SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 6 Kasım ARA GÖZLEM RAPORU 8 31 Ekim 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 6 Kasım 2012. ARA GÖZLEM RAPORU 8 31 Ekim 2012"

Transkript

1 SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 6 Kasım 2012 ARA GÖZLEM RAPORU 8 31 Ekim 2012 I. ÖZET Başkan, Başkan Yardımcısı, Senato da 33 koltuk ve Temsilciler Meclisi nde 435 koltuğun belirleneceği genel seçimler 6 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) deki seçimler büyük oranda merkeziyetçi olmayan bir yapıya sahiptir ve federal kanunlar yalnızca asgari standartları belirler. Seçim sürecinin gerçekleştirilmesi ve sürece ilişkin detaylar ülke düzeyinde alınan kimi kararlar uyarınca ülke hukukuna göre düzenlenir. Erken oylamayı kısıtlayan ve seçmenlerin kimlik tespitini sıkı bir şekilde uygulamaya koyan eyalet düzeyindeki yasama girişimleri, son zamanlarda ortamın kutuplaşmasına sebep olmuştur. Bu durumun, oy kullanma yetkisine sahip seçmenleri haklarından mahrum edeceği hususunda Demokratlar endişeli olmasına karşın Cumhuriyetçiler oy bütünlüğünü korumak için gerekli olduğuna inanmaktadırlar. Yalnızca 50 eyaletten herhangi birinde ikamet eden Amerikan vatandaşları oy kullanma yetkisine sahiptir. A.B.D. topraklarındaki yaklaşık 4.1 milyon vatandaş oy kullanma yetkisine sahip olmadığı halde, yaklaşık D.C. vatandaşı yalnızca başkanlık seçimlerinde oy kullanma yetkisine sahiptir. Buna ek olarak 5.9 milyon vatandaşın cezai hüküm sebebiyle oy kullanma hakkından mahrum bırakıldığı tahmin edilmektedir. Seçmen kaydı aktif bir sistemle eyalet düzeyinde uygulanmaktadır. Birkaç eyalet seçmen listelerinin doğruluğuna katkıda bulunmak amacıyla girişimler başlatmıştır. Resmi ve sivil kuruluşların seçmen eğitimi konusunda gösterdikleri çabalara rağmen, oy kullanma yetkisine sahip 51 milyon seçmen seçim kaydı yaptırmamıştır. Adaylık şartları anayasa tarafından belirlenmektedir ve adaylık kaydı, eyaletler arasında farklılık gösteren bir dizi eyalet kanununa göre düzenlenmektedir. 32 başkan adayı ülke çapında listeye girecek olmasına rağmen, yalnızca bunlardan 4 tanesi potansiyel olarak seçilebilecek durumdadır. Yaklaşık olarak aday Temsilciler Meclisi nde, 120 aday da Senato da koltuk sahibi olmak için yarışacaktır. Seçim sürecini yürütmek ve düzenlemekle görevli, federal düzeyde hiçbir seçim yönetim birimi bulunmamaktadır. Ülke çapında, genel idari otorite bir devlet bakanına veya bir seçim komisyonu ya da kuruluna aittir Amerika Seçim Yardımı Yasası nın (ASYY)

2 uygulamasına ilişkin rehberlik sağlayan Seçim Destek Komisyonu (SDK), herhangi bir üyesi olmaksızın yalnızca idari düzeyde faaliyette bulunur. Seçim gözlemcilerinin erişim yetkileri eyalet kanunlarına göre belirlenir AGİT Kopenhag Belgesi nin 8. paragrafı gereğince uluslararası gözlemciler için bu hüküm geçerli değildir. II. GİRİŞ VE ZEMİN 6 Kasım daki genel seçimler, Başkan, Başkan Yardımcısı, Senato da 33 koltuk ve Temsilciler Meclisi nde 435 koltuğun tümünün belirleneceği seçimleri içerir. Mevcut Senato, Demokrat Parti den 51, Cumhuriyetçi Parti den 47 ve 2 bağımsız üyeden oluşur. Süresi biten Temsilciler Meclisi nde 240 Cumhuriyetçi, 190 Demokrat ve 5 boş koltuk bulunmaktadır. Resmi olarak başkanlık seçimleri yurt genelinde eyalet düzeyindeki parti adayı seçimi ve Ocak 2012 den itibaren hayata geçirilen parti kurultaylarıyla başlamıştır. Demokrat Parti tarafından aday gösterilen görevdeki Başkan Barack Obama, ikinci ve son dönem için çalışmaktadır. Obama nın en zorlu rakibi Cumhuriyetçi Parti tarafından aday gösterilen eski Massachusetts Valisi Mitt Romney dir. Başkanlık seçimleri halkın ilgisinin odak noktası olsa da yaklaşan Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinin de ciddi çekişmelere sebep olacağı beklenmektedir. III. YASAL ÇERÇEVE Anayasa tarafından kurulan federal politik sisteme uygun olarak, genel seçimlerdeki yasal çerçeve merkeziyetçi olmayan ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Federal kanunlar seçimlerde yalnızca asgari standartları belirlerken, seçim sürecinin gerçekleştirilmesi ve detayları eyalet düzeyinde alınan bazı kararlara dayanarak eyaletler hukukunca düzenlenir. Oy kullanma hakkı ve prosedürlerini farklı şekilde etkileyen çeşitli eyalet hukuku birimleri bulunmaktadır. Federal kanunlar, ayrımcı oy kullanımı ve prosedürlerinin 1 önüne geçerek ırkçı ve dil azınlıklarının haklarını korumayı hedefleyen 1965 Oy Hakkı Yasası (OHY); federal seçimlerde yurt dışında yaşayan vatandaşlara kayıt ve oy hakkı tanıyan 1986 Üniformalı ve Yurt Dışındaki Vatandaş Oy Hakkı Yasası (ÜYVOHY) ve 2009 Ordu ve Yurt Dışındaki Oy Kullanımı Yetki Yasası (OYOKYY); seçmen kaydını kolaylaştıran 1993 Ulusal Seçmen Kayıt Yasası (USKY); kampanya finansmanını düzenleyen 1971 Federal Seçim Kampanya Yasası (FSKY) ve 2002 İki Partili Kampanya Reform Kanunu (İPKRK); ve seçim merkezlerindeki kilit bölgelerin asgari standartlarını belirleyen Amerika Seçim Yardımı Yasası nı (ASYY) içerir. 1 Seçme Hakkı Anlaşması nın 5. bölümü, ayrımcılık ya da seçim sürecinin etkilenmesi amacı güdülmediği müddetçe seçim kanunlarını ve buna ilişkin düzenlemeleri belirli durumlarda Adalet Bakanlığı ve federal mahkemenin kararıyla dondurabilir.

3 Adalet Bakanlığı federal seçim yasalarının ülke çapında uygulanmasını denetlemenin yanı sıra, erken oylama ve seçmen kimlik tespitine ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili zorlu çalışmalar yürütmüştür. Bu hukuki sorunlar farklı partileri tercih eden seçmenler arasında giderek artan bir bölünmeye sebep olmaktadır. Katı kuralların oy kullanma yetkisine sahip seçmenleri haklarından mahrum edeceği hususunda Demokratlar endişeli olmalarına karşın Cumhuriyetçiler oy bütünlüğünü korumak ve sahte seçmenleri önlemek adına gerekli olduğuna inanmaktadırlar. IV. SEÇİM SİSTEMİ Başkan ve Başkan Yardımcısı, 538 Seçmenden oluşan bir Seçim Kurulu nun mutlak çoğunluğuyla 4 yıllık dönem için seçilmektedir. Her bir eyalet, kongre temsilcileri kadar oya sahiptir. Columbia Bölgesi de tıpkı bir eyalet gibi 3 Seçmene sahiptir. Seçmenler popüler bir oylama yöntemi olan oy çoğunluğu usulünce belirlenmektedir 2. Mevcut sisteme göre başkan adayının ülke çapındaki popüler oylamada başarılı olduğu halde seçilememesi de olasıdır. Federal yasalar veya anayasa uyarınca seçmenlerin partilerinin gösterdiği adaylar için oy kullanmasına ilişkin bir zorunluluk yoktur. 3 Senatörler ve Temsilciler direkt olarak ve genellikle çoğunluk oyu sistemi ile seçilmektedir. Her bir eyalet Senato da iki Senatör tarafından aşamalı olarak altı yıllık dönemlerle temsil edilir. Hiçbir eyaletin iki Senatörü birden aynı seçim yılında seçilmiş olamaz. Her eyaletin Temsilciler Meclisi nde en az bir temsilcisi vardır. Meclisin diğer koltukları nüfusa göre dağıtılmaktadır. Temsilciler iki yıllığına seçilmektedirler. Senato seçim bölgesi tüm eyaleti kapsamakta, Temsilciler her on yılda bir yapılan nüfus sayımı uyarınca kongre bölgelerinden seçilmektedir yılında yapılan nüfus sayımına göre, 50 eyalet için mevcut Temsilciler Meclisi koltukları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, Texas ve Florida gibi eyaletler koltuk sayılarını artırırken, New York ve Ohio gibi eyaletler koltuk sayılarını azaltmıştır. Seçim gününde 18 yaşını doldurmuş ve eyaletlerin herhangi birinde ikamet etmekte olan Amerikan vatandaşları, genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptirler. A.B.D. topraklarındaki yaklaşık 4.1 milyon vatandaş oy kullanma yetkisine sahip olmadığı halde, yaklaşık D.C. vatandaşı yalnızca başkanlık seçimlerinde oy kullanma yetkisine sahiptir. Buna ek olarak 5.9 milyon vatandaşın cezai hüküm sebebiyle oy kullanma hakkından mahrum bırakıldığı tahmin edilmektedir 4. Bu rakam cezasını tamamlamış birçok eski mahkumu da kapsamaktadır Kimi seçmenlerin ilgili kongre bölgesinde çoğunluk oyu ve ülke çapında oy çoğunluğu sistemi ile belirlendiği Maine ve Nebraska istisnaları ile birlikte. Bazı eyaletler bu tür kanunları geçirmişlerdir, bu sayede para cezaları, Seçmenin yer değiştirmesi veya suç niteliğinde cezalandırmalar söz konusudur. Her ne kadar seçmenler söz verdikleri adayın dışında birine oy verseler de, buna ilişkin herhangi bir cezalandırma yapılmamıştır. Bkz. Felony Disenfranchisement Laws in the United States, The Sentencing Project, Eylül 2012,

4 V. SEÇİM İDARESİ Seçim sürecini yürütmekle görevli, federal düzeyde hiçbir seçim yönetim birimi bulunmamaktadır. Bu da Amerika nın merkeziyetçi olmayan politik sisteminin bir örneğidir. Amerika Seçim Yardımı Yasası nı (ASYY) uygulayan ve her iki partiden üyeler barındıran Seçim Destek Komisyonu (SDK) mevcut durumda dört komisyon üyeliği boş olarak çalışmaktadır. Ancak bu komisyon seçim bilgilerinin dağıtımı ve toplanmasına ilişkin önemli bir hizmet sunmaktadır. Ülke çapında, genel idari otorite bir devlet bakanına veya bir seçim komisyonu ya da kuruluna aittir. Seçim görevlileri ülke çapında ya da daha düşük düzeyde genel seçimlerin idaresinden sorumludur. Bu sorumluluk ücretli elemanların tutulması ve eğitilmesini de kapsamaktadır. Bununla birlikte seçim görevlileri sosyal medyayı da kullanarak, seçmen kaydı ve erken oylamanın son günü ve oy kullanmak için gerekli belgelere ilişkin seçmenlerin bilgilendirilmesi görevini üstlenmektedir. VI. SEÇMEN KAYDI Seçmen kaydı, eyalet çapında seçmenlerin aktif bir sistem dahilinde mevcut bilgilerini kaydedebilmeleri veya değiştirebilmeleridir. Ulusal Seçmen Kaydı Yasası (USKY) uyarınca seçmen kayıtları tüm eyaletlerde en az 30 gün önceden açılmalıdır. Sekiz eyalet ve Columbia Bölgesi seçim günü seçmen kaydına izin vermektedir. 237 milyon Amerikan vatandaşı genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir. Her ne kadar tüm kayıtlı seçmenlerin sayısı bilinmese de, 51 milyon civarında kayıtlı olmayan seçmen olduğu tahmin edilmektedir. Bazı eyaletler seçmen listelerinin doğruluğunu geliştirmek için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Yedi eyalet ASYY ve diğer yasalar uyarınca hazırlanmış bir ortak çalışmayla veri tabanlarını paylaşmak suretiyle hatalı girişlerin ve kayıtsız seçmen verilerinin ortaya çıkmaması için faaliyet göstermektedirler. Bununla birlikte 13 eyalet internet üzerinden seçmen kaydına imkan tanımaktadır. VII. ADAY KAYDI Başkan adayları Amerika da doğmuş, Amerikan vatandaşı, 35 yaşını doldurmuş ve en az 14 yıldır Amerika da yaşıyor olmalıdır. Senato adayları 30 yaşını doldurmuş ve en az dokuz yıldır Amerikan vatandaşı olmalıdır. Temsilciler Meclisi adayları 25 yaşını doldurmuş, en az yedi yıldır Amerikan vatandaşı olmalıdır. Hiç kimse başkanlık için iki defadan fazla seçilemez. Bunlar dışındaki aday kayıt şartları kanunlarla belirlenmiştir ve eyaletler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Genel olarak, bir önceki seçimde belirli bir oranın üzerinde oy almış bir parti, başkanlık yahut kongre için bir aday gösterebilir. Ancak bu oranda eyaletlere göre

5 değişiklikler olabilir 5. Küçük partiler ya da bağımsız adaylar belirli bir sayıda imza toplayabilirlerse yine aday gösterebilir ya da aday olabilirler. İmza sayıları ve imza teslimi için belirlenen süre eyalete göre değişiklik gösterebilmektedir. Yine birçok eyalette seçmenler arzu ettikleri kişiyi aday gösterebilmektedirler başkan adayı ülke çapında listeye girecek olmasına rağmen, yalnızca bunlardan dört tanesi potansiyel olarak seçilebilecek durumdadır. Bununla birlikte 33 Senato koltuğu için toplam 120 aday belirlenmekte ve yine 435 Temsilciler Meclisi koltuğu için aday belirlenmektedir. On koltuk ise rakibi olmayan Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti için ayrılmış durumdadır. VIII. KAMPANYA FİNANSMANI Genel seçimler için kampanya finansmanı federal yasalara göre düzenlenir. Yasalar detaylı biçimde tüm kampanya finansmanı ödeneklerinin limitlerini düzenlemektedir. Buna Politik Eylem Komiteleri (PEK), partiler ve adayların raporlama ve şeffaflık zorunlulukları dahildir. Ancak kampanya harcamalarında Anayasa Mahkemesi nin de ifade ettiği üzere herhangi bir harcama limiti bulunmamaktadır. Zira böyle bir durum Anayasa nın ilk kısmında geçen ifade özgürlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. Şirketler yahut birlikler federal adaylara ya da partilere doğrudan maddi yardımda bulunamazlar. Ancak bunlar çeşitli kısıtlamalar dahilinde PEK ler üzerinden maddi yardımda bulunabilirler. Buna ek olarak, 2010 yılında Amerikan Anayasa Mahkemesi Citizens United ve FEC arasında geçen bir davada şirketlere ve birliklere bağımsız harcamalar yapabilmeleri adına yalnızca seçimi ya da bir adayı mağlup etmeyi amaçlamak için -ki bu o ana kadar federal yasalarca yasaklanmıştı- izin vermiştir. Bağımsız olabilmek için şirket harcamaları adaya göre ayarlanmış olmamalıdır. Bu tür şirket harcamalarını kapsayan yardımlar limit dahilinde değildir fakat şeffaf olmak zorundadır. İç Gelir Kanunu nun 527. Maddesine tabi her çeşit PEK Federal Seçim Komisyonu na kaydolmak zorundadır. Bununla birlikte İç Gelir Kanunu nun 501(c) maddesine tabi organizasyonlar (sosyal refah organizasyonları ve ticaret odaları) seçim kampanyası kendilerinin asıl ve resmi aktivitesi olmadığı takdirde sınırlama olmaksızın bağımsız kampanya harcaması yapabilmektedir. 501(c) organizasyonları Federal Seçim Komisyonu na bağlı değildir ve kaynaklarını ifşa etmek zorunda değildir. 5 6 Örneğin, başkanlık seçimlerinde bu oran yüzde 1 ila 20 arasında değişiklik gösterebilir. Örneğin, bu durumun başkanlık ve başkan yardımcılığı seçimlerinde 44 eyalette olması ihtimali vardır.

ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015. 28 Mayıs 2015

ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015. 28 Mayıs 2015 AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimi, 7 Haziran 2015 I. YÖNETİCİ ÖZETİ ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015 28 Mayıs 2015 5 Ocak

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı AGİT

Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı AGİT Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı AGİT 1 El Kitabının İngilizce orijinali AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından yayınlanmıştır

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ

ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 47 ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Selim ÇAPAR 1* ÖZET Almanya Federal Cumhuriyeti nde yaklaşık olarak 4,5 milyon kişi kamu hizmeti vermektedir. Kamu personeli,

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 AK PARTİ TÜZÜĞÜ... 9 TEŞKİLAT İÇ YÖNETMELİĞİ... 95 YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ... 183 DEFTERLER YÖNETMELİĞİ... 219 ARŞİV YÖNETMELİĞİ... 233 KONGRE YÖNETMELİĞİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı