Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması."

Transkript

1 SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar, otomatik depolama ve aktarma sistemleri, simülasyon ve malzeme aktarma sistemleri. END 455 BİLGİSAYARLA BÜTÜNLESİK İMALAT ( CAM / CIM ) Bilgisayarla bütünleşik imalata giriş, bilgisayar teknolojisi ve imalat, bilgisayar destekli mühendislik, grup teknolojisi, bilgisayarla bütünleşik imalatın elemanları, esnek imalat sistemleri, üretim planlama ve kontrol sistemleri, yalın üretim & Çevik imalat. END 458 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. END 459 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE ÜCRET SİSTEMLERİ Endüstriyel ilişkiler ve ücret sorunları, temel kavramlar, ücret teorileri, ücret sorunlarının işletme düzeyinde incelenmesi, başlıca uygulamalı ücret sistemleri. END 460 MODERN FİNANS TEKNİKLERİ Finansal fonksiyonlardaki ve modern finans tekniklerindeki gelişmeler. Lease finasmanı, bir yatırım aracı olarak leasing in avantajları, future ve opsiyon piyasaları kur riskini önleme yöntemleri, temel Swap yöntemleri. END 461 STRATEJİK YÖNETİM İşletmelerde stratejik yönetimin önemi ve belli başlı sorunları / Stratejik analiz ve başlıca stratejik amaçlar / Stratejik Yönetimde fırsat ve tehtidlerin saptanması / İşletmenin kaynak ve yeteneklerinin

2 saptanması / Stratejik alternatiflerin Analizleri ve Strateji seçim Yöntemleri / Stratejilerin Uygulanması ve Stratejik Sonuçların değerlendirilmesi / Stratejik Yönetimin diğer Özel Konuları. END 462 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ Uluslararası ticaretin makro ve mikro açıdan analizi, ihracat finansman sistemleri, uluslar arası ödeme şekilleri, uluslararası satışşekilleri, uluslararası ticaret riskleri, ihracatta ek finansman olanakları ve yöntemleri. END 464 UZMAN SİSTEMLER TASARIMI Yapay zekâ konusuna giriş. Uzman sistemler konusuna giriş. Uzman sistemlerin genel karakteristikleri, bilgi gösterimi, kural tabanlı uzman sistemler, uzman sistemler tasarımı, uzman sistemler uygulaması. Yapay sinir ağları konusuna giriş. Öğrenme tipleri, geri beslemeli yapay sinir ağları, yapay sinir ağları uygulaması, bulanık mantık, bulanık küme teorisi, bulanık çıkarsama sistemleri, bulanık uzman sistemler tasarımı, bulanık sistemler uygulaması, dönem ödevi sunumları. END 465 TAHMİNLEME ve ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Regresyon metotları ve hareketli ortalamalar, üstel düzgünleştirme metotları, en küçük kareler ve doğrudan düzgünleştirme, mevsimsel data için düzgünleştirme modelleri, tahmin hatalarının analizi, Adaptif control tahminleme metotları, Box Jenkins modelleri. Modelleri / Bilgisayar Uygulamaları. END 466 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER Endüstri mühendisliğinde kullanılan Kantitatif yöneylem araştırması tekniklerinin öğretilmesi. Eğrisel programlama, ağ analizi, dinamik programlama. Ders öğretim üyesi tarafından yapılan sunumlardan ve vaka çalışmalarından oluşur. Bu nedenle öğrencilerin verilen konuları ve vakaları okuması gerekir. END 414 ENDÜSTRİ DE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI İşletim Sistemleri/Ofis otomasyonları yazılımları/düzleşen Dünyada Endüstri Mühendisi / Dünyada ve Türkiye de yazılım sektörü/dünyada ve Türkiye de yazılım sektörü/sistem analizi /Erp uygulamaları/ Proje yönetimi /Etkili insanların alışkanlığı

3 END 469 İNSAN FAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ İmalat ve hizmet sektöründe çalışma koşullarının, ekipmanların, makinelerin, işlerin ve sistemlerin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden incelenmesi, insan makine arakesit sistem analizi. END 474 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ (3+0) Aile ve eğitim./kariyer, tecrübe ve yaş./mühendislik eğitimi./fizik, Kimya, Matematik ve Biyolojiye giriş./endüstri, Kimya, Gıda, Tekstil, Çevre ve Bilgisayar Mühendisliği eğitiminde öğrenilen bilginin gerçek yaşamda kullanımı./eğitimin çevrede, ülkede ve dünyadaki önemi./iş ve işe başvuru./çalışma programı nasıl hazırlanır; teorik ve deneysel/grup çalışması, proje oluşturulması,/ İnternasyonal proje Sonuçlarının değerlendirilmesi; /İki üç koordinatli grafiklerin Microsoft, Excel ve Powerpoint ile hazırlanması /Seminer hazırlama teknikleri /Rapor yazım kuralları. END 406 VERİTABANI YÖNETİMİ (3+0) IND 406 DATABASE MANAGEMENT (3+0) Geleneksel kütük sistemleri, veritabanı yaklaşımı, veritabanlarının avantajları ve dezavantajları, modelleme kavramına kısa bir veritabanı ortamı, veritabanı sistem mimarisi, ilişkisel veritabanları, ilişkisel modelin özellikleri, normalleştirme. Veritabanı tasarım ve geliştirme. END 417 ENVANTER YÖNETİMİ (3+0) Bağımsız talepli sistemler: Deteministik modeller (tek ve çok ürün), Kesikli talepli sistemler: determinsitik modeller, bağımsız talepli sistemler: Olasılıklı modeller, envanter sistem değişiklikleri ve limitleri, bağımlı talepli sistemler: MİP/Dağıtım envanter sistemleri, bütünleşik envanter sistemleri, dönem ödevi sunumları. END 3907 MATEMATİKSEL MODELLEME VE UYGULAMA (3+0) IND 3907 MATHEMATICAL MODELING AND APPLICATIONS (3+0) Matematiksel modellemeye giriş, matematiksel modellerin Lingo ile çözümü, sonuçların analizi, duyarlılık analizi, Lingo kullanarak model formülasyonu, setler, ürün karışım ve üretim planlama problemleri, kapsama, çizelgeleme ve stok kesme problemleri, tamsayı programlama modelleri, PERT/CPM, dağıtım ve ağ problemleri.

4 END 415 TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ (3+0) IND 415 SUPPLY CHAIN MODELING AND ANALYSIS (3+0) Tedarik zinciri ağ tasarımı, belirsiz ortamda tedarik zinciri ağ tasarımı, tedarik zincirinde fabrika yerleşim problemleri, tedarik zincirinde bütünleşik planlama, taşıma ve araç rotalama problemleri, tersine tedarik zinciri yönetimi, kordineli tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri modelleme ile ilgili örnekler. END 490 KURUMSAL KAYNAKLARIN PLANLANMASI (3+0) ERP nin kısa tarihçesi, önemli bileşenler ve onların ERP sistemi içindeki fonksiyonları, yeniden yapılanma ve kurumsal kaynak planlama arasındaki ilişki, talep yönetimi: talep yönetimi kavramları ve bir ERP sistemindeki fonksiyonu, planlama, tasarım ve ERP sistemlerinin uygulanması. ERP sistemlerinde: Satış ve pazarlama, finans ve muhasebe, üretim planlama, stratejik planlama ve malzeme yönetimi, malzeme istek planlaması (MIP), kavram, ürün yapısı ve ürün ağacı. Proje uygulaması: IAS (ERP yazılımı). ERP Sistemlerinde: İnsan kaynakları yönetimi ve diğer modüllerle ilişkisi, bir ERP Projesi yönetiminin temel prensipleri, ERP sistemlerinin tedarik zinciri yönetimi ve E pazardaki rolünün incelenmesi. Proje Uygulaması: IAS (ERP yazılımı) END 3921 LİDERLİK, YÖNETİM VE DEĞİŞİM (3+0) Son dönemdeki akademik çalışmalarda, çevre/kamu sağlığı/doğal afetler/savaşlarla birlikte, ülkeleri gelecekte bekleyen en önemli sorunlar arasında liderlik eksikliğine atıfta bulunulan anketlerin sonuçları yansıtılmaktadır. Bu nedenle liderlik, global sorunları ve anlaşmazlıkları anlamak için önemli bir yere sahiptir. Bu ders, tamamıyla tartışmaya, yazmaya ve sözlü sunumlara dayalı bir uygulamadır. Dersin interaktif ortamına katılması zorunlu olan öğrencilerin özellikle İngilizce makale ve kitaplar okumaları, derslere gerekli okumaları yaptıktan sonra ve zamanında gelmeleri, derslerdeki tartışmalara katılmaları, görüşlerinin güçlü bir şekilde savunmasını yapmaları, tüm bunları yaparken karşısındaki farklı görüş sahiplerine karşı saygıyı elden bırakmamaları ve farklılıklara saygı duymaları beklenecektir. Her ne kadar liderlerde bulunması gerektiğine inanılan birtakım özellikler konusunda geniş bir mutabakat varsa da, liderlik, hazır reçeteleri olan bir özellik değildir. Dolayısıyla öğrencilerin belli başlı ve doğru olacağı düşünülen özellikler kazanacağı beklentisine girilmemelidir. Dahası, tartışılacak senaryolarda mutlak doğruların olmayacağı, herkesin kendince oluşturacağı formülasyonlar olabileceği hatırda tutulmalıdır. Bu sebepledir ki, ders, üniversiteye yakışan özgür bir tartışma ortamında tam bir fikir tartışması (belki de çatışması!) havasında geçecektir.

5 END 3922 YALIN ÜRETİM (3+0) Yalın Üretim kavramı, yalın üretimin tarihçesi, yalın üretimin ilkeleri, yalın üretim teknikleri, toplam üretken bakım, Jidoka, tam zamanında üretim, Smed, Kaizen, hücresel imalat, sigma. END 3906 LOJİSTİK OPERASYONLARIN YÖNETİMİ (3+0) IND 3906 LOGISTICS OPERATIONS MANAGEMENT (3+0) Lojistiğin tanımı, ekonomideki ve organizasyonlardaki rolü, lojistik yönetimi, lojistik operasyonları ve maliyetleri, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri, lojistik stratejileri, lojistik yönetiminde yeni trendler. END 3919 UYGULAMALI KARAR ANALİZİ (3+0) IND 3919 APPLIED DECISION ANALYSIS (3+0) Karar analizine giriş, belirsizliğin modellenmesi, karar probleminin elemanları, etki diyagramları ve karar ağaçları, bilginin değeri, duyarlılık ve risk analizi, fayda teorisi, veri zarflama tekniği, analitik hiyerarşi süreci IND 4904 FUZZY LOCIG AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (3+0) Bulanık küme teorisi, temel kavramlar ve tanımlar, dilsel değişkenler, üyelik fonksiyon tipleri, bulanık küme işlemleri, bulanık matematiksel programlama, bulanık kurallar, bulanık çıkarsama sistemleri, bulanık tabanlı uzman sistemler, bulanık sınıflandırma yöntemleri, bulanık kümeleme yöntemleri, dönem ödevi sunumları. END 3920 RİSK YÖNETİMİ (3+0) IND 3920 RISK MANAGEMENT (3+0) Risk tanımı ve ilgili kavramlar, risk yönetimi, risk modelleme, risk değerlendirme, değer yönetimi, kurumsal risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi, dönüşüm süreci, kurumsal risk yönetiminin kısıtları ve faydaları, kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik faktörler.

6 END 4907 KESİKLİ OLAY SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ (3+0) IND 4907 MODELING AND ANALYSIS OF DISCRETE EVENT SYSTEMS (3+0) Bu ders kapsamında ele alınacak konular; sistem teorisinden yola çıkılarak kesikli olay sistemlerinin temel kavramları ve matematiksel unsurları, graf teorisi, sonlu durum makineleri ve Petri ağları gibi genel araçların incelenmesi ve daha sonra Petri ağlarına odaklanılarak, Petri ağlarının temel özellikleri, Petri ağı analiz yöntemleri, yapısal ve davranış analizi, ulaşılabilirlik ağacı yaklaşımları, İnvariant analizi, zamanlı Petri ağları, Stokastik modeller, diğer kesikli olay dinamik sistem modelleme yaklaşımlarıyla ilişkisinin araştırılması, modelleme teorisinin tasarım, doğrulama, benzetim ve diğer sistem mühendisliği problemlerine uygulanması. END 3904 ÜRETİM ÇİZELGELEME (3+0) Çizelgeleme konusuna giriş. Çizelgelemede kullanılan performans ölçütleri ve amaçlar, operasyonel karakteristikler ve kısıtlar. Tek makine çizelgeleme problemine giriş. Gecikme problemi için kullanılan bazı sezgisel yaklaşımlar, başka amaçlar için tek makine çizelgeleme yaklaşımları, akış tipi üretim için çizelgeleme, paralel işleme ve yığın sıralama çizelgeleme yaklaşımları, ağ tabanlı çizelgeleme yaklaşımları, atölye tipi üretim çizelgeleme, açık atölye tipi üretim çizelgeleme, montaj sistemlerini çizelgeleme, işgücü çizelgeleme, dönem ödevi sunumları. END 3905 LOJİSTİK SİSTEM TASARIMI (3+0) IND 3905 LOGISTICS SYSTEMS DESIGN (3+0 Bu ders, lojistik sistem tasarımı ve yönetiminin stratejik ve analitik unsurlarının anlaşılmasına yöneliktir. Lojistik sistemlerin nasıl tasarlanacağı, analiz edileceği, uygulanacağı ve sürekli gelişmenin nasıl sağlanacağı konuları ele alınacaktır. Farklı alanlardaki lojistik problemlerinin çözümü ve lojistik sistemlerin tasarımı ile ilgili olarak problemin kavramsallaştırılması, sayısal yöntemlerin uygulanması, ve sayısal çözümleme yeteneğinin kazandırılması için çeşitli problemler ve vaka çalışmaları ders kapsamında yer almaktadır. Bu derste, lojistik sistemlerdeki karar problemlerinin çözümünde kullanılan doğrusal programlama ve simülasyon gibi analitik yöntemler ele alınacaktır.

7 END 4903 KESİKLİ OPTİMİZASYON MODELLERİ VE ALGORİTMALARI (3+0) IND 4903 DISCRETE OPTIMIZATION MODELS AND ALGORITHMS (3+0) Klasik tamsayı ve kombinatorik optimizasyon modelleri, optimizasyon problemlerinin gevşetmeleri, sayma tabanlı algoritmalar, sezgisel kesikli optimizasyon yöntemleri. END 4901 ENDÜSTRİDE YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI (3+0) IND 4901 NEURAL NETWORKS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (3+0) Bu ders, yapay zeka tekniklerinden, yapay sinir ağlarının tarihçesi, modelleri, yazılım uygulamaları ve bu modellerden gelecekteki beklentilerini içermektedir. Yapay sinir ağları, örüntü tanımlama, sınıflandırma, tahminleme modelleri ve optimizasyon alanlarını içeren imalat ve hizmet endüstrilerindeki benzer problemlerine uygulanmaktadır. Bu dersin odaklandığı konular, yapay sinir ağları kavramlarının ve tekniklerinin endüstri ve imalat sistemlerine uygulanması olacaktır. Ayrıca derste, Matlab ve NeuroSolutions paket programlarının kullanımı da gösterilecektir END 4905 SİMULASYON ve ENDÜSTRİDE UYGULAMARI (3+0) Simülasyon modellemede temel kavramlar, simülasyon tabanlı kapasite planlama ve üretim çizelgeleme, malzeme aktarma sistemlerinin simülasyonu, simülasyon yaklaşımı ile hat dengeleme, hücresel imalat sistemlerini tasarlama, sağlık sistemlerini tasarlama, envanter yönetim politikalarını belirleme. END 3923 SERVİS SİSTEMLERİ (3+0) IND 3923 SERVICE SYSTEMS (3+0) Operasyonlar ve üretkenlik, küresel üretim stratejileri, ürün ve servis tasarımı, bekleme hattı modelleri, tedarik zinciri yönetimi. END 3925 İŞ VE İŞLETME HUKUKU (3+0) Sendikalar, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt.

8 IND 3927 MANAGEMENT SCIENCE MODELING WİTH SPREADSHEEDS (3+0 END 3927 HESAP ÇİZELGELERİİLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ (3+0) Yöneylem Araştırması bilgilerini kullanarak hesap çizelgeleri (EXCEL) ile karar modelleri geliştirecektir. Öğrenciler kişisel hayatları, işletme, devlet ve kâr amacı gitmeyen işletmelerde karşılaştıkları karar verme uygulamalarını hesap çizelgesi (spreadsheet) ve hesap çizelge eklentileriyle modelleyebileceklerdir. Bu ders bir çok gerçek hayat uygulaması içermektedir.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları 2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı