DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012"

Transkript

1 HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 17 Temmuz

2 BÖLÜM Sayfa Şirket Hakkında 3-6 Şirket Değerlemesi 7-9 Ekler

3 ŞİRKET HAKKINDA: Denge Holding, yurt içinde ve yurtdışında mevcut ve hedeflediği; finansal hizmetler, iç ve dış ticaret ve enerji sektörlerinde kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek, ana şirket fonksiyonlarını yerine getirmek üzere 2007 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Denge Yatırım Holding A.Ş. Denge Grubu şirketlerinin kontrol ve iştirak hisselerine sahip ana şirkettir. Finansal hizmetler, dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış olan Denge Holding, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmekte, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir. Denge Holding'in ikisi yurtdışında olmak üzere toplam 2 bağlı ortaklığı ve 1 iştiraki bulunmaktadır. Grup şirketleri, hali hazırda; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Bosna Hersek Federasyonu'nda faaliyet göstermektedir. Toma Finance Ltd. ve DNG Dış Ticaret A.Ş Denge Holding'in bağlı ortaklıkları, Bor banka d.d. Sarajevo ise iştirakidir. ORTAKLIK YAPISI: Şirket TL sermaye ile tarihinde kurulmuş olup, tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile TL na, tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile TL na yükseltilmiştir Nama/ Sermaye Payı / Oy Grup Ortaklar Hamiline Hakkı (TL) (%) Recep Ali KEYDAL A Nama ,92 Recep Ali KEYDAL B Hamiline ,988 Ayhan YILMAZ B Hamiline C.Tayyar ÖZERDEM B Hamiline Ali Yalın TUNA B Hamiline R. Cengiz MALİKİ B Hamiline TOPLAM

4 BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK YAPISI: DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TOMA FINANCE LTD. %98.98 DNG DIŞ TİCARET A.Ş. %99,60 Bor banka dd. Sarajevo %3,28 *Denge Yatırım Holding A.Ş. nin Bor banka dd. Sarajevo nun toplam sermayedeki pay oranı %2.00, toplam oy haklarındaki payı ise %3.28 dir. TOMA FINANCE LTD. Şirket in bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd, 2007 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş ve Şirketler Mukayyitliği'ne kaydedilmiş; dış ticaret finansmanı, işletme sermayesi finansmanı, alacak finansmanı ve özel sermaye yatırımları konularında faaliyet gösteren bir finans kuruluşudur. Toma Finance Ltd. sermayesinde Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin payı % 'dir. Toma Finance Ltd, bu hizmetlerini imalat sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere sunmaktadır. Teminatlar ve garantiler ise yüksek kredibiliteye sahip ulusal ve çok uluslu şirketlere yapılan satışlar veya verilen hizmetlerden kaynaklanan kaliteli alacaklardan ve diğer teminatlardan oluşmaktadır. Kredi portföyünün yönetiminde, teminatlarının niteliğine bağlı olarak; kredi büyüklüğü açısından yoğunlaşmadan ve ayrıca sektörel yoğunlaşmadan kaçınılmakta, kredi portföyü optimum şekilde çeşitlendirilmektedir. DNG DIŞ TİCARET A.Ş. DNG Dış Ticaret A.Ş yılında kurulmuş, 2009 yılında yapılan esas sözleşme değişikliği ile İstanbul Ticaret Odası'na "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri" kategorisinde kaydedilmiştir. DNG Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluş amacı; imalat sanayi ürünlerinin ihracatına aracılık etmek suretiyle Türk ihracatçılarına hizmet vermektir. Denge Holding'in DNG Dış Ticaret A.Ş.'ndeki iştirak oranı %99,60'dır. Denge Yatırım Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan kaynaklardan bir kısmının Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulmasında kullanılması planlanmaktadır. Bu plan çerçevesinde; halka arz sonuçlarına bağlı olarak, DNG Dış Ticaret A.Ş. nin gerekli ana sözleşme değişiklikleri yapılarak Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı na dönüştürülmesi düşünülmektedir. 4

5 DNG Dış Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı Ortak Adı/Unvanı Pay Grubu Pay Tutarı Payı (%) Denge Yatırım Holding A.Ş. A ,30 Denge Yatırım Holding A.Ş. B ,30 Recep Ali KEYDAL B ,10 Hasan KEYDAL B ,10 C.Tayyar ÖZERDEM A ,10 Yalın TUNA B ,10 Toplam ,00 BOR BANKA DD. SARAJEVO Şirket in bölgesel yatırım stratejileri çerçevesinde hedeflenen pazarlardan biri olan Bosna Hersek'te, 2011 yılında yatırımlarına başlanmış; bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve %14.26 oranındaki hissesi yine Bosna Hersek Federasyonu nda faaliyet gösteren Privredna banka d.d. Sarajevo ya (PBS Banka) ait olan BOR Banka dd. Sarajevo'ya iştirak edilmiştir yılında Saraybosna'da kurulan ve mevduat kabulünü haiz ticari bankacılık lisansına sahip olan BOR Banka'nın 31 Aralık 2011 itibariyle toplam aktifleri KM , toplam özvarlıkları ise KM 'dir (EUR 1 = KM ). Denge Holding, önümüzdeki dönemde BOR Banka dd. Sarajevo'daki iştirakini artırmak ve ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu finansal hizmetler sektöründe yeni yatırımlar yapmayı hedeflemektedir. ŞİRKETİN AVANTAJLARI/DEZAVANTAJLARI Avantajları Şirketin, hem sermaye yatırımları hem de kredi kullandırımı konusunda, rekabet ettiği firmalara göre en büyük avantajı; sınırlı sayıda müşteri ve projeyle ilgilenmesi ve hızlı karar alma kabiliyetidir. Şirket in aynı zamanda sermaye yatırımı yapabilme yeteneği de özellikle kredi müşterileri açısından bir avantaj olarak algılanmaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı sonucu Şirket kredi müşterileriyle rakiplerine oranla daha kapsamlı bir hizmet ilişkisi sürdürebilme olanağına sahiptir. Dezavantajları Şirket, faaliyetlerini sürdürürken, bankaların pay sahibi olduğu benzer kuruluşlarda olduğu gibi esnek bir fonlama desteğine sahip bulunmamaktadır. Bu durum olası finansal dalgalanmalarda Şirket in kısa vadeli nakit kaynaklara erişimini kısıtlayabilecek şekilde algılanabilir. Düşük profilli yapısı nedeniyle, bilinirliği yüksek finans kurumlarına göre Şirket e gelen taleplerin sayısı daha düşük seviyelerde seyredebilmektedir. 5

6 ŞİRKET HEDEFLERİ Girişim Sermayesi Yatırımları: Şirket halka arzdan sağlanacak fonun 5 milyon TL lik kısmı ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurmayı planlamaktadır. Konuyla ilgili karar alınmış ve Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir Finansal Hizmetler Sektörü Yatırımları: Şirket önümüzdeki süreçte Bosna Hersek Federasyonu nda faaliyet gösteren BOR Banka dd. Sarajevo nun sermayesindeki %2.00 oranında, oy haklarında %3.28 oranındaki payını oy haklarında asgari %10 oranına yükseltmek ve etkin ortak konumuna gelmeyi amaçlamıştır. Halka arzdan sağlanan fonun yaklaşık 2,5 ila 3 milyon TL kısmının söz konusu iştirak payının artırımında kullanılması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Bağlı Ortaklığı Toma Finance Ltd in Sermayesinin Artırılması Toma Finance Ltd; Denge Yatırım Holding A.Ş. nin 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal durum tablosunun aktifinin toplam %56 sını ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosundaki gelirin içinde TL karını oluşturmakta ve yüksek karlılık oranları ile çalışmaktadır. Halka arzdan sağlanacak kaynakların tahmini 2 ila 2,5 milyon TL lik bölümü ile Denge Yatırım Holding A.Ş. nin işletme sermayesi finansmanı, alacak finansmanı ve özel sermaye yatırımları konularında faaliyet gösteren bir finans kuruluşu olan bağlı ortaklıklarından yurtdışında yerleşik Toma Finance Ltd in kaynak yapısını daha da güçlendirmek amacıyla yapılması hedeflenen sermaye artırımında kullanılması planlanmaktadır. Halka arzdan yaklaşık olarak 10.2 mn TL net gelir beklenmektedir. Sağlanacak bu fon tutarı yılları için planlanan yatırımların finansmanında kullanılacaktır. ŞİRKET DEĞERLEMESİ: 1. Özet Değerleme Yöntemi Şirket Değeri Hisse Başına Fiyat Ağırlıklı Piyasa Değeri Ağırlık Oranı Piyasa Çarpanları 19,679,358 TL ,919,839 TL 25% Özermaye Artık Getiri 43,694,461 TL ,847,230 TL 50% Net Aktif Değer 26,943, ,735,891 TL 25% Toma Finance 25,796, DNG Dış Tic. 483, Borbanka 663, ŞİRKET DEĞERİ ,502,961 TL 100% İskonto Oranı 20% İSKONTO SONRASI ŞİRKET DEĞERİ ,802,368 TL Denge Yatırım Holding A.Ş. Şirket Değeri; konsolide özsermayesi üzerinden Özsermaye Artık Getiri Modeli, Net Aktif Değeri, Piyasa Çarpanlarına göre belirlenmiştir. Değerleme çalışması için net dönem karları ve özsermaye rakamları dikkate alınmıştır. Yapılan değerlemede halka arz iskontosu öncesi 33,5 milyon TL (4,19 TL/hisse) Şirket Değerine ulaşılmaktadır. Halka arz fiyat aralığı tespitinde ise gerçekleştirilen ön pazarlama faaliyetleri sonucunda bu değer aralığı üzerinden yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanması gerektiği 6

7 sonucuna ulaşılmış ve 1 lot pay için halka arz fiyatı 3,35 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen fiyat dikkate alındığında Şirket piyasa değeri 26,8 milyon TL ye tekabül etmektedir. 2. Halka Arz Varsayımları DENGE YATIRIM HOLDİNG Çıkarılmış Sermaye Sermaye Artırımı Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 5,000,000 TL 3,000,000 TL 8,000,000 TL Halka Açılacak Oran 37.50% Halka Arz Şekli Tahmini Halka Arz Geliri Tahmini Halka Arz Masrafları Yönetim ücreti Satış komisyonu Net Tahmini Halka Arz Geliri Halka Arz Satış Fiyatı(İskontolu) Halka Arz Satış Fiyatı(İskontosuz) Şirket Değeri (İskontosuz) Sermaye Artırımı 10,050, TL 355,734 TL 150,763 TL 201,018 TL 9,695,154 TL 3.35 TL 4.19 TL 33,502,961 TL Şirket Değeri (İskontlu) 26,802,368 TL Mevcut 5 milyon TL ödenmiş sermayeye 3 milyon TL sermaye artırımı ile halka arz sonrası 8 milyon TL ödenmiş sermaye ve % 37,5 halka açıklık oranı varsayımı ile değerleme yapılmıştır İskontolu Fiyat İskontosuz Fiyat Sektör Çarpanları Fiyat - TL 3.35 TL 4.19 TL İMKB-100 Endeksi F/K PD/DD Özsermaye Artık Getiri Modeli: Varsayımlar Değerlemede Şirket in öngördüğü Net Kar Rakamları kullanılmıştır. Temettü Oranları Farklılaştırılmıştır. Sonsuz büyüme oranı % 5 alınmıştır. Halka arzdan elde edilen ortalama TL halka arz masrafları sonrası net tahmini halka arz geliri nakit girişi olarak değerlemede 2012 yılında gösterilmiştir. İndirgeme katsayısı; dönemi için; risk primi %3,4 risksiz faiz oranı %9.2, öz sermaye maliyeti %12,60 olarak belirlenmiştir. Özet Veriler 7

8 Özsermaye 6,912,528 5,276,069 3,736,876 Net Kar 1,154, , ,109 Özsermaye Karlılık 18.9% 21.5% 2011 Özsermaye Karlılığı: [(2011 Özsermaye+2010 Özsermaye) / 2] / 2011 Net Kar olarak hesaplanmıştır. Buna göre; ( )/2= ,50 Ortalama özsermaye Net Kar Özsermaye karlılığı: / ,50= %18,9 a ulaşılmıştır Terminal Year Net Kar 2,426,333 3,222,521 4,145,274 4,905,881 5,254,675 5,517,409 - Özsermayenin Maliyeti 867,522 2,084,264 2,286,477 2,468,558 2,591,696 2,721,281 Özsermaye Getiri Fazlası 1,558,811 1,138,257 1,858,797 2,437,323 2,662,979 2,796,128 Birleşik Sermaye Maliyeti İndirgenmiş Değer 1,384, , ,303, ,518, ,980, ,034,805 Başlangıç Özsermaye Defter Değeri 6,912,528 16,607,682 18,218,942 19,669,788 20,650,964 21,683,512 Özsermaye Değişim (%) % 9.70% 7.96% 4.99% 5.00% Özsermaye Maliyet Oranı 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% Özsermaye Maliyeti 867,522 2,084,264 2,286,477 2,468,558 2,591,696 2,721,281 Özsermaye Karlılık Oranı 35.10% 19.40% 22.75% 24.94% 25.45% 25.45% Net Kar 2,426,333 3,222,521 4,145,274 4,905,881 5,254,675 5,517,409 Temettü Oranı 7.90% 50.00% 65.00% 80.00% 90.00% 64.26% Ödenen Temettü 191,680 1,611,260 2,694,428 3,924,705 4,729,207 Dağıtılmamış Kar 2,234,653 1,611,260 1,450, , ,467 Dönem Sonu Özsermaye 16,607,682 18,218,942 19,669,788 20,650,964 21,683,512 Cari Özsermaye 6,912,528 Halka Arz Geliri 9,695,154 Özsermaye Getirilerinin Değeri 27,086,779 Sermaye Değeri 43,694,461 Hisse Adeti 8,000,000 Hisse Başı Değer Piyasa Çarpanları Yöntemi: 8

9 DENGE YATIRIM HOLDİNG - PİYASA ÇARPANLARI İLE DEĞERLEME IMKB-100 Çarpan Fiyat IMKB-100 F/K TL IMKB-100 PD/DD TL ORTALAMA 2.74 TL Şirket Değeri 21,956,126 TL IMKB-BANKA Çarpan Fiyat IMKB-Bankacılık F/K TL IMKB-Bankacılık PD/DD TL ORTALAMA 2.18 TL Şirket Değeri 17,402,590 TL ORTALAMA FİYAT Halka Arz Şirket Değeri 2.46 TL 19,679,358 TL 5. Net Aktif Değeri Yöntemi TOMA FINANS Pay Oranı Denge Yatırım Holding Payı Özsermaye Karlılık Değişken Özsermaye Karlılık Sabit Temettü 10 yıllık periyot Temettü 10 yıllık periyot Ortalama ,51 99% DNG Dış Tic ,75 43,3% Borbanka ,22 3,28% Şirket değeri Hisse Başı Fiyat 3,37 6. SONUÇ: Denge Yatırım Holding A.Ş. Şirket Değeri; konsolide özsermayesi üzerinden Özsermaye Artık Getiri Modeli, Net Aktif Değeri, Piyasa Çarpanlarına göre belirlenmiştir. Değerleme çalışması için net dönem karları ve özsermaye rakamları dikkate alınmıştır. Yapılan değerlemede halka arz iskontosu öncesi 33,5 milyon TL (4,19 TL/hisse) Şirket Değerine ulaşılmaktadır. Halka arz fiyat aralığı tespitinde ise gerçekleştirilen ön pazarlama faaliyetleri sonucunda bu değer aralığı üzerinden yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve 1 lot pay için halka arz fiyatı 3,35 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen fiyat dikkate alındığında Şirket piyasa değeri 26,8 milyon TL ye tekabül etmektedir. 9

10 EK 1: DENGE YATIRIM HOLDİNG FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş KONSOLİDE BİLANÇO (TL) 31/12/ /12/2010 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 11,858,619 6,380,258 Nakit ve Nakit Benzerleri 3,391,444 3,481,016 Finansal Yatırımlar 1,418, ,250 Ticari Alacaklar 116, ,072 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 6,869,148 2,135,248 İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 1, Stoklar 0 0 Diğer Cari/Dönen Varlıklar 61, ,718 (Ara toplam) 11,858,619 6,380,258 Duran Varlıklar 915, ,761 Finansal Yatırımlar 663,485 (0) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Maddi Duran Varlıklar 220, ,367 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı 31,157 27,125 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 12,774,607 6,637,019 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,109, ,755 Finansal Boçlar 2,111, ,387 İlişkili Taraflara Borçlar 1,574,239 29,144 Ticari Borçlar 4,054 10,751 Diğer Borçlar 405, ,240 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14, ,233 Borç Karşılıkları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) 4,109, ,755 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,752, ,195 Finansal Borçlar 1,740, ,233 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 11,915 5,961 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 ÖZKAYNAKLAR 6,912,528 5,276,069 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6,424,844 4,722,545 Ödenmiş Sermaye 5,000,000 4,000,000 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33,005 1,119 Değer Artış Fonu 81,897 0 Geçmiş Yıl Kar / (Zararları) 101,430 (256,564) Net Dönem Karı / (Zararı) 1,208, ,990 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 487, ,524 TOPLAM KAYNAKLAR 12,774,607 6,637,019 10

11 Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 01/01/ /01/2010 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) 31/12/ /12/2010 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 83, ,990 Satışların Maliyeti (-) (87,129) (286,516) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar) (3,369) 46,474 Faiz,ücret,prim,komisyon ve diğer gelirler 2,150, ,464 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/(Zarar) 2,150, ,464 BRÜT ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 2,146, ,937 Genel Yönetim Giderleri (-) (381,568) (337,561) Diğer Faaliyet Gelirleri 3,328,147 2,971,989 Diğer Faaliyet Giderleri (-) (3,843,353) (1,880,885) FAALİYET KARI/(ZARARI) 1,250,056 1,232,480 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 86,374 78,955 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (192,025) (82,957) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 1,144,405 1,228,478 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/(Gideri) (14,350) (285,090) Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 24,506 25,068 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 1,154, ,455 DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı) 0 0 NET DÖNEM KARI/(ZARARI) 1,154, ,455 Net Dönem Kar/(Zararın) Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar (53,950) (9,535) Ana Ortaklık Payları 1,208, ,990 DİĞER KAPSAMLI GELİR Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim 81,897 0 Diğer Kapsamlı Gelir Toplamı (Vergi Sonrası) 81,897 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) 1,236, ,455 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar (53,950) (9,535) Ana Ortaklık Payları 1,290, ,990 Hisse Başına Kazanç

12 EK 2: TOMA FİNANCE DEĞERLEME Özet: TOMA FINANS Pay Oranı Denge Yatırım Holding Payı Özsermaye Karlılık Değişken Özsermaye Karlılık Sabit Temettü 10 yıllık periyot Temettü 5 yıllık periyot Ortalama ,51 99% KULLANILAN VERİLER Son Dönem Net Kar Son Dönem Özsermaye Önceki Dönem Özsermaye Ödenmiş Sermaye ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 T L Risksiz Faiz Oranı 10,50% Risk Primi 5,00% Sonsuz Büyüme Oranı 5,00% Özsermaye Karlılık Oranı 58,49% Kar Dağıtmama Oranı 65,09% Büyüme 38,07% Sermaye Maliyeti 15,50% 1. DEĞİŞKEN ÖZSERMAYE KARLILIĞINA GÖRE ÖZSERMAYE ARTIK GETİRİ MODELİ Terminal Year Net Kar , , , , , ,26 - Özsermayenin Maliyeti , , , , , ,04 Özsermaye Getiri Fazlası , , , , , , ,90 Birleşik Sermaye Maliyeti 115,50% 133,40% 154,08% 177,96% 205,55% İndirgenmiş Değer , , , , ,31 Başlangıç Özsermaye Defter Değeri , , , , , ,04 Özsermaye Maliyet Oranı 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% Özsermaye Maliyeti , , , , , ,04 Özsermaye Karlılık Oranı 58,49% 58,49% 51,79% 38,40% 25,00% 25,00% Net Kar , , , , , ,26 Temettü Oranı 34,91% 34,91% 43,93% 61,96% 80,00% 80,00% Ödenen Temettü , , , , ,29 Dağıtılmamış Kar , , , , ,57 Cari Özsermaye ,00 Özsermaye Getirilerinin Değeri ,82 Sermaye Değeri ,82 Hisse Adeti ,00 Hisse Başı Değer 6,35 12

13 2. SABİT ÖZSERMAYE KARLILIĞINA GÖRE ÖZSERMAYE ARTIK GETİRİ MODELİ Terminal Year Net Kar , , , , , ,25 - Özsermayenin Maliyeti , , , , , ,47 Özsermaye Getiri Fazlası , , , , , ,77 Birleşik Sermaye Maliyeti 1,155 1,334 1,541 1,780 2,055 2,374 İndirgenmiş Değer , , , , , ,33 Başlangıç Özsermaye Defter Değeri , , , , , ,99 Özsermaye Maliyet Oranı 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% Özsermaye Maliyeti , , , , , ,47 Özsermaye Karlılık Oranı 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 25,00% Net Kar , , , , , ,25 Temettü Oranı 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Ödenen Temettü , , , , , ,25 Dağıtılmamış Kar , , , , , ,00 Cari Özsermaye ,00 Özsermaye Getirilerinin Değeri ,06 Son Değerin İndirgenmiş Hali ,32 Sermaye Değeri ,38 Hisse Adeti Hisse Başı Değer 5,99 3.İNDİRGENMİŞ TEMETTÜ MODELİ Sermaye Maliyeti 15,50% Net Kar ,00 TL Hisse Başı Kar 0,72 HBK Büyüme Oranı 29% Temettü Oranı 34,91% YÜKSEK BÜYÜME NORMALLEŞME PERİYODU Beklenen Büyüme Oranı 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% 23,8% 19,1% 14,4% 9,7% 5,0% Hisse Başı Kar 0,92 1,18 1,52 1,96 2,51 3,11 3,71 4,24 4,66 4,89 Temettü Oranı 34,91% 34,91% 34,91% 34,91% 34,91% 43,93% 52,95% 61,96% 70,98% 80,00% Hisee Başı Temettü 0,32 0,41 0,53 0,68 0,88 1,37 1,96 2,63 3,31 3,91 Sermaye Maliyeti 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% Birleşik Sermaye Oranı 115,50% 133,40% 154,08% 177,96% 205,55% 237,41% 274,20% 316,71% 365,80% 422,49% Bugünkü Değer 0,28 0,31 0,34 0,38 0,43 0,58 0,72 0,83 0,90 0,93 10 yrs 5 yrs Son Nokta HBT 39,11 20,11 10 yıllık Dönem HBT 5,70 1,74 Son Nokta HBT İndirgenmiş Değer 9,26 9,79 Hisse Başı Değer 14,95 11,53 Sermaye Değeri , ,34 SONUÇ: TOMA FINANS Fiyat Şirket Değeri Özsermaye Karlılık Değişken 6, Özsermaye Karlılık Sabit 5, Temettü Modeli 10 yıllık 14, Temettü Modeli 5 yıllık 11, Ortalama 9, Denge Yatırım Holding Payı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not

Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not 1 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Not 30.06.2016 31.12.2015 Dönen Varlıklar 212.482.963 171.255.362 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 5.624.854 27.180.133

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Verusaturk

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("Fonet" veya "Şirket") Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Fonet veya Şirket) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet veya Şirket ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. ( Çuhadaroğlu Metal ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. ( Çuhadaroğlu Metal ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. ( Çuhadaroğlu Metal ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri:

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar Kurumsal Finansman Bölümü +90 212 276 2727 www.tekstilyatirim.com.tr ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİYAT TESPİT RAPORU GÖRÜŞÜ 10.11.2014 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler Halka Arz Öncesi Sermaye 13.000.000 TL A Grubu (Nominal) 1.000.000

Detaylı

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş Halka Arz Detayları

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş Halka Arz Detayları Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. 23.07.2015 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 05.05.2015 1 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı