Stratejik Düşünme. İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Düşünme. İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies. ilkaygultas@gmail.com +90 543 646 86 55"

Transkript

1 Stratejik Düşünme İlkay GÜLTAŞ Head of Strategy & Business Development Al Bassam Group of Companies

2

3 Stratejik Düşünme Uzun vadeli Geleceği öngörme Farklı bakabilme

4 Strateji gelecek ile ilgilidir... Dolayısıyla Stratejik Düşünme gelecekle ilgili düşünmek anlamına gelir. Bugünkü bakış açınıza; büyük, derin ve uzun vadeyi ekleyerek genişletebilmeniz gerekmektedir

5 BÜYÜK Büyük resimle etkileşimimizin nasıl gerçekleştiğini biliyor muyuz?

6 DERİN Ne ölçüde derinlemesine yaptıklarımız sorguluyoruz? Geçmiş alışkanlıklarımızla mı çalışmaya ve karar vermeye devam ediyoruz? Bugünkü varsayımlarımız gelecekte de geçerli mi?

7 UZUN Ne ölçüde uzun vade düşünebiliyoruz? Seçeneklerimizin hedefi ne ölçüde ileriyi gösteriyor?

8 BELİRSİZLİK Yüksek Planlama Dönemi (3-5 yıl) Trend Lineer Gelecek bizim test edilmemiş varsayımlarla doğru olduğuna inandığımız noktadır. Düşük Lineer Gelecek Bugün ZAMAN Gelecek

9 BELİRSİZLİK Yüksek Planlama Dönemi (3-5 yıl) Alternatif Gelecekler Trend Düşük Lineer Gelecek Bugün ZAMAN Gelecek

10 BELİRSİZLİK Yüksek Planlama Dönemi (3-5 yıl) Ve sürprizler. Alternatif Gelecekler Trend Düşük Lineer Gelecek Bugün ZAMAN Gelecek

11 Gelecek Şekilleri Sürprizler Senaryo Muhtemel Tercih edilen Bugün Zaman Futures Cone developed by Clem Bezold

12 Giriş Strateji Kavramı Senaryo Planlama Oyun Teorisi İş Dünyasında Strateji

13 İnsan deneyimleri ile öğrenir denir ancak kritik olan başkalarının deneyimlerinden öğrenmektir.(bismarck) Bu durum, pratik uygulamanın gerektiği anda başarılı olabilmek için; 1. Daha önce yaşanmış deneyimlerden öğrenebilmek 2. Gerçek hayatta oluşabilecek durumları önceden canlandırabilmek 3. Çevre şartlarını ve rakipleri doğru veriler ile analiz edebilmek 4. Rakibin ne şekilde davranacağını önceden tahmin etmek, konularında uzmanlaşmayı gerektirmektedir.

14 Ancak sadece geçmiş deneyimleri anlayabilmek yetmez, geleceği ve olacakları mümkün olduğunca gerçekçi biçimde prova etmek gerekir. Senaryo kullanmak geleceği prova etmektir. Uyarıcı göstergelerin farkına vararak, senaryo gerçeklerini anlayarak; süprizler önlenebilir, değişimlere ve şoklara daha kolay adapte olunur, daha etkin davranılır. Planlama için senaryolar vazgeçilmezdir, çünkü gelecekte neler olacağını bugünden net olarak bilmek imkansızdır. Mevcut durumu matematiksel modeller ile ileriye taşıyan yöntemlerden farklı şekilde, değişik alternatiflerin değerlendirilmesine olanak sağlarlar. Senaryo planlamadan beklenen sonuç, geleceğin %100 doğru biçimde simüle edilmesi değil, gelecek hakkında sürekli olarak düşünülmesini ve görüş alışverişinde bulunulmasını sağlamaktır. Gelecekte, kapsamlı ve farklı ihtimallere yönelik verilecek kararların önceden test edilmesi, önemli rekabetçi üstünlükler sağlayacaktır. Senaryolar askeri alanda olduğu kadar iş dünyasında da (özellikle enerji firmaları tarafından) tercih edilen araçlar arasındadır. Dünyanın şu anda nasıl olduğunu değil, gelecekte nasıl olacağını hesaba katmadan doğru karar alamazsınız. - Isaac Asimov

15 Gelinebilecek en etkin noktalardan biri Oyun Teorisi ile rakibin hareketlerini önceden tahmin edebilmektir. Karar alma sürecinde rakiplerin olası hareketlerini gözönüne almak ve hatta bunları öngörebilmek önceden gerekli aksiyonları almak için olanak sağlamaktadır. Bu şekilde en doğru hareketleri yapabilme, aleyhimize gelişecek bir durumu değiştirmek için gerekli stratejik hamleler üretebilme imkanı oluşmaktadır.

16 Giriş Strateji Kavramı Senaryo Planlama Oyun Teorisi İş Dünyasında Strateji

17 STRATEJİ DEĞİL STRATEJİ Seçim Yapmak

18 Strateji ne yapılacağı kadar, neyin yapılmayacağına karar vermektir. Strateji, kelime anlamı itibarıyla latince yol, çizgi kavramından ve yönetimin başı anlamına gelmektedir. Sonuç alıcı harekatların planlaması ve yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Strateji hayatın her alanındadır, hedefi ve boyutu açısından dört seviyede kategorize edilebilir. Boyutları ve hedefleri farklı da olsa her şekilde, strateji, kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda tutarlı seçimler yaparak odaklanmaktır. Strateji ne yapılacağı kadar, neyin yapılmayacağına karar vermektir. Stratejinin Boyutu Ülke Stratejisi (Global Strateji) Askeri Strateji Şirket Stratejisi Bireysel Strateji Strateji Uygulamanın Önündeki Zorluklar Uzun vadeli planlama yapmak gerekiyor, dönemsel yönetimler farklı önceliklere sahip olabiliyorlar Tüm tarafların etkin koordinasyonunu sağlamak güç Hata yapmanın sonuçları ağır Tecrübe ile öğrenme imkanları limitli Alternatifler arasından tercih yapabilmek her zaman mümkün olmayabilir Stratejiyi uygulamaya alacak olan çalışanlar farklı yönlere hareket edebiliyorlar Stratejik düşünce konusunda yeterli bilinç yok

19 Önemli olan sadece hedeflerin ve stratejilerin varlığı değil, aynı zamanda etkin bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesidir. Strateji Strateji Oluştururken Strateji Uygularken Uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir Ne yapılacağı kadar, neyin yapılmayacağına karar vermektir Gelecekte başarılı olmak için geleceği hazırlamaktır Etkin bir süreç Farklı fonksiyonları biraraya getirmek Farklı bakış açılarına elde etmek Kararlarda uzlaşım sağlamak Bilgi dayalı karar vermek (Mevcut durum analizi) Liderin tutarlılığı Yaratıcılık Hız Yapının tamamına yayılması Sistematik olarak takip edilip, ölçülmesi Değişen şartlara göre güncellenmesi (Sadece kötü planlarda düzeltme ve değişikliklere ihtiyaç yoktur) Savaşa hazırlanırken planları her zaman gereksiz bulurum, ancak planlama vazgeçilmezdir. Dwight D. Eisenhower

20 Stratejik riskleri yönetmek üzere odaklanmak, bu risklerden en az etkilenmeyi sağlar. Stratejik Riskler Proje riski: Yeni ürün, yeni bir sistem, şirket evliliği Müşteri riski: Anahtar müşteriler, çok sınırlı sayıda müşteri, müşteri önceliklerinin değişmesi Değişim yönetimi riski: Üretim teknolojisi, ürün portföyü, iş modeli Rakip riski: Piyasa payı erozyonu, yeni rakipler, farklılaşma alanlarının azalması, küresel şirketler Marka değeri riski: Değerinin düşmesi, özünün kaybedilmesi (Samsung-Sony), olumsuzluklarla anılması Endüstri riski: Talep dalgalanmaları, tedarikçi pazarlık gücü, yatırım maliyetleri, düşük marjlar Durgunluk riski: Satış miktarı artarken, kârlılığın azalması, ekonomik durgunluk Riskleri Yönetmek İçin Riskleri tanı Değerlendir Alınacak tedbirlere ilişkin plan yap Risk takip sistemi kur Uyarı noktalarını belirle Risk önleyici yatırımlar yap Alınacak riskler ile ilgili bilinçli karar ver Başarılı Risk Yönetimi ile Sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısına sahip olunur Girişimcilik özelliği kaybedilmeden bilinçli risk alınabilir Sunulan bilgiler tutarlı olur Paydaşlarla iletişimde güven yaratılır Kurumsal itibar yükselir Odaklanma ortaya çıkan riskler nedeniyle kaybedilmez Uzun vadeli değer yaratma potansiyeli artar

21 Stratejik risklerin en önemlilerinden, proje risklerini yönetebilmek için; iletişim, işbirliği, paylaşım ve alternatiflerin test edilmesi gerekir. Gerçekçi bir başarı olasılığı belirlemek: Başlangıçta proje risklerinin olduğundan düşük görülmesi, bu risklerin yönetimini de güçleştiren bir durumdur. Aşırı iyimserlik, tedbir alma dürtüsünü azaltabilir. Birbirinden bağımsız beş ayrı adımdan oluşan bir projenin her adımındaki başarı olasılığı %90 olsa, projenin bütününde başarılı olma olasılığı %60 ın altında olur. Bu nedenle, her adım ile ilgili olasılığı artırabilecek adımları atmak projenin istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi için önemlidir. Kaynakları ve bu kaynakları nasıl harekete geçirebileceğini bilmek: Projelerin başarısı sadece beklenen sonucun elde edilmesine değil, aynı zamanda rakiplerden de önce elde edilmesine bağlıdır. Bu nedenle, hızlı hareket kabileyeti olan bir takım tarafından yönetilmesi gerekir. Hızlı hareket edebilmenin en temel gereksinimlerinden birisi de takımın tüm elemanları arasında güvenin tesis edilmesi ve iletişimin de hızlı olmasıdır. Belirsizliğin özellikle yüksek olduğu adımlarda alternatifleri eş zamanlı olarak oluşturmak: Elbette aynı anda bir kaç alternatife birden yatırım yapmak maliyetleri artırır. Ancak, stratejik projelerde alternatiflerin paralel olarak test edilmesinden vazgeçmek, projenin gecikmesine ve rakiplerin gerisinde kalmaya neden olabileceğinden daha büyük bir risk oluşturur. Bazı adımlar için taşeron kullanmak: Bu yöntem bir taraftan odaklanmayı sağlarken, aynı zamanda finansal risklerin de paylaşılmasına neden olur. Nitekim, özellikle riskli büyük yatırımların söz konusu olduğu projelerde işbirliklerine gitmek en sık kullanılan risk yönetim araçlarından birisidir. Tasarımda mükemmeli yakalamayı beklemeksizin prototiplerin sorgulayıcı ve zor beğenen müşteriler ile test etmek: Elde edilecek geri bidirimler genellikle projeye daha çok kaynak yatırmadan önce yanlışlardan dönülmesini ve sonuca daha hızlı erişilmesini sağlar.

22 Gittikçe karmaşıklaşan bir ortamda stratejik kararların doğru alınma ihtimalini yükseltebilecek araçlar daha sık kullanılıyor. Rekabette başarılı olmanın yolu bilgiye dayalı karar verme ve hızlı uygulamadan geçiyor. İnsanların ders dinleyerek ögrendiklerinin bir hafta sonra ancak %15'ini hatırlayabiliyor Vaka çalışmaları ile hatırlama süreleri uzuyor ve hatırlama oranı %30'lara çıkıyor Ancak en etkin öğrenme oyun yoluyla gerçekleşiyor Hatalardan ders almak da bir başka etkin öğrenme yöntemi. Stratejik hata maliyeti çok yüksek olabilir. Bu maliyetlere katlanmaksızın, değişik alternatifleri değerlendirmesine fırsatı Stratejik kararların hızı çok kritik. Piyasada birkaç dönemi yasayarak öğrenilebilecek bilgiler simülasyon modelleri ile birkaç saat içinde öğrenilebiliyor. Belirlenen bir stratejinin rakiplerin olası uygulamaları karşısındaki tutarlılığının test edilmesi için de simülasyon kullanılıyor. Böylelikle risk profili daha düşük stratejilerin geliştirilmesi sağlanabiliyor. Simülasyon, yöneticilerin verdikleri kararların kurumun sonuçları ve değeri üzerindeki etkilerini daha net algılamalarına da yardımcı oluyor. Simülasyon modelleri ile yapılan çalısmalar yöneticileri rakiplerin bakış açısı ile bakmaya zorluyor. Rakiplerini daha iyi tanıyan yöneticilerin onların stratejik hareketlerini daha hızlı ve daha iyi değerlendiriyor. Egitimde "just-in-time" kavramı özel bir önem tasıyor; çünkü eğitim sürecinden hemen sonra uygulama fırsatının yaratılması ögrenmeyi pekiştiriyor. Simülasyon modelleri böylesi fırsatların yaygın olarak yaratılmasına da yardımcı olabiliyor.

23 Stratejik konuşlanma; askeri gücün düşman karşısında nasıl yerleşeceğinden, ürünün süpermarket rafında nerede duracağına kadar geniş bir kavramdır. Lüks markaların dükkanların şehrin en yüksek kira gideri olan caddelerinde konuşlanması Marka imajı = Ürün + Satış noktalarının konumu ve tasarımı (Gilan-New York 5th Avenue) Sınırlı sayıda bulunan noktalara sahip olabilmek Büyük bir yerleşim birimine yakın konumda liman sahibi olmak önemli bir avantaj olurken, benzer bir konumda yeni bir limanın inşa edilmesi bu avantajın önemini azaltabiliyor. (TAV) Süpermarketlerdeki raf savaşları Markalı ürünler göz hizasındaki cazip raflar, jenerik ürünler en altta ve ulaşılması zor raflarda Benzin istasyonlarının birbirlerine yakın olmama zorunluluğu, kavşaklarda yer alan istasyonların transferleri Kamu otoritesinin kararlarının önemli rant yaratma veya kuralları değiştirerek kazananları değiştirebilme yetkisi stratejik konuşlandırma avantajı karşısındaki en önemli risklerden birisidir. Sadece fiziki konumlamayla değil, aynı zamanda sosyal değişimlerle de etkilenebiliyor (İstanbul Cihangir) Zamanlama da önemli, değeri yükselen bir alanda ilk yatırım yapanlar en çok kazananlar oluyor (Çeşme Alaçatı) Sadece fiziksel alanda değil, internet gibi sanal alanda da önemli (Google da ön sıra, kısa alan adları)

24 Yaratıcı stratejiler üretebilmek için müşteri gözüyle (karşı taraftan) bakmak, piyano ve strateji Piyano, Mozart tan bu yana pek de değişmeyen keyifli ve dayanıklılığı yüksek bir müzik aleti. Piyano öğrenenlerin çoğu, daha yüksek bir modele geçişi gerekli kılacak beceri seviyesine ulaşamıyorlar, bu nedenle piyano bir kez satın alındığında nesiller boyu yenilenmiyor. Dünyada yaklaşık 40 milyon piyano var. Büyük çabalar sonucu piyano pazarının %40 ını eline geçirerek lider olan Yamaha, pazarın her sene %10 küçüldüğüne şahit oluyor. Yamaha nın başkanı olarak ne yapardınız? Müşteriler incelendiğinde; 40 milyon piyano, çoğunluğu köşede kalmış mobilya konumunda Öğrenme sabrını ve disiplinini gösterememiş pişman müşteriler Böyle bir ortamda ne kadar iyi piyano üretimi sağlanırsa sağlansın, yeni ürün satmak oldukça güç Değer, yeni piyano satarak değil, mevcutların farklı kullanımını sağlayarak gerçekleştirilebilir Milyonlarca evdeki pek kullanılmayan piyanolar, sahiplerine en ünlü piyanistleri kendi evlerinde dinleme fırsatı verebilirdi! Yamaha, tuşlara 92 farklı hız ve güçte dokunma becerisini tanıyacak bir teknoloji geliştirdi. Bu sayede evinde piyanosu olanlar Mozart ı resital vermek üzere evlerine davet edebilecek teknolojiye sahip oluyorlardı. Bir anda 40 milyon piyanonun her biri için $2.500 lık yeni bir ürün pazarlama fırsatı yaratılmış oldu. Pazar başka açılardan da büyüdü: Bakım ve akord pazarı, piyano dersleri, video eğitim kasetleri, vb. Bu yaklaşımın gelişmesiyle, dijital müzik aletleri pazarı oluştu. Bugün dijital piyano pazarı klasik piyano pazarından çok daha büyük. Çünkü, dijital müzik aletlerinin kullanım çeşitliliği, öğrenme kolaylığı ve maliyetleri müşteriler için daha cazip.

25 Pazarlıkta strateji; hayatta olduğu gibi pazarlık ta da şans hazırlıklı olanlara güler. Karar alma konusundaki 4 temel bilimsel yaklaşım Karar analizleri Analitik yaklaşıma sahip bir karar vericinin nasıl karar vereceği Davranışsal karar teorisi Insanların psikolojik olarak nasıl karar verdikleri Oyun teorisi Bilgili ve rasyonel insanların birbirlerini etkileyen sıralı kararları nasıl verecekleri Pazarlık analizleri Bilgili insanların birlikte nasıl karar verebilecekleri Pazarlık Süreci Öncesi Sorular Pazarlık yapılmalı mıdır? Pazarlık kiminle yapılmalıdır? Pazarlık ne zaman başlamalıdır? Hakem gibi bir destek istenecek midir? Hangi pazarlık stili benimsenmelidir? Sonuçta uzlaşma olmazsa ne yapılmalıdır? Anlaşmazlığın sonucunda hukuki sürece başvurulacak mıdır? Pazarlık Hazırlıkları Problemi Tanımlamak Pazarlığın Hedeflerini Belirlemek Alternatifler Üretmek Alternatiflerin Potansiyel Sonuçlarını Değerlendirmek Canı elma yemek isteyen birisi için aynı fiyattaki bir elma ile portakal aynı değerde olamayabilir 1/1000 olasılıkla YTL çıkacak bir piyango biletiyle YTL arasındaki tercih de kişiye göre farklı olabilir. Elde Edilen ile Vazgeçilen Arasında Denge Kurarak Karar Vermek

26 Yaşam stratejisi; Leonardo Da Vinci yaşamını Herşeyi öğrenmek mümkündür stratejisi çevresinde organize etmiştir. Ressam: Dünyada yapılmış en iyi resimler arasında yer alan Mona Lisa ve Son Yemek Mimar ve Heykeltraş Mucit: Uçan bir makine, bir helikopter, paraşüt, itfaiyecilerin kullandığı uzayan merdiven, dünyanın ilk dönen sahnesi Askeri Mühendis: Gerçekleri 400 yıl sonra ortaya çıkacak olan zırhlı tank, makineli tüfek, güdümlü mermi ve denizaltı planları Bilim Adamı: Kopernik ten 40 yıl önce güneşin hareket etmediğini ve dünyanın evrenin merkezi olmadığını not etmiş, Gallileo dan 60 yıl önce gök cisimlerini incelemek için iri bir büyüteç kullanılmasını önermiş; Newton dan 200 yıl önce her ağırlık mümkün olan en kısa yoldan merkeze doğru düşme eğilimindedir ve dünya yuvarlak olmak zorundadır diye yazmış; ve Darwin den 400 yıl önce insanlar tesadüfi durumlar dışında hayvanlardan farklı değildir diye yazarmış ve insanları maymunlarla aynı kategoriye koymuştur. Sporcu: Nalı eliyle bükebilecek düzeyde güç Leonardo Da Vinci nin 7 İlkesi 1. Merak ve sürekli öğrenme için araştırma: Bir şeyin nasıl çalıştığını öğrenmekle tatmin olmuyordu. Nedenini de bulmak istiyordu. İşte bu merakı onu bir teknisyenin ötesinde bir bilim adamına çevirmişti. 42 yaşında Latince öğrenmişti. Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Üstelik yepyeni birşeyler öğrenmek zihni zinde tutar. 2. Hatalardan ders alma arzusuyla bilgiyi test etme: Hatadan korkan, hata yapmayan ne iş yapar ne de yeni bir şey öğrenir. Çocukların hızlı öğrenmelerinin en önemli sebeplerinden biri hata yapmaktan korkmamalarıdır. 3. Deneyimlerini daha canlı hale getirmek için tüm duyularını kullanmaya çalışmak: İnsan duyma, koku alma, tatma, dokunma ve görme duyularını geliştirdikçe hayattan daha çok zevk alır, çevresini daha iyi algılar ve daha hızlı öğrenir. 4. Belirsizliği kucaklama arzusu: Şüpheleri olmayan bir insan çok az şey başarabilir. Belirsizlikle dost olmak ve şaşkınlığa dayanmayı öğrenmek değişimin hızlanarak arttığı dünyamızda önemli bir yetenek haline gelmektedir. 5. Beynin bütünüyle düşünmek: Günümüzde Tony Buzan tarafından popüler hale getirilen zihin haritaları yapma fikrini Leonardo bundan beş yüz yıl önce uyguluyordu. Olaylara beynin sağ ve sol tarafıyla birlikte yaklaşmak, nicesel olduğu kadar niteliksel olarak da algılamaya çalışmak insanı ve düşünceyi zenginleştirir. 6. Vücut ve zihin dengesini korumak ve geliştirmek: Goethe, Leonardo için Yakışıklı ve görkemli fiziğiyle, o insan mükemmeliyetinin bir modeli gibiydi. diye yazmıştır. Leonardo Floransa halkı arasında diğer özelliklerinin yanı sıra dengesi, zarafeti ve sporculuğu ile de tanınırdı. İnsanın kişisel sağlığı için gücünü ve becerikliliğini artırmak üzere düzenli olarak çalışması, onun hayatın başka alanlarındaki başarısına da katkıda bulunur. 7. Herşeyin birbiriyle ilişkisini araştırmak: Bir bütün, parçalarının toplamından büyüktür. Olayların ilişkilerini araştırmak sistematik düşünmeyi, bütünü daha iyi kavramayı getirir. Leonardo şöyle yazmıştı: Herşey herşeyden gelir, ve herşey herşeyden yapılmıştır, ve sonuçta herşey herşeye döner.

27 Türkiye için gelecek (2020) stratejisi; geleceği hazırlamayanlar, geleceği karşılarında bulurlar yılında Dünya Daha fazla küreselleşme Yerel farklılıklara daha fazla duyarlılık Ülke ve dünya yönetiminde, katılımcı mekanizmaların daha fazla kullanımı Bilgi üretmek, mal üretmekten daha değerli Bireyin yurttaş ve dünya vatandaşı olarak öneminin artışı 2020 yılında Türkiye AB üyesi, ekonomik ve siyasi istikrara sahip Daha çok üreten, uluslararası pazarlara satan, dünya markalarına sahip Daha küçük ancak daha etkin bir devlet yapısı Avrupa nın ve bölgenin güvenliğinde söz sahibi Avrupa ile Avrasya arasında enerji köprüsü Komşuları ile ilişkilerini ve ticaret hacmini önemli ölçüde geliştirmiş Turizm açısından dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında Sporda ve sanatta kendinden söz ettiren Bilimsel gelişmeye katkılar yapan Yaşam kalitesi ile en nitelikli dünya vatandaşlarının yaşamayı tercih ettikleri bir ülke Bir dünya markası Henüz global oyuncuların ele geçirmediği çevre ülkelerin pazarlarında hızla büyümek Ülkemizdeki sınırlı sermaye ve bilgi birikimini dünya boyutlarına getirebilmek Finansal sermaye kadar beyinleri de cezbetmek Ölçek ekonomilerini yakalayabilmek için şirket birleşmelerinin önündeki gerek kültürel, gerekse yapısal engelleri kaldırmak Öğrenmek ve yenilikçilik kavramlarının yaygınlaşmasını sağlamak Toplumsal yetkinliğimizi geliştirmek için, hem teknoloji eğitiminde, hem de eğitimde teknoloji kullanımında hızlı bir gelişmeyi gerçekleştirmek

28 Giriş Strateji Kavramı Senaryo Planlama Oyun Teorisi İş Dünyasında Strateji

29 Geleceği tahmin etmek hiç de kolay değil Gelecek söz konusu olunca konularının uzmanları bile yanılabiliyorlar Lord Kelvin Matermatikçi ve Mucit 1901 W. Right Öncü Pilot Radyonun her hangi bir geleceği yok Gelecek 50 yıl içinde insanoğlunun metal bir uçak ile uçma ihtimali yok 1932 A. Einstein Nükleer enerji üretebileceğimiz ile ilgili her hangi bir işaret yok 1943 T. Watson IBM CEO V. Bush ABD Genel Kurmay Bşk. L. Forest Katod tüpü mucidi 1977 K. Olsen Digital CEO Dünya pazarında sadece 5 bilgisayara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Amerikalıların kıtalar arası balistik füze hayalini konuşmaktan vazgeçeceklerini umarım Tüm gelişmelere rağmen, insanoğlu hiçbir zaman aya ayak basamayacaktır Bir bireyin kendine ait bir bilgisayarı olmasını istemesi için bir neden göremiyorum Senaryo Planlama geleceği tahmin etmek (ve hazırlıklı olmak) için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

30 Stratejik olarak fikri hazırlığı olanlar olayları takip etmek ve onlara tepki vermek yerine, onları yönlendirme fırsatını kazanıyorlar. Gerek geleceğin, gerekse mevcut ve potansiyel rakiplerin davranışlarındaki belirsizlikler stratejik planlamayı güçleştirir. Bu durumu aşmak için senaryo analizleri kullanılır. Senaryolar aracılığıyla, stratejik planlama yaratıcılığı teşvik eder. Kurumlarda stratejik planlamayı gerçekleştiren ekipler genellikle işle ilgili benzer bir zihinsel modele sahiptir. Genellikle strateji üretme sürecine katılacak kadar önemli! bir pozisyona gelmek için kurumda uzun zaman çalışmış olmak beklenir. Ancak, uzun zaman aynı ortamda bulunanların benzer deneyim birikimine sahip olmaları aralarındaki düşünsel farklılıkları da azaltır. Bu nedenle bazı kurumlar strateji geliştirme sürecine dışarıdan ve/veya kuruma yeni katılan farklı deneyimlere sahip kişileri de dahil ederler. Benimsenen stratejilerin değişik senaryolar karşısında esneklikleri test edilir. Belirlenen stratejilerle ilgili risklerin azaltılması için kaynak planlamasına olanak tanınır. Değişen şartlar karşısında adaptasyon hızı artar. Kurumsal öğrenme süreci hızlanır. Deneyimlerin yaşayarak öğrenme maliyetine katlanmadan kazanılmasına yarar. Uyarı sinyallerinin farkına vararak; süprizler önlenebilir, değişimlere ve şoklara daha kolay adapte olunarak, daha etkin şekilde davranılabilir. Çalışanların gelecek hakkında sürekli olarak düşünmeleri ve görüş alışverişinde bulunmaları sağlanır. Strateji çizerken önemli olan uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir. Miyamoto Musashi

31 Senaryo planlama yaklaşımının temel adımları. 1. Senaryo sorusunun ortaya çıkarılması: Senaryonun üzerine geliştirileceği doğru sorunun belirlenmesi gereklidir. Sorular; Olayların gelişimi ne şekilde olacak? Hangi olaylar bizi etkiler ve değişime zorlar? Hangi şartlar altıında başarılı olunabilir? Hangi şartlar altında aşırı risk alınmış olur? gibi olabilir. 2. Bilgi toplama: Bilim ve teknolojideki gelişmeler, rakip (düşman) hareketleri ve yetkinlikleri, toplumun algılamaları şekillendiren ve değiştiren gelişmeler, demografik gelişmeler şeklinde örneklenebilir. 3. Senaryonun kritik güçlerini tanımlamak: Senaryo oluşturmanın en önemli aşaması kritik güçleri tanımlamaktır. Bu faktörler, senaryonun başlangıç noktası olduğu kadar amaçlarından da biridir. Sosyal güçler, demografik gelişmeler, teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve olaylar, politik gelişmeler ve olaylar, çevresel gelişmeler incelenerek kritik güçler belirlenir. Normal şartlarda şirketlerin kritik güçler üzerindeki etkileri çok azdır veya hiç yoktur. Amaç kritik güçleri ve etkilerini anlamaktır. 4. Önceden tahmin edilebilir bileşenlerin ortaya çıkarılması: Bu bileşenler herhangi bir olaya bağlı olmaksızın ve hangi senaryo olursa olsun gerçekleşmesi kesin olan bileşenlerdir. Demografik gelişmeler yavaş geliştikleri için çoğunlukla, önceden tahmin edilebilen bileşenlerdir. Örneğin bir ülkedeki orta yaş nüfusun ne kadar olacağı bugünden belirlidir çünkü bu kişiler şu anda doğmuşlardır ve genç nüfusu oluşturmaktadırlar. 5. Kritik belirsizlikleri tanımlamak: Her planda kritik belirsizlikler mevcuttur. Senaryo planlamak için bunları aramak ve bunlara hazırlıklı olmak gereklidir. Kritik belirsizlikler genelikle önceden belirlenebilir bileşenler ile ilişkilidirler. Önceden belirlenebilir bileşenlerle ilgili varsayımlar sorgulanarak ortaya çıkarılabilirler. Kritik belirsizlikler; senaryo planlamadaki değişkenlerdir ve paralel olarak farklı senaryolar oluşturmak için temel oluştururlar. En önemli olan kritik belirsizlikleri belirlemek için kritik güçler iki kritere göre sıralanırlar. İlk adımda belirlenen noktanın başarılı olması için önemi ve belirsizlik seviyesi. Önemli olan bu iki kritere göre en önemli olan ve en belirsiz olan iki veya üç faktörü belirlemektir. 6. Senaryoları oluşturmak: Kritik belirsizliklerin uçlarda aldıkları şekillerde göre senaryolar yazılır.

32 Senaryolar farklı uçları ortaya koyar ve tartıştırırlar. Senaryolar dünya, sektörler ve şirketler gibi farklı boyutlar için geliştirilebilirler.

33 Birey Gobal Senaryo: 2020 yılında Dünya Dünyanın geleceği üzerine yapılan bir senaryo çalışmasında 2 kritik belirsizlik belirlenmiş ve bunların uç noktalarına göre senaryolar geliştirilmiştir. İlk belirsizlik toplum-birey ekseni, ikinci belirsizlik bütünleşme-parçalanma eksenidir. Dünya çalışan bireylerin oluşturduğu karmaşa içinde coğrafyadan çok, işe göre bölünmüştür. İletişim yanıltıcı ve kişileri daha güçlü göstermeye dayanmaktadır. Kuzey Amerika durgunlaşmış, eski sosyal ortamlar ortadan kalkmış, yeni medya ön plana çıkmış, sanat içselleşmiştir. Teknoloji küresel kültür haline gelmiştir. Avrupa toplumsal çözülmeler ve kişisel çekişmeler yüzünden harap hale gelmiştir. Rusya sıçrama gerçekleştirirken, Japonya daha fazla gelişememiştir. Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler her şeyin satıldığı pazarlar haline gelmişlerdir. Dünyada vatandaşlar değil tüketiciler vardır. Teknoloji tüketicilere sonsuz ölçüde kişiselleştirilmiş tercihler sunmaktadır. Oldukça gelişmiş ve pazarın isteklerini bilen şirketler oluşmuştur. Beyaz yakalı çalışanların işlerinin büyük bölümü bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. DIY sektörü ortadan kalkmıştır. Politika elektronik oylama anlamına gelmektedir. Hükümetler, şirketlerdir ve bu şirketlerin çok büyük kısmı özelleştirilmiştir. Güneydoğu Asya ve Çin kıyıları üretimin büyük kısmı yapmakta ve yarısını kendileri tüketmektedir. Latin Amerika bu üreticilerin şubesi konumundadır. Japonya daha zengin ve daha mutsuzdur. Rusya yeni dindar fanatikler ve mafya ile sorun yaratmaktadır. Amerika ve Avrupa büyük theme park lar haline gelmişlerdir. Bütünleşme Dünyanın gelişim hızı yavaşlamıştır. Yüksek suç oranları ve karmaşa ile geçen döneme tepki olarak, toplumsal değerler, bireysel değerlerin üstüne çıkmıştır. Küçülmüş ve dijitalize olmuş hükümetler bireylerin güvenini kazanmışlardır. Şirketler birey-sorumluluk programlarını, ekonomik çıkarlarına tercih etmektedirler. Online alışveriş şehir yaşantısını oldukça kolaylaştırmıştır. Kirli teknolojiler yasaklanmıştır. Az gelişmiş ülkeler, eğer başarabilirlerse daha temiz teknolojiler kullanmaya mecbur edilmiştir. Bu durum zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu daha da açmıştır. Avrupa da ikinci Rönesans başlamıştır. İslam dünyası gelişmiştir. Asya ve Latin Amerika, çevreciliği ve toplumculuğu çok dogmatik bulan genç nüfus için cankurtaran halini almışlardır. Genç nüfus bu bölgelerde bulunan ve enerjileri ile gelişimi sağladıkları serbest ekonomik alanlara yerleşmişlerdir. Kuzey Amerika nın bireyselliği azaldıkça, gelişimi de yavaşlamıştır. Dünya güçlü şehir devletlere ayrılmıştır. Avrupa 57 ülkeden oluşmaktadır. Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan, kara borsa devletleri haline gelmişlerdir. Vatandaşlar birbirlerini gözlemek ve korumak için sanal ağları ve veri tabanlarını kullanmaktadırlar. Ortalama yaşam süresi yükselmiş ve genel sağlık gelişmiştir. Hükümetler gelişmiş teknolojilerinin büyük kısmını halk yararına kullanmaktadırlar. Şirketler boyut olarak büyümelerine rağmen, vatandaşların belirlediği kurallara bağlı kalmaktadırlar. Fortune 5000 listesi yapılmaktadır. Holdingler, BM ve benzeri aktivitelerin sponsorluğunu yapmaktadırlar. Toplum Parçalanma (*) Lawrence Wilkinson - GBN

34 Sektörel Senaryo: Basın Yayın (Gazetecilik) Sektörü (1/3) Kritik Belirsizlikler Teknoloji Gazeteler ortadan kalkmayacaktır ancak sunuş şeklinde büyük değişiklikler beklenmelidir. Yakın gelecekte artık büyük baskı makinelerinin kullanılmaması söz konusu olabilir. Bilgisayar, cep telefonları, vb. gönderilmesinin ötesinde, haberlerin, basılı materyal isteyen kullanıcıların kişisel bilgisayarlarına bağlı yazıcılarına gönderilmesi artık mümkündür. Online Siteler Yerel Haberler Kişiselleştirilm iş Teslimat ve İçerik Gelir Modeli Güvenilirlik Online siteler, basılı gazete satınalan müşterilerin azalmasına neden olacak gibi düşünülmemelidir. Gerçekte gazeteye olan bağlılığı artırmaktadırlar. Online habercilik hep olacaktır. Bunu yapmayanlar, okuyucularını rakiplerine kaptırmış olarak, daha sonra geri kazanmak için daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaklardır. Yerel haberlerin derlenmesi ve aktarılması oldukça maliyetli bir aktivitedir ancak okuyucular, yakın çevrelerinde meydana gelen olaylara karşı daha ilgili ve duyarlıdırlar. Bu dengenin doğru şekilde tutturulması gereklidir. Günümüzde bazı gazeteler farklı bir ülkeden hazırlanabilecek kadar genel içerikli olarak çıkabilmektedirler. Tüketiciler tam olarak istedikleri haberleri almak konusuna daha fazla alışmaktadırlar. Bu beklentiler; aboneliğin tam bir haftalık değil, müşterinin istediği gün kombinasyonuna göre olması, müşterilerin sadece ilgi duydukları bölümleri teslim almaları, sadece okumak istedikleri köşe yazılarının yer alması şeklinde çeşitlendirilebilir. Bu şekilde hedef reklamlar da daha etkin kullanılabilir. Bedava dağıtılan gazeteler giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun paralelinde reklamcılar ile birlikte hareket eden, reklamların geri dönüş oranları ile ilgilenen ve tüketiciler ile reklam verenler arasındaki iletişimde daha fazla rol almaya başlayan gazeteler, gelirlerini klasik yöntemler dışında elde etmeye başlamaktadırlar. Kredibilite ve güven bir gazete için en kritik özellik olmayı sürdürmektedir. Birçok müşteri gazetenin markası ile güveni ilişkilendirmektedir ki bu yeni girişler için taklit edilemez bir özelliktir.

35 Sektörel Senaryo: Basın Yayın (Gazetecilik) Sektörü (2/3) Gazetenin Rolü ve Yerellik Eksenlerine göre Senaryolar Haber Düşük trajlı küçük lokal gazeteler çıkıyor Reklam olmadığı için az sayfa ile çıkıyor Eski büyük gazete grupları çok sayıda küçük gazetenin sahibi durumunda Gazeteler, kendi bölgelerinde gündemi belirleyecek kadar etkinler ancak ulusal bir etkileri yok, halk ulusal ve global konularda gazete dışında kalan medyalardan bilgi alıyor Global Gazeteler haber almak için kullanılmıyor Ulusal gazetecilikten çok sektörel gazetecilik gelişmiş, tüm ülkelerde aynı içerik ile yayınlanan büyük gazeteler mevcut. En büyük gazeteler News-soft, Daily-ford ve Sony-cronicals Alışverişin büyük kısmı on-line gazeteler aracılığı ile gerçekleşiyor, gazetelerin kendi uzmanlıkları dışında kalan konularda yazılar çok fazla çıkmıyor Haber anlamında hazırlanan yazılar, ürünler ile ilgili gizli mesajlar içerdiğinden gazeteler yerel hükümetler ile sorunlar yaşayabiliyor Lokal Reklam

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 42,35 Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,70 Katılım Emeklilik Fon Büyüklüğü (milyon TL)

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 42,35 Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,70 Katılım Emeklilik Fon Büyüklüğü (milyon TL) Temmuz 15 Güncel Ekonomik Yorum Haziran ayı bir önceki ayın benzeri şekilde geçmekle beraber seçimlerin ve siyasi durumun finansal piyasalar açısından ne denli önemli ve belirleyici olduğunu birkez daha

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012 Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review 90 yıldır yönetime yön veriyor, yol gösteriyor ve iş dünyasının temel sorunlarına pratik ve reel çözümler sunuyor. İş dünyasını yaratma,

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Mağazanızın içinde olduğu AVM ve AVM deki konumu ne kadar doğru?

Mağazanızın içinde olduğu AVM ve AVM deki konumu ne kadar doğru? Mağazanızın içinde olduğu AVM ve AVM deki konumu ne kadar doğru? Paranın icadından AVM lere Ticaret, insanlık tarihi kadar eskidir, yalnızca araçlar değişmiştir. Kullanılan araçlarla beraber, ticaretin

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012 Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review 90 yıldır yönetime yön veriyor, yol gösteriyor ve iş dünyasının temel sorunlarına pratik ve reel çözümler sunuyor. İş dünyasını yaratma,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Ön Eleme Vakası. 7 Mart 2016. 2016 Quattro Business Consulting Tüm Hakları Saklıdır

Ön Eleme Vakası. 7 Mart 2016. 2016 Quattro Business Consulting Tüm Hakları Saklıdır Ön Eleme Vakası 7 Mart 2016 2016 Quattro Business Consulting Tüm Hakları Saklıdır Ön Eleme Vakası (1/2) Perakende mağazacılığı alanında faaliyet gösteren firmaya yaklaşık bir sene önce katılmıştı İlknur.

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Sosyal medya, bir benlik inşası, benlik sunumu ve paylaşımı ortamıdır. Sosyal medya, bir sosyalleşme

Detaylı

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor.

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. 1922 den beri dünyanın pek çok ülkesinde, farklı edisyonları ile milyonlarca okura ulaşan Harvard

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Master Tanıtım Sunumu

Master Tanıtım Sunumu Master İstanbul, 08/09/2015 INNOTE NEDiR? INNOTE NASIL ÇALISIR? NEDEN INNOTE? INNOTE ÖZELLiKLERi? INNOTE EKRAN GÖRÜNTÜLERi INNOTE NEDiR? Web tabanlı online bir sistemdir. Fikir yönetiminin daha hızlı

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65 AĞUSTOS 15 Güncel Ekonomik Yorum Türkiye geçen ay sürecinde finansal piyasalar açısından kendi özelinde iç siyasal dengenin kurulamaması kaynaklı olarak yatırımcıların risk algısının artmasıyla volatil

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM... 3... 5... 7... 9...11...13...15...17...19 HAKKIMIZDA Türkiye nin finans

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,75. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,85 152,31

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,75. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,85 152,31 EYLÜL 15 Güncel Ekonomik Yorum Ağustos ayı içinde Türkiye kendi özeli başta olmak üzere dış etkenlerin de piyasalara etkisi ile sert inişli günleri yaşayarak geçirmiştir. Koalisyon çabalarının sonuçsuz

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü 2 Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Gelişmiş akustik uzmanlık Tasarımda ve elektro-akustik teknolojisinde 60 yıldan fazla deneyime

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 46,15. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 2,01

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 46,15. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 2,01 KASIM 15 Güncel Ekonomik Yorum Ekim ayı, seçim sonrası döneme bakıldığında esasen geçen sürede dillendirilmeyen tek parti iktidarı ihtimalinin daha fazla olduğu ve hissedildiği bir ay olmakla birlikte

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı