Stratejik Düşünme. İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Düşünme. İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies. ilkaygultas@gmail.com +90 543 646 86 55"

Transkript

1 Stratejik Düşünme İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies

2

3 Stratejik Düşünme Uzun vadeli Geleceği öngörme Farklı bakabilme

4 Strateji gelecek ile ilgilidir... Dolayısıyla Stratejik Düşünme gelecekle ilgili düşünmek anlamına gelir. Bugünkü bakış açınıza; büyük, derin ve uzun vadeyi ekleyerek genişletebilmeniz gerekmektedir

5 BÜYÜK Büyük resimle etkileşimimizin nasıl gerçekleştiğini biliyor muyuz?

6 DERİN Ne ölçüde derinlemesine yaptıklarımız sorguluyoruz? Geçmiş alışkanlıklarımızla mı çalışmaya ve karar vermeye devam ediyoruz? Bugünkü varsayımlarımız gelecekte de geçerli mi?

7 UZUN Ne ölçüde uzun vade düşünebiliyoruz? Seçeneklerimizin hedefi ne ölçüde ileriyi gösteriyor?

8 BELİRSİZLİK Yüksek Planlama Dönemi (3-5 yıl) Trend Lineer Gelecek bizim test edilmemiş varsayımlarla doğru olduğuna inandığımız noktadır. Düşük Lineer Gelecek Bugün ZAMAN Gelecek

9 BELİRSİZLİK Yüksek Planlama Dönemi (3-5 yıl) Alternatif Gelecekler Trend Düşük Lineer Gelecek Bugün ZAMAN Gelecek

10 BELİRSİZLİK Yüksek Planlama Dönemi (3-5 yıl) Ve sürprizler. Alternatif Gelecekler Trend Düşük Lineer Gelecek Bugün ZAMAN Gelecek

11 Gelecek Şekilleri Sürprizler Senaryo Muhtemel Tercih edilen Bugün Zaman Futures Cone developed by Clem Bezold

12 Giriş Strateji Kavramı Senaryo Planlama Oyun Teorisi İş Dünyasında Strateji

13 İnsan deneyimleri ile öğrenir denir ancak kritik olan başkalarının deneyimlerinden öğrenmektir.(bismarck) Bu durum, pratik uygulamanın gerektiği anda başarılı olabilmek için; 1. Daha önce yaşanmış deneyimlerden öğrenebilmek 2. Gerçek hayatta oluşabilecek durumları önceden canlandırabilmek 3. Çevre şartlarını ve rakipleri doğru veriler ile analiz edebilmek 4. Rakibin ne şekilde davranacağını önceden tahmin etmek, konularında uzmanlaşmayı gerektirmektedir.

14 Ancak sadece geçmiş deneyimleri anlayabilmek yetmez, geleceği ve olacakları mümkün olduğunca gerçekçi biçimde prova etmek gerekir. Senaryo kullanmak geleceği prova etmektir. Uyarıcı göstergelerin farkına vararak, senaryo gerçeklerini anlayarak; süprizler önlenebilir, değişimlere ve şoklara daha kolay adapte olunur, daha etkin davranılır. Planlama için senaryolar vazgeçilmezdir, çünkü gelecekte neler olacağını bugünden net olarak bilmek imkansızdır. Mevcut durumu matematiksel modeller ile ileriye taşıyan yöntemlerden farklı şekilde, değişik alternatiflerin değerlendirilmesine olanak sağlarlar. Senaryo planlamadan beklenen sonuç, geleceğin %100 doğru biçimde simüle edilmesi değil, gelecek hakkında sürekli olarak düşünülmesini ve görüş alışverişinde bulunulmasını sağlamaktır. Gelecekte, kapsamlı ve farklı ihtimallere yönelik verilecek kararların önceden test edilmesi, önemli rekabetçi üstünlükler sağlayacaktır. Senaryolar askeri alanda olduğu kadar iş dünyasında da (özellikle enerji firmaları tarafından) tercih edilen araçlar arasındadır. Dünyanın şu anda nasıl olduğunu değil, gelecekte nasıl olacağını hesaba katmadan doğru karar alamazsınız. - Isaac Asimov

15 Gelinebilecek en etkin noktalardan biri Oyun Teorisi ile rakibin hareketlerini önceden tahmin edebilmektir. Karar alma sürecinde rakiplerin olası hareketlerini gözönüne almak ve hatta bunları öngörebilmek önceden gerekli aksiyonları almak için olanak sağlamaktadır. Bu şekilde en doğru hareketleri yapabilme, aleyhimize gelişecek bir durumu değiştirmek için gerekli stratejik hamleler üretebilme imkanı oluşmaktadır.

16 Giriş Strateji Kavramı Senaryo Planlama Oyun Teorisi İş Dünyasında Strateji

17 STRATEJİ DEĞİL STRATEJİ Seçim Yapmak

18 Strateji ne yapılacağı kadar, neyin yapılmayacağına karar vermektir. Strateji, kelime anlamı itibarıyla latince yol, çizgi kavramından ve yönetimin başı anlamına gelmektedir. Sonuç alıcı harekatların planlaması ve yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Strateji hayatın her alanındadır, hedefi ve boyutu açısından dört seviyede kategorize edilebilir. Boyutları ve hedefleri farklı da olsa her şekilde, strateji, kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda tutarlı seçimler yaparak odaklanmaktır. Strateji ne yapılacağı kadar, neyin yapılmayacağına karar vermektir. Stratejinin Boyutu Ülke Stratejisi (Global Strateji) Askeri Strateji Şirket Stratejisi Bireysel Strateji Strateji Uygulamanın Önündeki Zorluklar Uzun vadeli planlama yapmak gerekiyor, dönemsel yönetimler farklı önceliklere sahip olabiliyorlar Tüm tarafların etkin koordinasyonunu sağlamak güç Hata yapmanın sonuçları ağır Tecrübe ile öğrenme imkanları limitli Alternatifler arasından tercih yapabilmek her zaman mümkün olmayabilir Stratejiyi uygulamaya alacak olan çalışanlar farklı yönlere hareket edebiliyorlar Stratejik düşünce konusunda yeterli bilinç yok

19 Önemli olan sadece hedeflerin ve stratejilerin varlığı değil, aynı zamanda etkin bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesidir. Strateji Strateji Oluştururken Strateji Uygularken Uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir Ne yapılacağı kadar, neyin yapılmayacağına karar vermektir Gelecekte başarılı olmak için geleceği hazırlamaktır Etkin bir süreç Farklı fonksiyonları biraraya getirmek Farklı bakış açılarına elde etmek Kararlarda uzlaşım sağlamak Bilgi dayalı karar vermek (Mevcut durum analizi) Liderin tutarlılığı Yaratıcılık Hız Yapının tamamına yayılması Sistematik olarak takip edilip, ölçülmesi Değişen şartlara göre güncellenmesi (Sadece kötü planlarda düzeltme ve değişikliklere ihtiyaç yoktur) Savaşa hazırlanırken planları her zaman gereksiz bulurum, ancak planlama vazgeçilmezdir. Dwight D. Eisenhower

20 Stratejik riskleri yönetmek üzere odaklanmak, bu risklerden en az etkilenmeyi sağlar. Stratejik Riskler Proje riski: Yeni ürün, yeni bir sistem, şirket evliliği Müşteri riski: Anahtar müşteriler, çok sınırlı sayıda müşteri, müşteri önceliklerinin değişmesi Değişim yönetimi riski: Üretim teknolojisi, ürün portföyü, iş modeli Rakip riski: Piyasa payı erozyonu, yeni rakipler, farklılaşma alanlarının azalması, küresel şirketler Marka değeri riski: Değerinin düşmesi, özünün kaybedilmesi (Samsung-Sony), olumsuzluklarla anılması Endüstri riski: Talep dalgalanmaları, tedarikçi pazarlık gücü, yatırım maliyetleri, düşük marjlar Durgunluk riski: Satış miktarı artarken, kârlılığın azalması, ekonomik durgunluk Riskleri Yönetmek İçin Riskleri tanı Değerlendir Alınacak tedbirlere ilişkin plan yap Risk takip sistemi kur Uyarı noktalarını belirle Risk önleyici yatırımlar yap Alınacak riskler ile ilgili bilinçli karar ver Başarılı Risk Yönetimi ile Sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısına sahip olunur Girişimcilik özelliği kaybedilmeden bilinçli risk alınabilir Sunulan bilgiler tutarlı olur Paydaşlarla iletişimde güven yaratılır Kurumsal itibar yükselir Odaklanma ortaya çıkan riskler nedeniyle kaybedilmez Uzun vadeli değer yaratma potansiyeli artar

21 Stratejik risklerin en önemlilerinden, proje risklerini yönetebilmek için; iletişim, işbirliği, paylaşım ve alternatiflerin test edilmesi gerekir. Gerçekçi bir başarı olasılığı belirlemek: Başlangıçta proje risklerinin olduğundan düşük görülmesi, bu risklerin yönetimini de güçleştiren bir durumdur. Aşırı iyimserlik, tedbir alma dürtüsünü azaltabilir. Birbirinden bağımsız beş ayrı adımdan oluşan bir projenin her adımındaki başarı olasılığı %90 olsa, projenin bütününde başarılı olma olasılığı %60 ın altında olur. Bu nedenle, her adım ile ilgili olasılığı artırabilecek adımları atmak projenin istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi için önemlidir. Kaynakları ve bu kaynakları nasıl harekete geçirebileceğini bilmek: Projelerin başarısı sadece beklenen sonucun elde edilmesine değil, aynı zamanda rakiplerden de önce elde edilmesine bağlıdır. Bu nedenle, hızlı hareket kabileyeti olan bir takım tarafından yönetilmesi gerekir. Hızlı hareket edebilmenin en temel gereksinimlerinden birisi de takımın tüm elemanları arasında güvenin tesis edilmesi ve iletişimin de hızlı olmasıdır. Belirsizliğin özellikle yüksek olduğu adımlarda alternatifleri eş zamanlı olarak oluşturmak: Elbette aynı anda bir kaç alternatife birden yatırım yapmak maliyetleri artırır. Ancak, stratejik projelerde alternatiflerin paralel olarak test edilmesinden vazgeçmek, projenin gecikmesine ve rakiplerin gerisinde kalmaya neden olabileceğinden daha büyük bir risk oluşturur. Bazı adımlar için taşeron kullanmak: Bu yöntem bir taraftan odaklanmayı sağlarken, aynı zamanda finansal risklerin de paylaşılmasına neden olur. Nitekim, özellikle riskli büyük yatırımların söz konusu olduğu projelerde işbirliklerine gitmek en sık kullanılan risk yönetim araçlarından birisidir. Tasarımda mükemmeli yakalamayı beklemeksizin prototiplerin sorgulayıcı ve zor beğenen müşteriler ile test etmek: Elde edilecek geri bidirimler genellikle projeye daha çok kaynak yatırmadan önce yanlışlardan dönülmesini ve sonuca daha hızlı erişilmesini sağlar.

22 Gittikçe karmaşıklaşan bir ortamda stratejik kararların doğru alınma ihtimalini yükseltebilecek araçlar daha sık kullanılıyor. Rekabette başarılı olmanın yolu bilgiye dayalı karar verme ve hızlı uygulamadan geçiyor. İnsanların ders dinleyerek ögrendiklerinin bir hafta sonra ancak %15'ini hatırlayabiliyor Vaka çalışmaları ile hatırlama süreleri uzuyor ve hatırlama oranı %30'lara çıkıyor Ancak en etkin öğrenme oyun yoluyla gerçekleşiyor Hatalardan ders almak da bir başka etkin öğrenme yöntemi. Stratejik hata maliyeti çok yüksek olabilir. Bu maliyetlere katlanmaksızın, değişik alternatifleri değerlendirmesine fırsatı Stratejik kararların hızı çok kritik. Piyasada birkaç dönemi yasayarak öğrenilebilecek bilgiler simülasyon modelleri ile birkaç saat içinde öğrenilebiliyor. Belirlenen bir stratejinin rakiplerin olası uygulamaları karşısındaki tutarlılığının test edilmesi için de simülasyon kullanılıyor. Böylelikle risk profili daha düşük stratejilerin geliştirilmesi sağlanabiliyor. Simülasyon, yöneticilerin verdikleri kararların kurumun sonuçları ve değeri üzerindeki etkilerini daha net algılamalarına da yardımcı oluyor. Simülasyon modelleri ile yapılan çalısmalar yöneticileri rakiplerin bakış açısı ile bakmaya zorluyor. Rakiplerini daha iyi tanıyan yöneticilerin onların stratejik hareketlerini daha hızlı ve daha iyi değerlendiriyor. Egitimde "just-in-time" kavramı özel bir önem tasıyor; çünkü eğitim sürecinden hemen sonra uygulama fırsatının yaratılması ögrenmeyi pekiştiriyor. Simülasyon modelleri böylesi fırsatların yaygın olarak yaratılmasına da yardımcı olabiliyor.

23 Stratejik konuşlanma; askeri gücün düşman karşısında nasıl yerleşeceğinden, ürünün süpermarket rafında nerede duracağına kadar geniş bir kavramdır. Lüks markaların dükkanların şehrin en yüksek kira gideri olan caddelerinde konuşlanması Marka imajı = Ürün + Satış noktalarının konumu ve tasarımı (Gilan-New York 5th Avenue) Sınırlı sayıda bulunan noktalara sahip olabilmek Büyük bir yerleşim birimine yakın konumda liman sahibi olmak önemli bir avantaj olurken, benzer bir konumda yeni bir limanın inşa edilmesi bu avantajın önemini azaltabiliyor. (TAV) Süpermarketlerdeki raf savaşları Markalı ürünler göz hizasındaki cazip raflar, jenerik ürünler en altta ve ulaşılması zor raflarda Benzin istasyonlarının birbirlerine yakın olmama zorunluluğu, kavşaklarda yer alan istasyonların transferleri Kamu otoritesinin kararlarının önemli rant yaratma veya kuralları değiştirerek kazananları değiştirebilme yetkisi stratejik konuşlandırma avantajı karşısındaki en önemli risklerden birisidir. Sadece fiziki konumlamayla değil, aynı zamanda sosyal değişimlerle de etkilenebiliyor (İstanbul Cihangir) Zamanlama da önemli, değeri yükselen bir alanda ilk yatırım yapanlar en çok kazananlar oluyor (Çeşme Alaçatı) Sadece fiziksel alanda değil, internet gibi sanal alanda da önemli (Google da ön sıra, kısa alan adları)

24 Yaratıcı stratejiler üretebilmek için müşteri gözüyle (karşı taraftan) bakmak, piyano ve strateji Piyano, Mozart tan bu yana pek de değişmeyen keyifli ve dayanıklılığı yüksek bir müzik aleti. Piyano öğrenenlerin çoğu, daha yüksek bir modele geçişi gerekli kılacak beceri seviyesine ulaşamıyorlar, bu nedenle piyano bir kez satın alındığında nesiller boyu yenilenmiyor. Dünyada yaklaşık 40 milyon piyano var. Büyük çabalar sonucu piyano pazarının %40 ını eline geçirerek lider olan Yamaha, pazarın her sene %10 küçüldüğüne şahit oluyor. Yamaha nın başkanı olarak ne yapardınız? Müşteriler incelendiğinde; 40 milyon piyano, çoğunluğu köşede kalmış mobilya konumunda Öğrenme sabrını ve disiplinini gösterememiş pişman müşteriler Böyle bir ortamda ne kadar iyi piyano üretimi sağlanırsa sağlansın, yeni ürün satmak oldukça güç Değer, yeni piyano satarak değil, mevcutların farklı kullanımını sağlayarak gerçekleştirilebilir Milyonlarca evdeki pek kullanılmayan piyanolar, sahiplerine en ünlü piyanistleri kendi evlerinde dinleme fırsatı verebilirdi! Yamaha, tuşlara 92 farklı hız ve güçte dokunma becerisini tanıyacak bir teknoloji geliştirdi. Bu sayede evinde piyanosu olanlar Mozart ı resital vermek üzere evlerine davet edebilecek teknolojiye sahip oluyorlardı. Bir anda 40 milyon piyanonun her biri için $2.500 lık yeni bir ürün pazarlama fırsatı yaratılmış oldu. Pazar başka açılardan da büyüdü: Bakım ve akord pazarı, piyano dersleri, video eğitim kasetleri, vb. Bu yaklaşımın gelişmesiyle, dijital müzik aletleri pazarı oluştu. Bugün dijital piyano pazarı klasik piyano pazarından çok daha büyük. Çünkü, dijital müzik aletlerinin kullanım çeşitliliği, öğrenme kolaylığı ve maliyetleri müşteriler için daha cazip.

25 Pazarlıkta strateji; hayatta olduğu gibi pazarlık ta da şans hazırlıklı olanlara güler. Karar alma konusundaki 4 temel bilimsel yaklaşım Karar analizleri Analitik yaklaşıma sahip bir karar vericinin nasıl karar vereceği Davranışsal karar teorisi Insanların psikolojik olarak nasıl karar verdikleri Oyun teorisi Bilgili ve rasyonel insanların birbirlerini etkileyen sıralı kararları nasıl verecekleri Pazarlık analizleri Bilgili insanların birlikte nasıl karar verebilecekleri Pazarlık Süreci Öncesi Sorular Pazarlık yapılmalı mıdır? Pazarlık kiminle yapılmalıdır? Pazarlık ne zaman başlamalıdır? Hakem gibi bir destek istenecek midir? Hangi pazarlık stili benimsenmelidir? Sonuçta uzlaşma olmazsa ne yapılmalıdır? Anlaşmazlığın sonucunda hukuki sürece başvurulacak mıdır? Pazarlık Hazırlıkları Problemi Tanımlamak Pazarlığın Hedeflerini Belirlemek Alternatifler Üretmek Alternatiflerin Potansiyel Sonuçlarını Değerlendirmek Canı elma yemek isteyen birisi için aynı fiyattaki bir elma ile portakal aynı değerde olamayabilir 1/1000 olasılıkla YTL çıkacak bir piyango biletiyle YTL arasındaki tercih de kişiye göre farklı olabilir. Elde Edilen ile Vazgeçilen Arasında Denge Kurarak Karar Vermek

26 Yaşam stratejisi; Leonardo Da Vinci yaşamını Herşeyi öğrenmek mümkündür stratejisi çevresinde organize etmiştir. Ressam: Dünyada yapılmış en iyi resimler arasında yer alan Mona Lisa ve Son Yemek Mimar ve Heykeltraş Mucit: Uçan bir makine, bir helikopter, paraşüt, itfaiyecilerin kullandığı uzayan merdiven, dünyanın ilk dönen sahnesi Askeri Mühendis: Gerçekleri 400 yıl sonra ortaya çıkacak olan zırhlı tank, makineli tüfek, güdümlü mermi ve denizaltı planları Bilim Adamı: Kopernik ten 40 yıl önce güneşin hareket etmediğini ve dünyanın evrenin merkezi olmadığını not etmiş, Gallileo dan 60 yıl önce gök cisimlerini incelemek için iri bir büyüteç kullanılmasını önermiş; Newton dan 200 yıl önce her ağırlık mümkün olan en kısa yoldan merkeze doğru düşme eğilimindedir ve dünya yuvarlak olmak zorundadır diye yazmış; ve Darwin den 400 yıl önce insanlar tesadüfi durumlar dışında hayvanlardan farklı değildir diye yazarmış ve insanları maymunlarla aynı kategoriye koymuştur. Sporcu: Nalı eliyle bükebilecek düzeyde güç Leonardo Da Vinci nin 7 İlkesi 1. Merak ve sürekli öğrenme için araştırma: Bir şeyin nasıl çalıştığını öğrenmekle tatmin olmuyordu. Nedenini de bulmak istiyordu. İşte bu merakı onu bir teknisyenin ötesinde bir bilim adamına çevirmişti. 42 yaşında Latince öğrenmişti. Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Üstelik yepyeni birşeyler öğrenmek zihni zinde tutar. 2. Hatalardan ders alma arzusuyla bilgiyi test etme: Hatadan korkan, hata yapmayan ne iş yapar ne de yeni bir şey öğrenir. Çocukların hızlı öğrenmelerinin en önemli sebeplerinden biri hata yapmaktan korkmamalarıdır. 3. Deneyimlerini daha canlı hale getirmek için tüm duyularını kullanmaya çalışmak: İnsan duyma, koku alma, tatma, dokunma ve görme duyularını geliştirdikçe hayattan daha çok zevk alır, çevresini daha iyi algılar ve daha hızlı öğrenir. 4. Belirsizliği kucaklama arzusu: Şüpheleri olmayan bir insan çok az şey başarabilir. Belirsizlikle dost olmak ve şaşkınlığa dayanmayı öğrenmek değişimin hızlanarak arttığı dünyamızda önemli bir yetenek haline gelmektedir. 5. Beynin bütünüyle düşünmek: Günümüzde Tony Buzan tarafından popüler hale getirilen zihin haritaları yapma fikrini Leonardo bundan beş yüz yıl önce uyguluyordu. Olaylara beynin sağ ve sol tarafıyla birlikte yaklaşmak, nicesel olduğu kadar niteliksel olarak da algılamaya çalışmak insanı ve düşünceyi zenginleştirir. 6. Vücut ve zihin dengesini korumak ve geliştirmek: Goethe, Leonardo için Yakışıklı ve görkemli fiziğiyle, o insan mükemmeliyetinin bir modeli gibiydi. diye yazmıştır. Leonardo Floransa halkı arasında diğer özelliklerinin yanı sıra dengesi, zarafeti ve sporculuğu ile de tanınırdı. İnsanın kişisel sağlığı için gücünü ve becerikliliğini artırmak üzere düzenli olarak çalışması, onun hayatın başka alanlarındaki başarısına da katkıda bulunur. 7. Herşeyin birbiriyle ilişkisini araştırmak: Bir bütün, parçalarının toplamından büyüktür. Olayların ilişkilerini araştırmak sistematik düşünmeyi, bütünü daha iyi kavramayı getirir. Leonardo şöyle yazmıştı: Herşey herşeyden gelir, ve herşey herşeyden yapılmıştır, ve sonuçta herşey herşeye döner.

27 Türkiye için gelecek (2020) stratejisi; geleceği hazırlamayanlar, geleceği karşılarında bulurlar yılında Dünya Daha fazla küreselleşme Yerel farklılıklara daha fazla duyarlılık Ülke ve dünya yönetiminde, katılımcı mekanizmaların daha fazla kullanımı Bilgi üretmek, mal üretmekten daha değerli Bireyin yurttaş ve dünya vatandaşı olarak öneminin artışı 2020 yılında Türkiye AB üyesi, ekonomik ve siyasi istikrara sahip Daha çok üreten, uluslararası pazarlara satan, dünya markalarına sahip Daha küçük ancak daha etkin bir devlet yapısı Avrupa nın ve bölgenin güvenliğinde söz sahibi Avrupa ile Avrasya arasında enerji köprüsü Komşuları ile ilişkilerini ve ticaret hacmini önemli ölçüde geliştirmiş Turizm açısından dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında Sporda ve sanatta kendinden söz ettiren Bilimsel gelişmeye katkılar yapan Yaşam kalitesi ile en nitelikli dünya vatandaşlarının yaşamayı tercih ettikleri bir ülke Bir dünya markası Henüz global oyuncuların ele geçirmediği çevre ülkelerin pazarlarında hızla büyümek Ülkemizdeki sınırlı sermaye ve bilgi birikimini dünya boyutlarına getirebilmek Finansal sermaye kadar beyinleri de cezbetmek Ölçek ekonomilerini yakalayabilmek için şirket birleşmelerinin önündeki gerek kültürel, gerekse yapısal engelleri kaldırmak Öğrenmek ve yenilikçilik kavramlarının yaygınlaşmasını sağlamak Toplumsal yetkinliğimizi geliştirmek için, hem teknoloji eğitiminde, hem de eğitimde teknoloji kullanımında hızlı bir gelişmeyi gerçekleştirmek

28 Giriş Strateji Kavramı Senaryo Planlama Oyun Teorisi İş Dünyasında Strateji

29 Geleceği tahmin etmek hiç de kolay değil Gelecek söz konusu olunca konularının uzmanları bile yanılabiliyorlar Lord Kelvin Matermatikçi ve Mucit 1901 W. Right Öncü Pilot Radyonun her hangi bir geleceği yok Gelecek 50 yıl içinde insanoğlunun metal bir uçak ile uçma ihtimali yok 1932 A. Einstein Nükleer enerji üretebileceğimiz ile ilgili her hangi bir işaret yok 1943 T. Watson IBM CEO V. Bush ABD Genel Kurmay Bşk. L. Forest Katod tüpü mucidi 1977 K. Olsen Digital CEO Dünya pazarında sadece 5 bilgisayara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Amerikalıların kıtalar arası balistik füze hayalini konuşmaktan vazgeçeceklerini umarım Tüm gelişmelere rağmen, insanoğlu hiçbir zaman aya ayak basamayacaktır Bir bireyin kendine ait bir bilgisayarı olmasını istemesi için bir neden göremiyorum Senaryo Planlama geleceği tahmin etmek (ve hazırlıklı olmak) için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

30 Stratejik olarak fikri hazırlığı olanlar olayları takip etmek ve onlara tepki vermek yerine, onları yönlendirme fırsatını kazanıyorlar. Gerek geleceğin, gerekse mevcut ve potansiyel rakiplerin davranışlarındaki belirsizlikler stratejik planlamayı güçleştirir. Bu durumu aşmak için senaryo analizleri kullanılır. Senaryolar aracılığıyla, stratejik planlama yaratıcılığı teşvik eder. Kurumlarda stratejik planlamayı gerçekleştiren ekipler genellikle işle ilgili benzer bir zihinsel modele sahiptir. Genellikle strateji üretme sürecine katılacak kadar önemli! bir pozisyona gelmek için kurumda uzun zaman çalışmış olmak beklenir. Ancak, uzun zaman aynı ortamda bulunanların benzer deneyim birikimine sahip olmaları aralarındaki düşünsel farklılıkları da azaltır. Bu nedenle bazı kurumlar strateji geliştirme sürecine dışarıdan ve/veya kuruma yeni katılan farklı deneyimlere sahip kişileri de dahil ederler. Benimsenen stratejilerin değişik senaryolar karşısında esneklikleri test edilir. Belirlenen stratejilerle ilgili risklerin azaltılması için kaynak planlamasına olanak tanınır. Değişen şartlar karşısında adaptasyon hızı artar. Kurumsal öğrenme süreci hızlanır. Deneyimlerin yaşayarak öğrenme maliyetine katlanmadan kazanılmasına yarar. Uyarı sinyallerinin farkına vararak; süprizler önlenebilir, değişimlere ve şoklara daha kolay adapte olunarak, daha etkin şekilde davranılabilir. Çalışanların gelecek hakkında sürekli olarak düşünmeleri ve görüş alışverişinde bulunmaları sağlanır. Strateji çizerken önemli olan uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir. Miyamoto Musashi

31 Senaryo planlama yaklaşımının temel adımları. 1. Senaryo sorusunun ortaya çıkarılması: Senaryonun üzerine geliştirileceği doğru sorunun belirlenmesi gereklidir. Sorular; Olayların gelişimi ne şekilde olacak? Hangi olaylar bizi etkiler ve değişime zorlar? Hangi şartlar altıında başarılı olunabilir? Hangi şartlar altında aşırı risk alınmış olur? gibi olabilir. 2. Bilgi toplama: Bilim ve teknolojideki gelişmeler, rakip (düşman) hareketleri ve yetkinlikleri, toplumun algılamaları şekillendiren ve değiştiren gelişmeler, demografik gelişmeler şeklinde örneklenebilir. 3. Senaryonun kritik güçlerini tanımlamak: Senaryo oluşturmanın en önemli aşaması kritik güçleri tanımlamaktır. Bu faktörler, senaryonun başlangıç noktası olduğu kadar amaçlarından da biridir. Sosyal güçler, demografik gelişmeler, teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve olaylar, politik gelişmeler ve olaylar, çevresel gelişmeler incelenerek kritik güçler belirlenir. Normal şartlarda şirketlerin kritik güçler üzerindeki etkileri çok azdır veya hiç yoktur. Amaç kritik güçleri ve etkilerini anlamaktır. 4. Önceden tahmin edilebilir bileşenlerin ortaya çıkarılması: Bu bileşenler herhangi bir olaya bağlı olmaksızın ve hangi senaryo olursa olsun gerçekleşmesi kesin olan bileşenlerdir. Demografik gelişmeler yavaş geliştikleri için çoğunlukla, önceden tahmin edilebilen bileşenlerdir. Örneğin bir ülkedeki orta yaş nüfusun ne kadar olacağı bugünden belirlidir çünkü bu kişiler şu anda doğmuşlardır ve genç nüfusu oluşturmaktadırlar. 5. Kritik belirsizlikleri tanımlamak: Her planda kritik belirsizlikler mevcuttur. Senaryo planlamak için bunları aramak ve bunlara hazırlıklı olmak gereklidir. Kritik belirsizlikler genelikle önceden belirlenebilir bileşenler ile ilişkilidirler. Önceden belirlenebilir bileşenlerle ilgili varsayımlar sorgulanarak ortaya çıkarılabilirler. Kritik belirsizlikler; senaryo planlamadaki değişkenlerdir ve paralel olarak farklı senaryolar oluşturmak için temel oluştururlar. En önemli olan kritik belirsizlikleri belirlemek için kritik güçler iki kritere göre sıralanırlar. İlk adımda belirlenen noktanın başarılı olması için önemi ve belirsizlik seviyesi. Önemli olan bu iki kritere göre en önemli olan ve en belirsiz olan iki veya üç faktörü belirlemektir. 6. Senaryoları oluşturmak: Kritik belirsizliklerin uçlarda aldıkları şekillerde göre senaryolar yazılır.

32 Senaryolar farklı uçları ortaya koyar ve tartıştırırlar. Senaryolar dünya, sektörler ve şirketler gibi farklı boyutlar için geliştirilebilirler.

33 Birey Gobal Senaryo: 2020 yılında Dünya Dünyanın geleceği üzerine yapılan bir senaryo çalışmasında 2 kritik belirsizlik belirlenmiş ve bunların uç noktalarına göre senaryolar geliştirilmiştir. İlk belirsizlik toplum-birey ekseni, ikinci belirsizlik bütünleşme-parçalanma eksenidir. Dünya çalışan bireylerin oluşturduğu karmaşa içinde coğrafyadan çok, işe göre bölünmüştür. İletişim yanıltıcı ve kişileri daha güçlü göstermeye dayanmaktadır. Kuzey Amerika durgunlaşmış, eski sosyal ortamlar ortadan kalkmış, yeni medya ön plana çıkmış, sanat içselleşmiştir. Teknoloji küresel kültür haline gelmiştir. Avrupa toplumsal çözülmeler ve kişisel çekişmeler yüzünden harap hale gelmiştir. Rusya sıçrama gerçekleştirirken, Japonya daha fazla gelişememiştir. Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler her şeyin satıldığı pazarlar haline gelmişlerdir. Dünyada vatandaşlar değil tüketiciler vardır. Teknoloji tüketicilere sonsuz ölçüde kişiselleştirilmiş tercihler sunmaktadır. Oldukça gelişmiş ve pazarın isteklerini bilen şirketler oluşmuştur. Beyaz yakalı çalışanların işlerinin büyük bölümü bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. DIY sektörü ortadan kalkmıştır. Politika elektronik oylama anlamına gelmektedir. Hükümetler, şirketlerdir ve bu şirketlerin çok büyük kısmı özelleştirilmiştir. Güneydoğu Asya ve Çin kıyıları üretimin büyük kısmı yapmakta ve yarısını kendileri tüketmektedir. Latin Amerika bu üreticilerin şubesi konumundadır. Japonya daha zengin ve daha mutsuzdur. Rusya yeni dindar fanatikler ve mafya ile sorun yaratmaktadır. Amerika ve Avrupa büyük theme park lar haline gelmişlerdir. Bütünleşme Dünyanın gelişim hızı yavaşlamıştır. Yüksek suç oranları ve karmaşa ile geçen döneme tepki olarak, toplumsal değerler, bireysel değerlerin üstüne çıkmıştır. Küçülmüş ve dijitalize olmuş hükümetler bireylerin güvenini kazanmışlardır. Şirketler birey-sorumluluk programlarını, ekonomik çıkarlarına tercih etmektedirler. Online alışveriş şehir yaşantısını oldukça kolaylaştırmıştır. Kirli teknolojiler yasaklanmıştır. Az gelişmiş ülkeler, eğer başarabilirlerse daha temiz teknolojiler kullanmaya mecbur edilmiştir. Bu durum zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu daha da açmıştır. Avrupa da ikinci Rönesans başlamıştır. İslam dünyası gelişmiştir. Asya ve Latin Amerika, çevreciliği ve toplumculuğu çok dogmatik bulan genç nüfus için cankurtaran halini almışlardır. Genç nüfus bu bölgelerde bulunan ve enerjileri ile gelişimi sağladıkları serbest ekonomik alanlara yerleşmişlerdir. Kuzey Amerika nın bireyselliği azaldıkça, gelişimi de yavaşlamıştır. Dünya güçlü şehir devletlere ayrılmıştır. Avrupa 57 ülkeden oluşmaktadır. Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan, kara borsa devletleri haline gelmişlerdir. Vatandaşlar birbirlerini gözlemek ve korumak için sanal ağları ve veri tabanlarını kullanmaktadırlar. Ortalama yaşam süresi yükselmiş ve genel sağlık gelişmiştir. Hükümetler gelişmiş teknolojilerinin büyük kısmını halk yararına kullanmaktadırlar. Şirketler boyut olarak büyümelerine rağmen, vatandaşların belirlediği kurallara bağlı kalmaktadırlar. Fortune 5000 listesi yapılmaktadır. Holdingler, BM ve benzeri aktivitelerin sponsorluğunu yapmaktadırlar. Toplum Parçalanma (*) Lawrence Wilkinson - GBN

34 Sektörel Senaryo: Basın Yayın (Gazetecilik) Sektörü (1/3) Kritik Belirsizlikler Teknoloji Gazeteler ortadan kalkmayacaktır ancak sunuş şeklinde büyük değişiklikler beklenmelidir. Yakın gelecekte artık büyük baskı makinelerinin kullanılmaması söz konusu olabilir. Bilgisayar, cep telefonları, vb. gönderilmesinin ötesinde, haberlerin, basılı materyal isteyen kullanıcıların kişisel bilgisayarlarına bağlı yazıcılarına gönderilmesi artık mümkündür. Online Siteler Yerel Haberler Kişiselleştirilm iş Teslimat ve İçerik Gelir Modeli Güvenilirlik Online siteler, basılı gazete satınalan müşterilerin azalmasına neden olacak gibi düşünülmemelidir. Gerçekte gazeteye olan bağlılığı artırmaktadırlar. Online habercilik hep olacaktır. Bunu yapmayanlar, okuyucularını rakiplerine kaptırmış olarak, daha sonra geri kazanmak için daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaklardır. Yerel haberlerin derlenmesi ve aktarılması oldukça maliyetli bir aktivitedir ancak okuyucular, yakın çevrelerinde meydana gelen olaylara karşı daha ilgili ve duyarlıdırlar. Bu dengenin doğru şekilde tutturulması gereklidir. Günümüzde bazı gazeteler farklı bir ülkeden hazırlanabilecek kadar genel içerikli olarak çıkabilmektedirler. Tüketiciler tam olarak istedikleri haberleri almak konusuna daha fazla alışmaktadırlar. Bu beklentiler; aboneliğin tam bir haftalık değil, müşterinin istediği gün kombinasyonuna göre olması, müşterilerin sadece ilgi duydukları bölümleri teslim almaları, sadece okumak istedikleri köşe yazılarının yer alması şeklinde çeşitlendirilebilir. Bu şekilde hedef reklamlar da daha etkin kullanılabilir. Bedava dağıtılan gazeteler giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun paralelinde reklamcılar ile birlikte hareket eden, reklamların geri dönüş oranları ile ilgilenen ve tüketiciler ile reklam verenler arasındaki iletişimde daha fazla rol almaya başlayan gazeteler, gelirlerini klasik yöntemler dışında elde etmeye başlamaktadırlar. Kredibilite ve güven bir gazete için en kritik özellik olmayı sürdürmektedir. Birçok müşteri gazetenin markası ile güveni ilişkilendirmektedir ki bu yeni girişler için taklit edilemez bir özelliktir.

35 Sektörel Senaryo: Basın Yayın (Gazetecilik) Sektörü (2/3) Gazetenin Rolü ve Yerellik Eksenlerine göre Senaryolar Haber Düşük trajlı küçük lokal gazeteler çıkıyor Reklam olmadığı için az sayfa ile çıkıyor Eski büyük gazete grupları çok sayıda küçük gazetenin sahibi durumunda Gazeteler, kendi bölgelerinde gündemi belirleyecek kadar etkinler ancak ulusal bir etkileri yok, halk ulusal ve global konularda gazete dışında kalan medyalardan bilgi alıyor Global Gazeteler haber almak için kullanılmıyor Ulusal gazetecilikten çok sektörel gazetecilik gelişmiş, tüm ülkelerde aynı içerik ile yayınlanan büyük gazeteler mevcut. En büyük gazeteler News-soft, Daily-ford ve Sony-cronicals Alışverişin büyük kısmı on-line gazeteler aracılığı ile gerçekleşiyor, gazetelerin kendi uzmanlıkları dışında kalan konularda yazılar çok fazla çıkmıyor Haber anlamında hazırlanan yazılar, ürünler ile ilgili gizli mesajlar içerdiğinden gazeteler yerel hükümetler ile sorunlar yaşayabiliyor Lokal Reklam

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

E-ticaret. enterprise europe

E-ticaret. enterprise europe E-ticaret enterprise europe Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı