4.6. LOJİSTİK Lojistik Tanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı"

Transkript

1 4.6. LOJİSTİK Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni bir boyut kazanmış, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu nda, daha sonra Batı ülkelerinde silahlı kuvvetlerle başlayan lojistik yaklaşımı, orada gelişip daha sonra özel sektöre sıçrayan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa başta olmak üzere güçlü kavramları, terminolojisi, sistemleri ve yöntemleri ile çok hızlı bir şekilde gelişen bir bilim dalı ve hizmet sektörü haline gelmiştir. Lojistik, ürünleri ihtiyaç duyuldukları yerde bulundurma işidir. Lojistik, Lojistik Yönetimi Konseyi (Council of Logistics Management-CLM) tarafından müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin üretim noktasından tüketim noktasına verimli ve etkin akışını ve depolanmasını planlayan, yürüten ve kontrol eden tedarik zinciri sürecinin bir aşaması olarak tanımlanmıştır. Dünya üzerinde küreselleşme ve rekabet hızla artmaktadır. Bu durum hız, maliyet, güvenilirlik, kalite ve esneklik kavramlarını ön plana çıkarır. Söz konusu kavramlar lojistik sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Etkin ve verimli bir lojistik sektörü için doğru altyapı yatırımları gerekmektedir. Lojistiğin gelişmesi, ülkelerin lojistik olanak ve yeteneklerine bağlıdır. Ülke bazında lojistik değerlendirme ülkelerin lojistik potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında önemlidir. Dünyanın bazı bölgeleri, başarılarında önemli paya sahip mükemmel lojistik olanaklara sahip iken; diğer bölgeler, bu özelliklerden yoksundur. Lojistikte bölge değerlendirmesi, coğrafya, fiziksel, kurumsal ve yasal altyapıya göre yapılır. Coğrafya: Bir bölgenin coğrafi özelliklerinin lojistiğe olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Doğal limanlar, bir ülkenin lojistik açısından sahip olabileceği en değerli coğrafi oluşumlardandır. Dünyanın büyük şehirleri doğal limanların olduğu yerlerde kurulmuştur; İstanbul, Rotterdam, Bombay ve San Francisco vb. Sağlam zeminli düz araziler karayolu taşımacılığına olumlu etki yaparken, dağlık ve bataklık bölgeler olumsuz etki yaparlar. Orta Avrupa ve ABD bu açıdan uygun coğrafyalara sahiptir. Bu özellikler sayesinde, Almanya daki Ruhr ve ABD deki Ohio vadisinde önemli endüstriyel bölgeler kurulmuştur. Öte yandan ise endüstriyel olarak gelişmemiş bir ülke olan Çad, binlerce kilometrelik bir çölle kuşatılmıştır ve bu ülkeye deniz ulaşımı yoktur. Fiziksel altyapı: Kara ve demiryolları, deniz limanları ya da hava alanları gibi altyapılar yoksa, iyi coğrafi özelliklere sahip olmanın hiçbir yararı yoktur. Kamusal altyapı bir şirketin işletmecilik yeteneğine çok büyük ölçüde etki eder. Her işletme, iyi ya da kötü, yerleştiği yerin özelliklerinden az veya çok etkilenir. Ulusal altyapı hem ulusal hem de uluslararası taşımacılığı etkiler, çünkü bütün taşımacılık kara, hava, deniz ve demiryollarını kullanmak zorundadır. İki tür altyapı vardır: köprüleri ve karayollarını kapsayan makro altyapı, yol levhaları vb unsurları kapsayan mikro altyapı. Dolayısıyla fiziksel altyapı kavramı, her iki tür altyapının da varlığını gerektirir. Altyapı kurmak yıllar ve hatta on yıllar gerektirebilir. Ancak kurulan altyapı uzun yıllar hizmet verir. Savaş ve toplumsal çatışmalar bile, limanlara ve yollara sınırlı zarar verir. Altyapı 4.6-1

2 sürekli bakım ve iyileştirme gerektirir, ülkelerin finansal krizlere maruz kalması altyapıları zayıflatır. Kurumsal ve Yasal Altyapı: Etkin ve verimli lojistik için coğrafi ve fiziksel altyapının yanısıra kurumsal ve yasal bir altyapıya da gereksinim vardır. Çağdaş işletmecilik yapısı, ticaret, gümrük işlemleri ve şirketler arası sözleşmelere yönelik yasal düzenlemeler gerektirir. Ayrıca finansman temini için bankalara, sigorta gereksinimleri için sigorta şirketlerine ihtiyaç vardır. Ticaret ve lojistik, devlet tarafından sağlanacak başka hizmetlere de ihtiyaç duyar. Bu hizmetler olmadan coğrafya, fiziksel ve yasal altyapı ne kadar iyi olursa olsun, işletmecilik karlı olmayabilmektedir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler daha düzenli hukuk sistemine ve etkin lojistik hizmet olanaklarına sahiptir Lojistiğin Dünyadaki Gelişimi Son 10 yılda, dünyada lojistik alanında önemli değişimler ve eğilimler gözlemlenmektedir. Lojistik, ülkelere ve şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli bir faaliyet alanıdır. Özellikle Avrupa Birliği ve NAFTA (North American Free Trade Agreement); ülkeler arasında yapılan ticari anlaşmaların gelişmesine ve artmasına neden olmuştur. Bunun yanısıra, elektronik ticaret ya da 3. parti lojistik hizmet sağlayıcılarına (3PL) olan talep de artmıştır. 3PL firmaları, müşterilerinin temel lojistik faaliyetlerinden bir veya birkaçını üstlenen ve öz işi lojistik olan şirketlerdir. Lojistikte dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tek yerden satınalma (one stop shopping) yaklaşımı hızla ilerlemektedir. Elektronik ticaretin gündeme gelmesi, diğer bir deyişle ticaretin elektronik ortamlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, şirketler arası (Business to business B2B) ve şirket ile son tüketici arası (Business to customer B2C) elektronik ticaret uygulamalarının lojistik faaliyetlere entegre olmasını gerektirmektedir. Özellikle şirketler arası elektronik ortamda bilgi transferini sağlayan EDI (electronic data interchange), internet, araç, konteyner, yük takibini sağlayan GPS (global positioning systems) gibi yeni bilgi teknolojilerinin gelişmesi sonucu lojistik alanında planlama yetkinlikleri gelişmiştir. Bilgi teknolojileri, lojistik ve fiziksel dağıtımın çok daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dünya pazarlarının küreselleşmesi ile birlikte artan rekabet ortamında, öne çıkmak isteyen organizasyonların temel yetkinliklerine odaklanma istekleri ise 3PL şirketlere olan talebi ve önemi arttırmıştır. ABD de yapılan bir araştırma, bu alanda en sık istenen hizmetlerin depolama ve taşımacılık olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, en iyi ve en çok tercih edilen 3PL şirketlerin UPS, FedEx gibi taşımacılık kökenli şirketler olması şaşırtıcı değildir. Günümüzde lojistiğin temel gereksinimleri, hız, maliyet ve güvenilirliktir. 3PL pazarı, farklı kaynaklar tarafından farklı rakamlarla tahmin edilmekle birlikte, üzerinde anlaşılan konu, bu alanın zamanla büyümekte olduğu gerçeğidir. 1 Bu gerçeğin farkına varmış olan Hindistan, Çin gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde de lojistik pazarında çok ciddi büyümeler gerçekleşmektedir. Ancak bu hizmetlerin 1 UN Conference Report on Transportation and Development 4.6-2

3 artmasının önünde, gelişmekte olan ülkelerde zayıf altyapıdan kültürel, ekonomik bölünmüşlüğe kadar bir çok engel söz konusu olmaktadır lerde hammadde üretiminden son tüketiciye kadar uzanan tedarik zincirindeki stokların ve hazırlık zamanlarının azaltılmasına yönelik bir felsefe olan Tam Zamanında Üretimle (Just in time JIT) birlikte zamana duyarlı stratejilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. JIT yaklaşımı ürünlerin stok maliyeti oluşturmayacak şekilde küçük partiler halinde sevk edilmesini gerektirmektedir larda, JIT felsefesi, üretimden; ürünlerin fiziksel taşımacılığına, lojistiğe ve dağıtım merkezlerine doğru genişlemiştir. Gelişen küreselleşme, şirketlerin artık sadece yerel pazarlarla yetinmemeleri gerçeğini beraberinde getirmiştir. Dünyanın her yerine yayılmış müşterilerine hizmet ederken, şirketlerin zaman, yer ve ulaşılabilirlik ile ilgili hedeflerini de tutturmaları gerekmektedir. Bu bağlamda gündeme gelen uluslararası ticaret, etkin lojistik zincirleri, ticari formaliteler, prosedürler ve operasyonlarla yürütülmektedir. 2 Bu alanda rekabet üstünlüğü kazanmak için, uluslararası lojistiğin ve ulaştırmanın kalitesini yükseltmek ve uluslararası standartlarda hizmet verebilmek ön plana çıkmaktadır. Amerika daki lojistik şirketleri Avrupa ya açılmaya, dünya çapında şubeler kurmaya başlamış olup, beraberlerinde know-how getirmektedir. Avrupa da Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Fransa satın almaların en sık olduğu 5 ülke durumundadır. Avrupalı şirketlerde de dünyaya açılma hareketi göze çarpmaktadır. Gelişen küreselleşme ile birlikte şirketler arasındaki uluslararası rekabet, müşteri odaklı ürünlerini daha kısa sürede ve zamanında müşterilerine teslim edebilmelerine bağlı hale gelmektedir. Lojistik, bu konuda rekabet avantajı sağlayan önemli bir parametredir. Lojistik sektörü, dünyada aşağıdaki temel gelişimlerin sonucu olarak değişmekte ve kendi yönünü bulmaktadır: Hem üretimde hem de hizmet sektöründe zamana-duyarlı stratejilerin artması sonucu şirketlerin rekabet üstünlüklerini geliştirebilmek için temel yetkinliklere odaklamaları gerekliliği. Küreselleşmenin iş bölümünü uluslararası hale getirmesi, daha düşük üretim maliyetleri olan, ancak tüketim merkezlerine hizmet vermek üzere yüksek taşıma maliyetleri olan Çin, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde üretim merkezlerinin kurulması. Şirketlerin kendi lojistik bölümlerinin performansından memnun kalmama durumu ve bu konuda kendilerinin başaramayacağı etkinlik ve üstünlüğü 3PL şirketlerin lojistik uzmanları aracılığı ile yerine getirmeleri. Optimizasyon teknolojilerinin lojistik faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi için etkin bir şekilde kullanılması gerekliliği. Gelişen küreselleşme ile birlikte şirketlerin artık sadece yerel pazarlarla yetinmemeleri. Lojistik bölümlerinin dünyanın her yerine yayılmış müşterilerine yoğun rekabet ortamında hizmet ederken, zaman, mekan ve ulaşılabilirlik ile ilgili hedeflerini tutturmaları gerekliliği. 2 UN Conference Report on Transportation and Development 4.6-3

4 Bilgi sistemlerindeki gelişmeler sonucu elektronik ticaret gibi yeni ticaret şekillerinin gündeme gelmesi. E-iş in lojistik sektöründe de yansımaları olabileceği gerçeği. Tedarik zinciri yönetiminin, organizasyonların başarılarında çok önemli bir rol oynamaya başlaması. Tedarik zincirindeki halkaların kendi planlamalarını, yönetimlerini ve organizasyonlarını, zincirin tümü açısından verimli olacak şekilde koordine etmeleri gerekliliği. Tedarik zinciri bütünleşiminin içte yatay süreçlerle, dışta ise müşteri ve tedarikçilerle sağlanması. Esneklik ve hızın tedarik zincirlerinin temel öğeleri olduğu gerçeğinin farkında olunması. İzleme yetkinliğinin tam olması gerekliliği. Lojistik bölümlerinin sıradışı olayları en kısa zamanda düzeltebilmeleri için şirket içi sürekli izleme ve düzeltme işlevlerinin yerine getiriliyor olması. Şirketlerin tüm fonksiyonlarının aynı veri tabanı üzerinden eşgüdümsel bir şekilde planlanmasını ve izlenmesini sağlayan Kurumsal Kaynak Planlanması (Enterprise Resource Planning ERP) gibi yazılımların uygulanması. İçsel süreçlerin bütünleşmesinin gerekli ama yeterli olmaması ve müşterilerin hız ve esneklik konularındaki taleplerinin de yerine getirilmesi gerekliliği. göz önünde bulundurulması gereken gerçeklerdir. Sonuç olarak, Avrupa Birliği nde olan veya girme aşamasında yer alan ülkelerin lojistik konusunda dikkat etmeleri gereken noktalar şöyle özetlenebilir: Şirketlerin lojistik ağlarının tasarımını etkin bir şekilde yapmaları, özellikle de dağıtım merkezlerinin yerlerini iyi belirlemeleri gerekmektedir. Sınırların kalkması ile birlikte, trafik ve ulaştırma hizmetleri artmaktadır. Modern lojistik hizmetleri, etkin ve verimli çalışan bilgi teknolojileri sistemleri gerektirmektedir. Yeni müşteri ve tedarikçiler ile birlikte çözülmesi gereken yeni kültürel, sosyal ve dilsel engeller olacaktır. Geri dönüşümlü ürün lojistiği kavramı gündemdedir. Yakın gelecekte paketleme, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konusunda sert kurallarla karşı karşıya kalınacaktır. Çoğu şirketin, toplam tedarik zincirinde, çevreye olumsuz etkiyi azaltmak için ürünlerinin ve proseslerinin yaşam çevrim analizlerini yürütüyor olmaları gerekecektir. Avrupa da hizmet veren lojistik şirketlerinin ilk 20 si ve ciroları Tablo de yer almaktadır Lojistik Sektörünün Pazar Büyüklüğü Türk lojistik pazarı 2000 yılı itibariyle 1,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün 3-4 milyar dolarlık bir büyüklüğü zorlamaktadır. 3 Hızlı bir artış göstermesi beklenen pazarın kısa sürede 6-7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Sektörden sektöre değişse de ortalama olarak bir ürünün satış 3 Ernst&Young-IBS, Türkiye Lojistik Sektör Araştırması

5 fiyatının yüzde 8 ile 14'ünün lojistik hizmetlerinin maliyetinden oluştuğu düşünülecek olursa, sektörün sanayi için önemi daha iyi anlaşılacaktır. 4 Tablo Avrupa da Hizmet Veren Lojistik Şirketler Sıra Şirket Toplam gelir (milyon ) 1 Deutsche Post World Net (DPWN), (Danzas) Schenker Exel Geodis Kuehne & Nagel DSV TNT Logistics Wincanton/P&O TE Panalpina Dachser ABX Logistics Gefco Hays Groupe Cat Fiege Christian Salvesen Stef TFE Tibbett & Britten Hellmann Norbert Dentressangle 972 Toplam Kaynak : Eyefortransport Global Research (2003), The European 3PL Market - A synoptic overview of emerging trends & opportunities Yapılan bir araştırmaya göre firmaların lojistik giderleri; Kuzey Amerika da GSMH nın % 10 unu; Avrupa da % 11 ini, Türkiye de ise % 13 ünü oluşturmaktadır. 5 Buna göre Türkiye deki potansiyel lojistik pazarının milyar dolar olduğu söylenebilmektedir. Fakat bu potansiyelin % 75 i halen üretim ve satış şirketlerinin kendi iç bünyelerindeki birimler tarafından karşılanmakta, sadece % 25 inde dış kaynak (lojistik şirketleri) kullanımı yoluna gidilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların kestikleri faturalar ise ancak 3 3,5 milyar dolar civarında olduğundan daha 20 milyar dolarlık bir potansiyel pazar vardır denilebilir. Sektörde Taşıma İşleri Komisyoncusu, 900 filo sahibi Kara Taşımacılık Şirketi, Gümrük Müşavirliği, Yurtiçi Dağıtım Firması olduğu öngörülmektedir. Lojistik sektörünü oluşturan şirketleri tanımlayabilmek için önce temel lojistik faaliyetleri belirlemek gerekir. Bu kavram çerçevesinde aşağıdaki faaliyetler temel lojistik faaliyetler olarak adlandırılabilir: 4 Vural, O. (2003), 5 Danişmend (2003),

6 Taşımacılık (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol, Gözetim İşleri Gümrük İşlemleri Finansman ve Sigortalama İşlemleri Depolama- Elleçleme Dağıtım Eğitim-Danışmanlık Basım-Yayım Dolayısıyla sadece uluslararası veya ulusal bazda nakliye yapan şirketleri lojistik sektörü içinde değil taşımacılık sektörü içinde görmek gerekir. Benzer şekilde soğuk hava depoları gibi sadece depolama hizmeti veren şirketleri de lojistik sektörü içinde görmemek gerekir. Ayrıca forklift, kamyon, lastik, akaryakıt, danışmanlık, bilgi teknolojisi, vb ürün, donanım ve hizmet desteği veren şirketler de lojistik sektörüne satış yapan farklı sektörlere ait şirketlerdir. Bu çerçevede önce aşağıda verilen Lojistik Yönetimi tanımına uygun şirketleri Lojistik Sektörü içinde sayabiliriz. Bu şirketlere aynı zamanda 3. Parti Lojistik (3PL) şirketler denilmektedir. Ülkemizde de son 3-4 yılda lojistik anlamında hizmet veren bir sektör oluşmuştur. Firmaların öz işlerine vakit ayıramadıkları, yatırım yapamadıkları ve uzmanlıkları lojistik işleri için uygun olmadığı için öz işi lojistik olan dış şirketlere yönelmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle 3PL sektörünün hızla gelişeceği sonucuna varılabilir. Türkiye de gelişmekte olan sektörlerin başında gelen lojistiğin önemi, Türkiye nin coğrafi konumu da hesaba katılınca, uluslararası boyutta daha da artmaktadır. Türk lojistik pazarının %15 büyüme hızını koruması beklenmektedir. Lojistik hizmetlerinde dış kaynak kullanımı ile maliyetlerde %15-20 arasında maliyet azalması elde edilebilmektedir. Lojistik Yönetimi kavramı şu şekilde tanımlamaktadır: Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır. Bu tanım iki nokta (tedarikçi-müşteri) arasındaki mal, hizmet ve bilginin iki yönlü akışını içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tanım çerçevesinde Türkiye de hangi şirketlerin Lojistik Sektörü içine girdiğini belirleyen net bir çalışma yoktur Lojistik Eğitimi Sektörde eğitim konusu üzerinde çok durulmuş ama sertifika düzeyinden ileri gidememiştir. Bugün Üniversitelerin ve Özel Eğitim Kurumlarının lojistik sertifika programlarının yanısıra UND, RODER, UTİKAD ve LODER gibi sivil toplum örgütlerinin Taşımacılık ve Lojistik kapsamında sertifika programları bulunmaktadır. Üniversitelerde eğitim-öğretim dönemi itibarıyla lisans ve lisansüstü düzeyinde doğrudan lojistik ile ilgili bir program açılmamış olup, ders kapsamında lojistik eğitimler verilmektedir. Sadece Galatasaray Üniversitesinde Pazarlama ve Lojistik isimli bir tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi eğitim-öğretim döneminde İktisadi ve İdari Bilimler 4.6-6

7 Fakültesinde Lojistik Yönetimi Bölümünde eğitime başlayacaktır. Yurtdışında ise özellikle yüksek lisans düzeyinde çok sayıda lojistik program bulunmaktadır. 4 yıllık yüksek okul düzeyinde İstanbul Üniversitesinde Ulaştırma, Yeditepe Üniversitesinde Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yüksek Okulu vardır. Sakarya, İzmir Ekonomi ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde ise iki yıllık Lojistik Meslek Yüksek Okulları bulunmaktadır. Ancak son yıllarda lojistiğin işlendiği toplantı, kongre, konferans, seminer, fuar ve sempozyumlarda önceki yıllara göre çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bir diğer gelişme Milli Eğitim Bakanlığının Lojistik Meslek Liseleri açma girişimi ve aynı Bakanlığın Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün kendi alanındaki okullarda uygulanmak üzere Lojistik Dersi Öğretim Programı hazırlamış olmasıdır. Sektörün insan kaynakları ihtiyacının etkin bir şekilde analiz edilerek lojistik kapsamında lise, sertifika, meslek yüksek okulu, yüksek okul, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması gerektiği açıktır Lojistik Mevzuat Lojistik İşletmeciliğinin tanımlandığı ilk ve tek yasal düzenleme, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğidir. Bu yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa dayanılarak hazırlanmış olup, Lojistik İşletmeciliği; Kendi nam ve hesabına taşımacılık yapmakla beraber lojistik faaliyetleri kapsamında tedarik, depolama, elleçleme, paketleme, satış, pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye ve benzeri hizmetleri üstlenen gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin 6-a maddesine göre, lojistik işletmeciliği yapmak isteyen kuruluşların Ulaştırma Bakanlığından Yetki Belgesi alma zorunluluğu vardır. Yetki Belgesi almak için yönetmelikte belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmak gerekmektedir. Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda lojistik işletmeciliği yapacaklar L1, Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda lojistik işletmeciliği yapacaklar L2 Yetki Belgesi almak durumundadırlar. Lojistik işletmeciliği yetki belgesine sahip olanlar, taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamayacak ve yaptıramayacaklar, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacı ile birlikte ve zincirleme sorumlu olacaklardır. (L1) yetki belgesi alacakların; a) Gerçek ve tüzel kişiliklerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiab haddinde özmal taşıt filosuna, b) Bu işe elverişli en az 1000 m 2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve en az 10 tonluk bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m 2 lik kapalı alanın kullanım hakkına, c) Mali yeterlilik şartı olarak Euro karşılığı Türk Lirası teminata, ancak; (b) bendinde istenilen taşınmazın mülkiyetine tam olarak sahip olunması halinde teminat şartı aranmaz, ancak işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de Euro karşılığı Türk Lirası nakdi işletme sermayesine, 4.6-7

8 (L2) yetki belgesi alacakların; a) Gerçek ve tüzel kişiliklerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 200 ton istiab haddinde özmal taşıt filosuna, b) Bu işe elverişli en az 2500 m 2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve en az 10 tonluk bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m 2 lik kapalı alanın kullanım hakkına, c)mali yeterlilik şartı olarak Euro karşılığı Türk Lirası teminata, ancak; (b) bendinde istenilen taşınmazın mülkiyetine tam olarak sahip olunması halinde teminat şartı aranmaz, ancak işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de Euro karşılığı Türk Lirası nakdi işletme sermayesine, Sahip olması gerekmektedir. L2 Yetki belgesine sahip olanlar L1 yetki belgesi ile ilgili bütün faaliyetleri yerine getirebilirler Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler (SB): Türkiye de SB lerin kurulmasının ana amacı ihracat için yatırımı ve üretimi artırmaktır. Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak; ekonominin girdi ihtiyacını düzenli ve ucuz biçimde temin etmek; dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak diğer amaçlardır. 1 Ocak 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği içerisinde oluşu itibariyle, diğer katılım sürecindeki ülkelerin aksine Türkiye, AB üyesi olmadan Gümrük Birliği anlaşmasına katılarak AB nin gümrük sınırlarında yer almıştır. Dolayısıyla, Türkiye deki SB ler özellikle Gümrük Birliği açısından AB nin dışa açılan kapıları olmuşlardır. Ancak, Türkiye deki SB uygulamaları bir çok açıdan AB deki SB uygulamalarına benzememektedir. Gelişmiş ülkelerdeki SB lerde üretimden çok dış ticaret ön plana çıkmakta iken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki SB ler, ihracata yönelik üretim yapılan bölgelerdir. Türkiye de 1927 yılında başlayan SB kurma girişimleri çeşitli iktisadi ve siyasi nedenlerden dolayı 1980 li yıllara kadar uygulama alanı bulamamıştır. Türkiye de SB olgusu ancak ihracata yönelik politikaların izlenmeye başlandığı 24 Ocak 1980 kararlarından sonra uygulama alanı bulabilmiştir. Çeşitli tartışmaların ardından 1987 yılından sonra uluslararası deniz yolları üzerinde olan Mersin ve Antalya da birer SB oluşturulmuştur. Ardından İzmir (Ege) ve İstanbul (Hava Limanı) SB leri faaliyete geçmiştir. SB sayısı 1990 lı yıllarda hızla artarak 20 ye yaklaşmıştır. Sektörel bazda kurulan İstanbul-Tuzla Deri SB'sinin yanı sıra, Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi gibi farklı alanlarda SB'ler oluşturulmuştur. 6 Ayrıca son yıllarda SB statüsünde ileri teknoloji parkları oluşturulmaktadır. 6 Öztürk, L. (2003), Avrupa Birliği Sürecinde Serbest Bölgeler, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.,

9 SB ler yoğun ürün hareketinin olduğu bölgeler olması nedeniyle lojistik ağ tasarımının önemli kavşak noktalarından olup, bunların etkin bir şekilde planlanması ulaştırma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulunacaktır. SB lerin etkin ulaştırma (hava, deniz, kara, demiryolları) ve depolama alt yapılarına sahip, endüstriyel bölgeler ile eğitim ve araştırma kurumlarına yakın, genişleme ve sosyal olanakları olacak şekilde planlanması önem arzetmektedir. SB ler aynı zamanda birer lojistik merkez gibi düzenlenmelidir. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Endüstriyel faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgeler olup, lojistik açıdan planlanma çalışmalarına dahil edilmesi gereken önemli alanlardır. OSB lere gelen ve OSB lerden çıkan ürünlerin ulaştırma gereksinmelerinin verimli bir şekilde karşılanması gerekmektedir Depolama Faaliyetleri Üretim-dağıtım ve tüketim hızının eşit olmaması durumunda depolar kaçınılmaz olmaktadır. Depolar, içine konulan ürünlerin uzun süreli durması halinde depo/ambar, kısa süreli durması halinde dağıtım merkezi, çok kısa süreli durması halinde aktarma merkezi, dış ticarete tabi olması durumunda ise antrepo olarak adlandırılmaktadır. Ürünlerin özelliklerine bağlı olarak depolar, soğuk hava depoları, açık alanlar, silolar, tanklar vb. şekillerde olabilmektedir. İthalat, diğer bir ifadeyle serbest dolaşıma giriş, ülke dışından gümrüğe gelen eşyanın yasalara göre kabul işlemlerinin ve ödenmesi gereken vergilerin tahsilinin yapılması işlemidir. Bu işlemler sırasında eşyanın konulduğu depolara antrepo denir. Antrepolar Gümrük Müsteşarlığı nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine sadece millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır. Bir firmanın sadece kendine ait malları depoladığı antrepo tipine özel antrepo, herkes tarafından kullanılabilen antrepolara ise genel antrepo denilmektedir Lojistik Sektöründe Sivil Toplum Örgütleri Sektör ile yakından ilgili ve belirli bir büyüklükte olan sivil toplum örgütleri aşağıda kısaca tanımlanmıştır: TND (Türkiye Nakliyeciler Derneği): 1947 yılında on dört ambarın bir araya gelmesiyle dayanışma sağlamak, standartlar oluşturmak, kurumsal sorunlara çözüm geliştirmek, müşterilere daha ucuz ve daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kurulmuştur yılında Zeytinburnu ndaki şu anki yerine taşınan dernek Türkiye de 81 ile, 384 ilçeye, 800 beldeye hizmet ulaştırabilmektedir. UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği): 1974 yılında, uluslararası kara nakliyesi yapan firmalar ulusal ve uluslararası platformda oluşabilecek sorunlarını çözmek amacı ile bir araya gelerek UND derneğini kurmuşlardır. Bugün dernek, üyelerinin sorunlarına çözümler getirmek, geçiş belgeleri dağıtımında, vize alımlarında, sınır geçişlerinde kolaylık sağlamak, gümrüksüz akaryakıt satışı, sektörel eğitimler, global teminat, sertifikasyon, mevzuat bilgilendirme ve belge satmak gibi hizmetler üretmektedir

10 UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) : 1986 yılında otuz firma katılımı ile önce UNMAD kurulmuş, bu dernek, 1995 yılında hava kargo acentaları derneği UKAD ile birleşmiş ve 162 firmanın katılımı ile UTİKAD kurulmuştur. Kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşıyıcı firmaların katılımı ile dernek FIATA (The International Federation of Freight Forwarders) nın Türkiye temsilciliği sıfatını almıştır. Dernek kendisini Türkiye deki taşıma işleri organizatörlerinin buluştuğu adres olarak konumlandırmaktadır. Amacını ise üyelerine danışmanlık hizmeti sunmak, her kurum ve kademedeki sorunlara çözüm getirmek, sektörel eğitimler vermek olarak belirlemiştir. UTİKAD ın 253 üyesi bulunmaktadır. RODER (Uluslararası Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği) : RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacı firmaların bir araya gelmesi ile kurulan dernek, üyelerinin ulusal ve uluslararası sorunlarına hızlı çözümler üretmekte, römork ve dorse gibi temel yatırım araçları için toplu anlaşmalar yaparak avantajlı satın alımlar yapmakta, üyeleri adına vize alımlarını gerçekleştirmekte ve üyelerinin uluslararası pazarlarda şansını yükseltecek projelere imza atmaktadır. KARİD (Kargo İşletmecileri Derneği) : Kargo İşletmecileri arasında birlik ve uyumu sağlamak, ekonomik-sosyal, hukuki ve yönetsel konularda ortak gereksinmelerin en uygun şekilde karşılayabilmek, kargo hizmetleri için standartlar oluşturmak amaçlarına yönelik olarak kurulan derneğin 18 üyesi bulunmaktadır. LODER (Lojistik Derneği) : Üyeleri arasında hizmet alan, hizmet veren, bu kesimlere danışmanlık, bilgi teknolojisi, depo ekipmanları gibi hizmet ve ürün sunan bazı profesyoneller ile akademisyenlerin ve araştırmacıların bulunduğu LODER 24 Ekim 2001 tarihinde kurulmuştur. LODER in yukarıda belirtilen diğer derneklerden temel farkı, şirketlerin değil profesyonellerin temsil edildiği bir dernek olmasıdır. Derneğin en önemli amacı lojistik bilgisini toplamak, geliştirmek, düzenlemek ve paylaşmak olup, 150 üyesi bulunmaktadır Lojistik ve Ulaştırma İlişkisi Lojistik tüm taşıma türlerinin altyapısını kullanır. Bu nedenle, karayolu lojistiği, denizyolu lojistiği diye bir yaklaşım yoktur. Genel bir altyapı değerlendirmesi, çalışmanın ikinci aşamasında yapılacaktır. Taşıma lojistiğin en önemli bileşenidir. Lojistik maliyeti içinde ulaştırma %40 lara varan önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Ulaştırma, hammaddenin üretim için doğrudan üretim merkezlerine veya depolara taşınmasından ürünlerin doğrudan müşterilere ya da dağıtım merkezlerine taşınmasına kadar olan yer değiştirme işlemlerini kapsar. Bu nedenle lojistik içindeki taşımada önemli planlama ve işletme problemleri bulunmaktadır. Planlama problemlerinden başlıcaları taşıt filosu büyüklüğü, optimum güzergah belirlenmesi, ekip planlaması, ağ tasarımı, terminal yeri belirlenmesidir. Yukarıda belirtildiği gibi lojistik kapsamında ulaştırma, üretim, stok ve tüketim arasında bağlantıyı sağlar. Dolayısıyla etkin ulaştırma olanaklarının ortaya çıkması

11 ticari küreselleşmenin ve lojistiğin gelişmesinin itici gücü olmuştur. Lojistik, ulaştırmada maliyetin ve sürenin azalmasını, zamanında teslimi, dakikliği, en az gecikmeyi, kayıp ve hasarın en düşük düzeye inmesini beklemektedir. Bunlar genelde ulaştırmadan istenen niteliklerdir. Lojistiğin ayrıca, depo olanakları, yüklerin toplanması ve teslimi konularında ek gereksinimleri bulunmaktadır. Aslında lojistiğin taşımaya ilişkin beklentileri kapıdan kapıya taşımayı, dolayısıyla kombine taşımacılığı geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu da ulaştırma bağlamındaki temel hedeflerden biri ile örtüşmektedir. Diğer istekler de taşımanın iyileştirilmesi anlamında yararlı olacak doğrultudadır. Kısacası, lojistik ve ulaştırma karşılıklı birbirlerini iyileştirme yönünde etkileyecek, iç içe iki etkinlik konumundadır. Başka bir anlatımla lojistikte başarı önemli ölçüde ulaştırma sektörünün etkinlik ve verimliliğine bağlıdır. Ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı olanak ulaştırma ile desteklenirse lojistikte de atılımlar yapılması ve lojistik üs olma şansının elde edilmesi mümkün olabilir

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

Total logistics under one roof. Tanıtım Sunumu

Total logistics under one roof. Tanıtım Sunumu Total logistics under one roof Tanıtım Sunumu 2015 SERTEL; Şirketimiz 1993 yılında kurulmuş olup, yurt içi lojistik taşımacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Sertel Lojistik çeşitli illerde toplam

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR DERMAN AYDOĞAN 0 530 662 91 88 İŞ GELİŞTİRME DIREKTÖRÜ DERMAN.AYDOGAN@HAVILOG.COM AJANDA HAVI LOJİSTİK HAVI LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

Schenker Arkas; tüm Avrupa ülkeleri ile İstanbul, İzmir ve Bursa arasında karşılıklı Grupaj ve Komple TIR ile Kara Nakliye hizmeti vermektedir.

Schenker Arkas; tüm Avrupa ülkeleri ile İstanbul, İzmir ve Bursa arasında karşılıklı Grupaj ve Komple TIR ile Kara Nakliye hizmeti vermektedir. Schenker, 8 milyar euro cirosu, beş kıtada 1100 ofis ve 39 000 çalışanı ile hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra kapsamlı lojistik çözümleri ve global tedarik zinciri yönetimi sunmakta olan dünyanın

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik ve Taşımacılık Hukuku LOJ 305 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş A) 1 B) 3 C) 11 D) 12 C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil

Detaylı

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Yazarlar Abdurrahman Gümrah Ayşe Anıl Betül Şahin Ensari Şahin Gökay Civelek M. Ali Mordogan Nalan Üstüntaş Oğuz Yavuzyılmaz Özlem Akbulut Dursun

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE HİZMET SUNUMUNU DESTEKLEYİCİ TEMEL UNSURLAR

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE HİZMET SUNUMUNU DESTEKLEYİCİ TEMEL UNSURLAR 8. BÖLÜM İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE HİZMET SUNUMUNU DESTEKLEYİCİ TEMEL UNSURLAR 4.1. İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER İşletmelerde lojistik iş süreçleri; 1-stratejik süreç, 2-arz-talep süreci

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ

LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Bu Ders Sonunda Başarılı Olan Öğrenciler, Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda temel seviyede [giriş/başlangıç seviyesinde] akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Detaylı

Bulung ile yeşili koru!

Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Genel Merkez Viyana Şube İstanbul Nakliyat şirketi Tüm nakliye şekilleri 5,000 in üzerinde kontrollü araç Tır ve 45 intermodal konteyner taşımacılığında

Detaylı

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur.

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. 1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK, Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. OYAK ın otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton,

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur.

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. 1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK, Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. OYAK ın otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton,

Detaylı

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0 541 446 4446 0 476 227 6052 0 476 226 1602 YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ AKLA GELEBİLECEK HERŞEY Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları KARAYOLU TAŞIMA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

Süreçler ve Verilerle Yönetim Hizmet Geliştirme

Süreçler ve Verilerle Yönetim Hizmet Geliştirme Süreçler ve Verilerle Yönetim Hizmet Geliştirme 14 Mayıs 2004 Selma AKDOĞAN CEO Tarihçe 1986 Yılında, Alman Ballauf Spedition firması ile ortak olarak kurulmuştur. 1994 Yılında Alman ortaklarından şirket

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Air Waybill Akreditif Aktarma Yapmak Ambalaj/Koli Listesi (Çeki listesi) Ambar Arbitration Antrepo ATA Karnesi ATR Dolaşım Belgesi Hava konşimentosu Alıcı ve

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

Alış. ışan Group Aktiviteleri

Alış. ışan Group Aktiviteleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alış ışan Group Aktiviteleri 2 Temel Bilgiler

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum.

Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum. Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum. Bu yıl içerisindeki çalışmalarımızda oldukça yoğun mesai

Detaylı

DHL Express - KOBİ Express Çözüm Paketi

DHL Express - KOBİ Express Çözüm Paketi DHL Express - KOBİ Express Çözüm Paketi Nil Keskin Keleş Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve İletişim Direktörü 13.03.2015 DHL Express in Kobilerimizle Yolculuğu KOBİlere Yönelik Global Araştırma Bulguları

Detaylı

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 Lojistik Köyler: Lojistik, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zincirinin içindeki tüm malzemelerin;

Detaylı

Lojistik Çözüm Ortağınız

Lojistik Çözüm Ortağınız 2017 Lojistik Çözüm Ortağınız KITA Lojistik, Türkiye merkez olmak üzere 6 ülkede 11 şubeyle faaliyet göstermektedir. 20 yıllık tecrübemize dayanarak sektörünüze özel en uygun çözümleri üretiyoruz. Hava

Detaylı

Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi

Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi VI 2002 Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi 11-14 14 Eylül 2002 ODTÜ Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Lojistik? 21.

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

Azerbaycan parsiyel nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye Azerbaycan'a lojistik taşı m alarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI (25.02.2004 tarih ve 25384 (Asıl) sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

LODER - TGB LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

LODER - TGB LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ LODER - TGB LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ LODER Lojistik Derneği Eğitim Duyurusu LODER Lojistik Derneği nin, LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ Genel e açık ve Kurumsal firmalara

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı