EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ"

Transkript

1 DTÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA ÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ

2

3 TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA A DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) HİBE PROGRAMI Küresel Çevre Fonu nun (GEF) finansal desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen Türkiye de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜDP) kapsamında elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği konulu araştırma projelerini desteklemek üzere 2014 yılında üniversitelere yönelik olarak bir Hibe Programı başlatıldı. EVÜDP Hibe Programı ile Türkiye genelinde enerji verimliliği konusunda üniversitelerde yapılan akademik çalışmalara katkı sağlayacak, kapasite geliştirecek ve lisans veya lisansüstü düzeyde, zorunlu/seçmeli veya yaz okulu kapsamında en az bir ders programı açılması veya mevcut müfredatta yer alan ders programlarında elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusuna daha fazla yer verilmesini sağlayacak projeler desteklendi. Hibe Programı na başvuracak projeler için aşağıdaki öncelikli konular belirlendi: Elektrikli ev aletlerinin (yeni satış ve mevcut stok) enerji verimliliği, enerji tüketimi ve bu cihazlardan kaynaklanan sera gazı salımı potansiyellerinin ve projeksiyonlarının belirlenmesine yönelik araştırma, istatistikî veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları, Elektrikli ev aletlerinin enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik mühendislik AR-GE projeleri, Elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği alanında Türkiye deki inovasyon ve teknoloji kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar gibi ülke için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler, Elektrikli ev aletlerinin kritik komponentlerinin yerli üretimine yönelik büyük hacimli yatırım kararlarını kolaylaştırmaya ve yönlendirmeye yönelik projeler, Elektrikli ev aletlerinin satın alma ve kullanım alışkanlıklarını belirlemeye ve geliştirmeye yönelik sosyal boyutlu projeler, Elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin ekonomik, sosyal ve/veya çevresel boyutunu kapsayan projeler, Belirtilen konuların dışında, elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusu ile ilgili diğer araştırma projeleri. EVÜDP Hibe Programı kapsamında hem sosyal hem de mühendislik bilimlerinden enerji verimli ürünler üzerine beş araştırma projesi desteklendi. 31 Ocak 2014 tarihinde başlayan beş hibe projesi Kasım 2014 sonu itibarıyla tamamlandı. Projeler, 8 ile 9 ay arasında bir sürede gerçekleştirildi. Projelere verilen hibe miktarları ise proje başına yaklaşık Amerikan Doları oldu. HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜNİVERSİTELER VE PROJELERİ 1. Ankara Üniversitesi, Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi Projesi 2. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletleri Projesi 3. İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi 4. Kadir Has Üniversitesi, Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği Projesi 5. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye de Enerji Verimli Televizyon Teknolojilerinin Dönüşümü ve Bilinçlendirme (EVTV) Projesi

4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5 ANKARA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNOLOJİLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ Bu proje ile amacımız; Ankara da elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusunda bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmek ve firmalara bilimsel araştırma desteği sağlamak. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Ankara Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. H. Gökhan İlk PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 9 ay / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Türkiye de kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak. PROJENİN HEDEFLERİ: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ne bağlı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin araştırılması için bir merkez kurulması ve bu merkezde enerji verimliliği konusunda çalışmak isteyen akademisyen ve lisansüstü öğrencilerine araştırma olanağının sağlanması. Mühendislik Fakültesi müfredatına enerji verimliliği dersinin seçmeli ders olarak konulması ve oluşturulan araştırma merkezinin lisans öğrencileri tarafından da uygulama sahası olarak kullanılabilmesi. Elektrikli ev aletleri üretimi üzerine çalışan ve bunların enerji verimliliğinin araştırılması konusunda akademik araştırma altyapısına ihtiyaç duyan firmalara hizmet verilmesi. HEDEF KİTLE: Üniversite lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler ve elektrikli ev aletleri üretiminde bulunan firmalar. Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi Projesi nde görev alan Işıl Şirin Selçuk proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: Ankara Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğü olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) ile daha önce oluşturduğumuz işbirliği zemini kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlemiştik. EVÜDP Hibe Programı ndan, YEGM web sitesindeki duyuru sonucunda haberdar olduk. Yapılan duyuru öğrenildikten sonra 28 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonucunda yapılan görüşmeler ışığında proje fikri doğdu. Projeyi geliştirirken, üniversitemizin teknoparkı ile görüşüp, üniversitemizin ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Ayrıca, dünyada ve Türkiye de bu konuda yapılmış çalışmaları ve enerji verimliliği merkezlerini değerlendirdik.

6 NELER BAŞARILDI? Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi için gerekli olan fiziksel altyapı ve inşaat çalışmaları tamamlandı, gerekli ekipmanların kurulumu yapıldı ve 24 Kasım 2014 tarihinde projeye adını veren Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi açıldı. Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi, üniversitedeki enerji verimliliği ile ilgili derslerin yanı sıra bölgedeki KOBİ lerin de ürünlerini test ettirebilmeleri için tasarlandı. Firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi için piyasa araştırması yapıldı, KOSGEB gibi ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı. Seçmeli ders için mevcut ulusal ve uluslararası literatür taraması yapıldı. Ders içeriği belirlenerek, Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarıyla ders başladı. Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği konusunda araştırma yapma konusunda altyapı, bilgi birikimi ve bilinç yaratılmasına katkıda bulunuldu. Projenin uygulanması, üniversitede enerji verimliliği konusunda çalışmak isteyen öğretim görevlileri ve öğrencilerde ilgi ve beklentiyi artırdı. Açılan seçmeli dersin ve kurulan merkezin orta ve uzun vadede özellikle öğrencilerde farkındalık yaratma, teknik bilgi ve donanım artırma ve kapasite geliştirmede etkili olması bekleniyor. Türkiye de enerji verimliliğine önem gösteren ve bu alanda çalışan çeşitli kişi ve kuruluşlar ile tanışma fırsatı bulundu ve bu konuda tavsiyeler alınma fırsatı bulundu. isimli proje web sitesi oluşturuldu. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Açılan seçmeli dersin devam etmesi ve proje kapsamında kurulan laboratuvarın eğitim-öğretim planı içerisinde yer alıyor olması. Kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu işbirliklerinin devam etmesi. KOSGEB ve Ostim Ekopark ile işbirliği sağlanması. KOBİ ler ve sanayi ile olan işbirliğinin daha da geliştirilmesi. Enerji verimliliği konusunda çalışan üniversiteler arasında işbirliğinin devam ettirilmesi. Ayrıntılı bilgi için:

7 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PROJESİ Enerji verimliliği ile iklim değişikliği arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağladık ve enerji verimliliğine olan duyarlılığı artırdık. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Boğaziçi Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. M. Levent Kurnaz PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Türkiye de kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak. PROJENİN AMACI: Uzun dönemde enerji verimli elektrikli ev aletleri ve iklim değ iş ikliğ i iliş kisi konusunda bilimsel araş tırmaların ve tüketici farkındalığ ının artırılması. HEDEF KİTLE: Seçmeli dersi seçecek olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Açık Radyo takipçileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri, dolaylı faydalanıcılar. İklim değişikliği ile mücadelede en önemli ve en düşük maliyetli araçlardan biri de enerji verimliliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle elektrikli ev aletlerinin doğru kullanılması, enerji verimli cihazların tercih edilmesi, daha az karbon salımı anlamına gelir. Bu proje, birey olarak üzerimize düşenleri yaparak, tüketim ve kullanım alışkanlıklarımızı değiştirerek iklim değişikliği ile mücadeleye katkı verebileceğimizi gösteriyor. İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletleri Projesi nde görev alan Nazan An proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletleri Projesi nde proje asistanı olarak çalışan Tufan Turp arkadaşımızın bir gazetenin insan kaynakları ekinde ilanı görmesi ve bizimle paylaşması sonucu EVÜDP Hibe Programı ndan haberdar olduk. Tufan ve benim çalışma konularımızdan biri tüketim ürünleri bazında sera gazı salımlarının hesaplanması olduğu için, konu ilgimizi çekti, bu projeyi çok keyifli şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve Levent Hoca yla paylaştık. O da bize güvendiği için siz tamam diyorsanız, başvuralım dedi ve çalışma grubumuzla yaptığımız toplantılar neticesinde projeyi planladık ve başvurumuzu yaptık. Projenin yaygınlaştırılmasında teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaya karar verdik. Bu nedenle, web sayfası ile mobil uygulama ve radyo programları üzerine yoğunlaştık. Aktivitelerimizi tamamen projenin yaygınlaştırılması ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında geliştirdik, çünkü projenin en önemli başarısının geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve bu sayede iklim değişikliği ve enerji verimliliği arasındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanması olduğunu düşündük. Bunu da hedef kitleyi sıkmadan, keyifli bir şekilde yapabilmek istedik ve her aktivitemizi bunu düşünerek planladık. Ayrıca, proje uygulama sürecinde UNDP yetkilileri, üniversitemize destek olarak proje faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulundu. Bizim açımızdan projenin başarılı bir şekilde devam etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi budur.

9 NELER BAŞARILDI? Proje web sitesi hazırlandı. Web sitesi, farklı kullanıcı tarafından defa ziyaret edildi. Elektrikli Ev Aletleri Enerji Verimliliği ve Karbon Hesap Makinesi IOS ve Android Uygulaması yapıldı. Android uygulaması 53 kişi tarafından, IOS uygulaması 231 kişi tarafından indirildi. Bu uygulama sayesinde piyasadaki marka ve modeller özelinde belirli ev aletlerinin enerji verimliliği ve karbon ayakizini karşılaştırma imkanı sunuluyor. Mart 2014 ten projenin bitiş tarihine kadar Açık Radyo da İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği konulu 12 radyo programı yapıldı. Programlarda ev aletlerinin enerji verimliliği ve karbon salımlarındaki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Böylece tü keticiler bilinçlendirilirken, aynı zamanda elektrikli ev aletlerini kullanma ve satın alma alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlandı. Açık Radyo takipçisi olan yaklaşık kişiye ulaşıldı. Bursa, Çanakkale ve İzmir de bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Başta tü ketici dernekleri olmak ü zere sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ü ç şehirde dü zenlenen bilgilendirme toplantılarında konunun daha geniş kitlelerle tartışılması sağlandı. Bu toplantılarla en az 500 kişiye ulaşıldı. Boğaziçi Üniversitesi nde Bahar 2014 döneminde lisansüstü öğrenciler için, Eylül 2014 Güz döneminde ise lisans öğrencileri için Enerji ve İklim konulu teknik seçmeli ders açıldı. Multimedyal eğitim materyalleri geliştirildi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, meslek yüksek okullarına yaygınlaştırıldı. Tüm eğitim materyallerine proje web sitesi ü zerinden ulaşılabiliyor Ekim 2014 tarihlerinde Elektrikli Ev Aletleri ve İklim Değişikliği konulu konferans düzenlendi. Sektör ve üniversitelerden temsilcilerin katıldığı konferansta, konu tüm boyutlarıyla tartışıldı ve bir yol haritası oluşturuldu. Konferans kitapçığı 500 adet basılarak ü niversitelerin ilgili bölü mlerine ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Proje çıktılarının yaygınlaştırılması. Radyo programının devam etmesi. Proje ortağı Yeşil Düşünce Derneği nin enerji verimliliği ile ilgili platformlarda proje çıktılarından bahsederek yaygınlaştırma faaliyetlerine devam etmesi. İklim değişikliği ve enerji verimliliği konusuna kamu kurumlarının büyük ilgi göstermesi. Daha geniş kitlelere ulaşabilecek kapsamlı projeler hazırlanması. Ayrıntılı bilgi için:

10 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

11 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN KULLANIM VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI PROJESİ Yaşamın her aşamasında enerjinin etkin kullanımı eğitim ile başlar. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: İstanbul Aydın Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Zafer Utlu PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 9 Ay / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Enerjinin etkin kullanımı ve elektrikli ev aletlerinin verimli kullanımına yönelik laboratuvar, eğitim ve kurs faaliyetleri ile toplum bilincinin oluşturulması. PROJENİN HEDEFLERİ: Verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve sera gazı salımlarının azaltılması hakkında bir kültür oluşturması. Enerji verimliliği yüksek ürünlerin nihai kullanıcılar tarafından bilinçli bir şekilde seçilmesinin ve kullanılmasının sağlanması. Kurulacak enerji verimlilik laboratuvarında yapılacak yüksek lisans tez ve proje çalışmaları ile proje sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulama deneyimlerinden çıkan derslerin belgelenmesi ve uyarlayıcı yönetim için kullanılması. Elektrikli ev aletlerinde etiketleme politikaları konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği etiketleme sistemi için yapılandırılmış doğrulama ve uygulama planlarının geliştirilmesi. Ölçüm ve analiz sonuçlarına göre sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik eylemlerin ortaya konulması. HEDEF KİTLE: Üniversitede öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, çalışan kadınlar ve ev kadınları Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi nde Proje Koordinatörü olarak görev alan Doç. Dr. Zafer Utlu proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: EVÜDP Hibe Programı ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün web sitesi aracılığı ile haberdar oldum. Ayrıntılı bilgiyi ise UNDP web sitesinden aldım. Doktora eğitimimin enerji alanında olması ve enerji alanında birçok uluslararası çalışma yapmış olmam nedeniyle, enerji kullanım bilincinin topluma yayılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bu kapsamda özellikle enerjiyi kullananlara ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Mühendislik ve enerji sektörü dışında en yaygın enerji kullanıcıları ise konut sektöründe yer alan ev kadınları olarak göze çarpıyor. Elektrikli ev aletlerinin satın alınması kararında etkili olan ev kadınlarını, enerji kullanımı ve enerji verimliliği konularında bilinçlendirerek bu konudaki eksiklikleri ortadan kaldırmak önem taşıyor. Ayrıca, enerji verimliliği ile ilgili eğitimlerin üniversitelerde mühendislik dışı bölümlere verilmesi toplum bilincini daha da arttıracaktır. Tüm bunlardan yola çıkarak projeyi geliştirdik ve projeyi geliştirirken projenin mühendislik, sosyal, mühendislik dışı eğitim, araştırma - geliştirme, ulusal ve uluslararası tanınırlık boyutlarının olmasına dikkat ettik. Projeyi uygularken ise; özellikle elektrikli ev aletleri ile ilgili literatürde ayrıntılı çalışmaların yer almadığını, enerji verimliliği konusunda üniversitede teknik branşlar dışında bir eğitimin verilmediğini ve toplumda ciddi bir enerji bilincinin oluşmadığını tespit ettik.

12 NELER BAŞARILDI? Enerji verimliliği ve elektrikli ev aletleri için bir ölçüm ve analiz laboratuvarı kuruldu. Labaratuvar, proje kapsamında tasarlanan enerji verimliliği ile ilgili derslerde kullanılıyor. Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanımında Enerji Verimliliği ve Teknikleri dersi, lisans programına yönelik seçmeli bir ders olarak açıldı. Ders açıldığında 15 öğrenci varken, birinci dersten sonra dersi seçenlerin sayısı 62 ye ulaştı. Dersi seçen öğrencilerin tamamına yakını mühendislik dışı bölümlerden oluşuyor. Elektrikli Ev Aletlerinde Ölçüm ve Verimlilik Analizi dersi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı için zorunlu ders olarak tasarlandı. Dersler, Bahar döneminde başlayacak. Proje konusunun lisans ve yüksek lisans öğrencilerine proje ve tez şeklinde verilmesi, konunun daha detaylı araştırılması ve incelenmesini sağladı. Böylece; üniversite içinde enerji verimliliği ve elektrikli ev aletlerinin kullanım tekniklerine yönelik bir farkındalık oluşturuldu. Öğrenciler arasında özellikle seçmeli ders alan grupta bir değişim gözlendi. Ev kadınlarına yönelik Elektrikli Ev Aletlerinin Verimli Kullanımı konulu eğitim verildi. Eğitimlere 130 kişi katıldı. Ev kadınlarına yönelik eğitimlerin yerel yönetimlerle işbirliği içinde düzenlenmesi, yerel yönetimlerde de farkındalık yarattı. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılım sağlanarak projenin tanıtılması sağlandı. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Açılan seçmeli ve zorunlu derslerin sürekli olarak her dönemde verilmesi. Her yıl proje ve yüksek lisans tezlerinin alt konu alanlarında verilmesi. Farklı belediyelerle işbirliklerinin yapılması. Farklı ilçelerde yapılacak eğitimlerle daha geniş kitlelere ulaşılması. Proje çıktılarının takip edilmesi.

13 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

14 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARKINDALIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJESİ Bu proje enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıran ve konunun öneminin anlaşılması için atılan önemli bir adım oldu. Bu kapsamda geleceğin tüketicilerini enerji verimliliği konusunda bilinçlendirdik. Annelere, kadınlara, babalara, çocuklara ve gençlere ulaştık. Eğitim verirken çocukların yüzündeki heyecan bizi çok mutlu etti. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Kadir Has Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Meltem Ucal PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 8 ay / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Türkiye de kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak. PROJENİN AMACI: Türkiye genelinde tüketilen toplam enerjinin %30 unun elektrikli ev aletleri tarafından harcanan kısmının azaltılması, evlerdeki elektrik faturalarının göreceli olarak düşürülmesi konusunda bilgilendirme yapılması, evlerde kullanılan elektrikli ev aletleriyle sağlanan enerji tasarrufu ile birlikte uzun vadede sera gazı salımlarının belirli oranda azaltılmasına katkı sağlanması. PROJENİN HEDEFLERİ: Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliğinin sağlanmasına dayanan sosyal farkındalık ve bilinçlendirme için annelerle birlikte çocuklara eğitim verilmesi. İstanbul, İzmit, Bursa da okullar ziyaret edilerek bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde ders açılması. HEDEF KİTLE: 6-12 yaş öğrenciler, kadın tüketiciler, Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği Projesi nde Proje Koordinatörü olarak görev alan Doç. Dr.Meltem Ucal proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: EVÜDP Hibe Programı ndan web siteleri aracılığıyla haberdar olduk. Daha önce kadınlar üzerine yaptığım çalışmalar bulunmaktaydı. Ayrıca yüksek lisans tezim elektrik enerji talep tahmini üzerine olduğu için enerji konusu çok da uzak bir konu değildi. Hibe Programı nı inceledim ve üniversite olarak kadınlarla birlikte çocukların da bilinçlendirileceği bir proje hazırlamaya karar verdik. Çocuklar geleceğin tüketicileri, bu nedenle küçük yaştan itibaren verilecek eğitimlerin gelecekteki enerji etkinliği açısından çok daha önemli olacağını biliyoruz. Kadınlarla birlikte çocukların da bilinçlendirileceği bir proje hazırlarsak bunun çok daha etkili olacağını düşündüm. Projeyi geliştirirken; çevremizdeki akademisyen arkadaşlarımızla ve evlerdeki elektrikli ev aletlerinin kullanımı ve satın alınması sürecinde önemli bir role sahip kadınlarla görüşmeler gerçekleştirdik.

15 NELER BAŞARILDI? İstanbul, İzmit, Bursa illeri sınırları içinde bulunan 26 adet ilk ve orta dereceli okul ziyaret edildi, sunumlar yapıldı ve öğrencilere enerji verimliliği eğitimleri verildi. Bu kapsamda yaklaşık kişiye ulaşıldı. Ayrıca bu illerde Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri ile görüşülerek proje çıktılarının yaygınlaştırılmasında ortak çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda da 400 kadına ulaşıldı. web sitesi açıldı ve siteyi yaklaşık kişi ziyaret etti. Web sitesini Türkiye deki kullanıcıların yanı sıra Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Rusya, ABD, Hollanda ve Norveç ten kullanıcılar da ziyaret etti. Proje kapsamında web sitesi üzerinden 6-12 yaş grubu öğrencileri hedefleryen interaktif bir bilgisayar oyunu hazırlandı. Web sitesinde oyun sayfasını farklı tekil kullanıcı ziyaret etti ve oyun sayfasında öğrencilerin ortalalama 5,75 dakika zaman geçirdikleri belirlendi. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları ve İklim Değişikliği başlıklı seçmeli ders geliştirildi ve Bahar 2014 döneminde ders verilmeye başlandı. Dersin video kayıtlarına projenin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul, İzmit ve Bursa illerinde kişi ile anket çalışması gerçekleştirildi. Anket çalışmasının ön çıktıları Haziran 2014 te gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliğine Kadının Önemi başlıklı konferansta sunuldu. Anket raporu ve ekonometrik analize dayalı tam sonuçlar 2014 sonunda tamamlanacak. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Güz 2014 döneminde Kadir Has Üniversitesi nde ilave iki ders daha açılması ve derslerin devam ettirilmesi. Kadir Has Üniversitesi nin projeyle ilgili yaygınlaştırma faaliyetlerine devam etmedeki istekliliği. www. enerjifarkindaligi.org web sitesi aracılığıyla haber ve bilgi paylaşımına devam edilmesi, web sitesinin proje ömrüyle sınırlı olmaması. Web sitesinin İngilizcesi nin hazırlanması. STK lar ile farkındalık yaratma ve bililinçlendirme kapsamında işbirliğini artırılması. Çok daha fazla okulun ve kurumun bilinçlendirme kapsamında ziyaret edilmesi. Ayrıntılı bilgi için:

16 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

17 TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİNİN DÖNÜŞ ÜMÜ VE BİLİNÇLENDİRME (EVTV) PROJESİ Bu proje, gelişmiş ülkelerde yapılan araştırma, geliştirme ve buna bağlı olarak düzenlenen etkinlikler gibi konularda ülkemizde de gerekli sistem ve bilincin yerleştirilmesi ve ileriye taşınması yönünde güzel bir çalışma oldu. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Özyeğin Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Mehmet Arık PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 9 ay / / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Enerji verimli televizyon teknolojisinin dönüşümü ve uyarlanması, enerji verimliliği ve çevrenin korunmasının sağlanması, iklim değişikliğine üzerine toplumsal farkındalığın artırılması. PROJENİN HEDEFLERİ: Türkiye de enerji verimli televizyon teknolojilerinin piyasa dönüş ümünün hızlandırılması. Halkın enerji verimliliğ i, çevrenin korunması ve iklim değ iş ikliğ i hakkında bilinçlendirilmesi. Akademi-devlet-sanayi iş birliğ i çerçevesinde bir çalış ma grubunun oluş turulması. Akademik çalış maların sayısı ve niteliğ inin artılması. HEDEF KİTLE: TV kullanıcıları, TV üreticileri, devlet görevlileri (karar vericiler, fon sağ layıcılar), akademisyenler, öğ renciler, her yaş tan teknolojiye ilgi duyan insanlar, çevre ve iklim değişikliğinin etkileri konularına ilgi duyan duyarlı insanlar ve Sivil Toplum Kuruluşları. Türkiye de Enerji Verimli Televizyon Teknolojilerinin Dönüş ümü ve Bilinçlendirme (EVTV) Projesi nde Proje Koordinatörü olarak görev alan Doç. Dr. Mehmet Arık proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: EVÜDP Hibe Programı ile ilgili okulumuzda bulunan Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bilgilendirildik. Daha önce organize ettiğimiz EVATEG projemizde de yine LED teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış ve endüstri mensuplarını, devlet kurumlarındaki yetkilileri ve vatandaşları bilgilendirmiştik. Bu proje cağrısı üzerine, bu teknolojileri ülkemize fayda sağlayacak şekilde nasıl dönüştürebiliriz diye düşündük. Özellikle ev elektroniğinde önemli bir yere sahip olması açısından LED TV teknolojileri üzerine odaklanıp, akademisyen ve oğrencilerin bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin bu proje çağrısı kapsamında iyi bir fikir olduğunu gördük. Proje öncesinde yapmış olduğumuz LED teknolojileri çalışmalarını da göz önünde bulundurarak, hangi konularda ilerlersek ülkemiz adına daha büyük enerji tasarrufu sağlayabiliriz konusunda araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda TV teknolojilerinin bizim fikirlerimize daha yakın olduğu gözlemlendi ve bunun üzerine fikir projeye dönüştürüldü.

18 NELER BAŞARILDI? Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki LEDoid isimli mobil demonstrasyon merkezi TV teknolojilerini de kapsayacak şekilde geliştirildi ve ilgili araştırma ekipmanları kuruldu. Akademisyenler ile ilgili kamu ve sektör temsilcilerinden oluşan EVTV Çalışma Grubu kuruldu. Bu çalışma grubu, Türkiye de TV teknolojisinde enerji verimliliği konusundaki akademik araştırmaların sayısını artırmak ve mevcut araştırmaların kalitesini yükseltmek amacıyla oluşturuldu. Lisans ve lisanüstü öğrencilerine yönelik Enerji Verimli Televizyon ve Görüntü Teknolojileri dersinin içeriği hazırlanarak müfredata eklendi ve ders Güz 2014 ders döneminde başladı. Eğitim konuları ileri düzey TV teknolojileri üzerine olan ve beş gün süren 45 kişinin katıldığı EVTV Yaz Okulu düzenlendi. Katılımcılar güncel trendler, teknolojiler ve teknikler hakkında çok yönlü bilgilendirildi, farklı disiplinler hakkında bilinçlendirildi ve araştırmalarında dünyayla rekabet edebilecek çalışmalar yapabilmelerine katkı sağlandı. Katılımcılar, çalışmakta oldukları konuların diğer bileşenleri üzerinde de bilgi sahibi oldu. Farklı disiplinlerden, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye den bir çok akademisyen, mühendis ve sanayici bir araya getirildi. Böylelikle yeni fikirler, projeler ve işbirlikleri geliştirilmesi için ortam sağlandı. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Lisans ve lisanüstü öğrencilerine yönelik derslerin devam etmesi. LEDoid mobil demonstrasyon merkezinin etkin kullanımı. Bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve etkinliklerin devlet ve özel sektör tarafından desteklenmesi. Yapılan araştırmaların sonuçlarının üniversitelerin sınırlarını aşarak günlük hayata girebilmesi için akademi ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi.

19

20 TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. Km No: Çankaya, Ankara Tel: (312) Faks: (312)

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR GAPGREEN Aralık 2014 Sayı: 2 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı