ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN Ekim 2014 QUO VADIS HOPA

2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2014 PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN Ekim 2014

3 Çarşamba, 15 Ekim 2 AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ KONUŞMALARI (8:30-9:30 Konferans Salonu) Açılış (8:30-8:35) Prof. Dr. Mehmet DUMAN (8:35-9:00) Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ekrem YÜCE (9:00-9:25) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan DAVETLİ KONUŞMACILAR (9:30-12:00 Konferans Salonu) Prof. Dr. Michael Perelman (9:30-10:15) California State University Prof. Dr. Erinç Yeldan (10:20-11:05) Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Engin Yıldırım (11:10-11:55) Anayasa Mahkemesi Öğle Yemeği (12:00-13:00)

4 3 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 1: Kriz 13:00-14:30 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Yakup Küçükkale Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şahin-Finansallaşma, Devlet ve Kriz: 2008 Eşikaltı Kredi Krizinin Oluşumunda Kamu Ekonomi Politikalarının Rolü Arş. Gör. Dr. Yavuz Yayla-Ekolojik Kriz ve Kapitalizmin Yıkıcı Gelişimi: Yolun Sonu Mu? Arş. Gör. Melih Yeşilbağ-AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim Rejimi Arş. Gör. Merter Mert-Orta Gelir Tuzağı Arş. Gör. Mehmet Saya-Orta Gelir Tuzağı Türkiye İçin Bir Kriz mi, Yoksa Bir Fırsat mı? Oturum 2: Para: Kurumlar ve Politikalar 13:00-14:30 #A1 Kolaylaştırıcı: Dr. Sabri Öncü Doç. Dr. Vedat Cengiz-Merkez Bankalarının İletişimi ve Para Politikası: Avrupa Merkez Bankası Örneği Yrd. Doç. Dr. Fatma Cesur, Adlen Güngör-28 Ocak Tarihli Merkez Bankası Kararları ve Ekonomiye Yansıması Arş. Gör. Nimet Binicioğulları-Başarılı Bir Uluslararası Son Borç Başvuru Mercii Tasarımı Mümkün mü? IMF ve Diğer Alternatif Öneriler Üzerine Tartışmalar

5 Çarşamba, 15 Ekim 4 Oturum 3: İktisat Politikası I 13:00-14:30 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın Doç. Dr. Afşin Şahin-Stock Market Returns and Oil Prices Relationship Revisited Öğr. Gör. Dilek Şahin-Ekonomik Sorunların Çözümünde Sosyal Piyasa Ekonomisinin Rolü ve Uygulanabilirliği Doç. Dr. Seymur Ağazade-Kredi Sınırlaması Türkiye'nin Cari Açık Sorununa Çözüm Olur mu? Doğrusal Dışı Bir Koentegrasyon Analizi Oturum 4: Küreselleşme 13:00-14:30 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İzzettin Önder Yrd. Doç. Dr. Özgür Adadağ-Dünya Haritalarından Zihin Haritalarımıza Küreselleşme Arş. Gör. Orhan Irk, Arş. Gör Serdar Oluğ-Küçülen Devletten Büyüyen Taşeronlaşmaya: Küreselleşmenin Doğurduğu Yeni Üretim Modeli ve Bunun Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Muhtemel Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Selcen Altınbaş-Küreselleşmenin Demokrasiye Etkisi: Post-Demokrasi Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Şafak Etike-Uluslararası İktidar İlişkilerinin Silah ı Medya: Alman Basınında Türkiye Haberleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

6 5 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 5: Demokrasi ve İnsan Hakları 13:00-14:30 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Doç. Dr. Uğur Özgöker, Arş. Gör. Serdar Yılmaz-Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına Karşı Ortak Nokta: Küreselleşmenin Alternatifsizliği Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu-Küresel Çağda İnsan Hakları Siyasetini Yeniden Düşünmek Dr. Erkan Duymaz-Sosyal Medya ve İnsan Hakları: Çok Uluslu Şirketler, Devlet ve Birey Üçgeninde Çakışan ve Yarışan Yararlar Oturum 6: İşletmelerde Maliyet 13:00-14:30 #201 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Doç. Dr. Habib Akdoğan, Uzm. Öğr. L. Akdoğan-İşletmeler Açısından Çevresel Maliyetler ve Eğitimcilerin Çevreci Ürünlere Karşı Duyarlılıkları Doç. Dr. Habib Akdoğan, Öğr. Gör. Dr. Nurcan Süklüm-Hastane İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ardıç, Öğr. Gör. Berkant Dulkadir, İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım Nedenleri Yrd. Doç Dr. Muhammed Ardıç, F. E. Erdoğan, İ. Çelik-Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Orman Bölge Müdürlüklerindeki Uygulamaları Üzerinde Bir Araştırma

7 Çarşamba, 15 Ekim 6 Oturum 7: Ekoturizm 13:00-14:30 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Remzi Altunışık Doç. Dr. Kahraman Kalyoncu, Prof. Dr. Hüseyin Kalyoncu-Ekonomik Coğrafya, Turizm, Sağlıkkent ve Medikalpark Önerisi Ali Akbarisari-Health Tourism Around the World: Challenges and Opportunities Arş. Gör. Dr. Yavuz Yayla-Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Yeşil Lojistik Sistemler ve Ulaştırma Sektörü Oturum 8: Anayasa Bağlamında Hukuk, Politika Ve Yurttaşlık 14:45-16:15 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Engin Yıldırım Prof. Dr. Engin Yıldırım, Doç. Dr. Serdar Gülener-Küreselleşen Dünyada Anayasal Fikirlerin Göçü ve Bunun Türkiye'ye Bir Yansıması Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu Yrd. Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu-Partisan Incumbency Advantage and Democracy: Municipal Level Analysis of Elections in Chile and Turkey Doç. Dr. Kıvanç Ulusoy, Arş. Gör. Çiğdem Görgün- Değişime Karşı Hukuk ve Politika Arasındaki Değişmeyen İlişki Arş. Gör. Ayşegül Kars Kaynar-Rule By Law?: Questioning The Legal Limits of Political Power in a Constitutiıonal State Arş. Gör. Murat Artuç, Arş. Gör. Bulut Doğan- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mahremiyet Hakkının İzlerini Sürmek

8 7 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 9:Tarım I 14:45-16:15 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu Doç. Dr. Bahadır Aydın-Fikri Mülkiyet Hakları ve Tarımda Etkileri Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin-Küreselleşme Sürecinde HES'lerin Doğu Karadeniz'de Kırsal Dönüşüm Üzerinde Etkileri Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek-Tarım Arazilerinin Mülkiyetine Yönelik Anlaşmazlıkların Sosyal Boyutları Yeniyol Köyü (Ardeşen) Örneği Oturum 10: Neoliberalizm 14:45-16:15 #A2 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Arş. Gör. Esra Dabağcı-Kalkınmanın Proje Hali: Bir Olgu ve Pratik Olarak Proje ye Etnografik Bir Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Salih Akkanat- Neoliberalizmin Nomosu: Egemen İktidar ile Biyoiktidar Arasında Arş. Gör. Şahin Gürçay, Sena Bilen-Neoliberal Siyasi Aklın Aile Sorunu? AKP, Aile ve Neoliberalizm

9 Çarşamba, 15 Ekim 8 Oturum 11: Bölgesel İktisat 14:45-16:15 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Gülen Elmas Prof. Dr. Yusuf Karakılçık, Öğr. Gör. Burcu Koyuncu-Yerel Kalkınmayı Güçleştiren Yönetsel ve Kurumsal Düzenlemeler İçin Çözüm Önerileri: Nemrut Kalderası Örneği Prof. Dr. Halil İbrahim Aydınlı, Öğr. Gör. Levent Memiş-Kurumlar Arası İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma Ajansları: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Örneği Öğr. Gör. Neşegül Parlak-Kobi'lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri: Ordu İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya-Türkiye'de Bölgesel Gelişme Farklılıkların Giderilmesinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkisi ve TRC2 Bölgesine Bir Bakış Hayati Ecer- Kalkınmada Coğrafi Şartlar, Doğal Kaynaklar ve Kurumlar Oturum 12: Eğitim I 14:45-16:15 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Arş. Gör. Fatih Çermik-Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dünya Vatandaşlığı Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Arş. Gör. İpek Beyza Altıparmak-Öğrencilerin Siyasal Sosyalleşme Algısı Üzerinde Ailenin Etkisi Yrd. Doç.Dr. Birol Büyükdoğan, Yrd. Doç.Dr. Hasan Gedik-The Using of Websites of the Universities for Prospective Students for Purpose of Institutional Promotion Doç. Murat Aydın, Öğr. Gör. Ramazan Aslan, Öğr. Gör. Kadir Güçlüer-Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Kadir Kırda-Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Üniversitelerin Performanslarının Değerlendirilmesi

10 9 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 13: Pazarlama I 14:45-16:15 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Sima Nart Yrd.Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir-Sanat, Girişimcilik ve Küresel Pazarlama Deltasında Evrensel' in İzini Sürmek: tamsanat.net Örneği Yrd. Doç. Dr. Hasan Gedik, Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan,-Uluslararası Pazarlama Hedeflerinin İhracata Etkisi: Kadın Girişimciler Üzerine Doç. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu-Oğuzhan Aydın-Bankaların Bayram Döneminde Kullandıkları Objelerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. B. Bora, Arş. Gör. M. Türkmen-Cep Telefonu Taksit Sınırlamasına Tüketicinin Cevabı: Hazcılık mı? Rasyonalite mi? Oturum 14: Milliyetçilik ve Öteki 14:45-16:15 #202 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Prof. Dr. Ellis Washington-Nigger Manifesto Ideological Racism Inside The American Academy Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü- Türklük Krizi üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tuncel, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga-Toplumsal Ayrışma Kaynaklarının Türkiye Demokrasisi Üzerindeki Etkisi Arş. Gör. Özhan Değirmencioğlu, Arş. Gör. Şenay Eray-Etnisite ve Yurttaşlık Sarkacında: AKP Döneminde Türkiye'de Milliyetçi Oyların Serencamı

11 Çarşamba, 15 Ekim 10 Oturum 15: Yerel Yönetimler 16:30-18:00 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Halil İbrahim Aydınlı Doç. Dr. Ramazan Şengül-Fransa'da 1789 Devriminden Günümüze İl Yerel Yönetimlerinde Yaşanan Değişim Doç. Dr. İ. E. Taş, Öğr. Gör. Hatun Korkmaz-Hizmette Yerellik Perspektifinden Yeni Büyükşehir Kanunu Doç. Dr. Şükrü Aslan-21. Yüzyılda Yerel Yönetimlerin Değişen İşlevleri Doç. Dr. A. Serap Tunçer-Bilgi Toplumunda Yerel Siyaset Kanalları Berat Yoldaş, Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç-A Luhmannian Discussion on the Relationship Between History of Locally Organized Disaster Response and Current Centralized Disaster Planning: Düzce Case Oturum 16: Çevre Politikası 16:30-18:00 #A1 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Bahadır Aydın Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın-Cop20'ye Doğru Türkiye'nin İklim Değişikliği Siyaseti Dr. Ferda Uzunyayla-İktisadın Araçlarıyla Ekolojik Sorunlara Müdahalenin Çözüm Üretebilirliği Yrd. Doç. Dr. Oktay Kızılkaya, Arş. Gör. Emrah Sofuoğlu, Arş. Gör. Mesut Demir-İklim Değişikliği Sorunu Kapsamında Sera Gazlarının Azaltılmasında Kyoto Protokolünün Rolü Arş. Gör. Murat Uzun-Çevre Kirliliği ile Mücadelede Karbon Vergisi ve Etkinliği

12 11 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 17: Sınıf Edebiyatı 16:30-18:00 #A2 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Arş. Gör. Güneş Gümüş- Orhan Kemal Yazınında İşçi Sınıfı Arş. Gör. Yasin Durak-Aziz Nesin Öyküleri'nde Sınıfın Temsili Arş. Gör. Akın Bakioğlu-Mehmet Seyda'nın Yanartaş Romanında İşçi Sınıfı Rahşan İnal- Yeraltının Kalem Kılavuzu Ahmet Naim (Çıladır) Arş. Gör. Feray Artar-Rıfat Ilgaz'da Sınıf Temsili Oturum 18: Kimlik: Aidiyet, Dışlanma ve Çokkültürlülük 16:30-18:00 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu Prof. Dr. Sıddık Korkmaz-İslam Düşüncesi Bağlamında Din ve Kültür İlişkisi Yrd.Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Asena Akmaner Demirer-Id, Idea, Ideal, Identity: (Küresel) Pazarda 'Id' lerini Yitirmek ve Bulmak Muhammet Fırat-Çingeneler: Sembolik Şiddet Deneyimleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Prof. Dr. Füsun Üstel-Kültürel Haklar: Külkedisi mi, Zeyna mı? Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci-Başarının Sırrı Disiplinli Öğrenme Yöntemleri

13 Çarşamba, 15 Ekim 12 Oturum 19: Dış Ticaret 16:30-18:00 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ahmet Ay Prof. Dr. Ahmet Ay, Öğr. Gör. Gökhan Akar, Arş. Gör. Tuba Akar-Gümrük Birliği Anlaşmasından Sonra Türkiye'nin Dış Ticaret Yapısı Yrd. Doç. Dr. Utku Altunöz-Cari Açık Sorununun Temel Nedenleri ve Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği E. Dedebek, D. Dalgıç-Karadeniz Havzası Ülkelerinde Savunma Harcamalarının Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Oturum 20: Performans 16:30-18:00 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Habib Akdoğan Arzu Tuygun Toklu, Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu-İnsani Lojistik Sürecinde Örgütsel Performansın Geliştirilmesi: Kurumsal Performans Karnesi Yaklaşımı Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Sima Nart, Arş. Gör. Kazım Mert-Ekonomik Performans ve İşletme Eğitimi İlişkisi: İşletme Eğitiminin İş Dünyası Perspektifinden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Sima Nart, Arş. Gör. Kazım Mert-İşletme Akademisyenleri Gözüyle Türkiye de İşletme Eğitiminin Durumu ve Geleceği

14 13 Çarşamba, 15 Ekim Oturum 21: Yönetim I 16:30-18:00 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan-Mentörlük Rolünün Yöneticilerin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisi: Kocaeli İlindeki Otomotiv Üreticisi Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma Arş. Gör Sevgin Batuk Turan-The Effects of Knowledge Transfer Capacity and Transaction Costs on Network Organizations Öğr. Gör. Murat Berberoğlu- Çin'den Yapılan İthalatın Türkiye'deki Firmalar Üzerine Sektörel Etkisi

15 Perşembe, 16 Ekim 14 DAVETLİ KONUŞMACILAR Prof. Dr. Alex Callinicos (9:30-10:15) London Kings College Prof. Dr. İlhan Tekeli (10:20-11:05) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Buğra (11:10-11:55) Boğaziçi Üniversitesi Öğle Yemeği (12:00-13:00)

16 15 Perşembe, 16 Ekim Oturum 22: Küresel Ekonomi-Politik 13:00-14:30 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erinç Yeldan Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Geleceği Var mı?: Ukrayna Konjonktürünün Işığında Bir Değerlendirme Prof. Dr. Gülen Elmas-Türkiye'nin Bölgesel Politikalarının Eleştirel Analizi Yrd. Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt-OECD Ülkelerinde Yakınsama Oturum 23: Çevre ve Ekoloji: Yaklaşımlar 13:00-14:30 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nurcan Özkaplan Doç. Dr. Hakan Reyhan-Çevre Sorunlarına Köktenci Bakış Murray Bookchin ve Sosyal Ekoloji Doç. Dr. Ahmet Mutlu-Demokratik Özerkliğin Teorik-Ekolojik Kritiği Yrd. Doç. Dr. Alper Bilgili-Çevre Sorunlarına Çözüm Olarak Alternatif Bir Bakış Açısı: Derin Ekoloji Yaklaşımı Öğr. Gör. Reşide Adal-Dündar, Onur Dündar-Kumdan Kaleler ve Yıkılan Köprüler Arş. Gör. Elif Balam Sızan, Arş. Gör. Feriştah Yılmaz-Kapitalizmin Doğa İle Savaşı Soma Örneği : Derin Ekoloji ve Toplumsal Ekoloji Çerçevesinde Neoliberal Kapitalist Üretim Süreci

17 Perşembe, 16 Ekim 16 Oturum 24: Karadeniz'den Sınıf Profilleri 13:00-14:30 #A2 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin Doç. Dr. R. Koray Yılmaz-Değişen Mekân, Değişen Sınıf: AVM'de Çalışan Kadın İşçiler Üzerine Bir Alan Araştırması, Samsun Örneği Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu-Gerçekliğin Öte Yanı: Zonguldak Emek Havzasında Hayatta Kalma Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan- Yrd. Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz-Kamuda Taşeron Çalışma ve Kadın Emeği: Ordu ve Samsun İli Örnekleri Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan-Doğu Karadeniz'de Balıkçılık Sektöründe Çalışma İlişkileri: Ordu İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Sebiha Kablay-Fındık Tarımında Çalışan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları: Ordu-Giresun Örneği Oturum 25: Devlet-Sermaye ve Küresel-Yerel Arasında İnşaat Sektörü 13:00-14:30 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Fuat Ercan Prof. Dr. Fuat Ercan, Doç. Dr. Derya Gültekin Karakaş-Küresel ve Yerel Dinamikler Üzerinden İnşaat Sektörü Yrd. Doç. Dr. Adem Açar, Gizem Şimsek-Küresel ve Yerel Network: İnşaat Sektörü Yrd. Doç. Dr. Ferimah Yusufi Yılmaz-Maliye Gözüyle İnşaat Sektörü Ezgi Doğru-Devlet ile Sermaye Üzerinden Konut Üretiminin Analizi

18 17 Perşembe, 16 Ekim Oturum 26: Emek 13:00-14:30 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Doç. Dr. Bayram Ünal-Yrd. Doç. Mina Furat-Yerelde Emeğin Dolayımı ve Emeğin Kontrolünün Toplumsal Dinamikleri Yrd. Doç. Dr. Aytül Güneşer Demirci-Geçici ve Güvencesiz Çalışmanın Süreklileşmesi: Taşeron İstihdamı Üzerine Yeniden Düşünmek Arş. Gör. Ezgi Akyol-Esnekleşme ve Uzmanlaşma Sürecinde Genç ve Çocuk İşçilerde Baskı ve Rızanın İşleyişi: Tekstil ve Torna Örneği Öğr. Gör. Polat S. Alpman-Emek Süreçlerinde Parçalanma, Tahakküm, Sökülme Sıla Meltem Arman-Küreselleşme ve Emeğin Dönüşümü Oturum 27: Pazarlama II 13:00-14:30 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Habib Akdoğan Doç. Dr. Duygu Koçoğlu, Ayşe Nur Soysal-İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Çerçevesinde Sosyal Pazarlama Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu-Markaya Olan Tutumun Geliştirilmesinde Logo ve Elemanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel, Dr. Aiday Kasmalieva-Bir şehir: Elazığ, Bir Sektör: Bağcılık, Bir Ürün: Öküzgözü Üzümü, Bir Marka: Elazığ Şarabı Yrd. Doç. Dr. Atilla Yücel, Caner Kar-Kültür ve Turizm Pazarlaması Açısından Elazığ ve Harput şehrinin Marka Değerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nevin Aydın-E-Ticaretle Sağlanan Tasarruf ve Faydalar

19 Perşembe, 16 Ekim 18 Oturum 28: Kamu Yönetimi 13:00-14:30 #202 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Abdullah Özkan Doç. Dr. Abdullah Özkan-Yeni Yüzyılda Türkiye'nin Kendi Hikâyesini Yazmasında İletişim Stratejisi Olarak Kamu Diplomasisinin Rolü Arş. Gör. Cemil Yıldızcan-Küreselleşen Dünyada Devletin Taşra Temsilcisinin Rolü F. Kaçer, V. Erat-Küreselleşme ve Bir Politika Transferi Olarak Yeni Kamu İşletmeciliği

20 19 Perşembe, 16 Ekim Oturum 29: Toplumsal Muhalefet 14:45-16:15 Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan-Neoliberal Küreselleşmenin Krizi, İsyan Hareketleri ve Yeni Kamu Uzamı Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu-Toplumsal Hareketlerde Özne Sorunu ve Müzmin Orta Sınıf Meselesi Arş. Gör. Emek Yıldırım-Sovyet-sonrası Rusya'da Toplumsal Muhalefetin Politizasyon, Depolitizasyon, Repolitizasyon Süreci Üzerine Arş. Gör. Dr. Ertan Erol-Neoliberal yeniden yapılandırma bağlamında Meksika'da Toplumsal Mücadele ve Özyönetim Pratikleri Oturum 30: Kalkınma I 14:45-16:15 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel Arş. Gör. Tolga Aksoy, Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel-Does Human Capital Shortages Cause Inequality? Evidence from Turkish Provinces İbrahim Aytekin, Öğr. Gör. Erkan Dikici-Yoksulluk ve Büyüme İlişkisi: Bitlis Örneği Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp, Arş. Gör. Akın Özdemir-Yarını Dünden Sormak: Yoksulluk Algısı Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Bahar Baysal, Arş. Gör. Mikail Kar-Kültür ve Kuramsal Değişme Gelişme Sorununa İlişkin İktisadi ve Epistemolojik bir tartışma

21 Perşembe, 16 Ekim 20 Oturum 31: Sosyal Bilimlerde Metodoloji Tartışmaları 14:45-16:15 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erinç Yeldan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren, Arş. Gör. Orhan Şimşek, Kerem Kerkez-İktisatta Kuramsal Çoksessizlik: Heterodoks Bir Yaklaşım Doç. Dr. Levent Ünsaldı-Yaratıcı Bir Kavramsallaştırma Çabası Olarak Sosyoloji: Çakalın Sosyolojisine Davet Arş. Gör. Selime Yıldırım-Sosyal Bilimlerde Disiplin Tartışmaları: Yeni mi Yeniden mi- Yönetim Bilimleri Örneği Oturum 32: Turizm 14:45-16:15 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Orhan Batman Öğr. Gör. İsmail Çalık, Prof. Dr. Orhan Batman-Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Analizi İsa Satar, Doç. Dr. Gül Güneş-Türkiye'de Somut Olamayan Kültürel Mirasın Korunmasında Kültür Turizminin Önemi Sevda Kuşkaya-Ortadoğu Ülkelerinde Yaşanan Sosyo-Politik Olayların Türkiye'nin Turizmi Üzerine Etkileri

22 21 Perşembe, 16 Ekim Oturum 33: Din, Kültür ve Siyaset 14:45-16:15 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Prof. Dr. Hamza Ateş, Sönmez Alvanoğlu-Arap Aleviliği (Nusayrilik) ve Anadolu Aleviliği'nin Siyasal Tutum Açısından Değerlendirilmesi; Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Karşılaştırmalı bir Analizi Öğr. Gör. Deniz Parlak-Allah'ın Mülkü'nde Mazlumun Savaşı Anti-Kapitalist Müslümanlar Düzgün Arslantaş-Müslüman Kardeşler ve AKP'nin Siyasi Analizi: Türkiye Modeli Mısır'da Neden Başarısızlığa Uğradı? Oturum 34: Toplumsal Cinsiyet: Emek ve Piyasa 16:30-18:00 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nurcan Özkaplan Arş. Gör Mustafa Kahveci- Çalışabilir Ama Yönetemezsin : Üniversitelerde Çalışan Kadın İdari Personele Yönelik Bir Cam Tavan İncelemesi Arş. Gör. Zübeyde Demircioğlu-Kadınlar İş Başında mı? : Kadın Girişimciliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Dr. Esra Sarıoğlu-New Imaginaries of Gender in a Globalized Consumer Economy V. P. Raghavan-Micro-Credit, Poverty Alleviatıon and Women's Empowerment: A Study of Kudumbashree Projects in Kerala

23 Perşembe, 16 Ekim 22 Oturum 35: İktisat Teorileri 16:30-18:00 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın Yrd. Doç. Dr. İclal Çögürcü-Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri ( ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı- Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi Doç. Dr. Taha Bahadır Saraç-Enflasyon ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Arasındaki İlişki Arş. Gör. Merter Mert-A Note on the Importance of Using the Original Text When Explaining the Solow Model Dr. Gönül Dinçer, Arş. Gör. Yusuf Muratoğlu-Türkiye'den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi Oturum 36: Göç ve Sınır 16:30-18:00 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu Prof. Dr. Veysel Eren, Arş. Gör. Hasan Feyzi Kaygusuz, Arş. Gör. Abdullah Aydın- Anadolu'nun Tarihten Gelen Göç Kaderi Hatay'da Suriyeli Mültecilerin Durumu Arş. Gör. Damla Kabakuşak-Küresel Göç Yönetişimi Çerçevesinde Türkiye'de Göç Olgusunun Kurumsallaşması Yrd. Doç. Dr. Burcu Ilgaz Yıldırım, Arş. Gör. Özlem Sökmen Gürçam, Dr. Şevket Yirik-Sınır Turizmi'nin Ekonomiye Katkısı: Sarp ve Dilucu Sınır Kapılarının Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz, Arş. Gör. H. E. Oğuz-Sarp Sınırında 'Göçmen' Kadınlar

24 23 Perşembe, 16 Ekim Oturum 37: Glokalleşme 16:30-18:00 #A3 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Levent Ünsaldı Yrd. Doç. Dr. H.Nihat Güneş-Türkiye'de Uygulamaya Konulan Yeni Eğitim Politikalarının Glokalizasyon Süreci Bağlamında Değerlendirilmesi Yasemin Saraçbaşı-Küreselleşme ve Yerelleşmenin İç İçeliği Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin-Glokalleşme Yerellik ve Kentsel Mekân: Hopa Oturum 38: Kentleşme I 16:30-18:00 #A4 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Koray Yılmaz Doç. Dr. Ayşe Özcan, Yrd. Doç. Dr. Gülizar Çakır Sümer-Küreselleşmenin Kimliksiz Kentleri ve McDonalds Kent Kültürü Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç-Kentsel Alanda Mekânsal Düzenleme ve Kadının Kent Kullanım Hakkı: Hopa Örneği Dr. Aslı Yönten, Araş. Gör. Sevgi Keçeli Erciyes-Kentsel Sürdürülebilirlik ve Türkiye'de Yavaş Şehir Hareketi Meryem Akoğlan Kozak, Emre Ozan Aközsakin-Şehir (Cittaslow) Hareketine Yolculuk: Seyitgazi Örneği Arş. Gör. Duygu Ak-Kent Girişimciliği Bağlamında Önemli Bir Enstrüman Olarak Olimpiyat Oyunları ve Kente Etkileri

25 Perşembe, 16 Ekim 24 Oturum 39: Hitit 16:30-18:00 #201 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ahmet Ünal Prof. Dr. Ahmet Ünal-Kafkasya'nın Yüksek Kültür Kavimlerinden Hurriler ve Urartular Kimdir? Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz-Hititçe Metinlerde Geçen Kutsal Nerik Şehri Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Gizem Kasap, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren-Hitit İmparatorluğu'nun İktisadi Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme Oturum 40: Gözetim 16:30-18:00 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Arş. Gör. Yelda Bektaş, Arş. Gör. A. Güt-Teknolojik Gelişimin Çalışma İlişkilerine Yansıması: İşyerinde Elektronik Gözetim Doç. Dr. Artun Avcı, Doç. Dr. Aslı Kotaman-Youtube İle Twitter Erişim Engellemeleri ve İnternet Kanunu Değişiklikleri Sezer Göncüoğlu-Risk in a Runaway World

26 25 Cuma, 17 Ekim DAVETLİ KONUŞMACI Prof. Dr. İzzettin Önder (9:30-10:15) Oturum 41: İktisat Politikası 10:15-11:45 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt, Yrd. Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt-Meta Analizi: Savunma Ekonomisine Uygulama Burcu Doğan, Yrd. Doç. Dr. Onur Tutulmaz- Finansal Liberalizasyon Altında Yatırım: 1980 Sonrası Türkiye Örneği Arş. Gör. Sıtkıcan Saraçoğlu, Arş. Gör.Işın Kortan-Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi Arş. Gör. Deniz Ece Dalgıç, Arş. Gör. Emin Dedebek-Determinants of Corruption in Developing Countries: A Panel Data Analysis Oturum 42: Toplumsal Cinsiyet: Kuramdan Kaynağa 10:15-11:45 #A1 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Özlem Duva-Feminist Epistemology and the Problem of Masculinity Arş. Gör. Yağmur Dönmez-Feminizm ve Post-Feminizm: Kadın Dergileri versus 5 Harfliler Arş. Gör. Asiye Gün Güneş- LGBTİ Bireylere Yönelik Kültürel Şiddet Yeni Akit Örneği

27 Cuma, 17 Ekim 26 Oturum 43: Kalkınma II 10:15-11:45 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, Doç. Dr. Sadettin Paksoy, Öğr. Gör. Hüseyin Koçarslan-Artvin'in Kalkınmasında Yerel Dinamikleri Kullanabiliyor mu? Arş. Gör. Eren Kırmızıaltın-Kalkınma İktisadının Batı Merkezci Düşünsel Temelleri Arş. Gör. Yakup Özkaya-Sürdürülebilir Kalkınma Zirveleri ve Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Sosyal Boyutu Arş. Gör. Yeşim Akın, İlke Onur Yalçın-Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında Toplumsal Dönüşüm Anlayışı: Piyasaya Uyumlu Toplum Oturum 44: Para Politikası 10:15-11:45 #A3 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ekrem Gül Doç. Dr. Sibel Cengiz-Para Politikasının Türkiye'de İşsizliği Önlemede Bir Rolü Var mıdır? Yrd. Doç. Dr. Nihat Altuntepe-Türkiye'de Uygulanan Para Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin Analizi ( ) Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk, Arş. Gör. İhsan Seddar Kaynar-İkinci Dünya Savaşı Ertesi ABD'den Gemi Satın Alımı ve Zincirkıran Komisyonu'nun Faaliyetleri

28 27 Cuma, 17 Ekim Oturum 45: Kadın ve Gündelik Yaşam: Aile, Kent ve Üniversite 10:15-11:45 #A4 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özgün- Feminizmin Aile ile İmtihanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal- Üniversitede Cinsel Taciz: Nasıl Bir Mücadele? Öğr. Gör. Segah Yeşilyurt-Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetini Algılama ve İçselleştirme Durumlarının Belirlenmesi Serpil Harput-Kadınların Erkeklerin Evlilik Algısı Oturum 46: Tarım II 10:15-11:45 #201 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mehmet Türkay Yrd. Doç. Dr. Sibel Kibar-Böcek Yemenin Nesi Yanlış? Öğr. Gör. Erdinç Alp-Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Tarımı Destekleme Politikaları: Fındık Örneği Arş. Gör. Ekin Değirmenci -Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm ve Yeniden-Metalaşma

29 Cuma, 17 Ekim 28 Oturum 47: Örgütsel Yönetim 10:15-11:45 #202 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Gözde Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Esra Dil-Yaşlı ve Küçük: Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Demografik Süreçlere Dair Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan-Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Öncülü Olarak Örgütsel Sosyalleşme Doç. Dr. Gözde Yılmaz, Doç. Dr. Burcu Güler, Seyran Gürsoy Çukadar, Arzu Özsoy Özmen- İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Mavi Yakalı Çalışanların İş Adanmışlığı Üzerindeki Etkisi Oturum 48: Yönetim II 10:15-11:45 #203 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Prof. Dr. Ayşe İrmiş, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı-Aile İşletmelerinde Yetki Ve Sorumluk Dağılımı: Denizli'deki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Arş. Gör. Serra Senem Kozan-Neden İç Denetim, Nasıl Bir İç Denetim Arş. Gör. Çiydem Çatak-Women on Board, Agency Cost and Firm Financial Performance: Evidence from Turkey Assoc. Prof. Dr. Salih Yeşil, Ahmet Kaya, Fikret Sözbilir-Exploring the Link Between Innovation Capability and Firm Financial Performance Öğle Yemeği (12:00-13:00)

30 29 Cuma, 17 Ekim DAVETLİ KONUŞMACI Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (13:00-13:45) Oturum 49: Devlet 14:15-15:45 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mehmet Türkay Prof. Dr. Mehmet Türkay, Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören-2023'ün Yeni Türkiye sine Doğru: Otoriter Devletçilik ten Olağanüstü Devlet Biçimi ne Arş. Gör. Doğukan Bora Savaş-Tanrı Kod ve Devlet Kuramı: Bilgisayar Oyunlarının Sanal Dünyası Devleti Anlamamıza Yardımcı Olabilir mi? Okt. İhsan Konak, Öğr. Gör. Yücel Özden-Neoliberalizm Sürecinde Türkiye'de Ulus Devletin Dönüşümü Dr. Kemal Çiftçi-Ulus Devlet ve Kimlik Problemlerini Aşma Yöntemi Olarak Kozmopolitleşme Oturum 50: Eğitim II 14:15-15:45 #A1 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Yrd. Doç. Dr.Fuat Güllüpınar-Avrupa Birliğinin Yaşam Boyu Öğrenme Politikasının Bir Eleştirisi: Eğitim ve İstihdam Sorununun Neo-liberal Tezahürleri Arş. Gör. Mete Kurtoğlu-Küresel Bilgi Toplumunda Üniversite Fikri : Nasıl Bir Gelecek? Uzm. Ahmet Emre Çoban-Eğitim - Verimlilik İlişkisi ve Türkiye'deki Eğitim Kaynaklı Sorunların Verimlilik Üzerindeki Etkileri Gizem Şimşek-Eğitim: Kalkınma İçin mi Birikim İçin mi?

31 Cuma, 17 Ekim 30 Oturum 51: Gezi 14:15-15:45 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan Doç. Dr. Merih Taşkaya- Gezi Direnişi nde Sosyal Ağlar Arş. Gör. Serra Sezgin-Kente Gezi Direnişiyle Bakmak: Ankara Örneği Barış Yıldırım, Eren Buğlalılar-Gezi'yi Çayan'la Anlamak Oturum 52: Çevre ve Ekoloji: Pratikler 14:15-15:45 #A3 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Ayşe Özcan Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan -Negatif Çevresel Dışsallıklarla Mücadelede Emisyon Ticareti Uygulamaları ve Etkinliği Yrd. Doç. Dr. Kazım Onur Demirarslan, Yrd. Doç. Dr. Beste Çelik Yalçın-Artvin İlindeki Katı Atıkların Toplama ve Taşıma Hizmeti İçin Maliyet Hesabı Yrd. Doç. Dr. Hakan Candan, Arş. Gör. Arzu Maltaş-Çevresel Duyarlılığın Neresindeyiz? Karaman Kent Dinamikleri Üzerine Bir Araştırma Deniz Koç-Yeşil İş Kavramı ve Uluslararası Uygulama Örnekleri ile Türkiye'de Yeşil İş Potansiyeli

32 31 Cuma, 17 Ekim Oturum 53: İktisadın Sosyolojisi 14:15-15:45 #A4 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür Yrd. Doç. Dr. Ali Sağlam-Güvenlik Bağlamında Çerçiciliğin Değişimi Arş. Gör. Ercan Geçgin-Anadolu'da Özgün Bir Ticaret Tipi: Homo Kaysericus Arş. Gör. Mehmet Kendirci-Gelecekteki Gelenek : Gele(ce)neğin İnşası-Ahilik Bayramı Oturum 54: Yeni Toplumsal Hareketler 14:15-15:45 #201 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Pınar Ecevitoğlu Yrd. Doç. Dr. Yalçın Yılmaz-Toplumsal Hareketlerde Küresel Medya Eleştirisi Arş. Gör. Ayşem Sezer Şanlı-Sosyal Hareketler ve Aydın Etkileşimi Uzmanlığın Harekete Geçirilmesi Arş. Gör. İlknur Gül, Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak-Küresele Karşı Yereli Savunmak: Alternatif Bir Çevre Hareketi Olarak Slow Food Arş. Gör. Gündüz Aksu Kocatürk-Gülensu-Gülsuyu Mahalleleri Örneği Üzerinden Gecekondu Hareketleri

33 Cuma, 17 Ekim 32 Oturum 55: Toplumsal Bilinç ve Sinema 14:15-15:45 #202 Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin Arş. Gör. Şeyma Balcı-Toplumsal Gerçekçi Türk Sinemasında Kent Arş. Gör. Altuğ Ortakcı-Çevreci Eleştiri'nin (Ekokritisizm) Sinemaya Yansıtılması Bakımından: Entelköy Efe Köy'e Karşı Arş. Gör. Emre Savut-Türkiye'de Darbe Karşıtı Bilinç Oluşturma Sürecinde Dizi Filmlerin Kullanılması Oturum 56: Emeğin Dolayımı ve Emeğin Kontrolünün Toplumsal Dinamikleri 14:15-15:45 #203 Kolaylaştırıcı: Dr. Mina Furat Yrd. Doç. Dr. Bayram Ünal-Emeğin Denetiminde Şiddetin Meşruluğu: Erkeklik Hegemonyası Yrd. Doç. Dr. Savaş Maraşlı-Osmanlı Sanatında Emeğin Dolayımı: Banilik Sistemi Dr. Mina Furat-Kırsal Hanede Emeğin Kontrolü Dr. Bahadır Nurol-Bankacılık Sektöründe İşgücü Denetimi İlknur Saatçi-Emeğin Kontrolünde Sosyal Dolayım İlknur Şahin-Geçici Tarım İşçilerinin Emeğinin Denetiminde Meşruiyet Krizi

34 33 Cuma, 17 Ekim Oturum 57: Sosyal Politika, İş Güvenliği ve İstihdam 16:00-17:30 #Konferans Salonu Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü Yrd. Doç. Dr. Anıl Duman-Flexibility and Security in the Formal Sector: Turkish Flexicurity Model Arş. Gör. Özal Çiçek, Öğr. Gör. Burcu Yerlikaya-İşçi Sağlığından İş Sağlığına: Neo-liberalizmin Türkiye'de İş Güvenliğini Tahribatı Öğr. Gör. Nevra Akdemir-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Piyasalaşma Oturum 58: Finans 16:00-17:30 #A1 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın Prof. Dr. Ekrem Gül, Arş. Gör. Pınar Torun-Gelişmiş Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite Dinamiklerinin Analizi Doç. Dr. Şenay Açıkgöz, Veysel Gökkaya-Türkiye'de İlk Halka Arz Getirilerinin Değişkenliği Öğr. Gör. Uğur Uzun, Öğr. Gör. Ceyhun Akyol-Borsa İstanbul'da İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Borsa Değerleri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi ile İncelenmesi

35 Cuma, 17 Ekim 34 Oturum 59: Siyaset ve To plum 16:00-17:30 #A2 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan-Türk Sosyolojisinde, Millet İnşa Etme Süreci ve Aydınlar Doç. Dr. Sadettin Paksoy, Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Arş. Gör. Berna Gündüz-17 Aralık (2013) Operasyonunun Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yolcu-Türkiye'de Siyasal Kültürün Liderlik Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Yücel Özden, Öğr. Gör. Sıla Sabancılar Eren-Türkiye'de İktidar ve Sivil Toplum İlişkilerinin Dönüşümü Doç. Dr. A. Serap Tunçer-Bilgi Toplumunda Yerel Siyaset Kanalları Oturum 60: Uluslararası İlişkiler 16:00-17:30 #A3 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Soyalp Tamçelik Arş. Gör. Muttalip Çağlayan-Çatışma Çözümünde Temel İnsan İhtiyaçlarının Rolü Yrd. Doç. Dr. Bülent Uğrasız-The New Russian Foreign Policy After the Collapse of USSR Yrd. Doç. Dr. Murat Özler-Komşu Ülkeler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon Doç. Dr. Soyalp Tamçelik, Arş. Gör. Emre Kurt-İsrail'in ve GKRY'nin İzlediği Hidrokarbon Politikası ve Türkiye'ye Muhtemel Etkileri Yrd. Doç. Dr. Atay Akdevelioğlu-İran'ın Küreselleşmeye Direnişi; TAV ve Turkcell Örnekleri

36 35 Cuma, 17 Ekim Oturum 61: Sosyal Politika 16:00-17:30 #A4 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Koray Yılmaz Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel, E. Alpaslan-Türkiye'de 2000'lerin Sosyal Politika Dönüşümü: Muş Örneği Öğr. Gör. Özcan Karatay, Öğr. Gör. Turgut Polat, Öğr. Gör. Emine Taş-Bir Refah Devleti Uygulaması: Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Yeri ( Dönemi Analizi) Zivar Zeynalova-Azerbaycan'da Merkezi ve Yerel Yönetim Sistemlerinde Sosyal Adalet Oturum 62: Sol ve Siyaset 16:00-17:30 #201 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce Arş. Gör. Hasan Pekdemir- Onbirinci Tez i Yeniden Düşünmek Arş. Gör. İlbey C. N. Özdemirci-Türkiye'de Solun Gelişiminin Tarihsel Kökenleri; İştirak Çevresi Örneği Arş. Gör. Gizem Ekin Çelik-Post-Marksizm: Chantal Mouffe Düşüncesinin Bir Eleştirisi Mustafa Şener-Ant Dergisi: MDD ile TİP Arasında Üçüncü Yol Arayışı

37 Cuma, 17 Ekim 36 Oturum 63: Medya ve İletişim 16:00-17:30 #202 Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş Yrd. Doç. Dr. Emel Güler Yılmaz-Çevresel Adalet ve Yoksulların Çevreciliği: Toplum Temelli İletişim Etkinliklerine Eleştirel Bir Yaklaşım Öğr. Gör. Tuncay Uluyurt-Gençlerin Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medya Üzerine Tutum ve Görüşleri Öğr. Gör. Rahime Yüce, Öğr. Gör. Tuncay Uluyurt, Öğr. Gör. Sonnur Aktaş-Artvin Çoruh Üniversitesi'nin Yerel Basındaki İmajı Prof. Dr. Bayram Kaya-Medya ve Çocuk Etkileşimi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Uygulama Meral Kıvanç-Çocuklarda Politikacı Algısı Oturum 64: Kentleşme II 16:00-17:30 #203 Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Ayşe Özcan Prof. Dr. Kemal Görmez, Arş. Gör. Arzu Maltaş-Sosyal Çatışmaların Çözüm Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm Doç. Dr. Deniz Demirarslan-Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Konut Mimarisinin Değişimi ve Etkileri Yrd. Doç. Dr. Adem Açar-Küresel Kent Kavramının Eleştirisi: Erken ve Geç Kapitalistleşen Ülkeler Arasındaki Farklılaşmayı Anlamak Dr. Hasan Hüseyin Doğan-Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Artvin ve İlçelerinin Kentsel Gelişme Düzeyi Gürdal Tut, Gülfidan Akyüz-Birikimin Coğrafi Dinamikleri: Kuşadası'nda Turizmle Değişen Mekân

38

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular 07.11.2016 09:00-1Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ASLI YENİPAZARLI Ekonomi Bilimine Giriş

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-111 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-112 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-114 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil)

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil) Tarihi 5İ BÜTÜNLEME Merkez 17 Haziran 2015 Çarşamba 17:00 A-Z02 A-Z03 A-Z04 A-Z05 A-111 A-112 A-114 A-115 Afetlerde Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Gülşah Dalğıç 22 Haziran 2015 Pazartesi 09:30 A-Z04 Aile ve Çocuklarla

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI PROGRAM ÖĞRENCİ NO., ADI SOYADI DERSİN KODU, ADI SINAVI YAPACAK

Detaylı

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çeko1 08 : 0 9:0 0 8: - 9:00 : - 1 0:0 0 9: - :00 : 1 1:0 0 : - :00 : 1 2:0 0 : - :00 : 1 3:0 0 : - :00 : 1 4:0 0 : - :00 : 1 5:0 0 : - :00 : - :00 : - :00 rtesi Yrd. Doç. Dr. Esin Sayın A Matematik Yrd.

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları ilgili derslerin gün ve saatinde dersin İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin işlendiği sınıfta "yapılacaktır. Aşağıda belirtilen derslerin

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Numarası 21.04.2011 11 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

19 Ocak 2015 Pazartesi

19 Ocak 2015 Pazartesi 19 Ocak 2015 Pazartesi İktisat Bölümü Bölümü Siyaset Bilimi ve İlişkiler Bölümü Ortak 08:30 ISL5502-1İnsan Kaynakları Yonca Gürol ISL5209-1 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri Ayşe Demirhan

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ DENİZ DEMİROLUK Okulöncesi Öğretmenliği 25% BURSLU AYNUR KARATEKE Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.102.001 Çevik Tedarik Zincirinin Etkin Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Yaklaşımı BİTİŞ Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 1 Nisan 2008 1 Nisan 2010 Proje sonuçlandı 08.102.002 Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Sıra No Adı Soyadı Başvurduğu Bölüm BAŞ.SINIF 1 HATİCE YAŞAR MİMARLIK (% 100 İNG.) 2.SINIF 2 ŞEYMA KOÇ MİMARLIK (% 100 İNG.) 2.SINIF 3 GAMZE ÜLGE MİMARLIK (% 100 İNG.) 2.SINIF

Detaylı

1.ULUSAL TOPLUMSAL VE KURUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ PROGRAMI

1.ULUSAL TOPLUMSAL VE KURUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ PROGRAMI 1.ULUSAL TOPLUMSAL VE KURUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ PROGRAMI 08-09-10 Ekim 2015, Düzce Üniversitesi Konferans Salonu Onursal Başkan: Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Program Akışı 1.Gün (08

Detaylı

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM SIRA NO ÖSYS YERLEŞME PUANI / YILI / TÜRÜ FAKÜLTEMİZİN ÖSYS PUANI / YILI / TÜRÜ ADI SOYADI

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM SIRA NO ÖSYS YERLEŞME PUANI / YILI / TÜRÜ FAKÜLTEMİZİN ÖSYS PUANI / YILI / TÜRÜ ADI SOYADI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-2017EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME RAPORU SIRA NO ADI SOYADI

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 Pazartesi Salı Çarşamba KAY1802 ANAYASA HUK. N.K.Öztürk (3) KAY1804 SİYASET BİLİMİ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

Siyaset Bilimi (Z) Hukuka Giriş (Z) Yabancı Dil I (Z) İktisada Giriş I (Z) Yönetim Bilimi (Z)

Siyaset Bilimi (Z) Hukuka Giriş (Z) Yabancı Dil I (Z) İktisada Giriş I (Z) Yönetim Bilimi (Z) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1 (HOPA YERLEŞKESİ) 1. SINIF / I. YARIYIL SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08.00-08.45 Siyaset Bilimi Hukuka Giriş Yabancı Dil I İktisada Giriş I Yönetim Bilimi

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU BAYAN S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1 Hanife ÇUKUR 2 Ebrar YILDIZ 3 Şükran ALP 4 Narin GÜLER 5 Fatma YAPRAK 6 Ayten

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü EĞİTİM FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR 0 446 2240089 1103 0 533 653 39 22 hhbahar@erzincan.edu.tr BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ÖZTÜRK AĞIRBAŞ 0446 2240089 1416 0505 8313642 oagirbas@erzincan.edu.tr

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu

RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu A Üye Kodu Sicil No A Başlangıç i Bitiş i Üye Ünvanı Sicil No Ad Soyad Ünvan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi 12393962 HAYRİ ÇULHACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABANCI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABANCI 12448473 ALTAN

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI KABUL EDİLEN PROGRAM SINIF ÖĞRETİM TÜRÜ SONUÇ AÇIKLAMA 1 ALİ ÖZ ANESTEZİ 1 GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ KABUL 2 TUFAN TİĞİZ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 110503064 ADEVİYE ÖZTOPCU KAMU YÖNETİMİ 06.01.2014 12:00 KAMU YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 420 8 07.01.2014 13:30 KENTLEŞME POLİTİKASI 333 22 08.01.2014 12:00 CEZA HUKUKU 333 23 09.01.2014 09:00

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA SIRA NO SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA 1 12 FEN A GİZEM SELVİ KOÇ MÜHENDİSLİK 2 12 FEN A MEHMET ALP DÜRÜST İKTİSAT 3 12 FEN A MELİS KATIRCIOĞLU KOÇ MÜHENDİSLİK 4 12 FEN A ENGİN US

Detaylı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. İsmail Coşkun -

Detaylı

* Yayınlanan bu doküman, Yaz Okulu Vize takvimine ön hazırlık amacını taşır.

* Yayınlanan bu doküman, Yaz Okulu Vize takvimine ön hazırlık amacını taşır. T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ * Yayınlanan bu doküman, 2011-2012 Yaz Okulu Vize takvimine ön hazırlık amacını taşır. * Fakültemiz öğrencilerinin, Test Amaçlı Vize Takviminde karşılaştığı aksaklıkları

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. 12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. S.NO AD VE SOYAD ALDIĞI NOT RAKAMLA YAZIYLA DERECE 1 / 56 SONUÇ 1 BANU BAKAÇ 100 YÜZ 2 ABUZER DİLEKÇİ 2 / 56

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Daha Önce Almış Olduğu Ders Muaf Olmak İstediği Ders Muafiyeti Kabul

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı