kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar"

Transkript

1 YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİF SANLI MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Atık suların arıtımı için elektrokimyasal sistem içeren çevreci bir Proje Başlığı proses geliştirilmesi Sularda katı maddeler, organik maddeler, patojenler, azot, fosfor, ağır metaller, yağlar ve inorganik maddeler kirliliğe sebep olmaktadır. Bunların ayrılması için pek çok fiziksel, kimyasal, biyolojik prosesle beraber elektrokimyasal prosesler de geliştirilmiştir. Elektrokimyasal sistem içeren böyle bir arıtma prosesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Su kirliliği hakkında bilgi sahibi olmak, elektrokimyasal sistemlerin tanınması, su kirliliğinde bu sistemlerin hangi aşamalarda kullanılabileceğinin anlaşılması ve belirlenen bir kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Literatür araştırması 2. İ.P. Kirlilik türünün belirlenmesi 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi 4. Proses akış diyagramlarının oluşturulması 1. İ.P. 3 hafta 2. İ.P. 3 hafta 3. İ.P. 2 hafta 4. İ.P. 4 hafta Atık Su Arıtım Tesisi Model Maketi oluşturulması Literatür

2 Proje Başlığı Elektrokimyasal sistemlerin alternatif otomobil uygulamalarında kullanılması Günümüzde araçlarda fosil yakıt kullanılması ve geleneksel içten yanmalı motor teknolojisi hem fosil kaynakların tükenmesine hem de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Böylece hem enerji üretici hem de enerji depolayıcı olarak alternatif sistemler olan elektrokimyasal sistemler dikkat çekmektedir. Böyle bir alternatif araç modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. araç uygulamalarında elektrokimyasal sistemlerin öneminin anlaşılması, uygun elektrokimyasal sistemlerin kavranılması ve uygulama şeklinin modellenmesini amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Mevcut araç teknolojilerinin araştırılması 2. İ.P. Elektrokimyasal enerji üreticilerinin incelenmesi 3. İ.P. Elektrokimyasal enerji üreticiler ve depolayıcıların incelenmesi 4. İ.P. Model araç tasarımı yapılması 1. İ.P. 4 hafta 2. İ.P. 2 hafta 3. İ.P. 2 hafta 4. İ.P. 6 hafta Prototip bir alternatif araç modeli geliştirilmesi Literatür, muhtelif malzeme Proje Başlığı Uzaydan dünyaya yüksek verimle güneş enerjisi taşıma sistemi

3 Sonsuz bir enerji kaynağı olan güneş atmosferik engelleme, gün ışığı döngüsü ve hava şartlarından dolayı yeryüzüne azalarak ulaşmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, güneş enerjisi uzaydan antenlerle veya anten+elektrik doğrultularla yeryüzüne taşınmakta ve yüksek verimle elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu amaçla geliştirilen sistemlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Güneş enerjisi hakkında bilgi sahibi olmak, uzaydan enerji taşınması ve enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için gerekli elektronik sistemlerin kavranılması ve bir enerji taşıma konseptinin irdelenerek, model oluşturulması amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Uzay Güneş Gücü (Space Solar Power) sistemlerin araştırılması 2. İ.P. Uygun bir sistemin belirlenmesi ve tanımlanması 3. İ.P. Uzaydan dünyaya enerji taşımak için bir model oluşturulması 1. İ.P. 1 ay 2. İ.P. 1 ay 3. İ.P. 1 ay Uzaydan yeryüzüne güneş enerjisi taşıma sistemi modeli Literatür, çeşitli malzemeler Proje Başlığı Endüstriyel gazların sebep olduğu hava kirliliğine karşı elektrokimyasal proses geliştirilmesi

4 Endüstriyel işlemler sonucunda kirletici ve zehirli/zehirsiz tozlar, organik ve inorganik maddeler, metal dumanları, buğular sisler ve sıvı madde dumanları ortaya çıkmaktadır. Fiziksel ve kimyasal olarak hava arıtımı yapılabildiği gibi, özellikle NO x, SO x ve H 2 S gibi uçucu gazların uzaklaştırılması için geliştirilen elektrokimyasal prosesler mevcuttur. Bu amaçla bir hava arıtım prosesi önerilmesi amaçlanmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan etkenlerin öğrenilmesi, elektrokimyasal sistemlerin kavranılması ve kirlilik giderimi için bir yöntem belirlenmesi amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Hava kirliliğine sebep olan endüstriyel proseslerin incelenmesi 2. İ.P. Hava kirliliği giderimi için elektrokimyasal uygulamaların belirlenmesi 3. İ.P. Uygun yöntemlerin tanımlanması 4. İ.P. Hava kirliliği giderimi için model bir proses geliştirilmesi 1. İ.P. 2 hafta 2. İ.P. 3 hafta 3. İ.P. 3 hafta 4. İ.P. 4 hafta Uçucu Gaz Artıma Sistemine Sahip Endüstriyel Bir Tesis Modeli Geliştirilmesi Literatür Anahtar kelime Uçucu gaz saflaştırma (Flue gas tretament)

5 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. ALİ ALPAN MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Bozuk seslerin analizi Ses telleri ve larengeal yapılarda meydana gelen hasarlar sebebiyle oluşan ses bozuklukların analizi Sesini yanlış kullanmaktan ses tellerini yıpratan kişiler meydana gelen bozuk sesten dolayı kulak boğaz burun uzmanına başvuruyorlar. Doktor bilgisayar ile sesi bir takım analizden geçiriyor. Bu projenin amacı ses analizi algoritmalar geliştirmek. Sayısal sinyal işleme, korelasyon analizi, spektral analiz Dönem 1: Bozuk ses analiz tekniklerinin literatürünü gözden geçirme. Zaman tanım bölgesinde bozuk sesin sinyal gurultu oranını tahmin etme Dönem 2: Frekans tanım bölgesinde sesin bozukluk oranını özetleyecek parametreler hesaplama. Bu parametrelerin doktor tarafından verilen bozukluk derecesi ile korelasyonları hesaplama Konuşma sesinin nasıl üretildiğini öğrenme Ses sinyalinin zaman ve frekans bölgerinde analiz edip ses bozukluk derecesini özetleyen parametreler hesaplama Matlab programını kullanabilme yeteneğini geliştirme J. Benesty, M.M. Sondhi, and Y. Huang (Eds.): Springer handbook of speech processing, Springer-Verlag, 2008

6 Proje Başlığı Cep telefonu konuşmasının ses işlemesi Cep telefonu konuşmasının ses sikiştırması ve dekompresyon işlemelerinin simülasyonu Bu proje lineer öngörme tekniklerini kullanarak ses sinyalinin analiz ve sentez uygulaması hedefleniyor. Telefon haberleşmesi için NATO tarafından kullanılan LPC-10 standardı incelenecektir Sayısal sinyal işleme, lineer öngörme Dönem 1: LPC-10 standartını kullanarak ses kaydının sıkıştırılması Dönem 2: Sıkıştırılmış sesin dekompresyonu Sıkıştırlmış sesin kalitesini incelenmesi Ses sinyalı üretme (source-filter model) tekniklerini anlama Lineer öngörü teorisine giriş Andreas Spanias, Ted Painter, Venkatraman Atti, Audio Signal Processing and Coding, 2007 Proje Başlığı MP3 sıkıştırılmış ses biçiminin simülasyonu Matlab programını kullanarak MP3 ses biçiminin kodlama ve dönüştürmesini simüle etmek.

7 Bu proje Matlabı kullanarak MP3 olarak adlandırılan MPEG1- Layer3 ses formatının kodlama ve dönüştürmesinin genel prensiplerini işlemeyi amaçlıyordur. Sayısal sinyal işleme tekniklerini pratik hayatta nasıl uygulandığını örneklemeyi hedefliyordur. Sayısal sinyal işleme, altbant filtrelemesi ve kodlaması, FFT/İFFT Dönem 1: Alt bant süzgeç bankası içeren kayıpsız MP3 kodlama ve dönüştürmesini sistemini simüle etmek. Orijinal ile kodlanmış ses kayıtlarını kıyaslamak Dönem 2: Alt bant süzgeçleri ayrık Fourier dönüşümünü (FFT/IFFT) kullanarak sağlamak. İki sistemin dönüştürülen ses kayıtlarının kalite ve hesaplama yükünü karşılaştırmak Ses verisi sıkıştırmaya giriş Süzgeçleme tekniklerini uygulayabilme Matlab programını kullanabilme yeteneğini geliştirme Pan, D. (1995). A tutorial on MPEG audio compression, IEEE multimedia magazine, vol. 2, no. 2, pp Brandenburg, K., Popp, H. (2000). An introduction to MPEG layer 3, EBU Technical review, June Proje Başlığı Ses sinyalinin ana frekansını tahmini Yapay ve gerçek ses sinyallerinin ana frekansının tahmini

8 Birçok ses sinyali işleme alanında ana frekansı tahmin etme önemli bir basamaktır. Bu projede zaman ve frekans bölgelerinde sinyal analiz teknikleri kullanarak yapay ve gerçek ses kayıtlarının ana frekansları tahmin edilecek. Sayısal sinyal işleme tekniklerini pratik hayatta nasıl uygulandığını örneklemeyi hedefliyordur. Sayısal sinyal işleme, korelasyon analizi, spektral analiz Dönem 1: Ana frekans tahmin tekniklerinin literatürünü gözden geçirme Zaman tanım bölgesinde teknikleri uygulama Dönem 2: Frekans tanım bölgesinde teknikleri uygulama Değişik teknikleri kıyaslama Konuşma sesinin nasıl üretildiğini öğrenme Ses sinyalinin ana frekansını hesaplama Matlab programını kullanabilme yeteneğini geliştirme W.J. Hess, Pitch and voicing determination of speech with an extension toward music signals, in J. Benesty, M.M. Sondhi, and Y. Huang (Eds.): Springer handbook of speech processing, Springer-Verlag, 2008

9 YRD. DOÇ. DR. MEHMET BURAK GÜLDOĞAN MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Proje Başlığı Ultra-wideband (UWB) sensör sistemi ile hareket yakalama (MoCap) Hareket yakalama (Motion Capture, MoCap) teknolojisi özellikle film ve video oyunlarındaki karakterlerin daha gerçekçi insan hareketlerine sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Hareket yakalama teknolojisinin kullanıldığı en bilinen örnek Avatar filmidir. Bu proje kapsamında, UWB sensör sistemi ile elde edilmiş insan hareketi kayıtlarından dijital bir karakter yaratılması planlanmaktadır. Projenin amacı, UWB sensör sistemi ile insan hareketine yakın hareket edebilen bir dijital karakterin yaratılmasıdır. Ubisense UWB sisteminin çalıştırılması. Kayıt edilen kordinat verisinin çeşitli algoritmalar ile filtrelenmesi. Daha sonra uygun bir yazılımla dijital karakterin oluşturulması. MATLAB bilgisi gereklidir. 2 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir. Avatar

10 Proje Başlığı NI-USRP (National Instrument - Universal Software Radio Peripheral) ile uçak takibi Yolcu uçakları hareket halinde iken ADS-B olarak adlandırılan mesajlar yayınlarlar. Bu mesajlar uçak hakkında çeşitli bilgileri (pozisyon, sefer sayısı, yön,...) içerir. Bu projede, NI-USRP cihazı kullanılarak Ankara üzerinden geçen yolcu uçaklarının tespit ve takibinin yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler daha sonra google map üzerinde görsel hale getirilecektir. Projenin amacı NI-USRP ile uçakların takip edilip rotalarının harita üzerinde gösterilmesidir. temel olarak NI-USRP cihazının NI Labview ile beraber kullanımı gerçekleştirilecektir. Daha sonra elde edilen verilen decode edilip uçak pozisyonları harita üzerinde görselleştirilecektir. 2 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir. Ankara üzerinden geçen uçakların tespiti ve harita bilgisi içeren bir arayüz üzerinde gösterimi. Proje Başlığı NI-USRP (National Instrument - Universal Software Radio Peripheral) ile FM radyo

11 Bu projede, NI-USRP cihazı kullanılarak FM radyo yapılacaktır. İstenilen radyo istasyonu bir arayüzden seçilip bilgisayardan dinlenebilecektir. Projenin amacı NI-USRP ile FM radyo yapılmasıdır. temel olarak NI-USRP cihazının NI Labview ile beraber kullanımı gerçekleştirilecektir. 1 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir TL değerinde FM radyo Proje Başlığı NI-USRP (National Instrument - Universal Software Radio Peripheral) ile model-uçak kontrolü Bu projede, NI-USRP cihazı kullanılarak uzaktan kumanda kullanılmadan bir model-uçak kontrol edilecektir. Uzaktan kumanda ile model-uçak arası sinyalleşmeler decode edildikten sonra benzer yapıda sinyaller USRP ile yaratılarak model-uçağın kontrolü sağlanmış olacaktır.

12 Projenin amacı NI-USRP ile bir model-uçağın kontrol edilmesidir. temel olarak NI-USRP cihazının NI Labview ile beraber kullanımı gerçekleştirilecektir. 2 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir. Başkalarının uçurduğu model-uçakların hacklenerek yere düşürülmesi.

13 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. FARİD RAJABLI MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Düşük Düzey Mikrodizin Verilerinin Analizi Bu proje kapsamında genlerin ekspresyon değerlerini ölçmek için yaygın kullanıma sahip olan mikrodizin araçları çalışılacaktır. Bu araçlar ile hasta ve kontrol gruplarının istatistiksel anlamlılığını ve kat değişimini ölçebilmek için gerekli ön işleme algoritmaları uygulanacaktır. Literatürde yaygın kullanıma sahip en yaygın 3 algoritma araştırılıp farkları ortaya konacak ve tümü R platformunda mevcut paketleri ile beraber kullanılarak hasta kontrol çalışmalarındaki tüm aşamaları kat değişim aşamasına kadar tek bir paket haline getirilecektir. Hasta kontrol çalışmalarında kullanılan mikrodizin araçları ile elde edilen verilerin düşük düzey analizinin yapılması Projenin amacı mikrodizin çalışması yapan genetik tabanlı araştırmacılara kolaylık sağlamak Üç ayrı ön işleme algoritması sonuçları ne kadar etkiliyor? yöntemler Affymetrix mikrodizin araçları üzerinde uygulanacak şekilde geliştirilecektir. Burda yaygın kullanılan üç ön işleme algoritması saptanacak ve R platformunda mevcut paketlerinden yararlanılarak uygulanacaktır. Uygulamada GEO veri tabanında yer alan Affymetrix mikrodizinlerin.cel dosyalarından yararlanılacaktır. Proje bir dönemlik bir projedir. İlk önce mikrodizinler ve çalışma prensipleri öğrenilecek. Daha sonra ön işleme algoritmaları araştırılıp en yaygın üç algoritma tespiti yapılacak ve çalışma prensipleri öğrenilecek. En son aşamada R platformunda mevcut ön işleme algoritmalarının

14 uygulaması yapılıp farkları saptanacaktır. Affymetrix mikrodizinlerin düşük veri analizini yapabilen bir yazılım. Proje Başlığı Yüksek Düzey Mikrodizin Verilerinin Analizi Bu proje kapsamında genlerin ekspresyon değerlerini ölçmek için yaygın kullanıma sahip olan mikrodizin araçları çalışılacaktır. Bu araçlar ile hasta ve kontrol gruplarının istatistiksel anlamlılığı ve kat değişimi ölçülecektir. Burada hipotez testi kapsamında üç ayrı test ile genlerin farklı regüle olup olmadığı saptanacaktır. Elde edilen sonuçlar supervised ve unsupervised olmak üzere iki farklı kümeleme metodu ile kümelenecektir. Elde edilen farklı sonuçlar rapor edilip üzerine tartışılacaktır. Hasta kontrol çalışmalarında kullanılan mikrodizin araçları ile elde edilen verilerin yüksek düzey analizinin yapılması Projenin amacı mikrodizin çalışması ile saptanan anlamlı genlerin farklı istatistiksel testler ve kümeleme metotları ile ne kadar farklı olduğunu araştırmak Üç ayrı istatistiksel test ve iki ayrı kümeleme metodu anlamlı gen listelerini ne kadar etkiliyor? yöntemler Affymetrix mikrodizin araçları üzerinde uygulanacak şekilde geliştirilecektir. Burda yaygın kullanılan üç istatistiksel test ve iki ayrı kümeleme metodu saptanacak ve R

15 platformunda mevcut paketlerinden yararlanılarak uygulanacaktır. Uygulamada GEO veri tabanında yer alan Affymetrix mikrodizinlerin.cel dosyalarından yararlanılacaktır. Proje bir dönemlik bir projedir. İlk önce mikrodizinler ve çalışma prensipleri öğrenilecek. Daha sonra hipotez testleri ve kümeleme metotları çalışılacak. En son aşamada R platformunda mevcut hipotez testleri ve kümeleme metotlarından yararlanılarak anlamlı gen listeleri yorumlanacaktır. Affymetrix mikrodizinlerin yüksek veri analizlerinde yaygın kullanılan yöntemlerini karşılaştırmalı yorumlayan bir rapor. Proje Başlığı Yolak Analizi Genetik çalışmalardan elde edilen gen listleri yolak analiz algoritmaları ile yorumlanmaktadır. Birçok yolak analizi yapabilen algoritma mevcuttur, bunlardan bir tanesi de çok yaygın kullanıma sahip DAVID dir. DAVID gen listelerini analiz ederek anlamlı terimleri ortaya koymaktadır. Bu çalışmada DAVID in sonuçlarından yaralanılarak gen listesi içinde en anlamlı genlerin saptaması yapılacaktır. Elde edilen gen listesinin yolak analizi yapılarak en anlamlı genleri saptama Projenin amacı genetik çalışmalar ile elde edilen büyük gen listelerinden yolak analizinden yararlanarak en anlamlılarını saptamak Yolak analizi ile hesaplanan terimlerin içerdiği genlerden yararlanarak elimizdeki gen listesinden veri madenciliği ile en anlamlı genler saptanabilir mi? yolak analizi olarak DAVID algoritması kullanılacaktır. Burada Fisher exact test ile istatistiksel anlamlı terimlerin tespiti

16 yapılacaktır. Elde edilen terimlerden veri madenciliği ile ilk gen listesinde yer alan en anlamlı genler hesaplanacaktır. Proje bir dönemlik bir projedir. İlk önce yolak analizi ve çalışma prensipleri öğrenilecek. Daha sonra Fiher exact test ve GO terimleri çalışılacak. En son veri madencilği algoritmalarından yararlanılarak en anlamlı genler saptanacaktır. İlkin genetik çalışmaları ile elde edilen büyük gen listelerinin DAVID yolak analizi ile rafine edilmesi

17 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL GÜNLÜ MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Aktif Güç Filtresi (APF) Tasarımı Doğrusal olmayan yükler şebekeden çektiği akımda oluşan harmonikler hem güç kalitesini bozmakta, hem de verimsizliğe neden olmaktadır. Günümüzde artan elektronik cihazların büyük bir kısmı şebekeden yüksek harmonikli akım çektiğinden, güç faktörünün iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aktif güç filtreleri (APF) şebeke ile yük arasına paralel veya seri girerek, yükün akımını sinüse benzetmeye çalışmaktadır. Böylece şebekeden çekilen akımın kalitesi yükseltilmektedir. Proje kapsamında paralel APF simulasyon ve tasarımı yapılacaktır. Simulasyon için Matlab simulink ortamı kullanılacak, sonrasında devre haline getirilerek TI DSP ile kontrol edilecektir. Gömülü yazılım (C++) Matlab-Simulink modelleme 3 ay:matlab Simulink APF algoritma geliştirme 6 ay: devrenin şematik ve PCB tasarımı, üretimi, testleri verimin arttırılması için devrenin iyileştirilmesi Geliştirilen doğrusal olmayan yük, gerçek devre ve düşük voltajlı (<42) şebeke ile test edilecektir.

18 Proje Başlığı Batarya yönetim sistemi (BMS) geliştirilmesi 1 (Simulasyon) Eletktrikli araçların gelecekte kullanımının artacağı öngörülmektedir. Bu araçların en önemli problemi sınırlı enerjiye sahip bataryalardır. Bataryadaki enerjinin verimli kullanılması önemlidir. Bu noktada batarya yönetim sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır. Batarya paketleri bir çok bataryanın seri bağlanmasından oluşur. Herbir bataryanın farklı karekteristiği vardır. Bu nedenle bataryaların dengeli (balanced) şarj olması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden aktif balans yönteminin verimi arttırlacaktır. Orcad Spice modeling Matlab-Simulink modelleme 5 ay: Orcad devre simulasyonu 3 ay:matlab Simulink BMS algoritma geliştirme Bataryaların verimli şarj edilmesi, enerjisinin verimli kullanılması için yeni model geliştirilecektir. Proje Başlığı Batarya yönetim sistemi (BMS) geliştirilmesi II (Devre)

19 Eletktrikli araçların gelecekte kullanımının artacağı öngörülmektedir. Bu araçların en önemli problemi sınırlı enerjiye sahip bataryalardır. Bataryadaki enerjinin verimli kullanılması önemlidir. Bu noktada batarya yönetim sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır. Batarya paketleri bir çok bataryanın seri bağlanmasından oluşur. Herbir bataryanın farklı karekteristiği vardır. Bu nedenle bataryaların dengeli (balanced) şarj olması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden aktif balans yönteminin verimi arttırlacaktır. Gömülü yazılım (C++) Orcad Spice modeling 2 ay: Orcad devre simulasyonu 6 ay: devrenin şematik ve PCB tasarımı, üretimi, testleri verimin arttırılması için devrenin iyileştirilmesi Bataryaların verimli şarj edilmesi, enerjisinin verimli kullanılması için yeni devre geliştirilecektir. Proje Başlığı Internet of Things - IoT ve Bulut bilişim tabanlı veri toplama cihazı tasarımı

20 1990 lı yıllarda atılan bir fikir tüm cihazların internete bağlanmasını önermektedir. Önümüzdeki yıllarda bu düşüncenin daha geniş alanlarda uygulamaya geçeceği düşünülmektedir. Son yıllarda IoT, bulut bilişim ile birlikte uygulama alanına kavuşmuştur. Proje kapsamında IoT ve bulut bilişim teknolojilerini kullanarak data toplama kartından gelen verileri internete aktaran, uzak noktalardan bu verilerin izlenmesini sağlayan cihazın hem donanım hem yazılımı gelitirilecektir. Gömülü yazılım (C++) Java script Android 1 ay: IoT, bulut bilişim 2 ay: Android uygulama geliştirme 2 ay: Java script uygulamasi geliştirme 2 ay:mikrocontroller uzerinde deneme yazılım geliştirme Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını etkileyecek teknolojiler için basit bir uygulama geliştirilecek, altyapı oluşturulacaktır.

21 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM YILMAZ MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Nanosaniye atımlı sabit akım kaynağı tasarımı ve üretimi LED tabanlı ışık kaynaklarının karakterizasyonu ve uyarıcı kaynak olarak kullanılmalarında atımlı sabit akım kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede birkaç nanosaniyemikrosaniye atım genişliği mertebelerinde, ma aralığında ve 1Hz-100 MHz frekans aralığında sabit akım kaynağı tasarlanması ve üretimi hedeflenmiştir. Bu sabit akım kaynağı ve uygun bir CCD detektör kullanılarak zaman çözünürlüklü LED karakterizasyonu ve bazı ışımalar için yaşam ömür ölçümleri yapılabilir. Uyarma ışık kaynakları olarak lazerlerin yerine kullanılabilecek LED lerin zaman çözünürlüklü ölçümlerde kullanılabilmesi için atımlı şekilde sürülmeleri gerekmektedir. Bu amaçla ns mertebelerinde LED sürebilecek sabit akım kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle UV LED lerin bu şekilde uyarıcı kaynak olarak kullanılmaları mobil spektroskopik uygulamalarda büyük avantajlar sağlamaktadır. 10 ns atım genişliğine sahip yükselme ve düşme (rising and fall time) zamanı 500 ps den küçük olmalıdır. Bir LED e ma sabit akım sürebilen sabit akım kaynağının tasarlanması ve prototipinin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu akım kaynağıyla sürülen LED lerin zaman çözünürlüklü elektroışıma spektrumları ölçülerek ışıma dinamikleri ölçülebilir. Öncelikle belirlenen hedeflere uygun bir devre tasarımı ORCAD kullnılarak yapılacaktır. Tasarım yapılacak, Hesaplamalar ve Simulasyon yapılacak, prototip üretimi yapılacaktır. Bu prototipin testleri Osciloscope yardımıyla yapılır. Bu prototip ile sürülen LED in karakterizasyonu yapılacak spektrometre ile

22 ölçülür. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-31 Aralık 2014: Literatür taraması yapılıp review hazırlanacak ve tasarım çalışmaları ve simulasyonlar yapılacaktır. 1 Ocak-31 Mart 2015: Prototip üretimi gerçekleştirilecektir. 1 Nisan-30 Mayıs 2015: Prototipin testleri yapılacaktır. Ns atımlı sabit akım kaynağı prototipi üretilecek ve bir LED uygulaması gösterilecektir. 1. tical%20led%20pulse%20generator.pdf 2. nce-spectroscopy/lifetime/tcspccomponents/nanoled/nanoled-618/ 3. 0&gclid=CLqbhYuZ48ACFYzHtAodRkAA8Q. Proje Başlığı Mikro fotoışıma ve elektro ışıma deney düzeneğinin kurulması ve veri otomasyonu Mikro ve nano LED lerin ve aygıt yapılarının fotoışıma ve elektro ışıma karakterizasyonlarının yapılması aygıt kalitesi açısından oldukça önemlidir. Yapılacak karakterizasyon için mikroskop yardımıyla uyaran ışık kaynağı, elektro ışıma için akım kaynağı, görüntü için kamera ve çıkan ışığın toplanması ve bir spektrometre yardımıyla veriler kaydedilecektir. Düzenekteki kaynaklar, ölçümlerin otomasyonu yapılarak deney tasarımı, ölçüm verimliliği ve veri işlenmesinin daha verimli şekilde yapılması mümkün olacaktır. Bir mikroskop tasarlanarak kamera ve uygun problar yardımıyla fotoışıma ve elektro ışıma deney düzeneklerinin kurulacak, ölçümlerin ve veri işlenmesinin otomasyonu yapılacaktır. İstenen mikro alan ışık kaynağı ile uyarılıp aynı bölgeden ışıma toplanıp aygıt yapılarının karakterizasyonu mümkün olacaktır. Ayrıca mikro veya nano LED çipdeki aygıtların elektro ışıma

23 karakterizasyonu bu düzenekle mümkün olacaktır. Elde edilecek fotoışıma ve elektro ışıma spektrumların labview, matlab veya başka bir program kullanılarak işlenecek ve veri analizleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu projede hem donanım hem de yazılım olarak iki türlü tasarım yapılacaktır. Tasarlanacak mikro fotoışıma için uygun bir kamera, ışık kaynağı ve optikler kullanılacaktır. Elektro ışıma düzeneği için probların ve örnek tutucunun tasarımı yapılacaktır. Akım kaynağı ve ışık kaynağı labview de oluşturulan arayüzden kontrol edilecektir. Ölçümlerin otomasyonu yapılacak ve veriler spektrometre yardımıyla bilgisayara kaydedilecektir. Bunun için hazır yazılımın yanısıra matlab, labview ve başka yazılımlarda hem kontrol hem de veri işleme otomasyonu hazırlanacaktır. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-30 Kasım 2014: Mikro-fotoışıma ve elektro-ışıma düzenek tasarımı ve kurulumu. 1 Aralık-31 Mart 2015: Otomasyon için yazılım 1 Nisan-30 Mayıs 2015: Deneme ölçümlerinin yapılması ve otomasyonun iyileştirilmesi. Mikro fotoışıma ve elektro ışıma deney düzenekleri hazırlanmış olacak ve otomatik olarak bilgisayardan kontrol edilip ölçümler yapılacaktır. Ayrıca veriler otomatik olarak işlenip grafikler halinde sunulacaktır /nanophotonics/lab Proje Başlığı Elektrik ve su ısınması Güneşten, Akıllı ev (LED li Aydınlatma ve dahası)

24 Bir evin aydınlatma ihtiyaçlarını LED kullanarak giderip güneş enerjisi kullanarak üretilen elektrik ve su ısıtma yoluyla optimizasyon yaparak Ankara şartlarında yenilenebilir enerji ve tasarruflu LED kullanılmasının fizibilite çalışmasının yapılması. Akıllı evin elektrik ihtiyacı ve ısınma ihtiyacının güneş enerjisinden yararlanılarak sağlanması ve aydınlatmasının LED kullanarak yapılmasıyla bir yıl içerisindeki güneş enerji kullanımının fizibilitesinin ve optimizasyonunun yapılması. Güneş panellerinin daha verimli olmasıyla ve daha hesaplı hale gelmesiyle dört mevsim güneş alan Ankara civarı için veriler kullanılarak bir evin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarının belirlenip güneş enerjisiyle giderilmesinin hem fiziksel olarak hem de maliyet açısından çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Bir evin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçları hesaplanarak, mevcut güneş panelleriyle elektrik üretme ve enerjiyi depolama imkanları kullanılarak optimizasyon yapıp gereken yazılımlar kullanılarak akıllı ev simülasyonu yapılabilir. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-30 Kasım 2014: Akıllı evin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarının belirlenmesi. 1 Aralık-31 Ocak 2015: Güneş panelleri ve enerji depolama sistemleriyle bu ihtiyacın karşılanması hesapları ve simülasyonu. 1 Şubat-30 Mayıs 2015: Akıllı ev için maliyet hesaplarının da yapıldığı bir modelin ve bir programın hazırlanması. Akıllı evlerin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilecek güneş enerji çözümünü bir program yardımıyla net olarak müşterilere sunulabilecektir. 1. uilding_america/smart_home_electric_energy.pdf 2.

25 Proje Başlığı UV LED kullanarak hava, su ve ortam temizliği UV LED lerin DNA yı parçalayarak zararlı bakterilerin ölümüne sebep oldukları bilinmektedir. Havalandırmaların filtrelerinin kirliliği göz önüne alındığında bu bölgelerde UV LED ile temizlik yapılması kapalı mekanlardaki hava kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca biyomedikal uygulamalar için UV LED sterilizasyonu kimyasaldan uzak tercih edilen bir temizleme yöntemi olabilir. UV ışığın DNA yı parçaladığı uzun süredir bilinmektedir. Bu yolla zararlı bakterilerden kurtulmak mümkündür. Günümüzde verimli UV LED ler sayesinde istenen temizliği hem daha etkin hem daha uygun maliyetle gerçekleştirilebilir. Bunun için uygun bakteriler seçilip bakteri kültürleri belli şartlarda UV LED lere maruz bırakılarak hangi şartlarda ne kadar etkin temizlik gerçekleştirileceği optimize edilebilir. Bu projede e-coli bakterisi üzerinde çalışmalar planlanmaktadır. Seçilen uygun dalga boyundaki LED ler temin edilip bu bakterinin DNA sını optimum şekilde parçalayan yöntem geliştirilecektir. Hedef zararlı bakterinin DNA sını parçalayan uygun dalga boyundaki LED ler temin edilip ve uygun şartlarda çalıştırılıp, sürekli veya atımlı şekilde uyarılarak, belirli şartlarda üretilen bakteri kültürlerinin durumları incelenecektir. Parçalanmış bakteri yüzdeleri hesaplanarak bu işlemin verimi optimize edilecektir. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-30 Kasım 2014: Hedef baketerinin ve UV LEd lerin seçimi ve deneylerin tasarlanması 1 Aralık-31 Mart 2015: Deney düzeneklerini kurulup ölçümlerin yapılması 1 Nisan-30 Mayıs 2015: ların optimize edilip tutarlı şekilde sunulması ve farklı saha uygulamalarının yapılması.

26 Zararlı bakterilerin UV LED ler kullanarak yok edilmesiyle çevre, hava ve su temizliği yapılabilen bir yöntem geliştirilmiş olacaktır ntent/lumex_67/pdf/lumex_uv_leds_technotes.pdf?r edirected=1

27 Proje Başlığı PROF. DR. İSMAİL AVCIBAŞ MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Tahribatsız muayene Bir nesnenin istenen özelliklere sahip olup olmadığının anlaşılması muayene gerektirir. Bu muayenenin olabildiğince nesneye zarar vermemesi önemlidir. Bu proje de sinyal işleme ve örüntü tanıma yöntemleri kullanılarak seçilen nesne kalitesine göre sınıflandırılacaktır. Belirlenen gereksinimlere göre tahribatsız muayene sistemini alt bileşenlerine ayırma, problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisini geliştirme. Sinyal işleme yöntemleri Örüntü işleme araçları Birinci Dönem 1. Nesnenin seçilmesi 2. Ses işlemenin temelleri ve MATLAB kullanımı 3. Nesneden sinyal toplanması İkinci Dönem 4. Sinyal analizi 5. Sınıflandırma Proje sonunda tasarlanan sistem verilen nesneyi kalitesine göre sınıflandırır. Biosignal and Biomedical Image Processing MATLA Based Applications, JOHN L. SEMMLO

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımının basit

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL Vize %30 Dersin Koşulları Final %60 Ödev %10 Dersin Konuları Mekatronik Sistemler Birimler ve Ölçme

Detaylı

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 Genel kurallar: 1. Dönem projeleri aşağıda verilen konulardan seçilecektir. Bu konular dışında proje önermek

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

oarikan@yildiz.edu.tr

oarikan@yildiz.edu.tr BİTİRME Sİ ÖNERİ FORMU ADI HARMONİKLİ SİSTEMLERDE GÜÇ KOMPANZASYONU TASARIMI ÖZETİ Projede harmoniklerin bulunduğu sistemde güç faktörünün düzeltilmesi irdelenerek, kompanzasyonu ve filtrelemeyi sağlayan

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

Çalışma Adı : Uzaktan programlanabilir kayan yazı sistemi

Çalışma Adı : Uzaktan programlanabilir kayan yazı sistemi Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Çalışma Adı : Lego robot uygulaması Bölümümüzde mevcut lego robotlardan biri üzerinde muhtelif senaryoları gerçeklemek Genel programlama ve el becerisi gerektirir Lego

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2

Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2 Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2 Bilgi Sistemi Bir amacı yerine getirmek için birbirleri ile eş güdümlü olarak çalışan elemanlar ve alt elemanlardan oluşan ve bu amaç için (bilgi) toplayan, işleyen, saklayan

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014 Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri Ağustos 2014 TESİSLER Ar-Ge Laboratuarları ve Üretim Tesisleri Elektromekanik Atölyeler RF ve Elektronik Labarutarları Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

Detaylı

TASARIM PROJE KONULARI DOÇ.DR. SEZAİ TAŞKIN. HAYAL ET-PLANLA-TASARLA-HESAPLA-GERÇEKLEŞTİR

TASARIM PROJE KONULARI DOÇ.DR. SEZAİ TAŞKIN. HAYAL ET-PLANLA-TASARLA-HESAPLA-GERÇEKLEŞTİR 2016-2017 TASARIM PROJE KONULARI DOÇ.DR. SEZAİ TAŞKIN sezai.taskin@cbu.edu.tr HAYAL ET-PLANLA-TASARLA-HESAPLA-GERÇEKLEŞTİR Not: Öğrencilerin önereceği konular da tartışılarak proje olarak teklif edilebilecektir.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI Kuruluş Amacı Celal Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR Hazırlayan ve Sunan: ELEKTRİK_55 SUNUM AKIŞI: PWM (DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU) NEDİR? Çalışma Oranı PWM in Elde Edilmesi Temelleri PWM in Kullanım Alanları AC

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ)

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 1. Ses temelli malzeme tanıma Malzemelerin çarpma etkisi ile çıkarttıkları seslerin mikrofon ile bir PC ye alınması ve işaretten

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ LABVIEW PROGRAMLAMA DİLİ VE DAQ KARTI UYGULAMASI Hazırlayan Arş. Gör. Vedat YEĞİN 1. AMAÇ Bir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA Güç Sistemleri Planlaması için Elektrik Şebekelerinin Coğrafi Haritalar Üzerinde Görselleştirilmesi Simulation of Electrical Networks on Geographic Maps for Power System Planning Mehmet DEMİRCİOĞLU Araştırmacı

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için) HAZIRLIK PROGRAMI COME 27 İleri Nesneye Yönelik Programlama 5 COME 21 Veri Yapıları ve Algoritmalar COME 22 COME 1 COME 1 COME 411

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır.

Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır. TOK 2014 OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT Sayın Yetkili, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi nin kararıyla Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi 2014 (TOK 2014), Kocaeli

Detaylı

TANSİYON HASTALARINA YÖNELİK MOBİL UYGULAMA. Hande Başak YILMAZ. Danışman : Prof.Dr. Ömer Nezih GEREK

TANSİYON HASTALARINA YÖNELİK MOBİL UYGULAMA. Hande Başak YILMAZ. Danışman : Prof.Dr. Ömer Nezih GEREK TANSİYON HASTALARINA YÖNELİK MOBİL UYGULAMA Hande Başak YILMAZ Danışman : Prof.Dr. Ömer Nezih GEREK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sağlık problemleri, tüm zamanların en önemli sorunlarındandır. Günümüzde

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program)

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) HAZIRLIK PROGRAMI COME 27 İleri Nesneye Yönelik Programlama 2+2 3 5 COME 218 Veri Yapıları ve Algoritmalar 2+2 3 6 COME 226

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

Deniz ERSOY Elektrik Yük. Müh.

Deniz ERSOY Elektrik Yük. Müh. Deniz ERSOY Elektrik Yük. Müh. AMACIMIZ Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesis edilmesi ve enerji üretimi pek çok araştırmaya konu olmuştur. Fosil yakıtların giderek artan maliyeti ve giderek tükeniyor

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ Ek 2 ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI PROBLEM TANIMI KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ 1. Giriş Türk kömür rezervlerinden metanol üretimi Kömürden metanol üretimi,

Detaylı

BİTİRME PROJESİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

BİTİRME PROJESİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE TARİH: 21.01.2008 Pazartesi M0310546 Doğan AYDIN M0310558 Mahir YAŞAR M0410068 Fatich AMET M0210062 Renat BUTS M0310555 Barış KOÇ M0210551 Berat Güvenç GENÇ M0310006 O. Gökay DEMİR Uzaktan denetimli işçi

Detaylı

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri Danışman Öğretim Üyesi: Kasım Sinan YILDIRIM 1) Tez Başlığı: Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Hareketli

Detaylı

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR 3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR Endüstride çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürekli izlenmesi ve arızalarının en aza indirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu www.torukcars.com İçerik Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 1 Ajanda Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 2 Petrol ve otomotivdeki

Detaylı

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü Ürün Geliştirme Oğuz ALTAY Satış Direktörü 3 Boyutlu Teknolojiler Mühendislik ve Simülasyon 20 Yılı aşkın tecrübe Yurtiçi ve yurtdışında 4 ofis Teknoloji uygulama merkezleri 50 nin üzerinde Personel ISO

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması

Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İZMİR Sunum Planı - Giriş - Benzer

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

BAÇ MÜHENDİSLİK. www.bac.com.tr HIDROLIK STEWART PLATFORMU. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

BAÇ MÜHENDİSLİK. www.bac.com.tr HIDROLIK STEWART PLATFORMU. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit HIDROLIK STEWART PLATFORMU Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Makina ve Otomasyon Sanayi Ltd. Şti. İTÜ Ayazağa Kampüsü KOSGEB A Blok No: 26 Sarıyer İstanbul TURKEY 34398 Tel. +90 212

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

İşaret İşleme ve Haberleşmenin Temelleri. Yrd. Doç. Dr. Ender M. Ekşioğlu eksioglue@itu.edu.tr http://www2.itu.edu.tr/~eksioglue

İşaret İşleme ve Haberleşmenin Temelleri. Yrd. Doç. Dr. Ender M. Ekşioğlu eksioglue@itu.edu.tr http://www2.itu.edu.tr/~eksioglue İşaret İşleme ve Haberleşmenin Temelleri Yrd. Doç. Dr. Ender M. Ekşioğlu eksioglue@itu.edu.tr http://www2.itu.edu.tr/~eksioglue İşaretler: Bilgi taşıyan işlevler Sistemler: İşaretleri işleyerek yeni işaretler

Detaylı

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 61 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ * Bu bölümde geçen kısaltmaların açılımları şöyledir; Mühendislik Geliştirme Eğitimleri: MÜ-GE Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi: MİSEM

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör GS3055-I Genel Bakış GS3055-I: 1. GSM universal kablosuz alarm haberleştiricisi yedeklemede birincil rol oynar. 2. Bir GSM network cihazı; alarm kontrol

Detaylı

Prof. Dr. Fuat ANDAY

Prof. Dr. Fuat ANDAY 0-0 Güz Yarıyılı ELK 48 Mezuniyet Projesi I Dersi Konuları Prof. Dr. Fuat ANDAY İşaret-akış diyagramlarından yararlanarak işlemsel kuvvetlendiricili Öğrenci sayısı: devrelerin analizi ve sentezi. İşlemsel

Detaylı

DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON

DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON 1. Amaç Sayısal Modülasyonlu sistemleri tanımak ve sistemlerin nasıl çalıştığını deney ortamında görmektir. Bu Deneyde Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK),

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

: ODTÜ Kent Konukevi - 1 Daire:101/5 ODTÜ Kampüsü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1. 06800 Çankaya-Ankara, Türkiye

: ODTÜ Kent Konukevi - 1 Daire:101/5 ODTÜ Kampüsü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1. 06800 Çankaya-Ankara, Türkiye GENEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Hasan İhsan TURHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir / 18.09.1987 Askerlik Durumu : Yapıldı/Muaf Ehliyet : B Sınıfı Uyruğu : TC Medeni Hali : Bekar Adres : ODTÜ Kent Konukevi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Scada Sistemleri Ders No : 0690220133 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Asenkron Motor Analizi

Asenkron Motor Analizi Temsili Resim Giriş Asenkron motorlar, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir endüstride geniş bir yelpazede kulla- Alperen ÜŞÜDÜM nılmaktadır. Elektrik Müh. Son yıllarda, FİGES A.Ş. kontrol teknolojilerinin

Detaylı