BİLİŞİM SUÇLARI AKADEMİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM SUÇLARI AKADEMİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 BİLİŞİM SUÇLARI AKADEMİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 ULUSALEĞİTİMLERİMİZ SİBERSUÇARAŞTIRMASORUŞTURMAEĞİTİMLERİ ADLİBİLİŞİMEĞİTİMLERİ OPERASYONELDESTEKEĞİTİMLERİ İNSANKAYNAKLARIEĞİTİMLERİ ULUSLARARASIİLİŞKİLEREĞİTİMLERİ

3 SİBERSUÇLARŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ SUÇARAŞTIRMAVESORUŞTURMAEĞİTİMİ SıraNo DersAdı GüvenliSanalDevriyeSanallaşKrmaTeknolojileri GüvenliSanalDevriyeProxy/VPN/Tor Deepweb/Darknet MaltegoAccountOluşturmaveTemelKullanımBilgileri SosyalMedyaAraçlarıveSosyalMedyaRaporlama TemelLinuxveKaliLinux AçıkKaynakAraşKrmateknikleri GoogleAramaTeknikleri ZararlıYazılımlarveçalışmaManKkları SosyalMühendislik WebSitesiveEdPostaİnceleme İnterakefSuçlar KriekBilgileriGüvenliğiveSaklanması LogAnaliz YetkisizErişim ÇocuğunCinselİsesmarı 17 ÖrnekVakaveSoruşturmaTeknikleri Süre (Saat) 6 Toplam 27 Eğitim Faaliyetinin Amacı Siber Suçlarla Mücadelede etkin rol almak ve Siber Suçlarla Mücadele personelinin eksikliklerini geliştirmek. SiberSuçlarlaMücadelepersoneliolmak

4 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ ABSİS(AdliBilişimSistemi)EğiemiKursu, Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler HukukiBoyut BarkodSistemiKullanımı VeriGirilmesiveYöneelmesi 5 DelillerinTasnifi 6 AdliBilişimSistemiYapısı 7 AdliBilişimSistemiArayüzüKullanımı 8 Uygulama Toplam 30 Eğitim Faaliyetinin Amacı Adli Bilişim Sistemi hakkında personellerimizin bilgi ve becerilerinin arttırılarak Sistem hakkında uzmanlaşmasını sağlamak Forensıc Toolkit yazılımı Adli Bilişim Uygulamaları Eğitimi Kursu Almış Olmak

5 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ FizikselVeriKurtarmaEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler HukukiBoyut VeriDiskDepolamaCihazları VeriKurtarmaYöntemleri TeknikBoyut RAIDYapısı CleanRoom(TemizOda) VeriKlonlama Toplam 30 Eğitim Faaliyetinin Amacı İlk Müdahale ve İmaj Alma Eğitimi almış personellerin teknik konuda kendilerini geliştirerek arızalı disk ve donör (Hack) disklere fiziksel müdahalede bulunarak veri kurtarma işlemini yapmak Temel Adli Bilişim Eğitimi Kursu Almış Olmak

6 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ ForensicToolkitYazılımıAdliBilişimUygulamalarıEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler PRTKveRegistryWiever FtkArayüzü 7 FtkdaDosyaGrafikveedpostaAnalizi FtkImager 6 FtkÖrnekOlayİnceleme Uygulama 6 Toplam 30 Eğitim Faaliyetinin Amacı Temel Adli Bilişim Eğitimi almış personelin inceleme ve analiz konusunda kendini geliştirmesi amaçlanmaktadır Temel Adli Bilişim Eğitimi Kursu Almış Olmak

7 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ FTKLab(ForensicToolkitLaboratoryEdieon)EğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler HukukiBoyut Yetkilendirme FtkLabTeknikBoyut FtkLabYapısı UzakSunucudaÇalışma ArayüzKullanımı Uygulama Toplam Eğitim Faaliyetinin Amacı FTK Lab (Forensic Toolkit Laboratory Edition) konusunda personelin bilgi kazanmasını sağlamak TemelAdliBilişimEğiemiKursuAlmışOlmak 30

8 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ ElektronikDelillereİlkMüdahaleveİmajAlma, Süre (Saat) SıraNo DersAdı TeknikBoyut HukukiBoyut TD 7 WrıteBlockUltraKıt Helıx FTK Uygulama 6 Toplam Eği$mFaaliye$ninAmacı İlkMüdahaleveİmajAlmaEğiemiilepersonelinteknik bilgisininarkrılmasıamaçlanmaktadır SiberSuçlarlaMücadeleBirimlerindeÇalışıyorOlmak 30

9 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ LinuxEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı TeknikBoyut HukukiBoyut TD 7 WrıteBlockUltraKıt Helıx FTK Uygulama 6 Toplam Eği$mFaaliye$ninAmacı TemelAdliBilişimEğiemialmışpersonelinLinux konusundauzmanlaşmasınısağlamak TemelAdliBilişimEğiemiKursuAlmışOlmak 30

10 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ MACİncelemeEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler HukukiBoyut DosyalamaOrtamınıİncelemek AdliBilişimleMevcutYasalDurum 5 EncaseİleVeriİnceleme 6 VeriKurtarma 7 AnalizYöntemleri 8 Raporlama Toplam 30 Eği$mFaaliye$ninAmacı TemelAdliBilişimEğiemialmışpersonelinMackonusunda uzmanlaşmasınısağlamak TemelAdliBilişimEğiemiKursuAlmışOlmak

11 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ MalwareEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı MalwareAnalysis'eGiriş Terminoloji Sınıflandırma ZararlıKodTipleri EnfeksiyonBelireleri DosyaTipleri KimlikSaptama SniffersdPacketAnalizi Toplam Eği$mFaaliye$ninAmacı Malwarekonusundabilgivebecerilerinin arqrılmasınısağlamak. TemelAdliBilişimEğiemiKursuAlmışOlmak 30

12 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ MobilForensıcsEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler HukukiBoyut MobilCihazlardaOperasyonSüreci MobilEditYazılımınınKurulumu,Fonksiyonlar Android,İOS,WindowsTabanlıCihazlarınTespie SymbianveBlackberrylerdenVeriTespie SIMKartveHariciHauzaKarKAnalizi İncelemeRaporuOluşturma Toplam Eği$mFaaliye$ninAmacı UzmanPersonelYeeşermek. İlkMüdahaleEğiemiKursuAlmışOlmak 30

13 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ MobilTamirEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı Hedefler HukukiBoyut CepTelefonlarındaKullanılanAraçveCihazlar CepTelefonuParçaları ArızaTespitTeknikleri 5 IMEIveSIMKartİlişkisi YazılımsalHatalarınGiderilmesi GelişmişSorunGidermeTeknikleri Toplam Eği$mFaaliye$ninAmacı Mobilkonusundapersonelinteknikkapasitesinin arkrılmasıamaçlanmaktadır MobilForensıcEğiemiKursuAlmışOlmak 30

14 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ NetworkForensıcsEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı NetworkForensıcs egiriş NetworkBasics TCP/IPProtocolFamily RouengdSpoofingdPoisoning 5 TrafficAnalysisFilters 6 Wireshark 7 swirelessnetworkswepwpa/wpa 8 WindowsLogFiles Toplam 30 Eği$mFaaliye$ninAmacı NetworkalanındapersonelinUzmanPersonel Yeeşermek TemelAdliBilişimEğiemiKursuAlmışOlmak

15 ADLİBİLİŞİMŞUBEMÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ TemelAdliBilişimEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı AdliBilişimeGiriş SayıSistemleri 5 DosyalamaSistemleri 5 AdliBilişimleMevcutYasalDurum 5 5 EncaseileVeriİncelemeyeGiriş 6 6 EncaseProgramıİleVeriİncelemeyeGiriş 10 7 VeriKurtarma 1 8 Rapoarlama 1 Toplam 58 Eği$mFaaliye$ninAmacı UzmanPersonelYeeşermek İlkMüdahaleEğiemiKursuAlmışOlmak

16 MALAKARŞIİŞLENENİÇERİKSUÇLARIŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ ÇilingirEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı YasalMevzuat KilitSistemleriTanıKmı AraçdGereçtanıKmıvekullanımı 5 MekanikKilitSistemleriUygulamaları 5 ElektronikKilitSistemleriUygulamaları 5 6 OpekKilitSistemleriUygulamaları 5 Toplam 26 Eği$mFaaliye$ninAmacı YürütülenTeknikAraçlarlaİzlemeçalışmalarındave yüksekriskliveönemlioperasyonelfaaliyetlerinde gerekliolançilingirlikhizmeenisağlayacakpersonel yeeşermek Çilingirhizmetleriiçingörevlendirilmiş,isteklivesabırlıolması, İnceişçilikkonusundaelyeteneğininolması,

17 MALAKARŞIİŞLENENİÇERİKSUÇLARIŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ FotoğrafçılıkEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı YasalMevzuat TeknikTerimler FotoğrafMakinalarıveVideoKameralarınSınıflandırılması YardımcıMalzemeler 5 TemelAyarlar 6 TemelÇekimTeknikleri 7 Objekefler 8 BeyazDengesiveISOkavramları 9 MakroÇekimler 10 PortreÇekimleri 1 HareketliObjelerinÇekimleri 1 IşıksızOrtamÇekimleri 1 Astroscopecihazı Toplam 26 Eği$mFaaliye$ninAmacı Fotoğrafçılıkvekameramanlıktekniklerikonusunda personelinbilgivebecerilerinigelişermek Fotoğrafçılıkvekameramanlıkkonusunda yetenekliolması,takiptekniklerieğiemialmış olmak,

18 MALAKARŞIİŞLENENİÇERİKSUÇLARIŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ GizliSoruşturmacıveMuhbirEğiemi SıraNo Süre (Saat) DersAdı YasalMevzuat Tanımlar MuhbirOlmaGerekçeler MuhbirlerinGenelÖzellikleri İsehbaratveDelilToplamaTeknikleri Gizlilik GerekliFormlar Ödüllendirme ÖrnekOlayUygulaması HauzaTeknikleri Toplam 2 Eği$mFaaliye$ninAmacı KaKlımcıpersoneligizli görevlioperasyonlarınıyetkin,etkilivehukukauygunolarak yürütebilmelerinisağlamakiçingereklibilgi,beceri,tutumve davranışlarladonatmakvegelişermek TeknikTakipbirimlerindeçalışıyorolmak,durum değerlendirmesiyapabilmesiyeteneğinesahip,farklırolleri oynamayeteneği,iyibirhauzayasahip,yarakcıvemankklı, kendinegüvenenpersonelolması

19 İleeşiminDenetlenmesiEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı İleeşimveDinleme İleeşiminDenetlenmesiİlkeleri Gizlilik HedefProfiller 5 Uyarılar 6 Kararlar 7 DinleyiciveSorunlar 8 KatalogSuçlar 9 ŞahısAraşKrması 10 SoruşturmaSistemaeği 1 KTS 1 ÖrnekOlayUygulaması 1 ADİT 1 GSMManKğı Toplam 2 Eği$mFaaliye$ninAmacı İleeşimindenetlenmesitedbirtürlerinihukuka,eekilkelere uygunolarakstandarthaldeuygulanabilmesinisağlamakve buanlamdapersonelinbilgi,becerivetutumlarınıgelişermek Teknikbürolardaakefçalışıyorveyaçalışması düşünülenpersonelolması.

20 MALAKARŞIİŞLENENİÇERİKSUÇLARIŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ MekanikCihazTasarlamaveAtölyeEğiemiKursu SıraNo DersAdı TeknikAraçlarlaİzlememevzuaK Süre (Saat) GenelOlarakTakip GPS Keşif(TAİiçinkeşif) 5 İçKeşif 6 TeknikKeşif 7 KeşifUygulaması 8 KeşifUygulamasıDeğerlendirme 9 SpektrumCihazı 10 FrekansCounterCihazı 1 ElAletleriTanıKm 1 PowerSupplyCihazı 1 AntenlerdFrekanslardVericilerveAlıcılar 1 Eşyalarüzerindemontajçalışması 15 Araçlarüzerindemontajçalışması 16 YenicihazlarıntanıKmıvekullanımı Toplam 37 Eği$mFaaliye$ninAmacı CMK140kapsamındayürütülecekteknikaraçlarlaizleme çalışmalarındauygulama,personelveyöntemstandartlarını gelişermek, Elektrik,elektronikveyabilgisayarkonularındanenazbirisi ileilgilitemelseviyebilgileresahibiolmak,elyeteneğinin olması,

21 MALAKARŞIİŞLENENİÇERİKSUÇLARIŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEĞİTİMLERİ ObzervasyonEğiemiKursu Süre (Saat) SıraNo DersAdı ObzervasyonKullanımİlkeleri GörevliPersonelinRolleri GörevTanımlamaları YasalMevzuat 5 Obzeraracınınkullanımı 6 Obzeraracınınkullanımı 7 KameralarınKullanımı 8 KayıtÜnitesininKullanımı 9 BeslemeÜnitesininKullanımıveBakımı 10 SenaryoUygulamaları 1 İ.K.K.Uygulamaları 1 KursunGenelDeğerlendirilmesi Toplam 27 EveyaBsınıuehliyetesahipolmak,Takip ekiplerindeçalışıyorolmak. Eği$m Faaliye$nin Amacı Obzervasyon uygulamalarınd ayürütülen çalışmalarda dahaazriskle vedahaetkin faaliyet göstermelerini sağlamakve gelişermek,

22 TakipTeknikleriEğiemi SıraNo DersAdı KursTanıKmıveKursKuralları Süre (Saat) İheyaçdBeklenedKaygılar ŞokTakip(Uygulamalı) GenelTakipKuralları(Teorik)Mevzuat 5 Keşif(Teorik) 6 KeşifDosyasınınAnlaKlması 7 Maskeleme(Teorik) 8 Keşif(Uygulamalı) 9 KeşifSunumları 10 YayaTakip(Teorik) 1 YayaTakip(Uygulamalı) 1 AraçlıTakip(Teorik) 1 TakipteOrtakMuhabereDil(Teorik) 1 AraçlaTakip(Uygulamı) 15 EşgalinDeğişmeyenÖzellikleri(Teorik) 16 KaranlıkOdaveKurbağaSıçraması(Teorik) 17 KaranlıkOdaveKurbağaSıcraması(Teorik) Toplam 3 Eği$mFaaliye$ninAmacı Personelinsuçsoruşturmalarıkapsamındagizlitakip operasyonlarıgörevlerini;yetkin,hukukauygun,eekilkelere bağlı,kendindenemin(özgüvenli)vebütünlükiçerisinde yapabilmelerinisağlamakamacıylagereklibilgi,yetenek, anlayış,tutumvedavranışdeğerleriiledonatmakve gelişermek. EveyaBsınıusürücübelgesinesahipolması Takipbirimlerindedeğerlendirilecekpersonelolması

23 İNSANKAYNAKLARIŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMLERİ Süre (Saat) SıraNo DersAdı BranşEğiemi 50 Toplam Eğitim Faaliyetinin Amacı Personelin Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek SiberSuçlarlaMücadeleBirimlerindeÇalışmak 50

24

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Eği3m Dosyası

Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Eği3m Dosyası Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Eği3m Dosyası www.bga.com.tr egi3m@bga.com.tr @bgakademisi 1 BGA Hakkında 2008 yılında Türkiye'deki bilgi güvenliği sektörüne profesyonel anlamda destek olmak amacıyla yola çıkan

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ Atıkların Karayolunda Taşınması Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ İÇERİK Atık yönetiminde genel prensip Atıkların taşınmasına ilişkin mevzuat Ulusal

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı UYAP Nedir? UYAP nin Yargı Bürokrasisindeki Sera Etkisi, Şeffaflık, Eşitlik, Verimlilik ve 4060 UYAP SMS, Portallar, Kurum ve Avukatların

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri İnsan Kaynakları Eğitimleri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçme Değerlendirme Memnuniyeti Ve Ölçümü İşyerinde Yetkinlik Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Stratejik Planlama Ve Yönetim Seçme Ve Değerlendirme

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir.

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir. 29 Ekim 2014 tarihinde, Dünya Bankası Grubu dünya genelinde 189 ekonomideki iş yapma kolaylığının ölçüldüğü yıllık İş Yapma Kolaylığı raporunun onikincisini yayınlayacak. Bu yılın raporunda, bazı veri

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

I. Kanuna Neden İhtiyaç Duyuldu?

I. Kanuna Neden İhtiyaç Duyuldu? 2 ZyXEL LogAnalyzer datasheet I. Kanuna Neden İhtiyaç Duyuldu? Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de internetin hızla yayılımı, şirketlerde ve kurumlarda kullanımı da arttırmış; kurumların

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU 1.Okt. Dr. Hüseyin KAYGIN BÜNSEM Müdür V. 2.Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA BÜNSEM

Detaylı

Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2

Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2 Bilgi İşlem Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Optimum Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coşar 1, İsmail Arık 2 1,2 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı