Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!"

Transkript

1 CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması ve düelloya çağırdığı kişiyi hezimete uğratmasıyla gönlümüze taht kurdu bir anda. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından sonra ekibiyle beraber ayağında çizmesiyle İstanbul un emekçi semtlerinde gördük kendisini. Dilinde, yoksulluk bitecek söylemi, koltuğunun altında dosyalar... Kimden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Baykal ın tahtından indirilmesiyle yerine geçen Gandi, Chavez, Devrimci Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu... Sayfa 14 Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! En demokratik haklara bile tahammül edemeyen egemenler saldırı çarkını tüm hızıyla çevirerek işçi ve emekçilerin sabır taşını çatlattı/çatlatıyor. Bizleri örgütlenmeye mecbur bırakan patrona teşekkür ediyorum. Bizlerin gözünü açtı. Bizleri sendika ile tanıştırdı ve onun sayesinde artık haklarımız için direnmeyi öğrendik diyen Grup Suni Deri işçisinin bu sözleri her şeyi özetliyor. Çorlu da bulunan Grup Suni Deri A.Ş de örgütlenme çalışması yürüten Deri-İş Sendikası 105 işçiden 65 ini örgütlemiş ve % 50+1 lik çoğunluğu yakaladığı için işyerinde örgütlenme hakkını kazanmıştır. Ancak sendikaya tahammül edemeyen patron, işçilere gözdağı vermek için toplam 15 işçiyi işten attı. Sayfa 14 İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 79 * 24 Aralık Ocak 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: X Devletten halka yeni yıl hediyesi: Füze Kalkanı, Cop, Torba Yasa... Çalışma hayatında orman kanunları: Yaşadıkları krizle birlikte derinleşen çıkmazlarından kurtuluşun yolunu işçi ve emekçilerin omuzlarına yüklenen ağırlığı artırmakta bulan egemenler son olarak Torba Yasa yı gündemleştirmektedir. Torba Yasa ile kendi hukukunu dahi pervasızca çiğnemekten çekinmeyenler çalışma hayatına orman kanunlarını getirmeye çalışmaktadır. Meclis komisyonunda görüşülmeye devam eden yasa tasarısı ile ilk hedef olarak genç işçiler ve belediye emekçileri hedef seçiliyor. Yasa tasarısında emekçilerin kazanılmış haklarını da ortadan kaldırmaya dönük düzenlemeler vardır. Sayfa 7 Biz bu torbaya sığmayız! Torba Yasa ya ilişkin protesto eylem haberleri Sayfa 8 de ARALIK TA ANKARA DA YDG 5. KONFERANSI NDA BULUŞALIM! Bugün dünden daha güçlü, devrim mücadelesinde kararlıyız! Zafer bizim olacak, kitlelerle kazanacağız! şiarıyla Aralık tarihinde Ankara da Yeni Demokrat Gençlik olarak Çiğdem Yılmaz ve Ferdi Karacan yoldaşlara adadığımız 5. Konferansımızı gerçekleştireceğiz. 5. Konferansımız iddia ve kararlılığımızı daha da büyütecek bir yerde durmaktadır. Her yıl alanlarımızdaki faaliyetlerin ve öncesindeki yoğun hazırlık çalışmalarının sonucu örgütlediğimiz konferansımız deneyimlerimizi merkezileştirdiğimiz, tüm alanlardaki faaliyetin toplamdaki olumlu özelliklerini büyüterek, olumsuzluklarını erittiğimiz en üst irademizdir. Bulunduğumuz tüm alanlardan yoldaşların katılımıyla örgütümüzün genel politik, örgütsel durumunu merkezi olarak değerlendirdiğimiz ve önümüzdeki bir yıllık süreci yoğun tartışmalarla örgütsel ve politik olarak şekillendirdiğimiz konferanslarımız örgütümüz açısından oldukça önemlidir. Devrimci bir örgüt olarak örgüt bilincimizi geliştirmek ve sürekliliği sağlanmış bir kitle faaliyeti yürütmek ve bu birbirini koşullayan iki meselenin tüm devrimci örgütlerin hem de örgütümüzün temel gündemi olması kaçınılmazdır. Yeni Demokrat Gençlik F R O N T E X Son günlerde üniversitelerde artan protestolar ve polis saldırılarının ardından AKP hükümeti, CHP, MHP ve burjuva-feodal medya halk gençliğine yönelik bir karalama kampanyası başlattı adeta! Hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, gittiği Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi nde protesto edilince daha da ileriye giderek, öğrencilere faşist dedi. Protesto etmenin, eylem yapmanın, yumurta atmanın faşizm olduğunu iddia eden egemenler, bu söylemleriyle halkı aşağılıyorlar! Dün komünist dövmenin sevincini yaşayanların, bugün devrimcileri, demokratları, ilericileri faşist diyerek yaftalamaları acı bir ironidir! Peki nedir FAŞİZM, kimdir faşist? Gizliden gizliye Torba Yasa yı hazırlayarak, işçinin, emekçinin iş güvencesini, haklarını gasp etmektir FAŞİZM! Füze Kalkanı anlaşmasına imza atarak; NA- TO nun savaş çöplüğü olmayı kabul eden ve halkı, olası emperyalist savaşlarda kurban edendir FAŞİST! Tüm teknolojik silahlara-öldürücü bir güce sahip olup, elinde flama sopalarıyla kendilerine vurduğunu iddia ettikleri ilerici halk gençliğine saldırmak FAŞİZM, saldıran FAŞİST tir! Yoksulluk, işkence ve direnişle dolu bir yılı daha da geride bıraktığımız şu günlerde, devletin halka armağanıdır: Füze Kalkanı, Cop, Torba Yasa... Sınır güvenliği adı altında göçmenlere ve mültecilere yönelik polisiye baskı unsuru olan Frontex, Yunanistan da mücadele veren göçmen ve yerli kurumların tepkisiyle karşılanıyor. Bu gücün en son Türkiye-Yunanistan sınırı olan Meriç nehri boyunca yerleştirilmesi, bu kurumların tepkilerini daha da somutlaştırmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda 18 Aralık günü sınır bölgesi olan Evro ya giderek burada FRONTEX i protesto ettiler. Frontex 2005 yılından bu yana Avrupa sınır güvenlik gücü olarak, Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve özgürlüğü için, Avrupa sınırlarının güvenliğinin artırılması ve operasyonal güçlerinin koordinasyonu faaliyetlerini sürdürüyor. Pratikte ise Avrupa sınırlarına ulaşan mültecileri, diğer devletlerin sınır güvenlik güçleri ile birlikte gözaltına alan, tutuklayan ve sınır dışı eden bir Avrupa ordusudur. Sayfa 11 Devlet kadına yönelik şiddette sınırsız! 4 Aralık günü Başbakanın rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto etmek için toplanan Genç-Sen lilere saldıran polis, kadınların özellikle bel ve kasık bölgelerine tekmelerle vurarak, henüz 5 haftalık hamile olan Genç-Sen üyesi genç bir kadının bebeğini düşürmesine neden oldu. Bu saldırı onlarca kadın örgütü tarafından 13 Aralık Pazartesi günü protesto edildi. Sayfa 2 Başbakan demokrasi nutukları atıyor; Kürt gençleri infaz ediliyor Bir ziyaret için Mardin e giden Başbakan R. Tayyip Erdoğan, geldiği bölgenin atmosferinden olsa gerek pek demokrattı. 11 Aralık günü Mardin deki konuşmasında faili meçhulleri, Diyarbakır Cezaevini, yakılan, boşaltılan köyleri bildiklerini iddia etti. Aynı günlerde Demokratik Yurtsever Gençlik Meclis Sözcüsü Sedat Karadağ JİTEM tarafından başından vuruldu. Sayfa 4 Hapishanelerde asayış berkemal(!) Tekirdağ 1 Nolu F Tipi nde 6 Eylül 2010 tarihinden beri ağırlaştırılmış müebbetlik tutsakların havalandırma sürelerinin uzatılması, beraber havalandırmaya çıkartılmaları ve yaşam koşullarının düzeltilmesi talebiyle başlatılan demokratik hak arama eylemine karşı hapishane idaresi giderek pervasızlaşmaktadır. Sayfa 5 Korkmak sorunlarımızı çözmüyor Tuzla Organize Sanayi Yan Bölgesi nde kurulu bulunan Konveyör fabrikasında, sözleşmeleri bittiği gerekçesiyle işten atılan işçiler fabrika önünde direnişe başladı. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı fabrikada işçiler 16 Aralık günü fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sayfa 9 İşçi-köylü den Yeni mücadele yılında dünyayı emperyalistlere, işbirlikçi ve uşaklarına dar edelim! Sayfa 15 Sınıfsal Yaklaşım Anlaşılan, bilinen ve geçerli dilde eylem! Sayfa 3 Göğün yarısı Kadın, istihdama katılım ve örgütlenme -1- Sayfa 2 Emekçinin gündemi Bir Genel Kurul ve düşündürdükleri Sayfa 8 Evrensel bakış Yine yeniden İran ın nükleer programı ve pazarlıklar Sayfa 11 Pusula Zorluklarla çatışarak yol almak Sayfa 12 C M Y K

2 flçi-köylü 79 2 / YEN KADIN 24 Aral k Ocak 2011 GÖ ÜN YARISI KADIN, ST HDAMA KATILIM VE ÖRGÜTLENME -1- Kad n n kurtuluflunun temel argümanlar ndan biridir ekonomik ba ms zl k. Ekonomik olarak kendi ayaklar n n üzerinde durabilen, kendi kararlar n verebilen, eme i üzerinde söz sahibi olan kad n n kurtuldu unu iddia etmek gülünç olur elbette ama kurtulufla giden yolda önemli bir ad m olarak de erlendirmemek de mümkün de ildir. Yaflad s k nt lar n, ezilmenin, afla lanman n vs. vs. fark nda olan ve bunlarla bafla ç kman n yollar n arayan kad n n önüne ilk gelen engellerden biridir ekonomik olarak bir baflkas na ba ml olmak. Ülkemizde kad nlar n ekonomik yaflama kat l m na göz att m zda ise (birçok konuda da oldu u gibi) hiç de iç aç c bir manzarayla karfl laflm yoruz. Bu manzaraya geçmeden önce ekonomik ba ms zl n ekonomik yaflama kat l mla efl anlaml kullan lmamas gerekti ine de vurgu yapmak gerekir. Çünkü ücret karfl l nda çal - flan kad nlar n ekonomik ba ms zl n elde etti ini iddia etmek mümkün de il. Ald ücreti kendi kararlar do rultusunda kullanamayan, ifle girmesi-ç kmas, hangi iflte çal flmas n n uygun oldu u-olmad baflkalar taraf ndan belirlenen, e itim-sa l k gibi hizmetlere ulafl m olmayan kad n n ekonomik ba ms zl n kazand n söyleyemeyiz. Bunu da belirttikten sonra birkaç istatistik rakamla devam edelim konumuza. Türkiye de erkeklerin istihdam oran yüzde 68 iken kad nlar n istihdam oran yüzde 21.6 d r. Kad nlar, erkeklerin 6 kat süreyi günlük ev ve bak m ifllerine harc yor. Kentli kad n iflgücünün e itim düzeyi, erkeklerden yüksek, kad nlar n yüzde 55 i, erkeklerin yüzde 40 lise ve üzeri e itim görmüfl. Lise ve dengi meslek okulu mezunu kad nlar n iflgücüne kat l m oran yüzde 31, erkeklerin yüzde 74. Bu rakamlar yap lan çeflitli araflt rmalarda farkl l klar gösterse de belli bir fikir vermektedir. Ancak bunlar pefl pefle s ralay nca kad nlar n çal flma yaflam na kat l m na dair genel tabloyu görmek biraz zorlaflsa da çarp c l n ortadan kald rm yor. Bu rakamlardan yola ç karak ve yenilerini ekleyerek kad nlar n ekonomik yaflamdaki yerini görmeye çal flal m. Öncelikle kad nlar n ekonomik yaflama kat l m n n ülkemizde sürekli düflmekte oldu- unun alt n çizelim de kad nlar n yüzde 34.3 ü ücretli bir iflte çal fl rken, bu rakam 2006 da 24 e, 2009 da ise yüzde 21.6 ya düflmüfl durumda. (Devlet Planlama Teflkilat ve Dünya Bankas fiubat 2009 verileri) Ki bu, son y llar n en düflük seviyesine ulaflt n gösteriyor. Kad nlar n istihdama kat l m oran bu kadar düflükken, kay td fl ve güvencesiz çal flanlar n çok büyük bir k sm n ise kad nlar oluflturuyor. Çal flan kad nlar n yüzde 58 in kay t d fl ifllerde çal fl yor. Sosyal- fl in Türkiye de ve dünyada kad n eme i ve istihdam raporuna göre ücret ya da yevmiye karfl l çal flan her dört kad ndan biri kay t d fl istihdam ediliyor. Kad n n eme inin aile bütçesine katk olarak görülmesinin, patronlar aç s ndan kay td fl çal flt rmay kolaylaflt ran bir faktör oldu u aç kt r. Kad nlar n istihdam edilmemesinin elbette onlarca nedeni var ve bu nedenlerin her biri ayr ayr kad n sorununun birer parças olarak yaflan yor. Ev ifllerinin, çocuk bak m n n kad n n omuzlar n n üzerinde olmas, feodalizmin kad - n n çal flmas konusundaki gerici bak fl aç s, do- um gibi kad na özgü durumlarda patronlara getirilen yükümlülükler nedeniyle kad n iflçilerin tercih edilmemesi, düflük ücretler, kriz süreçlerinde ilk gözden ç kar lanlar olmas, örgütlenme oranlar n n çok düflük olmas gibi nedenler kad nlar çal flma yaflam ndan al koyan ya da ifllerine son verilmesine neden olan faktörlerdir. Tüm bu gerçeklere karfl n, kad nlar, iflgücünün büyük bölümünü oluflturmaktad rlar. Dünya iflgücü toplam n n yüzde 45 ini kad nlar olufltururken, emeklerinin çok küçük bir k sm ekonomik anlamda çal flma olarak kabul ediliyor. Gündelik ev iflçil i, tar m iflçili i, ev eksenli çal flma, ça r ya dayal çal flma alanlar ndaki çal flanlar n hemen hepsi kad nlard r. Kay td fl çal flman n d fl nda sigortal bir iflte çal flan kad nlar n durumu da asl nda çok farkl de il. Kartl tuvalet sistemi gibi patronlar n yarat c sömürü araçlar ndan evlilik ve çocuk sahibi olman n iflçiler aras nda s raya konulmas na kadar bir dizi sorunla bafl etmek zorundad r ifl yaflam ndaki kad nlar. Tabi temel mesele olarak eflit ifle eflit ücret alamamak da ifl yaflam nda kad na yönelik cinsiyet ayr mc l n n en bariz göstergelerindendir. Ülkemizde erkek iflçinin 365 gün çal flmas karfl l nda ald ücret için kad nlar n fazladan 87 gün çal flmas gerekmekte. Kad n iflçilerin ücretlerinin belirlenmesinde verimlilikleri d fl nda, yani ifliyle ilgili olmayan nitelikleri nedeniyle ayr mc l k uygulanmas resmi olarak yasak olmas na karfl n tüm iflyerlerinde bu durumun yaflanmakta olmas yasalar n kimler için yap ld n bir kez daha göstermektedir. Toparlayacak olursak; kad nlar n iflgücüne kat l m en düflük oranlarda seyrederken (yüzde 21), çal flan kad nlar n büyük bölümü kay td fl -güvencesiz ifllerde istihdam edilirken, iflçi s n f n n sömürüsünün d fl nda cinsiyet ayr mc l - nedeniyle bir kat daha sömürülür ve haklar verilmezken kad nlar n örgütlenme durumu ise daha kötü bir durumdad r. Bu konuya önümüzdeki say devam edece- iz. Ama kad nlar n örgütlenme oranlar yla sonland ral m yaz y. Sosyal- fl in haz rlad rapora göre çal flan kad nlar n sadece yüzde 3 ü sendikal. Sendika yönetimlerindeki kad nlar n oran ise daha da kötü durumda. Çal flma Bakanl n n 2008 Sendika statistiklerine göre Türk- fl, D SK ve Hak- fl gibi üç büyük iflçi konfederasyonunun genel baflkanlan n n üçü de erkek, yine merkez yönetim, denetleme ve disiplin kurullar nda kad nlar bulunmuyor. flçi konfederasyonlar içinde toplam 28 iflkolunda örgütlü bulunan 94 sendikan n genel baflkanlar n n 87 si erkekken, sadece 7 sendikan n genel baflkan kad nd r. Bu sendikalar n 493 kiflilik merkez yürütme kurulunda ise sadece 35 kad n var. (Necla Akgökçe, Bianet) Bu tablodan da anlafl laca gibi kad nlar n sendikalaflmas ve sendikalarda yönetici konuma gelmeleri özel bir ilgiyi hak ediyor. Devlet kad na yönelik fliddette s n rs z! Do mam fl bebek bu fliddeti do amayarak tan d! Son günlerde artan ö renci eylemlerinde ortaya ç kan sonuç, sadece, bu düzenin iflçi-emekçilere oldu u kadar haklar n arayan ö rencilere de tahammülsüz oldu u ve sald rd de- ildir. Ya da bu eylemler ve kolluk kuvvetlerinin sald r larla, sadece, ö renci gençli in yakaca bir k v lc m dan ne kadar korkuldu unu görmedik. Erkek egemen düzen taraf ndan kad na biçilen rolün; her olguda/olayda kendini nas l ele verdi ini bir kez daha, eylemde bebe ini kaybeden kad n arkadafl m za yönelik devlet-medya ortak sald r s ile de görmüfl olduk! 4 Aral k günü, Dolmabahçe de, baflbakan Erdo an yine halk n/ezilenin/esas muhataplar n yok say ld o klasik toplant lar ndan birini düzenlemiflti. Bu kez rektörlerin kat ld, ancak esas muhatap olan ö rencinin kat lmad ve ö renci sorunlar n n tart fl lmad bu toplant y protesto etmek isteyen Genç- Sen liler protesto eylemi düzenlediler. Kolluk kuvvetlerinin sald rd bu eylemde özellikle kad nlar n bel ve kas k bölgelerine tekmelerle vuran kolluk kuvvetleri amac na ulaflt! Henüz 5 haftal k hamile olan Genç-Sen li bir kad n, bebe ini düflürdü. Kad n n okumas, kad n aç s ndan büyük bir lütuf olmas na ra men, bununla da yetinmeyen bir kad n daha fazla hak isterse hak etti i budur! zihniyeti ile yap lan bu sald r n n ard ndan genç kad na yönelik sald r lar hem egemen düzen temsilcilerinin aç klamalar hem de burjuva-feodal medya üzerinden sürdürüldü. Hamile bir kad n n eylemde ne ifli vard? O yaflta hamile kal n r m yd? Eyleme geliyorsa bafl na geleceklere de raz olmal yd! Çocu unu korumakla görevli olan bu kad n eyleme gelerek çocu unu kendi öldürtmüfltü konulu ak l almaz köfle yaz lar yla; söz konusu devlet fliddeti, do mam fl bir bebe in katledilmesi adeta yok say lm flt r. Emniyet Genel Müdürlü ü ise aç klamas nda, cinayeti reddetmifl, Erdo an gibi kolluk kuvvetlerine sahip ç karak, genç kad n eylemin elebafl ilan ederek suçlamaya kalkm flt r. Bu olay n ard ndan aralar nda Yeni Demokrat Kad nlar n da bulundu u onlarca kad n örgütü bir araya geldik. 13 Aral k Pazartesi akflam saatlerinde Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Erkek devlet fliddetine son!, Gelsin baba, gelsin koca, gelsin polis, gelsin cop! nad na isyan inad na özgürlük!, Katil devlet hesap verecek!, Yaflas n kad n dayan flmas sloganlar yla Taksim Tramvay Dura na yürüdük. Oldukça coflkulu ve kitlesel gerçekleflen eyleme, cadde boyunca çevredekilerden destek vard. SDP li Kad nlar dan Aylin Mert in okudu u bas n aç klamas ile devlet fliddetine karfl öfkeli oldu umuzu dile getirdik. Mert; Öfkeliyiz; çünkü bu devletin polisi hamile bir kad n döverek bebe ini kaybetmesine sebep oluyor. Öfkeliyiz; çünkü erkek devlet fliddeti do mam fl bir bebe i katletti dedi. Biz kad nlar, bugün burada kad n dayan flmas ndan ald m z güçle sesleniyoruz; bebe ini kaybeden kad n arkadafl m z n yan nday z ve onu daha fazla y pratman za izin vermeyece iz. Siz bize her sald rd n zda, bizlerin öfkesi bileniyor; bedenimize her dokundu unuzda susturmaya çal flt n z sesimiz, dünden daha güçlü ç k yor diyen Mert, tüm kad nlar devlet fliddetine karfl mücadeleye ça rd. ( stanbul YDK) Sendikalar n kad nlaflmaya ihtiyac var! Geçti imiz sene sonundan itibaren TEKEL iflçisinin bafllatt mücadelenin etkisiyle sendikal anlay fllar, daha fazla sorgulanmaya baflland. Sendikalar n iflçilere karfl görev ve sorumluluklar, bürokrat sendikal anlay fla karfl mücadele etmenin gereklili i üzerine tart flmalar yürütüldü. Bu tart flmalarda eksik kalan en önemli yön ise son zamanlarda kad n iflçiler direnifllerde en ön saflarda ve en militan flekilde yer almalar na ra men sendikalarda kad n iflçi oran ve kad n sendikac say s n n azl konusunda yafland belki de! (Geçti imiz dönemlerde Deri- fl ve Petrol- fl önderli inde sendikal kad nlar n bir araya geldi i toplant lar düzenlendi, ancak bu hareketlilik devam etmedi. Biz de gazetemizde Sendikalar ve Kad n konulu bir dosya haz rlam fl ve bu konuyu okurlar m z n tart flmas na açm flt k.) Deri- fl Sendikas, bir süredir sendikal iflçilere yönelik e itim çal flmalar gerçeklefltiriyor ve hem sendikay hem de sendikal mücadeleyi iflçilerin tart flmas na aç - yordu. Bu e itim çal flmalar n n bir parças olarak kad n iflçiler için daha özgün çal flmalar gündemine alan Deri- fl, 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddete Karfl Uluslararas Mücadele Günü kapsam nda Çorlu da bir etkinlik düzenledi. Bu etkinli e Çorlu da direniflte olan ve iflyerine sendikay getirme mücadelesi veren ve aralar nda Yeflil Kundura kad n iflçilerinin de oldu u kad nlar kat ld. 2 kad n avukat ve sendikalarda kad n iflçi-emekçiler üzerine yapt m z araflt rmalardan kaynakl flçiköylü gazetesi olarak biz de bu etkinli e kat ld k. Avukat arkadafllar, kad n iflçilere yasalarda tan nan haklar ile ilgili bilgi verdi ve iflçi kad nlar n kendilerine yöneltti i sorular cevaplad lar. Kad n iflçilere yönelik ayr mc l k, mobbing uygulamalar ve taciz konular na de indiler. Biz de toplumsal cinsiyet, kad n eme inin sömürüsü ve sendikalarda kad n iflçilere yönelik politikalar (daha do rusu politikas zl k) üzerine konufltuk. Kad nlar aras dayan flman n önemli oldu unu vurgulad k. Sendikan n iflçiye ait oldu unu, en çetin hak mücadelesini kad n n vermesi gerekti i için sendikalar n en çok da kad n iflçiler taraf ndan sorgulanmas ve sendikal kad nlar n oldu u kadar kad n sendikac lar n say s n n artmas n n da önemli oldu- undan bahsettik. Kad nlar n sendikay sahiplendiklerini ve sendika içerisinde kendilerine özel çal flmalara ihtiyaç duyduklar n belirtti i etkinlik, böylesi çal flmalar n daha s k yap lmas temennisiyle sona erdi. ( stanbul) fiiddete sessiz kalmayaca z! 4 Aral k ta hamile oldu unu belirtmesine ra men büyük bir kinle tekmelenerek bebe i düflürülen E.Ö. bu fliddet zincirinin son halkas olmad. Sonras nda Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Gölbafl Kampüsü nde polisin ve özel güvenlik birimlerinin yine kad n ö rencilere uygulad fliddet ve taciz gündeme damgas n vurdu. Böylesi sald r lara karfl sessiz kalmak, sald rganlarla ifl birli i yapmakt r. Feodal sistemin etraf m za ördü ü fliddet duvar n ancak örgütlü mücadelemizle y kabiliriz. Bu bilinç ile biz de YDK olarak 17 Aral k günü Yüksel Caddesi nde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdik. Bas n aç klamam zda eyleme kat ld yetmemifl bir de çocuk peydahlamakla suçlanan genç kad na yönelik bu sald r y k - nad m z ifade ettik. Yüksel Caddesi nde biraraya gelen kad nlar fiiddete karfl suskun de il öfkeli yaln z de il örgütlü olduklar n bir kez daha hayk rd lar. Oldukça verimli geçen bas n aç klamam za Al nteri li ve EHP li kad nlar da destek verdi. (Ankara YDK) Hükümet cinsiyetçi politika üretiyor! Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu olarak 15 günde bir yapt m z yürüyüflümüz, 17 Aral k Cuma akflam gerçekleflti. Taksim Tramvay Dura ndan sloganlarla Galatasaray Lisesi ne yürüyen kad nlar ad na aç klamay Sosyalist Kad n Meclisleri nden Semiha fiahin yapt. fiahin, Hükümetin kad nlara yönelik en az üç çocuk do urun, kad n erke in tamamlay c s d r gibi cinsiyetçi politika ve söylemleri karfl s nda her gün en az 3 kad n n öldürüldü- ünü hayk r yor ve bütün kad nlar mücadelemize ortak olmaya ça r yoruz dedi. ( stanbul YDK) Kad nlar vard r * Trabzon-Köprübafl na ba l Ya murlu Köyü nde sözleflmeli ö retmenlik yapan yaklafl k 4 y ld r k z ö rencileri taciz etti i belirtilen M.A.G, köy muhtar n n flikayeti ile tutukland. * Urfa da yak nlar taraf ndan hastaneye getirilen 13 yafl ndaki Z.B, 14 yafl ndaki A.fi ve 15 yafl ndaki M.T do- um yapt. Çocuklar n imam nikah ile evlendirildi i tespit edilirken, birlikte yaflad klar kifliler ifadeleri al nd ktan sonra serbest b rak ld. Çocuklar n evlendirilmesi, co rafyam zda yaflanan çocuk istismar vakalar n n bir çeflididir. stismar n aile r zas ile gerçeklefltirilmesi, bu gerçekli i de ifltirmez! * Henüz 15 yafl ndayken erkeklerle konufltu gerekçesiyle diri diri topra a gömülen Medine Memi nin annesi Ümmühan Memi, k z n n kay npederi Fethi Memi taraf ndan öldürüldü ünü iddia etti. Memi, kay npederinin kendisinin cinayeti üstlenmesi için 13 yafl ndaki k z n öldürmekle tehdit etti ini bunun üzerine k z n n yetifltirme yurduna yerlefltirildi ini ifade etti. * BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Dersim katliam s ras nda Türklefltirme politikalar çerçevesinde rütbeli askerlere verildi i veya Türklerin yo un olarak yaflad illere götürüldü ü iddia edilen Dersim in kay p k z çocuklar hakk nda Meclis te bir araflt rma komisyonu kurulmas n istedi. * Ankara da yaflayan Ayfle P. nin, uygulad fliddete boyun e meyerek kocas ndan boflanmas, yuvas n da- tmas elbette cezas z kalmayacakt! Devletten koruma istemesine ra men korunmayan Ayfle, 7 Aral k sabah Ankara daki D flkap semtinden ifle giderken eski efl taraf ndan öldürüldü! * S d ka Platin in yaflad klar n n benzerini Afganistan da Bibi Ayfle adl kad n yaflad. Evden kaçmaya çal flt - gerekçesiyle kocas nca kulaklar ve burnu kesilen Bibi Ayfle nin kay npederi gözalt na al nd. Afgan polisi, Ayfle nin kocas ve ailenin di er dört üyesini aramaya devam ediyor. ABD de yaflayan Ayfle, can güvenli inden kayg etti i için Afganistan a gidemiyor. Ezilen kad nlar uyan nca bir ülke uyanacak! Kad nlar aya a kalkt nda bir ülke kurtulacak!

3 24 Aral k Ocak / SINIFSAL YAKLAfiIM flçi-köylü 79 SINIFSAL YAKLAfiIM ANLAfiILAN, B L NEN VE GEÇERL D LDE EYLEM! Bazen s radan bir olay ya da konu vesilesiyle tak n lan tav r çok büyük anlamlar yüklenir, boyundan büyük sonuçlar üretebilir. Bunu barda n taflma an na da benzetebiliriz, k r lma noktas na binen gücün ulaflt s n ra da. Oyun oynamak en usta aktörlerin de ifl icab yapt bir fleydir ve nihayetinde yaflamda bulaca karfl l n hiç de küçümsenmeyecek boyutlar vard r. Politika, bir s n f n tercihi olarak gündemleflir ama egemenler için ayn zamanda gerçeklerin örtüsü olarak ifllevlidir. Bunun çeflitli argümanlar, kavram ve yaklafl mlar üzerinden baflta fliddet olmak üzere bin bir yöntemle gelifltirildi i zeminde, kendini ele vermemek mümkün de ildir. Ö renci gençli in yumurta ya buland r larak (ve de suland r larak) gündemlefltirilen son süreçteki eylemlerini, hiç de hesapta olmayan tart flmalar ça rmakla, böylesi bir örneksemeye dâhil etmek durumunday z. Sansasyonel özelli ini belli ölçüde medyan n tavr na da borçlu olan eylemlerde, polisin kulland fliddetten öte buna sahip ç kan hükümet temsilcilerinin tutumu kartopunu büyütmüfltür. Nitekim polisin yapt iflkence ve kulland fliddet yöntemleri; biber gaz, hamile bir kad n eylemcinin çocu unu düflürmesinden çok Tayyip den Gül e, Atalay dan Kuzu ya ve hatta komprador burjuvazinin di er aktörlerine kadar çeflitli flahsiyet ve kurumlar n yaklafl mlar tart fl lm flt r. Gençli in eylem nedenleri, protestonun içeri i, daha do rusu talepleri üzerine yorum yapan neredeyse yoktur. leri demokrasi ve hukukun üstünlü ü kapsam nda demokrasi ve özgürlükleri konu ederek yürütülen tart flmada, as l niyet ve kimli i deflifre eden, maskeleri düflürerek gerçek suretleri aç a vuran yönlerin bulunmas ilgi ve yo- unlu un önemli sebeplerindendir. Ama bu gündemde en az onun kadar önem kazanan, gençli in devrimci dinamizminin kitlesel çapta yeniden sahneye ç kma olas l d r. Nitekim y lan n bafl n küçükken ezmeli esprisi; bozgunculuk ve anarfli-terör ba lam nda 68 ruhu tart flmalar ile örgüt vurgulu, patolojik-psikolojik hastal k tahlilli uyar lar n tümü gençli in tehlikeli rol ve kimli ine iliflkin korkunun eseridir. Üst üste gelen birkaç eylem üzerinden, henüz ne bir e ilim ne de kitlesel boyut yakalanmam flken, bu tart flmalar n yürütülmesi ve belli keskinlikte tutumlar n tak n lmas bofluna de ildir. Avrupa da yine ö renci gençlik a rl kl, üstelik iflçi ve emekçi direniflleriyle buluflan kitlesel eylemliliklerin art fl göstermesinin pay görmezden gelinemez. Bütün bunlara neden oluflturan maddi koflullar n, tümünü saran bir sistem ve onun henüz üstesinden gelinemeyen krizi taraf ndan flekillendirildi i bilinecek olursa, endiflenin hakl nedenlere dayand daha iyi anlafl lacakt r. Ne var ki ö renci gençli in Avrupa, hatta dünyada geliflen eylemliliklerindeki politik perspektif sorunu bir yana ülkemizdeki pozisyonu da ciddi biçimde sorunludur. Bu kitlesellik kazanamayan karakterinden ötürü de 68 e göre uzaktan bir seyir izlemekte ama daha önemlisi onu güncelleyecek bir politik zeminden beslenme flans n bulamamaktad r. 68 sürecini dünya ölçe inde hareket/dalga oluflturan çeflitli sars c ve patlay c etkenlerden ba ms z ele almamak gerekir: Çin BPKD, Vietnam Halk Kurtulufl Savafl, Che de sembolleflen Latin Amerika n n silahl mücadele gelene i, Amerikan siyahlar n n isyan hareketi ve dünyan n Türkiye dâhil bir dizi ülkesindeki yayg n ve etkili iflçi ve köylü direniflleri, muazzam ölçekteki grevler, iflgaller Ö renci gençli in tam da bu konjonktüre uygun olarak yakt atefl, sürecin yang - n n beslemifl ve de daha kavurucu bir dinamizm kazand rm flt r. Nitekim çeflitli ülkelerde komünist ve devrimci hareketlerin do umuna neden olmakla, dönemin isyan ve direnifl ruhuna kurumsal nitelik kazand rmak gibi bir ifllev tafl m flt r. Bu yüzden 68 i protesto cu kimlikten iktidar hedeflemeye yönelten, yani devrimcilefltiren ad mlar yla birlikte anmak, bununla bütünlefltirerek de erlendirmek gerekiyor. Aksi durumda, 68 kufla ismiyle dikilen torban n içine tevellüt nedeniyle girmeyen kimse kalmamaktad r Faflist diktatörlü ün polisi eliyle gelifltirdi i reflekste al fl lagelmifl d fl nda bir fley yoktur. Onlar en iyi bildikleri ifli yapmakta ve bekçisi olduklar sisteme yönelik bütün tepkileri y ld rmac, sindirmeci, ibret teflkil edici biçimde bast rma, karfl lama yoluna gitmektedir. Bunun daha hassas durumlar arz etti i, daha az göz önünde gerçekleflti i durumlarda olan bitenler art k çok daha genifl kitlelerin malumu konumundad r. Hassas durumlar n bafl nda Kürt sorunu gelmekte, komünist ve devrimcilerin politik talepler u runa gelifltirdi i eylemler de öncelik s ras ndaki yerini korumaktad r. Masumane olarak kodlanan protesto ve gösteriler karfl s nda kullan lan fliddet ve düpedüz iflkence ile ilgili afl - r /orant s z güç kullan m tart flmalar n n gelifltirilmesi, di er yandan polis tavr n n Ar nç, Bahçeli (ilk demeç) ve TÜS AD gibileri taraf ndan bile elefltirilmesi, tam da bu ayr mdan ötürüdür. Ama Demirel den miras polisin elini so utmama, elini kolunu tutmama yaklafl m, egemen cephede konumlanan bütün klikler aç s ndan her türlü tart flman n ötesindedir. flsizlik oran gerçekte yüzde 25 lerin üzerindeyken bunun gençlikte buldu u karfl l k neredeyse iki kat d r. YÖK e yeniden kan veren, onu tam da özüne uygun biçimde tahkim eden AKP hükümeti; üniversitelerdeki piyasalaflt rma politikas n n kuflatmas alt nda, sömürü ve bask y (harçlar, ulafl m, bar nma ve g da giderleri, disiplin, soruflturma ve denetim -izleme, gözleme- terörü, polis ve sivil faflist sald r lar) üst düzeye ç karm flt r. Kald ki bu konuda daha köklü ve çapl ad mlar atma peflinde oldu unu gizlememektedir. Bütün bunlar lise ve yüksek ö renimdekiler baflta olmak üzere halk gençli inin geleceksizlik ba lam nda büyük bir bas nç alt nda cendereye al nd ve ç kmaza/bunal ma sokuldu unu göstermektedir. Bunu kabullendirme ve kader ine sessizce boyun e dirmenin her türlü yönteme ra men, ömrü uzun de ildir. Faflist diktatörlü ü gençlik konusunda bu süreçte hassas k lan gerçeklik budur. Gençli in gelece e damga vurma konumuna yönelik pefl pefle dizilen halkalar, bir bütün olarak kitleleri/halk muhalefetini kuflatan zincirin en kritik ama ayn zamanda en zay f halkalar n oluflturmaktad r. Bu gerçekli i gençli in karakteristik özellikleriyle beraber ele almak ve sorunun bütün toplumsal iliflkilerin özüne temas eden yan ndan soyutlamadan de erlendirmek gerekir. Demokrasi, hoflgörü, ifade özgürlü ü, sivillik, darbe/fliddet karfl tl ve hukukun üstünlü ü kavramlar ndan hareketle kendisine bir alan açma ve imaj oluflturma derdindeki AKP hükümetinin son referandum vesilesiyle ifllemeye çal flt ve sonras nda da vurgusunu güçlendirdi i bu hususlardaki ikiyüzlü ve sahtekâr politikalar n n teflhir oldu u/olaca her örnek elbette önemlidir. Baflta Kürt sorunu olmak üzere, hapishanelerden, direnifl alan ve mevzilerine bütün cephelerdeki yaklafl m ile emekçilere yönelik politika ve taktikleri ortadad r. Hukuktan anlad hiç kuflkusuz kendi iradesidir ve yarg y tarafs z ve ba ms z k lma ad - na att ad mlar n düflman kardefllerinden hiç farkl olmad, kendi yandafllar nca bile kabul edilmektedir. Bu yüzden gençli e yönelik yaklafl m çerçevesinde CHP ve di erlerinin de benzer kayg lar duydu u ve t pk Kürt sorununda oldu u gibi esas olarak resmi çizgi ve politika ekseninden ç kmamaya özen gösterdi i görülmektedir. Seçim hesab na dahi kurban edilemeyecek bu gerçeklik, sistemin gerçek manada tehdit alt nda olup olamayaca yla ilgilidir. Destek ve k naman n s n r bu bak mdan önemlidir. Nitekim eylemin masumane s n r aflmas ve kendisine de yönelmesi karfl s nda yüzlerin as ld ve faflizm suçlamas yla as l saflardaki konumlan fla geçildi ini tespit etmemiz gerekir. Her türlü olana kullanmada s n rs z bir alana sahip bulunanlar n, konuyu kendi ifade özgürlüklerinin ihlali çerçevesinde tart flt rmak istemesi, bu kavramlar n ele al n fl tarz yla ilgili yeterince ipucu vermektedir. Son dönem protestolar nda baz çevrelerce tercih edilen yumurta atma eyleminin karfl - devrimci cenahta fliddet olarak tan mlanmas da ayn amaca hizmet etmektedir. Oysa bunun, benzerlerine Bat Avrupa ülkelerinde daha çok rastlanan türden ve esasta hedefi afla lamay içeren bir protesto eylemi oldu u aç kt r. Eylemin gül atmak olmad ancak tafl atmayla da bir tutulamayaca ortadad r. Bu tarz protestonun sulu ve de bar fl k bir yan tafl makla beraber prensip sorunu haline getirilerek bütünüyle reddedilmesi de do ru de ildir. Kimi durumlar öyle biçimleri devreye sokar ki buna ancak özgün koflullar karar verecektir. Nitekim Irak l gazetecinin Bush a yönelik sembolleflenayakkab f rlatma eyleminin böyle bir özgünlü ü vard r. Faflist ve gericilere yönelik protesto eylemlerinin belli bir ciddiyet ve kararl l k içermesi, mesaj n sa a sola çekilmeyecek bir aç kl kta vermesi ve uzlaflmaz bir karakter tafl mas temel önemdedir. Devrimci eylem ve direniflin, bu ba lamda protesto eylemlerinin de e lendirici de il eyleme sevk edici, harekete geçirici bir yan tafl mas gerekir. radenin, güç ve eylem birli inin esas olarak buna ihtiyac vard r. Çeflitli araç ve yöntemler ancak buna hizmet etti i takdirde tercih sebebi olabilir. Yumurta, domates, boya, tuvalet kâ d vb. fleylerle donat lm fl bir protesto tarz n n yaln zca dostlara de il düflmana verece i mesaj da sorunludur. Ökkefl fiendiller isimli faflistin Marafl taki katliam n y ldönümü gösterileri karfl s nda, sald r emri bekleyen kuduz sürüsüne, Büyütmeyin, yumurta atma gibi bir fley. ( ) demesi anlaml d r. Gençlik mücadelesinin tam da bu tart flma üzerinden, yeniden alt n çizme gere i duydu umuz önemde bir militan çizgiye kavuflturulma ihtiyac kendisini dayatmaktad r. Zira t pk di er alanlarda oldu u gibi mücadeleyi daha ileri tafl - ma, kitlesel bir boyut kazand rman n, dahas di- er güçleri de katma ve sevke etmede etkili olma yolunun eylemli ve militan bir hatt gerektirdi i ortaya ç km flt r. Bunu koflullayan nesnel durum, sistemli bir sald r prati inin haddinden fazla örnekle açt kanaldan akmaktad r. Faflist diktatörlü ün gelifltirdi i sald r lar n, birbirini tekrarlayan pratiklerle örülü bir icazet platformu üzerinden gö üslenmesi mümkün de ildir. Kürt Ulusal Hareketi nin bu zeminde kald sürece yaflad klar ile bunun d fl na ç kt kça ürettikleri ortadad r. Hakeza iflçi-emekçi direniflleri cephesindeki geliflmeler de çok küçük örneklerle bile konuflulacak dili belgelemifltir. Komünist gençli in bu gerçekli i esas alarak yürüme kararl l - na vurgu yapan Komsomol ün 3. Kongresi, umutlu olmak için düne göre daha çok sebebimiz oldu unu müjdelemektedir Efendiler uflaklar ndan hiçbir zaman Wikileaks sitesinin 29 Kas m tarihinde yay mlad belgeler, dünya gündemenin oldu u gibi ülke gündeminin de bafll ca konular ndan biri olmay sürdürüyor. Söz konusu sitenin, dünyay sarsaca iddia edilen, oldukça hacimli belgeler yay mlayaca günler hatta aylar öncesinde biliniyordu. Site aylar önce de, Afganistan-Irak iflgalleri a rl kl belgeler yay mlam fl ve elinde daha çok say da belge oldu unu aç klam flt. Yani sitenin son icraat asl nda sürpriz de ildi. T pk yay mlanan belgelerin içeri inin de özde sürpriz olmamas gibi... Sanal deprem ad verilen bu geliflme, egemen s n flar n son dönemlerde yapt klar zirvelerde ald klar, güvenlikle ilgili kararlar aras na siber tehdit i de günümüzdeki bafll ca tehditlerden biri olarak koymalar na at fta bulunuyordu sanki. Egemen s n flar n siber tehdit konusunda ne kadar hakl, öngörülü vb. oldu u da somut pratikle kan tlan yordu adeta. Ancak yarat lan onca gürültüye, kopar lan yaygaraya ra men, sanal deprem in dünyan n önde gelen emperyalist güçlerinde özellikle de belgelerin kayna -sahibi gibi görünen ABD de herhangi bir y k ma yol açmay b rakal m, ciddi bir sars nt bile yaratmad söylenebilir. Gizli belgelerinde emperyalizme ba ml ülkelerle ilgili de çok say da çarp c bilgi yer al yordu. Bunlar aras nda ad ndan epeyce söz edilen ülkelerden biri de Türkiye idi. Söz konusu olan daha ziyade, ABD li diplomatlar n kendi aralar ndaki fikir al flverifli denebilecek yaz flmalard. Bu yaz flmalarda, ABD li diplomatlar n (buna ABD nin demek daha do ru olur) Türkiye deki uflaklar yla ilgili gerçek düflünceleri yer al yordu. Baz belgelerde ise, uflaklar birbirlerini efendilerine kötülüyordu. Yani birbirlerinin arkas ndan dolaplar çevirerek biri di erini efendisinin gözünden düflürmeye çal fl yordu. Erdo an n hesaplar... ABD ile Türkiye aras ndaki iliflkileri olumsuz etkileyece i söylenen, çarp c belgelerin yay mlanaca, günler öncesinden kesinleflmiflti. Bunlar n ne olabilece i üzerine çeflitli yorumlar, dedikodular h zla dolafl ma girmiflti. Belgeler aç kland s rada Erdo an yine bildik ç k fllar ndan birini yaparak eteklerindeki tafllar döksünler bakal m dedi. Bu özür dilemezler! ç k fl ilk anda ABD ye karfl gibi görünse de öyle de ildi. Erdo an bu kez sanal aleme ç k fl yordu. Belgelerde Türkiye ve buradaki politikac larla ilgili birçok fley yer alsa da bunlardan (CHP sayesinde) öne ç kar lan konu ilk etapta, Erdo an n sviçre bankalar nda oldu u iddia edilen hesaplar oldu. Bu sayede belgelerde yer alan di er önemli konular arka plana itme çabas nda da belli bir baflar sa lanm fl oluyordu. As l baflar ise, ülkenin di- er yak c gündemlerinin gölgelenmesinde yaflan - yordu. Bunun içindir ki bu gündem mümkün mertebe canl tutulmaya çal fl l yordu. CHP, seçim hesaplar içinde, polemiklerini Erdo an n var oldu u iddia edilen hesaplar üzerinden sürdürüp gündemin manipüle edilmesine elinden gelen katk y da sunarken, kimi bas n-yay n organlar nda belgelerle ilgili baflka ilginç konular da gündeme getirildi. Bunlardan biri yine Erdo an la ilgili bir iddiayd. Bu iddiaya göre ran ile yap lan anlaflmalardan, Erdo an n yak nlar faydalan yordu. Örne in Erdo an n arkadafl S tk Ayan a ait SOM flirketinin ran da ald gaz sahalar ndan söz ediliyordu. Böylelikle ran la son birkaç y ld r gelifltirilen s k iliflkilerin (emperyalist projeler d fl ndaki) esas nedenlerinden birine de aç kl k getiriliyordu sanki. Ancak bu iddia da üzerinde durulmadan geçip gidenler aras nda yerini ald. Yak fl ks z benzetmesi yeni de il Yine gizli belgeler arac l yla görüldü ki, ABD li diplomatlar görünürde s k -f k olduklar kimi politikac lara yak fl ks z benzetmelerde bulunuyorlard. Kimileri ise bu diplomatlara, hem de yine kendi saflar ndakiler taraf ndan oldukça tehlikeli olarak sunuluyor, bunda herhangi bir sak nca görülmüyordu. Ne de olsa diplomas dedi in buydu! ABD li diplomatlara tehlikeli olarak sunulan kifliye gelince bu kifli, son y llarda d fl politikada y ld z parlat lan Davuto lu idi. Davuto lu na iliflkin bu saptama ABD nin temsilcilerince ne kadar ciddiye al n r bilinmez ama ayn temsilciler yay mlanan belgelerden kendisinden Neo-Osmanl slamc fantezilerde kaybolmufl diye söz ediyorlard. Oysa her ABD ziyaretinde kameralar karfl s nda yan bafl nda samimi pozlar verenler de yine ayn kiflilerdi. Emperyalistlerin temsilcilerinin Davuto lu na (ve ayn zamanda benzer di er kiflilere) dönük bu yönlü de erlendirmeleri, akla Enver Pafla ya (ve di er Paflalara) gerçekte nas l bakt klar n getiriyor. Dönemin tan klar tarihe not düflerken Libya ve Makedonya savafllar nda flantaj, ya ma, katliam vb. yollarla muazzam bir servet edindi i söylenen Enver Pafla n n s n rs z bir h rsa sahip oldu- unu ve ciddi ciddi Osmanl mparatorlu u nu yeniden diriltmek üzere do du una inand n aktar yorlar ve dönemin tehcir, soyk r m vb. politikalar n n orta (hatta pratiklerin yön vereni olan) Almanlar n ise Enver Pafla y (daha iyi denetleyebilmek için) bir yandan pohpohlay p cesaretlendirirlerken, düflüncelerini alk fllar görünürlerken, gerçekte ise arkas ndan alay ettiklerini aktar yorlar. Tarih aptallar için nas l da tekerrür ediyormufl bir kez daha görüyoruz biz de! Emperyalist projeler fantezilerin gerçekleflmesine izin vermiyor! Belgelerde kendisinden neo-osmanl fantezilerde kaybolmufl diye söz edilen Davuto lu, d flifllerinde göreve bafllarken, kendi yazd Stratejik Derinlik adl kitab beraberinde getirmiflti. Davuto lu, kitapta Türkiye nin jeopolitik aç dan merkez bir ülke oldu unu öne sürmekte ve özel bir jeostratejik eksen tan m yapmakta. Kitapta, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ilk kez Osmanl mparatorlu u nun do al-jeopolitik mirasç s say lmakta ve bir Müslüman süper güç olarak, slam dünyas n birlefltirme potansiyeli tafl d öne sürülmekte. Bundan hareketle de Türkiye Osmanl mparatorlu u nun kadim bölgelerine aç lmal yd. Türkiye nin bo azlara hakimiyeti, Balkanlar, Ortado u hatta Orta Asya ile ba lant lar, tarihsel, co rafi vb. avantajlar nedeniyle kendi bölgesinde merkezi bir güç olmamas için hiçbir neden yoktu! Do al kaynaklar n bulundu u bir bölgeydi ve bu do al kaynaklardan yararlanmal, hatta bunlar -askeri güç de kullanarak- savunmal, böylece avantajl olan durumunu daha da pekifltirmeliydi! Osmanl mparatorlu u güney ve bat ekseninde hareket etmiflti. slam ttihad öneriyordu. Örne in ngiltere nas l ki eski sömürgeleriyle bir milletler toplulu u halindeyse, neden Türkiye de eski Osmanl topraklar nda, Balkanlarda, Ortado u ve Asya da yeniden liderlik konumuna gelmesin, bir Osmanl Milletler Toplulu u oluflmas nd! Özcesi Davuto lu bölgesel bir alt emperyalist güç hayali kuruyordu. Davuto lu nun d fliflleri bakanl görevi s ras nda birebir Stratejik Derinlik eksenli bir pratik izlemesi elbette mümkün de ildi. Emperyalist projeler ve bu projelerin sahipleri buna izin vermezdi her fleyden önce. Ancak onun stratejiye tutkunlu- u da biliniyordu. Fantezilerde kaybolmufl denmesi de bundand. Neo-Osmanl c l k de il neo-uflakl k! Davuto lu d fl nda, içinde yer ald hareketin önce gelenleri de neo-osmanl c l k hayalleri içinde olsalar da, ayn fantezileri paylaflsalar da eksen hiç kaymad. Ancak hayalin d fla vurumunu ça r flt ran pratikler gündeme geldi-gelmekte. Erdo an 2002 seçimlerinden sonra ben BOP eflbaflkan y m diyerek ortada dolaflmaya bafllay p, ABD ile birlikte Ortado u yu yeniden flekillendirmeye aday olduklar n aç kça ilan etmiflti. Bir emperyalist proje olan BOP un bölgede hayata geçirilmesini sa lamak için biçilen yeni roller gere i Ortado u ile yo un bir trafik bafllat ld. Bu trafi in gerçeklefltirilmesi s ras nda padiflahl a öykünen görüntüler ortaya ç kt. Miting vb. eylemlerde aç - lan son padiflah pankartlar Ortado u ziyaretlerinde (en son Lübnan da) görüldü. Osmanl hanedan tak m bas n-yay n organlar nda s k s k boy verir oldu. Osmanl ile Cumhuriyet aras nda köprü oluflturmak gibi bir vazifeden söz ediyorlar, bu zamana kadar haks zl a u rad klar ndan, yaflad klar ma duriyetten yak n - yorlard. Ma duriyet içinde yaflad klar Avrupa daki malikanelerinde soylu pozlar veriyorlard. Ölen flehzadelerin cenazeleri, çeflitli dini cemaatlerin önde gelenlerinin kat l m yla baflbakan vd. hükümet-devlet yetkililerinin omuzlar nda kald - r l yor, saraylar n bahçesine (özel izinle) gömülüyorlard. Neo-Osmanl c l k temelinde yükselen Stratejik Derinlik fantezisinin ancak bu kadar hayata geçirilmesine izin vard. Çünkü esas hayata geçirilmesi gereken strateji, emperyalistlerin daha derinlikli stratejileriydi ve bunun d fl na ç k lmas na izin verilmeyece ini neo-osmanl lar çok iyi biliyordu. T pk kendilerinden önceki (TC nin kuruluflundan bu yana) tüm hükümetlerin, iktidarlar n, benzer hayaller içinde olup da, emperyalizme ba ml l klar n n-uflakl klar n n bu hayalleri hayata geçirmeye izin vermeyece ini bildikleri gibi. Ayn flekilde emperyalistlerin uflaklar n afla lamaya dönük davran fllar ndan dolay hiçbir zaman özür dilemedikleri-dilemeyecekleri gibi. T pk ortaya ç kan belgeler özgülünde, b rakal m özür dilemeyi, ya da yalanlamay bunlar n efendilerin uflaklar na dönük kulland klar üslupla evet, do ru, bir itiraz n z m var? dercesine savunulmas nda da görüldü ü gibi!

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi,

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi, AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 10 > Mart-Nisan > 2006 Fiyat : 2 Euro 16. KONGREYE DO RU 16. Kongremizi örgütlerken, dünden bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliflim gösterdi imiz zeminin mirası

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik Halk Sinifi 2 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik haziran yayincilik Egitim Dizisi -1 Halk Sinifi - 2 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : 501 22 99 HAZIRAN

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Y l: 3 - Ocak 2011 - Say : 6 Süresi: Üç Ayda Bir Yay mlan r Fiyat : 7 TL Sahibi: S rr Öztürk Yaz flleri Müdürü:

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı