UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi-Elazığ UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Yücel ÇİMTAY 1, Erol SEKE 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özetçe Video işleme uygulamalarında, video modellerinde atlanan çerçeveleri yeniden oluşturma amacıyla kullanılan çerçeve tekrarı ya da doğrusal ara değerleme gibi yöntemler resimler üzerinde istenmeyen etkiler ve gürültüler meydana getirmektedir. Bu nedenle daha kaliteli ara resimler oluşturma amacıyla önceki yöntemlerden farklı olarak hareket dengelemeli zamansal çerçeve ara değerlemesi (HDZÇA) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem tek yönlü olarak uygulana gelmiş olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda çift yönlü uygulamalarda daha yüksek tepe-sinyalgürültü (PSNR) performansı ve kalitesi yüksek ara resimler elde edilebilmiştir. Bu bildiride iki yönlü hareket dengelemesi kullanan yeni bir zamansal çerçeve ara değerlemesi yöntemi önerilmiştir. Uygulama sonuçlarında önerilen yöntemin uygulana gelen tek ve iki yönlü hareket kestirimi yöntemlerine göre daha yüksek bir başarı oranı ve daha kaliteli ara resimler sağladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: MCTI, PSNR, Hareket vektörü, Ara değerleme Abstract In video processing applications, some techniques such as frame repetition or linear interpolation for reconstructing skipped, lost or nonexisting frames within video streams result in undesirable artifacts and noise. An effective technique called motion compensated temporal interpolation (MCTI) is used to interpolate well-reconstructed video frames in the time domain. Although MCTI can be implemented unidirectionally, results show that bidirectional MCTI is more successful to achieve higher Peak-Signal-To-Noise Ratio (PSNR) and well-constructed images. In this paper, we propose an adaptive method that fundamentally employs bilateral motion compensated frame interpolation. Results show that the performance of this new technique is better than the unidirectional and bidirectional methods that were previously studied. 1. GİRİŞ Video çerçeve ara değerlemesi, videokonferans gibi uygulamalarda bant genişliğinin sınırlı olması ya da kullanılan kameraların daha az görüntü verisiyle kayıt yapma zorunluluğu gibi nedenlerle, video çerçeve hızının (frame rate) düşürülmesiyle bozulan görsel niteliğin çerçeve hızının arttırılması ile iyileştirilmesini amaçlar. Çerçeve ara değerlemesi, iki video çerçevesinin arasına bir ya da daha fazla sayıda yeniden oluşturulan çerçevenin eklenmesiyle daha akıcı bir video elde edilmesidir. Buna ek olarak video sıkıştırmasında verici tarafında atlanan çerçeveleri alıcı tarafında yeniden oluşturma amacıyla da kullanılabilen verimli ve önemli bir yaklaşımdır. Bu bağlamda uygulanmış olan 78

2 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 çerçeve tekrarı ya da doğrusal ara değerleme gibi yöntemler elde edilen ara resimde özellikle bulanıklık gibi istenmeyen etkiler oluşturmaktadır. Bu durumda, elde edilecek ara resimden önceki ve sonraki çerçevelerin, hareket dengelemesi yöntemine tabi tutulup her bir çerçeve içindeki her bir bloğun ne kadar hareket ettiğini bulmak ve ara resmi oluştururken bu verileri kullanmak çok daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu sayede oluşturulacak olan ara çerçevedeki her bir blok, HDZÇA sonucunda bulunan hareket vektörlerine göre oluşturulmaktadır. 2. HAREKET DENGELEMELİ ÇERÇEVE ARA DEĞERLEMESİ Blok tabanlı tek yönlü hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesinde, bulunan hareket yörüngelerinin bir bölgeden hiç geçmemesi ara çerçevede boşluklar kalmasına, birden fazla hareket yörüngesinin aynı bölgeden geçmesi ise ara blokların üst üste çakışmasına neden olur. Bu durum Şekil- 1 de gösterilmiştir. Şekil-1: Blok bazlı tek yönlü ara değerleme {1,2,3,4}: Ara değerlenen bloklar (k+1).ç: Sonraki çerçeve (k-1).ç: Önceki çerçeve Ara değerlenecek blok, tek yönlü HDZÇA sonucu bulunmuş olan hareket vektörleri (v x,v y ) kullanılarak bulunur. olmak üzere ara değerlenecek blok aşağıdaki gibi elde edilir. Parantez içindeki ifadeler, kullanılacak blokların sol üst köşesinin koordinatlarını ifade etmektedir. Bu durumda kalan boşluklar uzamsal ara değerleme gibi yöntemler ile doldurulur [1]. Bu ise oldukça maliyetli bir yöntemdir. Oluşturulacak ara çerçevede boşluk kalmaması için iki yönlü hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesi yapılır. Önceki çerçeve (k-1), ara çerçeve (k) ve sonraki çerçeve (k+1) birbirleriyle örtüşmeyen bloklara ayrılır. Önceki ve sonraki çerçeveler arasında ileri hareket kestirimi yapılarak her bir blok için hareket vektörleri (vx,vy) hesaplanır. Bu işlem sonraki çerçevedeki her blok için uygulandıktan sonra ara çerçevede oluşturulacak her blok (i,j) için bu blokla kesişim yapan, önceki ve sonraki çerçevedeki konumlarının ortasındaki ve (i-v x /2,j-v x /2) konumundaki bloklar ve bu bloklara ait hareket vektörleri(v x /2,v y /2) listesi elde edilir. Aynı işlem geri hareket kestirimi yapılarak da uygulanır. Hareket vektörlerinden ara çerçevede oluşturulmak istenen blokla olan kesişim alanı en fazla olanı seçilir ve ara değerlenecek blok konumuna yerleştirilir [2]. ileri ve geri hareket dengelemesi yapıldığı için işlem yükü daha fazla olmasına karşın tek yönlü blok tabanlı hareket dengelemesine göre başarımı daha yüksektir. İki yönlü hareket dengeleme işleminde birçok videoda katı cisimlerin blok boyutuna göre geniş olma durumu prensibinden yola çıkılarak, bir çerçevedeki blokların hareket vektörlerinin, uzamsal ve zamansal komşularının hareket vektörlerine yakınlığı temel alınmış ve yeni bir yöntem geliştirilmiştir [3]. Bu yöntemde 79

3 Fırat Üniversitesi-Elazığ asıl çerçevedeki her blok için sol ve üst uzamsal komşu bloklarının hareket vektörleri, kendisiyle aynı konumda, komşu çerçevedeki bloğun hareket vektörleri ve sıfır hareket vektörleri aday hareket vektörü olarak kabul edilmiştir. Bu bloklarla olan toplam mutlak fark (TMF) hesap edildikten sonra, en düşük TMF yi veren bloğun hareket vektörü, hareket vektörü aranan bloğun hareket vektörü olmuş olur. Tüm bloklar için hareket vektörleri hesap edildikten sonra, oluşturulacak olan ara çerçevedeki her bir blok için, bulunmuş olan hareket vektörünün yarısı, bloğun sol üst köşe indeksine eklenip, gelinen noktadaki blok sonraki çerçeveden, yine ara resimdeki oluşturulacak bloğun sol üst köşe indeksinden çıkarılarak gelinen noktadaki blok ise önceki çerçeveden alınır. Alınan iki bloğun ortalaması alınarak oluşturulmak istenen blok bulunmuş olur. Şekil-2 de, oluşturulacak ara blok için kendisiyle aynı konumda komşu çerçevedeki blokla en küçük TMF değerini verdiği durum temel alınarak yöntemin aşamaları gösterilmiştir. Bu yöntemde bloklar arasında doğrusal bir hareket olduğu kabul edilmiştir. 1.adım 2.adım Şekil 2: İleri ve geri hareket vektörlerinin bulunması 1.adım: Ara değerlenecek blokla aynı konumda olan bloğun komşu çerçeveden alınıp referans çerçevede aranarak ileri ve geri hareket vektörleri (V i,v g ) nin bulunması 2.adım: Doğrusal hareket varsayımıyla ara değerlenecek blok için kullanılacak hareket vektörleri ve blokların tespiti 3. UYARLAMALI ÇERÇEVE ARA DEĞERLEMESİ Önerilen metotta, iki yönlü hareket kestirimi yapılmış, hareket kestirimi yapılırken tam arama yöntemi kullanılmış ve ara değerleme işlemi [3] deki gibi uygulanmıştır. [3] den farklı olarak bu çalışmada asıl çerçevedeki bir bloğun hareket vektörü bulunurken o blok için önceki çerçevede tam arama yapılmış ve hareket vektörü bu yolla bulunmuştur [5]. Böylece dört farklı blokla olan TMF hesabı yapılmamış ve işlem yükünden kazanılmıştır. İleri ve geri ara değerleme işlemi sonucunda iki farklı ara resim elde edilmiştir. [4] te yapılan çalışmada ise [3] teki yöntem temel alınarak ileri ve geri hareket vektörleri kullanılarak oluşturulmuş iki ara çerçeve bulunmuştur. Bu çerçeveler, bloklara ayrılarak blokların, belirlenen bir hata eşik değerine göre iyi oluşturulup oluşturulmadığı belirlenmiş ve blok, elde edilen ara resimlerden hangisinde daha iyi oluşturulmuş ise o çerçeveden alınarak yeni ara çerçeveye konulmuştur. Böylece orijinal ara çerçeveye daha yakın bir ara çerçeve elde edilmiştir. Önerilen yöntemde ise bu ara resimlerdeki her bir blok için tek tek karşılaştırma adımları uygulanmayarak yeni bir hesap yükünden kazanılmış olur. Çünkü ara resimler üzerinde durulmayıp ileri ve geri hareket vektörlerinin ortalaması alınarak yeni bir hareket vektörü bulunmuş ve hareket dengelemesinde kullanılarak yeni ara resim elde edilmiştir. Uygulanan yöntemin aşamaları 3.1 ve 3.2 de detaylandırılmıştır. 3.1 İki yönlü hareket kestirimi ve ara çerçevelerin elde edilmesi İleri ve geri hareket vektörlerinin tespit edilmesi Şekil-2 de gösterilmiştir. İleri hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesi sonucu, ileri hareket dengelemeli ara çerçeve 80

4 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 (İHDAÇ) elde edilmiştir. Bu işlem ters yönlü olarak tekrar edilmiş ve geri hareket dengelemeli ara çerçeve (GHDAÇ) elde edilmiştir. İHDAÇ ve GHDAÇ ın ilişkisi Şekil-3 te ifade edilmiştir. daha iyi oluşturulmuş yeni bir ara resim elde etmektir. Uygulanan adımlar sırasıyla şu şekildedir: 1-Ara değerleme yapılacak çerçevedeki her bir blok için ileri ve geri hareket kestirimi sonrasında iki farklı hareket vektörü elde edilir. İleri hareket vektörleri ya da geri hareket vektörleri hesaplanıp ara resimler elde edilirken blokların doğrusal hareket ettiği varsayılmıştır. Şekil 3: İHDAÇ ve GHDAÇ ın HDZÇA ile elde edilmesi 3.2 Geliştirilen yöntem İleri ve geri HDZÇA uygulaması sonucunda iki farklı ara resim elde edilmiştir. Ara resimlerin elde edilişi sırasında, blok tabanlı tek yönlü hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesinde karşılaşılan blok örtüşmeleri ve çerçevede boşluklar kalması gibi durumların önlenmesi için, yukarıda anlatılan yöntemlerle işlem yapılmıştır. Bu sayede boşlukları doldurmak için uygulanan ve maliyetli bir yöntem olan uzamsal ara değerlemeye gerek duyulmadan ara resimler elde edilmiştir. Burada blokların çerçeveler arasında doğrusal bir hareket yörüngesi izlediği varsayımına dayanarak bulunan hareket vektörleri güvenilir olarak ele alınmış ve kullanılmıştır. Fakat bulunan hareket vektörleri gerçeğe yakın değilse bulunacak ara resimlerde hayalet etkisi (ghost effect) gibi durumların görülmesi muhtemeldir. Bunu azaltmak ya da engellemek için farklı yöntemler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu çalışmada önerilen yöntemdeki temel amaç ise ileri ve geri hareket vektörlerini kullanarak orijinal ara çerçeveye daha yakın bir ara çerçeve üretmektir. Diğer bir ifadeyle, ileri ve geri hareket vektörlerinin tek başlarına kullanılmasıyla elde edilen ara resimlerden 2-Doğrusal olmayan hareket içeren ya da çerçeveler arasındaki değişimin fazla olduğu video modellerinde ara blok elde edilirken bu hareket vektörleri tek başlarına hatalar vermektedirler. Bu nedenle ara değerleme yaparken, bulunan hareket vektörlerine göre önceki ve sonraki çerçevede kullanılacak blokların seçimindeki güvenirliliği artırmak, diğer bir ifadeyle bulunmuş olan hareket vektörlerini gerçek hareket vektörlerine yaklaştırmak amacıyla, bu vektörlerinin ortalaması alınarak yeni bir hareket vektörü(vyeni) oluşturulur. 3-Elde edilen Vyeni hareket vektörü kullanılarak aşağıdaki formüle göre ara değerlenecek blok oluşturulur. Bu yöntem ara değerlenecek çerçevedeki her blok için uygulanarak yeni ara çerçeve (YAÇ) elde edilir. Önerilen yöntem Şekil-4 te 1.ve 2.adımda özetlenmiştir. Şekil-2 de gösterilen yöntemde, ileri ve geri hareket kestirimi, doğrusal olmayan hareket modellerinde hata 81

5 Fırat Üniversitesi-Elazığ vermektedirler. Çünkü ara değerleme yapılırken kullanılan bloklar, çevre bloklar yaklaşık aynı hareket modeline sahiptir varsayımıyla elde edilen bloklardır. Çevre blokların aranılan blokla aynı hareket modeline sahip olmadığı durumlarda yani doğrusal olmayan hareket içeren video modellerinde ileri ve geri hareket kestiriminin birbirine ters yönde hata yaptıkları düşünülmüştür. Ara değerlemede bu hataların birbirini götürebilmesi amacıyla ileri ve geri hareket kestirimi sonucu bulunmuş blokların ortasındaki bloğu kullanmak bir çözüm olarak sunulmuştur. Sonuçta, doğrusal olmayan hareket modeline uygun olarak eğrisel bir hareket yörüngesi elde edilerek yeni ara çerçeve oluşturulmuştur. Şekil-5 te bu durum bloksal gösterimle ifade edilmiştir. Şekil 4: Önerilen Yöntem ve Uygulama Adımları İHDÇA: İleri hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesi GHDÇA: Geri hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesi 1.adım Şekil 5: Yeni Bulunan Bloklar ve Doğrusal Olmayan Hareket Yörüngeleri 4. UYGULAMA SONUÇLARI 2.adım Bu kısımda 30 resimden oluşan, american football ve city dizileri için, dizilerdeki resimler birer atlanarak alınan önceki (k-1) ve sonraki (k+1) çerçeveler kullanılarak orijinal ara çerçeve (k) elde edilmeye çalışılmıştır. Bulunan ara resimler ve orijinal ara resimler kullanılarak hesaplanan PSNR değerleri Şekil-6 da verilmiştir. Deneysel çalışmada 16x16 lık bloklar kullanılmıştır. Arama yöntemi, tam aramadır. Elde edilen PSNR değerlerinin, ileri hareket dengelemeli ara çerçeve (İHDAÇ) veya geri hareket dengelemeli ara çerçeve (GHDAÇ) ye göre daha yüksek çıktığı ve ara resim 82

6 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 görselliğinin daha yüksek olduğu Şekil-6 ve Tablo-1 de gözlenmektedir. Tablo-1 de görüldüğü gibi önerilen yönteme göre, american football resim dizisindeki ara resimlerde PSNR iyileşmesinin city dizisine göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bunun en önemli nedenleri olarak american football dizisinde çerçeveler arasında doğrusal olmayan hareket bölgelerinin daha fazla oluşu ve çerçeveler arasındaki farkın büyüklüğü gösterilebilir. Nitekim City videosuna benzer, genel olarak doğrusal hareket içeren video modellerinde yöntemlerin sonuçları arasında çok fazla fark olmadığı, fakat american football videosuna benzer, içinde doğrusal olmayan hareket bölgelerinin fazla olduğu video modellerinde yapılan deneylerde, yeni yöntemin İHDÇA ve GHDÇA ya göre çok daha iyi sonuçlar ürettiği görülmüştür. Şekil-7 ve Şekil-8 de city ve american football dizileri için elde edilen ara çerçevelerden örnekler gösterilmiştir. Ara çerçevelerin görselliğinden ve PSNR değerlerinden anlaşılacağı gibi önerilen yönteme göre elde edilen ara resimler, kalite ve PSNR değerleri açısından, ileri veya geri hareket vektörlerinin tek başlarına kullanılarak elde edilen ara resimlerden daha başarılıdır. Şekil 6: american football ve city dizisi için PSNR grafikleri Tablo 1: american football ve city resim dizisi için PSNR ortalamaları ÇERÇEVE PSNR(DB) American Football PSNR(DB) City İHDAÇ 17,43 22,12 GHDAÇ 17,32 22,02 YAÇ 18,64 22,81 83

7 Fırat Üniversitesi-Elazığ Şekil 7: City resim dizisi, 20 ve 22. çerçevelerden elde edilen ara resimler a) İHDAÇ (21.24db) b) GHDAÇ (21.52db) c) YAÇ (22.05db) Şekil 8: American football resim dizisi, 3 ve 5. çerçevelerden elde edilen ara resimler a) İHDAÇ (18.64db) b) GHDAÇ (18.72db) c) YAÇ (19.76db) 5. SONUÇ 84

8 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Bu çalışmada, hareket dengelemeli çerçeve ara değerlemesi konusu üzerinde durularak yapılmış olan çalışmaların genel yapısından söz edilmiştir. Birbirini bütünleyici nitelikte oldukları için ileri ve geri hareket kestirimi yöntemleri birlikte kullanılmış, güvenirliğini artırmak, ileri ve geri hareket vektörlerinin gerçek hareket vektörüne göre birbirine ters yönde yaptıkları hatayı en aza indirmek amacıyla hareket vektörlerinin ortalaması alınarak yeni bir hareket vektörü elde edilmiştir. Yeni hareket vektörü kullanılarak yeni bir ara resim elde edilmiştir. Ara resimler elde edilirken bir resim dizisi üzerinde çalışılmış ve ardışık üç çerçeveden baştaki ve sondaki çerçeve alınarak önerilen yönteme göre işleme tabi tutulmuş ve sonuçta ortadaki çerçeve elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen ara resimler için PSNR değerleri hesaplanmış ve bir karşılaştırma yapılmıştır. Uygulama sonuçlarına göre önerilen yöntemin hali hazırda uygulanan ileri ve geri hareket kestirimden elde edilen ara resimlere göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Doğrusal hareket içeren video modellerinde, ara çerçeve elde edilirken uygulanan yöntemler birbirine yakın sonuçlar verir. Doğrusal hareket içermeyen ya da çerçeveler arasında daha fazla fark bulunan video modellerinde ise ileri veya geri hareket kestirimi orijinal ara çerçeve oluşturulması işleminde hatalı sonuçlar vermekte ve yetersiz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, ileri ve geri hareket kestirimi sonucunda elde edilen hareket vektörleri kullanılarak daha güvenilir ve gerçek hareket vektörüne daha yakın, daha az hata yapacak yeni bir hareket vektörü elde edilmeye çalışılmıştır. Bu hareket vektörü kullanılarak yeni bir ara çerçeve oluşturulmuştur. Deney sonuçlarına göre, önerilen yöntem sonucunda bulunan hareket vektörü, ileri veya geri hareket vektörlerine göre ara resmi oluşturmada gerçeğe daha yakın sonuçlar üretmektedir. Doğrusal hareket içeren video modellerinde, blokların çerçeveler arasındaki hareketi tek dereceli bir denklemle ifade edilebilir. Fakat doğrusal olmayan hareket bölgelerinde bu denklem hata verecek ve yetersiz kalacaktır. Bu nedenle bu tip hareket bölgeleri içeren video modellerinde hareket vektörlerini ikinci ve ya yüksek dereceden bir denklemle ifade edilebilecek doğrusal olmayan bir hareket modeline oturtmak ve bu denklemle her bir ara çerçeve için anlık bir hareket vektörü bulmak daha gerçekçi çözümler ve daha iyi oluşturulmuş ara çerçeveler sunacaktır. 6. KAYNAKÇA [1] K. A and T. Aach. Efficient Prediction of Uncovered Background in Interframe Coding Using Spatial Extrapolation. Proc. ICASSP, 5: , [2] Selim N., 2-Boyutlu Hareket Kestirimi ve Video Çerçeve Ara değerlemesinde Uygulanması, Yıldız Teknik Üniv. Fen Bil.Ens. Y.Lisans Tezi.,2007. [3] K. Hilman, H. W. Park, and Y. Kim, Using Motion-compensated Frame-rate Conversion for the Correction of 3:2 Pulldown Artifacts in Video Sequences, IEEE Trans. Circuirs Sysr. Video Technof.. vol. 10, pp , Sept [4] Chen, T., Adaptıve Temporal Interpolation Using Bidirectional Motion Estimation and Compensation, 2002 International Conference on Image Processing Proceedings, Volume 2, Issue 2, Page(s): [5] Barjatya, A., Block Matching Algorithms for Motion Estimation, DIP 6620 Spring 2004 Final Project Paper 85

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma

Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma Emir Öztürk 1, Altan Mesut 2 1 Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Edirne 2 Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization

Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization Kemal Egemen Özden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi kemalegemen.ozden@bahcesehir.edu.tr Mehmet ozlu, Salih Ergüt Avea

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ Jeofizik, 212, 16, 31-41 doi: 11.b4/jeofizik-911-19 SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ First Arrival Picking in Seismic Refraction Data by

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(2) 2014, 21 46 KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA Naci FIRTINA Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı