FAALİYET RAPORU 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2012"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2012

2 FAALİYET RAPORU 2012

3 Bölüm I Bölüm II Bölüm III Bölüm IV Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi CEO nun Değerlendirmesi Şirket Hakkında Bilgiler Denetim Kurulu Raporu Çalışmaları Yönetim ve Denetim Kurulları Bağlı Ortaklıklar Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar Bağlı Şirket Raporu Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Kar Dağıtım Politikası Üst Yönetim 2012 Yılı Faaliyetleri ve Başarıları Ücret Politikası Bilgilendirme Politikası 02

4 Bölüm I 04 Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun Değerlendirmesi Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler Üst Yönetim

5 Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Gündemi TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 29 MART 2013 TARİHLİ 45. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi 2. Şirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu nun ve Yönetim Kurulu Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti nin okunması Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ın okunması, müzakeresi ve onaylanması 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7. Denetçilerin Şirket in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi ve onaylanması 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve Topluluk Denetçisi seçiminin onaylanması 13. Yönetim Kurulu nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket in Bilgilenidirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi [ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi] 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahipleri ne, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi 19. Dilek ve görüşler 11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi 06

6 Yönetim Kurulu Raporu TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Güçlü bir üretici ve güçlü bir distribütör olan Tofaş, teknoloji gücü, üretim esnekliği ve iş ortaklarına sağladığı katma değer ile uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlayan bir şirket olarak yoluna devam etmeyi hedeflemektedir. ağı ve sağlanan teşviklerin de desteğiyle ülkemize çekilerek sektörün rekabetçiliği sürdürülebilir kılınacaktır. Türkiye nin hem otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi konumundaki Tofaş, 44 yılı aşkın süredir Koç Holding ve Fiat Auto ortaklığında başarılarıyla yoluna devam etmektedir. Yıllık 400 bin adetlik kapasitesiyle Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahip otomotiv şirketidir yılında 4 milyonuncu aracını banttan indirmenin gururunu yaşamıştır. Değerli Hissedarlarımız, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız, 2012, küresel değişimlerin etkisini gösterdiği zorlu bir ortamda başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl olmuştur. Dünya, 2008 küresel krizinin artçı dalgalarıyla sallanmaya devam etmektedir. Küresel ekonomik büyüme büyük ölçüde Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler öncülüğünde sürmektedir yılı için küresel ekonomideki büyüme beklentisi %3 iken gelişmekte olan ekonomiler için ise bu oran %5 seviyesindedir. Euro Bölgesi nin küçüldüğü 2012 yılında ABD ekonomisi için ise %2,3 oranındaki büyüme beklentisi küresel ekonomi açısından önemli bir itici güç olarak değerlendirilmektedir yılında küresel ekonominin 2012 yılına kıyasla kısmen daha iyi bir seyir izlemesi beklenmektedir. Küresel ekonomideki büyümede en önemli rolü yine gelişmekte olan ekonomiler üstlenecektir yılında, dünya ekonomisinin %3,5, gelişmekte olan ekonomilerin ise %5,5 seviyesinde büyüme göstereceği öngörülmektedir. Euro Bölgesi ndeki daralmanın azalarak devam edeceği beklenmektedir. Dünya otomotiv sektörü de küresel ekonomideki gelişmelere paralel bir seyir izlemektedir. Küresel pazar büyürken, bölgesel farklılıklar daha belirgin hale gelmektedir. Dünya otomotiv pazarı 2012 yılında %4,4 oranında artışla 83,4 milyon adet seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde Kuzey Amerika pazarı %12 büyürken, Türkiye nin en büyük ihraç pazarı konumundaki Avrupa da yıl boyunca süren krizin etkileri hissedilmiştir. Avrupa otomotiv pazarı %8,4 daralarak 14,3 milyon adet seviyesine gerilemiştir yılında da Avrupa da daralmanın devam edeceği beklentisi hakimdir. Türkiye ekonomisinde 2012 yılında bir önceki yıl sergilenen hızlı büyümenin ardından devreye alınan ekonomiyi soğutma tedbirleri etkisini başarılı şekilde göstermiştir yılında yurt içi talebin nispeten zayıf seyri neticesinde ithalat %1,8 oranında azalmıştır. İhracattaki pazar çeşitlendirmesine bağlı olarak ülke ihracatı yıllık bazda %13,1 artış kaydetmiştir. Böylece dış ticaret açığı 2012 de bir önceki yıla kıyasla %20,7 oranında azalmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %56,1 den %64,5 seviyesine çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin 2012 yılında %2,8 seviyesinde büyümesi beklenmektedir dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, potansiyel büyüme hızına ulaşmayı, cari işlemler açığını daha da azaltmayı, enflasyonu düşürmeyi, kamu mali dengelerini iyileştirmeyi, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Buna göre ülke ekonomisinin 2013 yılında %4,5 büyümesi öngörülmektedir. Türkiye otomotiv sanayi de en büyük ihraç pazarımız Avrupa daki daralmanın etkilerini hissetmiştir. Araç üretimi 1 milyon adet barajının üzerinde kalmaya devam ederken, otomotiv sanayimiz yaklaşık 730 bin adet araç ihracatı gerçekleştirmiştir. Toplam otomotiv ihracat adedimiz %7,7 azalırken, hafif ticari araç ihracatı %10 seviyesinde gerilemiştir. Yine de otomotiv sektörü, ana ve yan sanayiyle birlikte 2012 yılında 19 milyar ABD dolarını aşan ihracata imza atarak yine lider sektör olmayı başarmıştır. İç pazara baktığımızda ise 2012 yılında otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan toplam pazar 777 adetle %10 oranında daralmıştır. Pazarın daralmasında ÖTV oranlarındaki artışa ek olarak ekonomik aktivitenin yavaşlaması da etkili olmuştur. Bu duruma rağmen 2012, otomotiv satışlarında tarihin ikinci rekor yılı olarak kayıtlara geçmiştir. Son 4 yılda otomotiv pazarının 700 bin adedin üzerinde kalarak istikrarlı bir seyir izlemesi dikkat çekicidir. Türkiye otomotiv sektörünün 2013 te 2012 yılına paralel bir seyir izlemesi beklenmektedir. İç pazarın toplamda 750 bin adet üzerinde, üretimin ise 1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Küresel gelişmeler, göreceli olarak daha güçlü bir ekonomik performans sergileyen Türkiye açısından bazı fırsatları beraberinde getirmektedir. Türkiye, dünyanın en büyük 17 nci otomotiv üreticisi ve Avrupa nın en büyük hafif ticari araç üreticisi olarak konumunu güçlendirmektedir. Otomotiv sektörümüzün orta ve uzun vadede ortaya koyduğu iddialı hedeflere ulaşmasında yeni teknoloji ve Ar-Ge yatırımları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yeni ve katma değeri yüksek yatırımlar, ülkemizdeki yetkin iş gücü, güçlü yan sanayi Bursa daki fabrikasında Fiat, Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhall olmak üzere 5 global markaya birden üretim yapan tek şirket olan Tofaş, 2012 yılında Türkiye otomotiv sektöründeki güçlü konumunu sürdürmüştür. Bu dönemde adetlik üretimle toplam sanayi üretiminin %23,8 ini, adetlik ihracat hacmiyle, sektör ihracatının %21,1 ini tek başına gerçekleştirmiştir yılında 2 milyar 56 milyon ABD dolarını bulan ihracat tutarı ile ülkemize en fazla ihracat geliri sağlayan üç otomotiv şirketinden biri olmuştur. Tofaş ayrıca 2012 yılında 394 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek otomotivde dış ticaret dengesine olumlu bir katkı yapmıştır. Tofaş iç pazarda da önde gelen iki şirketinden biri konumundadır. Fiat ve Chrysler şirketlerinin küresel entegrasyonu sonucunda Tofaş, Chrysler Grubu ürünlerinin de satış ve satış sonrasında Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir yılı başı itibarıyla Jeep markası başarılı şekilde Tofaş bünyesine katılmıştır. İç pazarda temsil ettiği markalarla 2012 yılında toplamda adetlik satış rakamına ulaşmıştır. Toplam pazardan %13,4 oranında pay alan Tofaş, son 3 yıldır üst üste 100 bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirme başarısı göstermiştir. Tofaş ın 2012 yılında elde ettiği üretim ve satıştaki başarısı güçlü finansal sonuçlarına da yansımaktadır. Tofaş, 2012 yılında 6.7 milyar TL satış geliri elde ederken 448 milyon TL net kar açıklamıştır. Güçlü bir üretici ve güçlü bir distribütör olan Tofaş, teknoloji gücü, üretim esnekliği ve iş ortaklarına sağladığı katma değer ile uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlayan bir şirket olarak yoluna devam etmeyi hedeflemektedir. Tofaş ın şimdiye kadar elde ettiği her başarıda desteğini esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayimize, iş ortaklarımıza, sendikalarımıza ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı 08

7 CEO nun Değerlendirmesi TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Tofaş en büyük ihraç pazarı olan Avrupa da yaşanan otomotiv pazarının son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediği bir ortamda ihraç pazarlarını çeşitlendirme stratejisinin olumlu sonuçlarını görmüştür. Değerli Paydaşlarımız, Türk otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş, 2012 yılında üretim, ihracat ve iç pazarda tüm hedeflerine ulaşırken güçlü finansal yapısıyla da yatırımcıları için değer yaratmayı sürdürmüştür yılı, Tofaş açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Fiat-Chrysler küresel entegrasyonu sonucunda Tofaş, Jeep markasının satış ve satış sonrasında Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. Böylece Tofaş ın çatısı altındaki marka sayısı Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati olmak üzere 6 ya ulaşmıştır. Alfa Romeo, Lancia ve Jeep markalarının bayi ağı yeniden yapılandırılmıştır. Tofaş, hem Fiat-Chrysler dünyasında hem de Türk otomotiv sektöründe güçlü bir oyuncu olarak yoluna devam etmektedir. Tofaş ın sergilediği başarılı performans sonucunda Türkiye, 2012 yılında Fiat ın Brezilya ve İtalya dan sonra en büyük üçüncü pazarı olmuş, dünyada satılan her 100 Fiat markalı aracın 6 sı ülkemizde müşterileriyle buluşmuştur. Avrupa da ise İtalya dan sonra Fiat markasının en çok tercih edildiği ikinci ülke konumunda olan Türkiye, Fiat ın 2012 yılında Avrupa daki toplam satışlarının %17,6 sını tek başına gerçekleştirmiştir. Böylece Avrupa da satılan her 5 Fiat markalı aracın 1 i Tofaş tarafından müşterilere sunulmuştur. Bu başarıda yeni yüzüyle Nisan 2012 de üretilmeye başlanan Linea modelinin büyük payı vardır. Fiat Linea 2012 yılında Türkiye nin en fazla satılan otomobili olmuştur. Aynı şekilde uluslararası birçok ödül kazanan ve sınıfında kendini ispat eden Fiat Doblo da en fazla satılan hafif ticari araç olma başarısını göstermiştir. Fiorino modeli de sınıfında en fazla tercih edilen hafif ticari araç olmayı 2012 yılında da sürdürmüştür. Tofaş ülke ekonomisine üretim ve ihracatıyla katma değer yaratmaya devam etmektedir. Tofaş bugün Türk otomotiv sanayi üretiminin 4 te 1 ini, ihracatının ise 5 te 1 ini tek başına gerçekleştirmektedir yılında yaklaşık 256 bin adet araç üretirken, dünyada 80 den fazla ülkeye 154 binden fazla araç ihraç etmiştir. İç pazar ve ihracat dahil 2012 yılında toplam adet araç satışı gerçekleştirmiştir. Tofaş ın iç pazarda temsil ettiği 6 marka aracılığıyla 2012 yılında sattığı yaklaşık 105 bin adetlik aracın %85 ini Bursa daki fabrikada üretilen modeller oluşturmaktadır; Tofaş ın bu konuda sektördeki açık ara liderliği devam etmektedir. Tofaş en büyük ihraç pazarı olan Avrupa da yaşanan otomotiv pazarının son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediği bir ortamda ihraç pazarlarını çeşitlendirme stratejisinin olumlu sonuçlarını görmüştür. Tofaş, Opel ve Vauxhall markalarına yaptığı üretimle 2012 yılında Avrupa daki önde gelen pazarları arasına Fransa ve İtalya ya ek olarak Almanya ve İngiltere yi dahil etmiştir. Başta Arjantin olmak üzere Güney Amerika pazarına Doblo ve Fiorino yu ihraç etmeye başlamıştır. Tofaş ın ihracatında Güney Amerika nın payı %8,3, İngiltere nin payı %9,9 Almanya nın payı %9,2 ve başta Fas olmak üzere MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinin payını da %6 olarak gerçekleşmiştir. Böylece yeni pazarların Tofaş ın ihracat portföyündeki payı % 33,3 olmuştur. Tofaş finansal açıdan da 2012 yılında başarılı bir performans göstermiştir yılını 6.7 milyar TL satış geliri ve 448 milyon TL net kar ile kapatan Tofaş, 96 milyon Euro tutarında da yatırıma imza atmıştır. Tofaş ın döneminde yaptığı toplam yatırım tutarı ise 1 milyar 233 milyon Euro ya ulaşmıştır. Tofaş, gelecek perspektifi ve sürdürülebilirlik ilkesi ışığında faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarının yanı sıra çevresel ve toplumsal etkilerini de şirket politikaları ile entegre bir biçimde yönetmektedir. Tofaş, Dünya Klasında Üretim (WCM) alanında Fiat-Chrysler dünyasında en üst seviyede yer almaktadır. Çevreci yaklaşımı ve uygulamalarıyla da Fiat-Chrysler Grubu fabrikaları arasında en yüksek puana sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalarla Tofaş ın Bursa fabrikası, Fiat-Chrysler Grubu nun dünya genelindeki 200 fabrikası arasında 2012 yılında enerjiyi en verimli kullanan fabrika olma başarısı göstermiştir. Temel ilkesi, 0 atık/0 kayıp hedefine ulaşmak için arıtmak değil hiç kirletmemek olan Tofaş, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları sonucunda 2012 yılında Avrupa Birliği Çevre Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Tofaş, AB kriterlerine göre Türkiye nin en iyi çevre yönetimine sahip şirketi seçilmiştir. Tofaş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören hisselerinin 2012 yılında sergilediği performansla da yatırımcılarına değer yaratmayı sürdürmüştür. Ayrıca Tofaş bugün Kurumsal Yönetim Endeksi nde en yüksek derecelendirme notuna sahip otomotiv şirketidir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi nin kurulduğu 2007 yılından beri her yıl notunu yükselten Tofaş ın 2007 yılında 10 üzerinden 7,57 olan notunun 2012 yılı itibarıyla 9,03 seviyesine ulaşması dikkat çekici bir başarıdır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında Tofaş 2012 yılında Yönetim Kurulu Kategorisi nde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş Ödülü ne de layık görülmüştür. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum çerçevesinde gelinen bu nokta, Tofaş ın tüm paydaşlarımıza karşı adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir anlayışla yönetildiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Tofaş, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında eğitim, spor ve kültür sanat alanlarında süregelen uygulamalarını 2012 yılında da başarıyla hayata geçirmiştir. Eğitim alanında, Koç Holding in liderliğindeki Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında Tofaş, Meslek Liselerindeki Fiat Laboraturalarına 2012 yılında da destek vermeye devam etmiştir. Tofaş Spor Klübü Basketbol Okullarında her yıl yaklaşık 4000 gencimiz spor yapmaktadır. Basketbol Gönüllüleri projesiyle, 2012 yılında Türkiye nin farklı illerinden 700 gencimize daha ulaşılmıştır. Kültür sanat faaliyetleri kapsamında ise, Bursa da 2002 yılından itibaren faaliyet gösteren Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Oyuncak Sergisi ile birlikte 2012 yılında i aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Tofaş ın misyonu Toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ; vizyonu ise Milyon araca doğru, müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak tır. Tofaş, misyon ve vizyonu ışığında sürdürülebilir başarı hedefiyle yoluna devam etmektedir. İki güçlü ortağımız, özverili çalışanlarımız, güçlü finansal yapımız, farklı müşteri kitlelerini kucaklayan 6 markamız, köklü yan sanayi ve bayi ağımızdan aldığımız güçle geleceğe inancımız tamdır. Siz değerli paydaşlarımıza bize olan inancınızdan dolayı içtenlikle teşekkürlerimi sunar, sizlerin güvenine layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla, Kamil Başaran Yönetim Kurulu Üyesi & CEO 10

8 Yönetim Kurulu Denetim Kurulu TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Mustafa V. Koç Sergio Marchionne Kamil Başaran Temel Kamil Atay Osman Turgay Durak Alfredo Altavilla Mert Şaban Bayram Giovanni Sella İbrahim Murat Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Koç, 1960 doğumlu ve George Washington Üniversitesi (ABD) İş İdaresi Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Marchionne, 1952 doğumlu ve Windsor Üniversitesi (Kanada) İş İdaresi Bölümü mezunu olup Fiat S.p.A. CEO su, Chrysler Group LLC CEO su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Başaran, 1956 doğumlu ve Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi nde Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve Cologne University of Applied Science Fachhochschule Makina Konstrüksiyon Bölümü nden yüksek lisans derecesi almıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atay, 1940 doğumlu ve İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden lisans, Wayne State University (ABD) MBA mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Durak, 1952 doğumlu ve Nortwestern Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup, Koç Holding A.Ş. CEO su olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altavilla, 1963 doğumlu ve Catholic University of Milan Ekonomi Bölümü mezunu olup Fiat Spa EMEA COO su ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmaktadır. Denetçi Sn. Bayram, 1971 doğumlu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. mezunu olup, Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. Denetçi Sn. Sella, 1952 doğumlu ve Torino Politecnico Üniversitesi Elektronik Mühendisliği lisans, Stanford University (USA) MBA mezunu olup, Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında FGA Uluslararası Operasyonlar ve İş Geliştirme Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Sn. Sella, Ocak 2013 tarihi itibarıyla Fiat Services & Holdings ve Fiat Sepin Scpa da Sağlık ve Teşhis Destek Başkanlığı görevindedir. Denetçi Sn. Çağlar, 1973 doğumlu ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İsmail Cenk Çimen Kudret Önen Ali Aydın Pandır Gianni Coda Gökçe Bayındır Libero Milone Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Bağımsız Üye Sn. Çimen, 1967 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans, Stanford ve Los Angeles California Üniversitesileri Yönetici Geliştirme Programı mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Önen 1953 doğumlu ve Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Pandır, 1956 doğumlu ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunu olup, 2012 yılından beri Fiat Spa ve Fiat Industrial Spa Türkiye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Coda 1946 doğumlu ve Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Fiat Chrysler EMEA COO su görevi sonrasında 2012 yılında emekli olmuştur. Sn. Bayındır, 1939 doğumlu ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme İdaresi mezunudur yılında Koç Grubu ndan emekli olan Sn. Bayındır, yılları arasında başta Tofaş olmak üzere Koç Grubu nun değişik şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. Hollanda da doğan ve İtalyan vatandaşı olan Libero Milone, eğitimini Hollanda ve İngiltere de tamamlamıştır. Kariyerine 1970 yılında Londra da yetkili hesap uzmanı olarak başlayan Sn. Libero Milone, halen çeşitli kurumlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 12

9 Dönem İçinde Yönetim Ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler ÜST YÖNETİM TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 YÖNETİM KURULU Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa Vehbi KOÇ Başkan Sergio MARCHIONNE Başkan Yardımcısı Ali Aydın PANDIR Üye&CEO Kamil BAŞARAN Üye&CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye İsmail Cenk ÇİMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Gianni CODA Üye Lorenzo SISTINO Üye Dönem sonu itibarıyla Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir: Adı Soyadı Görevi KAMİL BAŞARAN CEO & Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ EROLDU Mali Direktör AKIN AYDEMİR Endüstriyel Operasyonlar Direktörü OKAN BAŞ Fiat İş Birimi Direktörü FILIPPO SESIA Ar-Ge Direktörü SELÇUK ÖNCER Kurumsal İlişkiler ve İç Denetim Direktörü MEHMET OSMAN SOYOĞUL Üretim Direktörü YÜKSEL ÖZTÜRK Satınalma Direktörü ALTAN AYTAÇ Tedarik Zinciri Direktörü TURHAN ÇELTİKÇİOĞLU Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü AHMET NUMAN ALTEKİN Teknolojik Araştırmalar ve Inovasyon Direktörü İBRAHİM ÇAĞLAR ŞAHİN Ürün Mühendisliği Direktörü ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK Kalite Direktörü BURHAN ÇAKIR İnsan Kaynakları Direktörü MEHMET HAKAN KORKMAZ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü ARZU ÇOLAKOĞLU Kurumsal İletişim Direktörü HÜSEYİN ŞAHİN Satış Direktörü Ali Aydın PANDIR Üye Gökçe BAYINDIR Bağımsız Üye Libero MILONE Bağımsız Üye DENETÇİLER Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mert Şaban BAYRAM Denetçi Giovanni SELLA Denetçi İbrahim Murat ÇAĞLAR Denetçi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 16 ncı maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. 14

10 Bölüm II Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri Şirket Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklıklar Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 2012 Yılı Faaliyetleri ve Başarıları 16

11 Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi ise 500 milyon TL dir. Şirketimizce, en son 2005 yılı içinde, toplam TL olacak şekilde iç kaynaklardan % oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmış olup, müteakip yıllar ve 2012 yılında herhangi bir sermaye artışı olmamıştır. Şirketimizin, Borsa ya kote edilmiş ve sermaye artışlarına binaen ihraç etmiş olduğu tertip hisse senetleri ile münfesih Tofaş Oto Ticaret A.Ş. yle birleştirilmesi nedeniyle ihraç edilmiş olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde sermaye artışı ile beraber 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuştur. Ayrıca 2003 yılı içinde yapılan sermaye artışı ile 22. tertip hisse senetlerimiz ile gene 2005 yılında yapılan sermaye artışı karşılığında 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, İMKB kotuna alınmıştır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artışı ile ilgili olmayıp, kaydileştirme işlemleri nedeniyle ihracı yapılmamış bir tertiptir. Öncelikle, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Ayrıca, itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun düzenlemeleri doğrultusunda, nevi değişikliği gerçekleştirilen kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amacıyla başlatılan süreçler kapsamında, 2007 yılında yayınlanan SPK nın ilgili düzenlemeleri ve MKK nın konuya ilişkin uygulamaları doğrultusunda ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak, tarihi itibarıyla sermaye piyasası araçlarının kayden takibine ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. MKK, Aracı Kurum (Yapı Kredi Yatırım) ve Şirketimiz arasındaki söz konusu çalışmalar ilgili mevzuata uygun olarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri birimimizce önceki yıllarda da olduğu üzere, 2012 yılı içinde de gereği gibi sürdürülmüştür. Bu doğrultuda, tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6.maddesine göre ve MKK nın tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde, fiziken hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize müracaat ederek, söz konusu hisse senedi işlemlerini yaptırmaları ve fiziki hisse senetlerini kaydiliştirmeleri kanunen öngörülmüştür. Bu yönde, gerek şirket internet sitesinde ve gerekse e-yönet portalı üzerinde gerekli duyurulara yer verilmiştir. Ayrıca, Türkiye çapında yayını yapılan üç günlük gazetede de ikişer kez söz konusu duyuru ilan edilerek, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi mize müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki tüm Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubelerine başvuru yapılmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, fiziki hisse senetlerine sahip olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için tarihine kadar Şirketimize müracaat eden hissedarlarımızın gerekli işlemleri zamanında tamamlanarak süreç sona ermiştir. Fiziki hisse senetleri kaydileştirilmeyen hisse sahipleri tüm haklarını Kanunun amir hükümleri çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kaybetmişlerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin adresinden de gerekli bilgilere ulaşılabilir. Pay sahiplerimiz, bu konu veya benzer pay sahipliği hakları konularında Şirket merkezimizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi nden gerekli bilgiler edinebilirler. Şirketimizden 2012 yılında devam eden ve geçmiş yıllardaki sermaye artışlarına dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü işlemleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına dayanılarak alınan verilere göre, yaklaşık dolayında yatırımcısı ve hissedarı olan Tofaş, İMKB-30 ve İMKB-100 ile Kurumsal Yönetim Endeksi nde yer almaktadır. Şirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası na da kote olup, uluslararası pazarlarda işlem görmektedir. Dönem içinde, sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur (Ana Sözleşme nin 20. maddesi). Sadece, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Denetçiliklere, İmtiyazlı Pay Sahipleri olarak A ve D Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılması mecburidir. Şirketimizin ortaklık yapısı çerçevesinde, imtiyazlı pay sahiplerinin Şirket Ana Sözleşmesi nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin (Ana Sözleşme nin 9. maddesi) ve Denetim Kurulu üyelerinin (Ana Sözleşme 15. maddesi) belirlenmesi için A ve D grubu hissedarların imtiyazı söz konusu olup, kar payı dağıtımında ise (Ana Sözleşme nin 29. maddesi) imtiyaz söz konusu değildir. Ayrıca, Şirket in mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamış olup, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya mali yaptırım yoktur. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması gibi bir durum da sözkonusu değildir. Hissedarlarımız sitesi içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine ilişkin bilgilere, ilgili alt başlıklarından ulaşabilecekleri gibi, ye e-posta yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi ile Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Birimi nden Şirketimizle ilgili diğer bilgileri almaları ve iletişim sağlamaları mümkündür. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri 2012 yılında, SPK nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği, Ana Sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Bu doğrultuda, Şirket Ana Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9. maddesi, Yönetim Kurulu nun Süresi başlıklı 10. maddesi, Yönetim Kurulu nun Yetkileri başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları ve İcra Komitesi başlıklı 12. maddesi ve Yönetim Kurulu na Ait Hükümler başlıklı 13. maddesi tadil edilerek, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 35. madde ilave edilmiştir. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları Şirketimizce Ortaklarımıza; 2012 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2011 karından %50 oranında (brüt %50, net %42.5), toplam TL nakit temettü dağıtımına başlanmıştır. Ayrıca, 2011 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2010 karından %50 oranında (brüt %50, net %42.5), toplam TL nakit temettü ödemesi ile 2010 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2009 karından %26 oranında (brüt %26, net %22.1), toplam TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır. Söz konusu yıllar ve önceki seneler itibarıyla ayrıntılı kar dağıtım tablolarına şirketimizin adresinden ulaşılarak, incelenebilir. Çıkarılmış Menkul Değerler Şirketimiz, kuruluşundan bu yana 520 TL lik tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edil- Sermaye Yapısı Ortaklık Dağılımı Ortakları Ünvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Oy Hakkı Pay (%) Fiat Auto S.p.A. D , ,8560 Koç Holding A.Ş. A , ,5876 Temel Tic. ve Yat.A.Ş. A , ,0351 Suna Kıraç A , ,0583 S. Semahat Arsel A , ,0583 Mustafa V. Koç A , ,0389 Tofaş, güçlü sermaye yapısı ve küresel vizyona sahip uluslararası ve yerli sermayedarları ile üretim, ihracat ve satış hedeflerini büyütürken aynı zamanda yatırımcısına da hem temettü hem de hisse senedi performansı ile katkı sağlamaya devam etmektedir. 18 M. Ömer Koç A , ,0389 Y. Ali Koç A , ,0389 Diğer Ortaklar E , , , Fiat Auto S.p.A. 37,8560 Koç Holding A.Ş. 37,5876 Diğer Koç 0,2684 Diğer Ortaklar 24,2880

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ORGANİZASYON Bak Ambalaj 02 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 03 Vizyon, Misyon ve Değerler 04 Kilometre Taşları 06 BÖLÜM II YÖNETİM Yönetim Kurulu

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU ÜLKER 2012 F A ALİYE T RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU ÜLKER 2012 F A ALİYE T RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Başlıca Finansal Göstergeler 02 Üretim Göstergeleri 04 Sermaye Yapısı 04 İMKB de Ülker ve Hisse Performansı 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Yönetim Kurulu 10

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 5 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 AIG Sigorta 2014 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş 02 Vizyon, Misyon ve Hedefler 04 Temel Finansal Göstergeler 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Kısaca Akkök Grubu 12 Kısaca Akiş GYO 14 Kilometre Taşları 16 Ödüllerimiz

Detaylı

01.01.2012-31.03.2012

01.01.2012-31.03.2012 SERİ : XI NO:29 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı