SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE"

Transkript

1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslar arası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele edebilmek için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. MADDE GEREKÇELERİ: Madde 1 : Madde 2 : Madde 3 : Madde 4 : Madde 5: Madde 6 : Madde 7 : Madde 8: Madde 9: Madde 10 : Madde 11 : Madde 12: Madde 13: Madde 14: Yasa nın ismini düzenlemektedir. Yasa da yer alan tefsirleri düzenlemektedir. Yasa nın amacını düzenlemektedir. Yasa nın kapsamını düzenlemektedir. Suç geliri aklama suçunu oluşturan eylemleri ve suç faaliyetinden elde edilmiş malvarlığını düzenlemektedir. Terörizmin finansmanı ve yaygınlaşmanın finansmanı suçunu oluşturan eylemleri düzenlemektedir. Suçlar için gereçli olan verileri düzenlemektedir. Esas faydalanıcıyı ve esas faydalanıcının tespitindeki koşulların neler olduğunu düzenlemektedir. Siyasi ve nüfuz sahibi kişileri,bunların birinci dereceden akrabalarını ve bunlara yakın oldukları alenen bilinen kişileri düzenlemektedir. Finansal kuruluşları düzenlemektedir. Şirket hizmet sağlayıcılarını düzenlemektedir. Yükümlüleri düzenlemektedir. Yükümlülerde istisnai halleri düzenlemektedir. Yükümlülerin uymakla yükümlü oldukları yükümlülükleri düzenlemektedir. 1

2 Madde 15: Madde 16: Madde 17: Madde 18: Madde 19: Madde 20: Madde 21: Müşterini tanı prensibini uygulayacak yükümlüleri, müşteri tanı prensibi prosedürlerinin asgari özelliklerini ve unsurlarını, müşteri tanı prensibi prosedürlerinin yönetim kurulu tarafından onaylanmasını ve onaylanmasını müteakip 5 iş gününden geç olmamak üzere Yetkili Denetim Makamlarına sunulmasını düzenlemektedir. Standart müşterinin tanı prensibinin uygulanacağı durumları ve farklı yükümlü gruplarında ve farklı işlemlerde uygulanacak parasal değeri ve durumları düzenlemektedir. Standart müşterini tanı prensibine ilişkin önlemleri ve bu önlemlerin risk temelli olarak değerlendirilmesini düzenlemektedir. İş ilişkisinin sona erdirilmesini düzenlemektedir. Yükümlülerin geliştirilmiş müşteri tanı prensibini hangi durumlarda uygulayacağını ve uygulayacakları geliştirilmiş müşteri tanı önlemlerinin neler olduğunu düzenlemektedir. Geliştirilmiş müşterini tanı prensibine ilişkin önlemleri düzenlemektedir. İş ilişkisini izlemeyi düzenlemektedir. Madde 22: Basitleştirilmiş müşterini tanı prensibini ve uygulanacak önlemleri düzenlemektedir. Madde 23: Madde 24: Madde 25: Madde 26: Madde 27: Madde 28: Madde 29: Madde 30: Madde 31: Üçüncü taraflara itimat ilkesi ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Müşterinin tanı prensibi ile ilgili diğer düzenlemeleri düzenlemektedir. Kayıtların saklanması ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Kayıt saklamayı sağlayan iç süreçler ve sistemleri düzenlemektedir. Şüpheli işlem bildiriminin yapılması ile ilgili kuralları ve bildirim sonrası uygulanacak prosedürleri düzenlemektedir. Nakdi para limitini aşan işlemlerin Birim e bildirilmesi zorunluluğunu ve nakdi para limiti kapsamında bildirilecek işlemleri düzenlemektedir. Yükümlülerden bilgi talebini düzenlemektedir. Kamu kurum veya kuruluşlarından bilgi talebini düzenlemektedir. Yabancı mali istihbarat biriminin talebinin karşılanması için bilgi talebini düzenlemektedir. 2

3 Madde 32: Madde 33: Madde 34: Madde 35: Madde 36: Madde 37: Madde 38: Madde 39: Madde 40: Madde 41: Madde 42: Madde 43: Madde 44: Madde 45: Madde 46: Madde 47: Madde 48: Madde 49: Madde 50: Madde 51: Madde 52: Madde 53: Erişim sistemi kurulmasını düzenlemektedir. Bilgilerin kullanılmasını düzenlemektedir. İstatistik tutulmasını düzenlemektedir. Bilgilerin gizliliği, sır saklama ve açıklama yasağını düzenlemektedir. Bilgi gizliliği istisnalarını düzenlemektedir. Şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili açıklama yasaklarını ve istisnalarını düzenlemektedir. Özel soruşturma önlemlerini düzenlemektedir. Birimin yükümlülere ve denetim makamlarına şüpheli işlemler ve suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı hakkında yapacağı geri bildirimi düzenlemektedir. Uyum görevlisinin niteliklerini ve irtibat görevlisini düzenlemektedir. Uyum görevlisinin görevlerini düzenlemektedir. Yükümlülerin uyum görevlisine karşı sorumluluklarını düzenlemektedir. İç denetimi düzenlemektedir. Eğitim yükümlülüğünü düzenlemektedir. Yetkili denetim makamlarını düzenlemektedir. Yükümlülük denetimini düzenlemektedir. Birimin oluşumunu, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yabancı mali istihbarat birimleri ile yapılan bilgi alış verişindeki yetkileri düzenlemektedir. Kurulun oluşumunu düzenlemektedir. Kurulun çalışma yöntemini düzenlemektedir. Kurulun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Malvarlıklarına tedbir konulmasını düzenlemektedir. Tedbir konan malvarlığının korunması ve yönetimini düzenlemektedir. 3

4 Madde 54: Madde 55: Madde 56: Madde 57: Madde 58: Geçici 1. Madde: Madde 59: Madde 60: Madde 61: Malvarlıklarının müsaderesi ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Müsadereye ilişkin özel kuralları düzenlemektedir. Müsadereden elde edilen gelirler ve sözkonusu gelirlerin hangi amaçlarla kullanılacağını düzenlemektedir. İdari para cezalarını düzenlemektedir. Suç ve cezaları düzenlemektedir. Bu Yasa nın 16 ıncı maddesinin (4) fıkrası kurallarının mevcut müşterilere bu Yasa nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uygulanmasını düzenlemektedir. Yürürlükten kaldırmayı düzenlemektedir. Yasayı yürütme yetkisinin Dairenin bağlı bulunduğu Bakanlıkta olduğunu düzenlemektedir. Yasanın yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir. 4

5 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 39/ / / / / Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: Araçlar veya Enstrümanlar, Herhangi bir şekilde, tamamıyla veya kısmen, ceza gerektiren bir suç veya suçlar için kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen herhangi bir mal varlığını anlatır. Bahis Hizmeti Sağlayıcıları, Fiziki bir ortamda veya internet gibi sanal bir ortamdan belirli bir mesafeden sağlanan piyango, kumar oyunları ve bahis işlemleri gibi şans oyunlarında parasal değer üzerinden bahse girmeyi kapsayan herhangi bir hizmeti anlatır. Bağlantılı Görünen İşlemler, bu Yasada öngörülen yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla, müşterinin veya esas faydalanıcının nakdi para limitinden daha düşük miktarlara bölerek yaptığı işlemlerini anlatır. Bakan, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanı anlatır. Bakanlık, Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır. Banka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası ve Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası altında faaliyet gösteren bankaları anlatır. Birim, Daire altında görev yapan ve suç geliri aklama, terörizmin finansmanı ve yaygınlaşmanın finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda bilgi almak, talep etmek, analiz etmek ve yetkili makamlara bilgi vermekten sorumlu merkezi ulusal birim olan Mali Bilgi Edinme Birimini (MABEB) anlatır. Ciddi İhmal Başkalarının haklarıyla ilişkili olarak bu haklara veya kişilere ve mülklere zarar verici şekilde yasal görev veya sorumluluğun bilinçli ve 5

6 /veya kasıtlı olarak göz ardı edilmesini anlatır. Daire, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesini anlatır. Denk Üçüncü Ülkeler, Bu yasada öngörülen yükümlülüklerin benzerlerini uygulamaya koyan ve bunların uygulanmasını denetleyen üçüncü ülkeleri anlatır. Düzenlenmiş Piyasa, Avrupa Birliği mevzuatına uygun bildirim yükümlülüklerine veya onunla aynı eşdeğer uluslararası standartlara tabi olan piyasaları anlatır. Emlak Acenteleri, Taşınmaz bir malın alımında, satımında, takasında, hibesinde veya kiralanmasında ticari amaçlar için ücret karşılığı aracılık yapan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Esas Faydalanıcı, Bu Yasanın 8 inci maddesinde belirtilen gerçek kişi veya kişileri anlatır. Finansal Kuruluş, Bu Yasanın 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluşları anlatır. Hamiline Ciro Edilebilir Kıymetli Evraklar, Çekler, emre yazılı senet ve para havalesi de dahil olmak üzere hamiline yazılmış, herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredilebilen, veya gerçekte var olmayan bir lehdara yazılmış veya teslimat anında hamili değişen seyahat çeklerini, devredilebilir senetleri veya imzalanmış ancak lehdar adını içermeyen eksik senetleri anlatır. İş Günü, Cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerini içermeyen yirmi dört saatlik süreyi anlatır. İş İlişkisi, Yükümlülerin profesyonel veya ticari faaliyetleri ile ilişkili olan ve oluşturulduğu anda bir sürekliliği olması beklenen profesyonel veya ticari ilişkileri anlatır. Kimlik, Kişinin kimliğini ortaya koymak amacıyla yerel veya yabancı bir resmi makam tarafından verilen ve üzerinde o kişinin fotoğrafını bulunduran pasaport veya kimlik kartı veya sürüş ehliyetini anlatır. Kurul, Bu Yasa nın 49 inci maddesi uyarınca oluşturulan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulunu anlatır. Mal Varlığı, Maddi veya gayri maddi, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut her türlü varlığı ve bu varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya ayni hakkı belgeleyen elektronik veya dijital da dahil olmak üzere herhangi bir biçimdeki yasal belge veya araçları anlatır. Muhabir Bankacılık İlişkisi, Bankacılık işlemlerinde bir yerel bir de yabancı bankanın söz konusu olduğu durumlarda, bu bankalardan birinin (muhabir banka) diğerine (muhatap banka) bankacılık hizmetleri sağlamasını anlatır. Müsadere, Mahkeme tarafından emredilen ve mal varlığının daimi kaybı ile sonuçlanacak veya bu Yasa nın 54 üncü maddesinin (7) inci fıkrasındaki kuralların oluşması durumunda para cezasına da çevrilebilir bir ceza ve/veya 6

7 önlemi anlatır. Müşteri Kabul Politikası, Müşteri risk kategorilerinin, müşteri kabul prosedürlerinin ve müşteri kabul seviyeleri ile ürün ve hizmet türlerinin düzenlenmesini anlatır. Nakdi Para Limiti, 10,000 (onbin Euro) ve/veya muadili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde tedavülde bulunan resmi para dahil diğer paraları anlatır. Ödeme Hizmetleri, Nakit, çek veya bir başka ödeme aracını belli bir noktadaki kaynağından elektronik bir ağ vasıtasıyla transfer etmek suretiyle başka bir noktadaki en son faydalanıcıya ödeme yapılmasını anlatır. Öncül Suç, Sonucunda kazanç elde edilen, bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren suçları veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı suçlarını anlatır. Özel Bankacılık, Müşterilere, kişiye özel personel, şube, özel ürünler veya daha yüksek riske yol açan diğer unsurlar gibi kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetlerinin sunulmasını anlatır. Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişiler, Bu Yasanın 9 uncu maddesinde belirtilen gerçek kişileri anlatır. Suç Faaliyeti, Öncül suç kapsamındaki vergi suçları da dahil olmak üzere, öncül suçu işlemek veya öncül suça iştirak suç faaliyetini anlatır. Suç Geliri Aklama Suçu, Bu Yasa nın 5 inci maddedeki eylemleri anlatır. Suç Geliri Aklama veya Terörizmin Finansmanı veya Yaygınlaşmanın Finansmanı Riski, Müşterinin finansal sistemi, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı amaçları için kötüye kullanması riskini anlatır. Şirket Hizmet Sağlayıcıları, Bu Yasa nın 11 inci maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişileri anlatır. Şüpheli İşlem, Müşterinin faaliyetleri bakımından, doğası veya olağandışı karakteri nedeniyle ekonomik veya yasal bir amacı olmayan veya müşteri ile ilgili daha önceden elde edilmiş herhangi bir bilgi ışığında suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili şüphe uyandıran bir işlemi, veya yasal yollardan elde edilen mal varlığının yasadışı amaçlarla veya terörün finansmanı için kullanılmasını anlatır. Tabela Banka, Bir ülkede kurulmuş olan ancak o ülkede hiçbir fiziki varlığı bulunmayan, bir amaç ve yönetim gerektiren ve yasayla düzenlenmiş bir finansal grupla bağlantısı olmayan banka veya bankacılık faaliyetlerde bulunan kurumu anlatır. Tedbir Koyma, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) nin yazılı talimatı ile veya yetkili mahkeme tarafından verilen bir karara dayanarak, kararın geçerli olduğu süre boyunca, malvarlığının devredilmesine veya yok edilmesine veya değiştirilmesine veya dönüştürülmesine veya kullanım yetkisine veya 7

8 intikaline geçici olarak yasak koyulmasını veya geçici olarak gözetim veya kontrol altında tutulmasını anlatır. Terörizmin Finansmanı Suçu, Bu Yasa nın 6 ıncı maddesinin (1) inci fıkrasında belirtilen eylemleri anlatır. Trust, Sözleşmelerle yapılan ve ticari sicile kaydı bulunmayan bir tür mülkiyet şekli ve varlık yönetim rejimi olan servet yönetim müessesesini anlatır. Uluslararası Kuruluş, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş olan örgütleri anlatır. Uluslararası Listeler, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliğinin yayımladığı terör örgütü veya terörist listelerini anlatır. Uyum Görevlisi, Bu Yasa nın 40 ıncı maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Yükümlüler tarafından atanan ve bu Yasanın öngördüğü şekilde, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerin uygulanması için oluşturulan iç politika ve prosedürlerin koordinasyonu konusundan sorumlu olan kişiyi anlatır. Üçüncü ülke, Üye ülke ve denk üçüncü ülkeler dışındaki ülkeleri anlatır. Üst Yönetim, Kurumun suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı risklerine maruz kalması ile ilgili yeterli bilgisi olan ve kurumun riske girmesini etkileyen kararlar verebilecek konuma sahip olan yetkiliyi anlatır. Üye ülke, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması nı imzalayan ülkeleri anlatır. Yabancı Mali İstihbarat Birimi, Suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda bilgi almak, talep etmek, analiz etmek ve yetkili makamlara bilgi vermekten sorumlu olan Yabancı Merkezi Birimi anlatır. Yaygınlaşmanın Finansmanı Suçu, Bu Yasa nın 6 ncı maddesinin (2) nci fıkrasında belirtilen eylemleri anlatır. Yetkili Denetim Makamları, Bu Yasa nın 45 inci maddesinde belirtilen denetim makamlarını anlatır. Yükümlüler, Bu Yasa nın 12 nci maddesinde belirtilen ve suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda yükümlü olan gerçek veya tüzel kişileri anlatır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için yapılan mücadelede uluslararası kriterlere uyum sağlamasını, risk temelli bir yaklaşımla sistemin güvence altına alınmasını ve söz konusu suçların önlenmesini sağlayacak kuralları 8

9 Kapsam belirlemektir. 4. Bu Yasa aşağıdaki konuları kapsar: (1) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla özellikle bankacılık, finansal işlemler ve nakit işlemlerde alınacak önlemleri, (2) Bu Yasa kuralları uyarınca gerekli önlemleri alan ve gerekli faaliyetleri gerçekleştiren yükümlülerin kimler olduğu ve yükümlülerin denetimi (3) Birimin ve Kurulun görev ve yetkileri, (4) Bu Yasa nın uygulanması amacına yönelik olarak devlet kurum ve kuruluşları ile yürütülecek işbirliği ve koordinasyon çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar, (5) Bu Yasa ya aykırı hareket edilmesi durumunda ortaya çıkacak suçları ve suçlara karşılık uygulanacak, ceza ve idari yaptırımlar, (6) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı ile ilgili mal varlıklarının dondurulması, bu mal varlıklarına el konulması ve/veya müsaderesi için özel prosedürler, (7) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi kapsamında bir sisteminin geliştirilmesi ile ilgili diğer konular. İKİNCİ KISIM Suç Geliri Aklama Suçu, Terörizmin Finansmanı ve Yaygınlaşmanın Finansmanı Suçu Suç Geliri Aklama Suçu 5. (1) Aşağıdaki eylemlerin yapılması suç geliri aklama suçunu oluşturur: (A) (B) Alınan ödül de dahil olmak üzere, bir suç faaliyetinden veya bir suç faaliyetine iştirakten kaynaklandığı bilinen ve/veya şüphelenilen mal varlığının, yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya böyle bir suç faaliyetine iştirak etmiş kişinin faaliyetin yasal sonuçlarından kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla dönüştürülmesini veya suç faaliyetinden kaynaklanan herhangi bir mal varlığının ülkemiz içerisindeki veya ülkemiz ile diğer ülkelerin yargı yetki alanları veya toprakları arasındaki hareketini de içeren devretme işlemi. Alınan ödül de dahil olmak üzere, bir suç faaliyetinden veya bir suç faaliyetine iştirakten kaynaklandığı bilinen ve/ veya şüphelenilen mal varlığının gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketinin, mal varlığına ilişkin hakların, mülkiyet sahibinin veya mal sahibinin gizlenmesi veya olduğundan farklı gösterilmesi. 9

10 (C) Alınan ödül de dahil olmak üzere, teslim alma sırasında, bir mal varlığının, bir suç faaliyetinden veya bir suç faaliyetine iştirakten kaynaklandığı bilinerek veya şüphelenilerek edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması. (Ç) Yukarıdaki bendlerde eylemlerden herhangi birine katılmak, eylemi gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmak, gerçekleştirmeye teşebbüs etmeye yardım ve yataklık etme, kolaylaştırma ve/veya yol gösterme. (2) Suç faaliyetinin yurt dışında işlendiği durumlarda, bahse konu suç faaliyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde de suç oluşturması halinde, suç faaliyeti olarak kabul edilir. (3) (A) Suçu işleyenin ve/veya fayda sağlayıcının kim olduğuna ve/veya suç faaliyetinin bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra gerçekleştiğine bakılmaksızın, bir gerçek veya tüzel kişinin bir suç faaliyetinden elde ettiği veya ileride elde edeceği fayda doğrudan veya dolaylı veya bütünüyle veya kısmen suç faaliyetinden elde edilmiş mal varlığı olarak kabul edilir. (B) Suç faaliyetinden elde edilmiş mal varlığı, suç faaliyetinden elde edilen malvarlığının değiştirilmesini, başka bir şekle dönüştürülmesini, birbirine karıştırılmasını veya bu malvarlığından elde edilen veya kazanılan geliri veya diğer ekonomik kazançları da içerir. Terörizmin Finansmanı ve Yaygınlaşma nın Finansmanı Suçu 6. (1) Fon veya mal varlıklarının terör faaliyeti gerçekleştirmek veya desteklemek amacıyla bir terör örgütü veya terörist tarafından kullanılacağının bilinmesi veya şüphelenilmesi durumunda, yasal veya yasadışı fonun veya herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın, doğrudan veya dolaylı olarak edinilmesi veya toplanması veya kullanıma sunulması veya herhangi bir finansal kuruluşta veya bankada işleme tabi tutulması veya yukarıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik veya yardım veya yataklık yapılması veya örgütlenilmesi veya yol gösteren eylemler yapılması terörizmin finansmanı suçunu oluşturur. (2) Kısmen veya tamamen nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların ve bunların sevkiyat araçlarının imalatı, temini, edinilmesi, geliştirilmesi, ihracatı, aktarılması, aracılığı, nakliyesi, taşınması, depolanması veya hizmete sokulması için kullanılacağı bilinen veya kullanılacağından şüphelenilen fonların veya finansal hizmetlerin sağlanması yaygınlaşmanın finansmanı suçunu oluşturur. (3) (A) İnsan hayatını tehlikeye atan saldırılar, kaçırma, rehin alma, binaların, tesislerin, altyapının zarara uğratılması, yok edilmesi, uçak, gemi ve diğer ulaşım araçlarının ele geçirilmesi gibi şiddet yoluyla veya şiddet 10

11 Fasıl 154 3/ / / / /1975 6/ / / / / / /2014 Suçlar İçin Geçerli Veriler tehdidi yoluyla gerçekleştirilen, kamu için tehlike oluşturan ve halkta endişe, belirsizlik, korku, panik veya dehşet yaratan, ve amacı, doğası veya kapsamı bakımından halkı sindirmek ve/veya amaçlarına dikkat çekmek, veya bir hükümeti veya uluslararası örgütü bir şey yapmaya veya yapmamaya mecbur etmek veya terörist yapı veya amaçları lehine bir karar alınmasını sağlamak ve/veya bir ülkenin veya uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, ekonomik veya sosyal yapısındaki istikrarı bozmak veya yok etmek olan herhangi bir faaliyet ve/veya tehdit terör faaliyetidir. (B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen amaçlarla, insan hayatı için tehlike oluşturan kitle imha silahlarının kullanımı ve herhangi bir nükleer veya biyolojik veya kimyasal maddenin kullanımına ilişkin tehditler terör faaliyeti sayılır. (4) Aşağıda sayılanlar terör örgütü veya terörist olarak kabul edilir. (A) Ceza Yasası nın 63 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete de yayımlanan emirnamede yer alan gerçek veya tüzel kişiler. (B) Terör faaliyetlerine dahil olan veya bir terör faaliyetini kolaylaştıran veya teşvik eden gerçek veya tüzel kişiler veya kuruluşlar. (C) Terörle mücadele kapsamında çıkarılan uluslararası listeleri referans alarak bu Yasa uyarınca oluşturulan ve Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete de yayımlanacak bir emirnamede yer alan gerçek veya tüzel kişiler veya örgüt veya örgütler. 7. Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı faaliyetleri için gerekli olan bilgi, şüphe, niyet veya amaç gerçek objektif koşullardan elde edilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Esas Faydalanıcı, Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişiler, Finansal Kuruluşlar ve Şirket Hizmet Sağlayıcıları Esas Faydalanıcı 8. Bir işlemin veya faaliyetin adına yapıldığı tüzel ve/veya gerçek kişiyi nihai olarak emri veya kontrolü altında tutan gerçek kişi veya kişiler esas faydalanıcıdır. Esas faydalanıcının tespitinde uygulanacak kurallar asgari olarak aşağıdakileri kapsar. (1) Tüzel kişiliklerde esas faydalanıcı tespitine ilişkin olarak; (A) Hamiline yazılı hisseler de dahil olmak üzere, düzenlenmiş piyasada borsaya kayıtlı olan tüzel kişiler dışındaki bir tüzel kişinin, 11

12 hisselerinin veya oy hakkının en az % 25 (yüzde yirmi beş) bir fazla hissesini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran veya kontrol eden veya kontrol ederek sahip olan gerçek kişi veya kişiler, (B) Bir tüzel kişiliğin yönetimini başka bir yolla kontrolünde bulunduran gerçek kişi veya kişiler. (2) Fonları yöneten ve dağıtan vakıflar gibi tüzel kişiliklerde ve trust gibi yasal oluşumlarda esas faydalanıcı tespitine ilişkin olarak: (A) Müstakbel faydalanıcıların belirlenmiş olması durumunda bir tüzel kişinin veya yasal oluşumun malvarlığının %25 (yüzde yirmi beş) veya daha fazlasının esas faydalanıcısı olan gerçek kişi veya kişiler, (B) Tüzel kişi veya yasal oluşumdan menfaat sağlayan bireylerin henüz belirlenmediği durumda, tüzel kişi veya yasal oluşumun menfaatine oluşturulduğu veya işletildiği kişiler grubu, (C) Tüzel kişinin veya yasal oluşumun malvarlığının %25 (Yüzde yirmi beş) ini veya daha fazlasını kontrol eden gerçek kişi veya kişiler. Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişiler 9. (1) Önemli bir kamu görevinde bulunan veya geçmişte böyle bir görev üstlenmiş olan gerçek kişiler, bu kişilerin birinci dereceden akrabaları ve önemli bir kamu görevi üstlenmiş olan gerçek kişilere yakın olduğu alenen bilinen kişiler, siyasi ve nüfuz sahibi kişilerdir. (2) Bu Yasa uyarınca önemli bir kamu görevi üstlenmiş olan gerçek kişiler şunlardır: (A) Devlet Başkanları, Hükümet Başkanları, Milletvekilleri, Avrupa Komisyonu Üyeleri, Hükümet Yetkilileri, Başkanlık Danışmanları, Bakanlar ve Müsteşarlar. (B) Yüksek Mahkeme Üyeleri ve Kaza Mahkemesinde görevli yargıçlar. (C) Sayıştay, Ombudsman ve farklı ülkelerde bu işlevi yürüten kurumların üyeleri, Merkez Bankalarının Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri. (Ç) Elçiler, polis ve askeri üst düzey yetkililer. (D) Kamu kuruluşlarının ve resmi makamların yöneticileri olan müsteşar, genel müdür ve müdürler (E) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin idari, denetim ve yönetim kurulu üyeleri. (F) Uluslararası kuruluşlarda müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri veya eşdeğer mevkilere sahip kişiler; (3) Bir kişinin, yukarıdaki (1) inci fıkrada sözü edilen anlamda önemli bir kamu görevi üstlenme yetkisinin en az on sekiz ay süreyle durdurulması durumunda, yükümlüler, bu kişiyi, bu kişilerin birinci dereceden akrabalarını ve yakın işbirliği içinde bulunduğu kişileri siyasi nüfuz sahibi kişiler olarak kabul etmek zorunda değildir. 12

13 Ancak, geliştirilmiş müşteri tanı prensibine ilişkin önlemlerin riske duyarlı bir temelde uygulanması olaya göre kararlaştırılır. (4) Bu Yasa kuralları uyarınca yukarıdaki (1) inci ve (2) inci fıkrada sözü edilen kişilerin birinci dereceden akrabaları; bu kişilerin eşleri, çocukları, anne ve babaları ve çocuklarının eşleri (5) Önemli bir kamu görevini üstlenmiş gerçek kişilere yakın oldukları alenen bilinen kişiler aşağıda sayılanlardır; (A) Yukarıdaki (2) inci fıkrada belirtilen kişilerden biri ile birlikte bir tüzel kişilik veya yasal oluşuma sahip olan veya esas faydalanıcılığı olan veya bu kişilerden biri ile herhangi yakın bir iş ilişkisi içerisinde olan kişiler, (B) Yukarıdaki (2) inci fıkrada belirtilen kişilerden birinin faydasına kurulmuş olan bir tüzel kişi, yapı veya yasal oluşumun sahibi veya esas faydalanıcısı olan kişiler. Finansal Kuruluşlar 10. (1) Aşağıdaki faaliyet veya işlemlerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiren banka dışındaki kuruluşlar finansal kuruluşlardır; (A) Tüketici kredisi, ev kredisi, faktoring hizmetleri ve finansal kiralama hizmetleri de dahil olmak üzere tüm borçlanma veya borçlandırma faaliyetleri, (B) Para gönderme veya para transferi de dahil ödeme hizmetleri, (C) Yukarıdaki (B) bendinde belirtilen faaliyetlerin dışında kalan seyahat çekleri ve banka çekleri gibi diğer ödeme araçlarının verilmesi ve ödemelerin geri alınması işlemleri, (Ç) Teminat ve taahhüt verilmesi işlemleri, (D) Aşağıda sayılan alanlarda, kendi hesabına veya müşterinin hesabına alım-satım yapmak: (a) Çek, senet, bono, mevduat sertifikaları gibi para piyasası enstrümanları, (b) Vadeli işlemler ve opsiyonlar, (c) Döviz ve faiz oranı enstrümanları, (ç) Devredilebilen menkul kıymetler ve diğer finansal enstrümanlar. (E) Teminat altına alıp satarak veya satıp yan hizmetler sunarak yapılan menkul kıymetler ve diğer finansal enstrümanlara iştirak işlemleri, (F) Sermaye yapısı, iş stratejisi ve diğer ilgili alanlardaki danışmanlık hizmetleri ile birleşmeler ve teşebbüslerin satın alımı ile ilgili diğer hizmetler ve diğer danışmanlık hizmetleri, (G) Portföy yönetimi ve danışmanlığı, (Ğ) Finansal enstrümanların korunması ve idaresi, (H) Bankalar arası piyasada menkul kıymet alım-satımında aracılık, 13

14 (I) Kasa muhafaza/kiralık kasa hizmetleri, (İ) Elektronik para çıkarmak. (2) Sigorta ve reasürans şirketleri ve sigorta ve/veya reasürans brokerleri, (3) Finansal yatırım hizmetleri şirketleri, yatırım danışmanlığı, yatırım yönetimi şirketleri, (4) Döviz Büroları, (5) Bu maddenin (1) inci, (2) nci, (3) üncü ve (4) üncü fıkralarında belirtilen ve merkez ofisleri yurtdışında olan finansal kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubeleri veya acenteleri de finansal kuruluş sayılırlar. Şirket Hizmet Sağlayıcıları 11. Üçüncü taraflara aşağıdaki hizmetlerin herhangi birini sağlayan gerçek veya tüzel kişiler şirket hizmet sağlayıcılarıdır: (1) Şirket veya dernek veya vakıf gibi tüzel kişilik oluşturmak, (2) Direktör, yönetim kurulu üyesi, yönetici, bir ortaklığın ortağı veya başka bir tüzel kişi nezdinde benzeri bir pozisyonda görev yapma veya bir başkasının görev yapması için gerekli düzenlemeyi yapmak, (3) Bir şirket, ortaklık veya herhangi başka bir tüzel kişi veya oluşuma, kayıtlı bir ofis, iş adresi, yazışma veya idari adres veya ilgili başka bir hizmet sağlamak, (4) Yatırım ve emeklilik fonları yönetim şirketleri hariç, yabancı bir ülkenin yasalarına tabi ve belli bir amaç için ekonomik fayda sağlayan, yöneten ve dağıtan bir kuruluş, fon veya benzeri tüzel kişinin yöneticisi rolünü üstlenmek veya bir başkasının bu rolü üstlenmesini sağlama, (5) Düzenlenmiş bir piyasada işlem gören şirketlerin menkul kıymetleri hariç, bir başka kişinin hisselerini oy hakkını kullanmak amacı ile kullanmak veya bir başkasının kullanmasını sağlama. DÖRDÜNCÜ KISIM Yükümlüler ve Yükümlülükler Yükümlüler 12. Bu Yasa kuralları bakımından aşağıda yer alan gerçek veya tüzel kişiler yükümlü sayılırlar: (1) Bankalar, (2) Finansal Kuruluşlar, (3) Profesyonel faaliyetleri çerçevesinde hareket eden aşağıda yer alan gerçek veya tüzel kişiler: (A) Muhasip ve murakıplar ile vergi danışmanları, (B) Herhangi bir finansal işlemde veya gayrı menkul işleminde müşterileri adına veya müşterileri için hareket eden veya aşağıdaki durumlarda müşteriye işlemin planlanması veya 14

15 Yükümlülerde İstisnai Haller gerçekleştirilmesinde yardımcı olan avukatlar ve noterler; (a) Gayrı menkul veya işletmelerin alım veya satımında, (b) Müşterilerin parasının, menkul kıymetlerinin veya diğer varlıklarının yönetiminde, (c) Banka, tasarruf veya menkul kıymetler hesabı açılması veya yönetiminde, (ç) Şirketlerin kurulması, işletilmesi veya yönetimi için gerekli işlemlerin düzenlenmesinde, (d) Trust gibi yasal oluşumların veya benzeri yapıların oluşturulması, işletmesi veya yönetiminde, (C) Şirket hizmet sağlayıcıları, (Ç) Emlak acenteleri, (4) İşlemin bir defada veya birbiri ile bağlantılı işlemlerle tamamlandığına bakılmaksızın, değerinin 10,000.- (Onbin Euro) veya muadili para birimine eşit veya üzerinde olduğu durumlarda ve işlemlerin nakit işlemlere dayandığı hallerde mal ve/veya hizmetlerin alım-satımını yapan gerçek veya tüzel kişiler. (5) Şans Oyunu Salonları (6) Müşterek bahis oyunu salonları ve diğer bahis hizmeti sağlayıcıları 13. (1) Gerçek veya tüzel kişiler, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı konusunda düşük risk taşıyan bir finansal faaliyette bulunuyorsa, aşağıdaki tüm koşulları sağlamaları halinde, yukarıdaki 10 uncu Madde anlamındaki bir finansal kuruluş olarak kabul edilmezler. (A) İşlemin bir defada veya birden fazla işlemde tamamlandığına bakılmaksızın, müşteri başına 900,- (Dokuz yüz Euro) veya muadili değeri aşmaması durumunda, (B) Gerçek veya tüzel kişinin finansal faaliyetlerinin, toplam yıllık cirosunun %5 (yüzde beş) ini aşmaması durumunda, (C) Kuruluşun finansal faaliyetlerinin ana faaliyetle doğrudan ilişkili ek faaliyetler olmaları durumunda, (Ç) Ana faaliyetin, sadece müşterilerine sunulan ve genelde halka sunulmayan faaliyetler olması durumunda, (2) Bankalar ve 12 nci maddenin (3) üncü, (5) inci ve (6) ıncı fıkralarında belirtilen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen istisnalara tabi olmaz. Yükümlülükler 14. (1) Yükümlülerin, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için gerekli ve yeterli önlemleri almaları, bu amaçla aşağıdaki görevleri yerine getirmeleri zorunludur; 15

16 (A) Müşteriler, iş ilişkileri, işlemler ve ürünlerle bağlantılı olarak suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı ile riskin değerlendirilmesi, (B) Bu Yasanın öngördüğü şekil ve şartlarda müşteri tanı ilkesinin gerektirdiği önlemlerin alınması, (C) Bu Yasanın kuralları ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler uyarınca, Birime, işlemler ve kişiler ile ilgili bildirimlerin yapılması, (Ç) Bu Yasanın kuralları hükümleri ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler uyarınca, verilerin muhafaza edilmesi, kayıtların korunması ve saklanmasının sağlanması, (D) Bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzüklerde belirtilen kuralların uygulanması sorumluluğunu yerine getirecek kişilerin atanması, isimlerinin, yetki ve sorumluluklarının Birime bildirilmesi, (E) Çalışanların eğitimine imkan verilmesi ve bu Yasa kuralları ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler uyarınca belirlenen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik düzenli iç denetimlerin yapılmasının sağlanması, (F) Bu Yasanın kuralları ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler veya tebliğler uyarınca diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkranın (A), (E) ve (F) bentlerinde sayılan yükümlülükler, bu Yasa nın 12 nci maddesinin (4) fıkrasında belirtilen gerçek veya tüzel kişi yükümlüler için geçerli değildir. (3) Bankalar, bu Yasa nın 10 uncu maddesinde belirtilen finansal kuruluşlar içerisinden Bakanlık tarafından hazırlanıp Resmi Gazete de yayımlanacak bir Tebliğle belirlenecek finansal kuruluşlar ve şans oyunu salonları yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. (A) Uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ve bu Yasa kuralları uyarınca görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması, (B) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı ile ilgili kendi faaliyet alanlarında şüphe uyandıran müşteri profili ve şüpheli işlemlerin belirlenmesi amacıyla, şüpheli kriterleri listesi oluşturulması ve listenin düzenli olarak güncellenmesi, (C) Birim ve/veya bu Yasa kuralları uyarınca yetkili makamlar ve/veya denetim makamları tarafından talep edilmesi halinde, belli bir gerçek veya tüzel kişi ile talep edilen tarihte veya 16

17 (Ç) geçmişte bir iş ilişkisine sahip olup olmadıklarını ve varsa bu ilişkinin niteliğini ivedilikle ve eksiksiz olarak bildirmelerini sağlayacak kendi organizasyon yapılarına uygun ve yeterli bir bilgi sistemi oluşturulması, Yukarıdaki (1) inci fıkranın (E) bendinde belirtilen faaliyetlerin en az yılda bir kez gerçekleştirilmesi. BEŞİNCİ KISIM Müşterini Tanı Usul ve Esasları Müşterini Tanı Prensibi 15. (1) Bankalar ve yukarıdaki 14 üncü maddenin (3) üncü fıkrası uyarınca belirlenen finansal kuruluşlar, müşterilerin, bankaları veya finansal kurumları suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı faaliyetleri bağlamında kötüye kullanmasını engellemek için, bu Yasanın 14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerle birlikte müşterini tanı prensibi prosedürlerini de uygularlar. (2) Müşterini tanı prensibi prosedürleri yükümlü tarafından oluşturulur ve aşağıdaki asgari özellik ve unsurları içerir: (A) Yükümlünün faaliyetlerinin niteliğine, hacmine, karmaşıklığına ve faaliyet alanına uygun olmalıdır, (B) Yükümlünün bankacılık veya finansal hizmetler sunduğu müşteri kategorileri ile ilişkilendirilen risk seviyesine ve sunulan ürün veya hizmetler ile ilişkilendirilen risk seviyesine göre uyarlanmalıdır, (C) Suç gelirini aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı risklerinin etkili şekilde yönetildiği konusunda bu Yasa nın 45 inci maddesinde belirtilen yetkili denetim makamlarını uygun göreceği prosedür ve önlemleri uygulamalıdır, Her müşteri kategorisi için bir müşteri kabul politikası (Ç) geliştirmelidir, (D) Müşterileri belirli kategorilere ayıran ve kendileri tarafından uygun görülmesi halinde müşterilerin kategorisinin değişmesine olanak tanıyan, müşteri tespit ve sürekli izleme prosedürleri uygulamalıdır, (E) Her müşteri kategorisine yönelik ürün ve işlem için uygulanabilecek standart, basitleştirilmiş ve geliştirilmiş müşterini tanı prensibi önlemlerini uygulamalıdır, (F) Olağandışı, şüpheli, karmaşık veya büyük meblağlı işlemlerin tespit edilebilmesi için müşteriler tarafından gerçekleştirilen 17

18 işlemlerin sürekli izlenmesini sağlayan prosedürleri uygulamalıdır, (G) Üçüncü ülkelerle yapılan işlemler ve bu ülkelerle olan müşteri ilişkileri için prosedürler hazırlamalıdır, (Ğ) Bu Yasa nın 25 inci maddesindeki belirtilen kayıt tutma prosedürlerini uygulamalıdır, (H) Dış denetim yoluyla değerlendirme yapma yükümlülüğü de dahil olmak üzere, müşterini tanı prensibi prosedürlerinin ve kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmelidir, (I) Müşterini tanı prensibi alanında çalışan personelin, işe alım ve eğitim programı için standartlar oluşturmalıdır, (İ) İç raporlama ve yetkili denetim makamlarına bildirim yapma prosedürleri oluşturmalıdır. (3) Müşterini tanı prensibi prosedürleri, banka veya finansal kuruluşun yönetim kurulu tarafından onaylanır ve gerekli olduğu zamanlarda ve her halükarda en az yılda bir kez gözden geçirilir. Banka veya finansal kuruluş, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanını önlemek için müşteri tanı prensibi alanında çalışan ve bu çerçevede sorumluluklar üstlenen personele bu prosedürlerin anlatılmasını sağlar. (4) Müşterini tanı prensibi prosedürleri, yükümlülerin yönetim kurulu veya yetkili makamları tarafından onaylandıktan veya değiştirildikten sonra, beş iş günü içerisinde bu Yasa nın 45 inci maddesinde belirtilen yetkili denetim makamlarına sunulur. (5) Yükümlüler suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı risklerini değerlendirirken, müşteri tanı prensibini ne oranda uygulayacaklarına aşağıdaki konuları içeren asgari risk değişkenlerini de dikkate alarak karar verirler. (A) Hesabın veya iş ilişkisinin amacı, (B) Müşteri tarafından yatırılacak olan varlıkların parasal büyüklüğü veya gerçekleştirilen işlemlerin boyutu, (C) İş ilişkisinin sürekliliği veya süresi. (6) Yükümlüler, yetkili denetim makamlarına suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı riskleri karşısında müşteri türüne, iş ilişkisine, ürüne, işleme veya konuya göre yeterli derecede müşterini tanı önlemlerini aldıklarını göstermeleri durumunda, risk temelli müşterini tanı önlemlerinden hangisini uygulayacaklarına kendileri karar verebilirler. (7) Bu maddenin (1) inci, (2) nci ve (4)'üncü fıkralarında belirtilen yükümlülükler şans oyunu salonları tarafından da uygulanır. 18

19 Standart Müşterini Tanı Prensibi Standart Müşterini Tanı 16. (1) Yükümlüler, aşağıdaki durumlarda bu Yasa nın 17 inci maddesinde belirtilen standart müşterini tanı prensibi önlemlerini uygularlar: (A) Bir iş ilişkisi oluştururken, (B) Tek bir işlemde veya birbiri ile bağlantılı gibi görünen birden fazla işlemde 7,500.- (Yedi bin beşyüz Euro) ve/veya üzerinde veya eşdeğerinde bir işlem gerçekleştirirken, (C) Yapılan işlemdeki parasal miktara bakılmaksızın işlemin suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı amaçlarına hizmet ettiği şüphesinin bulunduğu durumlarda, (Ç) Daha önce alınmış olan müşteri kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği ile ilgili şüphelerin olması durumunda. (2) Şans oyunu salonları, müşterek bahis salonları ve diğer bahis hizmeti sağlayıcıları için yukarıdaki (1) inci fıkranın (B) bendinde belirtilen parasal değer 2,000,- (İkibin Euro) ve/veya muadili miktar olarak dikkate alınır. (3) (A) Elektronik fon transfer hizmetlerinde işlem tutarı için yukarıdaki (1) inci fıkranın (B) bendinde belirtilen parasal değer 1.000,- (Bin Euro) ve/veya muadili miktar olarak dikkate alınır. (B) Elektronik fon transfer hizmetlerinde uyulacak müşterini tanı prensibi önlemleri ile ilgili uyulacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir. (4) Yükümlülerin, işlemin kabulü sırasında tutarı bilmemesi durumunda, işlemin tutarından haberdar oldukları anda ve bu tutarın yukarıdaki (1) inci fıkranın (B) bendinde yer alan asgari sınıra ulaşması durumunda standart müşterini tanı prensibi önlemlerini uygularlar. (5) Hayat sigortaları sektöründe, poliçenin faydalanıcısına ait kimlik doğrulaması iş ilişkisi oluşturulduktan sonra yapılabilir. Ancak böyle bir durumda, kimlik doğrulaması ödeme işlemi öncesinde veya ödeme sırasında, veya faydalanıcının poliçe altındaki haklarından faydalanmaya niyet etmesinden önce veya ettiği sırada yapılır. (6) Bir kiralık kasanın ziyaret edildiği her seferde müşterilerin kimlik tespiti ve teyidi yapılır. Kimlik tespiti ve teyidi, kiralık kasanın, kiralık kasa sözleşmesinde belirtilen esas kullanıcısı veya onun yasal temsilcisi veya yasal kullanıcı veya yasal temsilcisi vekaletiyle yetkilendirilmiş kişi olup olmadığına bakılmaksızın, kiralık kasaya fiili erişimi olan tüm gerçek kişiler için geçerlidir. 17. (1) Standart Müşteri tanı prensibine ilişkin önlemler aşağıdakileri içerir: (A) (a) Müşterinin kimliğinin tespiti, 19

20 Prensibine İlişkin Önlemler (b) Müşterinin kimliğinin yerel veya yabancı resmi makamlarca verilen kimlik belgeleri ve/veya resmi kaynaktan edinilen bilgilerle doğrulanması, (B) Tüzel kişilerde, şirket hizmet sağlayıcılarında veya trust gibi yasal oluşumlarda müşterinin mülkiyet ve kontrol yapısını ortaya koyan ve esas faydalanıcının kimliğini tespit etmeye yönelik risk odaklı ve yeterli önlemlerin alınması, (C) İş ilişkisinin amacı ve hedeflenen iş ilişkisi ile ilgili bilgi edinilmesi, (Ç) Gerektiği hallerde, finansmanın kaynağını ve var olan belgelerin, verilerin ve bilgilerin güncel olarak tutulması da dahil müşterinin, işletme ve risk profili ile ilgili bilgilerinin tutarlı olmasını sağlamak amacıyla, iş ilişkisi süresince gerçekleştirilen işlemlerin kontrol edilerek sürekli olarak izlenmesi. (2) Yükümlüler yukarıda (1) inci fıkrada belirtilen yer alan tüm önlemleri yerine getirmelidir. (3) Yükümlüler, bir iş ilişkisi oluşturmadan veya işlemi yapmadan müşterinin veya esas faydalanıcının kimlik teyidini yapar. Yukarıdaki 16 ncı maddenin (5) inci fıkrası saklı kalmak koşuluyla teyit işlemi, resmi bir makam tarafından verilmiş kimlik belgesi gibi sahtelenmesi veya yasadışı yollarla elde edilmesi en zor olan belgeler esas alınarak yapılmalıdır. (4) Yükümlüler, standart müşterini tanı önlemlerini tüm yeni müşterilerine uygulamak zorundadırlar. Mevcut müşterilerine ise risk temelli değerlendirme sonrası veya müşteri durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde uygularlar. (5) Bankalar ve finansal kuruluşlar, isimsiz veya hesap sahibinin kimliğinin bilinmediği veya düzgün bir şekilde belgelendirilemediği veya isme yazılı olmayan numaralı hesaplar gibi doğrudan veya dolaylı olarak müşterinin kimliğinin gizlenmesini sağlayacak hesap açamaz ve/veya çalıştıramazlar. (6) Terör örgütü veya terörist için yapılan herhangi bir finansal işlem, parasal değeri ne olursa olsun yasaktır. (7) Yükümlüler, yurt dışında yaşayan müşterilerine müşterini tanı önlemlerini uygularken bu kişilerden yazılı olarak siyasi ve nüfuz sahibi kişi olup olmadıklarına dair imzalı bir beyanname talep ederler. (8) Müşterinin kimlik tespiti ve kimlik teyidine ilişkin kurallar uyarınca belirlenen prosedürler, esas faydalanıcının belirlenmesi ve risk odaklı kimlik teyidinde de uygulanır. (9) Müşterilerin kimlik tespiti ve teyidi için gerekli olan belgelerin türleri, 20

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 20.11.2013/199-1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 10) ile Mali Suçları Araştırma

Detaylı

ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ING Bank A.Ş. politikasının temelinde müşteri kaynaklı uyum riskinin yönetimi bulunmakta, ayrıca; Sürekli olarak

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Sayı : 26842 Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklama Sirküler No :2014 / 019 Sirküler Tarihi :16.07.2014 KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 01.08.2016/93-1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 9 (RG: 02.01.2010-27450)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 9 (RG: 02.01.2010-27450) Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 9 (RG: 02.01.2010-27450) 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ 1 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1)Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2-(1)Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ Bankacılık mesleğinin temeli güven, itibar ve istikrardır. Pasha Yatırım Bankası A.Ş. bu çerçevede, suç gelirlerinin

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev:

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev: KARA PARA ŞÜPHELİ İŞLEM DAHİLİ BİLDİRİM FORMU GİZLİDİR Gönderilecek Adres: Uyum Birimi Groupama Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi No:2 Groupama Plaza Maslak - İstanbul A- FORMU DÜZENLEYEN PERSONELİN

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) 25 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29099 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. EK: 2 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE AMAÇ Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili yükümlülüklere uyumun sağlanmasına, şüpheli işlemlerin

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Sayfa 1 G İ R İ Ş A M A Ç

Sayfa 1 G İ R İ Ş A M A Ç G İ R İ Ş T.Vakıflar Bankası T.A.O nun güçlü sermaye yapısına sahip iştiraklerinden biri olan, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortacılığı branşlarında güvenilir ve dürüst ilkelere dayalı olarak sürdürdüğü

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI İÇDÜZENİ (73/2009 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile)

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI İÇDÜZENİ (73/2009 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106 Konu: Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Usul Ve Esasları Yeniden Belirlemek Amacıyla İhdas Edilen 13 Sıra No lu MASAK Genel Tebliği

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 09 Ocak 2008 - Çarşamba Resmi Gazete Sayısı: 26751 Karar Sayısı:

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI 1. POLİTİKANIN TEMEL DAYANAKLARI... 1 2. TANIMLAR... 1 3. POLİTİKANIN AMACI... 2 4. POLİTİKANIN

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak,

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak, EK: 1 AMAÇ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE Bu prosedür ile, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele kapsamında yayımlanan ilgili yasal düzenlemeler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı