ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ ÇATI BAHÇESİNİN KENT EKOLOJİSİNE ETKİSİ. Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ ÇATI BAHÇESİNİN KENT EKOLOJİSİNE ETKİSİ. Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ ÇATI BAHÇESİNİN KENT EKOLOJİSİNE ETKİSİ Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA 2015

2 ÖZET Yüksek Lisans Projesi Aybüke KOZAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ Günümüzde nüfusun, yapıların, trafik yoğunluğunun ve hava kirliliğinin artması; yerleşim alanlarında en belirgin özellikler haline gelmiştir. Bu olumsuz özelliklere bağlı olarak, yaşam kalitesi de giderek bozulmaktadır. Bu nedenle mimar ve plancılar, kaybedilen doğayı yeniden kazanmak ve daha sağlıklı yaşam ortamları yaratmak amacıyla, kentsel mekanları hem estetik hem de fonksiyonel açıdan değerlendirecek bir planlama yaklaşımı içine girmek zorundadırlar. Kaliteli bir kent yaşamı binalar, yollar ve yeşil alanlar arasındaki dengeli bir dağılımın sonucudur. Kent içerisindeki yeşil alanların farklı kullanım türleri, yeşil alanların işlevleri, büyüklükleri ve hizmet alanları kentsel yaşam kalitesi içerisindeki etkisini ortaya koymaktadır. Yüzyıllardır insanlar gerek ekolojik gerekse estetik amaçlarla çatı ve teras bahçelerini kullanmaktadırlar. Çatı ve teras bahçeleri günümüzde kent insanına çok yakınlarında ulaşabilecekleri yeşil bir alan sağlamanın yanı sıra insanları dış çevrenin olumsuz koşullarından da koruyabilen birer mekan olarak önem kazanmıştır. Haziran 2015 Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, çatı bahçesi, ekoloji, estetik, kent

3 ABSTRACT Graduate Project Aybüke KOZAN Ankara University Science Institute Department of Landscape Architecture Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ Today, population structures, increased traffic congestion and air pollution; It has become the most prominent features in residential areas. Due to this negative characteristics, quality of life is also deteriorating. Therefore, architects and planners, and regain lost nature in order to create a more healthy environment, urban spaces are obliged to enter into a planning approach to evaluate in terms of both aesthetic and functional. Urban life quality buildings, roads and green areas is the result of a balanced distribution between. Use of different types of green areas within cities, the function of green space, size and services in urban areas reveals the impact of quality of life. For centuries, people need both for aesthetic purposes with ecological use their roof and garden terrace. A roof terrace and gardens, which can also protect people from the city today will reach a green area very close to the people as well as providing the adverse conditions the external environment has become more important as the venue. June 2015 Key Words: Quality of life, roof garden, ecology, aesthetics, city

4 İÇİNDEKİLER ÖZET..i ABSTRACT.. ii ŞEKİLLER DİZİNİ....iii 1.Giriş. 2 2.Çatı Bahçesi Tipleri Çatı Bahçelerinin Avantajları Ve Dezavantajları Avantajları Dezavantajları.4 4. Çatı Bahçesinin Kent Ekolojisine Etkisi Toz Ve Duman Seviyelerinde Azalma Gürültü Seviyesindeki Azalma Habitat ve Biyoçeşitliliğin Koruma Etkisi Kent Isı Adalarının Etkilerinin Azaltılma Etkisi Enerji Verimliliği Ve Soğutma Etkisi Rüzgarı Azaltma Etkisi Yağmur Suyuna Etkisi Çatı Bahçesinin Diğer Etkileri Çatı Bahçelerinin Rekreatif (Rekreasyon ) İşlevleri Çatı Bahçelerinin Toplumsal İletişimi Sağlama İşlevleri Çatı Bahçelerinin Ekonomik İşlevleri Yenileme Maliyetinde Azalma Isınma Maliyetinde Azalma Drenaj Maliyetinde Azalma Sonuç Kaynakça

5 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Entansif çatı.. 3 Şekil 2. Ekstansif çatı 4 Şekil 3. Çatı bahçesi örneği..5 Şekil 4. Çatı bahçesi örneği.. 7 Şekil 5. New York 11

6 1. GİRİŞ Kent ekolojisine birçok katkıları olan çatı bahçeleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çatı bahçelerini hem bina düzeyinde yeşil alanlar hem de kent ünitesi düzeyinde yeşil alanlar sınıfında değerlendirmek mümkündür. Bina düzeyinde çatı bahçelerine bakıldığı zaman; üzerinde çatı bahçesi bulunan bir binada çatı sisteminin ömrü uzamakta, ısı dengesi düzenlenmektedir. Kent ünitesi düzeyinde ise binalardaki çatılarda yeşil alanların yaratılması, şehirdeki aşırı sıcaklık etkilerini, yüzeysel akışı ve su kalitesini düzenlemektedir. Bir kent yeşili olarak çatı bahçeleriyle diğer yeşil alanlar karşılaştırıldığında gerek gerçekleştirme, gerekse sağlıklı bir biçimde yaşatma acısından her iki grup arasında çok önemli farklar olduğu görülmektedir. Çatı bahçesi dışındaki yeşil alan tesislerinde büyük ölçüde mevcut ortamlar kullanılırken, çatı bahçelerinde bundan farklı olarak öncellikle ortamın yaratılması zorunluluğu vardır, Bu durum çatı bitkilendirilmesi konusunu zor ve masraflı olmasını sonucunu getirmektedir. Avrupa ve Amerika da yeşil çatıya olan ilgi giderek artmaktadır. Çeşitli Amerikan firmaları teknolojinin kırk sene önce ortaya çıktığı Avrupa dan yeşil çatı sistem ve metotları için lisans alıyorlar. Yeryüzü kaynaklarının azalması, enerji kaynaklarının pahalılığı, eskiden kalma yağmur suyu tahliyesinden boğulan kanalizasyon sistemleri gibi sorunlar, Avrupa da yeşil çatı endüstrisini başarılı hale getirmiştir. Kuzey Amerika da popülaritesi gittikçe artmaktadır. Sadece Almanya da yüzlerce çatı bahçesi vardır Almanya da 2001 yılı sonunda 13,5 milyon metrekare çatı bahçesi yapılmıştır. (Kabuloğlu 2008). Çatı bahçesi genel olarak zemin ya da zemin seviyesinin üstünde gerçekleştirilmiş bir kültür peyzajını, diğer anlatımla çatıda uygulanmış bitkilendirme ve düzenlemeyi ifade etmektedir (Güneş 1996). 2. ÇATI BAHÇESİ TİPLERİ Çatı bahçeleri işlev ve yararlanma özellikleri yönünden gerçekleştirilme amaçları farklılığı ile buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı bakım şekilleriyle entansif ve ekstansif olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yoğun emek ve fazla üretim girdileri ile yetişme ortamında istekleri çok olan çim, çalı, ağaççık ve ağaç gibi bitkiler ve çevre düzenleme çalışmalarında yararlanılan çeşitli cansız materyalin de kullanıldığı düz çatı düzenlemelerine entansif çatı denir. Çoğu zaman derin toprak gerektiren entansif bitkilendirmede, yalıtım, filtre, drenaj ve sulama sistemlerinin

7 mükemmel olması gerekmektedir. Bu durum entansif çatı bitkilendirmesinin çok masraflı çalışmalar olmasına yol açmaktadır. Entansif çatı bahçeleri üzerinde gezilmeye ve çeşitli rekreasyonel etkinliklerde bulunmaya uygundur. Entansif çatı düzenlemelerde ekolojik koşullar çerçevesinde tür seçiminde ekstansif bitkilendirmede olduğu gibi sınırlandırma söz konusu değildir (Berger,1988). Entansif çatı düzenlemeleri düzenli olarak sulama, gübreleme, ilaçlama, budama yabancı ot alma gibi bakım önlemlerine gereksinim gösterir (Liesecke,1983). Şekil 1. Entansif çatı ( ) Emeğin ve üretim, bakım giderlerinin en aza indiği çok geniş alanlarda en az ya da hiç bakım olmadan düz ya da eğik çatılarda sığ topraklar üzerinde oluşturulan bitkilendirmelere de ekstansif çatı denir. Bu bitkilendirme tipinde, bodur çalılar, yosunlar, tek ve çok yıllık yabani otlar (çayırlar), sukkulent yapıya sahip bazı örtü bitkileri kullanılmaktadır. Seçilen türler genellikle dona, kuraklığa, aşırı suya dayanıklı, rejenerasyon yüksek türlerdir. Ekstansif çatı bahçelerinin oldukça geniş yüzeylerde uygulanması nedeniyle en az toprak kalınlığı, yapı statiği ve maliyetler açısından önem kazanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar ekstansif bitkilendirmelerde toprak derinliği 10 hatta 5 cm ye kadar uygun olabileceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Liesecke,1984). Ekstansif çatı bahçeleri gezinmeye ve rekreasyonel etkinlikler için kullanılmaya uygun değildir (Krupka,1983).

8 Şekil 2. Ekstansif çatı ( gelecegin-meslegi-yesil-cati-sistemleri.html, 2015 ) 3. ÇATI BAHÇELERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 3.1.Avantajları Çatılar üzerinde çeşitli bitki türlerinin yetişmesine olanak tanır. Bu bahçelerde yer alan toprak ve bitki örtüsü, binanın ısı izolasyonuna katkıda bulunur. Yapılar üzerinde kazanılan toprak yüzeyler, bitkilerin yanı sıra fauna için de (kuşlar, arılar, kelebekler, örümcekler, kınkanatlılar, solucanlar, karıncalar gibi) yeni yaşam ortamları oluşturur. Fonksiyonel faydalarının yanısıra, kent ekolojisi ve estetiği açısından önemli yararlar sağlarlar. İnsan sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Çatının çeşitli şekillerde kullanımına olanak verirler. 3.2.Dezavantajları Çatı üzerine fazla miktarda yük getirirler. Sulama ve drenaj sistemlerinin kullanımı ek mali külfet gerektirir. Oldukça yüksek maliyete sahiptirler. Daha kompleks sistemler ve teknik ustalık gerektirirler (Johnston ve Newton, 1993). Entansif çatı bahçelerinde sulama, gübreleme, ilaçlama, budama, yabancı ot temizliği gibi

9 bakım işlemlerinin de düzenli bir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir (Küçükerbaş, 1991). 4. ÇATI BAHÇESİNİN KENT EKOLOJİSİNE ETKİSİ Kent ölçeğinde azalan yeşili, mimari ölçekte arttırmak mümkün olabilir. Konuya bu açıdan bakıldığında çatı bahçeleri, binalarla kentsel mekanların buluşma noktalarıdır. Yapılar mini ekosistemdir. Çevrelerindeki hava, su ve toprak ile birliktelik sergiler ve bir bütün oluştururlar. Kentsel ekosistemde sürdürülebilirlik; ekosistemdeki canlılar ve cansızlar arasındaki sistemli ilişkileri bozmadan, koruyarak ve geliştirerek geleceğe aktarmak anlamı taşımaktadır. Sürdürülebilirlik; ekonomik, sosyal ve ekolojik tabanda ele alındığında, yeşil alanların fayda sistemleri ile örtüşen bir sistem göze çarpmaktadır (Bulut vd 2010). Ekosistemin sürdürülebilirliği, açık-yeşil alanlar boyutunda değerlendirildiğinde, ekosistemi ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda destekleyen en önemli birimler olduğu gösterilebilir ( Bulut vd 2010). Şekil 3. Çatı bahçesi örneği ( tricks/, 2015 )

10 4.1.Toz Ve Duman Seviyelerinde Azalma Çatı bahçeleri sahip oldukları bitkisel elemanlar yardımı ile havadaki toz ve diğer kirletici ve zararlı maddeleri absorbe eder. Havanın içindeki tehlikeli karbondioksit gazını emerek dışarıya oksijen gazını verir. Kentin mikro klimasını olumlu yönde etkiler. Ekstansif çatılar çok fazla oksijen üretmezler. Fakat intensive olanlar bunu yapabilir. Bu durumda, şehir çatı üstlerinin geniş yüzeyleri bitkilendirilerek kullanıldığı zaman küçük bir avantaj kazanılmış olabilir. Bu sadece küresel ısınmanın ve kirliliğin problemlerinin çözümü için kullanılan bir metot değildir. Fakat yeşil yeşil çatılar, diğer yararlı etkileri ile birlikte, doğru yönde atılmış küçük bir adım olarak değerlendirilmelidir (Kabuloğlu 2007). 4.2.Gürültü Seviyesindeki Azalma Çatı bahçelerinde bitkisel düzenleme için kullanılan toprak ve bitki materyalinin kendisi ses yutuculuk özelliğine sahiptir. Bu nedenle hem bina içinde hem de bina yakın çevresinde meydana gelen gürültüyü azaltma işlevi vardır. 4.3.Habitat ve Biyoçeşitliliğin Koruma Etkisi Çatı bahçeleri şehirlerde doğal yaşam açısından büyük öneme sahiptirler. Çatı bahçeleri, kentlerde doğayla bağlantıyı sağlar. Büyük şehirlerde doğal habitatlar yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bina düzeyinde yaratılan çatı bahçeleri kent içerisindeki yeşil miktarını artırıp kişi başına düşen yeşil alan miktarını da arttırırken aynı zamanda şehir içindeki habitatı ve biyoçeşitliliği korumaya da yardımcı olurlar. Çatı bahçeleri steril kentsel çevre içinde, adeta bir vaha yaşamını ortaya koyacak işleve sahiptirler. Binaların çatılarında tasarlanan bahçeler kuşlar, arılar, kelebekler ve diğer böcekler için yer seviyesinden daha çekici olmaktadır (Kabuloğlu 2007). Çatı bahçelerinin kullanılması, doğal çevrenin arttırılmasını sağlamış olur. İnsanların çatılarında da olsa bahçeye sahip olmaları ister istemez bir doğa bilinci oluşmasına neden olur (Kabuloğlu 2007).

11 Çatı bahçeleri projesinde kuşkusuz biyoçeşitlilik asıl amaç değildir. Kullanılan malzemelerin bilinçli seçimi, bir yapı elamanının birçok işleve sahip olması da ekolojik bir yaklaşımdır. Yeşil çatılar sayesinde, kabuk/örtü işlevi dışında kullanılmayan çatıların, etkin kullanılması söz konusudur. Yeşil çatılar, doğal habitatın yetişmesine imkan vermesi dışında, güneşe karşı yüksek sıcaklıktan koruyarak, çatı sistemlerinin ömrünü uzatır (Mendler 2000). Şekil 4. Çatı bahçesi örneği ( ) 4.4.Kent Isı Adalarının Etkilerinin Azaltılma Etkisi Dünya nüfusunun büyük bir bölümü sıkışık olarak gelişen çatıların tepeleri, yollar ve çok miktarda beton park yeri gibi sert yüzeylerle tanımlanabilen kentsel çevrelerde yaşıyor. Bu alanlar, yerkürenin yüzeyinin biyolojik oluşumunun önüne geçiyor. Hava kalitesinin kötüleşmesi, suyun kalitesinin düşmesi, kent ısı adalarının oluşmasıyla, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor (Kabuloğlu 2007).

12 Çatı bahçelerinde kullanılan bitkiler, yaprakları ile gölge etkisi sağlar. Böylece özellikle seyrek dokulu bitkilendirilmiş alanlarda ısı adaları etkisini düzeltemeye yardım eder. Bu etki, şehirlerde hava sıcaklığını çevredeki kısal bölgeye oranla daha yüksek seviyelere çıkarır. Bu durumun ekonomik bir sonucu olduğu kadar, insanların sağlığı için de büyük önem haline gelir. Geceleri hava sıcaklığı artar ve yazın insanlar uykusuzluğa katlanmak zorunda kalır. Yapay havalandırma kullanma maliyeti yükselir. Bunun nedeni, gün boyunca güneşten gelen ısıyı biriktirip gece de serbest bırakan taşın, asfaltın ve beton yüzeylerin kentlerde büyük miktarda bulunmasıdır. Bunun başlıca nedeni, ağaçların ve diğer bitkilerin yapılanmış çevreye göre azlığıdır. Oysa yaşayan bitkiler gölge verir. Sert yüzeyleri, yutulan çok fazla ısıdan korur ve onlar ortama nem kazandırarak havanın soğumasına yardım eder. Bütün yaşayan bitkiler, bölgesel iklimi geliştirmeye yardım ederek kente katkıda bulunur (Kabuloğlu 2007). 4.5.Enerji Verimliliği Ve Soğutma Etkisi Çatı bahçeleri birçok yoldan binada enerji tasarrufu sağlar. Binanın ısı kazanç ve kayıplarını azaltırlar. Sıcak iklimlerde yazın hava sıcaklığı 35 C ye ulaştığı zaman çatı yüzey sıcaklığı 65 C yi bulur. Bu yüksek sıcaklıklar binanın hem iç çevresini hem de dış çevresini doğrudan etkiler. Çatı toprak tabakası ile korunduğu ve bitkilerle gölgelendirildiği zaman yüzey sıcaklığı genellikle ortamdaki hava sıcaklığının üzerine çıkmaz. Bundan başka, bitkiler ve toprak suyu buharlaştırır. Soğutma etkisi yaratır ve havayı nemlendirir. Daha fazla nefes aldırır ve binayı doğal olarak soğutur. 4.6.Rüzgarı Azaltma Etkisi Kışın toprak tabakası ek bir yalıtım sağlar. Özellikle kalın toprak tabakalı yeşil çatı tipleri, binaların ısıtma gereksinimlerini azaltabilir. Yeşil çatı örtüsüyle, rüzgara bağlı ısı kayıpları %50 azaltılabilir. 4.7.Yağmur Suyuna Etkisi Kentlerde bulunan yeşil çatıların en önemli etkilerinden birisi, fırtınalarda yağmur suyunu tutup kanalizasyon sistemine ulaşmasını geciktirmesidir. Yapılanmış alanlarda, giderek daha fazla alan sert ve geçirimsiz hale geldiğinden, daha az su toprağa

13 geçebilmektedir. Bu da kanalizasyon ve tahliye sistemlerine daha fazla yük anlamına gelir. Yeşil çatılar burada devreye girer. Çünkü yağışların büyük bir bölümü çatılara düşer ve burada kalır. Toprak tarafından emilir ve bitkiler tarafından kullanılır. Zemine ulaşması bu şekilde engellenir. Daha fazla yağışta daha fazla su drene edilir. Çoğu zaman su baskınları önlenir (Kabuloğlu 2007). 5. ÇATI BAHÇESİNİN DİĞER ETKİLERİ 5.1.Çatı Bahçelerinin Rekreatif (Rekreasyon ) İşlevleri Çatı bahçeleri aktif ve pasif rekreasyon imkanını sağlarlar. Yarattıkları rekreasyon imkanı ile doğayla dengeleyici ve stres dolu şehirlerde insan psikolojisi üzerinde olumlu rol oynayarak rahatlatıcı ve dinlendirici bir ortam yaratırlar. Çatı bahçelerinde dinlenme alanları, oyun ve spor alanlarına da yer verilerek kullanıcının rekreatif ihtiyaçları karşılanmış olur. Çatı bahçelerinde kullanılan bitkilerle kullanıcının algılaması kontrol altına alınarak; kullanıcının duygusunu, gördüklerini, işittiklerini ve hissettiklerini kontrol ederek değiştirmek de mümkündür. 5.2.Çatı Bahçelerinin Toplumsal İletişimi Sağlama İşlevleri Çatı bahçeleri, bina düzeyinde yeşil alan yaratma özelliği ile kentsel öneme sahip alanlardır. Çatı bahçeleri toplumsal rolü yüksek olan ortak kullanım mekanları olarak kabul edilebilmektedir. Çünkü çatı bahçelerinde farklı insanların karşılaşması, tanışması, konuşması, kentsel yasamı paylaşması mümkün olabilmektedir. Çatı bahçelerini sosyal ihtiyaçların karşılanması ve sosyo-kültürel süreklilik ve gelişmenin sağlanması açısından, toplumsal iletişimin gerçekleştiği kültürel odak noktaları olarak da sınıflandırmak mümkündür. 5.3.Çatı Bahçelerinin Ekonomik İşlevleri Yenileme Maliyetinde Azalma

14 Güneş ışığının UV ısınlarından daha koruyucu olması nedeniyle çatı bahçelerinde su yalıtım sisteminin ömrü çok uzun süreli olmaktadır Isınma Maliyetinde Azalma Çatı bahçelerinde yapılan bitkisel düzenlemenin temelini oluşturan toprak ısı yalıtımına olumlu yönde katkıda bulanan bir malzemedir. Bu sebeple çatı bahçesi uygulanan binalarda enerji maliyetlerinde düşmeler ortaya çıkmaktadır. Çatı bahçeleri aynı zamanda binayı güneşe karsı yüksek sıcaklıktan koruyarak, çatı sistemlerinin ömrünü de uzatmaktadır Drenaj Maliyetinde Azalma Çatı bahçelerinde yağış sularının önemli bir miktarı buharlaşma nedeniyle tekrar doğaya dönmektedir. Doğaya dönüş sebebiyle drene edilecek su miktarında azalma oluşmakta ve su miktarındaki azalma ise drenaj sistemindeki maliyeti azaltarak şehir kanalizasyon sistemindeki yükü düşürmektedir. 6. SONUÇ Kentte rekreasyon alanlarının azalması, kent stresi, trafik sorunu, gürültü, doğada yalnız kalma imkanlarının azalması, tek tipleşen sosyal mekanlar vb. sorunlar karmaşık bir hale dönüşürken, atıl durumdaki çatı mekanlarının değerlendirilmeye başlanması duruma yeni bir boyut kazandırır. Özellikle iş yoğunluklu bölgelerde çatı, bina çalışanlarının nefes alabileceği, doğal ortamlarla temas halinde olabileceği bir kentsel vaha olarak giderek daha fazla önem kazanır. Gelişen teknik imkanlarla birlikte çatılarda 10 m ye kadar ağaç yetiştirmek mümkündür. Ancak ağaç tipi, bitkilerin kullanılabilmesi için yapının tasarım aşamasında taşıyıcı sistem vb. konuları göz önünde bulundurarak buna uygun planlanması çok önemlidir. Bu tip uygulamalarda seçilen bitkilerin de çok önemli olduğu, bambu ve ayrık otu gibi bazı bitkilerin çatılarda yetiştirilmesi halinde yalıtım tabakalarına büyük zarar vereceği ve delemeyecekleri tek malzemenin çelik sac olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, yüksek bir yapının terası söz konusuysa, rüzgar yükünün göz önüne alınması gerektiği de unutulmamalıdır. Yeşil çatıların sağladığı bir diğer avantaj, bu çatıların küçük ölçekli de olsa tarıma elverişli alanlar olarak da

15 değerlendirilebilmesidir. Kent ortamında yetiştirilen sebze ve meyvelerin sağlığa uygunluğuna yönelik kimi kaygılara rağmen bina kullanıcılarının kendine yeterliliğine katkı sağladığı da bir gerçektir. Şekil 5. New York ( ) Çatı bahçeleri aracılığıyla kent ısı adalarının etkilerinin azaltılması da mümkündür. Yeşil çatılar, ilave donanım olmaksızın binanın enerji performansına, hava kalitesine ve kent ekolojisine büyük katkı sağlar. Hepsinden önemlisi bu küçük bahçeler kişiye unuttuğu doğal döngüleri deneyimleme imkanı sunar. Kullanıcılarına sağladıkları bu yeni imkanla, yaşamı zenginleştiren bahçeler, kentin bütünü ve giderek tek tipleşen toplumsal yaşam için de büyük önem taşır. Bunun yanında, ekolojik girişimlerin pek çoğunda olduğu gibi, yeşil çatının da çevreci imaj için yerli yersiz kullanılması ve konunun standartlaşmış bir endüstrileşme sürecine taşınması ihtimali rahatsızlık yaratmaktadır. Ama bu durum, yeşil çatıların, toprakla, doğayla kaybettiğimiz iletişimi yeniden kurmak için bir fırsat sunuyor olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

16 7. KAYNAKÇA 1. Yrd. Doç. Dr. M. Ekşi, Çatı Bahçelerinde Bitkilendirme Tipleri ve Yapısal Katmanları, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çatı ve Teras Bahçeleri Ders Notu, N. Koç ve G. Güneş, Çatı Bahçeleri Düzenlemesine İlişkin Teknik Özellikler ve Donanımlar, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mühendislik Bilimleri Dergisi, N. Koç ve G. Güneş, Çatı Bahçelerinde Bitkisel Düzenleme Esasları, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yrd. Doç. Dr. Y. Aksoy ve S. İçmek, Çatı Bahçelerinin Kent Yaşamındaki Yeri ve Önemi, İstanbul Kentinden Örnekler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, S. Zolnoun, Çatı Bahçeleri ve Kent Ekosistemine Katkıları, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Semineri, Aralık Anonim, ( erişim tarihi: 26 Mayıs 2015 ) 7. Anonim, ( erişim tarihi: 26 Mayıs 2015 ) 8. Anonim, kokona.blogcu.com, ( erişim tarihi: 26 Mayıs 2015 )

ÇATI BAHÇELERĐNĐN KENT YAŞAMINDAKĐ YERĐ VE ÖNEMĐ: ĐSTANBUL KENTĐNDEN ÖRNEKLER

ÇATI BAHÇELERĐNĐN KENT YAŞAMINDAKĐ YERĐ VE ÖNEMĐ: ĐSTANBUL KENTĐNDEN ÖRNEKLER ÇATI BAHÇELERĐNĐN KENT YAŞAMINDAKĐ YERĐ VE ÖNEMĐ: ĐSTANBUL KENTĐNDEN ÖRNEKLER Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY 2 Seda ĐÇMEK 1 Konu Başlık No: 4.Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Kaliteli bir kent

Detaylı

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı M.Nazım Yavuz, dünyada ve Türkiye de yaygınlaşmaya başlayan bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının

Detaylı

Maxidrain Yeşil Çatı ile Yaşanabilir Çatılar

Maxidrain Yeşil Çatı ile Yaşanabilir Çatılar Maxidrain Yeşil Çatı ile Yaşanabilir Çatılar Maxidrain Yeşil Çatı Sistemleri, binaların çatılarını, teraslarını yaşanabilir alanlara çeviriyor. Maxidrain Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Avantajları Yeşil

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Nedir? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Ürün Katoloğu 2014. www.ekoplas.com. Ekogrid Çim Koruma Sistemi. Ekocell Çakıl Stabilize Sistemi. Ekogreen Dikey Bahçe Sistemi. Ekoedge Plastik Bordür

Ürün Katoloğu 2014. www.ekoplas.com. Ekogrid Çim Koruma Sistemi. Ekocell Çakıl Stabilize Sistemi. Ekogreen Dikey Bahçe Sistemi. Ekoedge Plastik Bordür Ürün Katoloğu 2014 Ekogrid Çim Koruma Sistemi Ekocell Çakıl Stabilize Sistemi Ekogreen Dikey Bahçe Sistemi Ekoedge Plastik Bordür Aluminyum Sınırlayıcı ve Bordürler www.ekoplas.com Çevre Dostu Peyzaj ve

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

Sizin için yapabileceklerimiz

Sizin için yapabileceklerimiz Türkiye de henüz gelişme aşamasında olan Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün öncü kuruluşu

Detaylı

ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469 21 09 MAIL:info@onurluinsaat.com. www.onurluinsaat.

ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469 21 09 MAIL:info@onurluinsaat.com. www.onurluinsaat. ONURLU İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TRIOTEKS BUHAR DENGELEYICI ÖRTÜLERI YETKİLİ SATICISI TEMELDEN ÇATIYA YAPI &YALITIM MALZEMELERİ SATIŞ MERKEZİ TEL: 0216 469 21 07-08 FAX: 0216 469

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

KONUT ALANLARıNDA BIORETENTION / RESIDENTIAL BIORETENTION IMPERVIOUS SURFACES / GEÇİRİMSİZ YÜZEYLER

KONUT ALANLARıNDA BIORETENTION / RESIDENTIAL BIORETENTION IMPERVIOUS SURFACES / GEÇİRİMSİZ YÜZEYLER KONUT ALANLARıNDA BIORETENTION / RESIDENTIAL BIORETENTION IMPERVIOUS SURFACES / GEÇİRİMSİZ YÜZEYLER BETON / CONCRETE KALDIRIM / PAVEMENT ÇATILAR / ROOFTOPS ARTAN YÜZEY AKIŞLARI / INCREASED RUNOFF SIZMANIN

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Teras bahçeleri için plastik drenaj levhası www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr DRAINROOF TERAS BAHÇELERİ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM Yeşil teraslar kentsel bölgelerde geçirimsiz yüzeylerin artışından kaynaklanan

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KENTSEL EKOLOJİ. Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KENTSEL EKOLOJİ. Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KENTSEL EKOLOJİ Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA 2015 ÖZET Yüksek Lisans Projesi Aybüke KOZAN Ankara Üniversitesi Fen

Detaylı

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ DEĞERLİ APARTMAN SAKİNLERİ ISI YALITIMI DOĞRU YAPILIRSA YATIRIMDIR HEMDE KAZANDIRAN BİR YATIRIMDIR....VE BİZ DEST YAPI OLARAK ATACAĞANIZ BU DOĞRU ADIMDA 14 YILLIK YAPI UYGULAMALARI

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SU SU HALDEN HALDEN HALE HALE GİRER GİRER 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİMYA KONULARI SUYUN SERÜVENİ Su; katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur. Bulutta suyun gaz hali olan su buharı bulunmaktadır.

Detaylı

DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY. Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Thermal Solitions U.S.A

DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY. Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Thermal Solitions U.S.A DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY Thermal Solitions U.S.A Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Hy technology DURUSU TERMAL BOYA Durusu Termal Boya, 2003 yılında sektöre adımını attı. Her zaman teknolojiyi

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 7 Peyzaj Mimarlığında Değişen Öncelikler Yaşam süreçleri ve adaptasyon Organizmaların yayılışı ve yaygınlığı Enerji ve

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü KENT AÇIK ALAN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR ELEMAN; KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DIŞ MEKANLARI Çiğdem KAPTAN AYHAN *1, Abdullah KELKİT *, Füsun ERDURAN * * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Çimlendirme için, toprak taşımaya son veren modern bir teknik.

Çimlendirme için, toprak taşımaya son veren modern bir teknik. Çimlendirme için, toprak taşımaya son veren modern bir teknik. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2442 Okmeydanı İstanbul Tel: 0212 222 37 52-53 Fax : 0212 222 37 53 www.akemkimya.net akemkimya@gmail.com

Detaylı

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ Orman Koruma Dersi ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 1.2. Orman Yangını Tanımı Orman yangını, çevresi açık olması nedeniyle serbest yayılma eğiliminde olan ve ormandaki

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

YEŞĐL ÇATILAR VE TÜRKĐYE DEKĐ UYGULAMALARI

YEŞĐL ÇATILAR VE TÜRKĐYE DEKĐ UYGULAMALARI YEŞĐL ÇATILAR VE TÜRKĐYE DEKĐ UYGULAMALARI Yasemin KOÇ 1 Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKĐN 2 Konu Başlık No: 4 Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Kentlerdeki hızlı gelişmeler sonucunda, kent

Detaylı

KAPLAMALI CAMLAR. Tasarruf, fonksiyonellik ve estetik bir arada

KAPLAMALI CAMLAR. Tasarruf, fonksiyonellik ve estetik bir arada KAPLAMALI CAMLAR Tasarruf, fonksiyonellik ve estetik bir arada İÇİNDEKİLER Isı Kontrol Camları 2 - Şişecam Low-E Cam Isı ve Güneş Kontrol Camları 3 - Şişecam Solar Low-E Cam Temperlenebilir Isı Kontrol

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma MADDE VE ISI Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir. Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde

Detaylı

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Küresel İklim Değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Sera etkisi ve İklim Değişikliği Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

Ayşe Hasol ERKTİN Yeşil Projelerin Yönetimi 11 Nisan 2009, İstanbul

Ayşe Hasol ERKTİN Yeşil Projelerin Yönetimi 11 Nisan 2009, İstanbul Ayşe Hasol ERKTİN Yeşil Projelerin Yönetimi 11 Nisan 2009, İstanbul Yeşil Tasarım Buzdağı ğının n Tepesi Yeşil Projelerin YönetimiY Yeşil Tasarım Buzdağı ğının n Tepesi Buzdağının Tepesi: Yeşil Tasarım

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ ISINMA-SOĞUMA Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir Özel karışımlı toprakların pişmesi ile seramik,porselen,kiremit,tuğla

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER Yıldız AKSOY 1 Şevki KOCABAŞ 1 Erol EKİNCİ

Detaylı

Teras bahçeleri için plastik drenaj levhası www.geoplast.it www.absyapi.com.tr GEODREIN TERAS BAHÇELERİ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM Yeşil teraslar kentsel bölgelerde geçirimsiz yüzeylerin artışından kaynaklanan sorunların

Detaylı

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ www.altuninsaat.com.tr bilgi@altuninsaat.com.tr DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK NEDİR? Sprey Poliüretan Köpük; Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı

Rüyalarınız için temiz hava akımı

Rüyalarınız için temiz hava akımı Rüyalarınız için temiz hava akımı Daha iyi bir uyku için temiz hava Temiz hava, Dünya üzerindeki en temel unsurlardan biridir ve insanlar için hayati önem taşır. Akciğerlerimizi günde 25,000 kereden daha

Detaylı

EKO ADM. www.ekoadm.com PASİF EVLER EKOLOJİK BİNALAR (GREEN BUILDINGS)

EKO ADM. www.ekoadm.com PASİF EVLER EKOLOJİK BİNALAR (GREEN BUILDINGS) EKO ADM PASİF EVLER EKOLOJİK BİNALAR (GREEN BUILDINGS) www.ekoadm.com EKO-ADM Şirket Profili Tamer Aksüt - Mimar / (Mimar Sinan Üniversitesi) İzmir doğumlu, İzmir ve İstanbul da okudu.istanbul Mimar Sinan

Detaylı

SU HALDEN HALE G İ RER

SU HALDEN HALE G İ RER SU HALDEN HALE GİRER Doğada Su Döngüsü Enerji Kaynağı Güneş Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK Toprak yüzüne gelmiş olan suyun, toprak içine girme olayına ve hareketine denir. Ölçü birimi mm-yağış tır. Doygunluk tabakası. Toprağın yüzündeki

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 Bir doğal alanın toplam ekonomik ve toplumsal değeri kullanım (aktif kullanım) ve kullanım dışı (pasif kullanım) değerlerinin toplamına eşittir.

Detaylı

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır.

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır. DOĞADA SU DÖNGÜSÜ Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.doğada ekolojik önemi

Detaylı

Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS

Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS PEYZAJ EKOLOJİSİNDE TEMEL PRENSİPLER Peyzaj ekolojisinde 7 önemli ana prensipten söz edilebilir. Bunlardan ilk ikisi peyzajın strüktürüne odaklanmaktadır.

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

Eğimli Ve Kabuk Yüzeylerde Bitkilendirilmiş Çatılar

Eğimli Ve Kabuk Yüzeylerde Bitkilendirilmiş Çatılar Eğimli Ve Kabuk Yüzeylerde Bitkilendirilmiş Çatılar Jozef Bonfil 1 Konu Başlık No: 1 Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri ÖZET Şehirlerin büyümesi sonunda çatılarda yollarda kullanılan su emmeyen yüzeyler

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251311001 kodlu Zooloji dersinin yerine Tarla Bitkileri Bölümünde açılan 251211010 kodlu Zooloji dersini. - Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. NEDEN NATÜREL IŞIK? Mekânlarınızın aydınlatma ampullerini kapalı tutarak elektrik tasarrufu mu yapıyorsunuz? Siyah sandığınız giysinizin aslında yeşil olduğunu fark etmeniz durumu sıklıkla başınıza geliyor

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

RHEINZINK Çatı Kaplamaları Tasarım Önerileri. 6. Güncellenmiş Baskı

RHEINZINK Çatı Kaplamaları Tasarım Önerileri. 6. Güncellenmiş Baskı RHEINZINK Çatı Kaplamaları Tasarım Önerileri 6. Güncellenmiş Baskı Havalandırmalı Tip Çatılar RHEINZINK kaplamaları ile yapılan havalandırmalı tip çatılar, üç tabakadan oluşan iki kabuklu yapılardır: Çatı

Detaylı

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir.

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir. Ahşap pencere kullandığınızda kesilen ağaçlara mı üzülüyorsunuz. Buna bir son verin çünkü sizin için kullandığımız ürünler FSC damgalı sürdürülebilir orman politikasına uygun olarak kesilmiş ağaçlardır.

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

fidesgrup gürültükontrolü

fidesgrup gürültükontrolü RAYLI SİSTEMLERDE DOĞRU VE ETKİN GÜRÜLTÜ BARİYERİ ÇÖZÜMLERİ Gürültü, ülkemizde yeni farkına varılan bir problemdir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır araştırılan ve etkileri, azaltımı ve yönetimi

Detaylı

YAPISAL PERSPEKTİFTEN YEŞİL ÇATILAR

YAPISAL PERSPEKTİFTEN YEŞİL ÇATILAR 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul YAPISAL PERSPEKTİFTEN YEŞİL ÇATILAR Gülşen Cengiz ¹ Konu Başlık No:1 Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Dünya Nüfusu sürekli arttığından ve ülkelerin şu anki Batı Avrupa,Japonya,Kuzey Amerika yaşam standartlarına ulaşma çabasından dolayı daha fazla elektrik

Detaylı

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır? LED NEDİR? LED Aydınlatma Teknolojisi,enerji tasarruflu aydınlatmada en son teknolojidir. LED 'Işık Yayan Diyot', elektriği ışığa dönüştüren yarı iletken cihaz anlamına gelir.led aydınlatmanın düşük enerji

Detaylı

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su döngüsü denir. Su döngüsünü harekete geçiren güneş, okyanuslardaki

Detaylı

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum 2 CS 155 / CP 155-LS Aluminyum Yalıtımlı sürme sistemleri içerisinde en ağır yükü taşımak ve en büyük ebatlarda kanatları hareket ettirmek prensibi ile tasarlanan CP155 serisi 400 kg ağırlığa kadar olan

Detaylı

YEŞĐL ÇATILARIN EKOLOJĐ BAĞLAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE TURKCELL AR-GE BĐNASI ÖRNEĞĐ

YEŞĐL ÇATILARIN EKOLOJĐ BAĞLAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE TURKCELL AR-GE BĐNASI ÖRNEĞĐ YEŞĐL ÇATILARIN EKOLOJĐ BAĞLAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE TURKCELL AR-GE BĐNASI ÖRNEĞĐ Yrd. Doç. Dr. Füsun SEÇER KARĐPTAŞ 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Kentlerde bulunan

Detaylı