Prof. Dr. Selim Erentürk Tıp Fakültesi Dekanı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Selim Erentürk Tıp Fakültesi Dekanı."

Transkript

1 Sayın Arkadaşlar, Yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum, emekliliğime kadar çalışmak, sonrası da yaşamımı sürdürmek istediğim yer olan Balıkesir de bildiğiniz gibi rektörlük seçimleri vardır. Bugüne kadar büyük istek ve özveriyle çalıştığım üniversitenin sorunları ve çözülmesi gerekenler üzerine benim de birtakım düşüncelerim vardır ve sizlerle bu düşüncelerimi paylaşmak isterim. Her türlü bana uygun görülen görevlerde çalışmak istediğim Üniversitenin en üst düzey üniversitelerden biri olması ve Tıp Fakültesinin En önemli ve referans tıp fakültelerinden biri olması en önemli dileğimdir. Saygılarımla. Prof. Dr. Selim Erentürk Tıp Fakültesi Dekanı. ÜNİVERSİTE ve BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Üniversite, Latince bir kelime olan Universitat kelimesinden gelir ve bilimi, temel bilgileri, özgün fikirleri, aykırı düşünceleri, tartışmaları, sorgulamayı, onay-ret-doğrulama-çürütme çalışmalarını, deneme-araştırmayı, iletişim çağının içinde aktif olarak yer almayı içerir. Üniversite evrenseldir ancak aynı zamanda yerelin sorunlarını en iyi bilen, tartışan, çözümler bulmaya çalışandır. Yerel sorunların çözümünü de evrensel dile (yayına, bilimsel çalışmaya, kongreye vb.) dönüştürerek dünyaya sunar. Üniversite anlayışı ilk defa gerçek anlamda 19. Yüzyılda Almanya da ortaya çıkmıştır. Üniversite temel işlevi akılcılık, araştırmacılık, temel bilimlere önem vermek, bilimsel yayınlarla topluma ulaşmak şeklinde topluma yansıtılmıştır. Üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Üniversite bir sınıf öğretmeni, öğretim üyesi ve birkaç öğrenciden ibaret dört duvarla çevrili kapalı bir mekandan ibaret, dünyadan izole bir kurum değildir. Bağlı birimleriyle canlı, yaşayan, gelişen, etkileyen, etkilenen, tartışan bir kurumdur. Üniversite ne kadar ve hangi nitelikte bilim üretebilmektedir? Üniversitenin evrensel bilime ve ülkeye katkısı nedir? Üretimi ne kadar teknolojiye ve evrensel uygulamaya dönüşebilmektedir? Bir bilim merkezi midir, yoksa meslek adamı yetiştiren bir okul mudur? Projeleri, bilimsel toplantıları var mıdır? Akreditasyon, uluslar arası bilimsel çalışmalar ne durumda? Stratejik planı ne kadar gerçekçi ve uygulanmakta? Akademik kadronun, idari kadronun niteliği ve başarıları nelerdir? Sosyal imkanlar, kütüphaneler, spor, kültür mekanları ne durumda? Üniversiteler her şeyden önce bilgi ve değer üretme sorumluluğunda olmalıdır. Üniversitelerin teme sorunu bilim politikalarının olmaması, özellik ve özerkliktir. Pek çok merkezin yazılı olarak olsa da gerçekte hedef, amaç ve vizyonları yoktur ve bu durum üniversite olunmasını engeller. Ancak geleneklerini ve kimliklerini kuran üniversiteler saygın kurumlar olarak bilim dünyasında yerlerini alırlar. Bunun için kurumsallaşma, liyakat, vizyon ve katılım en önemli faktörlerdir. Üniversitenin tüm birimlerinin en verimli ve etkili bir şekilde üniversite faaliyetlerine katılması, akademik kurulların düzenli toplanıp büyük çoğunlukla kendi kararlarını almaları ve gelişmelerinde etkin olmalarına özen göstermek gereklidir. Kamu çıkarı ve liyakat ilkelerinden taviz verilmemelidir. Kadro alımlarında akademik birimlerin gereksinimleri, tercihleri ve en önemlisi liyakat ilkesi göz önünde bulundurulmalı, akademik yükseltilme ve atamalarda adalet, özlük haklar, üniversiteye yapılan katkılar, bilim alanların özellikleri, bilimsel çalışmaların etkinliklerine ve masa başında üstünkörü hazırlanmış olmamasına dikkat edilmelidir. Ödüllendirme ve cezalandırmada adaletten kesinlikle şaşılmamalıdır. Üniversite sürekli kendini analiz etmeli tazelemelidir. Yeni bölüm ve programların açılmasında gereklilik, yörenin özellikleri, nitelik, öğretim üyesinin yeterliliği, insan gücü ve alt yapının uygunluğu, mezuniyet sonrası olanaklar göz önünde tutulmalıdır. Özellikle meslek okulları için dikkatli analiz, ön araştırma yapılmalıdır, yalnızca istek üzerine programlar açılmamalıdır. Lisans üstü eğitim üniversitelerde tartışma konusudur. Pek çok doktora tezi hipotezsiz olabilmekte, yayınlar masa başı çalışma şeklinde hazırlanabilmektedir. Ucuz ne niteliği düşük yayınları üniversiteden uzak tutmak gerekir.

2 Ulusal ve uluslar arası ilişkiler, anlaşmalar teşvik edilmeli, üniversite araştırma fonundan cömertçe desteklenmelidir. Aynı zamanda üniversite akademik kadrolarının yükselebilmeleri için bilimsel çalışma, yayın, konferans çalışmaları için alt yapı hazırlanmalı, teşvik edilmeli ve cömertçe desteklenmelidir. Araştırma görevlileri adil ve gereklikler ölçüsünde istenmeli ve yalnız bırakılmamalı, sorunları çözümlenmeli ve desteklenmelidir. Üniversite yönetimi bulunduğu her ortamda üniversite çalışanlarının özlük haklarının iyileştirmelerini savunmalı, haklarına sahip çıkmalıdır. Üniversite gelirleri doğru ve verimli alanlara ve çalışanların mutlu, başarılı ve nitelikli çalışmaları için altyapı yatırımlarına aktarılmalı, kalanı kanunların izin verdiği maksimum oranda çalışanlara adil olarak dağıtılmalıdır. Tüm üniversite çalışanlarının Tıp Fakültesinin sağlık hizmetlerinden maksimum yararlanması sağlanmalıdır. Personele yönelik eğitim, festival, kongre, halka açık toplantılar, sanayi ve endüstri kurumlarıyla toplantılar yoğun olarak gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerin sorunları halının altına süpürülmemeli, hemen çözümlenmeye çalışılmalıdır. Biriken sorunlar patlayarak ortamı kaosa çevirir. Tüm kampus ve yerleşkeler ögrencilerin ve çalişanlarin günlük gereksinimlerini karşilayacagi şekilde düzenlenmesi gereklidir. Özürlü çalişan ve ögrenciler için gerekli altyapi kurulmalidir. Üniversiteler ya bir şehrin lokomotifidir ya da şehrin diger şehirlerin gerisinde kalmasinda en önemli faktörlerden biridir. Üniversite birkaç kişinin oyun alani haline gelirse gelişmez, şehre arti katkida bulunmaz, halka hizmet etmez, sanayi, endüstri iş alanlarini desteklemez, ilişki kurmaz. Şehrin ürünlerine arti deger katmaz. Hizmetler komşu illerden alinir, sermaye bu şehirlere kaçar. Elbette üniversite içinde akademik, idari ve destek personelleri en iyi üniversite olmak ve böyle bir üniversitenin parçasi olmak isterler. Bu amaç için belki potansiyelleri de vardir. Ancak önemli olan yöneticilerin bu potansiyeli harekete geçirmek, potansiyeli zenginleştirmek ve güçlendirmek, kaliteyi en üst düzeye taşi mak, çalişanlari ortak amaçlar etrafinda birleştirmek, dogru strateji ve uygulamalarla gücü ve kapasiteyi en verimli şekilde kullanmak görevi vardir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için yeterli bilgi birikiminin ve niyetin olmasi gereklidir. Şehir ve yaşayanlari ile dogru ve verimli diyalog içinde olmak, hesap verebilmek, sorumlulugun bilincinde olmak ve hizli çözüm yollari bulmak gerekir. Eger bir üniversite amaçsiz, gruplaşmalara bogulmuş, hedefsiz ise kurum sürekli huzursuzluk içindedir. Çalişanlar mutsuzdur, çirkin kavgalar, iftiralar, dedikodular birbirini izler, iş üretilmez. Bir kara delik gibi tüm umutlari, beklentileri, yatirimlari, kaynaklari ve insanlarini emer, tüketir, yok eder. Unutulmamasi gereken bir üniversitenin kamu kurumu oldugu ve bilim üretme, dogru egitim verme, halka hizmet verme zorunlulugunda oldugudur. Ülkemizde şimdilik son kurulan 8 üniversite ile birlikte 153 üniversite var. Bunlarin 43 tanesi Istanbul dadır. Tıp Fakültesi sayısı da yetmişi bulmuştur. Tıp Fakültelerinin üniversitelerin lokomotifi olduğu inancı oldukça yaygındır. Gerçekten öyle mi? Kaynak üretmede, döner sermaye gelirlerinde, bilimsel çalışmalarda, öğrencilerinin yüksek puanla gelmiş olması nedeniyle öğrenci kalitesinde, sağlık hizmeti nedeniyle halkla ilişkilerde üniversiteye önemli katkı yapmaktadır. Ancak bilinmesi gereken bir başka gerçek tam güne hazırlanan üniversite hastanelerinin 2010 itibarıyla toplam 1 milyar 93 milyon borcu olduğudur. Sadece 9 üniversite hastanesinin gelirleri giderlerinden fazladır. Bu durumun ayrıntılı incelenmesi ve ciddi anlamda dikkate alınması gereklidir. Tıp Fakülteleri üniversitenin temel özelliklerini taşımalarının yanı sıra sağlık alanında tüm klasik ve yeni bilgileri, çağdaş gelişmeleri ve uygulamaları içermelidir. Tıp Fakültesi yeni yöntemler, yeni tedavi metotları, yeni ilaçlar geliştirir, teknolojik gelişmeleri izler, katkıda bulunur, dener, karar verir. Teknoloji ile ilişkisinde ve işbirliğinde ortak payda insanın, doğanın ve dünyanın yararına olmaktır. Aksi takdirde tıp işlemleri ve gelişmeleri en etkili delici, kesici ve tahrip eden silahlardan daha zarar verici, yok edici olur. Teknoloji, ticaret, kar hiçbir zaman insan sağlığının ve bilimin yerine geçemez. Gelişmekte olan veya yeni kurulan tıp fakültelerinin sorunları sıralanmaya kalksa herhalde yüzlerce madde yazılabilir. Ancak bu sorunların insanı umutsuzluğa sevk etmemesi gerekir. Pek çok çok önemli merkezin kuruluşunda mutlaka benzer ve hatta daha agir sorunlar vardi.

3 Tüm oluşumlarda oldugu gibi burada da kisa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlemek, planlari oluşturmak, buna yönelik çalişmalar yapmak en önemli konudur. Digerleri arkadan gelir. Yasal ve bürokratik işlemler, eleman ve kadro sorunlari, kaynak yaratma ve finans sorunlari, fiziki kapasite, diger sorunlar dogru planlama ve çalişma ile çözülür. Kadro ihtiyacinin belirlenmesi, alinabilme usulleri (657/madde 4) ve bununla ilgili girişimler her ne kadar ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş olsa da son karar ve işlemler ilgili kurumlarin yönetimlerince yapilmaktadir. Mevcut durumun dogru tespiti, ihtiyaçlarin reel olarak belirlenmesi ve zamaninda talebin yapilmasi açilan kadro alaniyla ilgili yetkin kişilerin alinmasi konusunda zaman zaman sorunlar yaşanmaktadir. Bu nedenle ilgili birimlerin görüşlerinin esas alinmasi, ilgili birimin kararlarinda hukuka, etige, bilime ve üniversite kimligine aykiri bir durum yoksa uygulanmasi kurumun birimlerinin verimli, mutlu ve başarili çalişmasi için gereklidir. Bu gereklilik çeşitli mahkeme kararlarinda da konu edilmiş ve vurgulanmiştir. Özellikle tip fakültesine ögretim üyesi alimlarinda ileri derecede dikkatli olmak, özen göstermek gereklidir. Alinacak akademik personel tip fakültesini tüm fonksiyonlarini (egitim-araştirma-bilimsel çali şma-saglik hizmeti) ayni anda yüklenebilecek ve üstün bir şekilde yerine getirebilecek kapasitede ve yeterlilikte olmalid ir. Atama kriterleri de bu arayişa yönelik olmalidir. Yeni kurulan ya da gelişmekte olan tip fakültelerine gelecek sorunu, döner sermaye yoklugu, alt yapi yetersizligi, eleman yetersizligi gibi nedenlerle nitelikli elemanlari kazandirmak çok kolay degildir. Burada önemli olan yöneticilerin bakiş açisi, gelecege yönelik ayaklari yere basan, uygulanabilir planlari, projeleri, yaklaşimlari, güven vermeleri ve ikna kabiliyetleridir. Ögretim üyesi kadrosunun yani sira idari ve yardimci personel kadrolari da bir kurumun işlemesi açisindan son derece önemlidir. Bunun için dogru yerlerde dogru ve yeterli, birikimli elemanlari bulundurmak, açiklari bir an önce kapatmak, elemanlari sürekli egitimden geçirmek, personel ile ilgili sorunlarda adil ve dürüst olmak, personelin haklarini savunmak kurumun saglikli çalişmasi açisindan zorunludur. Sorunlarin çözümünü zamana birakmak, kervan yolda düzülür mant ığıyla hareket edip zamanında önlem almamak, girişimde bulunmamak ileriye yönelik kalıcı hasar bırakır ve sistem bir türlü yerine oturtulamaz. Personel alımında nitelik nicelikten önemlidir. Özellikle bir bilim ve eğitim-uygulama merkezi olan üniversitede ne iş yaparim olsa yaparim abi cilerin yeri yoktur. İşinde bilgi ve beceri ile donatılmış, yetkin, heyecanlı, ufku geniş olan, umut dolu elemanlar üniversiteyi geliştirir, yüceltir. Umutsuz, eğitimsiz, niteliksiz elemanlar kapağı bir kez attıktan sonra sıkıntı ve sorun kaynakları, işlerin yavaşlamasına hatta durmasına neden olan insanlar olurlar. En üst kademedeki yöneticiler personelin tam potansiyelle ve mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve gerenleri yapmakla yükümlüdürler. KURUMSALLAŞMA Bir üniversiteyi üniversite yapan kurumsallaşmasıdır. Üniversitenin açılmasına karar verilip bürokratik işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreç istek ve niyet sürecidir. Bu süreçte şehrin ve bölgenin reel kamusal beklentilerinin yanı sıra siyasilerin, iş çevrelerinin, sivil toplum örgütlerinin beklentileri de önemli rol oynar. Bu beklentiler zaman zaman çakışır, zaman zaman tamamen farklıdır, ancak her üniversitenin bölgeye ve şehre (olumlu veya olumsuz) katkıda bulunması, güncel yaşamı ve geleceğini etkilemesi kaçınılmazdır. İstek-niyet süreci ne kadar bölgenin ve ülkenin koşulları dikkate alınarak, objektif ölçüler içinde belirlenmişse üniversitenin kurulumu ve kurumsallaşması o denli hızlı ve başarılı olur. Kuruluş aşaması gerçekleştikten sonra yeni kurulan ya da başka isim altında önceden var olan birimleriyle üniversitenin doğumu tamamlandıktan sonraki erken süreç üniversitenin sıradan bir yer olup olmayacağı konusunda bir fikir ve ön bilgi verir. Orta öğretim eğitimine mesleki birtakım basit bilgiler katarak öğrencilerini mezun eden, bilim adamı olduğunu pek hatırlamayıp araştırma ve geliştirme görevinin farkında olmayan ve ekonomik sıkıntılar içinde boğulan öğretim üyeleriyle eğitimi yürüten, derslere devam etse de etmese de farklılık yaşamayan, sürekli önemsizliğini vurgulayıp o şekilde davranan doğduğuna pişman, yaşadığına pişman, gelecekten umutsuz, okur-yazar-değerlendirir-geliştirir olma yerine okur-okuduğunu anlamaz-yazmaz olabilen öğrencileriyle, şehrin ve ülkenin gerçeklerine uymayan, işlevsiz, işsiz yetiştiren programlarıyla, mutsuz, doyumsuz, amaçsız, ilgisiz ve umutsuz çalışanlarıyla bir üniversite kurumsallaşamaz. Kurumsallaşma için üniversitenin bir kimliği, imajı olmalı, güçlü çalışmaları, etkin ve sürekli denetleyen, sorgulayan, üreten, uluslar arası üniversite öğrenci ailesinin etkin üyeleri olan öğrencileri, bilimsellikleri, çalışmaları, öğreticilikleriyle saygın, paylaşımcı, üreten ve etkili öğretim üyeleri, iş barışı ve zevki içinde çalışan çalışanları olan bir üniversite üniversite kurumu olur.

4 Kağıt üzerinde ve söylemde bir kamu kurumu olan bir çok üniversitenin pek iyi durumda olmadığı bilinmeyen bir şey değildir. Kurumsallaşma ilkeleri ve objektif hedefleri doğru ve güçlü bir şekilde belirlemek ve kurumsallaşmak olmazsa olmazdır. KATILIMCILIK Üniversitenin ve bağlı bilimlerin tüm elemanları, hiyerarşik sistem içinde ve oluşturulan kurumsal kurullar ve mekanizmalarıyla üniversitenin çalışmalarına aktif olarak katılmaları gerekir. Bir kaosa yol açmadan ve üniversitenin kimliğine, felsefesine, etiğe, bilime, insan haklarına aykırı olunmadan tüm çalışanlara söz ve işlev hakkının verilmesi kurumun çalışmalarına hız ve gelişme katacaktır. Üniversite daha verimli, daha nitelikli işlev görecektir. Bunun için ana bilim dalları, bölümler, daireler, birimler düzenli ve aktif çalışmalı, tartışarak, araştırarak, uluslar arası bilim çevresi ile bilgi paylaşarak kararlar almalı, uygulamalı ve denetlemelidir. Doğru üniversite yöneticiliği bu birimlerin verimliliğini, ilişkisini ve katkısını doğru düzenlemek ve doğru değerlendirmektir. ŞEFFAFLIK Bazı zorunlu olarak gizli kalması gereken (bilimsel sır, güvenlik, yeni yatırım planları ve buluşlar hakkında çalışma, iç denetim gibi) sınırlı sayıda faaliyet dışında üniversitenin tüm faaliyetlerinin raporlarla, akademik kurullarda veya yayınlarla üniversite çalışanlarıyla, iç ve dış paydaşlarla paylaşılması pek çok dedikoduyu, yöneticiyi yoran ve hatta paralizi eden söylentileri ortadan kaldırır. Kurumda gelişme için son derece önemli olan öz denetim, sorumluluk bilinci, hesap verebilirlik, çalışmalardan gurur duyma ve başarıyı ve sorunları paylaşma kavramlarının hayat bulmasını sağlar. Kurumun sağlıklı ilerlemesini, gelişmesini ve iç ilişkilerinin, kurumsal savunma ve irade ortaya koyma özelliğinin güçlü olmasını sağlar. Özellikle kadro alımlarında, parasal konularda, maddi ve manevi kaynak paylaşımında, dağılımında şeffaflık olmazsa olmazdır. Aksi takdirde her gün artan sorunlar, kavgalar yaşanır. 5 YILLIK STRATEJİK PLAN Stratejik planlar üniversitelerde hazırlanması zorunlu olan, zaman zaman yeterli v eriler ve analizlere dayanmadan, görevlendirilen bir memurca üstünkörü hazırlanan bir plan şeklinde olabilmektedir. Özellikle gündemin, akademik yapının, yönetsel kademelerin çok sık değiştiği, finansal sorunların, güncel politik gelişmelerin üniversite üzerinde çok etkili olduğu dönemlerde kişisel ilişkiler, taraflık daha etken olduğu için stratejik planlar çok ciddiye alınmaz, işler en üst düzeyde kişisel temelde yürütülür. Bir stratejik plan bir kurumun haritasıdır. Kadro gereksinimleri ve tahsisatı, finansal durum ve kaynaklar, fiziki yapıların geliştirilmesi, yatırımlar, programların açılması, eğitim biçimi hep bu plana dayanır. Dış paydaşlar bu plana bakarak kurumu değerlendirirler. Bu nedenle stratejik planlar bu bakış açısıyla son derece önem verilerek hazırlanmalıdır. İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME, DURUM ANALİZİ Balıkesir Üniversitesi Güney Marmara gibi nüfusu ve ticaret hacmi büyük olan bir bölgededir, bölge sosyo-ekonomik açıdan sürekli gelişmektedir ve stratejik açıdan önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu nedenle durum analizi yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek son derece önemlidir. İç değerlendirmede eğitimin şekli, fiziki kapasite, akademik ve idari kadronun nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi, finansal durum ve kaynakların değerlendirilmesi, programların mezuniyet sonrası iş durumu ve ülke ve bölge gerçeklerini de içerecek şekilde değerlendirilmesi, bilimsel yönden değerlendirme, öğrenci niteliğinin ve sorunlarının değerlendirilmesi olarak gerçekleştirilir. Bu değerlendirme objektif ölçme değerlendirme metotları kullanılarak, geri dönüşler ve anketler gibi kişisel ve kurumsal bazda sonuçlar göz önüne alınarak, tarafsız ve reel bir şekilde, bilimsel yollarla, kurumsallaşmış ve son derece etkili benzer kurumlarla karşılaştırmalar yapılarak gerçekleştirilmelidir. Dış değerlendirme kurumun kendi içinde kapalı kalmaması, çağdaş gelişmelere açık olması ve bilgi paylaşması yönünden son derece önemlidir. Bilimsel, objektif ve katkı yapıcı bir dış değerlendirme ve buna bağlı gerekenlerin yapılması kurumun gelişmesi, niteliğini sürdürebilmesi açısından gereklidir. Fiziki kapasite: Özellikle Balıkesir İktisat Fakültesi ile Balıkesir Sağlık Yüksek Okulu, BAÜSEM, ÖSYM-AÖF Temsilciliği ile geçici olarak aynı binayı paylaşmaktadırlar. Tıp Fakültesinin öğrenci ve hastane hizmetlerinin birlikte sürdürülmesi gerekliliği önemli bir fiziksel kapasite gereksinimi doğurmaktadır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin kendi binaları yoktur. Bandırma Sağlık Meslek Yüksek okulunun fiziki imkanları çok kısıtlıdır. Öğrenci artışıyla beraber NEF de dersaneler yetmez hale gelmiştir. Bazi meslek yüksek okullarinda fiziki yetersizlikler mevcuttur. Fiziki mekanlarla ilgili düzenlemeler ve iyileştirmeler bir an önce tamamlanmalıdır.

5 Kadrolar: Genel olarak fakülte, yüksekokul, MYO, enstitü ve diğer birimlere bakıldığında akademik, araştırma görevlisi, idari ve yardımcı kadroların yetersiz olduğu değerlendirilmiştir. Tüm üniversitelerde değişik anlamlarda kadroların yetersiz olduğu söylenebilir. Ancak yaklaşık 41 bin öğrencisi olan, batı bölgesinde konuşlanmış, tıp fakültesi olan, 18 yıllık bir üniversitenin daha fazla ve özellikle profesör, doçent ağırlıklı bir akademik kadrosunun olması beklenir. Yaklaşık 400 akademik kadronun 300 ü yardımcı doçentlerden oluşması yeni kurulan ve şehir şartları pek iyi olmayan üniversiteler için doğal karşılanabilir ama Balıkesir için bu doğal olmasa gerektir. Boş bulunan akademik kadroların bir an evvel nitelikli, üstün öğretim üyeleri ile (akademik yükseltmeler dikkate alınarak) doldurulması, yardımcı doçentlerin doçent olması için her türlü yabancı dil, bilimsel destek ve altyapı sağlanması, süresi dolan doçentlere profesörlük kadrosunun açılması gereklidir. Araştırma görevlileri üniversitede lokomotif görevi yaparlar ve üniversite çalışmalarını hızlandırarak durağanlaşabilen kadroları zorlarlar. Eldeki tüm kadroların uygun, verimli ve mutlaka birimlerle karşılıklı fikir alış verişi yapılarak dağıtılıp kullanılması gereklidir. İdari ve yardımcı kadroların şişirilmeden kanunların izin verdiği her türlü yöntem kullanılarak tamamlanması gereklidir. Özellikle bu tıp fakültesi için hayati önem taşımaktadır. Örneğin angiografi teknisyeni alınamazsa angiografi aleti çalıştırılamaz, yatar, yoğun bakım elemanı yetersizse yoğun bakım çalışamaz ve üçüncü basamak sağlık hizmeti verilemez. Bilimsel çalışmalar: Yönetim bilimsel çalışmalar için laboratuar, malzeme, bürokratik altyapı, eleman gibi her türlü altyapıyı tam olarak hazırlamalı, bilimsel destek için kaynak yaratmalı ve çalışmaları azami desteklemelidir. En önemli kaynak döner sermaye, TÜBİTAK, DPT ve AB fonlarıdır. Döner kaynağı olarak tıp fakültesinin kaynağı son derece önemlidir. Özellikle çalışmaların tüm öğretim üyelerinin ucundan kıyısından bir parçası olacak şekilde yaygınlaştırılması, niteliğinin, yayınlandığı dergilerin impact faktörlerinin yüksek olmasının sağlanması gereklidir. Toplumla ilişkiler: Faaliyetlerin artması, çeşitlenmesi toplumla ve dış paydaşlarla, sivil kurumlarla paylaşılmalıdır. Şehir her zaman bilgiye açtır. Yeterli bilgilendirme yapılmazsa yanlış bilgiler yayılabilir. Ayrıca üniversitenin işlevinin arzu edildiği şekilde, yani nitelikli eğitim-öğretim, ülke ve kamu yararına olacak şekilde sürdürülebilmesi için toplumla ilişkiler son derece önemlidir. Çalışanlara yönelik sosyal faaliyetler: Kampüste bir sosyal tesisin olmayışı bu konuda önemli bir eksikliktir. Üniversitenin sağlıklı çalışabilmesinin önemli bir koşulu çalışanların sosyal yönden ve insani ilişkiler bakımından mutlu ve huzurlu olmalarıdır. Uluslar arası bilimsel aktivite: Genel olarak bakıldığında uluslar arası bilimsel aktivitenin yetersiz olduğu görülmektedir. Bir üniversitenin evrensel, etkin ve bir referans üniversitesi olması isteniyorsa uluslar arası bilimsel ve sosyal ilişkilere özel önem verilmelidir. Öğretim üyesi ve öğrencisiyle bir, hatta birkaç yabancı dili iyi bilmeli, yayın, kongre, konferans, proje, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine aktif olarak katılınması gereklidir. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslar arası meslek kuruluşları ile ilişkilerini arttırılmalı, somut bilimsel aktiviteye dönüşmesi sağlanmalıdır. Teşvik, destek ve zorlama ile ulusal ve uluslar arası projelere daha fazla katılım sağlanmalıdır. TÜBİTAK, DPT ve AB fonları son derece önemli bilimsel kaynak sağlamaktadırlar ve nitelikli, sonuç veren projeler bir üniversitenin damgasıdır. Çağımızın gerçeği İnternet destekli öğretime önem verilmelidir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları: Üniversitenin etkinliği ve önemi konusunda son derece değerli bilgiler verecek ve fonksiyonun güncelleyecek, belirleyecek bu değerlendirmelerin doğru, objektif, dürüst ölçüm metotlarıyla değerlendirilmesi ve sonuçların tartışılarak eylem alanına alınması şarttır. Öğrenci memnuniyet düzeyi ve giriş puanları: Genel olarak bakıldığında öğrenci memnuniyet düzeyinin orta olduğu görülmektedir. Bunun gerekçelerinin ayrıntılı analiz edilip sorunların çözülerek yükseltilmesi gereklidir. Burada Üniversite imajı son derece önemlidir ve nitelikli öğrenciler imajı kuvvetli üniversiteleri tercih ederler. İlk kez öğrenci alan BaÜ Tıp Fakültesine muhtemelen şehrin lokalizasyonundan dolayı giriş puanı oldukça yüksek olmuştur için taban puan 477 olarak ilan edilmiştir. Bunun dışında BAÜ ye bağlı diğer bazı fakültelerde ve yüksek okullarda oldukça düşük kaldığı görülmüştür. Yükseköğretim sıralamasında Balıkesir Üniversitesi nin üst sıralara yükseltilmesi, etkinlikleri ve bilimsel çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası medyada ve bilimsel ortamda sık olarak yer alması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor imkanlarının arttırılması bu sorunun çözüm yoludur. Üniversitenin yurt ve burs olanakları nitelikli öğrencilerin üniversiteyi tercihinde önemli rol oynamaktadır. Eğitim: Tüm birimlerde eğitimin öğrenci temelli aktif eğitim olması sağlanmalı, lisans eğitimleri araştırma ağırlıklı

6 olmalıdır. Ulusal ve uluslar arası öğrenci değişim programları etkin olarak yürütülmelidir. Öğrencilerin yabancı dil alt yapısı geliştirilmelidir. Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirlikleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, yurtdışı üniversitelerle çift diplomalı ortak programlar bir üniversitenin evrensel üniversite olabilmesi için çok önemlidir. Bunların geliştirilmesi gerekir. Strateji planlama, iş, kalite geliştirme, bilgi yönetimi, insan kaynakları, finans kaynakları, öğrenci katılım süreçleri: Genel olarak bakıldığında bu süreçlerin istenilen yeterlilikte olmadığı, geliştirilmesini gerekli olduğu görülmektedir. Üniversitenin kurumsallaşması, niteliğinin yükseltilmesi süreci bu süreçleri de yeterli duruma getirecektir. Kurumda akreditasyon işlemlerine hız verilmeli, ciddiye alınmalıdır Unutulmaması gereken rekabetin arttığı bir ortamda akredite olmuş kurumların yarışı önde bitireceğidir. Engelli öğrencilere yönelik özel hizmetler: genel olarak bakıldığında engelli öğrencilere yönelik fiziki imkanların ve eğitim hizmetlerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Engelli öğrenciler hayatımızın bir parçasıdır ve her türlü eğitim ve yaşamsal hakka sahiptirler. Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan ve sistematik yürüten ara kurumlar oluşturulmalıdır. Üniversite-iş dünyası ilişkileri gençleri geleceğe hazırlar. Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi merkezlerin aktivitesi, çeşitliliği ve sayısı arttırılmalıdır. KAMPÜS, FİZİKİ YAPI, KAPASİTE ve SORUNLAR Kısa ve uzun dönem işlevler göz önüne alınarak değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirme planlar, projeler, yerel özellikler, kaynak yaratma olanakları, finansal durum, kadro niteliği ve niceliği tam anlamıyla bilinerek ve esas alınarak yapılır. Dünya ölçeğinde kampus, dünya üniversitesi olmak hedeflenmelidir. Balıkesir Üniversitesi için: Her ne kadar şehre yaklaşık 20 km uzaklıkta olsa da alan genişliği ve kapasitesi açısından iyi durumdadır. Ancak bu uzaklığın getirdiği sorunlar bir an önce çözülmesi gereklidir. Ulaşım: Özellikle Tıp Fakültesi ve hastanesinin tam kapasite ile çalışması (öğrenci, öğretim üyeleri, personel, günlük 3-5 bin poliklinik, ameliyat, servis, acil vb.) halinde ulaşım sorunu ciddi bir sorun ve aynı zamanda ciddi bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır. Öncelikle otobüs hatlarının çeşitlendirilmesi, sayı ve kapasitelerinin arttırılması gereklidir. Minibüslerin hatlarının da çeşitlendirilmesi, duraklarının yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi (özellikle toplu taşımada toplanan öğrenci ve özellikle hastaların ulaşımlarının kolaylaştırılması) zorunludur. Öğrenci sayısı ve hasta-ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında bir hafif metro hattının kurulabilmesi ulaşımı son derece rahatlatacaktır. Bunun şimdiden planlanması ve gerekli girişimin yapılması gereklidir. Park sorunu: Kapasitenin ve verimliliğin artması ile birlikte park sorunu önemli bir sorun olacaktır. Bu konu şimdiden planlanmalı ve çözülmelidir. Barınma: Öğretim üyeleri: Lojman sorunu bir an önce çözülmeli, kampus içinde öğretim üyeleri kompleksi yapılmalıdır. Öğrenci: Şehre 20 km uzaklıkta ve toplam 30 bin (kampüste bin) öğrencisi olan bir yerleşkede öğrenci yurdunun olmaması ciddi bir sorundur. Başlatılan çalışmalar bir an önce bitirilmeli ve en geniş kapasiteyle ve her türlü sosyal imkanı ve yaşam gerekliliklerini barındıran yurt bir an önce hizmete geçirilmelidir. Hasta-Ziyaretçi: Körfez, Bandırma bölgeleri, diğer içeler ve diğer şehirlerden gelenler de göz önüne alınarak otel kapasitesi genişletilip sağlık ve ziyaretçi oteli şeklinde derhal devreye sokulmalıdır. İşletme turizm öğrencilerinin pratik eğitimlerini de kapsayacak şekilde yapılmalı, güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden (tüm üniversite için de geçerli) yararlanılmalıdır. Böyle bir sağlık-ziyaretçi otelinin üniversiteye katkısı çok büyük olacaktır. Güvenlik: Çevre ve iç güvenliğin kampus içi hareketliliğin, yoğunluğun ve değerli malzeme trafiğinin artması göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmeli ve planlanmalıdır. Beslenme, yemekhane, kahvehane: yemekhane kompleksi kampus içinde Göl Kenarı Kafe, Sosyal Tesisler, Ö ğretim Üyeleri sosyal tesisleri gibi yeni tesislerle desteklenmeli, çeşitlendirilmelidir. Kampüs içinde 24 saat boyunca her türlü gida ve ihtiyaçlarin temin olanagi yaratilmalidir.

7 Temizlik, Hijyen: Özellikle çöplük gibi saglik sorunu yaratabilecek koşullar ortadan kaldirilmalidir. Saglik ve pislik yaratabilecek faktörler yerinde ve kökünden çözülmelidir. Çevre düzeni: Kampüsün girişi, kapisi, çevre düzeni konusunda sorunlar ve görüntü kirliligi, daginiklik mevcuttur. Başlayan çalişmalar bir an önce, estetik, çagdaş, üniversiteye saygin ve etkili bir görüntü verecek şekilde, dogaya ve dogal yaşama saygili bir şekilde bitirilmelidir. Çevre düzeni ve görüntü bir üniversitenin görünen yüzü, görsel akilda kalan imajidir. Psikolojik ve sosyal etkisi son derece önemlidir. Hastane-şehir-saglik merkezleri baglantisi: Biri şehir içinde olmak üzere, biri Körfez, biri de Bandirma bölgesinde olmak üzere Tip Fakültesine bagli semt poliklinikleri, özellikli sağlık merkezleri oluşturulmalı, bu merkezler arası ring seferler düzenlenmelidir. Böylece hasta bir reçete ve pansuman için uzun yollar kat etmek, zaman kaybetmek zorunda kalmayacak, merkezin ameliyathaneleri, yoğun bakımı ve yatakları daha hızlı ve verimli çalışacaktır. Şehirde yer alan fakülte ve yüksekokullar: Özellikle tarihsel önemi bulunan ve üniversitenin malı olan NEF yerinde bırakılmalı ve tarihi özelliği öne çıkarılmalıdır. Diğer fakülte ve yüksekokullar kampüse taşınabilir. Spor, kültür, aktivite: Kapalı spor kompleksi ve stadyumun yanı sıra yeni spor kompleksleri yüzme havuzu, tenis sahaları planlanmalı ve tüm spor tesisleri tam kapasite ile çalıştırılmalıdır. Bunun için öğrenciler ve çalışanlar aktive edilmeli, teşvik uygulanmalıdır. Ulusal ve uluslar arası katılımlı tüm yıl boyunca sürecek spor, sanat ve kültür aktivasyonları gerçekleştirilmelidir. Bu aktivasyonlar öğrencileri uluslararası öğrenci dünyasının bir parçası yapacak, kaliteyi arttıracak ve pek çok zararlı eğilime kaymalarını, kullanılmalarını önleyecektir. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER, FIRSATLAR Üniversitenin en önemli ve ayırıcı özelliği evrensel olmasıdır. Bu evrensellik bilgi ve düşünceleri paylaşmak, proje ve uygulamaları tartışmak, birlikte gerçekleştirmek, sonuçları aktarmak, yayınlamak şeklinde olur. Kendi dört duvarı içine kapanmış bir ilkokuldan bile verimsiz üniversite sorunlar ve işsiz, zararlı eğilimlere meyilli gençlerin geleceğini ve yıllarını tüketir. Üniversiteler arası ilişkiler olmazsa olmaz hale gelmiştir. Bununla ilgili resmi ve özel yapılanmalar, kurumlar, platformlar kurulmuştur. Mevcutlardan kurum yararına olanlara katılmak, işbirliği yapmak, yenilerini kurmak üniversiteyi geliştirir, güçlendirir. Uluslar arası alanda Erasmus, Da Vinci ve benzer oluşumlar, ulusal anlamda Farabi programları özellikle kurumsallaşmış, sağlıklı ve yaygın olarak sürdürülen bu kapsamda programlardır. Bu programlara aktif katılım üniversitenin niteliğini çok güçlendirecektir. BİLGİ PAYLAŞIMI Bir üniversite yeni kurulmuş veya gelişmekte ise kurumsallaşabilmesi için, kurulmasını tamamlamış ise gelişmesi ve kalitesini sürdürebilmesi için kendi içinde tüm çalışanları ve birimleriyle ve tüm dış paydaşlarıyla bilgi paylaşımı içinde olması, bu bilgileri doğru sınıflandırıp analiz edebilmesi ve gereğini yerine getirmesi gereklidir. Böyle bir bilgi paylaşımı süreci içinde yer alabilmesi için de bilgi üretmesi gerekir. Bu konuda yararlı olabilecek çok sayıda oluşum ve platform vardır. Tıp Fakülteleri Dekanları Konseyi, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği, Ege Bölgesi Tıp dekanları Platformu, ADIM grubu gibi yapılanmalar aktif olarak çalışmaktadır ve bu platformlar aktif bilgi paylaşımı konusunda çok yararlı olmaktadır. KENDİ KAYNAĞINI YARATMAK Günümüzde kamu kaynaklarının kısıtlı olması ve giderek azalması, kaynakları paylaşanların artması, özellikle tıp fakültelerinin en önemli kaynağı olan sağlık hizmetlerinin en büyük alıcısı (bazen tek alıcı) durumunda olan SGK ile ilgili yaşanan sorunlar, geri ödemelerde yaşanan güçlükler, sürekli yatırım zorunluluğu, giderlerin sürekli artması gibi nedenlerle kendi kaynağını yaratmak konusu üniversite ve fakültelerin varlık sorunu haline gelmiş, getirilmiştir. Üniversitelerin hali hazırda en önemli kaynakları merkez bütçeden aktarılan paydır. Bunu arttırabilmenin en kolay yolu program sayısını ve 1. ve 2. öğretim öğrenci kontenjan sayısını arttırmak olarak düşünülebilmektedir. Ancak bunun çok çeşitli sakıncaları vardır. En başta kapasitenin kontrolsüz genişlemesi kontrolsüz harcamayı ve kalitenin düşmesini beraberinde getirir. Mezunların iş bulma sorunu, kontejanların dolmaması, laboratuarların, öğretim üyelerinin, dersliklerin yetmemesi, eğitimin yetersiz kalması gibi sorunlar bunların başlıcalarındandır. Bütün bu sıkıntıların yanı sıra yanlış stratejik planlar, uygulamalar, yanlış harcamalarla bu yolla yeterli kaynak da yaratılamamış olur. Üniversite aşırı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı