TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA

2 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA ISPARTA

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I TABLOLAR...VI ŞEKİLLER...VIII KISALTMALAR...IX GİRİŞ KRİZ KAVRAMI, SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ, NEDENLERİ VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Kriz Kavramı Ekonomik Kriz Finansal Kriz Kriz Sürecinin Özellikleri Krizin Nedenleri Krizin İşletmeler Ve Ülke Ekonomileri Üzerindeki Etkileri FİNANSAL VE EKONOMİK KRİZLER, TÜRK EKONOMİK TARİHİNDE YAŞANAN KRİZLER, NEDENLERİ, BU KRİZLERİN REEL SEKTÖRE ETKİLERİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Türkiye de Yaşanan Ekonomik Krizler Uygulanan İstikrar Politikaları Asya Krizi, Özellikleri Ve Türk Ekonomisine Etkileri Asya Krizi ve Özellikleri

4 Asya Krizinin Türk Ekonomisine Etkileri Türkiye deki 2000 Kasım Ve 2001 Şubat Krizlerinin Nedeni Olarak 1999 Yılında Türk Ekonomisinin Durumu Ve Uygulanan İstikrar Programı Yılının Birinci Döneminin Ekonomik Durumu Yılının İkinci Yarısında Uygulama Konan İstikrar Programı İstikrar Programının Zayıf Tarafları ve Krize Doğru Yaşanan Süreç Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizleri Kasım 2000 Krizi Şubat 2001 Krizi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizlerinin Reel Sektöre Etkileri Bağlamında Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerileri E-TİCARETİN TANIMI KAPSAMI UNSURLARI TETİKLEYEN FAKTÖRLER E-TİCARET ŞEKİLLERİ ETKİLERİ E-TİCARET ENGELLERİ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ E-Ticaretin Tanımı- Kapsamı E-Ticaretin Kapsamı E-Ticaretin Araçları E-Ticaretin Unsurları E-Ticareti Tetikleyen Faktörler Küreselleşme Yeni Ekonomi

5 İnternet E-Ticaret Şekilleri Şirketler arası E-ticaret :B2B (Business to Business) Şirketler arası (B2B) Elektronik Ticareti Etkileyen Faktörler Tüketici Yönelimli E-Ticaret: B2C (Business To Consumer) İşletmeler ve Yönetim Arası E-ticaret: B2G (Business to Goverment) Yönetim ve Tüketiciler Arası E-ticaret: Goverment to Consumer Diğer E-Ticaret Şekilleri Elektronik Ticaretin Etkileri Ekonomik Hayata Etkileri Maliyet- Fiyat Açısından Rekabetçi Güce Etkisi Ekonomik Performans ve Makro Ekonomik Politika Etkileri İstihdam ve İşgücü Piyasasına Etkisi Pazara Etkileri Verimlilik ve Etkinlik Üzerine Etkileri Sosyal Hayata Etkileri KOBİ lere Etkileri Yönetime Etkileri Teknoloji

6 Aracılara Etkileri Müşteri İlişkilerine Etkileri Elektronik Ticaretin Pazarlamaya Ve Reklamcılığa Etkileri Elektronik Ticaretin Tüketiciye Ve Alışverişe Etkileri Elektronik Ticaretin Önündeki Engeller Elektronik Ticaretin Dünyada Ve Türkiye de Gelişimi Dünyadaki Gelişimi Türkiye de Elektronik Ticaretin Gelişimi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN KRİZ DÖNEMLERİNDE ELEKTRONİK TİCARETİN STRATEJİK ÖNEMİ KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN ELEKKTRONİK TİCARET KULLANMA AÇISINDAN FİNANSAL OLARAK İNCELENMESİ Migros Gima Tansaş Kipa Migros Tansaş Kipa Gima Finansal Tablo Analizleri Likidite Oranları Karlılık Oranları Devir Hızı Oranları

7 SONUÇ EKLER KAYNAKÇA

8 TABLOLAR Sayfa No Tablo 1 : Sanal Ticarette Öne Çıkması Beklenen Sektörler...52 Tablo 2 : Ülkeler İtibariyle İnternet Kullanıcı Sayısı 07/ Tablo 3 : E-Ticaretin Ne Kadarı Sektörler Arası Olacak (Çeşitli Şirketlerin Tahminleri)...69 Tablo 4 : B2B ve B2C Arasındaki Farklar...72 Tablo 5 : Geleneksel Ticaret ile Elektronik Ticaretin Maliyet Açısından Kıyaslanması...77 Tablo 6 : E-Ticaret İle Tahmini Tasarruflar...78 Tablo 7 : 1991 den Sonra Almanya da Yaratılan İşler...83 Tablo 8 : Çeşitli Ürünler İçin İnternet ten Alışveriş İle Geleneksel Alışverişin Karşılaştırılması...96 Tablo 9 : Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaretin Beklenen Faydaları...97 Tablo 10 : OECD Elektronik Ticaret Rakamları ve Tahminleri Tablo 11 : Elektronik Ticareti Olumsuz Etkileyen Faktörler Tablo 12 : Dünya E-Ticaret Hacmi Tahminleri, (Milyar ABD Doları) Tablo 13 : Her 1000 Kişide En Çok İnternet Kullanan Ülkeler Tablo 14 : Elektronik Ticarette Başarılı Uluslararası ve Yerli Firmalar

9 Tablo 15 : Eylül 2003 İtibariyle Mağaza Sayılarına Göre Perakendeciler Tablo 16 : Cari Oranlar Tablo 17 : Asit Test Oranı Tablo 18 : Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı Tablo 19 : Karlılık Oranları - Net Kar Marjı Tablo 20 : Karlılık Oranları - Faaliyet Kar Marjı Tablo 21a: Devir Hızı Oranları Stok Devir Hızı Tablo 21b: Devir Hızı Oranları Stok Devir Hızı Tablo 22 : Migros ve Kipa Farklılıkları Tablo 23 : Devir Hızı Oranları Alacak Devir Hızı

10 ŞEKİLLER Sayfa No Şekil 1 : Cari Oranlar Şekil 2 : Asit Test Oranı Şekil 3 : Brüt Kar Marjı Şekil 4 : Net Kar Marjı Şekil 5 : Faaliyet Kar Marjı Şekil 6a: Stok Devir Hızı Şekil 6b: Stok Devir Hızı Şekil 7 : Alacak Devir Hızı

11 KISALTMALAR AOL AR-GE ATM B2B B2C B2G BT C2B C2C DİBS EDI ETKK : America Online : Araştırma Geliştirme : Automated Teller Machine : İşletmeler Arası E-Ticaret: Business To Business : Tüketici Yönelimli E-Ticaret: Business To Consumer : İşletmeler ve Yönetim Arası E-Ticaret: Business To Goverment : Bilgi Teknolojileri : Tüketiciden İşletmelere Yönelik E-Ticaret: Consumer To Business : Tüketiciler Arası E-Ticaret: Consumer To Consumer : Devlet İç Borçlanma Senedi : Elektronik Veri Değişimi: Electronic Data Interchange : Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu GEG : Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSMS : Gayri Safi Milli Servet GSYIH IMF : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : International Monetary Fund İGEME : İhracatı Geliştirme Merkezi İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İSO : İstanbul Sanayi Odası KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı OECD : Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü 11

12 PDI PR SET SLL SSK TEFE : Ürün Veri Değişimi: Product Data Interchange : Halkla İlişkiler: Public Relations : Secure Electronic Transection : Standford Learning Lab : Sosyal Sigortalar Kurumu : Toptan Eşya Fiyat Endeksi THY : Türk Hava Yolları TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi UNTPDC : United Nations Trade Point Development Center VAN : Value Added Network WWW : World Wide Web 12

13 GİRİŞ Türkiye Ekonomisi ekonomik olarak pek çok krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu krizler iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi, 1980 öncesinde kapalı ekonomi döneminde yaşanan krizler, ikinci ise 1980 sonrasında dünya ile entegrasyona gidilen liberal dönemde yaşanan krizlerdir. Liberal dönemde piyasa mekanizması ekonomiye yön verdiğinden dolayı ekonomik göstergelerin dengede kalması ve dünya piyasalarındaki gelişmeler büyük önem arz etmektedir 1980 sonrasında yaşanan en büyük kriz olarak 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri gösterilebilir Kasım ve 2001 Şubat krizleri ülke ekonomisinin dibe vurmasına neden olmuştur. Ülkemizde yaşanan bu krizler neticesinde, işletmelerin de krizlere karşı tedbir almadıkları ve gerek iç piyasada gerekse dış piyasada kendilerini korumadıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dünyada yaşana gelişmeler ışığı altında ülkemizde yaşanan krizlere ve aynı zamanda ülkemizde bulunan işletmelerin kendilerini iç piyasalardaki sıkışıklıklara karşı koruyabilmeleri için bir çözüm önerisi olarak elektronik ticaret kavramı incelenmiştir. Özellikle 20.yy da kendisini gösteren küreselleşme kavramı, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, özellikle de İnternet in ortaya çıkması ekonomik faaliyetlerin elektronik ortama taşınmasına neden olan itici güçlerdir. Dolayısıyla elektronik ticaret kavramı giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada ilk bölümde kriz kavramı mikro anlamda incelenerek kriz kavramı ve süreci açıklanacaktır. Türkiye de yaşanan krizlerin büyük bir bölümü ekonomi kökenli olduğundan kriz kavramı iktisadi literatüre göre incelenecektir. Daha sonra Türkiye deki makro krizleri incelenecektir Kasım ve 2001 Şubat krizlerini sebep ve sonuçlarıyla birlikte detaylı olarak inceledikten sonra 2001 yılında uygulamaya konan Güçlü Ekonomiye Geçiş programının neleri içerdiği ortaya konacaktır. İkinci bölümde ise elektronik ticaret kavramını tanımladıktan sonra, elektronik ticaretin günümüzdeki hızlı gelişimini sağlayan itici güçleri; küreselleşme, yeni ekonomi 13

14 ve İnternet kavramları açıklanarak detaylı bir şekilde özelliklerinden bahsedilecektir. Daha sonra e-ticaretin kapsamı, süreci, unsurları ve çeşitleri detaylı olarak incelenecektir. Elektronik ticaret kavramının ekonomik, sosyal etkileri alt başlıklarıyla incelenip Kobi lere (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) olan etkileri de bu bölümde değerlendirilecektir. Son olarak da elektronik ticaretin önündeki engellerinden bahsedilecektir. Üçüncü bölümde elektronik ticaretin kriz dönemlerinde işletmelere ve ülke ekonomilerine etkileri, faydaları ve engelleri göz önünde tutularak açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise perakende sektöründe yer alan ve Türkiye de elektronik ticaret yapan başarılı firmalardan biri olan Migros, aynı Şekilde elektronik ticaret ve telefonla doğrudan satış yapan Gima ve elektronik ticareti uygulamayan Tansaş ile Kipa süper market zincirlerini, finansal olarak analiz edilecektir. İlgili perakendecilerin özellikle kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler bu oranlardaki değişimlere bağlı olarak yorumlanacaktır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak uygulamanın ortaya çıkarttığı neticeler tartışılacaktır. 14

15 1. KRİZ KAVRAMI, SÜRECİN ÖZELLİKLERİ, NEDENLERİ VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1.1. Kriz Kavramı Kriz, bir kişi, bir işletme ya da bir toplumun yaşamında görülen zor bir anı, bir buhran dönemini anlatır. Kriz, belirsizliği ve zarar görme olasılığını, riski içeren bir kavramdır. Bir kriz durumu yavaş yavaş ya da birdenbire oluşabilir, dar veya geniş bir alanı kapsayabilir. Kriz, bir işletmenin üst düzey hedeflerini tehdit eden, bazen de işletmenin yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren, işletmenin öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı gerilim yaratan bir durumdur. 1 İnsanlar, toplumlar, ülkeler, işletmeler yani evrenin parçası olan varlıklar yaşamlarını sürdürürken değişik krizlerle yüz yüze kalabilir. Bu açıdan kriz farklı disiplinler tarafından farklı Şekillerde ele alınmaktadır. Örneğin, kriz tıp biliminde bir hastalığı, psikolojide kişisel gelişim sürecindeki kötüye gidişi, iktisat biliminde ekonomik buhranı, işletme disiplininde ise organizasyonun yeniden uyum sağlama sürecine girerek sonun önlemeye çalışıldığı durumu anlatır. İşletmeler birer açık sistem olarak oldukça dinamik ve değişken bir çevre içerisinde yaşamlarını sürdürürler. İşletmelerin başarısı ve yaşamlarını sürdürmeleri büyük ölçüde çevrenin yarattığı kısıtlılıkları ve olanakları zamanında görüp değerlendirmelerine, değişime uyum hızlarına ve hatta değişimler gerçekleşmeden değişimleri öngörebilmelerine bağlıdır. İşletmeler açık sistem oldukları için çevreden gelecek olan olumlu ve olumsuz etkileri stratejik düşünme ve planlamayla kendilerine fırsat olarak dönüştürmelidirler. 1 Elif, KARABULUT, Işıl, PEKDEMİR, Kriz Belirtilerini Algılama ve Algılanan Krize Karşı Hazırlıklı Olma: Bir Araştırma, 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2002, s

16 Krizleri temsil eden üç kriter bulunmaktadır: 2 1. Krize neden olan olaya cevap vermek için son derece sınırlı bir zaman olması; 2. Krize neden olan olay ve kriz sürecine ilişkin bilgilerin güvenilmeyecek kadar belirsiz olması; olması. 3. Krizin eldeki kaynaklara ve en önemlisi insan kaynaklarına yönelttiği tehdit Ekonomik Kriz Tarih boyunca çeşitli ülkelerde çok sayıda ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu krizlerin genel olarak ortaya çıkış nedenleri finansal kesimdeki yapısal ve ekonomik bozukluklardır. Ekonomik krizler; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanabilir. 3 Ekonomik krizleri finansal krizler ve reel sektör krizleri olarak ikiye ayrılabilir Finansal Kriz Finansal kriz, döviz ve hisse senedi piyasalarındaki şiddetli para dalgalanmaları veya bankacılık sisteminde bankalara geri dönmeyen (batık) kredilerin aşırı derecede artması sonucunda yaşanan ciddi ekonomik sorunlar olarak tanımlanabilir. Finansal krizler, reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilirler ve piyasaların etkin işlemesini engellerler. Bu kriz, banka veya banka dışı finansal kesimdeki şirket veya şirketlerin borç problemlerini içerir. 4 Menkul kıymet fiyatlarında yada döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar reel sektöre de yansımaktadır. Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet, gelişmiş ülkelerin 2 Cumhur, MUMCU, Kriz, 19/01/2003, s.1. 3 Aykut, KİBRİTÇİOĞLU, Türkiye de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, , s.1, 28/08/ Gülsün, Gürkan, YAY, 1990 lı Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı 2, Yıl 7, Sayı 42, Kasım- Aralık 2001, s

17 sahip oldukları haberleşme ve ulaşım teknolojisi ve daha güçlü konuma geçebilme mücadelesi sonucunda gelişmekte olan bir çok ülke ekonomik ve siyasal alt yapı yetersizliğinden ve ekonomik reformların uygulanamaması yüzünden çeşitli krizlerle yüz yüze kalmıştır. 5 Gelişmekte olan ülkeler hızlı büyüme stratejilerini uygulamaya çalışırken tüketimi arttırırlar, artan tüketim ise fiyat dalgalanmalarına yani enflasyona yol açar. Bu ülkelerdeki öz kaynak ve tasarruf yetersizliği ise dışarıya bağımlılığı artırır. Bu durum ödemeler bilançosu açıklarının sürdürülemez hale gelmesine neden olmaktadır. Bunların neticesinde sık sık finansal krizlerle karşılaşılmaktadır Kriz Sürecinin Özellikleri Krizler organizasyonu amaç ve hedeflerinden uzaklaştırır hatta kriz dönemlerinde stratejik politikalar ve krize özgü modeller kullanılmazsa organizasyonları, insanları ve toplumları yok edebilecek güce sahiptir. Kriz esnasında acil karar alma zorunluluğu yani hızlı tepkiler vermek gereklidir. Hızlı hareket etme zorunluluğu ise yöneticilerin paniklemesine ve yanlış kararlar vermelerine sebep olabilir. Bundan dolayı daha önceden öngörülmemiş krizler işletmeler için psikolojik baskı oluşturur, verimlilik düşer ve bir felaket gibi algılanır. Kriz dönemleri yüksek belirsizliğin varolduğu durumlar olduğu için görünürde çözümü bulunmamaktadır. Bu ise krizin problemlerden farklı olduğunu göstermektedir. Daha önce işletmede görülen problemlerin rutin bir Şekilde çözülmesi krizde geçerliliğini yitirmektedir. Kriz anında ve sonrasında yeni ve farklı bilgiler, tecrübeler kazanılır. Kriz sürecinde elde edilen bilgilerle işletmeler güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varırlar; tuzak ve fırsatların neler olabileceğini öğrenerek hayatlarını sürdürebilme yeteneğine sahip olurlar. 7 5 Ömer, EROĞLU, Mesut, ALBENİ, Küreselleşme, Ekonomik Kriz1er ve Türkiye, Bilim Kitapevi, s EROĞLU, ALBENİ, s Ayşen, WOLFF, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii İşletmelerin Krize Verdikleri Tepki: Adapazarı Örneği, 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2002, s

18 Dolayısıyla kriz dönemlerindeki zararları minimuma indirebilmek ve kriz dönemlerini yeni fırsatlar elde edebilecek dönemlere dönüştürmek için firmalar krizi yönetmeli ve çözüm modelleri oluşturmalıdır. Bu bağlamda yönetim daha önceden kriz senaryoları oluşturmalı ve bu senaryolara çözüm önerileri sunmalıdır, ayrıca değişime kolaylıkla uyum sağlayacak mekanizmalar oluşturmalıdır. Kriz kavramı bir felaket olarak algılanmamalı fırsatlar grubuna dönüşümü mümkün olan bir süreç olarak algılanmalıdır Krizin Nedenleri Krizin İşletmeler Ve Ülke Ekonomileri Üzerindeki Etkileri Krize işletmeler açısından bakıldığında işletmenin iç ve dış çevresinden kaynaklanan beklenmeyen ve işletmenin değişimi gerçekleştirerek uyum sağlaması gereken durumlar anlaşılır. İster işletmenin iç çevresindeki isterse de işletmenin dış çevresindeki nedenlerden kaynaklansın, bütün krizler belirsizliğe ve kaosa sebep olmakta ve işletmelerin kısa zamanda değişen şartlara karşılık vererek işletme faaliyetlerini sürdürmesini gerekli kılmaktadır. İşletmede krize yol açacak dış çevre faktörleri arasında tabii felaketler, teknolojik yenilikler, hukuki ve politik düzenlemeler, rekabet ve genel ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalar sayılabilir. Dış çevre faktörlerine bağlı olarak gelişen kriz dönemleri işletmenin dışında gelişen ve işletmenin kontrol altında tutmasının zor olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde işletmenin dış çevreye bağımlılığı ile çevrenin işletme üzerindeki kontrolünün düşük veya yüksek olmasının krizin meydana gelmesinde önemli bir payının olduğu unutulmamalıdır. İşletme dış çevre faktörlerini kontrol altında tutamasa dahi dış çevre analizlerini yaparak piyasadaki güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartmalı, risk analizlerini yapmalıdır. 8 Özellikle ülke ekonomilerinin içinde bulunduğu olumsuz durumlar, yani ekonomide yaşanan çeşitli dalgalanmalar, enflasyonist ortamlar ve ekonomik belirsizlikler işletmelerin ve tüketicilerin satın alma güçlerini azaltır ve üretim maliyetlerini arttırır. Bu ise işletmelerin ve genel olarak ülkenin üretim yeteneğinde bir 8 Recai, COŞKUN, Serkan, BAYRAKTAROĞLU, Kriz Döneminde İnsan Kaynakları Uygulamaları: Sendikalı Büyük İşletmelerin Tepkilerine İlişkin Ön Bulgular, 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2002, s

19 çok olumsuzluğa neden olur. 9 Ekonomik dengesizliğe neden olan faktörlerden enflasyon, cari işlemler dengesi, iç ve dış borçların sürdürülebilirliği, ithalat ve ihracat rejimleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faiz oranları ve istihdam sorunları tüm piyasayı etkiler ve krize neden olur. 10 İç çevre faktörleri ise normal şartlarda işletmenin kendi kontrolü altında olmasına rağmen kontrolünde güçlük çekildiği için kriz ortaya çıkartan faktörlerdir. Bu faktörler tepe yöneticilerinin yetersizliği; öngörebilme ve sezgi zayıflığı, rolünü algılayamama, yeni oluşan sorunlara eski yöntemler uygulama, değişimlerin gerisinde kalma, işletmenin bilgi temin edememesi, tecrübe yetersizliği, işletme amaçlarının çalışanlarla paylaşılamaması ve işletme departmanları arasındaki koordinasyon sorunundan kaynaklanabilir. 11 Genel olarak kriz dönemlerinde işletmeler yatırımlarını kısarlar ve maliyet azaltma yoluna giderler. Ancak daha sonra bununla çözüme gidemeyeceklerini anlarlar. Çünkü kriz dönemlerini uzun vadeli yatırıma dönüştürmek mümkündür. Stratejik planlama ile mevcut yatırımlarını değerlendirip karsız alanlardan çıkarak, uzman olunan alanlara odaklanmayı, merkeziyetçilikten çıkarak işletme vizyonunu çalışanlarıyla uyumlaştıran, ortak değerler yaratan, çalışanların kendi insiyatif ve yaratıcılıklarını kullanmalarına imkan veren, insan kaynaklarını eğitim yoluyla geliştirerek iyi yetişmiş yönetici adaylarına sahip olan şirketler kriz dönemlerinde fırsatları değerlendirebilirler. 12 Kriz dönemlerinin belirsiz olması işletmelerin zor kararlar almasına neden olmaktadır. Belirsiz bir süre üretim durabilir, stoklar eritilmeyebilir, tedarikçiler gelecek kaygısı duyabilir, finans bölümü alışılagelmiş ödeme sistemini belirli bir süre değiştirebilir, çalışanlar maaşlarını almayabilir yada yıllarca eğitilerek işletmenin en değerli kaynağı haline gelen bir takım insan kaynaklarının işine son verilebilir. İşte bu 9 Oya, ERDİL, Belirsizlik Dönemlerinde Stratejik Yönetim ve Çevre, İkinci Yönetim Kongresi, D.E.Ü. İşletme Fakültesi, Yayın No:1, Kuşadası, 1994, s David, SILVER, A., Taban Çöktüğü Zaman Kriz Dönemlerinde İşletme Yönetimi, Çev. Naz TÜRER, Form Yayınları, İstanbul, 1994, s Ömer, DİNÇER, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1998, s Pusula Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Şirketi Ortaklarından Reha Müstecaplıoğlu: Kriz Dönemlerini Avantaja Çevirmenin Yolları da var, 18/06/

20 süreçte en fazla ihtiyaç duyulan şey ise güven kavramıdır. Bir işletme yada ülke kriz sürecini yaşıyorsa verilen kararlar ne kadar acımasız da olsa güven yitirilmemelidir. Kriz dönemlerinden sonraki dönemler işletme ya da ülke itibarı açısından oldukça önemlidir. Kriz dönemleri iyi yönetilebilirse ve bu dönemdeki fırsatlar iyi değerlendirilebilirse işletmeler toplumun her kesiminde etkili olurlar. 13 Kriz dönemlerini minimum zararla atlatabilen işletmeler, en güçlü işletmeler değil değişime ve yeniliklere uyum yeteneği en fazla olan işletmelerdir. Kriz süreci içerisinden başarıyla çıkabilmenin tek yolu krizle mücadele yeteneklerinin arttırılmasıdır. Çevrede oluşan değişimlere, gelişmelere uyum sağlayabilmek ise stratejik düşünebilmek ve bu düşünce ekseninde analizler yapabilmekle mümkün olacaktır. 14 Yukarıda da bahsedildiği üzere kriz kavramı hem fırsatı hem de belirsizliği içerir. Bir işletme için kriz dönemleri ne kadar tehlikeliyse bir ülke için çok daha tehlikeli ve belirsizdir. 2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN KRİZLER, NEDENLERİ, REEL SEKTÖRE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2.1. Türkiye de Yaşanan Ekonomik Krizler Türk ekonomisini 1980 öncesi ve 1980 sonrası olarak iki döneme ayırmak uygun olacaktır e kadar olan dönemde, kapalı bir ekonomiye sahip olunmuş, 1980 sonrasında ise liberalleşme yoluna gidilerek dışa açılma süreci başlamış ve ekonomi piyasa ekonomisine bırakılmıştır. Piyasa ekonomisinde fiyatlar stratejik rol oynamaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında milli gelir artmış, enflasyon çok düşük seviyelerde (%2 lerde) seyretmiştir. Ancak ülke içinde bu olumlu gelişmeler yaşanırken 1929 yılında Dünya Ekonomik Buhranı yaşanmıştır. ABD de başlayan ve tüm dünya ülke 13 Kriz Yönetimi ve İletişimi, s.1, 27/10/ İsmet, TİTİZ, H., İlker, ÇARIKÇI, Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2001/1, s

21 ekonomilerini etkileyen bu buhran nedeniyle tarımsal ürün ve hammadde ihracatında düşüşler meydana gelmiştir. İhracatın düşmesi ve gümrük tarifelerine ilişkin hükümlerin son bulmasıyla ithalat hacmi anormal derecede büyümüştür. Bu esnada dış borç taksitlerinin ödenmeye başlaması da Türkiye ekonomisini bu buhranın içine sürüklemiştir. Bu dönemde bunalımdan çıkmak amacıyla devlet korumacı politikalar izlemiş, tarımsal ürünler piyasasına müdahaleler yapılmıştır dan itibaren uygulanan devletçi politikalarla üretimler artmış, milli gelirin büyüme hızı %6.8 i bulmuştur. Ancak II. Dünya Savaşı nın başlamasıyla kalkınma hamlesi durmuş, ülke kaynaklarının büyük bir kısmı savunma için tüketilmiştir yılında Milli Koruma Kanunu ile fiyat denetimleri yapılmış, Varlık Vergisi kanunu oluşturulmuş, çiftçileri topraklandırma kanunu ile tarım kesiminin sorunlarına çözümler aranmıştır li yılların ilk dönemlerinde altın yıllar yaşayan Türkiye ekonomisi 1954 den sonra duraklamaya başlamıştır. Kamu harcamalarındaki artış, tarımsal üretimin düşmesi ve dış açığın büyümesi duraklamaya ve enflasyonun artmasına neden olmuştur. Bunun üzerine 1958 de istikrar programı uygulanmış, uygulanan bu tedbirlerle ihracatta artış amaçlanıp, ekonomik dengeler sağlanmaya çalışılmıştır. 16 Türkiye, 1960 lara planlama içinde girmiş, yıllık bir bakış açısı ortaya konulmuştur ve bunun 5 yıllık planlarda yapılması için çaba gösterilmiştir. 17 Planlı döneme geçerken Amerikan dış ticareti Vietnam savaşıyla açık vermiştir. Dünyaya Bretton Woods Para Sistemi hakim olup tüm merkez bankaları için 1ons altın = 35 ABD$ na eşit kabul edilmiştir ların sonlarına doğru, ABD deki dış ticaret açıkları artmış, dünyanın ve ABD nin enflasyonu yükselmiştir. Bu nedenle dünya merkez bankaları, özellikle de Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkeler, dolarları verip altın rezervlerini arttırmaya çalışmışlardır. Nihayetinde ABD 1971 temmuzunda onsu 35$ dan altına çevirmeyeceğini açıklamış ve Bretton Woods sistemi çökmüş, doların değeri yen ve marka karşı düşürülmüştür. ABD dolarına karşı büyük bir güvensizlik oluşmuş, önce dolar, sonrada yen ve mark dalgalanmaya bırakılmıştır. Türkiye ise sabit kur sisteminde 15 Mehmet, E., PALAMUT, Filiz, GİRAY, Cumhuriyetten Günümüze Yaşanan Mali Krizler ve Uygulanan Politikalar, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı 1, Yıl 7, sayı 41, Eylül Ekim 2001, s PALAMUT, GİRAY, s

22 kalmış, ithalatta artış görülmüştür. İthalatçılar doların hep aynı kurda kalmasından büyük rant elde etmiştir. Bunun sonucunda da dış ticaret açığı oluşmuştur lere yaklaşırken iç ve dış fiyatlar arasındaki farkın büyümesi neticesinde dış ticaret açıkları giderek artmıştır. Hükümet bu durumda devalüasyonu bir çözüm aracı olarak kullanmamış ancak benzeri yöntemler denemiştir. Bu yöntemler gümrük vergilerinin artırılması, ithalat teminat oranlarının yükseltilmesi, rıhtım ve damga resim oranlarının yükseltilmesi gibi önlemler almıştır. 19 Ekonomik dengelerin sağlanabilmesi amacıyla bu yöntemlerin kullanılmasına rağmen istenen etki sağlanamamış ve 1970 lerde bu uygulamalar sürdürülemez hale gelmiştir. Çözüm olarak 1970 Ağustos ayında devalüasyon yapılmış ve 1$=9TL den 15TL ye yükseltilmiştir. Ancak devalüasyon tam olarak amacına ulaşamamış ihracat sadece %5 seviyelerinde kaldığından döviz gelirlerinde artış sağlanamamıştır yılları arasında fiyatlar genel seviyesi %10 ile %20 düzeylerine yükselmiştir de Kıbrıs harekatının olmasıyla askeri harcamalar artmış ve enflasyon yükselmiştir den itibaren fiyatlardaki istikrarsızlığın artması, GSMH deki büyümenin %1 e kadar gerilemesi ve ödemeler bilançosundaki açıkların artmasından dolayı iki defa devalüasyona başvurulmuştur. 20 Sonuç olarak dönemi enflasyonun şiddetli olduğu bir dönemdir. Enflasyon %26.3 dolaylarına yükselmiş, kurlar ise enflasyonun çok altında kalarak ortalama %10 dolaylarında artmıştır yılına kadar %9 lar da sabit tutulan faiz oranları sonradan bir çıkış yaşamış ve ortalama %12 dolaylarında kalmıştır li yıllara gelindiğinde TL nin değeri çok yükselmiştir. 21 Türkiye nin bugün hala yaşadığı istikrarsızlığın nedenlerinden biri de 1970 lerin ortasında ortaya çıkan petrol bunalımıdır. Petrol bunalımı sonrasında Türkiye yapısal 17 Baran, TUNCER, Kriz:Nereden Nereye, İktisat İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Mayıs 2002, Yıl:17, Sayı 194, s Kenan, BULUTOĞLU, Kriz:Nereden Nereye, İktisat İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Mayıs 2002, Yıl:17, Sayı 194, s Lale, ALKINOĞLU, Türkiye de Uygulanan İstikrar Politikaları ve Sonuçları, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, sayı:15, Kayseri, s EROĞLU, ALBENİ, s

23 uyumu gerçekleştirememiştir, çünkü petrol krizinin yaşanmasıyla petrol fiyatları artmıştır. Bu artışın karşılığında ise bir ülkenin kullanılabileceği birkaç yöntem vardır. Ya petrol fiyatlarını artırarak yeni duruma alışır, ya dışarıdan kaynak bulur veya içeriden karşılıksız finansman elde etmeye çalışır. Birinci yolu seçmek zor olup, ekonomiyi değişen fiyatlara uyumlaştırmak güçtür. Ancak bu yöntemin zor olmasının yanında bir süre sonra sonucu götürdüğü bilinmektedir. Örneğin; Güney Kore bu yöntemi seçmiş, birkaç senelik bir durgunluktan sonra sonucunu almıştır. Türkiye ise öncelikle dışarıdan kaynak bulma yoluna gitmiş, Daha sonra ise kamu finansman açıklarına başvurmuştur. Türkiye ısrarcı bir Şekilde dışarıdan kaynak bulma ve kamu finansmanından yararlanma yollarına devam etmiştir li yıllara gelindiğinde ithal ikameci sanayi stratejilerinin işe yaramadığı ve sistemin tıkandığı görülmüştür. Dünya ekonomileriyle bütünleşme sürecine gidilerek ihracata yönelik sanayi politikaları öncelikli hale getirilmiştir. Devletin piyasalara müdahalesi azaltılmış, ekonomi piyasa mekanizmasına bırakılmıştır. Ancak bu dönemde Türkiye kamu finansman açıklarını önleme yoluna gitmemiş ve hatta 1987 den başlayarak bu açıklar daha da artmıştır. 22 Bu noktada Türkiye de yaşanan 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinin 1970 lere dayanan nedenleri görülmektedir lerden itibaren izlenen politikalar kamu finansman açıklarının katlanarak büyümesine, dışarıya bağımlılığın giderek artarak dış borçların sürdürülemez hale gelmesine yol açmıştır. Özellikle 1989 dan itibaren ekonomik dengeler oldukça olumsuz bir biçime girmiştir. Kamu kesimi açıkları sürekli artmış, iç borçlanma faizleri yükselmiş ve vadeler kısalmıştır. Faiz oranlarındaki yükselmelere karşılık olarak borcun finansmanında kısa vadeli sermaye girişi hızlanmıştır. 23 Çünkü 1990 lı yıllarda sermaye hareketleri serbestleşmiş, Türk Lirası tarihinde konvertibil hale gelmiştir. 24 Giren sermaye bir akımdır, ancak pozitif akımların azalması büyük problemlere neden olur. Giren sermaye yatırım şeklinde olursa dönüşü yoktur, ülkemize katma değer bırakır. Ancak sıcak para olarak değerlendirdiğimiz kısa vadeli sermaye girişi, geri 21 Özer, ERTUNA, 2000 Yılı İstikrar Programı, MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Avcıol Basım Yayın, Sayı 6, Nisan 2000, s TUNCER, s EROĞLU, ALBENİ, s

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 DÜŞÜK BÜYÜMEYE DEVAM Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.07.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Haziran

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001

2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001 2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001 PARA POLİTİKASININ ÜÇ DÖNEMİ KRİZ DÖNEMİ FİNANSAL İSTİKRAR -çapa yok -likiditenin verilmesi -dalgalı kur rejiminde döviz müdahaleleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010-30.06.2010 dönemine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Uluslararası sermaye hareketleri temel olarak kalkınma amaçlı, hibe ve kredi şeklindeki resmi sermaye hareketleri ile özel sermaye hareketlerinden

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Balayı bitti, yeni bir dönem başladı

Balayı bitti, yeni bir dönem başladı Balayı bitti, yeni bir dönem başladı Mayıs ayında başlayan türbülansın nedenleri ve muhtemel sonuçları 1 Haziran 2006 Emin Öztürk 2002-2005 döneminin kısa özeti Büyüme performansı çok iyi (ortalama %7.8)

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı