sürdürülebilir şekilde karşılamak için, yerel ve çok uluslu paylaşıma ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu kongrenin amacı; güncel bilgi ağının, bilim ve teknolojinin, dünyada ve bölgede daha iyi yaşam koşulları için, değerlendirme yaparak, - İşsizlik,yoksulluk,açlık ve obeziteyi azaltmak. - Kırsal yaşam kalitesini, iyileştirmek - Çevreye, insana saygılı, sürdürülebilir, eşit, ekonomik kalkınmayı sağlamak. Hızla değişen dünyada, özellikle, şehirleşme, göç, eşitsizlik, küreselleşme,nufüsün, biyoyakıtlara talebin arttığı, yeme alışkanlıklarının değiştiği, iklim değişikliği, çevrenin sürekli bozulduğu, biyoçeşitliliğin azaldığı bir dünyadayız. Bu şartlar, yerel, ulusal ve global gıda güvenliğini, üretim kapasitesini, ekosistemi, etkilemektedir. Küresel ticari rekabet sistemi içinde bu problemlerin çözümlenmesi, doğal kaynakların, bilim ve teknolojinin optimum kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Kongrenin 3 günlük yoğun çalışmalarında tüm bu konuları ve daha fazlasını konuşma imkanı bulacağız. Hepinize gerçeği, sadece, bilimsel gerçekleri arama yolunda organizasyon komitesi adına şans diliyorum. Prof. Dr. Fatih YILDIZ Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 5-9, Şubat, 0, Belek, Antalya, Türkiye Hakan YÜKSEL Tarım Federasyonu Genel Başkanı DEAR FRIENDS AND COLLEAGUES It is a great honour for us to host you in this beautiful Mediterranean city, Antalya. Agriculture is multifunctional, multistakeholder, and multidisciplinary process, but also interconnected activity. The concept of multifunctionality recognizes agriculture as a multi-output activity producing not only commodities (food, feed, fibers,fuels, medicinal products and ornamentals), but also noncommodity outputs such as environmental services, landscape amenities and cultural heritages. In order to address the diverse needs and interests that shape human life, we need a shared approach to sustainability with local and cross-national collaboration. The objective of this Congress was to assess the current knowledge, networking, Science and Technology for a better human conditions in the world and locally by reduction of unemployment, hunger, poverty, and obesity improvement of rural livelihoods and human health, and equitable, socially, environmentally and economically sustainable development for all. Meeting these goals has to be placed in the context of a rapidly changing world of urbanization, growing inequities, human migration, globalization, changing dietary preferences, climate change, environmental degradation, a trend toward biofuels and an increasing population. These conditions are affecting local and global food security and putting pressure on productive capacity and ecosystems. Hence there are unprecedented challenges ahead in providing food within a global trading system where there are other competing uses for agricultural and other natural resources. During this 3 day congress we will discuss many of these problems and more. On behalf of organizing committee, I wish you all the luck for your search in scientific truth, nothing but the truth. Prof. Dr. Fatih YILDIZ Chair of the Congress organizing committee February, 5 th -9 th, 0, Antalya, Belek, Turkey. Hakan YÜKSEL President of Agricultural Federation []

3 Kongre hazırlık çalışmalarının çeşitli aşamalarında bize desteklerini esirgemeyen, aşağıda isimleri yazılı kuruluşlara, yöneticilerine ve personeline teşekkür ederiz. Bu destekler sayesinde bu önemli uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyet gerçekleşmiştir. Kongre Düzenleme Kurulu We would like to thank to the following organizations for their support and endorsement of the Congress. Congress Organizing Committee T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C.ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü TBB (Türkiye Belediyeler Birliği) Genel Sekreterliği FAO Direktörü Ankara Dünya Bankası Direktörü Ankara TİKA(Türkiye İktisadi Kalkınma Ajansı) TİM(Türkiye İhracatcılar Merkezi) TAF (Türkiye Aşcılar Federasyonu) TÜMESKOM TARMAKBİR TPF(Türkiye Perakendeciler Federasyonu) TARIM KREDİ KOOPERATİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜSKOOP-BİR KÖYKOOP HAYKOOP SÜRKOOP BADEMLİ KOOPERATİFİ İLESAM DÜNYA YAŞLILIK DERNEĞİ TARIMSAL KALKINMA DERNEĞİ ANADOLU KADIN ÇİFTÇİLER DERNEĞİ TARIMSAL MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ EKMEK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ FEDERASYONU ASYA MANTAR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME DERNEĞİ PAKDER PDD (PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ) INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (IUFoST). Ayrıca, kongre kitabının hazırlanmasında emeği geçen, ODTÜ öğrencileri; Ali İncemehmetoğlu, Cihan Tatar, Erkut Tiryakioğlu, İbrahim Yıldız ve Fahri Dağlıoğlu na teşekkürü bir borç biliriz. Kongre Düzenleme Kurulu [3]

4 KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Fatih YILDIZ ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Kongre Başkanı Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Bölüm Başkanı Besleme Bölümü Arş. Asistanı Cihan TATAR ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Arş.Görevlisi Ali İNCEMEHMETOĞLU ODTÜ Biyoteknoloji Ayşegül HAMSİOĞLU T.C. Başbakanlık Türk İş Birliği Kalkınma Başkanlığı Uzman Hakan YÜKSEL Tarım Federasyonu Genel Merkez Genel Başkan Burhan ER TÜMESKOM Genel Merkez Genel Başkan Zir.Yük.Müh. Osman ÖZBAY Tarım Federasyonu Genel Merkez Genel Müdür Coşkun YILDIRIM Tarımsal Pazarlama Genel Koordinatörlük Genel Koordinatör Zir. Yük.Müh. Sabri GÜLERSÖNMEZ Tarım Federasyonu Genel Merkez Genel Başkan Yard. Noyan GÜREL TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) TİM Sektörler Konseyi Üyesi Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Mustafa SATICI TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Antalya İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Bşk. Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TGAE Enstitü Müdür Yrd. Halis UYSAL TUSKOOP Genel Başkan Yakup YILDIZ KÖYKOOP Genel Başkan Bülent Özcan ABGS Proje Uygulama Dairesi Daire Başkanı Ramazan ÖZKAYA SÜRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül AKIN FAO FAO TURKEY FAO Temsilci Yardımcısı Ziraat Müh. Halil POLAT Tarım Federasyonu Stratejik Tarımsal Araştırmalar Merkezi Mekez Başkanı Yurdakul SAÇLI DPT Planlama Uzmanı Dr. Faruk CÖMERT Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzmanı Bedrullah ERÇİN Antalya Tarım İl Müdürlüğü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Fatih YILDIZ Prof. Dr. Sait GEZGİN Ayşegül HAMSİOĞLU Hakan YÜKSEL Burhan ER Ag. Engin. Osman ÖZBAY Coskun YILDIRIM Ag. Engin. Sabri GÜLERSÖNMEZ Noyan GÜREL Mustafa SATICI Dr. Ibrahim GÜÇDEMİR Halis UYSAL Yakup YILDIZ Bülent ÖZCAN Ramazan ÖZKAYA Dr. Aysegül AKIN Ag. Engin. Halil POLAT Yurdakul SAÇLI Dr. Faruk CÖMERT Bedrullah ERÇİN METU-Department of Food Engineering and Biotechnology Selçuk University Department of Soil Science and Plant Nutrition Agricultural Engineer Agriculture Specialist Republic of Turkish Prime Ministry-The Turkish Cooperation and Development Agency Federation of Agriculture Chairman of The Board of The Directors TÜMESKOM Chairman of The Board of The Directors Federation of Agriculture General Manager Agricultural Marketing General Coordinator Federation of Agriculture Assistant General Manager TEA (Turkish Exporters Assembly) TIM Sectoral Council Associate Aegean Tobacco Exporters Union TEA (Turkish Exporters Assembly) Antalya Exporters Association Central Research Institute of Soil, Fertilizers and Water Resources Management General Manager TUSKOOP Chairman of The Board of The Directors KÖYKOOP Chairman of The Board of The Directors (GSEU) General Secretariat of the European Union Project Execution Department SÜRKOOP Chairman of The Board of The Directors FAO Turkey Assisting FAO Representetive Federation of Agriculture Strategic Agricultural Research Center Chief State Planning Organization-Planning Expert Ministry of Economic Affairs-Specialist Antalya Provincial Directorate of Agriculture Province Director [4]

5 BİLİM KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Tayfun AĞAR Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Adana Prof. Dr. Hami ALPAS ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Ali BİLGİLİ Ankara Üniversitesi Farmakoloji-Toksikoloji Bölümü Ankara Prof. Dr. Jeffrey B.BLUMBERG Tuft Üniversitesi Antioksidanlar Araş. Merkez Bşk. Boston, ABD Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Muharrem CERTEL Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Antalya Prof. Dr. Erol ÇAKMAK ODTU İktisat Bölümü Ankara Prof. Dr. Giovanni DİNELLİ Bologna Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilimleri Böl. Bologna, İtalya Prof. Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Antalya Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Toprak Bölümü Konya Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gaziantep Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TGAE TGAE Ankara Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Yrd. Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Atalya Prof. Dr. Athanasios E.LABROPOULOS Atina Teknoloji Eğitim Fakültesi Gıda Kimyası,Bölümü Atina, Yunanistan Dr. Jim LOFTON, Çevre Koruma Otoritesi( EPA), ABD Prof.Dr. Daryl LUND Wisconsin Üniversitesi Gıda Bilimleri ve Müh. Madison, ABD Doç. Dr. Behiç MERT ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü İzmir Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü İzmit Prof. Dr. Barbaros ÖZER Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bolu Prof. Dr. Peter RASPOR Ljubljana Üniversitesi Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Böl Slovenya Prof. Dr. Chris J. SMITH, Direktor, Manchester Gıda Araştırma Merkezi, Editorler Kurulu Başkanı, International Journal of Food Science and Technology. Doç. Dr. Özlem TOKUŞOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Manisa Prof. Dr. Fatih YILDIZ (Bilim Kurulu Başkanı) ODTU Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü Ankara Arş.Asistanı Cihan Tatar ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Ali İncemehmetoğlu ODTU Biyoteknoloji Ankara SCIENTIFIC COMMITTEE Prof. Dr. Tayfun AĞAR Çukurova University Department of Horticulture Adana Prof. Dr. Hami ALPAS METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Ali BİLGİLİ Ankara University Toxicology and Farmacology Department Ankara Prof.Dr. Jeffrey B.BLUMBERG Tuft University Boston, ABD Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI Hacettepe University Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Muharrem CERTEL Akdeniz University Department of Food Engineering Antalya Prof. Dr. Erol ÇAKMAK METU Department of Economics Ankara Prof. Dr. Giovanni DİNELLİ Bologna University Department of Agroenvironmental Sciences Bologna, Italy Prof. Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz University Department of Horticulture Antalya Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU Çukurova University Department of Food Engineering Adana Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk University Department of Soil Sciences and Plant Nutrition Konya Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ Gaziantep University Department of Food Engineering Gaziantep Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TGAE Ministry of Food,Agriculture and Livestock, Ankara Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara University Department of Food Engineering Ankara [5]

6 Yrd. Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ Akdeniz University Department of Food Engineering Atalya Prof. Dr. Athanasios E.LABROPOULOS Technology University of Athens Department of Food Chemistry Atina, Yunanistan Dr. Jim LOFTON, EPA, USA Prof. Dr. Daryl LUND Wisconsin University, Department of Food Science and Engineering. Madison, Wisconsin. ABD, President of the INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY(IUFoST). Doç. Dr. Behiç MERT METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ Ege University Department of Food Engineering İzmir Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR Gebze Institue of Technology Department of Chemical Engineering İzmit Prof. Dr. Barbaros ÖZER Abant İzzet Baysal University Department of Food Engineering Bolu Prof. Dr. Peter RASPOR Ljubljana University Department of Microbiology and Biotechnology Slovenya Prof. Dr. Chris J. SMITH, Director, Manchester Food Research Centre,Editor-in-Chief, International Journal of Food Science and Technology Doç. Dr. Özlem TOKUŞOĞLU Celal Bayar University Department of Food Engineering Manisa Prof. Dr. Fatih YILDIZ (Chairman of The Scientific and Organizing Committee) Middle East Technical University(METU) Department of Food Engineering and Biotechnology, Ankara Res. Asst. Cihan Tatar Middle East Technical University Department of Food Engineering Ankara Ali İncemehmetoğlu Middle East Technical University, Department of Biotechnology, Ankara LIST OF CONGRESS AMBASSADORS FROM EU COUNTRIES -Professor Dr.Peter Raspor, DDr.H.C., SLOVENIA Chair of the Ambassadors -Dr.Fatih Yıldız, TURKEY Co-Chair of the Ambassadors 3-Prof. Arnaldo DOSSENA, ITALY 4-Dr. Torsten Bohn, LUXEMBOURG 5-Prof.Dr. Athan E. GREECE 6-Ass. Prof. Theodoros Varzakas, GREECE 7- Dr. Irina Stanciugelu, ROMANIA 8-Prof.Dr.Toomas Paalme, ESTONIA 9-Prof. Dr. Herbert J. Buckenhüskes, GERMANY 0-Dr.Nesli Sözer, FINLAND - Dr.Irena Colic Baric, CROTIA -Martina Piasek, M.D., Ph.D, CROTIA 3-Professor Chris. J. Smith, UK,ENGLAND 4-Prof. Philippe DANIEL, FRANCE 5-Dr.Yvonne Granfeldt, SWEDEN 6-Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka,, POLAND 7-Prof.Dr.Inga Ciprovica LATVIA 8-Assoc. Prof. Daniela Smogrovicova, SLOVAKIA 9-Prof. Dr Peter SIMKO, SLOVAKIA 0- Dr. nat. techn. Marija Zunabovic, AUSTRIA - Dr. András Nagy, HUNGARY -Dr.Ekaterina Fedorenko BELARUS 3-Galina Lyashenko, MOLDOVA 4-Dr.Faruk Bozoğlu, TURKEY 5-Prof.Dr.Rozana Troja, ALBANIA 6-Prof. Dr. Viktor Nedovic, SERBIA 7-Prof. Olga Koroleva, RUSSIA LIST OF OBSERVER AMBASSADORS -Prof.Dr. Daryl Lund, -Dr. Nasr Noori Al Anbari, USA IRAQ [6]

7 3- Assis. Prof. Kathleen Kevany, CANADA 4-Dr.BISSATI Samia, ALGERIA 5-Indra Purnama INDONESIA 6-Assist.Prof. Abdulaziz Abdulrahman Al-Askar, SAUDI ARABIA 7-Prof.Dr. A. Liaghat, IRAN 8- Assis.Prof.M.Aasif Shahzad, PAKISTAN 9-Dr.Abeygunawardane D AUSTRALIA 0- Luan Ahmetaj ALBANIA -Prof.Dr. Muhammad Alu'datt JORDAN -Prof.Dr. Ahmed A.El-Refai EGYPT 3-Prof. Leonid V. Kaprelyants, UKRAINE 4- Dr. Karnauh Viktoria UKRAINE 5-Dr.Amera Mohammed Saleh Alrubeii YEMEN 6-Dr. Mohamed S. Alhammadi UNITED ARABIAN EMIRATES 7-Olumide Adedokun Odeyemi MALAYSIA 8-Abubacker Siddick Syed INDIA 9-Prof.Dr.Hafiz Muminjanov TAJIKISTAN 0-Hajjah Jumaatun Azmi, MALAYSIA -Alassane BEYE, SENEGAL -Umar Faruk Mkabir NIGERIA [7]

8 GENEL BiLGiLER Maritim Pine Beach Resort Belek Ileribasi Mevkii 5.Parsel Belek 0755 TÜRKIYE Telefon: Web Adres: KAYIT MASASI Kongre kayıt ve bilgilendirme masaları resepsiyon alanında ve fuar alanında olacaktır. Kayıt/Bilgilendirme masaları aşağıda belirtilen saatlerde görev yapacaktır. Ana Resepsiyon Salonu : 08:00 4:00 Fuar Salonu : 09:00 8:00 KARTLAR Güvenlik ve yemek sebebiyle kongre yaka kartlarını taktığınızdan emin olunuz. Kartın kaybolmasiyla yenisinin değiştirilmesi kayıt masasından mümkün olmaktadır. TOPLANTI SALONLARININ YERLERI Lütfen sözlü sunumların ne zaman ve nerede olduklarına kongre çantanızdan bakınız. SALON A SALON B SALON C SALON D AB GIDA ELÇİLERİ TOPLANTI SALONU FUAR Stand gösteri ve içerikleri kongre boyunca fuar alanında kurulacak yerlerde gerçekleşecektir. POSTER SUNUMLARI Poster sunumları kongre boyunca fuar alanında gösterilecektir. KONUŞMACI SUNUM TESLİMİ Lütfen sunumlarınızı kendi sunumunuzdan en az saat öncesine kadar sunum yapacağınız salonda ki görevliye teslim ediniz. KONGRE KİTAP VE CD Kongre özet ve bildirilerin olduğu kitap ve cd kongre katılımcılarına teslim edilecektir. [8]

9 KATILIMCI SERTİFİKALARI Katılımcı sertifikaları kayıt masasından temin edilebilir. SİMULTANE TERCÜME Simultane çeviriler İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde profesyonel çevirmenler tarafından çevirilecektir. GİYİM İş kıyafetleri kongre sunumları için Günlük kıyafet akşam yemekleri ve sosyal aktivitelerde kullanılacaktır. BELEK HAKKINDA Belek, Antalya Havaalanına kısa transfer mesafesi olan,antalya ve Side arasında yer almaktadır. Belek Antalya nın 40 kilometre uzağındadır. Yıllar önce Antalya ile birlikte anılan Belek, zamanla Antalya dan farklı bir tatil bölgesi olarak anılmaya başlamıştır. Modern otelleri, alış veriş olanakları, bir yanda güzel yemekler yiyip bir yandan da bulunduğunuz mekanlardan keyif alabileceğiniz restoranları... ve özellikle dünya standartlarında olan golf tesisleriyle doğa ile sporu, tarih ile dinlenmeyi bir arada sunan bir tatil bölgemizdir. Belek ile ilgili bilgileri adresinden temin edebilirsiniz. ACİL TELEFON NUMARALARI POLİS 55 JANDARMA 56 AMBULANS İTFAİYE 0 KONGRE SEKRETERYASI VE WEB SİTESİ Umur GÜRER Telefon: M. Fatih ORUÇ Telefon: WEB SİTESİ: [9]

10 GENERAL INFORMATION CONGRESS VENUE Maritim Pine Beach Resort Belek Ileribasi Mevkii 5.Parsel Belek 0755 TURKEY Phone: REGISTRATION DESK The conference registration/information desks will be located in Main Reception Hall and Convention Hall. The registration/information desks will remain throughout the conference and will be staffed at the following times; Main Reception Hall: 08:00 4:00 Convention Hall: 09:00 8:00 BADGES For security reasons and catering purposes please make sure your wear your conference badge. Replacements for lost badges are available from the registration desk. MEETING ROOM LOCATIONS Please see the full oral program in your conference bag for all session timings and locations. HALL A HALL B HALL C HALL D EU AMBASSADORS MEETING HALL EXHIBITS Table top displays will be located for the duration of the congress in main convention hall. POSTER SESSION Posters will be displayed for the duration of the congress in the Convention Hall. SPEAKER TECHNICAL AREA Please upload your presentation at least two hours prior to your presentation in the technical area in the belong hall. [0] ELECTRICITY Electric Currency is 0 Volt, AC 50 cycles. Two-pin round plugs are used. The converters can be provided from hotel receptions.

11 TELEPHONE Pay phones are available at the congress venue as well as in the city. Phone cards are widely available in shops. The international dialing code for Turkey is 90, and the code for ANTALYA city is 4 National calls: 0 + city code + telephone number International calls: 00 + country code + city code + telephone number CREDIT CARDS All major credit cards (Visa, Master Card) are accepted in Turkey by restaurants, hotels, shops and at the Congress Registration Desks. TIPPING Tipping is not mandatory in Turkey. However it is customary to add 0% in restaurants if you are satisfied with the service. CONGRESS BOOK/CD The congress book/cd, which includes lecturers text and abstracts, will be delivered to the congress participants. BANKS AND CURRENCY EXCHANGE The currency unit is Turkish Lira (TL). Convertible foreign currency may be exchanged at the airport, hotels and banks and also private foreign exchange offices throughout the city that operate between to 8.00 hrs. Local banks are open from to 7.00 hrs from Monday to Friday. They are closed at weekends and at public holidays. TIME ZONE Time is two hours ahead of Greenwich Mean Time (GMT +) in Turkey. CERTIFICATES OF ATTANDANCE Certificates of Attendance are available from registration desk. WEATHER Throughout the month of February daytime temperatures will generally reach highs of around 6 C that's about 60 F. At night the average minimum temperature drops down to around 5 C, that's 4 F. SIMULTANEOUS INTERPRETATION Simultaneous interpretation will be provided in English and Turkish by professional conference interpreters. DRESS CODE Business attire for the conference business sessions Smart casual for the evening social events []

12 ABOUT BELEK Enjoying the advantage of a short transfer time from Antalya Airport, belek, located between Antalya and Side, is part of a new tourist region where everything has been done to attract the holidaymarker. The area is rich with thick pine and eucalyptus, which stretch down to a marvelous and almost limitless beach of golden sand. The area consists of various hotels, clubs and holiday villages, each vying with the other in architectural creativity. Sporting types will love it here as there is a wealth of activity on hand. Transfer time from Antalya Airport approx. 5 mins. You can find all the practical information for Belek,Antalya (events, things to do, directories ) by visiting. EMERGENCY CALLS POLICE 55 MILITARY POLICE 56 AMBULANCE FIRE 0 CONGRESS SECRETARIAT AND WEBSITE Umur GÜRER Phone: M.Fatih ORUÇ Phone: Cogress website: []

13 İÇİNDEKİLER SÖZLÜ SUNUMLAR POSTER SUNUMLAR DAVETLİ BİLDİRİLER VE BİYOGRAFİLER SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ VE BİYOGRAFİLER POSTER SUNUM ÖZETLERİ VE BİYOGRAFİLER YAZARLAR İNDEKSİ NOT KAĞITLARI SUNUMLARIN TAM METNİ (CD) CONTENTS ORAL PROGRAMME POSTER PROGRAMME INVITED PRESENTATIONS AND BIOGRAPHIES ORAL ABSTRACTS AND BIOGRAPHIES POSTER ABSTRACT AND BIOGRAPHIES PRESENTERS INDEX NOTE PAPERS FULL PAPERS IN CD [3]

14 [4]

15 SÖZLÜ BİLDİRİLER PROGRAM ORAL PRESENTATIONS PROGRAMME [5]

16

17 Number Name Title Of Paper Degree & Full Address Kod. Masoudi, R. Zehtabian, Gh. Sigaroodi, S. Khalighi Khosravi, H. Comparison Of Monitoring Of Drought Using Pnpi And Nitzche And Zoning Them By Idw Method (Case Study: Kashan, Iran) Phd In De-Desertification, University Of Tehran, Iran Prof., Faculty Of Natural Resources, University Of Tehran, Karaj, Iran Asist. Prof., Faculty Of Natural Resources, University Of Tehran OP-A-0.. Ekici, Mithat Demir, Ömer Atay, Hakkı ensoy, Serhat Demircan, Mesut Ulupinar, Yusuf Acar, Yılmaz Tüvan, Arzu Balta, zzet Kervankiran, Seher Ya an, Serpil Regional climate change scenarios and effects of climate change on agriculture Bölgesel klim De i ikli i Senaryolari Ve klim De i ikli inin Tarima Etkileri 3. Stanciugelu, Irina Environmental Security And Food Supply Chain A Risk Governance Approach Romania And Turkey Case Study 4. Hasankhani, Razie Kyoto Protocol And Agricultural Operations Hasankhani, Roya Role In GHC Emissions With Turkey Situation Emphasis (In This Protocol) 5. Kıymaz, Taylan klim De i ikli i Ve Gıda Ekonomisi Açısından De erlendirilmesi 6. Kendal, Enver The Effect Of Climate Change On Barley Cultivation In Southeast Anatolia Güneydo u Anadolu bölgesi nde iklim de i ikli inin arpa yeti tiricili i üzerine etkisi 7. Alpas, Hami The Impact Of Climate Change On Food Chain Security: Total Food Protection Klimatoloji ube Müdürlü ü, Meteoroloji Genel Müdürlü ü, 060 Keçiören/Ankara Tel: Senior University Lecturer Phd, Faculty Of Communication And Public Relations, National School Of Political Studies And Public Administration M.Sc, Private Law, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran OP-A-0. OP-A-0.3 OP-A-0.4 M.Sc., Agriculture Mechanization, University of Tabriz, Tabriz, Iran Dr., Dpt OP-A-0. Gap Uluslararası Tarımsal Ara tırma Ve E itim Merkezi Müdürlü ü, Diyarbakır Tel: Metu Food Eng. Dept., Ankara Tel: Bozo lu, T. Faruk The Impact of Climate Change on Food Chain Dept. Of Food Eng. Middle East Technical UniversityAnkara-TURKEY 9. Alu datt, Muhammad H. Optimization, Characterization And Quantification Of Phenolic Compounds In Olive Mill Wastewater (Omw) 0. Lofton, J. Jim A. Environmental Stewardship for food and beverage producers in the USA Department Of Nutrition And Food Technology, Jordan University Of Science And Technology P.O. Box 3030, Irbid 0 Virginia Inc. USA, 00 Park Road, Harrisonburg, Virginia 80 OP-A-0. OP-A-0.3 OP-A-0.4 OP-A-03. OP-A-03. [7]

18 . Purnama, Indra Septiadi, Agri Wahyuni Dan Prantino. Cheema, Z.A. Jahangir, A. Mustafa, K. Naeem, M. 3. Hasankhani, R. Navid, H. Seyedarabi, H. 3 Compost Utilization Of Empty Fruit Bunches Oil Palm As Effort Towards Sustainable Organic Agriculture In Riau Province, Indonesia Improvement Of Maize Yield With Natural- Allelopathic Plant Water Extracts Potato Sorting In Machine Vision System 4. ncemehmeto lu, Ali Yıldız, Fatih Investigation Of The Effect Of Different Support Medium On Product With Nutrient Film Techique De i ik Destek Maddelerinin Akan Su Klültürü Yönteminde Ara tirilması 5. Viktoria, Karnauh Gıda Sanayi I letmelerindeki Isıtma Sistemlerinde Solar Sistemin Kullanımı 6. Alrijabo, A. Abdulsattar Effect Of The New Farming System Zero Tillage In Growth, Yield & Its Component Of Bread Wheat, Durum Wheat And Barley Crop In Moderate Rainfall Area In Ninevah Province 7. Jasim, Abdul Razzak A. Hassoon, Waleed H. The Effect Of Changing Rolls Speed Of Machine Husking Rubber Rolls On Rice Husk Quality And Breakage Percentage For Two Rice Cultivars 8. Lund, Daryl Food Engineering: Moving The Research Agenda Forward 9. Smith, Christopher Development Of Aptmer Technology For Application In The Detection Of Microbial Contaminants In Food Systems 0. Raspor, Peter Ba a, European Food, Technology and Nutrition Declaration Candidate Master Student Of Environmental Chemistry, Gadjah Mada University Undergraduate Student Of Agriculture, Riau University Weed Science And Allelopathy Lab., Deparment Of Argonomy, Univesity Of Agriculture, Faisalabad, Pakistan M.Sc., Dept. of Agricultural Machinery, University of Tabriz, Iran Assist. Prof., Dept. of Agricultural Machinery, University of Tabriz, Iran 3 Assist. Prof., Dept. of Telecommunication, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran OP-A-03.3 OP-A-03.4 OP-A-04. Prof. Dr., OP-A-04. Doç., Mikhail-Tugan-Baranovskogo Adını Ta ıyan Donetsk Ulusal Ekonomi Ve Ticaret Üniversitesi, So utma Ve Ticaret Teknik Fakültesi, Ukrayna Field Crop Department, Mosul University, Ninevah, Iraq Prof. Dr., Dept. Of Agricultural Machines And Equipment, College Of Agriculture, University Of Baghdad, Iraq Asist. Lect., Department Of Soil And Water Resource\ College Of Agriculture\ Babylon University Department Of Food Science, University Of Wisconsin-Madison University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Biotechnology, Microbiology and Food Safety, Jamnikarjeva 0, 000 Ljubljana, Slovenia OP-A-04.3 OP-A-04.4 OP-A-04.5 OP-A-05. OP-A-05. OP-A-05.3 [8]

19 . Yıldız, Fatih Sustainable Biorefineries And Biomass In The st Century.Yüzyilda, Sürdürülebilir Biyorafineriler Ve Biyokütle. Aygün, Ahmet Uslu, Mustafa Kemal Gıdaların Ambalajlanmasında Yeni E ilimler: Nanoparçacık çeren Ambalaj Malzemeleri 3. Güne, Gürbüz Advances In Modified Atmosphere Packaging Of Foods 4. Sajadian, S. S. Shoeibi, Sh. Eshaghi, M. R. Shahrestani, M. Khaneghag, A. Mousavi 3 Amirahmadi, M. Determination of Bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and its derivatives in canned tuna fish from the Iran s market 5. Altıok, Duygu Active Packaging: Chitosan Based Films Altıok, Evren Enriched With Proanthocyanidin 6. Niyaz, Özge Can Tan, Sibel Demirba, Nevin Türkiye de Gıda Güvencesi Meselesinin Bazı Gıda Ürünleri Çerçevesinde De erlendirilmesi 7. Mirakzadeh, Ali Asghar Heidari, Hossein Bahrami, Majid 3 Necessity Of Familiary With The Patterns Of Modern Sustainable Agriculture Durable, Organic (Bio), Precision And Protection Prof. Dr.,Orta Do u Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisli i ve Biyoteknoloji Bölümü, Ankara, Türkiye Akdeniz Üniversitesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, Antalya, Türkiye Istanbul Technical University, Food Engineering Department, Maslak, Istanbul Department of Food Science and Technology, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran Food and Drug Control Laboratories (FDCLs), Deputy for Food & Drug, MOH, Tehran, Iran 3 Department of Food Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Departmenr Of Food Engineering, stanbul Aydın University Istanbul Tel: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale Tel: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, zmir Associate Prof., Agricultural Extension And Education, College Of Agriculture And Natural Resources, University Of Razi, Iran 3 Graduate Degree, Rural Development, College Of Agriculture And National Resources, University Of Razi & Islamic Azad University, Science And Research Branch, Young Researcher Club, Songhor & Kuliaei, Iran Graduate Degree, Master Of Rural Development, College Of Agriculture And National Resources, University Of Razi OP-A-05.4 OP-A-06. OP-A-06. OP-A-06.3 OP-A-06.4 OP-A-07. OP-A-07. [9]

20 8. Çobano lu, Ferit Karaman, Ay e Demet Tunalıo lu, Renan Ova, Gülden 3 ncir I letmelerinde Gıda Güvenli i Yönetim Sistemleri Uygulamaları 9. Bilgili, Ali The Adverse Effects Of Veterinary Drug Residues In Foods On Our Health, Applications For The Prevention Of Residues In Turkey Gıdalardaki Veteriner Hekimli i Ilaç Kalıntılarının Sa lı ımıza Olumsuz Etkileri, Kalıntıların Önlenmesine Yönelik Uygulamalar 30. Alipour, N. Karagöz, A. Taner, A. Durmaz, R. Yıldız, F. DNA finger printing of Pseudomonas aeroginosa isolated from hospital sections through Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) Method 3. Varzakas, T. Practical implementation of traceability in ouzo and tsipouro, traditional Greek drinks using the GSI system Varzakas, T. Traceability Of Olive Oil In Greece: A Farm To Fork Approach 3. Kandemir, Olcay Cömert, Nezaket THE EFFECT OF GENET CALLY MOD F ED ORGAN SMS ON HUMAN RACE AND ENVIRONMENT GENET DE T R LM ÜRÜNLER N NSAN VE ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER 33. Tamer, U ur Gıda Analizlerine Yönelik Nanokompozir Ve Nanomaterial Üretimi Ve Karakterizasyonu Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tel: /4 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, zmir. OP-A-07.3 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 060, Ankara OP-A-07.4 PhD student, Biotechnology department, METU,Ankara Molecular Microbiology department, Rafık Saydam National Hygiene Center, Sihiye, Ankara 3 Prof. Dr.,Microbiology Lab, TOBB-ETU Hospital,Ankara 4 Prof. Dr.,Biotechnology,Biochemistry,Food Engineering Department, METU, Ankara OP-A-08. Dr. OP-A-08. Dr. OP-A-08.3 Prof Dr, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji E itim ve Ara tırma Hastanesi, Patoloji Klini i Dr, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı,te kilatlanma Dairesi Eski ehir Yolu 9.Km Kar ısı Lodumlu- Çankaya/ Ankara OP-A-08.4 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara Tel: OP-A-09. [0]

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) EUR-ACE Accredited Programmes as of September 30, 2011

MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) EUR-ACE Accredited Programmes as of September 30, 2011 MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) Programmes as of September 30, 2011 School : Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (TR) Web Address: http://www.anadolu.edu.tr/

Detaylı

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27 Nisan 212 Samsun Öğrenci Hareketliliği 29/1 21/11 Artış SM 8,758 1,96 15.28% SMS 8,16

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Cennet Pelin BOYACI GÜNDÜZ

Cennet Pelin BOYACI GÜNDÜZ Cennet Pelin BOYACI GÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana /TÜRKİYE Email: pgunduz@cu.edu.tr Telefon: +90 322 338 60 84 / 2177 / 130 Öğrenim Durumu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2017 Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey Tomas Linkevicius Alain Romanos Marius Steigmann Hom-Lay Wang RIXOS SUNGATE 5-8 OCTOBER / EKIM, 2017 Registration

Detaylı

Haziran 2013 ISSN : Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Haziran 2013 ISSN : Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Haziran 2013 ISSN : 1309-0550 Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt : 27 Sayı : 2 Yıl: 2013 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Number : 27 Volume : 2 Year: 2013 Selçuk Tarım ve Gıda

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14.

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14. REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE İlk Başvuru: First application: Son Başvuru: 0.0.03.0.03 Deadline of the Application: Türkçe Dil Sınavı (Yabancı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering.

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering. CURRICULUM VITAE 1. GENERAL Name and Surname Title Birth Date and Place E-Mail Address : Cengiz KARACA : Assistant. Prof. Dr. : 1974- Dinar/AFYON : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT)

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) HAFTA - WEEK - 5 7 9 5 7 9 0 Diller ve Fileloji Bilimleri Languageas and Philological Sciences İlköğretim Öğretmenliği

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı 21. MDK Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı DELEGASYON DELEGATION Kuruluş Establishment Kampüs Yüzölçümü Campus Area Yerleşim

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK Date of Birth/Place :EDİRNE, 1975 E-Mail Adress : ozlem_melsel@hotmail.com ozlem.isik@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Faculty Of Economics

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi ARZU İNAN 01.09.2013 İş Etiği Sorumlusu İdari İşler Sorumlusu DUYGU UTLU 01.09.2013 İnsan Kaynakları Sorumlusu ELİF DURMUŞ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Hülya ARSLAN 1 Sait ENGİNDENİZ 2 Gökhan ÇINAR 3 1 TC Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 35530 İzmir / Türkiye 2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

06110 Dışkapı - Ankara. İş: (312) Cep: (544) TEMEL EĞİTİM DURUMU

06110 Dışkapı - Ankara. İş: (312) Cep: (544) TEMEL EĞİTİM DURUMU ADI - SOYADI Yener ATASEVEN DOĞUM YERİ Ankara DOĞUM TARİHİ YAZIŞMA ADRESİ 21 Ocak 1977 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı - Ankara TELEFON İş: (312) 596 16 57 Cep:

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04.

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04. 1 ÖZGEÇMİŞ GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 27.11.2015 ADI SOYADI : Evren ÖZGÜR DOĞUM TARİHİ : 01.04.1987 E-POSTA : ozgurev@itu.edu.tr EĞİTİM MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 30.06.2010

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı