XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE"

Transkript

1 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE Ocak 2015 / Antalya January 29-31, 2015 / Antalya TURKISH PRIVATE SCHOOLS ASSOCIATIONa

2 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29,

3 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, KAYIT / REGISTRATION AÇIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES Cem GÜLAN Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Co-Chairman of the Executive Board of the Turkish Private Schools Association Simon STEEN Avrupa Özel Okullar Birlikleri Derneği (ECNAIS) Başkanı Chairman of European Council of Independent Schools (ECNAIS) Muammer TÜRKER Antalya Valisi Governor of Antalya Prof. Dr. Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı Minister of National Education KONFERANS / CONFERENCE Prof. Dr. Üstün DÖKMEN Psikolog, Yazar ve TV Programcısı / Physchologist, Author and TV Programmer EĞİTİMİN EVRİMİ / EVOLUTION OF EDUCATION İnsanın, zaman içinde ortaya çıkan zihinsel gelişimini ve kültür değişmelerine paralel olarak, neyi nasıl öğreneceği çağlar boyunca inişli çıkışlı bir süreç sergilemiştir. Taş Devrinde, önce hayal eden, sonra bu hayalini davranışa dönüştüren insan keşfederek öğrenmişti; birinin keşiflerini diğerleri model alırdı. Bu dönemde ezberleyerek öğrenmek yoktu. Sözel kültürün gelişmesi ile birlikte toplumlardaki güçlü unsurlar büyük kitlelerin ne öğrenmesi gerektiğine karar verdiler ve yöntem olarak da ezberletmeyi tercih ettiler. Böylece toplumların büyük kısmı, Taş Çağı insanına nazaran, daha çok şeyi biliyor gözüken ancak keşfetmeden ezberleyen varlıklara dönüştü. Böylece Homosapien, yani düşünen insanın yanında, Ezberleyen İnsan ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca Evliya Çelebi yi, Uyduruyor diye eleştirenler, aslında kendilerinin de uydurulanlarla gerçekleri ayırt etmeden ezberlediklerini fark etmediler.bu arada bazı kültürler, pozitif bilime, sorgulayan sanatı, özellikle edebiyatı teşvik ederek, insanlarının bilgi basamağından değerlendirmeye doğru gelişmelerine olanak verdiler. Bazıları ise değerlendirme basamağında ortaya çıkan sonuçları ezberletmeye çalıştılar. Bu noktada eğitimin yeterince evrimleşip evrimleşmediği tartışılabilir ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK 3

4 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, I. PANEL/ PANEL I KONUŞMACILAR / SPEAKERS Prof. Dr. Meral AKSU ODTÜ Eğitim Fakültesi / Middle East Technical University, Faculty of Education GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN DEMOGRAFİK, SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM GÖRÜŞLERİ / DEMOGRAPHICAL AND SOCIO-CULTURAL FEATURES AND EDUCATIONAL VIEWS OF THE TEACHERS OF FUTURE Bugün öğretmen adayı olan onbinlerce öğrenci dört-beş yıl gibi kısa bir süre sonunda topluma yön veren kişiler olacaklardır. Öğretmen adayları farklı orta öğretim kurumlarından mezun olarak eğitim fakültelerine gelmektedir. Her biri farklı aile, öğrenme ortamı, çevre, duygu, düşünce, inanış ve değerlere sahip olarak fakültelere başlamakta ve öğretmenlik mesleğinin gereklerinin kazandırıldığı programlar yoluyla öğrenim görmektedir. Öğretmen adayları birbirlerinden farklı düşünmekte, olayları farklı yorumlamakta ve dolayısıyla farklı uygulamalarda bulunmaktadırlar. Eğitim fakültelerine devam eden öğrencilerin çeşitli özellikleri bakımından daha iyi tanınabilmeleri ve bu doğrultuda elde edilecek bulgulardan yola çıkarak öğrencilerin eğitimi ve eğitim sürecini nasıl algıladıklarının belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla, Eğitim Fakültelerinde öğrenimini sürdüren ve gelecekte eğitim alanında görev alacak olan öğretmen adaylarının toplumsal bir süreç olarak eğitimi nasıl algıladıkları, eğitim sürecinde meydana gelen değişimleri nasıl yorumladıkları üzerine yapılmış bir araştırmanın sonuçları, geleceğin öğretmen özellikleriyle karşılaştırılarak tartışılacaktır. Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Maltepe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı / Maltepe University, Vice Chancellor ÖĞRETMENLİĞİN GEREKLİ VE YETERLİ KOŞULLARI ÜZERİNE / NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS OF BEING A TEACHER 4 Herhangi bir oluşum ya da varolan, gerekli ve yeterli koşullarına göre oluşur ya da varolur. Öğretmenlik de bir varolan olarak, oluşumunu, insanın eğiten-eğitilebilen bir varlık olmasına borçludur. Öğretmenlik aynı zamanda temelini insanın toplumsal-tarihsel-kültürel bir varlık olmasında bulur. Eğitimin zaman içinde kurumsallaşmasıyla bağlantılı olarak öğretmenlik bir meslek olarak oluşmaya başlar ve bu oluşum, insanlar arasındaki ilişkilerin, toplumsal, kamusal ilişkilerin hem belirleyicisi olur hem de bu ilişiklerden doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkilenir. Öğretmen toplumsal ve kamusal alanın hem öznesi hem de nesnesidir. Öğretmenin özne oluşu onun bilgiyle olan bağında ilkin somutlaşır. Burada söz konusu olan bilgi bir yandan alan bilgisidir; öğretmenin kurumsal olarak ulaştığı öznelere iletmede kolaylaştırıcısı olduğu alan bilgisi dir. Bu bilgiler öğretmeni öğretmen yapan gerekli koşulların başında gelir. Öğretmeni öğretmen yapan yeterli koşul ise yine bilgi bağlamında etik ve insan hakları bilgisidir. Bu sunumda her iki bilgi bağlamı gereklilik ve yeterlilik ekseninde tartışılarak eğitim dünyamız için kimi öngörülerde bulunulacaktır.

5 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, ARA / COFFEE BREAK I. PANEL / PANEL II KONUŞMACILAR / SPEAKERS Batuhan AYDAGÜL Eğitim Reformu Girişimi (ERG) / Educational Reform Initiative (ERG) ÇOCUKLARIN AKTİF YURTTAŞLIK BECERİLERİ EDİNİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN / TEACHER IN THE PROCESS OF CHILDREN S ACQUISITION OF ACTIVE CITIZENSHIP SKILLS Eğitim Reformu Girişimi nde Herkes İçin Kaliteli Eğitim öngörüsünde kaliteli bir eğitimin bireylere en azından üç yetkinlik düzeyinde güçlü bir temel vermesine vurgu yapıyoruz (herhangi bir önem sırası gözetmeden): 1) Bireyin yükseköğrenim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarından yararlanma temeli; 2) Bireyin işgücüne katılabilme temeli ve 3) Aktif yurttaş olarak topluma katılabilme temeli. Öğrencinin aktif yurttaşlık becerileri edinmesinde eğitimin içeriğinin ve öğretmenin hem öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini edinmesini sağlaması hem de toplumsal sorunları tanıyan ve tartışabilen bir zihinsel hazırlık vermesi önemli. Bu bağlamda öğretmenin sahip olması gereken beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇ-BİR) ve ERG tarafından iki farklı öğretmen eğitimi uygulandı ve değerlendirildi. Bulgular, öğretmenin bazı yeni becerileri edinmesi kadar toplumda olan ve sınıf ortamına yansıyabilecek sorunlara ilişkin sosyolojik arka planı bilmesinin önemini gösteriyor. Aynı zamanda, bu, geleceğin öğretmenini tartışırken eğitim sosyolojisi nasıl kullanabileceğimize dair bir tartışma fırsatı tanıyor. Gülay ÖZKAN GEDS AKTİF YURTTAŞ YETİŞTİREN GELECEĞİN ÖĞRETMENİNİN ROLÜNÜ TASARLAYALIM / LET S DESIGN THE ROLE OF THE TEACHER OF THE FUTURE, RAISING ACTIVE CITIZENS Aktif yurttaş yetiştirmek 21. Yüzyıl eğitiminin önemli hedeflerinden biri. Geçen yüzyılda bu ve benzeri hedefleri anlamak ve çözüm üretmek için mühendislik ve pozitif bilimler gibi araçlar kullanıldı. Ancak bugün özellikle teknoloji ile birlikte dönüşen yaşamlar ve beklentilerle problemleri anlamak ve çözmek için yeni araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlar, insan ihtiyaçlarını anlayıp problemlere kendi bağlamlarında yaklaşabilmeyi sağlamalı ve üretilen çözümlerin insanlar üzerindeki etkilerini iyileştirebilmeli. New York Times tarafından altın çağı olduğu söylenen tasarım, problemleri insan odaklı anlamamızı ve çözmemizi sağlayan çok güçlü bir araç. Bu konuşmada; tasarımı kullanarak aktif yurttaş yetiştirecek eğitim yapılarını nasıl yaratabiliriz, bu yapılardaki geleceğin öğretmeni ve diğer paydaşların rolünü nasıl tanımlayabiliriz, teknolojinin bu tasarlanan yapılardaki yeri ne olmalı gibi sorular sorulacak ve cevaplar aranacak. Bu konuşma Gülay Özkan ın 2015 yılında ABD de yayınlanacak olan Tech Startups Making Desirable Things adlı kitabından alıntılar içermektedir. 5

6 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, ARA / COFFEE BREAK III. PANEL / PANEL III KONUŞMACILAR / SPEAKERS Prof. Dr. Uğur SAK Anadolu Üniversitesi / Anadolu University SINIFTA YARATICILIK ALGI DEĞİŞİMİ İLE BAŞLAR CREATIVITY IN CLASS STARTS WITH CHANGE OF PERCEPTION Bu konuşmada yaratıcılık hakkındaki yaygın algılar ve mitler ve bu mitlerin nedenleri ile nasıl zihinsel ketler oluşturdukları tartışılacaktır. Yaratıcılık hakkındaki mitler pek çok toplumda yaygın şekilde yer almaktadırlar. Bu mitlere o kadar çok yaygın inanılmaktadır ki pek çok insan bunları birer mit değil aksine gerçekler olarak algılamaktadırlar. Bu mitler arasında yaratıcılığın bir bilinmez olması ve bilinç dışı oluşması, bütün yaratıcı kişilerin ruh sağlığı sorunlarının olması ve Mozart dinlemenin yaratıcılığı geliştirmesi gibi çok sayıda inanışlar bulunmaktadır. Ne kadar çok bilgi o kadar çok yaratıcılık algısı da bu mitlerden biridir. Bilimsel araştırmalar bu tür mitlerin yalnızca halk arasında değil aynı zamanda bilim insanları arasında da yaygın olduklarını saptamıştır. Yaratıcılık mitleri yalnızca yanlış değiller aynı zamanda tehlikeli de olabilirler. Çünkü bizi yaratıcı olamayacağımıza inandırırlar; yaratıcı kişileri cezalandırmamıza, yaratıcı olmayanları ise ödüllendirmemize yol açarlar; çocuklarda yaratıcılığın gelişimini engellememize ve yaratıcılığı yanlış kişilerde aramamıza neden olurlar. Yaratıcılık mitlerinden sıyrılmak bizleri daha yaratıcı olmak için cesaretlendirecek, yaratıcılığı doğru yollarla öğretmemize yardımcı olacak ve bireysel ve toplumsal yaratıcılığı zenginleştirecektir. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education BİLGİ ÇAĞI VE OKUL/ INFORMATION AGE AND SCHOOL İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçişle birlikte oluşan rekabetle, bir taraftan öğrenmenin ve okulun önemi artarken, diğer taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler. Değişimin öncüsü olması gereken okullar, değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar. Kendi kendine değişemeyen okullar sık sık dış müdahalelerle değiştirilmeye çalışılmakta, bu durum da eğitim sistemlerinde bazı travmalara neden olmaktadır. Okul farkında olsun veya olmasın çevresindeki dünya hızla dönüşmektedir. Üretimi satış sonrası da süren, çoklu üreticili bilgisayarlar, akıllı telefonlar okula yeni roller yüklemektedir. Mezuniyet sonrası okulla bağlantısı kesilmeyen, farklı okulların ve çevrenin bilgi birikimini, deneyimlerini okula taşıyan yeni nesil okullara ihtiyacımız bugün her zamankinden daha fazladır. Kendi kendini yönetebilen, denetleyebilen, geliştirebilen okullar bu özelliklere sahip bireylerle mümkündür. 6

7 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 Öğretmen ve yöneticiler kendi kendilerini dönüştürebilecek enstrümanlarla donatılmadan, okulun bilgi toplumunun bir kurumu olarak kabul görmesi oldukça güç görünmektedir. Bu nedenle, öğretmen ve yöneticilerin yalnızca öğretici, bir araştırma okur-yazarı olmanın ötesine geçip, yapacakları eylem araştırmaları yoluyla bilginin bir üreticisi haline gelmeleri kaçınılmazdır. EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (90 DAKİKA/MINUTES) Dilara VARDAR Elif Kara ÖZTÜRK Birkan KILIÇ Sedat YILDIZ BELLINI 1 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu / Turkish Private SALONU/HALL Schools Association IT Commission Eğitim Teknolojileri Uzmanları / Educational Technologies Experts DEĞİŞEN ÖĞRENME ORTAMLARI VE TEKNOLOJİNİN ROLÜ / CHANGING LEARNING ENVIRONMENTS AND THE ROLE OF TECHNOLOGY Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da değişmekte ve dönüşmektedir. Bu süreçte pek çok eğitim kurumu, vizyon ve hedefleri doğrultusunda teknoloji kullanımı ile ilgili çeşitli uygulamaları hayata geçirmiş ve bu uygulamaların sonuçlarını almaya başlamıştır. Ülkemizdeki ve dünyadaki farklı uygulama örneklerinin paylaşılacağı ve tartışılacağı bu sunumda; öğrenme ortamlarında dönüşüm yaratan yeni uygulamalar ve yaklaşımlar ele alınacaktır. STEM projeleri, duvarsız sınıf uygulamaları, IoT ve giyilebilir teknolojilerin kullanımı, gamification yöntemleri, flipped classroom örnekleri, makers hareketi ile learning by doing yaklaşımı, design thinking metotları gibi uygulamalar ile eğitimde öğretmenin rolünün uğradığı dönüşüm, yaşanan bu dönüşümden öğrencilerin nasıl etkilendiği paylaşılacaktır. Tüm bu yaklaşımlarla gelecekte öğrenmenin provizyonunun yapılacağı oturum, geleceğin öğretmeninin ihtiyaçlarını şekillendirmek için ışık tutacaktır Yrd.Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU Sıla SAGUN, M.Sc. BELLINI 2 Bilkent Üniversitesi / Bilkent University SALONU/HALL FETEMM (STEM) EĞİTİMİ NEDİR VE GELECEĞİN SINIFLARINDA HANGİ YAKLAŞIMLARI ZORUNLI KILAR? / WHAT IS STEM EDUCATION AND WHICH APPROACHES DOES IT NECESSITATE IN FUTURE CLASSROOMS? Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi, inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmek amacı güden reformların merkezinde yer almaktadır. Ancak, FeTeMM Eğitimi nin ülkemiz şartlarında tanımlanması gerekmektedir. FeTeMM Eğitimi nin kuramsal çerçevesi ise uygulamadan bağımsız akademik çalışmalarla değil geleceğin öğretmenlerinin FeTeMM Eğitimi ni sınıf içinde nasıl yorumladıklarının sistematik olarak değerlendirilmesi ile şekillenebilir. Bu amaçla, FeTeMM Eğitimi bünyesinde yer alan bazı yenilikçi öğrenme ortamları kuram ve uygulama ekseninde tümevarımsal bir yöntem ile tartışılacaktır. Robotların kullanıldığı ders uygulamalarına ilaveten hesaplamalı düşünme ve matematiksel modelleme etkinlikler ile örneklendirilecektir. Öğretmenler arası işbirliğinin faydaları ve sınırlılıkları TI-hesap makineleri ve probe ların kullanıldığı bir başka ders uygulaması ile değerlendirilecektir. 7

8 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 Son olarak katılımcılar, FeTeMM Eğitimi nin etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli gördükleri geleceğin öğretmeninin özellikleri üzerine tartışacaklardır. Çalıştay öncesinde katılımcıların fetemm.org sitesini incelemeleri tavsiye olunur Mehmet ÖZDEMİR Metin FERHATOĞLU- Burcu AYBAT BELLINI 3 Eğitim Teknolojileri Uzmanları / Educational Technologies Specialists SALONU/HALL ÖĞRETMENİN PROFESYONEL GELİŞİMİNE YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ: ETUSP / AN INNOVATIVE LOOK AT THE PROFFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER: ETUSP Yeni gelişen teknolojiler ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları ile birlikte öğretmenin rolü de değişiyor ve dönüşüyor. 21. yüzyıl becerilerini özümseyen, eğitim teknolojilerini ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını uygulayan ve bunları kullanarak öğrenme senaryoları tasarlayabilen, öğrenme topluluklarının bir parçası olabilen ve içinde yer aldığı toplumu yükseltebilen liderlerdir geleceğin öğretmenleri. Bu oturumda adaptive learning, MOOC, FabLab, giyilebilir teknolojiler, tasarım odaklı düşünme gibi kavramlarla daha henüz yeni yeni tanışan günümüz öğretmenlerini yakın gelecekte neler bekliyor üzerine tartışacağız. Farklı okullar ve uzmanlık alanlarından gelen eğitimcilerin oluşturduğu Eğitimtek ekibi iki yıllık bir çalışma sonucunda yeni bir profesyonel gelişim model geliştirdi. ETUSP adını verdiğimiz bu model ile öğretmenleri geleceğin eğitim dünyasına hazırlıyoruz. Bu oturumda ETUSP profesyonel gelişim programında (topluluğununda) yer alan öğretmenlerin hayat boyu öğrenen rehberler olma yolundaki dönüşümlerine şahit olacaksınız Arzu ATASOY BELLINI 4 Darüşşafaka Cemiyeti /Darüşşafaka Association SALONU/HALL GELECEĞİN ÖĞRETMENİ ve SOSYAL SORUMLULUK / TEACHER OF THE FUTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY 8 Kaçımız öğrenciliğimiz boyunca, Sosyal Sorumluluk veya Toplum Hizmeti adı altında planlanmış, yapılandırılmış ve sürdürülebilir çalışmalar yaptık? Lise den mezun olabilmek, tercih ettiğimiz uluslar arası programı tamamlayabilmek ve hatta üniversiteye kabul edilebilmek için toplum hizmeti kredisi almış olan kaç öğretmen var ülkemizde? Bu deneyimi öğrencilik hayatında pek çoğu yaşamamış öğretmenler olarak; öğrencilerimizi toplumsal duyarlılığı yüksek, kendileri dışındaki durumları fark eden, toplumun ihtiyaçlarına çözüm önerileri getiren ve bu öneriler doğrultusunda somut adımlar atan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Projeler tasarlıyor, onların beklentilerimizi gerçekleştirmelerini istiyor ve sonuçta ortaya koyduklarını ölçüp, değerlendiriyoruz. Pekiyi, öğrencilerimizden beklediğimiz bu tutum ve beceriler konusunda biz öğretmenler neredeyiz? Öğretmen olarak bizlerin sosyal sorumluluğu nerede başlıyor? Kimler sorumluluk alanımızda? Etki alanımızı sınıftan ve okuldan dışarı çıkarmanın yolları neler? Gönüllülük ve sosyal girişimciliğin neresindeyiz? Gelecekte öğretmenin toplumdaki algısını ve konumunu belirlemede bugün hangi sosyal alanlarda sorumluyuz? Neler yapabilir ve nasıl etkiler bırakabiliriz? Gerçekleştireceğimiz atölye çalışmasında, tüm bu sorulara mini takımlar halinde yanıtlar arayacak, birlikte yeni sorular, fikirler üretecek ve belki de sempozyum sonrasında okullar arası bir işbirliği çalışmasına da öncülük edeceğiz.

9 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (TEK OTURUM 60 DAKİKA) / (ONE SESSION 60 MINUTES) Nur MARDİN, Maggie PINAR BELLINI 1 Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Merkezi (BEUAM) / BEUAM SALONU/HALL DEMOKRATİK VE BARIŞÇIL EĞİTİM VE YARININ ÖĞRETMENİNE ETKİLERİ /DEMOCRATIC AND PEACE EDUCATION AND ITS EFFECTS ON THE TEACHERS OF THE FUTURE Öğretmenin görevi; Gençleri, sadece bir konuda bilgilendirmek değil aynı zamanda onların, hızla değişen Dünyaya uyum sağlayabilen, yaşamın zorlukları ile başa çıkabilen, kendi ve etrafıyla barışık, toplumda sorumluluk alan, seçimlerini ve kararlarını doğru yapabilen kişiler olmalarını sağlamaktır. Böyle bir kişilik kazanmak için duygusal zekanın, özgür ve eleştirel düşünme kapasitesinin geliştirilmesi şarttır. Ayrıca çeşitli araştırmalar duygusal zekanın hem akademik hem de kişisel ilişkilerde daha başarılı olmayı sağladığını göstermektedir. Barış eğitiminin temeli olan, empati kurma, şiddetsiz iletişim, öfke kontrolü, çocuk ve insan hakları, çatışma çözüm gibi konuları kapsayan aynı zamanda katılımcılığı, sorgulamayı yani demokratik kişiliği ve yaratıcılığı teşvik eden, sanat faaliyetleri içeren, böylece en iyi öğrenme yöntemi olan, yaşayarak içselleştirmeye dayanan eğitimlerin, duygusal zekayı arttırdığı görülmüştür. Dolayısıyla, bu tür eğitimlerin değeri gelecek te artacaktır; bu bağlamda Avrupa birliği katkısı ile Yöret vakfi ve Boğaziçi Üniversitesi Barış eğitimi U.ve A. merkezinin beraber gerçekleştirmiş oldukları, Barışçıl okuldan toplumsal barışa- Demokratik vatandaşlık eğitimi Projesi kapsamında yapılmış olan, faaliyetler, katılımcıların da deneyimlemesi sağlanarak anlatılacak, etkileri tartışılacak ve Eğitim ortamında, Barış kültürünü, demokratik ve güvenli bir ortamı nasıl inşa edebiliriz? sorusu irdelenecektir Orkun Bulut DUMAN Öğrenci / Student BELLINI 2 Kaan KÖKSAL Öğrenci / Student SALONU/HALL Burcu AYBAT Öğretmen / Teacher KENDİ ÖĞRENMESİNE SAHİP ÇIKAN YENİ NESİL/ THE NEW GENERATION TAKING RESPONSIBILITY FOR ITS OWN LEARNING Yeni bir yüzyıl, yeni bir nesil. Yeni öğrenme ortamları, öğrenme yaklaşımları ve öğrenme araçları. Eğitim, okul, öğretme-öğrenme, öğrenci ve öğretmen kavramları hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Bu panelde lise son sınıf öğrencileri Kaan Göksal ve Orkun Bulut Duman yeni neslin profili, ihtiyaçları ve ilgilerinin farkına varmamız, tanımlamamız ve buna göre hazırlanmamız için öğrenme hikâyelerini katılımcılarla paylaşacaklar. Kendi öğrenmelerine sahip çıkan, öğrenme tutkularının peşinde koşan ve liderlik eden Kaan ve Orkun, katılımcılara öğrencilerimizin yeteneklerini ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarını nasıl keşfedebileceğimiz ile ilgili ipuçları verecekler. 9

10 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, Yrd. Doç. Dr. H. Ayşe CANER BELLINI 3 Boğaziçi Üniversitesi / University of Bosphorus SALONU/HALL İDEALİMDEKİ OKUL-ÖĞRETMEN ETKİNLİĞİ /MY IDEAL SCHOOL- ACTIVITY FOR TEACHERS Eğitim alanında gerçekleştirilen değişim ve dönüşümlerin neredeyse tamamı öğretmenlerin mesleki yaşam ve uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Buna karşın, değişim ve dönüşümlerden doğrudan etkilenen öğretmenlerin ne istedikleri, ne düşündükleri sorulmamaktadır. Geleceğin öğretmenleri konusu konuşulup tartışılırken konunun öznesi olan öğretmenlerin kendi geleceklerine ilişkin görüş ve düşüncelerine yer verilmesi bu çalıştayda gerçekleştirilecek etkinlikle amaçlanmaktadır. Etkinlik, öğretmenlerin gelecek için nasıl bir ideal okul ve öğretmen öngördükleri ve bunun için kendilerini ne kadar hazır hissettikleri konusunu içermekte olup, İdealimdeki gelecekteki okul ve öğretmen: Gelecekte nasıl bir okul ve öğretmen hayal ediyorsunuz. Güçlü Yönlerimiz: Bizler bu idealimizdeki okulları ve öğretmenliği gerçekleştirebiliriz,çünkü Zayıf Yönlerimiz/Sorunlar: Ancak bu idealimizdeki okulu ve öğretmenliği gerçekleştirirken birtakim sorunlarla karşılaşabiliriz. Yaratıcı Çözümler : Ancak, biz bu sorunları aşağıdaki yaratıcı çözümlerle aşabiliriz 10

11 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 e l 12

12 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, KONFERANS / CONFERENCE Dr. Margareth De WITT, MBA CBE Group Eş-kurucusu / Co-founder of CBE Group (CBE Academica Centrum voor Leider schapsont wikkeling) DİNAMİKLERİN YÖNETİMİ / LEADING THE DYNAMICS (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Bu kadar çok zorluk ve değişikliğin olduğu bir sektör bulmak kolay değildir. Okullar ve eğitim sektörüyle karşılaştırıldığında (hemen hemen) tüm sektörler insana sıkıcı gelir. Ancak, biz okullarda enerjimizi etkin bir şekilde kullanıyor muyuz? Liderliğimizi yeniden tasarlamaya hazırlıklı mıyız? Kullandığımız tüm bu ilham verme, kolaylaştırma, motive etme gibi güzel ve birbiriyle bağlantılı sözcüklerle aslında sadece farklı şeyleri kombine etmeye çalışmıyor muyuz? Ancak eğitim liderliği etkin değilse ne olacak? Kendimizle ilgili algılarımız meslektaşlarımızın bizimle ilgili algılarından farklıysa ne olur ya da başkalarının bizi değerlendirmesi nin önemi nedir? Doğru şeylere odaklanmalıyız. Margereth de Wit eğitim liderliği, erkekler ve kadınlar arasındaki etkinlik farkları ve Hollanda daki okullarda yaptığı araştırma hakkında konuşacak. It is hard to find a sector with so many challenges and changes. In comparison with schools and education (almost) every other profession seems dull. But do we spend our energy in schools in an effective way? Are we prepared to redesign our leadership. With all these beautiful related words we use like inspiring, facilitating or motivating, we just try to combine different things. But what will happen if leadership is not effective? What if we and our colleagues have different pictures about ourselves and the appreciation by others? We should focus on the right things. Margareth de Wit will talk about educational leadership and the different effectiveness between men and women and her research in schools in the Netherlands ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / Istanbul University, Hasan Ali Yücel Faculty of Education GELENEK VE GELECEK İKLİMİNDE ÖĞRETMEN OLMAK: METAKOGNİTİF BİR BAKIŞ / BEING A TEACHER IN THE CLIMATE OF TRADITION AND FUTURE: A METACOGNATIVE LOOK 12 Öğretmenlik en eski mesleklerden biridir. Bir tutum olarak kabul edilirse, insanların ilk kez bir araya gelmesiyle birlikte icra olunan bir iştir. Ancak öğretmenlikle ilgili gelişmelerde çizgisel bir akış söz konusu değildir. Yani öğretmenlikle ilgili dikey bir şekilde tezahür eden sürekli bir ilerlemeden bahsetmek zordur. Nitekim güncel ve işlevsel olan birçok çerçeve ve modelin daha önceden yaşanmış bir zaman diliminde de bilindiğini ve ifade edildiğini hatta icra edildiğini gösteren çok örnek bulunmaktadır.

13 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 Bu durumda öğretmenlikle ilgili geleceğe dair bir kestirimde ve öngörüde bulunmak da zor görünmektedir. Dolayısıyla konunun metakognitif bir bakışla, yani üst bilişsel bir değerlendirmeyle ele alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda şu sorular üzerinde düşünmek yerinde olabilir. Gelecekteki öğretmenliğe dair ileri sürülen düşüncelerle ne ifade edilmektedir? Gerçekleşeceğinden emin olunan bir gelişmeye mi dikkat çekilmektedir? Veya gelecekte icra olunacak öğretmenlikle ilgili bir öngörü mü ortaya konmaktadır? Yoksa gelecekteki öğretmenlik ile ilgili olması gerekenler mi söylenmektedir? Daha da ötesi çağın değiştiği yönünde sıkça tekrarlanan ve baya iş çıkaran söylem gelecek ile biçim değiştirerek yeniden mi karşımıza çıkmaktadır? ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Dr. Ronald De BRUİN Greeleaf Center, Belçika KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK / SERVANT LEADERSHIP (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Kolaylaştırıcı liderlik profesyonellerin 21. Yüzyıl zorlukları karşısında güçlenmeleri için eşsiz bir olanak sunar. Kolaylaştırıcı lider gücünü paylaşır, başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verir, insanların gelişmesine yardımcı olur ve kendi performansını en iyi şekilde ortaya koyar. Kolaylaştırıcı liderlik uygulayan kurumlar şu konularda daha iyi sonuçlara ulaşır: Verimlilikle beraber paydaşların memnuniyeti de artar, devamsızlık azalır. Kolaylaştırıcı liderlik, paydaşları tarafından desteklenen sürdürülebilir hizmet sunan ve istikrarlı bir kurum oluşmasını sağlar. Servant-leadership offers a unique opportunity to empower professionals in facing the challenges of the 21st century. The servantleader shares power, puts the needs of others first and helps people develop and perform to their best. Organisations that apply servantleadership score better: productivity increases, as well as client and employee satisfaction, while absences decrease. Servant-leadership brings a sustainable, serving and stable organisation supported by its stakeholders ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK KONFERANS / CONFERENCE Pasi SAHLBERG Harvard Üniversitesi / Harvard University FFİN DERSLERİ: DÜNYA FİNLANDİYA DAKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİNDEN NELER ÖĞRENİLEBİLİR? / FINNISH LESSONS: WHAT CAN THE WORLD LEARN ABOUT IMPROVING EDUCATION FROM THE SYSTEM IN FINLAND? (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Pasi Salberg Finlandiya nın hem yüksek kalitede, hem de sistem genelinde eşitlik temeline dayanan başarılı ve uluslararası çapta kabul gören bir eğitim sistemi geliştirmeyi nasıl başardığını anlatacak. Diğer 13

14 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 ülkelerin de Fin modelini kopyalamasını önermek yerine, başarının rekabet ve standardizasyon yerine okul içi ve okullar arası işbirliği ve yaratıcılıkla bu yüksek eğitim performansına nasıl ulaşıldığını açıklayacak. Finlandiya hikayesi veli, eğitimci ve eğitim politikalarına şekil verenlere okullarının başarısını sürdürülebilir şekilde arttırmak üzere somut ve ümit vaad eden mesajlar vermekle birlikte ekonomik sıkıntıların çekildiği dönemlerde sistem genelinde eğitim reformlarını tekrar düşündürtmeyi amaçlamaktadır. Pasi Sahlberg will be talking about how Finland has managed to build a successful, internationally recognized education system that is simultaneously of high quality and has system-wide equity. Instead of proposing that other countries should copy the Finnish model, he will explain how this high Educational performance is achieved in a system where success is not based on competition and standardisation but rather collaboration and creativity between and within schools The Finnish story aims to give some concrete ideas and hopeful messages to parents, educators and policy makers for sustainable colloboration to increase the success of their schools and to rethink the system-wide educational reforms at times of economical difficulty ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Richard HENRY Uluslararası Bakalorya / IB KALİTELİ MESLEKİ GELİŞİMİN ÖNEMİ - YETİŞKİN ÖĞRENMESİNE YAPISALCI BİR YAKLAŞIM / THE IMPORTANCE OF QUALITY PROFESSIONAL DEVELOPMENT - A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO ADULT EDUCATION (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Kaliteli Mesleki Gelişimin Önemi Yetişkin Öğrenmesine yapısalcı bir yaklaşım. 14 Eğitimin ve öğretmenin gelecekteki rolünü tanımlamak kolay bir şey değildir. Gelecek bize ne getirecek olursa olsun, etkin bir öğretmenin her zaman yüksek kaliteli ve devamlı mesleki gelişim içinde olması gerekecektir. Mesleki gelişim öyle tasarlanmalıdır ki eğitimcilerin okullarındaki en iyi uygulamaları başarılı bir şekilde tatbik edebilecekleri imkânlar onlara sağlanmalıdır. Ancak sunulan mesleki gelişim programlarının yüksek kalitede ve öğretmenlerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olduğundan nasıl emin olacağız? Bu sunumda Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından mesleki gelişimde en üst seviye standartları sağlamak için kullanılan temel eğitim süreçlerine odaklanılacaktır. Sunumda mesleki gelişim modellerine genel bir bakış, çalıştay liderlerinin eğitimi, eğitim tasarımı, kalite güvencesi çerçevesi, yüksek öğretim kurumlarıyla ortaklıklar ve uygulama içinde/temelli hayat boyu öğrenmenin etkisi konuları ele alınacaktır. The importance of quality Professional Development - A constructivist approach to adult education.

15 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 Defining education and the role of the teacher in the future is no simple matter. No matter what the future holds, to be an effective teacher will always require high quality and ongoing professional development. Professional development (PD) should be designed in such a way as to provide educators with opportunities to successfully implement best practice in their schools. But how do we know that the professional development on offer is high quality and relevant to the needs of teachers in the future? This presentation will focus on the fundamental processes used by the International Baccalaureate Organisation when ensuring excellent standards of professional development. The presentation will provide an overview of the models of professional development, the training of workshop leaders, instructional design, the quality assurance framework, partnerships with higher education institutions and the impact of practice based lifelong learning ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Dr. Andrew LEE CEO-BBD Çözümleri /CEO-BBD Solutions (Better-Broader-Deeper Education) ULUSLARARASI EĞİTİMDE EĞİLİMLER VE GELECEĞİN ÖĞRETMENİ ÜZERİNDE ETKİLERİ/ TRENDS IN INTERNATIONAL EDUCATION AND THEIR IMPACT ON THE TEACHER OF THE FUTURE (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Dr. Andrew Lee uzun zamandır dünyanın çeşitli yerlerinde öğretmenlerin işe yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışıyor. Hem bir akademisyen hem de danışman olarak eğitim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek bunların öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini saptamak için çalışmıştır. Dr. Lee konuşmasında eğitim sektöründe dünya çapındaki ana eğilimleri değerlendirecek ve dünyanın çeşitli yerlerinden iyi uygulama örnekleri verecektir. Öğretme ve öğrenmenin; değişimler, eğilimler ve okul, üniversite ve çalışanların taleplerine göre nasıl geliştirilebileceğini bazı vaka çalışmaları ve örnekler üzerinden anlatacaktır. Sunumunda uluslar arası eğitimin getirdiği çeşitli zorluklara pratik çözüm yolları önerecektir. Dr Andrew Lee has worked to recruit and develop teachers from all over the world. As an academic and consultant, he had tracked changes in education and the impact on teachers and their students. Dr. Lee will review the major global trends in education and consider best practices from around the world. He will highlight case studies and examples of how teaching and learning can be improved in the context of changes, trends and demands from schools, universities and employers.his session will be practical and offer solutions to the many challenges of an international education. 15

16 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (90 DAKİKA/MINUTES) Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN BELLINI 1 Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Technical University SALONU/HALL GELECEĞİN ARAŞTIRMACI ÖĞRETMENİ/ THE RESEARCHER TEACHER OF TOMORROW İlk olarak Japonya da uygulama örnekleri ile alan yazına giren Araştırmacı öğretmen kavramı gerek öğretmenlerin profesyonel gelişimine katkısı gerekse öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki olumlu etkisi ile alan yazındaki yerini almıştır. 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilerde geliştirilmesi için geleceğin öğretmenin de meslek içinde sürekli gelişim ve değişim içinde olması kaçınılmaz bir gerçektir. Stigler ve Hiebert (1999) söz konusu kavram, öğretmeyi iyileştirmek istiyorsanız, bunu yapmak için en etkili yer sınıf bağlamıdır ilkesine dayandırmıştır. Dudley (2005) ise araştırmacı öğretmen kavramını, öğrencinin öğrenmesini geliştirmek amacıyla, yarım dönem ve bir yıl ya da daha fazla arasındaki dönemlerde sürecek iyi yapılandırılmış grup planlaması, gözlem ve ders analizi döngülerine dayanan bir faaliyet olarak tanımlamaktadır (Galanouili, 2010,18). Eğitim üzerine araştırma yapan birçok bilim adamı herhangi bir eğitim reformunun en önemli unsurlarından birinin pedagojik uygulamanın sürekli gelişimini sağlayacak uygun yapılar ve fırsatlar sağlamak olması gerektiğini belirtmektedir (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995; Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001; Sparks & Hirsh, 1997) Kutlu TANRIVERDİ Yılmaz SOYSAL / BELLINI 2 TED Üniversitesi /TED University SALONU/HALL Ezgi YEŞİLYURT ODTÜ / Middle East Technical University SİSTEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİ NEREDE? / WHERE ARE THE THINKING SKILLS IN THE SYSTEM? Son dönemde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi eğitimin asıl amacı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, sınıf içi uygulamalara göz attığımızda öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önünde birçok engel görülmektedir. Öğretmenlerin pedagojik yetersizlikleri ve kazanımların alan bilgisi ekseninde yorumlanması sorgulama, analiz etme, değerlendirme gibi becerilerin yok sayılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretim programı kapsamındaki konular temel alınarak düşünme becerileri ekseninde kurgulanan ve uygulanan öğretim süreçlerinin uygulamalı olarak tanıtılmasıdır. Gerçekleştirilecek atölye çalışmasında Düşünme Becerileri odaklı bir etkinlik uygulanacaktır.etkinlik Ortaokul ve Lise düzeyinde Kuvvet konusu kapsamında gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmasından elde edilecek deneyimler üzerine öğrenme, öğretme ve öğretmenlik rolü üzerine tartışılacak ve öğrencilerin düşünme becerileri nasıl desteklenir, verimli bir sınıf ortamı nasıl yaratılır, öğrenciler arasında müzakere düşünmeyi destekler mi sorularına uygulama ekseninde cevap aranacaktır. 16

17 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, Doç. Dr. Sumru AKCAN Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGUN BELLINI 3 Yrd. Doç. Fatma ASLAN - TUTAK Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlayan MERCAN SALONU/HALL Boğaziçi Üniversitesi /University of Bosphorus 21.YÜZYIL ÖĞRENME ORTAMLARINI OLUŞTURAN ÖĞRETMENLER TO THE TEACHERS WHO ESTABLISH THE LEARNING ENVIRONMENTS OF THE 21st CENTURY Bu panel Kimya, İngilizce, Matematik ve Fizik derslerinde 21. yüzyıl öğrenme ortamlarını oluşturan alan öğretmenlerinin, öğrencilerine bu yüzyılın öğrenme ihtiyaçlarını ve becerilerini kazandırmak için kullanabilecekleri öğrenme modellerini ve araçlarını sunmayı amaçlamaktadır. Bütünsel eğitim yaklaşımı çerçevesinde alanlar arasında bağlantılar kurularak öğrencilerin akademik ve yaşam becerilerini öğrenme ortamında geliştirebilecekleri etkinlikler üzerinde durulup, bu etkinliklerin uygulama şekli panel sırasında çeşitli öğretim malzemeleriyle ve örneklerle gösterilecektir. Ayrıca, panel boyunca bütünsel eğitim yaklaşımı içinde eleştirel düşünme, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme ve işbirlikli öğrenme gibi kavramların öğrenme ortamlarına etkisi farklı alanlardan örneklerle tartışılacaktır Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK BELLINI 4 SALONU/HALL Doç. Dr. Serkan ŞENDAĞ Dr. Oğuzhan ATABEK Akdeniz Üniversitesi / Mediterranean University BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİN ÖĞRETMENİNE SUNDUĞU OLANAKLAR THE OPPORTUNITIES PRESENTED TO THE TEACHER OF TOMORROW BY THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Bu çalıştayın amacı, geleceğin öğretmenleri ne yönelik olarak gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin ön plana çıkardığı olanakları sunmaktır. Çalıştayda sosyal medya, Web 2.0 ve 21.yy becerilerini yansıtan çeşitli yaklaşım ve teknolojiler ele alınacak ve eğitim ortamlarına entegrasyonu üzerine örneklerle açıklamalar yapılacaktır. Çalıştayda sosyal medyanın geldiği nokta tartışılarak sosyal medya ağlarının eğitime entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilecektir. Ayrıca çeşitli kategorilerde kullanılabilecek Web 2.0 araçlarına örnekler verilecek ve 21. yy becerilerinden olan kritik düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik izlenebilecek yollar ve kullanılabilecek stratejilerden bahsedilecektir. 17

18 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (90 DAKİKA/MINUTES) Gülay YAŞAR Dr.Emel UYSAL Volkan BAL BELLINI 1 Öğretmen Akademisi Vakfı - ÖRAV / Association of Teacher Academy SALONU/HALL GELECEĞİN ÖĞRETMENİ İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR/ SOLUTION ORIENTED APPROACHES FOR THE TEACHER OF THE FUTURE Geleceğin Öğretmeni dediğimizde hemen teknolojik donanımları kullanma yetkinliğine sahip, yeni nesli tatmin edebilecek bilgiyi, beceriye dönüştürebilecek öğretmenlerin aklımıza gelmesi oldukça doğaldır. Bütün bunları yaparken belki de her zaman aklımızda tutmamız gereken ve nesillere bağlı kalmaksızın sahip olduğumuz iletişim becerilerini geliştirmemiz ise kaçınılmazdır. Mesleki yaşantımız boyunca, iletişimde olduğumuz kişilerle (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) zaman zaman aynı problemleriyaşayıp çoğu zaman da çatışma ile sonuçlandırırız çözümsüz kaldığımız noktalarda ise yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyarız. Çözüm Odaklı Yaklaşım dabunlardan biridir ve bardağın boş tarafına, problemlere ve geçmişe odaklanmak yerine, bardağın dolu tarafını görmeye, şimdi ve geleceğe odaklanmaya yönlendirir. Yaklaşım, bize, duygu düşünce ve davranış döngüsünü yönetme, etkin dinleme, güçlü soru sorma becerileri gibiçözüme götürecek önemli araçları nasıl etkin kullanabileceğimizi tanıtmaktadır. Sonuç olarak, keyifli ve pozitif bir ortamın oluşturulması için, öğretmenlerin Çözüm OdaklıYaklaşım a sahip olması, öğrencilere rol model olunması,sınıfta ve okulda çözüm odaklı kültürün oluşması önem taşımaktadır. Bu atölyede geleceğin öğretmeni için çözüm odaklı yaklaşımın nasıl kullanılabileceğine ilişkin demo vetartışma ortamı sunulacaktır Emre GİRGİN GEDS BELLINI 2 SALONU/HALL GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNİ YETİŞTİRİRKEN RAISING THE ENTRAPRENEURS OF THE FUTURE Toplumlarda geleceği oluşturan yenilik yapan ve dönüşüm yaratan girişimcilerin eğitiminin müfredata alınması değişimin hızlanması açısından önemli. Bu çalıştay, geleceğin girişimciliğin taşıdığı potansiyeli en güncel yöntemler ve uygulamalar vasıtasıyla katılımcılarla paylaşmayı amaçlıyor. Çalıştayda katılımcılar eğitimde girişimcilik hakkında bilgilenecek ve işlerine uygulayabilecekleri bazı araçlarla tanışacaklar. Çalıştayda katılımcılar bu yolları deneyimleyip, çıktılarını tartışma fırsatı bulacaklar. Bu çalıştayın sonunda katılımcılar şu konularda bilgi sahibi olabilecek: Girişimciliğin ve inovasyonun temelleri. Yaratıcı ve insan odaklı düşünme ve problem çözme metotlarının girişimciliğe uygulanması. Tasarım ve teknolojinin girişimcilikteki önemi. 18

19 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, Ayşenaz TOKER Bilgi Üniversitesi / Bilgi University BELLINI 3 SALONU/HALL GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ İÇİN TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME/ DESIGN ORIENTED THINKING FOR THE TEACHERS OF THE FUTURE Tasarım odaklı düşünme temellerini ve uygulamalarını içeren bir sınıf içi ders. Geçen yüzyılda problemleri anlamak ve çözüm üretmek için mühendislik ve bilim gibi araçlar kullanıldı. Özellikle teknoloji ile birlikte dönüşen yaşamlar ve beklentilerle bu yüzyılda problemleri anlama ve çözmede yeni araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlar, insan ihtiyaçlarını anlayıp problemlere kendi bağlamlarında yaklaşabilmeyi sağlamalı ve üretilen çözümlerin insanlar üzerindeki etkilerini iyileştirebilmeli. New York Times tarafından altın çağı olduğu söylenen tasarım, problemleri insan odaklı anlamamızı ve çözmemizi sağlayan çok güçlü bir araç. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri hem kendileri hem de öğrencileri için tasarım odaklı düşünmeyi (design thinking) anlamalı ve öğrencilerine bu açı ile bakabilmeyi öğretebilmeli. Bu çalıştay tasarımın temellerini ve tasarım odaklı düşünmenin uygulamalarını içeren bir çalıştaydır. Öğretmenler tasarım odaklı düşünmeyi kullanarak öğrencilerin okuldaki ve günlük hayatlarındaki ihtiyaçlarını, isteklerini ve deneyimlerini temel alan yenilikçi eğitim metotları, stratejileri ve aktiviteleri belirlemede kullanabilir, öğrencilerin hayatına daha derinden ve isabetli bir şekilde dokunan öğretme yolları geliştirebilir Pim POLEN BELLINI 4 CBE Group Eş-kurucusu / Co-founder of CBE Group (CBE Academica SALONU/HALL Centrum voor Leider schapsont wikkeling) ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OKUL/ THE SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY Daha iyisini yapabiliriz! Ama nasıl? Bu çalıştay gelişmeye hevesli, hırslı okul ve okul liderleri için düzenlenmiştir. Daha yüksek öğrenci başarısı için öğretmenlerimizin seviyesini nasıl geliştirebiliriz konusuna odaklanacağız. Bu oturumda profesyonel gelişim konusunda çalışmış, hem birbirlerine hem de öğrencilerine geri bildirim verebilen, araştırma yapan ve araştırma sonuçlarını öğrencilerinin gelişimi için kullanan kişilerin daha iyi öğretmenlerin olduğunu öne sürüyoruz. Bu oturumda yeni bir eğitim liderliği şekli incelenecek. Amaç eğitimde nicelikten niteliğe geçişi sağlayıp öğrencileri motive ederek derse katılımlarını arttırmaktır. Bu çalıştayda bazı kurumlarda çalışan öğretmenlerden bazılarının belli bir performans seviyesine ulaşırken diğerlerinin niye ulaşamadığını araştıracağız. Çok iyi yönetimlerin üst yönetimlerinde devri daim olmasının, açık kültürün, uzun vadeli vizyonun, kaliteli eğitimcilerin ve sürekli gelişim ve inovasyon sürecinin önemini tartışacağız. Ayrıca, okulu bir öğrenen topluluğu yapan aşağıda listelenen beş önemli başarı faktöründen bahsedeceğiz. 21. yüzyılın pedagojik-didaktik yaklaşımı temel alan mükemmel eğitim. Farklılaştırma ve dijital öğretim bilimi. Motivasyon ve derin öğrenme ile öğrencilerin derse katılımını sağlamak. Öğrenen topluluğu olarak okul. Uygulanabilirliği garantili müfredat. 19

20 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 We can do better! But, how? This is a workshop for ambitious schools and school leaders eager to improve. We will concentrate on how to improve the teachers level, which results in better student achievement. This session will argue that better teachers, better professionalised, who are giving the right feedback to each other and to their pupils and who can do research and use the outcome will improve student achievement. This session will examen a new type of educational leadership. The objective is to transform learning from quantity to quality in order motivate students to become engaged learners. This workshop will research why some teachers in some organisations reach a level of high performance while others don t. It will argue the importance of devolving excellent management, an open culture, a long-term vision, excellent quality of professionals and a process of continuous improvement and innovation. Furthermore we will discuss the following five key success factors which make schools extraordinary successful. Excellent education based on 21 st century pedagogical-didactic approach Differentiation and digital didactics Motivation and student engagement by deep learning School as learning communities A guaranteed and viable curriculum 20

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tedarik Zinciri Yönetimi LOJ 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Prof. Dr. Sedat SEVER On Çocuk Edebiyatı Sanatçısının Yazınsal Kişiliğini ve Çocuk Edebiyatına

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ Yrd Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek ve zekanın

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

ÖĞRENME NLP. GELiŞiM. ANALiZ. insan. TAKiP NLP KONFERANS. YETiŞKiN SATIŞ FARKINDALIK. ikna IŞMANLIK. BECERi YÖNETİM. ViZYON KONFERAN.

ÖĞRENME NLP. GELiŞiM. ANALiZ. insan. TAKiP NLP KONFERANS. YETiŞKiN SATIŞ FARKINDALIK. ikna IŞMANLIK. BECERi YÖNETİM. ViZYON KONFERAN. UYUM N N YÖNETİMİ NLP Ri MI N KURUMSAL FARKINDALIK insan ÖĞRENME KONFERANS SATIŞ Merhaba YÖNETİM IŞMANLIK FARKINDALIK izasyon AÇIKLIK OZİTİF ŞÜNCE NLP BECERi GELİŞTİRME STRATEJİ İLETİŞİM EKiP KONTROL DANIŞMANLIK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 22.06.2016 Kapsam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SANAYİ ODASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNE KAYITLI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Doğum Yeri : Gölcük Doğum Tarihi : 1983 Bildiği Yabancı Dil : İngilizce Tel : +90 (224 2942239) E-mail : ozgeelicin@uludag.edu.tr Yazışma Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Marketing Camp 17 Summer Nedir?

Marketing Camp 17 Summer Nedir? Marketing Camp 17 Summer Nedir? Marketing Camp 17 Summer Türkiye de ilk kez hikayeleştirme, oyunlaştırma ve kullanıcı deneyimi olmak üzere güncel pazarlama disiplinlerini tasarımsal düşünce perspektifiyle

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1992-1996 Lisans Celâl Bayar

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ V: KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360193 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası IR405 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı I (PR 331) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı I (PR 331) Ders Detayları Uygulamalı Grafik Tasarımı I (PR 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik Tasarımı I PR 331 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz.

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz. 1 Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar, Değerli Başkanlar ve Akademisyenler, Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği nin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları

Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel İletişim PR 230 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı