BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES"

Transkript

1

2 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Cuma BAYAT (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University) GENEL YAYIN YÖNETMENİ EDITOR -IN-CHIEF: Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ YAYIN SEKRETERİ PUBLISHING SECRETARY Özlem SAĞAT YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD: Prof. Dr. Erol EREN Prof. Dr. Mithat BAYDUR Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Prof. Dr. Ünsal OSKAY Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Sait YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÜREKLİ E.Tümg. Armağan KULOĞLU DANIŞMA KURULU ADVISOR COMITTEE: Prof. Dr. Tuncer ÇELİK E.Org. Şener ERUYGUR Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL Prof. Dr. Hasan KÖNİ Prof. Dr. Erol MANİSALI Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN Prof. Dr. Selahattin SARI Prof. Dr. Tayyar ARI Prof. Dr. Muhittin KARABULUT E.Tuğa. İlker GÜVEN Her hakkı saklıdır. Stratejik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayımlanan, bilimsel hakem kurulu olan bir yayındır. Stratejik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Stratejik Araştırmalar Dergisinin veya Beykent Üniversitesi nin görüşlerini ifade etmez. Stratejik Araştırmalar Dergisine gönderilen makaleler iade edilmez. ISSN: Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Sıraselviler Cad. No: 65 PK:34437 Taksim/ İSTANBUL Tel: Faks:

3 ISSN: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES Sertifika No: Beykent Üniversitesi Yayınları, No.55 Cilt Volume: 1 Numara Number: 2 Yıl Year: 2008 Güz Autumn I

4 Ulusal ve uluslararası bilimsel literatüre katkı sağlamak üzere yayın hayatına başlayan Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi ikinci sayısı ile karşınızdadır. İlk sayımıza çeşitli kesimlerden gösterilen yoğun ilgi ve beğeni bizi müteakip sayılar için teşvik etti, onurlandırdı. İkinci sayımızda da hepsi birbirinden ilginç ve akademik seviyesi yüksek yeni çalışmalara yer vermekteyiz. Bu kapsamda, katkılarını esirgemeyen üniversitemizin hepsi birbirinden değerli yeni profesörlerine özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu sayımızda gerek olgusal gerekse coğrafi olarak uluslararası ilişkiler alanında ancak disiplinler arası nitelikte dergimizde yer verilen orijinal çalışmaların akademik hayatımıza önemli birer referans teşkil edeceğini umuyoruz. Sudi Apak tarafından yazılan ilk makale küresel finans kriz ve Türkiye konusunu işlemektedir. Apak a göre ABD den başlayan ve tüm dünyayı etkileyen malî kriz mortgage kredileri ve türev ürünlerden kaynaklanmıştır. Mithat Baydur ise insan hakları, Batı ve Türkiye pratikleri konulu makalesinde uluslararası ilişkilerin az işlenen bir alanında tarihsel süreç çerçevesi içinde insan hakları meselesini irdelemektedir. Yaşar Hacısalihoğlu; mekan, güç ve jeopolitik kavramlarının içerdiği anlamı sorgulamakta, ardından karşılıklı etkileşim ve ilişki dinamiği üzerinde durmaktadır. Armağan Kuloğlu, Irak ve PKK Terör Örgütü bağlamında ele aldığı Türkiye-ABD ilişkileri kapsamında son dönemde Türkiye, Kuzey Irak ve ABD üçgeninde meydana gelen gelişmelerin doyurucu bir analizi ile birlikte ilk defa rastlayacağınız önemli detaylara yer vermektedir. Çin güvenlik politika ve stratejilerine odaklanan Sait Yılmaz ise Çin in barışçı yükselme stratejisi ile gücünü artırma sürecinde olduğunu söylemektedir. Yılmaz, bu aşamada Çin in stratejisini ABD ye karşı savunmada kalma ve uluslararası hukuka yaslanma şeklinde öngörmektedir. Davut Ateş, döneminde Türk Dış Politikası nın saygınlık arayışına analitik bir yaklaşım getirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye nin saygınlığını etkilediği kabul edilen belli başlı dış politika alanlarındaki gelişmelerle dış politikadaki değişimlere yer vermektedir. Soyalp Tamçelik, Kıbrıs taki Türk ve Rum toplumları içinde farklı görüşleri analiz ettiği çalışması ile görüş farklılıklarının temel nedenleri hakkında kavramsal bir alt yapı sunmaktadır bize. Mehmet Akif Özer dünden bugüne Avrupa Birliği düşüncesinin izlerini sürerken Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve Avrupa birliği'nin genişlemesi ile ilgili gelişmelere özellikle düşünsel temelde geniş bir şekilde yer vermektedir. Ümit Hacıoğlu ise Kosova nın bağımsızlığını takiben Sırp tarafında canlanacak tarihi kinin Bosna da etnik gruplar arasında sağlanan yapay barış ortamını istikrarsızlığa sürükleme ihtimali üzerinde durmaktadır. Özlem Diken ve Hande Selimoğlu ise Türkiye nin lojistik sektöründe gelişimini engelleyen unsurları ele almakta ve sorunlar hakkında çözüm önerileri getirmektedir. Elinizdeki sayımızın sizi her yönden doyuracak, akademik yönden değerli bir dergi olduğuna tüm yüreğimle inanıyorum. Göndereceğiniz Türkçe veya İngilizce makalelerin mutlaka tarafımızdan dikkate alınacağını ve hakem heyeti tarafından uygun görülenlerin bekletilmeden yayınlanacağını tüm akademisyen arkadaşlarıma bir kez hatırlatmak isterim. Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni

5 Beykent University Journal of Strategic Studies, published aiming at contributing to both national and international literature of the field, reaches its second volume now. The great interest and admiration came from different institutions and individuals towards the first volume encouraged and honoured us for succeeding new volumes. We have given place to some highly interesting and highly academic articles each is more prestigious one from the other. Within this scope, I would like to present acknowledgements to our new estimable professors who have made valuable contributions to this volume. In this new volume, we hope that the original works of international relations on the ground of both factual and geographic aspects will constitute a point of reference one each for the field of research. The first article written by Sudi Apak scrutinizes the issue of global financial crisis and Turkey. According to Apak, the economic recession which has first begun in the USA and influenced all around the world derives from mortgage credits and derivative products. Mithat Baydur, in his article based on human rights and the practices of the West and Turkey, investigates thoroughly the issue of human rights in a historical framework which has been studied quite less in terms of international relations. Yaşar Hacısalihoğlu first questions the meanings of the concepts of spatial, power and geopolitics and then, the dynamics of reciprocal relations and interactions between these concepts are deliberated. Armağan Kuloğlu makes a convincing analysis in detail which you might probably hear for the first time on the issue of the recent developments within the triangle of Turkey, Northern Iraq and the USA in terms of the relations between Turkey and the USA in the context of Iraq and PKK terrorist organization. By focusing on the security policies and strategies of China, Sait Yılmaz points out that China is in a process of becoming more powerful by using a strategy of peaceable progress. Yılmaz, at this stage, envisages the strategy of China as keeping it s position in defence and relying on the protection of international law. Davut Ateş brings an analytical approach to the quest of gaining respectability of Turkey s Foreign Affairs Policy during the term In this context, he studies the changes in foreign affairs policy and the developments in some fundamental areas of foreign policy which are considered as having effects on the respectability of Turkey. Soyalp Tamçelik builds up a theoretical infrastructure about the basic motives of the different approaches in his article by analyzing the different point of views of both Turkish and Cypriot Greek communities in Cyprus. Mehmet Akif Özer traces the concept of European Union historically. He studies the beginning and the expansion of the European Union in a wide spectrum especially on an intellectual basis. Ümit Hacıoğlu stresses that the interethnic peace within Bosnia is also vulnerable to instability via a possible revival of age-old hatred by Serbs following the Independence of Kosovo. Özlem Diken and Hande Selimoğlu investigate the factors affecting the evoluation of Turkey s Logistics sector and suggest the solutions over the problems. I strongly believe that this volume will be a rewarding one in every aspect of the field, and will take it s place as a prestigious academic publishing among the others. I would kindly remind our colleagues that our publishing policy is to take into account all the articles being sent us, and to publish as soon as possible in case they are found suitable for our academic criterion of the board of referees. III Asst. Prof. Sait Yılmaz Editor in Chief

6 , BU SAYININ HAKEMLERİ (REFREES OF THIS ISSUE) Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL.. Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN...Kırıkkale Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Hasan ÜNAL...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Cafer Tayyar ARI...Uludağ Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Hasan KÖNİ..Bahçeşehir Üniversitesi (Hukuk) Prof. Dr. Muhittin KARABULUT...Beykent Üniv. IIBF Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Mithat BAYDUR.. Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. İlter TURAN...Bilgi Üniv. (Uluslararası İlişk) Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR... Beykent Üniv. IIBF Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof. Dr. Ünsal OSKAY...Beykent Üniv. (ileşitim) Sinema-TV Doç. Dr. Veysel KILIÇ...Beykent Üniv. (İngiliz Dili Edebiyatı) Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ...Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU...Trakya Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZDEMİR.. Kırıkkale Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Ruhet GENÇ..Beykent Üniv. IIBF Yrd. Doç. Dr. Kazım SARI.. Beykent Üniv. IIBF IV

7 İÇİNDEKİLER/ CONTENTS Sayfa No Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı Ve Türkiye Sudi APAK Uluslararası Sistem Bağlamında, İnsan Hakları Meselesi; Batı Ve Türkiye Pratikleri Mithat BAYDUR Kuramsal Ve Kavramsal Bir Çözümleme: Mekan - Güç Çatışma Ve Jeopolitik İ. Yaşar HACISALİHOĞLU Irak Ve PKK Terör Örgütü Bağlamında Türkiye-ABD İlişkileri Armağan KULOĞLU Yükselen Güç Çin in Güvenlik Politika Ve Stratejileri Sait YILMAZ Döneminde Türkiye nin Saygınlık Arayışı Davut ATEŞ Kıbrıs ta Federal Çözümü Destekleyenlerle, Karşı Çıkanların Görüşleri Ve Bunların Mukayesesi Soyalp TAMÇELİK Dünden Bugüne Avrupa Birliği Mehmet Akif ÖZER Tanıdık Tehlike Çanlarının Yeni Adresi: Kosova- Bosna Ekseni Ümit HACIOĞLU Türkiye de Uluslararası Lojistik in Sorunları Ve Çözüm Önerileri Özlem DİKEN, Hande SELİMOĞLU V

8 KAPSAM/ SUBJECTS Uluslararası İlişkiler/International Relations Ulusal Güvenlik / National Security Uluslararası Güvenlik / International Security Güvenlik Bilimleri / Security Sciencies Terör / Terror İstihbarat / Intelligence Uluslararası Kuruluşlar / International Institutions Teknoloji / Technology Uluslararası İlişkiler Teorileri / Int. Relations Theories Orta Doğu / Middle East A.B.D. / U.S.A. AB ve Avrupa / EU and Europe Afrika / Africa Avrasya / Euroasia - Kafkasya / Caucasus - Orta Asya / Central Asia - Rusya / Russia Asya- Pasifik / Asia-Pasific Latin Amerika / Latin America Kıbrıs / Cyprus Diaspora / Diaspora Teoloji ve Sosyo-Kültürel Konular / Teology and Socio-Cultural Issues Lojistik / Logistics Ekonomi Politik/Political Economy Ekonomi Politik /Political Economy Küreselleşme / Globalization Lojistik / Logistics Enerji ve Su Konuları / Energy and Water matters Kurumlar ve Bölgesel Çalışmalar / Instutions and Regional Studies Uluslararası Hukuk/International Law Uluslararası Çatışma Konuları / Int. Conflict Issues Uluslararası Adalet / International Justice Uluslararası Sorun Çözme / Int. Dispute Settlement Uygulamalı Araştırmalar/Applied Research Strateji ve Karar Vermede Matematiksel Yaklaşım / Math Approach to Staretgy and Decision Making Uluslararası Sorunların Analizi / Analysis of International Affairs Harekat Araştırması / Operational Resarch Vak a Analizleri/Case Analysis VI

9 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, 1-11 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY KÜRESEL FİNANSAL KRİZ, G-20 KONFERANSI VE TÜRKİYE Sudi Apak Özet: ABD den başlayan ve tüm dünyayı etkileyen malî kriz mortgage kredileri ve türev ürünlerden kaynaklanmıştır. Piyasalara yeterince düzenleme yapılmaması ise riski arttırmış ve piyasaların çöküşüne yol açmıştır. Gelişmiş ülkelerin Merkez Bankaları ortak politikalar ile faiz indirimi, mevduat garantisi, zarar eden bankalara finansman kolaylığı ve hisse senedi piyasalarına müdahaleler yapmıştır. Uluslararası işbirliği çerçevesinde bu konular G-20 Toplantısında ele alınmıştır. Bu uluslararası işbirliğini geliştirirken, krizin derinleşmesinin önlenmesi de hedeflenmiştir. G-20 Toplantısında temsil edilen Türkiye dünya sıralamasında 16. büyüklükte ulusal ekonomi olma konumundadır. Konferansta krizin etkileri tartışılırken kararların kriterleri ve ülkelerin izleyecekleri politikalar da belirlenmiştir. IMF, Dünya Bankası, FED ve Avrupa Merkez Bankası nın yeni rolleri üzerinde durulmuştur. Türkiye nin konumunu ise etkin ekonomik politikalar oluşturacaktır. Anahtar Kelimeler: G-20 Konferansı, Küresel Finansal Kriz, IMF, FED, Avrupa Merkez Bankası, Çin, Türkiye. Abstract: The global financial crisis started in U.S.A. emanated from from the mortgage loans and derivative products. The regulations are not introduced effectively which increased the financial risk and caused the market crash. All of the central banks of the developed countries intervened into the markets through the decrease of interest rates, saving guarantees, the financial easiness of the bank losses and securities markets. These subjects are discussed at G-20 Summit under the international cooperation framework. When these policies are developing the international cooperation, the solutions of deepening of the crise are aimed. Turkey is represented in G-20 summit as 16th national economy of the world. When the impacts of the crise are discussed at the Summit, the critics of the decisions and the country s policies are also defined. The new roles of the IMF, World Bank, FED and European Central Bank are also covered. The position of Turkey in the crise will be shaped by the active economic policies. Key Words: G-20 Summit,Global Financial Crise, IMF, FED, European Central Bank, China, Turkey. Prof.Dr., Beykent Üniversitesi İİBF, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı,

10 Sudi Apak GİRİŞ 2008 Eylül ayından itibaren gelişen küresel finans kriz iki ay sonra reel sektörü de etkilemeye başlamıştır. Sanal piyasaların gelişmesi ve bunların beklentileri karşılayamaması ise krizin başlangıcı olmuştur. Eylül ayında ise uluslararası işbirliği, IMF ve Dünya Bankası nın rolü daha çok tartışılmıştır. ABD nin tedbir paketini açıklaması daha sonra AB ülkelerinin de buna katılımı ile uluslararası işbirliğinin önemini arttırmıştır. Piyasalarda güvenin oluşması, zarar eden bankaların hisselerinin devlet tarafından geçici bir süre ile satın alınması, faiz indirimi, muhasebe denetimi gibi konuların topluca ele alınması gerekmiştir. 15 Kasım 2008 de G-20 ülkeleri de finansal krize çözüm bularak reel sektörün resesyon a (durgunluk) girmemesi için Washington da toplanmışlardır. G-20 ülkeleri dünya üretiminin %79 unu ve dış ticaretin %80 ini yapmaktadırlar. 60 Trilyon dolarlık dünya üretim ekonomisinin 54 Trilyon dolarını, 18 Trilyon dolarlık dünya dış ticaretinin de 15 Trilyon dolarını karşılamaktadırlar. G-20 ülkeleri 1999 da tescil edilen ve dünyadaki ekonomik büyüklüğün temelini oluşturan bir gruptur. Bu ülkelerin 6 sı Avrupa dan (Türkiye, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya), 6 sı Asya dan (Japonya, Kore Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Endonezya ve Suudi Arabistan), 5 i Amerika Kıtasından (ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin), 1 i Afrika dan (Güney Afrika) ve Avustralya olmak üzere 19 ülkeden oluşup AB de grupta temsil edilmiştir. Bu ülkelere ek olarak İspanya ve Hollanda da Sarkozy tarafından davet edilmiştir. İsviçre büyük finansal sektörüne rağmen toplantıya davet edilmemiştir. G-20 ülkeleri, sanayileşmiş 7 ülkeye ek olarak, gelirinin çoğunu petrolden sağlayan Rusya ve Suudi Arabistan; gelişmekte olan Asya ve Latin Amerika ülkelerinden oluşmaktadır. Bu ülkelerde Çin 2 Trilyon dolara ulaşan rezervleri ve en büyük insan topluluğunu (1,3 milyar kişi) barındırması açısından 2 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (02), 2008,1-11

11 Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı Ve Türkiye önemlidir. IMF ve Dünya Bankası grubunda tek veto hakkı bulunan ABD, bu oluşum ile finansal sektörde işbirliğini desteklemektedir. Çalışmanın ikinci kısmında konferans ın konuları yer almaktadır. Konferans ile ilgili kriterler, konferans ın amacı ve alınan kararlar tartışıldıktan sonra, bankacılık düzenlemeleri ve G-20 nin makroekonomik etkileri belirlenmektedir. Üçüncü bölüm G-20 toplantıları ve bunları oluşturan ülkelerin düşüncelerini oluşturmaktadır. Dördüncü bölüm G-20 Konferansı nın Türkiye açısından değerlendirilmesini yapmaktadır. Son bölüm ise sonuçlardır. KONFERANSIN KONULARI Konferans ile ilgili kritikler şu şekilde oluşmaktadır (Economist, ): - Toplantı yeni bir küresel ekonomik yönetişim ile pasif bir piyasa yaratacaktır. - G-20 ülkelerinin egemenlik hakları ve rekabet konularında çekinceleri vardır. Çünkü finansal pazarlarda gizli çekişmeler ve karışıklık bulunmaktadır. - Fransa içsel reformları devletçilik anlayışı ile çözerken bunu uluslararası bir fon kurulmasına taşımak istemektedir. Bu ise, Anglo- Sakson serbest piyasa ekonomisi kurallarına ters düşmektedir. - İngiltere Başbakanı Brown uluslararası bir konferans toplayıp İngiliz Bankacılık Sistemini etik olarak sağlama almak istemektedir. Bu şekilde Londra uluslararası bankacılık anlayışının Fransa nın devletçilik yaklaşımından korumasını sağlayacaktır. Konferansın düzenlenmesi üç belirgin amaca hizmet etmektedir: 1. Krize sınır koyup gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yayılması önlenmek istenmektedir. 2. Finansal regülasyonlar (düzenlemeler) üzerinde anlaşma sağlanacaktır. 3 Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, 1-11

12 Sudi Apak 3. Ülkeler makroekonomik dengesizlikleri düzeltmek için işbirliği yapacaktır. Balonun nedeni olan Asya nın tasarrufları ile Batı nın harcamaları dengelenmeye çalışılacaktır. Konferansın düzenlenmesindeki neden ise finansal krizin reel sektör krizine dönmesidir. Çünkü IMF büyüme hedefini dünya için %0,8 düşürerek 2009 da %2,2 ye çekmiştir. Gelişmiş ülkeler resesyon (durgunluğa) a girerken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı %1 azalarak %5,1 e gerileyecektir. İşsizlik, şirket kapanmaları ve batmalarında ise artmakta olacaktır. Aktif değerlerinin düşmesi ile servet ve gelirlerde azalma ekonominin en güncel konusu haline gelecektir. Konferansın tartışacağı önemli konulardan biri de faiz oranı düşüşleri ve hükümet harcamalarının artışı olacaktır. Bazı ülkeler özel-sektör ürünlerine talebin azalması durumunda malî politikaları uygulamaya geçirmek istemektedir. Çin, 9 Kasım da 600 Milyar dolarlık (GSMH larının %15 i) harcama plânını kabul etmiştir. Çin in önemli ölçüde olan rezervleri (2 Trilyon dolar) bu plânın uygulamasını rahatlatırken Amerika ve İngiltere de bu politikaları desteklemektedir. Almanya da 12 Milyar Euro luk bir plân ile devlet harcamalarını arttırmayı plânlamaktadır. IMF nin yardım hacminin arttırılması ise gelişmekte olan ülkelerin fazla talepte bulunması durumunda ek kaynak yaratılmasını gerektirecektir. Bunun için özel çekme haklarına (SDR) ek olarak yeni kaynak yaratılması gerekmektedir. Avrupalılar bu görüşü desteklerken, fazla yardımı en büyük IMF ortağı olan ABD onaylamamaktadır. Bunu nedeni ise, vergi ödeyen grubun yaptığı baskılardır. Finansal düzenlemeler daha kolay anlaşma sağlayan konudur. Sorunlu kredileri bankalar bilançolarından çıkaracaklar ve sermaye artırımlarına gideceklerdir. Bu şekilde daha fazla aktifin zarar görmesi önlenecektir. Kredi batma takasını (CDS) elde tutan bankalar bunu gizlemek yerine belirli bir fiyatın oluşmasını sağlayacak, bu ürünler 120 gün içinde takas görevi yapan 4 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (02), 2008,1-11

13 Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı Ve Türkiye kuruluşlarca ticarete konu olacaktır. Mevcut durumda ise yatırımcılar bunları elinde tutmakta ve gerçek değeri oluşmamaktadır. CDS piyasasının 122 Trilyon dolar olduğu göz önüne alındığında bu reformun önemli bir açığı gidereceği açıktır. BANKALARIN DÜZENLEMELERİ G-20 toplantılarından sonra ortaya çıkacak gelişmeler şunlar olacaktır (Eichengreen and Baldwin: 2008): 1. Küresel malî kriz ABD deki mortgage piyasalarından başlamış, yetersiz denetim yüzünden bankalarda kredi batmasına ve riskten kaçınmalara yol açmıştır. Bunun neticesi sadece ABD ve Avrupa nın sorunlu bankalarını değil, tüm gelişmekte olan piyasaların bankalarını da bu konuların içine taşıyacaktır. 2. Ülkeler düzenlemelerin kendi ülke bankaları için yeterli olacağını düşünmektedirler. Onlar için önemli olan kendi bankalarını kurtarmaktır. Çünkü burada analiz edilen kendi ülkelerinin düzenlemeleri ve finansal yapılarıdır. Diğer gelişmekte olan ülke piyasaları gözardı edilmektedir. Doğu Avrupa ve Türkiye de önemli ölçüde bulunan yabancı sermaye bankacılığının kaynak ihtiyaçları da bu ülkelerin üzerine yönlendirecektir. 3. Ulusal ve uluslar üstü düzenlemeler uluslararası bankacılık sistemini yeniden yapılandırmaktadır li yılların sonunda Japon bankalarının büyüklüğünden ABD ve İngiltere endişelenmiş idi. Çünkü Japon düzenleyiciler hisse senedi ortaklığını özsermaye olarak kabul ederek ucuz sermaye ile büyüdüler. Bu daha sonra Japon borsasının düşüşüne de neden oldu. 4. Basel II kuralları küresel olarak bankaların yapılarının sağlamlığı için gerekli sermaye miktarını göstermektedir. Burada amaç küresel malî sistemin güvenilirliğini sağlamaktır. Bir ticarî anlaşmazlıkla, batı ülkeleri bunu Japon bankalarına mal ederek malî çıkarları ön plana çıkarıyorlardı. Bu G-20 toplantısından sonra da ortaya çıkabilecek bir durumdur. 5 Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, 1-11

14 Sudi Apak 5. Sistematik risk durumunda her bir bankanın yapısal sorunu bulunmaz ise sistem güvenlidir. Fakat bankaların pek çok ülkede olması veya aynı ülkede iştirakleri bulunması durumunda düzenlemeler para kıtlığı düşüncesi ile denetim eksikliğine yol açmaktadır. 6. Bankaların aynı tür aktiflere sahip olması dolayısı ile sermaye krizinde tüm bankacılık sektörünün zayıflaması diğer bankaları da olumsuz etkilemektedir. Böylece, tek tek bankaların sağlamlığı yerine tüm sektörün sağlığı göz önüne alınmaktadır. 7. Bankalar Basel I standartları ile sadece kredi riskini algıladılar ve risk alarak kârlılığını arttırdılar larda ortaya çıkan Basel II standartları ile piyasa riskini de hesapladılar, ellerindeki aktiflere göre gerekli sermaye miktarını belirlemeye çalıştılar. Hükümetler kendi ulusal bankalarına avantaj sağlayarak bankaların yeterli sermaye bulundurmalarını önemsediler. Basel II ye göre hata, derecelendirme kuruluşları (rating agencies) ile bankaların kendi risk modellerinin likidite eksikliğini belirleyememesidir. Bu durumda, Basel II ye göre minimum gerekli sermaye gerçek durumda çok daha fazla olmaktadır. Banka sermaye standartları G-20 toplantıları için çok önemlidir. Toplantılarda hedeflerin net olmaması, konuların karmaşıklığı ve müzakerecilerin gerçek piyasa şartlarını bilmemesi; üzerinde anlaşılan maddelerin uygulanmasını zorlaştıracaktır. Bunların hepsi olarak kurgulansa bile, planın çalışması genişletilmelidir. Denetim ve düzenleme sadece bankalar ile sınırlı kalmamalı finans sistemini tehdit eden hedge-fon ve banka-dışı kuruluşları da içine almalıdır. Sermaye standartları rejimi daha çok makroekonomik ölçüleri desteklemelidir. Düzenleyiciler bankaların risk modellerini daha güvenilir yapmalı ve derecelendirme kuruluşları basit borçlanma kuralları oluşturmalıdır. Bankaların sundukları yeni menkul değerler yatırımcıların güvenini sağlamalıdır. Bunun için iki zorluk vardır: 6 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (02), 2008,1-11

15 Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı Ve Türkiye 1. Acil durumlarda, düzenleyiciler, karmaşık yapılanmalar ve ulusal çıkarlar yüzünden küresel emniyet göz ardı edilmektedir. 2. Uluslararası kurallar zorlama gerektirir fakat ulusal kurallar egemenliğin üstünlüğünü ön plana çıkarır. Bu konuda da görüş ayrılığı vardır. IMF teftişin üstünlüğünü, ABD disiplin gerekliliğini, AB ise her ülkenin ulusal düzenleyicilerini atamalarını ve IMF nin krizi ön uyarılar ile algılamasını istemektedir. G-20 ülkelerinin bu kararlarda başarılı olabilmesi için ülkelerin dış uyarılara duyarlı olması gerekmektedir. G-20 NİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: G-20 nin ülkelere makroekonomik etkilerini tartışmak için kriz öncesi oluşan ekonomik büyümenin kaynaklarının araştırılması gerekmektedir: 1997 Doğu Asya krizinin giderilmesi için bu ülkelerin cari fazla yarattığı ve döviz rezervlerinin biriktiği gözlenmiştir (ABD ve İngiltere ise cari açıklarını büyütmüştür). Doğu Asya daki bu birikim istikrarsızlığa yol açmıştır. Çünkü Asya daki ucuz tasarruflar batının aktiflerine ve konut sektörüne gitmiştir. Çünkü krizden korumak için IMF bu ülkelere döviz rezervi biriktirmelerini önermiştir. IMF nin tek başına ülkelerin sermaye kaçışından kaynaklanan bir krizi önleyemeyeceği varsayımı ile bu politika desteklenmiştir. Ayrıca IMF, üç kuruluşa takas (swap) kredi limiti tesis ederek kaynak sağlamayı ön plana almıştır. Bu kuruluşlar, FED, Avrupa Merkez Bankası ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankaları dır. G-20 toplantılarında bu konuların tartışılması ile alınan önlemler dünyadaki makroekonomik yapıyı değiştirmeyecektir. G-20 TOPLANTILARI VE ÜLKE DÜŞÜNCELERİ Planın ülkelere göre ortaya çıkardığı görüşler şunlardır (Hürriyet, Vatan, Cumhuriyet: ): 7 Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, 1-11

16 Sudi Apak Fransa; 100 gün içinde reform programları oluşturulmasını, kredi derecelendirme kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesini, muhasebe standartları yeniden düzenlenmesini savunmaktadır. Ayrıca, bankaların fazla risk almalarını engelleyecek tedbirler alınmasını, bankalar için bırakınız yapsınlar döneminin sona ermesini ve uluslararası fonlar ile müdahale yapılmasını istemektedir. İngiltere ise dünya ülkeleri teşvik paketlerinin koordineli olarak uygulasın (Fransa nın uluslararası fonuna karşı!), IMF nin izleme görevinin geliştirilmesini, bankaların faiz indiriminin müşterilere yansıtılmasını, dünya ticaretini hareketlendirecek yeni önlemler alınmasını önermektedir. Almanya; uluslararası piyasalardaki denetimsizliklerin giderilmesini, IMF ye tüm dünyada aktif olan finans kuruluşlarını denetleme yetkisi verilmesini, kredi derecelendirme kuruluşlarının yeni kurallara göre denetlenmesini istemektedir. İtalya, bankaların kredi vermeye devamının sağlanmasını, şirketlerin borsada aşırı değer kaybetmesinin önüne geçecek önlemler alınmasını ve finans sektörü üzerindeki denetimlerin arttırılmasını savunmaktadır. Rusya, küresel finans sektörü üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması, kriz yönetimi konusunda IMF nin yeniden yapılandırılması, zorda olan ekonomilere, IMF dışında kredi verecek kurumlar oluşturulması düşüncesindedir. Brezilya, IMF ve Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelere daha fazla söz hakkı verilmesini istemektedir. Arjantin, Brezilyanın görüşüne ilave olarak IMF ve Dünya Bankası nın yapısının değiştirilmesini savunmaktadır. ABD tarafından krizin çözümü; serbest piyasa kuralları, serbest ticaret ile etkin düzenleme ve denetimde görülmektedir. Krizi aşmanın yolu büyümedir ve en iyi yol serbest piyasa kapitalizmidir. CDS lerle ilgili yeni düzenlemeler yapılmalı, hedge-fonlara ve özel yatırım fonlarına yeni kontroller 8 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (02), 2008,1-11

17 Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı Ve Türkiye getirilmelidir. Herkes aldığı aktifin değerinin ne olduğunu bilmelidir. Muhasebe standartları sıkılaştırılmalıdır. CDS ler için market maker oluşmalıdır. Daha çok devlet değil, akıllı devlet stratejisi uygulanmalıdır. Plan ın ortaya çıkardığı başlıca neticeler şunlardır: - Her ülke 31 Mart a kadar öneri ve taahhütlerini ortaya koyacaktır. - Her ülke krizin ortaya çıkmasına yol açan delikleri kapatmadaki türev piyasalarda şeffaflık sağlamak ve denetimi sıkılaştırmak gibi reformlara karşılık ayıracağı kaynağı belirleyecektir. - Ülkeler, batmaları halinde dünya ekonomik sistemini etkileyecek kuruluşların listesini hazırlayacaktır. - Ekonomik büyümenin devamı için Brezilya, Çin, Hindistan gibi ülkelere destek verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. - IMF ve Dünya Bankası nın gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmesi için kurumlar yeniden yapılandırılacaktır. - IMF sıkıntıdaki ülkelere kısa vadeli likidite sağlayacaktır. - G-20 ülkeleri ev ödevlerini tamamladıktan sonra 30 Nisan 2009 da yeniden toplanacaktır. G-20 KONFERANSI VE TÜRKİYE Krizle ilgili olarak alınan kararların uygulanması ve Türkiye ye etkileri araştırıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 1. Türkiye de reel faiz yükselirken, konferansa katılan ABD, AB, İngiltere, Çin ve Japonya da nominal faiz düşmüş, ABD de negatif reel faiz oluşmuştur. (Euro dışındaki Danimarka ile Macaristan ve Ukrayna da nominal faizler yükselmiştir.) 2. Türkiye ye sıcak para çıkışları kriz zamanında artmaktadır. Bu da ödemeler dengesi açıklarını daha fazla yükseltmektedir. Türkiye iç ve dış kaynaklara %2, yurt içindeki kaynaklara ise %5 vergi koyarak bunlara nereden buldun sorgulaması yapmayacaktır. 9 Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, 1-11

18 Sudi Apak Sıcak paranın olumsuz etkisini azaltmak için, uygun malî politikalar ile Merkez Bankası nın munzam karşılıklar yolu ile para politikasını aktif şekilde uygulaması gerekmektedir. Merkez Bankası istikrar ve enflasyon hedeflerinin yanı sıra döviz kuru için de uygun politikalar geliştirerek piyasayı düzenlemelidir. 3. Merkez Bankası bankalar arası piyasanın sağlıklı işlemesine yardımcı olmalı ve bankaların kredileri çağırmasını önlemek amacı ile reeskont politikası ile piyasa yapıcı rolünü üstlenmelidir. 4. Bankalar döviz getirici işlemler için ihracat ve yurtdışı inşaat hizmetleri sektörlerini teşvik etmelidirler. 5. Mevduat sigorta kapsamı AB standartlarına getirilerek 100 bin YTL ye çıkarılmalıdır. 6. Türkiye Bankacılık Kanun unda yer alan sanal düzenlemeler uluslararası normlara getirilmelidir (Konferans metninin 9. maddesi). Bu konuda Bankalar Kanunu nda yer alan geçmişe yönelik olarak ibraların kaldırılması, 10 yıl sonra ödenmiş krediler ile bankacılara sorumluluk çıkarılması (160. madde) alınan kararların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 7. Ayrıca, banka aktiflerinin yüzlerce katı oranda çalışanlara sorumluluk çıkarılması da uluslararası denetim zorluklarını getirmektedir. SONUÇ: G-20 Toplantıları uluslararası işbirliğinin finansal sektörde ortaya çıkması ile yeni bir çalışma grubu yaratmıştır. Finansal olarak alınan kararlar piyasaların düzenlemesi, muhasebe standartlarının geliştirilmesi, IMF nin yeni rolü, kurtarma operasyonları ve egemenlik hakları gibi konuları içermektedir. Ortaya çıkan konular ve ekonomik gelişmeler 30 Nisan 2009 da tekrar değerlendirilecek ve Türkiye nin beklentileri ve IMF ilişkileri de yerel seçim sonrası tekrar şekillenecektir. 10 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (02), 2008,1-11

19 Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı Ve Türkiye KAYNAKÇA Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy, ( ). Economics: ( ). EİCHENGREEN BARRY VE BALDWIN RICHARD: What G20 leaders must do to stabilize our Economy and Fix The Financial System, Hürriyet, Vatan, Cumhuriyet: ( ). TARULLO DANIEL: Banking on Basel: The Future of International Financial Regulation, Peterson Institute for International Economics, New York, Ağustos WOLF MARTIN: Fixing Global Finance: How to Curb Financial Crises in the 21 st Century, Yale University Press, New Haven, Eylül Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, 1-11

20 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (2), 2008, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY ULUSLARARASI SİSTEM BAĞLAMINDA, İNSAN HAKLARI MESELESİ; BATI VE TÜRKİYE PRATİKLERİ Mithat Baydur Özet Bu makale tarihsel süreç çerçevesi içinde insan hakları meselesini irdelemeye çalışmaktadır. Makalede bazı batı ülkelerinin ikiyüzlü uygulamalarının açığa çıkartılmasına çalışıldığı gibi, felsefi arka plana da özel bir atıf yapılmaktadır. Makalede özellikle Birinci Dünya Savaşı ndan sonraki dönemde insan hakları konusundaki gelişmelere odaklanılmaktadır. Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Küreselleşme, Ulus-Devlet, Hukuk Abstract This article tries to enquiry the human rights issue within the framework of historical process. The article tries to find out double-faced applications in some western countries and also gives a special reference to philosophical background. Particularly, the article focuses on the developments about human rights after the first world war. Key words: Human Rights, Globalization, Nation-State, Law. GİRİŞ İnsan Hakları meselesi yüzyıllar boyunca ilk aşamada felsefi düzlemde tartışılmış, meselenin felsefi argümanları ortaya atılıp, kotarılmasını takiben bir ideolojiye dönüşmüş ve nihayet anayasal belge ve bildirilerde, uluslararası sözleşmelerde hayatiyet bulmuştur. İnsan hakları manzumesi, yukarıda adı geçen bildiri, beyanname, anayasal metinler ve sözleşmelerde üzerinde ortak inanç ve kanaatin egemen olduğu, korunması konusunda ortak kararlılık ve iradenin gücünü hissettiği bir değerler dizgesidir, bir normlar bütünüdür. Prof. Dr., Beykent Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı,

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE 20 Ocak 2004 CORPORATE GOVERNANCE ve TÜRKİYE için fırsatlar Dr.Melsa Ararat İçerik Corporate Governance nedir, neden önemlidir? Dünyanın gündemini neden CG işgal ediyor? Anglo Saxon ülkelerde ve Kıta Avrupasında

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014)

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS İşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI İktisadi Ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2001 Lisans Ege Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans 2003-2009 Doktora Ankara Üniversitesi

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ 5 inci İSTANBUL EKONOMİ ve FİNANS KONFERANSI 26-27 Kasım 215 Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması Tahsin BAKIRTAŞ Original Sin olgusu Bugünün dünya finans düzeninde,

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Küresel Mali Kriz, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

Küresel Mali Kriz, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Küresel Mali Kriz, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 0 Dünyada bankaların krediye bağlı zararları 1 trilyon $ a ulaştı Zararlar ve Sağlanan Sermaye (milyar $) Dünya Amerika Euro Bölgesi Asya Toplam Kayıplar

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) ORTA 3,3% 3,2% 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Eyl) ORTA 3,4% 3,3%

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Küreselleşme ve Para Politikası

Küreselleşme ve Para Politikası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küreselleşme ve Para Politikası Durmuş Yılmaz Başkan 21 Kasım 2008 İstanbul Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geleneksel yıllık konferanslar kapsamında düzenlediği,

Detaylı

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 0 Bankacılık sektöründeki zararlar 1 trilyon $ ı aştı... :: :: IMF nin tahminlerine göre zararlar 2 trilyon $ ı aşabilir Hükümetler

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Erdem Başçı Başkan Yardımcısı, TCMB 17 Aralık 2008, İstanbul, EAF 1 Sunuş Planı 1. Küresel Likidite Sorunu 2. Küresel Kriz, Küresel Çözüm Arayışları 3. Yükselen

Detaylı