BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU"

Transkript

1 BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Özet: Bu çalışmada, bir ısı merkezindeki makinelerden bir kısmının, Wi-Fi veya 3G erişimine sahip Android bir cihaz ile kablosuz olarak uzak noktadan denetimli otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elektronik bir kart tasarlanmış ve bununla uyumlu bir yazılım hazırlanmıştır. Uygulama kartı, USB protokolü üzerinden sunucu bir bilgisayara bir yazılım vasıtasıyla bağlanmış; Android işletim sistemli cihaz, USB portu üzerinden yazılımın bulunduğu sunucuyla haberleştirilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde uzak noktadaki makineler anlık, gerçek zamanlı denetimli ve olarak çalıştırılabilmiştir. Gerçekleştirilen bu sistemin zaman mekân bağlılığını ve servis maliyetlerini azaltması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler : Android, USB portu, PIC, C#, uzak nokta denetimi. REMOTE MACHINE AUTOMATION BY AN ANDROID DEVICE ABSTRACT In this study, Remote machine automation system is controlled with an Android device. Key Words : Android, USB port, PIC, C#, remote control 1. GiriĢ Akıllı sistemler, teknolojinin gelişimi ile birlikte insan hayatı içine girmekte; zaman ve enerjiden tasarruf yapılabilmektedir. İnternetin her alana girmesiyle akıllı sistemlerin kontrolü kolaylaşmış, kullanıcıların çalışma ortamında bulunma mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. İstendiği anda çalışmakta olan bir sistemi kontrol etmek, geri bildirim almak mümkün hale gelmiştir. Yeni bir teknoloji olan Android işletim sistemi ve Android tabanlı cihaz ile internet uygulamalarından yararlanmak istenmiştir. Google ın geliştirdiği Android işletim sistem kodları yazılımcılar için bir kütüphane şeklinde yayınlanmıştır [1]. Shane ve Lauren, Android ile kablosuz iletişimde kullanılacak protokollerden bahsetmiş ve bir istemcisunucu uygulaması geliştirmişlerdir [2]. Mark, kitabında Android işletim sistemini tanıtmakta ve temel programlama bilgilerini vermektedir [3]. Fernando çalışmasında, tek taraflı mesaj

2 yollayan bir istemci sunucu uygulaması geliştirmiştir [4]. David ve arkadaşları TCP/IP protokollerini etkin bir şekilde kullanmak için.net tabanlı örnek uygulamalar geliştirmiştir [6]. Microsoft un.net teknolojisi için hazırlanan kütüphanede çeşitli örnek kodlar yayınlanmıştır [7]. Hazırlanan bir raporda USB protokolü incelenmiş ve kontrolü sağlanmıştır [8]. Yazılan bir kitapta C dili ile CCS C derleyicisinde projeler geliştirilmiş ve PIC için bir çok uygulama örneği verilmiştir [9]. Bir PIC proje ekibi, PIC C dilinin etkin kullanımı ile ilgili yararlı bilgiler vermiştir [10]. Rakesh, PIC 18F4550 ile yaptığı devrede, USB arabirimini kullanarak bir DC motor kontrolü gerçekleştirmiştir [11]. Uğur, C# dilini kullanarak hazırladığı bir proje ile USB kontrolünü sağlamış [12], bir diğer çalışmada ise katı hal rölelerinin içyapısı verilmiş ve bir örnek devre tasarlanmıştır [14]. Bu çalışmada PIC mikrodenetleyici C programlama diliyle kontrol edilmiş; bir elektronik kontrol kartı tasarlanmış; bir sunucu uygulaması geliştirilmiştir. Ayrıca Android İşletim Sisteminin uygulaması, bir Android cihaz ile uzaktan makine otomasyonu ve sistem kontrolü şeklinde yapılmıştır. 2. PIC Mikrodenetleyicisi ve PIC 18F4550 Bir PIC mikrodenetleyicisi mikroişlem elemanlarının dışındaki ünitelerin çalışmasını denetleyen bir arabirim tümleşik devresidir. Ticari olarak USB arayüzlü bir kontrol yapmak için birçok mikrodenetleyici mevcuttur. Ancak arabirim olarak eklenen USB li denetleyicilerin maliyeti fazla olması, teminindeki zorluklar ve karmaşık içyapısı nedeniyle bu çalışmada aynı yongada USB arabirim modülü olan PIC 18F4550 seçilmiştir. PIC 18F4550 nin en büyük avantajı USB iletişimine izin vermesi; ayrıca Port A, Port B, Port C, Port D, Port E şeklinde beş Port a sahip olması, bu uygulamada tercihen kullanılmıştır. Üreticilerin daha fazla program ve RAM hafızaları ile yüksek işletim hızları sunması C dilinin mikro denetleyici uygulamalarında kullanılmasına sebep olmuştur [18]. Bir mikroişlemciye tamamen hâkim olmak için Assembly dili kullanılması gerekmektedir. Ancak Assembly dilinin uzun ve karmaşık programlardaki kod takip ve hata ayıklama işlemlerinin zor olması, ayrıca bu dili kullanırken birçok komutu kullanmayı bilmek zorunluluğu yüzünden mikroişlemciye tam olarak hâkim, ancak yazılan programın az yer kaplayıp hızlı çalışmasını sağlayan C dili seçilmiştir [9]. 3. USB Protokolü ve Arabiriminin Kullanımı USB evensel seri iletişim yolu teknolojisi olarak tanımlanır ve PC, laptop, netbook, TV, mp3-mp4 player/ipad ve telefonlar gibi bir çok elektronik sistemde kullanılır. USB protokolü maksimum 5 V ve ma akım sağlamaktadır. USB de veri taşıma Data+ ve Data- uçlarıyla gerçekleşir. USB kontrolünde dikkat edilecek en önemli husus vendor ID ve product ID isimli iki adet numaradır. Bu numaralar, üreticinin ID si ve o üreticinin ürettiği ürün modelinin ID sini belirtmektedir. Eğer bir ürün geliştirmişse ve satış yapılacaksa bir vendor ID satın alınması gereklidir. Geliştirilen USB tabanlı cihazda gömülmüş olan vendor ID ve product ID ile

3 cihazı kontrol eden programda ID ler birbirleriyle eşleştirilerek iletişim sağlanmaktadır. Eğer ID ler eşleşmez ise o cihaza erişim sağlanamaz ve dolayısıyla kontrol de edilemez. O yüzden yazılımda ve donanımda var olan ID ler iletişimin gerçekleşmesi için birbirleriyle aynı olmak zorundadırlar [8, 12]. USB Arabiriminden Veri Okumak: USB arabirimine yollanmış olan verileri okumak için CCS C derleyicisinde usb_get_packet fonksiyonu kullanılır. C projesindeki konfigürasyon dosyasında belirtilmiş olan vendor ID ve product ID li USB cihazına gelen veriler okunabilir. Bu fonksiyonun prototipi: int16 usb_get_packet(int8 endpoint, int8 * ptr, int16 max); şeklinedir. usb_get_packet fonksiyonu, USB tamponundan alınan bilgileri uç nokta (EP) değerine kadar, PIC in yerel belleğine yazmaktadır. usb_get_packet fonksiyonu çağrıldığında eğer herhangi bir paket yok ise geçersiz bir sonuç alınmaktadır. Bunu önlemek için de, usb_get_packet fonksiyonunudan önce USB_KBHIT metodu çağrılır. USB Arabirimine Veri Yollamak: USB arabirimine veri yollamak için CCS C derleyicisinde usb_put_packet fonksiyonu kullanılır. C projesindeki konfigürasyon dosyasında belirtilmiş olan vendor ID ve product ID li USB cihazına veri yollanabilir. Bu fonksiyonun prototipi: int1 usb_put_packet(int endpoint, int * ptr, int16 len, USB_DTS_BIT tgl); şeklindedir. usb_put_packet fonksiyonun çalışma prensibi ise, ptr ile belirtilen paketleri usb ye uç noktaya kadar yollar [8]. 3. Endüstriyel Otomasyon Uygulaması Ġçin Kontrol Kartı Ve Yazılımı GeliĢtirilmesi Test uygulamasında Şekil 1 de resmi verilen iki endüstriyel otomasyon sisteminin çalışması uzak noktadan Android cihaz ile yaptırılmıştır. ġekil 1. Otomasyonu yapılan üniteler Test uygulamasında kazan dairesindeki kalorifer sirkülasyon pompası, fuel doldurma motoru, sıcak su sirkülasyon pompası ve brülör; Android akıllı telefon kullanılarak uzaktan çalıştırılıp kapatılmıştır. Şekil 1.a da brülörü çalıştırılmış bir kazan görülmektedir. Ayrıca Şekil 1.b de denetimi yapılan bir elektro-pnömatik delme makinesi resimleri görülmektedir. Android ve elektronik sistemin birleşiminin ismini alan Elektroid otomasyonu PIC mikrodenetleyiciler ile yapılmıştır ve USB tabanlıdır. Sunucu yazılımı.net teknolojisi ile geliştirilmiştir. Kontrol kartının tüm çıkış işlemleri USB arabiriminden gelen verilere göre yapılmaktadır. Çıkış durum bilgisi USB arabirimi aracılığıyla bilgisayara yollanır. Şekil 2 de bu kartın elektronik şeması verilmiştir.

4 Bu nesnenin USB arabiriminin kontrol amaçlı ConnectDevice, GetOutPutStates, SendValueToPIC(byte[]my_buffer) ve DisconnectDevice gibi fonksiyonları mevcuttur. 4. Elektroid Sunucu Uygulaması Kullanımı Elektroid sunucu uygulaması elektronik kontrol kartı ve Android cihaz ile iletişim sağlayan kısım olarak iki kısımdan oluşur. ġekil 2. Kontrol kartı elektronik şeması. Bu elektronik devrede PIC 18F4550, LCD, USB dişi soketi, kristal ve led bulunmaktadır. USB arabiriminin D+ ve D- uçları PIC e bağlanmıştır. PIC 18F4550, USB arabirimini desteklemektedir. Gelen veriler PIC in D portundan solid state rölelere aktarılmaktadır. Windows işletim sistemi için sunucu yazılımı C# programlama dili ile Visual Studio 2010 IDE ve.net framework 2.0 kullanılarak yazılmıştır. Dolayısıyla geliştirilen yazılım, Windows işletim sistemi ve en az framework 2.0 yüklü bir bilgisayarda çalışabilir. C# programlama dili,.net teknolojisi son yıllarda geliştiğinden seçilmiştir..net in güçlü internet/intranet için hazırlanmış güçlü bir Socket sınıfı mevcuttur. Aynı zamanda USB kontrolü için kullanılan umng.dll de. NET dilleri için tasarlanmıştır. USB arabiriminin kontrolü için lisanslanmış bir ElectronicDeviceConnection.dll isimli bir dll kullanılmıştır. Bu dll ile sabit bir vendor ve product id ye sahip cihaza byte dizisi türünden veri gönderilmektedir ve veri okunmaktadır. Dll dosyası projeye referans olarak eklendikten sonra Electronic Device Connection sınıfından bir nesne türetilmelidir.

5 kontrol eden butonlar aktif ya da pasif hale gelir. Şekil 4 de kontrol kartı ile bağlantı kurulduktan ve çıkış durumu alındıktan sonraki ekran görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 3 de Elekroid sunucu uygulamasının ekran görüntüsü verilmiştir. ġekil 4. Elektronik kontrol kartıyla bağlantı kurma ekranı. ġekil 3. Elektroid sunucu ekranı. Şekilde 3 de görüldüğü gibi Elektroid Sunucu uygulamasında, sol kısım denetim kartını, sağ kısım ise Android cihaz ile iletişimi sağlar ve bununla ilgili ayarları ve Log ları tutar. Elektronik kontrol kartı bilgisayarın USB arabirimine takıldıktan sonra USB nin plug-in özelliği sayesinde bilgisayarı yeniden başlatmadan yüklenerek kullanıma hazır hale gelir. Bağlantı hatasız gerçekleşirse, kartın üzerindeki kontrol ledi yanar. Artık program ile kart birbirleriyle haberleşmek için hazırdır. Bunun için önce Elektroid Sunucu Uygulamasındaki Cihazı ÇalıĢtır butonu tıklanır. Eğer hiçbir sorun yok ise; Uygulamadaki, Durum isimli etikette, cihaz ile bağlantı kurulduğuna dair bir bilgi görülür ve makine çıkışları kartın bağlı olduğu makinelerin çalışıp çalışmadığını 1 (çalışıyor), 0 (çalışmıyor) lardan oluşan işaretler ile gösterir. Makine çıkışlarındaki durum referans alınarak Sistem çıkışları kısmında makineleri Şekil 4 de üç adet makinenin aktif durumda olduğu görülür. Uygulama yazılımı bağlantıyı sağladığında kontrol kartından aktiflik onayı alınır. Böylece programa makinelerin aktif olup olmadığı ilk açılışta anlık olarak bildirilir Android Cihazla ĠletiĢim ve Denetim Android işletim sistemi yüklü bir akıllı telefon ile iletişim protokolünün temelinde TCP/IP tabanlı istemci sunucu uygulaması düşünülmüştür. Android tabanlı uygulama istemci, C# ile yazılan uygulama ise sunucu olarak görev yapmaktadır. Android istemci yazılımı, sunucu yazılımı ile internet üzerinden iletişim kurmaktadır. Bu iletişiminin işleyişi Şekil 5 de verilmiştir.

6 yazılmıştır. İşletim sisteminin öncelikli hedefi taşınabilir sistemlerdir [1, 5]. Android işletim sisteminin popüler olması sebebiyle üretici Google yazılım kütüphaneleri sağlamış, böylece uygulama geliştirmek kolaylaşmıştır. Eclipse IDE si kullanılarak Java diliyle yazılan Android uygulaması hem internet hem de intranet üzerinden sunucuya bağlanabilir. Bağlantı kurulduktan sonra veri iletişiminin sürekli olması için kendi içindeki döngü ile sürekli sunucudan veri bekler. Şekil 5. İstemci-Sunucu arasındaki ilk bağlantı aşaması Şekil 5 de gösterilen işleyişlerde, veri iletişimi için dışarıdan gelen bir bağlantının sisteme sızmasını engellemek için bir güvenlik önlemi olarak tek taraflı bir şifre kontrol mekanizması oluşturulmuştur. İstemcinin herhangi bir sebeple kapanması durumunda, elektronik kontrol kartında sunucu aracılığı ile meydana getirilen değişiklikler istemci tarafından tekrar alınabilmesi için, ilk bağlanmada bu çıkış bilgileri istemciye yollanarak senkronizasyon sağlanır Elektroid Client Uygulaması Android, Google tarafından akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve netbooklar gibi nispeten düşük donanıma sahip sistemler için geliştirilen bir işletim sistemidir. Android işletim sistemi ve kütüphaneleri, içerdiği yazılımlarla beraber C programlama dili ile Bu çalışmadaki Android istemci uygulamasında, sunucu ile iletişim TCP/IP protokolü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Multi-threading teknolojisi ile birlikte istemci cihaz, sistem kontrolünün yanı sıra başka görevleri de performans sorunu olmadan yerine getirebilmektedir. Android in uygun sistem mimarisi ve JAVA programlama dili sayesinde uzaktan kontrol sırasında büyük veri paketlerine rağmen herhangi bir yavaşlama sorunu olmamıştır Android Client Uygulaması Android Client uygulaması, Eclipse IDE kullanılarak Java dili ile yazılmıştır. Android uygulamaları geliştirebilmek için öncelikle hedef Andoid sürümüne ait yaklaşık 1 GB boyutundaki Android SDK nın kurulup, Eclipse de gerekli ayarlamaları yapmak gerekmektedir [1, 3] Şekil 6 da proje geliştirilen ELECTROID 1.0 adlı uygulama yazılımının açılışındaki ekran verilmiştir. Program açıldığında standart olarak ayarlı ses uyarısından dört saniye sonra ana menü ekrana gelmektedir.

7 ġekil 6. Elektroid 1.0 ana ekranı Şekil 6 da gösterilen arayüzde sadece Sunucuya Bağlan düğmesi mevcuttur. Menü tuşuna basıldığında açılan menüde; Ayarlar, Hakkında ve Programdan Çıkış seçenekleri yer almaktadır. Şekil 7 de ise uygulamanın ayarlar ekranı görülmektedir. bağlantı kurulacak sunucunun IPv4 adresidir. Bu adres LAN ya da WAN üzerindeki bir bilgisayara ait olabilir. Sistemin çalışabilmesi için diğer bir önemli husus Port değerinin sunucudaki yazılımla aynı olması ve belirlenen porta ulaşılabilmesidir. Ayarlar tamamlandıktan sonra istemci yazılımı çalıştıran cihaz bu IP ile bağlantı kurmakta ve böyle sistem uzaktan kontrolü sağlayabilmektedir. Tüm ayarlamalar doğru şekilde yapıldıktan sonra Sunucuya Bağlan butonuna tıklanır. Şekil 8 de kontrol ekranı gösterilmiştir. ġekil 8. Elektroid 1.0 uygulaması kontrol ekranı ġekil 7. Elektroid 1.0 uygulaması ayarlar ekranı Şekil 7 de uygulamanın, ayarlar ekranı görülmektedir. Android uygulamasında, istemci sunucu arasındaki veri güvenliği için tek taraflı kullanılan şifre kontrol mekanizması ile sunucuya bağlanmada önce Ayarlar menüsünden ġifre ayarlanır. Bu şifre, iletişim kurulacak Server da tanımlanan şifre ile aynı olmak zorundadır. Aksi halde Android uygulaması kendisini kapatır. IP adresi ise İşlem başarıyla gerçekleştikten sonra Şekil 8 de görülen kontrol ekranı istemci cihazın ekranında belirecektir. Bu ekranın oluşturulması esnasında Android uygulaması ilk olarak elektronik kontrol kartının çıkış durum bilgisini sunucudan ister ve arayüzdeki aktif/pasif lik durumunu buna göre oluşturur. Bu aşamadan sonra sürecin kontrolü kullanıcıdadır. Böylece elektronik kontrol kartına bağlı olan cihazların kontrolü yapılabilir ve bu cihazların durum bilgisi sürekli kontrol edilebilir. Ayrıca kontrol edilen cihazların durumundaki değişmeler de anlık olarak gösterilir.

8 5. GELĠġTĠRĠLEN YAZILIMLA BĠR MAKĠNE OTOMASYON UYGULAMASI PIC 18F4550 mikrodenetleyicili elektronik kontrol kartı USB arabirimi üzerinden kart sunucu yazılımının yüklü olduğu bilgisayara bağlanmakta ve gelen komutlara göre bağlı rölelerin durumlarını değiştirmektedir. Denetim yapmakta olan kart, sistem kararlılığı ve güvenlik için harici bir gerilim kaynağıyla beslenmektedir. Bu kartın çıkışına katı hal röleleri bağlanmaktadır. Bu çalışmada bir kazan dairesindeki pompa motorları ile bir elektro-pnömatik delici uzaktan çalıştırılmak istenmiştir. Kazan Dairesi Makinelerinin Kontrolü Muğla Üniversitesi eski BESYO kazan dairesi denetim alanı olarak seçilmiştir. Buradaki bazı pompa motorları tasarlanan sistem ile çevrimiçi olarak çalıştırılmış ve durdurulmuştur. Pompa motorları 220 V AC gerilimde yüksek akım çeken birimler olduklarından bunlar, katı hal rölesi üzerinden sürülmüşlerdir (Şekil 9). Altı adet katı hal rölesi, elektrik panosuna yerleştirilmiş; rölelerin 220 V çıkışı ise panodaki anahtarlara paralel bağlanmıştır. Bu sayede hem elektronik kontrol hem elle kumanda yapılır. Şekil 9 da görülen rölelerden bazıları uzaktan çalıştırılmışlardır. Bunlardan 1, 3 ve 4 nolu rölelerin üzerindeki aktiflik LED i yanmıştır. Daha sonra elektronik kontrol kartı, dizüstü bilgisayara bağlanmış; kurulan düzenekte bağlantının başarılı olduğu elektronik kontrol kartı üzerindeki durum ışığından takip edilmiştir. Tüm sistem kontrolü ise bir akıllı telefon üzerinden yapılmıştır (Şekil 10). ġekil 10. Sistemi kontrol eden Andoid akıllı telefon görünümü. Şekil 10 da verilen Android akıllı telefonda, sunucu olarak kullanılan dizüstü bilgisayardaki Elektroid sunucu uygulaması çalıştırılmış ve Android Cihaz dan gelecek bağlantı isteğini beklenmiştir. Bağlantı isteği sunucuya başarıyla ulaştıktan sonra hedef sistemin kontrolü Elektroid istemci uygulamasının yüklü olduğu internete bağlı bir cihaza geçmektedir. Şekil 11 de verilen kalorifer sirkülasyon mekanizma pompası, katı hal rölesi ile çalıştırılmıştır. ġekil 9. Kumanda panosuna bağlanan katı hal röleleri.

9 ġekil 11. Kalorifer sirkülasyon pompası. Bir Elektro-Pnömatik Sistemin Uzaktan Kontrolü İkinci test Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi PLC Laboratuarındaki elektropnömatik delme sistemi üzerinde yapılmıştır (Şekil 12). ġekil 13. Elektro pnömatik sistemin çalıştırılması. 6. SONUÇ VE ÖNERĠLER ġekil 12. Bir elektro-pnömatik delik delme düzeneği ve kompresörü. Şekil 12 deki sistemin start ve stop butonlarına elektronik kontrol kartı paralel bağlanarak kompresörün sisteme hava basmasını sağlanmıştır. Buradaki kompresör, istemci uygulamayı çalıştıran cihaz ile uzaktan kontrollü olarak çalıştırılmıştır. Şekil 13 de uzaktan kontrolde sistem basınç göstergesi ve elektronik kartın durumu gösterilmiştir. Yapılan iki uygulama da endüstriyel tabanlı olmasından dolayı hataya pay bırakmamak için her işlem basamağı dikkatlice incelenmiştir. Burada tasarlanan ve uygulaması yaptırılan sistem basitçe hayatı kolaylaştırmaktır amacındadır. Sistem kontrolünün uzaktan yapılabilmesi, kullanıcı ya da operatörün makine başında geçirdiği zamanın önemli ölçüde azalmasına, çalışma koşullarının iyileşmesine, zaman tasarrufu sağlanmasına ve belkide en önemlisi sadece arıza anında uzmana ihtiyaç duyulacağından işgücü tasarrufuna yol açacaktır. Kontrolün dijital olarak sağlanmasının getireceği bir başka üstünlük ise sistem ile ilgili günlüklerin uzun süreler boyunca tutulabilmesi ve her an geriye dönük incelemenin yapılabilmesidir. Bu çalışmada tasarlanan sistemin, piyasada halihazırda bulunan ürünlere göre en önemli üstünlüğü üretim maaliyetinin düşük olması;

10 gsm modem, tablet kontrol ekranı gibi özel birimlere ihtiyaç duymamasıdır. Diğer önemli husus ise makine kontrollerinin katı hal röleleri (SSR) üzerinden sağlanmasıdır. Katı hal röleleri, klasik rölelerle karşılaştırıldığında takılı kalmama, daha kısa tepki süresi, sessiz çalışma, uzun ömür, bakım periyotları arasında geçen sürenin uzun olması gibi endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarına daha uygundur. Elektronik kontrol kartı ile röleler arası iletişim kabloyla sağlanmıştır. Eğer kontrol edilecek makine sayısı değişirse bu durumda tüm yazılım ve donanımların güncellenmesi gereklidir. Ayrıca istemci uygulaması sadece Android tabanlı cihazlarda çalışır. Geliştirilmiş olan elektroid uzaktan kontrol sisteminde uzaktan kontrol için Android cihaz kullanılmaktadır. Sistem internet tabanlıdır ve ücretsizdir. USB arabirimi kullanıldığı için masaüstü bilgisayar, laptop, netbook da hızlı bir biçimde çalışabilmektedir. Maliyeti düşüktür, kullanımı basit ve esnektir. Her yerden sınırsız olarak kontrol edilebilmektedir. Diğer uzaktan kontrol sistemleri ise ücretli olarak SMS ile kontrol edilir ve gönderilen her SMS için bir ücret ödenir. Özel üretilmiş tablet kullanmak zorunludur. Seri/paralel port kullanıldığı için USB arabirimine oranla çok daha yavaş iletişim söz konusunudur. Maliyeti çok yüksektir, kullanımı karmaşıktır ve kullanmak için bir eğitim almak gereklidir. Özel olarak verilen tabletin bulunduğu yerden kontrol edilir. Buna göre Android cihaz ile USB tabanlı olarak uzaktan sistem kontrolünün hayatı kolaylaştıran bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır. Geliştirilmeye açık olmasından dolayı daha birçok özellik eklenebilir. Elektronik Kontrol Kartı hemen hemen her elektrik & elektronik tabanlı makine ve cihazları kontrol edebildiğinden dolayı her türlü alana hizmet verebilecek bir sistem olduğu tespit edilmiştir. Sistem tasarımının çok zor olmayışı, genişletilebilir olması ve çok fazla maliyet ve işçilik gerektirmediği için bu sistem her alana uygulanabilir. Endüstriyel sistemlerin yanını sıra Akıllı Ev lerde de kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. KAYNAKLAR [1]. (Kasım 2011). [2]. Android Wireless Application Development, 2011, Shane Conder, Lauren Darcey. [3]. Android Development, 2011, Mark L. Murphy. [4]. (Kasım 2011) [5]. (Kasım 2011). [6]. TCP/IP Sockets in C# Practical Guide for Programmers, 2004, David Makofske, Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert. [7]. (Ekim 2011). [8]. Adım Adım USB ve Uygulamalar, Ahmet Atar. [9]. CSS C ile PIC Programlama, 2011, Serdar Çiçek. [10]. CCS C ile Mikrochip PIC Programlama Kılavuzu, Pic Proje Ekibi. [11]. (erişim tarihi Kasım 2011) [12]. (erişim tarihi Kasım 2011) [13]. An introduction to programming Microchip PIC in C, 2002, Nigel Gardner [14]. (erişim tarihi Kasım-Aralık 2011) [15]. (Kasım 2011).

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı MCKS İthalatçı web servisleri internet üzerinden güvenli şekilde erişime açılmıştır. Erişime ait ağ bağlantısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Şekil - 1: MCKS-ithalatçı

Detaylı

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların bilgilerini saklamalarına, program yüklemelerine izin

Detaylı

BEUN VPN Hizmeti. VPN Nedir?

BEUN VPN Hizmeti. VPN Nedir? BEUN VPN Hizmeti VPN Nedir? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN, İnternet gibi halka açık telekomünikasyon altyapılarını kullanarak kullanıcılar veya uzak ofisleri

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü Temel Bilgiler TCP 2 nokta arası bağlantı + veri akışı sağlar Oturum açmaya dayalıdır Arka planda hata kontrolü ve paketin sağlıklı iletim kontrolü (ACK) yürütür TCP

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

WiFiBELL kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanarak akıllı telefonunuzla çift yönlü görüntülü ve sesli bağlantı sağlar.

WiFiBELL kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanarak akıllı telefonunuzla çift yönlü görüntülü ve sesli bağlantı sağlar. WiFiBELL kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanarak akıllı telefonunuzla çift yönlü görüntülü ve sesli bağlantı sağlar. Akıllı zile basıldığında ev içerisindeki zil aksesuarı çalar ve bu sırada

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

ACS ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ

ACS ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ ACS ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ ACS DONANIM ÖZELLİKLERİ ACS elektrikli asansörler için tasarlanmıştır. EN 81-1 standartlarına uygundur. Simplex, dublex, triplex,... 8 asansöre kadar grup olarak çalışır. Full

Detaylı

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/ Görsel Programlama DERS 12 1 Java Ağ İşlemleri (Java Networking) Birbirleri ile ağ araçları ve kabloları ile bağlantılı bilgisayarlar bir ağ sistemi oluştururlar. İnternet, şirketlerin yerel bilgisayar

Detaylı

Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı

Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı Yasin Hınıslıoğlu 1 Mehmet Serdar Güzel 2 1 Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2 Ankara Üniversitesi Bilgisayar

Detaylı

ACT ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ

ACT ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ ACT ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ ACT DONANIM ÖZELLİKLERİ ACT elektrikli asansörler için tasarlanmıştır. EN 81-1 standartlarına uygundur. Simplex, dublex, triplex,... 8 asansöre kadar grup olarak çalışır. Paralel,

Detaylı

PARALOG POS AKTARIMLARI. Derece Yazılım 2009

PARALOG POS AKTARIMLARI. Derece Yazılım 2009 PARALOG POS AKTARIMLARI Derece Yazılım 2009 POS (Point of Sale) Satış Noktası anlamına gelen bu terim perakende ticarette kullanılan gelişmiş yazarkasalar için de kullanılmaktadır. POS cihazları sahip

Detaylı

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi 1 Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon Sürüm 2.1.3 2 İçindekiler Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi... 1 1. Sistem Gereksinimleri... 3 2. Kurulum... 3 3. Lisanslama... 10 4. Windows

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS)

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) H. Gürkan Gürsoy Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gursoygurkan@yahoo.co.uk Ata ÖNAL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ataonal@yahoo.com Ahmet KAYA

Detaylı

SONUÇ RAPORU EK: Ürüne CLEVER adı verilmiştir. Geliştirilen model C15 olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ RAPORU EK: Ürüne CLEVER adı verilmiştir. Geliştirilen model C15 olarak tanımlanmıştır. SONUÇ RAPORU EK: İŞ FİKRİ ÇIKTISI HAKKINDA BİLGİLER ve TEKNİK DETAYLAR (Bu bölümde çıkan ürüne ait teknik resim, prototip fotoğrafları, uygulama şekilleri, eğer ürün piyasaya sunulmuşsa teknik özellikleri-kapasitesi,

Detaylı

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MBS100E/G/W MODBUS GATEWAY 04 / 2017 MIKRODEV_SM_MBS100_CG İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON

Detaylı

Picture 1 - Bağlantı Hatası Penceresi

Picture 1 - Bağlantı Hatası Penceresi Logo çözümleriyle ilgili işlemlerinizin size gerçekleştiği anda bildirilmesinin yanı sıra, Logo Notifier sayesinde belirlediğiniz tarih/saat/gün periyodunda gerçekleştirilen işlemlerin toplu raporu veya

Detaylı

RPMNET WOLVOX REPORTER

RPMNET WOLVOX REPORTER RPMNET WOLVOX REPORTER TANITIM : EFAR YAZILIM LTD.STI Tarafından Geliştirilen EFAR Wolvox Reporter AKINSOFT Wolvox Kullanıcılarının Android İşletim Sistemi Yüklü Cep Telefonlarından Online Olarak Kullandıkları

Detaylı

GÖMÜLÜ SİSTEMLER. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gömülü Sistemler Ders notları-1

GÖMÜLÜ SİSTEMLER. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gömülü Sistemler Ders notları-1 GÖMÜLÜ SİSTEMLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gömülü Sistemler Ders notları-1 Gömülü sistemler için farklı tanımlamalar yapmak mümkün olmakla birlikte genel olarak şu şekilde tanımlama yapabiliriz:

Detaylı

Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları

Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları Xpeech VoIP ( Voice Over IP ) Gateway Cihazları Hakkında Genel Bilgiler Bölüm 1 Tüm modellerimizde cihazların WEB arayüzlerine erişim sağlayarak konfigurasyonları

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Kablosuz kişisel alan ağlarda kullanılan teknolojileri kavrayıp wi-fi ve bluetooth ağ cihazlarını tanıyacak, kablosuz kişisel alan ağ kurulumunu yapabileceksiniz.

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-200

THE RAINBOW SCADA D-200 THE RAINBOW SCADA D-200 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI REV-03 25.12.2014 ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF-OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-012 00 31.12.2013 Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt baskılar

Detaylı

SPEEDSENSE KONFİGÜRASYON ARACI KULLANIM KILAVUZU

SPEEDSENSE KONFİGÜRASYON ARACI KULLANIM KILAVUZU SPEEDSENSE KONFİGÜRASYON ARACI KULLANIM KILAVUZU Doküman Kodu Yayın Tarihi Versiyon Numarası E1101_KK_TR_v1.0 04.01.11 1.0 Görev Kişi Pozisyon Tarih İmza Hazırlayan Aydoğan Ersöz ARGE Yönetici Yardımcısı

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU Yayınlanış Tarihi: 01.08.2012 Revizyon:1.2 1 1. MODEM İN ÖZELLİKLERİ: Beti GSM/GPRS modem kartı, kullanıcıların M2M uygulamaları için ihtiyaç duyabilecekleri asgari

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr BİLGİSAYARDAKİ YEREL AĞ IP ADRES (LAN IP) AYARLARI Bu kitapçık; 3 farklı işletim sisteminde, bilgisayarınızın otomatik aldığı ip adresini öğrenmeyi ve bilgisayarınıza sabit ip verme işlemlerini göstermektedir.

Detaylı

AKILLI EV SİSTEMİ. : Doç. Dr. Gökalp KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Aydoğan SAVRAN. Haziran 2003 Bornova

AKILLI EV SİSTEMİ. : Doç. Dr. Gökalp KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Aydoğan SAVRAN. Haziran 2003 Bornova AKILLI EV SİSTEMİ Proje Danışman : Ömer ÇETİN : Doç. Dr. Gökalp KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Aydoğan SAVRAN Haziran 2003 Bornova Sistemin Tanıtımı Sisteme, İnternet üzerinden bağlantı kurulup kurulmadığını

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

EYLÜL 2012 İŞLETİM SİSTEMLERİ. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 İŞLETİM SİSTEMLERİ. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇERİK 2 2 Yazılım nedir? Yazılım türleri nelerdir? İşletim sistemi nedir? İşletim sisteminin özellikleri İşletim sistemleri Unix Linux Windows Mac OS Android Yazılım Yazılım(Software),

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign, Windows tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışabilen ağdaki istemci ekranlara (client) yerel

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI

ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI ETA:Mobil Kurulum Adımları Kuruluma başlamadan önce ana bilgisayarınızda kontrol etmeniz gereken minimum gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 1. Microsoft Windows Versiyon Kurulum

Detaylı

ClientAceDA Bağlantısı. ClientAce DA bağlantısı, Visual Basic.NET veya C# programcılarının rahatlıkla. serverlarla bağlantı kurabilen

ClientAceDA Bağlantısı. ClientAce DA bağlantısı, Visual Basic.NET veya C# programcılarının rahatlıkla. serverlarla bağlantı kurabilen Kepware'in ClientAce OPC.NET Toolkiti, bir OPC client uygulaması yapmak isteyen programcılara kullanımı kolay bir tool sunar. ClientAce, iki ana parça içeren bir nesne temelli programlama tool dur: DA

Detaylı

Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor

Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor Değerli Müşterimiz, Ağınızda bir bilgisayarda internet bağlantısı mevcut, diğerinde mevcut değilse bazı ayarları kontrol etmeniz gerekebilir. Kontrol etmeniz

Detaylı

LiftNet. Abdulkadir DEMİRKOL AYBEY ELEKTRONİK

LiftNet. Abdulkadir DEMİRKOL AYBEY ELEKTRONİK LiftNet Abdulkadir DEMİRKOL AYBEY ELEKTRONİK ÜRÜN TANITIM SEMİNERİ 16 ŞUBAT 2016 LiftNet Nedir? Aybey Elektronik in geliştirmiş olduğu LiftNet sistemi, asansörlere bilgisayar üzerinden bağlanarak; Asansör

Detaylı

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımının basit

Detaylı

BitTorrent İstemci Kullanımı

BitTorrent İstemci Kullanımı BitTorrent İstemci Kullanımı Değerli Müşterimiz, BitTorrent internet üzerinden dosya paylaşım yazılımına ve aynı tekniği kullanan dosya takas sistemine verilen isimdir. Diğer eşten eşe (P2P) paylaşım programlarından

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

Fotolia Microsoft PowerPoint 2007-2010 Eklentisi Kurulum Kılavuzu Versiyon 1.0

Fotolia Microsoft PowerPoint 2007-2010 Eklentisi Kurulum Kılavuzu Versiyon 1.0 Fotolia Microsoft PowerPoint 2007-2010 Eklentisi Kurulum Kılavuzu Versiyon 1.0 Kurulum Kılavuzu 1 İçindekiler Fotolia Microsoft PowerPoint 2007-2010 Eklentisi...1 Kılavuz Hakkında...3 Kılavuzun Amacı...3

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

Fotolia Microsoft Word 2007-2010 Eklentisi Kurulum Kılavuzu Versiyon 1.0

Fotolia Microsoft Word 2007-2010 Eklentisi Kurulum Kılavuzu Versiyon 1.0 Fotolia Microsoft Word 2007-2010 Eklentisi Kurulum Kılavuzu Versiyon 1.0 Kurulum Kılavuzu 1 İçindekiler Fotolia Microsoft Word 2007-2010 Eklentisi...Error! Bookmark not defined. Kılavuz Hakkında...Error!

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

Ev aletinizi geleceğe bağlayın. Quick Start Guide

Ev aletinizi geleceğe bağlayın. Quick Start Guide Ev aletinizi geleceğe bağlayın. Quick Start Guide Gelecek şimdiden evinize geliyor! Home Connect kullanıyor olmanız ne güzel * Geleceğin tam otomatik kahve pişirme makinelerinden birine sahip olduğunuz

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa.

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa. KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU Kaynak : www.veppa.com Hakkında EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI REV-03 25.12.2014 ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE

Detaylı

İşletim Sistemleri Kurulumu

İşletim Sistemleri Kurulumu İşletim Sistemi Kurulumu Öğrt. Gör. Alper Aslan Bilgisayar Büro Programları İşletim Sistemi Kurulumu BIOS BIOS Ayarları Hata Mesajları İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri Kurulumu Öğrt. Gör. Alper ASLAN

Detaylı

Melih Hilmi ULUDAĞ. Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi. a aittir.

Melih Hilmi ULUDAĞ. Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi.  a aittir. Melih Hilmi ULUDAĞ Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi www.melihhilmiuludag.com a aittir. ÖZET Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ML-1630 Supervisor yazılımı; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

F2114 İLE VIRTUAL COM PORT (TCP2COM) KILAVUZU

F2114 İLE VIRTUAL COM PORT (TCP2COM) KILAVUZU F2114 İLE VIRTUAL COM PORT (TCP2COM) KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

İşletim Sistemleri; İÇERİK. Yazılım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 19.10.2015. 3 Yazılım Türleri

İşletim Sistemleri; İÇERİK. Yazılım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 19.10.2015. 3 Yazılım Türleri İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İşletim Sistemleri ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Yazılım nedir? Yazılım türleri nelerdir? İşletim sistemi nedir? İşletim sisteminin özellikleri İşletim sistemleri

Detaylı

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU AirTies WAR-140 ile (veya birden fazla AP-300 e sahipseniz) kapsamış olduğunuz kablosuz ağınızı genişletmek isterseniz bir adet AirTies AP-300 alıp yeni AP-300 ünüzü Tekrarlayıcı

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB Tarih: 29/01/2013 Versiyon Tarih Açıklama 1.0 29-01-13 İlk yazımı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 1-2 2. SSLVPN BAĞLANTI ADIMLARI... 2-2 2.1 Linux

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

[TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI]

[TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI] 2015 Kart-Sis Kart Sistemleri Ticaret A.Ş. [TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI] Toplu Taşıma Sistemi SQL Server 2008 ve üzeri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SQL Server ın Sürümü nün(microsoft

Detaylı

FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. VEBIAN V1.6 KURULUM DOKÜMANI 29.08.2015 İçindekiler Amaç ve Kapsam... 2 Sistem Gereksinimleri... 3 Kurulum Adımları... 4 Başlamadan Önce... 4 Kurulum

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

1. GENEL ÖZELLİKLER... 2. 2. PROGRAMIN KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASI... 4 3. PROGRAM MENÜLERİ... 6 4. ANA MENÜ... 7 5. RAPORLAR MENÜSÜ...

1. GENEL ÖZELLİKLER... 2. 2. PROGRAMIN KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASI... 4 3. PROGRAM MENÜLERİ... 6 4. ANA MENÜ... 7 5. RAPORLAR MENÜSÜ... İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 2 2. PROGRAMIN KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASI... 4 3. PROGRAM MENÜLERİ... 6 4. ANA MENÜ... 7 5. RAPORLAR MENÜSÜ... 8 6. AYARLAR MENÜSÜ... 9 7. HAKKINDA... 10 8. KLAVYE TUŞLARI...

Detaylı

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi Horoz lanabilir Zaman Rölesi 1 Giriş: Horoz programlanabilir zaman rölesi android işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bluetooth üzerinden programlanabilen bir zaman rölesidir. Röle üzerinde 1 adet

Detaylı

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 ROKAY Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi...

Detaylı