Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu"

Transkript

1 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1

2 İZMİR TABİP ODASI Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak Tel : (232) (pbx) Faks : (232)

3 İçindekiler Sunuş 4 İzmir Tabip Odası Kurulları 6 Yönetim Kurulu Etkinlikleri 8 Birlikte Kullanım Protokolüne İlişkin Çalışmalar 9 Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cer.Hast. Birleştirilmesi 10 Geçici Görevlendirmelere İlişkin Çalışmalar 12 Aile Hekimliği Alanında Yapılan Çalışmalar 13 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İşyeri Hekimliği Çalışmaları 16 Ulusal Alanda Yapılan Etkinlikler 20 Rennan Pekünlü Komitesi Etkinlikleri 21 Çalışan ve Emekli Hekimlerin Ücretlerine İlişkin Çalışmalar 23 Basın Faaliyetleri 32 Ege Bölge Tabip Odaları ları 33 Hukuk Bürosu Çalışmaları 34 Onur Kurulu Çalışma Raporu 57 Hekim Meclisi ları Mart Tıp Haftası Etkinlikleri 62 Komisyon Raporları 64 Aile Hekimliği Komisyonu 65 Çevre Komisyonu 68 Emekli Hekimler Komisyonu 69 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Komisyonu 70 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 71 İzmir Tabip Odası Tarihi Çalışma Grubu 76 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 78 Kurum Hekimleri Komisyonu 79 Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu 80 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 81 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler Komisyonu 82 Öze Hekimlik Komisyonu 84 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 86 Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu 87 Etkinlikler Dizini 88 Basın Açıklamaları 116 İlkyardım Eğitim Merkezi Çalışmaları 120 Mali Tablolar 121 Denetleme Kurulu Raporu 122 Bilançolar 123 3

4 Sunuş Değerli Meslektaşlarımız, Yönetim Kurulumuz, 11 Nisan 2015 günü yapılmakta olan Genel Kurul ile bir yıllık çalışma dönemini tamamlamış oluyor. Bu çalışma döneminde, Yönetim Kurulumuzun temel hedefi öncelikle meslektaşlarımızın ekonomik, özlük ve demokratik hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek olmuştur. Bu nedenle, kamu ve özel sağlık alanında, bütün hekim kesimlerinin sorunları ele alınıp değerlendirilmiş, çözümler bulunmaya gayret edilmiştir. Bütün çalışmalarda, birim toplantıları, sempozyumlar ve paneller yaparak, hekimlerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesine ve katkılarına önem verilmiştir. Hekim Meclisi, komisyonlar ve çalışma gruplarının oda çatısı altında Yönetim Kurulu çalışmalarına katkı ve destek sağlamaları için çaba sarf edilmiştir. Hukuk Büromuz meslektaşlarımızın başvurularını en kısa zamanda değerlendirme ve hukuksal sorunlarına çözüm bulmaya özel önem vermiştir. Odamızın Mali Bürosu, yeniden organize edilmiş ve sağlam bir mali alt yapı oluşturulmuştur. İlk Yardım Merkezimiz, eğitici yetiştirmeyi esas alacak şekilde yeniden organize edilmiştir. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliasyonu sorununa ilişkin çalışmalarımız devam ettirilmiştir. İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilmesi kararına karşı hekimler, sağlık çalışanları, sağlık alanındaki sendikalar, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve İzmir demokratik kamuoyu seferber edilerek uzun soluklu bir mücadele sürdürülmüş ve bu kararın geri alınması başarısı sağlanmıştır. Çalışan ve emekli hekimlerin ekonomik hak ve çıkarları için, sağlık çalışanlarının sendikaları ve demokratik kitle örgütleri ile dayanışma içinde uzun soluklu kitlesel bir mücadele sürdürülmüştür. Mesleki alandaki bu çalışmalarımızın yanı sıra ülkemizin, ulusumuzun karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeler karşısında, anti demokratik her türlü girişime karşı da demokratik tepkilerimiz ifade edilmiş, kitlesel mücadelelere katılım sağlanmıştır. Önümüzdeki bir yıl içinde de en öncelikli olarak meslektaşlarımızın hak ve çıkarları olmak üzere, aynı doğrultuda çalışmalara devam etmek kararlılığındayız. 4

5 Yönetim Kurulu olarak, oda çalışmalarına katkıda bulunan, başta seçilmiş kurullarımız, Onur Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz, TTB Genel Kurul Delegelerimiz olmak üzere, Hekim Meclisi ve komisyon, çalışma grubu üyelerimize, teşekkür ediyoruz. Bütün meslektaşlarımıza çağrıda bulunarak, oda çalışmalarına daha fazla katkı sağlamalarını diliyoruz. Bütün çalışmalarımızı gerçekleştirebilmemiz için, bize destek olan, başta Genel Yönetmenimiz ve Hukuk Bürosu sorumlumuz olmak üzere büro personelimize çok teşekkür ediyoruz. Dr. Suat Kaptaner Başkan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu a. 5

6 Yönetim Kurulu Üyeleri İzmir Tabip Odası Kurulları Dr. Suat KAPTANER Başkan Dr. Mete GÜZELANT Genel Sekreter Dr. Mert ÖZBAKKALOĞLU Veznedar Üye Dr. Ayşenur OKTAY Muhasip Üye Dr. Süleyman KAYNAK Üye Dr. Nezaket KAYA Üye Dr. Murat ERMETE Üye 6

7 İzmir Tabip Odası Kurulları Onur Kurulu Prof. Dr. S. Fehmi Akçiçek Prof. Dr. Mustafa Olguner Dr. Ferruh Zorlu Dr. Funda Obuz Dr. Ertan Can Büyük Kongre Delegeleri Dr.Fatih Sürenkök Dr. Erdener Özer Denetleme Kurulu Dr. Sabri Dereli Dr. Timur Meşe Dr. Dilek Cüce Dr. Ali Ağzıtemiz Dr. Ceyhun Balcı Dr. Suat Büket Dr. Sait Eğirilmez Dr. Zehra Mete Dr. Ahmet Ömer Özütemiz Dr. Veli Lök Dr. Mustafa Vatansever Dr. Ruşen Aydın Dr. Türkan Süren Dr. Can Ceylan Dr. Ahmet Ömer İkiz Dr. Ayşegül Karatepe 7

8 8 YÖNETİM KURULU ETKİNLİKLERİ

9 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - ATATÜRK E.A. HASTANESİ İŞBİRLİĞİ VE BİRLİKTE KULLANIM PROTOKOLÜ NE İLİŞKİN ETKİNLİKLERİMİZ Birim sı İKÇÜ ile Atatürk EA Hastanesi Arasındaki İşbirliği Protokolünün Hukuksal Yönden Değerlendirilmesi Oda adına Dr. Suat KAPTANER, Av. Mithat KARA Yer : İzmir Atatürk EA Hastanesi Ziyaret Ettiklerimiz KÇÜ Atatürk EA Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Enver Altaş Ziyaret Ettiklerimiz KÇÜ Atatürk EA Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Enver Altaş Gündem : Birlikte Kullanım ve İşbirliği Protokolü Katılım : Dr. Suat Kaptaner, Dr. Fulya Çakalağaoğlu, Dr. Ayşegül Karatepe, Dr. KazımÖnal, Dr. Fatma Şule Afşar, Dr. Korhan B.Bayram, Dr. Gül Çekin, Dr. Mehmet Ertan Ziyaret Ettiklerimiz KÇÜ Atatürk EA Hastanesi Yöneticisi Oda adına Dr. Suat Kaptaner Gündem : Birlikte Kullanım ve İşbirliği Protokolü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor ve protokol örneği 9

10 DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HST. VE CER. E.A. HASTANESİ NİN BİRLEŞTİRİLME GİRİŞİMLERİNE KARŞI ETKİNLİKLERİMİZ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi nin, Yenişehir E.A. Hastanesi adı altında Tepecik E.A. Hastanesi ile birleştirilerek kurumsal kimliğinin ortadan kaldırılması kararı üzerine, Odamız, sağlık sendikaları ve göğüs hastalıkları alanındaki uzmanlık derneklerini bir araya getirerek, bu kararın kaldırılması için girişimlerine başlamıştır. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi çalışanları da bir araya gelerek bir platform oluşturmuşlar ve bu kararın iptal edilmesi için girişim ve etkinliklere başlamışlardır. 31 Mayıs 2014 te Odamızda, uzmanlık dernekleri ile birlikte, basın toplantısı yapılarak konu kamuoyunun gündemine getirilmiştir. 3 Haziran 2014 günü yine uzmanlık dernekleri ile birlikte, bu defa hastane bahçesinde basın toplantısı yapılarak bu karardan vazgeçilmesi talep edilmiştir. 3 Haziran 2014 günü aynı hastanede birim toplantısı yapılarak, konu hastanede çalışan hekimlerle ve sağlık çalışanları ile paylaşılmıştır. 6 Haziran 2014 günü hastane bahçesinde toplanılıp Tepecik EAH ne kadar yürünüp basın açıklaması yapılmıştır. Konu İzmir deki bütün demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, işçi ve memur sendikaları ve İzmir milletvekillerine aktarılmış, onların destek vermeleri ve etkinliklerde dayanışma içinde olmaları sağlanmıştır. 9 Haziran 2014 günü hastane bahçesinde toplantı yapılıp hastane dışında, bölgede caddelerde yürüyüş yapılmış, yurttaşların hastanelerine sahip çıkmaları talep edilmiştir. Odamız, uzmanlık dernekleri ile birlikte, 9 Haziran 2014 günü Sağlık Müdürü Dr. Bedia Türkyılmaz ı, 10 Haziran 2014 günü ise Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Nuri Dilek i ziyaret ederek görüşlerini aktarmış, kararın geri çekilmesini önermiştir. 10 Haziran 2014 te hastane bahçesinde, hastane çalışanları ve yurttaşlarımız, insan zinciri oluşturarak, kurumlarına sahip çıkacaklarını ifade ettiler ve kararın geri çekilmesini, basın önünde bir kez daha ifade ettiler. 12 Haziran 2014 günü, öğle saatlerinde hastane bahçesinde kitlesel basın açıklaması yapıldı. 10

11 12 Haziran 2014 günü, öğleden sonra, Hekim Meclisimiz, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi nde toplandı. ya hastane yöneticileri de katıldı ve ilgili gelişmeleri tartıştı. 16 Haziran 2014 günü, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi bahçesinden başlatılan yürüyüş, semtteki cadde ve sokaklarda devam ettirildi ve basın açıklamasıyla sonlandırıldı. 16 Haziran 2014 günü öğleden sonra hastane konferans salonunda hekimler ve diğer hastane çalışanları ile toplantı yapılarak, son gelişmeler değerlendirildi. 22 Haziran 2014 te Kamu Hastane Birlikleri Başkanı Dr. Zafer Çukurova, Oda Başkanımız Dr. Suat Kaptaner ile görüştü. Taleplerimizin ve değerlendirmelerimizin ele alındığını ve birleşme kararının ertelendiğini açıkladı. 23 Haziran2014 te, hastane bahçesinde basın açıklaması yapılarak, erteleme kararı kamuoyu ile paylaşıldı. Hastanenin kimliğinin devam ettirilmesi konusundaki referandumun, çok büyük bir çoğunlukla kurumsal kimliğin devam ettirilmesi lehinde olduğu açıklandı..sürdürülen etkinliklerin olumlu sonuçlandığı çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. 21 Temmuz 2014 te, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi nin birleşme sorununa ilişkin çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldıktan sonra oluşturulan hazırlık komitesi toplandı. 4 Ağustos 2014 te, hastane bahçesinde basın toplantısı yapılarak, gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. 9 Eylül 2014 te çalıştay hazırlık komitesi çalışmaları değerlendirmek üzere tekrar toplandı. 23 Eylül 2014 te Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi nde Çalıştay yapıldı ve gelişmeler, çözüm önerileri tartışıldı. 1 Ekim 2014 tarihinde, Ankara da, Kamu Hastane Birlikleri Başkanlığı nın da katılımıyla, uzmanlık derneklerinin düzenlediği Göğüs Hastalıkları Dal Hastaneleri nin Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu çalıştaya, Odamızı temsilen, Başkan Dr. Suat Kaptaner katıldı ve Odamızın önerilerini uzmanlık dernekleri ve Kamu Hastane Birlikleri Başkanı ile paylaştı. Bugün gelinen noktada, Odamızın çabaları, hastane çalışanlarının etkinlikleri, sağlık sendikalarının ortak katkıları, konuyla ilgili uzmanlık derneklerinin destekleri, İzmir kamuoyunun sahip çıkması, hastane yöneticilerinin hastane çalışanlarının taleplerine duyarlılık göstermesi, Kamu Hastane Birlikleri Başkanı Dr. Zafer Çukurova nın bu talepleri olumlu yönde değerlendirmesi sonucu birleşme kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 11

12 GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN ETKİNLİKLERİMİZ Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Türkyılmaz Oda adına Dr. Mete Güzelant Konu : Geçici görevlendirmeler Basın Açıklaması Yeter Artık! Hekimlere Bu Kadar Zulüm Yeter! Hekimlerin Geçici Görevlendirmeleri Artık Angaryayı da aşmıştır! web haber Geçici görev yollukları hakkında düzenleme DÖNER SERMAYE KESİNTİLERİNE İLİŞKİN ETKİNLİKLERİMİZ 28 Ocak 2015 Birim sı Kemalpaşa Devlet Hastanesi Gündem : Döner sermaye kesintileri Oda adına Dr. Suat Kaptaner ve Av. Mithat Kara katıldı 29 Ocak 2015 Birim sı Bornova Devlet Hastanesi Gündem : Döner sermaye kesintileri Oda adına Dr. Mete Güzelant ve Av. Mithat Kara katıldı 02 Şubat 2015 Ziyaret Ettiklerimiz Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Erbaycu Gündem : Tebrik ve döner sermaye kesintileri 12

13 AİLE HEKİMLİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Ortak Basın Açıklaması Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! İzmir Tabip Odası İzmir Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu - İZAHED Yer: İzmir tabip Odası TTB Aile Hekimliği Kol sı Yer: TTB Merkez Konseyi, Ankara Odamızı temsilen Dr. Belkıs Çakmak ve Dr. Nuri Seha Yüksel katıldığı toplantıda, Dr. Nuri Seha Yüksel TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu na seçilmiştir. 17 Kasım 2014 Aile Hekimliği Çalıştayı hazırlık toplantısı İZAHED, TAHUD, D.E.Ü., K.Ç.Ü. katılımı ile 04 Aralık 2014 Aile Hekimleri ile güncel sorunlar 12 Aralık 2014 Eylem / Etkinlik Aile Hekimlerinin basın açıklaması Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önü 16 Aralık 2014 Aile Hekimliği Çalıştayı Hazırlık sı (Çalıştay düzenleyicisi kurumlar arasında) 20 Aralık 2014 Çalıştay Aile Hekimliği Çalıştayı Yer : D.E.Ü.T.F. Derslikler Binası 26 Aralık 2014 Ziyaret Ettiklerimiz İl Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Nil Hıdır Gündem: Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları Oda adına Dr. Mete Güzelant. 30 Aralık 2014 Ortak Basın Açıklaması Birinci Basamakta Halkın Sağlığı, Çalışanların Hakları İçin Mücadeleye Devam İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu - İZAHED 13

14 13 Ocak 2015 Basın Ege de Bugün ile röportaj Konu : Aile Hekimliği, sağlık politikaları Dr. Mete Güzelant 29 Ocak 2015 Aile Hekimlerinden Nöbetler İle İlgili Savunma İstenmesi 20 Şubat 2015 Ortak Basın Açıklaması Hekimler, Sağlık Çalışanları, Artık Yeter Diyor! Düzenleyen : İzmir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İZAHED, TAHUD İzmir Şubesi, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi. Yer : Orhan Süren Salonu 14

15 15

16 İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ Eylem/Etkinlik Soma daki maden faciası için Saygı Duruşu Cumhuriyet İçin Güçbirliği Yer: Konak Meydanı Ziyaret Ettiklerimiz Soma da, kömür madenindeki iş cinayetini protesto etmek, hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi anmak için yapılmak istenen yürüyüş ve basın açıklamasında güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu, aralarında DİSK Genel Başkanı Kani Beko nun da bulunduğu yaralıları ziyaret. Dr. Suat Kaptaner, Dr. İrfan Eker Yer : İBB Eşrefpaşa Hastanesi Basın Açıklaması Soma da Kömür Madeninde Hayatını Kaybeden Emekçi Kardeşlerimizin Acısı Yüreğimizde İSİH Komisyonu nun Maden Sektöründe İSİG Alanındaki İhmaller Raporu Soma Maden faciası ile ilgili etkinlikler için hazırlık TMMOB İKK, Maden Mühendisleri, Baro, SES ve İzmir Tabip Odası temsilcileri Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : Ziraat Mühendisleri Lokali Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Konak Meydanı Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Karşıyaka Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Şirinyer Tansaş Önü Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Bornova Meydanı Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Konak Meydanı Basın Açıklaması Taşeron Ölümdür, Yasaklansın İzmir Tabip Odası İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu 16

17 Basın Açıklaması İSİH Komisyonu nun Prestijli (!) İnşaat Projelerinin Dramatik İşçi Ölümleri Raporu İzmir Tabip Odası İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu Basın Açıklaması Taşeratif Devlet, Taşeronluğa Yeni Kılıflar İSİH Komisyonu Raporu İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 25 Ekim 2014 Panel TMMOB İKK İSG Çalışma Grubu nun Düzenlediği Ne Dediler, Ne Oldu? 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın İkinci Yılı Biterken Oda adına İSİH Komisyon Başkanı Dr. Hakan Toksöz konuşmacı olarak katıldı. 04 Aralık 2014 Semineri İSİH Komisyonu Eğitim Semineri-1 Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarında Hukuksal Süreç 1.İş Mahkemesi Hakimi Ercan Turan ın katılımı ile 06 Aralık 2014 TTB İSİH Kol sı ya Odamız adına katılan Dr. Hürcan Girgin TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu na seçilmiştir. Yer: TTB Merkez Konseyi, Ankara 28 Ocak 2015 D.E.Ü.T.F. Meslek Hastalıkları Polikliniği Tanıtım sı Konuşmacı : Prof. Dr. Arif Çımrın İSİH Komisyon etkinliği 07 Şubat 2015 Eğitim İşyeri Hekimleri İçin Risk Değerlendirme, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıklarının Tanısı ve Tespitinde Rol ve Sorunluluklar İşyeri Hekimleri Derneği & İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu ortak eğitimi 28 Mart 2015 Eğitim sı Aile Hekimleri İçin İşyeri Hekimliği Pratiği İSİH Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu ortak etkinliği 17

18 18

19 19

20 ULUSAL ALANDA ETKİNLİKLERİMİZ Ulusumuzun Başı Sağolsun (Soma) Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bayrağımıza Yönelik Saldırganlığı Lanetliyoruz Eylem/Etkinlik Bayrak-Birlik-Kardeşlik Yürüyüşü Cumhuriyet İçin Güçbirliği Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Ulusumuzun 21 Mart Nevruz Bayramını Kutluyoruz! Yılında Sivas Hala Yanıyor! Lozan Barış Antlaşması Bingür Sönmez e geçmiş olsun Zafer Bayramı Bayrağımıza ve Atatürk e Yapılan Saldırıları Nefretle Kınıyoruz! Ekim Cumhuriyet Bayramı Kasım Aralık Unutturulamaz, Üzeri Örtülemez! Devrim Şehidi Kubilay ı Anıyoruz! Özlemle Anıyoruz Anadolu nun Sesi, Büyük Usta Yaşar Kemal i kaybetmenin üz... 20

21 RENNAN PEKÜNLÜ KOMİTESİ ETKİNLİKLERİ Yerli yerinde duran Anayasa ya ve buna bağlı olarak da yüksek yargı kararlarına uygun davrandığı için hedef seçilen Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr Rennan PEKÜNLÜ mahkeme sürecinin ardından kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere 27 Kasım 2014 te Foça Cezaevi ne uğurlanmıştı. İzleyen süreçte bu konunun kamuoyu nezdinde gündemde tutulması ve gerçeklerin duyurulması amacıyla başta İzmir Barosu ve EGÖDER (Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği) olmak üzere İzmir deki çeşitli meslek örgütü, sendika, demokratik kitle örgütü ve derneğin yanı sıra duyarlı kişilerin bir araya gelmesiyle RENNAN PEKÜNLÜ KOMİTESİ oluşturulmuştur. İzmir Tabip Odası olarak Cumhuriyet in, özgürlüklerin ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez güvencesi olan laiklik ilkesine sahip çıkmayı amaçlayan; BİLİME ÖZGÜRLÜK, RENNAN PEKÜNLÜ YE ADALET savsözünü ilke edinen bu komitede yer almayı kaçınılmaz bir görev olarak algıladık. Bu bağlamda komite çalışmalarının yanı sıra etkinliklerine de eksiksiz olarak katılma çabası içinde olduk. Rennan Pekünlü cezaevine uğurlandıktan sonra bir araya gelen kurum temsilcileri ve konuya duyarlı kişiler komitenin 29 Kasım 2014 teki ilk toplantısında yürütme kurulunu oluşturmuşlardır. İzmir Tabip Odası nın Rennan Pekünlü Komitesi Yürütme Kurulu na temsilci vermesi kararı alınmıştır. Komite İzmir merkezli olmakla birlikte Ankara ve İstanbul daki temsilcileri aracılığıyla bu illerimizde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve öğretimi engellemek suçlamasıyla cezalandırılan Rennan Pekünlü ye yönelik başka davaların da varlığı göz önüne alınarak komite çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi ve bu adaletsiz uygulama konusunda kamuoyu ilgisinin diri tutulması önemsenmektedir. Rennan Pekünlü Komitesi konuyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirici broşür hazırlamış ve dağıtımını sağlamıştır. Yine, konuya yönelik kamuoyu ilgisini diri tutma amacıyla hazırlanan metin imzaya açılmıştır. Metnin imzacılarıyla birlikte kamuoyu ile paylaşımı 9 Nisan 2015 te basın toplantısı aracılığıyla sağlanacaktır. Rennan Pekünlü nün kesinleşen cezası gereğince cezaevindeki bölümü 16 Nisan da sona erecek 21

22 ve tahliye olacaktır. Pekünlü nün tahliyesi sonrasında gerçekleştirilecek etkinliklerde de İzmir Tabip Odası temsil edilecektir. Bu bağlamda, İzmir Tabip Odası bundan böyle de konuya yakın ilgili olmayı sürdürecek ve üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınmayacaktır Prof.Dr.Rennan Pekünlü ye Destek Prof.Dr. Rennan Pekünlü ye Özgürlük! 22

23 30 EYLÜL MART 2015 DÖNEMİ ÇALIŞAN VE EMEKLİ HEKİMLERİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KAMPANYA Yönetim Kurulumuz, önümüzdeki dönemde, çalışan ve emekli hekimlerin ücretlerinin artırılması talebinin, merkezi ve tek bir talep olarak gündeme getirilmesi, uzun süreli etkinlik planlanması ve ulusalal düzeyde bir kampanya düzenlenmesi önerisini değerlendirip kabul etmiştir. Bu karardan sonra, önerinin öncelikle TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları düzeyinde gündeme getirilmesi çabalarına başlanmıştır. 30.Eylül 2014 te, konu TTB Başkanlar sında Genel Sekreterimiz Dr. Mete Güzelant tarafından gündeme getirilmiştir. 22 Kasım 2015 te, Muğla da yapılan Ege Bölge Tabip Odaları toplantısında konu tekrar gündeme getirilmiştir. 28 Kasım 2015 tarihinde, ücretlerin artırılması konusunu tek bir talep olarak ele alan ve merkezi bir kampanya düzenlenmesi önerimiz TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odalarına yazı ile tekrar iletildi. 22 Aralık 2015 te, bu önerimizi paylaşmak için ilk birim toplantısı Atatürk E.A. Hastanesi nde yapıldı. Meslektaşlarımız Odamızın ücret konusunun tek talep olarak gündeme getirilmesi ve uzun süreli etkinlikler yapılması önerisini desteklediklerini ifade ettiler. 16 Ocak 2015 te Odamız Sağlık ortamında neler oluyor? başlığıyla basın açıklamasını yaptı. 17 Ocak 2015 te Ankara da yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Dr. Mete Güzelant katılarak, Odamızın önerilerini TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları temsilcilerine tekrar iletti. 28 Ocak 2015 Kemalpaşa Devlet Hastanesi nde, Dr. Suat Kaptaner ve Av. Mithat Kara nın katılımıyla birim toplantısı yapılarak döner sermaye kesintileri ve Odanın planladığı kampanya tartışıldı. 29 Ocak 2015 tarihinde Bornova Devlet Hastanesi nde Dr. Mete Güzelant ve Av. Mithat Kara nın katılımıyla birim toplantısı yapılarak döner sermaye kesintileri ve Odanın planladığı kampanya değerlendirildi. 10 Şubat 2015 te Urla Devlet Hastanesi nde Dr. Mete Güzelant ve Av. Mithat Kara nın katılımıyla, Odanın planladığı kampanya değerlendirildi. 13 Şubat 2015 te Çalışan ve Emekli Hekimlerin Ücretlerinin Artırılması konulu ilk basın açıklaması yapılarak kampanya başlatıldı. 16 Şubat 2015 te Ege TV de yapılan televizyon röportajı ile Dr. Suat Kaptaner, hekim ücretlerinin artırılması kampanyasını kamuoyuna açıkladı. 23

24 Odamızın planladığı kampanyanın daha etkili olabilmesi için sağlık çalışanlarının örgütleri ile bir araya gelinerek sağlık çalışanlarının talepleri ile ortaklaşma ile daha güçlü kampanyanın sürdürülmesi çabaları geliştirildi. 16 Şubat 2015 te sağlık alanındaki sendika ve kitlesel derneklerle toplantı yapılarak kampanyanın hedefleri değerlendirildi. Kampanyanın hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının taleplerinin birleştirilerek daha güçlü sürdürülmesi kararı oybirliği ile kabul edildi. Böylece, İzmir de, Türk Sağlık Sen 1 ve 2 No lu Şubeleri, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İzmir Şubesi, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, kendi bağımsız etkinlikleri dışında, ücretlere ilişkin kampanyayı Odamızın eşgüdümünde birlikte sürdürmeye başlamışlardır. 20 Şubat 2015 te, Odamızda, Hekimler, Sağlık Çalışanları Artık Yeter Diyor! konu başlığıyla ilk ortak basın toplantısı yapılmıştır Şubat 2015 te Denizli de yapılan Ege Bölge Tabip Odaları toplantısına Dr. Suat Kaptaner katılmıştır. Bu toplantıda, Odamızın çalışan ve emekli hekimlerin ücret artışı konusunu tek bir talep olarak ele alan ve uzun soluklu bir eylemlilik süreci planlanması önerisi tartışılmıştır. 23 Şubat 2015 te, TTB Merkez Konseyi 13 Mart 2015 günü için bir günlük G(ö)rev etkinliği kararı aldığını Odalara bildirdi. Tabip Odamız uzun süreli etkinlikler dizisi planlanması görüşünde olmasına rağmen bu etkinliği de destekleme kararı almış ve meslektaşlarımıza duyurmuştur. 1 Mart 2015 te aynı kampanya içinde Emekli Hekimler Kahvaltısı düzenlenmiş, emekli hekim ücretlerinin artırılması talebini gündeme getiren bir emekli hekim yürüyüşü yapılmış ve Atatürk Heykeline karanfiller bırakılarak basın açıklaması yapılmıştır. 2 Mart 2015 te sağlık çalışanı örgütleri ile Odamızda yapılan toplantıya Dr. Suat Kaptaner katılmış, kampanyanın afiş vb malzemeleri tartışılmıştır. 5 Mart 2015 tarihinde bu defa Kamu Sen İzmir İl temsilciliğinde yapılan sağlıkçı örgütleri toplantısına Dr. Suat Kaptaner ve Dr. Mete Güzelant katılmış, 14 Mart Tıp Haftası sürecinde ortak etkinlikler planlanmıştır. 7 Mart 2015 günü, Odamızda 13 Mart Sağlık Çalışanları G(ö)reve Gidiyor konulu kahvaltılı basın toplantısı düzenlenmiştir. 24

25 14 Mart Tıp Haftasının başladığı bu süreçte, Odamız, bağımsız olarak, sağlık kurumlarına toplam 700 afiş asmıştır. İl çapında büyük billboard lara 35 tane, yurttaşları bilgilendiren dev afişler asılmıştır. Sağlık kurumlarında yurttaşlara 7000 bildiri dağıtılmış, gazetelerin yerel eklerine 3 tam sayfa ilan, bir çeyrek sayfa ilan verilmiştir. Bu afiş ve bildiriler sosyal medyada da yaygın olarak paylaşılmıştır. 25

26 10 Mart 2015 tarihinde Fox Ana Haber Sunucusu, Sayın Fatih PORTAKAL sosyal medyada attığı tweetle yürüttüğümüz kampanyaya dayanışma ve destek göstermiştir. Hazırlalanan Kaç Para? isimli 3 dakikalık video, sosyal medyada 400 bin tıkla büyük ilgi çekmiştir. 9 Mart 2015 te, Tepecik E.A.Hastanesi nde Oda Başkanımızın okuduğu, ortak basın açıklaması yapılmış ve konser izlenmiştir. 10 Mart 2015 te, Atatürk E.A.Hastanesi nde, SES İzmir İl Başkanı nın okuduğu ortak basın açıklaması yapılmış ve konser izlenmiştir. 11 Mart 2015 te, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi nde, Genel Sağlık İş İzmir Başkanı nın okuduğu, ortak basın açıklaması yapıldı. 12 Mart 2015 te, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları E.A.Hastanesi nde, Türk Sağlık Sen İl Başkanı nın okuduğu ortak basın açıklaması yapıldı. 13 Mart 2015 günü, başta büyük sağlık kurumları olmak üzere, G(ö)rev etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bütün sağlık kurumlarından gelerek Basmane Fuar önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, Sağlık Müdürlüğü önüne yürümüşler ve başkanların konuşmaları ile talepleri kamuoyuna açıklamışlardır. 14 Mart 2015 sabahı resmi tören çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı nda Atatürk Heykeline çelenkler sunulmuştur. 14 Mart resmi töreni 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi nde yapılmıştır. 26

27 14 Mart 2015 akşamı 550 hekimin katıldığı Tıp Balosu yapılmıştır. 18 Mart 2015 günü sağlıkçı örgütleri kampanyayı değerlendirmek üzere Odamızda bir araya gelmişlerdir. Sağlık Bakanlığı nın taleplerimize hiçbir cevap vermemesinin yanında, milletvekillerinin sosyal haklarını geliştiren yasa girişimini kınayan basın açıklaması yapma kararı almışlardır. 21 Mart 2015 günü, Odamızda, ortak açıklamayı Oda Başkanımızın sunduğu, kahvaltılı basın toplantısı yapılmıştır. Taleplerimize hiçbir cevap vermeyen Sağlık Bakanlığı kınanmış, bütün partilerin ortaklaşa olarak, milletvekillerinin sosyal haklarını geliştiren yasa girişiminin gündeme getirilmesinin sağlık çalışanları tarafından büyük tepki ve üzüntü ile karşılandığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sağlık çalışanı örgütleri taleplerinin yerine getirilmesi için ortak çaba sarf etmeye devam edeceklerini açıklamışlardır. 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 BASIN FAALİYETLERİ Basın&Kokteyl Ege de Son Söz 5. Yıl Kutlamaları Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası Basın Kanal 35 ile röportaj - Dr. Suat Kaptaner Gündem : Suriyeli Mültecilere tanınan sağlık hakları Tören İzmir Büyükşehir Belediyesi 16. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Tören ve Kokteyli Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 08 Ocak 2015 Basın Ege TV ile röportaj - Dr. Suat Kaptaner Konu : Hastanelerde din adamlarının görevlendirilmesi 13 Ocak 2015 Basın Ege de Bugün ile röportaj - Dr. Mete Güzelant Konu : Aile Hekimliği, sağlık politikaları 27 Ocak 2015 Basın İzmir Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve birliğin Simge Dergisi Haber Müdürü nün ziyareti Dr. Suat Kaptaner 16 Şubat 2015 Basın Ege TV Sora Sora Programı Dr. Suat Kaptaner katıldı. 32

33 EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTILARI Kasım 2014-Muğla Dr.Mete Güzelant Gündem: 1. Türkiye deki Sağlığın Durumu a.kamu Hastaneleri Birliği b.afiliasyon ve Yeni Açılan Tıp Fakülteleri, eğitimin gidişatı (Muğla Tabip Odası sunumu) c.i.basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimlerinin Sorunları d.geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp e. İnsancıl Sağlık -Çanakkale Tabip Odası sunumu 2.Hekimlerin Sorunları a.şiddet b.asistan Hekimlik c.özlük Haklarımız 3.Olağan Dışı Durumlar a.savaş ve Sağlık (Dr.Şeyhmus Gökalp sunumu) b.iş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları (İş Cinayetleri) 4.Tabip Odalarının Sorunları a.örgütlenme b.üyelik ve aidatlar 21 Şubat 2015-Denizli Dr.Suat Kaptaner Gündem: 1.Hekimlerin örgütlenme sorunları (Denizli Tabip Odası sunumu), 2.Sağlık çalışanlarının sağlığı / Sağlıkta şiddet (Balıkesir Tabip Odası sunumu) 3.Çalışan ve emekli hekimlerin ücretleri 4.Emekli hekimlerin sorunları (Dr.Erdinç Köksal / TÜRHED Bşk sunumu) 5.Menderes nehri kirliliği (Aydın Tabip Odası sunumu) 6.İşçi sağlığı ve güvenliği 7.1.Basamak ve Aile Hekimlerinin sorunları 8.Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 9.Tıp eğitiminin ve tıp fakültelerinin durumu 33

34 34 HUKUK BÜROSU

35 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları çerçevesinde, hekimlere hukuksal danışmanlık hizmeti verilmekte, hekimlerin meslek uygulaması sırasında karşılaştığı güncel sorunlarda çözüm önerileri sunulmaktadır. Hekime yönelik şiddet olgularında, hekimin yanında hukuksal sürece müdahale edilmektedir. Ayrıca İzmir Tabip Odası nın taraf olduğu uyuşmazlıklar takip edilmektedir. Dava dosyaları, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yürütülen davalar ile Yönetim Kurulu nun hukuksal destek verme kararı aldığı hekimler adına yürütülen davalardan oluşmaktadır. Raporda, çalışma döneminde takip edilen dosyalar paylaşılmış olup hukuksal süreci çalışma döneminde tamamlanmış dosyalara yer verilmemiştir. İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Çalışmaları Şu Şekilde Sınıflandırılmıştır. 1-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları 2-) Hekime Yönelik Şiddet 3-) Atama, Geçici Görevlendirme 4-) Özel Hekimlik 5-) Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Birlikte Kullanım Protokolü 6-) Döner Sermaye Ödemeleri, Nöbet Ücretleri 7-) İşyeri Hekimliği 8-) Aile Hekimliği 9-) Onur Kurulu Kararları 10-) Çevre Davaları 11-) Düzenleyici İşlemler 12-) Diğer Davalar I-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları a-) Sözlü ve Yazılı Danışmanlık, Hekimlerin karşılaştıkları günlük sorunlarda gereksinim duydukları hukuki yardım talebi yazılı ve sözlü olarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Sağlık alanındaki güncel gelişmeler veya mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, günlük ortalama 20 35

36 hekime birebir görüşme ile ve telefonla sözlü danışma hizmeti verilmektedir. Olağan koşullarda, danışmanlık sunulan hekim sayısı ortalama dir. b-) Oda, Hastane ve Birim ları Yönetim Kurulu tarafından güncel sağlık politikalarına ve mesleki çalışmalara bağlı olarak düzenlenen toplantılara katkı sağlanmaktadır. İzmir Tabip Odası bünyesinde düzenlenen işyeri hekimliği, özel hekimlik, aile hekimliği vb. konulardaki toplantılar ile Komisyon ve Kurul çalışmalarına danışmanlık yapılmaktadır. c-) İntörn Hekim Ziyaretleri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin meslek örgütünü tanıma etkinlikleri çerçevesinde İzmir Tabip Odasına yaptığı aylık ziyaretlerde, son sınıf öğrencilerine, Devlet hizmeti yükümlülüğü, devlet memuriyeti, tıpta uzmanlık eğitimi, mesleki hak ve sorumluklar, hekimin hukuki sorumluluğu vb. konularda bilgilendirme yapılmaktadır. d-) Sempozyum, Konferans, Panel Sunumları Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen toplantılarda, sağlık ve hekimlik alanını ilgilendiren konularda sunumlar yapılmaktadır. II- Hekime Yönelik Şiddet Hekime yönelik şiddet olgularında, ACİL DURUM HATTI aracılığı ile yapılan başvurularda, hekimler adli ve idari süreçler konusunda bilgilendirilmekte, hekimle birlikte hukuksal sürece müdahil olunmaktadır. Hekime yönelik şiddet olguları nedeniyle bu dönem takip edilen hukuksal süreçler aşağıda özetlenmiştir. 1-) Muayenehanesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan hekimin şikayetçi olduğu dava, Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/1116 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. 2-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi hematoloji kliniğinde görevli iki hekime, hasta tarafından hakaret edilmiştir. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/768 E. sayılı dosyası ile açılan davanın yargılaması devam etmektedir. 3-) Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan acil tıp uzmanı hekimin darp edilmesi ve hakarete uğraması nedeniyle Ödemiş 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/382 E. sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir. 4-) Hekime hakaret eden kişi hakkında, ,00TL manevi tazminat istemli açılan dava, Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/ 102 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. 5-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi dermatoloji kliniğinde asistan hekim olarak görev yapan hekime hasta tarafından hakaret edilmesiyle nedeniyle açılan dava, İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/ 84 E sayılı dosyasında devam etmektedir. 6-) Alsancak Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan hekimin hasta tarafından 36

37 darp edilmesi ve hakarete uğraması nedeniyle İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi 2015/141 E. sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir. 7-) 112 ambulansta görevli bir hekimin hasta yakınının fiili saldırısına ve hakaretine maruz kalması nedeniyle açılan dava, İzmir 8. Asliye Mahkemesi 2015/219 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. 8-) Özel Medicalpark Hastanesinde çalışan genel cerrahi uzmanı hekime hasta tarafından hakaret edilmesi üzerine Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/398 E. sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 9-) Alsancak Devlet Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanı hekime hasta yakını tarafından hakaret edilmesine üzerine İzmir 31 Asliye Ceza Mahkemesi 2014/312 E. sayılı dosyası ile açılan davada, hekim şikayetinden vazgeçmiştir ancak sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 10-) Özel Kent Hastanesinde görevli pratisyen hekimin hasta yakını tarafından darp edilmesi üzerine Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/349 E. sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 11-) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi servisinde görevli asistan hekimin hasta yakını tarafından silahla tehdit ve darp edilmesi nedeniyle, hekim adına ,00- TL talepli manevi tazminat davası açılmıştır. İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2009/207 E. Sayılı dosyası ile yapılan yargılamada, TL manevi tazminatın 2009 yılından itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş, kararın onanmasına karar verilmiştir. 12-) Şikayetvar.com isimli internet sitesinde bir hekim hakkında yayınlanan yorumların gerçek dışı olması ve hekimi zan altında bırakması nedeniyle haberin kaldırılması için öncelikle ilgili site yönetimine başvurulmuş, haberin kaldırılmaması üzerine Karşıyaka 3.SC 2013/496 D.İş sayılı dosyası ile haberin kaldırılması talebimiz Mahkemeye sunulmuş, mahkeme, sitede yer alan yorumların hekimin onur, şeref ve saygınlığını zedelediği ile gerekçesiyle yorumların kaldırılmasına karar vermiştir. Site yönetimi tarafından karara yapılan itiraz reddedilmiş ve haber siteden kaldırılmıştır. 13-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD da görevli asistan hekimin bir hastanın fiili saldırısına uğraması üzerine İzmir 21. Sulh Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. 14-) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan hekimin acil serviste hasta için düzenlediği belgeyi sosyal medya organlarında hekimi aşağılayıcı şekilde paylaşan şahıs hakkında hakaret iddiasıyla açılan davada, İzmir 8.Sulh Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile sanığın beraatine karar verilmiştir. Karar hekim tarafından temyiz edilmiştir. 15-) Torbalı Devlet Hastanesinde görevli iki hekimin hasta yakınlarının fiili ve sözlü saldırısına uğraması üzerine açılan davada, Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 16-) Özel Medical Park Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan hekime hasta tarafından sözlü saldırıda bulunulması üzerine açılan davada, Karşıyaka 4.Sulh Ceza Mahkemesi 2013/398 E. sayılı dosyası ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 17-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli asistan hekimin hasta yakınının sözlü saldırısına uğraması üzerine İzmir 41.Asliye Ceza Mahkemesi E. sayılı 37

38 dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 18-) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hastanın hakaretine maruz kalan hekimin şikayeti üzerine İzmir 39.Asliye Ceza Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile açılan davada sanığın beraatine karar verilmiştir. Karar hekimin talimatı üzerine temyiz edilmemiştir. 19-) Özel Şifa Basmane Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hasta ve yakınlarının fiili ve sözlü saldırısına uğrayan hekimin şikayeti üzerine İzmir 12.Sulh Ceza Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile açılan davada, mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyanın Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Yargılama sonucunda, bir kısım sanıkların tehdit ve hakaret suçundan beraatına, bir kısım sanıkların tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tehdit suçundan hakkında dava açılan hekim hakkında beraat kararı verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 20-) Bayındır Devlet Hastanesi acil servisinde görevli iken hasta ve hasta yakınları tarafından tehdit edilen ve hakaretlere maruz kalan hekimin şikayeti üzerine, 3 sanık hakkında Bayındır Sulh Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonunda sanıkların kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar sanıklarca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi beklenmektedir. 21-) Buca Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Acil Servisi nde görev yapmakta iken hasta yakını tarafından darp ve tehdit edilen hekimin şikayeti üzerine İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile sanık hakkında dava açılmıştır. Yargılama sonucunda, sanığın yaralama ve tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 22-) Bornova da aile hekimi olarak görev yapmakta olan hekimin hastanın hakaretlerine maruz kalması nedeniyle İzmir 2. Sulh Ceza E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanık hakkında ceza verilmesinden vazgeçilmesine karar verilmiştir. Kararın temyizi üzerine Yargıtay, suçun unusrlarının oluşmamış olması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar vermiştir. Bozma kararı sonrası verilen beraat kararı, hekimin talimatı üzerine temyiz edilmemiştir. 23-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı nda görevli iken hasta yakınları tarafından hakaret ve tehdit edilen uzman hekimin şikayeti üzerine sanıklar hakkında İzmir 11. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/1954 E. Sayılı dosyası ile kamu davası açılmıştır. Yargılama sonunda, bir sanık tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılmış, bir sanık delil yetersizliğinden beraat etmiştir. Sanığın beraatına yönelik karar temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 24-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistanın hasta yakınının fiili saldırısına uğraması nedeniyle Boğaziçi Karakolu nda hekimle birlikte ifadede hazır bulunulmuştur. İzmir 9. Sulh Ceza Mahkemesi nin 2010/1462 E. sayılı dosyası ile açılan kamu davasında, sanığın yaralama suçundan cezalandırılmasına, tehdit suçundan beraatine karar verilmiştir. Sanığın tehdit suçundan beraatine dair karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 25-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği asistanı hekimin acil 38

39 serviste görevli olduğu sırada, hasta yakınları tarafından fiili ve sözlü saldırıya uğraması üzerine olaya müdahale edilmiş, Basın Sitesi Karakolu nda saldırganlar hakkında şikayetçi olunmuş ve hekimle birlikte ifadede hazır bulunulmuştur. Saldırganlar hakkında, İzmir 11. Sulh Ceza Mahkemesi nin 2009/ 477 E. sayılı dosyasında açılan kamu davasında, sanıkların kamu görevlisine karşı işlenen yaralama suçu nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar sanıklar tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. III-Atama, Geçici Görevlendirme 1-)663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde Torbalı 1 No lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan Torbalı Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 2.İdare Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonunda atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. 2-) İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji kliniğinde görevli uzman hekimin Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesine 1 ay süre ile geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi 2014/ E. sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. karara yapılan itiraz reddedilmiştir. 3-) 663 sayılı KHK düzenlemeleri sonrası sözleşmeli Hastane Yöneticisi olarak atanan bir hekimin sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden yenilenmemesi nedeniyle, sözleşmenin yenilenmemesi işleminin iptali için dava açılmıştır. İzmir 5. İdare Mahkemesi 2015/250 E. sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir. 4-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan Karşıyaka Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 4.İdare Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonunda atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. 5-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde Menemen 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan Menemen Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 1.İdare Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 6-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde 43 No lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ndan Bornova Devlet Hastanesine re sen ataması yapılan hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın sonucu beklenmektedir. 7-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Karşıyaka Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile davada atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 7-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Karşıyaka Devlet Hastanesine re sen ataması yapılan hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi nin E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İşlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 8-) İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesinde çocuk hematoloji uzmanı olarak görev yapmakta olan bir hekimin Diyarbakır Çocuk Hastanesine geçici görevlendirilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada, İzmir 3. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyası ile davanın reddine 39

40 karar vermiştir. Hekimin talimatı üzerine karar temyiz edilmemiştir. 9-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadrolu başhekim yardımcısı olarak görev yapan bir hekimin 663 sayılı KHK sonrası başhekim yardımcılığı kadrosunun kaldırılmasına dair işlemin iptali ile işlemin dayanağı olan 663 sayılı KHK nin geçici 5.maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. İzmir 3. İdare Mahkemesi 2013/837 E. sayılı dosyası ile yapılan yargılamada, Anayasaya aykırılık iddiası kabul edilmemiştir. Davanın reddine karar verilmiştir. temyiz sonucu beklenmektedir. 10-) Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görev yapmakta olan pratisyen hekimin Kilis Devlet Hastanesine 1 ay süre ile geçici görevlendirilmesine ilişkin İzmir 3. İdare Mahkemesi E.. Sayılı dosya ile açılan davada, geçici görevlendirmenin iptaline karar verildi. Temyiz sonucu beklenmektedir. 11-) Konak Toplum Sağlığı Merkezi nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Çeşme Devlet Hastanesi ne re sen atanan hekim adına açılan dava İzmir 1. İdare Mahkemesi nin 2011/1527 E sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkemece davacının eşinin Ege Üniversitesi nde hemşire olarak görev yaptığı ve bu atama ile aile bütünlüğünün bozulmuş olduğu gerekçesiyle önce yürütmenin durdurulmasına devamında da işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir. 12-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Kiraz Devlet Hastanesi ne re sen atanan hekim adına açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi nin 2011/1539 E sayılı dosyasında görülmektedir. Hekimin eşinin İzmir Karabağlar da aile hekimi olarak görev yaptığı, hekimin eşi ile birlikte Karabağlar da ikamet ettiği, Kiraz ilçesinin İzmir e 140 Km. mesafede olduğu, aile bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir. 13-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Dikili Devlet Hastanesi ne re sen atanan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi nin 2011/1500 E sayılı dosyasında görülmektedir. Hekimin eşinin sağlık mazereti olduğu ve davacı hekimin refakatine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir. Temyiz incelemesini yapan Danıştay, hekimin eşinin hayati tehlikesinin olmadığı gerekçesiyle sağlık mazereti koşulunun oluşmadığına hükmetmiş ve kararı bozmuştur. Sağlık belgeleri ile birlikte karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. 14-) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Bergama Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüştür. Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı fazlası olmadığı, başhekim yardımcısının PDC nin belirlenmesinde dikkate alınmaması gerektiği gerekçesiyle atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 15-) İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde radyoloji uzmanı olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Bergama Devlet Hastanesi ne re sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüştür. Birden fazla hastanede radyoloji uzmanı PDC fazlalığı olmasına rağmen bir hastanedeki hekimin atama işleminin yapılmasının ve diğer hastanelerdeki PDC fazlalığının devam ediyor olmasının hizmetin gereklerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 16-) Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Bergama Devlet Hastanesi ne re sen ataması yapılan 40

41 hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkeme İzmir merkezdeki hastanelerde boş çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim kadrosu varken, merkez dışındaki hastaneye atama yapılmasının Yönetmeliğin 28. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu karar onanmıştır. 17-) Menemen Devlet Hastanesi nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Bergama Devlet Hastanesi ne resen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüştür. Oyçokluğu ile davanın reddine karar verilmiş olup karar temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 18-) Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi nde patoloji uzmanı olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Bergama Devlet Hastanesi ne re sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 1. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkeme atama işlemin Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrasına göre yapıldığı ve işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar vermiştir. Kararın taraflarca temyizi üzerine esastan onanmasına, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir. bozma kararı üzerine davalı idareye vekalet ücreti ödenmesine hükmedilmiştir. Hekimin talimatı üzerine karar temyiz edilmemiştir. 19-) Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yapmakta iken PDC fazlası olduğu gerekçesiyle Bayındır Devlet Hastanesi ne re sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkemece, İzmir merkezdeki hastanelerde boş anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı hekim kadrosu varken, merkez dışındaki hastaneye atama yapılmasının Yönetmeliğin 28. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 20-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Rize İkizdere Toplum Sağlığı Merkezi ne 1 ay süre ile geçici görevlendirilen hekim adına İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 2011/947 E sayılı dosyası ile açılan davada, geçici görevlendirme kriterlerine uyulmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 21-) İzmir merkezden Bergama Devlet Hastanesi ne geçici görevlendirilen hekimlerin icap nöbet listesine dahil edilmesi işleminin iptali için açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi nin 2010/1530 E. Sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar temyiz edilmiş olup Danıştay kararın onanmasına karar vermiştir. 22-) SGK İzmir İl Müdürlüğü nde görevli bir hekimin SGK Başkanlığına bağlı olarak diğer illerde yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde birden fazla geçici görevlendirmesinin ardından son defa Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Merkezi ne geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İzmir 1. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyası ile açılan davada idarenin yeni teşkilatlanması çerçevesinde hizmetleri geçici görevlendirmeyle yürütmesinde hukuka aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup Danıştay kararı beklenmektedir. 23-) Çiğli Devlet Hastanesi nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan bir hekimin Başhekim Yardımcılığı görevinden alınmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan dava, İzmir 3. İdare Mahkemesi nin 2009/730 E.-2010/198 K. Sayılı kararı ile, görevden almanın idarenin takdir yetkisinde olduğu belirtilerek reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi beklen- 41

42 mektedir. 24-) Mesleki yeterlilikler, yurtiçi ve yurtdışı yayınlar ile lisans üstü eğitim gibi mesleki çalışmalar için verilen hizmet puanlarının, hizmet puanlaması hesaplamasında dikkate alınmayacağına ilişkin günlü Atama ve Nakil Yönetmeliği değişikliğinin bazı maddelerinin iptali istemi ile Oda ve bir hekim adına açılan dava Danıştay Beşinci Dairesi nin 2007/5625E.-2008/5080 K. sayılı dosyasında karara bağlanmıştır. Kararda, hizmet puanlarının belirlenmesinde, mesleki yeterlilikler, yurtiçi ve yurtdışı yayınlar ile lisansüstü eğitim gibi mesleki çalışmaların hizmet puanı değerlendirme ölçütlerinden çıkarılmasının mevzuata aykırı olmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 25-) Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği nde değişiklik yapan tarihli yönetmeliğin 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,20. maddelerinin iptali istemi ile açılan dava, Danıştay 5. Dairesi 2007/4224 E.-2008/5079 K. sayılı dosyası ile karara bağlanmıştır günlü karar ile, tarihli yönetmelik değişikliğinin bir kısım maddelerinin iptaline, bir kısım maddeleri hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, bir kısım maddelerinin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Redde ilişkin kısım temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. IV- Özel Hekimlik 1-) Muayenehanelerin bulunduğu kısımda yangına karşı tedbirlerin alındığını gösterir belge koşulu getiren Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarihli genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 15. Dairesi 2014/9731 E. sayılı dosyası ile incelenen dosyada YD talebi konusunda karar verilmesi beklenmektedir. 2-) Özel bir hastanede çalışan hekimin iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshi üzerine açılan dava, Karşıyaka 3. İş Mahkemesi 2014/156 E. sayılı dosyasında görülmüş, hekimin kıdem ve ihbar tazminatının tahsiline karar verilmiştir. Özel bir tıp merkezinde görev yapan hekimin ücret alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İzmir 13. İş Mahkemesi 2014/635 E. sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir. 3-) Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan hekimin özel hastanede çocuk hastalıkları kadrosunda çalışmak için yaptığı başvurunun hastanenin yan dal kadrosu olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine işlemin iptali için İzmir 1.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 4-) Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan hekimin özel hastanede çocuk hastalıkları kadrosunda çalışmak için yaptığı başvurunun hastanenin yan dal kadrosu olmadığı gerekçesiyle reddi nedeniyle çalışamadığı 1 yıllık sürede mahrum kaldığı zararının tazmini amacıyla Sağlık Bakanlığı aleyhine ,00-TL maddi, ,00-TL manevi olmak üzere ,00-TL tutarında tazminat davası açılmıştır. İzmir 3. İdare Mahkemesi 2013/1229 E. sayılı dosyasında, yargılama sonucunda, TL maddi tazminatın tahsiline, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 5-) Özel tıp merkezinde çalışan hekimin iş akdinin, hekimin performans düşüklüğü gerekçesiyle feshi üzerine fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli dava açılmıştır. İzmir 8.İş Mahkemesi E. sayılı dosyası ile açılan davada, fesih işleminin geçersizliğine ve hekimin işe iadesine karar verilmiştir. Yargıtay incelemesi sonucu karar kesinleşti. 42

43 6-) Özel poliklinikte çalışan ve takip ettiği hastalarını özel hastanede ameliyat yapmasına izin verilmeyen hekim adına İzmir 1. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 1219 sayılı Kanun un 12.maddesinde yer almayan bir kısıtlamanın yönetmelikle getirilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından karar temyiz edilmiş Danıştay, mesul müdür olarak görev yapan hekimin başka sağlık kuruluşunda çalışamayacağı gerekçesiyle kararın bozulmasına karar vermiştir. Bozma kararı üzerine reddedilen dava tarafımızca temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 7-) Özel bir hastanede çalışan hekimlerin ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi üzerine iş akdini kendisi fesheden hekimin işçilik haklarının tahsili istemiyle açılan davada, İzmir 5. İŞ Mahkemesi E. sayılı dosyası ile işçilik haklarının tahsiline karar verilmiştir. 8-) Özel bir hastanede çalışan hekimin iş akdinin haklı gerekçe olmaksızın feshi üzerine işçilik haklarının tahsili istemiyle açılan davada, Karşıyaka 3. İş Mahkemesi E. sayılı dosyası ile işçilik haklarının tahsiline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 9-) Özel poliklinikte çalışan ve takip ettiği hastalarını özel hastanede ameliyat yapmasına izin verilmeyen hekim adına İzmir 4. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 1219 sayılı Kanun un 12.maddesi uyarınca işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 10-) Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan hekimin özel hastanede çocuk hastalıkları kadrosunda çalışmak için yaptığı başvurunun hastanenin yan dal kadrosu olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine işlemin iptali için İzmir 1.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu beklenmektedir. 11-) Dahiliye ve Kardiyoloji uzmanı olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan bir hekimin, özel hastanede dahiliye uzmanı olarak çalışmak üzere yaptığı başvurunun, hekimin iki ayrı uzmanlığı olduğu, yerine başlayacağı hekimin sadece Dahiliye Uzmanı olduğu, planlama kapsamında iki uzmanlığı olan hekimin tek uzmanlığı olan hekim yerine göreve başlamasının mümkün olmadığına dair Sağlık Bakanlığı genel yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10.Dairesi E. sayılı dosyasında açılan davada, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 12-) İşyeri hekimi olarak çalışmakta iken SGK ile anlaşması olmayan bir özel hastanede çalışmak için başvuru yapan hekimin başvurusunun, işyeri hekimlerinin SGK adına reçete yazdığı, 1219 sayılı Kanun un 12.maddesi gereği bir hekimin SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşu ile SGK ile anlaşmalı olmayan özel sağlık kuruluşunda aynı zamanda çalışamayacağı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İzmir 2.İdare Mahkemesi E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İşlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 13-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, muayenehane faaliyeti yanında SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışılamayacağı gerekçesiyle bozulmuştur. Karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Bozma sonrası Yerel Mahkeme tarafından direnme kararı verilmiştir. Direnme kararında Anayasa Mahkemesi kararına atıf yapılarak iki faaliyetin birlikte yürütülebileceği yönünde karar verilmiştir. 14-) SGK anlaşmalı iki hastanede çalışan hekimin SGK anlaşmalı olmayan üçüncü bir hastanede 43

44 geçici kadro ile çalışmak için yaptığı başvurunun reddi üzerine işlemin iptali için İzmir 2.İdare Mahkemesi E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonucunda 1219 sayılı Kanun un 12.maddesi gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir, Danıştay kararın onanmasına karar vermiştir. 15-) Özel tıp merkezinde çalışan hekimin iş akdinin haklı gerekçe olmaksızın feshi üzerine fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli dava açılmıştır. İzmir 5.İş Mahkemesi E. sayılı dosyası ile devam eden dosyada, hekimin talimatı üzerine davadan feragat edilmiştir 16-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, muayenehane faaliyeti yanında SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışılamayacağı gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma sonrası karar beklenmektedir. 17-) SSK emeklisi olup 65 yaşını dolduran kulak burun uzmanı bir hekimin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ek 1.maddesinin ( h ) bendinde yer alan düzenlemeden faydalanarak kadro dışı geçici çalışma izni verilmesi talebinin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimin kamudan emekli olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine, ret işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. İzmir 4.İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyasında işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 18-) Muayenehane açılışına ilişkin başvurusunu Tabip Odası na, vergi dairesine ve Konak Sağlık Grup Başkanlığına tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliğinden birkaç gün önce yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekimin, muayenehane açma başvurusunun yeni yönetmeliğe göre değerlendirileceğine yönelik İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işlemine karşı İzmir 1.İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Hekimin muayenehane açılış başvurusunun yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olması nedeniyle yeni yönetmeliğe uygun başvuru yapılması zorunluluğu olmadığı gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 19-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 3. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, muayenehane faaliyeti yanında SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışılamayacağı gerekçesiyle bozulmuştur. Karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Bozma sonrası karar beklenmektedir. 20-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 1. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, muayenehane faaliyeti yanında SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışılamayacağı gerekçesiyle bozulmuştur. Karar düzeltme talebinin sonucu beklenmektedir. 21-) Poliklinikte, tıp merkezinde, dal merkezinde çalışan hekimlerin takip ettiği hastalarının doğum ve ameliyatlarını özel hastanelerde yapması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmiştir. İtirazların önemli bir kısmında, 1219 sayılı Kanun da yer almayan bir kısıtlama nedeniyle ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek cezaların iptaline karar verilmiştir. 44

45 22-) Kendisine ait fizik tedavi ve rehabilitasyon müessesesinde çalışırken aynı zamanda özel hastanede çalışan hekimin mesleki faaliyetinden birisini sonlandırması gerektiği yönündeki işleme karşı İzmir 3.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Tarafımızca temyiz edilen karar, Danıştay tarafından davanın süresinde açıldığı, davanın esasının incelenmesi gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma kararı sonrası karar beklenmektedir. 23-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 3. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, muayenehane faaliyeti yanında SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışılamayacağı gerekçesiyle bozulmuştur. Karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Bozma sonrası karar beklenmektedir. 24-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel dal merkezinde görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği dal merkezinde çalışamayacağına dair işleme karşı Ankara 15. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Kararın tarafımızca temyizi üzerine Danıştay 10.Dairesi tarafından işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Temyiz sonucu Danıştay 15. Dairesi tarafından kararın onanmasına karar verilmiştir. 25-) Muayenehanelerin fiziksel ve teknik koşullarını ağırlaştırarak muayenehane açılmasını zorlaştıran, tarihinden önce açılan muayenehanelerin tarihine kadar yeni koşullara uyum sağlamasını düzenleyen tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10.Dairesi nin E. sayılı dosyası ile açılan davada, muayenehaneler için getirilen kısıtlamaların bir kısmının iptaline, bir kısmının iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 26-) Danıştay 10.Dairesi kararına rağmen kararda yer verilen gerekçelere aykırı şekilde muayenehaneler için ek koşullar getiren tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10.Dairesi nin E. sayılı dosyası ile açılan davada, muayenehanelerde yapılacak işlemlerin minimum seviyede tutulduğu, genellikle acil ve sedye ile hasta başvurusunun olmadığı, muayenehanelerin doktorun hastasının bulunduğu yere çağrılabildiği bir yer olduğu, asansör, merdiven ve kapılar için yönetmelikte aranan fiziki şartların hizmet gereği asgari standartları aşar şekilde belirlendiği, doktorluk mesleğinin serbest icra edildiği, serbest meslek sunumu koşullarını ağırlaştırarak asgari standart belirlenemeyeceği, çalışma hakkı ve özel girişim özgürlüğüne ağır müdahale olduğu gerekçeleriyle asansör, kapı ve merdivenlere ilişkin düzenlemelerin iptaline bazı maddelerin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Taraflarca temyiz edilen kararın temyiz sonucu beklenmektedir. 27-) Kendisine ait poliklinikte çalışan ve takip ettiği hastalarının ameliyatlarını özel hastanede yapan hekimin özel hastanedeki çalışmasının kısıtlanmasına dair işleme karşı açılan davada, Ankara 14.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile işlemin iptaline karar vermiş, karar Danıştay kararın onanmasına karar vermiştir. 28-) SGK anlaşmalı bir özel hastanede çalışan aynı zamanda SGK anlaşmalı olmayan bir özel hastanede kısmi süreli çalışan hekimin çalışma izninin, SGK ile anlaşmalı ve anlaşmalı olmayan iki hastane birden çalışılamayacağına dair bir gerekçe ile iptali üzerine açılan dava, İzmir 2.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile devam etmektedir. Duruşma günü beklenmektedir. 45

46 29-) tarihinde yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik in, hekimler aleyhine hükümlerinin iptali için açılan dava sonucunda, Danıştay 10.Dairesi 2008/2902 E.sayılı dosyasında, 7.madde 2.fıkrasının, 24.madde 1.ve3. fıkrasının, 25.madde 1. ve 2.fıkrasının, 31.madde 1.fıkra j bendinin, 38.madde ve geçici 2.madde 2.fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Biri kısım maddeleri iptal edilen, bir kısım maddelerinin iptal talebi reddedilen dosya taraflarca temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.. 30-) tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmelik Değişikliği ile yapılan düzenleme uyarınca, yaş haddi nedeniyle emekli olması nedeniyle kadro ilavesi yoluyla bir tıp merkezinde çalışma imkanına kavuşan bir hekimin çalışma izin belgesi talebinin, Sağlık Bakanlığı İstihdam ve Planlama Komisyonu kararı gerekçe gösterilerek reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İzmr 1. İdare Mahkemesi nin 2009/ 1317 E. sayılı dosyası ile, alt düzenleyici bir işlemle yönetmeliğe aykırı işlem tesis edilemeyeceği belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. V-) Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Birlikte Kullanım Protokolü 1-) Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimi yapmadan, bazı branşlarda görev yapan hekimlere, yoğun bakım ünitelerinde çalışmış olma kaydı ile yoğun bakım yan dal uzmanı yetkisi verilmesine yönelik düzenleme 6569 sayılı Kanun ile yapılarak tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin menfaatlerini ihlal ettiğini ifade eden göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanı hekimler adına, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun yürütmesinin durdurulması ve iptali, duyurunun dayanağı olan yasa maddesinin anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay ın ön inceleme sonucu beklenmektedir. 2-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD da görevli asistan hekimlere, asistan hekim sayısının azlığı gerekçe gösterilerek ayda 10 nöbet, gün aşırı nöbet yazılmıştır. Nöbet uygulamasının iptali istemiyle açılan davalar İzmir 5. İdare Mahkemesi ve İzmir 3. İdare Mahkemesinde açılmıştır. İzmir 3. İdare Mahkemesi, 2014/926 E. ve 2014/927 E. sayılı dosyaları ile Tıp Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerine göre gün aşırı nöbet yazılamayacağı gerekçesiyle nöbet listesinin iptaline karar vermiştir. İzmir 5. İdare Mahkemesi 2014/804 E. sayılı dosyası ile açılan davada duruşma günü beklenmektedir. 3-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi nin birlikte kullanımına yönelik imzalanan protokole karşı İzmir Tabip Odası tarafından açılan davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında protokolün iptaline karar verilmiştir. Karar gerekçesinde, protokolün dayanağı olan yönetmelik hükümlerinin Danıştay tarafından iptal edildiği ve protoklün dayanaksız kaldığı gerekçelerine yer verilmiştir. 4-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi nin birlikte kullanımına yönelik imzalanan tarihli protokole karşı, İzmir Tabip Odası adına Danıştay 15.Dairesi 2013/11775 E. ( devir öncesi Danıştay 10.Dairesi E). sayılı dosyası ile protokol ile protokolün dayanağı tarihli yönetmeliğin iptali istemiyle dava açılmıştır. Yargılama sonucunda, yasama yetkisinin görev alanında bulunan konuların yönetmelikle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle protokol ile dava konusu edilen yönetmelik maddelerinin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 5-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görevli bir klinik şefi ve bir klinik şef yardımcısı adına Danıştay 15.Dairesi E. ( devirden önce Danıştay 10.Dairesi E.) sayılı 46

47 dosyası ile protokol ile protokolün dayanağı tarihli yönetmelik maddelerinin iptali için dava açılmıştır. Yargılama sonucunda protokol ile birlikte yönetmelik maddelerinin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 6-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görevli Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcı ları, Başasistan lar, Uzman hekimler adına tarihli protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 4 ayrı dava açılmış, bağlantı nedeniyle bütün davaların İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. İzmir 2. İdare Mahkemesi, dava konusu protokolün iptaline karar vermiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 7-) tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6225 sayılı Kanun ile 1219 sayılı yasada değişiklik yapılarak tıpta uzmanlık eğitimi süreleri yeniden belirlenmiş ve Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunan tıpta uzmanlık süreleri bu defa kanun metni olarak düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tarihli genelge ile, uzmanlık eğitimi devam etmekte olan tüm uzmanlık öğrencilerinin kanunla belirlenen uzmanlık eğitimi sürelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayacakları duyurulmuştur. Bu çerçevede, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından anabilim dallarına yazılan yazı ile uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin planlanarak kısaltılan sürelere göre tez ve sınav işlemlerinin tamamlanması istenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD da görevli asistanlar adına, Tıp Fakültesi Dekanlığı nın yazısı ile yazının dayanağı olan Sağlık Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, a-) Danıştay 8.Dairesi E. sayılı b-) Danıştay 8.Dairesi E. sayılı dosyaları ile dava açılmıştır. Her iki dosyada da, her iki işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Karar gerekçesinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uzmanlık eğitimine başlayan hekimlerin haklarının kanunla saklı tutulduğu belirtilerek hekimlerin kısaltılmış uzmanlık eğitimi süresine göre uzmanlık eğitimini tamamlamaya zorlanamayacağı ifade edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 8-) 663 sayılı KHK sonrası eğitim yetkisi kısıtlanan klinik şefi ve şef yardımcıları adına açılan davalarda, klinik şef ve şef yardımcılarının kliniği bilimsel ve idari olarak yönetme yetkilerinin kısıtlanması, yetkisiz kişilerce kliniğe eğitim sorumlusu atanması, eğitim sorumlusu atanmasında herhangi bir kriter gözetilmemesi işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile işlemlerin dayanağı olan 663 sayılı KHK nin ilgili maddelerinin anayasaya aykırılığı iddialarımızın kabul edilerek iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvurulması taleplerimiz ilgili mahkemelere sunulmuştur. a-) İzmir 4.İdare Mahkemesi E. sayılı, b-) İzmir 1.İdare Mahkemesi E. sayılı, c-) İzmir 3.İdare Mahkemesi E. sayılı, d-) İzmir 2.İdare Mahkemesi E. sayılı, e-) İzmir 3.İdare Mahkemesi E. sayılı, f-) İzmir 1.İdare Mahkemesi E. sayılı, g-)izmir 4.İdare Mahkemesi E. sayılı dosyaları ile davalar açılmıştır. Dava dosyalarında, anayasaya aykırılık iddialarımız kabul edilmemiştir. Genel Cerrahi Klinik Şefi adına İzmir 1. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, idarenin eğitim sorumlusu ataması yaparken hangi kriterleri uyguladığına dair objektif kriterler koymadığı, liyakat 47

48 ve kariyer ilkelerine uymadığı gerekçesiyle eğitim sorumlusu atama işlemini iptal etmiştir. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay, idarenin eğitim sorumlusu atamada takdir yetkisi olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasına karar vermiştir. Diğer dosyalarda davaların reddine karar verilmiş olup karar gerekçelerinde, hastane başhekiminin eğitim ve idari sorumlu atamaya yetkili olduğu, atama konusunda takdir hakkına sahip olduğu gerekçelerine yer verilmiştir. Bir kısım ret kararı, hekimlerin talimatı üzerine temyiz edilmemiştir. Bir kısım ret kararları temyiz edilmiş, temyiz incelemesi sonucunda kararların onanmasına karar verilmiştir. VI- Döner Sermaye Ek Ödemeleri, Nöbet Ücretleri 1-) tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6559 sayılı yasa ile serbest çalışmasını devam ettiren öğretim üyelerinin üniversite ödenekleri ve ek ödemeleri kesilmiştir. Serbest çalışan öğretim üyelerinin üniversite ödenekleri ve ek ödemelerinin kesilmesi işleminin iptali ve dayanağı yasa maddesinin Anayasa ya aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle idare mahkemelerinde davalar açılmıştır. Mart-Nisan 2015 aylarında açılan davalarda idare mahkemelerinin ön incelemeleri beklenmektedir. 2-) Serbest çalışan öğretim üyelerinin döner sermaye ek ödemelerinin, serbest çalıştıkları, haftada 40 saat çalıştıkları, tam zamanlı çalışan öğretim üyelerinin haftada 168 saat çalıştıkları gerekçesi ile 2014 yılı Şubat ayından itibaren eksik ödenmesine yönelik Dokuz Eylül Üniversitesi Yürütme Kurulu kararının iptali istemiyle bir öğretim üyesi adına açılan dava, İzmir 1. İdare Mahkemesi 2014/1810 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. 3-) Döner sermaye ek ödeme katsayısı farklı hesaplandığı için fazla ek ödeme yapıldığı iddia edilen Menemen Devlet Hastanesinde görevli 3 hekimden ek ödemelerini iade etmeleri istenmiştir. İade istemli yazının iptali istemiyle açılan davalar, İzmir 2. İdare Mahkemesi 2014/1138 E., İzmir 5. İdare Mahkemesi 2014/859 E., İzmir 3. İdare Mahkemesi 2014/1011 E. sayılı dosyaları ile devam etmektedir. 4-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı nda olup Sağlık Bakanlığı adına DEÜ Tıp Fakültesi nde uzmanlık eğitimi alan asistanların döner sermaye ek ödemesine esas katsayılarının emsali üniversite kadrosundaki asistanlar yerine devlet memuru statüsündeki diğer yardımcı sağlık personeli katsayısı üzerinden hesaplanması işlemine karşı bir asistan adına açılan dava, İzmir 4. İdare Mahkemesi E. ve İzmir 5. İdare Mahkemesi 2014/348 E. sayılı dava dosyaları ile görülmüştür. İzmir 4. İdare Mahkemesinde görülen davada, başvuru tarihi öncesi dönem için zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. diğer dosyada, davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. 5-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı nda olup Sağlık Bakanlığı adına DEÜ Tıp Fakültesi nde uzmanlık eğitimi alan asistanların döner sermaye ek ödemesine esas katsayılarının emsali üniversite kadrosundaki asistanlar yerine devlet memuru statüsündeki diğer yardımcı sağlık personeli katsayısı üzerinden hesaplanması işlemine karşı asistan hekimler adına, a-) İzmir 1.İdare Mahkemesi E. sayılı b-) İzmir 2. İdare Mahkemesi E. sayılı c-) İzmir 3. İdare Mahkemesi, E., 2012/572 E. sayılı; d-)izmir 4. İdare Mahkemesi E. sayılı e-) İzmir 2.İdare Mahkemesi E.sayılı dosyaları ile davalar açılmıştır. 48

49 İzmir 1.İdare Mahkemesi E. Sayılı, İzmir 2. İdare Mahkemesi E., İzmir 2.İdare Mahkemesi E. sayılı dosyalarında görülen davalarda davaların kabulüne karar verilmiş, diğer dosyalarda davaların reddine karar verilmiştir. Ret kararları tarafımızca, kabul kararları davalı idare tarafınca temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 6-) 663 sayılı KHK sonrası, başhekim yardımcılığı görevi son erdirilen hekime, uygulamanın başladığı tarihten sonrası yanlışlıkla fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla fazla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi için dava açılmıştır. İzmir 10 Asliye Hukuk Mahkemesi E. sayılı dosyası ile açılan davada davanın reddine karar verilmiştir. Karar, TKHK tarafından temyiz edilmiştir. 7-) 663 sayılı KHK sonrası, başhekim yardımcılığı görevi son erdirilen hekime, uygulamanın başladığı tarihten sonrası yanlışlıkla fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla fazla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi için dava açılmıştır. İzmir 9 Asliye Hukuk Mahkemesi E. sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Karar, TKHK tarafından temyiz edilmiştir. 8-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi olmak üzere iki ayrı uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağmen ek ödemenin yan dal kadrosu olmadığı için ana daldan yapılması işlemine karşı İzmir 2.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, mahkeme, fiilen görev yaptığı yan dal uzmanlık yetkisi üzerinden döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu beklenmektedir. 9-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Ortopedi ve El Cerrahisi olmak üzere iki ayrı uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağmen ek ödemenin yan dal kadrosu olmadığı için ana daldan yapılması işlemine karşı İzmir 1.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile açılan davada, mahkeme, fiilen görev yaptığı yan dal uzmanlık yetkisi üzerinden döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, kararın mahkeme heyeti yerine tek hakimle verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Yerel Mahkeme direnme kararı vermiştir. Direnme kararı davalı idare tarafından temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 10-) Dahili branşlarda görevli uzman tabiplerin ek ödemelerinin belirlenmesinde yatan hasta toplam vizit puanını temel alan ve hastaneye yeterli hasta yatırılmaması halinde ek ödemenin düşük belirlenmesine neden olan tarihli İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge nin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Alsancak Devlet Hastanesi nde görevli nöroloji uzmanı bir hekim adına Danıştay 11. Dairesi E. sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda, yönergenin dayanaksız olduğu, yönetmelik ile düzenlenmesi gereken konuların yönerge ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle yönergenin iptaline karar verilmiştir. 11-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanuna tabi uzman hekim statüsünde çalışan ve tutulan nöbetler karşılığında nöbet ücreti ödemesi yapılmayan uzman hekimler adına İzmir 1.İdare Mahkemesi E, E.; İzmir 2. İdare Mahkemesi E. sayılı dosyaları ile açılan davalarda, ödemeye esas yasal düzenleme olmadığı gerekçesiyle davaların reddine karar verilmiştir. Eşitlik ilkesine ve angarya yasağına aykırı olan işlemlerin iptali ve karaların bozulması için iki karar temyiz edilmiştir. Bir karar hekimin talimatı üzerine temyiz edilmemiştir. 12-) Maliye Bakanlığı nın yıllık izin, şua izni ve döner sermaye faaliyeti nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler dışında fiilen çalışılmayan dönemler için üniversitede görevli personele döner 49

50 sermaye ek ödemesi yapılmayacağına ilişkin 18 sıra No lu Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği nin 15. maddesi Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilmesine rağmen doğum izni, hastalık izni gibi nedenlerle görevde olmadığı dönemde döner sermaye ek ödeme yapılmayan DEÜ Tıp Fakültesi nde görevli hekimler adına açılan davalar; a-) İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 2010/1037 E., 2010/1051 E., 2010/1088 E., 2011/346 E.; İzmir 4. İdare Mahkemesi nin , , E.; İzmir 3. İdare Mahkemesi nin E., İzmir 1. İdare Mahkemesi nin E., sayılı dosyaları ile açılan davalarda, sağlık raporlu olduğu dönemlerde hekimlere ek ödeme yapılmamasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. b-) İzmir 3. İdare Mahkemesi nin 2011/346 E., İzmir 1. İdare Mahkemesi nin 2011/352 E. Sayılı dosyası ile açılan davalarda, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. c-) İzmir 4.İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyası ile açılan davada davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 13-) Devlet Hastanesi-Eğitim ve Araştırma hastanelerinde görevli pratisyen hekimler ile birinci basamakta görevli pratisyen hekimler arasında döner sermaye ek ödemesine esas katsayının hastanede görevli hekimler aleyhine düşük düzenlenmesine ilişkin tarihli yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 11. Dairesi nin 2010 / 8363 E. Sayılı dosyasında açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Karara yapılan itiraz reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 14-) DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD da görevli bir öğretim üyesi adına, ışın izninde olduğu süre içinde döner sermaye ek ödemesi yapılmaması işleminin iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 15-) Bir eğitim ve araştırma hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği nde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaparken Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan ve ihtiyaç nedeniyle aynı hastaneye devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan hekimin ek ödemesinin Klinik Şef Yardımcısı kadrosu yerine yan dal uzmanlık statüsü üzerinden yapılması işleminin iptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 2011/143 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 16-) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan hekimlerin döner sermaye ek ödeme katsayısının belirlenmesinde hastane kadro yatak sayısının belirleyici olması, aynı hastanede başhekim olarak görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı hekimin bölene dahil edilmesi nedeniyle diğer hekimlerin ek ödemelerinin düşmesi üzerine, başhekimin bölene dahil edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Karşıyaka Devlet Hastanesi nde görevli bir hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyasında açılan davada, başhekimin bölene dahil edilme işleminin mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Danıştay, kararın onanmasına karar vermiştir. Onama kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulmuş olup sonuç beklenmektedir. 17-) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan hekimlerin döner sermaye ek ödeme katsayısının belirlenmesinde hastane kadro yatak sayısının belirleyici olması, aynı hastanede başhekim olarak görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimin bölene dahil edilmesi nedeniyle diğer hekimlerin ek ödemelerinin düşmesi üzerine, başhekimin bölene dahil edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Karşıyaka Devlet Hastanesi nde görevli bir hekim adına İzmir 2.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyasında açılan davada, 50

51 başhekimin bölene dahil edilme işleminin mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Danıştay, kararın onanmasına karar vermiştir. Onama kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulmuş olup sonuç beklenmektedir. 18-) Konak Doğumevi nde laboratuvar branşında görevli bir hekimin ek ödeme katsayısının düşük hesaplanması nedeniyle eksik ödeme yapılması işleminin iptali için İzmir 3.İdare Mahkemesi nin 2009/370 E.-2009/ 1839 K. sayılı dosyası ile açılan davada, eksik ödeme işleminin yönetmeliğe uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 20-) Kadrosu İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü nde olup 2. görev ile İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir hekime yapılan döner sermaye ek ödemelerinin, yönetmeliğe aykırı yapıldığından bahisle iadesi için hekime karşı İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2008/ 453 E. Sayılı dosyasında açılan davada, İdare Mahkemesi kararlarının kesinleşmesi beklenmektedir. 17-) Kadrosu İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü nde olup 2. görev ile İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir hekime yapılan döner sermaye ek ödemelerinin geri istenilmesine ilişkin işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 2008/1163 E.-2009/236 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, ek ödemelerin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan yapılması gerektiği, fazla ödemenin geri istenilmesine ilişkin işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Kararın temyizi üzerine Danıştay 11. Dairesi tarafından verilen bozma kararında, hekime yapılan ek ödemenin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ile tarihinden itibaren ödenmeyen ek ödeme tutarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi isteminin reddi yolundaki karar bozulmuş, bozma kararı uyarınca eksik yapılan ödemeler hekime ödenmiştir. Davalı idare, karar düzeltme talebinde bulunmuş olup karar beklenmektedir. VII-İşyeri Hekimliği 1-) İş akitleri haksız ve geçersiz nedenlerle feshedilen ve işe iade davalarını kazanan hekimlerin işe iade başvurusu kabul edilmemiş, mahkemece öngörülen tazminatları ödenmiş ancak kıdem, ihbar, yıllık izin ve ikramiye alacakları ödenmemiştir. Alacakları ödenmeyen 3 hekim adına açılan davalar, İzmir 13 İş Mahkemesi 2014/125, 2014/464 ve İzmir 8. İŞ Mahkemesi 2015/ 120 E. sayılı dosyaları ile devam etmektedir. 2-) İşe iade davası, geçerli fesih yapıldığı gerekçesiyle reddedilen hekimin, haksız fesih nedeniyle işçilik alacaklarının tahsili için açılan dava, İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/512 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. 3-) Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde görev yapmakta iken aynı zamanda farklı işyerlerinde işyeri hekimliği yapan bir kısım hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2. maddesi gerekçe gösterilmek suretiyle feshi üzerine işyeri hekimlerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücret alacaklarının tahsili istemiyle; a- İzmir 10 İş Mahkemesi 2014/4 E. b- İzmir 6. İş Mahkemesi 2014/4 E. c- İzmir 6 İş Mahkemesi 2013/458 E. d- İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/468 E. e- İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/440 E. f- İzmir 10 İş Mahkemesi 2014/372 E. g- İzmir 8 İş Mahkemesi 2013/ 487 E. 51

52 h- İzmir 8.İş Mahkemesi 2014/361 E. sayılı dosyaları ile davalar açılmıştır. Dava dosyalarında, işçilik haklarının tahsiline karar verilmiştir. Karar, davalı şirket tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 4-) Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde görev yapmakta iken aynı zamanda İzfaş A.Ş. isimli işyerinde işyeri hekimliği yapan iki hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2. maddesi gerekçe gösterilmek suretiyle feshi ve feshedilen hekimin yerine başka bir hekimin alınması üzerine, fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli olarak İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/512 E., İzmir 6. İş Mahkemesi 2013/503 E sayılı dosyaları ile dava açılmış, her iki dosyada da işe iade kararı verilmiştir. Davalı işveren tarafından kararların temyizi üzerine, Yargıtay, fesih gerekçesinin hukuka uygun olduğu, işverenin hangi işçiyi işten çıkaracağı ve hangi işçiyi işe alacağı konusunda takdir hakkı olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasına ve işe iade davasının reddine karar vermiştir. 5-) İzsu Genel Müdürlüğünde kurum hekimliği görevi yanında belediyeye ait şirketlerde işyeri hekimliği yapan bir kısım hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2. maddesi gerekçe gösterilmek suretiyle feshi üzerine işyeri hekimlerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücret alacaklarının tahsili istemiyle İzmir 5. İş Mahkemesi 2013/ E., İzmir 7. İş Mahkemesi 2013/ E., İzmir 11. İŞ Mahkemesi 2013/ 398 ve 399 E. sayılı dosyaları ile dava açılmıştır. İki dosyada alacaklarının tamamının tahsiline, iki dosyada kısmen tahsiline karar verilmiştir. Temyiz sonuçları beklenmektedir. 6-) İşyeri hekimliği feshedilen bir hekimin işçilik haklarının, serbest meslek makbuzu karşılığı çalıştığı gerekçesiyle ödenmemesi üzerine işçilik haklarının tahsili istemiyle açılan dava, İzmir 4. İş Mahkemesi E. sayılı dosyasında görülmüş, hekimin işçilik haklarının tahsiline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 7-) İşyeri hekimlerinin işyerlerindeki işçilere reçete yazması ve iki güne kadar istirahat raporu verme yetkisini yetkilendirilmiş aile hekimliği belgesi alma şartına bağlayan SGK nin tarihli Hekim Yetkilendirme Sistemi konulu genelgesi ile genelgenin dayanağı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik in 26.maddesinin iptali istemiyle açılan dava, Danıştay 10.Dairesi 2007/7233 E. sayılı dosyası ile görülmüştür. Danıştay, tarihinde verdiği kararda, aile hekimliği uygulamalarına yönelik mevzuat hükümlerine atıf yapılarak dava konusu düzenlemelerle işyeri hekimliği ile aile hekimliği arasında optimal düzeyde bütünlüğün sağlanmasının amaçlandığı, aile hekimlerinin birinci basamakta bütün işler konusunda görevli ve yetkili kılındığı, SGK adına reçete yazma ve iki güne kadar rapor verme işleminin de birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında olduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi devam etmektedir. VIII-Aile Hekimliği 1-) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan tarihli değişiklik ile aile hekimlerinin hastane acillerinde nöbet tutmasına yönelik düzenleme ile bu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün Anayasaya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle açılan dava Danıştay 5. Dairesi 2013/8469 E. sayılı dosya ile devam etmektedir. 2-) Buca da görevli bir aile hekiminin Ölüm Bildirimi İcap Nöbeti Listesine dahil edilmesi işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cezane Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay, 52

53 yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Ret kararına yapılan itirazın sonucu beklenmektedir. 3-) tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ndeki; Toplum Sağlığı Merkezi hekimlerinin reçete yazma hakkını sınırlayan 24.maddesinin 4. ve 5. fıkrasındaki ibarelerin; Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri başlıklı 25. maddenin 5. fıkrasındaki Yetkilendirilmiş Aile Hekimi belgesi almayan kurum ve işyeri hekimlerinin acil haller dışında hastaya reçete, rapor düzenleyemeyeceğine dair ibarelerin; mesai saatleri içinde yerinde otopsi hizmetlerinin Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri tarafından yapılacağına dair 10. maddenin 5. fıkrasındaki ilgili ibarenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Danıştay 12. Dairesi nin 2010/5864 E. Sayılı dosyasında görülen davada davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın sonucu beklenmektedir. 4-) Aile Hekimliği nin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge de yapılan tarihli değişiklik ile her ilçede ve Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan illerde bir toplum sağlığı merkezi kurulması; birden fazla TSM kurulmuş olan ilçelerde Müdürlükçe uygun görülen dışındaki TSM lerin bir ay içinde kapatılacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 5. Dairesi nin 2010/7750 E. Sayılı dosyası ile açılan davada söz konusu düzenlemelerin yönerge ile yapılamayacağı ve yönergenin hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yargılama devam etmektedir. IX-Onur Kurulu Kararları 1-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu nun bir hekim ile ilgili verdiği ceza verilmesine yer olmadığı kararına karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi nin 2014/1305 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargılama devam etmektedir. 2-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönündeki kararın onanmasına dair karara karşı İzmir 1. İdare Mahkemesi 2014/119 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargılama devam etmektedir 3-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca 15 gün geçici meslekten alıkoyma cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 3. İdare Mahkemesi nin 2013/1238 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada, davanın reddine karar verilmiştir. İtiraz sonucu beklenmektedir. 4-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu nun bir hekim ile ilgili ceza verilmesine yer olmadığı kararına karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi nin 2013/448 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar iptal edilmiştir. Karar temyiz edilmiştir. 5-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 13. İdare Mahkemesi nin 2013/5 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 6-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 16. İdare Mahkemesi nin 2012/590 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada, davanın reddine karar verilmiştir. İtiraz sonucu beklenmektedir. 7-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin cezanın iptali için İzmir 3. İdare Mahkemesi nin 2013/1228 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada yetkisizlik kararı verilmiştir. Ankara 14.İdare Mahkemesi 2013/1722 E. sayılı dosyası ile yargılama 53

54 devam etmektedir. 8-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 17. İdare Mahkemesi nin 2011/2763 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından temyiz edilen dosyada temyiz sonucu beklenmektedir. 9-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 13. İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyasında açtığı davada, davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. X- Çevre Davaları 1-) Efemçukuru Köyü sınırları içindeki Efemçukuru Altın Madeni Kapatise Artışı için verilen ÇED olumlu kararının iptali için meslek örgütleri ve çevre örgütleri ile birlikte açılan dava, İzmir 1.İdare Mahkemesi E. sayılı dosyasında devam etmektedir. 2-) Efemçukuru Köyü sınırları içinde bir şirkete altın ve gümüş madeni işletmesi için birinci sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlemine karşı meslek ve çevre örgütleri ile birlikte İzmir 3.İdare Mahkemesi E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 3-) Efemçukuru köyünde özel bir şirkete altın ve gümüş madeni işletmesi için 1 yıl süreli deneme izni verilmesi işleminin iptali istemiyle diğer meslek örgütleri ile birlikte İzmir 1. İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyası ile açılan davada, sağlık koruma bandı sınırı içinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılmadan verilen deneme izninin hukuka aykırı olduğu belirtilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir. 4-) Efemçukuru köyünde özel bir şirkete 10 yıl süreli altın ve gümüş madeni işletme ruhsatı verilmesi işleminin İzmir in su kaynaklarının kirletilmesine, çevreye ve sağlığa zarar verecek olması nedeniyle, işletme ruhsatı verilmesi işleminin iptali istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na karşı açılan davaya müdahil olunmuştur. Davanın reddine karar verilmiş olup karar İzmir Tabip Odası adına temyiz edilmiştir. XI-Diğer Genel Düzenleyici İşlemler 1-) Sağlık çalışanlarının 30 dakika içinde sağlık kuruluşuna ulaşacak şekilde ikametlerinin sağlaması gerektiğine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tarihli genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanağı 663 sayılı KHK nin 55.maddesinin anayasaya aykırılığı iddialarının ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvurulması istemiyle Danıştay da açılan dava devam etmektedir. 2-) tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesisleri nde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in Acil Servis Nöbetleri başlıklı 12. maddesi ile getirilen, müstakil acil branş nöbeti, branş nöbeti, dahili ve cerrahi branş havuz nöbeti, icap nöbeti gibi düzenlemelerin, üst düzenleyici işlemlere aykırı olması, farklı kurumlarda farklı uygulamalar doğuracak olması, hekimlerin özlük haklarını ihlal eder nitelikte olması nedeniyle tebliğin 12. maddesinin 3,4,5,7,8,9,10,11,12. fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir. Te- 54

55 myiz sonucu beklenmektedir. 3-) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği nde tarihinde yapılan değişiklik ile, hekimlerin görev yapmadığı acil istasyonların düzenlenmesi ve hekim olmayan sağlık personeline sadece hekimlerin yapabileceği tıbbi uygulamaları yapma yetkisinin verilmesi ne dair yönetmelik maddelerinin iptali için açılan dava Danıştay 10. Dairesinin 2007/3836 E. sayılı dosyasında reddedilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir. 4-) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik in, Sürücü Olur Raporu nun verilmesinde Sağlık Kurulu yerine tek hekim raporunun yeterli kılınmasına ve kapsamına ilişkin 4. maddenin 1. fıkrasının kısmen, 2.,3.,4. fıkralarının tamamının iptali istemi ile 2918 sayılı yasanın 41-c maddesinde değişiklik yapan 5537 sayılı yasanın 1. maddesinin Anayasa ya aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine başvurulması istemli dava Danıştay 8. Dairesi 2006/6382 E.-2008/2403 K. sayılı dosyası ile reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 5-) tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 12 sıra No lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ in 14. maddesi ile tebliğ kapsamında bulunan kamu görevlileri ve ilgili kişilerin birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2-TL, 2. ve 3. basamak resmi sağlık kuruluşlarında 8-TL, özel sağlık kurumlarında 15-TL katılım payı alınması ve tahsiline ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin, Danıştay kararlarını etkisiz kılmaya yönelik olması, birinci basamakta katılım payı alınmasının yasal düzenlemelere aykırı olması, koruyucu sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyecek olması, katılım payı uygulamasının sağlık hizmetlerini kademeli olarak paralı hale getirerek sağlık hizmetine ulaşımı engellemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarının kanunla düzenlenmesine gerektiği gibi nedenlerle sosyal devlet ilkesine, anayasaya, yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile tebliğin dayanağı olan 178 sayılı KHK Geçici 8. ve 9. maddelerinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10.Dairesi nin 2009/15342 E. sayılı dosyası ile, aile hekimliği muayenelerinde 2-TL katılım payı alınmasının 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Diğer maddelerin YD talebi reddedilmiştir. Karara yapılan itirazlar DİDDK tarafından reddedilmiştir. Dava sonunda bir kısım maddelerin iptaline, bir kısım maddelerin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiştir. 6-) tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in 1. ve 2. maddeleri ile getirilen birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2-TL, 2. ve 3. basamak resmi sağlık kuruluşlarında 8-TL, özel sağlık kurumlarında 15-TL katılım payı alınması ve tahsiline ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin, Danıştay kararlarını etkisiz kılmaya yönelik olması, birinci basamakta katılım payı alınmasının yasal düzenlemelere aykırı olması, koruyucu sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyecek olması, katılım payı uygulamasının sağlık hizmetlerini kademeli olarak paralı hale getirerek sağlık hizmetine ulaşımı engellemesi gibi nedenlerle sosyal devlet ilkesine, anayasaya, yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile tebliğin dayanağı olan 5510 sayılı yasanın 68. maddesinin 2.ve 7. fıkralarının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10.Dairesi nin 2009/15278 E. sayılı dosyasında devam eden davada, aile hekimliği muayenelerinden 2-TL katılım payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. temyiz sonucu beklenmektedir 7-) tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ in 12 maddeden ibaret bütün maddeleri ile getirilen tebliğ kapsamındaki kamu görevlileri ve 55

56 ilgili kişilerin sağlık hizmetlerinde katılım payı ödemesi zorunluluğu getirilmesinin hukuka ve anayasa aykırı olduğu ifade edilerek tebliğin dayanağı olarak gösterilen tarihli Resmi Gazete de 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 28.maddesinin, Anayasa nın 161. maddesine ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 15.Dairesi nin E. sayılı dosyası ile dava konusu tebliğin farkı sağlık kurumlarında, özel veya kamu kurumlarında farklı katılım payı alınmasına dair 6. maddesinin yasal dayanağının olmadığı belirtilerek bu maddenin iptaline diğer taleplerin reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiştir. XII-Diğer Davalar 1-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekim hakkında, adli vaka olan hastanın ölümünü adli makamlara bildirmediği gerekçesiyle açılan dava, İzmir 25 Asliye Ceza Mahkemesi 2014/429 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. 2-) DEÜ Tıp Fakültesinde görevli bir asistan hekim hakkında, adli vaka olan hastanın ölümünü adli makamlara bildirmediği gerekçesiyle açılan dava, İzmir 18. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/470 E. sayılı dosyası ile görülmüş, yargılama sonucunda hekimin beraatine karar verilmiştir. 3-) Hekim olmadığı halde hekimlik yetki ve görev alanına giren işleri yapan ve yaptığını iddia eden şahıs hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonucu şahıs hakkında 1219 sayılı Kanun un 25.maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile dava açılmış, yargılama sonucunda şahsın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık kararı temyiz etmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir. 4-) Yanında çalıştığı hekimin yazı ve imzasını taklit etmek, kaşesini kullanmak suretiyle belge düzenlenmesine sebep olan bir şahıs hakkında, evrakta sahtecilik suçu nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma sonucunda kişi hakkında, İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Odamız tarafından davaya müdahil olunmuştur. Yargılama devam etmektedir. 5-) Menemen Devlet Hastanesinde bir sendika tarafından yapılan sendikal çalışmanın hastane idarecileri ve güvenlik görevlileri tarafından engellenmesine müdahale eden hekim hakkında ortaya çıkan tartışma sonrası, tehdit ve hakaret iddiasıyla dava açılmıştır. Menemen 1. Sulh Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda, hekimin beraatına karar verilmiştir. 6-) Hekim olmayan bir şahıs adına üyelik belgesi düzenlendiği için şahsın çalıştığı sağlık kurumunun zarar ettiği iddiasıyla İzmir Tabip Odası aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davası, İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 2007/1344 E.-2009/ 2060 K. sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Esasa yönelik ret kararının onanmasına, vekalet ücreti yönünden bozulmasına karar verilmiştir. karar düzeltme talebinde bulunulmuş olup sonuç beklenmektedir. İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU 56

57 İZMİR TABİP ODASI ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası 2014 Mayıs-2015 Nisan dönemi Onur Kurulu, 27 Mayıs 2014 te ilk toplantısını yapmış ve Dr.Selahattin Fehmi Akçiçek Onur Kurulu Başkanlığına, Dr.Funda Obuz Onur Kurulu Sekreterliğine oybirliği ile seçilmiştir. Diğer Kurul üyeleri; Dr.Ertan Can, Dr.Ferruh Zorlu ve Dr.Mustafa Olguner dir. Kurul, bir yıllık dönem içinde toplam 15 toplantı yapmıştır. Bir yıllık dönem (2014 Mayıs 2015 Nisan) içinde Onur Kurulu gündemine alınan 69 dosyadan 27 si yeni açılan dosyalardan oluşmuştur. Kurul çalışmaları sırasında Oda Avukatımız Mithat Kara ve Onur Kurulu sekreteri Özlem Sabırlar çalışmaları ile kurulun işleyişine büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu dönemde İzmir Tabip Odası Onur Kurulu nun dosyalar konusunda verdiği kararlar şöyledir; Ceza verilmesine yer olmayan: 11 Ceza işlemi gerektiren: 17 Yönetim Kurulu nun soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına uyulan dosya sayısı: 24 Yönetim Kurulu na soruşturma açılması için iade edilen dosya sayısı:8 TTB Disiplin Yönetmeliği ilgili maddelerine göre ceza verilen dosya sayıları; Uyarı cezası: 4 Para cezası: 10 Meslekten men cezası: 3 Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu nun dosyalarla ilgili olarak tekrar değerlendirilmesi yönündeki kararı gereği 9 dosya İzmir Tabip Odası na geri gelmiştir. 9 dosya Yüksek Onur Kurulu nun bozma gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmiştir. 6 Nisan 2015 tarihi itibariyle Onur Kurulu gündeminde olan dosya sayısı 3 tür. 57

58 İZMİR TABİP ODASI YENİ DÖNEM HEKİM MECLİSİ TOPLANTILARI 3 Haziran 2014 Hekim Meclisi Divanının dönemi seçilmiş Yönetim Kurulu nu ziyareti Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Olağanüstü toplantı Bilgilendirme Boş bulunan Divan Üyeliği için (1 üye) seçim İTO Emekli Hekimler Komisyonu ve TTB Emekli Hekimler Kolu - Sunum Göğüs Hastanesi nin birleşme yolu ile kapatılması Yeni dönem Hekim Meclisi nin oluşumu (tüzük, yeni yapı, seçimler, vb.) ve yaz dönemi çalışma takviminin belirlenmesi Sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma Yeni Torba Yasa (ASM ve TSM Nöbetleri) Hastane (digital) kayıt sistemi Dilek ve öneriler Hekim Meclisi İç Tüzük değişikliği ve öneriler HEKİM MECLİSİ TÜZÜK ÇALIŞMALARI tarihleri arasında, dönemi hekim meclisi yeni iç tüzük çalışmaları toplantısı başlamıştır. Çalışma komisyonu Dr.Mete Güzelant, Dr.Nezaket Kaya, Dr.Kemal Özbek, Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu, ndan oluşmuştur tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Hekim Meclisi tarafından hazırlanan iç tüzük değişikliği önerisi değerlendirildi. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değişikliklerle Hekim Meclisi İç Tüzüğü nün onaylanmasına ve yürürlüğe girmesine, Yönetim Kurulu üyeleri Dr.Mete Güzelant ve Dr.Nezaket Kaya ile Hekim Meclisi Divan Üyeleri Dr. Kemal Özbek, Dr. Şükrüye Kaplan Uzunoğlu ve Dr. Aydın Taşdöğen in Hekim Meclisi Seçim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine, Hekim Meclisi seçim takviminin Hekim Meclisi Seçim Kurulu tarafından belirlenmesine karar verilmiştir. İZMİR TABİP ODASI HEKİM MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ GEREKÇE: MADDE 1: Hekim Meclisi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası nın 28. Maddesine dayanarak, seçim ve çalışma ilkeleri bu iç tüzük ile belirlenerek kurulmuştur. AMAÇ MADDE 2: Oda etkinliklerini, hekimlerin ve toplumun çıkarları ve beklentilerine uygun gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, Oda nın sağlık politika ve programlarının oluşturulması ve uygulanması sürecine, hekimlerin katılımının sağlanması, hekimler ile Oda nın seçilmiş kurulları arasında iletişimin geliştirilmesi hedeflenir. MECLİSİN OLUŞUMU MADDE 3: Genel Kurul da seçilen Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile TTB Genel Kurul Delegeleri, Hekim Meclisi nin doğal üyeleridir. Birim ve bölgelerden seçilen temsilciler ile doğal üyeler birlikte Hekim Meclisi ni oluştururlar. MADDE 4: Birim ve bölge temsilcileri, olağan seçimli Genel Kurul dan sonra 6 ay içinde, Yönetim Kurulu kararı ve oluşturacağı Merkez Seçim Kurulu nun düzenlenmesi ile seçilerek belirlenirler. Meclis çalışma 58

59 dönemi yeni Meclis in ilk toplantı gününe kadar devam eder. MECLİS DİVANI MADDE 5: Meclis ilk toplantısını toplantıya katılan en yaşlı üyenin başkanlığı ve en genç üyenin divan üyeliği ile yapar. İlk toplantıda Divan seçimi yapılır. Divan için aday olan kişiler belirlenerek liste halinde yayınlanır. Gizli oy açık tasnif ile üç kişilik Divan seçilir. Divan üyeleri kendi arasından Hekim Meclisi Başkanı nı seçer. Hekim Meclisi nin doğal üyeleri Divan a seçilemez. DİVANIN GÖREVLERİ MADDE 6: Meclis divanı en az ayda bir kez olmak üzere toplanır. Üyelerin önerileri doğrultusunda taslak gündemi hazırlar, Yönetim Kurulu ile görüşerek ve değerlendirerek gündemi kesinleştirir ve üyelere duyurur. MECLİSİN TOPLANMASI MADDE 7: Hekim Meclisi, Meclis Divanının aksi kararı olmadıkça ayda bir kez düzenli olarak toplanır. çağrısı e-posta yolu ile, Meclis Başkanı tarafından ve kesinleşmiş gündem ile yapılır. Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu ile veya Yönetim Kurulu ya da Divan tarafından Hekim Meclisi olağanüstü toplantıya çağırılabilir. MADDE 8 : Üst üste 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan temsilcinin üyeliği düşer. Durum üyeye yazı ile bildirilir ve yerine aynı bölge veya birimdeki yedek üye çağırılır. MADDE 9 : Meclis toplantısı, Divan tarafından yönetilir. başında imza ile yoklama yapılır. Konuşma süreleri divan tarafından belirlenir. MADDE 10 : Gündeme ilişkin ek veya değişiklik önerileri, toplantı başında verilebilir. Önerilerin gündeme alınıp alınmayacağına oylama yapılarak ve salt çoğunluk ile karar verilir. KARAR YETER SAYISI: MADDE 11 : Meclis toplantısı bütün hekimlere açıktır. Divan, üye olmayanlara da söz hakkı verebilir. Karar oylamasına sadece üyeler katılır. Kararlar açık oylamayla alınır. Meclis toplantısında karar alınabilmesi için üye tam sayısının en az beşte birinin oylamaya katılmış olması zorunludur. Meclis kararları salt çoğunluk ile alınır. MADDE 12 : Meclis toplantısında görüşülen konular, Oda resmi web sayfasında bilgi notu şeklinde yayınlanır ve tüm üyelere e-posta ile gönderilir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine kaydedilir, web sitesinde yayınlanır, e-posta ile üyelere duyurulur. İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 13 : Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı önerisi ile iç tüzük değişiklik önerileri gündeme alınır. İç tüzük değişikliği için üye tam sayısının en az üçte birinin oturuma katılmış olması gerekir. Karar salt çoğunluk ile alınır. Yönetim Kurulu nun onayı ile yürürlüğe girer. MECLİS SEÇİM KURULU MADDE 14: Seçim sürecini yönetmek ve koordine etmek üzere, mevcut Hekim Meclisi Divanı nın önerdiği aday listesi içinden ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından en az 5 kişilik Meclis Seçim Kurulu oluşturulur. Kurul ve seçim tarihleri, seçim tarihinden en az 10 gün önce Oda resmi web sitesinde ilan edilerek ve elektronik posta ile tüm üyelere duyurulur. BÖLGE, BİRİM ve TEMSİLCİ SAYILARININ BELİRLENMESİ MADDE 15: Meclis Seçim Kurulu, İzmir ilinde hekimlerin çalıştıkları kurumları, hekim sayısını, coğrafi veya kurumsal iletişim olanaklarını göz önüne alarak ve temsilde adaleti gözeterek, seçim bölge ve birimleri ile temsilci sayılarını belirler, Oda resmi web sitesi ve elektronik posta ile tüm üyelere duyurur. TEMSİLCİ SEÇİMİ MADDE 16: Adaylık başvuruları, seçim gününden bir önceki mesai günü bitimine kadar, imzalı başvuru formlarının elden veya fax, e-posta vb. yol ile Meclis Seçim Kurulu na iletilmesi ile yapılır. Adayların Oda üyesi olması gerekir. Meclis Seçim Kurulu tarafından her birimde en az üç kişilik Sandık Kurulu oluşturulur. Adayların listesi Sandık Kurulu tarafından seçim günü ilgili seçim bölgesinde/biriminde ilan edilir. Seçimlerde, Meclis Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilen listede yer alan ve Oda üyesi her hekim oy kullanabilir. Seçimler gizli oy açık tasnifle yapılır. Oy pusulalarına birim veya bölgedeki temsilci sayısı kadar isim yazılır. En yüksek oy alandan itibaren asil ve yedek temsilciler belirlenir. Seçilecek temsilci sayısı kadar adaylık başvurusu olması durumunda o bölgede seçim yapılmaz ve adaylar seçilmiş sayılırlar. Seçimler bir günde ve mesai saatleri içinde tamamlanır. Seçim sonuçları, seçimden bir gün sonra, Sandık Kurulu tarafından yazılı ve imzalı bir tutanakla Meclis Seçim Kurulu na bildirilir. Üyeliğin düşmesi ile boşalan üyelik için aynı bölge/birim yedek temsilci çağrılır. Yedek temsilcisi bulunmayan birimlerde ise en geç iki ay içerisinde seçimler yenilenir. BİRİM ve BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 59

60 MADDE 17: Hekim Meclisi üyeleri; A - Birim veya bölge hekimleri ile Oda arasındaki iletişimi sağlar B - Birimindeki hekimleri Tabip Odası nda temsil eder, hekimlerin sorun, öneri, talep ve katkılarını Tabip Odası kurullarına aktarır. C Biriminde de Tabip Odası nı temsil eder, Oda ile yönetimler arasındaki iletişimi sağlar. D - Meclis kararları ve Yönetim Kurulu karar ve etkinlikleri hakkında meslektaşlarını bilgilendirir, yönlendirir. E - Tabip Odası nın etkinliklerinin güçlenmesi için, hekimlerinin sorunlarını izler, toplantı yapar, birimde hekimlik açısından gelişen olaylar ve etkinliklerden Oda kurullarını haberdar eder. F - Birimde yeni göreve başlayan hekimlerin odaya üye olmaları, aidatların düzenli ödenmesi ve oda etkinliklerine katılım için çaba sarf eder. MADDE 18: Oda Yönetim Kurulu; A - Temsilcinin Oda etkinliklerini biriminde geliştirmek için yapacağı harcamalar, Yönetim Kurulu nun belirlediği sınırlar içinde ve belge karşılığı Oda bütçesinden karşılanır. B - Odanın planladığı etkinlikler, Yönetim Kurulu kararları, mevzuata ilişkin düzenlemeler, temsilcinin gereksinim duyduğu diğer belge ve bilgiler, düzenli olarak temsilciye ulaştırılır. YÜRÜRLÜK MADDE 19: Bu iç tüzük, Hekim Meclisi nin 24 Eylül 2014 tarihli toplantısında hazırlanan iç tüzük önerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan değişikliklerle, tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. YÜRÜTME MADDE 20: Bu iç tüzük İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür DÖNEMİ HEKİM MECLİSİ TOPLANTILARI Aralık 2014 tarihleri arasında yeni dönem hekim meclisi temsilci seçimleri Açılış ve kokteyli Divanın oluşumu Açılış ve Bilgilendirme Divan Kurulu devir teslim töreni, önceki divan kurulunun onurlandırılması Hekim meclisinin ve üyelerinin görev ve işlevi Aile hekimlerinin sorunları ve güncel gelişmeler Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tepecik Doğum Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde yaşanan döner sermaye sorunları. Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızdan yemek bedeli kesintisi Bankaların promosyon uygulamaları 14 Mart a doğru. Dilek ve temenniler Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları için yapılacak etkinliklerin belirlenmesi Kamu kurumları dışında çalışan hekimlere, yeşil pasaport verilmesi için, TBMM ye verilen yasa değişikliği önergesine destek için yapılabilecekler Dilek, Temenniler ve Kapanış Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme, 14 Mart Tıp Bayramı haftasında yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamanın yapılması Acil servis çalışanlarının sorunları Dilek, Temenniler ve Kapanış. 60

61 HEKİM MECLİSİ TEMSİLCİLERİ BAŞAK BAYRAM BERKANT SAĞIR TEMEL KAYAN SERDAR AKYILDIZ MEHMET UYAR MURAT ARGON ERTEKİN TEPE GÜL ÇEKİN BEKİR TATAR ALPAY ARI NURDAN TALAY SÜHEYLA ECEVİT MEHMET CAN UĞUR NİHAT ZALLUHOĞLU AHMET KAYA MALİK ERGİN İLKAY AYRANCI ŞABAN ÜNSAL ÖZGÜR USLU METE CÜCE ALİ RIFAT MALATYALI ÜMİT KAĞAN ARPACI EYLEM BAYRAKTAROĞLU ZEKİYE FULYA SAFATİ SEDAT EKİNCİ ALİ TAN MUSTAFA CİRBAN BURCU HARÇ KAYA SALİH ÖZGÜR UGUR GÖNENÇ ORHAN AKINCI CEMİL YURDAKUL AYŞEGÜL TUBAY ADVİYE ONAY SAFA HAKAN KOCA AHMET AFŞİN SAĞDUYU MUSTAFA TUĞRUL ŞAHBAZ YILDIRAY ORHON EROL AKGÜN CEYLAN ÖZKAN MÜMİN TURGUT TUBAY BAHADIR TAVŞAN HAKAN KÖSE ŞÜKRİYE KAPLAN UZUNOĞLU FİGEN AKDENİZOĞLU CAN ADNAN ÇETİNADA GÜNEY TOPRAK CELAL ARABACI GÖKTÜRK DELVİN ERAY AYBAR ERGÜN DEMİR HÜSEYİN AYDIN TURAN PINAR METİN AHMET ETİT ENGİN OLGAY NESRİN KOCABIYIK AYVAZ ULAŞ URGANCI AKIN ALALTUN CEYLAN EMİR F.TUBA ÖNDER FEYHAN MELTEM KURAL MEHMET SONAR MURAT PALA NURİ SEHA YÜKSEL SEYHAN GÜNAY TOLGA ENVER YÜCETÜRK 61

62 14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ 14 Mart Tıp Haftası etkinilikleri buyıl İzmir Üniversitesi evsahipliğinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. 14 Mart 2015 sabahı resmi tören çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı nda Atatürk Heykeline çelenkler sunulmuştur. 14 Mart resmi töreni 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi nde yapılmıştır. 40. yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket ve teşekkür belgeleri verildi. 14 Mart 2015 akşamı 550 hekimin katıldığı İzmir Tabip Odası Tıp Balosu yapılmıştır. 62

63 63

64 KOMİSYON RAPORLARI 64

65 AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU Aile Hekimliği Komisyonu çalışma dönemi çalışmalarına tarihindeki ilk toplantısıyla başladı. Bu toplantıda Aile Hekimlerinin Mayıs 2014 ten itibaren hastanelerin Acil Servislerinde görevlendirilmesi karşısında Aile Hekimlerinin tepki olarak bu nöbetlere gitmemeleri şeklinde eyleme dönüşen süreç ve bu tutumun sürdürülmesi, desteklenmesi konusu görüşüldü. Bu dönemde acil servis nöbetleri ve defin nöbetleri konusunda hukuki mücadelenin sürdürülmesi ve uygun eylemlerle bu uygulamaların yürürlükten kaldırılmasının sağlanması komisyonun ortak görüşü olarak ortaya kondu tarihli toplantıda tarihinde Ankara da yapılacak olan TTB Aile Hekimleri Kolu toplantısına katılmak üzere Dr. Nuri Seha YÜKSEL ve Dr. Belkıs ÇAKMAK ın görevlendirilmesi karalaştırıldı te Ankara da düzenlenen TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısına İzmir den Dr. Nuri Seha YÜKSEL ve Dr. Belkıs ÇAKMAK katıldı. da 24 ilin temsilcileri hazır bulundu. Gündem konuları görüşüldü. Saat da Aile Hekimleri adına hazırlanan basın açıklaması yapıldı. Gündemdeki ilk madde olan Aile Hekimlerine dayatılan Acil Servis Nöbetleri hakkında tüm iller söz aldı. Kendi illerindeki uygulama ve buna karşı düzenlenen eylemler dile getirildi. İzmir ilindeki genel yaklaşım Dr. Nuri Seha YÜKSEL tarafından sunuldu. İzmir deki eylemliliğin tüm illerce takdir topladığı katılımcılar tarafından ifade edildi. Defin nöbetlerinin hukuka aykırı bir uygulama olduğu, ancak icap nöbetlerine katılımın tüm illerde yüksek oranda olduğu anlaşıldı. Bu işin belediyelere ait olduğu ve hizmet satın alma ve doktor istihdam etme yoluyla bu sorunun çözülmesi gerektiği ortaya kondu. Defin nöbetlerinin Aile Hekimliği görevi olmadığı, bu nöbetlerin bir angarya olduğu, görev tanımı içinde olmadığı, bir ödemesinin yapılmadığı ortak görüş olarak konuşmacılar tarafından ifade edildi. Suriyeli sığınmacıların tüm ülkede sağlık hizmeti alımındaki sorunlar ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar görüşüldü. İzmir ilindeki konu ile ilgili genel durum Dr. Nuri Seha YÜKSEL tarafından paylaşıldı. Yeni dönemde Aile Hekimliği sözleşmesinin hazırlanma aşamasında söz sahibi olunması gerektiği, bu konuda gerekli girişimlerin yapılması, bu noktada masada olunmasını ve sözleşmelerin toplu sözleşme şeklinde ve Aile Hekimlerince kabul edilebilir maddelerden oluşması için baskı oluşturulması konusunda ortak fikre varıldı. Yeni dönemde TTB Aile Hekimliği Kolu yürütme kurulunun belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. Dr. Nuri Seha YÜKSEL aday oldu. Yapılan sayım sonucu Dr. Nuri Seha YÜKSEL (37 oy), İstanbul ilinden katılan Dr. Recep Koç (37 oy) la birlikte en yüksek oyu alarak 9 kişilik yeni yürütme kurulunda görev aldı de yapılan Komisyon toplantısında yeni sözleşme dönemi ve sözleşme metni konusunda gerekli olan değişiklik talepleri görüşüldü. Bu sözleşme döneminde ilgili yönetmeliklerde yapılması gerektiği düşünülen değişiklikler tartışıldı. Türkiye de Aile Hekimliği konusunda çalışmaları süren diğer STK ların (AHEF, TTB, Sendikalar) çalışmaları paylaşıldı. Nöbetler, defin nöbetleri, Suriyeli hastaların durumu ve konular hakkında yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Bu dönemde; diğer kurumlarla ilişkilerin sürdürülmesi, ortak çalışmaların planlanması noktasında temsilin sağlanabilmesi, yeni dönemde gerçekleştirilecek etkinliklerin ve toplantıların planlanabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla yürütme kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Komisyon olarak İzmir ilinde Aile Hekimlerinin Komisyon toplantılarına katılımlarını arttırabilmek, sorunlara karşı duyarlılığı arttırırken güncel gelişmeler hakkında bilgilenmelerini sağlayacak etkinlik ve toplantılar için çalışmalara başlanılmasına karar verildi tarihinde İstanbul Tabip Odası nda düzenlenecek Aile Hekimliği konulu toplantıya İzmir Tabip Odası Aile hekimliği Komisyonu adına Dr. Nuri Seha YÜKSEL katıldı ve yaşanılan sorunlar, İzmir deki durum hakkında konuşmalar yaptı de Aile hekimlerine dayatılan acil servis nöbetlerine karşı TTB Merkez Konseyi 65

66 binasından Sağlık Bakanlığı na yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılındı. Bu eylem, güvenlik güçlerinin demokratik hakkın uygulanmasına engel olmaya çalışmasına rağmen gerçekleştirildi tarihinde acil servis, defin nöbetlerinin ardından Sağlık Bakanlığı nca yayınlanması planlanan Aile Sağlığı Merkezlerinde sabah akşam ve Cumartesi günleri Aile Hekimlerinin çalıştırılmasını kapsayan yönetmeliklerle ortaya çıkacak yeni durum karşısında sahada uygulayan tüm bileşenleriyle yaşanan ve yaklaşan sıkıntıları gözden geçirmek, çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla daha önce İZAHED (İzmir Aile Hekimleri Derneği) ve Aile Hekimliği Komisyonu Yönetimlerinde görev alan hekimlerle bir toplantı düzenlendi. da ayrıca de İzmir Tabip Odası nca düzenlenecek olan Aile Hekimliği Çalıştayı hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verildi de Ankara da AHEF in düzenlediği ve konuyla ilgili tüm STK ların katılacağı nöbetlere karşı yapılacak yürüyüş ve miting konusunda İzmir Tabip Odası nın Aile Hekimlerine vereceği destek görüşüldü tarihinde Nöbete Karşı İş Bırakma eylemi gerçekleştirildi. Aynı tarihte İzmir Tabip Odası, İZAHED ve Sendikalar, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanıldı ve yapılan basın açıklaması sonrasında Oda Başkanı Suat Kaptaner konuşma yaparak Aile Hekimlerine İzmir Tabip Odası nın desteğini dile getirildi de İZAHED ile birlikte sabah ANITKABİR ziyareti yapıldı ve Toros Caddesi nden Kolej Meydanı na yapılan yürüyüşün ardından Mitinge katılındı tarihinde İzmir Tabip Odası öncülüğünde TAHUD (Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği), İZAHED, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile hekimliği A.D, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği nin ortak düzenlediği Aile Hekimliği Çalıştayı hazırlılığında ve gerçekleştirilmesinde komisyon olarak çalışmalara katılındı tarihinde Birinci Basamakta Halkın Sağlığı, Çalışanların Hakları İçin Mücadeleye Devam başlığı ile İZAHED Başkanı Dr. Murat PALA, İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Nuri Seha YÜKSEL in katılımıyla İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mete GÜ- ZELANT tarafından basın açıklaması yapıldı. 10 Ocak 2015 Cumartesi günü, İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Türk Sağlık Sen 1 Nolu Şube, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, SES İzmir Şubesi, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yapıldı. Aile Hekimlerinin dinlenme hakkını yok sayan ve Aile Hekimliği uygulamasında yeni sorunlar doğuracak olan uygulamalar protesto edildi. Aile Hekimlerinin ortak mücadele kararlılığı vurgulandı. Aile Hekimliği Komisyonu tarafından hazırlanan ANGARYA VE BASKILARA HAYIR başlıklı basın açıklaması yayınlandı tarihinde TTB Merkez Konseyi ile, Aile Hekimliği Konusundaki gelişmeleri meslektaşlarımızın beklentilerini aktarmak için yapılan toplantıda TTB Aile Hekimleri Yürütme Kurulunda görevli Dr. Nuri Seha YÜKSEL İzmirli Hekimlerin görüşlerini Merkez Konsey e aktardı de Ankara da yapılan TTB Aile Hekimleri Kol toplantısına İzmir Tabip Odası adına Dr. Nuri Seha YÜKSEL katıldı. Bu toplantıda, ilgili tüm sendika ve derneklerin ortak hareket etmesi gerektiği, bu konuda hazırlıkların yapılması, STK temsilcilerinin katılacağı bir toplantının düzenlenmesi ve ortak eylem kararlarının alınması istendi. 27 Ocak 2015 tarihinde yapılan İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi toplantısında Aile Hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve eylemlilik süreci konusundaki sunum Dr. Nuri Seha YÜKSEL tarafından yapılmıştır. 66

67 2015 Ocak ayı itibarıyla, aile hekimlerine Cumartesi günleri 8 saat mesai uygulaması başlamıştır. Aile Hekimlerinin büyük bölümü, TTB Merkez Konseyi ve ilgili sendika ve derneklerin aldığı kararla, dayatılan cumartesi mesaisine gitmemiştir. Aile Hekimlerinden, konuyla ilgili savunmaların istenmesi üzerine İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu tarafından tarihinde toplantı düzenlendi. da; katılımcılara Odamız avukatlarından Mithat Kara tarafından genel bir açıklama yapıldı. Süreç ve karşılaşılacak durumlar ve izlenecek yollar konusunda bilgi verildi. Savunma örneği oluşturularak Oda nın web sayfasından yayınlandı tarihinde Birinci Basamakta uzun ve esnek çalışmaya karşı yürütülen mücadelenin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen ve tüm birinci basamak örgütlerinin katıldığı toplantıda TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulunda olan İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu ndan Dr. Nuri Seha YÜKSEL, konu hakkında İzmir ilindeki durum ve görüşleri dile getirmiştir. sonucu ortak bir deklarasyon yayınlanması ve Sağlık Bakanına bir mektup gönderilmesi kararlaştırılmıştır tarihiyle başlayan ASM lerde Aile Hekimlerinin ayda 8 saat cumartesi çalıştırılması uygulamasına karşı göreve gitmeme eylemi yüksek katılımla devam etmiş, hükümet yanlısı sendika dahil tüm sendikaların cumartesi günleri iş bırakma kararlarının tüm meslektaşlarımıza duyurulması sağlanmıştır. Aile Hekimlerimize destek olunmuş ve soruları cevaplandırılmıştır. Sendikalar tarafından yapılan basın açıklamaları ve eylemlerde Komisyon olarak destek olunmuş ve hazır bulunulmuştur. Defin nöbetleri hakkında ilimiz ve diğer illerde alınan mahkeme kararları, uygulamalar, Odamızın Hukuk Bürosuyla birlikte değerlendirilmektedir. Belediyeler ve İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü nezdinde yapılacakların hazırlıkla sürmektedir. Çalışan ve Emekli Hekimlerin Ücretlerinin Artırılması talebiyle İzmir Tabip Odası nın başlattığı eylemlilik sürecinin Aile Hekimlerine duyurulması, 14 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemine katılımın sağlanması konusunda çalışmalar sürdürülmüştür. Komisyonumuz, Aile Hekimlerinin Odamıza üye olması, çalışmalara katılması, yapılan mücadelede daha etkin rol alabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 67

68 ÇEVRE KOMİSYONU İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu üyeleri Oya Otyıldız, Hüseyin Güven, Hüseyin Aydın Turan, İnci Köseoğlu, Raika Durusoy dan oluşuyor. Komisyon ayda bir kez toplanıyor. Komisyon yeni dönemdeki ilk toplantısını 6 Kasım 2014 de yaptı. İzmir in en önemli iki çevre sorununun, halen faaliyette olan (içme suyu havzasındaki) Efem Çukuru altın madeni ve Aliağa bölgesine kurulmakta olan termik santraller olduğuna karar verildi. Ayrıca RESler, taş ocakları, Bergama-Ovacık ve Kozak Yaylası altın madeninin yıkımları konusunda da çalışmalar yapılması, hekimler arasında bu konularda farkındalık yaratılması kararı alındı. Komisyonumuzun çalışmalarının paylaşılması ve katılımın yaygınlaşabilmesi için iletişim grubu ve facebook sayfası oluşturuldu. 27 Mayıs 2014 Salı günü İzmir 1.İdare Mahkemesi nde Efemçukuru Kapasite Arttırımı ÇED Raporuna itiraz davasına Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Nezaket Kaya, Dr. Zehra Mete, Dr. Oya Otyıldız ve Dr. Tuğrul Şahbaz katıldı. Bu davada odamız da davacı olduğundan Avukat Abdullah Hızal da duruşmada bulundu. İzmir in suyunun geleceğini belirleyecek olan bu davaya katılım çok önemliydi. Dava sonucu keşif kararı çıktı. 17 Eylül 2014 de Efemçukuru na keşife gidildi. Keşfe Odamız Avukatı Abdullah Hızal dan başka Dr. Zehra Mete ve Dr. Oya Otyıldız katıldılar. Keşifte bilirkişiler su ve atık örneklerini aldılar. 4 Aralık 2014 günü 5 Haziran 2005 saldırısı davasının 35. Duruşması yapıldı. Bergama daki duruşmaya Dr. Oya Otyıldız katıldı. 26 Ocak 2015: Dr. Feride Aksu Tanık ve Dr. Onur Hamzaoğlu nun katıldığı Dilovası örneği ile ilgili film gösterimine Dr. Hüseyin Güven, Dr. İnci Köseoğlu ve Dr. Oya Otyıldız katıldı. Etkinlik Ata Soyer Sağlık Araştırmaları Derneği nde oldu. Bu toplantıda Dilova ya benzerliği nedeniyle Aliağa ile ilgili yapılacak alan çalışması önerilmesi kararlaştırıldı. 19 Şubat 2015 Dr. Oya Otyıldız ÇYDD İzmir Şubesi nde bursiyer gençlere İzmir in Çevre Sorunları başlıklı bir sunum yaptı. 28 Şubat 2015 EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Kurultayı na Dr. Ali Osman Karababa, Dr. İnci Köseoğlu, Dr. Oya Otyıldız, Dr. Hüseyin Güven ve Dr. Tuğrul Şahbaz katıldı. 8 Mart 2015 Dünya Kadınlar Günü, İnay lı kadınlarla birlikte kutlandı. Kutlamaya Dr. Oya Otyıldız katıldı. 12 Mart 2015de Dr. Oya Otyıldız Bergama da 5 Haziran 2015de uğranılan saldırının duruşmasına katıldı. 13 Mart 2015de Dr. Raika Durusoy Onmuş Bornova Bel. Nikah Salonu nda Cep Telefonları ve Sağlığımız konulu bir sunum yaptı. 4 Nisan 2015 Atatürk Orman Çiftliği, Kaçak Saray ve Kent Mücadelesi Paneline Dr. Oya Otyıldız, Dr. Hüseyin Güven ve Dr. Ali Osman Karababa katıldı. EGEÇEP ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi nin düzenlediği panel Mimarlık Merkezi nde yapıldı. 68

69 EMEKLİ HEKİMLER KOMİSYONU dönemi ilk toplantısı tarihinde İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven in katılımı ile yapıldı. Özellikle TBMM deki hekim milletvekilleri ile emekli maaşları konusunda temas kurulması için çalışmalar yapılmasına karar verildi. 11 Aralık 2014 tarihinde yeni dönem çalışmaları için yeniden bir araya gelen komisyonumuz, yeni dönem için Emekli Hekimler Komisyonu yürütme kurulu seçimlerini tekrar yaptı. Bu seçim sonucunda Dr. Birsen Avcıoğlu yeniden Başkanlığına, Dr. Gülümser Güven Komisyon Sekreterliğine seçildi ve 25 Aralık 2014 tarihlerinde yapılan komisyon toplantılarında özellikle Hekim Lokali oluşturulması kararı verildi. 14 Ocak 2014 tarihinde Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ile görüşülerek, lokal yeri için söz alındı. 27 Şubat 2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile yapılan görüşmede Hekim Lokali yeri için talepte bulunuldu ve kendilerinden söz alındı. 02 Şubat 2015 tarihinde İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven in katılımı ile yapılan toplantıda TBMM de sağlık alanında yaptığı ve tüm emekli hekimlere yeşil pasaport verilmesi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi alındı. 26 Şubat 2015 tarihinde daha önce önerilen Emekli Hekimler Kahvaltı Buluşması etkinliği karara bağlandı. Odamız üyesi tüm emekli hekimlere çağrı yapılarak, 01 Mart 2015 tarihinde yaklaşık 160 emekli hekimin katılımıyla La Sera Cafe de Emekli Hekimler Kahvaltı Buluşması yapıldı. Emekli hekim sorunları tartışıldı ve Başbakan a iletilmek üzere Emekli Hekimlerin maaşlarının artırılmasına yönelik imza kampanyası başlatıldı. Bilahare Atatürk Anıtı na yürünerek saygı duruşunda bulunuldu. 14 Mart 2015 tarihinde Narlıdere Huzurevi nde kalan meslektaşlarımızı ziyaret ettik ve Tıp Bayramlarını kutladık. TTB Merkez Konseyi nin TTB Emekli Hekimler Kolu kuruluşu için yaptığı çağrı ile tarihinde Ankara da yapılan toplantı ve kol seçimlerine Odamız adına Emekli Hekimler Komisyonumuzdan Dr. Birsen Avcıoğlu ve Dr. Süleyman Us katıldılar. Bu toplantıda yapılan seçimlerde Dr. Süleyman Us, TTB Emekli Hekimler Kolu Yürütme Kurulu na seçilmiştir. TTB Emekli Hekimler Kolu nun 23 Kasım 2014 tarihinde Ankara da yapılan toplantısına, Komisonumuzdan Dr. Engin Olgay (Dr. Süleyman Us un ayrılması nedeniyle), Aralık 2014 tarihinde Antalya da yapılan toplantısına Dr. Engin Olgay, 24 Ocak 2015 tarihinde Adana da yapılan toplantısına Dr. Birsen Avcıoğlu ve Dr. Engin Olgay, 28 Şubat 2015 tarihinde Hatay da yapılan toplantısına Dr. Engin Olgay katılmışlardır. 19 Mart 2015 tarihinde yapılan komisyon toplantısında, TTB Emekli Hekimler Kolu nun bir sonraki toplantısının Nisan 2015 tarihlerinde İzmir de yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına ve programın hazırlanmasına karar verilmiştir. 69

70 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KOMİSYONU İzmir Tabip Odası nın yaptığı duyuru ve çağrı üzerine 7 Ocak 2015 tarihinde Sayın Dr. Mete Güzelant ın Başkanlığında toplanan yirmi iki hekim, Oda bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu kurulmasına gereksinim olduğu kabulüyle, bir girişim başlatmış ve Komisyon da görev alacak hekimlerin isim listesi hazırlanmıştır. İlk toplantısını 21 Ocak 2015 tarihinde yapan Komisyon un Üyelik, Amaç ve Faaliyet Bilgileri aşağıya alınmıştır. Komisyon Onursal Başkanı: Prof. Dr. Veli Lök Komisyon Başkanı: Dr. Neşe Erdinç Komisyon Sekreteri: Dr. Pelin Dorsam Komisyon Üyeleri: (alfabetik sırayla) Dr. Altunay Ağaoğlu, Dr. Cüneyt Tuğrul, Dr. Deniz Aracı, Dr. Doğu Yıldırım, Dr. Filiz Oğuz, Dr. Mustafa Erşin, Dr. Sevgi Postoğlu Amaç: -Öncelikle Oda üyesi ve sonrasında Türkiye genelinde meslektaşlarımıza Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp yöntemleri hakkında bilimsel veri ve deneyim aktarımı sunmak amacıyla toplantılar yapmak -Üniversite ve Bakanlık Eğitim Hastaneleri desteğiyle klinik çalışmalar yapmak -Yurtdışında kabul edilmiş yöntemlerle Türk tıbbını zenginleştirmek - Halkın yoğun ilgi duyduğu tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında gelen taleplerin, yetkin hekimler tarafından sağlanabilmesine yardımcı olmak ve halka sunulan tedavi yöntemlerini çeşitlendirip zenginleştirebilmek. lar: Komisyon 21 Ocak 2015, 5 Şubat 2015 ve 13 Mart 2015 tarihlerinde toplandı ve toplantı tutanakları Tabip Odası na ulaştırıldı. Faaliyetler: -26 Şubat 2015 tarihinde yapılması planlanan Hipnoz Bilgilendirme Sunumu daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir. -9 Nisan 2015 tarihinde yapılması planlanan Akupunktur Bilgilendirme Sunumu için Tabip Odası na içerik bilgisi sunulmuştur. 70

71 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU 12 Mayıs Mart KÖMÜR KARASI MADENLERİN YÜZ KARASI İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU RAPORU YAYINLANDI: Komisyonumuz tarafından hazırlanan rapor yerel ve ulusal basınla paylaşıldı, meslek örgütlerine ve milletvekillerine gönderildi.izmir Tabip Odası web sayfasında yayınlandı SOMA DA KÖMÜR MADENİNDE HAYATINI KAYBEDEN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN ACISI YÜREĞİMİZDE BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI: Soma faciası sonrasında Basın bülteni hazırlanıp yerel ve ulusal basınla paylaşıldı SOMA FACİASININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ: İzmir Tabip Odasında düzenlenen toplantıda yerel ve ulusal basın temsilcilerine komisyon üyelerince yaşanan facia hakkında teknik bilgiler verildi. Komisyon üyeleri ve Tabip odası başkanı Suat Kaptaner toplantıya katıldı TAŞERATİF DEVLET- TORBA YASA TASARISI RAPORU YAYINLANDI: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taşeronluk ile ilgili Maddeleri Değerlendirme Raporu komisyonumuz tarafından hazırlanarak yerel ve ulusal basınla paylaşıldı, meslek örgütlerine ve milletvekillerine gönderildi. İzmir Tabip Odası web sayfasında yayınlandı ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ: İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU YAYINLANDI: TÜRKİYE KANALİZASYON- ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI DEĞERLENDİRME RAPORU ( )Komisyonumuz tarafından hazırlanan rapor yerel ve ulusal basınla paylaşıldı, meslek örgütlerine ve milletvekillerine gönderildi.izmir Tabip Odası web sayfasında yayınlandı ASANSÖR KAZASI BASIN BÜLTENİ YAYINLANDI: İstanbul da 10 işçinin iş cinayetine kurban gitmesi ile inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları ve işçi ölümleri tekrar ülke gündemine girmesi ile bu konuda basın bülteni hazırlanıp yerel ve ul- 71

72 usal basınla paylaşıldı PRESTİJ PROJELERİN DRAMATİK İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU RAPORU TEKRAR YAYINLANDI: Komisyonumuz tarafından hazırlanan daha önce yayınlanan rapor istanbulda 10 işçinin öldüğü asansör kazası sonrasında tekrar yayınlandı. yerel ve ulusal basınla paylaşıldı, meslek örgütlerine ve milletvekillerine gönderildi. İzmir Tabip Odası web sayfasında yayınlandı TTB HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİNE KOMİSYON KATKISI: Türk Tabipleri Birliği 26. Halk Sağlığı Gezici Eğitim Seminerleri çerçevesinde, Halk Sağlığı Araştırma Görevlileri Oda mızı ziyaret etti. TTB tarafından, Halk Sağlığı Araştırma Görevlileri için bu yıl 26. sı düzenlen Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri nin konusu Çalışan Sağlığı, İş Kazaları ve Sağlık Hizmetleri olarak belirlenmiştir. 8 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Oda mız İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu Başkanı Dr.Hakan Toksöz, araştırma görevlisi meslektaşlarımıza bir sunum yaptı. Sunumda, işyeri hekimliği ve işçi sağlığı alanında geçmiş süreçte yaşananlar; İzmir Tabip Odası nın çalışmaları; mevzuat değişikliklerinin bu alana yansımaları ve güncel durum hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Sunumun ardından, Komisyon Başkanı Dr.Hakan Toksöz ve Komisyon üyesi Dr.Okhan Aydın ile Oda mız Hukuk Bürosundan Av.Mithat Kara, araştırma görevlilerinin bu alana ilişkin sorularını yanıtladı YENİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU OLUŞTURULDU: Yapılan toplantılardan sonra yeni komisyon yapılanması aşağıda yer alan isimlerden oluştu; KOMİSYON BAŞKANI GENEL SEKRETER ÜYELER Dr Hakan Toksöz Dr Ayşe Öztürk Dr Çağım Selvi Dr Osman Bölükbaş Dr Tuğrul Şahbaz İş Yeri Hekimliği Komisyonu her ayın haftası Çarşamba günleri saatlerinde toplanıyor. Eğitim çalışma grubu Dr. Ayşe Öztürk, Dr. Tuğrul Şahbaz, Dr. Osman Bölükbaşı ve Dr. Serdar Özgüç katılımıyla oluşturuldu TMMOB İSİG YASASI PANELİNE KATILIM: TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın iki yıllık uygulamasının değerlendirildiği Ne Dediler? Ne Oldu? başlıklı bir panele komisyonumuz katıldı.tmmob Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu`nda 27 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen ve 72

73 moderatörlüğünü TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın`ın yaptığı panele konuşmacı olarak Disk Ege Bölge Temsilciliğinden Cafer Alp, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliğinden Cafer Aksoy, TMMOB Genel Sekreteri Hüseyin Can Doğan, İzmir Barosu`ndan Seyhan Güngör Göbekçin ve İzmir Tabip Odası`ndan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Hakan Toksöz katıldı İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA HUKUKSAL SÜREÇ EĞİTİM SEMİNERİ YAPIL- DI : Çok yoğun bir ilgiyle karşılanan eğitim, İzmir 1. İş Mahkemesi Hakimi Ercan Turan tarafından verildi. Komisyon Sekreterimiz Dr.Ayşe Öztürk, Komisyonun dönemine ilişkin çalışmalarını ve meslek hastalıklarına ilişkin bazı istatistiki bilgileri paylaştı. Ercan Turan, iş kazası ve meslek hastalığı kavramına ilişkin genel bilgileri paylaştıktan sonra iş kazaları ve meslek hastalığına ilişkin hukuksal süreç ve uygulamadaki tartışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal Güvenlik Kurumunun fonksiyonu ve rücu sistemi hakkında bilgi paylaşan Turan, meslek hastalığına ilişkin mevzuat uygulamalarının sıkıntılarına dikkat çekti. İşyeri hekimleri hakkında açılan davalar hakkında da bilgi paylaşan Turan, bugüne kadar işyeri hekimlerinin muhatap olduğu davaların azlığına dikkat çektikten sonra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun uygulaması sonrası işveren yanında işveren adına çalışan profesyonellerin de hukuki sorumluluklarının gündeme gelebileceğini vurguladı TTB İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ ÇALIŞMASI: Bu konuda enflasyon verileri, TEFE, TUFE ve alandaki uygulamalara göre çalışma yapılıp 2015 yılı için liste hazırlanmıştır. Ankara da yapılan toplantıya komisyonumuzu temsilen Dr. Hürcan Girgin katılarak bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmuştur TTB İŞÇİ SAĞLIĞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLAN- TILARINA KATILIM: Ankara da Türk Tabipleri Birliğinde belli peryodlarda yapılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kol toplantıları için İzmir Tabip Odası İSİH komisyonu adına Dr. Hürcan Girgin katıldı. Ayrıca TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütme Kurulunda da görev aldı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİTANITIM TOPLANTISI YAPILDI : Yoğun bir ilgiyle karşılanan toplantıda Prof. Dr. Arif Çımrın, Dokuz Eylül Üniver- 73

74 sitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Polikliniği hakkında ayrıntılı bilgiler verdi TMMOB 6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YENİ GELİŞMELER VE 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ SÖYLEŞİYE KATKIDA BULUNULDU: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılan toplantıya komisyon başkanı Dr. Hakan Toksöz konuşmacı olarak katıldı İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ İLE ORTAK ETKİNLİK: İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRME SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARININ TANISIVE TESPİTİNDE ROL VE SORUMLULUKLAR TOPLANTISI DÜZENLENDİ : İşyeri hekimleri Derneği ortak yapılan organizasyon ile tüm gün süren işyeri hekimliğini ilgilendiren konular 7 dernek üyesi konuşmacı ile izmir ve çevre illerden gelen işyeri hekimlerine aktarıldı. 60 işyeri hekiminin katıldığı toplantıda işyeri hekimleri derneğine destek verildi AFETLERDE PSİKO- SOSYAL HİZMETLER KAP- SAMINDA SOMA YA BİR KÖPRÜ PROJESİ ÖRNEĞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ : Maden faciasının yaşandığı Soma da örnek bir projenin danışmanı ve koordinatörü Sevgi Koşaner in projeyi anlattığı toplantı görsel sunularla ilgiyle izlendi MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ NE KOMİSYON KATILDI:İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde düzenlenen kitlesel basın açıklamasına komisyon olarak katılıp destek verildi. Bildiriyi kitle örgütleri adına tabip odası başkanı Suat Kaptaner okudu. 19. TMMOB MÜHENDİSLİK GÜNLERİ- GÜVENLİ İŞ GÜVENLİ TOPLUM TOPLANTILA- RINA KATILIM:Komisyonumuz sekreteri Ayşe Öztürk konuşmacı olarak katıldı AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU İLE AİLE HEKİMLERİ İÇİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ PRATİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ:Aile Hekimliği Komisyonu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik DESTEK HİZMETLERİ 21. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ DANIŞMANLIĞI: Komisyonumuza başvuran ve gelen işyeri hekimliği konusundaki çok sayıdaki yazılı ve sözlü bilgi isteği, birçok konudaki destek talepleri yerine getirilmiştir. KOMİSYON TOPLANTILARI 22. HERKESİN KATILIMINA AÇIK TOPLANTILAR: Komisyon her hekimin katılımına açık olarak toplantılar yaptı. (15 günde bir Çarşamba günleri) 74

75 Komisyon Gündemleri: İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının (6331) madde madde incelenmesi Yeni Yönetmelik madde madde incelenip tartışılması Çalışma Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları Çalışma Bakanlığı işyeri hekimliği yetkilendirmesi Sağlık bakanlığının işyeri hekimliğine yaklaşımı Toplum Sağlığı Merkezlerinin işyeri hekimliği alanına müdahalesi İşyeri hekimliğinin Aile hekimliğine entegre edilmesi yaklaşımları ve yetkilendirilmiş aile hekimliği konusu OSGB lerin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaptıkları ve tabip odası yaklaşımı Özel eğitim kuruluşlarının işyeri hekimliği alanındaki faaliyetleri İşyeri hekimliği eğitimleri, yenileme eğitimleri İşyeri hekimliğinde reçete yazma konusu, e- reçete İşyeri hekimliği kayıtları ve defterleri İzmirdeki işçi sağlığı ortamı ve iş kazalarının izlenmesi Meslek hastalıkları bildirimi Diğer konular İZMİR İSİH KOMİSYONU ÜYELERİ: KOMİSYON BAŞKANI GENEL SEKRETER ÜYELER Dr. Hakan Toksöz Dr. Ayşe Öztürk Dr. Çağım Selvi Dr. Osman Bölükbaş Dr. Tuğrul Şahbaz Dr. Hürcan Girgin Dr. Serdar Özgüç 75

76 İZMİR TABİP ODASI TARİHİ ÇALIŞMA GRUBU İzmir Tabip Odası Tarihini Araştırma/Yazma çalışmaları Dr. Ceyhun Balcı nın yazılı başvurusu sonrasında, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi üzerine resmen başlatılmıştır. İlk toplantı 3 Temmuz 2014 tarihinde çalışma grubu olarak yapılmıştır. İlk toplantıya özellikle çağırılan Dr. Eren AKÇİÇEK (Tıp Tarihçisi), Dr. Fehmi AKÇİÇEK (EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı) ve Dr. Çağatay ÜSTÜN ün (EÜTF Tıbbi Etik ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı) yanı sıra, üyelere yapılan duyuru üzerine ilgi duyan Dr. Eray AYBAR, Dr. Süleyman US ve Prof. Dr. Ramazan İNCİ katılmışlardır. Bu ilk toplantıda eldeki bilgi, belge veri durumunun saptanması üzerinde durulmuş ve çalışmaların buna göre sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. İzmir Tabip Odası arşivinde yapılan çalışmalar sonucunda, böylesi bir çalışmaya kaynak olmaya değer bilgi, belge ve veriye ulaşılamamıştır. Buna karşın, çalışmaya katkısı olur düşüncesiyle bazı belgeler ayrılmış ve biriktirilmiştir. Bu durumda bilgi, belge ve veri dağarcığımızın Odamızda önceki yıllarda yöneticilik yapmış meslektaşlarımızdan ve Oda çalışmalarına katkıda bulunmuş diğer hekimlerden edinilecek kaynaklardan oluşturulması düşüncesi öne çıkmıştır. Bu amaçla, Odamız yönetiminde bulunmuş ve şu anda yaşamakta olan meslektaşlarımız telefonla aranarak yardımları istenmiştir. Bu çağrımıza olumlu yanıt veren meslektaşlarımızın belge paylaşımları teslim alınmıştır. Görüşmede bulunduğumuz ve onaylarını almış olduğumuz meslektaşlarımızın katılımıyla iletişim grubu da oluşturulmuştur. Bu belgelerle de tarih çalışması yapmanın zorluğu göz önüne alınarak akademik kurumlardan yardım istenmesinin uygun olacağı gündeme gelmiştir. İlk olarak, arşiv taraması ve sözlü tarih çalışmaları konusundaki deneyimiyle tanınan Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin BERBER le iletişime geçilmiştir. Kendisiyle bir araya gelinerek istenen çalışmayla ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Gazete, Başbakanlık ve kent arşivi taramalarıyla, yaşamakta olan kıdemli meslektaşlarımızla yapılacak sözlü tarih çalışmasını içeren projesini sunan Prof. Dr. Engin BERBER gözetiminde bir doktora öğrencisinin yürütmesi planlanan çalışmadan, parasal giderlerin İzmir Tabip Odası nın bütçesini zorlaması olasılığı göz önüne alınarak, vazgeçilmiştir. Bu durumda, kentimizdeki üniversitelerle işbirliği arayışlarımız sürdürülmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü nden Yrd. Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK ile iletişime geçilmiştir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal OR- TAÇ GÜRPINARLI gözetiminde, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK ın eşgüdümünde gerçekleştirilecek bir Yüksel Lisans tez çalışması Odamız tarihini konu edineceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 76

77 Yard. Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK ve Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet YÜRÜMEZ ile 19 Mart ta İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat KAPTANER ve Dr. Eren AKÇİÇEK in de katılımları ile bir araya gelinmiştir. Arşivimizin yok düzeyinde oluşu göz önüne alınarak gazete ve kent arşivleri taramalarının yanı sıra hayatta olan önceki dönem yöneticileriyle sözlü tarih çalışmasına yönelik etkinliklerin bir an önce başlatılması, arşiv taramaları için girişimlerin başlatılması ve üyelere belge paylaşımı için çağrıda bulunulması benimsenmiştir. Çalışmalarda son aylarda belirginleşen duraklama tarih çalışmasını yürütecek olan kurum/ kişi belirsizliğinden kaynaklanmıştır. Bu belirsizliğin giderilmesiyle birlikte çalışmalarımız önümüzdeki dönemde hız kazanacaktır. Üyelerimiz önümüzdeki dönemde de gerektikçe gelişmelerden haberdar edilecektir. 77

78 KADIN SAĞLIĞI VE KADIN HEKİMLİK KOMİSYONU Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 10 Ekim 2014 İzmir Kent Konseyi Kadın Emeği Çalışma Grubu Oda adına Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu üyeleri Dr. Zeynep Altın, Dr. Zeynep Varol, Dr. Zehra Mete katıldı. Yer: İzmir Kent Konseyi 16 Ekim 2014 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 05 Kasım 2014 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 03 Aralık 2014 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 07 Ocak 2015 Söyleşi Dr. Serpil Salaçin ile İstanbul Sözleşmesi Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu Etkinliği Yer : Orhan Süren Salonu 26 Şubat 2015 Film Gösterimi ve Söyleşi Benim Çocuğum Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu Yer : DESEM 25 Mart 2015 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 78

79 KURUM HEKİMLERİ KOMİSYONU Komisyonumuz 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni dönemde ilk toplantısını tarihinde yaparak, yürütme kurulunu belirlemiştir. Dr. Erol AKGÜN ün Komisyon Başkanı, Dr. Durmuş VURAL ve Dr. Ceylan ÖZKAN ın Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev almaları kararlaştırılmıştır. Kurum hekimlerinin sıkıntıları bu dönemde giderek artmıştır. Maaşları haricinde performans, döner sermaye gibi ek gelirleri olmayan Kurum Hekimlerinin Tam Gün Yasası ile verilen ayda 57 saat süreyle işyeri hekimliği yapabilme yetkileri 6514 Sayılı Torba Yasa ile hem 30 saate indirilmiş hem de diğer kamu hekimlerine de verilerek işyeri bulma sıkıntısı getirilmiştir. Komisyonumuz, başta özlük haklarımız olmak üzere Kurum Hekimliği sorunlarının çözümü amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. İzmir Tabip Odası Kurum HekimleriKomisyonu 79

80 MADDE BAĞIMLILIĞI ÇALIŞMA GRUBU Her geçen yıl madde kullanımı ile ilişkili sorunların boyutu artarak devam ederken, hem iş hem de çevre ortamında bu konuda çok önemli bir hassasiyetin olduğu görülmektedir. Madde kullanımı ile ilişkili olarak acil servislere, psikiyatri polikliniklerine, aile hekimlerine, 112 çağrı istasyonlarına, TSM ruh sağlığı birimlerine çok sayıda hasta başvurmaktadır. Bu başvurular sırasında acil servislerde, sağlık kurumlarında ve sahada bir ekip olarak görev yapan hekimler / sağlık çalışanları madde kullanım/bağımlılık sorunu olan olgulara yaklaşımda çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Sağlık kurumlarında, sahada görev yapan meslektaşlarımız ile bilgi paylaşımı yapmak, ortak bilinç ve farkındalık yaratmak için İzmir Tabip Odamızda söyleşi başlattık. Söyleşilerimiz; 23 Aralık 2014 tarihinde Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri (Prof.Dr. Müge Tamar) Ergenlik Döneminde Madde Kullanımı (Doç.Dr. Zeki Yüncü) Bağımlılık Sorunu Olan Bireylere Yaklaşım (Doç.Dr.Ayşe Ender Altıntoprak) Madde Bağımlısına Yaklaşımda Hekimin Etik Sorumluluğu (Uzm. Dr. Cemal Güvercin) 24 Şubat 2015 tarihinde Alkol Zehirlenmesinin ve Yoksunluğunun Tedavisi (Doç.Dr. Ayşe Ender Altıntoprak) Opioid Zehirlenmesinin ve Yoksunluğunun Tedavisi (Doç.Dr. Zeki Yüncü) Sentetik Kannabinoid Kullanım Sorunu Olan Olgulara Yaklaşım (Uzm. Dr. Başak Bağcı) Acil Serviste Madde Bağımlılığı Sorunu Olan Olgulara Yaklaşım (Doç.Dr. Rıdvan Atilla) Çalışma grubunda yer alan akademisyenlerin katkıları ve meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile yapılmıştır. 10 Mart 2015 tarihinde ise Çalışma yaşamında yaşadığımız sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı birlikte tartıştık. Sınırlı insan gücü ile AMATEM, EGEBAM, Toplum ve Ruh Sağlığı birimlerinde, Sahada birlikte sağlık hizmeti sunan çalışanların çalışma yaşamından dolayı sorunlarımızı tartışıp, yaşanan sorunlara ilişkin önerilerimizi önümüzdeki günlerde raporlaştıracağız. Farkındalık yaratmak, ortak bilinç oluşturmak ve konuya yönelik meslektaşlarımıza bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir. 80

81 SAĞLIKTA MOBBİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 5 Eylül 2015 tarihinde kurulan komisyonumuz, her ay düzenli toplantılar yaparak çalışmalarına başlamıştır. Kuruluş önerisinin sahibi olan Prof. Dr. Süleyman KAYNAK ın değerli ve yoğun katkılarıyla verimli bir altı ayı tamamlamış bulunmaktayız. Kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve yardımlardan dolayı teşekkürü öncelikli borç biliyoruz. Kuruluş tarihinden itibaren altyapı çalışmalarına başlayan komisyonumuz, konu hakkında kaynak ve bilgi birikimini hedeflemiş, öncelikle üyeler nezdinde eğitimini tamamlamıştır. Hedef olarak, mobbingin öncelikle hekimler üzerinde ve genel olarak tüm çalışanlar üzerindeki etkisinin indirgenmesini seçen komisyonumuz, iki amaçla hedefe ulaşmayı planlamıştır: 1-Farkındalık eğitimleriyle konu hakkındaki farkındalığı geliştirmek 2-Tabip Odası bünyesinde bir başvuru birimi oluşturarak sürece destek sağlamak. Farkındalık eğitimlerinin ilk iki semineri komisyon içinde üyelere yönelik olarak Yrd. Doç. Ceren ALTINTAŞOĞLU (Yaşar Üniversitesi), Av. Ümit GÖRGÜLÜ (İzmir Barosu) tarafından verilmiş, üyeler mobbing alanında kaynakları gözden geçirerek toplu halde eğitim verebilir düzeyde bilgi sahibi olmuşlardır. 7 Mart 2015 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi nde konunun Türkiye deki en fazla bilgi birikimine sahip olan kişilerinden olan Prof. Dr. Pınar TINAZ Başkanlığında, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Mine KASAPOĞLU TURHAN, Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRİK KARATUNA nın katılımıyla ilk Sempozyumunu gerçekleştirmiştir. Komisyonumuzun bundan sonraki hedefe yönelik çalışma planı arasında 1. Seminer ve etkinliklerin öncelikle üyelerimize olmak üzere komşu illere de yayılarak sürekliliğinin sağlanması, 2. Mobbing prevalansının multidisipliner açıdan bilimsel olarak ortaya konulması, 3. Hukuksal ve psikolojik destek sağlamak amacıyla Tabip Odamızda bir başvuru birimi oluşturulması, 4. Konu ile ilgili bir dernek yapısının oluşturulması çalışmaları yer almaktadır. Bu bağlamda meslektaşlarımızın katılım ve katkılarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Komisyon toplantılarımıza ve çalışmalarımıza mobbingi yaşamış, tanık olmuş ya da hiç tanımayan tüm üyelerimizi bekliyoruz. 81

82 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLER KOMİSYONU Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler Komisyonu ilk toplantısını tarihinde yaptı ve gerek kendi, gerek özel sağlık kuruluşlarında çalışan diğer hekim arkadaşlarının yaşadıkları sorunlar konuşuldu. Bunlar; Maaşların dengesiz ve az oluşu Yıllık izinlerin tam olarak verilmemesi, Çalışma koşullarının uygun olmaması (hem alan, hem sağlık yönünden) Açılan davalarda hekimlere yol göstericilik konuları görüşüldü. Yapılan toplantılarda; Ücretlerin zamanında ödenmediği ve eksik ödendiği, sözleşmelerde ücretlerin düşük gösterildiği, Yapılan sözleşmelerin bir örneğinin Tabip Odası na verilmesi ve uygunluğunun denetlenmesi gerektiği görüşüldü. Özellikle ücretlerin çok az olduğu ve hekim onuruna yakışır bir baz maaş olması gerektiği, buna ilaveten yapılan işin yoğunluğuna göre ücrete ek yapılması vurgulandı. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin maaşları konusunda, İzmir içinde çalışan hekimler ayni kararlılığı gösterirlerse başarılı olunabileceği, ciddiyet için Tabip Odası nın kontrolü önerildi. Ayni öneri çalışma koşulları için de dile getirildi. Ancak toplantılara katılan Oda temsilcisi, Tabip Odası nın konunun Oda yetkisinin kapsamında olmadığını belirtti. Bu durumda komisyonumuz, bu öneriler için kapsamdaki hekimlerle özel bir etik grup oluşturarak yapılabileceği görüşüne vardı. Diğer sorunların da saptanması için bir anket yapılmasına ve bu grup hekimlerin yanıtları beklenerek bir çözüm önerisinin hazırlanmasına karar verildi. Anket formu hazırlanarak ve İzmir Tabip Odası na iletildi. 5 Mart ta yapılan toplantıda; anket formları henüz dağıtılmadığı için öneri hazırlanamayacağından toplantının 9 Nisan da yapılması kararı alındı. 82

83 83

84 ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU 1 Eylül 2014 de komisyon yürütme kurulu seçimi yapıldı. Yürütme Kurulu na Dr.Mustafa Bak, Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu, Dr.Fatma Horasan, Dr.Cemil Tugay, Dr.Mevhibe N. Tümüklü seçildi. 10 Eylül 2014 de yürütme kurulunun ilk toplantısı yapıldı. Başkanlığa Dr.Cemil Tugay, Genel sekreter olarak Şükriye Kaplan Uzunoğlu seçildi. da: 1) İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu na sunmak üzere özel hekimlik komisyon yönerge taslağı hazırlandı. 2) Muayene ve laboratuarların maruz kaldığı denetimler 3) Hekimler üzerindeki malpraktis baskısı 4) Serbest hekimlerin yaşadığı sağlık sorunları ve bunlara bağlı iş kaybı ile ilgili durumlar 5) Serbest hekimlerin meslek kuruluşları tarafından yeterince desteklenmemesi ve kendi aralarındaki dayanışmanın yetersiz olması 6) Özel sigortalarca uygulanan yanlış ve haksız uygulamalar 7) Serbest hekimlikle ilgili halen yaygın olan algı sorunu 8) Muayenehanelerin alt yapı sorunları 9) Serbest hekimlerin özel sağlık sektöründeki rekabette ellerinin zayıf olması konuları dile getirildi. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra, Özel Hekimlik Komisyonu yürütme kurulu olarak Oda Yönetim Kurulu ndan bir sekreterin komisyon çalışmaları için görevlendirilmesi, Oda web sayfası altında özel hekimlik komisyonuna ait bir web sayfası tanımlanması, Oda ya kayıtlı serbest çalışan hekimlerin iletişim bilgilerinin gözden geçirilip güncellenmesi, yeni muayenehane açılışlarının Tabip Odası iletişim kanalları aracılığıyla tüm hekimlere duyurulması açısından Yönetim Kurulu nun olurunun istenmesi kararlaştırıldı. Yeni muayenehane açan hekimlere mail ve telefon yolu ile ulaşılarak Özel Hekim Komisyonu hakkında bilgi verildi ve elektronik adres ve telefon paylaşımında bulunulmaya başlandı. 13 Ekim 2014 tarihinde tüm özel hekimlerin katılımına açık toplantı düzenlendi. ya Avukat Mithat Kara da katıldı. Yeni ruhsat alma, sağlık müdürlüğü denetimleri ele alındı. Yönetmelik değişiklikleri sonrası yeni ruhsat alma ve eski tarihli ruhsatlı muayenehane sahibi hekimlerin soruları yanıtlandı. Avukat Mithat Kara nın Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. İtfaiye Müdürlüğü nün yönetmelik değişimi sonrası uygulamaları ile ilgili bilgi verildi. Pratikte yaşanan sorunların çözümleri için toplantıya katılan hekimler arasında deneyim paylaşımı yapıldı. TTB Merkez Konseyi nin uygulamaya koyduğu hekimlik uygulamaları veri tabanı hakkında görüşler ve özellikle ücreti konusundaki eleştiriler ifade edildi. 7 Kasım Özel hekimler sosyal etkinliği olarak yemek düzenlenmesi konusu ele alındı. Özel hekimlere yönelik acil uygulamalar kursu düzenlenmesi konusu görüşüldü. Yarım ya da 1 günlük, muayenehanede karşılaşılabilecek acil durumlar konusunda bilgi güncellemesi ve pratik uygulamaların ele alınacağı kurs ya da toplantı yapılması çalışmaları ele alındı. Muayenehane sekreterlerine yönelik iletişim becerileri kursu düzenlenmesi konusu görüşüldü. Muayenehane sekreterlerinde bulunması gereken temel nitelikler, bu nitelikleri olan sekreter yetiştirilmesinin 84

85 ve halen çalışan sekreterlere ek eğitim verilmesi konuları değerlendirildi. 8 Aralık 2014-Özel hekim komisyonu sosyal etkinliği olarak yemek düzenlenmesi konusu görüşüldü. Yılbaşının çok yakın olması, ardından sömestr tatilinin gelmesi neden ile yemek tarif-hinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi, yer ayarlama, yemekteki sosyal etkinlikler gibi organizasyon çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı. Yeni yıl yaklaşması nedeni ile Türk Tabipler Birliğince yapılan katsayı belirleme çalışmaları ele alındı. İzmir için üç büyük şehirden biri olarak katsayının 5.5 olmasının uygun olacağı görüşüldü. Bilgilendirilmiş olur konusu ele alındı. Sağlık Bakanlığınca devlet hastanelerinde poliklinik muayeneleri için bilgilendirilmiş olur istenmemesine karşın, muayenehanelerde muayene için yazılı bilgilendirilmiş olur istemesinin uygun olmadığı değerlendirmesi yapıldı. 3 Şubat Muayenehaneler için gerekli tıbbi atık sözleşmesi uygulaması görüşüldü. Aydınlatılmış onam uygulamaları tartışıldı. Aydınlatılmış onamı formunun muayene için alınmasının gerekli olmadığı, tıbbi girişim ya da riskli ilaç uygulama ve endikasyon dışı ilaç uygulaması sırasında alınması gerektiği görüşünde ortaklaşıldı. Aydınlatılmış onam formunda ne tür bilgilerin olması gerektiğinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesinin uygun olmadığı değerlendirmesi yapıldı. 2 Nisan 2015-Ara Genel Kurul Raporu düzenlendi. Muayenehanelerin ruhsatlandırma ve denetleme yetkilerinin meslek örgütümüz olan Tabip Odalarında toplanması için çalışmalar düzenlenmesi konusu ele alındı. Muayenehanelerin çalışması, yasal sınırlar, özel hekimlik işlemleri, etik çerçevenin düzenlenmesi gibi konularda Tabipler Birliği nin genel ilkeler ve düzenlemeleri oluşturmaya yeterli olduğu görüşüldü. Ruhsatlandırma ve denetleme yetkilerinin meslek örgütüne aktarılması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Özellikle ruhsatlandırma ve denetleme sırasında yaşanan sorunlar gündeme getirildi. Tüm Özel Hekimlik Komisyonu üyelerinden geri dönüşüm almak üzere anket çalışması yapılabileceği görüşüldü. İzmir tabip Odası Yönetim Kurulu nun 13 Şubat 2015 tarihi elektronik postasında belirtildiği üzere özel hekimlik alanındaki güncel sorunlar mevzuat ve çözüm önerileri konulu bir çalıştay yapma planı ele alındı. Her ayın ilk salı günü Yürütme Kurulu toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantının 5 Mayıs ta yapılması karara bağlandı. 85

86 TIP ETİĞİ ve DEONTOLOJİ KOMİSYONU tarihinde Komisyonun ilk toplantısı yapılmış, Yürütme kurulu oluşturulmuş ve komisyonun ilgi ve çalışma alanı konusunda görüşler değerlendirilmiştir. Etik ihlaller ve etik eğitimi temel çalışma alanları olarak belirlenmiştir tarihinde yapılan toplantıda; Tıp Etiği konusundaki gündemin ve yayınların izlenmesi, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti sunumunda etik bakış açısını oluşturmak ve bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunabilmek amacıyla çalışmaların yürütülmesi, tıbbi kötü uygulama konusunun ele alınması, etik ve hukuk açısından değerlendirilmesi, seçilmiş olgular üzerinde tıp etiği tartışmaları ve tedaviyi red hakkı konusu tartışılmıştır de yapılan toplantıda Komisyon olarak zorla muayene, zorla örnek alma (delil elde etmek için kan, tırnak, saç vs. biyolojik numune alma), kelepçeli ya da uygunsuz koşullarda muayene konusunun değerlendirilmesi ve İstanbul Protokolü hakkında meslektaşlarımızın bilgilerinin arttırılması ve uygulamada yaygınlaştırılması konusu ele alınmıştır de yapılan toplantıda sağlık hizmetleri sunumunda özerkliğe saygı ilkesi, hasta hakları ve insan hakları konuları görüşülmüş ve zengin bir tartışma ortamı sağlanmıştır tarihinde Komisyon üyelerimiz İzmir Tabip Odası nda yapılan Madde Bağımlılığı ile Mücadele Çalışma Grubu toplantısına katılmışlardır. Çalışma grubundaki görüşmelere katkı sunan üyelerimiz, daha sonra yürütülecek faaliyetler hakkında fikirlerini dile getirmiştir. Madde bağımlılığı sorununun sadece tıbbi bir sorun olmanın ötesinde etik, hukuki, kültürel ve sosyal bileşenleri de ön planda olan bir sorun olduğu ifade edilmiştir. Çalışma grubunun bu geniş yelpazede hekim odaklı bir etkinlik yürütmesinin meslek örgütü olarak öncelikli sorumluluğumuz olabileceği önerilmiş ve madde bağımlılığı konusunda hekim tutumunun nasıl olması konusunun asıl tartışma alanı olabileceği dile getirilmiştir. Hekim-madde bağımlısı birey ilişkisinde; sağlık hizmetlerinden yararlanma, özerkliğe saygı gösterilmesi (bu bağlamda sır saklama, aydınlatılmış onam alma, zorla tedavi vs), zarar vermeme gibi ilkelerin ön plana çıktığı belirtilmiştir tarihinde Madde Bağımlılığı İle Mücadele Çalışma Grubunun düzenlediği Ergenlik Dönemi, Madde Kullanımı Sorunu Olan Bireylere Yaklaşım ve Mesleki Sorumluluğumuz! başlıklı panelde Komisyon Başkanı Dr. Cemal GÜVERCİN Madde Bağımlısına Yaklaşımda Hekimin Etik Sorumluluğu konusunda sunum yapmıştır. Komisyonumuz yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek ve alana ilişkin faaliyetlerini sürdürecektir. Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 86

87 KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu faaliyetlerini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu dönemde de sürdürmüştür. Koromuzun konserleri çalışmaların ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürmektedir. Koronun 15 Aralık 2014 teki konseri de öncekiler gibi müzik severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. İlk kez geçtiğimiz dönemde başlatılan Roman ve Öykü Yazım Tekniği çalışmaları meslektaşlarımızın gösterdiği yoğun ilginin de verdiği güçle bu dönemde de sürdürülmüştür. Dönem çalışmalarının bu kez de bir roman/öykü kitabıyla süslenmesi dopğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Geçtiğimiz dönemde komisyon çalışmaları kapsamında İzmir Tabip Odası Fotoğraf Topluluğu (İ.T.O.F.) oluşturulmuştur. Topluluk ilk etkinlik olarak Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ni 20 dolayında meslektaşımızın katılımıyla yaşama geçirmiştir. Bu eğitime katılmış olan meslektaşlarımızın fotoğraflarından oluşan sergi 14 Mart Haftası boyunca odamızda izlenmeye açık kalmıştır. İ.T.O.F. etkinliği Temel Fotoğrafçılık Eğitimi nin ikincisi şubat ayında 20 meslektaşımızın katılımıyla başlatılmıştır. Eğiticileri de hekim olan fotoğraf eğitimi etkinlikleri meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılanmış olup, önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi planlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde ilk kez gerçekleştirilen bir başka etkinlik de Kısa Film Atölyesi olmuştur. Komisyonumuzun gezi etkinliklerinden ilki 12 Kasım 2014 te Antik Çağ da İzmir temasıyla gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de gezi düzenlemeleri hem kent içinde, hem de kent dışında sürdürülecektir. Komisyonumuzun gezi etkinliklerine verdiği katkıyla meslektaşlarımızın belleklerinde silinmez iz bırakan Öğretim Görevlisi Arkeolog Şükrü TÜL ün beklenmedik kaybı hepimiz için üzüntü kaynağı olmuştur. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz! Dönemin sonunda 26 Mart 2015 te Prof. Dr. Barış BAKLAN ın UYKU VE SANAT başlıklı sunumu gerçekleştirilmiştir. 87

88 ETKİNLİKLER DİZİNİ 88

89 Eylem/Etkinlik Soma daki maden faciası için Ayağa Kalkma ve Saygı Duruşu Cumhuriyet İçin Güçbirliği Yer: Konak Meydanı 89

90 Ziyaret Ettiklerimiz Soma da, kömür madenindeki iş cinayetini protesto etmek, hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi anmak için yapılmak istenen yürüyüş ve basın açıklamasında güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu, aralarında DİSK Genel Başkanı Kani Beko nun da bulunduğu yaralıları ziyaret. Dr. Suat Kaptaner, Dr. İrfan Eker Yer : İBB Eşrefpaşa Hastanesi Basın Açıklaması Soma da Kömür Madeninde Hayatını Kaybeden Emekçi Kardeşlerimizin Acısı Yüreğimizde İSİH Komisyonu nun Maden Sektöründe İSİG Alanındaki İhmaller Raporu Ziyaret Edenler Salih İşgören İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sezen Çakmak Soma Maden faciası ile ilgili etkinlikler için hazırlık TMMOB İKK, Maden Mühendisleri, Baro, SES ve İzmir Tabip Odası temsilcileri Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : Ziraat Mühendisleri Lokali Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Konak Meydanı Birim sı İKÇÜ ile Atatürk EA Hastanesi Arasındaki İşbirliği Protokolünün Hukuksal Yönden Değerlendirilmesi Oda adına Dr. Suat KAPTANER, Av. Mithat KARA Yer : İzmir Atatürk EA Hastanesi Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Karşıyaka Onur Kurulu Ortak Basın Açıklaması Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! İzmir Tabip Odası İzmir Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu - İZAHED Yer: Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servis Önü Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Şirinyer Tansaş Önü Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Bornova Meydanı Emekli Hekimler Komisyonu İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven in katılımı ile Eylem/Etkinlik Soma için Adalet ve Vicdan Nöbeti Yer : Konak Meydanı Ortak Basın Açıklaması İzmir de Tarihsel Bir Kurum ve Kimlik Daha Yok Edilmek Aşamasında!!! İzmir Tabip Odası-Türk Toraks Derneği-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yer: İzmir Tabip Odası TTB Emekli Hekimler Kolu Kuruluş sı Odamız adına Komisyon Başkanı Dr. Birsen Avcıoğlu ile komisyon üyesi Dr. Süleyman Us katıldı. Yer : TTB Merkez Konseyi, Ankara 90

91 Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kapatılmak İsteniyor! İzmir Tabip Odası-Türk Toraks Derneği-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği-Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi Yer : Dr.S.S.Göğüs Hst. ve Cer. EA Hastanesi Birim sı Konu : Hekimlerin mesleki sorunları Yer : Dr.S.S.Göğüs Hst. ve Cer. EA Hastanesi Ziyaret Edenler Hekim Meclisi Divanı ile görüşme İzmir Tabip Odası Büyük Kongre Delegeleri ile toplantı Gündem: TTB 64. Büyük Kongre Yer: İzmir Tabip Odası Eylem/Etkinlik Dr.S.S.Göğüs Hst. ve Cer. EA Hastanesi nin kapatılması ile ilgili olarak Göğüs Hastanesi nden Tepecik EA Hastanesi ne yürüyüş Tören D.E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni Dr. Suat Kaptaner Yer : D.E.Ü. Tınaztepe Kampüsü Eylem/Etkinlik Dr.S.S.Göğüs Hst. ve Cer. EA Hastanesi nin kapatılması ile ilgili olarak Göğüs Hastanesi bahçesinde yürüyüş Türk Sağlık-Sen, SES, Genel Sağlık İş, Tabip Odası ve Eğitim-İş katılımı ile Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Türkyılmaz Konu : Dr.S.S.Göğüs Hst. ve Cer. EA Hastanesi nin güncel durumu Katılım: İzmir Tabip Odası, TORAKS Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ortak Basın Açıklaması İzmir de Tarihsel Bir Kurum ve Kimlik Daha Yok Edilmek Aşamasında!!! Dr.Suat Seren Göğüs Ziyaret Ettiklerimiz Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Nuri Dilek 91

92 Konu : Dr.S.S.Göğüs Hst. ve Cer. EA Hastanesi nin güncel durumu Katılım: İzmir Tabip Odası, TORAKS Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Eylem/Etkinlik Dr. S.S.Göğüs Hst. ve Cer. E.A.Hastanesi nde insan zinciri Basın Açıklaması Taksim Dayanışması Yargılanamaz! Onur Kurulu Ziyaret Edenler D.E.Ü.T.F. internlerinin ders kapsamında Oda yı ziyareti Fizik Tedavi ve Reh. Uzmanları ile Konu: Yasal düzenlemeler Yer : İzmir Tabip Odası Duruşma Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyelerine açılan davanın ilk duruşması Oda adına Dr. Mustafa Vatansever katıldı. Yer : İstanbul Hekim Meclisi Olağanüstü sı Yer: Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi Basın Açıklaması 104 Yıllık Kurumumuz kapatılmasın! Yer: Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi Ege Bölgesi FTR Uzmanları toplantısı Oda adına Av. Mithat Kara katıldı. Konu: Yasal düzenlemeler Yer : E.Ü.T.F Tören E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Basın Açıklaması Taşeron Ölümdür, Yasaklansın İzmir Tabip Odası İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu Eylem/Etkinlik Bayrak-Birlik-Kardeşlik Yürüyüşü Cumhuriyet İçin Güçbirliği Eylem/Etkinlik Yer: Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi nde yürüyüş Birim sı Yer: Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi Basın&Kokteyl Ege de Son Söz 5. Yıl Kutlamaları Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası Ortak Basın Açıklaması Türk-İş Bölge Temsilciliğinin daveti ile Yatağan Termik Santrallerinin özelleştirilmesi Yer : Basmane Basın Açıklaması Taşeratif Devlet, Taşeronluğa Yeni Kılıflar İSİH Komisyonu Raporu İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Basın Açıklaması İzmir İzmirliğini Gösterdi Tabip Odamızın En Önünde Yer Aldığı Mücadelede Büyük Başarı Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi nde yapılan referandumun sonuçlarının açıklanması, kamuoyu ile paylaşılması 92

93 Yer : Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi Bahçesi Onur Kurulu Hekim Meclisi TTB Merkez Konseyi 64. Olağan (Seçimli) Büyük Kongre Ankara Ziyaret Edenler İş Bankası Alsancak Şube yetkilileri Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mert Özbakkaloğlu Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Türkyılmaz Oda adına Dr. Mete Güzelant Konu : Geçici görevlendirmeler Onur Kurulu Ziyaret Edenler Denizbank Alsancak Şube yetkilileri İzmir Tabip Odası Tarihi Çalışma Grubu Dr. Ceyhun Balcı, Dr. Eren Akçiçek, Dr. Fehmi Akçiçek ve Dr. Çağatay Üstün ün katılımı ile Resepsiyon İzmir Fransa Konsolosluğu nun 14 Temmuz Ulusal Bayram resepsiyonu Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : İzmir Fransa Konsolosluğu Göğüs Hastanesi ile ilgili yapılacak çalıştayın hazırlık komitesi toplantısı Dr. Mert Özbakkaloğlu, Dr. Nezaket Kaya, Dr. Ergün Demir Ziyaret Ettiklerimiz KÇÜ Atatürk EA Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Enver Altaş Ziyaret Edenler Alman Kültür Merkezi Müdürü Roland Schmidt Ortak Basın Açıklaması Göğüs Hastanesi nin birleştirilmesinin iptali hk Yer: Dr. S.S.Göğüs Hst. ve Cer. E.A. Hastanesi Onur Kurulu Ziyaret Ettiklerimiz KÇÜ Atatürk EA Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Enver Altaş Gündem : Birlikte Kullanım ve İşbirliği Protokolü Katılım : Dr. Suat Kaptaner, Dr. Fulya Çakalağaoğlu, Dr. Ayşegül Karatepe, Dr. KazımÖnal, Dr. Fatma Şule Afşar, Dr. Korhan B.Bayram, Dr. Gül Çekin, Dr. Mehmet Ertan Hekim Meclisi Grup Çalışması Gündem : Hekim Meclisi Tüzüğü Basın Dr. Suat Kaptaner in Kanal 35 ile röportajı Gündem : Suriyeli Mültecilere tanınan sağlık hakları Basın Açıklaması Yeter Artık! Hekimlere Bu Kadar Zulüm Yeter! Hekimlerin Geçici Görevlendirmeleri Artık Angaryayı da aşmıştır! Ziyaret Ettiklerimiz KÇÜ Atatürk EA Hastanesi Yöneticisi Oda adına Dr. Suat Kaptaner Gündem : Birlikte Kullanım ve İşbirliği Protokolü 93

94 Kültür Sanat Komisyonu Temel Fotoğrafçılık Kursu hazırlık toplantısı Onur Kurulu Hekim Meclisi Divanı Gündem: Tüzük Çalışması Kültür Sanat Komisyonu Temel Fotoğrafçılık Kursu hazırlık toplantısı İzmir Tabip Odası Tarihi Komisyonu Özel Hekimlik Komisyonu Ziyaret Edenler D.E.Ü.T.F. İnternlerinin ders kapsamında Oda yı ziyareti Kamu Hekimleri Komisyonu Aile Hekimleri Komisyonu Basın Açıklaması İSİH Komisyonu nun Prestijli (!) İnşaat Projelerinin Dramatik İşçi Ölümleri Raporu İzmir Tabip Odası İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu Emekli Hekimler Komisyonu Ziyaret Edenler TTB Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri kapsamında heyetin Yönetim Kurulu ve İSİH Komisyonu ile görüşmesi Dr. S.S. Göğüs Hst.ve Cer.EA Hastanesi Çalıştayı hazırlık toplantısı Ziyaret Ettiklerimiz İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Nuri Dilek Oda adına Dr. Mete Güzelant ve Dr. Nezaket Kaya İSİH Komisyonu Özel Sağlık Kuruluşları Hekimleri Komisyonu Aile Hekimleri Komisyonu Halk Sağlığı Komisyonu Halk Sağlığı Komisyonu Onur Kurulu Asistan Hekimler Komisyonu Karabağlar Kent Konseyi Genel Kurulu Odamızı temsilen Dr. Turgut Tubay katıldı Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 94

95 95

96 TTB Aile Hekimliği Kol sı Yer: TTB Merkez konseyi, Ankara Odamızı temsilen Dr. Belkıs Çakmak ve Dr. Nuri Seha Yüksel katıldı Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Çalıştay Dr.S.S.Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi Çalıştayı Yer : Dr.S.S.Göğüs Hst.ve Cer. EA Hastanesi Halk Sağlığı Komisyonu Tören İzmir Büyükşehir Belediyesi 16. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Tören ve Kokteyli Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Hekim Meclisi İzmir Tabip Odası Tarihi Komisyonu Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Dernekleri Komisyonu Basın Açıklaması Salih İşgören İlkokulu nda Çocuklarımıza Yepyeni Bir ve Gösteri Salonu Tıp Hukuku Komisyonu Karşıyaka Kent Konseyi Genel Kurulu Odamızı temsilen Dr. Cemil Tugay katıldı Duruşma- Ankara Tabip Odası (Gezi) Duruşması, Basın Açıklaması, Tabip Odaları Başkanlar toplantısı Odamız adına Dr. Mete Güzelant katıldı. Yer : Ankara Halk Sağlığı Komisyonu Onur Kurulu 01 Ekim 2014 Çalıştay Sağlık Bakanlığı, Dal Hastanelerinin Sorunları ve Çözümleri Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : Ankara 01 Ekim 2014 Fotoğrafçılık Kursu Eğitmenler sı 01 Ekim 2014 İSİH Komisyonu 02 Ekim 2014 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 08 Ekim 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Kursu 09 Ekim 2014 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 09 Ekim 2014 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 09 Ekim 2014 Ziyaret Edenler Hasta Hakları Derneği Başkanı Aydın Çubukgil 10 Ekim

97 İzmir Kent Konseyi Kadın Emeği Çalışma Grubu Oda adına Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu üyeleri Dr. Zeynep Altın, Dr. Zeynep Varol, Dr. Zehra Mete katıldı. Yer : İzmir Kent Konseyi 13 Ekim 2014 Kurs Öykü ve Roman Yazım Tekniği 13 Ekim 2014 Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 13 Ekim 2014 Sağlık Alanında Malpraktis Komisyonu 13 Ekim 2014 (Geniş Katılımlı) Özel Hekimlik Komisyonu Farklı Bakanlıkların Muayenehane/Laboratuvar Denetimleri ve Güncel Durum 15 Ekim 2014 Sağlıkta Şiddetle Mücadele Komisyonu 15 Ekim 2014 İSİH Komisyonu 15 Ekim 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Kursu 16 Ekim 2014 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 16 Ekim 2014 Tıp Hukuku Komisyonu 16 Ekim 2014 Basın, Yayın ve İletişim, Sağlık Basınıyla İletişim Komisyonu 16 Ekim 2014 Eğitim Semineri Postür Bozuklukları ve Skolyoza Farklı Bir Bakış, Dr. Sinan Yaradanakul 17 Ekim 2014 Hekim Meclisi Yürütme Kurulu 20 Ekim 2014 Kurs Öykü ve Roman Yazım Tekniği 20 Ekim 2014 TSM Koro Çalışması 20 Ekim 2014 Acil Hekimleri Komisyonu 21 Ekim 2014 Onur Kurulu 21 Ekim 2014 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 22 Ekim 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Kursu 23 Ekim 2014 İzmir Tabip Odası Tarihi Komisyonu 23 Ekim 2014 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 23 Ekim 2014 Anadolu da ve Ege de Tıp Tarihi Komisyonu 25 Ekim 2014 Panel TMMOB İKK İSG Çalışma Grubu nun Düzenlediği Ne Dediler, Ne Oldu? 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın İkinci Yılı Biterken Oda adına İSİH Komisyon Başkanı Dr. Hakan Toksöz konuşmacı olarak katıldı. 26 Ekim 2014 Ziyaret Edenler D.E.Ü.T.F. İntörnlerinin ders kapsamında ziyareti 97

98 26 Ekim 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 26 Ekim 2014 SGK Hekimleri Komisyonu 26 Ekim 2014 Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 30 Ekim 2014 İnsan Hakları Komisyonu 30 Ekim 2014 Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu 31 Ekim 2014 Tıp Öğrencileri Komisyonu TTB 65. Olağanüstü Büyük Kongre Yer: Ankara 03 Kasım 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 03 Kasım 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 03 Kasım 2014 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu 04 Kasım 2014 Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı Gündem: Muayenehaneler için istenen yangın raporları Oda adına Dr. Mete Güzelant, Dr. Mert Özbakkaloğlu, Av. Mithat Kara 05 Kasım 2014 İzmir Tabip Odası Tarihi Komisyonu 05 Kasım 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 05 Kasım 2014 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 6 Kasım 2014 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 06 Kasım 2014 Çevre Komisyonu 06 Kasım 2014 Ziyaret Ettiklerimiz İZAHED 07 Kasım 2014 Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu toplantısı 10 Kasım 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 10 Kasım 2014 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 10 Kasım 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 11 Kasım 2014 Sağlık Hukuku Komisyonu 11 Kasım 2014 Aile Hekimliği Komisyonu 12 Kasım 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 12 Kasım 2014 İSİH Komisyonu 16 Kasım

99 TTB Özel Hekimlik Kol sı Oda adına Dr. Cemil Tugay katıldı. Yer : TTB Merkez Konseyi 17 Kasım 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 17 Kasım 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 17 Kasım 2014 Aile Hekimliği Çalıştayı hazırlık toplantısı İZAHED, TAHUD, D.E.Ü., K.Ç.Ü. katılımı ile 18 Kasım 2014 Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu 18 Kasım 2014 Onur Kurulu 19 Kasım 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 19 Kasım 2014 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 19 Kasım 2014 Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu hazırlık toplantısı 20 Kasım 2014 İnsan Hakları Komisyonu 21 Kasım 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi 22 Kasım 2014 Ege Bölgesi Tabip Odaları Oda adına Dr. Mete Güzelant katıldı. Yer: Muğla Tabip Odası 23 Kasım 2014 TTB Emekli Hekimler Kolu Oda adına Dr. Engin Olgay katıldı. Yer: Ankara Tabip Odası 24 Kasım 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 24 Kasım 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 24 Kasım 2014 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 24 Kasım 2014 Hekim Meclisi Yürütme Kurulu 25 Kasım 2014 Sağlık Hukuku Komisyonu 26 Kasım 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 26 Kasım 2014 Çevre Komisyonu 26 Kasım 2014 İSİH Komisyonu 27 Kasım 2014 Birim sı Poliklinik sekreterlerinin görevden çekilmesi Oda adına Av. Mithat Kara Yer : Menemen Devlet Hastanesi 28 Kasım 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi 01 Aralık 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 01 Aralık 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 99

100 03 Aralık 2014 Ziyaret Ettiklerimiz İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel Gündem: Muayenehanelerde Yangın Raporu Oda adına Dr. Mete Güzelant, Dr. Mert Özbakkaloğlu, Av. Mithat Kara 03 Aralık 2014 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 03 Aralık 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 04 Aralık 2014 Aile Hekimleri ile güncel sorunlar 04 Aralık 2014 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 04 Aralık 2014 İSİH Komisyonu Eğitim Semineri-1 Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarında Hukuksal Süreç 1.İş Mahkemesi Hakimi Ercan Turan ın katılımı ile 05 Aralık 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi 06 Aralık 2014 TTB İSİH Kol sı Dr. Hürcan Girgin katıldı. Yer: TTB Merkez Konseyi, Ankara 08 Aralık 2014 Ziyaret Edenler D.E.Ü.T.F. İntörnlerinin ders kapsamında Odamızı ziyareti 08 Aralık 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 08 Aralık 2014 TSM Koro çalışması 08 Aralık 2014 Özel Hekimlik Komisyonu 09 Aralık 2014 Ziyaret Edenler TOBAV Yönetim Kurulu 09 Aralık 2014 Ziyaret Edenler Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu 09 Aralık 2014 Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu 10 Aralık 2014 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 10 Aralık 2014 İSİH Komisyonu 10 Aralık 2014 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 11 Aralık 2014 Emekli Hekimler Komisyonu 12 Aralık 2014 Eylem / Etkinlik Aile Hekimlerinin basın açıklaması Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önü 12 Aralık 2014 Birim sı Tepecik EA Hastanesi Dahiliye Asistanları ile 12 Aralık 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi 15 Aralık 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 15 Aralık 2014 TSM Koro çalışması 100

101 101

102 16 Aralık 2014 Onur Kurulu 16 Aralık 2014 Aile Hekimliği Çalıştayı Hazırlık sı (Çalıştay düzenleyicisi kurumlar arasında) 16 Aralık 2014 Olağan Dışı Durumlar Komisyonu 17 Aralık 2014 Ziyaret Ettiklerimiz İzmir Barosu, nezaket ziyareti 18 Aralık Mart Tıp Haftası hazırlık toplantısı Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : İzmir Üniv. Medicalpark Hastanesi 18 Aralık 2014 İnsan Hakları Komisyonu toplantısı 18 Aralık 2014 Emekli Hekimler Komisyonu 18 Aralık 2014 Eğitim Semineri Skolyoza 3 Boyutlu Yaklaşım, Dr. Sinan YARADAN- AKUL 19 Aralık 2014 Çevre Komisyonu 19 Aralık 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi 20 Aralık 2014 Çalıştay Aile Hekimliği Çalıştayı Yer : D.E.Ü.T.F. Derslikler Binası 20 Aralık 2014 Çalıştay Kayseri Tabip Odası ve Medimagazin in düzenlemiş olduğu Genişletilmiş Hekim Çalıştayı Oda adına Dr. Can Ceylan katıldı. Yer: Ankara Aralık 2014 TTB Emekli Hekimler Kol sı Oda adına Dr. Engin Olgay katıldı. Yer: Antalya Tabip Odası 22 Aralık 2014 Birim sı Gündem : Hekim Ücretlerinin Artırılması Yer : Atatürk EA Hastanesi 22 Aralık 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 22 Aralık 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 22 Aralık 2014 Sağlık Hukuku Komisyonu 23 Aralık 2014 Birim sı Gündem : Hekim Ücretlerinin Artırılması Yer : Bozyaka EA Hastanesi 23 Aralık 2014 Söyleşi Ergenlik Dönemi, Madde Kullanımı Sorunu Olan Bireylere Yaklaşım ve Mesleki Sorumluluğumuz! Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu Yer : Orhan Süren Salonu 24 Aralık 2014 İSİH Komisyonu 24 Aralık 2014 Öğretim Üyeleri ile Gündem : Tam Gün 25 Aralık 2014 Birim sı Gündem : Hekim Ücretlerinin Artırılması Yer : Tepecik EA Hastanesi 25 Aralık

103 103

104 Ziyaret Edenler CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Eren, PM Üyesi Tuncay Özkan ve İzmir Milletvekili Hülya Güven 25 Aralık 2014 Eğitim Semineri Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sözleşmeleri, Özlük Hakları Av. Mithat KARA 25 Aralık 2014 Emekli Hekimler Komisyonu 26 Aralık 2014 Ziyaret Ettiklerimiz İl Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Nil Hıdır Gündem: Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları Oda adına Dr. Mete Güzelant. 26 Aralık 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi 26 Aralık 2014 Konser TSM Korosu Yer: Selahattin Akçiçek KSM 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kolu Oda adına Dr. Gökçe Karaman katıldı. Yer: TTB Merkez Konseyi, Ankara 27 Aralık 2014 Kurs Kısa Film Atölyesi, Film Gösterimi 29 Aralık 2014 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 29 Aralık 2014 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 30 Aralık 2014 Ortak Basın Açıklaması Birinci Basamakta Halkın Sağlığı, Çalışanların Hakları İçin Mücadeleye Devam İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu - İZAHED 05 Ocak 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 06 Ocak 2015 ve Kokteyl Hekim Meclisi 06 Ocak 2015 Onur Kurulu 07 Ocak 2015 Söyleşi Dr. Serpil Salaçin ile İstanbul Sözleşmesi Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu Etkinliği Yer : Orhan Süren Salonu 07 Ocak 2015 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Çalışma Grubu (1.) 08 Ocak Mart hazırlık toplantısı Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : İzmir Üniversitesi 08 Ocak 2015 Basın Ege TV ile röportaj Konu : Hastanelerde din adamlarının görevlendirilmesi Dr. Suat Kaptaner 08 Ocak 2015 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 09 Ocak 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 10 Ocak 2015 Eğitim Soruşturmacı Eğitimi 12 Ocak 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 104

105 105

106 12 Ocak 2015 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 13 Ocak 2015 Basın Ege de Bugün ile röportaj Konu : Aile Hekimliği, sağlık politikaları Dr. Mete Güzelant 14 Ocak 2015 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifika Töreni 14 Ocak 2015 İSİH Komisyonu 15 Ocak Mart hazırlık toplantısı Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : İzmir Üniversitesi 15 Ocak 2015 İnsan Hakları Komisyonu 16 Ocak 2015 Basın Açıklaması İzmir Sağlık Ortamında Neler Oluyor? 16 Ocak 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 17 Ocak 2015 TTB Genel Yönetim Kurulu sı Oda adına Dr. Mete Güzelant katıldı. Yer : TTB Merkez Konseyi 17 Ocak 2015 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol sı Yer : İzmir Tabip Odası 19 Ocak 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 19 Ocak 2015 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 20 Ocak 2015 Onur Kurulu 20 Ocak 2015 Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu 21 Ocak 2015 Özel Sağlık Kuruluşları Hekimleri Komisyonu 21 Ocak 2015 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Komisyonu 21 Ocak 2015 Emekli Hekimler Komisyonu 21 Ocak 2015 TMMOB un meslek odaları ve sendikalar ile düzenlediği toplantıya Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Gündem : Torba Yasa kapsamında TMMOB Kanunu nda değişiklikler Yer : Mimarlık Merkezi 23 Ocak 2015 Bayraklı Kent Konseyi Oda adına Dr. Muharrem Çetin katıldı. Yer : Bayraklı Kent Konseyi binası 23 Ocak 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 24 Ocak 2015 Sempozyum Aydınlatılmış Onam Yer : DESEM 24 Ocak 2015 TOBAV- İBB ortak etkinliği Uğur Mumcu yu Anma Töreni Oda adına Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant katıldı. Yer : Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 24 Ocak 2015 TTB Emekli Hekimler Kol sı Oda adına Dr. Birsen Avcıoğlu ve Dr. Engin Olgay katıldı. Yer : Hatay Tabip Odası 106

107 107

108 108

109 26 Ocak 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 26 Ocak 2015 Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 27 Ocak 2015 Basın İzmir Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve birliğin Simge Dergisi Haber Müdürü nün ziyareti Dr. Suat Kaptaner 27 Ocak 2015 Ziyaretimize Gelenler Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan Gündem : Tıbbi Jeoloji Dr. Suat Kaptaner 27 Ocak 2015 Hekim Meclisi 28 Ocak 2015 Birim sı Kemalpaşa Devlet Hastanesi Gündem : Döner sermaye kesintileri Oda adına Dr. Suat Kaptaner ve Av. Mithat Kara katıldı 28 Ocak 2015 İSİH Komisyon etkinliği D.E.Ü.T.F. Meslek Hastalıkları Polikliniği Tanıtım sı Konuşmacı : Arif Çımrın 28 Ocak 2015 Temel Fotoğrafçılık Kursu eğiticilerinin toplantısı 29 Ocak Mart hazırlık toplantısı Oda adına Dr. Tuba Önder katıldı. Yer : İzmir Üniversitesi 29 Ocak 2015 Birim sı Bornova Devlet Hastanesi Gündem : Döner sermaye kesintileri Oda adına Dr. Mete Güzelant ve Av. Mithat Kara katıldı 29 Ocak 2015 Aile Hekimlerinden Nöbetler İle İlgili Savunma İstenmesi 29 Ocak 2015 Kurum Hekimleri Komisyonu 30 Ocak 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 02 Şubat 2015 Ziyaret Edenler D.E.Ü.T.F. İntörnlerinin ders kapsamında ziyareti 02 Şubat 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 02 Şubat 2015 TSM Koro çalışması 02 Şubat 2015 Emekli Hekimler Komisyonu İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven in katılımı ile. 02 Şubat 2015 Ziyaret Ettiklerimiz Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Erbaycu Gündem : Tebrik ve döner sermaye kesintileri 04 Şubat 2015 Geleneksel ve Tamamlatıcı Tıp Uygulamaları Komisyonu 05 Şubat 2015 Özel Sağlık Kuruluşları Hekimleri Komisyonu 06 Şubat 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 109

110 07 Şubat 2015 Eğitim İşyeri Hekimleri İçin Risk Değerlendirme, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıklarının Tanısı ve Tespitinde Rol ve Sorunluluklar İşyeri Hekimleri Derneği & İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu ortak eğitimi 07 Şubat 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 09 Şubat 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 09 Şubat 2015 TSM Koro çalışması 09 Şubat 2015 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 10 Şubat 2015 Birim sı Urla Devlet Hastanesi Gündem : Hastanenin güncel hekim sorunları Oda adına Dr. Mete Güzelant ve Av. Mithat Kara katıldı 10 Şubat 2015 Onur Kurulu 11 Şubat 2015 İSİH Komisyonu 13 Şubat 2015 Basın Açıklaması Çalışan ve Emekli Hekim Ücretlerinin Artırılması 13 Şubat 2015 Ziyaretimize Gelenler AKP Milletvekili Aday Adayı Dr. Bediha Türkyılmaz 13 Şubat 2015 Basın Açıklaması 13 Şubat Eğitim Sen Eylemindeki Gözaltılar Baro nun düzenlediği basın açıklamasına Oda adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : Baro 13 Şubat 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi 16 Şubat 2015 Basın Açıklaması Özgecan Aslan Yer : Alsancak Devlet Hastanesi 16 Şubat 2015 Basın Ege TV Sora Sora Programı Dr. Suat Kaptaner katıldı. 16 Şubat 2015 Sağlık Meslek Örgütleri ile Gündem : Sağlık çalışanlarının ücretleri ile ilgili kampanya süreci 16 Şubat 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 17 Şubat 2015 Hekim Meclisi 18 Şubat 2015 Özel Sağlık Kuruluşları Hekimleri Komisyonu 18 Şubat 2015 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Komisyonu 18 Şubat 2015 Sunum Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Kapsamında Soma ya Bir Köprü Projesi Örneği-Sevgi Koşaner İSİH Komisyonu Etkinliği 19 Şubat 2015 Emekli Hekimler Komisyonu 20 Şubat 2015 Ortak Basın Açıklaması Hekimler, Sağlık Çalışanları, Artık Yeter Diyor! Düzenleyen : İzmir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İZAHED, TAHUD İzmir Şubesi, Türk 110

111 111

112 Hemşireler Derneği İzmir Şubesi. Yer : Orhan Süren Salonu 20 Şubat 2015 Kurs Kısa Film Atölyesi Şubat 2015 Ege Bölgesi Tabip Odaları sı Odamız adına Dr. Suat Kaptaner katıldı. Yer : Denizli 23 Şubat 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 23 Şubat 2015 TSM Koro Çalışması 24 Şubat 2015 Söyleşi Alkol zehirlenmesinin ve yoksunluğunun tedavisi ( Doç.Dr.Ayşe Ender Altıntoprak) Opioid zehirlenmesinin ve yoksunluğunun tedavisi (Doç.Dr. Zeki Yüncü) Sentetik kannabinoid kullanım sorunu olan olgulara yaklaşım (Uzm. Dr. Başak Bağcı) Acil serviste madde bağımlılığı sorunu olan olgulara yaklaşım (Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Atilla) Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu Etkinliği 25 Şubat 2015 Kurs Temel Fotoğrafçılık Kursu 26 Şubat 2015 Emekli Hekimler Komisyonu 26 Şubat 2015 Film Gösterimi ve Söyleşi Benim Çocuğum Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu Yer : DESEM 01 Mart 2015 Emekli Hekimler Kahvaltı Buluşması Emekli Hekimler Komisyonu Etkinliği Yer : La Sera Restaurant Atatürk Anıtı Önünde Saygı Duruşu ve Karanfil Bırakma Yer : Cumhuriyet Meydanı 02 Mart 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 02 Mart 2015 TSM Koro çalışması 02 Mart 2015 Sağlıkta Mobbingle Mücadele Komisyonu 02 Mart 2015 Sağlık Meslek Örgütleri ile Gündem : Sağlık çalışanlarının ücretleri 03 Mart 2015 Tıp Etiği Komisyonu 04 Mart 2015 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Kursu 05 Mart 2015 Sağlık Meslek Örgütleri ile Gündem : Sağlık çalışanlarının ücretleri Yer : Kamu-Sen İl Temsilciliği 05 Mart 2015 Özel Sağlık Kuruluşları Hekimleri Komisyonu Mart Mart Tıp Haftası etkinliği Fotoğraf Sergisi Açılış ve Kokteyl Temel Fotoğrafçılık Eğitimi kurs katılımcıları 07 Mart 2015 Sempozyum Sağlık Alanında Mobbing Yer : Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 07 Mart 2015 Kahvaltılı Ortak Basın sı Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Düzenleyen : İzmir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İZAHED, TAHUD İzmir Şubesi, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi. Yer : Orhan Süren Salonu 112

113 09 Mart 2015 Basın Açıklaması Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Yer : Tepecik EA Hastanesi 09 Mart 2015 Müzik dinletisi Grup Yan Sanayi 14 Mart Etkinlikleri Yer : Tepecik EA Hastanesi 09 Mart 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 09 Mart 2015 TSM Koro çalışması 10 Mart 2015 Basın Açıklaması Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Yer : Atatürk EA Hastanesi 10 Mart 2015 Müzik dinletisi Grup Yan Sanayi 14 Mart Etkinlikleri Yer : Atatürk EA Hastanesi 10 Mart 2015 Birim sı Dahiliye Uzmanları ile toplantı Yer : Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Av. Mithat Kara 10 Mart 2015 Sorunlarımız Birlikte Tartışıyoruz Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu etkinliği 10 Mart 2015 Onur Kurulu 11 Mart 2015 Ortak Basın sı - TMMOB İzmir Faşizme Teslim Olmayacak! Basın toplantısına Odamız adına Dr. Murat Ermete katıldı. Yer : İzmir Barosu Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Yer : D.E.Ü.T.F. 11 Mart 2015 İSİH Komisyonu 12 Mart 2015 Basın Açıklaması Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Yer : Behcet Uz Çocuk Hastanesi 12 Mart 2015 Ziyaretimize Gelenler ABD Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Diplomatı Natalie Oldanie 13 Mart 2015 G(ö)revdeyiz Basmane Meydanı ndan İl Sağlık Müdürlüğü ne yürüyüş ve basın açıklaması 13 Mart 2015 Ziyaretimize Gelenler CHP İl Başkanlığı-İl Başkanı Bedri Serter ve Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Mart 2015 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Komisyonu 14 Mart 2015 Çelenk Sunumu, Cumhuriyet Meydanı Resmi Tören, Sabancı Kültür Merkezi Tıp Balosu, Maksimum Gazinosu 16 Mart 2015 Onur Kurulu 16 Mart 2015 TSM Koro Çalışması 18 Mart 2015 Sağlık Meslek Örgütleri ile Gündem: Sağlık Çalışanlarının Ücretleri 11 Mart 2015 Basın Açıklaması 113

114 114

115 18 Mart 2015 Gündem: Acilde Çalışan Hekimlerin Sözleşmeli Statüye Geçirilmek İstenmesi 18 Mart 2015 Kurs Temel Fotoğrafçılık Eğitimi 19 Mart 2015 Tıp Etiği ve Deontoloji Komisyonu 19 Mart 2015 Emekli Hekimler Komisyonu 19 Mart 2015 İzmir Tabip Odası Tarihi Komisyonu 21 Mart 2015 Kahvaltılı Ortak Basın sı Biz Hekimler, Sağlık Çalışanları Başbakan a, Sağlık Bakanı na Yine Bir Kez Daha Sesleniyoruz! Düzenleyen : İzmir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İZAHED, TAHUD İzmir Şubesi, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi. Yer : Orhan Süren Salonu 23 Mart 2015 Ziyaretimize Gelenler Küresel Doktorlar Ege Sağlık Federasyonu 23 Mart 2015 Kurs Roman ve Öykü Yazım Tekniği 23 Mart 2015 TSM Koro Çalışması 24 Mart 2015 Ziyaret Ettiklerimiz K.H.B. Kuzey Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Dr. Namık Kemal Kubat Oda adına Dr. Mete Güzelant ve Av. Mithat Kara Gündem : Acil hekimlerinin sözleşmeli çalıştırılmak istenmesi 24 Mart 2015 Halk Sağlığı Komisyonu 24 Mart 2015 Hekim Meclisi 25 Mart 2015 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu 25 Mart 2015 Ziyaretimize Gelenler Medicalpark İzmir Hastanesi Gen.Müd.Yrd. Yavuz Selim Baş ve Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer 25 Mart 2015 Ziyaretimize Gelenler D.E.Ü. Atatürkçü Düşünce Topluluğu 26 Mart 2015 Ziyaretimize Gelenler Veteriner Hekimler Odası Başkanı 26 Mart 2015 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Komisyonu 26 Mart 2015 Uyku ve Sanat Etkinliği Dr. Barış Baklan 28 Mart 2015 Eğitim sı Aile Hekimleri İçin İşyeri Hekimliği Pratiği İSİH Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu ortak etkinliği 09 Nisan 2015 Sunum Akupunktur Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu Etkinliği 11 Nisan 2015 Olağan Ara Genel Kurul Yer : Orhan Süren Salonu Nisan 2015 TTB Emekli Hekimler Kol toplantısı Yer : Orhan Süren Salonu 115

116 BASIN AÇIKLAMALARI İzmir, Sağlık Bakanlığı nın Yeni Bir Dayatması İle Karşı Karşıya Kalmıştır! Soma da Kömür Madeninde Hayatını Kaybeden Emekçi Kardeşlerimizin Acısı Yüreğimizde Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu İzmir de Tarihsel Bir Kurum ve Kimlik Daha Yok Edilmek Aşamasında!!! İzmir Tabip Odası-Türk Toraks Derneği-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği İzmir de Tarihsel Bir Kurum ve Kimlik Daha Yok Edilmek Aşamasında!!! Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kapatılmak İsteniyor! İzmir Tabip Odası-Türk Toraks Derneği-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği-Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi Taksim Dayanışması Yargılanamaz! Yıllık Kurumumuz Kapatılmasın! Taşeron Ölümdür, Yasaklansın Taşeratif Devlet, Taşeronluğa Yeni Kılıflar İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yatağan Termik Santrallerinin Özelleştirilmesi Türk İş Bölge Temcilsiğinin daveti ile İzmir İzmirliğini Gösterdi Tabip Odamızın En Önünde Yer Aldığı Mücadelede Büyük Başarı 116

117 Hipokrat ın Yeminine Sadık Kalarak Mesleğimize ve İşimize Sahip Çıkacağız! İzmir Tabip Odası-SES İzmir Şubesi-Türk Sağlık-Sen 1 Nolu Şube- Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi-Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Arıtma Tesislerinin Arıtılmayan Gerçeği: İşçi Ölümleri Raporu İzmir Tabip Odası-İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Çocuklar Uyurken Susulur Ölürken Değil Öldürülen Çocuklar,Kadınlar,İnsanlar! Filistin de Ölen İnsanlıktır! İzmir Tabip Odası YK.adına Dr.Suat Kaptaner Yeter Artık!!! Hekimlere Bu Kadar Zulüm Yeter!!! Hekimlerin Geçici Görevlendirmeleri Artık Angaryayı da Aşmıştır!!! İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Suat Kaptaner Prestijli (!) İnşaat Projelerinin Dramatik İşçi Ölümleri Raporu İzmir Tabip Odası- İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr.Dilek Tuncer Bilimin Sesidir Aydın Tabip Odası-Balıkesir Tabip Odası- Bursa Tabip Odası-Çanakkale Tabip Odası- Çanakkale SES Şb.-Denizli Tabip Odası- İstanbul Tabip Odası-İzmir Tabip Odası-Kırklareli Tabip Odası-Kocaeli Tabip Odası-Muğla Tabip Odası-Manisa Tabip Odası-Tekirdağ Tabip Odası Çocuklarımıza Yepyeni Bir ve Gösteri Salonu Bayrağımıza ve Atatürk e Yapılan Saldırıları Nefretle Kınıyoruz! Angaryaya Dönüşen Geçici Görevlendirme Uygulamaları Son Bulmalıdır Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulları Hekim Sorunlarının Tartışıldığı Ortamlar Olmaktan Uzaklaşmıştır Atatürk ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım gününe ve Atatürk e karşı kayıtsızlığa karşı TTB ye 117

118 açık mektup İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Basın Açıklaması Prof.Dr.Rennan Pekünlü Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) Tüm Öğretim Elemanları Derneği TÜMÖD)- İzmir Tabip Odası-Eğitim-İş Sendikası- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği- İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği-Ataol Behramoğlu Birinci Basamakta Halkın Sağlığı, Çalışanların Hakları İçin Mücadeleye Devam İzmir Tabip Odası-İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED)- İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Aile Hekimliğinde Angarya ve Baskılara Hayır İzmir Tabip Odası-İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu İl Sağlık Müdürü nün Aile Hekimlerine Aba Altından Sopa Göstermesi Sorunu Çözmez, Tam Aksine Daha da Büyütür! İzmir Tabip Odası Genel Sekreter Dr.Mete Güzelant İzmir Sağlık Ortamında Neler Oluyor? Hekimler Artık Yeter Diyor!! Cinsiyetçilik Resmi İdeoloji Olamaz.Kadın Kıyımı Asla Görmezden Gelinemez! Özgecan lara Yönelen Barbarlığı Unutmayacağı, Unutturmayacağız! İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Hekimler, Sağlık Çalışanları Artık Yeter Diyor!! İzmir Tabip Odası-SES İzmir Şubesi- Türk Sağlık-Sen İzmir Şubeleri-Genel Sağlık-İş İzmir Şb.- Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği (TAHUD) İzmir Şb.- İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED)- Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Sağlığınızı Korumak İçin Sağlık Çalışanlarına Sahip Çıkın. Siz Sağlıklı,Biz Mutlu Olsak Çok mu Zor? İzmir TabiP Odası -Türk Sağlık-Sen İzmir Şubeleri-SES İzmir 118

119 Şubesi- Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi-İZAHED-TAHUD İzmir Şubesi- Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Yer: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk İş 3.Bölge Temsilciliği-TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu- KESK İzmir Şubeler Platformu-Veteriner Hekimler Odası-İzmir Tabip Odası- İzmir SMMMO-Eczacı Odası-Diş Hekimleri Odası-İzmir Barosu- DİSK Ege Bölge Temsilciliği-Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği Sağlık Çalışanları 13 Mart ta G(ö)revde Yer: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk İş 3.Bölge Temsilciliği-TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu- KESK İzmir Şubeler Platformu-Veteriner Hekimler Odası-İzmir Tabip Odası-İzmir SMMMO-Eczacı Odası-Diş Hekimleri Odası-İzmir Barosu-DİSK Ege Bölge Temsilciliği-Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği İzmir Faşizme Teslim Olamayacak Türk İş 3.Bölge Temsilciliği-TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu- KESK İzmir Şubeler Platformu-Veteriner Hekimler Odası-İzmir Tabip Odası-İzmir SMMMO-Eczacı Odası-Diş Hekimleri Odası- İzmir Barosu-DİSK Ege Bölge Temsilciliği- Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği SAĞLIK ÇALIŞANLARI 13 MART TA G(Ö)REVDE Yer: Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Türk İş 3.Bölge Temsilciliği-TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu-KESK İzmir Şubeler Platformu-Veteriner Hekimler Odası- İzmir Tabip Odası-İzmir SMMMO-Eczacı Odası-Diş Hekimleri Odası-İzmir Barosu-DİSK Ege Bölge Temsilciliği-Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği Biz Hekimler, Sağlık Çalışanları, Başbakan a, Sağlık Bakanı na Yine Bir Kez Daha Sesleniyoruz!!! Sayın Başbakan! Sayın Sağlık Bakanı! İzmir Tabip Odası-SES İzmir Şubesi- Türk Sağlık-Sen İzmir Şubeleri-Genel Sağlık-İş İzmir Şb.- Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği (TAHUD) İzmir Şb.- İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED)- Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Türkiye deki Dolaşımdaki İnfluenza Virüsleri Nelerdir? Asistan Hekimde Domuz Gribi Şüphesi Haberleri Üzerine Açıklama 119

120 İZMİR TABİP ODASI İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ FAALİYET RAPORU İlk Yardım Eğitim Merkezi mizde 2014 yılında düzenlenen 76 adet temel ilk yardım eğitim kursunda 1130 kişi ve 8 adet güncelleme eğitimi kursunda da 80 kişiye eğitim verilerek, toplamda 1210 kişiye sertifika verilmiştir tarihleri arasında 9 adet temel ilk yardım eğitimi kursu gerçekleştirilip 128 kişiye sertifika verilmiştir İş sağlığı ve güvenliği yasasının 2014 yılı başında yürürlüğe girmesi ile ilk yardım eğitim kurslarına talep artmıştır. Bu nedenle Merkezimizde de genel olarak 2013 yılına göre daha aktif ve katılım oranı yüksek eğitimler yapılmıştır. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü fiyat tespit komisyonu 2014 yılı için yapılan eğitimlerin ücretlerini KDV dahil 150,00 TL. olarak belirlemiştir. Yine Odamız bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ndan ruhsatlandırılarak İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi 2015 yılı mart ayından itibaren faaliyete geçirilerek eğitimlerini düzenlemeye başlamış, 2015 yılı mart ayı içerisinde 2 adet kurs düzenlemiştir. Bu eğitim kurumu aracılığı ile eğitim merkezlerinin ihtiyacı olan sertifikalı eğitmenler yetiştirilmeye başlanmıştır YILINDA İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLEN KURULUŞLAR ALİAĞA BELEDİYESİ BERGAMA BELEDİYESİ ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BORNOVA BELEDİYESİ BERGAMA TİCARET ODASI KONAK BELEDİYESİ İZMİR TİCARET ODASI EURO GIDA SANAYİ TAM TAT METRO A.Ş. MİKROLİNG GONCA YEMEK VF EGE GİYİM SANAYİ BEST A.Ş. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİDER DERİ EGE ÜNİVERSİTESİ İZELMAN MAYRN MELHOF İRENBE ARKAS GÖLCÜK SÜT İPREGAZ MÖVENPİCK OTEL ENDÜLÜS KROM HATSAN SİLAH SAN. ÜNMAK TERMOMAK LNS TEKSTİL PAK ÇELİK ARÇELİK OMUK AMBALAJ YILDIZ ELEKTİRİK KUTLUSAN AYSALLAR GRANİTÜRK TİPO TEL YDA TARIM YEŞİLLER MAKİNE ÇELİK AVM AYSALLAR İZSU AÇILIM ZEKİ BIÇAK TİRE PROFİL EGE PROFİL İTİNA GIDA ÇAMLIBEL YAŞAM İNŞAAT BETA TARIM MCCORMİCK DMS BOYA M.T.A T.M.O ALSANCAK BALCI SÜT LA TEKSTİL ATA GAYRİMENKUL SPM SÜNGER ENKO ELEKTİRİK BEFORMET YILDIZ ELEKTRİK KUTLUSAN KUTU 120

121 121 Mali Tablolar

122 İZMİR TABİP ODASI DÖNEMİNE AİT DENETLEME KURULU RAPORU tarihleri arasındaki Oda mız faaliyetlerinin evrak üzerinde yapılan incelemeleri sonucunda hazırlanan Denetleme Kurulu raporumuz aşağıdadır. 1-) Tutulması zorunlu olan defterler zamanında ve düzenli olarak tutulmuş, noter onayları zamanında yapılmıştır. 2-) Yönetim Kurulu toplantıları zamanında yapılmış, faaliyet ve harcamalarla ilgili kararlar alınmış ve karar defterine yazılmıştır. 3-) Oda gelir ve giderleri zamanında ve eksiksiz olarak, usulüne uygun bir şekilde muhasebeleştirilmiştir. 4-) tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası kasasında ,76 TL; İş Bankası Vadesiz hesabında ,92 TL; İş Bankası Vadeli hesabında ,00 TL; TC.Ziraat Bankası Vadesiz Hesabında 28,00 TL; Denizbank Fon Hesabında ,12 TL; Denizbank Vadeli Hesabında ,00 TL Denizbank Vadesiz Hesabında 8.401,30 TL; Finansbank Vadesiz Hesabında 51,29 TL; Akbank Vadesiz Hesabında 3.668,22 TL olmak üzere toplam ,61 TL olduğu tespit edilmiştir. 5-) İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi çalışmaları ve gelir-gider kalemleri ile ilgili yapılan incelemede, son 1 yıllık dönemde yapılan çalışmalarla İlk Yardım Eğitim Merkezinin gelir - gider dengesinde iyileştirme sağladığı görülmüştür tarihi itibarıyla İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezinin Kasasında, 908,80 TL; İş Bankası vadesiz hesabında ,28 TL olduğu görülmüştür Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara verilen eğitimler sonucunda ,27 TL alacağı bulunmaktadır. 6-) Diğer bazı meslek örgütlerinde yapıldığı gibi Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası için sigorta şirketleriyle görüşülerek üyelerin yararlanabileceği avantajlar (Oda aidatları vb.) sağlamak hakkında Yönetim Kurulunun çalışma yapmasını öneririz. 7-) Özverili çalışmaları için Yönetim Kurulu na teşekkürlerimizi sunarız. Doç.Dr.Timur MEŞE Dr.Sabri DERELİ Dr.Dilek CÜCE 122

123 123

2012-2014 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2014 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları çerçevesinde,

Detaylı

İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 31.03.2016 İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2013 2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

2010-2012 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 04. 04. 2012 İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

2014-2016 Dönemi İzmir Tabip Odası Genel Kurul Çalışma Raporu. 2014-2016 Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2016 Dönemi İzmir Tabip Odası Genel Kurul Çalışma Raporu. 2014-2016 Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2016 Genel Kurul Çalışma Raporu 1 Tasarım ÖZGÜR SABIRLAR İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak Tel : (232) 463 11 33 (pbx) Faks : (232) 421 70 51 www.izmirtabip.org.tr - info@izmirtabip.org.tr

Detaylı

2010-2011 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2010-2011 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2011 2010-2011 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 12. 04. 2010 2008-2010 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Oda da tam gün görevli Av. Mithat KARA ve haftada 3 gün görev yapan Av. Abdullah HIZAL tarafından

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E.

DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. DAVALAR BİLGİ NOTU D. KONUSU :SHÇEK Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açılmıştır :Danıştay İdari Dava Daireleri

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr.

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TTB- DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 22 Aralık 2012 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22-23 Aralık 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitimi kapsamında 1-2 Ekim tarihlerinde ilimizde incelemelerde bulundu TTB Halk Sağlığı Kolunca düzenlenen 28. Gezici Eğitim

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor Hukuki Rapor 267 Hukuki Rapor 268 40. Dönem Çalışma Raporu Hukuki Rapor 269 40. Dönem Yönetim Kurulumuz 39. Dönemden gelen ve 2006-2007-2008 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 47

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

HEKİM MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI. KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi DR.ERTEKİN TEPE

HEKİM MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI. KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi DR.ERTEKİN TEPE SEÇİM BİRİMLERİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi HEKİM MECLİSİ ÜYELERİ DR.BAŞAK BAYRAM DR.BERKANT SAĞIR DR.TEMEL KAYAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi DR.SERDAR AKYILDIZ DR.MEHMET UYAR DR.MURAT ARGON

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 15 Ağustos 2013 Oturum No : 58 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Bursa Tabip Odası Onur Kurulu nun 01.08.2013 tarih ve 41 nolu;... adlı hastanın 2012 yılı Mart ayında... Hastanesinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 16 Ağustos 2012 Oturum No : 16 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Dr. ün 06.08.2012 tarihli Ecz. in şikayeti ile ilgili yazılı açıklaması değerlendirildi ve hekimin açıklaması

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Torba Yasa 18.01.2014 Tam Gün Çalışma düzeni Üniversitede çalışma statüsü Sözleşmeli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi : 26.1.2017 Sayısı: 8 AZR 736/15 Çev: Alpay HEKİMLER * Özürlü olan işçilere farklı davranılması her durumda doğrudan ayrımcılık anlamına

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 251

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 251 HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 251 DEVAM EDEN HUKUKSAL ÇALIŞMALAR 1- DAVACI :EMO DAVALI : Aydın Belediye Başkanlığı MAHKEME : Aydın 1. İdare Mahkemesi Dosya no : 2011/1981 E,2012/744 K KONU : Mühendislerden

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası;

2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası; 2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası; Çevre ve Orman Bakanlığı nın Newmont-Normandy Madencilik A.Ş.nin faaliyetine izin veren; 27.08.2004 tarih ve 6524-46062 sayılı, Nihai Çevresel Durum Değerlendirme

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı