EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI"

Transkript

1 EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

2 ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA LKN NOTLAR... NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU... NOT 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR... NOT 3 LETME BRLEMELER... NOT 4 ORTAKLIKLARI... NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 6 NAKT VE NAKT BENZERLER... NOT 7 FNANSAL YATIRIMLAR... NOT 8 FNANSAL BORÇLAR... NOT 9 DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 10 TCAR ALACAK VE BORÇLAR... NOT 11 DER ALACAK VE BORÇLAR... NOT 12 FNANS SEKTÖRÜ FAALYETLERDEN ALACAK VE BORÇLAR... NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR... NOT 15 DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR... NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR... NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER... NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR... NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 20 EREFYE... NOT 21 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI... NOT 22 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 23 TAAHHÜTLER... NOT 24 ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR... NOT 25 EMEKLLK PLANLARI... NOT 26 DER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 27 ÖZKAYNAKLAR... NOT 28 SATILAR VE SATILARIN MALYET... NOT 29 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER, PAZARLAMA, SATI VE DAITIM GDERLER, GENEL YÖNETM GDERLER... NOT 30 NTELKLERNE GÖRE GDERLER... NOT 31 DER FAALYETLERDEN GELR/GDERLER... NOT 32 FNANSAL GELRLER... NOT 33 FNANSAL GDERLER... NOT 34 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALYETLER... NOT 35 VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 36 HSSE BAINA KAZANÇ... NOT 37 LKL TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 38 FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY... NOT 39 FNANSAL ARAÇLAR (GERÇEE UYGUN DEER AÇIKLAMALARI VE FNANSAL RSKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVESNDE AÇIKLAMALAR)... NOT 40 BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR... NOT 41 FNANSAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETKLEYEN YA DA FNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABLR VE ANLAILABLR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DER HUSUSLAR...

3 -1-1. ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU EVG Yatırım Ortaklıı A.. ( irket ) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları na ilikin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile itigal etmek üzere stanbul da kurulmutur. irket in kuruluu Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde tarihinde yayınlanarak tescil edilmitir. irket in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uymaktır. Bu çerçevede irket; a) Ortaklık portföyünü oluturur, yönetir ve gereinde portföyde deiiklikler yapar, b) Portföy çeitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde daıtır, c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilikin gelimeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün deerini korumaya ve artırmaya yönelik aratırmalar yapar. irket, hisse senetlerini aldıı ortaklıkların herhangi bir ekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. irket in merkezi stanbul da olup tarihi itibarıyla 4 çalıanı vardır ( : 2). irket in genel müdürlüü tarihi itibarıyla Bebek Mahallesi Baarası Sokak No: 9 Kat:1/ Beikta-stanbul, Türkiye adresine taınmıtır. 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları irket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Tebli ile iletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilikin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir. Bu teblie istinaden, iletmeler Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları nı ( UMS/UFRS ) uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS lere göre hazırladıı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nca ( TMSK ) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınır. Dolayısıyla iliikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı teblie göre hazırlanmı olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından tarihli 11/467 sayılı kararı ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur.

4 -2-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı olduu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan ettii için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmitir. Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karılatırmalı olarak sunulmutur. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması deitiinde karılatırılabilirlii salamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Netletirme Finansal varlık ve yükümlülükler, yasal olarak uygulanabilen bir hak bulunması ve ilemin net tutarda gerçekletirilmesi eiliminin olması durumlarında bilançoda netletirilerek net tutar üzerinden gösterilmektedir. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket in cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıtır. UMS 1, Finansal Tabloların Sunumu (Deiiklik) Deiiklik, özsermaye deiim tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan gelir/gider ilemlerinin içermesini öngörmektedir. Hissedarlar dıındakilerle yapılan gelir/gider ilemlerinin ise özsermaye deiim tablosundan ayrı olarak Kapsamlı Gelir Tablosu nda gösterilmesi gerekmektedir. Direkt olarak özsermaye altında takip edilen de dahil olmak üzere, tüm gelir/gider kalemleri tek bir tablo ( Kapsamlı Gelir Tablosu ) veya iki ayrı tablo olarak ( Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ) gösterilebilmektedir. irket, gelir ve giderlerini tek bir tabloda göstermeyi seçmi ve finansal tablolar ve dipnotlar deiikliklere göre hazırlanmıtır tarihinde yürürlüe giren ancak irket in operasyonları ile ilgili olmadıından uygulanmayan standartlar, deiiklikler ve yorumlar: Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan finansal dönemler için zorunlu olduu halde irket in faaliyetleri ile ilgili deildir : -UFRS 1 (Deiiklik), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının lk Kez Uygulanması, -UFRS 2 (Deiiklik), Hisse Bazlı Ödemeler, -UFRS 7 (Deiiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar, -UFRS 8, Faaliyet Bölümleri, -UMS 23(Deiiklik), Borçlanma Maliyetleri,

5 -3-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) -UMS 32(Deiiklik), Finansal Araçlar: Sunum, -UMS 39(Deiiklik), Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme, -UFRYK 13, Müteri Balılık Programları, -UFRYK 15, Gayrimenkul naatı le lgili Anlamalar, -UFRYK 16, Yurtdıındaki letme le lgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması, Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar 1 Temmuz 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan finansal dönemler için zorunlu olduu halde irket in faaliyetleri ile ilgili deildir: -UFRYK 17, Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Daıtımı -UFRYK 18, Müterilerden Varlık Transferi -UFRS 3, letme Birlemeleri -UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar -UMS 28, tiraklerdeki Yatırımlar -UMS 31 Ortaklıklarındaki Paylar Satın Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında Kapsamlı Deiiklik -UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere lgili Deiiklikler UFRS 3, letme Birlemeleri Bu deiiklik, iletme birlemelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin olutuu anda gider yazılmasını ve satın alım sırasında muhasebeletirilen koullu bedelin gerçee uygun deerinde sonradan meydana gelen deiikliklerin erefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. UFRYK 17 Parasal olmayan varlıkların hissedarlara daıtımı Bu standart, hissedarların teslim alacaı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip olmaları durumu da dahil olmak üzere, karılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların daıtımı için uygulanacaktır. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisinin olması beklenmemektedir. UFRYK 18 Müterilerden Varlık Transferi Müterilerden alınan maddi duran varlıkların, inaat yapımı için alınan nakdin veya bu türde müterilerden alınan varlıkların muhasebeletirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisinin olması beklenmemektedir. UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlerle lgili Deiiklikler. Bu deiiklik, enflasyona karı riskten korunma muhasebesinin ancak ilgili finansal aracın nakit çıkılarının sözlemeden kaynaklanacak ekilde enflasyona balı olması halinde yapılabileceine açıklık getirmektedir. irket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde irket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacaını düünmektedir.

6 -4-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Para ölçüm birimi ve raporlama birimi 31 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı Kanun, 5 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile deitirilmitir. lgili kararın 1. maddesinde, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırıldıı, 3 üncü maddesinde ise, tarihinde yürürlüe girecei belirtilmitir. Yapılan deiiklikle bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirası deerleri TL ye ve Kr'ye dönütürülürken 1 Yeni Türk Lirası, 1 TL ye ve 1 Yeni Kuru, 1 Kr'ye eit tutulmaktadır. Buna balı olarak iliikte yer alan tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ve dipnotlar TL cinsinden sunulmutur. Önceki dönem finansal tabloları ve dipnotları da sadece karılatırma amacıyla TL cinsinden sunulmutur. Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli deerleme ilkeleri/muhasebe politikaları aaıda özetlenmitir: Hazır Deerler Nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve deerindeki deiim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. Geri satım taahhüdü ile edinilen menkul kıymetler, ters repo anlamalarında kullandırılan fonlar olarak yansıtılmı ve bilançoda nakit ve nakit benzeri varlıklar kalemine dahil edilmitir. Satın alma ve geri satma fiyatları arasındaki fark faiz olarak ilem görür ve ilem süresi boyunca eit olarak tahakkuk eder. Söz konusu ilemler kısa vadeli olup, devlet iç borçlanma senetlerinden olumaktadır. Hasılat irket, portföyündeki menkul kıymetlerin satı gelirlerini, satı anında tahsil edilebilir hale geldiinde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldiinde gelir kaydetmektedir. Tüm faiz taıyan araçlara ilikin faiz gelirleri ve giderleri ilk alım maliyeti üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak gelir tablosuna yansıtılmıtır. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, hazine bonoları üzerindeki birikmi faiz ve primi içermektedir. Ücret ve komisyon giderleri hizmet gerçekletii veya ödeme yapıldıı esnada gider olarak kaydedilirler. Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir.

7 -5-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Finansal Araçlar Finansal Varlıklar: Finansal yatırımlar, gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçee uygun deerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçee uygun piyasa deerinden alım ilemiyle dorudan ilikilendirilebilen harcamalar düüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeletirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koulunu taıyan bir kontrata balı olan ilem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Etkin faiz yöntemi: Etkin faiz yöntemi, finansal varlıın itfa edilmi maliyet ile deerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlıın tam olarak net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar: Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildii zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemi olan türev ürünleri tekil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar: irket in vadesine kadar elde tutma olanaı ve niyeti olduu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden deer düüklüü tutarı düülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. irket in bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıı bulunmamaktadır.

8 -6-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olmayan finansal varlıklardan olumaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olması kouluyla gerçee uygun deerleriyle deerlenmektedir. Gerçee uygun deeri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet deeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilikin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların gerçee uygun deerinde meydana gelen deiiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. lgili varlıın elden çıkarılması veya deer düüklüü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeletirilen deer düü karılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. irket in bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıı bulunmamaktadır. Geri alım ve satım sözlemeleri: Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler ( repo ) finansal tablolara yansıtılır ve karı tarafa olan yükümlülük müterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ( ters repo ), satı ve geri alı fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo ilemlerinden alacaklar olarak kaydedilir. Krediler ve alacaklar: Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ilem görmeyen ticari ve dier alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmi maliyeti üzerinden deer düüklüü düülerek gösterilir. Finansal varlıklarda deer düüklüü: Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde deer düüklüüne uradıklarına ilikin göstergelerin bulunup bulunmadıına dair deerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlıın ilk muhasebeletirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlıın deer düüklüüne uradıına ilikin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda deer düüklüü zararı oluur. Kredi ve alacaklar için deer düüklüü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlıın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deeri ile defter deeri arasındaki farktır. Bir karılık hesabının kullanılması yoluyla defter deerinin azaltıldıı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, deer düüklüü dorudan ilgili finansal varlıın kayıtlı deerinden düülür. Ticari alacaın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karılık hesabından düülerek silinir. Karılık hesabındaki deiimler gelir tablosunda muhasebeletirilir.

9 -7-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı, deer düüklüünün iptal edilecei tarihte yatırımın deer düüklüü hiçbir zaman muhasabeletirilmemi olması durumunda ulaacaı itfa edilmi maliyet tutarını amayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçee uygun deerinde deer düüklüü sonrasında meydana gelen artı, dorudan özkaynaklarda muhasebeletirilir. Finansal Yükümlülükler: irket in finansal yükümlülükleri, sözlemeye balı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüün ve özkaynaa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır.irket in tüm borçları düüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleme özkaynaa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aaıda belirtilmitir. Finansal yükümlülükler gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya dier finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Gerçee Uygun Deer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler: Gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçee uygun deeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçee uygun deeriyle yeniden deerlenir. Gerçee uygun deerlerindeki deiim, gelir tablosunda muhasebeletirilir. Gelir tablosunda muhasebeletirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Dier Finansal Yükümlülükler: Dier finansal yükümlülükler balangıçta ilem maliyetlerinden arındırılmı gerçee uygun deerleriyle muhasebeletirilir. Dier finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebeletirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüün net bugünkü deerine indirgeyen orandır.

10 -8-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri: VOB piyasasında ilem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan ilemler sonucu oluan kar ve zararlar dier faaliyet gelirleri içerisinde sınıflandırılmıtır. Açık olan ilemlerin piyasa fiyatları üzerinden deerlenmesi sonucunda gelir tablosuna yansıyan deerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının nemalandırması sonucu oluan faiz gelirleri netletirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmitir. Dövizli lemler Dönem içinde gerçekleen dövizli ilemler, ilem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmitir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler yıl ve dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmitir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doan kur kazancı veya zararları gelir tablosuna yansıtılmıtır. Dönem sonu ABD $ ve AVRO kurları aaıdadır: Yabancı para cinsi ABD $ 1,5215 1,5057 AVRO 2,0523 2,1603 Maddi Duran Varlıklar ve lgili Amortismanlar Maddi duran varlıklar, kayıtlı deerlerinden birikmi amortismanın ve olumu olan deer kayıplarının düülmesi ile gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar dorusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir ekilde amortismana tabi tutulmutur. Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aaıda gösterilmitir: Sabit Kıymet Cinsi Yıl Makina,Tesis ve Cihazlar 5 Maddi duran varlıın kayıtlı deeri, geri kazanılabilir deerinden fazla ise, karılık ayrılmak suretiyle kayıtlı deeri geri kazanılabilir deerine indirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluan kar ve zararlar gelir tablosuna dahil edilirler. likili Taraflar Bu rapor kapsamında irket in hissedarları veya dolaylı sermaye ve yönetim ilikisi içinde bulunduu itirakleri ve balı ortaklıkları ve balı ortaklıkları dıındaki kurulular, irket faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile dorudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, irket in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kiilerin yakın aile üyeleri ve bu kiilerin dorudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan irketler, ilikili taraflar olarak kabul edilmektedir. likili taraflarla olan ilemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

11 -9-2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Borçlanma maliyetleri Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile dorudan ilikilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıa hazır hale getirilene kadar varlıın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamı kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda deerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifletirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Dier tüm borçlanma maliyetleri, olutukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilikin herhangi bir duyuru veya dier seçilmi finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar Karılıklar ancak ve ancak irket in geçmiten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle iletmeye ekonomik çıkar salayan kaynakların elden çıkarılma olasılıı mevcutsa ve yükümlülüün tutarı güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki deer kaybı önem kazandıında, karılıklar ileride oluması muhtemel giderleri bugünkü piyasa deerlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülüe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oranıyla indirgenmi deeriyle yansıtılmaktadır. ndirgenmenin kullanıldıı durumlarda, karılıklardaki zaman farkından kaynaklanan artı faiz gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. Karılık olarak finansal tablolara alınması gerekli tutarın belirlenmesinde, bilanço tarihi itibarıyla mevcut yükümlülüün ifa edilmesi için gerekli harcama tutarının en gerçekçi tahmini esas alınır. Bu tahmin yapılırken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmalıdır. arta balı yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. arta balı yükümlülük olarak ileme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta balı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadıı durumlar hariç, olasılıktaki deiikliin olduu dönemin finansal tablolarında karılık olarak finansal tablolara alınır. Ticari Alacaklar Alacaklar bilançoda kayıtlı deerleri ile gösterilmitir. Yönetim mevcut ekonomik artların ve alacakların doal riski dolayısıyla tahsilinin mümkün olmayacaını tahmin ettii alacaklar için yeterli gördüü karılıkları ayırmaktadır. Tahsili imkansız durumdaki alacaklar iptal edilmektedir.

12 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüe giren, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre Türkiye de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy iletmeciliinden doan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması bakımından da geçerlidir. Aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy iletmecilii kazançları üzerinden daıtılsın daıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Aynı maddenin (4) numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oranını sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve bu sınırlar içerisinde olmak kaydıyla fon veya ortaklık türlerine göre ya da bu fon ve ortaklıkların portföylerindeki varlıkların nitelik ve daılımına göre farklılatırmaya yetkilidir sayılı Kanun ile ila tarihleri arasında uygulanmak üzere tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 sayılı Kanun ile deiik Geçici 67 nci maddenin (8) numaralı fıkrasına göre, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançları, daıtılsın veya daıtılmasın % 15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Söz konusu tevkifat oranı tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihleri arasında % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanmıtır. Hazine tarafından yurt dıında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetlerinden oluan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkartılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde vergi kesintisi uygulanmamaktadır. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklılarının bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarına göre ayrıca tevkifat yapılmaz. Geçici 67 nci madde hükümleri menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının tarihinden önce iktisap ettikleri hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut daresi ve Özelletirme daresince çıkarılan menkul kıymetler bakımından uygulanmaz. Bu menkul kıymetler bakımından tarihinde geçerli olan hükümler uygulanır. Konuya ilikin olarak yayımlanan 257 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliinin 7. Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesi balıklı bölümünde yer verilen açıklamalara göre tarihi itibarıyla menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının portföylerinde bulunan menkul kıymetlere ilikin vergileme aaıdaki gibi olacaktır:

13 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ve ortaklıklarının tarihi itibarıyla portföylerinde bulunan ve stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetleri, 2005 yılında ilem gördüü son günde oluan aırlıklı ortalama fiyat veya alı bedelinden yüksek olanıyla deerlenecektir. Bu deer izleyen dönemlerde söz konusu senetlerin alı bedeli olarak kabul edilecektir. Bu fon ve ortaklıklar tarihinde mevcut olan portföylerini, bu tarihten sonra alıp satacakları menkul kıymetlerden ayrı olarak izleyeceklerdir tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen tahvil ve hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulması sürecinde doan ve kurumlar vergisinden istisna olan portföy kazançlarının bu kısmı için; bu kısım portföyün en az % 25 i hisse senetlerinden oluması halinde öteden beri devam ettii üzere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre % 0 (Sıfır), aksi durumda ise % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. Bu fon ve ortaklıklar tarafından, tarihinden itibaren alınacak hisse senetleri portföyün bu kısmına dahil edilemeyecei gibi bu tarihten sonra yapılacak hisse senetleri satıları da öncelikle portföyün tarihindeki mevcut kısmından yapılmı kabul edilecektir. Ancak, tarihinden önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulmasından elde edilen kazançlar, bu senetler tamamen itfa edilinceye kadar portföyün bu kısmında izlenecektir sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının, portföy iletmecilii kazançlarının elde edilmesi sırasında 15 inci madde gereince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmi olmak artıyla, aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarının bavuru halinde kendilerine red ve iade edilecei belirtilmitir. Çalıanlara Salanan Faydalar / Kıdem Tazminatları Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çalıanlara Salanan Faydalar Standardı ( UMS 19 ) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmı emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeletirilen kıdem tazminatı yükümlülüü, gelir tablosuna alınmamı aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüün bugünkü deerini ifade eder. Ücret ve Komisyonlar Tüm ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

14 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Nakit Akımının Raporlanması Nakit akım tablosunda, döneme ilikin nakit akımları iletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, irket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, irket in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandıı ve elde ettii nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit akımları, irket in finansman faaliyetlerinde kullandıı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri deerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. Hisse Baına Kazanç / (Zarar) liikteki kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse baına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin aırlıklı ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanmıtır. irketler mevcut hissedarlara birikmi karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse daıtarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini artırabilir. Hisse baına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmı hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baına kar hesaplamasında kullanılan aırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 3. LETME BRLEMELER Yoktur ( : Yoktur). 4. ORTAKLIKLARI Yoktur ( : Yoktur). 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA irket Türkiye de ve sadece menkul deerler alanında faaliyet gösterdii için finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasını gerektirecek bir açıklama bulunmamaktadır.

15 NAKT VE NAKT BENZERLER Evgin Menkul Deerler Ticaret A.. ve Galata Menkul Deerler A.. nezdindeki yatırım hesabı Menkul kıymet geri satım anlamaları çerçevesinde kullandırılan fonlar (ters repo) ve tarihleri itibarıyla menkul kıymet geri satım anlamaları çerçevesinde kullandırılan fonlar aaıdaki gibidir: Kayıtlı Faiz Vade Maliyet Deer Oranı (%) Tarihi TRT201113A , TRT110511T , TRT070911T , TRT130110T , TRT140410T , irket in nakit ve nakit benzerlerinin maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. 7. FNANSAL YATIRIMLAR Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar : Hisse Senetleri Hisse Senetleri Deer Düüklüü Karılıı ( - ) (11.650) (24.162) Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar ( Net ) Alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılan hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( MKB ) bilanço tarihi itibarıyla bekleyen en iyi alı emri fiyatı üzerinden deerlenmitir.

16 FNANSAL YATIRIMLAR (devamı) Nominal Tutarı Maliyeti Cari Deeri Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Hisse Senetleri Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Hisse Senetleri irket in esas sözlemesinde yer alan portföy oluturulmasına ve riskin daıtılması esaslarına göre irket hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %9 undan fazlasına sahip olamaz ve portföy deerinin %10 undan fazlası hiç bir ortaklıın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Bu sınır portföy deerinin deimesi veya yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle aıldıı takdirde aan kısmın en geç 3 ay içerisinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde elden çıkarmanın imkansız olduu veya büyük zarar douracaının belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir. irket in finansal yatırımlarının maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. 8. FNANSAL BORÇLAR Yoktur ( : Yoktur). 9. DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur ( : Yoktur). 10. TCAR ALACAK VE BORÇLAR Ticari Alacaklar Takas ve Saklama Merkezi nden Alacaklar tarihi itibarıyla TL tutarındaki Takas ve Saklama Merkezi nden Alacaklar bilanço tarihi itibarıyla takası gerçeklememi hisse senedi satıından kaynaklanan alacaı ifade etmektedir.

17 TCAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı) Ticari Borçlar Takas ve Saklama Merkezi'ne Borçlar Satıcılar tarihi itibarıyla TL tutarındaki Takas ve Saklama Merkezi ne Borçlar bilanço tarihi itibarıyla takası gerçeklememi hisse senedi alımından kaynaklanan borcu ifade etmektedir. irket in ticari alacaklarının maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. 11. DER ALACAKLAR VE BORÇLAR Dier Alacaklar Menkul Kıymet Alım-Satımı ve Elde Tutma Kazaçları Üzerinden Yapılan Vergi Tevkifatı (1) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi adesi (Dipnot 22) (1) 5281 sayılı Kanun ile ila tarihleri arasında uygulanmak üzere tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 sayılı Kanun ile deiik Geçici 67 nci maddenin (8) numaralı fıkrasına göre, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançları, daıtılsın veya daıtılmasın % 15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Söz konusu tevkifat oranı tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihleri arasında % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanmıtır. Yukarıda belirtilen kanun hükümleri uyarınca 01 Ekim 2006 tarihine kadar ödenen stopaj tutarı, bu tarihten itibaren vergi oranının % 0 olması ve ödenecek kurumlar vergisi hesaplanmaması nedeniyle mahsup ilemine tabi tutulamamıtır. irket in dier alacaklarının maruz kaldıı riskler Dipnot 38 te açıklanmıtır. Dier Borçlar Ödenecek Vergi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri Denetim Ücreti Tahakkuku Dier

18 FNANS SEKTÖRÜ FAALYETLERNDEN ALACAK VE BORÇLAR Yoktur ( Yoktur). 13. STOKLAR Yoktur ( Yoktur). 14. CANLI VARLIKLAR Yoktur ( Yoktur). 15. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR Yoktur ( Yoktur). 16. ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR Yoktur ( Yoktur). 17. YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER Yoktur ( Yoktur). 18. MADD DURAN VARLIKLAR Maliyet Makina,Tesis ve Cihazlar laveler Birikmi Amortisman (4.402) laveler (263) (4.665) Net Kayıtlı Deer MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Yoktur ( : Yoktur). 20. EREFYE Yoktur ( : Yoktur).

19 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI Yoktur ( : Yoktur). 22. KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Karılıklar Yoktur ( : Yoktur). Teminat, Rehin ve potekler tarihi itibarıyla irket in vermi olduu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. ( : Yoktur). Davalar tarihi itibarıyla irket aleyhine açılan dava ve icra takipleri bulunmamaktadır tarihi itibarıyla irket tarafından açılmı ve halen devam eden davalar aaıdaki gibidir: Dosya Esas No Dosya Karar No Dava Yeri Davalı Dava Konusu Dava Tutarı Son Durum Hakkında Açıklama 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV (1) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV (1) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV (1) 2008/ Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 01/ (2) 2008/ Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 06/ (2) 2008/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 11/ (7) 2009/ Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 02/ (2) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 08/ (3) 2008/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 09/ (4) 2008/ /154 4 Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 02/ (5) 2008/ /856 7 Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 07/ (6) 2009/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 12/ (5) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 03/ (7) 2008/ / Vergi Mahkemesi Zincirlikuyu Vd. BSMV 05/ (7) 2008/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 10/ (7) 2009/ / Vergi Mahkemesi Beikta Vd. BSMV 01/ (7)

20 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Davalar (devamı) (1) Dava irket lehine sonuçlanmı olup Danıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere tarihinde oybirliiyle karar verilmitir. irket vergi aslı ve cezaları için tarihli finansal tablolarda ayırmı olduu toplam TL lik karılık tutarını tarihli finansal tablolarda gelir olarak kaydetmitir (Dipnot 41). (2) Dava dosyalarının tamamlanması bekleniyor. (3) Austos 2008 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen TL tutarındaki BSMV nin iadesi T.C. stanbul 3. Vergi Mahkemesinde 2008/3244 esas no ile açılan dava sonucu, T.C. stanbul 3. Vergi Mahkemesi nin vermi olduu karara istinaden T.C. Maliye Bakanlıı stanbul Defterdarlıı Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüü nce düzenlenen düzeltme fii tarihinde irket e ulamı olup TL tutarında vergi alacaı kayıtlara alınmıtır (Dipnot 11, Dipnot 31). (4) Dava irket lehine sonuçlanmı olup stanbul Bölge dare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere tarihinde karar verilmitir. (5) Dava irket lehine sonuçlanmı olup stanbul Bölge dare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmitir. (6) Temmuz 2008 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen 342 TL tutarındaki BSMV nin iadesi T.C. stanbul 7. Vergi Mahkemesinde 2008/2981 esas no ile açılan dava sonucu, T.C. stanbul 7. Vergi Mahkemesi nin vermi olduu karara istinaden T.C. Maliye Bakanlıı stanbul Defterdarlıı Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüü nce düzenlenen düzeltme fii tarihinde irket e ulamı olup 342 TL tutarında vergi alacaı kayıtlara alınmıtır (Dipnot 11). (7) irket in açmı olduu davalar reddedilmi olup ilgili kararlara irket stanbul Bölge dare Mahkemesi nezdinde itiraz etmitir. 23. TAAHHÜTLER Yoktur ( : Yoktur). 24. ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR Kıdem Tazminatı Karılıı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı