kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar"

Transkript

1 YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİF SANLI MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Atık suların arıtımı için elektrokimyasal sistem içeren çevreci bir Proje Başlığı proses geliştirilmesi Sularda katı maddeler, organik maddeler, patojenler, azot, fosfor, ağır metaller, yağlar ve inorganik maddeler kirliliğe sebep olmaktadır. Bunların ayrılması için pek çok fiziksel, kimyasal, biyolojik prosesle beraber elektrokimyasal prosesler de geliştirilmiştir. Elektrokimyasal sistem içeren böyle bir arıtma prosesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Su kirliliği hakkında bilgi sahibi olmak, elektrokimyasal sistemlerin tanınması, su kirliliğinde bu sistemlerin hangi aşamalarda kullanılabileceğinin anlaşılması ve belirlenen bir kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Literatür araştırması 2. İ.P. Kirlilik türünün belirlenmesi 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi 4. Proses akış diyagramlarının oluşturulması 1. İ.P. 3 hafta 2. İ.P. 3 hafta 3. İ.P. 2 hafta 4. İ.P. 4 hafta Atık Su Arıtım Tesisi Model Maketi oluşturulması Literatür

2 Proje Başlığı Elektrokimyasal sistemlerin alternatif otomobil uygulamalarında kullanılması Günümüzde araçlarda fosil yakıt kullanılması ve geleneksel içten yanmalı motor teknolojisi hem fosil kaynakların tükenmesine hem de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Böylece hem enerji üretici hem de enerji depolayıcı olarak alternatif sistemler olan elektrokimyasal sistemler dikkat çekmektedir. Böyle bir alternatif araç modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. araç uygulamalarında elektrokimyasal sistemlerin öneminin anlaşılması, uygun elektrokimyasal sistemlerin kavranılması ve uygulama şeklinin modellenmesini amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Mevcut araç teknolojilerinin araştırılması 2. İ.P. Elektrokimyasal enerji üreticilerinin incelenmesi 3. İ.P. Elektrokimyasal enerji üreticiler ve depolayıcıların incelenmesi 4. İ.P. Model araç tasarımı yapılması 1. İ.P. 4 hafta 2. İ.P. 2 hafta 3. İ.P. 2 hafta 4. İ.P. 6 hafta Prototip bir alternatif araç modeli geliştirilmesi Literatür, muhtelif malzeme Proje Başlığı Uzaydan dünyaya yüksek verimle güneş enerjisi taşıma sistemi

3 Sonsuz bir enerji kaynağı olan güneş atmosferik engelleme, gün ışığı döngüsü ve hava şartlarından dolayı yeryüzüne azalarak ulaşmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, güneş enerjisi uzaydan antenlerle veya anten+elektrik doğrultularla yeryüzüne taşınmakta ve yüksek verimle elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu amaçla geliştirilen sistemlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Güneş enerjisi hakkında bilgi sahibi olmak, uzaydan enerji taşınması ve enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için gerekli elektronik sistemlerin kavranılması ve bir enerji taşıma konseptinin irdelenerek, model oluşturulması amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Uzay Güneş Gücü (Space Solar Power) sistemlerin araştırılması 2. İ.P. Uygun bir sistemin belirlenmesi ve tanımlanması 3. İ.P. Uzaydan dünyaya enerji taşımak için bir model oluşturulması 1. İ.P. 1 ay 2. İ.P. 1 ay 3. İ.P. 1 ay Uzaydan yeryüzüne güneş enerjisi taşıma sistemi modeli Literatür, çeşitli malzemeler Proje Başlığı Endüstriyel gazların sebep olduğu hava kirliliğine karşı elektrokimyasal proses geliştirilmesi

4 Endüstriyel işlemler sonucunda kirletici ve zehirli/zehirsiz tozlar, organik ve inorganik maddeler, metal dumanları, buğular sisler ve sıvı madde dumanları ortaya çıkmaktadır. Fiziksel ve kimyasal olarak hava arıtımı yapılabildiği gibi, özellikle NO x, SO x ve H 2 S gibi uçucu gazların uzaklaştırılması için geliştirilen elektrokimyasal prosesler mevcuttur. Bu amaçla bir hava arıtım prosesi önerilmesi amaçlanmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan etkenlerin öğrenilmesi, elektrokimyasal sistemlerin kavranılması ve kirlilik giderimi için bir yöntem belirlenmesi amaçlanmaktadır. 1. İ.P. Hava kirliliğine sebep olan endüstriyel proseslerin incelenmesi 2. İ.P. Hava kirliliği giderimi için elektrokimyasal uygulamaların belirlenmesi 3. İ.P. Uygun yöntemlerin tanımlanması 4. İ.P. Hava kirliliği giderimi için model bir proses geliştirilmesi 1. İ.P. 2 hafta 2. İ.P. 3 hafta 3. İ.P. 3 hafta 4. İ.P. 4 hafta Uçucu Gaz Artıma Sistemine Sahip Endüstriyel Bir Tesis Modeli Geliştirilmesi Literatür Anahtar kelime Uçucu gaz saflaştırma (Flue gas tretament)

5 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. ALİ ALPAN MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Bozuk seslerin analizi Ses telleri ve larengeal yapılarda meydana gelen hasarlar sebebiyle oluşan ses bozuklukların analizi Sesini yanlış kullanmaktan ses tellerini yıpratan kişiler meydana gelen bozuk sesten dolayı kulak boğaz burun uzmanına başvuruyorlar. Doktor bilgisayar ile sesi bir takım analizden geçiriyor. Bu projenin amacı ses analizi algoritmalar geliştirmek. Sayısal sinyal işleme, korelasyon analizi, spektral analiz Dönem 1: Bozuk ses analiz tekniklerinin literatürünü gözden geçirme. Zaman tanım bölgesinde bozuk sesin sinyal gurultu oranını tahmin etme Dönem 2: Frekans tanım bölgesinde sesin bozukluk oranını özetleyecek parametreler hesaplama. Bu parametrelerin doktor tarafından verilen bozukluk derecesi ile korelasyonları hesaplama Konuşma sesinin nasıl üretildiğini öğrenme Ses sinyalinin zaman ve frekans bölgerinde analiz edip ses bozukluk derecesini özetleyen parametreler hesaplama Matlab programını kullanabilme yeteneğini geliştirme J. Benesty, M.M. Sondhi, and Y. Huang (Eds.): Springer handbook of speech processing, Springer-Verlag, 2008

6 Proje Başlığı Cep telefonu konuşmasının ses işlemesi Cep telefonu konuşmasının ses sikiştırması ve dekompresyon işlemelerinin simülasyonu Bu proje lineer öngörme tekniklerini kullanarak ses sinyalinin analiz ve sentez uygulaması hedefleniyor. Telefon haberleşmesi için NATO tarafından kullanılan LPC-10 standardı incelenecektir Sayısal sinyal işleme, lineer öngörme Dönem 1: LPC-10 standartını kullanarak ses kaydının sıkıştırılması Dönem 2: Sıkıştırılmış sesin dekompresyonu Sıkıştırlmış sesin kalitesini incelenmesi Ses sinyalı üretme (source-filter model) tekniklerini anlama Lineer öngörü teorisine giriş Andreas Spanias, Ted Painter, Venkatraman Atti, Audio Signal Processing and Coding, 2007 Proje Başlığı MP3 sıkıştırılmış ses biçiminin simülasyonu Matlab programını kullanarak MP3 ses biçiminin kodlama ve dönüştürmesini simüle etmek.

7 Bu proje Matlabı kullanarak MP3 olarak adlandırılan MPEG1- Layer3 ses formatının kodlama ve dönüştürmesinin genel prensiplerini işlemeyi amaçlıyordur. Sayısal sinyal işleme tekniklerini pratik hayatta nasıl uygulandığını örneklemeyi hedefliyordur. Sayısal sinyal işleme, altbant filtrelemesi ve kodlaması, FFT/İFFT Dönem 1: Alt bant süzgeç bankası içeren kayıpsız MP3 kodlama ve dönüştürmesini sistemini simüle etmek. Orijinal ile kodlanmış ses kayıtlarını kıyaslamak Dönem 2: Alt bant süzgeçleri ayrık Fourier dönüşümünü (FFT/IFFT) kullanarak sağlamak. İki sistemin dönüştürülen ses kayıtlarının kalite ve hesaplama yükünü karşılaştırmak Ses verisi sıkıştırmaya giriş Süzgeçleme tekniklerini uygulayabilme Matlab programını kullanabilme yeteneğini geliştirme Pan, D. (1995). A tutorial on MPEG audio compression, IEEE multimedia magazine, vol. 2, no. 2, pp Brandenburg, K., Popp, H. (2000). An introduction to MPEG layer 3, EBU Technical review, June Proje Başlığı Ses sinyalinin ana frekansını tahmini Yapay ve gerçek ses sinyallerinin ana frekansının tahmini

8 Birçok ses sinyali işleme alanında ana frekansı tahmin etme önemli bir basamaktır. Bu projede zaman ve frekans bölgelerinde sinyal analiz teknikleri kullanarak yapay ve gerçek ses kayıtlarının ana frekansları tahmin edilecek. Sayısal sinyal işleme tekniklerini pratik hayatta nasıl uygulandığını örneklemeyi hedefliyordur. Sayısal sinyal işleme, korelasyon analizi, spektral analiz Dönem 1: Ana frekans tahmin tekniklerinin literatürünü gözden geçirme Zaman tanım bölgesinde teknikleri uygulama Dönem 2: Frekans tanım bölgesinde teknikleri uygulama Değişik teknikleri kıyaslama Konuşma sesinin nasıl üretildiğini öğrenme Ses sinyalinin ana frekansını hesaplama Matlab programını kullanabilme yeteneğini geliştirme W.J. Hess, Pitch and voicing determination of speech with an extension toward music signals, in J. Benesty, M.M. Sondhi, and Y. Huang (Eds.): Springer handbook of speech processing, Springer-Verlag, 2008

9 YRD. DOÇ. DR. MEHMET BURAK GÜLDOĞAN MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Proje Başlığı Ultra-wideband (UWB) sensör sistemi ile hareket yakalama (MoCap) Hareket yakalama (Motion Capture, MoCap) teknolojisi özellikle film ve video oyunlarındaki karakterlerin daha gerçekçi insan hareketlerine sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Hareket yakalama teknolojisinin kullanıldığı en bilinen örnek Avatar filmidir. Bu proje kapsamında, UWB sensör sistemi ile elde edilmiş insan hareketi kayıtlarından dijital bir karakter yaratılması planlanmaktadır. Projenin amacı, UWB sensör sistemi ile insan hareketine yakın hareket edebilen bir dijital karakterin yaratılmasıdır. Ubisense UWB sisteminin çalıştırılması. Kayıt edilen kordinat verisinin çeşitli algoritmalar ile filtrelenmesi. Daha sonra uygun bir yazılımla dijital karakterin oluşturulması. MATLAB bilgisi gereklidir. 2 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir. Avatar

10 Proje Başlığı NI-USRP (National Instrument - Universal Software Radio Peripheral) ile uçak takibi Yolcu uçakları hareket halinde iken ADS-B olarak adlandırılan mesajlar yayınlarlar. Bu mesajlar uçak hakkında çeşitli bilgileri (pozisyon, sefer sayısı, yön,...) içerir. Bu projede, NI-USRP cihazı kullanılarak Ankara üzerinden geçen yolcu uçaklarının tespit ve takibinin yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler daha sonra google map üzerinde görsel hale getirilecektir. Projenin amacı NI-USRP ile uçakların takip edilip rotalarının harita üzerinde gösterilmesidir. temel olarak NI-USRP cihazının NI Labview ile beraber kullanımı gerçekleştirilecektir. Daha sonra elde edilen verilen decode edilip uçak pozisyonları harita üzerinde görselleştirilecektir. 2 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir. Ankara üzerinden geçen uçakların tespiti ve harita bilgisi içeren bir arayüz üzerinde gösterimi. Proje Başlığı NI-USRP (National Instrument - Universal Software Radio Peripheral) ile FM radyo

11 Bu projede, NI-USRP cihazı kullanılarak FM radyo yapılacaktır. İstenilen radyo istasyonu bir arayüzden seçilip bilgisayardan dinlenebilecektir. Projenin amacı NI-USRP ile FM radyo yapılmasıdır. temel olarak NI-USRP cihazının NI Labview ile beraber kullanımı gerçekleştirilecektir. 1 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir TL değerinde FM radyo Proje Başlığı NI-USRP (National Instrument - Universal Software Radio Peripheral) ile model-uçak kontrolü Bu projede, NI-USRP cihazı kullanılarak uzaktan kumanda kullanılmadan bir model-uçak kontrol edilecektir. Uzaktan kumanda ile model-uçak arası sinyalleşmeler decode edildikten sonra benzer yapıda sinyaller USRP ile yaratılarak model-uçağın kontrolü sağlanmış olacaktır.

12 Projenin amacı NI-USRP ile bir model-uçağın kontrol edilmesidir. temel olarak NI-USRP cihazının NI Labview ile beraber kullanımı gerçekleştirilecektir. 2 öğrenci, 9 ay süre ile çalışacaktır. İlk 2 ay kavramsal tasarımdan sonra gerçekleme çalışmaları yapılacak, son 3 ay içinde de test ve demo gerçekleştirilecektir. Başkalarının uçurduğu model-uçakların hacklenerek yere düşürülmesi.

13 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. FARİD RAJABLI MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Düşük Düzey Mikrodizin Verilerinin Analizi Bu proje kapsamında genlerin ekspresyon değerlerini ölçmek için yaygın kullanıma sahip olan mikrodizin araçları çalışılacaktır. Bu araçlar ile hasta ve kontrol gruplarının istatistiksel anlamlılığını ve kat değişimini ölçebilmek için gerekli ön işleme algoritmaları uygulanacaktır. Literatürde yaygın kullanıma sahip en yaygın 3 algoritma araştırılıp farkları ortaya konacak ve tümü R platformunda mevcut paketleri ile beraber kullanılarak hasta kontrol çalışmalarındaki tüm aşamaları kat değişim aşamasına kadar tek bir paket haline getirilecektir. Hasta kontrol çalışmalarında kullanılan mikrodizin araçları ile elde edilen verilerin düşük düzey analizinin yapılması Projenin amacı mikrodizin çalışması yapan genetik tabanlı araştırmacılara kolaylık sağlamak Üç ayrı ön işleme algoritması sonuçları ne kadar etkiliyor? yöntemler Affymetrix mikrodizin araçları üzerinde uygulanacak şekilde geliştirilecektir. Burda yaygın kullanılan üç ön işleme algoritması saptanacak ve R platformunda mevcut paketlerinden yararlanılarak uygulanacaktır. Uygulamada GEO veri tabanında yer alan Affymetrix mikrodizinlerin.cel dosyalarından yararlanılacaktır. Proje bir dönemlik bir projedir. İlk önce mikrodizinler ve çalışma prensipleri öğrenilecek. Daha sonra ön işleme algoritmaları araştırılıp en yaygın üç algoritma tespiti yapılacak ve çalışma prensipleri öğrenilecek. En son aşamada R platformunda mevcut ön işleme algoritmalarının

14 uygulaması yapılıp farkları saptanacaktır. Affymetrix mikrodizinlerin düşük veri analizini yapabilen bir yazılım. Proje Başlığı Yüksek Düzey Mikrodizin Verilerinin Analizi Bu proje kapsamında genlerin ekspresyon değerlerini ölçmek için yaygın kullanıma sahip olan mikrodizin araçları çalışılacaktır. Bu araçlar ile hasta ve kontrol gruplarının istatistiksel anlamlılığı ve kat değişimi ölçülecektir. Burada hipotez testi kapsamında üç ayrı test ile genlerin farklı regüle olup olmadığı saptanacaktır. Elde edilen sonuçlar supervised ve unsupervised olmak üzere iki farklı kümeleme metodu ile kümelenecektir. Elde edilen farklı sonuçlar rapor edilip üzerine tartışılacaktır. Hasta kontrol çalışmalarında kullanılan mikrodizin araçları ile elde edilen verilerin yüksek düzey analizinin yapılması Projenin amacı mikrodizin çalışması ile saptanan anlamlı genlerin farklı istatistiksel testler ve kümeleme metotları ile ne kadar farklı olduğunu araştırmak Üç ayrı istatistiksel test ve iki ayrı kümeleme metodu anlamlı gen listelerini ne kadar etkiliyor? yöntemler Affymetrix mikrodizin araçları üzerinde uygulanacak şekilde geliştirilecektir. Burda yaygın kullanılan üç istatistiksel test ve iki ayrı kümeleme metodu saptanacak ve R

15 platformunda mevcut paketlerinden yararlanılarak uygulanacaktır. Uygulamada GEO veri tabanında yer alan Affymetrix mikrodizinlerin.cel dosyalarından yararlanılacaktır. Proje bir dönemlik bir projedir. İlk önce mikrodizinler ve çalışma prensipleri öğrenilecek. Daha sonra hipotez testleri ve kümeleme metotları çalışılacak. En son aşamada R platformunda mevcut hipotez testleri ve kümeleme metotlarından yararlanılarak anlamlı gen listeleri yorumlanacaktır. Affymetrix mikrodizinlerin yüksek veri analizlerinde yaygın kullanılan yöntemlerini karşılaştırmalı yorumlayan bir rapor. Proje Başlığı Yolak Analizi Genetik çalışmalardan elde edilen gen listleri yolak analiz algoritmaları ile yorumlanmaktadır. Birçok yolak analizi yapabilen algoritma mevcuttur, bunlardan bir tanesi de çok yaygın kullanıma sahip DAVID dir. DAVID gen listelerini analiz ederek anlamlı terimleri ortaya koymaktadır. Bu çalışmada DAVID in sonuçlarından yaralanılarak gen listesi içinde en anlamlı genlerin saptaması yapılacaktır. Elde edilen gen listesinin yolak analizi yapılarak en anlamlı genleri saptama Projenin amacı genetik çalışmalar ile elde edilen büyük gen listelerinden yolak analizinden yararlanarak en anlamlılarını saptamak Yolak analizi ile hesaplanan terimlerin içerdiği genlerden yararlanarak elimizdeki gen listesinden veri madenciliği ile en anlamlı genler saptanabilir mi? yolak analizi olarak DAVID algoritması kullanılacaktır. Burada Fisher exact test ile istatistiksel anlamlı terimlerin tespiti

16 yapılacaktır. Elde edilen terimlerden veri madenciliği ile ilk gen listesinde yer alan en anlamlı genler hesaplanacaktır. Proje bir dönemlik bir projedir. İlk önce yolak analizi ve çalışma prensipleri öğrenilecek. Daha sonra Fiher exact test ve GO terimleri çalışılacak. En son veri madencilği algoritmalarından yararlanılarak en anlamlı genler saptanacaktır. İlkin genetik çalışmaları ile elde edilen büyük gen listelerinin DAVID yolak analizi ile rafine edilmesi

17 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL GÜNLÜ MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Aktif Güç Filtresi (APF) Tasarımı Doğrusal olmayan yükler şebekeden çektiği akımda oluşan harmonikler hem güç kalitesini bozmakta, hem de verimsizliğe neden olmaktadır. Günümüzde artan elektronik cihazların büyük bir kısmı şebekeden yüksek harmonikli akım çektiğinden, güç faktörünün iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aktif güç filtreleri (APF) şebeke ile yük arasına paralel veya seri girerek, yükün akımını sinüse benzetmeye çalışmaktadır. Böylece şebekeden çekilen akımın kalitesi yükseltilmektedir. Proje kapsamında paralel APF simulasyon ve tasarımı yapılacaktır. Simulasyon için Matlab simulink ortamı kullanılacak, sonrasında devre haline getirilerek TI DSP ile kontrol edilecektir. Gömülü yazılım (C++) Matlab-Simulink modelleme 3 ay:matlab Simulink APF algoritma geliştirme 6 ay: devrenin şematik ve PCB tasarımı, üretimi, testleri verimin arttırılması için devrenin iyileştirilmesi Geliştirilen doğrusal olmayan yük, gerçek devre ve düşük voltajlı (<42) şebeke ile test edilecektir.

18 Proje Başlığı Batarya yönetim sistemi (BMS) geliştirilmesi 1 (Simulasyon) Eletktrikli araçların gelecekte kullanımının artacağı öngörülmektedir. Bu araçların en önemli problemi sınırlı enerjiye sahip bataryalardır. Bataryadaki enerjinin verimli kullanılması önemlidir. Bu noktada batarya yönetim sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır. Batarya paketleri bir çok bataryanın seri bağlanmasından oluşur. Herbir bataryanın farklı karekteristiği vardır. Bu nedenle bataryaların dengeli (balanced) şarj olması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden aktif balans yönteminin verimi arttırlacaktır. Orcad Spice modeling Matlab-Simulink modelleme 5 ay: Orcad devre simulasyonu 3 ay:matlab Simulink BMS algoritma geliştirme Bataryaların verimli şarj edilmesi, enerjisinin verimli kullanılması için yeni model geliştirilecektir. Proje Başlığı Batarya yönetim sistemi (BMS) geliştirilmesi II (Devre)

19 Eletktrikli araçların gelecekte kullanımının artacağı öngörülmektedir. Bu araçların en önemli problemi sınırlı enerjiye sahip bataryalardır. Bataryadaki enerjinin verimli kullanılması önemlidir. Bu noktada batarya yönetim sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır. Batarya paketleri bir çok bataryanın seri bağlanmasından oluşur. Herbir bataryanın farklı karekteristiği vardır. Bu nedenle bataryaların dengeli (balanced) şarj olması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden aktif balans yönteminin verimi arttırlacaktır. Gömülü yazılım (C++) Orcad Spice modeling 2 ay: Orcad devre simulasyonu 6 ay: devrenin şematik ve PCB tasarımı, üretimi, testleri verimin arttırılması için devrenin iyileştirilmesi Bataryaların verimli şarj edilmesi, enerjisinin verimli kullanılması için yeni devre geliştirilecektir. Proje Başlığı Internet of Things - IoT ve Bulut bilişim tabanlı veri toplama cihazı tasarımı

20 1990 lı yıllarda atılan bir fikir tüm cihazların internete bağlanmasını önermektedir. Önümüzdeki yıllarda bu düşüncenin daha geniş alanlarda uygulamaya geçeceği düşünülmektedir. Son yıllarda IoT, bulut bilişim ile birlikte uygulama alanına kavuşmuştur. Proje kapsamında IoT ve bulut bilişim teknolojilerini kullanarak data toplama kartından gelen verileri internete aktaran, uzak noktalardan bu verilerin izlenmesini sağlayan cihazın hem donanım hem yazılımı gelitirilecektir. Gömülü yazılım (C++) Java script Android 1 ay: IoT, bulut bilişim 2 ay: Android uygulama geliştirme 2 ay: Java script uygulamasi geliştirme 2 ay:mikrocontroller uzerinde deneme yazılım geliştirme Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını etkileyecek teknolojiler için basit bir uygulama geliştirilecek, altyapı oluşturulacaktır.

21 Proje Başlığı YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM YILMAZ MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Nanosaniye atımlı sabit akım kaynağı tasarımı ve üretimi LED tabanlı ışık kaynaklarının karakterizasyonu ve uyarıcı kaynak olarak kullanılmalarında atımlı sabit akım kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede birkaç nanosaniyemikrosaniye atım genişliği mertebelerinde, ma aralığında ve 1Hz-100 MHz frekans aralığında sabit akım kaynağı tasarlanması ve üretimi hedeflenmiştir. Bu sabit akım kaynağı ve uygun bir CCD detektör kullanılarak zaman çözünürlüklü LED karakterizasyonu ve bazı ışımalar için yaşam ömür ölçümleri yapılabilir. Uyarma ışık kaynakları olarak lazerlerin yerine kullanılabilecek LED lerin zaman çözünürlüklü ölçümlerde kullanılabilmesi için atımlı şekilde sürülmeleri gerekmektedir. Bu amaçla ns mertebelerinde LED sürebilecek sabit akım kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle UV LED lerin bu şekilde uyarıcı kaynak olarak kullanılmaları mobil spektroskopik uygulamalarda büyük avantajlar sağlamaktadır. 10 ns atım genişliğine sahip yükselme ve düşme (rising and fall time) zamanı 500 ps den küçük olmalıdır. Bir LED e ma sabit akım sürebilen sabit akım kaynağının tasarlanması ve prototipinin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu akım kaynağıyla sürülen LED lerin zaman çözünürlüklü elektroışıma spektrumları ölçülerek ışıma dinamikleri ölçülebilir. Öncelikle belirlenen hedeflere uygun bir devre tasarımı ORCAD kullnılarak yapılacaktır. Tasarım yapılacak, Hesaplamalar ve Simulasyon yapılacak, prototip üretimi yapılacaktır. Bu prototipin testleri Osciloscope yardımıyla yapılır. Bu prototip ile sürülen LED in karakterizasyonu yapılacak spektrometre ile

22 ölçülür. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-31 Aralık 2014: Literatür taraması yapılıp review hazırlanacak ve tasarım çalışmaları ve simulasyonlar yapılacaktır. 1 Ocak-31 Mart 2015: Prototip üretimi gerçekleştirilecektir. 1 Nisan-30 Mayıs 2015: Prototipin testleri yapılacaktır. Ns atımlı sabit akım kaynağı prototipi üretilecek ve bir LED uygulaması gösterilecektir. 1. tical%20led%20pulse%20generator.pdf 2. nce-spectroscopy/lifetime/tcspccomponents/nanoled/nanoled-618/ 3. 0&gclid=CLqbhYuZ48ACFYzHtAodRkAA8Q. Proje Başlığı Mikro fotoışıma ve elektro ışıma deney düzeneğinin kurulması ve veri otomasyonu Mikro ve nano LED lerin ve aygıt yapılarının fotoışıma ve elektro ışıma karakterizasyonlarının yapılması aygıt kalitesi açısından oldukça önemlidir. Yapılacak karakterizasyon için mikroskop yardımıyla uyaran ışık kaynağı, elektro ışıma için akım kaynağı, görüntü için kamera ve çıkan ışığın toplanması ve bir spektrometre yardımıyla veriler kaydedilecektir. Düzenekteki kaynaklar, ölçümlerin otomasyonu yapılarak deney tasarımı, ölçüm verimliliği ve veri işlenmesinin daha verimli şekilde yapılması mümkün olacaktır. Bir mikroskop tasarlanarak kamera ve uygun problar yardımıyla fotoışıma ve elektro ışıma deney düzeneklerinin kurulacak, ölçümlerin ve veri işlenmesinin otomasyonu yapılacaktır. İstenen mikro alan ışık kaynağı ile uyarılıp aynı bölgeden ışıma toplanıp aygıt yapılarının karakterizasyonu mümkün olacaktır. Ayrıca mikro veya nano LED çipdeki aygıtların elektro ışıma

23 karakterizasyonu bu düzenekle mümkün olacaktır. Elde edilecek fotoışıma ve elektro ışıma spektrumların labview, matlab veya başka bir program kullanılarak işlenecek ve veri analizleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu projede hem donanım hem de yazılım olarak iki türlü tasarım yapılacaktır. Tasarlanacak mikro fotoışıma için uygun bir kamera, ışık kaynağı ve optikler kullanılacaktır. Elektro ışıma düzeneği için probların ve örnek tutucunun tasarımı yapılacaktır. Akım kaynağı ve ışık kaynağı labview de oluşturulan arayüzden kontrol edilecektir. Ölçümlerin otomasyonu yapılacak ve veriler spektrometre yardımıyla bilgisayara kaydedilecektir. Bunun için hazır yazılımın yanısıra matlab, labview ve başka yazılımlarda hem kontrol hem de veri işleme otomasyonu hazırlanacaktır. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-30 Kasım 2014: Mikro-fotoışıma ve elektro-ışıma düzenek tasarımı ve kurulumu. 1 Aralık-31 Mart 2015: Otomasyon için yazılım 1 Nisan-30 Mayıs 2015: Deneme ölçümlerinin yapılması ve otomasyonun iyileştirilmesi. Mikro fotoışıma ve elektro ışıma deney düzenekleri hazırlanmış olacak ve otomatik olarak bilgisayardan kontrol edilip ölçümler yapılacaktır. Ayrıca veriler otomatik olarak işlenip grafikler halinde sunulacaktır /nanophotonics/lab Proje Başlığı Elektrik ve su ısınması Güneşten, Akıllı ev (LED li Aydınlatma ve dahası)

24 Bir evin aydınlatma ihtiyaçlarını LED kullanarak giderip güneş enerjisi kullanarak üretilen elektrik ve su ısıtma yoluyla optimizasyon yaparak Ankara şartlarında yenilenebilir enerji ve tasarruflu LED kullanılmasının fizibilite çalışmasının yapılması. Akıllı evin elektrik ihtiyacı ve ısınma ihtiyacının güneş enerjisinden yararlanılarak sağlanması ve aydınlatmasının LED kullanarak yapılmasıyla bir yıl içerisindeki güneş enerji kullanımının fizibilitesinin ve optimizasyonunun yapılması. Güneş panellerinin daha verimli olmasıyla ve daha hesaplı hale gelmesiyle dört mevsim güneş alan Ankara civarı için veriler kullanılarak bir evin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarının belirlenip güneş enerjisiyle giderilmesinin hem fiziksel olarak hem de maliyet açısından çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Bir evin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçları hesaplanarak, mevcut güneş panelleriyle elektrik üretme ve enerjiyi depolama imkanları kullanılarak optimizasyon yapıp gereken yazılımlar kullanılarak akıllı ev simülasyonu yapılabilir. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-30 Kasım 2014: Akıllı evin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarının belirlenmesi. 1 Aralık-31 Ocak 2015: Güneş panelleri ve enerji depolama sistemleriyle bu ihtiyacın karşılanması hesapları ve simülasyonu. 1 Şubat-30 Mayıs 2015: Akıllı ev için maliyet hesaplarının da yapıldığı bir modelin ve bir programın hazırlanması. Akıllı evlerin elektrik, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilecek güneş enerji çözümünü bir program yardımıyla net olarak müşterilere sunulabilecektir. 1. uilding_america/smart_home_electric_energy.pdf 2.

25 Proje Başlığı UV LED kullanarak hava, su ve ortam temizliği UV LED lerin DNA yı parçalayarak zararlı bakterilerin ölümüne sebep oldukları bilinmektedir. Havalandırmaların filtrelerinin kirliliği göz önüne alındığında bu bölgelerde UV LED ile temizlik yapılması kapalı mekanlardaki hava kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca biyomedikal uygulamalar için UV LED sterilizasyonu kimyasaldan uzak tercih edilen bir temizleme yöntemi olabilir. UV ışığın DNA yı parçaladığı uzun süredir bilinmektedir. Bu yolla zararlı bakterilerden kurtulmak mümkündür. Günümüzde verimli UV LED ler sayesinde istenen temizliği hem daha etkin hem daha uygun maliyetle gerçekleştirilebilir. Bunun için uygun bakteriler seçilip bakteri kültürleri belli şartlarda UV LED lere maruz bırakılarak hangi şartlarda ne kadar etkin temizlik gerçekleştirileceği optimize edilebilir. Bu projede e-coli bakterisi üzerinde çalışmalar planlanmaktadır. Seçilen uygun dalga boyundaki LED ler temin edilip bu bakterinin DNA sını optimum şekilde parçalayan yöntem geliştirilecektir. Hedef zararlı bakterinin DNA sını parçalayan uygun dalga boyundaki LED ler temin edilip ve uygun şartlarda çalıştırılıp, sürekli veya atımlı şekilde uyarılarak, belirli şartlarda üretilen bakteri kültürlerinin durumları incelenecektir. Parçalanmış bakteri yüzdeleri hesaplanarak bu işlemin verimi optimize edilecektir. Ekim 1, 2014 Mayıs 30,2015 (8 ay) 1 Ekim-30 Kasım 2014: Hedef baketerinin ve UV LEd lerin seçimi ve deneylerin tasarlanması 1 Aralık-31 Mart 2015: Deney düzeneklerini kurulup ölçümlerin yapılması 1 Nisan-30 Mayıs 2015: ların optimize edilip tutarlı şekilde sunulması ve farklı saha uygulamalarının yapılması.

26 Zararlı bakterilerin UV LED ler kullanarak yok edilmesiyle çevre, hava ve su temizliği yapılabilen bir yöntem geliştirilmiş olacaktır ntent/lumex_67/pdf/lumex_uv_leds_technotes.pdf?r edirected=1

27 Proje Başlığı PROF. DR. İSMAİL AVCIBAŞ MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Tahribatsız muayene Bir nesnenin istenen özelliklere sahip olup olmadığının anlaşılması muayene gerektirir. Bu muayenenin olabildiğince nesneye zarar vermemesi önemlidir. Bu proje de sinyal işleme ve örüntü tanıma yöntemleri kullanılarak seçilen nesne kalitesine göre sınıflandırılacaktır. Belirlenen gereksinimlere göre tahribatsız muayene sistemini alt bileşenlerine ayırma, problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisini geliştirme. Sinyal işleme yöntemleri Örüntü işleme araçları Birinci Dönem 1. Nesnenin seçilmesi 2. Ses işlemenin temelleri ve MATLAB kullanımı 3. Nesneden sinyal toplanması İkinci Dönem 4. Sinyal analizi 5. Sınıflandırma Proje sonunda tasarlanan sistem verilen nesneyi kalitesine göre sınıflandırır. Biosignal and Biomedical Image Processing MATLA Based Applications, JOHN L. SEMMLO

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN...

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN... ????? YENİ FİKİRLER YEŞERSİN,?????????? TÜRKİYE GELİŞSİN... 26 Mart 2014??????? ICC İstanbul Kongre Merkezi????? Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları B??????????????????????????????????????????????????????

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır.

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır. Sinir ağları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmıştır.günümüzde artık onların kullanılmadığı yada kullanım potansiyellerinin olmadığı alanlar görmek neredeyse imkansızdır. Sinir ağları diğer metotların

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

24 ARALIK 2014 ATO CONGRESIUM ANKARA

24 ARALIK 2014 ATO CONGRESIUM ANKARA 24 ARALIK 2014 ATO CONGRESIUM ANKARA PROJELER Alfabetik Sırayla Sayfa Numarası 25-Oh Vitamin D-ELISA Kiti Prototipi Tamamlanması 1 2D Türk Çizim Programı 2 3D Basılmış Kişiye Özel Biyobozunur İmplantlar

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği * 1 İsmail Öylek, 2 Metin Varan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Genelkurmay Başkanımızın ASELSAN ı Ziyareti ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:85 2/2012 ISSN 1300-2473

Genelkurmay Başkanımızın ASELSAN ı Ziyareti ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:85 2/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:85 2/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 Genelkurmay Başkanımızın ASELSAN ı Ziyareti İstikbal Göklerdedir

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı