Diyabetiklerde Risk Daha mım. Fazla? Dr.Kubilay Karşı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabetiklerde Risk Daha mım. Fazla? Dr.Kubilay Karşı"

Transkript

1 Diyabetiklerde Risk Daha mım Fazla? Dr.Kubilay Karşı şıdağ İ.Ü.İstanbul Tıp T p Fakültesi

2 EVET!

3 1. Diyabet Öldürücü Bir Hastalık k Değildir Yanlış! Yılda 3.8 milyon kişi i diyabet nedeniyle ölüyor. Her 10 saniyede bir kişi i diyabet ve ilişkili bir nedenden yaşam amını kaybediyor.

4 2. Diyabet Yalnızca Zengin Ülkeleri Etkiler Yanlış! Diyabet gelire bakmaksızın n tüm t ülkeleri etkiler Şu u anda dünyada d 240 milyon diyabetik var. Bu rakam katlanarak artıyor de 380 milyon kişiye iye ulaşı şılacak. Asya, Orta Doğu, Doğu Pasifikte diyabet popülasyonun % sini etkileyecek 2025 de vakaların n % 80 i i düşük d k gelirli veya orta gelirli ülkelerde olacak.

5 3. Diyabet Tedavisi Ekonomik Değildir Yanlış! Düşük k gelirli ülkelerin yapacağı en etkin tedavi korunmadır

6 4. Diyabet Yalnızca Yaşlı Popülasyonu Etkiler Yanlış! Diyabet tüm t m yaş gruplarını etkiler.

7 5. Diyabet Özellikle Erkekleri Etkiler Yanlış! Gerçekte ekte her iki cinsi de etkiler, ancak kadınlarda erkeklerden biraz daha fazladır

8 6. Diyabet Sadece Sağlıks ksız Yaşam am Stili Sonucu Gelişir ir Kısmen Yanlış! Bu sadece ekonomik durumu kötük kişiler iler ve çocuklarla sınırls rlı olabilir

9 7. Diyabet önlenemez Çok Yanlış! Sadece tip 1 diyabet önlenemez. Tip 2 diyabet % 80 önlenebilen bir hastalıkt ktır

10 8. Diyabet Prevansiyonu Çok Pahalıdır Çok Yanlış! Çok ucuzdur. İyi organizasyon, işbirlii birliği i ve kararlılık gerektirir

11 9. Herkesin Ölmek İçin Mutlaka Bir Nedeni Olacak Doğru ama... Ölüm m kaçınılmaz bir gerçek ek ama yavaş-yava yavaş,, ağrılıa ve erken olmamalı

12 Diyabet Prevalansı,, 2007

13 Diyabet Prevalansı,, 2025

14 Bozulmuş Glukoz Toleransı Prevalansı,, 2007

15 Bozulmuş Glukoz Toleransı Prevalansı,, 2025

16 Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TÜRDEP) Genel Sonuçları (20 yaş üstü ) Diyabet % 7.2 Yeni DM % 32.3 Bilinen DM % 67.7 BGT % 6.7

17 Yaş Gruplarında Glikoz İntoleransı Dağılımı % Yeni DM Bilinen DM Toplam DM IGT TÜRDEP Çalışma Grubu yıl yıl yıl yıl yıl yıl >79 yıl

18 Glikoz İntoleransı -Bölgesel Dağılım % IGT Diyabet 0 Kuzey Güney Batı Doğu Orta Türkiye TÜRDEP Çalışma Grubu

19 İllerde Diyabet Prevalansı % Diyabet 4.3 İstanbul Samsun Trabzon Antalya Adana Gaziantep Bursa İzmir Denizli Erzurum Malatya Diyarbakır Eskişehir Ankara Konya TÜRDEP Çalışma Grubu

20 Beta Hücre Disfonksiyonunun Zamana Göre Değişimi Beta hücre fonksiyonu (%)

21

22 Tip p 2 Diyab abetin Doğal Seyri Postprandiyal Glukoz Glukoz (mg/dl) Açlık Glisemi Relatif beta-hücre fonksiyonu (%) Beta-hücre Yetersizliği Insulin Düzeyi İnsulin Direnci Klinik Bulgular Makrovasküler Değişiklikler Mikrovasküler Değişiklikler Yıllar Adapted from Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, MN: International Diabetes Center; 2000.

23 Tip p 2 Diyab abetin Doğal Seyri Glukoz (mg/dl) Relatif beta-hücre fonksiyonu (%) Beta-hücre Yetersizliği Insulin Düzeyi Postprandiyal Glukoz İnsulin Direnci Açlık Glisemi İnsulin BGT Diyabet Kontrolü Zor Direnci Diyabet Klinik Bulgular Makrovasküler Değişiklikler Mikrovasküler Değişiklikler Yıllar Adapted from Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, MN: International Diabetes Center; 2000.

24 Diyabetli Bireylerde Ölüm Oranları er Kalb Kalb Hastal Hastalıklar klar Diyabet Diyabet ı Malignite Malignite Serebrovask Serebrovasküler ler Hastal Hastalık Pn Pnömoni moni / İnfluenza nfluenza Di Diğer er Geiss LS, et al. In: Diabetes in America. National Institutes of Health;1995. İskemik skemik Kalb Kalb ığı Hastal Hastalığı Di Diğer Ölüm Oranları

25 Yeni Tanı Konmuş Tip 2 Diyabette Komplikasyon Oranları %20 30 Diyabetik retinopati % Mikroalbuminüriri (~%40 hiperfiltrah perfiltrasyon) %30 50 Hipert pertansiyon %50 80 Dislipidemi % Vasküler r disfd sfonksiyon

26 Diyabetiklerde Vasküler Hastalıklar kların Fizyopatolojisi Mikrovasküler Düzensizlikler Diyabete özgün n değişiklikler iklikler Makrovasküler Düzensizlikler Nondiyabetiklerden farksız

27 Mikrovasküler Düzensizlikler Kapiller bazal membran kalınla nlaşması Lökosit göçüg öçünde bozulma Hasar sonrası vazodilatasyon gelişiminde iminde ve hiperemik yanıtta azalma Nörojenik vazodilatör yanıtta azalma Endotel kaynaklı vazodilatasyonda azalma, endotelyal disfonksiyon

28 Aterosklerozun Klinik Sonuçlar ları Koroner Kalb Hastalığı Anjina Pektoris, Myokard İnfarktüsü, Ani Kardiak Ölüm, Konjestif Kalb Yetersizliği, Aritmi Serebrovasküler Hastalık Geçici İskemik Atak, İnme Periferik Vasküler Hastalık Kesik Topallama, gangren, soğuk ayak, ağrılı ayak, erektil disfonksiyon

29 Diyabetiklerde Ateroskleroz Daha agresif seyreder İnternal elastik lamina kompansatuar genişleme göstermezg Damar kontraktürü gelişir ir Küçük aterosklerotik bir plak bile belirgin stenoza neden olur. Arterler daha dardır, r, uzun segment tutulumu vardır, r, arterler daha hastadır.

30 Diyabet ve Ateroskleroz Diyabetik mortalitenin % 80 i ateroskleroz tarafından oluşturulmaktad turulmaktadır. r. Koroner ateroskleroz % 75 Serebral ve periferik vasküler hastalık k % 25 Diyabetin komplikasyonlarına na bağlı hastaneye yatışların % 75 inden fazlasını oluşturmaktad turmaktadır. r. Yeni tanı konmuş tip 2 diyabetlilerin % 50 sinde sessiz ya da klinik KKH bulunmaktadır. NDDG, 1995.

31 Bazı başlıklar... Diyabetik ayak, diyabetiklerde hastaneye yatışı ışın en sık s k nedeni ABD de yılly llık k gider 1 milyar dolardan fazla Tüm amputasyon nedenlerinin yarısı Amputasyon riski, diyabetiklerde 40 misli daha fazla Diyabetik amputasyonların %50 den daha fazlası 5 yıl y l içinde i inde ikinci bir amputasyon riski taşı şıyor Tüm m diyabetiklerin %15 i i yaşam amın n herhangi bir döneminde ayak ülseri riski taşı şıyor

32 Diyabet - Periferik Arter Hastalığı İlişkisi - 1 Periferik arter hastalığı (PAH) diyabetlilerde % 17 oranında nda görülürg Diyabetlilerde PAH 20 kat daha fazladır Sıklığı diyabet süresi s ile yakından orantılıdır Erkeklerde kat dah fazla Dislipemi,, sigara, hipertansiyon diğer risk faktörleridir

33 Diyabet - Periferik Arter Hastalığı İlişkisi - 2 D.ayak ülserlerinin sadece % 15 i i tek başı şına iskemi nedeniyle oluşur ur Diyabetik vakalarda multidisipliner yaklaşı şımla vakaların n % 80 inde amputasyon önlenebilmektedir. Tutulum alt ekstremitelerin daha distalindedir PAH olan diyabetiklerde mortalite % daha fazladır

34 Diyabetik Ayak Gelişimde imde Hipergliseminin Etkileri Ileri glikozile son ürünleri (AGE) makrofajlar ve endotelial reseptörlerle rlerle interaksiyona girerek Aşırı matriks oluşumuna umuna Fokal trombozis Plak oluşumunu umunu hızlandh zlandıran sitokinlerin salınımına na neden olurlar. Kollajenlerin çapraz bağlanmas lanması damar duvarında kalınla nlaşmaya neden olur. Humoral ve hücresel h immunitede bozulma

35 UKPDS: Glisemi kontrolü UKPDS yoğun/konvansiyonel kontrol: HbA 1C %7 vs %7.9 Sonuç HR 95% CI Mikrovasküler komplikasyonlar* Log-rank P Diyabete bağlı ölüm MI * Sonuçlar ağırlıklı olarak retinopati üzerindeki etkiyi yansıtmaktadır UKPDS group. Lancet. 1998

36 UKPDS 5102 Tip II DM İntensif insülin veya OAD ile sağlanan sıkıs glisemi kontrolün - Mikrovasküler komplikasyon riskinin anlamlı olarak azalttığı - Mevcut komplikasyonların n da ilerlemesini yavaşlatt lattığı gösterilmiştir! tir!

37 UKPDS Önemli Bulgular Tip 2 diyabetin teşhisinden sonraki 10 yıl y l içinde i inde intensif glukoz kontrol politikası uygulanan hastalarda HbA 1c değerinde erinde %0.9 luk bir düşüşd sağland landığında aşağıa ğıdaki risk faktörlerinde sağlanan düşüşler: 12% diyabetle ilişkili herhangi bir sonuç p = % mikrovas rovasküler sonuçlar p = % miyokard enfarktüsü p = % katarakt p = % 12 yılly llık k dönemde d retinopati p = % 12 yılly llık k dönemde d albümin minüri p =

38 Glisemik Kontrol Hedefi Dönem AKŞ TKŞ HbA1c 1993 DCCT Tedaviye başlama den önce veya değiştirme eşiği (mg/dl) (mmol/l) 1993 DDCT Tedaviye başlama den sonra veya değiştirme eşiği 1997 Tedaviye başlama <7 veya değiştirme eşiği 1997 Yeni DM tanı kriteri <126? 2000 Normoglisemi değerleri <6 Priscilla A. Hollander. Curretn trends in treating type 2 DM. Postgraduate medicine 2000

39 DCCT STUDY Tip 1 diyabetiklerde Konvansiyonel insülin tedavisi ile Yoğun insülin tedavisinin kronik komplikasyonlar üzerindeki etkisi araştırılmak amacıyla yapılm lmıştır.

40 DCCT STUDY Yoğun insülin tedavisi ile Tip 1 Diyabetiklerde mikrovasküler komplikasyonlar % 60 oranında nda azalmış ıştır. N Engl J Med 1993 Uzun dönemde d mikrovasküler komplikasyonların n ortaya çıkması için in herhangi bir eşik e kan şekeri değeri eri tespit edilmemiştir. Diğer bir ifade ile, daha düşük d k kan şekeri düzeylerid daha az komplikasyon riski oluşturur. Diabetes 1996

41 DCCT STUDY DCCT çalışmasının n sonuçlar larının n Tip 2 diabetes mellitus için in de kullanılabilir labilir olduğu u pek çok bilim adamı tarafından kabul edilmiş ve farklı çalışmalarla da doğrulanm rulanmıştır. Ancak Tip2 DM da glisemik kontrol ile komplikasyonlar arasındaki ilişkinin ortaya konmasında nda en büyük b k rolü UKPDS çalışması oynamış ıştır.

42 UKPDS Ortalama 10 yılly llık k bir takip sonucu HbA1c de %1 lik düşüşd Mikrovasküler komplikasyonlarda % 35 azalmaya yol açmışa ıştır. Makrovasküler komplikasyonların n görülmesinde g ise, anlamlı olmamakla birlikte, % 16 azalma tespit erdilmiştir tir. Lancet 1998

43 Sonuçta: UKPDS Mikrovasküler komplikasyonların önlenmesinde eşik HbA1c değeri eri yoktur. Normale en yakın n değerler erler en iyi değerlerdir. erlerdir. Hipoglisemi riski ise en önemli problemdir. Lancet 1998

44 Ek KVH Risk Faktörlerinin Varlığı ığında KKH Riski Katlanarak Artar Hipertansiyon SKB 150 mm Hg X1.5 X3.5 X6.2 X2.8 X4 Dislipidemi TK 260 mg/dl (6.72 mmol/l) X2.3 Diyabet X1.8 Yukarıda gösterilen g riskler, TK düzeyi d 185 mg/dl dl,, SKB 120 mmhg, glukoz intoleransı olmayan, EKG ye göre g sol ventrikül hipertrofisi olmayan ve 8 yıl y l içinde i inde KVH gelişme riski. 15/1000 (1.5%) olan 40 yaşı şında, sigara kullanmayan bir erkekle karşı şılaştırılarak larak hesaplanmış ıştır. Kannel WB. Importance of hypertension as a major risk factor in cardiovascular disease. In: Genest J, Koiw E, Otto K, eds. Hypertension: Physiopathology and Treatment. New York, NY: McGraw-Hill Book Co; 1977:

45 UKPDS Çalışmasında, 2693 tip 2 diyabet hastasında, ilk olaya kadar geçen en süreye s göre g risk faktörlerinin kademeli seçimi Koroner Arter Hastalığı (n=280) Sıralama Değişken P Değeri Birinci LDL Kolesterol < İkinci HDL Kolesterol Üçüncü Hemoglobin A 1c Dördüncü Sistolik kan basıncı Beşinci Sigara *Yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiştir. Turner RC et al. BMJ 1998; 316:

46 Tip 2 Diabetes Mellitus ve Dislipidemi Hipertrigliseridemi Uzamış postprandial lipemi Serbest yağ asitleri düzeyi d artışı Normal veya artmış total kolesterol düzeyid Normal veya artmış LDL düzeyid Küçük k yoğun LDL düzeyi d artışı IDL-K K düzeyi d artışı HDL-K K düzeyi d azalması Apo B artışı Apo C III artışı Apo E artışı

47 UKPDS: Diyabetiklerde ve Nondiyabetiklerde Lipid Profili (1) Kadın 232 Kadın 4 (154) p< Erkek 3.8 (147) Erkek (139) (131) 201 DM non DM DM non DM 3.2 (124) DM non DM DM non DM 193 Total kolesterol (mg/dl) 3 (116) LDL-K (mg/dl) UKPDS. Diabetes Care 1997;20:

48 UKPDS: Diyabetiklerde ve Nondiyabetiklerde Lipid Profili (2) 62 Kadın p< Erkek p<0.001 Kadın p< Erkek p< DM DM yok DM DM yok DM DM yok DM DM yok HDL-C (mg/dl) Trigliserid (mg/dl) DM diabetes mellitus UKPDS. Diabetes Care 1997;20:

49 Aterojenik Dislipidemi (NCEP ATP III) Artmış küçük, yoğun LDL-Kolesterol partikülü Düşük k HDL-Kolesterol Artmış Trigliserit

50 Diyabetiklerde Sekonder Dislipideminin Nedenleri Hipotiroidizm Obstrüktif karaciğer hastalığı Kronik böbrek b brek yetersizliği LDL kolesterolü yükselten ve HDL kolesterolü düşüren ilaçlar lar (progestinler( progestinler, anabolik steroidler ve kortikosteroidler)

51 East West Study: Diyabetli Hastalarda Risk MI Geçirmi irmiş Nondiyabetiklere Benzer 50 p< yyıllık KV Olay İnsidensi (%) p<0.001 Diyabet Yok (n=1373) ns n=1304 n=69 n=890 n=169 Diyabet (n=1059) Daha Önce MI Yok MI Haffner SM et al. N Engl J Med 1998;339:

52 OASIS: KVH ve Diyabetin Yeni Atak Sıklığı Olasılığı ığına Etkileri Vaka Oranı (Total mortalite) Diyabet + KVH (n=1448) RR 2.88 Diyabet (n=569) RR 1.99 KVH (n=3503) RR 1.71 KVH ve Diyabet yok (n=2796) RR Takip Süresi (Ay) RR relatif azalma Malmberg K et al. Circulation 2000;102:

53 Diyabetik ve Non-Diyabetik Bireylerde MI Sonrası Ölüm Oranları Diyabetik Non-diyabetik 100 Erkek 100 Kadın Sağkalım, % Sağkalım, % 80 n= n= n= n= MI Sonrası (ay) MI Sonrası (ay) Sprafka JM et al. Diabetes Care. 1991;14:

54 Diyabetiklerde Lipid Hedeflerimiz Ne olmalı?

55

56 Diyabetlilerde NCEP ATP III Lipid Düzey Hedef Önerileri Primer Hedef LDL-C <100 mg/dl Eğer TG <70 mg/dl # ve 200 mg/dl, ikinci hedef: TG 200 mg/ Non-HDL HDL-C <130 mg/dl # Diyabet veya belirgin KKH varsa opsiyonel hedef NCEP ATP III. JAMA 2001;285:

57 Diyabetlilerde ADA Lipid Düzey LDL-C <100 mg/dl veya başlang langıca göre % azalt(<70 mg/dl #) HDL-C* >40 mg/dl (1.15 mmol/l) TG Hedef Önerileri <150 mg/dl *Kadınlarda HDL % 10 mg daha fazla olmalıdır. #Diyabetli veya belirgin KKH gibi yüksek riskli hastalarda deüşünülebilir ADA. Diabetes Care 2005;28(suppl 1):S4 S36.

58 Diyabetli Bireylerde Başlıca Statin Çalışmaalış Sonuçları Birincil Korunma CARDS (atorvastatin - Tip 2 diyabetik tüm hastalara) 1 AFCAPS/TexCAPS (lovastatin) 2 HPS (simvastatin) 3 ASCOT-LLA (atorvastatin) 4 İkincil Korunma CARE (pravastatin) 7 4S (simvastatin) 8,9 LIPID (pravastatin) 10 HPS (simvastatin) 3 TNT (atorvastatin) 11 Primary Prevention/Secondary Prevention ASPEN (atorvastatin - Tip 2 diyabetik tüm hastalara) 5 ALLHAT-LLT LLT (pravastatin) 6 ALLHAT 1. Colhoun HM et al. Lancet 2004;364: Downs JR et al. JAMA 1998;279: HPS Collaborative Group. Lancet 2003;361: Sever PS et al. Lancet 2003;361: Knopp R et al. Diabetes Care 2006;26: ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA 2002;288: Goldberg RB et al. Circulation 1998;98: Pyörälä K et al. Diabetes Care 1997;20: Haffner SM et al. Arch Intern Med 1999;159(22): Keech A et al. Diabetes Care 2003;26: Shepherd J et al. Diabetes Care 2006; 29 (6):

59 CARDS: Statin Tedavisiyle Diyabetli Hastalarda Büyük Koroner Olay Sıklığında Azalma Büyük koroner olaylar (%) plasebo (n=1410) atorvastatin (n=1428) % 37 RRA p=0.001 Yıl Plasebo Atorva RRA: relative riskte azalma Colhoun HM et al. Lancet 2004;364:

60 ASPEN: Diyabetlilerde Major Koroner Olaylarda Statin Tedavisinin Etkileri Sonlanım plasebo (n=1199) Olay (%) atorvastatin (n=1211) Risk Oranı p-değeri Primer Sonlanım Tüm Sonlanımlar* Tüm hastalar Primer Korunma Sekonder Korunma ns ns Sekonder Sonlanım Fatal/non-fatal MI Tüm hastalar Primer Korunma Sekonder Korunma *KV ölüm (fatal MI, fatal strok, ani kardiak ölüm, kalb yetersizliği veyaaritmikkalbhastalığından ani olmayan ölüm), non-fatal veya sessiz MI, non-fatal strok, rekanalizasyon, CABG, ressusitasyon yapılmış kardiak arrest, or yatış gerektiren UAP Knopp R et al. Diabetes Care 2006;26:

61 Diyabetik Subgrup Analizlerde Statinle KKH Korunma Çalışmaları Birincil Korunma AFCAPS/TexCAPS 1 ASCOT-LLA 2 HPS 3 Statin Lovastatin Atorvastatin Simvastatin KKH Riskinde Azalma(%) Diyabetik (n) Toplam Diyabet (ns) 16 (ns) 33 (p=0.0003) İkincil Korunma CARE 4 4S 5 4S extended 6 LIPID 7 HPS 3 TNT 8 Birincil / İkincil ALLHAT-LLT LLT 9 Pravastatin (p=0.05) Simvastatin (p=0.002) Simvastatin (p=0.001) Pravastatin (ns) Simvastatin (p=0.002) Atorvastatin (p=0.026) Pravastatin (ns)

62 Kolesterol Tedavisinde Yönelimler Yeni terapötik tik hedeflerin belirlenmesi ( lower is better ) Yüksek riskli tüm t m hastalara statin (?) Yüksek riskli popülasyonun tanımının genişletilmesi Kombinasyon tedavisi LDL ötesinde HDL, CRP, GLOBAL RİSK, R LDL partikülü büyüklüğü

63 Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular İleri yaş (özellikle >80 yaş; ; erkeklere göre g daha çok kadınlar) Küçük k vücut v yapısı,, zayıfl flık Multisistem hastalık k (örn,( kronik böbrek b brek yetmezliği, i, özellikle diyabete bağlı olanları) Çoklu ilaç kullanımı Perioperatif f dönemlerd

64 Hipertrigliseridemi Olguların n %50'sinden çoğunda saptanır r ve glisemi kontrol ile yakından ilişkilidir. VLDL yapımı artışı ve trigliseridden zengin lipoproteinlerin klirensi azalmış ıştır. İnsülin direnci varlığı ığında, adipoz dokudan SYA salınımı artar. KC'de VLDL yapımı hızlanır. İnsülin infüzyonu bu durumu normale döndürülebilir. Lewis GF et al, Clin Invest,, 1995

65 Açlık k TG Değeri eri ve KKH Ölüm m Riski: Paris Prospektif Çalışması 6 TG 123 mg/dl TG >123 mg/dl Yıllık ortalama KKH mortalite oranı/ > >220 Kolesterol (mg/dl) Adapted from Fontbonne A et al. Diabetologia. 1989;32:

66 Diyabetlilerdeki Ana Fibrat Çalışmaları Helsinki Heart Study (gemfibrozil) 1,2 SENDCAP (bezafibrat) 3 VA-HIT (gemfibrozil) 4 DAIS (fenofibrat) 5 FIELD (fenofibrat) 6 1. Frick et al. N Engl J Med 1987;317: Koskinen et al. Diabetes Care 1992;15: Elkeles et al. Diabetes Care 1998;21(4): Rubins et al. N Engl J Med 1999;341: The DIAS Investigators. Lancet 2001;357: FIELD Study Investigators. Lancet 2006;366:

67 Diyabetiklerde Fibrat Kullanımı ve KVH Riski Azalması Arasındaki İlişki Çalışma Helsinki Heart Study 1* SENDCAP 2 * Fibrate Gemfibrozil Bezafibrat Diyabetik (n) Klinik Sonlanımlar MI veya ani kardiak olaylarda % 68 risk azalması (ns) KKH vakalarında % 70 azalma (p=0.01) VA-HIT 3* Gemfibrozil Toplam sonlanımda % azalma (p=0.004) DAIS 4 FIELD 5 * Post hoc subgrub analizi. Fenofibrat 418 Fenofibrat 9,795 Kombine KV olaylarda % 23 azalma (ns) Koroner sonlanımda % 11 azalma (ns) 1. Koskinen et al. Diabetes Care 1992;15: Elkeles et al. Diabetes Care 1998;21(4): Rubins et al. Arch Int Med 2002;162: DAIS Investigators. Lancet 2001;357: FIELD Study Investigators. Lancet 2006;366:

68 ÖZET Diyabetik bireylerde ateroskleroz henüz hiperglisemi ortaya çıkmadan önce başlar, en önemli faktör insulin direncidir Hiperglisemi kontrolü mikrovasküler komplikasyonlar üzerinde daha etkindir. Makrovasküler hastalık k riskini azaltması istatistiki anlamlı değildir. Makrovasküler komplikasyonların n engellenme stratejisinde öncelikle LDL kolesterol yüksekliy ksekliği i olmak üzere lipid düzeylerinin kontrolü hedeflenmelidir Hemoreolojik düzensizliklerin tedavisi ihmal edilmemelidir

69 en etkin en başar arılı en ucuz en güvenli g tedavi KORUMAdır...teşekk ekkür r ederim.

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Hiperlipidemi Tedavisi. Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.Fak NefrolojiB.D

Kronik Böbrek Hastalığında Hiperlipidemi Tedavisi. Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.Fak NefrolojiB.D Kronik Böbrek Hastalığında Hiperlipidemi Tedavisi Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.Fak NefrolojiB.D O Normal popülasyonda dislipidemi, koroner arter hastalığını(kah) öngören ve düzeltilebilen önemli bir risk

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Diyabetik Hastalardaki Kardiyovasküler Etkilenimler

Diyabetik Hastalardaki Kardiyovasküler Etkilenimler Diyabetik Hastalardaki Kardiyovasküler Etkilenimler Prof. Dr. Rıfat R EMRAL Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar kları Bilim Dalı 23 da Tüm T m Dünyada D Diyabet

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Dr Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Dislipidemi kronik böbrek hastalığında

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Diyabet ve Hızlandırılmış Ateroskleroz Statinler fibratlar 49. ULUSAL DiYABET KONGRESi. 20-Nisan-2013-Antalya Prof.Dr.M.Sait Gönen Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan ***

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan *** TİP 2 DİABETES MELLİTUSTA KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRÜ OLARAK POSTPRANDİAL KAN ŞEKERİ (Postprandial Hyperglycemia as a Risk Factor for Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes Mellitus) Mustafa

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI?

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? HİPERTANSİYONDA HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Prevalansı Dünyada 29.2 31.8 Ülkemizde % 26.4 % > 18 yaş (2003) PatenT

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Uzman Dr. Berrin Berçik İnal. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

Uzman Dr. Berrin Berçik İnal. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Uzman Dr. Berrin Berçik İnal İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı 1979 yılında Amerikan Ulusal Diyabet Veri Grubu-National Diabetes Data Group (NDDG), ardından 1980 ve 1985 yıllarında

Detaylı

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 2007 7 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH ESC) Antihipertansif Tedavinin

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Mustafa KUTLU

GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Mustafa KUTLU GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR Prof. Dr. Mustafa KUTLU Konuşma planı PPG KV risk ve Mortalite ilişkisi APG, PPG ve Ortalama glukozun Fruktozamin ve A1C ye

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Cleveland, Ohio/ABD, Kasım 1998 Kaza notları: 2 kişi olay anında, 1 kişi hastanede

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF-

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2010-2014) OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Uğur Ünlütürk Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 20-24 Nisan 2016 Antalya AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Journal of Hypertension 2007;25:1105-1187 Arteriyel kalınlaşma ve katılaşma Sol ventrikük hipertrofisi HİPERTANSİYON Renal Disfonksiyon Beyin ESH/ESC 2007

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plan Kan basıncı kontrolünün önemi ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi Kan basıncı

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması

Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması Asena Gökçay Canpolat, Şule Canlar, Çağlar Keskin,

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

PCOS nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri

PCOS nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri PCOS nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri Prof. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH - Ankara PCOS un Uzun Dönem Sağlık Etkileri PCOS, reprodüktif çağın ötesinde; " İnsülin rezistansı

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Türkiye Örneklemi N=2072 2072 1274 798 Kadın Erkek Toplam PURE Örneklemi N=3654 N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı HANGİSİ DAHA TEHLİKELİ: TUZ MU? ŞEKER Mİ? Şeker Daha Tehlikeli Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Kardiyovasküler Komplikasyonlar Diabetes Mellitus and Cardiovascular Complications

Diabetes Mellitus ve Kardiyovasküler Komplikasyonlar Diabetes Mellitus and Cardiovascular Complications DERLEME / REVIEW Kafkas J Med Sci 2011; 1(2):81 85 doi: 10.5505/kjms.2011.09797 Diabetes Mellitus ve Kardiyovasküler Komplikasyonlar Diabetes Mellitus and Cardiovascular Complications Özcan Keskin 1, Bahattin

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI

DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 15 Mayıs 2009-Antalya HİPERLİPİDEMİ Kardiyovasküler risk faktörü Önemli mortalite belirleyicisi KBY Hiperlipidemi

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI DEDBT01944 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg Mümkün olduğunca normal bir yaşam www.lilly-pharma.de www.lilly-diabetes.de

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

%10-15 %50-70 %20-30. çok az. Şilomikron VLDL 0.95 IDL. Şilomikron artıkları 1.006 1.02 LDL. Yoğunluk g/ml 1.06 HDL 2. Lp(a) 1.10 HDL 3 1.14 1.

%10-15 %50-70 %20-30. çok az. Şilomikron VLDL 0.95 IDL. Şilomikron artıkları 1.006 1.02 LDL. Yoğunluk g/ml 1.06 HDL 2. Lp(a) 1.10 HDL 3 1.14 1. Dislipidemide temel kavramlara pratik yaklaşımlar Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Açlık Lipoproteinler halindeyken kolesterolün %10-15 %50-70 0.95 1.006 IDL VLDL

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi Okan BAKINER 1.TANIM Prediyabet; plazma glukoz düzeylerinin normalin üzerinde olduğu ancak diyabet sınırlarına ulaşmadığı durumlardır. Prediyabet

Detaylı