EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ"

Transkript

1 DTÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA ÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ

2

3 TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA A DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) HİBE PROGRAMI Küresel Çevre Fonu nun (GEF) finansal desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen Türkiye de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜDP) kapsamında elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği konulu araştırma projelerini desteklemek üzere 2014 yılında üniversitelere yönelik olarak bir Hibe Programı başlatıldı. EVÜDP Hibe Programı ile Türkiye genelinde enerji verimliliği konusunda üniversitelerde yapılan akademik çalışmalara katkı sağlayacak, kapasite geliştirecek ve lisans veya lisansüstü düzeyde, zorunlu/seçmeli veya yaz okulu kapsamında en az bir ders programı açılması veya mevcut müfredatta yer alan ders programlarında elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusuna daha fazla yer verilmesini sağlayacak projeler desteklendi. Hibe Programı na başvuracak projeler için aşağıdaki öncelikli konular belirlendi: Elektrikli ev aletlerinin (yeni satış ve mevcut stok) enerji verimliliği, enerji tüketimi ve bu cihazlardan kaynaklanan sera gazı salımı potansiyellerinin ve projeksiyonlarının belirlenmesine yönelik araştırma, istatistikî veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları, Elektrikli ev aletlerinin enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik mühendislik AR-GE projeleri, Elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği alanında Türkiye deki inovasyon ve teknoloji kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar gibi ülke için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler, Elektrikli ev aletlerinin kritik komponentlerinin yerli üretimine yönelik büyük hacimli yatırım kararlarını kolaylaştırmaya ve yönlendirmeye yönelik projeler, Elektrikli ev aletlerinin satın alma ve kullanım alışkanlıklarını belirlemeye ve geliştirmeye yönelik sosyal boyutlu projeler, Elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin ekonomik, sosyal ve/veya çevresel boyutunu kapsayan projeler, Belirtilen konuların dışında, elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusu ile ilgili diğer araştırma projeleri. EVÜDP Hibe Programı kapsamında hem sosyal hem de mühendislik bilimlerinden enerji verimli ürünler üzerine beş araştırma projesi desteklendi. 31 Ocak 2014 tarihinde başlayan beş hibe projesi Kasım 2014 sonu itibarıyla tamamlandı. Projeler, 8 ile 9 ay arasında bir sürede gerçekleştirildi. Projelere verilen hibe miktarları ise proje başına yaklaşık Amerikan Doları oldu. HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜNİVERSİTELER VE PROJELERİ 1. Ankara Üniversitesi, Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi Projesi 2. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletleri Projesi 3. İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi 4. Kadir Has Üniversitesi, Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği Projesi 5. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye de Enerji Verimli Televizyon Teknolojilerinin Dönüşümü ve Bilinçlendirme (EVTV) Projesi

4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5 ANKARA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNOLOJİLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ Bu proje ile amacımız; Ankara da elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusunda bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmek ve firmalara bilimsel araştırma desteği sağlamak. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Ankara Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. H. Gökhan İlk PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 9 ay / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Türkiye de kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak. PROJENİN HEDEFLERİ: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ne bağlı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin araştırılması için bir merkez kurulması ve bu merkezde enerji verimliliği konusunda çalışmak isteyen akademisyen ve lisansüstü öğrencilerine araştırma olanağının sağlanması. Mühendislik Fakültesi müfredatına enerji verimliliği dersinin seçmeli ders olarak konulması ve oluşturulan araştırma merkezinin lisans öğrencileri tarafından da uygulama sahası olarak kullanılabilmesi. Elektrikli ev aletleri üretimi üzerine çalışan ve bunların enerji verimliliğinin araştırılması konusunda akademik araştırma altyapısına ihtiyaç duyan firmalara hizmet verilmesi. HEDEF KİTLE: Üniversite lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler ve elektrikli ev aletleri üretiminde bulunan firmalar. Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi Projesi nde görev alan Işıl Şirin Selçuk proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: Ankara Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğü olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) ile daha önce oluşturduğumuz işbirliği zemini kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlemiştik. EVÜDP Hibe Programı ndan, YEGM web sitesindeki duyuru sonucunda haberdar olduk. Yapılan duyuru öğrenildikten sonra 28 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonucunda yapılan görüşmeler ışığında proje fikri doğdu. Projeyi geliştirirken, üniversitemizin teknoparkı ile görüşüp, üniversitemizin ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Ayrıca, dünyada ve Türkiye de bu konuda yapılmış çalışmaları ve enerji verimliliği merkezlerini değerlendirdik.

6 NELER BAŞARILDI? Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi için gerekli olan fiziksel altyapı ve inşaat çalışmaları tamamlandı, gerekli ekipmanların kurulumu yapıldı ve 24 Kasım 2014 tarihinde projeye adını veren Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi açıldı. Ankara Elektrikli Ev Aletleri Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi, üniversitedeki enerji verimliliği ile ilgili derslerin yanı sıra bölgedeki KOBİ lerin de ürünlerini test ettirebilmeleri için tasarlandı. Firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi için piyasa araştırması yapıldı, KOSGEB gibi ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı. Seçmeli ders için mevcut ulusal ve uluslararası literatür taraması yapıldı. Ders içeriği belirlenerek, Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarıyla ders başladı. Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği konusunda araştırma yapma konusunda altyapı, bilgi birikimi ve bilinç yaratılmasına katkıda bulunuldu. Projenin uygulanması, üniversitede enerji verimliliği konusunda çalışmak isteyen öğretim görevlileri ve öğrencilerde ilgi ve beklentiyi artırdı. Açılan seçmeli dersin ve kurulan merkezin orta ve uzun vadede özellikle öğrencilerde farkındalık yaratma, teknik bilgi ve donanım artırma ve kapasite geliştirmede etkili olması bekleniyor. Türkiye de enerji verimliliğine önem gösteren ve bu alanda çalışan çeşitli kişi ve kuruluşlar ile tanışma fırsatı bulundu ve bu konuda tavsiyeler alınma fırsatı bulundu. isimli proje web sitesi oluşturuldu. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Açılan seçmeli dersin devam etmesi ve proje kapsamında kurulan laboratuvarın eğitim-öğretim planı içerisinde yer alıyor olması. Kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu işbirliklerinin devam etmesi. KOSGEB ve Ostim Ekopark ile işbirliği sağlanması. KOBİ ler ve sanayi ile olan işbirliğinin daha da geliştirilmesi. Enerji verimliliği konusunda çalışan üniversiteler arasında işbirliğinin devam ettirilmesi. Ayrıntılı bilgi için:

7 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PROJESİ Enerji verimliliği ile iklim değişikliği arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağladık ve enerji verimliliğine olan duyarlılığı artırdık. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Boğaziçi Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. M. Levent Kurnaz PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Türkiye de kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak. PROJENİN AMACI: Uzun dönemde enerji verimli elektrikli ev aletleri ve iklim değ iş ikliğ i iliş kisi konusunda bilimsel araş tırmaların ve tüketici farkındalığ ının artırılması. HEDEF KİTLE: Seçmeli dersi seçecek olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Açık Radyo takipçileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri, dolaylı faydalanıcılar. İklim değişikliği ile mücadelede en önemli ve en düşük maliyetli araçlardan biri de enerji verimliliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle elektrikli ev aletlerinin doğru kullanılması, enerji verimli cihazların tercih edilmesi, daha az karbon salımı anlamına gelir. Bu proje, birey olarak üzerimize düşenleri yaparak, tüketim ve kullanım alışkanlıklarımızı değiştirerek iklim değişikliği ile mücadeleye katkı verebileceğimizi gösteriyor. İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletleri Projesi nde görev alan Nazan An proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletleri Projesi nde proje asistanı olarak çalışan Tufan Turp arkadaşımızın bir gazetenin insan kaynakları ekinde ilanı görmesi ve bizimle paylaşması sonucu EVÜDP Hibe Programı ndan haberdar olduk. Tufan ve benim çalışma konularımızdan biri tüketim ürünleri bazında sera gazı salımlarının hesaplanması olduğu için, konu ilgimizi çekti, bu projeyi çok keyifli şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve Levent Hoca yla paylaştık. O da bize güvendiği için siz tamam diyorsanız, başvuralım dedi ve çalışma grubumuzla yaptığımız toplantılar neticesinde projeyi planladık ve başvurumuzu yaptık. Projenin yaygınlaştırılmasında teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaya karar verdik. Bu nedenle, web sayfası ile mobil uygulama ve radyo programları üzerine yoğunlaştık. Aktivitelerimizi tamamen projenin yaygınlaştırılması ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında geliştirdik, çünkü projenin en önemli başarısının geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve bu sayede iklim değişikliği ve enerji verimliliği arasındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanması olduğunu düşündük. Bunu da hedef kitleyi sıkmadan, keyifli bir şekilde yapabilmek istedik ve her aktivitemizi bunu düşünerek planladık. Ayrıca, proje uygulama sürecinde UNDP yetkilileri, üniversitemize destek olarak proje faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulundu. Bizim açımızdan projenin başarılı bir şekilde devam etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi budur.

9 NELER BAŞARILDI? Proje web sitesi hazırlandı. Web sitesi, farklı kullanıcı tarafından defa ziyaret edildi. Elektrikli Ev Aletleri Enerji Verimliliği ve Karbon Hesap Makinesi IOS ve Android Uygulaması yapıldı. Android uygulaması 53 kişi tarafından, IOS uygulaması 231 kişi tarafından indirildi. Bu uygulama sayesinde piyasadaki marka ve modeller özelinde belirli ev aletlerinin enerji verimliliği ve karbon ayakizini karşılaştırma imkanı sunuluyor. Mart 2014 ten projenin bitiş tarihine kadar Açık Radyo da İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği konulu 12 radyo programı yapıldı. Programlarda ev aletlerinin enerji verimliliği ve karbon salımlarındaki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Böylece tü keticiler bilinçlendirilirken, aynı zamanda elektrikli ev aletlerini kullanma ve satın alma alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlandı. Açık Radyo takipçisi olan yaklaşık kişiye ulaşıldı. Bursa, Çanakkale ve İzmir de bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Başta tü ketici dernekleri olmak ü zere sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ü ç şehirde dü zenlenen bilgilendirme toplantılarında konunun daha geniş kitlelerle tartışılması sağlandı. Bu toplantılarla en az 500 kişiye ulaşıldı. Boğaziçi Üniversitesi nde Bahar 2014 döneminde lisansüstü öğrenciler için, Eylül 2014 Güz döneminde ise lisans öğrencileri için Enerji ve İklim konulu teknik seçmeli ders açıldı. Multimedyal eğitim materyalleri geliştirildi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, meslek yüksek okullarına yaygınlaştırıldı. Tüm eğitim materyallerine proje web sitesi ü zerinden ulaşılabiliyor Ekim 2014 tarihlerinde Elektrikli Ev Aletleri ve İklim Değişikliği konulu konferans düzenlendi. Sektör ve üniversitelerden temsilcilerin katıldığı konferansta, konu tüm boyutlarıyla tartışıldı ve bir yol haritası oluşturuldu. Konferans kitapçığı 500 adet basılarak ü niversitelerin ilgili bölü mlerine ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Proje çıktılarının yaygınlaştırılması. Radyo programının devam etmesi. Proje ortağı Yeşil Düşünce Derneği nin enerji verimliliği ile ilgili platformlarda proje çıktılarından bahsederek yaygınlaştırma faaliyetlerine devam etmesi. İklim değişikliği ve enerji verimliliği konusuna kamu kurumlarının büyük ilgi göstermesi. Daha geniş kitlelere ulaşabilecek kapsamlı projeler hazırlanması. Ayrıntılı bilgi için:

10 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

11 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN KULLANIM VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI PROJESİ Yaşamın her aşamasında enerjinin etkin kullanımı eğitim ile başlar. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: İstanbul Aydın Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Zafer Utlu PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 9 Ay / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Enerjinin etkin kullanımı ve elektrikli ev aletlerinin verimli kullanımına yönelik laboratuvar, eğitim ve kurs faaliyetleri ile toplum bilincinin oluşturulması. PROJENİN HEDEFLERİ: Verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve sera gazı salımlarının azaltılması hakkında bir kültür oluşturması. Enerji verimliliği yüksek ürünlerin nihai kullanıcılar tarafından bilinçli bir şekilde seçilmesinin ve kullanılmasının sağlanması. Kurulacak enerji verimlilik laboratuvarında yapılacak yüksek lisans tez ve proje çalışmaları ile proje sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulama deneyimlerinden çıkan derslerin belgelenmesi ve uyarlayıcı yönetim için kullanılması. Elektrikli ev aletlerinde etiketleme politikaları konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği etiketleme sistemi için yapılandırılmış doğrulama ve uygulama planlarının geliştirilmesi. Ölçüm ve analiz sonuçlarına göre sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik eylemlerin ortaya konulması. HEDEF KİTLE: Üniversitede öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, çalışan kadınlar ve ev kadınları Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi nde Proje Koordinatörü olarak görev alan Doç. Dr. Zafer Utlu proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: EVÜDP Hibe Programı ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün web sitesi aracılığı ile haberdar oldum. Ayrıntılı bilgiyi ise UNDP web sitesinden aldım. Doktora eğitimimin enerji alanında olması ve enerji alanında birçok uluslararası çalışma yapmış olmam nedeniyle, enerji kullanım bilincinin topluma yayılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bu kapsamda özellikle enerjiyi kullananlara ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Mühendislik ve enerji sektörü dışında en yaygın enerji kullanıcıları ise konut sektöründe yer alan ev kadınları olarak göze çarpıyor. Elektrikli ev aletlerinin satın alınması kararında etkili olan ev kadınlarını, enerji kullanımı ve enerji verimliliği konularında bilinçlendirerek bu konudaki eksiklikleri ortadan kaldırmak önem taşıyor. Ayrıca, enerji verimliliği ile ilgili eğitimlerin üniversitelerde mühendislik dışı bölümlere verilmesi toplum bilincini daha da arttıracaktır. Tüm bunlardan yola çıkarak projeyi geliştirdik ve projeyi geliştirirken projenin mühendislik, sosyal, mühendislik dışı eğitim, araştırma - geliştirme, ulusal ve uluslararası tanınırlık boyutlarının olmasına dikkat ettik. Projeyi uygularken ise; özellikle elektrikli ev aletleri ile ilgili literatürde ayrıntılı çalışmaların yer almadığını, enerji verimliliği konusunda üniversitede teknik branşlar dışında bir eğitimin verilmediğini ve toplumda ciddi bir enerji bilincinin oluşmadığını tespit ettik.

12 NELER BAŞARILDI? Enerji verimliliği ve elektrikli ev aletleri için bir ölçüm ve analiz laboratuvarı kuruldu. Labaratuvar, proje kapsamında tasarlanan enerji verimliliği ile ilgili derslerde kullanılıyor. Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanımında Enerji Verimliliği ve Teknikleri dersi, lisans programına yönelik seçmeli bir ders olarak açıldı. Ders açıldığında 15 öğrenci varken, birinci dersten sonra dersi seçenlerin sayısı 62 ye ulaştı. Dersi seçen öğrencilerin tamamına yakını mühendislik dışı bölümlerden oluşuyor. Elektrikli Ev Aletlerinde Ölçüm ve Verimlilik Analizi dersi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı için zorunlu ders olarak tasarlandı. Dersler, Bahar döneminde başlayacak. Proje konusunun lisans ve yüksek lisans öğrencilerine proje ve tez şeklinde verilmesi, konunun daha detaylı araştırılması ve incelenmesini sağladı. Böylece; üniversite içinde enerji verimliliği ve elektrikli ev aletlerinin kullanım tekniklerine yönelik bir farkındalık oluşturuldu. Öğrenciler arasında özellikle seçmeli ders alan grupta bir değişim gözlendi. Ev kadınlarına yönelik Elektrikli Ev Aletlerinin Verimli Kullanımı konulu eğitim verildi. Eğitimlere 130 kişi katıldı. Ev kadınlarına yönelik eğitimlerin yerel yönetimlerle işbirliği içinde düzenlenmesi, yerel yönetimlerde de farkındalık yarattı. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılım sağlanarak projenin tanıtılması sağlandı. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Açılan seçmeli ve zorunlu derslerin sürekli olarak her dönemde verilmesi. Her yıl proje ve yüksek lisans tezlerinin alt konu alanlarında verilmesi. Farklı belediyelerle işbirliklerinin yapılması. Farklı ilçelerde yapılacak eğitimlerle daha geniş kitlelere ulaşılması. Proje çıktılarının takip edilmesi.

13 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

14 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARKINDALIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJESİ Bu proje enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıran ve konunun öneminin anlaşılması için atılan önemli bir adım oldu. Bu kapsamda geleceğin tüketicilerini enerji verimliliği konusunda bilinçlendirdik. Annelere, kadınlara, babalara, çocuklara ve gençlere ulaştık. Eğitim verirken çocukların yüzündeki heyecan bizi çok mutlu etti. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Kadir Has Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Meltem Ucal PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 8 ay / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Türkiye de kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak. PROJENİN AMACI: Türkiye genelinde tüketilen toplam enerjinin %30 unun elektrikli ev aletleri tarafından harcanan kısmının azaltılması, evlerdeki elektrik faturalarının göreceli olarak düşürülmesi konusunda bilgilendirme yapılması, evlerde kullanılan elektrikli ev aletleriyle sağlanan enerji tasarrufu ile birlikte uzun vadede sera gazı salımlarının belirli oranda azaltılmasına katkı sağlanması. PROJENİN HEDEFLERİ: Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliğinin sağlanmasına dayanan sosyal farkındalık ve bilinçlendirme için annelerle birlikte çocuklara eğitim verilmesi. İstanbul, İzmit, Bursa da okullar ziyaret edilerek bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde ders açılması. HEDEF KİTLE: 6-12 yaş öğrenciler, kadın tüketiciler, Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği Projesi nde Proje Koordinatörü olarak görev alan Doç. Dr.Meltem Ucal proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: EVÜDP Hibe Programı ndan web siteleri aracılığıyla haberdar olduk. Daha önce kadınlar üzerine yaptığım çalışmalar bulunmaktaydı. Ayrıca yüksek lisans tezim elektrik enerji talep tahmini üzerine olduğu için enerji konusu çok da uzak bir konu değildi. Hibe Programı nı inceledim ve üniversite olarak kadınlarla birlikte çocukların da bilinçlendirileceği bir proje hazırlamaya karar verdik. Çocuklar geleceğin tüketicileri, bu nedenle küçük yaştan itibaren verilecek eğitimlerin gelecekteki enerji etkinliği açısından çok daha önemli olacağını biliyoruz. Kadınlarla birlikte çocukların da bilinçlendirileceği bir proje hazırlarsak bunun çok daha etkili olacağını düşündüm. Projeyi geliştirirken; çevremizdeki akademisyen arkadaşlarımızla ve evlerdeki elektrikli ev aletlerinin kullanımı ve satın alınması sürecinde önemli bir role sahip kadınlarla görüşmeler gerçekleştirdik.

15 NELER BAŞARILDI? İstanbul, İzmit, Bursa illeri sınırları içinde bulunan 26 adet ilk ve orta dereceli okul ziyaret edildi, sunumlar yapıldı ve öğrencilere enerji verimliliği eğitimleri verildi. Bu kapsamda yaklaşık kişiye ulaşıldı. Ayrıca bu illerde Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri ile görüşülerek proje çıktılarının yaygınlaştırılmasında ortak çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda da 400 kadına ulaşıldı. web sitesi açıldı ve siteyi yaklaşık kişi ziyaret etti. Web sitesini Türkiye deki kullanıcıların yanı sıra Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Rusya, ABD, Hollanda ve Norveç ten kullanıcılar da ziyaret etti. Proje kapsamında web sitesi üzerinden 6-12 yaş grubu öğrencileri hedefleryen interaktif bir bilgisayar oyunu hazırlandı. Web sitesinde oyun sayfasını farklı tekil kullanıcı ziyaret etti ve oyun sayfasında öğrencilerin ortalalama 5,75 dakika zaman geçirdikleri belirlendi. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları ve İklim Değişikliği başlıklı seçmeli ders geliştirildi ve Bahar 2014 döneminde ders verilmeye başlandı. Dersin video kayıtlarına projenin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul, İzmit ve Bursa illerinde kişi ile anket çalışması gerçekleştirildi. Anket çalışmasının ön çıktıları Haziran 2014 te gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliğine Kadının Önemi başlıklı konferansta sunuldu. Anket raporu ve ekonometrik analize dayalı tam sonuçlar 2014 sonunda tamamlanacak. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Güz 2014 döneminde Kadir Has Üniversitesi nde ilave iki ders daha açılması ve derslerin devam ettirilmesi. Kadir Has Üniversitesi nin projeyle ilgili yaygınlaştırma faaliyetlerine devam etmedeki istekliliği. www. enerjifarkindaligi.org web sitesi aracılığıyla haber ve bilgi paylaşımına devam edilmesi, web sitesinin proje ömrüyle sınırlı olmaması. Web sitesinin İngilizcesi nin hazırlanması. STK lar ile farkındalık yaratma ve bililinçlendirme kapsamında işbirliğini artırılması. Çok daha fazla okulun ve kurumun bilinçlendirme kapsamında ziyaret edilmesi. Ayrıntılı bilgi için:

16 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

17 TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİNİN DÖNÜŞ ÜMÜ VE BİLİNÇLENDİRME (EVTV) PROJESİ Bu proje, gelişmiş ülkelerde yapılan araştırma, geliştirme ve buna bağlı olarak düzenlenen etkinlikler gibi konularda ülkemizde de gerekli sistem ve bilincin yerleştirilmesi ve ileriye taşınması yönünde güzel bir çalışma oldu. PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM: Özyeğin Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Mehmet Arık PROJE SÜRESİ / TARİH ARALIĞI: 9 ay / / PROJE BÜTÇESİ: Amerikan Doları PROJENİN AMACI: Enerji verimli televizyon teknolojisinin dönüşümü ve uyarlanması, enerji verimliliği ve çevrenin korunmasının sağlanması, iklim değişikliğine üzerine toplumsal farkındalığın artırılması. PROJENİN HEDEFLERİ: Türkiye de enerji verimli televizyon teknolojilerinin piyasa dönüş ümünün hızlandırılması. Halkın enerji verimliliğ i, çevrenin korunması ve iklim değ iş ikliğ i hakkında bilinçlendirilmesi. Akademi-devlet-sanayi iş birliğ i çerçevesinde bir çalış ma grubunun oluş turulması. Akademik çalış maların sayısı ve niteliğ inin artılması. HEDEF KİTLE: TV kullanıcıları, TV üreticileri, devlet görevlileri (karar vericiler, fon sağ layıcılar), akademisyenler, öğ renciler, her yaş tan teknolojiye ilgi duyan insanlar, çevre ve iklim değişikliğinin etkileri konularına ilgi duyan duyarlı insanlar ve Sivil Toplum Kuruluşları. Türkiye de Enerji Verimli Televizyon Teknolojilerinin Dönüş ümü ve Bilinçlendirme (EVTV) Projesi nde Proje Koordinatörü olarak görev alan Doç. Dr. Mehmet Arık proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: EVÜDP Hibe Programı ile ilgili okulumuzda bulunan Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bilgilendirildik. Daha önce organize ettiğimiz EVATEG projemizde de yine LED teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış ve endüstri mensuplarını, devlet kurumlarındaki yetkilileri ve vatandaşları bilgilendirmiştik. Bu proje cağrısı üzerine, bu teknolojileri ülkemize fayda sağlayacak şekilde nasıl dönüştürebiliriz diye düşündük. Özellikle ev elektroniğinde önemli bir yere sahip olması açısından LED TV teknolojileri üzerine odaklanıp, akademisyen ve oğrencilerin bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin bu proje çağrısı kapsamında iyi bir fikir olduğunu gördük. Proje öncesinde yapmış olduğumuz LED teknolojileri çalışmalarını da göz önünde bulundurarak, hangi konularda ilerlersek ülkemiz adına daha büyük enerji tasarrufu sağlayabiliriz konusunda araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda TV teknolojilerinin bizim fikirlerimize daha yakın olduğu gözlemlendi ve bunun üzerine fikir projeye dönüştürüldü.

18 NELER BAŞARILDI? Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki LEDoid isimli mobil demonstrasyon merkezi TV teknolojilerini de kapsayacak şekilde geliştirildi ve ilgili araştırma ekipmanları kuruldu. Akademisyenler ile ilgili kamu ve sektör temsilcilerinden oluşan EVTV Çalışma Grubu kuruldu. Bu çalışma grubu, Türkiye de TV teknolojisinde enerji verimliliği konusundaki akademik araştırmaların sayısını artırmak ve mevcut araştırmaların kalitesini yükseltmek amacıyla oluşturuldu. Lisans ve lisanüstü öğrencilerine yönelik Enerji Verimli Televizyon ve Görüntü Teknolojileri dersinin içeriği hazırlanarak müfredata eklendi ve ders Güz 2014 ders döneminde başladı. Eğitim konuları ileri düzey TV teknolojileri üzerine olan ve beş gün süren 45 kişinin katıldığı EVTV Yaz Okulu düzenlendi. Katılımcılar güncel trendler, teknolojiler ve teknikler hakkında çok yönlü bilgilendirildi, farklı disiplinler hakkında bilinçlendirildi ve araştırmalarında dünyayla rekabet edebilecek çalışmalar yapabilmelerine katkı sağlandı. Katılımcılar, çalışmakta oldukları konuların diğer bileşenleri üzerinde de bilgi sahibi oldu. Farklı disiplinlerden, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye den bir çok akademisyen, mühendis ve sanayici bir araya getirildi. Böylelikle yeni fikirler, projeler ve işbirlikleri geliştirilmesi için ortam sağlandı. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Lisans ve lisanüstü öğrencilerine yönelik derslerin devam etmesi. LEDoid mobil demonstrasyon merkezinin etkin kullanımı. Bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve etkinliklerin devlet ve özel sektör tarafından desteklenmesi. Yapılan araştırmaların sonuçlarının üniversitelerin sınırlarını aşarak günlük hayata girebilmesi için akademi ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi.

19

20 TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. Km No: Çankaya, Ankara Tel: (312) Faks: (312)

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

ARTIK VERİMLİLİK DE GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ!

ARTIK VERİMLİLİK DE GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ! ARTIK VERİMLİLİK DE GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ! Necmettin TOKUR / Proje Yöneticisi (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP) Yasemin DEMİRCİOĞLU / Mühendis (Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri MITIGATING CLIMATE CHANGE Industry Workshop Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri Dr. Theodor Goumas Managing Director, EXERGIA S.A. Ankara, 4-5 October Düşük/Sıfır Maliyetin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU Proje AB tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin yararlanıcı olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı Çocuk Haklarının

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ Bire Bir Görüşmeler Zirve Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar 28 araştırmacı ve akademisyen ile yüzyüze proje fikirleri,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10)

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:11) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ZEYTİNYAĞI DUYUSAL ANALİZİNDE AB MEVZUAT UYGULAMALARI ZEYDAM TR1-LEO isimli projemizin hareketlilik faaliyet alanında çalışma planında

ZEYTİNYAĞI DUYUSAL ANALİZİNDE AB MEVZUAT UYGULAMALARI ZEYDAM TR1-LEO isimli projemizin hareketlilik faaliyet alanında çalışma planında ZEYTİNYAĞI DUYUSAL ANALİZİNDE AB MEVZUAT UYGULAMALARI ZEYDAM 2011-1-TR1-LEO03-25592 isimli projemizin hareketlilik faaliyet alanında çalışma planında sunmuş olduğumuz program dahilinde İzmir Gıda Kontrol

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006)

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı