Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID"

Transkript

1 Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi BilgisayarMühendisliği Bölümü, İstanbul Özet: Doğru bilgi ve hız veri toplamanın iki temel unusurudur. Dolayısıyla, nesne ve nesneye ait hizmetlerin hareketlerini izlemek, yönetmek, bunları ilgili yerlere yönlendirmek için nesneler hakkında detaylı bilgilere ve bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek, veri iletişiminde ve yönetiminde kullanılabilecek olan RFID, nesnelerin takibinde yeni bir çözümle karşımıza çıkmaktadır. Bir otomatik tanımlama sistemi ve kablosuz iletişim teknolojisi olan RFID, yapabilecekleri sadece nesne tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulan, son yılların en ümit verici teknolojilerinden biridir. RFID alışveriş yaptığımız marketlerden fabrikalardaki depolara kadar, farklı iş alanlarında, bilgi teknolojilerinde kısaca dinamik bir verinin kullanılabileceği ya da gereksinim duyulabileceği her alanda kullanılabilir. RFID, kolay, hızlı, hatasız veri girişinin, depolanmasının ve iletiminin en temel unsurunu oluşturabilecek bir sistemdir. RFID teknolojisi yeni kodlama, depolama ve iletim sistemlerine temel oluşturmakta; bunun yanında firmaların, kurumların nesleri kontrol etmelerinde karşılarına çıkan sorunları ya da bilgi eksikliği nedeni ile oluşan problemleri çözmede yardımcı olmaktadır. Bu bildiride, RFID teknolojisi, temel sistem yapısı ve çalışma prensibi tanıtılacak; RFID sistemleri için standartlar geliştirmeye odaklanmış EPCglobal ağı ve verdiği hizmetler hakkında bilgiler sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: RFID, RFID Etiket, Okuyucu Denetleyici, Middleware, EPC, EPCGlobal. Can Objects be Tracked and Managed? Answer: RFID Abstract: Accurate information and speed are two main elements of data collecting. So, detailed of objects and sharing of information are needed for tracking movements of objects and services about objects, managing these and routing these to related locations. RFID which can meet these necesarities and can be used in data communication and management appears with a new solution in object tracking. RFID which is an automatic identification system and wireless communication technology is a technology whose abilities are not limited with object identifiying and tracking, who has a wide application field and who is a hopeful in especially recent years. RFID can be used in many types of application fields that dynamic data can be used or needed like shops or stores in factories. RFID is a system that can build the main element of easy, fast, correct data entry, storage and communication systems, addition to this, it helps to companies or governments while they are solving the problems built because of information lack and built in controlling objects. In this paper, RFID technology, main system structure and working principle are explained and EPC global network that focused on developing standarts for RFID systems and information about the services it give are presented. Keywords: RFID, RFID Tag, Control Unit, Wireless Network Technologies, Wi-Fi, Wimax, Gprs, Middleware. 127

2 Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID 1. Giriş Firmalar ticari işlemlerini, ürün ve hizmetlerin hareketlerini kolaylaştırmak için tedarik zincirindeki ürünleri hakkında detaylı bilgiye ve bu bilgiyi ticari ortaklarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyarlar. İş sistemleri, teknoloji ve bilgi ihtiyaçları gelişmeye devam ettikçe, bilgi iletişim standartları ve yöntemleri de gelişmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine bilgisayarlarla başlayan destek, bilgisayar ağları, GSM, GPRS, WiMAX gibi kablosuz iletişim teknolojileri ile devam etmiştir. Şimdi ise teknoloji yeni bir çözümle karşımızda. Yarı mamül takibinden üretim hattının otomasyonuna kadar üretim süreçlerinin her aşamasında kontrolü elimizde tutabileceğimiz yeni bir teknoloji olan RFID; yapabilecekleri sadece nesne tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulunan; son yılların beklenen, en ümit verici teknolojilerinden biridir. RFID, nesneye ait verileri içeren mikroişlemci ve bu mikroişlemciye entegre edilmiş anten ile donatılmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile hareketlerinin izlenebilmesine, analiz edilebilmesine ve yönetilebilmesine imkan veren; veri alış verişini radyo frekansları ile sağlayan otomatik nesne tanımlama ve takip teknolojisidir. Veri ve enerji transferi, RFID etiket-rfid okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar etiket anteniyle buluşmakta ve mikroçipteki devreleri harekete geçirmektedir. Mikroçip dalgaları modüle ederek okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürmektedir [1], [2]. Şekil 1. Temel RFID sistemi ve yapısı RFID, başlangıçta perakende satış uygulamalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere geliştirilmiştir. Ancak otomatik tanımlama-izleme sistemlerinde ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, elektronik ortamda veri iletişiminin kolaylaşması ve yaygınlaşması RFID nin her alanda kullanılabilmesini sağlamıştır. 2. RFID Nedir? 128 RFID ile nesneler, üretimden dağıtıma kadar olan tüm hayat döngüleri boyunca tanınıp takip edilebilmektedir. Bu yeni teknoloji, kullanılan iletişim ağı altyapısına entegre edildiğinde veri toplama, hizmet dağıtımı ve sistem yönetimi insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilmekte, hata oranı azaltılıp servis hızı ve kalitesi artırılmaktadır. RFID iletişim sistemleri genelde 6 temel bileşenden oluşur.bunlar: 1. Etiket 2. Anten 3. Okuyucu 4. Sorgulayıcı 5. Denetleyici 6. RFID yazılımı 2.1 RFID Etiket Nesne hakkındaki bilginin depolanmış olduğu bir mikroçip ve antene sahip, üzeri koruyucu tabakayla kaplı bir aygıttır. RFID etiketler, elektronik veri taşıyıcıları olarak kullanılır ve

3 Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa bulundukları değişik noktalarda farklı bilgiler yazılıp okunabilir.rfid etiketindeki mikroçip 64bit den 8MB a kadar veri depolama özelliğine sahiptir. Enerji kaynağına göre pasif (pilsiz), aktif (pilli) ya da yarı pasif olabilir. Aktif etiketler haberleşmek ve işlem yapabilmek için kendilerine fiziksel olarak entegre edilmiş bir enerji kaynağından yararlanırken, pasif etiketler bu enerjiyi haberleşme alanına girdikleri okuyucudan sağlamaktadır [2],[3],[4]. RFID uygulamalarında en önemli detaylardan biri doğru etiketin seçimidir. Çalışma ortam koşulları, etiketlenecek ürünlerin yerleşimi, malzemenin hammaddesi, hedeflenen okuma mesafesi gibi faktörler etiket seçimini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca üzerine baskı yapılabilecek etiketler, geniş hafıza kapasitesi, zorlu şartlara ve sıcaklıklara dayanıklılık gibi ilave özelliklerin de aranması durumunda RFID sisteminde özel etiket seçimi yapılması gerekebilir. 2.2 RFID Anten RFID antenler, elektromanyetik dalgaları bir sistemden alıp çevreye veren ya da çevresindeki elektromanyetik dalgalardan aldığı işaretlerle bir sistemi besleyen,kablosuz haberleşme sistemlerinin performanslarını artırmak için kullanılan teknolojik cihazlardır. aracılığıyla üzerindeki antenden etikete sinyal yayan, gerektiğinde etikete yeni bilgilerin yazılmasını sağlayabilen bir donanımdır. RFID okuyucusu bir ya da daha fazla anten aracılığı ile çevreye RF enerjisi gönderir. Yakın mesafe etiketteki anten bu enerjiyi toplar, ve sonra etiket bunu indiksüyon yoluyla elektrik enerjisine çevirir. Bu elektrik enerjisi, etiket antetine bağlı etiket kimliğini saklayan yarı iletken çipi beslemek için yeterlidir. Sonra etiket mors koduna benzer bir şekilde anten direncini yükselterek ve düşürerek kimliği okuyucuya geri gönderir. Bu açıklama basit bir çalışma şekli yöntemidir, farklı etiketler daha farklı yöntemlerde çalışabilir; ama okuyucu ve etiketlerin birbirlerini etkilediği tipik yöntem budur. Şekil 2 bir okuyucunun etiketler ile dış dünya arasında nasıl konumlandığını gösterir ve okuyucunun bileşenlerini tanımlar. RFID anten okuyucu-okuyucu veya okuyucuetiket arasında haberleşmeyi sağlayan donanımdır. Birçok durumda etiket okuma menzilleri çok düşük olduğu için anten kullanımı çok önemlidir. Konsept olarak basit olmasına rağmen, antenlerin düşük güçlerde en iyi sinyal alımlarını gerçekleştirmeleri ve özel koşullara uyum sağlamaları gerekir. Antenler uygulamaların çalışacağı ortamın özelliklerine ve uygulamanın gerektirdiği mesafelere bağlı olarak, en iyi performansı sağlamak için farklı boy, şekil ve frekans aralıklarında tasarlanmalıdır [5], [6],[7]. 2.3 RFID Okuyucu RFID etiket üzerindeki antenden sinyal alarak etiket bilgisini okuyabilen, radyo frekansı 129 Şekil 2. RFID okuyucu bölümleri Okuyucular genellikle üç çeşittir. Sabit okuyucular belirli bir yerde kurulu olup RF etiketlerin içinden geçtiği ve iletişim kurduğu okuyuculardır. Çevresel etkenlere göre değişkenlik göstermekle birlikte 10 metrelik bir alan içerisinde okuma ve yazma işlemini yapabilmektedir. Bu mesafe geniş bir fabrika kapısından geçen forklifteki ürünlerin tamamı-

4 Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID nı aynı anda saymaya ve yazmaya yeterli bir mesafedir. Portatifler, RF etiketler ile kablosuz iletişim kurabilen okuyuculardır. Okuma mesafesi çevresel koşullara bağlı olarak 1 m ile 3m arasında değişmektedir. Mobil okuyucular ulaşılması zor, tehlikeli yerlerdeki etiketlerin okunmasını kolaylaştıran, mobil araçlara yerleştirilen ve kapsama alanlarındaki etiketleri okuyan cihazlardır. Örneğin, bir çalışanın mobil RFID cihazını açarak fabrikada nesne sayımı yapmasını sağlayabilir [2],[5]. 2.4 RFID Sorgulayıcı Sorgulayıcı gerçekte küçük bir bilgisayar olarak düşünülebilir. 3 parçadan oluşur. Bir anten, RFID etiketi ile iletişim kurmaktan sorumlu bir RF modülü ve denetleyici (host) ile iletişim kurmaktan sorumlu bir kontrol modülü içerir. Bazen programlayıcı ya da yazıcı olarak da adlandırılabilir. RFID etiketi ile denetleyici arasında bir köprü olarak hareket eder [1], [3]. Sorgulayıcı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: RFID etiketinin veri içeriklerini okuma. RFID etikete veri yazma, programlama Denetleyiciler arasında veri anahtarlama ve düzenleme. RFID etikete güç sağlama. Etiketler arası eş zamanlı radyo dalga iletişimini sağlamak ve etiketleri emniyete almak için anti-kolizyon önlemlerini yerine getirme, radyo dalga çakışmalarını önleme. Sisteme yetkisiz erişimleri ya da sahtekarlıkları önlemek için etiketleri yetkilendirme, etiket kimlik denetimi yapma. Veri bütünlüğünü korumak için veri şifreleme. 2.5 RFID Denetleyici Denetleyici, üzerinde veritabanı yazılımı ya da uygulama yazılımı çalışan bir bilgisayar/sunucu/workstation, ya da bu tür makinelerin bağlı olduğu bir ağdır. Denetleyiciler,RFID sistemlerinin beyinleridir ve arakatman yazılımını kontrol eder. Çoklu sorgulayıcıları ağ ortamında birbirine bağlamak, merkezi olarak bilgileri 130 işlemek için kullanılır. Denetleyici, sorgulayıcılar tarafından toplanan bir alandaki bilgileri kullanır [1],[3],[4]. Denetleyici özellikleri: Ürün stoğunu tutma ve yeni ürün stoğuna ihtiyaç duyulduğunda sistemi uyarma, Sistem boyunca nesnelerin hareketlerini izleme, imkanlar dahilinde bunları düzenli olarak yeniden yönlendirme ve yönetme. Kimlik denetimi,doğrulama, yetkilendirme Hesap oluşturma (POS ugulamaları) Web servisleri ve hizmetleri Şekil 3. RFID sisteminde kullanılan bir denetleyici 2.6 RFID Yazılımı (Middleware) RFID sistemlerinin çalışabilmesi için bir arakatman yazılımına ihtiyaç duyulur. Bu yazılım, firmaların değişen ihtiyaçlarına uygun olarak entegratör firmalar tarafından çoğu kez o firmaya özel olarak geliştirilir. Ancak middleware ile firmanın kullandığı MRP sisteminin birlikte çalışması gerekir. Bu şekilde firma personeli alışkın olduğu şekilde veri alabilecek, rapolara ulaşabiliecek ve her işlem için farklı bir yazılım çalıştırmak zorunda kalmayacaktır. Bu nedenle RFID middleware i, firmanın kullandığı kurumsal ERP/MRP sistemine entegre edilir. Bu entegrasyon hizmeti, RFID hizmetini veren firma ile bu firmanın kullandığı mevcut sistemin desteğini veren firma ile birlikte çalışarak, gerekli verilerin doğru yerlere yazılıpokunmasını sağlayacak şekilde yapılır. RFID yazılımları hem sabit hem de mobil okuyucular için modüler hale getirilebilir olup ihtiyaca göre optimize edilerek kısa bir süre içinde kullanıma hazır özellikte olmalıdır. Her firmaya ve her ihtiyaca uygun bir RFID yazılımı pratikte ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Bunun

5 Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa başlıca sebebi her üretici firmanın cihazlarının yazılımlarının ayrı kütüphaneleri desteklemesidir. Diğer bir sebep, her kullanıcının ihtiyacının birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle ihtiyaca ve kullanılacak RFID ekipmanına göre spesifik yazılımlar geliştirilmeli, farklı yazılım sistemlerine entegre edilebilmelidir [8],[9]. Doğru etiketleri ve okuyucuları seçme, antenlerin nerelere konulacağını kararlaştırma RFID sistemi ile çalışmayı inşa etmede bir başlangıçtır; çünkü öğeleri tanımlama onları yönetmede ilk adımdır. Tedarik zincirinde geçen işlemler süresince milyonlarca etiketi okuma kabiliyeti ve etiket kodlarını anlamlı bilgilere birleştime ihtiyacı kompleks içselilişkilere dayalı büyük veri miktarlarını üretebilmektedir. RFID arakatman yazılımı kullanmanın temel faydalarından biri bu küçük etiketlerin ürettiği bilgilerin akışları ile ilgili olan yolları standartlaştırmaktır. Olay süzmeye ek olarak, fiziksel altyapının (okuyucular, sensorler ve bunların konfigürasyonları) detaylarının bilinmesini önlemek amacıyla uygulamaları kısaltmak için bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. İdeal durumda, uygulamaların anlamlı RFID incelemelerini istemek için arakatman yazılımının kullanabildiği RFID altyapısında standart tabanlı, uygulama-sevyeli arabirim istenebilir [10]. Şekil 4 RFID arakatman yazılımı temel bileşenlerini göstermektedir. sistem ile okuyucular arasındaki veri akışını yönetir. Bu işlemlere ek olarak,temel süzme, okuyucu entegrasyonu ve kontrolü gibi fonksiyonları da yerine getirir. Backend sistem SQL, My SQL, Oracle, Postgres, ya da bunlara benzer ürünler gibi standart veritabanı yazılımları olabilir. Uygulamaya bağlı olarak backend sistemi, bir ofisteki tek bir bilgisayar üzerinde çalışabilir, ya da global iletişim sistemleri ile birbirine bağlanmış çoklu anabilgisayarlara bağlı bir bilgisayar/ağ üzerinde de çalışabilir. RFID geliştikçe arakatman yazılımına, okuyucular ve çeşitli cihazlar için gelişmiş, genişletilmiş yönetim kabiliyetleri, genişletilmiş veri yönetim seçenekleri gibi özellikler de eklenebilecektir [1], [3], [11] ve [12]. 3. RFID Sisteminin Çalışma Prensibi RFID etiketlerine bilgi yazılması ve bu bilgilerin gerektiğinde okunması radyo dalgaları ile yapılır. En yaygın olarak kullanılan pasif etiketler RFID okuyucu tarafından yayılan enerji ile aktive olurlar ve üzerlerindeki bilgiyi okuyucuya gönderirler. RFID okuyucular etiketlerden topladıkları bilgileri direk olarak ya da network üzerinden, bilgiyi işleyecek olan denetleyici-bilgisayar-yazılım sistemine iletirler. Gelen bilgi, aynı barkod sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının istediği işlemlere uygun bir şekilde işlenerek kullanılır ya da depolanır. RDIF Sisteminin çalışma prensibi: Şekil 4. RFID middleware bileşenleri Arakatman yazılımı, okuyuculardan ve etiketlerden gelen verileri yönetir, bu verileri backend veritabanı sistemine geçirir. Arakatman yazılımı backend sistem ile okuyucular arasındaki veri akışının ortasında durur, backend Etiket, anten ve okucu tarafından üretilen radyo frekans alanı içerisinden geçtiğinde aktif edilir. Etiket, radyo frekans alanı içerisinden aldığı enerji ile bir sinyal üretir ve içerisindeki programlanmış yanıtı gönderir. Okuyucuya bağlı ve RF alanında sinyal üretmiş anten etiket yanıtını algılar. Alıcı-verici devre (ya da okuyucu) antenden aldığı veriyi denetleyiciye aktarır. Denetleyici ilgili veriyi network arabirimi üzerinden arakatman yazılımına (middleware) gönderir

6 Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID 6. Arakatman yazılımı (middleware) etiketler içerisinde bulunan bilgiyi RFID sistemi içerisindek bu bilgiye ihtiyaç duyan herhangi bir sisteme aktarır. S EPCglobal Ağı = {ID Sistemi + EPC + Middleware + DS+ONS + EPCIS} EPCglobal ağınının verdiği hizmetler: Benzersiz kimlikler atama Öğeleri bulma, belirleme, kimliklendirme Olayları toplama ve filtreleme Olayları depolama ve kuyruklama EPC bilgisini konumlandırma Ağ için bir referans mimari sağlama Şekil 5. RFID sisteminde veri haberleşmesi 4. EPCGlabal ve RFID Ağı EPCglobal, bir ürünün küresel olarak, tüm tedarik zinciri boyunca anında otomatik tanımlama ve takibini sağlamak için RFID teknolojisini, var olan iletişim ağı altyapısını ve Elektronik Ürün Kodunu (EPC) birleştiren, tedarik zincirinin gelişmiş etkinlik ve görünürlüğünü sağlayan; RFID sistemleri için küresel standartlar geliştirmeye odaklanmış yeni bir küresel ağ sistemidir. EPCGlobal, EPC teknolojisinin standartlaştırılmasını ve dünya çapında benimsenmesini sağlamak amacıyla endüstri liderleri ve akademik kuruluşlardan oluşan üyelik-tabanlı bir kuruluştur. EPCglobal in amacı, tedarik zinciri boyunca nesne görünürlüğünü, etkinliğini, yönetilebilirliğini artırmak ve firmalarla ticari ortakları arasında yüksek kaliteli bilgi akışı sağlamaktır [2], [3], [5]. EPCglobal ın Türkiye temsilcisi TOBB bünyesindeki GS1 Türkiye dir. EPCgloal ağını oluşturan bileşenler aşağıda sunulmuştur Elektronik Ürün Kodu (EPC) EPC/RFID etiketleri ve okuyucularından oluşan veri toplama donanımı. Bunlar topluca ID Sistemi olarak bilinir. EPCglobal ağı arakatman yazılımı. Keşif Servisleri (DS). Nesne adlandırma servisi (ONS.) EPC Bilgi Servisleri (EPCIS). 132 Şekil 6. EPCglobal Ağ İlkeleri Şekil 6 örnek EPCglobal ağını tanımlar. RFID okuyucular tedarik zinciri boyunca hareket ettikçe RFID etiketli öğeler üzerindeki gözlemleri yakalar. Bazı temel filtrelemelerden sonra okuyucular bu gözlemleri RFID middleware e geçirir. RFID middleware (olay yöneticisi) okuyuculardan veriyi alır, filtreler ve sonraki uygulamalar için ihtiyaç olduğunda bunları gruplar. Olay yöneticisi filtrelenmiş gözlemlere yer bilgisi de ekler [13]. Şekil 6 deki EPCglobal Ağına göre, olay yöneticilerinden filtrelenmiş gözlemler sonrasında yerel EPCIS (EPC Information Service-EPC bilgi seervisleri) server a geçer. EPCIS server sonraki kullanımlar için EPC gözlemlerini kayıt eder; gözlemlenmiş bu veriler işletme uygulamaları tarafından erişebilirdir ya da ticari

7 Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa ortaklar ile paylaşılabilir. ONS (Object Naming Servers-Nesne Adlandırma Hizmetleri), EPC leri ve EPC gözlemleri üzerindeki bilgiyi tutan EPIC server lar arasında bir harita (adresleme, eşleme) tutar. DNS in IP adresleri için yaptığı gibi, ONS genel arama servisi sağlamak için hiyerarşik bir şekilde çalışır [1], [2], [3]. Şekil 7: EPCGlobal ağında veri akışı bit), Nesne Sınıfı (Object Class-24 bit) ve Seri Numarası (Serial Number-36 bit) olmak üzere 3 dizi veriden oluşan, 64-bit, 96-bit, 128-bit ve 256-bit gibi farklı boyutlara sahip bir standart koddur. Önek EPC nin sürüm numarasını, numaranın ikinci kısmı EPC Yöneticisini -büyük ihtimalle EPC nin üzerine iliştirildiği ürünün üreticisini-, Nesne S ınıfı adı verilen üçüncü kısım ise nesnenin cinsini belirtir - örneğin, Diyet Gazoz 330 ml kutu, Türk sürümü. Son bölüm ise, ürüne özgün olan ve bize hangi 330 ml lik Diyet Gazoz kutusundan bahsedildiğini belirten seri numarasıdır.bu şekilde,örneğin, son kullanma tarihleri yaklaşmakta olan ürünlerin kolaylıkla bulunması sağlanabilir. Günümüzde tedarik zinciri uygulamalarında en çok kullan elektronik ürün kodu 96-bit EPC dir [1], [2]. Benzer olarak, tedarik zincirindeki diğer ticari ortaklar kendi yerel EPCIS server larında EPC gözlemlerini depolayabilirler. EPC sadece varlıkları kimliklendirir. Ürün tipi (bir elektronik öğe için kullanıcı kılavuzu), üretici (şirket profili) vs. hakkında ilave bilgiler EPC nin bölümleri değildir. Bir uygulama belirli bir EPC nin bulunduğu yeri bilmeye ya da bir EPC hakkında ilave bilgiye ihtiyaç duyduğunda yerel ONS server ı sorgulayacaktır. Eğer yerel EPCIS server gerekli bilgiyi sağlayabilirse, ONS kendi yer bilgisiyle (IP adresi ve portu) geri dönecektir. Aksi taktirde ONS, ona bilgi sağlayabilen bir EPCIS server ı belirlemek için ONS serverlar ın global hiyerarşisini kullanacaktır. 4.1 Elektronik Ürün Kodu (EPC) EPC, her bir nesneyi tek tek tanımlayabilmek için üretilmiş yeni bir nesne tanımlama standardıdır. Firmaların barkodlar için var olan yerleşik standartlarından RFID ye geçişi için bir yol belirlemek amacıyla, temel küresel ticari ürün numarası yapısı EPC benimsenmiştir. EPC nin bellek kapasitesi, nesne üreticileri, nesne kategorisi ve nesneye ait bilgiler olmak üzere 3 e ayrılmıştır. EPC bir önek (header-8 bit) ve EPC Yönetici Numarası (Manager Number Şekil bitlik bir EPC ve içeriği 4.2 EPC Sınıf Etiketleri EPC etiketler bir plakaya iliştirilmiş bir mikro yonga ve antenden meydana gelen RFID cihazlarıdır. Bir ürünün özgün EPC numarası fiziksel olarak üzerine iliştirilen bu etikette saklanır. EPCglobal ağında 4 çeşit EPC etiket sınıfları tanımlar. Bunlar: EPC Class 0/Class 1: Bu etiket türlerinin her ikisi de 64 bit ya da 96 bit EPC verisi depolayabilen pasif etiketlerdir. Class 0 etiketi, etiket müşteriye gönderilmeden önce üretici tarafından daha önceden yazılmış benzersiz seri numaralarından oluşur. Class 0+ ve Class 1 kullanım sırasında verilerin müşteri tarafından yazılmasına izin veren WORM etiketlerdir. Class 0 UHF (900 MHz) bandı için, Class 1 UHF ( MHz) ve HF (13.56 MHz) bantlarının her ikisi için de tanımlıdır [14], [15]. EPC Class 2: Bu etiket kullanıcı verisi ile birlikte EPC depolayabilen pasif Read/Write

8 Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID etikettir. Böyle bir etiketin minimum kullanıcı verisi kapasitesi 224 bittir. EPC Class 3: Büyük kullanıcı veri kapasitesine sahip Read/Write aktif etikettir. On-board processing ve I/O kabiliyeti sağlar. EPC Class 4: Bu etiket okuyucudan-etikete iletişim için verici teknolojisi kullanır ve pille çalışır. Min. okuma aralığı 91 m dir. 4.3 EPC Bilgi Hizmetleri (EPCIS) EPC Bilgi Hizmetleri, kullanıcıların ticari ortaklarla EPCglobal Ağı üzerinden EPC ile ilgili veri değişimi yapmalarını sağlar. EPCIS EPC ile ilgili veri paylaşma ve yakalama için bir standart ara birim tanımlar. EPCIS, nesneler tedarik zinciri boyunca hareket ettikçe kaydedilmiş verileri alan yer bilgisi gibi sadece servis arabirimine ve EPC ile ilgili verinin semantiğine odaklanır. Böylece, firmalara uygulamalar üzerinde rekabet etmek ve işlevsellik eklemek için esneklik sağlanır. host ları aramada kullanılan DNS servisi ile çok benzerdir. ONS servisi çok büyük sayılı istekleri (örneğin bir günde milyonlarca istek) güvenilir ve hızlı bir şekilde tutabilmesi ve işlemesi için işlemleri gerçek zamanda gerçekleştirmek zorundadır. ONS son derece hızlı ve güvenli global veritabanı araması için kullanılan bir hizmet türüdür [1], [3], [16]. ONS, bir EPC yi bir ya da daha fazla URL ye dönüştürme için global arama hizmeti sağlar. Bu URL ler EPCIS ile ilişkilendirilir; bununla birlikte, ONS EPC leri Web siteleri ve bir nesneye ait diğer Internet kaynakları ile ilişkilendirmek için de kullanılabilir. ONS hem statik hem de dinamik hizmetler sunar. Statik ONS genellikle bir nesnenin üreticisi tarafından korunan bilgi için URL ler sağlar. Dinamik ONS ise bir nesne tedarik zinciri boyunca hareket ettikçe o nesneden sorumlu olanların sırasını kaydeder. EPCIS, Güvenlik ve Keşif gibi çekirdek servisler dizisini de tanımlar. Güvenlik servisi EPC bilgisi depolama ve erişimi için kimlik denetimi ve yetkilendirme için mekanizmalar sağlama ile ilgilidir; keşif servisi ise EPCIS server ların varlığını keşfetme ve onları EPC ları çeşitlerine (sınıflarına, alanlarına) göre haritalama/ adresleme için araçlar sağlar EPC Keşif Hizmetleri (DS, ONS) Keşif Hizmetleri (Discovery Service-DS), kullanıcıların belirli bir EPC ile ilgili veri bulmalarını ve bu veriye erişim izni istemelerini sağlayan bir hizmet paketidir. Keşif hizmetlerinin bir parçası olan ONS (Nesne Adlandırma Servisi- Object Naming Service) ise ürün hakkındaki verinin sağlandığı ilgili EPCIS sunucuları bulmak için kullanılan genel bir hizmettir. ONS, EPC ile bu EPC hakkında bilgi içeren EPCIS örnekler dizisi arasında haritalama (adresleme/ eşleme) mekanizması sağlar. Bu nedenle, gerçekte, ONS belirli bir Internet adresi için ortak 134 Şekil 9. RFID Sistemi kullanılan örnek bir ağ 4.5. EPCGlobal Ağ Sistemi Çalışma Yapısı EPC tedarik zincirindeki belirli bir ürünü tanımlayan özgün bir numaradır. Bu numara bir palet, kasa veya tek bir birimi tanımlamak için kullanılabilir. EPC etiketi ise, bir ürüne iliştirilmiş, ürünün EPC sini taşıyan bir mikro yonga ve EPC yi EPC okuyucusuna yansıtmak için

9 Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa bir RFID antenden meydana gelen radyo frekansı etiketidir. EPCglobal Ağ Sistemi, bir ürünün küresel olarak, tüm tedarik zinciri boyunca anında ve otomatik bir biçimde tanımlama ve takibini sağlamak için RFID teknolojisini, var olan iletişim ağı altyapısını ve EPC yi birleştiren, tedarik zincirinin gelişmiş etkinlik ve görünürlüğünü sağlayan yeni bir küresel ağ sistemdir. EPC arakatman yazılımı etiketleri, okuyucuları, yerel ağ altyapısını kontrol eden; bunları birbirine bağlayan bir yazılımdır [1], [2], [3]. Yukarıda tanımlanan bileşenler ile, ürünler hakkında çeşitli bilgilerin elde edilmesi ve paylaşılması olanağı sağlanır. Veri elde etmek için, özgün bir EPC tanımlayıcısı taşıyan EPC etiketleri konteynır, palet, kasa ve/veya tekil birimlere iliştirilir. Daha sonra, tedarik zinciri boyunca geçiş kapılarında stratejik olarak yerleştirilmiş EPC okuyucular her bir etiketi geçiş yaparken okur. Sonra bu veri (EPC numarası, zaman, tarih ve yer bilgisi vb. bilgiler içeren veri) uygun yönetim için kablolu ya da kablosuz ağ ile middleware e aktarılır. Keşif Servisleri middleware a EPCIS örneğinin yer bilgisini sağlar. Middleware işlenmiş veriye yer ve olay bilgisi ekler ve bunu depolama ve hareket (eylem) için uygun EPCIS örneklerine nakleder. Bilgi elde edildikten sonra, tedarik zincirindeki izin sahibi ticari ortaklar arasında bilgi paylaşımı için yine Internet/ağ teknolojileri kullanılarak bir EPCGlobal ağı oluşturulur. EPC yazılımı EPC yi, EPC etiketlerini, okuyucuları ve yerel altyapıyı kontrol eder, ağ üzerinden bu sistemlerin birbirine bağlanmasını ve etkileşimli çalışmasını sağlar [17], [18]. 5. Sonuç Günümüzde RFID teknolojisi hemen her sektörde farklı uygulama alanlarıyla bir çok avantaj sağlamaktadır. Başarısı her geçen gün artan bu yeni teknoloji ile firmaların çalışan ve operasyonel maliyetleri azalmakta, verimlilik ve karlılıklar ise artmaktadır. RFID teknolojisi ile iş süreçlerindeki değişimler planlanabilir ve analiz edilebilir; en uygun etiket düzenlemesi ile 135 sistem kurulup verimli bir şekilde yönetilmeye başlanabilir. Üretim, lojistik, perakende, finans, kamu gibi çok çeşitli sektörlerde envanter takibi, üretim bandı otomasyonu, depo yönetimi gibi detaylı iş süreçlerinin projelendirildiği ve veri tabanı ile entegre edilen geniş kapsamlı uygulamalar geliştirilebilir. RFID, yapabilecekleri sadece ürün tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulunan bir teknolojidir. Gerçek zamanlı ticaret yapan ve varlıklarını her an kontrol edebilecek sistemlere ihtiyaç duyan firmalar için biçilmiş bir kaftandır. 6. Kaynaklar [1]. Finkenzeller K., RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2003 [2]. Bhatt H., Glover B., RFID Essentials, O Reilly Publishing, 2006 [3]. Brown, D., RFID Implementation, McGraw-Hill Comp., New York, 2007 [4]. Garfinkel, S., Rosenberg, B., RFID: Applications, Security, and Privacy, Addison- Wesley Professional, Indiana, 2005 [5]. Lahiri, S., RFID Sourcebook, IBM Press, Massachusetts, 2006 [6]. J.D. Kraus and R.J. Marhefka, Antennas-For All Applications, 3rd ed., New York: McGraw-Hill, 2002 [7]. D.C. Ranasinghe, K.S. Leong, M.L. Ng, and P.H. Cole, Small UHF RFID label antenna design and limitations, IEEE International Workshop on Antenna Technology: Small Antennas and Novel Metamaterials, New York, 2006 [8]. Chen, N-K., Chen, J-L., Chang, T-H., Lu, H-F., Reliable middleware for RFID network applications, Rocinternational Journal Of Network Management, Wiley InterScience, doi: /nem.698, 2008

10 Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID [9]. Floerkemeier C., Roduner, C., Lampe M., RFID Application Development With the Accada Middleware Platform, Systems Journal, IEEE, pp , 2007 [10]. Jieun S., Howon K., The RFID middleware system supporting context-aware access control service, Advanced Communication Technology, ICACT2006, pp. 4,2006 [11]. Liang D., Dong W., Huanye S., Design of RFID Middleware Based on Complex Event Processing, Cybernetics and Intelligent Systems, pp. 1-6, 2006 [12]. Wang Y., Zhao X., Wu Y., Xu P., The research of RFID middleware s data management model, Automation and Logistics, ICAL, pp , 2008 [13]. Fummi F., Perbellini G., Embedded Design Exploration of EPCglobal Architecture, RFID, IEEE International Conference, pp , 2007 [15]. Jaemin P., Junchae N., Minjeong K., A Practical Approach for Enhancing Security of EPCglobal RFID Gen2 Tag, Future generation communication and networking, pp , 2007 [16]. Cantero J.J., Guijarro M.A., Arrebola G., Garcia E., Baos J., Harrison M., Kelepouris T., Traceability applications based on discovery services, Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA, pp , 2008 [17]. Tieyan Li., Deng R., Scalable RFID authentication and discovery in EPCglobal network, Communications and Networking in China, ChinaCom, pp , 2008 [18]. Weinstein R., RFID: a technical overview and its application to the enterprise, IT Professional, pp , 2005 [14]. Barber G., Tsibertzopoulos E., An analysis of using EPCglobal class-1 generation-2 RFID technology for wireless asset management, Military Communications Conference,MILCOM, pp ,

NESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? ÇÖZÜM: RFID CAN OBJECTS BE TRACKED AND MANAGED? SOLUTION: RFID

NESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? ÇÖZÜM: RFID CAN OBJECTS BE TRACKED AND MANAGED? SOLUTION: RFID Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 NESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? ÇÖZÜM: RFID Mehmet Erkan YÜKSEL 1, Şafak DURUKAN ODABAŞI 2 1,2 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı Structures Used In RFID Systems And A Sample RFID System Design

RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı Structures Used In RFID Systems And A Sample RFID System Design RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı Structures Used In RFID Systems And A Sample RFID System Design M. Erkan YÜKSEL, A. Halim ZAİM Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul

Detaylı

YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI

YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI RFID AS A NEW TECHNOLOGY,

Detaylı

RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama)

RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama) RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama) Ayhan KARGIN Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ayhan@ayhankargin.com Özet RFID radyo frekanslarını kullanarak

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID Ve RFID nin Faydaları RFID As An Automatic Object Identification Technology And Its Advantages

Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID Ve RFID nin Faydaları RFID As An Automatic Object Identification Technology And Its Advantages Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID Ve RFID nin Faydaları RFID As An Automatic Object Identification Technology And Its Advantages M. Erkan YÜKSEL, A. Halim ZAİM Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 603-608 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması Faruk BEKTAŞ a,*,

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEPO VE SEVKİYAT UYGULAMALARI 3. RFID ÜRETİM TAKİP UYGULAMALARI

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

OTOMATİK NESNE TANIMLAMA VE TAKİBİNDE, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZ SİSTEMLERİNDE RFID ÜSTÜNLÜKLERİ

OTOMATİK NESNE TANIMLAMA VE TAKİBİNDE, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZ SİSTEMLERİNDE RFID ÜSTÜNLÜKLERİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye OTOMATİK NESNE TANIMLAMA VE TAKİBİNDE, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZ SİSTEMLERİNDE RFID ÜSTÜNLÜKLERİ THE ADVANTAGES

Detaylı

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEMİRBAŞ TAKİBİ SİSTEMİNİN AMACI.

Detaylı

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBT ulojistik Bilgi Teknolojileri temel olarak bilgisayar sistemlerini, bilgisayar ağlarını, bulut sistemlerini ve otomatik tanıma ve veri toplama

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

SOFTARGE RFID DEMİRBAŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ

SOFTARGE RFID DEMİRBAŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ SOFTARGE RFID DEMİRBAŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ Firmanızın demirbaş ve envanterlerinin yönetilmesi, sayım süreçlerinin hızlandırılması ve ürünlerle ilgili giriş çıkış işlemlerinin takibini hedefleyen

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri ile Birlikte Kullanımı

Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri ile Birlikte Kullanımı Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017 KURUMSAL TANITIM Kasım 2017 KISACA TESLAKOM... TESLAKOM KİMDİR? (*) Ref: Tubisad, Deloitte 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME 15 B USD İLETİŞİM TEK. DONANIM 6,4 B USD TÜRKİYE BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT PERSENEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ : MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Talha PEKTAŞ Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin l i yansımaları hem

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

RFID NİN KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ. THE INTERACTION of RFID with WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES

RFID NİN KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ. THE INTERACTION of RFID with WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 RFID NİN KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ M. Erkan YÜKSEL 1, A. Halim ZAİM 2 1,2 İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş + Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş Bilgisayar Mimarisi Bilgisayar Organizasyonu Programcının görebileceği bir sistemin nitelikleri Bir programın mantıksal yürütülmesi üzerinde direk bir etkisi

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

RFID ve Tedarik Zinciri. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ

RFID ve Tedarik Zinciri. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ RFID ve Tedarik Zinciri Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 1 İçindekiler Giriş RFID Sistem Tanım RFID Tarihçe RFID Sistem Komponentleri RFID Standartlar RFID Güvenlik ve Gizlilik RFID Uygulaması Proje Aşamaları RFID Pazar

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 2.HAFTA Yonga Seti (Chipset) Anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartın üzerindeki bilgi akış trafiğini denetler. Bilgisayarın kalitesi,

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri, 2. basım Zehra ALAKOÇ BURMA, 2009, Seçkin Yayıncılık

Veritabanı Yönetim Sistemleri, 2. basım Zehra ALAKOÇ BURMA, 2009, Seçkin Yayıncılık Veri Kaynaklar Veri Tabanı Sistemleri, 2. basım Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN, 2010, Akademi Yayınevi Veritabanı Yönetim Sistemleri, 2. basım Zehra ALAKOÇ BURMA, 2009, Seçkin Yayıncılık Veritabanı ve Uygulamaları

Detaylı

Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi

Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi Nesnelerin İnterneti Çözüm Ailesi KoçSistem Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi Sitelink, uzaktaki kritik lokasyonlarınızı tek noktadan izlemek

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Türkiye Türkiye. TOBB-GS1 Türkiye. Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul

Türkiye Türkiye. TOBB-GS1 Türkiye. Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul Türkiye TOBB-GS1 Türkiye Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul GS1 (EAN International) GS1, tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı küresel standartlar ve çözümler geliştirmekte ve uygulamakta

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

A Unique Imprint. Tüm ürün çeşitlerimizi ve spesifik uygulama başarılarımızı görebileceğiniz hsasystems.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

A Unique Imprint. Tüm ürün çeşitlerimizi ve spesifik uygulama başarılarımızı görebileceğiniz hsasystems.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Türk A Unique Imprint HSA Systems endüstriyel inkjet donanımları konusunda lider bir üreticidir. Şirketimiz 1993 yılında Danimarka da kurulmuştur ve temel faaliyet alanımız yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ Prod-el tarafından telsiz pazarı için sunulan ECOS (Extended Communication System- Genişletilmiş Haberleşme Sistemi)

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

Kullanım Kılavuzu BARKODES BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TTFSM RW-USB. TTFSM RW-USB MF ETHERNET CONVERTER Kullanma Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu BARKODES BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TTFSM RW-USB. TTFSM RW-USB MF ETHERNET CONVERTER Kullanma Kılavuzu 1 Kullanım Kılavuzu Barkodes Bilgisayar Sistemleri Bilgi İletişim ve Yazılım Tic. Ltd. Şti. Adres: Altay Çeşme Mahallesi Sanayi Sokak No:8 Demirli Sitesi B Blok Maltepe-İstanbul/Turkey Tel: + 90 (216)

Detaylı

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI MERVE TUNCEL 165511007 AĞ DONANIMLARI BİLGİSAYAR AĞLARI TARİHÇESİ VE ÜRETİMİ Bilgisayar ağları birbirlerine bağlı bilgisayarlardan meydana gelen, bilgisayarların haberleşmeleri, bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri

Detaylı

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER F3432 WİFİ özellikli çift SIM kart girişli 3G Router yüksek güçlü 32 bitlik işlemci ve gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar

Detaylı

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom nedir? Wide Object Oriented Manager Woom, belirlenmiş çalışma alanlarında, bilgisayar işlemleri yapan bir yazılım platformudur. Woom Woom çalışma

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

FSMobility Fast WMS for LOGO Tiger Tanıtım

FSMobility Fast WMS for LOGO Tiger Tanıtım FSMobility Fast WMS for LOGO Tiger Tanıtım Kablosuz mobil stok yönetimi çözümlerine odaklanan FSSoftware, uluslararası firmalarda büyük projelerin deneyimlerini yaşayan uzman ekibiyle FSMobility Fast WMS

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 20 EKi. 2014 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi

Detaylı

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS KARGOMETRE ALMİNA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER bünyesindeki tamamı Türk Mühendislerden oluşan AR-GE grubu ile sektörlerde en yeni teknolojiler ile devrim yaratmanın verdiği gururu sizlerle paylaşmaktayız. Kargoculuk

Detaylı

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi IBM Servis Yönetimi Stratejisi Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi Yenilikçilik & Değişim - yeni ürünler, servisler, süreçler ve iş modelleri ile rekabette öne geçerek büyümeyi

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü 3DLevelScanner 3 Boyutlu Seviye Ölçümü S E V İ Y E Ö L Ç Ü M Ü H İ Ç B U K A D A APM 3DLevelScanner - silo veya tanklarda seviye ölçümünün yanısıra aynı anda hacim ve kütle ölçümü de yapabilen yeni bir

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation Takipsan Hakkında About Takipsan En iyi RFID Etiketleri Nasıl Yapıyoruz?

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

Eresense Elektronik Şirket Sunumu. (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz)

Eresense Elektronik Şirket Sunumu. (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz) Eresense Elektronik Şirket Sunumu (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz) 11.02.2013 1 Hakkımızda Eresense Elektronik, Istanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezinde 2009

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

Codentify için Videojet çözümleri

Codentify için Videojet çözümleri Markalama, kodlama ve etiketleme sistemleri Codentify için Videojet çözümleri Dijital vergi doğrulaması, takip izleme ve ürün doğrulama Codentify ın uygulanması, makine tarafından okunabilen seri kodları

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint)

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) Noktalar Arası Kablosuz Network Uygulaması TinaX CPE-2400 TinaX CPE-2400 B Binası TinaX WP-2400 A Binası Server PC Merkez Bina ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) IP

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 https://www.youtube.com/watch?v=f6gb9uwbzl Endüstri de 4. Devrim ile yeni bir dönem başlıyor 1.0 2.0 3.0

Detaylı

Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol

Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol 2 Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi serisi, okullar,

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1 GS1 Organizasyonu Tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler 1973: ABD de market endüstrisi tarafından «GS1 barkodu» sembolojisinin seçilmesi 1974: ABD de UCC nin kuruluşu

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı