FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı"

Transkript

1 FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Mensupları İçin Geçiș Dönemi Eğitim Prgramına Uygun Olarak Hazırlanmıștır. ȘUBAT 2013 ISBN ȘUBAT 2013 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araștırma Merkezi

2 FİNANSAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar...13 Kurumsal Yönetim Uygulamaları...15 Kurumsal Yönetimin Faydaları...18 Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler...19 Kurumsal Yönetim İlkeleri...19 SPK ve Kurumsal Yönetim...20 BİST ve Kurumsal Yönetim...22 Örnek 1 (Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi)...23 Örnek 2 (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı)...28 Özet...31 Çalışma Sruları...32 Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı...35 Yararlanılan Kaynaklar...36 BÖLÜM 2 PAY SAHİPLERİ Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri...39 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Klaylaştırılması...41 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı...42 Genel Kurula Katılım Hakkı...43 Oy Hakkı...46 Azlık Hakları...47 Kâr Payı Hakkı

3 İÇİNDEKİLER Payların Devri...49 Özet...50 Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Pay Sahipleri)...52 Çalışma Sruları...58 Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı...61 Yararlanılan Kaynaklar...62 BÖLÜM 3 KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık...64 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları...66 İnternet Sitesi...70 Faaliyet Rapru...72 Özet...74 Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık)...75 Çalışma Sruları...80 Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı...83 Yararlanılan Kaynaklar...84 BÖLÜM 4 MENFAAT SAHİPLERİ Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri...86 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Plitikası...87 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi...89 Şirketin İnsan Kaynakları Plitikası...89 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler...91 Etik Kurallar Ve Ssyal Srumluluk...93 Özet...94 Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Menfaat Sahipleri)...96 Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

4 FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜM 5 YÖNETİM KURULU Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun İşlevi Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Tplantılarının Şekli Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Kmiteler Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Özet Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Yönetim Kurulu) Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 6 FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Finansın ve Finansal Piyasaların Tarihi Gelişimi Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler Finansal Yönetimin Fnksiynları Finansal Analiz Finansal Planlama ve Denetim Fnların Sağlanması Fnların Yatırımı Özel Finansal Srunların Çözümü İşletmelerde Vekâlet Srunu (Asil Vekil Srunu) Kurumsal Yönetim İlkeleri Finans Yönetiminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Kâr Maksimizasynu ve Fırsat Maliyeti İşletmelerde Finans Fnksiynunun Örgütlenmesi Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı

5 İÇİNDEKİLER Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 7 FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL PLANLAMA Finansal Tabllar Analizi Karşılaştırmalı Tabllar Yöntemi Dikey Yüzde Yöntemi Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi Rasy (Oran) Analizi Likidite Oranları Mali Yapı Oranları Faaliyet Yapısı Oranları Kârlılık Oranları Finansal Knularda Klasik Erken Uyarı Sinyalleri Brçlu Firmanın Bilançsundan Elde Edilebilecek Sinyaller Brçlu Firmanın Gelir Tablsundan Elde Edilebilecek Sinyaller Brçlu Firmanın Alacaklarının Yaşlandırılmasından Elde Edilebilecek Sinyaller Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler Finansal Planlamanın Faydaları Planlama ve Bütçeleme İlkeleri Bütçeleme Prfrma Gelir Tablsu Prfrma Bilanç Prfrma Mali Tablların Hazırlanmasında Dikkat Gereken Hususlar Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

6 FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜM 8 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Faiz Kavramı Basit Faiz Basit Faiz Örnek Uygulamalar Bileşik Faiz ve Gelecek Değer Bileşik Faiz Örnek Uygulama Bileşik Faiz ve Paranın Zaman Değeri Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer Örnek Uygulamalar Etkin (Efektif) Faiz Örnek Uygulamalar Sürekli Bileşik Faiz Örnek Uygulamalar Nminal Faiz ve Reel Faiz Örnek Uygulamalar Eşit Ödemeler (Anüiteler) Eşit Ödemelerin Gelecekteki Değeri Örnek Uygulamalar Eşit Ödemeler Tutarı (Anüite) Örnek Uygulama Eşit Ödemelerin Bugünkü Değeri Örnek Uygulamalar Devamlı Eşit Ödemeler (Perpetuity) Örnek Uygulamalar Eşit Ödemelerde Dönemsel Faiz Oranı Örnek Uygulamalar Eşit Ödemelerde Taksit Sayısı Brç İtfası ve Örnek Uygulamaları Eşit Ödemelerle (eşit Taksitlerle) Bir Brcun İtfası Dönem Snu Eşit Ödemelerle Bir Brcun İtfası Dönem Başı Eşit Ödemelerde Bir Brcun İtfası

7 İÇİNDEKİLER Eşit Anapara Taksitleriyle Bir Brcun İtfası Taksitlerin Belli Bir Dönem Snra Başladığı Brç İtfaları Baln Ödeme Değişken Faizli Krediler Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 9 TAHVİL DEĞERLEMESİ Tahvil ve Özellikleri Faiz Oranı ve Tahvil Değeri Arasındaki İlişki Tahvilin Getiri Oranı ve Vadeye Kadar Getirisi Faiz Oranı Riski Verim Eğrisi Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 10 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ Hisse Senedi ve Özellikleri Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları Sıfır büyüme mdeli Sabit randa büyüme mdeli Sabit lmayan büyüme mdeli Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişki Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

8 FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜM 11 YATIRIM KRİTERLERİ ve SERMAYE BÜTÇELEMESİ Yatırım Kararlarının Önemi Yatırım Kavramı Yatırım Prjesi Kavramı Yatırım Kararları Mdelinin Unsurları Yatırım Kararını Etkileyen Faktörler Yatırım Prjeleri Arasında Seçim Yapma Srunu Belirlilik Kşulu Altında Yatırım Prjelerini Değerlendirme Yöntemleri Statik Yöntemler Ortalama Verimlilik (Kârlılık) Yöntemi Harcanan Her Liranın Getirisine Göre Ortalama Verimlilik Yatırımın Ortalama Verimliliği) Harcanan Her Liranın Ortalama Yıllık Getirisine Göre Ortalama Verimlilik (Yatırımın Yıllık Ortalama Verimliliği) Geri Ödeme Süresi (GÖS) Yöntemi Dinamik Yöntemler İskntlandırılmış Geri Ödeme Süresi Yöntemi Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi İç Verim Oranı Yöntemi Net Bugünkü Değer Yöntemi Kârlılık Endeksi Yöntemi Risk Altında Prje Değerlendirme Yöntemleri Yatırım Kararları ve Risk Belirlilik, Risk ve Belirsizlik Kavramları Yatırım Riski Risk Durumunda Yatırım Prjelerinin Değerlendirilmesi Risk Ölçümü Risk Ölçüsü Olarak Standart Sapma Riskin Ölçüsü Olarak Varyasyn (Değişim) Katsayısı Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 12 RİSK ve GETİRİ Risk ve Getiri Hesapları Risk ve Getiri Beklenen Getiri, Varyans ve Standart Sapma Krelasyn ve Kvaryans Çeşitlendirme Prensibi Sistematik Riskin Ölçümü ve Beta Matematiksel Prtföy Seçim Mdelleri Mdern Prtföy Terisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Mdeli Prtföy ve Fn Perfrmans Ölçümleri Sharpe Rasysu Jensen Perfrmans Ölçütü(Alfa) Treynr Rasysu Sharpe, Treynr ve Jensen in Karşılaştırılması Uluslararası Prtföy Yatırımları Plitik Risk Kur Riski Uluslararası Endeksler Freks Piyasaları Kur - Enflasyn İlişkisi Enflasyn - Faiz İlişkisi Faiz - Kur İlişkisi Türev Araçların Prtföy Yönetiminde Kullanımı Vadeli İşlemler Piyasaları Vadeli İşlem Piyasaları Ne İşe Yarar? Türev Enstrüman Çeşitleri Opsiynlar Vadeli İşlem Sözleşmesinin (Futures) Özellikleri Vadeli İşlem Sözleşmesinde Nasıl Pzisyn Alınır? Endeks ve Hisse Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri

10 FİNANSAL YÖNETİM Frward Sözleşmeleri Swap Sözleşmeleri Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 13 SERMAYE MALİYETİ Özsermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Hesaplanması Adi (Yaygın) Hisse Senedinin Maliyetinin Hesaplanması Finansal Varlıkları Fiyatlama Mdeline Göre Özsermaye Maliyetinin Hesaplanması Brcun Maliyeti Banka Kredisinin Maliyeti Hesaplanması Tahvilin Maliyetinin Hesaplanması Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 14 SERMAYE YAPISI Finansman Yapısı ve Sermaye Yapısı Kavramları Mdigliani ve Miller Mdeli (vergisiz) Mdigliani ve Miller Mdeli (vergili) Dengeleme Terisi Finansman Hiyerarşisi Terisi

11 İÇİNDEKİLER Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 15 TEMETTÜ POLİTİKASI Temettü ve Temettü Plitikası ile İlgili Temel Kavramlar İlişkisizlik Terisi Eldeki Kuş Terisi Vergi Farklılığı Terisi Temettünün Bilgi İçeriği Hiptezi Yatırımcı Tercihleri Terisi Artık Kâr Mdeli Temettü Plitikasının Belirlenmesi Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar BÖLÜM 16 DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Değer Kavramı Nminal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (brsa) değeri ve Terik ya da İçsel (lması gereken) değer Değere Dayalı Yönetim Felsefesi Değere Dayalı Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları Değer Sürücüleri (Value Drivers) Firma Değeri Özsermayeye Serbest Nakit Akımları (FCFE) Firmaya Serbest Nakit Akımları (FCFF)

12 FİNANSAL YÖNETİM Yöntemlerin Karşılaştırılması Özet Çalışma Sruları Çalışma Sruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

13 DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Bölüm 1 KURUMSAL YÖNETİM Yazar: Prf. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan snra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip labileceksiniz: Kurumsal yönetim kavramını, şirketler ve ülke açısından önemini bilmek Kurumsal yönetimin başlıca ilkelerine hâkim lmak Anahtar Kavramlar Kurumsal Yönetim (Yönetişim) Pay Sahipleri (Paydaşlar, Menfaat Grupları) Şeffaflık Eşitlik Hesap Verebilirlik Srumluluk Kurumsal Yönetim İlkeleri

14 FİNANSAL YÖNETİM 1. Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Dünyada finansal piyasaları düzenleyici kurumlar ve knunun uzmanları, kurumsal yönetime ilişkin farklı tanımlar geliştirdiği için kurumsal yönetim kavramını açıklamaya yönelik tek bir tanım yapmak ldukça zrdur. Bu tanımlara bakıldığında, genel larak, kurumsal yönetim kavramı şirketlerin ve kurumların yönetim ve faaliyetlerinin kntrl edildiği bir sistemi belirtmek için kullanılmaktadır. Dar anlamda kurumsal yönetim; pay sahiplerinin haklarının şirket tarafından tanınması ve bu hakların etkin larak kullanılmasına imkân veren şirket yönetim anlayışını ifade etmektedir. Her ne kadar, şirketlerde kurumsal yönetim knusunda srumlu rgan yönetim kurulu larak gözükse de kurumsal yönetimi yalnızca yönetim kurulu tarafından yerine getirilen faaliyetler larak görmek yeterli bir yaklaşım değildir. Bu yüzden kurumsal yönetim kavramı daha geniş bir anlam kazanmış ve yönetim kurulu, pay sahipleri ile şirket üst düzey yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem larak ifade edilmeye başlanmıştır. Kısaca, kurumsal yönetim bir şirketin yönetim kurulu, rtakları ve diğer menfaat sahipleri yani paydaşları (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, finans kurumları, tplum, devlet vb.) arasındaki ilişkiler dizinidir. Dünya Bankası kurumsal yönetimi; bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece de ait lduğu tplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde de rtaklarına değer yaratmasına lanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kd ve uygulamalar larak tanımlarken, OECD kurumsal yönetimi; şirketlerin yönlendirildiği ve kntrl edildiği bir sistem larak izah etmektedir. Her ne kadar kurumsal yönetim anlayışına temel teşkil eden knuların Avrupa, ABD ve Japnya da 19. yüzyıldan bu yana tartışıldığı ifade edilse de, ilk defa 1976 da ABD de sermaye piyasalarını düzenleyen trite lan SEC (Securities and Exchange Cmissin) in refrm gündeminde (yer alarak sermaye piyasası düzenlemelerine knu lan kurumsal yönetim kavramı) 1980 li yıllardan itibaren günümüzdeki anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır lı yıllarda ise kamuyunun gündemine yğun bir biçimde girmeye başlamıştır. Özellikle, 1997 yılında yaşanan Güneydğu Asya Krizi nin ardından çeşitli uluslararası kuruluşlar (Dünya Bankası, Eknmik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile bu iki örgütün özel sektör katılımcılarının da katılımı ile luşturduğu Glbal Kurumsal Yönetim Frumu (Glbal Crp rate Gvernance Frum-GCGF)) kurumsal yönetime ilişkin çalışmalara başlamıştır. Knuyla ilgili gelişmeler bu şekilde lmakla beraber, kurumsal yönetim (yönetişim) kavramının özellikle sn yıllarda daha fazla önem kazandığını söylemek yanlış lmasa gerekir. Kurumsal yönetim kavramının tplumun her kesiminin ilgilendiği bir knu haline gelmesinin temel nedeni, herhalde, şirketlerin yönetiminde gözlemlenen suistimaller ile bunun snucu larak rtaya çıkan mali başarısızlıklardır. ABD de 2001 yılı ve snrasında meydana gelen Enrn, WrldCm şirket ya da muhasebe skandalları ile akabinde İtalya da vuku bulan Parmalat skandalı ve ardından da 2008 küresel kriziyle rtaya çıkan benzeri skandallar, kurumsal yönetim ve muhasebe standartları etkileşiminin sadece az gelişmiş ve gelişmekte lan ülke eknmileri için değil, gelişmiş piyasa eknmileri için de önemini devam ettireceğini göstermiştir. Özellikle Enrn ve WrldCm un dış denetçisinin dönemin en büyük danışmanlık ve dış denetim firması lan Arthur Andersen firması lması ve bu firmanın yaşanan muhasebe skandallarından snra piyasadan çekilmek zrunda kalması, kurumsal yönetim ve uygulamalarını daha ilgi çekici hale getirmiştir

15 DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Kurumsal yönetimin temel amacı; bir şirkette yönetim kurulu, çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, kreditörler, tplum, devlet ve diğer menfaat sahipleri (paydaşlar) arasındaki çıkar çatışmalarını önleyerek, paydaş amaçları arasında denge kurulmasını sağlamaktır. Aşağıdaki Şekil de kurumsal yönetimin bileşenleri gösterilmektedir: Kurumsal yönetimin bileşenleri Kural kyucular Hissedarlar (bireysel ve kurumsal yatırımcılar) Denetim Şirketleri Sigrtacılar Medya Yönetim Kurulu CEO Yatırımcılar Kreditörler Tedarikçiler Çalışanlar Müşteriler Tplum Kaynak: Manisalı Darman G., Crprate Gvernance Wrldwide, ICC 654 Kurumsal yönetimin küresel düzeyde önem kazanmasını ve şirketlerin kurumsal yönetime geçiş çabalarının artmasını bazı etmenlere bağlı larak izah etmek mümkündür: Özelleştirmeler: Özelleştirme uygulamaları küresel düzeyde devam etmektedir. Özelleştirmenin başarısı ile özelleştirilecek kurumların kurumsal yönetim ilkelerini uygulama perfrmansı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri, her şeyden önce, özelleştirilecek kuruma lan güvenin artmasına ve böylece, özelleştirilecek firmaya satın alma yönünde daha fazla talep gelmesine yl açarak özelleştirme gelirlerinin artmasına yardımcı lmaktadır. Brsaya Kte Olma Kşullarının Zrlaştırılması: Brsalar, yatırımcıyı krumak ve piyasaya lan güveni sağlamak için, kurumsal yönetim ilkeleri dğrultusunda, brsaya kte lmanın şartlarını zrlaştırmaktadır. Örneğin, ülkemizde de lduğu

16 FİNANSAL YÖNETİM gibi, halka açık şirketlere, şirket yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurul üyesi bulunması şartı gibi yaptırımlar getirilebilmektedir. Şirket Derecelendirme Ntunu İyileştirme Çabası: Derecelendirme firmalarının verdiği nt ile şirket kurumsal yönetim perfrmansı arasında pzitif bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle yurt dışı piyasalara ya da yabancı yatırımcılara tahvil ihraç etmeyi planlayan firmaların derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir ntu (BBB ve üstü) alması, büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri dğrultusunda yönetilmesine bağlıdır. Çünkü bu kuruluşlar şirketin gelecekteki riskleri knusunda görüş beyan ederken bir anlamda kurumsal yönetimin uygulanıp uygulanmadığının gözetimini de yapmaktadır. Nitekim derecelendirme ntu verilirken bakılan kriterler arasında kurumsal yönetim ilkelerinin önemli bir kısmının yer aldığı göze çarpmaktadır. Birleşme ve Devralmaların Artması: Özellikle ülkemiz örneğinde de gözlendiği gibi, birleşme ve devralma işlemleri artmaya devam etmektedir. Yabancı şirketler için birleşme ve satın almalarda en gözde firmaların, riski daha az lan ve kurumsal yönetim ilkeleri dğrultusunda yönetilen firmalar lduğu açıktır. Küresel Krizle Beraber Yeniden Gündeme Gelen Piyasayı Düzenleme Çabaları: 2008 krizinde piyasa disiplininin piyasayı düzenleme açısından yeterli lmadığı rtaya çıkmıştır. Küresel ölçekte risklerin yönetilmesi, en sn aşamada, şirketlerin kendi risklerini iyi yönetmelerine bağlıdır. Şirketler ise risklerini iyi yönetebilmek için kurumsal yönetim perfrmansını artırmak durumundadır. Ulaşımda, Bilgi ve İletişimde Gelişmeler: Ulaşım ve bilişim altyapısında sağlanan gelişmeler ve bu tür araç kullanımının artması tplumsal mbiliteyi artırmış ve eskiden uzak ve ulaşılması imkânsız gözüken mesafeleri birey ve tplum gözünde kısaltmıştır. Bu teknljik gelişmelerin yl açtığı, bireysel ve tplumsal bazda luşan katılımcı yönetim ve çğulculuk talepleri, şirketlerin bu talebi karşılaması yönünde baskı luşturmuştur. İyi bir kurumsal yönetim için; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, srumluluk, disiplin, bağımsızlık ve ssyal srumluluk kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu kavramlar içerisinde ilk dördü literatürde daha fazla vurgulandığı için, bundan snraki knular bu kavramlara dayalı larak ele alınacaktır. Şirketin finansal ve ticari perfrmansı hakkındaki bilgilerin kapsamlı, dğru ve zamanında açıklanması, bağımsız denetim yapılması ve şirket yönetiminin gözetim altında tutulması gibi knular, iyi bir kurumsal yönetim için lmazsa lmaz unsurlardır. 2. Kurumsal Yönetim Uygulamaları Daha önce de ifade edildiği gibi, her ülke için geçerli standart bir kurumsal yönetim mdeli mevcut değildir. Pek çk ülkede kurumsal yönetim düzenlemelerinin ABD mdelinden farklılaştığı gözlenmektedir. ABD mdelinde esas lan uyulması zrunlu yasa ve kurallar yaklaşımı yerine yatırımcıların bilgilendirilmesi esasına dayalı piyasa disiplini yaklaşımının tercih edildiği gözlenmektedir. Bu farklılaşma tercihinin temel nedenlerinden birisi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde birbirleriyle lan bağı nedeniyle ilgili yasaların kısa vadede uyum içerisinde değiştirilmesinin zrluğu lmuştur. İkinci neden ise, değişim sürecini piyasa mekanizmasına bırakmanın kamuyunun daha az

17 DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ tepki vermesine yardımcı lacağı düşüncesidir. Araştırmalar, Dünya da 100 ün üzerinde farklı kurumsal yönetim düzenlemesi lduğunu göstermektedir ve bu düzenlemelere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Ülkelerdeki kurumsal yönetim uygulamaları; ülkelerin yönetim biçimine, kültürel yapısına, hukuki altyapısına, şirket yapılanmalarına ve insan faktörüne bağlı larak farklılıklar göstermektedir. Bir ülkenin kurumsal yönetim düzeyini belirleyen ana etmenler şunlardır: Ülkenin eknmik durumu Rekabet düzeyi Bankacılık sistemi Mülkiyet haklarının gelişmişliği Finansal piyasalarının gelişmişlik düzeyi (piyasaya ilişkin düzenlemeler, piyasa likiditesi, gelişmiş bir yatırımcı tpluluğunun varlığı, muhasebe standartları başta lmak üzere uluslararası standartların uygulanma düzeyi) Şirket uygulamaları (finansal ve finansal lmayan bilgilerin kamuya açıklanması, pay sahiplerinin eşitliği, yönetim kurulu uygulamaları, yönetim kurulu bağımsızlığı ve kurul üyelerine sağlanan maddi çıkarlar, sermaye yapısı, halka açıklık ranları, hisse senetlerinin likiditesi, şirket ile ilgili kesimlerin alınan kararlara katılım düzeyi, şirketin çevreye lan duyarlılığı ve ssyal srumluluk düzeyi) Literatürde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin farklı sınıflamalar lduğu görülmektedir. Bunlardan birisi de Weimer ve Pape (1999) nin yaptığı sınıflandırmadır. Daha tanımlayıcı ve iş yaşamıyla örtüşen bu sınıflamaya göre kurumsal yönetim sistemlerini; Angl-Saksn, Alman, Latin ve Japn sistemleri larak dört ana grupta ele almak mümkündür. KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ ANGLO-SAKSON UYGULAYAN ÜLKELER ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ALMAN Almanya, Hllanda, İsveç, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Nrveç, Finlandiya LATİN JAPON Fransa, İspanya, İtalya, Belçika Japnya Kaynak: M. Başaran Öztürk ve Kartal Demirgüneş, Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, 4. Orta Anadlu İşletmecilik Kngresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2005, s:121. Weimer ve Pape (1 999) un sınıflandırmasında yer alan bu dört kurumsal yönetim sisteminin dkuz rtak unsura göre durumu aşağıdaki Tabl da özetlenmektedir:

18 FİNANSAL YÖNETİM Unsur Angl-Saksn Sistemi Alman Sistemi Latin Sistemi Japn Sistemi Yönelim Piyasa Yönelimli (Piyasa disiplini esaslı) Piyasa Yönelimli Ağ Yönelimli (Devlet ve sivil tplum daklı) Ağ Yönelimli Firma Kavramı Aracı Firma Kurumsal Firma Kurumsal Firma Kurumsal Firma Yönetim Kurulunun Yapısı Tek Fnksiynlu (Yönetim) İki Fnksiynlu (Yönetim- Denetleme) Opsiynel (Genellikle Tek Fnksiynlu) Yönetim Kurulu ve Vekil Yöneticiler Kurulu (Gerçekte Tek Fnksiynlu) Önemli Çıkar Grupları Hissedarlar Bankalar (Almanya), Çalışanlar Hldingler, Hükümet, Aileler Yerel Bankalar, Diğer Finansal Kuruluşlar, Çalışanlar Menkul Kıymet Brsalarının Önem Derecesi Yüksek Orta Seviyede/Yüksek Orta Seviyede Yüksek Kntrl Mekanizmalarını n Etkinliği Etkin Etkin Değil Etkin Değil Etkin Değil Sahiplik Yğunluğu Düşük Orta Seviyede/Yüksek Yüksek Düşük/Orta Seviyede Perfrmansa Dayalı Ödüllendirme Düzeyi Eknmik İlişkilerin Süresi Yüksek Düşük Orta Seviyede Düşük Kısa Vadeli Uzun Vadeli Uzun Vadeli Uzun Vadeli Kaynak: M. Başaran Öztürk ve Kartal Demirgüneş, Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, 4. Orta Anadlu İşletmecilik Kngresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2005, s: Tabl dan da görüleceği üzere, bu uygulamalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıda yer alan sınıflandırmanın ne kadar geçerli lduğu tartışmaya açık lmakla beraber, bu sınıflandırma, farklı yaklaşımlar lduğunu rtaya kyma açısından ilgi çekicidir. Nitekim farklı kurumsal yönetim yaklaşımlarından hangilerinin daha etkin lduğu knusunda çk sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar genel larak, uygula

19 DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ ya da uygulamıyrsan açıkla yaklaşımını esas alan çğu gelişmekte lan ülke uygulamasının, şirketler düzeyinde beklendiği ölçüde davranış değişikliğine yl açmadığını rtaya kymaktadır. Bunun temel nedeni de şirketlerin kntrlünün hâkim pay sahiplerinin elinde lmasıdır. Ülke düzeyinde şirketler daha az dağıtık sermaye yapısına sahip lduğunda (Anglsaksn ülkelerinin aksine), KYİ ilkeleri eğer zrunlu uygulamaya tabi değilse, şirketi kntrl eden pay sahiplerinin kendi menfaatleri dğrultusunda, değişimi istemediği gözlenmektedir. Nitekim ülkemiz için yapılan araştırmalarda da benzer snuçlara erişilmiştir. 3. Kurumsal Yönetimin Faydaları Kurumsal yönetimin şirketlere sağlayabileceği yararlar üzerine çk sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların hepsinde aynı görüş paylaşılmamakla beraber, çğu araştırmada iyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketlere aşağıdaki faydaları sağladığı gözlenmiştir: Düşük sermaye maliyeti Finansman imkânları ile likiditede artış Krizleri klay atlatabilme ve sermaye piyasasından dışlanmama Daha iyi perfrmans gösterme Daha yüksek şirket değeri Daha yüksek kâr Daha yüksek satış büyüme ranı Daha yüksek hisse senedi getirisi Daha az risk Kurumsal yönetim (KY) uygulamaları sn tahlilde yönetici-hissedarlar veya hâkim rtaklar- diğer paydaşlar arasındaki çıkar çatışmasına çözüm bulmaya yöneliktir. Her ne kadar eknminin hızlı büyüdüğü dönemlerde bu çıkar çatışması daha az gözlense de eknmik büyümenin yavaşladığı dönemlerde söz knusu çıkar çatışması yeniden ön plan çıkmakta ve çğunlukla da hâkim rtaklar lehine çözülmektedir. Çıkar çatışmalarını önleyemeyen KY uygulamasının makreknmik dengeleri zayıflatacağı aşikârdır. Çarpık KY uygulaması eknminin bütünü açısından önemli bir negatif dışsallık kaynağı luşturmaktadır. Bu yüzden başarılı KY yapısı ülkeye; Ülke imajının iyileşmesi Sermayenin yurt dışına kaçışının önlenmesi Sermaye yatırımlarının artması Eknminin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması Krizlerin daha az zararla atlatılması Kaynakların daha etkin kullanılması

20 FİNANSAL YÖNETİM Refahın artırılması ve sürdürülmesi gibi önemli katkılarda bulunabilmektedir. 4. Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler Kurumsal yönetimin şirket perfrmansına sağlayacağı katkı bu kadar açıkken, çğu şirketin kurumsal yönetime geçmek istemediği veya geçmek isteyenlerin de bir kısmının arzu edilen başarıyı sağlayamadığı gözlenmektedir. Geçmek istemeyen firmalardaki rtak özellik; bu şirketlerin patrn ya da rtaklarının var lan yapıyı değiştirmeyi istememesidir. Özellikle kurumsal yönetimin şeffaflık, eşitlik, srumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri, şirkette her şeyi kntrl etmeyi yönetim ilkesi larak benimsemiş yönetici için tritesinin tehdit edildiği algısını yaratabilmektedir. Kurumsal yönetime geçmeyi düşünüp de yeterli başarıyı gösteremeyenlerde ise temel sıkıntı, bu geçiş süreci ile ilgili strateji eksikliğidir. Bu nktada yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi sıralamak lasıdır: Açıkça tanımlanmış kurumsal strateji ve bu stratejiyi benimsemiş ehil yöneticilerin işbaşına getirilmesi Hiyerarşik yapının luşturulması Yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve denetçiler arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanmasına yönelik mekanizmanın kurulması Etkin risk yönetim sisteminin luşturulması Çıkar çatışmalarının önem arz ettiği durumlara ilişkin risklerin özel larak izlenmesi Kurum içinde ve kamuyuna yeterli bilgi akışının sağlanması, kurumsal yönetişimin şeffaf larak sürdürülmesi 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal yönetim ilkeleri knusunda tek tip uygulama lmadığı daha önce vurgulanmıştı. OECD nin belirlediği ilkeler zrunlu nitelikte değildir. Ülkeler kendi yasal ve düzenleyici yapıları içinde kurumsal yönetim prensiplerini belirleyebilmektedirler. OECD kurumsal yönetim ilkeleri, gönüllü uygulamayı esas almaktadır. OECD, üye ülkelere söz knusu düzenlemeleri yaparken esnekliğe vurgu yapmakta ve düzenlemelerde sektörün içindeki rekabet kşullarının ve lası tepkilerin dikkate alınmasını tavsiye etmektedir. OECD kurumsal yönetim ilkeleri incelendiğinde kurumsal yönetimin dört temel kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar daha önce de ifade edildiği gibi; Eşitlik Şeffaflık Hesap verebilirlik Srumluluktur

21 DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Bu kavramlardan özellikle eşitlik ve şeffaflık büyük önem taşımaktadır. Bu kavramlardan eşitlik; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde tüm paydaşlara eşit davranmasını ve muhtemel çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder. Şeffaflık ise; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler haricinde şirket ile ilgili tüm finansal ve finansal lmayan bilgilerin zamanında, dğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yrumlanabilir ve düşük maliyetle klayca erişilebilir bir biçimde kamuyuna duyurulması demektir. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde; şirketlerin kamuyu aydınlatmalarının geliştirilmesi, şirket ile menfaat ilişkisi içinde bulunan kesimlere bilgi akışının artırılması ve hızlandırılması amaçlanmıştır. Şeffaflığın artırılması arzu edilmekle birlikte, piyasa katılımcıları birtakım nedenlerle istenilen düzeyde bilgiyi sağlamakta isteksiz görünebilmektedir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır: Bilginin tplanması, kamuya duyurulması ve ilgili gruplara yayılması işlemlerinin kaynak ve zaman gibi maliyetlerinin lması Stratejik nedenler (rekabette zarar getireceği düşüncesi) Dışsal faktörler (eknmik verimliliğin düşmesi vb.) Ulusal muhasebe standartları ve bilgilendirme standartlarının uygulaması, mali tablların güvenilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini iyileştirerek şeffaflığı artırmaktadır. Finansal bilgilerin yeterliliği ülke eknmisi açısından önem arz etmektedir. Bu finansal bilgilerin yetersizliği ve şeffaf lmaması, mali krizler knusundaki erken uyarı sistemlerinin etkin işlemesini engellemekte ve dlayısıyla gerekli önlemlerin zamanında alınmamasına yl açmaktadır. Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin paydaşlara karşı hesap verme zrunluluğunu, srumluluk ise; şirket yönetiminin şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini içerir. Özellikle menfaat sahiplerinin çıkarlarının önemi nedeniyle, OECD ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine özel bir önem vermektedir. SPK, çğu diğer ülke için de geçerli lduğu gibi, gelişmiş ülke piyasalarının tecrübelerini esas alarak geliştirilmiş lan OECD nin kurumsal yönetim ilkelerinden büyük ölçüde esinlenmiştir. Bununla beraber, kurumsal yönetim ilkelerini belirlerken gelişmekte lan ülke uygulamalarından da yararlanmıştır. Aşağıda, SPK nın kurumsal yönetim ilkelerine bakışı ana hatlarıyla ele alınmaktadır. 6. SPK ve Kurumsal Yönetim Her ülkede sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşları, ülkelerindeki kurumsal yönetim rtamını iyileştirerek sermaye piyasalarını güçlendirmeye ve uluslararası sermaye çekmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizde de SPK, uluslararası finansal yatırım kararlarında finansal perfrmans kadar kurumsal yönetim kalitesinin de önemli lduğuna dikkat çekmekte ve bu ilkelerin uygulanmasının sermaye piyasamızın küresel finansal sistemin bir parçası larak yapılandırılmasında ve uluslararası piyasalardan fn sağlanmasında etkili lduğunu öne sürmektedir. SPK, sn larak peş peşe yayınladığı 56, 57, 60, 61 ve 63 sayılı tebliğlerle 2003 yılında hukuk yazınında esnek yasa larak da adlandırılan uygula,

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi CEO / CFO Serisi - Ocak 2009 Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi İçindekiler Önsöz 1 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? 2 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri 3 3.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı