ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN Ekim 2014 QUO VADIS HOPA

2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2014 PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN Ekim 2014

3 Çarşamba, 15 Ekim 2 AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ KONUŞMALARI (8:30-9:30 Konferans Salonu) Açılış (8:30-8:35) Prof. Dr. Mehmet DUMAN (8:35-9:00) Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ekrem YÜCE (9:00-9:25) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan DAVETLİ KONUŞMACILAR (9:30-12:00 Konferans Salonu) Prof. Dr. Michael Perelman (9:30-10:15) California State University Prof. Dr. Erinç Yeldan (10:20-11:05) Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Engin Yıldırım (11:10-11:55) Anayasa Mahkemesi Öğle Yemeği (12:00-13:00)

4 3 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 1: Kriz 13:00-14:30 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Yakup Küçükkale Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şahin-Finansallaşma, Devlet ve Kriz: 2008 Eşikaltı Kredi Krizinin Oluşumunda Kamu Ekonomi Politikalarının Rolü Arş. Gör. Dr. Yavuz Yayla-Ekolojik Kriz ve Kapitalizmin Yıkıcı Gelişimi: Yolun Sonu Mu? Arş. Gör. Melih Yeşilbağ-AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim Rejimi Arş. Gör. Merter Mert-Orta Gelir Tuzağı Arş. Gör. Mehmet Saya-Orta Gelir Tuzağı Türkiye İçin Bir Kriz mi, Yoksa Bir Fırsat mı? Oturum 2: Para: Kurumlar ve Politikalar 13:00-14:30 #A1 Kolaylaştırıcı: Dr. Sabri Öncü Doç. Dr. Vedat Cengiz-Merkez Bankalarının İletişimi ve Para Politikası: Avrupa Merkez Bankası Örneği Yrd. Doç. Dr. Fatma Cesur, Adlen Güngör-28 Ocak Tarihli Merkez Bankası Kararları ve Ekonomiye Yansıması Arş. Gör. Nimet Binicioğulları-Başarılı Bir Uluslararası Son Borç Başvuru Mercii Tasarımı Mümkün mü? IMF ve Diğer Alternatif Öneriler Üzerine Tartışmalar

5 Çarşamba, 15 Ekim 4 Oturum 3: İktisat Politikası I 13:00-14:30 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın Doç. Dr. Afşin Şahin-Stock Market Returns and Oil Prices Relationship Revisited Öğr. Gör. Dilek Şahin-Ekonomik Sorunların Çözümünde Sosyal Piyasa Ekonomisinin Rolü ve Uygulanabilirliği Doç. Dr. Seymur Ağazade-Kredi Sınırlaması Türkiye'nin Cari Açık Sorununa Çözüm Olur mu? Doğrusal Dışı Bir Koentegrasyon Analizi Oturum 4: Küreselleşme 13:00-14:30 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İzzettin Önder Yrd. Doç. Dr. Özgür Adadağ-Dünya Haritalarından Zihin Haritalarımıza Küreselleşme Arş. Gör. Orhan Irk, Arş. Gör Serdar Oluğ-Küçülen Devletten Büyüyen Taşeronlaşmaya: Küreselleşmenin Doğurduğu Yeni Üretim Modeli ve Bunun Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Muhtemel Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Selcen Altınbaş-Küreselleşmenin Demokrasiye Etkisi: Post-Demokrasi Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Şafak Etike-Uluslararası İktidar İlişkilerinin Silah ı Medya: Alman Basınında Türkiye Haberleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

6 5 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 5: Demokrasi ve İnsan Hakları 13:00-14:30 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Doç. Dr. Uğur Özgöker, Arş. Gör. Serdar Yılmaz-Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına Karşı Ortak Nokta: Küreselleşmenin Alternatifsizliği Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu-Küresel Çağda İnsan Hakları Siyasetini Yeniden Düşünmek Dr. Erkan Duymaz-Sosyal Medya ve İnsan Hakları: Çok Uluslu Şirketler, Devlet ve Birey Üçgeninde Çakışan ve Yarışan Yararlar Oturum 6: İşletmelerde Maliyet 13:00-14:30 #201 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Doç. Dr. Habib Akdoğan, Uzm. Öğr. L. Akdoğan-İşletmeler Açısından Çevresel Maliyetler ve Eğitimcilerin Çevreci Ürünlere Karşı Duyarlılıkları Doç. Dr. Habib Akdoğan, Öğr. Gör. Dr. Nurcan Süklüm-Hastane İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ardıç, Öğr. Gör. Berkant Dulkadir, İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım Nedenleri Yrd. Doç Dr. Muhammed Ardıç, F. E. Erdoğan, İ. Çelik-Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Orman Bölge Müdürlüklerindeki Uygulamaları Üzerinde Bir Araştırma

7 Çarşamba, 15 Ekim 6 Oturum 7: Ekoturizm 13:00-14:30 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Remzi Altunışık Doç. Dr. Kahraman Kalyoncu, Prof. Dr. Hüseyin Kalyoncu-Ekonomik Coğrafya, Turizm, Sağlıkkent ve Medikalpark Önerisi Ali Akbarisari-Health Tourism Around the World: Challenges and Opportunities Arş. Gör. Dr. Yavuz Yayla-Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Yeşil Lojistik Sistemler ve Ulaştırma Sektörü Oturum 8: Anayasa Bağlamında Hukuk, Politika Ve Yurttaşlık 14:45-16:15 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Engin Yıldırım Prof. Dr. Engin Yıldırım, Doç. Dr. Serdar Gülener-Küreselleşen Dünyada Anayasal Fikirlerin Göçü ve Bunun Türkiye'ye Bir Yansıması Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu Yrd. Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu-Partisan Incumbency Advantage and Democracy: Municipal Level Analysis of Elections in Chile and Turkey Doç. Dr. Kıvanç Ulusoy, Arş. Gör. Çiğdem Görgün- Değişime Karşı Hukuk ve Politika Arasındaki Değişmeyen İlişki Arş. Gör. Ayşegül Kars Kaynar-Rule By Law?: Questioning The Legal Limits of Political Power in a Constitutiıonal State Arş. Gör. Murat Artuç, Arş. Gör. Bulut Doğan- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mahremiyet Hakkının İzlerini Sürmek

8 7 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 9:Tarım I 14:45-16:15 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu Doç. Dr. Bahadır Aydın-Fikri Mülkiyet Hakları ve Tarımda Etkileri Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin-Küreselleşme Sürecinde HES'lerin Doğu Karadeniz'de Kırsal Dönüşüm Üzerinde Etkileri Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek-Tarım Arazilerinin Mülkiyetine Yönelik Anlaşmazlıkların Sosyal Boyutları Yeniyol Köyü (Ardeşen) Örneği Oturum 10: Neoliberalizm 14:45-16:15 #A2 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Arş. Gör. Esra Dabağcı-Kalkınmanın Proje Hali: Bir Olgu ve Pratik Olarak Proje ye Etnografik Bir Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Salih Akkanat- Neoliberalizmin Nomosu: Egemen İktidar ile Biyoiktidar Arasında Arş. Gör. Şahin Gürçay, Sena Bilen-Neoliberal Siyasi Aklın Aile Sorunu? AKP, Aile ve Neoliberalizm

9 Çarşamba, 15 Ekim 8 Oturum 11: Bölgesel İktisat 14:45-16:15 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Gülen Elmas Prof. Dr. Yusuf Karakılçık, Öğr. Gör. Burcu Koyuncu-Yerel Kalkınmayı Güçleştiren Yönetsel ve Kurumsal Düzenlemeler İçin Çözüm Önerileri: Nemrut Kalderası Örneği Prof. Dr. Halil İbrahim Aydınlı, Öğr. Gör. Levent Memiş-Kurumlar Arası İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma Ajansları: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Örneği Öğr. Gör. Neşegül Parlak-Kobi'lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri: Ordu İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya-Türkiye'de Bölgesel Gelişme Farklılıkların Giderilmesinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkisi ve TRC2 Bölgesine Bir Bakış Hayati Ecer- Kalkınmada Coğrafi Şartlar, Doğal Kaynaklar ve Kurumlar Oturum 12: Eğitim I 14:45-16:15 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Arş. Gör. Fatih Çermik-Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dünya Vatandaşlığı Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Arş. Gör. İpek Beyza Altıparmak-Öğrencilerin Siyasal Sosyalleşme Algısı Üzerinde Ailenin Etkisi Yrd. Doç.Dr. Birol Büyükdoğan, Yrd. Doç.Dr. Hasan Gedik-The Using of Websites of the Universities for Prospective Students for Purpose of Institutional Promotion Doç. Murat Aydın, Öğr. Gör. Ramazan Aslan, Öğr. Gör. Kadir Güçlüer-Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Kadir Kırda-Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Üniversitelerin Performanslarının Değerlendirilmesi

10 9 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 13: Pazarlama I 14:45-16:15 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Sima Nart Yrd.Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir-Sanat, Girişimcilik ve Küresel Pazarlama Deltasında Evrensel' in İzini Sürmek: tamsanat.net Örneği Yrd. Doç. Dr. Hasan Gedik, Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan,-Uluslararası Pazarlama Hedeflerinin İhracata Etkisi: Kadın Girişimciler Üzerine Doç. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu-Oğuzhan Aydın-Bankaların Bayram Döneminde Kullandıkları Objelerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. B. Bora, Arş. Gör. M. Türkmen-Cep Telefonu Taksit Sınırlamasına Tüketicinin Cevabı: Hazcılık mı? Rasyonalite mi? Oturum 14: Milliyetçilik ve Öteki 14:45-16:15 #202 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Prof. Dr. Ellis Washington-Nigger Manifesto Ideological Racism Inside The American Academy Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü- Türklük Krizi üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tuncel, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga-Toplumsal Ayrışma Kaynaklarının Türkiye Demokrasisi Üzerindeki Etkisi Arş. Gör. Özhan Değirmencioğlu, Arş. Gör. Şenay Eray-Etnisite ve Yurttaşlık Sarkacında: AKP Döneminde Türkiye'de Milliyetçi Oyların Serencamı

11 Çarşamba, 15 Ekim 10 Oturum 15: Yerel Yönetimler 16:30-18:00 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Halil İbrahim Aydınlı Doç. Dr. Ramazan Şengül-Fransa'da 1789 Devriminden Günümüze İl Yerel Yönetimlerinde Yaşanan Değişim Doç. Dr. İ. E. Taş, Öğr. Gör. Hatun Korkmaz-Hizmette Yerellik Perspektifinden Yeni Büyükşehir Kanunu Doç. Dr. Şükrü Aslan-21. Yüzyılda Yerel Yönetimlerin Değişen İşlevleri Doç. Dr. A. Serap Tunçer-Bilgi Toplumunda Yerel Siyaset Kanalları Berat Yoldaş, Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç-A Luhmannian Discussion on the Relationship Between History of Locally Organized Disaster Response and Current Centralized Disaster Planning: Düzce Case Oturum 16: Çevre Politikası 16:30-18:00 #A1 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Bahadır Aydın Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın-Cop20'ye Doğru Türkiye'nin İklim Değişikliği Siyaseti Dr. Ferda Uzunyayla-İktisadın Araçlarıyla Ekolojik Sorunlara Müdahalenin Çözüm Üretebilirliği Yrd. Doç. Dr. Oktay Kızılkaya, Arş. Gör. Emrah Sofuoğlu, Arş. Gör. Mesut Demir-İklim Değişikliği Sorunu Kapsamında Sera Gazlarının Azaltılmasında Kyoto Protokolünün Rolü Arş. Gör. Murat Uzun-Çevre Kirliliği ile Mücadelede Karbon Vergisi ve Etkinliği

12 11 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 17: Sınıf Edebiyatı 16:30-18:00 #A2 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Arş. Gör. Güneş Gümüş- Orhan Kemal Yazınında İşçi Sınıfı Arş. Gör. Yasin Durak-Aziz Nesin Öyküleri'nde Sınıfın Temsili Arş. Gör. Akın Bakioğlu-Mehmet Seyda'nın Yanartaş Romanında İşçi Sınıfı Rahşan İnal- Yeraltının Kalem Kılavuzu Ahmet Naim (Çıladır) Arş. Gör. Feray Artar-Rıfat Ilgaz'da Sınıf Temsili Oturum 18: Kimlik: Aidiyet, Dışlanma ve Çokkültürlülük 16:30-18:00 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu Prof. Dr. Sıddık Korkmaz-İslam Düşüncesi Bağlamında Din ve Kültür İlişkisi Yrd.Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Asena Akmaner Demirer-Id, Idea, Ideal, Identity: (Küresel) Pazarda 'Id' lerini Yitirmek ve Bulmak Muhammet Fırat-Çingeneler: Sembolik Şiddet Deneyimleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Prof. Dr. Füsun Üstel-Kültürel Haklar: Külkedisi mi, Zeyna mı? Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci-Başarının Sırrı Disiplinli Öğrenme Yöntemleri

13 Çarşamba, 15 Ekim 12 Oturum 19: Dış Ticaret 16:30-18:00 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ahmet Ay Prof. Dr. Ahmet Ay, Öğr. Gör. Gökhan Akar, Arş. Gör. Tuba Akar-Gümrük Birliği Anlaşmasından Sonra Türkiye'nin Dış Ticaret Yapısı Yrd. Doç. Dr. Utku Altunöz-Cari Açık Sorununun Temel Nedenleri ve Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği E. Dedebek, D. Dalgıç-Karadeniz Havzası Ülkelerinde Savunma Harcamalarının Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Oturum 20: Performans 16:30-18:00 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Habib Akdoğan Arzu Tuygun Toklu, Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu-İnsani Lojistik Sürecinde Örgütsel Performansın Geliştirilmesi: Kurumsal Performans Karnesi Yaklaşımı Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Sima Nart, Arş. Gör. Kazım Mert-Ekonomik Performans ve İşletme Eğitimi İlişkisi: İşletme Eğitiminin İş Dünyası Perspektifinden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Sima Nart, Arş. Gör. Kazım Mert-İşletme Akademisyenleri Gözüyle Türkiye de İşletme Eğitiminin Durumu ve Geleceği

14 13 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 21: Yönetim I 16:30-18:00 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan-Mentörlük Rolünün Yöneticilerin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisi: Kocaeli İlindeki Otomotiv Üreticisi Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma Arş. Gör Sevgin Batuk Turan-The Effects of Knowledge Transfer Capacity and Transaction Costs on Network Organizations Öğr. Gör. Murat Berberoğlu- Çin'den Yapılan İthalatın Türkiye'deki Firmalar Üzerine Sektörel Etkisi

15 Perşembe, 16 Ekim 14 DAVETLİ KONUŞMACILAR Prof. Dr. Alex Callinicos (9:30-10:15) London Kings College Prof. Dr. İlhan Tekeli (10:20-11:05) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Buğra (11:10-11:55) Boğaziçi Üniversitesi Öğle Yemeği (12:00-13:00)

16 15 Perşembe, 16 Ekim Oturum 22: Küresel Ekonomi-Politik 13:00-14:30 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erinç Yeldan Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Geleceği Var mı?: Ukrayna Konjonktürünün Işığında Bir Değerlendirme Prof. Dr. Gülen Elmas-Türkiye'nin Bölgesel Politikalarının Eleştirel Analizi Yrd. Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt-OECD Ülkelerinde Yakınsama Oturum 23: Çevre ve Ekoloji: Yaklaşımlar 13:00-14:30 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nurcan Özkaplan Doç. Dr. Hakan Reyhan-Çevre Sorunlarına Köktenci Bakış Murray Bookchin ve Sosyal Ekoloji Doç. Dr. Ahmet Mutlu-Demokratik Özerkliğin Teorik-Ekolojik Kritiği Yrd. Doç. Dr. Alper Bilgili-Çevre Sorunlarına Çözüm Olarak Alternatif Bir Bakış Açısı: Derin Ekoloji Yaklaşımı Öğr. Gör. Reşide Adal-Dündar, Onur Dündar-Kumdan Kaleler ve Yıkılan Köprüler Arş. Gör. Elif Balam Sızan, Arş. Gör. Feriştah Yılmaz-Kapitalizmin Doğa İle Savaşı Soma Örneği : Derin Ekoloji ve Toplumsal Ekoloji Çerçevesinde Neoliberal Kapitalist Üretim Süreci

17 Perşembe, 16 Ekim 16 Oturum 24: Karadeniz'den Sınıf Profilleri 13:00-14:30 #A2 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin Doç. Dr. R. Koray Yılmaz-Değişen Mekân, Değişen Sınıf: AVM'de Çalışan Kadın İşçiler Üzerine Bir Alan Araştırması, Samsun Örneği Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu-Gerçekliğin Öte Yanı: Zonguldak Emek Havzasında Hayatta Kalma Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan- Yrd. Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz-Kamuda Taşeron Çalışma ve Kadın Emeği: Ordu ve Samsun İli Örnekleri Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan-Doğu Karadeniz'de Balıkçılık Sektöründe Çalışma İlişkileri: Ordu İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Sebiha Kablay-Fındık Tarımında Çalışan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları: Ordu-Giresun Örneği Oturum 25: Devlet-Sermaye ve Küresel-Yerel Arasında İnşaat Sektörü 13:00-14:30 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Fuat Ercan Prof. Dr. Fuat Ercan, Doç. Dr. Derya Gültekin Karakaş-Küresel ve Yerel Dinamikler Üzerinden İnşaat Sektörü Yrd. Doç. Dr. Adem Açar, Gizem Şimsek-Küresel ve Yerel Network: İnşaat Sektörü Yrd. Doç. Dr. Ferimah Yusufi Yılmaz-Maliye Gözüyle İnşaat Sektörü Ezgi Doğru-Devlet ile Sermaye Üzerinden Konut Üretiminin Analizi

18 17 Perşembe, 16 Ekim Oturum 26: Emek 13:00-14:30 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Doç. Dr. Bayram Ünal-Yrd. Doç. Mina Furat-Yerelde Emeğin Dolayımı ve Emeğin Kontrolünün Toplumsal Dinamikleri Yrd. Doç. Dr. Aytül Güneşer Demirci-Geçici ve Güvencesiz Çalışmanın Süreklileşmesi: Taşeron İstihdamı Üzerine Yeniden Düşünmek Arş. Gör. Ezgi Akyol-Esnekleşme ve Uzmanlaşma Sürecinde Genç ve Çocuk İşçilerde Baskı ve Rızanın İşleyişi: Tekstil ve Torna Örneği Öğr. Gör. Polat S. Alpman-Emek Süreçlerinde Parçalanma, Tahakküm, Sökülme Sıla Meltem Arman-Küreselleşme ve Emeğin Dönüşümü Oturum 27: Pazarlama II 13:00-14:30 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Habib Akdoğan Doç. Dr. Duygu Koçoğlu, Ayşe Nur Soysal-İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Çerçevesinde Sosyal Pazarlama Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu-Markaya Olan Tutumun Geliştirilmesinde Logo ve Elemanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel, Dr. Aiday Kasmalieva-Bir şehir: Elazığ, Bir Sektör: Bağcılık, Bir Ürün: Öküzgözü Üzümü, Bir Marka: Elazığ Şarabı Yrd. Doç. Dr. Atilla Yücel, Caner Kar-Kültür ve Turizm Pazarlaması Açısından Elazığ ve Harput şehrinin Marka Değerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nevin Aydın-E-Ticaretle Sağlanan Tasarruf ve Faydalar

19 Perşembe, 16 Ekim 18 Oturum 28: Kamu Yönetimi 13:00-14:30 #202 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Abdullah Özkan Doç. Dr. Abdullah Özkan-Yeni Yüzyılda Türkiye'nin Kendi Hikâyesini Yazmasında İletişim Stratejisi Olarak Kamu Diplomasisinin Rolü Arş. Gör. Cemil Yıldızcan-Küreselleşen Dünyada Devletin Taşra Temsilcisinin Rolü F. Kaçer, V. Erat-Küreselleşme ve Bir Politika Transferi Olarak Yeni Kamu İşletmeciliği

20 19 Perşembe, 16 Ekim Oturum 29: Toplumsal Muhalefet 14:45-16:15 Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan-Neoliberal Küreselleşmenin Krizi, İsyan Hareketleri ve Yeni Kamu Uzamı Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu-Toplumsal Hareketlerde Özne Sorunu ve Müzmin Orta Sınıf Meselesi Arş. Gör. Emek Yıldırım-Sovyet-sonrası Rusya'da Toplumsal Muhalefetin Politizasyon, Depolitizasyon, Repolitizasyon Süreci Üzerine Arş. Gör. Dr. Ertan Erol-Neoliberal yeniden yapılandırma bağlamında Meksika'da Toplumsal Mücadele ve Özyönetim Pratikleri Oturum 30: Kalkınma I 14:45-16:15 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel Arş. Gör. Tolga Aksoy, Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel-Does Human Capital Shortages Cause Inequality? Evidence from Turkish Provinces İbrahim Aytekin, Öğr. Gör. Erkan Dikici-Yoksulluk ve Büyüme İlişkisi: Bitlis Örneği Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp, Arş. Gör. Akın Özdemir-Yarını Dünden Sormak: Yoksulluk Algısı Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Bahar Baysal, Arş. Gör. Mikail Kar-Kültür ve Kuramsal Değişme Gelişme Sorununa İlişkin İktisadi ve Epistemolojik bir tartışma

21 Perşembe, 16 Ekim 20 Oturum 31: Sosyal Bilimlerde Metodoloji Tartışmaları 14:45-16:15 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erinç Yeldan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren, Arş. Gör. Orhan Şimşek, Kerem Kerkez-İktisatta Kuramsal Çoksessizlik: Heterodoks Bir Yaklaşım Doç. Dr. Levent Ünsaldı-Yaratıcı Bir Kavramsallaştırma Çabası Olarak Sosyoloji: Çakalın Sosyolojisine Davet Arş. Gör. Selime Yıldırım-Sosyal Bilimlerde Disiplin Tartışmaları: Yeni mi Yeniden mi- Yönetim Bilimleri Örneği Oturum 32: Turizm 14:45-16:15 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Orhan Batman Öğr. Gör. İsmail Çalık, Prof. Dr. Orhan Batman-Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Analizi İsa Satar, Doç. Dr. Gül Güneş-Türkiye'de Somut Olamayan Kültürel Mirasın Korunmasında Kültür Turizminin Önemi Sevda Kuşkaya-Ortadoğu Ülkelerinde Yaşanan Sosyo-Politik Olayların Türkiye'nin Turizmi Üzerine Etkileri

22 21 Perşembe, 16 Ekim Oturum 33: Din, Kültür ve Siyaset 14:45-16:15 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Prof. Dr. Hamza Ateş, Sönmez Alvanoğlu-Arap Aleviliği (Nusayrilik) ve Anadolu Aleviliği'nin Siyasal Tutum Açısından Değerlendirilmesi; Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Karşılaştırmalı bir Analizi Öğr. Gör. Deniz Parlak-Allah'ın Mülkü'nde Mazlumun Savaşı Anti-Kapitalist Müslümanlar Düzgün Arslantaş-Müslüman Kardeşler ve AKP'nin Siyasi Analizi: Türkiye Modeli Mısır'da Neden Başarısızlığa Uğradı? Oturum 34: Toplumsal Cinsiyet: Emek ve Piyasa 16:30-18:00 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nurcan Özkaplan Arş. Gör Mustafa Kahveci- Çalışabilir Ama Yönetemezsin : Üniversitelerde Çalışan Kadın İdari Personele Yönelik Bir Cam Tavan İncelemesi Arş. Gör. Zübeyde Demircioğlu-Kadınlar İş Başında mı? : Kadın Girişimciliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Dr. Esra Sarıoğlu-New Imaginaries of Gender in a Globalized Consumer Economy V. P. Raghavan-Micro-Credit, Poverty Alleviatıon and Women's Empowerment: A Study of Kudumbashree Projects in Kerala

23 Perşembe, 16 Ekim 22 Oturum 35: İktisat Teorileri 16:30-18:00 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın Yrd. Doç. Dr. İclal Çögürcü-Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri ( ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı- Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi Doç. Dr. Taha Bahadır Saraç-Enflasyon ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Arasındaki İlişki Arş. Gör. Merter Mert-A Note on the Importance of Using the Original Text When Explaining the Solow Model Dr. Gönül Dinçer, Arş. Gör. Yusuf Muratoğlu-Türkiye'den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi Oturum 36: Göç ve Sınır 16:30-18:00 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu Prof. Dr. Veysel Eren, Arş. Gör. Hasan Feyzi Kaygusuz, Arş. Gör. Abdullah Aydın- Anadolu'nun Tarihten Gelen Göç Kaderi Hatay'da Suriyeli Mültecilerin Durumu Arş. Gör. Damla Kabakuşak-Küresel Göç Yönetişimi Çerçevesinde Türkiye'de Göç Olgusunun Kurumsallaşması Yrd. Doç. Dr. Burcu Ilgaz Yıldırım, Arş. Gör. Özlem Sökmen Gürçam, Dr. Şevket Yirik-Sınır Turizmi'nin Ekonomiye Katkısı: Sarp ve Dilucu Sınır Kapılarının Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz, Arş. Gör. H. E. Oğuz-Sarp Sınırında 'Göçmen' Kadınlar

24 23 Perşembe, 16 Ekim Oturum 37: Glokalleşme 16:30-18:00 #A3 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Levent Ünsaldı Yrd. Doç. Dr. H.Nihat Güneş-Türkiye'de Uygulamaya Konulan Yeni Eğitim Politikalarının Glokalizasyon Süreci Bağlamında Değerlendirilmesi Yasemin Saraçbaşı-Küreselleşme ve Yerelleşmenin İç İçeliği Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin-Glokalleşme Yerellik ve Kentsel Mekân: Hopa Oturum 38: Kentleşme I 16:30-18:00 #A4 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Koray Yılmaz Doç. Dr. Ayşe Özcan, Yrd. Doç. Dr. Gülizar Çakır Sümer-Küreselleşmenin Kimliksiz Kentleri ve McDonalds Kent Kültürü Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç-Kentsel Alanda Mekânsal Düzenleme ve Kadının Kent Kullanım Hakkı: Hopa Örneği Dr. Aslı Yönten, Araş. Gör. Sevgi Keçeli Erciyes-Kentsel Sürdürülebilirlik ve Türkiye'de Yavaş Şehir Hareketi Meryem Akoğlan Kozak, Emre Ozan Aközsakin-Şehir (Cittaslow) Hareketine Yolculuk: Seyitgazi Örneği Arş. Gör. Duygu Ak-Kent Girişimciliği Bağlamında Önemli Bir Enstrüman Olarak Olimpiyat Oyunları ve Kente Etkileri

25 Perşembe, 16 Ekim 24 Oturum 39: Hitit 16:30-18:00 #201 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ahmet Ünal Prof. Dr. Ahmet Ünal-Kafkasya'nın Yüksek Kültür Kavimlerinden Hurriler ve Urartular Kimdir? Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz-Hititçe Metinlerde Geçen Kutsal Nerik Şehri Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Gizem Kasap, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren-Hitit İmparatorluğu'nun İktisadi Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme Oturum 40: Gözetim 16:30-18:00 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Arş. Gör. Yelda Bektaş, Arş. Gör. A. Güt-Teknolojik Gelişimin Çalışma İlişkilerine Yansıması: İşyerinde Elektronik Gözetim Doç. Dr. Artun Avcı, Doç. Dr. Aslı Kotaman-Youtube İle Twitter Erişim Engellemeleri ve İnternet Kanunu Değişiklikleri Sezer Göncüoğlu-Risk in a Runaway World

26 25 Cuma, 17 Ekim DAVETLİ KONUŞMACI Prof. Dr. İzzettin Önder (9:30-10:15) Oturum 41: İktisat Politikası 10:15-11:45 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt, Yrd. Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt-Meta Analizi: Savunma Ekonomisine Uygulama Burcu Doğan, Yrd. Doç. Dr. Onur Tutulmaz- Finansal Liberalizasyon Altında Yatırım: 1980 Sonrası Türkiye Örneği Arş. Gör. Sıtkıcan Saraçoğlu, Arş. Gör.Işın Kortan-Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi Arş. Gör. Deniz Ece Dalgıç, Arş. Gör. Emin Dedebek-Determinants of Corruption in Developing Countries: A Panel Data Analysis Oturum 42: Toplumsal Cinsiyet: Kuramdan Kaynağa 10:15-11:45 #A1 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Özlem Duva-Feminist Epistemology and the Problem of Masculinity Arş. Gör. Yağmur Dönmez-Feminizm ve Post-Feminizm: Kadın Dergileri versus 5 Harfliler Arş. Gör. Asiye Gün Güneş- LGBTİ Bireylere Yönelik Kültürel Şiddet Yeni Akit Örneği

27 Cuma, 17 Ekim 26 Oturum 43: Kalkınma II 10:15-11:45 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, Doç. Dr. Sadettin Paksoy, Öğr. Gör. Hüseyin Koçarslan-Artvin'in Kalkınmasında Yerel Dinamikleri Kullanabiliyor mu? Arş. Gör. Eren Kırmızıaltın-Kalkınma İktisadının Batı Merkezci Düşünsel Temelleri Arş. Gör. Yakup Özkaya-Sürdürülebilir Kalkınma Zirveleri ve Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Sosyal Boyutu Arş. Gör. Yeşim Akın, İlke Onur Yalçın-Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında Toplumsal Dönüşüm Anlayışı: Piyasaya Uyumlu Toplum Oturum 44: Para Politikası 10:15-11:45 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ekrem Gül Doç. Dr. Sibel Cengiz-Para Politikasının Türkiye'de İşsizliği Önlemede Bir Rolü Var mıdır? Yrd. Doç. Dr. Nihat Altuntepe-Türkiye'de Uygulanan Para Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin Analizi ( ) Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk, Arş. Gör. İhsan Seddar Kaynar-İkinci Dünya Savaşı Ertesi ABD'den Gemi Satın Alımı ve Zincirkıran Komisyonu'nun Faaliyetleri

28 27 Cuma, 17 Ekim Oturum 45: Kadın ve Gündelik Yaşam: Aile, Kent ve Üniversite 10:15-11:45 #A4 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özgün- Feminizmin Aile ile İmtihanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal- Üniversitede Cinsel Taciz: Nasıl Bir Mücadele? Öğr. Gör. Segah Yeşilyurt-Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetini Algılama ve İçselleştirme Durumlarının Belirlenmesi Serpil Harput-Kadınların Erkeklerin Evlilik Algısı Oturum 46: Tarım II 10:15-11:45 #201 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mehmet Türkay Yrd. Doç. Dr. Sibel Kibar-Böcek Yemenin Nesi Yanlış? Öğr. Gör. Erdinç Alp-Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Tarımı Destekleme Politikaları: Fındık Örneği Arş. Gör. Ekin Değirmenci -Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm ve Yeniden-Metalaşma

29 Cuma, 17 Ekim 28 Oturum 47: Örgütsel Yönetim 10:15-11:45 #202 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Gözde Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Esra Dil-Yaşlı ve Küçük: Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Demografik Süreçlere Dair Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan-Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Öncülü Olarak Örgütsel Sosyalleşme Doç. Dr. Gözde Yılmaz, Doç. Dr. Burcu Güler, Seyran Gürsoy Çukadar, Arzu Özsoy Özmen- İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Mavi Yakalı Çalışanların İş Adanmışlığı Üzerindeki Etkisi Oturum 48: Yönetim II 10:15-11:45 #203 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Prof. Dr. Ayşe İrmiş, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı-Aile İşletmelerinde Yetki Ve Sorumluk Dağılımı: Denizli'deki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Arş. Gör. Serra Senem Kozan-Neden İç Denetim, Nasıl Bir İç Denetim Arş. Gör. Çiydem Çatak-Women on Board, Agency Cost and Firm Financial Performance: Evidence from Turkey Assoc. Prof. Dr. Salih Yeşil, Ahmet Kaya, Fikret Sözbilir-Exploring the Link Between Innovation Capability and Firm Financial Performance Öğle Yemeği (12:00-13:00)

30 29 Cuma, 17 Ekim DAVETLİ KONUŞMACI Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (13:00-13:45) Oturum 49: Devlet 14:15-15:45 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mehmet Türkay Prof. Dr. Mehmet Türkay, Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören-2023'ün Yeni Türkiye sine Doğru: Otoriter Devletçilik ten Olağanüstü Devlet Biçimi ne Arş. Gör. Doğukan Bora Savaş-Tanrı Kod ve Devlet Kuramı: Bilgisayar Oyunlarının Sanal Dünyası Devleti Anlamamıza Yardımcı Olabilir mi? Okt. İhsan Konak, Öğr. Gör. Yücel Özden-Neoliberalizm Sürecinde Türkiye'de Ulus Devletin Dönüşümü Dr. Kemal Çiftçi-Ulus Devlet ve Kimlik Problemlerini Aşma Yöntemi Olarak Kozmopolitleşme Oturum 50: Eğitim II 14:15-15:45 #A1 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Yrd. Doç. Dr.Fuat Güllüpınar-Avrupa Birliğinin Yaşam Boyu Öğrenme Politikasının Bir Eleştirisi: Eğitim ve İstihdam Sorununun Neo-liberal Tezahürleri Arş. Gör. Mete Kurtoğlu-Küresel Bilgi Toplumunda Üniversite Fikri : Nasıl Bir Gelecek? Uzm. Ahmet Emre Çoban-Eğitim - Verimlilik İlişkisi ve Türkiye'deki Eğitim Kaynaklı Sorunların Verimlilik Üzerindeki Etkileri Gizem Şimşek-Eğitim: Kalkınma İçin mi Birikim İçin mi?

31 Cuma, 17 Ekim 30 Oturum 51: Gezi 14:15-15:45 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan Doç. Dr. Merih Taşkaya- Gezi Direnişi nde Sosyal Ağlar Arş. Gör. Serra Sezgin-Kente Gezi Direnişiyle Bakmak: Ankara Örneği Barış Yıldırım, Eren Buğlalılar-Gezi'yi Çayan'la Anlamak Oturum 52: Çevre ve Ekoloji: Pratikler 14:15-15:45 #A3 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Ayşe Özcan Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan -Negatif Çevresel Dışsallıklarla Mücadelede Emisyon Ticareti Uygulamaları ve Etkinliği Yrd. Doç. Dr. Kazım Onur Demirarslan, Yrd. Doç. Dr. Beste Çelik Yalçın-Artvin İlindeki Katı Atıkların Toplama ve Taşıma Hizmeti İçin Maliyet Hesabı Yrd. Doç. Dr. Hakan Candan, Arş. Gör. Arzu Maltaş-Çevresel Duyarlılığın Neresindeyiz? Karaman Kent Dinamikleri Üzerine Bir Araştırma Deniz Koç-Yeşil İş Kavramı ve Uluslararası Uygulama Örnekleri ile Türkiye'de Yeşil İş Potansiyeli

32 31 Cuma, 17 Ekim Oturum 53: İktisadın Sosyolojisi 14:15-15:45 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür Yrd. Doç. Dr. Ali Sağlam-Güvenlik Bağlamında Çerçiciliğin Değişimi Arş. Gör. Ercan Geçgin-Anadolu'da Özgün Bir Ticaret Tipi: Homo Kaysericus Arş. Gör. Mehmet Kendirci-Gelecekteki Gelenek : Gele(ce)neğin İnşası-Ahilik Bayramı Oturum 54: Yeni Toplumsal Hareketler 14:15-15:45 #201 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Pınar Ecevitoğlu Yrd. Doç. Dr. Yalçın Yılmaz-Toplumsal Hareketlerde Küresel Medya Eleştirisi Arş. Gör. Ayşem Sezer Şanlı-Sosyal Hareketler ve Aydın Etkileşimi Uzmanlığın Harekete Geçirilmesi Arş. Gör. İlknur Gül, Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak-Küresele Karşı Yereli Savunmak: Alternatif Bir Çevre Hareketi Olarak Slow Food Arş. Gör. Gündüz Aksu Kocatürk-Gülensu-Gülsuyu Mahalleleri Örneği Üzerinden Gecekondu Hareketleri

33 Cuma, 17 Ekim 32 Oturum 55: Toplumsal Bilinç ve Sinema 14:15-15:45 #202 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin Arş. Gör. Şeyma Balcı-Toplumsal Gerçekçi Türk Sinemasında Kent Arş. Gör. Altuğ Ortakcı-Çevreci Eleştiri'nin (Ekokritisizm) Sinemaya Yansıtılması Bakımından: Entelköy Efe Köy'e Karşı Arş. Gör. Emre Savut-Türkiye'de Darbe Karşıtı Bilinç Oluşturma Sürecinde Dizi Filmlerin Kullanılması Oturum 56: Emeğin Dolayımı ve Emeğin Kontrolünün Toplumsal Dinamikleri 14:15-15:45 #203 Kolaylaştırıcı: Dr. Mina Furat Yrd. Doç. Dr. Bayram Ünal-Emeğin Denetiminde Şiddetin Meşruluğu: Erkeklik Hegemonyası Yrd. Doç. Dr. Savaş Maraşlı-Osmanlı Sanatında Emeğin Dolayımı: Banilik Sistemi Dr. Mina Furat-Kırsal Hanede Emeğin Kontrolü Dr. Bahadır Nurol-Bankacılık Sektöründe İşgücü Denetimi İlknur Saatçi-Emeğin Kontrolünde Sosyal Dolayım İlknur Şahin-Geçici Tarım İşçilerinin Emeğinin Denetiminde Meşruiyet Krizi

34 33 Cuma, 17 Ekim Oturum 57: Sosyal Politika, İş Güvenliği ve İstihdam 16:00-17:30 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü Yrd. Doç. Dr. Anıl Duman-Flexibility and Security in the Formal Sector: Turkish Flexicurity Model Arş. Gör. Özal Çiçek, Öğr. Gör. Burcu Yerlikaya-İşçi Sağlığından İş Sağlığına: Neo-liberalizmin Türkiye'de İş Güvenliğini Tahribatı Öğr. Gör. Nevra Akdemir-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Piyasalaşma Oturum 58: Finans 16:00-17:30 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın Prof. Dr. Ekrem Gül, Arş. Gör. Pınar Torun-Gelişmiş Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite Dinamiklerinin Analizi Doç. Dr. Şenay Açıkgöz, Veysel Gökkaya-Türkiye'de İlk Halka Arz Getirilerinin Değişkenliği Öğr. Gör. Uğur Uzun, Öğr. Gör. Ceyhun Akyol-Borsa İstanbul'da İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Borsa Değerleri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi ile İncelenmesi

35 Cuma, 17 Ekim 34 Oturum 59: Siyaset ve To plum 16:00-17:30 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan-Türk Sosyolojisinde, Millet İnşa Etme Süreci ve Aydınlar Doç. Dr. Sadettin Paksoy, Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Arş. Gör. Berna Gündüz-17 Aralık (2013) Operasyonunun Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yolcu-Türkiye'de Siyasal Kültürün Liderlik Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Yücel Özden, Öğr. Gör. Sıla Sabancılar Eren-Türkiye'de İktidar ve Sivil Toplum İlişkilerinin Dönüşümü Doç. Dr. A. Serap Tunçer-Bilgi Toplumunda Yerel Siyaset Kanalları Oturum 60: Uluslararası İlişkiler 16:00-17:30 #A3 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Soyalp Tamçelik Arş. Gör. Muttalip Çağlayan-Çatışma Çözümünde Temel İnsan İhtiyaçlarının Rolü Yrd. Doç. Dr. Bülent Uğrasız-The New Russian Foreign Policy After the Collapse of USSR Yrd. Doç. Dr. Murat Özler-Komşu Ülkeler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon Doç. Dr. Soyalp Tamçelik, Arş. Gör. Emre Kurt-İsrail'in ve GKRY'nin İzlediği Hidrokarbon Politikası ve Türkiye'ye Muhtemel Etkileri Yrd. Doç. Dr. Atay Akdevelioğlu-İran'ın Küreselleşmeye Direnişi; TAV ve Turkcell Örnekleri

36 35 Cuma, 17 Ekim Oturum 61: Sosyal Politika 16:00-17:30 #A4 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Koray Yılmaz Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel, E. Alpaslan-Türkiye'de 2000'lerin Sosyal Politika Dönüşümü: Muş Örneği Öğr. Gör. Özcan Karatay, Öğr. Gör. Turgut Polat, Öğr. Gör. Emine Taş-Bir Refah Devleti Uygulaması: Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Yeri ( Dönemi Analizi) Zivar Zeynalova-Azerbaycan'da Merkezi ve Yerel Yönetim Sistemlerinde Sosyal Adalet Oturum 62: Sol ve Siyaset 16:00-17:30 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Arş. Gör. Hasan Pekdemir- Onbirinci Tez i Yeniden Düşünmek Arş. Gör. İlbey C. N. Özdemirci-Türkiye'de Solun Gelişiminin Tarihsel Kökenleri; İştirak Çevresi Örneği Arş. Gör. Gizem Ekin Çelik-Post-Marksizm: Chantal Mouffe Düşüncesinin Bir Eleştirisi Mustafa Şener-Ant Dergisi: MDD ile TİP Arasında Üçüncü Yol Arayışı

37 Cuma, 17 Ekim 36 Oturum 63: Medya ve İletişim 16:00-17:30 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Yrd. Doç. Dr. Emel Güler Yılmaz-Çevresel Adalet ve Yoksulların Çevreciliği: Toplum Temelli İletişim Etkinliklerine Eleştirel Bir Yaklaşım Öğr. Gör. Tuncay Uluyurt-Gençlerin Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medya Üzerine Tutum ve Görüşleri Öğr. Gör. Rahime Yüce, Öğr. Gör. Tuncay Uluyurt, Öğr. Gör. Sonnur Aktaş-Artvin Çoruh Üniversitesi'nin Yerel Basındaki İmajı Prof. Dr. Bayram Kaya-Medya ve Çocuk Etkileşimi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Uygulama Meral Kıvanç-Çocuklarda Politikacı Algısı Oturum 64: Kentleşme II 16:00-17:30 #203 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Ayşe Özcan Prof. Dr. Kemal Görmez, Arş. Gör. Arzu Maltaş-Sosyal Çatışmaların Çözüm Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm Doç. Dr. Deniz Demirarslan-Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Konut Mimarisinin Değişimi ve Etkileri Yrd. Doç. Dr. Adem Açar-Küresel Kent Kavramının Eleştirisi: Erken ve Geç Kapitalistleşen Ülkeler Arasındaki Farklılaşmayı Anlamak Dr. Hasan Hüseyin Doğan-Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Artvin ve İlçelerinin Kentsel Gelişme Düzeyi Gürdal Tut, Gülfidan Akyüz-Birikimin Coğrafi Dinamikleri: Kuşadası'nda Turizmle Değişen Mekân

38

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Ana Sponsorlar Sponsorlar Akademik Bilişim 10 10-12 Şubat 2010 Muğla XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Tuğrul

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2502 ÖİK: 523 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA NİSAN 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Akademik Bilişim 12 1-3 Şubat 2012 Uşak XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ufuk Cağlayan Ethem Derman Attila Özgit Şahser Güven Kemal Kahraman İçindekiler

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı