ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ"

Transkript

1 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalıģmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleģtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıģmalar yapmıģtır. Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait faaliyetlerimizi aģağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiģ bulunuyoruz. Sayın Üyelerimiz, 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz biçimde yapmıģtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR Sektörün yaģadığı çeģitli sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuģturulması amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz tarafından çeģitli kurum ve kuruluģlara ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Bunlar: Konu : Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tarih : 21 Ocak 2013 Yer : Four Seasons Hotel Bosphorus/ ĠSTANBUL Açıklama : Tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren ve Türk Seramik sektörünün yol haritası niteliğindeki ''Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'', Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından yapılan tanıtım toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Seramik Federasyonu, Seramik AraĢtırma Merkezi yetkilileri ile çok sayıda firma temsilcisinin katılım sağladığı tanıtım toplantısına Seramik Tanıtım Grubu BaĢkanı Bahadır KAYAN, Seramik Tanıtım Grubu üyeleri Tarık ÖZÇELĠK, Ercüment ARICI ve Erdem ÇENESĠZ in yanı sıra Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıģtır. 1

2 Konu : Çimento Sektör Toplantıları Tarih : Mart-Nisan-Haziran, Ekim, Kasım, Aralık 2013 Yer : TĠM/ĠSTANBUL, OAĠB/ANKARA Açıklama : Tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren ve Türk Çimento sektörü için oldukça faydalı olduğu düģünülen Çimento Sektör Toplantıları gerçekleģtirilmiģ olup; söz konusu toplantılarda ilgili döneme ait çimento sektörü ihracatı detaylı istatistikleri ile çimento sektörü durum değerlendirmesi katılımcılarla paylaģılmıģtır. Söz konusu toplantılara Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ, Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim ERBEN, Arda ÖZKIR ve Erbil KOÇAK ın yanı sıra Genel Sekreterliğimiz ilgili personeli ve Birliğimiz üyesi çimento üreticisi ihracatçı firmalar tarafından katılım sağlamıģtır. Konu : TĠM 2023 Ġhracat Stratejisi Toplantıları Tarih : Mayıs, Temmuz, Ağustos 2013 Yer : TĠM/ĠSTANBUL Açıklama : Türkiye nin 2023 Ġhracat Stratejisi kapsamında yapılan toplantılarda, 26 sektördeki çalıģmalar TĠM BaĢkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKġĠ ve sektör proje liderleri ile değerlendirilmiģtir. Söz konusu toplantılarda Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ tarafından sektörümüz adına 2023 yılı uzun vadeli baģarı seviyelerine iliģkin sunumlar yapılmıģtır. Konu : Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları Birliği Basın Toplantısı Tarih : 5 Temmuz 2013 Yer : Swiss Otel/ĠSTANBUL Açıklama : Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Özinönü, BaĢkan Yardımcıları Bahadır KAYAN ve Cemil TOKEL in konuģmacı olarak yer aldığı toplantıda; BaĢkan Ali ÖZĠNÖNÜ tarafından yapılan sunumda Birliğimiz ve iģtigal alanları hakkında basın mensuplarına bilgi verilmiģ olup, Ocak-Haziran 2013 dönemi ihracat rakamları ve 2023 hedefimiz paylaģılmıģtır. Konu : Seramik Makinelerinin YerlileĢtirilmesi Projesi Sonuçları ve Makine ile Seramik Sektörü ĠĢbirliği Toplantısı Tarih : 7 Ekim 2013 Yer : EskiĢehir Açıklama :EskiĢehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik ĠĢ Kümesi koordinasyonunda yürütülen ve Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça Veritabanı OluĢturulması Projesi Sonuçları, Makine Ġhracatçıları Birliği ile ĠĢbirliği, OSO Line ve Anadolu Üniversitesi ARGE ve Ġnovasyon Merkezi ile ĠĢbirliği Protokolleri imzalanması konularının görüģüldüğü toplantıya, EBK Seramik ĠĢ Kümesi Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Makine Ġhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Seramik AraĢtırma Merkezi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma 2

3 Ajansı ile Genel Sekreterliğimiz olmak üzere toplam 65 kiģi katılım sağlamıģtır. Konu : TĠMAkademi2023 Semineri Tarih : 23 Ekim 2013 Yer : TĠM/ĠSTANBUL Açıklama : TĠM 2023 Ġhracat Stratejisi kapsamında, Türkiye ihracat hedefinin firma uygulamalarını aktarmak üzere bir bilgilendirme seferberliği baģlatılmıģtır. Bu çerçevede, tüm iģ dünyasını ilgilendiren ve TĠMAKADEMĠ2023 tarafından düzenlenen Maden, Çimento, Cam, Toprak, Seramik ve Yapı Ürünleri Sektörü semineri gerçekleģtirilmiģtir. Seminer kapsamında açılıģ konuģması Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Bahadır KAYAN tarafından yapılmıģtır. Sektör firmalarının yönetim kurulu baģkanları, genel müdürleri, strateji müdürleri ve ihracat müdürlerinden oluģan 60 ı aģkın katılımcının yer aldığı seminer tüm Birlik üyeleri için oldukça faydalı olmuģtur. Konu : Sahra Altı Afrika Ülkeleri Semineri Tarih : 21 Kasım 2013 Yer : OAĠB/Ankara Açıklama : Türk Seramik Sektörünün Afrika ya yönelik stratejisini belirlemek üzere "Sahra Altı Afrika Ülkeleri Semineri" gerçekleģtirilmiģ olup, söz konusu seminerle ilgili pazarlardaki ekonomik geliģmelerin ihracatçılarımıza duyurulması, potansiyel arz eden ürün ve ürün gruplarının tespit edilerek ihracatımızın bu alanlara yönlendirilmesi ve bu itibarla ihracatçı firmalarımızın söz konusu ülkelerde pazar paylarının artırılması amaçlanmıģtır. Seminerin açılıģ konuģması Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YAMANER tarafından yapılmıģ olup; sırasıyla Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları, Eximbank ve Türkiye Ekonomi Bankası tarafından sunumlar gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu seminere 24 kiģi katılım sağlamıģtır. Toplantı esnasında Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan Sahra Altı Afrika Ülkeleri Raporu katılımcılara dağıtılmıģtır. DĠĞER FAALĠYETLER 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Tuquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde; Seramik Sektörü için hazırlanan Turquality Projesi Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıģtır. Söz konusu destek kapsamında Birliğimiz Seramik Sektörü Londra Projesi çerçevesinde %80 oranında ve proje baģına yıllık en fazla $ olacak Ģekilde desteklenecektir. 3

4 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları Birliği tarafından bu sene ilk kez Seramik Tasarım YarıĢması düzenlenmiģtir. Ġki ayrı kategoride, toplam TL değerinde sekiz ödülün verildiği yarıģmada kazananlar, 26 ġubat 2014 tarihinde Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı açılıģ günü yapılan ödül töreni ile açıklanmıģtır. Üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültelerinin lisans son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarıģmada öğrenciler seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri olmak üzere iki kategoride yarıģmıģtır. Seramik kaplama malzemeleri kategorisinde 150, sağlık gereçleri kategorisinde de 117 olmak üzere toplam 267 adet baģvuru olmuģtur. YarıĢma kapsamında, alanında uzman ve yetkin kiģilerden oluģan; kaplama malzemeleri kategorisinde 7, sağlık gereçleri kategorisinde de 7 olmak üzere toplam 14 adet jüri üyesi bulunmaktadır. SERAMĠK TANITIM GRUBU (STG) FAALĠYETLERĠ STG, bugüne kadar yurtdıģında sayısız fuara çeģitli stantlarla katılmıģtır. Ancak 2013 yılı içerisinde katılım sağlanan uluslararası fuarların bazıları için, ziyaretçilerin Türk Seramik sektörünün son durumu ve Türk seramik firmaları hakkında bilgi alabilecekleri, firmaların iletiģim bilgilerine ulaģabilecekleri, uzun yemek servislerinin verilmeyeceği, oturma köģelerinin yer almayacağı ortalama m² arası büyüklükte sade ama Ģık bir info stand konsepti tasarlanmıģtır. Böylece, STG info standının, firma standları gibi ürün üzerine odaklanmaması; bunun yerine pratik bir bilgi alıģveriģinde bulunulması, ülkemiz seramik sektörü marka algısını yukarı çekilmesi ve fuar katılımlarından daha fazla verim alınabilmesi sağlanmıģtır. Konu :Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı Editörler Heyeti ve VIP Lounge Tarih : 27 ġubat-03 Mart 2013 Yer : Ġstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi/ Ġstanbul Açıklama : Unicera Fuarı çerçevesinde uluslararası seramik ve mimarlık dergileri editörleri bu sene de fuara davet edilmiģ ve Seramik Tanıtım Grubu tarafından ağırlanmıģtır. Seramik Tanıtım Grubu yabancı VIP misafirlerini fuar alanında 2. Kat Kınalı Salonu nda yer alan ve özel olarak hazırlanan Turkishceramics VIP Lounge da ağırlamıģ olup; son iki senedir olduğu gibi bu sene de sektörün önde gelen seramik firmalarının özel müģterilerine ve yabancı dergilerin editörlerinin kullanımına sunulan locada, misafirlere internet eriģimi, TV yayını, açık büfe ve kilitli dolap gibi hizmetler sunulmuģtur. Unicera kapsamında, sektörün baģlıca uluslararası ve bölgesel dergilerden Ceramic World Review, Tile International, Tile Magazine, Domus, Edge, Middle East Interior, Domoi, Ceramic and Sakhteman Magazine ve Tiles of India editörleri olmak üzere toplam 9 editör Turkishceramics tarafından Türkiye de ağırlanmıģ; söz konusu 4

5 kiģilerin yol, konaklama, Ģehir içi transfer ve ağırlama masraflarının Seramik Tanıtım Grubu bütçesinden karģılanmıģtır. Fuar süresince VIP Lounge da ağırlanan editörlerce Türk seramik firmalarının standları ziyaret edilmiģ; her bir firma tarafından firmalarını ve sergilenen ürünlerini tanıtıcı kısa sunumlar yapılmıģtır. Seramik Tanıtım Grubu BaĢkanı Bahadır Kayan tarafından Türk seramik sektöründe yaģanan son geliģmelerle ilgili bilgi verilmiģtir. Konu : ISH 2013 Fuarı Tarih : Mart 2013 Yer : Frankfurt/Almanya Açıklama : Seramik sağlık gereçleri sektöründe dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Bina, Enerji Teknolojisi ve Banyo Ekipmanları Fuarı olan ISH 2013 Fuarı na, Seramik Tanıtım Grubu (STG) faaliyetleri çerçevesinde 30 m² lik bir info stand ile katılım gerçekleģtirilmiģtir. Bireysel olarak toplam 85 Türk firmasının katılımcı olarak yer aldığı ISH Fuarı nda Seramik Tanıtım Grubu üyesi firmalardan Creavit (Çanakçılar Seramik), Duravit, Ece Banyo, Güral Vitrifiye, Ġdeal Seramik, Ġdevit, Kale Seramik, Serel ve Vitra son ürün ve tasarımlarıyla katılım sağlamıģtır. Konu : Coverings Fuarı Tarih : 29 Nisan-2 Mayıs 2013 Yer : Atlanta/ABD Açıklama : Seramik karo sektöründe dünyanın belli baģlı fuarlarından biri olarak kabul edilen Coverings 2013 Fuarı na, Seramik Tanıtım Grubu (STG) faaliyetleri çerçevesinde 40 m² lik bir info stand ile katılım gerçekleģtirilmiģtir. Seramik Tanıtım Grubu üyesi firmalardan Akgün seramik, Ege Seramik, Graniser Seramik, Kale Seramik, Söğütsen Seramik ve UmpaĢ Seramik firmaları son ürün ve tasarımlarıyla katılım sağlamıģtır. Konu : Abu Dhabi Özel Nitelikli Alım Heyeti Tarih : ġubat 2013 Yer : Ġstanbul Açıklama : Abu Dhabi Özel Nitelikli Alım Heyeti, KEO Consultants firmasından gelen tek bir yetkili ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda gerçekleģtirilmiģtir. Program çerçevesinde, Kale, Vitra, Serel ve Seranit firmalarının showroomları ziyaret edilmiģtir. Ayrıca Tabanlıoğlu Mimarlık firması ziyaret edilerek Türk mimarisi ve mimarlık bakıģ açısı, projeleri ile paylaģılmıģtır. Bunun yanı sıra; seramiğin kullanıldığı alanlara örnek teģkil etmesi amacıyla Salt Galata Projesi ve Haliç teki Hilton Golden Horn gezdirilmiģtir. Eyüp Kültür Merkezi de Emre Arolat mimarlıktan bir yetkili tarafından yerinde anlatılmıģtır. 5

6 Konu : Londra Projesi Ajans Seçimi ve Ġstanbul Workshop Tarih : Nisan Mayıs 2013 Yer : Londra - Ġstanbul Açıklama : Londra Projesi kapsamında Londra ziyareti ve PR ajansı konkuru durumu ile ilgili olarak; Ġngiliz Proje koordinatörümüz Charles Knevitt in ön eleme yaptığı Hillgate, ING Media ve Caro Communications firmaları ile yüz yüze görüģmeler yapmak üzere Seramik Tanıtım Grubu adına BaĢkan Bahadır KAYAN, Arge ġube Müdürü Sevgin UTLULIĞ ve Seramik Tanıtım Grubu Kurumsal ĠletiĢim DanıĢmanı Markam A.ġ. den Güven BORÇA Nisan 2013 tarihinde ajanslar ile görüģmek üzere Londra ya gitmiģlerdir. Londra da yapılan görüģmeler ve yapılan konkur neticesinde PR çalıģmalarının yürütülmesi amacıyla Londra merkezli Ġngiliz ING Media ile çalıģılmasına karar verilmiģtir. Ardından Mayıs 2013 tarihleri arasında ING Media yetkilileri Türkiye ye davet edilerek Genel Sekreterliğimiz organizasyonluğunda bir workshop gerçekleģtirilmiģtir. 3 gün süren Workshop ın birinci gününde Seramik Tanıtım Grubu yetkillileriyle tüm gün süren bir toplantı gerçekleģtirilerek Turkishceramics ile ilgili detaylı bilgi PR ajansı ile paylaģılmıģtır. Ġkinci gün Bozüyük de yer alan VĠTRA Fabrikası ziyaret edilerek, karo ve vitrifiye üretim süreçleri yerinde incelenmiģtir. Ayrıca aynı yerleģke içerisinde bulunan Vitra Ġnovasyon Merkezi ziyaret edilmiģtir. Üçüncü gün ise Vitra, Serel ve Seranit firmalarının showroomları ziyaret edilmiģ, ardından CM Mimarlık firması ziyaret edilerek Türk mimarisi ve seramik kullanımı hakkında bilgi alınmıģtır. Londra Projesi ile, Türk seramiklerinin Londra merkezli olmak üzere mimarlara yönelik tanıtımı ve uzun vadede Orta Doğu ve Körfez Bölgesi ndeki projelerde karar verici nitelikteki ve çoğunluğu Ġngiliz mimarlara ulaģmak hedeflenmektedir. Konu : ISO/TC 189 Toplantısı Tarih : Haziran 2013 Yer : Ġstanbul Açıklama : Türkiye Seramik Federasyonu tarafından ev sahipliği yapılan ve Haziran 2013 tarihlerinde Ġstanbul da düzenlenen ISO/TC 189 Toplantısı na Seramik Tanıtım Grubu olarak destek verilmiģ ve söz konusu etkinliğe iliģkin yapılacak harcamalar (Konaklama ve yol hariç) Seramik Tanıtım Grubu bütçesinden karģılanmıģtır. Konu : Avrupa Seramik Kaplama Malzemeleri Federasyonu (CET) Genel Kurul Toplantısı ve Kongresi Tarih : Haziran 2013 Yer : Ġstanbul Açıklama : Türkiye Seramik Federasyonu tarafından ev sahipliği yapılan ve Haziran 2013 tarihlerinde Ġstanbul da düzenlenen Avrupa Seramik Kaplama Malzemeleri Federasyonu (CET) Genel Kurul Toplantısı ve Kongresi ne Seramik Tanıtım Grubu olarak destek 6

7 verilmiģ ve söz konusu etkinliğe iliģkin yapılacak harcamalar (Konaklama ve yol hariç) Seramik Tanıtım Grubu bütçesinden karģılanmıģtır. Konu : Seramik Sektör ÇalıĢtayı Tarih : 03 Temmuz 2013 Yer : Ġstanbul Açıklama: Tüm seramik sektörü firmaları ve Türkiye Seramik Federasyonu temsilcilerinin de katılım sağladığı bir çalıģtay düzenlenmiģ ve 2014 yılında Seramik Tanıtım Grubu (STG) tarafından gerçekleģtirilmesi planlanan faaliyetler ve detayları belirlenmiģtir. Konu : Cersaie Fuarı Tarih : Eylül 2013 Yer : Bologna/ĠTALYA Açıklama : Seramik Tanıtım Grubu olarak, seramik sektörünün en büyük fuarı olarak nitelendirilen ve bu yıl da Eylül 2013 tarihleri arasında Bologna'da düzenlenen Cersaie Fuarı na katılım sağlanmıģtır. Seramik Tanıtım Grubu nun 2013 faaliyetleri çerçevesinde, Cersaie Fuarı nda daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 25 Eylül 2013 tarihinde bir konser etkinliği gerçekleģtirilmiģ olup, ana meydanda düzenlenen canlı performans kapsamında, Filarmonica Arturo Toscanini ile beraber ünlü Türk piyanist Fahir ATAKOĞLU sahne almıģtır. Ana meydanda düzenlenen canlı performansın yanı sıra etkinliği tanıtmak ve sektörle ilgili bilgi vermek amacı ile tanıtıcı bannerlar ve reklam panoları hazırlanmıģtır. BaĢta seramik firmalarının özel müģterileri olmak üzere, tüm seramik sektörüne konser davetiyeleri gönderilmiģ; yazılı ve sözlü basında haber olarak duyuruları yayınlanmıģtır. Buna ek olarak fuar boyunca STG tanıtım filmi meydanda gösterilmiģtir. Fuara 19 Türk seramik firmasının katılım sağlamıģtır. 19 Türk seramik firmasının katılım sağladığı fuara; Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Bahadır KAYAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet YAMANER, Tarık ÖZÇELĠK ve Ercüment ARICI nın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Esra ARPINAR ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıģtır. Konu : %100 Design Fuarı Tarih : Eylül 2013 Yer : Londra/ĠNGĠLTERE Açıklama : Eylül 2013 tarihleri arasında Ġngiltere/Londra da gerçekleģtirilen %100 Design Fuarı na STG olarak 10 m² lik bir info-stand ile katılım sağlanmıģ olup; ayrıca STG olarak uluslararası pavilyon a sponsor olunmuģtur. Sponsorluk kapsamında, RIBA ödüllü mimar 7

8 Ferhan Azman tarafından tasarlanan ve birçok farklı Türk seramik firmasının ürünlerinin bir arada sergilendiği Chockablock isimli seramik enstalasyon ile ziyaretçilere bar, kafe ve VIP toplantı alanı sunulmuģtur. Ġnfo standın cephe kaplamasında ve Chockablock isimli 54 metre uzunluğundaki barın; cephesinde ve 4 metre yükseliğindeki kolonlarında, bir çok farklı Türk seramik firmasının ürünleri bir arada sergilenmiģ ve böylece Türk seramiklerinin kalitesi ve güçlü tasarım anlayıģı ziyaretçilerin deneyimine sunmuģtur. Ayrıca 100% Design Fuarı kapsamında STG tarafından düzenlenen seminerler, mimarlık ve tasarım dünyasından katılan ziyaretçilerin büyük beğenisini toplamıģtır. Fuara Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Bahadır KAYAN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıģtır. Konu : Interclima Batimatec 2013 Tarih : Kasım 2013 Yer : Paris/FRANSA Açıklama : Ġki yılda bir düzenlenen ve seramik sağlık gereçleri sektöründe prestijli bir fuar olarak kabul edilen, Batimat Paris 2013 Fuarı na Seramik Tanıtım Grubu adına 20 m² lik bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. Söz konusu fuara Seramik Tanıtım Grubunu temsilen Tanıtım Grubu Üyesi Erdem ÇENESĠZ ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıģtır. Konu : Westanbul Eastanbul AJ Heyeti Tarih : Kasım 2013 Yer : Ġstanbul/TÜRKĠYE Açıklama : Seramik Tanıtım Grubu, Ġngiltere nin saygın mimarlık dergisi the Architects Journal (AJ) ile ortak yürüttüğü Kiosk fikir projesi ve bu sene ikincisi yapılan Westanbul Eastanbul Heyeti kapsamında Ġngiltere nin altı önde gelen mimarlık Ģirketini Kasım 2013 tarihleri arasında Ġstanbul da ağırlamıģtır.the Architects Journal ın editör yardımcısı Rory Olcayto nun da katılımıyla gerçekleģen gezide, mimarlar Osmanlı mimarisinden günümüze kiosk adıyla evrimleģen, bahçe köģkleri, su çeģmeleri ve bu yapılarda kullanılan tarihi seramikleri incelerken, Türkiye deki çağdaģ seramik ve sağlık gereçleri sektörünü yakından tanıma imkanı bulmuģtur.ali Onat Türker ve Gökhan KarakuĢ un Salt Galata da Türk mimarlık tarihi ve Türk seramik tarihi üzerine yaptığı sunumları takiben, katılımcılar Nisa Semiz eģliğinde Osmanlı döneminin geleneksel yapılarını incelemenin yanı sıra, hem seramik üretim fabrikalarını hem de mağazaları ziyaret ederek projenin ön araģtırma aģamasını tamamlamıģ oldu. Turkishceramics in katkılarıyla yürütülen Kiosk projesi kapsamında Ġngiltere den, Zaha Hadid Architects, AHMM, Eric Parry Architects, Studio Weave, Adam Architecture ve Hopkins Architects in geleneksel Osmanlı bahçe köģkü formundan esinlenerek tasarlayacakları çağdaģ kiosk tasarım konseptleri 2014 ġubat ayında 8

9 bir ay boyunca sürecek bir sergi ile Londra tasarım dünyasının beğenisine sunulacaktır. Söz konusu heyete Seramik Tanıtım Grubu BaĢkanı Bahadır KAYAN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıģtır. Konu : BIG Tarih : Kasım 2013 Yer : Dubai/BAE Açıklama : Seramik Tanıtım Grubu adına 24 m² lik bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. Konu : Uluslararası Dergi Ġlanları Açıklama: Uluslararası pek çok sektörel dergiye, ülkemiz seramik sektörünü tanıtıcı reklamlar ile katılım sağlayacağımız uluslararası organizasyonlara iliģkin basın bültenleri gönderilmeye devam edilmiģtir. Bu çerçevede, 2013 yılında Fliessen und Platten, The World of Interiors, Wallpaper, Frame, ICON, Tile Magazine, Edge, Gulf Construction Ceramic World Review, Tile International ve Middle East Interiors dergilerinde Priceless, Timeless ve Indescribable ilanlarımız yayınlanmıģtır. Ayrıca, Seramik Türkiye Dergisi aracılığıyla da sektöre ve faaliyetlerimize iliģkin bilgilendirme ve tanıtım yapılmıģtır. Seramik tanıtım grubu resmi web sitesi ile sanal fuar projesi aynı dijital altyapı projesinde birleģtirilerek turkishceramics.com adresinde Yayınlanmaya baģlamıģtır. Seramik Tanıtım Grubu sosyal medya entegrasyonu projesi ile dünyaca ünlü tüm sosyal medya platformlarında tanıtım kampanyaları baģlatılmıģtır. Seramik Tanıtım Grubu google, facebook reklamları ile dijital mecrada da tanıtım kampanyası baģlatmıģtır. GENEL NĠTELĠKLĠ TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI Türkiye nin ticari ve ekonomik iģbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dıģ pazar paylarında artıģ sağlanması amacıyla, Ekonomi Bakanlığı nın koordinasyonu ve TĠM in organizasyonunda gerçekleģtirilen aģağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım sağlanmıģtır: Heyet Adı : Libya Ticaret Heyeti Tarih : 12 ġubat 2013 Yer : Libya (Trablus) Organizatör : Genel Sekreterliğimiz (OAĠB) organizasyonu Açıklama : Dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın BaĢkanlığında Libya ya (Trablus) yönelik olarak Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti gerçekleģtirilmiģtir. 9

10 Heyet Adı : Kırgızistan Ticaret Heyeti Tarih : 9-10 Nisan 2013 Yer : Kırgızistan Organizatör :TUSKON organizasyonu ve Genel Sekreterliğimiz (OAĠB) iģbirliği Açıklama : BaĢbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımı ile gerçekleģtirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti ne 92 firmadan 148 kiģi katılmıģtır. 10 Nisan 2013 günü Kırgız iģadamları ile ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir. Heyet Adı : ABD Ticaret Heyeti Tarih : Mayıs 2013 Yer : Amerika BirleĢik Devletleri Organizatör : Genel Sekreterliğimiz (OAĠB) organizasyonu Açıklama : BaĢbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımı ile ABD ye yönelik bir Ticaret Heyeti gerçekleģtirilmiģtir. GENEL NĠTELĠKLĠ MĠLLĠ KATILIM FUARLARI Fuar Adı : 41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı Tarih :02-06 Nisan 2013 Yer :Libya (Trablus) Organizatör :Milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Açıklama : Sözkonusu fuara 29 Türk firması 657 m² stand alanı ile katılım yapmıģtır. Fuar Adı : 3. Çin-Avrasya Expo Fuarı Tarih : Eylül 2013 Yer : Urumçi/Çin Organizatör :Milli katılım organizasyonu 3. kez Genel Sekreterliğimiz (OAĠB) tarafından gerçekleģmiģtir. Açıklama : 10 adet Türk firmasının toplam 198 m² stand alanı ile katılımı ile gerçekleģtirilen fuarın, açılıģ törenine katılan Ekonomi Bakanlığı dönemin Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Türk firmaların standlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi almıģtır. 10

11 GENEL NĠTELĠKLĠ ALIM HEYETLERĠ Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda aģağıda belirtilen Alım Heyeti programları düzenlenmiģ ve ülkemize gelen yabancı konukların Türk firmalarla ikili iģ görüģmeleri yapmaları sağlanmıģtır: Heyet Adı : Etiyopya Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı Tarih : Ekim 2013 Açıklama : Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin katılımı ile gerçekleģen alım heyeti programı kapsamında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin birebir görüģme imkanı buldukları ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir. MEVZUAT ÇALIġMALARI Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine 2013 yılında da devam edilmiģtir. Bu kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat ve TeĢvik ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN (2012 Yılı) SONUÇLANAN (2013 Yılı) DEĞĠġĠM (%) Taahhüt Hesabının Kapatılması ,4 TMO ,59 Süt Tozu ,46 DĠR Otomasyon Sistemine Tanımlama ,38 Nüsha Belge Döküm ,11 Diğer (G.Gelen, Aracı-Temsilci Tanımlama) ,30 Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili konularda bilgilendirme sunumları yapılmıģtır. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiģ ve -2004/6 ve 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler 11

12 -2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, -97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, -2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, -2011/1 sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak, hakediģ miktarları ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiģtir yılında baģvurusu yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına iliģkin tablo aģağıda sunulmaktadır: SIRA NO 2012 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI 2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI DEĞİŞİM MİLLİ Fuarlar (Firma + Organizatör) % BİREYSEL Fuarlar % ÇEVRE Maliyetleri Destekleri Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Destekleri % DİĞER DEVLET YARDIMLARI 30% (Tasarım +Pazar) TOPLAM % Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluģ ve talep sahibi firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiģtir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. TURQUALITY 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ e iliģkin olarak aģağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 18 firma, 20 markası ile söz konusu Tebliğ hükümlerinden faydalanmaktadır yılı içerisinde bu kapsamda 973 adet dosya müracaatı olmuģ ve yine 2013 yılı içerisinde daha önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 948 dosyanın iģlemi sonuçlandırılmıģ ve ,72 TL destek hesaplaması yapılmıģtır. FĠRMA MARKA 1 Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ. Durukan 2 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Vitra 3 Erkunt Traktör Sanayi A.ġ. Armatrac 4 Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ. Genpower 5 GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ. GentaĢ 12

13 6 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ. Hidromek 7 Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ. Selpak /Solo 8 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ. Çanakkale Seramik /Kalebodur 9 Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ. Serel 10 MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ. MitaĢ 11 Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ. Nurus 12 OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ors 13 PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ. PaĢabahçe 14 Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi Sarsılmaz 15 Termikel Madeni EĢya San. A.ġ. Termikel 16 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ. Burotime 17 Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ. Uğur 18 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ. Yiğit Akü 2012 YILI 2013 YILI DEĞĠġĠM (%) Gelen Dosya Sonuçlandırılan Dosya Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüģ ve yaģanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili Ģube uzmanları aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiģtir. Konu :Turquality programı çerçevesinde GenelSekreterliğimizce desteklenmekte/desteklenecek olan firmalara yönelik toplantı Tarih :10 Ocak 2013 Katılımcılar :Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Genel Sekreter Özkan AYDIN ve ilgili personel Yer: : Genel Sekreterliğimiz hizmet binası Açıklama : Ġlgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan OAĠB üyesi firma yetkililerinin katılımlarıyla mevzuat değiģikliklerine iliģkin bir toplantı düzenlenmiģtir. Konu : Turquality Semineri Tarih : 8 Mayıs 2013 Yer : Genel Sekreterliğimiz hizmet binası Katılımcılar : Ekonomi Bakanlığı ve Turquality Sekreteryası yetkilileri Açıklama :2006/4 sayılı Turquality Tebliğ kapsamında Ģirketlerin desteklenmesine iliģkin iģlemlerin bilgisayar veri iģleme tekniği yoluyla yapılmasına ve mevzuata yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. 13

14 EĞĠTĠMLER Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2013 yılında Ankara, Çorum, Konya, Afyonkarahisar da aģağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleģtirilmiģtir: EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ Otonom Bakım DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Planlı Bakım Yönetimi Basel II Kriterlerinin Bankacılık Sistemine ve Ġhracatçılara Yansımaları Ġlk Temizlik ve incelemenin gerçekleģtirilmesi, Problem kaynakları için (Kir ve toz) karģı tedbirlerin alınması, Temizlik ve yağlama standartlarının oluģturulması, Genel kontrol- muayene eğitimlerinin yönetimi, Ekipman kontrollerini- muayenelerini yapmak, ĠĢyeri yönetimi ve kontrolü (standardizasyon), Sürekli geliģimi sağlamak KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri, Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve Bilginin Serbest DolaĢımı, Katma Değeri Yüksek Ürünler ve Ülkelerin GeliĢmiĢlik Düzeyi, Yeni Ekonomi ve/veya Bilgi Ekonomisi, E- Ticaret Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank Kredi ve Sigorta Programları, KDV de Ġndirim ve Ġstisnalar, Mal Ġhracı, Hizmet Ġhracı, Tecil- Terkin Sistemi, Dahilde ĠĢleme Rejiminde Tecil-Terkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV Uygulamasındaki Özellikli Durumlar, KDV Ġadesi (Ġade Yöntemleri) Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar, Temizlik, Yağlama, Yeniden sıkma, Küçük kusurların geri bildirimi ve onarımı, Kaliteli yedek parçalar Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine Getirdiği DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre Olası Etkileri, Yeni TTK nın ticaret hayatına getirdiği yenilik ve yükümlülüklerin kısa değerlendirmesi, Türk Eximbank Kısa Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası Uygulamaları Selami Güven Antal Aydın Sezer Bahattin Akçay Maliye Bakanlığı Selami Güven Antal AyĢegül Çakır Risk Yöneticileri Derneği, Erdem Demirkan Deloitte, Uğur Sandalcı Türk Eximbank 03 Ocak 2013/ OAĠB 08 Ocak 2013/OSTĠM 15 Ocak 2013/OSTĠM 17 Ocak 2013/ OAĠB 05 ġubat 2013/OAĠB Ekonomi Bakanlığı DıĢ Ticaret Bilgilendirme Semineri ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) T.C. Ekonomi Bakanlığı Vizyon, Bölgenin BaĢarılı ĠĢ Adamı/ Ġhracatçılarından Tecrübe PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimleri, ĠĢ Dünyası Ġçin Ticari Bilgiye EriĢim, Ġhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ülke Masaları, Pazar AraĢtırması, Pazara GiriĢ Engelleri ve Çözüm Yolları ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) Ekonomi Bakanlığı Marin Weaver - ABD Ticaret Ofisi 06 ġubat 2013/OAĠB 08 Mart 2013/OAĠB 14

15 TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı OAĠB Uzmanları 14 Mart 2013/OAĠB Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Mart 2013/ÇORUM Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Devrim Erol, Türk Eximbank, OAĠB Uzmanları Nisan 2013/KONYA Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi OAĠB Uzmanları 18 Nisan 2013/OAĠB Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Türk Eximbank, OAĠB Uzmanları Mayıs 2013/AFYONKARAHĠS AR Ticari Ġstihbarat Kanalları Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında bilgi Yaman KOÇ 24 Haziran 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Brezilya Pazarında Fırsatlar, Zorluklar Sunumu DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarete GiriĢ; BaĢlangıç ve Temel Kavramlar, Ġthalat ve Temel Kavramlar, Ġhracat ve Temel Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı, Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama; Hedef Pazarın Belirlenmesi, Rakip Analizi ve Risk Analizi, Pazarlama Stratejilerinin GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi, Pazarda Ürünün Konumlandırılması (Tanıtım ve Fiyatlandırma), AnlaĢmazlıkların Çözümü, Müzakere Teknikleri, SipariĢ Süreçleri Brezilya nın dıģ ticareti ve mevzuatı, ikili ticarette yaģanan geliģmeler, ihracatımızda potansiyel ürünler, iģadamlarımıza öneri ve tavsiyeler vs. DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri; PeĢin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Ödeme, Akreditif, INCOTERMS 2010 Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler; DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin Önemi, Faturalar, Sevk Belgeleri, DolaĢım Belgeleri, Malın MenĢeine ĠliĢkin Belgeler, Kalite Belgeleri Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Esin ġen, Ekonomi Bakanlığı Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK 19 Eylül 2013/OSTĠM 26 Eylül 2013/OSTĠM 01 Ekim 2013/ OAĠB 10 Ekim 2013/ OAĠB 22 Ekim 2013/OAĠB 15

16 DıĢ Ticaret Eğitim Programı Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları; Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları Neylan EGE 24 Ekim 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitim Programı Gümrük Rejimleri, Gümrük Beyannamesi Önemi ve Doldurulması Neylan EGE 31 Ekim 2013/OAĠB Marka DiĢ Ticaret Eğitimi/KONYA Temel Pazarlama Stratejileri, Bölümlendirme, Hedef Kitle, Konumlandırma, Marka Kavramı, KiĢi, Yer, Ürün/Hizmet, Fikir Markaları, Lüks Markacılık, Nöro-Pazarlama DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, DıĢ Ticarette Lojistik ve Nakliye, Sigorta ve Navlun; Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Uygulamaları, Ticari Ġstihbarat Kanalları TOBB ETÜ Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Nilüfer ARIAK, Neylan EGE, Yaman KOÇ, Türk Eximbank, OAĠB 01 Kasım 2013/OAĠB Kasım 2013/KONYA DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Akreditif; Akredif nedir, Akreditifin Yararları, DıĢ Ticarette Akreditif ÇeĢitleri, Akreditifli Ödemede Taraflar, Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli, Akreditif Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin Analizi Lojistik ve Nakliye; Lojistik, Nakliye ve Gümrük ĠĢlemlerinde Lojistik ve Nakliyenin Önemi Nilüfer ARIAK Neylan EGE 07 Kasım 2013/OAĠB 14 Kasım 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun; DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun un Önemi Neylan EGE 21 Kasım 2013/OAĠB OAĠB de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Çerçevesinde KiĢisel GeliĢim OAĠB de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı KiĢisel GeliĢim Protokol ve Kurumsal DavranıĢ Becerilerini GeliĢtirme, Temel Protokol Bilgileri ve Giyim KuĢam Kuralları, Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde DavranıĢ Modelleri Toplantı Katılımcısı Olma ve Toplantılarda Kurumsal DavranıĢ Modelleri, Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları, Telefonla KonuĢmada Temel Protokol Bilgileri Acar ACARTÜRK Acar ACARTÜRK 21 Kasım 2013/OAĠB 22 Kasım 2013/OAĠB OAĠB de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Rejimi,Ġthalat Rejimi, Ġhracat Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ Ticarette Diğer Mevzuat, Gümrük Nilüfer ARIAK 25 Kasım 2013/OAĠB 16

17 OAĠB de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten Korunma Yöntemleri, DıĢ Ticarette Teslim ġekilleri, Ġncoterns 2011 Nilüfer ARIAK 26 Kasım 2013/OAĠB Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile OAĠB Arasında Yapılan ĠĢbirliği Neticesinde Düzenlenen Eğitim Programları Çerçevesinde Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi Anlamak, Etkin ĠletiĢim, SatıĢ Süreçleri,Aktif Pazarlama,Kampanya Yönetimi,Pazarlık Becerileri, SatıĢta Maliyet Muhasebesi, Risk Yönetimi, Etik ve Uyumluluk Eren GÜNDÜZ 26 Kasım 2013/OAĠB SatıĢ Yönetimi OAĠB de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük, Nakliye, Finansman Nilüfer ARIAK 27 Kasım 2013/OAĠB Ülke Sohbet Toplantıları Çerçevesinde Rusya Fedarasyonu ve Polonya Ġhracat Ġmkanları Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri, Polonya Ülke Bilgileri, Rusya Federasyonu ve Polonya ile Ġhracat Ġmkanları AyĢe Oya BENLĠ Songül BEġTAġOĞLU 28 Kasım 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitimi E Ticaret ve E Ticarete Verilen Destekler Zeynep ĠYĠLER 05 Aralık 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitimi Özel Eğitim Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu Turquality ġubesi Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ġubesi Rönesans DanıĢmanlık 12 Aralık 2013/OAĠB 18 Aralık 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitimi Özel Eğitim Eximbank Kredileri ve Sigortalar Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim Programı Focus Grup ÇalıĢması Esin YERTUTANOL Özlem AYDIN Eximbank Dale Carnegie Training 19 Aralık 2013/OAĠB 25 Aralık 2013/OAĠB DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat SözleĢmeleri Asım ÇALIġ Ekonomi Bakanlığı /OAĠB ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLER TAKĠBĠ Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iģtigal alanı bazında; Genel Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere istatistiki veri çalıģmaları yapılmıģtır. 17

18 Genel Sekreterliğimiz Ģube müdürlükleri ve üyemiz olan ihracatçı firmalardan istenen istatistiki veriler hazırlanarak ilgili kiģilere iletilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki tüm web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilmiģtir. C ġekerġ UYGULAMA 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı na istinaden C ġekeri imalatçı ve Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karģılığında C ġekeri taleplerinin karģılanması iģlemleri 9 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğünce yürütülmeye baģlamıģ olup, bu tarih itibarıyle 92 adet baģvuru dosyası C ġekeri tahsis edilmesi için ġeker Kurumu na gönderilmiģtir. ĠHRACAT UYGULAMALARI VE E-BĠRLĠK ĠġLEMLERĠ Ġhracat Yönetmeliği çerçevesinde; gümrük beyanamelerinin onaylanması, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baģka bedel ve Ģartlarla satıģına iliģkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük mevzuatı kapsamında Performans ve Güvenilirlilik Formu düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve 2013/04 sayılı kararları gereği baģvuruların sonuçlandırılması iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu kapsamda 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Ġhracat Uygulamaları ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN (2012 YILI) SONUÇLANAN (2013 YILI) DEĞĠġĠM(%) Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan GB sayısı ,2 Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan ,4 Ġhracat Tutarı(USD) Ġhracat Yönetmeliğine göre Alıcı DeğiĢikliği ,0 OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi ,4 Tarımsal ürünlerde Ġhracat Ġadesi ĠĢlemleri(GB sayısı) ,8 Konsinye ihracatların kesin satıģından sonraki iģlemler, e-birlik kapsamında sisteme vekaletname giriģleri, e-birlik üzerinden ihracatı gerçekleģtiren firmalara iliģkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi 18

19 aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirlikliklerine teslimi ile iptal edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iģlemleri yürütülmektedir yılında Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki birliklerin mali genel kurulları yapılmıģtır. DĠĞER FAALĠYETLER Konu : Firmalarımızın devlet destek ve teģviklerinden yararlanırken karģılaģılan sorunlarla ilgili toplantı Tarih : 14 Ocak 2013 Katılımcılar : TC Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Volkan AĞAR, Genel Sekreter Özkan AYDIN, ilgili Ģubeler personeli Konu : YurtdıĢı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin 2009/5 Sayılı Tebliğ in ve prosedürlerin sadeleģtirilmesi, birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte olan mevzuatta yaģanan sorunların görüģülmesi ile ilgili toplantı Tarih : 18 Ocak 2013 Yer Katılımcılar : Ġstanbul :Tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri, ilgili Ģube personeli Konu : Dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın Libya BaĢbakanı Sayın Ali ZAYDAN onuruna verdiği yemek Tarih : 19 ġubat 2013 Yer : Ġstanbul Konu : 6. Nakliye ve Demiryolları Toplantısı Tarih : 21 ġubat 2013 Yer : Genel Sekreterlik hizmet binası Katılımcılar : TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ekonomi Bakanlığı temsilcisi, Genel Sekreterliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve Genel Sekreterliğimiz personeli Açıklama : Toplantı sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve ve katılımcılarla paylaģılmak adına web sitemizde yayımlanmıģtır. Konu : Libya daki son duruma iliģkin görüģ alıģveriģinde bulunmak ve Libya da iģi olan ve projeleri askıda bulunan firmaların sorunlarına iliģkin görüģmelerde kaydedilen geliģmeler hakkında gerçekleģtirilen Libya 7. Değerlendirme Toplantısı 19

20 Tarih : 7 Mart 2013 Yer : Ġstanbul / TOBB Plaza Konu :Dahilde ve hariçte iģleme rejiminde karģılaģılan sorunlara iliģkin toplantı Tarih :8 Kasım 2013 Yer Açıklama :Genel Sekreterliğimiz hizmet binası :Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla ġube Müdürleri Toplantısı düzenlenmiģtir. Söz konusu toplantıya, Ekonomi Bakanlığı ndan 7, diğer Genel Sekreterliklerden 19 ve Genel Sekreterliğimizden 6 kiģi katılmıģtır. Kuzey Afrika Ülke Raporu (Gana, Mozambik, Senegal, Kenya, Somali, Uganda, Nijerya, Tanzanya, Sudan, Etiyopya ile Ġtalyan Karoları 2012 de Durgunluk YaĢadı, Dünya SSG Ġhracatındaki Büyüme, Ġspanya Karo SatıĢları ve ABD de ĠyileĢmenin Belirtileri baģlıklı çevirilerek hazırlanarak; WEB sitemizde yayınlanmıģtır. Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara nın Ġhracat Profili ile Irak ve Ġngiltere ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleģtirilen ihracata iliģkin bilgi notları hazırlanmıģtır. Dünya Gazetesi yurt dıģı ekinde yayınlanmak üzere Irak ve Ġngiltere ye yönelik ihracat değerlendirme notları hazırlanmıģ olup; Türkçe ve Ġngilizce versiyonları; yurtdıģı ekinde yayınlanmak üzere Rusya, Ġtalya ve Avusturya ya yönelik ihracat değerlendirme notu; anılan gazetenin ülke ekinde yayımlanmak üzere Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya, Danimarka ekleri hazırlanarak Dünya Gazetesi ne iletilmiģtir. Birliğimiz iģtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAĠB ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiģtir. Sektörümüzün Türkiye geneli gerçekleģen dıģ ticaret verileri de hazırlanmıģtır. ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıģ oranları takip edilmiģ ve söz konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo ve grafik halinde hazırlanmıģtır. Yurt dıģı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaģan ithal talepleri, ihraç ve iģbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları derlenerek web sitemizde yayınlanmıģtır. 20

21 OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER VE KONFERANSLAR Konu :Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı Tarih : 4-5 Haziran 2013 Yer : Ankara Açıklama :Dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın himayelerinde düzenlenen konferansa Genel Sekreterliğimizden katılım sağlanmıģtır. Konu : Halka Arz Vizyonu ve Borsa Ġstanbul un Sunduğu Fırsatlar Paneli Tarih : 10 Eylül 2013 Açıklama :TĠM ve Borsa Ġstanbul ĠĢbirliği ile düzenlenmiģtir. Anılan Konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Konu : Türkiye Markası ÇalıĢtayı Tarih : 21 Eylül 2013 Açıklama :TĠM tarafından düzenlenen ÇalıĢtaya Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Konu :Birlik BaĢkanlarımız ve Genel Sekreterimizin Ankara Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR i ziyareti Tarih :23 Aralık 2013 Açıklama :Söz konusu ziyarette Ankara nın geliģme potansiyeli, güçlü yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar, Ankara nın ihracatçı firmaları ve bu alandaki konular değerlendirilmiģtir. TĠM Aylık Basın Toplantıları: TĠM tarafından her ay farklı bir ilde yapılmakta olan basın toplantılarına katılım sağlanmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantıları: Ġhracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin ortak bir platformda dile getirilmesi ve ülkemiz dıģ ticareti ile ekonomimizdeki son geliģmelerin değerlendirilmesi amacıyla belirli dönemlerde gerçekleģtirilen GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu toplantıları kapsamında; 25 Aralık 2013 tarihinde Ġstanbul da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ katılım sağlamıģtır. Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara da ÇalıĢmak konulu odak toplantısına, 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine, 30 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı na, 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleģtirilen 2013 Yılı Ġkinci Kalkınma Kurulu Toplantısı na Genel Sekreterliğimizden katılım sağlanmıģtır. 21

22 Forum Ġstanbul 2013: Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde 7-8 Mayıs 2013 tarihlerinde Ġstanbul Swissotel The Bosphorus da gerçekleģtirilen kamu yetkilileri ile iģ dünyası için önemli konuģmacıların katıldığı etkinliğe Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim ERBEN ve Haluk SARIALTIN katılım sağlamıģtır. ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel Ġhtisas Komisyonu Toplantısı: 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel Ġhtisas Komisyonu toplantısı Genel Sekreterliğimiz de Birliklerimiz Koordinatör BaĢkanı Sayın Ahmet KAHRAMAN BaĢkanlığında gerçekleģtirilmiģtir. Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı : Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından Haziran 2013 tarihleri arasında yabancı iģadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleģtirilen Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı na katılım sağlanmıģtır Ġhracat Stratejisi Sektör Liderleri Toplantısı: 9 Mayıs 2013 de TĠM de gerçekleģtirilen 2023 Sektör Liderleri Toplantısına Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Kurulu adına Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ ile Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ERBEN katılım sağlamıģtır. 15 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleģtirilen 2023 Ġhracat Stratejisi Sektör Liderleri Toplantısı na ise Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ tarafından katılım sağlanmıģtır. TĠM Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen TĠM Genel Kurulu na Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ katılım sağlanmıģtır. Üniversite Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı : 9-10 Ocak 2013 tarihlerinde ODTÜ de düzenlenen çalıģtaya Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıģtır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Sektörel Ġzleme Komitesi Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın organizasyonunda Ankara da gerçekleģtirilen Sektörel Ġzleme Komitesi 12. Toplantısı na Genel Sekreterliğimiz personelince katılım sağlanmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013 de Ġstanbul da gerçekleģtirilen toplantıya Genel Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs 2013 de ve 4 Ekim 2013 tarihinde Ġstanbul da düzenlenen toplantılara Genel Sekreter Yrd. V. Esra ARPINAR katılmıģtır. Sektörel Tanıtım Grupları IV. Koordinasyon Toplantısı: 6 Ağustos 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı MüsteĢarı baģkanlığında gerçekleģtirilen Sektörel Tanıtım Grupları IV. Koordinasyon Toplantısı na Seramik Tanıtım Grubu BaĢkanı Bahadır KAYAN katılım sağlamıģtır. 22

23 Marka Kredisi Programı Toplantısı: 16 Aralık 2013 tarihinde Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin giriģimleriyle, Genel Sekreterliğimiz Merkez Binası nda Marka Kredisi Programı adlı bir çalıģma toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır. 23

24 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Konu : Seramik Tasarım YarıĢması Tarih : 2014 Yer : Ġstanbul Açıklama : Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları Birliği tarafından 2014 yılında ilk kez düzenlenen Seramik Tasarım YarıĢması nın yıl da tekrarlanmasına ve konuyla ilgili çalıģmaların baģlatılmasına karar verilmiģtir. Konu : Çimento Sektörü Ar-Ge Proje Pazarı Açıklama : Ġhracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiģtirilmesinin teģvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliģtirilmesi ve üniversite-sanayi iģbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla; çimento sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Projesi yapılacaktır. Konu : Sahra Altı Afrika Ülkeleri Sektörel Ticaret Heyeti Programı Tarih : Mayıs 2014 Yer : Nijerya Açıklama : Seramik sektörüne yönelik olarak potansiyel pazar olarak değerlendirilen Sahra Altı Afrika Bölgesi ne yönelik olarak belirlenen Nijerya ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır. Konu : Cam Sektörü Alım Heyeti Programı Tarih : 2014 Yer : Ġstanbul Açıklama : Özellikle cam ev eģaysı baģta olmak üzere cam sektöründe alım heyeti programları yapılması planlanmaktadır. SERAMĠK TANITIM GRUBU (STG) FAALĠYETLERĠ Sektörün yurtdıģı tanıtım faaliyetlerini yürüten ve bugün 31 firmanın yer aldığı Seramik Tanıtım Grubu, Ekonomi Bakanlığı nın denetimi ve TĠM e bağlı olarak Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri nin bünyesinde kurulduğu 1997 yılından itibaren etkinlik ve çalıģmalarına devam etmektedir. Seramik Tanıtım Grubu olarak yapılan her iletiģim çalıģmasında amaçlanan, yurtdıģında Türk seramiklerinin algısını yukarı çekebilmek ve Türk seramiklerini en iyi Ģekilde tanıtabilmek; Türk Seramik markalarının yabancı projelerde öncelikli tercih edilir olmasına yardımcı olmaktır. 24

25 Sektör ÇalıĢtayı Türk seramiklerinin global pazardaki mevcut durumu, hedef pazarları, iletiģim stratejisini tartıģmak, buradan çıkan sonuca göre ana stratejiler oluģturulması amacıyla her sene sektör yetkililerinin katıldığı çalıģtaylar düzenlenmektedir. Sektör ÇalıĢtayları yılda bir ya da 2 kez her yıl yapılmakta olup, hedef pazarlar, bu pazarlarda yapılabilecek etkinlikler, bu etkinliklerin yöntemi ve bütçesi konusunda fikir alıģveriģinde bulunup, tüm sektör firmaları biraraya gelerek beyin fırtınası yapmakta ve bir sinerji oluģturulmakta ve bir sonraki dönemin (yıl ya da 6 ay) planları yapılmaktadır. Bu çerçevede, 03 Temmuz 2013 tarihinde Ġstanbul da tüm seramik sektörü firmaları ve Türkiye Seramik Federasyonu temsilcilerinin de katılım sağladığı bir çalıģtay düzenlenmiģ ve 2014 yılında Seramik Tanıtım Grubu (STG) tarafından gerçekleģtirilmesi planlanan faaliyetler ve detayları belirlenmiģtir. Bu itibarla, 2014 yılında Seramik Tanıtım Grubu (STG) tarafından gerçekleģtirilmesi planlanan faaliyetler Ģunlardır: Fuarlar Mart 2014 tarihlerinde Cannes/Fransa da düzenlenecek olan MIPIM Emlak ve Gayrimenkul Fuarı na STG olarak bir info-stand ile katılım sağlanmasına; ayrıca belirlenecek bir tarihte Seramik Tanıtım Grubu nu tanıtıcı bir basın toplantısı yapılmasına karar verilmiģtir. 29 Nisan-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında Las Vegas/ABD de düzenlenecek olan seramik kaplama malzemeleri sektörüne yönelik Coverings Fuarı na katılım gerçekleģtirilecektir. Katılımın 2014 yılı için daha kapsamlı olması ve Türk kahvaltısı ikramı yapılması planlanmaktadır Eylül 2014 tarihleri arasında Londra/Ġngiltere de düzenlenecek olan %100 Design Fuarı na katılım sağlanacaktır yılının Eylül ayında Bolonya/Ġtalya da düzenlenecek seramik ve banyo fuarı olan Cersaie Fuarı nda STG, organizasyonla daha önceki yıllarda olduğu gibi konser, sergi, dans gösterisi, vb. bir etkinlik gerçekleģtirecektir Kasım 2014 tarihinde Dubai/BAE de düzenlenecek olan Big 5 Fuarı na geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir info-stand ile katılım sağlanacaktır. Seramik firmalarınca belirlenecek diğer uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır. 25

26 Seramik Tanıtım Grubu Diğer Faaliyetler Editörler Heyeti ve VIP Lounge: 26 ġubat- 02 Mart 2014 tarihleri arasında Ġstanbul da TÜYAP Fuar Merkezi nde gerçekleģtirilecek Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı na sektörün ve ilgili firmalarımızın uluslararası özel ziyaretçilerine VIP Lounge hizmeti verilecektir. VIP Lounge da açık büfe yemek servisi, internet bağlantısı, kilitli özel eģya dolapları ve oturma alanları yer alacaktır. Ayrıca kiģiler STG kataloglarına ve firma bilgilerine de burada eriģebileceklerdir. Fuara, STG olarak ilan verilen uluslararası sektörel dergi editörleri ile ülkemiz seramik sektörü hedef pazarlarındaki mimarlık ofislerinden mimarlar davet edilerek, fuar süresince Ġstanbul da ağırlanacak, yabancı konuklarca fuarda yer alan firmaların ziyaret edilmesi ve röportajlar yapılması sağlanacaktır. Seramik Tanıtım Grubu tarafından 2014 yılı boyunca ve takip eden toplam 4 yıllık süre içinde yapılması planlanan Londra Projesi çerçevesinde çalıģmalar devam edecektir. Londra Projesi ile Londra da yerleģik olan ve uluslararası hizmet veren mimarlık ve tasarım firmaları hedef alınmaktadır. Proje kapsamında 2013 yılı içinde yapılan konkur ile Londra merkezli PR firması ING Media ile çalıģılmasına karar verilmiģtir. Bu proje ile amaçlanan; öncelikle Ġngiltere tabanlı mimarlık ve tasarım firmalarını etkilemek, Türk seramiklerinin premium marka algısını artırmak, Ġngiliz mimarlarla uzun soluklu iletiģim kurmak ve Ġngiltere ihracat payını artırmak olarak belirlenmiģtir. Bunun yanı sıra, Ġngiliz mimarlık firmalarının kendi ülkeleri dıģında özellikle Orta Doğu ve Arap Yarımadası ile Avrupa daki projelerde karar verici nitelikte olmalarından hareketle, dolaylı olarak bu ülkelere yönelik ihracatımızın da artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; Ġngiltere de 2014 yılı içinde Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Clerkenwell Desing Week, Haziran ayında London Festival of Architecture ve Eylül ayında %100 Design Fuarı katılınması planlanan etkinliklerdir. Türk seramiklerinin tanıtımı amacıyla 2014 yılında Irak-Erbil de dağıtımının tamamlanması öngörülen Turkishceramics firma ve ürün kataloğunun sonuçlarının takip edilerek; 2014 yılı için de Azerbaycan da uygulanması planlanmaktadır. Hedef ülkeler göz önünde bulundurularak Avrupa, Körfez ülkeleri, ABD ve Rusya da yayınlanan dergilere seramik sektörünü tanıtıcı reklam ve ilanlar verilmeye devam edilecektir yılı itibariyle, Ġlan verilen dergiler: Fliessen und Platten, The World of Interiors, Wallpaper, Frame, ICON, Tile Magazine, Edge, Gulf Construction Ceramic World Review, Tile International ve Middle East Interiors dır yılında bu dergilere ek olarak Floor Trends, Coverings Show Directory & Buyers Guide, Domus ve Mark dergilerine ilan verilecektir. Bu dergilerde aynı zamanda STG nin katıldığı fuarlar ve yaptığı etkinliklerle ilgili haber ve basın duyuruları da yayınlanacaktır. 26

27 Öte yandan, katılım sağlayacağımız uluslararası organizasyonlara iliģkin basın bültenleri dergilerin web sitelerinde yayınlanmak üzere gönderilmeye devam edilecektir. Ayrıca, Seramik Türkiye Dergisi aracılığıyla da sektöre ve faaliyetlerimize iliģkin bilgilendirme ve tanıtım yapılacaktır. Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın ve ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere 2011 yılında faaliyete geçen Sanal Fuar projesine yönelik 2013 yılında tasarım revizyonları yapılmıģ ve eskisine oranla daha dinamik bir çalıģma ortaya çıkmıģtır yılında bu platform üzerinden çok daha aktif sosyal medya iletiģimi yapılması planlanmaktadır yılında sanal fuar için kullanılan adresinin kullanımı durdurularak; STG mevcut web sitesi adresi üzerinden hem kurumsal hem de sanal fuar yayını yapılacaktır. Ülkemiz ve dünya seramik sektöründeki son geliģmelerin analiz edilmesi, tamamlanan ve yürütülen faaliyetlerin verimliliğinin değerlendirilmesi, ülkemiz seramik sektörünün tanıtımına katkı sağlayacak ve imajını güçlendirecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi ve planlanmasına yönelik olarak sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin görüģlerini almak ve görüģ alıģveriģinde bulunmak amacıyla, 2014 yılı içerisinde ihtiyaçlara göre belirlenecek tarihlerde 2 farklı Sektör ÇalıĢtay Toplantısı organize edilecektir. STG tanıtım faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dağıtılmak üzere gerekli materyal (katalog, broģür, CD, promosyon malzemeleri, afiģ vs.) yaptırılacak ve çeģitli etkinliklerde dağıtımı yapılacaktır. DĠĞER FAALĠYETLER Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iģtigal alanı bazında; Genel Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere istatistiki veri çalıģmaları yapılacaktır. Genel Sekreterliğimiz Ģube müdürlükleri ve üyemiz olan ihracatçı firmalardan istenen istatistiki veriler hazırlanacaktır. Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı Web Sitelerinde yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriģ sayfasında karģılaģılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları cevaplandırılacaktır. 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı na istinaden C ġekeri imalatçı ve Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karģılığında C ġekeri taleplerinin 27

28 karģılanması iģlemleri gerçekleģtirilerek, baģvuru dosyaları tahsis edilmesi için ġeker Kurumu na gönderilecektir. C ġekeri Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilecektir. Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için(www.oaib.org.tr) tasarım ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır. yeni bir Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeģitli kurum ve kuruluģlardan alınan duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir. Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları hazırlanmaya devam edilecektir. Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına iliģkin raporlar ile gerçekleģen ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir. Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıģmalarının yanı sıra gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından, gerekse de e-birlik üzerinden beyanname onay iģlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların geliģtirilmesi çalıģmaları yapılacaktır. Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iģlemleri yapılması çalıģmalarına devam edilecektir. Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde; Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine devam edilecektir. DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin basılı nüshalarının düzenlenmesi iģlemlerinin yapılmasına devam edilecektir. Mamul madde ihracatı sonrası, TMO dan buğday hak ediģi ve Çiğ Sütün Değerlendirmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği çerçevesinde Süt Tozu hak ediģi bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet yardımları kapsamında, yurt dıģı milli veya bireysel düzeyde gerçekleģtirilen fuar katılımlarına iliģkin müracaatların, 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin Tebliğ ; 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ ; 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin 28

29 Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ; 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında incelenmesi ve müracaatlara konu hakediģlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası na bildirilmesine devam edilecektir. Yurt dıģı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baģvuruların 2014 takvim yılı teģvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili Ģube kayıtlarına alınmasına devam edilecektir. Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına, toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iģtirak edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir. Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde, ilgili Tebliğ kapsamındaki firmaların baģvuru dosyalarının otomasyondan ve manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iģlemlerinin sonuçlandırılmasına devam edilecektir. Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine, firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iģleyiģ açısından karģılaģtıkları sorunların çözümüne iliģkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam edilecektir. Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5. Dönem DıĢ Ticaret Eğitim Programı tarihleri arasında yapılarak, eğitim sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir. Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol kapsamında, müsteri iliģkilerinin etkili yönetimi crm uygulamaları, kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli geliģim, iyileģtirme) gibi konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baģlanmıģ olup, 2014 döneminde de devam edecektir. Firmalarımız ve çalıģanlarının çalıģma hayatında ihtiyaç duyacağı ticari, teknik konular ile iletiģim ve yönetim becerileri konularında eğitim programları ve bağımsız ve kiģisel geliģim eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitimlerine devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine Katılım Belgesi verilecektir. 29

30 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ N İ S A N

31 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Sektörün ana alt mal gruplarını çimento, seramik ve cam sektörleri oluşturmaktadır. Her üç sektörde yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörlerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerdendir yılında Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı değer bazında %2 artarak 3,4 milyar $ olmuştur. Sektörün en önemli ihraç pazarları arasında ise; Irak, Almanya, Libya, Rusya Fed. ve İsrail ilk beş sırada yer almıştır yılı toplam sektör ihracatından çimento sektörü %22, cam sektörü %24, seramik sektörü %32, diğer sektör bileşenleri ise (aydınlatma cihazları, doğal kaynaklı maddeler vb.) %22 pay almıştır. Sektörlere Göre Çimento, Cam, Seramik İhracatı, % 24% 32% 22% Kaynak: OAİB Cam Çimento Seramik Diğer 2014 yılında ise Çimento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri sektörlerinin toplam ihracat hedefi 3,9 milyar $ iken, alt sektörler bazında bakıldığında bu hedeflerin çimento sektöründe aynı ihracat değerinin korunması; cam sektöründe (ortalama %9 yıllık artış oranı ile) 1,1 milyar $ ve seramik sektöründe (ortalama %12 yıllık artış oranı ile) 1,3 milyar $ olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Var olan teşvik mevzuatına enerjinin verimli kullanımını sağlamak için ilave maddeler eklenmesi ve enerjiyi verimli kullanan firmalara teşvikler, özel indirimler sağlanması, ilgili uygulamaların işlerlik kazanmasının sağlanması; enerjinin vergilendirmesinde AB mevzuatına uyum, hammadde kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması, hammadde kaynaklarının kullanımı önündeki engellerin kaldırılması, hammadde kaynaklarının işletilmesindeki sıkıntıların ortadan kaldırılması, demiryolu ağının genişletilmesi, üretim merkezi-hammadde alanlarılimanlar arasında demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, lojistik sıkıntıların azaltılması ve STA olmayan ülkeler ile STA imzalanması sektörümüz için ivedeilikle atılması geren önemli adımlardır. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

32 1. ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel Tüketim, % 1% 6% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 8% B. Avrupa Orta-D. Avrupa K.Amerika G-D.Amerika Afrika Hindistan Orta Doğu Güney Asya Kuzey Asya Kaynak: International Cement Review Global çimento tüketiminden Batı Avrupa %6; Orta ve Doğu Avrupa %3, Kuzey Amerika %3, Güney ve Orta Amerika %4, Afrika %5, Hindistan %8, Orta Doğu %5, Güney Asya %5, Kuzey Asya %60 ve Avustralya %1 pay almaktadır. Kaynak: International Cement Review Dünyanın başlıca çimento üreticisi ülkeleri sırasıyla Çin (2.220 milyon ton), Hindistan (247 milyon ton), ABD (74 milyon ton), İran ( 73 milyon ton), Türkiye (69 milyon ton), Brezilya (68 milyon ton), Rusya (60 milyon ton), Japonya (59 milyon ton), Mısır (55 milyon ton), S.Arabistan (53 milyon ton), Endonezya (53 milyon ton), Güney Kore (49 milyon ton) ve Vietnam (47 milyon ton), Meksika (37 milyon ton) ve Pakistan (32 milyon ton) dur. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

33 Kaynak: International Cement Review Dünyanın başlıca çimento tüketicisi ülkeleri sırasıyla Çin (2.160 milyon ton), Hindistan (242 milyon ton), ABD (81 milyon ton), Brezilya (69 milyon ton), Rusya (63 milyon ton), İran (59 milyon ton), Türkiye (58 milyon ton), Endonezya (55 milyon ton), S.Arabistan (53 milyon ton), Mısır (51 milyon ton), Vietnam (46 milyon ton), Güney Kore (44 milyon ton), Japonya (43 milyon ton) ve Meksika (36 milyon ton) dur yılı verilerine göre dünyanın başlıca ithalatçısı ilk 10 ülke ithalatın %38 ini; başlıca ihracatçı ilk 20 ülke ise dünya ihracatının %85 ini gerçekleştirmektedir. Kaynak: International Cement Review Dünyanın önde gelen çimento üretici firmaları kapasitelerine göre sırasıyla CNBM (343 milyon ton), Holcim(218 milyon ton), Lafarge (217 milyon ton), Heidelberg (114 milyon ton, Anhui Conch (209 milyon ton), Cemex (96 milyon ton), Italcementi (81 milyon ton) ve Buzzi Unicem (45 milyon ton) olarak sıralanabilir. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

34 Kaynak: Trademap 2012 yılında Türkiye, 798 milyon $ ihracat ile dünya çimento sektörü ihracatında 2011 yılında olduğu gibi ilk sıradaki konumunu korumuştur. Türkiye yi sırasıyla Çin (684 milyon $), Tayland (657 milyon $), Almanya (628 milyon $), Pakistan (570 milyon $) ve İspanya (555 milyon $) takip etmektedir. Kaynak: Trademap 2012 yılı dünya çimento sektörü ithalatında ise ABD 620 milyon $ ithalat ile ilk sırada yer almaktadır. ABD yi sırasıyla Fransa (426 milyon $), Sri Lanka (399 milyon $), Rusya Fed. (376 milyon $), Gana (354 milyon $) ve Singapur (337milyon $) takip etmektedir. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

35 1.2. Türk Çimento Sektörü Tablo 1: Türkiye nin Çimento ve Klinker Üretimi (Milyon Ton) Yıl Çimento Klinker ,8 29, ,1 30, ,8 32, ,8 36, ,4 38, ,3 41, ,4 44, ,5 49, ,5 53, ,4 54, ,8 54, ,3 60,2 Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 2013 yılında çimento üretimi geçen yıla oranla %12 lik bir artış kaydederek 71,3 milyon ton; klinker üretimi ise %10 artarak 60,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento sektöründe; dünyanın başlıca çimento üreticisi ülkeleri arasında Türkiye dünya sıralamasında 5. sırada; başlıca çimento tüketicisi ülkeleri arasında ise 7. sırada yer almaktadır yılında Türkiye, dünya çimento sektörü ihracatında İran dan sonra 2. sırada yer almıştır. Avrupa Kıtasında, Türk çimento sektörü hem üretim, hem ihracatta ilk sırada yer almaktadır yılında sektör ihracatı Afrika'nın kuzeyi ve batısına yönelirken, 2013 yılında özellikle Batı Afrika ülkeleri, Irak, Libya, ve Rusya sektör ihracatında önemli pazarlar olmaya devam etmiştir yılında Türkiye geneli çimento sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %10, değer bazında %6 azalarak 11,8 milyon ton ve 750 milyon $ olarak gerçekleştirmiştir. Klinker ihracatı miktarda %27, değerde %26 azalışla 2,1 milyon ton ve 97 milyon $ olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlar; İsrail, Brezilya, Gana, Romanya ve Togo olmuştur. Çimento ihracatı ise miktarda %5, değerde %2 azalarak 9,7 milyon ton ve 653 milyon $ olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlar; Libya, Irak, Rusya Federasyonu, İsrail ve Suriye dir. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

36 2. SERAMİK SEKTÖRÜ 2.1. Dünya Seramik Sektörü Seramik Kaplama Malzemeleri 2011 yılında milyon m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2012 yılında 11 milyar bariyerini aşarak %5,4 artışla milyon m 2 ye ulaşmıştır. Hemen hemen tüm kıtalarda üretim artışı yaşanmıştır. Asya, 2011 yılına göre 462 milyon m 2 fazla üretim yaparak üretimini %6,4 artışla 7,7 milyon m 2 ye çıkarmış olup; dünya üretiminden aldığı pay ise %68,7 olmuştur. Avrupa kıtasında üretim geçen yıla göre ufak bir artışla %2 artarak 1,7 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Kıtada üretim toplam dünya üretimin %15,3 ünü oluşturmaktadır. AB (27) üretimi 2011 yılına göre %0,8 düşerek 1,168 milyon m 2 ye ulaşırken; AB (27) dışında Avrupa üretiminde %8,6 artış yaşanarak üretim 490 milyon m 2 den 532 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Dünya toplam üretimin %12,9 unu oluşturan Amerika kıtasında, üretim 2012 yılında 1,438 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Orta ve Güney Amerika da yaklaşık %3,6 artışla milyon m 2 den milyon m 2 ye ulaşmıştır. Kuzey Amerika da %4,2 artışla üretimde 2012 yılında 300 milyon m 2 ye ulaşmıştır yılında yaşadığı düşüşten sonra yükselişe geçen Afrika %7,1 artışla üretimde 326 milyon m 2 den 349 m 2 ye ulaşmıştır yılında milyon m 2 olan tüketim ise % 4,6 artışla milyon m 2 olmuştur. Talep düşüşünün hissedildiği tek bölge AB olmuştur. Tüketim %5,9 azalışla 929 milyon m 2 den 874 milyon m 2 ye gerilemiştir. Polonya da tüketimin artmasına rağmen, bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan tüketim daralması bölgenin tüketimini etkilemiştir. AB üyesi olmayan ülkelerden Rusya ve Türkiye nin yüksek talebi doğrultusunda % 10,7 artışla 477 milyon m 2 den 528 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Dünya tüketimindeki en yüksek artış yüzdesi 513 milyon kıtadaki tüm ülkelerde gözle görünür oranda artış olurken; en dikkat çekici ülke Libya olmuştur. m 2 den 609 milyon m 2 ye ulaşan Afrika da olmuştur. Dünya tüketiminin %66 sını gerçekleştiren Asya da tüketim %4,4 artarak milyon m 2 den m 2 ye ulaşmıştır. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Irak en yüksek artış oranının gözlendiği ülkelerdir. Orta ve Güney Amerika da %5,3 lük artışla milyondan milyona ulaşmıştır. Kuzey Amerika da da artan tüketim % 5,7 artışla 426 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Asya dünya üretiminin %68,7 sini, dünya tüketiminin ise %66,1 ini karşılarken; Avrupa (AB(27)+AB dışı ülkeler) dünya üretiminin %15,3 ünü, dünya tüketiminin %12,8 ini; Amerika üretimin %12,9 unu, tüketimin %15,1 ini; Afrika ise üretimin %3,1 ini tüketimin %5,6 sını karşılamaktadır yılında dünya SKM ihracatı %8,4 artarak milyon m 2 den milyon m 2 ye ulaşmıştır. İthalat ve ihracat tüketim yüzdeleri dünyada % 21,6 artarken; takip eden üç yıl boyunca bu oran % 20,5 de stabil kalmıştır. İhracat hemen hemen tüm ülkelerde artmıştır. Asya dünya ihracatını % 10,8 lik artışla milyon m 2 den milyon m 2 ye artırmıştır. Dünya ihracat rakamının yarısına denk gelmektedir. İhracat hacmi açısından ikinci büyük ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

37 ihracatçı dünya ihracatının %31,6 ünü oluşturan AB dir. AB ihracatı 2012 yılında İspanya nın etkisiyle %4,9 artarak 745 milyon m 2 olmuştur. AB (27) dışında Avrupa da ise ihracat % 6,5 artarak 138 milyon m2 den 147 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Aynı şekilde Orta ve Güney Amerika da ihracat % 2,5 lik düşüşle 115 milyon m 2 ; Kuzey Amerika da ise %7,5 lik artışla 72 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Tablo 2: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 30 Ülke ÜLKE 2008 (Milyon m 2 ) 2009 (Milyon m 2 ) 2010 (Milyon m 2 ) 2011 (Milyon m 2 ) 2012 (Milyon m 2 ) 2012 Dünya 2012/2011 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 Çin ,6 8,3 2 Brezilya ,8 2,6 3 Hindistan ,2 12,0 4 İran ,5 5,3 5 İspanya ,6 3,1 6 İtalya ,3-8,3 7 Endonezya ,0 4,1 8 Vietnam ,7-21,6 9 Türkiye ,5 7,7 10 Meksika ,1 4,6 11 Mısır ,8 14,3 12 Tayland ,5 14,1 13 Rusya ,4 13,2 14 Polonya ,2 8,3 15 BAE ,8 2,2 16 Malezya ,8 7,3 17 S.Arabistan ,8 9,0 18 Arjantin ,7 7,1 19 Kolombiya ,6 10,8 20 ABD ,6 3,0 21 Ukrayna ,6 3,3 22 Fas ,5 0,0 23 Almanya ,5 1,8 24 Portekiz ,5-5,3 25 Peru ,5 10,6 26 Güney Kore ,4-2,4 27 Bangladeş ,4 14,3 28 Tayvan ,3 14,7 29 Cezayir ,3 10,0 30 Güney Afrika ,3-6,1 Toplam ,4 5,7 DÜNYA TOPLAMI ,0 5,4 Oranı ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

38 Tablo 3: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 30 Ülke ÜLKE 2008 (Milyon m 2 ) 2009 (Milyon m 2 ) 2010 (Milyon m 2 ) 2011 (Milyon m 2 ) 2012 (Milyon m 2 ) 2012 Dünya 2012/2011 Tüketiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 Çin ,9 6,3 2 Brezilya ,4 3,6 3 Hindistan ,2 9,0 4 İran ,4-5,1 5 Endonezya ,1 9,0 6 Vietnam ,3-31,4 7 S.Arabistan ,1 13,3 8 Rusya ,0 17,7 9 ABD ,9 5,2 10 Meksika ,7 5,6 11 Türkiye ,7 8,9 12 Mısır ,5 5,9 13 Tayland ,4 15,7 14 Fransa ,1-2,4 15 Almanya ,1-1,7 16 İspanya ,0-15,5 17 İtalya ,0-19,5 18 Polonya ,9 7,3 19 Güney Kore ,9-3,8 20 BAE ,9-3,9 21 Irak ,9 24,1 22 Malezya ,8 5,1 23 Kolombiya ,7 12,5 24 Fas ,7 4,2 25 Arjantin ,7 0,0 26 Filipinler ,6 11,9 27 Nijerya ,5 36,4 28 Cezayir ,5 7,3 29 Ukrayna ,5-3,5 30 Venezüella ,5 22,7 Toplam ,0 4,1 DÜNYA TOPLAMI ,0 4,6 Oranı ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

39 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE İHRACAT VE İTHALAT 2011 yılında milyon m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla oranla %8,4 artış kaydederek milyon m 2 ye ulaşmıştır. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldığı %38,8 lik payla Çin, bir önceki yıla göre %10,2 artış oranı kaydederek ilk sıradaki konumunu 2012 yılında da sürdürmüştür. Çin i sırasıyla İspanya, İtalya, İran ve Türkiye izlemektedir yılında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ülkeler %43,5 lik değişimle 4. sırada bulunan İran ve %13,9 luk değişimle 10. sırada bulunan Polonya olmuştur. Tablo 4: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatında İlk 20 Ülke ÜLKE 2008 (Milyon m2) 2009 (Milyon m2) 2010 (Milyon m2) 2011 (Milyon m2) 2012 (Milyon m2) 2012 Dünya 2012/2011 İhracatından Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 Çin ,8 10,2 2 İspanya ,6 12,5 3 İtalya ,3-3,0 4 İran ,9 43,1 5 Türkiye ,9 5,7 6 Meksika ,9 7,9 7 Brezilya ,5-1,7 8 BAE ,1 4,2 9 Mısır , Polonya ,7 13,9 11 Vietnam ,7-2,4 12 Hindistan ,4 10,3 13 Portekiz ,3-3,1 14 Tayland ,3 3,4 15 Malezya ,2 12,0 16 Almanya ,1 0,0 17 Ukrayna ,0 18 Endonezya ,8 0,0 19 Peru ,8 5,6 20 Çek Cumhuriyeti ,7 6,3 Toplam ,9 9,0 DÜNYA TOPLAMI ,0 8,4 Oranı ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

40 Tablo 5: Dünya İhracat Bölgeleri Bölge 2012 (mil. m 2 ) Dünya Üret.Payı% 12/11 %Değ AB (27) 745 6,8 4,9 Diğer Avrupa (Türkiye Dahil) 147 1,3 6,5 Kuzey Amerika (Meksika Dahil) 72 0,6 7,5 Orta-Güney Amerika 115 1,1-2,5 Asya ,2 10,8 Afrika 58 0,5 45 Okyanusya Toplam ,6 8,4 Dünyanın en büyük üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı olan Çin 2012 yılında üretimini %8,3 oranında artırarak milyon m 2 ye ulaşmıştır. Çin in üretimi toplam dünya üretiminin %46,6 sını oluştururken; tüketim ise toplam dünya tüketiminin %38,9 unu oluşturmaktadır. Çin, 2012 yılında 915 milyon m 2 ihracat ile en fazla ihracat yapan ülke konumundadır yılında 830 milyon m 2 olan ihracatı %10,2 oranında artmıştır. Başlıca pazarları Suudi Arabistan ve Nijerya dır. Suudi Arabisatan 77 milyon m 2 den 87 milyon m 2 ye ulaşırken; Nijerya 35,6 milyon m 2 den 48,6 m 2 ye ulaşmıştır. Tablo 6: Çin in Başlıca İhraç Pazarları (milyon m 2 ) 2011 (milyon m 2 ) 2012 (milyon m 2 ) 1 S.Arabistan 77,5 87,4 2 Nijerya 35,6 48,6 3 Singapur 43,8 42,7 4 ABD 40,0 41,2 5 Güney Kore 40,2 41,0 6 Tayland 36,6 40,6 7 Brezilya 37,2 36,2 8 BAE 34,1 36,1 9 Endonezya 20,1 35,0 10 Filipinler 27,9 34,2 11 Güney Afrika 21,9 25,7 12 Hindistan 35,5 25,2 13 Vietnam 24,6 23,8 14 Malezya 20,0 21,5 15 Gana 19,4 21,1 16 Avustralya 19,7 19,6 17 Meksika 16,9 19,5 18 Kuveyt 20,0 19,2 19 Hong Kong 20,4 17,5 20 Kolombiya 13,8 15,5 21 Şili 10,2 14,6 22 Irak 15,0 13,3 23 Japonya 10,8 13,0 24 Tanzanya 10,2 12,8 25 Venezüella 7,8 12,8 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

41 Brezilya 2012 yılında da konumunu muhafaza ederken; 20 yıldan fazla bir süredir üretim artmakta olup; 2012 yılında %2,6 artışla 866 milyon m 2 olan üretim 2011 yılı artış oranına %12 lik göre yavaşlama göstermektedir. İç tüketim talebi 775 milyon m 2 den 803 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Brezilya ihracatı çoğunlukla Latin Amerika pazarına yönelik olup, ufak bir düşüşle 59 milyon m 2 ye ulaşmıştır. İthalat çoğunluğu Çin den olup; ise 41 milyon m 2 ile aynı kalmıştır yılı tahmini büyüme değerleri %3 ve %4 olarak hesaplanmıştır yılı için tahmini üretim değerinin 900 milyon m 2 ye ulaşması ve tüketimin ise; 839 milyon m 2 olması beklenmektedir. Tablo 7: Brezilya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m 2 ) 2011 (milyon m 2 ) 2012 (milyon m 2 ) 1 Paraguay 10,7 9,8 2 ABD 8,1 6,3 3 Dominik Cum. 4,9 5,2 4 Uruguay 3,7 3,7 5 Venezüella 1,1 2,9 6 Kolombiya 2,8 2,6 7 Arjantina 4,4 2,5 8 Peru 0,9 2,2 9 Trinidad 2,0 2,1 10 Haiti 1,4 1,9 Hindistan 2011 yılında da dünyanın en büyük 3. karo üretici ve tüketici ülkesidir yılında %12 büyüme kaydeden Hindistan ın üretimi 691 milyon m 2 ye çıkarken; tüketim de %9 luk artışla 681 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Tüm bu rakamlara rağmen ihracat 32 milyon m 2 olup; ithalat ağırlıklı Çin olmak koşuluyla 35 milyondan 25 milyon m 2 ye inmiştir. İspanya Çin in ardından 295,6 milyon m 2 ihracat rakamı ile en büyük 2. ihracatçı ülkedir. Suudi Arabistan en büyük satış yaptığı ülke olurken; ihracat değieri 26 milyon m 2 den 32 milyon m 2 ye çıkmıştır. İhracat yaptığı ikinci sırada bulunan Fransa da ihracat rakamı değişmeyerek 26 milyon m 2 olarak kalmıştır. Diğer ülkelerde de ihracat rakamlarında artış gözlenmiştir. Bu ülkeler İsrail % 7 artış, Cezayir % 25,9 artış, Rusya % 25 artış, Ürdün % 76,5 artış olarak dikkat çekmektedir. Libya ya yapılan ihracat 2011 yılındaki dibe vuruştan sonra 8,3 milyon m 2 ile oldukça başarılı bir performans olarak göze çarpmaktadır. İhracat değeri %10 luk artışla 2.081,5 milyon Euro ya ulaşmakta olup; metrekare başına ortalama 7 Euro olmuştur. İspanya 2012 yılında %37,8 ihracat payı ile Avrupa da düşüşe geçmiş olup; hacmi %3,3 düşüşle 112 milyon m 2 olmuştur. İspanya üretim hacmini koruyarak 2012 yılında %3,1 lik artışla 404 milyon m 2 ye ulaşmıştır. İspanya üretimde dünya beşincisi olarak sıralamada yer almaktadır. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

42 Tablo 8: İspanya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m 2 ) 2011 (milyon m 2 ) 2012 (milyon m 2 ) 1 S. Arabistan 26,2 32,3 2 Fransa 26,6 26,6 3 İsrail 15,7 16,8 4 Cezayir 11,2 14,1 5 Rusya 10,4 13,0 6 Ürdün 6,8 12,0 7 İngiltere 10,8 10,9 8 Fas 6,3 9,0 9 Libya 0,6 8,3 10 ABD 7,1 8,0 11 Nijerya 5,9 7,5 12 Almanya 6,7 7,1 13 Irak 5,4 6,5 14 BAE 5,6 6,3 15 İtalya 6,8 5,8 16 Lübnan 3,6 4,9 17 Portekiz 6,2 4,7 18 Arnavutluk 5,7 4,7 19 Kuveyt 4,9 4,4 20 Polonya 3,2 3,3 21 Ukrayna 3,3 3,3 22 Yunanistan 4,4 3,0 23 Romanya 3,7 2,9 24 Meksika 2,7 2,6 25 Dominik Cumhuriyeti 2,4 2,6 İtalya; 2012 yılında hem üretimde hem de toplam satışda düşüş olmuştur. Üretimde %8,3 lük düşüşle 367,2 milyon m 2 olup; toplam satışlarda bu rakam %7,5 lik düşüşle 382,2 milyon m 2 olmuştur. İç satışlarda %19 luk düşüşle 115 milyon m 2 den 93 milyon m 2 ye düşmüştür. Toplam ciro %19,8 lik düşüle 919 milyon Euro olmuştur. İhracatta ufak bir düşüş yaşayan İtalya %3 lük azalmayla 298 milyon m 2 den 289 milyon m 2 ye inmiştir. Diğer yandan birim satış fiyatı %5,9 luk artışla 12,7 Euro ya ulaşmıştır. İhracat cirosu %2,6 lık artışla 3,66 milyar Euro iken; sektörün toplam cirosu %2,8 lik düşüşe uğrayıp 4,58 bilyar Euro dur. AB üye ülkeleri dışında tüm coğrafi alanlarda %7,3 lük düşüşle 156,2 milyon m 2 ye ve ihracat hacmi %3 lük düşüşle milyon Euro olmaktadır. AB ne üye olmayan devletlerde iş hacmi %2,6 oranında düşmüş olup; ihracat değerinde %7,8 lik artış görülmüştür yılına göre toplam üretim %14,7 lik artışla 140 milyon m 2 ye ulaşmıştır. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

43 Tablo 9: İtalya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m 2 ) 2011 (milyon m 2 ) 2012 (milyon m 2 ) 1 Fransa 53,2 48,5 2 Almanya 42,3 42,2 3 ABD 27,0 29,1 4 Avusturya 10,5 11,3 5 Belçika+Lüksemburg 9,6 9,5 6 İsviçre 8,0 7,7 7 Kanada 7,1 7,2 8 İngiltere 6,7 6,3 9 Rusya 4,7 5,8 10 S.Arabistan 5,0 5,4 11 Yunanistan 7,8 5,1 12 Hırvatistan 4,5 4,6 13 Romanya 4,1 4,5 14 Hollanda 5,1 4,4 15 İsveç 4,6 4,0 16 İsrail 4,2 3,9 17 Macaristan 4,6 3,7 18 Polonya 3,5 3,3 19 Çin+Hong Kong 2,0 3,3 20 Danimarka 3,3 2,9 21 Çek Cumhuriyeti 3,2 2,7 22 Slovenya 3,1 2,7 23 Nijerya 1,5 2,6 24 Finlandiya 2,9 2,4 25 Avustralya 2,3 2,4 Kaynak: Ascer Türkiye 2012 yılında yeni bir rekora imza atarak hem üretimde hem de iç satışta başarı göstermiştir. Türkiye nin 2012 yılında üretimi bir önceki yıla göre %7,7 artışla 280 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Yurt içi satışlar 2012 yılında %9,1 artarak 180 milyon m 2 olmuştur. Miktarda %5 artışla 91,7 milyon m 2, değerde ise %10,4 artışla 586 milyon $ olmuştur. Değer bakımından Türkiye nin başlıca pazarları sırasıyla Almanya (%11,9 düşüşle $66 milyon), Irak (%57,8 artışla $60,7 milyon), İsrail ($58 milyon) ve İngiltere (%14,8 artışla $54 milyon)dur. İhracat hacmi açısından %55,7 artışla 108 milyon m 2 ye ulaşan Irak en büyük pazar haline gelmiştir. Irak ı İsrail 10,7 milyon m 2 ile takip etmektedir. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

44 Tablo 10: Türkiye nin Başlıca İhraç Pazarları (milyon m 2 ) 2011 (milyon m 2 ) 2012 (milyon m 2 ) 1 Irak 6,9 10,8 2 İsrail 10,7 10,7 3 İngiltere 8,6 9,1 4 Almanya 8,6 8,4 5 Azerbaycan 6,2 7,5 6 Kanada 4,3 5,7 7 Gürcistan 4,7 4,7 8 Fransa 4,1 4,4 9 Libya 0,2 3,8 10 ABD 2,4 3,6 İran 2012 yılında %5,3 artışla 500 milyon m 2 ye ulaşırken; yurt içi tüketimde %5 düşüşle 375 milyon m 2 ye ulaşmıştır. İran en büyük 4. karo üretici ve tüketici ülkesidir. İhracatta ise toplamda %43 artışla 93 milyon m 2 ye ulaşırken bu rakamın %73 ü Irak a %14,4 ü ise Afganistan a yapılmıştır. Tablo 11: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatında İlk 15 Ülke ÜLKE 2008 (Milyon m2) 2009 (Milyon m2) 2010 (Milyon m2) 2011 (Milyon m2) 2012 (Milyon m2) 2012 Dünya 2012/2011 İthalatından Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 S.Arabistan ,4 16,3 2 ABD ,9 6,1 3 Fransa ,5-1,9 4 Irak ,2 24,1 5 Almanya ,7-3,3 6 Rusya ,0 25,1 7 Güney Kore ,6-3,2 8 Nijerya ,5 36,4 9 BAE ,2 6,3 10 İngiltere ,0 4,5 11 Tayland ,9 4,8 12 İsrail ,8 2,4 13 Brezilya ,7 0,0 14 Libya ,7 900,0 15 Şili ,7 21,2 16 Filipinler ,5 16,1 17 Endonezya ,4 70,0 18 Avustralya ,4-5,7 19 Kanada ,4 10,0 20 Kuveyt ,2 7,7 Toplam ,5 13,1 DÜNYA TOPLAMI ,0 8,4 Oranı ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

45 Tablo 12: Dünya Tüketim Bölgeleri Bölge 2012 (mil. m 2 ) Dünya Üret.Payı % 12/11 %Değ AB (27) 874 8,0-5,9 Diğer Avrupa (Türkiye Dahil) 528 4,8 10,7 Kuzey Amerika (Meksika Dahil) 426 3,9 5,7 Orta-Güney Amerika ,2 5,3 Asya ,1 4,4 Afrika 609 5,6 18,7 Okyanusya 40 0,4-4,8 Toplam ,0 4,6 Seramik kaplama malzemelerinde dünyanın en büyük tüketici ülkelerinden biri olan ABD 2012 yılında dünyanın en fazla ithalat yapan ikinci ülkesi olma konumundadır. Tüketim, 2012 yılında %5,2 artışla 194 milyon m 2 den 204 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Yerli ürünlerin satışında da az bir yükselişle 63 milyon m 2 den 65 milyon m 2 ye yükselmiştir. Tüketimin bir kısmı büyük ölçüde İtalyan Gruplarca kontrol edilen firmaların yurt içinde yaptığı satıştan, önemli bir kısmı ise ithalattan karşılanmaktadır. İthalat 2012 yılında 131 milyon m 2 den 138,6 milyon m 2 ye ulaşmıştır. ABD nin ithalat yaptığı en büyük tedarikçi dört ülke Meksika (%11 artış), Çin(%5 artış), İtalya(%6 artış) ve İspanya(%12) dır. Ancak CIF değeri olarak İtalya 496 milyon $ ile ABD nin ithalatında ilk sırada yer almaktadır. İtalya nın ardından 338 milyon $ ile Çin; 266 milyon $ ile Meksika gelmektedir. Türkiye den yapılan ithalat hacmi ve değerinde %51 lik büyüme gözlemlenirken; Brezilya, Peru, Kolombiya ve Tayland ithalat hacim ve değer rakamlarında düşüş gerçekleşmektedir. Tablo 13: A.B.D nin Tüketim Payları (2012) Toplam Tüketim 203,9 milyon m 2 İç Satışlar 65,3 milyon m 2 İthalat 138,6 milyon m 2 Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler 1. Meksika 43,7 2. Çin 38,3 3. İtalya 23,7 4. İspanya 7,7 5. Brezilya 6,8 6. Türkiye 4,4 7. Peru 3,6 8. Kolombiya 2,8 9. Tayland 1,8 10. Hong Kong 1,1 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

46 Suudi Arabistan 2012 yılında ABD yi de geride bırakarak dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesi konumundadır. İthalat %16,3 artarak 150 milyon m 2 ye yükselmiştir. İthalatın büyük çoğunluğu Çin (87,4 milyon m 2 ) ve İspanya dan (32,3 milyon m 2 ) karşılanmaktadır. S.Arabistan Çin in en büyük, İspanya nın ise 2. büyük ihraç pazarıdır yılından bu yana yurt içi talebin ve inşaat sektöründeki talep patlaması ile 2012 yılında %13,3 artışla 230 milyon m 2 ye yükselmiştir. S. Arabistan da yurt içi üretim ise önemli ölçüde artmış; %9 artışla 85 milyon m 2 ye yükselmiştir yılında yurt içi üretim in 51 milyon m 2 si Saudi Ceramics tarafından üretilmiştir. Tablo 14: Suudi Arabistan ın Tüketim Payları (2012) Toplam Tüketim 230,0 milyon m 2 İç Satışlar 80,0 milyon m 2 İthalat 159,0 milyon m 2 Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler 1. Çin 87,4 2. İspanya 32,3 3. Mısır 5,5 4. İtalya 5,4 5. Hindistan 5,1 6. Türkiye 1,5 Fransa ve Almanya, düyanın en önemli ve büyük ithalat ve tüketim gerçekleştiren ülkeleri arasındadır yılına göre benzer trendler gözlenirken; yurt içi Talepte ufak düşüşler olmuştur. (Fransa %2,4 düşüşle 123 milyon m 2 ye ve Almanya %1,7 düşüşle 116 milyon m 2 ye inmiştir) İthalat rakamlarında da düşüş görülmektedir. Bu durumda Fransa %1,9 düşüşle 105 milyon m 2 ye ve Almanya %3,3 düşüşle 87,5 m 2 ye inmiştir. İtalyan markaları pazar liderliğini elinde tutarak tüketimin Fransa da %39,4 ünü ve Almanya da %36,4 ünü karşılamaktadır. Tablo 15: Fransa nın Tüketim Payları (2012) Toplam Tüketim 123,0 milyon m 2 İç Satışlar 18,0 milyon m 2 İthalat 105,0 milyon m 2 Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler 1. İtalya 48,5 2. İspanya 26,6 3. Portekiz 11,3 4. İngiltere 4,6 5. Türkiye 4,4 6. Almanya 2,4 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

47 Tablo 16: Almanya nın Tüketim Payları (2012) Toplam Tüketim 116,0 milyon m 2 İç Satışlar 28,5 milyon m 2 İthalat 87,5 milyon m 2 Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler 1. İtalya 42,2 2. Çin 7,9 3. Türkiye 7,7 4. İspanya 7,1 5. Çek Cumhuriyeti 6,9 6. Polonya 4,5 7. BAE 3,5 8. Fransa 2,6 9. Portekiz 1,5 10. Avusturya 0,6 Dünyanın başlıca karo üretici ve tüketici arasında bulunan Rusya da 2012 yılında üretim 18 milyon m 2 den 154 ithalat milyon m 2 ye yükselmiştir. Yurt içi satışlarda da artış olup; %14,3 lük artışla 142 milyon m 2 ye yükselmiştir. Yurt içi talep %17,7 artışla 181 milyon m 2 den 213 m 2 ye yükselmiştir. İthalat %25 oranında artarak 70 milyon milyon m 2 ye ulaşmıştır. Rusya nın ithalat yaptığı başlıca ülkeler 17 milyon m 2 ile Ukrayna, 13 milyon m 2 ile İspanya, 12 milyon m 2 ile Belarus, 11 milyon m 2 ile Çin ve 6 milyon m 2 ile İtalya dır. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

48 2.1.2 Seramik Sağlık Gereçleri Kaynak: Trademap 2012 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı bir önceki yıla oranla %1 azalma kaydederek 4,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin toplam ihracattan aldığı %21 lik pay ve 934 milyon $ ihracat ile sektörde lider konumunu sürdürmektedir. Çin i sırasıyla Meksika, Almanya, ve İtalya izlerken; Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı %4 payla 5. sırada yer almaktadır. Kaynak: Trademap 2012 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ithalatı ise %0,2 azalma kaydederek 4,7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. ABD toplam ithalattan aldığı %18 lik pay ve 897 milyon $ ithalat ile sektörde en fazla ithalat yapan ülke konumundadır. ABD yi sırasıyla Fransa (%6 pay), Almanya (%6 pay), İngiltere (%6 pay), Kanada (%5 pay) ve Rusya (%3 pay) takip etmektedir. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

49 2.2. Türk Seramik Sektörü Dış Ticareti Seramik sektörümüzle geçen yıl yüzde 5,3 artışla 1,9 milyon ton ve 1 milyar 76 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke; Almanya, İngiltere ve Irak oldu. Seramik sektöründe de en fazla ihracat artışını yüzde 80 lik oranla Libya ya gerçekleştirdik. Seramik sektörünün alt sektörlerini inceleyecek olursak, seramik kaplamada (karo, fayans) en yüksek ihracat artışı yüzde 95 ile Libya ya, seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 39 ile Gürcistan a yaşandı. Afrika pazarı seramik sektörü açısından bahsi geçen bölgede artan talep nedeniyle dikkat çekmektedir. Sahra Altı Afrika bölgesi özelinde bakıldığında; en fazla seramik ihracatı yapılan ülke 3,1 milyon $ ile Nijerya olmuştur. Türkiye, Nijerya ya yönelik 2,3 milyon $ SKM ihracatı ve 484 bin $ SSG ihracatı gerçekleştirmiştir. Buna rağmen, Türkiye Nijerya nın toplam SKM ithalatından %0,4; SSG ithalatından ise %0,7 pay almaktadır. Seramik sektörü ihracatında Nijerya yı sırasıyla Sudan (1,7 milyon $), G.Afrika (650 bin $), Kenya (472 bin$) ve Etiyopya (467 bin $) izlemektedir. Seramik sektöründe (GTİP:69) Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi bakımından ilk sırada G.Afrika yer almasına rağmen; G.Afrika ya ihracatımız sadece 650 bin $ seviyesinde iken, ithalatımız 3,1 milyon $ dır. Sahra Altı Afrika ülkeleri içinde seramik sektöründe dış ticaret açığı verdiğimiz tek ülke G.Afrika dır. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü : Ülkemiz seramik sektörü; seramik kaplama malzemeleri ihracatında dünya 5.si, Avrupa 3.sü konumundadır. Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü : Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı %4 payla 5. sırada yer almaktadır li yılların başlarından itibaren kapasitede yakalanan artış ile Türk Seramik Sektörü dünyada önemli bir oyuncu haline gelmiştir. İhracatta Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe dünya ihracat sıralamasında 5. sırada, üretimde Dünyada 9., Avrupa da ise 3. sırada yer almaktadır yılında miktar olarak 102 milyon m2 lik bir ihracata ulaşan kaplamalık malzemelerde yıl sonu 606 milyon $ ı aşmıştır. Seramik sağlık gereçlerinde ise 10 milyon adete yaklaşan satış ile ihracatta Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olan sağlık gereçleri kategorimiz 204 milyon $ ile yıl sonu kapanışı yapmıştır yıl sonu itibariyle seramik sektörünün toplam ihracatı 1 milyar $ ı aşmıştır. Söz konusu dönemde, seramik sektöründe en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Irak, İsrail ve Azerbaycan olmuştur. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

50 3. CAM SEKTÖRÜ 3.1. Dünya Cam Sektörü Kaynak: Trademap 2012 yılında dünya cam ihracatı bir önceki yıla göre %1 azalarak 70,8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Dünya cam sektörü ihracatına bakıldığında Çin %21 payla sektörde lider konumunu sürdürmektedir. Çin geçen yıla göre ihracatını %18 oranında artırarak 14,9 milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir. Çin i sırasıyla Almanya (%9 pay), Japonya (%9 pay), ABD (%8 pay) ve Fransa (%5 pay) izlemektedir. Dünya sıralamasında ilk 10 ülke içinde ihracatını en fazla artıran ülke %24 ile Hong Kong olmuştur. Kaynak: Trademap ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

51 Dünya cam sektörü ithalatı ise bir önceki yıla göre %3 azalarak 71 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. Çin, sektör ithalatından aldığı %10 pay ile birinci konumda olup, Çin i sırasıyla ABD (%9 pay), Almanya (%7), G.Kore (%5 pay) ve Fransa (%5 pay) izlemektedir. Çin in ithalatı geçen yıla göre %16 artarak 7,3 milyar $ olmuştur. İlk 10 ülke içinde Çin in yanı sıra ithalatını en fazla artıran ülke %12 ile Hong Kong olurken; ithalatta en çok düşüş yaşayan ülke %16 ile Tayvan olmuştur Türk Cam Sektörü Dış Ticareti 78 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil), cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, taşyünü ve cam yünü üretimi en ileri teknolojilerle gelişmesini ve büyümesini sürdürmektedir. Türk cam sanayinin en büyük üretici firmaları, ülke gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra pazarımız dünyadır ilkesi ile dünya pazarlarında faaliyetlerini güçlü ve iddialı bir şekilde çeşitlendirerek sürdürmekte, ürünlerini 150 ülkeye ulaştırmaktadır. Dünyadaki yeri, farklı sıralama kriterlerine göre üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Türk cam sektörü, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleri ile iş kolunda dünyanın en seçkin üretici ülkeleri arasında yer almaktadır yılı başından itibaren küresel ekonomik durgunluğun etkisiyle camın tüketildiği sektörlerde yaşanan olumsuzluklar cam talebi üzerinde etkili olmuştur. Avrupa da devam eden durgunluk, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ekonomik durgunluğa ilave olarak politik istikrarsızlığın olumsuz etkisi pazara yansımış, Rusya pazarında ise kısmi hareketlilik yaşanmıştır. Bununla birlikte cam sektöründe yatırımların yerel pazarlarda yapılması ağırlık kazandığı için Türkiye den ihracatın orta - uzun dönemde azalması gündeme gelecektir yılında toparlayan sektör ihracatını geçen yıla oranla %1,4 artırmıştır yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye geneli cam sektörü ihracatı miktar bazında 576 milyon ton ve değer bazında ise 816 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %0,3 ve değer bazında %1,4 artmıştır. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Irak olmuştur. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

52 Tablo 17: ÇĠMENTO SEKTÖRÜ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 2012 YILI 2013 YILI (%) DEĞĠġĠM ÜLKE Bin Ton Milyon $ Bin Ton Milyon $ Miktar Değer LİBYA IRAK RUSYA FEDERASYONU ANTALYA SERBEST BÖL İSRAİL SURİYE EKVATOR GİNESİ MERSİN SERBEST BÖL BULGARİSTAN GÜRCİSTAN DİĞER MAL GRUBU TOPLAMI Kaynak : TÜİK verileri Tablo 18: SERAMĠK SEKTÖRÜ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 2012 YILI 2013 YILI (%) DEĞĠġĠM ÜLKE Milyon $ Milyon $ Değer ALMANYA İNGİLTERE IRAK İSRAİL AZERBAYCAN A.B.D FRANSA KANADA İTALYA LİBYA DİĞER MAL GRUBU TOPLAMI Kaynak : TÜİK verileri ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

53 Tablo 19: SERAMĠK KAPLAMA MALZEMELERĠ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 2011 YILI 2012 YILI (%) DEĞĠġĠM ÜLKE Milyon $ Milyon $ Değer ALMANYA İSRAİL IRAK İNGİLTERE KANADA AZERBAYCAN A.B.D FRANSA LİBYA GÜRCİSTAN DİĞER MAL GRUBU TOPLAMI Kaynak : TÜİK verileri Tablo 20: SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 2012 YILI 2013 YILI (%) DEĞĠġĠM ÜLKE Bin Ton Milyon $ Bin Ton Milyon $ Miktar Değer ALMANYA İTALYA İNGİLTERE FRANSA IRAK A.B.D RUSYA FEDERASYONU LİBYA İSRAİL AZERBAYCAN DİĞER MAL GRUBU TOPLAMI Kaynak : TÜİK verileri ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

54 Tablo 21: CAM SEKTÖRÜ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 2012 YILI 2013 YILI (%) DEĞĠġĠM ÜLKE Milyon $ Milyon $ Değer ALMANYA İTALYA FRANSA İNGİLTERE IRAK A.B.D BULGARİSTAN RUSYA FEDERASYONU İSRAİL AZERBAYCAN DİĞER MAL GRUBU TOPLAMI Kaynak : TÜİK verileri ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

55 Yılları Çimento Sektörü Ġhracat Eğilimi ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

56 Yılları Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Ġhracat Eğilimi Yılları Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Ġhracat Eğilimi ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

: Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ ve Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU

: Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ ve Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 20 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Saygıdeğer Üyelerimiz, Çimento, cam ve seramik sanayii, Türkiye'nin en köklü sanayi dallarından

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI 2000 yılında 500 milyon $ olan sektör ihracatı 2014 yılında 4,43 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 14 yıllık bu süreçte sektörün ihracatındaki

Detaylı

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL TİCARET ODASI FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Fuarlar Koordinatörlüğü nün yurt içi ve yurt dışına yönelik hizmetleri üç Birim dahilinde gerçekleştirilmektedir. KOORDİNATÖR 1)Yurt İçi Fuarlar Birimi Mine

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004341 24/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 469 Sayın Üyemiz, 1. Gabon, Senegal Ticaret

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN ĠÇĠNDEN DIġ TĠCARET GEÇEN ġehġr: MERSĠN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Amacımız; Odamız üyesi şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 T.C. BAġBAKANLIK DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (UĠB) Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 Konu : Fuar TeĢvikleri Hakkında (Web, E-mail) ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 Ġhracata Yönelik

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 580 22/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 63 Sayın Üyemiz, 1. Macaristan 7. Tarım

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1. Bakanlar Kurulu nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015 contracthotelexpo.com NEDEN COHO? Nitelikli ürünler, güçlü tedarikçiler, yeni işbirlikleri için uluslararası tek platform.

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 )

Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 ) 2010 Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 ) Bauma Fuarı : (19-25 Nisan 2010) Hong Kong Housware Fair Fuarı : (20-23

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

2013 YILI FAALIİYET RAPORU VE 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2013 YILI FAALIİYET RAPORU VE 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 YILI FAALIİYET RAPORU VE 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI 2000 yılında 500 milyon $ olan sektör ihracatı 2013 yılında 4,2 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 13 yıllık bu süreçte sektörün ihracatındaki

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Nisan 2013 1 SERBEST BÖLGELER MEVZUATI VE UYGULAMALARI Hukuk İşleri, Mevzuat Dairesi 2 Sunum Planı Serbest Bölge Teşvikleri

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

IMM KÖLN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

IMM KÖLN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU IMM KÖLN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Görkem ŞAVLUĞ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzman Yardımcısı 13-19 Ocak

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracata Yönelik Devlet Yardımları İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7 2 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1348-20938 Ankara, 15/10/2014 İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğitimleri SİRKÜLER (İ-2014) Sayın Üyemiz, Genel

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ Fuar Desteklerinden Kimler Yararlanabilir Katılımcılar - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite raporu veya uygun faaliyet belgesine sahip şirketler,

Detaylı

KURUL KARARI. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 17/6/2013. Karar No : 2013/4. : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

KURUL KARARI. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 17/6/2013. Karar No : 2013/4. : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 21 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28684 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: KURUL KARARI Tarih : 17/6/2013 Karar No : 2013/4 Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Para-Kredi ve

Detaylı

E-Devlet ve Veri Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği

E-Devlet ve Veri Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği 2 E-Devlet ve Veri Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği TEKNOLOJİ Başkent te BULUŞUYOR 4 2 kamu vizyonu teknoloji geleceği içindekiler 1. Kamu Teknoloji Platformu 2. Organizasyon Hakkında 3. Organizasyon

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 14 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT Mutlu YILMAZ Mustafa SAN Ahmet ÖZKEN Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı