BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU"

Transkript

1 BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Özet: Bu çalışmada, bir ısı merkezindeki makinelerden bir kısmının, Wi-Fi veya 3G erişimine sahip Android bir cihaz ile kablosuz olarak uzak noktadan denetimli otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elektronik bir kart tasarlanmış ve bununla uyumlu bir yazılım hazırlanmıştır. Uygulama kartı, USB protokolü üzerinden sunucu bir bilgisayara bir yazılım vasıtasıyla bağlanmış; Android işletim sistemli cihaz, USB portu üzerinden yazılımın bulunduğu sunucuyla haberleştirilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde uzak noktadaki makineler anlık, gerçek zamanlı denetimli ve olarak çalıştırılabilmiştir. Gerçekleştirilen bu sistemin zaman mekân bağlılığını ve servis maliyetlerini azaltması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler : Android, USB portu, PIC, C#, uzak nokta denetimi. REMOTE MACHINE AUTOMATION BY AN ANDROID DEVICE ABSTRACT In this study, Remote machine automation system is controlled with an Android device. Key Words : Android, USB port, PIC, C#, remote control 1. GiriĢ Akıllı sistemler, teknolojinin gelişimi ile birlikte insan hayatı içine girmekte; zaman ve enerjiden tasarruf yapılabilmektedir. İnternetin her alana girmesiyle akıllı sistemlerin kontrolü kolaylaşmış, kullanıcıların çalışma ortamında bulunma mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. İstendiği anda çalışmakta olan bir sistemi kontrol etmek, geri bildirim almak mümkün hale gelmiştir. Yeni bir teknoloji olan Android işletim sistemi ve Android tabanlı cihaz ile internet uygulamalarından yararlanmak istenmiştir. Google ın geliştirdiği Android işletim sistem kodları yazılımcılar için bir kütüphane şeklinde yayınlanmıştır [1]. Shane ve Lauren, Android ile kablosuz iletişimde kullanılacak protokollerden bahsetmiş ve bir istemcisunucu uygulaması geliştirmişlerdir [2]. Mark, kitabında Android işletim sistemini tanıtmakta ve temel programlama bilgilerini vermektedir [3]. Fernando çalışmasında, tek taraflı mesaj

2 yollayan bir istemci sunucu uygulaması geliştirmiştir [4]. David ve arkadaşları TCP/IP protokollerini etkin bir şekilde kullanmak için.net tabanlı örnek uygulamalar geliştirmiştir [6]. Microsoft un.net teknolojisi için hazırlanan kütüphanede çeşitli örnek kodlar yayınlanmıştır [7]. Hazırlanan bir raporda USB protokolü incelenmiş ve kontrolü sağlanmıştır [8]. Yazılan bir kitapta C dili ile CCS C derleyicisinde projeler geliştirilmiş ve PIC için bir çok uygulama örneği verilmiştir [9]. Bir PIC proje ekibi, PIC C dilinin etkin kullanımı ile ilgili yararlı bilgiler vermiştir [10]. Rakesh, PIC 18F4550 ile yaptığı devrede, USB arabirimini kullanarak bir DC motor kontrolü gerçekleştirmiştir [11]. Uğur, C# dilini kullanarak hazırladığı bir proje ile USB kontrolünü sağlamış [12], bir diğer çalışmada ise katı hal rölelerinin içyapısı verilmiş ve bir örnek devre tasarlanmıştır [14]. Bu çalışmada PIC mikrodenetleyici C programlama diliyle kontrol edilmiş; bir elektronik kontrol kartı tasarlanmış; bir sunucu uygulaması geliştirilmiştir. Ayrıca Android İşletim Sisteminin uygulaması, bir Android cihaz ile uzaktan makine otomasyonu ve sistem kontrolü şeklinde yapılmıştır. 2. PIC Mikrodenetleyicisi ve PIC 18F4550 Bir PIC mikrodenetleyicisi mikroişlem elemanlarının dışındaki ünitelerin çalışmasını denetleyen bir arabirim tümleşik devresidir. Ticari olarak USB arayüzlü bir kontrol yapmak için birçok mikrodenetleyici mevcuttur. Ancak arabirim olarak eklenen USB li denetleyicilerin maliyeti fazla olması, teminindeki zorluklar ve karmaşık içyapısı nedeniyle bu çalışmada aynı yongada USB arabirim modülü olan PIC 18F4550 seçilmiştir. PIC 18F4550 nin en büyük avantajı USB iletişimine izin vermesi; ayrıca Port A, Port B, Port C, Port D, Port E şeklinde beş Port a sahip olması, bu uygulamada tercihen kullanılmıştır. Üreticilerin daha fazla program ve RAM hafızaları ile yüksek işletim hızları sunması C dilinin mikro denetleyici uygulamalarında kullanılmasına sebep olmuştur [18]. Bir mikroişlemciye tamamen hâkim olmak için Assembly dili kullanılması gerekmektedir. Ancak Assembly dilinin uzun ve karmaşık programlardaki kod takip ve hata ayıklama işlemlerinin zor olması, ayrıca bu dili kullanırken birçok komutu kullanmayı bilmek zorunluluğu yüzünden mikroişlemciye tam olarak hâkim, ancak yazılan programın az yer kaplayıp hızlı çalışmasını sağlayan C dili seçilmiştir [9]. 3. USB Protokolü ve Arabiriminin Kullanımı USB evensel seri iletişim yolu teknolojisi olarak tanımlanır ve PC, laptop, netbook, TV, mp3-mp4 player/ipad ve telefonlar gibi bir çok elektronik sistemde kullanılır. USB protokolü maksimum 5 V ve ma akım sağlamaktadır. USB de veri taşıma Data+ ve Data- uçlarıyla gerçekleşir. USB kontrolünde dikkat edilecek en önemli husus vendor ID ve product ID isimli iki adet numaradır. Bu numaralar, üreticinin ID si ve o üreticinin ürettiği ürün modelinin ID sini belirtmektedir. Eğer bir ürün geliştirmişse ve satış yapılacaksa bir vendor ID satın alınması gereklidir. Geliştirilen USB tabanlı cihazda gömülmüş olan vendor ID ve product ID ile

3 cihazı kontrol eden programda ID ler birbirleriyle eşleştirilerek iletişim sağlanmaktadır. Eğer ID ler eşleşmez ise o cihaza erişim sağlanamaz ve dolayısıyla kontrol de edilemez. O yüzden yazılımda ve donanımda var olan ID ler iletişimin gerçekleşmesi için birbirleriyle aynı olmak zorundadırlar [8, 12]. USB Arabiriminden Veri Okumak: USB arabirimine yollanmış olan verileri okumak için CCS C derleyicisinde usb_get_packet fonksiyonu kullanılır. C projesindeki konfigürasyon dosyasında belirtilmiş olan vendor ID ve product ID li USB cihazına gelen veriler okunabilir. Bu fonksiyonun prototipi: int16 usb_get_packet(int8 endpoint, int8 * ptr, int16 max); şeklinedir. usb_get_packet fonksiyonu, USB tamponundan alınan bilgileri uç nokta (EP) değerine kadar, PIC in yerel belleğine yazmaktadır. usb_get_packet fonksiyonu çağrıldığında eğer herhangi bir paket yok ise geçersiz bir sonuç alınmaktadır. Bunu önlemek için de, usb_get_packet fonksiyonunudan önce USB_KBHIT metodu çağrılır. USB Arabirimine Veri Yollamak: USB arabirimine veri yollamak için CCS C derleyicisinde usb_put_packet fonksiyonu kullanılır. C projesindeki konfigürasyon dosyasında belirtilmiş olan vendor ID ve product ID li USB cihazına veri yollanabilir. Bu fonksiyonun prototipi: int1 usb_put_packet(int endpoint, int * ptr, int16 len, USB_DTS_BIT tgl); şeklindedir. usb_put_packet fonksiyonun çalışma prensibi ise, ptr ile belirtilen paketleri usb ye uç noktaya kadar yollar [8]. 3. Endüstriyel Otomasyon Uygulaması Ġçin Kontrol Kartı Ve Yazılımı GeliĢtirilmesi Test uygulamasında Şekil 1 de resmi verilen iki endüstriyel otomasyon sisteminin çalışması uzak noktadan Android cihaz ile yaptırılmıştır. ġekil 1. Otomasyonu yapılan üniteler Test uygulamasında kazan dairesindeki kalorifer sirkülasyon pompası, fuel doldurma motoru, sıcak su sirkülasyon pompası ve brülör; Android akıllı telefon kullanılarak uzaktan çalıştırılıp kapatılmıştır. Şekil 1.a da brülörü çalıştırılmış bir kazan görülmektedir. Ayrıca Şekil 1.b de denetimi yapılan bir elektro-pnömatik delme makinesi resimleri görülmektedir. Android ve elektronik sistemin birleşiminin ismini alan Elektroid otomasyonu PIC mikrodenetleyiciler ile yapılmıştır ve USB tabanlıdır. Sunucu yazılımı.net teknolojisi ile geliştirilmiştir. Kontrol kartının tüm çıkış işlemleri USB arabiriminden gelen verilere göre yapılmaktadır. Çıkış durum bilgisi USB arabirimi aracılığıyla bilgisayara yollanır. Şekil 2 de bu kartın elektronik şeması verilmiştir.

4 Bu nesnenin USB arabiriminin kontrol amaçlı ConnectDevice, GetOutPutStates, SendValueToPIC(byte[]my_buffer) ve DisconnectDevice gibi fonksiyonları mevcuttur. 4. Elektroid Sunucu Uygulaması Kullanımı Elektroid sunucu uygulaması elektronik kontrol kartı ve Android cihaz ile iletişim sağlayan kısım olarak iki kısımdan oluşur. ġekil 2. Kontrol kartı elektronik şeması. Bu elektronik devrede PIC 18F4550, LCD, USB dişi soketi, kristal ve led bulunmaktadır. USB arabiriminin D+ ve D- uçları PIC e bağlanmıştır. PIC 18F4550, USB arabirimini desteklemektedir. Gelen veriler PIC in D portundan solid state rölelere aktarılmaktadır. Windows işletim sistemi için sunucu yazılımı C# programlama dili ile Visual Studio 2010 IDE ve.net framework 2.0 kullanılarak yazılmıştır. Dolayısıyla geliştirilen yazılım, Windows işletim sistemi ve en az framework 2.0 yüklü bir bilgisayarda çalışabilir. C# programlama dili,.net teknolojisi son yıllarda geliştiğinden seçilmiştir..net in güçlü internet/intranet için hazırlanmış güçlü bir Socket sınıfı mevcuttur. Aynı zamanda USB kontrolü için kullanılan umng.dll de. NET dilleri için tasarlanmıştır. USB arabiriminin kontrolü için lisanslanmış bir ElectronicDeviceConnection.dll isimli bir dll kullanılmıştır. Bu dll ile sabit bir vendor ve product id ye sahip cihaza byte dizisi türünden veri gönderilmektedir ve veri okunmaktadır. Dll dosyası projeye referans olarak eklendikten sonra Electronic Device Connection sınıfından bir nesne türetilmelidir.

5 kontrol eden butonlar aktif ya da pasif hale gelir. Şekil 4 de kontrol kartı ile bağlantı kurulduktan ve çıkış durumu alındıktan sonraki ekran görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 3 de Elekroid sunucu uygulamasının ekran görüntüsü verilmiştir. ġekil 4. Elektronik kontrol kartıyla bağlantı kurma ekranı. ġekil 3. Elektroid sunucu ekranı. Şekilde 3 de görüldüğü gibi Elektroid Sunucu uygulamasında, sol kısım denetim kartını, sağ kısım ise Android cihaz ile iletişimi sağlar ve bununla ilgili ayarları ve Log ları tutar. Elektronik kontrol kartı bilgisayarın USB arabirimine takıldıktan sonra USB nin plug-in özelliği sayesinde bilgisayarı yeniden başlatmadan yüklenerek kullanıma hazır hale gelir. Bağlantı hatasız gerçekleşirse, kartın üzerindeki kontrol ledi yanar. Artık program ile kart birbirleriyle haberleşmek için hazırdır. Bunun için önce Elektroid Sunucu Uygulamasındaki Cihazı ÇalıĢtır butonu tıklanır. Eğer hiçbir sorun yok ise; Uygulamadaki, Durum isimli etikette, cihaz ile bağlantı kurulduğuna dair bir bilgi görülür ve makine çıkışları kartın bağlı olduğu makinelerin çalışıp çalışmadığını 1 (çalışıyor), 0 (çalışmıyor) lardan oluşan işaretler ile gösterir. Makine çıkışlarındaki durum referans alınarak Sistem çıkışları kısmında makineleri Şekil 4 de üç adet makinenin aktif durumda olduğu görülür. Uygulama yazılımı bağlantıyı sağladığında kontrol kartından aktiflik onayı alınır. Böylece programa makinelerin aktif olup olmadığı ilk açılışta anlık olarak bildirilir Android Cihazla ĠletiĢim ve Denetim Android işletim sistemi yüklü bir akıllı telefon ile iletişim protokolünün temelinde TCP/IP tabanlı istemci sunucu uygulaması düşünülmüştür. Android tabanlı uygulama istemci, C# ile yazılan uygulama ise sunucu olarak görev yapmaktadır. Android istemci yazılımı, sunucu yazılımı ile internet üzerinden iletişim kurmaktadır. Bu iletişiminin işleyişi Şekil 5 de verilmiştir.

6 yazılmıştır. İşletim sisteminin öncelikli hedefi taşınabilir sistemlerdir [1, 5]. Android işletim sisteminin popüler olması sebebiyle üretici Google yazılım kütüphaneleri sağlamış, böylece uygulama geliştirmek kolaylaşmıştır. Eclipse IDE si kullanılarak Java diliyle yazılan Android uygulaması hem internet hem de intranet üzerinden sunucuya bağlanabilir. Bağlantı kurulduktan sonra veri iletişiminin sürekli olması için kendi içindeki döngü ile sürekli sunucudan veri bekler. Şekil 5. İstemci-Sunucu arasındaki ilk bağlantı aşaması Şekil 5 de gösterilen işleyişlerde, veri iletişimi için dışarıdan gelen bir bağlantının sisteme sızmasını engellemek için bir güvenlik önlemi olarak tek taraflı bir şifre kontrol mekanizması oluşturulmuştur. İstemcinin herhangi bir sebeple kapanması durumunda, elektronik kontrol kartında sunucu aracılığı ile meydana getirilen değişiklikler istemci tarafından tekrar alınabilmesi için, ilk bağlanmada bu çıkış bilgileri istemciye yollanarak senkronizasyon sağlanır Elektroid Client Uygulaması Android, Google tarafından akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve netbooklar gibi nispeten düşük donanıma sahip sistemler için geliştirilen bir işletim sistemidir. Android işletim sistemi ve kütüphaneleri, içerdiği yazılımlarla beraber C programlama dili ile Bu çalışmadaki Android istemci uygulamasında, sunucu ile iletişim TCP/IP protokolü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Multi-threading teknolojisi ile birlikte istemci cihaz, sistem kontrolünün yanı sıra başka görevleri de performans sorunu olmadan yerine getirebilmektedir. Android in uygun sistem mimarisi ve JAVA programlama dili sayesinde uzaktan kontrol sırasında büyük veri paketlerine rağmen herhangi bir yavaşlama sorunu olmamıştır Android Client Uygulaması Android Client uygulaması, Eclipse IDE kullanılarak Java dili ile yazılmıştır. Android uygulamaları geliştirebilmek için öncelikle hedef Andoid sürümüne ait yaklaşık 1 GB boyutundaki Android SDK nın kurulup, Eclipse de gerekli ayarlamaları yapmak gerekmektedir [1, 3] Şekil 6 da proje geliştirilen ELECTROID 1.0 adlı uygulama yazılımının açılışındaki ekran verilmiştir. Program açıldığında standart olarak ayarlı ses uyarısından dört saniye sonra ana menü ekrana gelmektedir.

7 ġekil 6. Elektroid 1.0 ana ekranı Şekil 6 da gösterilen arayüzde sadece Sunucuya Bağlan düğmesi mevcuttur. Menü tuşuna basıldığında açılan menüde; Ayarlar, Hakkında ve Programdan Çıkış seçenekleri yer almaktadır. Şekil 7 de ise uygulamanın ayarlar ekranı görülmektedir. bağlantı kurulacak sunucunun IPv4 adresidir. Bu adres LAN ya da WAN üzerindeki bir bilgisayara ait olabilir. Sistemin çalışabilmesi için diğer bir önemli husus Port değerinin sunucudaki yazılımla aynı olması ve belirlenen porta ulaşılabilmesidir. Ayarlar tamamlandıktan sonra istemci yazılımı çalıştıran cihaz bu IP ile bağlantı kurmakta ve böyle sistem uzaktan kontrolü sağlayabilmektedir. Tüm ayarlamalar doğru şekilde yapıldıktan sonra Sunucuya Bağlan butonuna tıklanır. Şekil 8 de kontrol ekranı gösterilmiştir. ġekil 8. Elektroid 1.0 uygulaması kontrol ekranı ġekil 7. Elektroid 1.0 uygulaması ayarlar ekranı Şekil 7 de uygulamanın, ayarlar ekranı görülmektedir. Android uygulamasında, istemci sunucu arasındaki veri güvenliği için tek taraflı kullanılan şifre kontrol mekanizması ile sunucuya bağlanmada önce Ayarlar menüsünden ġifre ayarlanır. Bu şifre, iletişim kurulacak Server da tanımlanan şifre ile aynı olmak zorundadır. Aksi halde Android uygulaması kendisini kapatır. IP adresi ise İşlem başarıyla gerçekleştikten sonra Şekil 8 de görülen kontrol ekranı istemci cihazın ekranında belirecektir. Bu ekranın oluşturulması esnasında Android uygulaması ilk olarak elektronik kontrol kartının çıkış durum bilgisini sunucudan ister ve arayüzdeki aktif/pasif lik durumunu buna göre oluşturur. Bu aşamadan sonra sürecin kontrolü kullanıcıdadır. Böylece elektronik kontrol kartına bağlı olan cihazların kontrolü yapılabilir ve bu cihazların durum bilgisi sürekli kontrol edilebilir. Ayrıca kontrol edilen cihazların durumundaki değişmeler de anlık olarak gösterilir.

8 5. GELĠġTĠRĠLEN YAZILIMLA BĠR MAKĠNE OTOMASYON UYGULAMASI PIC 18F4550 mikrodenetleyicili elektronik kontrol kartı USB arabirimi üzerinden kart sunucu yazılımının yüklü olduğu bilgisayara bağlanmakta ve gelen komutlara göre bağlı rölelerin durumlarını değiştirmektedir. Denetim yapmakta olan kart, sistem kararlılığı ve güvenlik için harici bir gerilim kaynağıyla beslenmektedir. Bu kartın çıkışına katı hal röleleri bağlanmaktadır. Bu çalışmada bir kazan dairesindeki pompa motorları ile bir elektro-pnömatik delici uzaktan çalıştırılmak istenmiştir. Kazan Dairesi Makinelerinin Kontrolü Muğla Üniversitesi eski BESYO kazan dairesi denetim alanı olarak seçilmiştir. Buradaki bazı pompa motorları tasarlanan sistem ile çevrimiçi olarak çalıştırılmış ve durdurulmuştur. Pompa motorları 220 V AC gerilimde yüksek akım çeken birimler olduklarından bunlar, katı hal rölesi üzerinden sürülmüşlerdir (Şekil 9). Altı adet katı hal rölesi, elektrik panosuna yerleştirilmiş; rölelerin 220 V çıkışı ise panodaki anahtarlara paralel bağlanmıştır. Bu sayede hem elektronik kontrol hem elle kumanda yapılır. Şekil 9 da görülen rölelerden bazıları uzaktan çalıştırılmışlardır. Bunlardan 1, 3 ve 4 nolu rölelerin üzerindeki aktiflik LED i yanmıştır. Daha sonra elektronik kontrol kartı, dizüstü bilgisayara bağlanmış; kurulan düzenekte bağlantının başarılı olduğu elektronik kontrol kartı üzerindeki durum ışığından takip edilmiştir. Tüm sistem kontrolü ise bir akıllı telefon üzerinden yapılmıştır (Şekil 10). ġekil 10. Sistemi kontrol eden Andoid akıllı telefon görünümü. Şekil 10 da verilen Android akıllı telefonda, sunucu olarak kullanılan dizüstü bilgisayardaki Elektroid sunucu uygulaması çalıştırılmış ve Android Cihaz dan gelecek bağlantı isteğini beklenmiştir. Bağlantı isteği sunucuya başarıyla ulaştıktan sonra hedef sistemin kontrolü Elektroid istemci uygulamasının yüklü olduğu internete bağlı bir cihaza geçmektedir. Şekil 11 de verilen kalorifer sirkülasyon mekanizma pompası, katı hal rölesi ile çalıştırılmıştır. ġekil 9. Kumanda panosuna bağlanan katı hal röleleri.

9 ġekil 11. Kalorifer sirkülasyon pompası. Bir Elektro-Pnömatik Sistemin Uzaktan Kontrolü İkinci test Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi PLC Laboratuarındaki elektropnömatik delme sistemi üzerinde yapılmıştır (Şekil 12). ġekil 13. Elektro pnömatik sistemin çalıştırılması. 6. SONUÇ VE ÖNERĠLER ġekil 12. Bir elektro-pnömatik delik delme düzeneği ve kompresörü. Şekil 12 deki sistemin start ve stop butonlarına elektronik kontrol kartı paralel bağlanarak kompresörün sisteme hava basmasını sağlanmıştır. Buradaki kompresör, istemci uygulamayı çalıştıran cihaz ile uzaktan kontrollü olarak çalıştırılmıştır. Şekil 13 de uzaktan kontrolde sistem basınç göstergesi ve elektronik kartın durumu gösterilmiştir. Yapılan iki uygulama da endüstriyel tabanlı olmasından dolayı hataya pay bırakmamak için her işlem basamağı dikkatlice incelenmiştir. Burada tasarlanan ve uygulaması yaptırılan sistem basitçe hayatı kolaylaştırmaktır amacındadır. Sistem kontrolünün uzaktan yapılabilmesi, kullanıcı ya da operatörün makine başında geçirdiği zamanın önemli ölçüde azalmasına, çalışma koşullarının iyileşmesine, zaman tasarrufu sağlanmasına ve belkide en önemlisi sadece arıza anında uzmana ihtiyaç duyulacağından işgücü tasarrufuna yol açacaktır. Kontrolün dijital olarak sağlanmasının getireceği bir başka üstünlük ise sistem ile ilgili günlüklerin uzun süreler boyunca tutulabilmesi ve her an geriye dönük incelemenin yapılabilmesidir. Bu çalışmada tasarlanan sistemin, piyasada halihazırda bulunan ürünlere göre en önemli üstünlüğü üretim maaliyetinin düşük olması;

10 gsm modem, tablet kontrol ekranı gibi özel birimlere ihtiyaç duymamasıdır. Diğer önemli husus ise makine kontrollerinin katı hal röleleri (SSR) üzerinden sağlanmasıdır. Katı hal röleleri, klasik rölelerle karşılaştırıldığında takılı kalmama, daha kısa tepki süresi, sessiz çalışma, uzun ömür, bakım periyotları arasında geçen sürenin uzun olması gibi endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarına daha uygundur. Elektronik kontrol kartı ile röleler arası iletişim kabloyla sağlanmıştır. Eğer kontrol edilecek makine sayısı değişirse bu durumda tüm yazılım ve donanımların güncellenmesi gereklidir. Ayrıca istemci uygulaması sadece Android tabanlı cihazlarda çalışır. Geliştirilmiş olan elektroid uzaktan kontrol sisteminde uzaktan kontrol için Android cihaz kullanılmaktadır. Sistem internet tabanlıdır ve ücretsizdir. USB arabirimi kullanıldığı için masaüstü bilgisayar, laptop, netbook da hızlı bir biçimde çalışabilmektedir. Maliyeti düşüktür, kullanımı basit ve esnektir. Her yerden sınırsız olarak kontrol edilebilmektedir. Diğer uzaktan kontrol sistemleri ise ücretli olarak SMS ile kontrol edilir ve gönderilen her SMS için bir ücret ödenir. Özel üretilmiş tablet kullanmak zorunludur. Seri/paralel port kullanıldığı için USB arabirimine oranla çok daha yavaş iletişim söz konusunudur. Maliyeti çok yüksektir, kullanımı karmaşıktır ve kullanmak için bir eğitim almak gereklidir. Özel olarak verilen tabletin bulunduğu yerden kontrol edilir. Buna göre Android cihaz ile USB tabanlı olarak uzaktan sistem kontrolünün hayatı kolaylaştıran bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır. Geliştirilmeye açık olmasından dolayı daha birçok özellik eklenebilir. Elektronik Kontrol Kartı hemen hemen her elektrik & elektronik tabanlı makine ve cihazları kontrol edebildiğinden dolayı her türlü alana hizmet verebilecek bir sistem olduğu tespit edilmiştir. Sistem tasarımının çok zor olmayışı, genişletilebilir olması ve çok fazla maliyet ve işçilik gerektirmediği için bu sistem her alana uygulanabilir. Endüstriyel sistemlerin yanını sıra Akıllı Ev lerde de kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. KAYNAKLAR [1]. (Kasım 2011). [2]. Android Wireless Application Development, 2011, Shane Conder, Lauren Darcey. [3]. Android Development, 2011, Mark L. Murphy. [4]. (Kasım 2011) [5]. (Kasım 2011). [6]. TCP/IP Sockets in C# Practical Guide for Programmers, 2004, David Makofske, Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert. [7]. (Ekim 2011). [8]. Adım Adım USB ve Uygulamalar, Ahmet Atar. [9]. CSS C ile PIC Programlama, 2011, Serdar Çiçek. [10]. CCS C ile Mikrochip PIC Programlama Kılavuzu, Pic Proje Ekibi. [11]. (erişim tarihi Kasım 2011) [12]. (erişim tarihi Kasım 2011) [13]. An introduction to programming Microchip PIC in C, 2002, Nigel Gardner [14]. (erişim tarihi Kasım-Aralık 2011) [15]. (Kasım 2011).

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Ulu tanrının adı ile Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Toplayan: Aydın yenilmez 1 A A sembolü PC'nin birinci disk sürücüsü. Her bilgisayarın farklı disk sürücüleri mevcuttur ve her biri ayrı bir harfle

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU NOT: Almış olduğunuz ürünün modeline bağlı olarak AKILLI TAHTA ürününüzün görüntüsü bu el kitabında görüntülenenlerle aynı olmayabilir. Sistem Özellikleri

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION Dr. Mustafa Murat İnceoğlu Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bornova 35100

Detaylı

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Şubat 2014 ANTALYA TÜBİTAK BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ ÖZET

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OPERATÖR PANELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı