EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI"

Transkript

1 EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

2 ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA LKN NOTLAR... NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU... NOT 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR... NOT 3 LETME BRLEMELER... NOT 4 ORTAKLIKLARI... NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 6 NAKT VE NAKT BENZERLER... NOT 7 FNANSAL YATIRIMLAR... NOT 8 FNANSAL BORÇLAR... NOT 9 DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 10 TCAR ALACAK VE BORÇLAR... NOT 11 DER ALACAK VE BORÇLAR... NOT 12 FNANS SEKTÖRÜ FAALYETLERDEN ALACAK VE BORÇLAR... NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR... NOT 15 DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR... NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR... NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER... NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR... NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 20 EREFYE... NOT 21 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI... NOT 22 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 23 TAAHHÜTLER... NOT 24 ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR... NOT 25 EMEKLLK PLANLARI... NOT 26 DER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 27 ÖZKAYNAKLAR... NOT 28 SATILAR VE SATILARIN MALYET... NOT 29 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER, PAZARLAMA, SATI VE DAITIM GDERLER, GENEL YÖNETM GDERLER... NOT 30 NTELKLERNE GÖRE GDERLER... NOT 31 DER FAALYETLERDEN GELR/GDERLER... NOT 32 FNANSAL GELRLER... NOT 33 FNANSAL GDERLER... NOT 34 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALYETLER... NOT 35 VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 36 HSSE BAINA KAZANÇ... NOT 37 LKL TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 38 FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY... NOT 39 FNANSAL ARAÇLAR (GERÇEE UYGUN DEER AÇIKLAMALARI VE FNANSAL RSKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVESNDE AÇIKLAMALAR)... NOT 40 BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR... NOT 41 FNANSAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETKLEYEN YA DA FNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABLR VE ANLAILABLR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DER HUSUSLAR...

3 -1-1. ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU EVG Yatırım Ortaklıı A.. ( irket ) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları na ilikin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile itigal etmek üzere stanbul da kurulmutur. irket in kuruluu Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde tarihinde yayınlanarak tescil edilmitir. irket in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uymaktır. Bu çerçevede irket; a) Ortaklık portföyünü oluturur, yönetir ve gereinde portföyde deiiklikler yapar, b) Portföy çeitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde daıtır, c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilikin gelimeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün deerini korumaya ve artırmaya yönelik aratırmalar yapar. irket, hisse senetlerini aldıı ortaklıkların herhangi bir ekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. irket in merkezi stanbul da olup tarihi itibarıyla 4 çalıanı vardır ( : 2). irket in genel müdürlüü tarihi itibarıyla Bebek Mahallesi Baarası Sokak No: 9 Kat:1/ Beikta-stanbul, Türkiye adresine taınmıtır. 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları irket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Tebli ile iletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilikin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir. Bu teblie istinaden, iletmeler Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları nı ( UMS/UFRS ) uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS lere göre hazırladıı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nca ( TMSK ) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınır. Dolayısıyla iliikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı teblie göre hazırlanmı olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından tarihli 11/467 sayılı kararı ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur.

4 -2-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı olduu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan ettii için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmitir. Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karılatırmalı olarak sunulmutur. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması deitiinde karılatırılabilirlii salamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Netletirme Finansal varlık ve yükümlülükler, yasal olarak uygulanabilen bir hak bulunması ve ilemin net tutarda gerçekletirilmesi eiliminin olması durumlarında bilançoda netletirilerek net tutar üzerinden gösterilmektedir. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket in cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıtır. UMS 1, Finansal Tabloların Sunumu (Deiiklik) Deiiklik, özsermaye deiim tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan gelir/gider ilemlerinin içermesini öngörmektedir. Hissedarlar dıındakilerle yapılan gelir/gider ilemlerinin ise özsermaye deiim tablosundan ayrı olarak Kapsamlı Gelir Tablosu nda gösterilmesi gerekmektedir. Direkt olarak özsermaye altında takip edilen de dahil olmak üzere, tüm gelir/gider kalemleri tek bir tablo ( Kapsamlı Gelir Tablosu ) veya iki ayrı tablo olarak ( Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ) gösterilebilmektedir. irket, gelir ve giderlerini tek bir tabloda göstermeyi seçmi ve finansal tablolar ve dipnotlar deiikliklere göre hazırlanmıtır tarihinde yürürlüe giren ancak irket in operasyonları ile ilgili olmadıından uygulanmayan standartlar, deiiklikler ve yorumlar: Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan finansal dönemler için zorunlu olduu halde irket in faaliyetleri ile ilgili deildir : -UFRS 1 (Deiiklik), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının lk Kez Uygulanması, -UFRS 2 (Deiiklik), Hisse Bazlı Ödemeler, -UFRS 7 (Deiiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar, -UFRS 8, Faaliyet Bölümleri, -UMS 23(Deiiklik), Borçlanma Maliyetleri,

5 -3-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) -UMS 32(Deiiklik), Finansal Araçlar: Sunum, -UMS 39(Deiiklik), Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme, -UFRYK 13, Müteri Balılık Programları, -UFRYK 15, Gayrimenkul naatı le lgili Anlamalar, -UFRYK 16, Yurtdıındaki letme le lgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması, Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar 1 Temmuz 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan finansal dönemler için zorunlu olduu halde irket in faaliyetleri ile ilgili deildir: -UFRYK 17, Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Daıtımı -UFRYK 18, Müterilerden Varlık Transferi -UFRS 3, letme Birlemeleri -UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar -UMS 28, tiraklerdeki Yatırımlar -UMS 31 Ortaklıklarındaki Paylar Satın Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında Kapsamlı Deiiklik -UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere lgili Deiiklikler UFRS 3, letme Birlemeleri Bu deiiklik, iletme birlemelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin olutuu anda gider yazılmasını ve satın alım sırasında muhasebeletirilen koullu bedelin gerçee uygun deerinde sonradan meydana gelen deiikliklerin erefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. UFRYK 17 Parasal olmayan varlıkların hissedarlara daıtımı Bu standart, hissedarların teslim alacaı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip olmaları durumu da dahil olmak üzere, karılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların daıtımı için uygulanacaktır. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisinin olması beklenmemektedir. UFRYK 18 Müterilerden Varlık Transferi Müterilerden alınan maddi duran varlıkların, inaat yapımı için alınan nakdin veya bu türde müterilerden alınan varlıkların muhasebeletirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisinin olması beklenmemektedir. UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlerle lgili Deiiklikler. Bu deiiklik, enflasyona karı riskten korunma muhasebesinin ancak ilgili finansal aracın nakit çıkılarının sözlemeden kaynaklanacak ekilde enflasyona balı olması halinde yapılabileceine açıklık getirmektedir. irket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde irket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacaını düünmektedir.

6 -4-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Para ölçüm birimi ve raporlama birimi 31 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı Kanun, 5 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile deitirilmitir. lgili kararın 1. maddesinde, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırıldıı, 3 üncü maddesinde ise, tarihinde yürürlüe girecei belirtilmitir. Yapılan deiiklikle bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirası deerleri TL ye ve Kr'ye dönütürülürken 1 Yeni Türk Lirası, 1 TL ye ve 1 Yeni Kuru, 1 Kr'ye eit tutulmaktadır. Buna balı olarak iliikte yer alan tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ve dipnotlar TL cinsinden sunulmutur. Önceki dönem finansal tabloları ve dipnotları da sadece karılatırma amacıyla TL cinsinden sunulmutur. Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli deerleme ilkeleri/muhasebe politikaları aaıda özetlenmitir: Hazır Deerler Nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve deerindeki deiim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. Geri satım taahhüdü ile edinilen menkul kıymetler, ters repo anlamalarında kullandırılan fonlar olarak yansıtılmı ve bilançoda nakit ve nakit benzeri varlıklar kalemine dahil edilmitir. Satın alma ve geri satma fiyatları arasındaki fark faiz olarak ilem görür ve ilem süresi boyunca eit olarak tahakkuk eder. Söz konusu ilemler kısa vadeli olup, devlet iç borçlanma senetlerinden olumaktadır. Hasılat irket, portföyündeki menkul kıymetlerin satı gelirlerini, satı anında tahsil edilebilir hale geldiinde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldiinde gelir kaydetmektedir. Tüm faiz taıyan araçlara ilikin faiz gelirleri ve giderleri ilk alım maliyeti üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak gelir tablosuna yansıtılmıtır. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, hazine bonoları üzerindeki birikmi faiz ve primi içermektedir. Ücret ve komisyon giderleri hizmet gerçekletii veya ödeme yapıldıı esnada gider olarak kaydedilirler. Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir.

7 -5-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Finansal Araçlar Finansal Varlıklar: Finansal yatırımlar, gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçee uygun deerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçee uygun piyasa deerinden alım ilemiyle dorudan ilikilendirilebilen harcamalar düüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeletirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koulunu taıyan bir kontrata balı olan ilem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Etkin faiz yöntemi: Etkin faiz yöntemi, finansal varlıın itfa edilmi maliyet ile deerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlıın tam olarak net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar: Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildii zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemi olan türev ürünleri tekil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar: irket in vadesine kadar elde tutma olanaı ve niyeti olduu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden deer düüklüü tutarı düülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. irket in bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıı bulunmamaktadır.

8 -6-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olmayan finansal varlıklardan olumaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olması kouluyla gerçee uygun deerleriyle deerlenmektedir. Gerçee uygun deeri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet deeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilikin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların gerçee uygun deerinde meydana gelen deiiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. lgili varlıın elden çıkarılması veya deer düüklüü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeletirilen deer düü karılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. irket in bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıı bulunmamaktadır. Geri alım ve satım sözlemeleri: Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler ( repo ) finansal tablolara yansıtılır ve karı tarafa olan yükümlülük müterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ( ters repo ), satı ve geri alı fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo ilemlerinden alacaklar olarak kaydedilir. Krediler ve alacaklar: Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ilem görmeyen ticari ve dier alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmi maliyeti üzerinden deer düüklüü düülerek gösterilir. Finansal varlıklarda deer düüklüü: Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde deer düüklüüne uradıklarına ilikin göstergelerin bulunup bulunmadıına dair deerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlıın ilk muhasebeletirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlıın deer düüklüüne uradıına ilikin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda deer düüklüü zararı oluur. Kredi ve alacaklar için deer düüklüü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlıın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deeri ile defter deeri arasındaki farktır. Bir karılık hesabının kullanılması yoluyla defter deerinin azaltıldıı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, deer düüklüü dorudan ilgili finansal varlıın kayıtlı deerinden düülür. Ticari alacaın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karılık hesabından düülerek silinir. Karılık hesabındaki deiimler gelir tablosunda muhasebeletirilir.

9 -7-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı, deer düüklüünün iptal edilecei tarihte yatırımın deer düüklüü hiçbir zaman muhasabeletirilmemi olması durumunda ulaacaı itfa edilmi maliyet tutarını amayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçee uygun deerinde deer düüklüü sonrasında meydana gelen artı, dorudan özkaynaklarda muhasebeletirilir. Finansal Yükümlülükler: irket in finansal yükümlülükleri, sözlemeye balı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüün ve özkaynaa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır.irket in tüm borçları düüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleme özkaynaa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aaıda belirtilmitir. Finansal yükümlülükler gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya dier finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Gerçee Uygun Deer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler: Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçee uygun deeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçee uygun deeriyle yeniden deerlenir. Gerçee uygun deerlerindeki deiim, gelir tablosunda muhasebeletirilir. Gelir tablosunda muhasebeletirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Dier Finansal Yükümlülükler: Dier finansal yükümlülükler balangıçta ilem maliyetlerinden arındırılmı gerçee uygun deerleriyle muhasebeletirilir. Dier finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebeletirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüün net bugünkü deerine indirgeyen orandır.

10 -8-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri: VOB piyasasında ilem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan ilemler sonucu oluan kar ve zararlar dier faaliyet gelirleri içerisinde sınıflandırılmıtır. Açık olan ilemlerin piyasa fiyatları üzerinden deerlenmesi sonucunda gelir tablosuna yansıyan deerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının nemalandırması sonucu oluan faiz gelirleri netletirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmitir. Dövizli lemler Dönem içinde gerçekleen dövizli ilemler, ilem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmitir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler yıl ve dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmitir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doan kur kazancı veya zararları gelir tablosuna yansıtılmıtır. Dönem sonu ABD $ ve AVRO kurları aaıdadır: Yabancı para cinsi ABD $ 1,5215 1,5057 AVRO 2,0523 2,1603 Maddi Duran Varlıklar ve lgili Amortismanlar Maddi duran varlıklar, kayıtlı deerlerinden birikmi amortismanın ve olumu olan deer kayıplarının düülmesi ile gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar dorusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir ekilde amortismana tabi tutulmutur. Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aaıda gösterilmitir: Sabit Kıymet Cinsi Yıl Makina,Tesis ve Cihazlar 5 Maddi duran varlıın kayıtlı deeri, geri kazanılabilir deerinden fazla ise, karılık ayrılmak suretiyle kayıtlı deeri geri kazanılabilir deerine indirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluan kar ve zararlar gelir tablosuna dahil edilirler. likili Taraflar Bu rapor kapsamında irket in hissedarları veya dolaylı sermaye ve yönetim ilikisi içinde bulunduu itirakleri ve balı ortaklıkları ve balı ortaklıkları dıındaki kurulular, irket faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile dorudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, irket in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kiilerin yakın aile üyeleri ve bu kiilerin dorudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan irketler, ilikili taraflar olarak kabul edilmektedir. likili taraflarla olan ilemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

11 -9-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Borçlanma maliyetleri Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile dorudan ilikilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıa hazır hale getirilene kadar varlıın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamı kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda deerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifletirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Dier tüm borçlanma maliyetleri, olutukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilikin herhangi bir duyuru veya dier seçilmi finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar Karılıklar ancak ve ancak irket in geçmiten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle iletmeye ekonomik çıkar salayan kaynakların elden çıkarılma olasılıı mevcutsa ve yükümlülüün tutarı güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki deer kaybı önem kazandıında, karılıklar ileride oluması muhtemel giderleri bugünkü piyasa deerlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülüe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oranıyla indirgenmi deeriyle yansıtılmaktadır. ndirgenmenin kullanıldıı durumlarda, karılıklardaki zaman farkından kaynaklanan artı faiz gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. Karılık olarak finansal tablolara alınması gerekli tutarın belirlenmesinde, bilanço tarihi itibarıyla mevcut yükümlülüün ifa edilmesi için gerekli harcama tutarının en gerçekçi tahmini esas alınır. Bu tahmin yapılırken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmalıdır. arta balı yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. arta balı yükümlülük olarak ileme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta balı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadıı durumlar hariç, olasılıktaki deiikliin olduu dönemin finansal tablolarında karılık olarak finansal tablolara alınır. Ticari Alacaklar Alacaklar bilançoda kayıtlı deerleri ile gösterilmitir. Yönetim mevcut ekonomik artların ve alacakların doal riski dolayısıyla tahsilinin mümkün olmayacaını tahmin ettii alacaklar için yeterli gördüü karılıkları ayırmaktadır. Tahsili imkansız durumdaki alacaklar iptal edilmektedir.

12 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüe giren, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre Türkiye de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy iletmeciliinden doan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması bakımından da geçerlidir. Aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy iletmecilii kazançları üzerinden daıtılsın daıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Aynı maddenin (4) numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oranını sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve bu sınırlar içerisinde olmak kaydıyla fon veya ortaklık türlerine göre ya da bu fon ve ortaklıkların portföylerindeki varlıkların nitelik ve daılımına göre farklılatırmaya yetkilidir sayılı Kanun ile ila tarihleri arasında uygulanmak üzere tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 sayılı Kanun ile deiik Geçici 67 nci maddenin (8) numaralı fıkrasına göre, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançları, daıtılsın veya daıtılmasın % 15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Söz konusu tevkifat oranı tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihleri arasında % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanmıtır. Hazine tarafından yurt dıında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetlerinden oluan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkartılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde vergi kesintisi uygulanmamaktadır. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklılarının bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarına göre ayrıca tevkifat yapılmaz. Geçici 67 nci madde hükümleri menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının tarihinden önce iktisap ettikleri hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut daresi ve Özelletirme daresince çıkarılan menkul kıymetler bakımından uygulanmaz. Bu menkul kıymetler bakımından tarihinde geçerli olan hükümler uygulanır. Konuya ilikin olarak yayımlanan 257 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliinin 7. Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesi balıklı bölümünde yer verilen açıklamalara göre tarihi itibarıyla menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının portföylerinde bulunan menkul kıymetlere ilikin vergileme aaıdaki gibi olacaktır:

13 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ve ortaklıklarının tarihi itibarıyla portföylerinde bulunan ve stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetleri, 2005 yılında ilem gördüü son günde oluan aırlıklı ortalama fiyat veya alı bedelinden yüksek olanıyla deerlenecektir. Bu deer izleyen dönemlerde söz konusu senetlerin alı bedeli olarak kabul edilecektir. Bu fon ve ortaklıklar tarihinde mevcut olan portföylerini, bu tarihten sonra alıp satacakları menkul kıymetlerden ayrı olarak izleyeceklerdir tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen tahvil ve hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulması sürecinde doan ve kurumlar vergisinden istisna olan portföy kazançlarının bu kısmı için; bu kısım portföyün en az % 25 i hisse senetlerinden oluması halinde öteden beri devam ettii üzere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre % 0 (Sıfır), aksi durumda ise % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. Bu fon ve ortaklıklar tarafından, tarihinden itibaren alınacak hisse senetleri portföyün bu kısmına dahil edilemeyecei gibi bu tarihten sonra yapılacak hisse senetleri satıları da öncelikle portföyün tarihindeki mevcut kısmından yapılmı kabul edilecektir. Ancak, tarihinden önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulmasından elde edilen kazançlar, bu senetler tamamen itfa edilinceye kadar portföyün bu kısmında izlenecektir sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının, portföy iletmecilii kazançlarının elde edilmesi sırasında 15 inci madde gereince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmi olmak artıyla, aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarının bavuru halinde kendilerine red ve iade edilecei belirtilmitir. Çalıanlara Salanan Faydalar / Kıdem Tazminatları Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çalıanlara Salanan Faydalar Standardı ( UMS 19 ) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmı emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeletirilen kıdem tazminatı yükümlülüü, gelir tablosuna alınmamı aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüün bugünkü deerini ifade eder. Ücret ve Komisyonlar Tüm ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

14 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Nakit Akımının Raporlanması Nakit akım tablosunda, döneme ilikin nakit akımları iletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, irket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, irket in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandıı ve elde ettii nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit akımları, irket in finansman faaliyetlerinde kullandıı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri deerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. Hisse Baına Kazanç / (Zarar) liikteki kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse baına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin aırlıklı ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanmıtır. irketler mevcut hissedarlara birikmi karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse daıtarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini artırabilir. Hisse baına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmı hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baına kar hesaplamasında kullanılan aırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 3. LETME BRLEMELER Yoktur ( : Yoktur). 4. ORTAKLIKLARI Yoktur ( : Yoktur). 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA irket Türkiye de ve sadece menkul deerler alanında faaliyet gösterdii için finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasını gerektirecek bir açıklama bulunmamaktadır.

15 NAKT VE NAKT BENZERLER Evgin Menkul Deerler Ticaret A.. ve Galata Menkul Deerler A.. nezdindeki yatırım hesabı Menkul kıymet geri satım anlamaları çerçevesinde kullandırılan fonlar (ters repo) ve tarihleri itibarıyla menkul kıymet geri satım anlamaları çerçevesinde kullandırılan fonlar aaıdaki gibidir: Kayıtlı Faiz Vade Maliyet Deer Oranı (%) Tarihi TRT201113A , TRT110511T , TRT070911T , TRT130110T , TRT140410T , irket in nakit ve nakit benzerlerinin maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. 7. FNANSAL YATIRIMLAR Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar : Hisse Senetleri Hisse Senetleri Deer Düüklüü Karılıı ( - ) (11.650) (24.162) Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar ( Net ) Alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılan hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( MKB ) bilanço tarihi itibarıyla bekleyen en iyi alı emri fiyatı üzerinden deerlenmitir.

16 FNANSAL YATIRIMLAR (devamı) Nominal Tutarı Maliyeti Cari Deeri Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Hisse Senetleri Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Hisse Senetleri irket in esas sözlemesinde yer alan portföy oluturulmasına ve riskin daıtılması esaslarına göre irket hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %9 undan fazlasına sahip olamaz ve portföy deerinin %10 undan fazlası hiç bir ortaklıın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Bu sınır portföy deerinin deimesi veya yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle aıldıı takdirde aan kısmın en geç 3 ay içerisinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde elden çıkarmanın imkansız olduu veya büyük zarar douracaının belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir. irket in finansal yatırımlarının maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. 8. FNANSAL BORÇLAR Yoktur ( : Yoktur). 9. DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur ( : Yoktur). 10. TCAR ALACAK VE BORÇLAR Ticari Alacaklar Takas ve Saklama Merkezi nden Alacaklar tarihi itibarıyla TL tutarındaki Takas ve Saklama Merkezi nden Alacaklar bilanço tarihi itibarıyla takası gerçeklememi hisse senedi satıından kaynaklanan alacaı ifade etmektedir.

17 TCAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı) Ticari Borçlar Takas ve Saklama Merkezi'ne Borçlar Satıcılar tarihi itibarıyla TL tutarındaki Takas ve Saklama Merkezi ne Borçlar bilanço tarihi itibarıyla takası gerçeklememi hisse senedi alımından kaynaklanan borcu ifade etmektedir. irket in ticari alacaklarının maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. 11. DER ALACAKLAR VE BORÇLAR Dier Alacaklar Menkul Kıymet Alım-Satımı ve Elde Tutma Kazaçları Üzerinden Yapılan Vergi Tevkifatı (1) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi adesi (Dipnot 22) (1) 5281 sayılı Kanun ile ila tarihleri arasında uygulanmak üzere tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 sayılı Kanun ile deiik Geçici 67 nci maddenin (8) numaralı fıkrasına göre, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançları, daıtılsın veya daıtılmasın % 15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Söz konusu tevkifat oranı tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihleri arasında % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanmıtır. Yukarıda belirtilen kanun hükümleri uyarınca 01 Ekim 2006 tarihine kadar ödenen stopaj tutarı, bu tarihten itibaren vergi oranının % 0 olması ve ödenecek kurumlar vergisi hesaplanmaması nedeniyle mahsup ilemine tabi tutulamamıtır. irket in dier alacaklarının maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. Dier Borçlar Ödenecek Vergi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri Denetim Ücreti Tahakkuku Dier

18 FNANS SEKTÖRÜ FAALYETLERNDEN ALACAK VE BORÇLAR Yoktur ( Yoktur). 13. STOKLAR Yoktur ( Yoktur). 14. CANLI VARLIKLAR Yoktur ( Yoktur). 15. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR Yoktur ( Yoktur). 16. ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR Yoktur ( Yoktur). 17. YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER Yoktur ( Yoktur). 18. MADD DURAN VARLIKLAR Maliyet Makina,Tesis ve Cihazlar laveler Birikmi Amortisman (4.402) laveler (263) (4.665) Net Kayıtlı Deer MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Yoktur ( : Yoktur). 20. EREFYE Yoktur ( : Yoktur).

19 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI Yoktur ( : Yoktur). 22. KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Karılıklar Yoktur ( : Yoktur). Teminat, Rehin ve potekler tarihi itibarıyla irket in vermi olduu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. ( : Yoktur). Davalar tarihi itibarıyla irket aleyhine açılan dava ve icra takipleri bulunmamaktadır tarihi itibarıyla irket tarafından açılmı ve halen devam eden davalar aaıdaki gibidir: Dosya Esas No Dosya Karar No Dava Yeri Davalı Dava Konusu Dava Tutarı Son Durum Hakkında Açıklama 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV (1) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV (1) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV (1) 2008/ Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 01/ (2) 2008/ Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 06/ (2) 2008/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 11/ (7) 2009/ Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 02/ (2) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 08/ (3) 2008/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 09/ (4) 2008/ /154 4 Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 02/ (5) 2008/ /856 7 Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 07/ (6) 2009/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 12/ (5) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 03/ (7) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 05/ (7) 2008/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 10/ (7) 2009/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 01/ (7)

20 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Davalar (devamı) (1) Dava irket lehine sonuçlanmı olup Danıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere tarihinde oybirliiyle karar verilmitir. irket vergi aslı ve cezaları için tarihli finansal tablolarda ayırmı olduu toplam TL lik karılık tutarını tarihli finansal tablolarda gelir olarak kaydetmitir (Dipnot 41). (2) Dava dosyalarının tamamlanması bekleniyor. (3) Austos 2008 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen TL tutarındaki BSMV nin iadesi T.C. stanbul 3. Vergi Mahkemesinde 2008/3244 esas no ile açılan dava sonucu, T.C. stanbul 3. Vergi Mahkemesi nin vermi olduu karara istinaden T.C. Maliye Bakanlıı stanbul Defterdarlıı Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüü nce düzenlenen düzeltme fii tarihinde irket e ulamı olup TL tutarında vergi alacaı kayıtlara alınmıtır (Dipnot 11, Dipnot 31). (4) Dava irket lehine sonuçlanmı olup stanbul Bölge dare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere tarihinde karar verilmitir. (5) Dava irket lehine sonuçlanmı olup stanbul Bölge dare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmitir. (6) Temmuz 2008 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen 342 TL tutarındaki BSMV nin iadesi T.C. stanbul 7. Vergi Mahkemesinde 2008/2981 esas no ile açılan dava sonucu, T.C. stanbul 7. Vergi Mahkemesi nin vermi olduu karara istinaden T.C. Maliye Bakanlıı stanbul Defterdarlıı Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüü nce düzenlenen düzeltme fii tarihinde irket e ulamı olup 342 TL tutarında vergi alacaı kayıtlara alınmıtır (Dipnot 11). (7) irket in açmı olduu davalar reddedilmi olup ilgili kararlara irket stanbul Bölge dare Mahkemesi nezdinde itiraz etmitir. 23. TAAHHÜTLER Yoktur ( : Yoktur). 24. ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR Kıdem Tazminatı Karılıı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/03

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/03 NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin Esasları belirledii

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/06

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/06 NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE LKN FNANSAL TABLOLARLA LGL BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Delta Menkul

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler Sayfa Bilançoları 1-2 Kapsamlı gelir tabloları 3-4 Özsermaye değişim tabloları 5 Nakit

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DER KAPSAMLI GELR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEM TABLOSU... 4 NAKT AKI TABLOSU...

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖENMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM 31 MART 2009 TARHL KONSOLDE BLANÇO VARLIKLAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU...... 2 ÖZET DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇOLAR... 1-2 GELR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEM

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... 2-3 ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Yönetim Kurulu na İstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi özet finansal tablolar 31 Mart 2012 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları

Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı