>>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0( <" name="description"> >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0( <">

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( :;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,"

Transkript

1 ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, ( '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( :;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, (01 2, 5,, ( 9, :(,, ( 96: 3=3( 96: 9>>>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0( < 3? ( 3 '( 4( 5 +,%B ( 25 (,0, (, 1 A?., 3( >>>1010,1 C ' 01 D!, ' 89!':; ( 3 80 ; 3,( 96: 1 D 9!': (3( 3 1 D E(F,E 2,3G, 8E F,;) G G < F, D 5 G. D C H( F, ) G, 4, 3 3?., '( 4( 5 +,%-I ( 2 < <,, <. 0 >>>1010,1 C ' 3 96: 9!': ( 0 01 '(4(' 1 '( )<)#G' (711

2 ! " # $ #" $ / 7< 3 ) G3 < 3 G3 J(,, < (3 3 / 11/"11 C 60.(, 6 3) G, ( (, 3, ( "/ (62,((, 3, ( $/ C 60 ( ( 3,( ( (,( -/ 6 ( ( 3,( ( (,( I/ "I"1 (< D ( (, ( K/ '( 4(. (( '( 4( )G ' J23220 G,, D. ( 9) G G '< :, ( B/ D ()D ( 30 03, / 11/"11 = ( / " 3 ( (, / 21*1) '( 4( 21*1 A 20 ) 5, (! ' L 6 3 3: " : $5 0 9 : 5 0 9C 0 ( 3. :5 0:9G <:"5 0: ,, 9 K5 0 9A ( : 5 0 9C : : "5 0 9 I50 ( ( 9G < 3:$ D <: B5 0 / '( 4( 3 D C 0 D M( 3 M G( D 0 < 9M0 4,: 3, ( 33, ( "/ D 5 2, 3 < 9 C<D :. $/ '( 4(. ( < ( 53 -/ '5 +,%K'( 2 K1 6 ( < ( ) I/ '(4(5 = = 3B=KB( "1 3, 2 F A C, 3,3(. 3L K/ '4D C 0C60M(( ( 0 (3.(, ( 3

3 B/ 220 " -3" I16 C60M( (3.(, ( (3 / G2 A % )HF#!NC)HF'7#!NCGOM6'7+7DCC711 ' () )HF'7 J )<)# G' ( 7, 5! "# $%5 ' ()'*1 +,%- +./ ) (0 2, 5, (,( 3(. ( 3 ((, ( 3 ( & " ;A <,,( ((1 ;A, <,( ( (1 '(')('*+ 8O(; 0;A(,,( ((1 ;2,,(<0, 3,,( ((182(,3,( < ; '(')('* + 8O(; &#!" #! ;23 ;+ 0;7/+, ;((,, ;J /+(, #, # % % - +,% 87;) 8; 8; 3( 80;, <1 8; 3 8; < <(1

4 BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. ANASÖZLEMESNN DETRLMES HAKKINDA TASARI ESK EKL Maksat ve Mevzu : Madde : 3 irketin amaç ve konusu balıca unlardır: A- Alaımlı ve alaımsız çelik, pik ve sfero malzemelerden sanayinin gereksinimi olan döküm parçalarını üretmek, üretilen parçaları ilemek, B- Çimento, toprak ve madencilik sanayii için galeler, ringler, dililer, deirmenler ve deirmen parçaları ve kırıcı parçaları üretmek, C- Enerji santralları için Francis- Pelton, Kaplan türbin çarkları, labirentler, türbin kapakları ve çeitli çelik konstrüksiyon aksam üretmek, D- Çelik Fabrikaları için curuf potaları, hadde gövde ve merdaneleri üretimi, E- Çeitli tip Kelebek ve Küresel vanalar üretimi, F- Otomotiv sanayii için pres kalıpları üretmek, G- Gemi ina sanayisi için özel dökümler yapmak, H- Savunma sanayisi için parça, aksam ve bitmi ürün üretmek, - Ta kırma ve madencilik sanayii için çeitli kırma, eleme ve yıkama makineleri ve komple tesisler üretmek, J- Çeitli boyutlarda dili kutuları ve aktarma organları üretmek, K- Büyük boyutta çelik konstrüksiyon parça üretmek, L- Sipari üzerine her türlü makine tasarımı ve üretimini yapmak, M- Endüstriyel tasarımlar ve mühendislik hizmetleri yapmak. N- Karayolları ihalelerine ortak YEN EKL Maksat ve Mevzu : Madde : 3 irketin amaç ve konusu balıca unlardır: A- Alaımlı ve alaımsız çelik, pik ve sfero malzemelerden sanayinin gereksinimi olan döküm parçalarını üretmek, üretilen parçaları ilemek, B- Çimento, toprak ve madencilik sanayii için galeler, ringler, dililer, deirmenler ve deirmen parçaları ve kırıcı parçaları üretmek, C- Enerji santralları için Francis- Pelton, Kaplan türbin çarkları, labirentler, türbin kapakları ve çeitli çelik konstrüksiyon aksam üretmek, D- Çelik Fabrikaları için curuf potaları, hadde gövde ve merdaneleri üretimi, E- Çeitli tip Kelebek ve Küresel vanalar üretimi, F- Otomotiv sanayii için pres kalıpları üretmek, G- Gemi ina sanayisi için özel dökümler yapmak, H- Savunma sanayisi için parça, aksam ve bitmi ürün üretmek, - Ta kırma ve madencilik sanayii için çeitli kırma, eleme ve yıkama makineleri ve komple tesisler üretmek, J- Çeitli boyutlarda dili kutuları ve aktarma organları üretmek, K- Büyük boyutta çelik konstrüksiyon parça üretmek, L- Sipari üzerine her türlü makine tasarımı ve üretimini yapmak, M- Endüstriyel tasarımlar ve mühendislik hizmetleri yapmak. N- Karayolları ihalelerine ortak giriim olarak itirak edilmesine gerekli kırıcı tesislerle destek

5 giriim olarak itirak edilmesine gerekli kırıcı tesislerle destek vemek. O- Ayrıca yeni irketler kurmak, kurulmu irketlerle ibirlii salamak. P- Bu üretimlerin sanal ve gerçek ortamlarda satıı, pazarlaması, daıtımı, dı ticareti ve kiralanması ile ilgili tüm ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır. vermek. O- Ayrıca yeni irketler kurmak, kurulmu irketlerle ibirlii salamak. P- Bu üretimlerin sanal ve gerçek ortamlarda satıı, pazarlaması, daıtımı, dı ticareti ve kiralanması ile ilgili tüm ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır. irket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçeklemesi için tüm hakları iktisap ve borçları üstlenebilir. Bu amaçla irket, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla: 1. Ekonomik amaç ve konusunun gerektirdii bütün ilem ve ileri yapabilir. 2. Üçüncü kiilerle her türlü sözleme imzalayabilir. 3. Taınır mal, gemi dahil taınmaz mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, iletme, ticaret unvanı, iletme adı, alameti farika, patent, marka vb. gibi) bölebilir ve birletirir, satar, satın alır ve verir, ina eder ve ettirir, kat karılıı arsa alır, kat karılıı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir. Gayrimenkul potei dahil olmak üzere her çeit ayni ve ahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, deitirebilir, çözebilir, bunları kurulmu ya da kurulacak irketlere sermaye olarak koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözlemelerini imzalayabilir, imzaladıı üst hakkı sözlemeleri ile iktisap ettii ayni, ahsi ve gayrimenkul niteliindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve erh ettirebilir. Dilerse akdettii üst hakkı sözlemeleri ile iktisap ettii bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü ahıs durumundaki hükmi veya gerçek kiilere ipotek edebilir, irket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçeklemesi için tüm hakları iktisap ve borçları üstlenebilir. Bu amaçla irket, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla: 1. Ekonomik amaç ve konusunun gerektirdii bütün ilem ve ileri yapabilir. 2. Üçüncü kiilerle her türlü sözleme imzalayabilir. 3. Taınır mal, gemi dahil taınmaz mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, iletme, ticaret unvanı, iletme adı, alameti farika, patent, marka vb. gibi) bölebilir ve birletirir, satar, satın alır ve verir, ina eder ve ettirir, kat karılıı arsa alır, kat karılıı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir. Gayrimenkul potei dahil olmak üzere her çeit ayni ve ahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, deitirebilir, çözebilir, bunları kurulmu ya da kurulacak irketlere sermaye olarak koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözlemelerini imzalayabilir, imzaladıı üst hakkı sözlemeleri ile iktisap ettii ayni, ahsi ve gayrimenkul niteliindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve erh ettirebilir. Dilerse akdettii üst hakkı sözlemeleri ile iktisap ettii bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü ahıs durumundaki hükmi veya gerçek kiilere ipotek edebilir,

6 rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözlemeleri ile elde ettii tüm ayni, ahsi ve gayrimenkul niteliindeki haklarını, diledii gerçek veya tüzel kiilere diledii bedellerle satabilir, kiralayabilir. irket in kendi adına ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 4. irket itirak ettii irketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, aratırma, fizibilite, mühendislik, müavirlik ve danımanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dıında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu irketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir,kefalet, teminat alıp verebilir. 5. irket itirak ettii irketlerin gereksinimi olan her türlü malı iç piyasadan yada dı piyasadan alabilir, ithal edebilir ve itirak ettii irketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir. 6. irket balı ortaklıkların, itiraklerinin veya herhangi bir ekilde sermaye katılımında bulunduu irketlerin, ortakların ve teebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon hizmetleri ile türlü destek hizmeti salayabilir, bu ortaklık, irket teebbüslerinin organizasyonları ve yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir,izleyebilir,deerlend irebilir, denetler ve koordine edebilir. 7. irket itirak ettii irketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dıında ihalelere rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözlemeleri ile elde ettii tüm ayni, ahsi ve gayrimenkul niteliindeki haklarını, diledii gerçek veya tüzel kiilere diledii bedellerle satabilir, kiralayabilir. irket in kendi adına ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 4. irket itirak ettii irketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, aratırma, fizibilite, mühendislik, müavirlik ve danımanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dıında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu irketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir. 5. irket itirak ettii irketlerin gereksinimi olan her türlü malı iç piyasadan yada dı piyasadan alabilir, ithal edebilir ve itirak ettii irketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir. 6. irket balı ortaklıkların, itiraklerinin veya herhangi bir ekilde sermaye katılımında bulunduu irketlerin, ortakların ve teebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon hizmetleri ile türlü destek hizmeti salayabilir, bu ortaklık, irket teebbüslerinin organizasyonları ve yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir,izleyebilir,deerlendirebilir, denetler ve koordine edebilir. 7. irket itirak ettii irketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dıında ihalelere

7 komple itirak edebilecei gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca itirak edebilir veya bu gruplara giren ilerin bir bölümünü bakalarına bırakabilir, bu irketler için fason iler yaptırabilir. 8. irket,sermaye Piyasası Kanunu nun 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kurulular, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kiilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlama ibirlii yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, kurulmu ya da kurulacak irketlere ortak olabilir, ticari iletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya dorudan doruya kendi adına iletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir. 9. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, irket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekletirebilmek için yurtiçi yurtdıı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kurulu, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal balantıları yapabilir, anlamalar yapabilir, kaynak salayabilir, bu konularda balı ortaklıklarına, itiraklerine, yönetimine katıldıı kurululara, yapmı olduu i ortaklıı ve i irtifaklarına her çeit danımanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir. 10. irket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile irket e karı verilen taahhüt ve garantileri teminat altına almak için gayrimenkul ipotei, menkul rehni, ticari iletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, komple itirak edebilecei gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca itirak edebilir veya bu gruplara giren ilerin bir bölümünü bakalarına bırakabilir, bu irketler için fason iler yaptırabilir. 8. irket,sermaye Piyasası Kanunu nun 21. maddesi saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kurulular, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kiilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlama ibirlii yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, kurulmu ya da kurulacak irketlere ortak olabilir, ticari iletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya dorudan doruya kendi adına iletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir. 9. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, irket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekletirebilmek için yurtiçi yurtdıı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kurulu, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal balantıları yapabilir, anlamalar yapabilir, kaynak salayabilir, bu konularda balı ortaklıklarına, itiraklerine, yönetimine katıldıı kurululara, yapmı olduu i ortaklıı ve i irtifaklarına her çeit danımanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir. 10. irket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile irket e karı verilen taahhüt ve garantileri teminat altına almak için gayrimenkul ipotei, menkul rehni, ticari iletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir,

8 borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 11. irket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almı olduu her çeit kredi, vermi olduu taahhüt, garanti ve kefaletler karılıında irket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipotei, menkul rehni, ve iletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. irket in kendi adına ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 12. irket, Sermaye Piyasası Kanunun 15. maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, balı ortaklıkları, itirakleri, i ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldıı irket ve kuruluların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdıı bankalar ile finansman kurulularına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdıında ticari ve dier türlü kurulua ve ahsa karı kefalette bulunabilir, garanti verebilir. 13. irket Sermaye Piyasası Kanunun 15.maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla sermayesine katıldıı irketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu irketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmu veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilir. 14. irket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdıında ihalelere itirak borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 11. irket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almı olduu her çeit kredi, vermi olduu taahhüt, garanti ve kefaletler karılıında irket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipotei, menkul rehni, ve iletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. irket in kendi adına ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 12. irket, Sermaye Piyasası Kanunun 21. Maddesine aykırı olmamak kaydıyla, balı ortaklıkları, itirakleri, i ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldıı irket ve kuruluların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdıı bankalar ile finansman kurulularına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdıında ticari ve dier türlü kurulua ve ahsa karı kefalette bulunabilir, garanti verebilir. 13. irket Sermaye Piyasası Kanunun 21. maddesine aykırı olmamak kaydıyla sermayesine katıldıı irketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu irketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmu veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilir. 14. irket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdıında ihalelere itirak

9 edebilir. edebilir. 15. irket Sermaye Piyasası Kanunun 15.maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla itirak ettii kurulmu veya kurulacak irketlerin ve bunlara balı müessese ve iletmelerin vadeli satılarına dayalı senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları dier müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin müterilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir. 16. irket bu irketlerin ve bunlara balı müessese ve iletmelerin ithalat ve ihracat ilerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki ilemlerini mütereken yürütebilir. 17. irket itirak ettii irketler ile ilgili temin ettii her türlü madde için yurt içinde ve yurt dıında ube, pazarlama üniteleri, tehir ve satı yerleri açabilir, bu amaçla her türlü fuar ve organizasyonlara itirak edebilir. 18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, irket kanuni artlara uymak sureti ile ve genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir. 19. Aracılık faaliyeti veya portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla gerek itirak ettii, gerekse itirak etmedii irketler ile kurum ve kuruluların hisse senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini, kara itirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, sahibi olduu bu tür deerleri aracılık yapmamak ve portföy iletmecilii niteliinde 15. irket Sermaye Piyasası Kanununun 21. maddesine aykırı olmamak kaydıyla itirak ettii kurulmu veya kurulacak irketlerin ve bunlara balı müessese ve iletmelerin vadeli satılarına dayalı senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları dier müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin müterilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir. 16. irket bu irketlerin ve bunlara balı müessese ve iletmelerin ithalat ve ihracat ilerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki ilemlerini mütereken yürütebilir. 17. irket itirak ettii irketler ile ilgili temin ettii her türlü madde için yurt içinde ve yurt dıında ube, pazarlama üniteleri, tehir ve satı yerleri açabilir, bu amaçla her türlü fuar ve organizasyonlara itirak edebilir. 18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, irket kanuni artlara uymak sureti ile ve genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir. 19. Aracılık faaliyeti veya portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla gerek itirak ettii, gerekse itirak etmedii irketler ile kurum ve kuruluların hisse senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini, kara itirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, sahibi olduu bu tür deerleri aracılık yapmamak ve portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla bakalarına satabilir ya da baka menkul

10 olmamak kaydıyla bakalarına satabilir ya da baka menkul deerlerle deitirebilir. 20. Her türlü irket ya da kurum ve kuruluun sermaye artırımına katılabilir sermaye artırımı sırasında dier katılanların katılma yüklenimlerini veya geçici belgeden doan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir, bu hak, borç ve yükümlülükleri aracılık yapmamak ve portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla bakalarına devir edebilir ya da kendisine ait benzer hak, borç ve yükümlülüklerle deitirebilir. deerlerle deitirebilir. 20. Her türlü irket ya da kurum ve kuruluun sermaye artırımına katılabilir sermaye artırımı sırasında dier katılanların katılma yüklenimlerini veya geçici belgeden doan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir, bu hak, borç ve yükümlülükleri aracılık yapmamak ve portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla bakalarına devir edebilir ya da kendisine ait benzer hak, borç ve yükümlülüklerle deitirebilir. 21. Sermaye Piyasası Kanunu nun 15.son hükmüne aykırı olmamak ve özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, irket Türk Ticaret Kanunu nun 468. maddesi hükümlerine uygun olarak kendi kuruluu içindeki personel ile sermayelerine katıldıı ortaklıkların personeli için yardım sandıkları ile eitim ve salık amaçlı vakıf ve sandıklar kurabilir, bunların varlıklarını gelitirebilmeleri için yatırımlara giriebilir. 22. irket, Sermaye Piyasası Kanunun 15. maddesinin son hükmüne aykırı olmamak ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla geçerli mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, l Özel darelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel aratırma, gelitirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kurululara, üniversitelere, öretim kurumlarına ve bu gibi kii veya kurumlara 21. Sermaye Piyasası Kanunu nun 21. maddesine aykırı olmamak ve özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, irket Türk Ticaret Kanunu nun 468. maddesi hükümlerine uygun olarak kendi kuruluu içindeki personel ile sermayelerine katıldıı ortaklıkların personeli için yardım sandıkları ile eitim ve salık amaçlı vakıf ve sandıklar kurabilir, bunların varlıklarını gelitirebilmeleri için yatırımlara giriebilir. 22. irket, Sermaye Piyasası Kanunun 21. maddesine aykırı olmamak ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla geçerli mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, l Özel darelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel aratırma, gelitirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kurululara, üniversitelere, öretim kurumlarına ve bu gibi kii veya kurumlara yardım ve baıta bulunabilir.

11 yardım ve baıta bulunabilir. 24. irket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kiilerle her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari iletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya dorudan doruya kendi adına iletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden baka ileride irket için yararlı ve gerekli görülecek ve kanunların izin verdii ilere giriilmek istenildii takdirde Yönetim Kurulu nun önerisine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun izni alındıktan sonra irket' in ana sözlemesi nin deiiklik metninin onaylanmak üzere Genel Kurul a sunulması gerekir. irketin Merkez ve ubeleri : Madde : 4 irketin Merkezi Bursada Bursa Sanayi Bölgesinde Yeil Cadde No: 20 dedir. Ayrıca mevcut iyerine ilave olarak irket Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 adresinde faaliyet göstermektedir. irket Sanayi ve Ticaret Bakanlıına malumat vermek artı ile yurt içinde ve dıında ubeler açabilir irketin ilzam ı: Madde : 10 irketin idaresi ve dıarıya temsili idare meclisine aittir. dare meclisi ortaklık adına gayrimenkuller almaa, satmaya ve bu gayrimenkulleri üçüncü ahıslara, bankalara ipotek etmeye, karılıında borç para almaa yetkilidir. irket tarafından verilecek bütün belgelerin 23. irket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kiilerle her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari iletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya dorudan doruya kendi adına iletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden baka ileride irket için yararlı ve gerekli görülecek ve kanunların izin verdii ilere giriilmek istenildii takdirde Yönetim Kurulu nun önerisine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun izni alındıktan sonra irket' in ana sözlemesi nin deiiklik metninin onaylanmak üzere Genel Kurul a sunulması gerekir. irketin Merkez ve ubeleri : Madde 4- irketin Merkezi Bursa da Bursa Sanayi Bölgesinde Yeil Cadde No: 20 dedir. Ayrıca mevcut iyerine ilave olarak irket Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 adresinde faaliyet göstermektedir. Adres deiikliinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket yurt içinde ve yurt dıında ubeler açabilir irketin Temsil ve Yönetimi: Madde 10- irketin yönetimi ve dıarıya karı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu anasözleme ile genel kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde irketin tüm ilerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

12 ve yapılacak sözlemelerin muteber olabilmesi için bunların irketin resmi ünvanı altına konmu ve irketi ilzama selahiyetli murahhas aza ve azanın müterek imzalarını taıması gereklidir. dare meclisi üyelerinin vazifelerinin taksimi : Madde : 11 dare meclisi kendi arasından veya dıardan seçecei kimselere temsil ve imza yetkisini verebilir. Yetki umulünü tayin ve tespit eder. irketçe verilen belgelerin ve yapılacak sözlemelerin geçerli olabilmesi için bunların irket ünvanı altına konmu ve irketi temsile yetkili kii veya kiilerin imzasını taıması gereklidir. mzaya yetkili personel ve unvanları yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi : Madde 11- Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir bakan bir de bakan vekili seçer. Yönetim kurulu düzenleyecei bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kiiye devredebilir. Bu iç yönerge irketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime balı ve bilgi sunmakla yükümlü olduunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya deer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Denetçiler : Madde : 13 Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek dıarıdan en çok üç sene için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı bei geçemez. lk denetçi olarak Mustafa Evirgen bir sene müddetle seçilmitir. Denetçilerin görevleri : Madde : 14 Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353.ncü maddesinde sayılan ödevleri yapmakla beraber irketi iyi ekilde idaresinin temini ve irket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettii taktirde umumi heyeti toplantıya çaırmaya ve toplantı gündemini tayine kanunun 534.ncü maddesinde yazılı raporu tanzime Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkelerini de dikkate alınarak kendi içinden veya dıarıdan kiilerin itiraki ile komiteler kurar Denetim: Madde.13- irket in ve mevzuatta öngörülen dier hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. ptal edilmitir.

13 selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldii taktirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler kanun ve ana sözleme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. Genel Kurul : Madde : 15 Genel Kurul olaan veya olaanüstü toplanır. Olaan Genel Kurul irketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda irketin yıllık ilemleri ve hesapları ile gündemdeki dier hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.olaanüstü Genel Kurul, irket ilerinin gerektirdii hal ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan hususları inceleyerek karar verir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Anasözlemede yazılı hükümlere uyulur. Genel Kurul : Madde : 15 Genel Kurul olaan veya olaanüstü toplanır. Olaan Genel Kurul irketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda irketin yıllık ilemleri ve hesapları ile gündemdeki dier hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olaanüstü Genel Kurul, irket ilerinin gerektirdii durum ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan konuları inceleyerek karar verir. irketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. irket, Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara likin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görü açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecei gibi bu amaç için oluturulmu sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözlemenin bu hükmü uyarınca, kurulmu olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi salanır. Genel Kurulun çalıma esas ve usullerine ilikin kurallar Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra yürürlüe girecek olan ç Yönerge ile belirlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret

14 Toplantıda komiser bulunması : Madde : 17 Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Türk Ticaret Bakanlıı Komiserinin bulunması arttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber deildir. Vekil tayini : Madde : 20 Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini dier hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. irkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden baka temsil ettikeri hissedarların sahip olduu reyleri kullanmaa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin eklini idare meclisi tayin eder. lan : Madde : 21 irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak artıyla irket merkezinin bulunduu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intiar etmedii taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çaırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Anasözlemede yazılı hükümlere uyulur. Toplantıda Komiser Bulunması : Madde 17- Gerek olaan ve gerekse olaanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlıı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi arttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taımayan tutanaklar geçerli deildir. Vekil tayini : Madde 20- Genel kuruda pay sahiplerinin vekaleten temsili hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. lan : Madde 21- irket tarafından yapılan ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Ana sözlemenin deitirilmesi : Madde : 23 Bu ana sözlemede meydana gelecek deiikliklerin tekemmül tatbiki ve Ticaret Bakanlıının iznine balıdır. Bu husustaki deiiklikler usulune uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil Ana sözlemenin deitirilmesi: Madde 23- Anasözlemenin deitirilmesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ KURULUŞ : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon ve

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE-1 Aşağıda adları ve ikamet adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Bu Ana Sözleşme de ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu nun 13 Mart 1990 tarihli 90/256 Sayılı Kararı nın, 3182

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı