XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE"

Transkript

1 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE Ocak 2015 / Antalya January 29-31, 2015 / Antalya TURKISH PRIVATE SCHOOLS ASSOCIATIONa

2 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29,

3 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, KAYIT / REGISTRATION AÇIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES Cem GÜLAN Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Co-Chairman of the Executive Board of the Turkish Private Schools Association Simon STEEN Avrupa Özel Okullar Birlikleri Derneği (ECNAIS) Başkanı Chairman of European Council of Independent Schools (ECNAIS) Muammer TÜRKER Antalya Valisi Governor of Antalya Prof. Dr. Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı Minister of National Education KONFERANS / CONFERENCE Prof. Dr. Üstün DÖKMEN Psikolog, Yazar ve TV Programcısı / Physchologist, Author and TV Programmer EĞİTİMİN EVRİMİ / EVOLUTION OF EDUCATION İnsanın, zaman içinde ortaya çıkan zihinsel gelişimini ve kültür değişmelerine paralel olarak, neyi nasıl öğreneceği çağlar boyunca inişli çıkışlı bir süreç sergilemiştir. Taş Devrinde, önce hayal eden, sonra bu hayalini davranışa dönüştüren insan keşfederek öğrenmişti; birinin keşiflerini diğerleri model alırdı. Bu dönemde ezberleyerek öğrenmek yoktu. Sözel kültürün gelişmesi ile birlikte toplumlardaki güçlü unsurlar büyük kitlelerin ne öğrenmesi gerektiğine karar verdiler ve yöntem olarak da ezberletmeyi tercih ettiler. Böylece toplumların büyük kısmı, Taş Çağı insanına nazaran, daha çok şeyi biliyor gözüken ancak keşfetmeden ezberleyen varlıklara dönüştü. Böylece Homosapien, yani düşünen insanın yanında, Ezberleyen İnsan ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca Evliya Çelebi yi, Uyduruyor diye eleştirenler, aslında kendilerinin de uydurulanlarla gerçekleri ayırt etmeden ezberlediklerini fark etmediler.bu arada bazı kültürler, pozitif bilime, sorgulayan sanatı, özellikle edebiyatı teşvik ederek, insanlarının bilgi basamağından değerlendirmeye doğru gelişmelerine olanak verdiler. Bazıları ise değerlendirme basamağında ortaya çıkan sonuçları ezberletmeye çalıştılar. Bu noktada eğitimin yeterince evrimleşip evrimleşmediği tartışılabilir ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK 3

4 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, I. PANEL/ PANEL I KONUŞMACILAR / SPEAKERS Prof. Dr. Meral AKSU ODTÜ Eğitim Fakültesi / Middle East Technical University, Faculty of Education GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN DEMOGRAFİK, SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM GÖRÜŞLERİ / DEMOGRAPHICAL AND SOCIO-CULTURAL FEATURES AND EDUCATIONAL VIEWS OF THE TEACHERS OF FUTURE Bugün öğretmen adayı olan onbinlerce öğrenci dört-beş yıl gibi kısa bir süre sonunda topluma yön veren kişiler olacaklardır. Öğretmen adayları farklı orta öğretim kurumlarından mezun olarak eğitim fakültelerine gelmektedir. Her biri farklı aile, öğrenme ortamı, çevre, duygu, düşünce, inanış ve değerlere sahip olarak fakültelere başlamakta ve öğretmenlik mesleğinin gereklerinin kazandırıldığı programlar yoluyla öğrenim görmektedir. Öğretmen adayları birbirlerinden farklı düşünmekte, olayları farklı yorumlamakta ve dolayısıyla farklı uygulamalarda bulunmaktadırlar. Eğitim fakültelerine devam eden öğrencilerin çeşitli özellikleri bakımından daha iyi tanınabilmeleri ve bu doğrultuda elde edilecek bulgulardan yola çıkarak öğrencilerin eğitimi ve eğitim sürecini nasıl algıladıklarının belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla, Eğitim Fakültelerinde öğrenimini sürdüren ve gelecekte eğitim alanında görev alacak olan öğretmen adaylarının toplumsal bir süreç olarak eğitimi nasıl algıladıkları, eğitim sürecinde meydana gelen değişimleri nasıl yorumladıkları üzerine yapılmış bir araştırmanın sonuçları, geleceğin öğretmen özellikleriyle karşılaştırılarak tartışılacaktır. Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Maltepe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı / Maltepe University, Vice Chancellor ÖĞRETMENLİĞİN GEREKLİ VE YETERLİ KOŞULLARI ÜZERİNE / NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS OF BEING A TEACHER 4 Herhangi bir oluşum ya da varolan, gerekli ve yeterli koşullarına göre oluşur ya da varolur. Öğretmenlik de bir varolan olarak, oluşumunu, insanın eğiten-eğitilebilen bir varlık olmasına borçludur. Öğretmenlik aynı zamanda temelini insanın toplumsal-tarihsel-kültürel bir varlık olmasında bulur. Eğitimin zaman içinde kurumsallaşmasıyla bağlantılı olarak öğretmenlik bir meslek olarak oluşmaya başlar ve bu oluşum, insanlar arasındaki ilişkilerin, toplumsal, kamusal ilişkilerin hem belirleyicisi olur hem de bu ilişiklerden doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkilenir. Öğretmen toplumsal ve kamusal alanın hem öznesi hem de nesnesidir. Öğretmenin özne oluşu onun bilgiyle olan bağında ilkin somutlaşır. Burada söz konusu olan bilgi bir yandan alan bilgisidir; öğretmenin kurumsal olarak ulaştığı öznelere iletmede kolaylaştırıcısı olduğu alan bilgisi dir. Bu bilgiler öğretmeni öğretmen yapan gerekli koşulların başında gelir. Öğretmeni öğretmen yapan yeterli koşul ise yine bilgi bağlamında etik ve insan hakları bilgisidir. Bu sunumda her iki bilgi bağlamı gereklilik ve yeterlilik ekseninde tartışılarak eğitim dünyamız için kimi öngörülerde bulunulacaktır.

5 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, ARA / COFFEE BREAK I. PANEL / PANEL II KONUŞMACILAR / SPEAKERS Batuhan AYDAGÜL Eğitim Reformu Girişimi (ERG) / Educational Reform Initiative (ERG) ÇOCUKLARIN AKTİF YURTTAŞLIK BECERİLERİ EDİNİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN / TEACHER IN THE PROCESS OF CHILDREN S ACQUISITION OF ACTIVE CITIZENSHIP SKILLS Eğitim Reformu Girişimi nde Herkes İçin Kaliteli Eğitim öngörüsünde kaliteli bir eğitimin bireylere en azından üç yetkinlik düzeyinde güçlü bir temel vermesine vurgu yapıyoruz (herhangi bir önem sırası gözetmeden): 1) Bireyin yükseköğrenim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarından yararlanma temeli; 2) Bireyin işgücüne katılabilme temeli ve 3) Aktif yurttaş olarak topluma katılabilme temeli. Öğrencinin aktif yurttaşlık becerileri edinmesinde eğitimin içeriğinin ve öğretmenin hem öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini edinmesini sağlaması hem de toplumsal sorunları tanıyan ve tartışabilen bir zihinsel hazırlık vermesi önemli. Bu bağlamda öğretmenin sahip olması gereken beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇ-BİR) ve ERG tarafından iki farklı öğretmen eğitimi uygulandı ve değerlendirildi. Bulgular, öğretmenin bazı yeni becerileri edinmesi kadar toplumda olan ve sınıf ortamına yansıyabilecek sorunlara ilişkin sosyolojik arka planı bilmesinin önemini gösteriyor. Aynı zamanda, bu, geleceğin öğretmenini tartışırken eğitim sosyolojisi nasıl kullanabileceğimize dair bir tartışma fırsatı tanıyor. Gülay ÖZKAN GEDS AKTİF YURTTAŞ YETİŞTİREN GELECEĞİN ÖĞRETMENİNİN ROLÜNÜ TASARLAYALIM / LET S DESIGN THE ROLE OF THE TEACHER OF THE FUTURE, RAISING ACTIVE CITIZENS Aktif yurttaş yetiştirmek 21. Yüzyıl eğitiminin önemli hedeflerinden biri. Geçen yüzyılda bu ve benzeri hedefleri anlamak ve çözüm üretmek için mühendislik ve pozitif bilimler gibi araçlar kullanıldı. Ancak bugün özellikle teknoloji ile birlikte dönüşen yaşamlar ve beklentilerle problemleri anlamak ve çözmek için yeni araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlar, insan ihtiyaçlarını anlayıp problemlere kendi bağlamlarında yaklaşabilmeyi sağlamalı ve üretilen çözümlerin insanlar üzerindeki etkilerini iyileştirebilmeli. New York Times tarafından altın çağı olduğu söylenen tasarım, problemleri insan odaklı anlamamızı ve çözmemizi sağlayan çok güçlü bir araç. Bu konuşmada; tasarımı kullanarak aktif yurttaş yetiştirecek eğitim yapılarını nasıl yaratabiliriz, bu yapılardaki geleceğin öğretmeni ve diğer paydaşların rolünü nasıl tanımlayabiliriz, teknolojinin bu tasarlanan yapılardaki yeri ne olmalı gibi sorular sorulacak ve cevaplar aranacak. Bu konuşma Gülay Özkan ın 2015 yılında ABD de yayınlanacak olan Tech Startups Making Desirable Things adlı kitabından alıntılar içermektedir. 5

6 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, ARA / COFFEE BREAK III. PANEL / PANEL III KONUŞMACILAR / SPEAKERS Prof. Dr. Uğur SAK Anadolu Üniversitesi / Anadolu University SINIFTA YARATICILIK ALGI DEĞİŞİMİ İLE BAŞLAR CREATIVITY IN CLASS STARTS WITH CHANGE OF PERCEPTION Bu konuşmada yaratıcılık hakkındaki yaygın algılar ve mitler ve bu mitlerin nedenleri ile nasıl zihinsel ketler oluşturdukları tartışılacaktır. Yaratıcılık hakkındaki mitler pek çok toplumda yaygın şekilde yer almaktadırlar. Bu mitlere o kadar çok yaygın inanılmaktadır ki pek çok insan bunları birer mit değil aksine gerçekler olarak algılamaktadırlar. Bu mitler arasında yaratıcılığın bir bilinmez olması ve bilinç dışı oluşması, bütün yaratıcı kişilerin ruh sağlığı sorunlarının olması ve Mozart dinlemenin yaratıcılığı geliştirmesi gibi çok sayıda inanışlar bulunmaktadır. Ne kadar çok bilgi o kadar çok yaratıcılık algısı da bu mitlerden biridir. Bilimsel araştırmalar bu tür mitlerin yalnızca halk arasında değil aynı zamanda bilim insanları arasında da yaygın olduklarını saptamıştır. Yaratıcılık mitleri yalnızca yanlış değiller aynı zamanda tehlikeli de olabilirler. Çünkü bizi yaratıcı olamayacağımıza inandırırlar; yaratıcı kişileri cezalandırmamıza, yaratıcı olmayanları ise ödüllendirmemize yol açarlar; çocuklarda yaratıcılığın gelişimini engellememize ve yaratıcılığı yanlış kişilerde aramamıza neden olurlar. Yaratıcılık mitlerinden sıyrılmak bizleri daha yaratıcı olmak için cesaretlendirecek, yaratıcılığı doğru yollarla öğretmemize yardımcı olacak ve bireysel ve toplumsal yaratıcılığı zenginleştirecektir. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education BİLGİ ÇAĞI VE OKUL/ INFORMATION AGE AND SCHOOL İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçişle birlikte oluşan rekabetle, bir taraftan öğrenmenin ve okulun önemi artarken, diğer taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler. Değişimin öncüsü olması gereken okullar, değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar. Kendi kendine değişemeyen okullar sık sık dış müdahalelerle değiştirilmeye çalışılmakta, bu durum da eğitim sistemlerinde bazı travmalara neden olmaktadır. Okul farkında olsun veya olmasın çevresindeki dünya hızla dönüşmektedir. Üretimi satış sonrası da süren, çoklu üreticili bilgisayarlar, akıllı telefonlar okula yeni roller yüklemektedir. Mezuniyet sonrası okulla bağlantısı kesilmeyen, farklı okulların ve çevrenin bilgi birikimini, deneyimlerini okula taşıyan yeni nesil okullara ihtiyacımız bugün her zamankinden daha fazladır. Kendi kendini yönetebilen, denetleyebilen, geliştirebilen okullar bu özelliklere sahip bireylerle mümkündür. 6

7 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 Öğretmen ve yöneticiler kendi kendilerini dönüştürebilecek enstrümanlarla donatılmadan, okulun bilgi toplumunun bir kurumu olarak kabul görmesi oldukça güç görünmektedir. Bu nedenle, öğretmen ve yöneticilerin yalnızca öğretici, bir araştırma okur-yazarı olmanın ötesine geçip, yapacakları eylem araştırmaları yoluyla bilginin bir üreticisi haline gelmeleri kaçınılmazdır. EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (90 DAKİKA/MINUTES) Dilara VARDAR Elif Kara ÖZTÜRK Birkan KILIÇ Sedat YILDIZ BELLINI 1 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu / Turkish Private SALONU/HALL Schools Association IT Commission Eğitim Teknolojileri Uzmanları / Educational Technologies Experts DEĞİŞEN ÖĞRENME ORTAMLARI VE TEKNOLOJİNİN ROLÜ / CHANGING LEARNING ENVIRONMENTS AND THE ROLE OF TECHNOLOGY Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da değişmekte ve dönüşmektedir. Bu süreçte pek çok eğitim kurumu, vizyon ve hedefleri doğrultusunda teknoloji kullanımı ile ilgili çeşitli uygulamaları hayata geçirmiş ve bu uygulamaların sonuçlarını almaya başlamıştır. Ülkemizdeki ve dünyadaki farklı uygulama örneklerinin paylaşılacağı ve tartışılacağı bu sunumda; öğrenme ortamlarında dönüşüm yaratan yeni uygulamalar ve yaklaşımlar ele alınacaktır. STEM projeleri, duvarsız sınıf uygulamaları, IoT ve giyilebilir teknolojilerin kullanımı, gamification yöntemleri, flipped classroom örnekleri, makers hareketi ile learning by doing yaklaşımı, design thinking metotları gibi uygulamalar ile eğitimde öğretmenin rolünün uğradığı dönüşüm, yaşanan bu dönüşümden öğrencilerin nasıl etkilendiği paylaşılacaktır. Tüm bu yaklaşımlarla gelecekte öğrenmenin provizyonunun yapılacağı oturum, geleceğin öğretmeninin ihtiyaçlarını şekillendirmek için ışık tutacaktır Yrd.Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU Sıla SAGUN, M.Sc. BELLINI 2 Bilkent Üniversitesi / Bilkent University SALONU/HALL FETEMM (STEM) EĞİTİMİ NEDİR VE GELECEĞİN SINIFLARINDA HANGİ YAKLAŞIMLARI ZORUNLI KILAR? / WHAT IS STEM EDUCATION AND WHICH APPROACHES DOES IT NECESSITATE IN FUTURE CLASSROOMS? Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi, inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmek amacı güden reformların merkezinde yer almaktadır. Ancak, FeTeMM Eğitimi nin ülkemiz şartlarında tanımlanması gerekmektedir. FeTeMM Eğitimi nin kuramsal çerçevesi ise uygulamadan bağımsız akademik çalışmalarla değil geleceğin öğretmenlerinin FeTeMM Eğitimi ni sınıf içinde nasıl yorumladıklarının sistematik olarak değerlendirilmesi ile şekillenebilir. Bu amaçla, FeTeMM Eğitimi bünyesinde yer alan bazı yenilikçi öğrenme ortamları kuram ve uygulama ekseninde tümevarımsal bir yöntem ile tartışılacaktır. Robotların kullanıldığı ders uygulamalarına ilaveten hesaplamalı düşünme ve matematiksel modelleme etkinlikler ile örneklendirilecektir. Öğretmenler arası işbirliğinin faydaları ve sınırlılıkları TI-hesap makineleri ve probe ların kullanıldığı bir başka ders uygulaması ile değerlendirilecektir. 7

8 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 Son olarak katılımcılar, FeTeMM Eğitimi nin etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli gördükleri geleceğin öğretmeninin özellikleri üzerine tartışacaklardır. Çalıştay öncesinde katılımcıların fetemm.org sitesini incelemeleri tavsiye olunur Mehmet ÖZDEMİR Metin FERHATOĞLU- Burcu AYBAT BELLINI 3 Eğitim Teknolojileri Uzmanları / Educational Technologies Specialists SALONU/HALL ÖĞRETMENİN PROFESYONEL GELİŞİMİNE YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ: ETUSP / AN INNOVATIVE LOOK AT THE PROFFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER: ETUSP Yeni gelişen teknolojiler ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları ile birlikte öğretmenin rolü de değişiyor ve dönüşüyor. 21. yüzyıl becerilerini özümseyen, eğitim teknolojilerini ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını uygulayan ve bunları kullanarak öğrenme senaryoları tasarlayabilen, öğrenme topluluklarının bir parçası olabilen ve içinde yer aldığı toplumu yükseltebilen liderlerdir geleceğin öğretmenleri. Bu oturumda adaptive learning, MOOC, FabLab, giyilebilir teknolojiler, tasarım odaklı düşünme gibi kavramlarla daha henüz yeni yeni tanışan günümüz öğretmenlerini yakın gelecekte neler bekliyor üzerine tartışacağız. Farklı okullar ve uzmanlık alanlarından gelen eğitimcilerin oluşturduğu Eğitimtek ekibi iki yıllık bir çalışma sonucunda yeni bir profesyonel gelişim model geliştirdi. ETUSP adını verdiğimiz bu model ile öğretmenleri geleceğin eğitim dünyasına hazırlıyoruz. Bu oturumda ETUSP profesyonel gelişim programında (topluluğununda) yer alan öğretmenlerin hayat boyu öğrenen rehberler olma yolundaki dönüşümlerine şahit olacaksınız Arzu ATASOY BELLINI 4 Darüşşafaka Cemiyeti /Darüşşafaka Association SALONU/HALL GELECEĞİN ÖĞRETMENİ ve SOSYAL SORUMLULUK / TEACHER OF THE FUTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY 8 Kaçımız öğrenciliğimiz boyunca, Sosyal Sorumluluk veya Toplum Hizmeti adı altında planlanmış, yapılandırılmış ve sürdürülebilir çalışmalar yaptık? Lise den mezun olabilmek, tercih ettiğimiz uluslar arası programı tamamlayabilmek ve hatta üniversiteye kabul edilebilmek için toplum hizmeti kredisi almış olan kaç öğretmen var ülkemizde? Bu deneyimi öğrencilik hayatında pek çoğu yaşamamış öğretmenler olarak; öğrencilerimizi toplumsal duyarlılığı yüksek, kendileri dışındaki durumları fark eden, toplumun ihtiyaçlarına çözüm önerileri getiren ve bu öneriler doğrultusunda somut adımlar atan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Projeler tasarlıyor, onların beklentilerimizi gerçekleştirmelerini istiyor ve sonuçta ortaya koyduklarını ölçüp, değerlendiriyoruz. Pekiyi, öğrencilerimizden beklediğimiz bu tutum ve beceriler konusunda biz öğretmenler neredeyiz? Öğretmen olarak bizlerin sosyal sorumluluğu nerede başlıyor? Kimler sorumluluk alanımızda? Etki alanımızı sınıftan ve okuldan dışarı çıkarmanın yolları neler? Gönüllülük ve sosyal girişimciliğin neresindeyiz? Gelecekte öğretmenin toplumdaki algısını ve konumunu belirlemede bugün hangi sosyal alanlarda sorumluyuz? Neler yapabilir ve nasıl etkiler bırakabiliriz? Gerçekleştireceğimiz atölye çalışmasında, tüm bu sorulara mini takımlar halinde yanıtlar arayacak, birlikte yeni sorular, fikirler üretecek ve belki de sempozyum sonrasında okullar arası bir işbirliği çalışmasına da öncülük edeceğiz.

9 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (TEK OTURUM 60 DAKİKA) / (ONE SESSION 60 MINUTES) Nur MARDİN, Maggie PINAR BELLINI 1 Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Merkezi (BEUAM) / BEUAM SALONU/HALL DEMOKRATİK VE BARIŞÇIL EĞİTİM VE YARININ ÖĞRETMENİNE ETKİLERİ /DEMOCRATIC AND PEACE EDUCATION AND ITS EFFECTS ON THE TEACHERS OF THE FUTURE Öğretmenin görevi; Gençleri, sadece bir konuda bilgilendirmek değil aynı zamanda onların, hızla değişen Dünyaya uyum sağlayabilen, yaşamın zorlukları ile başa çıkabilen, kendi ve etrafıyla barışık, toplumda sorumluluk alan, seçimlerini ve kararlarını doğru yapabilen kişiler olmalarını sağlamaktır. Böyle bir kişilik kazanmak için duygusal zekanın, özgür ve eleştirel düşünme kapasitesinin geliştirilmesi şarttır. Ayrıca çeşitli araştırmalar duygusal zekanın hem akademik hem de kişisel ilişkilerde daha başarılı olmayı sağladığını göstermektedir. Barış eğitiminin temeli olan, empati kurma, şiddetsiz iletişim, öfke kontrolü, çocuk ve insan hakları, çatışma çözüm gibi konuları kapsayan aynı zamanda katılımcılığı, sorgulamayı yani demokratik kişiliği ve yaratıcılığı teşvik eden, sanat faaliyetleri içeren, böylece en iyi öğrenme yöntemi olan, yaşayarak içselleştirmeye dayanan eğitimlerin, duygusal zekayı arttırdığı görülmüştür. Dolayısıyla, bu tür eğitimlerin değeri gelecek te artacaktır; bu bağlamda Avrupa birliği katkısı ile Yöret vakfi ve Boğaziçi Üniversitesi Barış eğitimi U.ve A. merkezinin beraber gerçekleştirmiş oldukları, Barışçıl okuldan toplumsal barışa- Demokratik vatandaşlık eğitimi Projesi kapsamında yapılmış olan, faaliyetler, katılımcıların da deneyimlemesi sağlanarak anlatılacak, etkileri tartışılacak ve Eğitim ortamında, Barış kültürünü, demokratik ve güvenli bir ortamı nasıl inşa edebiliriz? sorusu irdelenecektir Orkun Bulut DUMAN Öğrenci / Student BELLINI 2 Kaan KÖKSAL Öğrenci / Student SALONU/HALL Burcu AYBAT Öğretmen / Teacher KENDİ ÖĞRENMESİNE SAHİP ÇIKAN YENİ NESİL/ THE NEW GENERATION TAKING RESPONSIBILITY FOR ITS OWN LEARNING Yeni bir yüzyıl, yeni bir nesil. Yeni öğrenme ortamları, öğrenme yaklaşımları ve öğrenme araçları. Eğitim, okul, öğretme-öğrenme, öğrenci ve öğretmen kavramları hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Bu panelde lise son sınıf öğrencileri Kaan Göksal ve Orkun Bulut Duman yeni neslin profili, ihtiyaçları ve ilgilerinin farkına varmamız, tanımlamamız ve buna göre hazırlanmamız için öğrenme hikâyelerini katılımcılarla paylaşacaklar. Kendi öğrenmelerine sahip çıkan, öğrenme tutkularının peşinde koşan ve liderlik eden Kaan ve Orkun, katılımcılara öğrencilerimizin yeteneklerini ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarını nasıl keşfedebileceğimiz ile ilgili ipuçları verecekler. 9

10 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, Yrd. Doç. Dr. H. Ayşe CANER BELLINI 3 Boğaziçi Üniversitesi / University of Bosphorus SALONU/HALL İDEALİMDEKİ OKUL-ÖĞRETMEN ETKİNLİĞİ /MY IDEAL SCHOOL- ACTIVITY FOR TEACHERS Eğitim alanında gerçekleştirilen değişim ve dönüşümlerin neredeyse tamamı öğretmenlerin mesleki yaşam ve uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Buna karşın, değişim ve dönüşümlerden doğrudan etkilenen öğretmenlerin ne istedikleri, ne düşündükleri sorulmamaktadır. Geleceğin öğretmenleri konusu konuşulup tartışılırken konunun öznesi olan öğretmenlerin kendi geleceklerine ilişkin görüş ve düşüncelerine yer verilmesi bu çalıştayda gerçekleştirilecek etkinlikle amaçlanmaktadır. Etkinlik, öğretmenlerin gelecek için nasıl bir ideal okul ve öğretmen öngördükleri ve bunun için kendilerini ne kadar hazır hissettikleri konusunu içermekte olup, İdealimdeki gelecekteki okul ve öğretmen: Gelecekte nasıl bir okul ve öğretmen hayal ediyorsunuz. Güçlü Yönlerimiz: Bizler bu idealimizdeki okulları ve öğretmenliği gerçekleştirebiliriz,çünkü Zayıf Yönlerimiz/Sorunlar: Ancak bu idealimizdeki okulu ve öğretmenliği gerçekleştirirken birtakim sorunlarla karşılaşabiliriz. Yaratıcı Çözümler : Ancak, biz bu sorunları aşağıdaki yaratıcı çözümlerle aşabiliriz 10

11 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 e l 12

12 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, KONFERANS / CONFERENCE Dr. Margareth De WITT, MBA CBE Group Eş-kurucusu / Co-founder of CBE Group (CBE Academica Centrum voor Leider schapsont wikkeling) DİNAMİKLERİN YÖNETİMİ / LEADING THE DYNAMICS (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Bu kadar çok zorluk ve değişikliğin olduğu bir sektör bulmak kolay değildir. Okullar ve eğitim sektörüyle karşılaştırıldığında (hemen hemen) tüm sektörler insana sıkıcı gelir. Ancak, biz okullarda enerjimizi etkin bir şekilde kullanıyor muyuz? Liderliğimizi yeniden tasarlamaya hazırlıklı mıyız? Kullandığımız tüm bu ilham verme, kolaylaştırma, motive etme gibi güzel ve birbiriyle bağlantılı sözcüklerle aslında sadece farklı şeyleri kombine etmeye çalışmıyor muyuz? Ancak eğitim liderliği etkin değilse ne olacak? Kendimizle ilgili algılarımız meslektaşlarımızın bizimle ilgili algılarından farklıysa ne olur ya da başkalarının bizi değerlendirmesi nin önemi nedir? Doğru şeylere odaklanmalıyız. Margereth de Wit eğitim liderliği, erkekler ve kadınlar arasındaki etkinlik farkları ve Hollanda daki okullarda yaptığı araştırma hakkında konuşacak. It is hard to find a sector with so many challenges and changes. In comparison with schools and education (almost) every other profession seems dull. But do we spend our energy in schools in an effective way? Are we prepared to redesign our leadership. With all these beautiful related words we use like inspiring, facilitating or motivating, we just try to combine different things. But what will happen if leadership is not effective? What if we and our colleagues have different pictures about ourselves and the appreciation by others? We should focus on the right things. Margareth de Wit will talk about educational leadership and the different effectiveness between men and women and her research in schools in the Netherlands ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / Istanbul University, Hasan Ali Yücel Faculty of Education GELENEK VE GELECEK İKLİMİNDE ÖĞRETMEN OLMAK: METAKOGNİTİF BİR BAKIŞ / BEING A TEACHER IN THE CLIMATE OF TRADITION AND FUTURE: A METACOGNATIVE LOOK 12 Öğretmenlik en eski mesleklerden biridir. Bir tutum olarak kabul edilirse, insanların ilk kez bir araya gelmesiyle birlikte icra olunan bir iştir. Ancak öğretmenlikle ilgili gelişmelerde çizgisel bir akış söz konusu değildir. Yani öğretmenlikle ilgili dikey bir şekilde tezahür eden sürekli bir ilerlemeden bahsetmek zordur. Nitekim güncel ve işlevsel olan birçok çerçeve ve modelin daha önceden yaşanmış bir zaman diliminde de bilindiğini ve ifade edildiğini hatta icra edildiğini gösteren çok örnek bulunmaktadır.

13 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 Bu durumda öğretmenlikle ilgili geleceğe dair bir kestirimde ve öngörüde bulunmak da zor görünmektedir. Dolayısıyla konunun metakognitif bir bakışla, yani üst bilişsel bir değerlendirmeyle ele alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda şu sorular üzerinde düşünmek yerinde olabilir. Gelecekteki öğretmenliğe dair ileri sürülen düşüncelerle ne ifade edilmektedir? Gerçekleşeceğinden emin olunan bir gelişmeye mi dikkat çekilmektedir? Veya gelecekte icra olunacak öğretmenlikle ilgili bir öngörü mü ortaya konmaktadır? Yoksa gelecekteki öğretmenlik ile ilgili olması gerekenler mi söylenmektedir? Daha da ötesi çağın değiştiği yönünde sıkça tekrarlanan ve baya iş çıkaran söylem gelecek ile biçim değiştirerek yeniden mi karşımıza çıkmaktadır? ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Dr. Ronald De BRUİN Greeleaf Center, Belçika KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK / SERVANT LEADERSHIP (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Kolaylaştırıcı liderlik profesyonellerin 21. Yüzyıl zorlukları karşısında güçlenmeleri için eşsiz bir olanak sunar. Kolaylaştırıcı lider gücünü paylaşır, başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verir, insanların gelişmesine yardımcı olur ve kendi performansını en iyi şekilde ortaya koyar. Kolaylaştırıcı liderlik uygulayan kurumlar şu konularda daha iyi sonuçlara ulaşır: Verimlilikle beraber paydaşların memnuniyeti de artar, devamsızlık azalır. Kolaylaştırıcı liderlik, paydaşları tarafından desteklenen sürdürülebilir hizmet sunan ve istikrarlı bir kurum oluşmasını sağlar. Servant-leadership offers a unique opportunity to empower professionals in facing the challenges of the 21st century. The servantleader shares power, puts the needs of others first and helps people develop and perform to their best. Organisations that apply servantleadership score better: productivity increases, as well as client and employee satisfaction, while absences decrease. Servant-leadership brings a sustainable, serving and stable organisation supported by its stakeholders ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK KONFERANS / CONFERENCE Pasi SAHLBERG Harvard Üniversitesi / Harvard University FFİN DERSLERİ: DÜNYA FİNLANDİYA DAKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİNDEN NELER ÖĞRENİLEBİLİR? / FINNISH LESSONS: WHAT CAN THE WORLD LEARN ABOUT IMPROVING EDUCATION FROM THE SYSTEM IN FINLAND? (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Pasi Salberg Finlandiya nın hem yüksek kalitede, hem de sistem genelinde eşitlik temeline dayanan başarılı ve uluslararası çapta kabul gören bir eğitim sistemi geliştirmeyi nasıl başardığını anlatacak. Diğer 13

14 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 ülkelerin de Fin modelini kopyalamasını önermek yerine, başarının rekabet ve standardizasyon yerine okul içi ve okullar arası işbirliği ve yaratıcılıkla bu yüksek eğitim performansına nasıl ulaşıldığını açıklayacak. Finlandiya hikayesi veli, eğitimci ve eğitim politikalarına şekil verenlere okullarının başarısını sürdürülebilir şekilde arttırmak üzere somut ve ümit vaad eden mesajlar vermekle birlikte ekonomik sıkıntıların çekildiği dönemlerde sistem genelinde eğitim reformlarını tekrar düşündürtmeyi amaçlamaktadır. Pasi Sahlberg will be talking about how Finland has managed to build a successful, internationally recognized education system that is simultaneously of high quality and has system-wide equity. Instead of proposing that other countries should copy the Finnish model, he will explain how this high Educational performance is achieved in a system where success is not based on competition and standardisation but rather collaboration and creativity between and within schools The Finnish story aims to give some concrete ideas and hopeful messages to parents, educators and policy makers for sustainable colloboration to increase the success of their schools and to rethink the system-wide educational reforms at times of economical difficulty ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Richard HENRY Uluslararası Bakalorya / IB KALİTELİ MESLEKİ GELİŞİMİN ÖNEMİ - YETİŞKİN ÖĞRENMESİNE YAPISALCI BİR YAKLAŞIM / THE IMPORTANCE OF QUALITY PROFESSIONAL DEVELOPMENT - A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO ADULT EDUCATION (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Kaliteli Mesleki Gelişimin Önemi Yetişkin Öğrenmesine yapısalcı bir yaklaşım. 14 Eğitimin ve öğretmenin gelecekteki rolünü tanımlamak kolay bir şey değildir. Gelecek bize ne getirecek olursa olsun, etkin bir öğretmenin her zaman yüksek kaliteli ve devamlı mesleki gelişim içinde olması gerekecektir. Mesleki gelişim öyle tasarlanmalıdır ki eğitimcilerin okullarındaki en iyi uygulamaları başarılı bir şekilde tatbik edebilecekleri imkânlar onlara sağlanmalıdır. Ancak sunulan mesleki gelişim programlarının yüksek kalitede ve öğretmenlerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olduğundan nasıl emin olacağız? Bu sunumda Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından mesleki gelişimde en üst seviye standartları sağlamak için kullanılan temel eğitim süreçlerine odaklanılacaktır. Sunumda mesleki gelişim modellerine genel bir bakış, çalıştay liderlerinin eğitimi, eğitim tasarımı, kalite güvencesi çerçevesi, yüksek öğretim kurumlarıyla ortaklıklar ve uygulama içinde/temelli hayat boyu öğrenmenin etkisi konuları ele alınacaktır. The importance of quality Professional Development - A constructivist approach to adult education.

15 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 Defining education and the role of the teacher in the future is no simple matter. No matter what the future holds, to be an effective teacher will always require high quality and ongoing professional development. Professional development (PD) should be designed in such a way as to provide educators with opportunities to successfully implement best practice in their schools. But how do we know that the professional development on offer is high quality and relevant to the needs of teachers in the future? This presentation will focus on the fundamental processes used by the International Baccalaureate Organisation when ensuring excellent standards of professional development. The presentation will provide an overview of the models of professional development, the training of workshop leaders, instructional design, the quality assurance framework, partnerships with higher education institutions and the impact of practice based lifelong learning ARA / COFFEE BREAK KONFERANS / CONFERENCE Dr. Andrew LEE CEO-BBD Çözümleri /CEO-BBD Solutions (Better-Broader-Deeper Education) ULUSLARARASI EĞİTİMDE EĞİLİMLER VE GELECEĞİN ÖĞRETMENİ ÜZERİNDE ETKİLERİ/ TRENDS IN INTERNATIONAL EDUCATION AND THEIR IMPACT ON THE TEACHER OF THE FUTURE (Konferans ingilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.) Dr. Andrew Lee uzun zamandır dünyanın çeşitli yerlerinde öğretmenlerin işe yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışıyor. Hem bir akademisyen hem de danışman olarak eğitim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek bunların öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini saptamak için çalışmıştır. Dr. Lee konuşmasında eğitim sektöründe dünya çapındaki ana eğilimleri değerlendirecek ve dünyanın çeşitli yerlerinden iyi uygulama örnekleri verecektir. Öğretme ve öğrenmenin; değişimler, eğilimler ve okul, üniversite ve çalışanların taleplerine göre nasıl geliştirilebileceğini bazı vaka çalışmaları ve örnekler üzerinden anlatacaktır. Sunumunda uluslar arası eğitimin getirdiği çeşitli zorluklara pratik çözüm yolları önerecektir. Dr Andrew Lee has worked to recruit and develop teachers from all over the world. As an academic and consultant, he had tracked changes in education and the impact on teachers and their students. Dr. Lee will review the major global trends in education and consider best practices from around the world. He will highlight case studies and examples of how teaching and learning can be improved in the context of changes, trends and demands from schools, universities and employers.his session will be practical and offer solutions to the many challenges of an international education. 15

16 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (90 DAKİKA/MINUTES) Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN BELLINI 1 Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Technical University SALONU/HALL GELECEĞİN ARAŞTIRMACI ÖĞRETMENİ/ THE RESEARCHER TEACHER OF TOMORROW İlk olarak Japonya da uygulama örnekleri ile alan yazına giren Araştırmacı öğretmen kavramı gerek öğretmenlerin profesyonel gelişimine katkısı gerekse öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki olumlu etkisi ile alan yazındaki yerini almıştır. 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilerde geliştirilmesi için geleceğin öğretmenin de meslek içinde sürekli gelişim ve değişim içinde olması kaçınılmaz bir gerçektir. Stigler ve Hiebert (1999) söz konusu kavram, öğretmeyi iyileştirmek istiyorsanız, bunu yapmak için en etkili yer sınıf bağlamıdır ilkesine dayandırmıştır. Dudley (2005) ise araştırmacı öğretmen kavramını, öğrencinin öğrenmesini geliştirmek amacıyla, yarım dönem ve bir yıl ya da daha fazla arasındaki dönemlerde sürecek iyi yapılandırılmış grup planlaması, gözlem ve ders analizi döngülerine dayanan bir faaliyet olarak tanımlamaktadır (Galanouili, 2010,18). Eğitim üzerine araştırma yapan birçok bilim adamı herhangi bir eğitim reformunun en önemli unsurlarından birinin pedagojik uygulamanın sürekli gelişimini sağlayacak uygun yapılar ve fırsatlar sağlamak olması gerektiğini belirtmektedir (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995; Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001; Sparks & Hirsh, 1997) Kutlu TANRIVERDİ Yılmaz SOYSAL / BELLINI 2 TED Üniversitesi /TED University SALONU/HALL Ezgi YEŞİLYURT ODTÜ / Middle East Technical University SİSTEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİ NEREDE? / WHERE ARE THE THINKING SKILLS IN THE SYSTEM? Son dönemde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi eğitimin asıl amacı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, sınıf içi uygulamalara göz attığımızda öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önünde birçok engel görülmektedir. Öğretmenlerin pedagojik yetersizlikleri ve kazanımların alan bilgisi ekseninde yorumlanması sorgulama, analiz etme, değerlendirme gibi becerilerin yok sayılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretim programı kapsamındaki konular temel alınarak düşünme becerileri ekseninde kurgulanan ve uygulanan öğretim süreçlerinin uygulamalı olarak tanıtılmasıdır. Gerçekleştirilecek atölye çalışmasında Düşünme Becerileri odaklı bir etkinlik uygulanacaktır.etkinlik Ortaokul ve Lise düzeyinde Kuvvet konusu kapsamında gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmasından elde edilecek deneyimler üzerine öğrenme, öğretme ve öğretmenlik rolü üzerine tartışılacak ve öğrencilerin düşünme becerileri nasıl desteklenir, verimli bir sınıf ortamı nasıl yaratılır, öğrenciler arasında müzakere düşünmeyi destekler mi sorularına uygulama ekseninde cevap aranacaktır. 16

17 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, Doç. Dr. Sumru AKCAN Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGUN BELLINI 3 Yrd. Doç. Fatma ASLAN - TUTAK Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlayan MERCAN SALONU/HALL Boğaziçi Üniversitesi /University of Bosphorus 21.YÜZYIL ÖĞRENME ORTAMLARINI OLUŞTURAN ÖĞRETMENLER TO THE TEACHERS WHO ESTABLISH THE LEARNING ENVIRONMENTS OF THE 21st CENTURY Bu panel Kimya, İngilizce, Matematik ve Fizik derslerinde 21. yüzyıl öğrenme ortamlarını oluşturan alan öğretmenlerinin, öğrencilerine bu yüzyılın öğrenme ihtiyaçlarını ve becerilerini kazandırmak için kullanabilecekleri öğrenme modellerini ve araçlarını sunmayı amaçlamaktadır. Bütünsel eğitim yaklaşımı çerçevesinde alanlar arasında bağlantılar kurularak öğrencilerin akademik ve yaşam becerilerini öğrenme ortamında geliştirebilecekleri etkinlikler üzerinde durulup, bu etkinliklerin uygulama şekli panel sırasında çeşitli öğretim malzemeleriyle ve örneklerle gösterilecektir. Ayrıca, panel boyunca bütünsel eğitim yaklaşımı içinde eleştirel düşünme, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme ve işbirlikli öğrenme gibi kavramların öğrenme ortamlarına etkisi farklı alanlardan örneklerle tartışılacaktır Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK BELLINI 4 SALONU/HALL Doç. Dr. Serkan ŞENDAĞ Dr. Oğuzhan ATABEK Akdeniz Üniversitesi / Mediterranean University BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİN ÖĞRETMENİNE SUNDUĞU OLANAKLAR THE OPPORTUNITIES PRESENTED TO THE TEACHER OF TOMORROW BY THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Bu çalıştayın amacı, geleceğin öğretmenleri ne yönelik olarak gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin ön plana çıkardığı olanakları sunmaktır. Çalıştayda sosyal medya, Web 2.0 ve 21.yy becerilerini yansıtan çeşitli yaklaşım ve teknolojiler ele alınacak ve eğitim ortamlarına entegrasyonu üzerine örneklerle açıklamalar yapılacaktır. Çalıştayda sosyal medyanın geldiği nokta tartışılarak sosyal medya ağlarının eğitime entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilecektir. Ayrıca çeşitli kategorilerde kullanılabilecek Web 2.0 araçlarına örnekler verilecek ve 21. yy becerilerinden olan kritik düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik izlenebilecek yollar ve kullanılabilecek stratejilerden bahsedilecektir. 17

18 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS (90 DAKİKA/MINUTES) Gülay YAŞAR Dr.Emel UYSAL Volkan BAL BELLINI 1 Öğretmen Akademisi Vakfı - ÖRAV / Association of Teacher Academy SALONU/HALL GELECEĞİN ÖĞRETMENİ İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR/ SOLUTION ORIENTED APPROACHES FOR THE TEACHER OF THE FUTURE Geleceğin Öğretmeni dediğimizde hemen teknolojik donanımları kullanma yetkinliğine sahip, yeni nesli tatmin edebilecek bilgiyi, beceriye dönüştürebilecek öğretmenlerin aklımıza gelmesi oldukça doğaldır. Bütün bunları yaparken belki de her zaman aklımızda tutmamız gereken ve nesillere bağlı kalmaksızın sahip olduğumuz iletişim becerilerini geliştirmemiz ise kaçınılmazdır. Mesleki yaşantımız boyunca, iletişimde olduğumuz kişilerle (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) zaman zaman aynı problemleriyaşayıp çoğu zaman da çatışma ile sonuçlandırırız çözümsüz kaldığımız noktalarda ise yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyarız. Çözüm Odaklı Yaklaşım dabunlardan biridir ve bardağın boş tarafına, problemlere ve geçmişe odaklanmak yerine, bardağın dolu tarafını görmeye, şimdi ve geleceğe odaklanmaya yönlendirir. Yaklaşım, bize, duygu düşünce ve davranış döngüsünü yönetme, etkin dinleme, güçlü soru sorma becerileri gibiçözüme götürecek önemli araçları nasıl etkin kullanabileceğimizi tanıtmaktadır. Sonuç olarak, keyifli ve pozitif bir ortamın oluşturulması için, öğretmenlerin Çözüm OdaklıYaklaşım a sahip olması, öğrencilere rol model olunması,sınıfta ve okulda çözüm odaklı kültürün oluşması önem taşımaktadır. Bu atölyede geleceğin öğretmeni için çözüm odaklı yaklaşımın nasıl kullanılabileceğine ilişkin demo vetartışma ortamı sunulacaktır Emre GİRGİN GEDS BELLINI 2 SALONU/HALL GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNİ YETİŞTİRİRKEN RAISING THE ENTRAPRENEURS OF THE FUTURE Toplumlarda geleceği oluşturan yenilik yapan ve dönüşüm yaratan girişimcilerin eğitiminin müfredata alınması değişimin hızlanması açısından önemli. Bu çalıştay, geleceğin girişimciliğin taşıdığı potansiyeli en güncel yöntemler ve uygulamalar vasıtasıyla katılımcılarla paylaşmayı amaçlıyor. Çalıştayda katılımcılar eğitimde girişimcilik hakkında bilgilenecek ve işlerine uygulayabilecekleri bazı araçlarla tanışacaklar. Çalıştayda katılımcılar bu yolları deneyimleyip, çıktılarını tartışma fırsatı bulacaklar. Bu çalıştayın sonunda katılımcılar şu konularda bilgi sahibi olabilecek: Girişimciliğin ve inovasyonun temelleri. Yaratıcı ve insan odaklı düşünme ve problem çözme metotlarının girişimciliğe uygulanması. Tasarım ve teknolojinin girişimcilikteki önemi. 18

19 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, Ayşenaz TOKER Bilgi Üniversitesi / Bilgi University BELLINI 3 SALONU/HALL GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ İÇİN TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME/ DESIGN ORIENTED THINKING FOR THE TEACHERS OF THE FUTURE Tasarım odaklı düşünme temellerini ve uygulamalarını içeren bir sınıf içi ders. Geçen yüzyılda problemleri anlamak ve çözüm üretmek için mühendislik ve bilim gibi araçlar kullanıldı. Özellikle teknoloji ile birlikte dönüşen yaşamlar ve beklentilerle bu yüzyılda problemleri anlama ve çözmede yeni araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlar, insan ihtiyaçlarını anlayıp problemlere kendi bağlamlarında yaklaşabilmeyi sağlamalı ve üretilen çözümlerin insanlar üzerindeki etkilerini iyileştirebilmeli. New York Times tarafından altın çağı olduğu söylenen tasarım, problemleri insan odaklı anlamamızı ve çözmemizi sağlayan çok güçlü bir araç. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri hem kendileri hem de öğrencileri için tasarım odaklı düşünmeyi (design thinking) anlamalı ve öğrencilerine bu açı ile bakabilmeyi öğretebilmeli. Bu çalıştay tasarımın temellerini ve tasarım odaklı düşünmenin uygulamalarını içeren bir çalıştaydır. Öğretmenler tasarım odaklı düşünmeyi kullanarak öğrencilerin okuldaki ve günlük hayatlarındaki ihtiyaçlarını, isteklerini ve deneyimlerini temel alan yenilikçi eğitim metotları, stratejileri ve aktiviteleri belirlemede kullanabilir, öğrencilerin hayatına daha derinden ve isabetli bir şekilde dokunan öğretme yolları geliştirebilir Pim POLEN BELLINI 4 CBE Group Eş-kurucusu / Co-founder of CBE Group (CBE Academica SALONU/HALL Centrum voor Leider schapsont wikkeling) ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OKUL/ THE SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY Daha iyisini yapabiliriz! Ama nasıl? Bu çalıştay gelişmeye hevesli, hırslı okul ve okul liderleri için düzenlenmiştir. Daha yüksek öğrenci başarısı için öğretmenlerimizin seviyesini nasıl geliştirebiliriz konusuna odaklanacağız. Bu oturumda profesyonel gelişim konusunda çalışmış, hem birbirlerine hem de öğrencilerine geri bildirim verebilen, araştırma yapan ve araştırma sonuçlarını öğrencilerinin gelişimi için kullanan kişilerin daha iyi öğretmenlerin olduğunu öne sürüyoruz. Bu oturumda yeni bir eğitim liderliği şekli incelenecek. Amaç eğitimde nicelikten niteliğe geçişi sağlayıp öğrencileri motive ederek derse katılımlarını arttırmaktır. Bu çalıştayda bazı kurumlarda çalışan öğretmenlerden bazılarının belli bir performans seviyesine ulaşırken diğerlerinin niye ulaşamadığını araştıracağız. Çok iyi yönetimlerin üst yönetimlerinde devri daim olmasının, açık kültürün, uzun vadeli vizyonun, kaliteli eğitimcilerin ve sürekli gelişim ve inovasyon sürecinin önemini tartışacağız. Ayrıca, okulu bir öğrenen topluluğu yapan aşağıda listelenen beş önemli başarı faktöründen bahsedeceğiz. 21. yüzyılın pedagojik-didaktik yaklaşımı temel alan mükemmel eğitim. Farklılaştırma ve dijital öğretim bilimi. Motivasyon ve derin öğrenme ile öğrencilerin derse katılımını sağlamak. Öğrenen topluluğu olarak okul. Uygulanabilirliği garantili müfredat. 19

20 30 OCAK 2015 CUMA / FRIDAY, JANUARY 30, 2015 We can do better! But, how? This is a workshop for ambitious schools and school leaders eager to improve. We will concentrate on how to improve the teachers level, which results in better student achievement. This session will argue that better teachers, better professionalised, who are giving the right feedback to each other and to their pupils and who can do research and use the outcome will improve student achievement. This session will examen a new type of educational leadership. The objective is to transform learning from quantity to quality in order motivate students to become engaged learners. This workshop will research why some teachers in some organisations reach a level of high performance while others don t. It will argue the importance of devolving excellent management, an open culture, a long-term vision, excellent quality of professionals and a process of continuous improvement and innovation. Furthermore we will discuss the following five key success factors which make schools extraordinary successful. Excellent education based on 21 st century pedagogical-didactic approach Differentiation and digital didactics Motivation and student engagement by deep learning School as learning communities A guaranteed and viable curriculum 20

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel çözümler

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada öğretmen eğitimi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 993-1016 21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century Ömer F. TUTKUN Sakarya

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

Kasım 2012. Cilt 1 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2012. Cilt 1 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2012 Cilt 1 Sayı 4 http://www.jret.org Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı