YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI"

Transkript

1 Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında Küresel Etkiler Dünya Bankası ve Eğitim Politikaları Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Eğitim Politikaları Avrupa Birliği ve Eğitim Reformları Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformları MEB Bünyesinde Yapılan Reformlar Okul Öncesi Eğitimde Yapılan Reformlar İlköğretimde Yapılan Reformlar Orta Öğretim Reformu Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MTEM) Özel Eğitimde Reformlar Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi Okul Gelişim Programı 12.3.Eğitimin Geleceği Yararlanılan Kaynaklar * Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi

2 YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 1970 lerde, üretimde ve tüketimde ortaya çıkan yoğun durgunluk, evrensel bir krizi de beraberinde getirmiştir. ABD gibi gelişmiş ülkeler, bu krizi aşmak için, kapsamlı çözümler üretmeye başlamıştır. Bu çözümler, ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetim boyutlarında yeniden düzenlemeler gerektirdiğinden, neo-liberal politikalar olarak adlandırılmaktadır. Kriz, dünyanın birçok ülkesine yayıldığından, bu ülkeleri kurtarma çabaları için geliştirilen neo-liberal politikalar, küreselleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Böylece, dünyanın büyük bölümünde, ülkelerin sahip olduğu iktisadi/siyasi/kültürel yapı ve süreçlerde dönüşüm başlamış; bu dönüşümün neticesi olarak yeni ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. Yeni ekonomik düzen, ülkelerin dışa açık serbest piyasa ekonomisine uygun hale gelmesini gerektirmektedir (Şenses, 2004; Zafir, 200 9). Yeni ekonomik düzen kapsamında ülkelerin; Piyasalarında fiyat müdahalelerini kaldırmaları; Dış ticareti ve finans piyasalarını liberalleştirmeleri; Kamu iktisadi teşebbüslerini (KİT) özelleştirmeleri; Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, tüm kamu hizmetlerini özelleştirilmeleri gerekmiştir. Ülkelerin yeni ekonomik düzene geçişinde, piyasaların serbestleşmesini ve uluslar arası sermayenin ve ticaretin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak anlaşmalar uygulamaya konmuştur. Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (GATS) ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An t- laşması (GATT) bu anlaşmalardan bazılarıdır. Bu anlaşmaların uygulanması ile yeni ekonomik düzene geçişte, Dünya Bankası nın, Uluslar arası Para Fonu nun (IMF) Dünya Ticaret Örgütü nün (WTO), ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nün (OECD) önemli görevleri bulunmaktadır (Aydın, 1999; Senses, 2004; Yörük, 2004). Dünya Bankası nın temel görevi, ülkelerin sahip olduğu ulusal ekonomilerin küresel ekonomiye uyumunu sağlamaktır. Dünya Bankası bu amaçla, Yapısal Uyum Programları geliştirmiştir. Yapısal Uyum Programlarının işlevi, ülkelerin ulusal ekonomilerini uluslar arası serbest ticarete ve finans aktivitelerine açmalarını; kamu harcamalarını (kamu hizmetleri dâhil) kısmalarını ve devleti ekonomik alandan tamamen silmek için özelleştirme yapmalarını sağlamaktır. IMF ise bir borç yönetme kuruluşudur. Özellikle 1982 yılından itibaren, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere kredi vermek 2

3 için IMF den onay almaları koşulu getirilmiştir. IMF borç isteyen ülkelere borç verilmesini onaylamak için bazı koşullar öne sürmektedir. Bu koşullar, Dünya Bankası nın geliştirdiği Yapısal Uyum Programlarının hayata geçirilmesidir. Böylece IMF dış borcu olan ülkelere uzun vadeli yapısal uyum kredileri vererek, Yapısal Uyum Programlarının uygulanmasına yardımcı olmaktır (Arın, 1995; Aktaran: Acı, 2005). Dünya Ticaret Örgütü nün görevi söz konusu ülkelerin ulusal ticaret politikalarını, çeşitli yaptırımlarla denetim altına alarak, sınırlar ötesi ticareti düzenlemektir. OECD de Yapısal Uyum Programlarının ürettiği politikaların nasıl yönetilebileceğine ilişkin reçeteler geliştirmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği de yeni ekonomik düzeni gerçekleştirecek politikaları teşvik etmektedir ( Aydın, 1999; Şenses, 2004; Yörük, Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye Türkiye nin Yapısal Uyum Programları ile yeni ekonomik düzene uyarlanma süreci 1980 de alınan 24 Ocak Kararları ile başlamıştır. 24 Ocak Kararları; ihracata daha fazla yönelmeyi, ekonomiyi dünya pazarına açmayı, devletin ekonomideki yerini ve işlevini küresel sermayenin istediği biçimde yeniden tanımlamayı amaçlayan politik, kurumsal ve yasal değişiklikleri içermektedir (Pamuk, 2003; Aktaran: Acı, 2005). Bu kararların ve öngördüğü reform sürecinin temelinde devletin ekonomik ve toplumsal alandan uzak durmasının hem ekonomi hem de siyaset için yararlı olacağı düşüncesi bulunmaktadır. Böylece 1980 de IMF istikrar programı başlatılmış ve ekonominin geneline yönelik makro düzenlemeler yapılmıştır (Soyak, 2003). Bu bağlamda devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi için eğitimden sağlığa, sosyal güvenlik hizmetlerinden altyapı hizmetlerine kadar hemen hemen tüm kamusal hizmetlerde özelleştirmeler başlatılmıştır (Aktan, 1996; Aktaran: Acı, 2005) sonrasında IMF nin ve Dünya Bankası nın politikaları Türkiye nin toplumsal ve ekonomik kararlarında giderek daha da belirleyici hale gelmiştir (Soyak, 2003). Bu dönemde Türkiye Dünya Bankası ile beş adet Yapısal Uyum Kredisi anlaşması yapmış ve 1,6 milyar dolar kredi almıştır. Bu anlaşmaların getirdiği düzenlemelerden bazıları; ihracatın geliştirilmesi, enerji sisteminde özelleştirme, KİT yatırımlarının azaltılması, finansal sermaye hareketlerinin altyapısının hazırlanması ve tarım sektöründe devlet tekelinin kırılmasıdır. Bu anlaşmalar, ülkemizde son 30 yıldır uygulanan istikrar ve ekonomi politikalarına zemin hazırlamıştır yılından itibaren de Dünya Bankası ile tarım, mali ve enerji alanında sektörel uyum kredileri anlaşmaları imzalanmıştır. Aynı dönemde eğitim, sağlık ve yerel yönetim alanlarında da yeniden yapılanmayı amaçlayan proje kredisi anlaşmaları uygulamaya konulmuştur (Güler, 2002). Bu anlaşmalar yeni kuşak yapısal reformları da beraberinde getirmiştir. Bu reformlar; yeni kurumlar yaratmayı 3

4 ve var olanları gözden geçirmeyi, özel sektörün rekabet edebilirliğini artırmayı, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin finansmanını, üretimini ve arzını gözden geçirmeyi ve yeni uluslararası ekonomik sistemle bütünleşmeyi amaçlamaktadır (Ercan, 2003). Bu bağlamda yeni kuşak reformlar; Üniter yapılanma yerine yerel-federal yapıyı; Sosyal devlet yerine düzenleyici denetleyici devlet yapısını; Uluslararası sermayeye açık yönetişim karar yapısını, Kamu personeli sisteminin ve kamu hukukunun kaldırılmasını; Özel hukuka dayalı bürokratik bir yapının kurulmasını öngörmektedir (Güler: 2003). Söz konusu reformlar, özellikle 1990 ların sonlarında ağırlıklı olarak uygulanmaya başlanmış olup halen devam etmektedir. Avrupa Birliği de Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları aracılığıyla, bu reformların gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Ayrıca, TÜSİAD, TESK, TOBB, İKV gibi ulusal kuruluşlar, araştırma raporları ile söz konusu reformların gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır (Güler, 2003b; Ercan, 2003) yılında IMF ile imzalanan İstikrar Programı çerçevesinde, devletin yönetişim modeline uygun olarak yeniden yapılandırılması öngörülmüştür yılına gelindiğinde de Kamu Yönetimi Reformu uygulanmaya başlanmıştır yılında yönetişim hükümetin acil eylem planında yer almıştır. Böylece özelleştirme, bürokrasi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) ortak çalışması hayata geçirilmeye başlanmıştır. Kamu Yön e- timi Reformu, etkin, şeffaf, hesap verebilir ve verimli kamu hizmetini öngörür; performans kavramını vurgular. Bu reform bakanlık, bakanlığa bağlı birimler gibi merkezi yönetim ile il, ilçe yönetimleri gibi taşra yönetiminin yapısında değişiklikleri getirdi. Ayrıca bu kurumlarda yetki dağılımı ve denetimi konularında da değişikliklere neden oldu. Bu reformla birlikte özelleştirme, yerelleşme ve yönetişim kavramları ön plana çıktı. (Güler, 2000; 2003; 2003b; 2004; Bayramoğlu, 2004) Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında Küresel Etkiler Türkiye de Son 30 yıldır gerçekleştirilen eğitim programlarına Küresel Eğitim Reformu adı verilmektedir. Bu reformun gerçekleşmesinde Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar ile Avrupa Birliği gibi bölgesel örgütlenmeler önemli rol oynamaktadır Dünya Bankası ve Eğitim Politikaları 4

5 Küresel eğitim reformu, Dünya Bankası nın Türkiye de proje kredileri temelinde yürüttüğü eğitim programlarıdır. Bu reformun temelinde eğitim siteminde yerelleşme ve okulu temel alan işletmecilik anlayışı öne çıkmaktadır. Türkiye, Dünya Bankası ile 1990 yılında 90 milyon dolarlık Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, 1998 ve 2002 yıllarında da 300'er milyon dolarlık iki adet Temel Eğitim Projesi kredi anlaşması imzalamıştır (Keskin, 2003; Eğitim Sen, 2003). Dünya Bankası, eğitimin sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve yoksulluğun azaltılmasının anahtarı olduğunu ancak devletin kaynaklarının çoğunu eğitim hizmetinin yaygınlaştırılması için ayırmasını akılcı bulmadığını belirtir. Ekonomik problemlerinin başlıca kaynağı, devletlerin eğitim harcamalarını artırmasıdır. Parasız temel eğitimin topluma dönük yararının orta ve yüksek öğretimden daha yüksektir. Bu nedenle orta ve yüksek öğretimin özelleştirilmesini ve devletin bu kademelere ayırdığı harcamaları temel eğitime aktarmasını önerir. Bu bağlamda, devlet tarafından yürütülen parasız temel eğitimin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, eğitimde yoksullara yardım programlarını, öğrenim kredilerini ve özelleştirmeyi önerir (Cornay, 1995; Aktaran: Sayılan, 2006; Ercan, 1997; Aktaran: Çam, 2006). Dünya Bankasının proje kredilerinin iki temel amacı bulunmaktadır (Keskin, 2003): Okul binaları, eğitim araçları ve öğretmen yetiştirme gibi konularda eğitimin kalitesini artırmak. Eğitimin yerelleştirilmesi (âdem -i merkezileştirilmesi), okulların özellikle mali açıdan özerkleştirilmesi ve bağımsızlaştırılması. Türkiye Dünya Bankası ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda, birinci amacı gerçekleştirmek için, daha önce beş yıl olan kesintisiz zorunlu ilköğretimi sekiz yıla çıkarmıştır. Bu süreçte Dünya Bankası nın belirlediği ölçülerde yabancı danışman hizmetleri alınmakta, uluslararası ihaleye çıkılarak araç-gereç temin edilmektedir. Ayrıca 1990 yılında, Dünya Bankası kredisi ile başlatılan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MGEP ) kapsamında Toplam Kalite Yönetimi ve Müfredat Laboratuar Okulları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında okullarda öğretmen ve öğrencilerin sorunları birlikte çözmeleri istenmiştir. MGEP kapsamında tüm Türkiye de Müfredat Laboratuar Okulları (MLO) kurulmuş; bu okullarda Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı denenmiştir. Bu bağlamda MLO larda Okul Gelişim Modeli (OGM) uygulanmış; okullarda stratejik planlama yapılmaya başlanmıştır (Eğitim Sen, 2003; Keskin, 2003; Güler, 2003; 2003c). Türkiye nin Dünya Bankası ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda, ikinci amacı gerçekleştirme kapsamında okullarda yönetişim modeli hayata geçirilmeye çalışılmıştır (Keskin, 2003). Yönetişim modelinin okullarda uygulanması için, Eğitim Bölgesi ve Kurulları Yönergesi çıkarılmıştır 5

6 (http://mevzuat.meb.gov.tr). Bu yönerge ile eğitim sisteminde demokrasi ve katılımcılığı sağlamak hedeflenmiştir. Bu bağlamda okullarda Okul Öğrenci Kurulları oluşturularak öğrencilerin, Okul Zümre Başkanları Kurulları oluşturularak öğretmenlerin, Eğitim Bölgesi Danışma Kurulları oluşturularak mahalle muhtarları ve STK nın temsilcilerinin eğitimde söz sahibi olmaları sağlanmıştır (Eğitim Sen, 2003; Keskin, 2003). Ayrıca, 2005 yılında getir i- len İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile insan hakları, demokrasi, çevre ve girişimcilik gibi konulara vurgu yapılmış, okul yöneticilerinin velilerle iş birliği yapması istenmiş, okul yöneticilerinden okul içindeki ve dışındaki olanakları kullanarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti yürütmeleri istenmiştir de getirilen yeni bir düzenleme ile de öğrenci kulüplerinin çalışmalarında ve toplum hizmeti ile ilgili projelerde, çevrede bulunan kişi, resmî veya özel kuruluşlar ile STK ndan her türlü katkıları istenebileceği belirtilmiştir (http://mevzuat.meb.gov.tr). Böylece yönetişim modeline geçilmiştir. Türkiye nin her bölgesinde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, resmî, özel kuruluşlar veya STK ile işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri üretmeye başlamıştır. Bu projelerden bazıları; okul öncesi okullaşma oranını yükseltmek amacıyla başlatılan Gelecek Okul Öncesi ile Gelecek, ortaöğretimdeki okullaşma oranını arttırmak amacıyla başlatılan Her Evde Bir Liseli (http://buyukorhan.meb.gov.tr), okullarında dereceye giren 15 öğrencinin ABD ye 8 haftalık ücretsiz dil eğitimine gönderildiği THY ile Eğitime Yolculuk projeleridir (http://istanbul.meb.gov.tr). Dünya Bankası, yüksek öğretimin de bireysel getirisinin sosyal getirisinden fazla olduğu vurgulamaktadır. Bu bağlamda kamu harcamalarında yüksek öğrenime ayrılan kaynakların azaltılmasını önermektedir. Yeni Dünya düzenine geçişte kamu kaynakların kısıtlanması, üniversiteleri piyasa koşullarına uyum sağlamaya zorlamıştır. Üniversiteler ticari düşünmeye başlamıştır (Ercan, 1997, Aktaran: Çam, Ercan, 2006; 2006a; Sahin, 1997, Aktaran: Çam) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Eğitim Politikaları Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kamu hizmetlerinin liberalleşmesi amaçlayan bir anlaşmadır. Türkiye GATS anlaşmasını 1994 yılında imzamış ve 1995 te TBMM de onaylamıştır. Türkiye GATS anlaşmasını imzalayarak; eğitimin yeniden yapılanmasını; böylece küresel sistemle bütünleşmesini kabul etmiş oldu. Bu anlaşma ile (Erol, 2002); Eğitim sisteminde özelleştirmeler artmış, Eğitimde milli amaçların yerini küresel amaçlar almış; 6

7 Küreselleşmeyi ve özelleştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla, eğitimin örgütlenmesi yerelleştirilmeye başlanmıştır. GATS a göre, eğitim yerelleştirildiğinde yerel yönetimler, borsa, meslek odaları ve işveren örgütleri eğitim yönetimine dâhil olmalıdır. Bu uygulama, eğitimde finans sorununu büyük ölçüde çözecektir. Bu anlaşma uyarınca, okullarda yeni uygulamalara da gidilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda kamu okulları da eğitim hizmetlerinde fiilen özelleştirilmiştir (Keskin, 2003). Bu uygulamalardan bazıları şunlardır (Kalaycıoglu, 2002); Temizlik islerinin özel temizlik şirketlerine yaptırılması, Ders araç ve gereçlerinin özel şirketlerden karşılanması, Kantin işletmelerinin özel sektöre devredilmesi, Eğitime katkı payları, öğrenci harçları, kayıt ve karne paraları gibi yardımların alınması Avrupa Birliği ve Eğitim Reformları Avrupa Birliği, gençlik programları ve hayat boyu öğrenme adı altında iki tip eğitim çalışması yürütmektedir. Türkiye de aday ülke olarak bu eğitim çalışmalarına katılabilmektedir. Gençlik Programı: Avrupa Birliği Gençlik Programında gençler, gençlik grupları, STK ve Kamu kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu programdan tüm gençler yararlanabilmektedir. Bu programa STK, kamu örgütleri ve sıradan genç grupları proje başvurusu yapabilmektedirler. Bu programa başvurmak için yabancı dil bilme şartı yoktur ( gov. tr). Hayat Boyu Öğrenme Sokrates Programı: Socrates, Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı olup 2006 yılında sona ermiştir. Comenius Programı: Bu program, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerini kapsamaktadır. Programın temel amacı, okul eğitimi alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yaparak eğitimde kaliteyi artırmak ve dil öğrenimini teşvik etmektir.program bu bağlamda(http://www.ua.gov. tr); Okullar ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliğini ve değişimi teşvik eder, Eğitime öğretme amaçlı yöntemler ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder, Okullar yönetiminde örnek çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler, 7

8 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okula uyumunu ve fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirerek yaygınlaştırır, Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını teşvik eder. Erasmus Programı: Program, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmaktır. Program, bu amaçla; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik eder, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlar; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunur. Program yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri ve kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bu program ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir (http://www. ua. gov. tr). Erasmus Programı ve Bologna Süreci: 1999 da Bologna Bildirisi 29 ülke tarafından imzalanmıştır. Bu bildiri ile Bologna Süreci başlamıştır. Bu süreci takip etmek amacıyla Bologna İzleme Grubu oluşturulmuştur. Türkiye bu sürece 2001 yılında dâhil olmuştur. Bologna sürecinin temel öncelikleri şöyle sıralanmaktadır (http://www.ua.gov.tr); Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması, Lisans ve lisansüstü biçiminde kademelendirilmiş bir sistem oluşturulması, AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması, Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin AB ülkelerinde hareketliliğinin arttırılması, Kalite güvencesi alanında işbirliğinin artırılması, Avrupalılık bilincinin artırılması, Yaşam boyu öğrenim, Avrupa yükseköğretim alanı nın oluşturulması. Leonardo da Vinci Programı: Leonardo da Vinci programı üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen programdır. Bu program; ülkeler arasında işbirliği sağlanarak mesleki eğitim sistemi ve uygulamasında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç 8

9 edinmiştir. Bu programa başvurular kurumsal düzeyde yapılmaktadır ( Grundtvig Programı: Grundtvig Programı, yetişkin kişilere yaşamları boyunca bilgi ve niteliklerini geliştirecek olanaklar sunarak istihdamı ve topluma uyumu artırmayı amaçlar. Bu program mesleki eğitim dışındaki her tür yetişkin ve yaygın eğitime odaklanır (http://www.ua.gov.tr) Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformları Türkiye de 1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı kanun ile sekiz yıllık kesintisiz eğitim sistemi tüm ülkede uygulanmaya başlanmıştır. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçme kararı 1973 yılında alınmış ancak deneme uygulamaları ile kalınmıştır yılına kadar ilkokuldan ortaokula geçiş merkezi seçme ve yerleştirme sınavı sonuçlarına göre oluyordu yılından itibaren ilköğretim okullarından ortaöğretime geçiş Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) adı ile liselere giriş sınavı sonuçlarına göre yapılmıştır. Bu sınav her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için yapılmaktaydı yılında OKS kaldırılmış; onun yerine Seviye Belirleme Sınavları (SBS) uygulanmaya başlamıştır. SBS 6, 7 ve 8. sınıf sonunda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak uygulanmıştır. SBS, 2010 yılından itibaren kademeli olarak kaldırılmış olup 2012 yılı ve sonrasında sadece 8. sınıf öğrencilerine uygulanması planlanmıştır. Bu arada 1998 ve 2002 yıllarında imzalanan Temel Eğitim Projesi kapsamında ilköğretim okullarının eğitim programlarında ve yönetiminde demokrasiyi ve katılımcılığı sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır yılında çıkarılan İlköğretim ve orta öğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği ile ilköğretim okullarının çevrelerindeki paydaşlarla kulüp ve proje çalışmaları yapmaları desteklenmiştir. Dünya Bankası ve AB ile yapılan anlaşmalar uyarınca, 2011 yılında MEB nın görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemede, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan eğitimde ulusallık ve eğitimin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda düzenlenmesi amaçları kaldırılmıştır (http:// mevzuat.meb. gov. tr, yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve birçok kanunda daha değişiklik yapıldı. Bunlardan en önemlisi 11 Nisan 2012 de 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un (4+4+4 düzenlemesi) resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesidir. Bu kanun ile zorunlu eğitim, toplam nüfusun ortalama eğitim yılını artırmak ve okullaşma oranındaki bölgesel farklılıkları azaltmak gerekçesiyle, 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Bu yeni düzenleme 2010 yılında yapılan Milli Eğitim Şurasında alınan kararlara dayanmaktadır. 9

10 4+4+4 düzenlemesine göre, eğitim kademelere bölünmektedir. Buna göre, birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak yeniden yapılandırılmıştır. MEB, böylece kademeler arası yatay ve dikey geçişlere imkân tanındığını belirtmiştir. Yapılan değişiklik ile ilköğretim çağı 6-13 yaş olarak değiştirilmiştir. MEB bu değişikliğin en önemli amaçlarından birinin eğitim sistemini demokratikleştirme ve esnekleştirme isteği olduğunu belirtmiştir. MEB, bu değişiklik doğrultusunda eğitim kademelerinde oluşturulacak seçimlik derslerle toplumun eğitim beklentileri ve sosyal ve kültürel taleplerinin karşılanacağını açıklamıştır (http://mevzuat.meb.gov.tr, düzenlemesi ile MEB bünyesindeki birimlere ait 15 yönetmelikte de değişiklik yapılarak ilgili birimler yeni düzenlemeye göre yeniden yapılandırılmıştır MEB Bünyesinde Yapılan Reformlar MEB bünyesinde bakanlık merkez ve taşra teşkilatını da kapsayan, eğitim sistemine dönük reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda tamamlanan projeler Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Eğitim Çerçevesi Projesi I. Fazı, Eğitim Çerçevesi Projesi II. Fazı ve Millî Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesidir (MEBGEP). Devam eden ve planlanan pr o- jelerin bazıları ise Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi; Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi I, Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi, Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi, Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi ve İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terklerinin Önlenmesi Projesidir. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi : Proje 1990 yılında başlamış ve 1999 da bitmiştir. Proje kapsamında Dünya Bankasından milyon Dolar kredi alınmıştır. Projenin amacı ilk ve orta öğretimde kaliteyi yükseltmek olup proje kapsamında okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki Ortaöğretimde düzenlemeler yapılmıştır. Bu proje ile gerçekleştirilen değişikliklerden bazıları aşağıda yer almaktadır ( projeler. meb.gov.tr): Bakanlık birimince 21 müfredat geliştirildi. Bunların üçü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylandı. 23 ilde 208 Müfredat Laboratuar Okulu eğitim materyalleri ile donatıldı. 235 Bilgisayar Deneme Okuluna 1 er bilgisayar laboratuarı ve öğretmen odalarına 1 er PC kuruldu. Ders kitabı hazırlama standartları geliştirildi. 10

11 Yayımlar Dairesi Başkanlığına, Devlet Kitapları Müdürlüğüne ve 21 bölge şefliğine bilgisayar ağı kuruldu yıllarını kapsayan Eğitim Ana Planı hazırlandı. YBS Pilot çalışması tamamlandı, Bakanlık birimlerine teknolojik donanım sağlandı. Eğitim Çerçevesi Projesi I. Fazı : Proje 2002 yılında başlamış ve 2007 de bitmiştir. Proje kapsamında Avrupa Yatırım Bankasından 50 milyon Euro kredi alınmıştır. Projenin amacı çocukları geleceğe hazırlamak ve teknoloji ile buluşturmaktır. Bu proje ile 2800 bilgi iletişim teknoloji sınıfının kurulması hedeflenmiş, projenin I. Fazı'nda 1610 bilgi iletişim teknolojisi sınıfı kurulmuş, ayrıca okulun bilgi iletişim teknolojisi sınıfları için web tabanlı yazarlık yazılımı satın alınmış, 924 ilçe merkezine teslim edilmiştir. Çocuklar yeni iletişim teknolojileriyle tanışmışlardır (http://projeler.meb.gov.tr). Eğitim Çerçevesi Projesi II. Fazı : Proje 2008 yılında başlamış olup, halen devam etmektedir. Projenin mali büyüklüğü 100 milyon Euro dur. Projenin amacı projenin I. Fazı nda belirlenen rakama ulaşmaktır (http://projeler.meb.gov.tr). Millî Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (MEBGEP): Proje 2008 yılında başlamış ve 2010 da bitmiştir. Proje kapsamında Avrupa Birliğinden 3,7 milyon Euro hibe alınmıştır. Projenin amacı MEB nın yönetim ve organizasyon, mali kaynakları kullanabilme ve izleme değerlendirme kapasitelerini artırmaya yardımcı olmaktır. Proje ile gerçekleştirilen eylemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır (http://projeler. meb.gov.tr): Yönetişim ile ilgili sempozyumlar ve çalışma ziyaretleri düzenlendi. Yöneticilerin yönetişim becerilerinin geliştirilmesi için eğitim programları uygulandı. MEB nın yapısı ve örgütlenmesinin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi gerçekleştirildi. MEB nın merkezi ve yerel yapılanma birimlerinde roller, sorumluluklar ve iletişim kurallarının yeniden belirlendiği politika belgeleri hazırlandı. Eğitimde ilgili taraflar için roller ve sorumluluklar belirlendi. Var olan finans ve kaynakların verimli kullanılması analiz edilerek alternatif modeller ve hareket planları sunuldu. Bilgi transferi ve bilgiye erişim araçlarının güçlendirilmesi için alternatif bir model geliştirildi. İzleme ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirilmesi için alternatif bir model geliştirildi. 11

12 Kurumsal yönetişim ve proje sonuçları hakkında bir ulusal ve bir uluslar arası sempozyum düzenlendi. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: Proje Avrupa Birliğinden alınan 9.1 milyon Euro kredi ile gerçekleştirilmektedir. Proje ile daha demokratik bir toplum hedeflenmiştir. Bu bağlamda, yerel düzeyde demokratik eğitim ve okul kültürünün sahiplenilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, sosyal paydaşların da katılımıyla, toplam bütçesi 3 milyon Euro olan yaklaşık 50 hibe programının uygulanması planlanmıştır. Bu kapsamda proje ile gerçekleştirilmesi amaçlanan hedeflerden bazıları aşağıda yer almaktadır (http://projeler.meb.gov.tr): MEB mevzuatının, uluslararası insan hakları belgeleri ve ulusal mevzuat açısından analiz edilmesi, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin öğretim programının geliştirilerek ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanması, Söz konusu dersin etkin uygulamasını sağlayacak eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı, Okullarda bir demokratik okul kültürü çerçevesi oluşturulması. MEB personelinin ve ilgili grupların temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi Okul Öncesi Eğitimde Yapılan Reformlar Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi: Proje 2009 yılının ikinci çeyreğinde başlamış olup süresi 36 aydır. Proje için Avrupa Birliğinden 16,8 milyon Euro hibe alınmıştır. Projenin amacı dezavantajlı çocukların ve ailelerinin çocuk gündüz bakım ve okul öncesi eğitim programlarına kaydolma ve devam etme oranlarının arttırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda MEB na bağlı birimlerin, kamu kuruluşlarının, belediyelerin ve STK ların kapasitesini arttırmak ve ortaklıklar geliştirmek için 10 ilde pilot uygulama yapılması planlanmıştır. Proje Adana, Ankara, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van illerini kapsamaktadır. Bu proje ile yürütülmesi planlanan faaliyetler aşağıda yer almaktadır (http://tegm.meb.gov.tr): Nitelikli toplum temelli gündüz çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim modellerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması, Okul öncesi eğitimin önemi konusunda, ulusal düzeyde bilinçlendirme çalışmaları yaparak, çocuklarını okul öncesi eğitime ve ilköğretime kayıt ettirmeyi isteyen ailelerin sayısını arttırmak, Seçilen 32 pilot ildeki ilköğretim okulları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfları ve anaokullarına eğitim malzemesi ve mobilya desteğinin sağlanması, 12

13 Yerel kamu kurumları, belediyeler, STK'lar ve özel sektör kuruluşlarının ortak çalışmasını hedefleyen bir hibe programının hazırlanması ve uygulanması İlköğretimde Yapılan Reformlar İlköğretimde gerçekleştirilen reformlar; Temel Eğitim Projesi I. Fazı, Temel Eğitim Projesi II. Fazı ve Temel Eğitime Destek Programıdır (TEDP). Temel Eğitim Projesi I. Fazı: Proje, 1998 yılında başlamış ve 2003 de bitmiştir. Proje, Dünya bankasından alınan Dolar kredi ile gerçekleşmiştir. Projenin amacı 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimi yaygınlaştırmak, ilköğretimin kalitesini arttırmak, ilköğretim okullarına ilgiyi çoğaltmak, okulları toplum için öğrenme merkezleri haline getirmektir. Bu proje ile gerçekleştirilenler aşağıda yer almaktadır ( meb. gov. tr): 186 yeni derslik ve ek derslik yapıldı. 44 gecekondu bölgesindeki İlköğretim Okulu,199 kırsal okul ve 124 merkez köy okulunun onarımı ve ek derslik inşaatı tamamlandı kırsal kesim okul onarımı yapıldı. 42 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonlu İlköğretim Okulu'nun onarımı yapıldı. 405 öğretmene aktif öğrenme ve özel öğrenim metotları eğitimi verildi aday yöneticiye eğitim verildi öğretmen, bilgisayar sınıflarının, donanımı ve yazılımının etkin bir şekilde kullanabilmek amacıyla eğitim aldı öğretmene donanım alınan firmalar, öğretmene yazılım alınan firmalar eğitim verdi ilköğretim okuluna bilgi teknolojisi sınıfı kuruldu kırsal kesim okulu için bilgisayar, donanım, yazılım ve çevre ekipmanları satın alındı. 22,287 İlköğretim okulundaki öğrenciye çanta içi araç temin edildi ilköğretim okulundaki dersliğe hikâye kitabı temin edildi taşıma merkezli ilköğretim okuluna fen laboratuarı malzemeleri temin edildi ilköğretim okulu için Atatürk serisi ve Türkçe sözlük temini yapıldı. 5-6 yaş anne-çocuk eğitimi için materyal dağıtıldı. İlköğretim müfettişleri ve master formatörlerine 1500 diz üstü bilgisayar; MEB müfettişlerine 130 diz üstü bilgisayar, 1- anabilgisayar alındı. 13

14 Temel Eğitim Projesi II. Fazı: Proje, 2002 yılında başlamış ve 2007 de bitmiştir. Proje Dünya Bankasından alınan 300 milyon Dolar kredi ile gerçekleşmiştir. Projenin amacı temel eğitim politikasını desteklemek üzere, eğitim kalitesini yükseltmek, kapasitesini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimi arttırmaktır. Bu proje ile gerçekleştirilenler aşağıda yer almaktadır (http:// projeler.meb.gov.tr): 3000 ilköğretim okulunun 4002 sınıfına bilgisayar laboratuarları kuruldu, kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4000 ilköğretim okuluna eğitim materyalleri alındı. Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan anneler için adet "anne çocuk eğitim seti" dağıtıldı ve 800 anasınıfı için oyun setleri, oyuncaklar satın alındı. 166 İ.Ö.O bahçesine yapılan okul öncesi derslik, 109 okul binası, 322 ilk ve özel öğretim okuluna ait 1000 eğitim binası depreme karşı güçlendirildi ve onarıldı özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelliler sınıfına öğrenmeyi kolaylaştırıcı ekipman, görme engelli öğrenciler için 1035 Braille daktilo, 48 işitme engelliler ilköğretim okuluna 75 işitme cihazı seti, İşitme ve görme engelli öğrenciler için 70 bilgisayar laboratuarı kuruldu. 40 Hastane Okuluna bilgisayar ve yazıcı gönderildi. Temel Eğitime Destek Programı (TEDP): Proje, 2002 yılında başlamış ve 2007 de bitmiştir. Proje, Avrupa Birliğinden alınan 100 milyon Euro kredi ile gerçekleşmiştir. Projenin amacı kırsal alanlar ile kentlerin gecekondu bölgelerinde temel eğitimin dışında kalmış kız çocukları, yetişkinler ile risk altındaki çocukları eğitime kazandırmaktır. Bu proje ile gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır (http://projeler. meb.gov.tr): Risk altındaki çocukları belirlemek ve önlem almak konusunda öğretmen ve velilerden oluşan 40 binden fazla katılımcıya bilgilendirme toplantıları yapıldı. İlköğretim programları, öğrenci merkezli ve yapılandırıcı yaklaşıma göre yenilendi. Yeni Programlara uygun olarak Öğretmen kitabı, öğrenci kitabı ve çalışma kitabı üçlü set halinde tüm dersler için hazırlandı. I. ve II. kademe okuma yazma programları geliştirildi, pilot uygulaması yapıldı, programlara uygun kitaplar üçlü set olarak hazırlandı ve dağıtımı yapıldı. Genel ve özel alan öğretmen yeterlilikleri geliştirildi ve 6 ilde pilot uygulaması yapıldı. 14

15 Öğretmen, yönetici, velilerden oluşan yaklaşık kişiye eğitim verildi. Köy/kent arasındaki eğitim farkının azaltılması için 16 ilde eğitim binaları, yeni derslik, halk eğitim merkezi, lojman, spor salonu ve gezici eğitim araçları temin edildi. 81 okul, 775 derslik,11 halk eğitim merkezi, 37 lojman, 20 yurt, 1 spor salonu, 3 yemekhane inşa edildi Orta Öğretim Reformu yılları arasında gerçekleştirilen orta öğretim reformu, ortaöğretim programlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu reform ORTA ÖĞRETİM PROJESİ (OÖP) kapsamında gerçekleştirilmiştir. Orta Öğretim Projesi, Dünya Bankası ndan alınan 80 Milyon Euro kredi ile gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı orta öğretimi küresel yaklaşımlara uygun hale getirmek için ortak bir genel kültür verilmesini sağlamaktır. Projenin hedefinde öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, müfettişler ve veliler bulunmaktadır. Proje kapsamında gerçekleşen reformlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (http://oop.meb.gov.tr): Orta öğretim reformu, a.orta öğretim programları b.bilgi ve iletişim teknolojileri c.mesleki rehberlik ve danışmanlık Okul hibeleri a.yabancı dil öğretmenlerinin eğitimi b.mesleki eğitim girişimleri c.okul gelişim programı Kalite değerlendirme a.öğrenci başarılarının değerlendirilmesi b.okul gelişimi Orta öğretim programları kapsamında gerçekleştirilen eylemler aşağıda sıralanmaktadır (http://oop.meb.gov.tr); Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan ve öğrenciyi merkeze alan öğretim programları, ders kitapları ve öğretim materyalleri hazırlanmıştır. MEB na devredilen Adalet Meslek Lisesi, Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Liselerinin var olan programları yerine işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek, yeni ve modüler öğretim programları hazırlanmıştır. 15

16 Geliştirilen programları tanıtan, personel kapasitesini artıracak, yabancı dil öğretmenleri için öğretim yöntem vb. konularda eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı altında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda daha etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; okullara dizüstü bilgisayarlar, projeksiyon cihazı, çok fonksiyonlu fotokopi ile çok fonksiyonlu renkli fotokopi tedarik edilmesi planlanmıştır (http://oop.meb.gov.tr). Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık kapsamında öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerinde karar vermelerine yönelik mesleki ve rehberlik danışmanlık hizmetlerini güçlendirmek amaçlanmıştır. Bu reform kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerin bazıları aşağıda sıralanmaktadır (http://oop.meb.gov.tr): Meslekî bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine, yönelik kurumlar arası işbirliğini kolaylaştıracak Mutabakat Belgesi nin hazırlanması, basımı ve dağıtımı, Mesleki Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Stratejik Plan ın hazırlanması, Online olarak çalışacak mesleki bilgilendirme sisteminin kurulması, Rehber Öğretmenlerin yeterliklerinin belirlenmesi, İlköğretim ve orta öğretime yönelik meslekî rehberlik ve danışmanlık öğretim programının hazırlanması Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MTEM) Proje 2003 yılında başlamış ve 2007 de bitmiştir. Proje, Avrupa Birliğinden alınan 18,5 milyon Euro hibe ile gerçekleşmiştir. Projenin amacı meslek dersleri öğretmen eğitiminin Avrupa Birliği'ndeki gelişmelere uyumunu desteklemek ve niteliğini yükseltmektir. Proje kapsamında gerçekleştirilen eylemlerden bazıları şunlardır (http://projeler.meb.gov.tr): Öncelikli 9 alanda (Bilgisayar, Elektrik -Elektronik, Otomotiv, Giyim-H.Giyim, Konaklama İşletmeciliği, Yapı, Tesisat-Doğal Gaz, Çocuk Gelişimi ve Pedagoji) meslek dersleri öğretmenlerinin alan yeterlilikleri belirlendi. Belirlenen yeterlilikler doğrultusunda toplam 474 modüler öğretim programları geliştirildi. Geliştirilen programlar öğretim yılından itibaren 14 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesinde uygulandı. Modüler Öğretim Programlarını uygulayan Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerine ve MEB na bağlı 6 Hizmet İçi Eğitim Merkezine ekipman desteği sağlandı. 16

17 Mesleki Teknik Eğitimde Reformlar Mesleki Teknik Eğitimde reformlar, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MTEM) ve İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yolu İle Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) ile gerçekleştirilmiştir. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Proje 2002 yılında başlamış ve 2007 de bitmiştir. Proje Avrupa Birliğinden alınan 51 milyon Euro kredi ile gerçekleşmiştir. Projenin amacı mesleki ve teknik eğitimi sosyo-ekonomik gereksinimler ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda güçlendirmektir. Proje kapsamında gerçekleştirilen eylemlerden bazıları şunlardır (http://projeler.meb.gov.tr): 576 mesleğe ilişkin analiz yapıldı. 42 alanda 197 mesleğin eğitim standardı hazırlanarak, yeterliliğe dayalı modüler öğretim programları geliştirildi eğitim-öğretim yılından itibaren genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarının öğretim süresi 4 yıla çıkarıldı, 9. sınıf, ortak sınıf olarak, tüm liselerde okutulmaya başlandı. 9. sınıfta yer alan tanıtım ve yönlendirme dersi ile öğrencilerin meslek alanlarını tanımaları, ilgi, istek, yeteneklerine ve bölgesel ihtiyaçlara göre tercih yapmaları sağlandı. Programlarda modüler yapıya geçilerek yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı oluşturuldu. 10. sınıf sonunda geçiş yapma şansı veren, alan ve dal eğitimi esas alındı. Her yaşta ve düzeydeki bireye yönelik hayat boyu öğrenme esas alındı. Meslekî Yeterlilik Kurumu kuruldu. Proje kapsamında, sosyal ortakların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 4 milyon Euro'luk 34 pilot proje desteklendi. 30 pilot ilimizde mesleki eğitim ve öğretiminin SWOT analizleri gerçekleştirildi. 145 pilot kuruma toplamda Euro değerinde malzeme desteği sağlandı İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yolu ile Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) Proje 2008 yılında başlamış ve 2010 da bitmiştir. Proje, Avrupa Birliğinden alınan 15.4 milyon Euro hibe ile gerçekleşmiştir. Projenin amacı Doğu ve Güney Doğu bölgesindeki 8 ilde mesleki eğitimin kalitesini artır- 17

18 mak ve o bölgedeki KOBİ'lerin gelişimine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen eylemlerden bazıları şunlardır ( gov.tr): Seçilen 8 ilde (Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş) mesleki eğitimi ve sürekli eğitimi geliştirme çalışması yapıldı. Yeni modüler programlar geliştirildi ve mevcutlar revize edildi. Seçilen Mesleki Eğitim Kurumları yeni ekipman ile donatıldı Özel Eğitimde Reformlar Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Proje 2011 yılında başlamış ve süresi 30 aydır. Projenin bütçesi 7 milyon Euro olup, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilmektedir. Projenin amacı engelli bireylerin fırsatlarını arttırmak ve öğrenme ortamlarını geliştirmek, eğitime erişimlerini ve toplumla kaynaştırılmalarını artırmaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen eylemlerden bazıları şunlardır: (http://projeler.meb.gov.tr): Kaynaştırma eğitimi ile ilgili toplum bilincinin artırılması için strateji geliştirmesi. Öğretmenlerin özel eğitim konusunda niteliklerinin artırılması Engelsiz Okullar / Kaynaştırma Eğitimi uygulamalarının yaygınlaştırılması Engelsiz Okul Modelinin geliştirilmesi Yeni Psikolojik Araçların uygulanması Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitsel tanı ve değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin iyileştirmesi. Engelli bireylerin iş ve mesleki eğitimlerinin kalitesinin iyileştirmesi Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi Bu proje Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve MEB Stratejik Planında yer verilen hedefler doğrultusunda başlatılmıştır. Projenin finansmanı MEB ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın evrensel hizmet fonundan karşılamaktadır. Projenin 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. Projenin genel amacı eğitim ve öğretim sürecinde bilişim teknolojilerini etkin kullanmak ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak, çağın gereklerini yakalamaktır. Bu bağlamda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere Bilgi Teknolojileri araçları sağlanarak, Bilgi Teknolojileri destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaç- 18

19 lanmıştır. Proje kapsamında okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullara dizüstü bilgisayar, LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanması planlanmıştır. Bu süreçte ayrıca öğretmenlere hizmet içi eğitim verilecek ve öğretim programları Bilgi Teknolojileri destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-içerikler oluşturulacaktır. Proje beş öğeden oluşmaktadır. Bunlar; donanım ve yazılım altyapısının sağlanması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin bilgi teknolojileri kullanımı, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilgi teknolojileri kullanımının sağlanmasıdır. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hedefler şunlardır (http://fatihprojesi.meb.gov.tr): Bireylerin yaşam boyu ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin geliştirilmesi, Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması, İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması, Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması, Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması, İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi Okul Gelişim Programı Kayıt oranı düşük ilçelerdeki okulların öğrencilerinin öğrenim koşullarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu program kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerden bazıları şöyledir: Söz konusu okullarda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, Okullara kayıt, devam ve tamamlama oranlarının yükseltilmesi, Okuldan ayrılma riski taşıyan çocukları belirlemek, Okulun ihtiyaç duyduğu materyalleri sağlamak, Daha etkili öğrenim ve öğretim ortamları oluşturmak, Okulların eğitim planlamasına ve uygulamasına aile ve toplumun katılımını teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak, Öğrencileri ve aileleri sağlık bilgisi konusunda bilgilendirmek ve sağlığa uygun ortamlar sağlamak. 19

20 12.3.Eğitimin Geleceği Tüm dünyada eğitimin geleceğini şekillendiren unsurlar, mikro ekonomik reformlar, sürdürülebilir gelişme, küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerdir. Mikro ekonomik reformlar; ülkelerin ekonomik krizlerden kendilerini kurtarıp değişen dünya düzenine uyum sağlamak için gerçekleştirdikleri özelleştirme, yerelleşme ve kamuda küçülme çabaları ile kamu ve özel sektörün ortaklığı gibi hizmetin dağıtımında ve maliyetinde verimlilik yaklaşımlarıdır. Sürdürülebilir gelişme, ülkelerin, gelişimi için, ekonomik, sosyal ve çevresel paydaşları ile işbirliğini vurgular (Enemark, 2009). Küreselleşme ile birlikte dünyanın küresel bir köye dönüşmesi, ekonomide olduğu gibi eğitimde de sınırları ortadan kaldırmıştır. Özellikle üniversiteler kendi öğrencilerinin yanı sıra geniş topluluklara da hizmet vermek durumunda kalmaktadır. Bu durumda, üniversiteler esnek ders programlarının yanı sıra bilgisayar ağlarına dayalı bir eğitim sistemi de geliştirmeye başlamıştır (Gökçe, 2008). Diğer yandan teknoloji alanındaki gelişmeler eğitimi tüm boyutları ile etkilemektedir. Yakın bir zamana kadar insanlar iş bulmak amacıyla kentlere veya başka ülkelere göç etmekteyken günümüzde bu duruma eğitim amacı da eklenmiştir. Diğer yanan teknolojideki gelişmeler hem yüz yüze eğitimi hem de iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı yürütülen uzaktan eğitimi etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojindeki gelişmeler sayesinde günümüzde insanlar farklı mekânlardaki eğitim olanaklarından yaralanmaya başlamıştır. Diğer yandan, küreselleşmeyle birlikte insanlar için önem kazanan yaşam boyu öğrenme de, bilgi teknolojileri aracılığıyla eğitimin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Böylece üniversitelere ek olarak, birçok internet temelli oluşum, internet üzerinden uzaktan eğitim vermeye başlamıştır. Bu durum eğitim alanında hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde rekabete yol açmıştır. Günümüzde dünyada birçok üniversite, özellikle lisansüstü eğitimi internet üzerinde vermeye başlamıştır. Türkiye de de ODTÜ, Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi birçok üniversite, örgün eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim vermektedir. Özellikle Anadolu Üniversitesi, 1981 yılından beri açık öğretim fakültesi adı altında uzaktan lisans eğitimi vermektedir. Diğer yandan MEB da 1990 lı yıllarda başlattığı açık öğretim lisesi uygulamasını, günün koşullarına göre yenileyerek devem ettirmektedir. Bunların yanı sıra gelecekte okul binalarını ve sınıfların ortadan kalkacağı; eğitimin internet üzerinden gerçekleşeceği düşünülmektedir. Örneğin Hargadon, geleceğin eğitiminin internet ağı üzerinde, katılımcı, sosyal ve küresel boyutta olacağını iddia etmektedir (http://www/dmlcentral.net; ki bu görüş Ivan Illıch in herkesin herkes tarafından eğitilmesi anlayışı ile önerdiği eğitsel ağlar düşüncesi birbirine paralellik göstermektedir (Gö k- çe, 2012). Bu düşünceyi destekleyen uygulamaların bir kısmı hayata geçi- 20

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM;BAŞARI MI ARTTIRIYORUM

TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM;BAŞARI MI ARTTIRIYORUM T.C. SAMSUN ĠLKADIM 19 MAYIS LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM;BAŞARI MI ARTTIRIYORUM ĠLKADIM ARALIK 2016 Proje Adı Proje Konusu TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM,BAŞARIMI ARTTIRIYORUM Yenilik ve Eğitim

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı