INTERNATIONAL FOOD,AGRICULTURE AND GASTRONOMY CONGRESS FEBRUARY, 15-19, 2012, BELEK, ANTALYA, TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL FOOD,AGRICULTURE AND GASTRONOMY CONGRESS FEBRUARY, 15-19, 2012, BELEK, ANTALYA, TURKEY"

Transkript

1 INTERNATIONAL FOOD,AGRICULTURE AND GASTRONOMY CONGRESS FEBRUARY, 5-9, 0, BELEK, ANTALYA, TURKEY Tarladan Sofraya Gıda Kongresi From the Field to the Table Food Congress Dünya Kooperatifcilik Yılı UN International Year of Co-operatives 0 KONGRE KİTABI 0 PROCEEDINGS OF THE IFAG CONGRESS AGRICULTURAL FEDERATION PUBLICATION NO: []

2 DEĞERLİ DOSTLAR VE MESLEKTAŞLARIMIZ Sizleri Akdeniz in bu güzel şehrinde, Antalya da konuk ettiğimiz için çok gurur duyuyoruz. Tarım, birbirine bağlı, çok fonksiyonlu, çok taraflı ve çok bilimli bir faaliyettir. Bu faaliyetler sonucunda, çeşitli ürünler (gıda,yem, lif, biyoyakıt, tıbbı, aromatik ve süs bitkileri) ve çeşitli hızmetler(parklar, bahçeler, rekreasyon alanları, çevre düzenlemesi, kültür mirasları) ortaya çıkmaktadır. Yaşamı şekillendiren çok çeşitli, insan ihtiyaçlarını ve ilgilerini sürdürülebilir şekilde karşılamak için, yerel ve çok uluslu paylaşıma ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu kongrenin amacı; güncel bilgi ağının, bilim ve teknolojinin, dünyada ve bölgede daha iyi yaşam koşulları için, değerlendirme yaparak, - İşsizlik,yoksulluk,açlık ve obeziteyi azaltmak. - Kırsal yaşam kalitesini, iyileştirmek - Çevreye, insana saygılı, sürdürülebilir, eşit, ekonomik kalkınmayı sağlamak. Hızla değişen dünyada, özellikle, şehirleşme, göç, eşitsizlik, küreselleşme,nufüsün, biyoyakıtlara talebin arttığı, yeme alışkanlıklarının değiştiği, iklim değişikliği, çevrenin sürekli bozulduğu, biyoçeşitliliğin azaldığı bir dünyadayız. Bu şartlar, yerel, ulusal ve global gıda güvenliğini, üretim kapasitesini, ekosistemi, etkilemektedir. Küresel ticari rekabet sistemi içinde bu problemlerin çözümlenmesi, doğal kaynakların, bilim ve teknolojinin optimum kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Kongrenin 3 günlük yoğun çalışmalarında tüm bu konuları ve daha fazlasını konuşma imkanı bulacağız. Hepinize gerçeği, sadece, bilimsel gerçekleri arama yolunda organizasyon komitesi adına şans diliyorum. Prof. Dr. Fatih YILDIZ Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 5-9, Şubat, 0, Belek, Antalya, Türkiye Hakan YÜKSEL Tarım Federasyonu Genel Başkanı DEAR FRIENDS AND COLLEAGUES It is a great honour for us to host you in this beautiful Mediterranean city, Antalya. Agriculture is multifunctional, multistakeholder, and multidisciplinary process, but also interconnected activity. The concept of multifunctionality recognizes agriculture as a multi-output activity producing not only commodities (food, feed, fibers,fuels, medicinal products and ornamentals), but also noncommodity outputs such as environmental services, landscape amenities and cultural heritages. In order to address the diverse needs and interests that shape human life, we need a shared approach to sustainability with local and cross-national collaboration. The objective of this Congress was to assess the current knowledge, networking, Science and Technology for a better human conditions in the world and locally by reduction of unemployment, hunger, poverty, and obesity improvement of rural livelihoods and human health, and equitable, socially, environmentally and economically sustainable development for all. Meeting these goals has to be placed in the context of a rapidly changing world of urbanization, growing inequities, human migration, globalization, changing dietary preferences, climate change, environmental degradation, a trend toward biofuels and an increasing population. These conditions are affecting local and global food security and putting pressure on productive capacity and ecosystems. Hence there are unprecedented challenges ahead in providing food within a global trading system where there are other competing uses for agricultural and other natural resources. During this 3 day congress we will discuss many of these problems and more. On behalf of organizing committee, I wish you all the luck for your search in scientific truth, nothing but the truth. Prof. Dr. Fatih YILDIZ Chair of the Congress organizing committee February, 5 th -9 th, 0, Antalya, Belek, Turkey. Hakan YÜKSEL President of Agricultural Federation []

3 Kongre hazırlık çalışmalarının çeşitli aşamalarında bize desteklerini esirgemeyen, aşağıda isimleri yazılı kuruluşlara, yöneticilerine ve personeline teşekkür ederiz. Bu destekler sayesinde bu önemli uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyet gerçekleşmiştir. Kongre Düzenleme Kurulu We would like to thank to the following organizations for their support and endorsement of the Congress. Congress Organizing Committee T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C.ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü TBB (Türkiye Belediyeler Birliği) Genel Sekreterliği FAO Direktörü Ankara Dünya Bankası Direktörü Ankara TİKA(Türkiye İktisadi Kalkınma Ajansı) TİM(Türkiye İhracatcılar Merkezi) TAF (Türkiye Aşcılar Federasyonu) TÜMESKOM TARMAKBİR TPF(Türkiye Perakendeciler Federasyonu) TARIM KREDİ KOOPERATİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜSKOOP-BİR KÖYKOOP HAYKOOP SÜRKOOP BADEMLİ KOOPERATİFİ İLESAM DÜNYA YAŞLILIK DERNEĞİ TARIMSAL KALKINMA DERNEĞİ ANADOLU KADIN ÇİFTÇİLER DERNEĞİ TARIMSAL MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ EKMEK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ FEDERASYONU ASYA MANTAR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME DERNEĞİ PAKDER PDD (PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ) INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (IUFoST). Ayrıca, kongre kitabının hazırlanmasında emeği geçen, ODTÜ öğrencileri; Ali İncemehmetoğlu, Cihan Tatar, Erkut Tiryakioğlu, İbrahim Yıldız ve Fahri Dağlıoğlu na teşekkürü bir borç biliriz. Kongre Düzenleme Kurulu [3]

4 KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Fatih YILDIZ ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Kongre Başkanı Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Bölüm Başkanı Besleme Bölümü Arş. Asistanı Cihan TATAR ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Arş.Görevlisi Ali İNCEMEHMETOĞLU ODTÜ Biyoteknoloji Ayşegül HAMSİOĞLU T.C. Başbakanlık Türk İş Birliği Kalkınma Başkanlığı Uzman Hakan YÜKSEL Tarım Federasyonu Genel Merkez Genel Başkan Burhan ER TÜMESKOM Genel Merkez Genel Başkan Zir.Yük.Müh. Osman ÖZBAY Tarım Federasyonu Genel Merkez Genel Müdür Coşkun YILDIRIM Tarımsal Pazarlama Genel Koordinatörlük Genel Koordinatör Zir. Yük.Müh. Sabri GÜLERSÖNMEZ Tarım Federasyonu Genel Merkez Genel Başkan Yard. Noyan GÜREL TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) TİM Sektörler Konseyi Üyesi Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Mustafa SATICI TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Antalya İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Bşk. Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TGAE Enstitü Müdür Yrd. Halis UYSAL TUSKOOP Genel Başkan Yakup YILDIZ KÖYKOOP Genel Başkan Bülent Özcan ABGS Proje Uygulama Dairesi Daire Başkanı Ramazan ÖZKAYA SÜRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül AKIN FAO FAO TURKEY FAO Temsilci Yardımcısı Ziraat Müh. Halil POLAT Tarım Federasyonu Stratejik Tarımsal Araştırmalar Merkezi Mekez Başkanı Yurdakul SAÇLI DPT Planlama Uzmanı Dr. Faruk CÖMERT Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzmanı Bedrullah ERÇİN Antalya Tarım İl Müdürlüğü İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Fatih YILDIZ Prof. Dr. Sait GEZGİN Ayşegül HAMSİOĞLU Hakan YÜKSEL Burhan ER Ag. Engin. Osman ÖZBAY Coskun YILDIRIM Ag. Engin. Sabri GÜLERSÖNMEZ Noyan GÜREL Mustafa SATICI Dr. Ibrahim GÜÇDEMİR Halis UYSAL Yakup YILDIZ Bülent ÖZCAN Ramazan ÖZKAYA Dr. Aysegül AKIN Ag. Engin. Halil POLAT Yurdakul SAÇLI Dr. Faruk CÖMERT Bedrullah ERÇİN METU-Department of Food Engineering and Biotechnology Selçuk University Department of Soil Science and Plant Nutrition Agricultural Engineer Agriculture Specialist Republic of Turkish Prime Ministry-The Turkish Cooperation and Development Agency Federation of Agriculture Chairman of The Board of The Directors TÜMESKOM Chairman of The Board of The Directors Federation of Agriculture General Manager Agricultural Marketing General Coordinator Federation of Agriculture Assistant General Manager TEA (Turkish Exporters Assembly) TIM Sectoral Council Associate Aegean Tobacco Exporters Union TEA (Turkish Exporters Assembly) Antalya Exporters Association Central Research Institute of Soil, Fertilizers and Water Resources Management General Manager TUSKOOP Chairman of The Board of The Directors KÖYKOOP Chairman of The Board of The Directors (GSEU) General Secretariat of the European Union Project Execution Department SÜRKOOP Chairman of The Board of The Directors FAO Turkey Assisting FAO Representetive Federation of Agriculture Strategic Agricultural Research Center Chief State Planning Organization-Planning Expert Ministry of Economic Affairs-Specialist Antalya Provincial Directorate of Agriculture Province Director [4]

5 BİLİM KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Tayfun AĞAR Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Adana Prof. Dr. Hami ALPAS ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Ali BİLGİLİ Ankara Üniversitesi Farmakoloji-Toksikoloji Bölümü Ankara Prof. Dr. Jeffrey B.BLUMBERG Tuft Üniversitesi Antioksidanlar Araş. Merkez Bşk. Boston, ABD Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Muharrem CERTEL Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Antalya Prof. Dr. Erol ÇAKMAK ODTU İktisat Bölümü Ankara Prof. Dr. Giovanni DİNELLİ Bologna Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilimleri Böl. Bologna, İtalya Prof. Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Antalya Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Toprak Bölümü Konya Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gaziantep Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TGAE TGAE Ankara Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Yrd. Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Atalya Prof. Dr. Athanasios E.LABROPOULOS Atina Teknoloji Eğitim Fakültesi Gıda Kimyası,Bölümü Atina, Yunanistan Dr. Jim LOFTON, Çevre Koruma Otoritesi( EPA), ABD Prof.Dr. Daryl LUND Wisconsin Üniversitesi Gıda Bilimleri ve Müh. Madison, ABD Doç. Dr. Behiç MERT ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü İzmir Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü İzmit Prof. Dr. Barbaros ÖZER Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bolu Prof. Dr. Peter RASPOR Ljubljana Üniversitesi Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Böl Slovenya Prof. Dr. Chris J. SMITH, Direktor, Manchester Gıda Araştırma Merkezi, Editorler Kurulu Başkanı, International Journal of Food Science and Technology. Doç. Dr. Özlem TOKUŞOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Manisa Prof. Dr. Fatih YILDIZ (Bilim Kurulu Başkanı) ODTU Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü Ankara Arş.Asistanı Cihan Tatar ODTU Gıda Mühendisliği Bölümü Ankara Ali İncemehmetoğlu ODTU Biyoteknoloji Ankara SCIENTIFIC COMMITTEE Prof. Dr. Tayfun AĞAR Çukurova University Department of Horticulture Adana Prof. Dr. Hami ALPAS METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Ali BİLGİLİ Ankara University Toxicology and Farmacology Department Ankara Prof.Dr. Jeffrey B.BLUMBERG Tuft University Boston, ABD Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI Hacettepe University Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Muharrem CERTEL Akdeniz University Department of Food Engineering Antalya Prof. Dr. Erol ÇAKMAK METU Department of Economics Ankara Prof. Dr. Giovanni DİNELLİ Bologna University Department of Agroenvironmental Sciences Bologna, Italy Prof. Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz University Department of Horticulture Antalya Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU Çukurova University Department of Food Engineering Adana Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk University Department of Soil Sciences and Plant Nutrition Konya Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ Gaziantep University Department of Food Engineering Gaziantep Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TGAE Ministry of Food,Agriculture and Livestock, Ankara Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara University Department of Food Engineering Ankara [5]

6 Yrd. Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ Akdeniz University Department of Food Engineering Atalya Prof. Dr. Athanasios E.LABROPOULOS Technology University of Athens Department of Food Chemistry Atina, Yunanistan Dr. Jim LOFTON, EPA, USA Prof. Dr. Daryl LUND Wisconsin University, Department of Food Science and Engineering. Madison, Wisconsin. ABD, President of the INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY(IUFoST). Doç. Dr. Behiç MERT METU Department of Food Engineering Ankara Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ Ege University Department of Food Engineering İzmir Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR Gebze Institue of Technology Department of Chemical Engineering İzmit Prof. Dr. Barbaros ÖZER Abant İzzet Baysal University Department of Food Engineering Bolu Prof. Dr. Peter RASPOR Ljubljana University Department of Microbiology and Biotechnology Slovenya Prof. Dr. Chris J. SMITH, Director, Manchester Food Research Centre,Editor-in-Chief, International Journal of Food Science and Technology Doç. Dr. Özlem TOKUŞOĞLU Celal Bayar University Department of Food Engineering Manisa Prof. Dr. Fatih YILDIZ (Chairman of The Scientific and Organizing Committee) Middle East Technical University(METU) Department of Food Engineering and Biotechnology, Ankara Res. Asst. Cihan Tatar Middle East Technical University Department of Food Engineering Ankara Ali İncemehmetoğlu Middle East Technical University, Department of Biotechnology, Ankara LIST OF CONGRESS AMBASSADORS FROM EU COUNTRIES -Professor Dr.Peter Raspor, DDr.H.C., SLOVENIA Chair of the Ambassadors -Dr.Fatih Yıldız, TURKEY Co-Chair of the Ambassadors 3-Prof. Arnaldo DOSSENA, ITALY 4-Dr. Torsten Bohn, LUXEMBOURG 5-Prof.Dr. Athan E. GREECE 6-Ass. Prof. Theodoros Varzakas, GREECE 7- Dr. Irina Stanciugelu, ROMANIA 8-Prof.Dr.Toomas Paalme, ESTONIA 9-Prof. Dr. Herbert J. Buckenhüskes, GERMANY 0-Dr.Nesli Sözer, FINLAND - Dr.Irena Colic Baric, CROTIA -Martina Piasek, M.D., Ph.D, CROTIA 3-Professor Chris. J. Smith, UK,ENGLAND 4-Prof. Philippe DANIEL, FRANCE 5-Dr.Yvonne Granfeldt, SWEDEN 6-Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka,, POLAND 7-Prof.Dr.Inga Ciprovica LATVIA 8-Assoc. Prof. Daniela Smogrovicova, SLOVAKIA 9-Prof. Dr Peter SIMKO, SLOVAKIA 0- Dr. nat. techn. Marija Zunabovic, AUSTRIA - Dr. András Nagy, HUNGARY -Dr.Ekaterina Fedorenko BELARUS 3-Galina Lyashenko, MOLDOVA 4-Dr.Faruk Bozoğlu, TURKEY 5-Prof.Dr.Rozana Troja, ALBANIA 6-Prof. Dr. Viktor Nedovic, SERBIA 7-Prof. Olga Koroleva, RUSSIA LIST OF OBSERVER AMBASSADORS -Prof.Dr. Daryl Lund, -Dr. Nasr Noori Al Anbari, USA IRAQ [6]

7 3- Assis. Prof. Kathleen Kevany, CANADA 4-Dr.BISSATI Samia, ALGERIA 5-Indra Purnama INDONESIA 6-Assist.Prof. Abdulaziz Abdulrahman Al-Askar, SAUDI ARABIA 7-Prof.Dr. A. Liaghat, IRAN 8- Assis.Prof.M.Aasif Shahzad, PAKISTAN 9-Dr.Abeygunawardane D AUSTRALIA 0- Luan Ahmetaj ALBANIA -Prof.Dr. Muhammad Alu'datt JORDAN -Prof.Dr. Ahmed A.El-Refai EGYPT 3-Prof. Leonid V. Kaprelyants, UKRAINE 4- Dr. Karnauh Viktoria UKRAINE 5-Dr.Amera Mohammed Saleh Alrubeii YEMEN 6-Dr. Mohamed S. Alhammadi UNITED ARABIAN EMIRATES 7-Olumide Adedokun Odeyemi MALAYSIA 8-Abubacker Siddick Syed INDIA 9-Prof.Dr.Hafiz Muminjanov TAJIKISTAN 0-Hajjah Jumaatun Azmi, MALAYSIA -Alassane BEYE, SENEGAL -Umar Faruk Mkabir NIGERIA [7]

8 GENEL BiLGiLER Maritim Pine Beach Resort Belek Ileribasi Mevkii 5.Parsel Belek 0755 TÜRKIYE Telefon: Web Adres: KAYIT MASASI Kongre kayıt ve bilgilendirme masaları resepsiyon alanında ve fuar alanında olacaktır. Kayıt/Bilgilendirme masaları aşağıda belirtilen saatlerde görev yapacaktır. Ana Resepsiyon Salonu : 08:00 4:00 Fuar Salonu : 09:00 8:00 KARTLAR Güvenlik ve yemek sebebiyle kongre yaka kartlarını taktığınızdan emin olunuz. Kartın kaybolmasiyla yenisinin değiştirilmesi kayıt masasından mümkün olmaktadır. TOPLANTI SALONLARININ YERLERI Lütfen sözlü sunumların ne zaman ve nerede olduklarına kongre çantanızdan bakınız. SALON A SALON B SALON C SALON D AB GIDA ELÇİLERİ TOPLANTI SALONU FUAR Stand gösteri ve içerikleri kongre boyunca fuar alanında kurulacak yerlerde gerçekleşecektir. POSTER SUNUMLARI Poster sunumları kongre boyunca fuar alanında gösterilecektir. KONUŞMACI SUNUM TESLİMİ Lütfen sunumlarınızı kendi sunumunuzdan en az saat öncesine kadar sunum yapacağınız salonda ki görevliye teslim ediniz. KONGRE KİTAP VE CD Kongre özet ve bildirilerin olduğu kitap ve cd kongre katılımcılarına teslim edilecektir. [8]

9 KATILIMCI SERTİFİKALARI Katılımcı sertifikaları kayıt masasından temin edilebilir. SİMULTANE TERCÜME Simultane çeviriler İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde profesyonel çevirmenler tarafından çevirilecektir. GİYİM İş kıyafetleri kongre sunumları için Günlük kıyafet akşam yemekleri ve sosyal aktivitelerde kullanılacaktır. BELEK HAKKINDA Belek, Antalya Havaalanına kısa transfer mesafesi olan,antalya ve Side arasında yer almaktadır. Belek Antalya nın 40 kilometre uzağındadır. Yıllar önce Antalya ile birlikte anılan Belek, zamanla Antalya dan farklı bir tatil bölgesi olarak anılmaya başlamıştır. Modern otelleri, alış veriş olanakları, bir yanda güzel yemekler yiyip bir yandan da bulunduğunuz mekanlardan keyif alabileceğiniz restoranları... ve özellikle dünya standartlarında olan golf tesisleriyle doğa ile sporu, tarih ile dinlenmeyi bir arada sunan bir tatil bölgemizdir. Belek ile ilgili bilgileri adresinden temin edebilirsiniz. ACİL TELEFON NUMARALARI POLİS 55 JANDARMA 56 AMBULANS İTFAİYE 0 KONGRE SEKRETERYASI VE WEB SİTESİ Umur GÜRER Telefon: M. Fatih ORUÇ Telefon: WEB SİTESİ: [9]

10 GENERAL INFORMATION CONGRESS VENUE Maritim Pine Beach Resort Belek Ileribasi Mevkii 5.Parsel Belek 0755 TURKEY Phone: REGISTRATION DESK The conference registration/information desks will be located in Main Reception Hall and Convention Hall. The registration/information desks will remain throughout the conference and will be staffed at the following times; Main Reception Hall: 08:00 4:00 Convention Hall: 09:00 8:00 BADGES For security reasons and catering purposes please make sure your wear your conference badge. Replacements for lost badges are available from the registration desk. MEETING ROOM LOCATIONS Please see the full oral program in your conference bag for all session timings and locations. HALL A HALL B HALL C HALL D EU AMBASSADORS MEETING HALL EXHIBITS Table top displays will be located for the duration of the congress in main convention hall. POSTER SESSION Posters will be displayed for the duration of the congress in the Convention Hall. SPEAKER TECHNICAL AREA Please upload your presentation at least two hours prior to your presentation in the technical area in the belong hall. [0] ELECTRICITY Electric Currency is 0 Volt, AC 50 cycles. Two-pin round plugs are used. The converters can be provided from hotel receptions.

11 TELEPHONE Pay phones are available at the congress venue as well as in the city. Phone cards are widely available in shops. The international dialing code for Turkey is 90, and the code for ANTALYA city is 4 National calls: 0 + city code + telephone number International calls: 00 + country code + city code + telephone number CREDIT CARDS All major credit cards (Visa, Master Card) are accepted in Turkey by restaurants, hotels, shops and at the Congress Registration Desks. TIPPING Tipping is not mandatory in Turkey. However it is customary to add 0% in restaurants if you are satisfied with the service. CONGRESS BOOK/CD The congress book/cd, which includes lecturers text and abstracts, will be delivered to the congress participants. BANKS AND CURRENCY EXCHANGE The currency unit is Turkish Lira (TL). Convertible foreign currency may be exchanged at the airport, hotels and banks and also private foreign exchange offices throughout the city that operate between to 8.00 hrs. Local banks are open from to 7.00 hrs from Monday to Friday. They are closed at weekends and at public holidays. TIME ZONE Time is two hours ahead of Greenwich Mean Time (GMT +) in Turkey. CERTIFICATES OF ATTANDANCE Certificates of Attendance are available from registration desk. WEATHER Throughout the month of February daytime temperatures will generally reach highs of around 6 C that's about 60 F. At night the average minimum temperature drops down to around 5 C, that's 4 F. SIMULTANEOUS INTERPRETATION Simultaneous interpretation will be provided in English and Turkish by professional conference interpreters. DRESS CODE Business attire for the conference business sessions Smart casual for the evening social events []

12 ABOUT BELEK Enjoying the advantage of a short transfer time from Antalya Airport, belek, located between Antalya and Side, is part of a new tourist region where everything has been done to attract the holidaymarker. The area is rich with thick pine and eucalyptus, which stretch down to a marvelous and almost limitless beach of golden sand. The area consists of various hotels, clubs and holiday villages, each vying with the other in architectural creativity. Sporting types will love it here as there is a wealth of activity on hand. Transfer time from Antalya Airport approx. 5 mins. You can find all the practical information for Belek,Antalya (events, things to do, directories ) by visiting. EMERGENCY CALLS POLICE 55 MILITARY POLICE 56 AMBULANCE FIRE 0 CONGRESS SECRETARIAT AND WEBSITE Umur GÜRER Phone: M.Fatih ORUÇ Phone: Cogress website: []

13 İÇİNDEKİLER SÖZLÜ SUNUMLAR POSTER SUNUMLAR DAVETLİ BİLDİRİLER VE BİYOGRAFİLER SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ VE BİYOGRAFİLER POSTER SUNUM ÖZETLERİ VE BİYOGRAFİLER YAZARLAR İNDEKSİ NOT KAĞITLARI SUNUMLARIN TAM METNİ (CD) CONTENTS ORAL PROGRAMME POSTER PROGRAMME INVITED PRESENTATIONS AND BIOGRAPHIES ORAL ABSTRACTS AND BIOGRAPHIES POSTER ABSTRACT AND BIOGRAPHIES PRESENTERS INDEX NOTE PAPERS FULL PAPERS IN CD [3]

14 [4]

15 SÖZLÜ BİLDİRİLER PROGRAM ORAL PRESENTATIONS PROGRAMME [5]

16

17 Number Name Title Of Paper Degree & Full Address Kod. Masoudi, R. Zehtabian, Gh. Sigaroodi, S. Khalighi Khosravi, H. Comparison Of Monitoring Of Drought Using Pnpi And Nitzche And Zoning Them By Idw Method (Case Study: Kashan, Iran) Phd In De-Desertification, University Of Tehran, Iran Prof., Faculty Of Natural Resources, University Of Tehran, Karaj, Iran Asist. Prof., Faculty Of Natural Resources, University Of Tehran OP-A-0.. Ekici, Mithat Demir, Ömer Atay, Hakkı ensoy, Serhat Demircan, Mesut Ulupinar, Yusuf Acar, Yılmaz Tüvan, Arzu Balta, zzet Kervankiran, Seher Ya an, Serpil Regional climate change scenarios and effects of climate change on agriculture Bölgesel klim De i ikli i Senaryolari Ve klim De i ikli inin Tarima Etkileri 3. Stanciugelu, Irina Environmental Security And Food Supply Chain A Risk Governance Approach Romania And Turkey Case Study 4. Hasankhani, Razie Kyoto Protocol And Agricultural Operations Hasankhani, Roya Role In GHC Emissions With Turkey Situation Emphasis (In This Protocol) 5. Kıymaz, Taylan klim De i ikli i Ve Gıda Ekonomisi Açısından De erlendirilmesi 6. Kendal, Enver The Effect Of Climate Change On Barley Cultivation In Southeast Anatolia Güneydo u Anadolu bölgesi nde iklim de i ikli inin arpa yeti tiricili i üzerine etkisi 7. Alpas, Hami The Impact Of Climate Change On Food Chain Security: Total Food Protection Klimatoloji ube Müdürlü ü, Meteoroloji Genel Müdürlü ü, 060 Keçiören/Ankara Tel: Senior University Lecturer Phd, Faculty Of Communication And Public Relations, National School Of Political Studies And Public Administration M.Sc, Private Law, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran OP-A-0. OP-A-0.3 OP-A-0.4 M.Sc., Agriculture Mechanization, University of Tabriz, Tabriz, Iran Dr., Dpt OP-A-0. Gap Uluslararası Tarımsal Ara tırma Ve E itim Merkezi Müdürlü ü, Diyarbakır Tel: Metu Food Eng. Dept., Ankara Tel: Bozo lu, T. Faruk The Impact of Climate Change on Food Chain Dept. Of Food Eng. Middle East Technical UniversityAnkara-TURKEY 9. Alu datt, Muhammad H. Optimization, Characterization And Quantification Of Phenolic Compounds In Olive Mill Wastewater (Omw) 0. Lofton, J. Jim A. Environmental Stewardship for food and beverage producers in the USA Department Of Nutrition And Food Technology, Jordan University Of Science And Technology P.O. Box 3030, Irbid 0 Virginia Inc. USA, 00 Park Road, Harrisonburg, Virginia 80 OP-A-0. OP-A-0.3 OP-A-0.4 OP-A-03. OP-A-03. [7]

18 . Purnama, Indra Septiadi, Agri Wahyuni Dan Prantino. Cheema, Z.A. Jahangir, A. Mustafa, K. Naeem, M. 3. Hasankhani, R. Navid, H. Seyedarabi, H. 3 Compost Utilization Of Empty Fruit Bunches Oil Palm As Effort Towards Sustainable Organic Agriculture In Riau Province, Indonesia Improvement Of Maize Yield With Natural- Allelopathic Plant Water Extracts Potato Sorting In Machine Vision System 4. ncemehmeto lu, Ali Yıldız, Fatih Investigation Of The Effect Of Different Support Medium On Product With Nutrient Film Techique De i ik Destek Maddelerinin Akan Su Klültürü Yönteminde Ara tirilması 5. Viktoria, Karnauh Gıda Sanayi I letmelerindeki Isıtma Sistemlerinde Solar Sistemin Kullanımı 6. Alrijabo, A. Abdulsattar Effect Of The New Farming System Zero Tillage In Growth, Yield & Its Component Of Bread Wheat, Durum Wheat And Barley Crop In Moderate Rainfall Area In Ninevah Province 7. Jasim, Abdul Razzak A. Hassoon, Waleed H. The Effect Of Changing Rolls Speed Of Machine Husking Rubber Rolls On Rice Husk Quality And Breakage Percentage For Two Rice Cultivars 8. Lund, Daryl Food Engineering: Moving The Research Agenda Forward 9. Smith, Christopher Development Of Aptmer Technology For Application In The Detection Of Microbial Contaminants In Food Systems 0. Raspor, Peter Ba a, European Food, Technology and Nutrition Declaration Candidate Master Student Of Environmental Chemistry, Gadjah Mada University Undergraduate Student Of Agriculture, Riau University Weed Science And Allelopathy Lab., Deparment Of Argonomy, Univesity Of Agriculture, Faisalabad, Pakistan M.Sc., Dept. of Agricultural Machinery, University of Tabriz, Iran Assist. Prof., Dept. of Agricultural Machinery, University of Tabriz, Iran 3 Assist. Prof., Dept. of Telecommunication, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran OP-A-03.3 OP-A-03.4 OP-A-04. Prof. Dr., OP-A-04. Doç., Mikhail-Tugan-Baranovskogo Adını Ta ıyan Donetsk Ulusal Ekonomi Ve Ticaret Üniversitesi, So utma Ve Ticaret Teknik Fakültesi, Ukrayna Field Crop Department, Mosul University, Ninevah, Iraq Prof. Dr., Dept. Of Agricultural Machines And Equipment, College Of Agriculture, University Of Baghdad, Iraq Asist. Lect., Department Of Soil And Water Resource\ College Of Agriculture\ Babylon University Department Of Food Science, University Of Wisconsin-Madison University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Biotechnology, Microbiology and Food Safety, Jamnikarjeva 0, 000 Ljubljana, Slovenia OP-A-04.3 OP-A-04.4 OP-A-04.5 OP-A-05. OP-A-05. OP-A-05.3 [8]

19 . Yıldız, Fatih Sustainable Biorefineries And Biomass In The st Century.Yüzyilda, Sürdürülebilir Biyorafineriler Ve Biyokütle. Aygün, Ahmet Uslu, Mustafa Kemal Gıdaların Ambalajlanmasında Yeni E ilimler: Nanoparçacık çeren Ambalaj Malzemeleri 3. Güne, Gürbüz Advances In Modified Atmosphere Packaging Of Foods 4. Sajadian, S. S. Shoeibi, Sh. Eshaghi, M. R. Shahrestani, M. Khaneghag, A. Mousavi 3 Amirahmadi, M. Determination of Bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and its derivatives in canned tuna fish from the Iran s market 5. Altıok, Duygu Active Packaging: Chitosan Based Films Altıok, Evren Enriched With Proanthocyanidin 6. Niyaz, Özge Can Tan, Sibel Demirba, Nevin Türkiye de Gıda Güvencesi Meselesinin Bazı Gıda Ürünleri Çerçevesinde De erlendirilmesi 7. Mirakzadeh, Ali Asghar Heidari, Hossein Bahrami, Majid 3 Necessity Of Familiary With The Patterns Of Modern Sustainable Agriculture Durable, Organic (Bio), Precision And Protection Prof. Dr.,Orta Do u Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisli i ve Biyoteknoloji Bölümü, Ankara, Türkiye Akdeniz Üniversitesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, Antalya, Türkiye Istanbul Technical University, Food Engineering Department, Maslak, Istanbul Department of Food Science and Technology, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran Food and Drug Control Laboratories (FDCLs), Deputy for Food & Drug, MOH, Tehran, Iran 3 Department of Food Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Departmenr Of Food Engineering, stanbul Aydın University Istanbul Tel: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale Tel: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, zmir Associate Prof., Agricultural Extension And Education, College Of Agriculture And Natural Resources, University Of Razi, Iran 3 Graduate Degree, Rural Development, College Of Agriculture And National Resources, University Of Razi & Islamic Azad University, Science And Research Branch, Young Researcher Club, Songhor & Kuliaei, Iran Graduate Degree, Master Of Rural Development, College Of Agriculture And National Resources, University Of Razi OP-A-05.4 OP-A-06. OP-A-06. OP-A-06.3 OP-A-06.4 OP-A-07. OP-A-07. [9]

20 8. Çobano lu, Ferit Karaman, Ay e Demet Tunalıo lu, Renan Ova, Gülden 3 ncir I letmelerinde Gıda Güvenli i Yönetim Sistemleri Uygulamaları 9. Bilgili, Ali The Adverse Effects Of Veterinary Drug Residues In Foods On Our Health, Applications For The Prevention Of Residues In Turkey Gıdalardaki Veteriner Hekimli i Ilaç Kalıntılarının Sa lı ımıza Olumsuz Etkileri, Kalıntıların Önlenmesine Yönelik Uygulamalar 30. Alipour, N. Karagöz, A. Taner, A. Durmaz, R. Yıldız, F. DNA finger printing of Pseudomonas aeroginosa isolated from hospital sections through Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) Method 3. Varzakas, T. Practical implementation of traceability in ouzo and tsipouro, traditional Greek drinks using the GSI system Varzakas, T. Traceability Of Olive Oil In Greece: A Farm To Fork Approach 3. Kandemir, Olcay Cömert, Nezaket THE EFFECT OF GENET CALLY MOD F ED ORGAN SMS ON HUMAN RACE AND ENVIRONMENT GENET DE T R LM ÜRÜNLER N NSAN VE ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER 33. Tamer, U ur Gıda Analizlerine Yönelik Nanokompozir Ve Nanomaterial Üretimi Ve Karakterizasyonu Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tel: /4 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, zmir. OP-A-07.3 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 060, Ankara OP-A-07.4 PhD student, Biotechnology department, METU,Ankara Molecular Microbiology department, Rafık Saydam National Hygiene Center, Sihiye, Ankara 3 Prof. Dr.,Microbiology Lab, TOBB-ETU Hospital,Ankara 4 Prof. Dr.,Biotechnology,Biochemistry,Food Engineering Department, METU, Ankara OP-A-08. Dr. OP-A-08. Dr. OP-A-08.3 Prof Dr, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji E itim ve Ara tırma Hastanesi, Patoloji Klini i Dr, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı,te kilatlanma Dairesi Eski ehir Yolu 9.Km Kar ısı Lodumlu- Çankaya/ Ankara OP-A-08.4 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara Tel: OP-A-09. [0]

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Bridging Continents for Global Oral Health Exhibition Catalogue Exhibition Catalogue FDI 2013 Table of Content Welcome

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor? Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım önde durmaktadır.

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:97 ŞUBAT/FEBRUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Teknoloji devleriyle CeBİT te

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor Dünya buğday üretiminde büyük düşüş! Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 2 Temmuz da açıkladı. Rapor, 2012/13 sezonunda dünya buğday üretiminin, 2011/12 sezonuna

Detaylı

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Haziran Temmuz 5 Yıl: 2015 May June July August - Summer Number: 5

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 02 ÖNSÖZ FOREWORD 04 KRONOLOJİ CHRONOLOGY İ Ç İ N D E K İ L E R 06 ÖNEMLİ GELİŞMELER HIGHLIGHTS C O N T E N T S 11 STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES AR-GE FAALİYETLERİ R & D

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı