4.6. LOJİSTİK Lojistik Tanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı"

Transkript

1 4.6. LOJİSTİK Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni bir boyut kazanmış, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu nda, daha sonra Batı ülkelerinde silahlı kuvvetlerle başlayan lojistik yaklaşımı, orada gelişip daha sonra özel sektöre sıçrayan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa başta olmak üzere güçlü kavramları, terminolojisi, sistemleri ve yöntemleri ile çok hızlı bir şekilde gelişen bir bilim dalı ve hizmet sektörü haline gelmiştir. Lojistik, ürünleri ihtiyaç duyuldukları yerde bulundurma işidir. Lojistik, Lojistik Yönetimi Konseyi (Council of Logistics Management-CLM) tarafından müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin üretim noktasından tüketim noktasına verimli ve etkin akışını ve depolanmasını planlayan, yürüten ve kontrol eden tedarik zinciri sürecinin bir aşaması olarak tanımlanmıştır. Dünya üzerinde küreselleşme ve rekabet hızla artmaktadır. Bu durum hız, maliyet, güvenilirlik, kalite ve esneklik kavramlarını ön plana çıkarır. Söz konusu kavramlar lojistik sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Etkin ve verimli bir lojistik sektörü için doğru altyapı yatırımları gerekmektedir. Lojistiğin gelişmesi, ülkelerin lojistik olanak ve yeteneklerine bağlıdır. Ülke bazında lojistik değerlendirme ülkelerin lojistik potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında önemlidir. Dünyanın bazı bölgeleri, başarılarında önemli paya sahip mükemmel lojistik olanaklara sahip iken; diğer bölgeler, bu özelliklerden yoksundur. Lojistikte bölge değerlendirmesi, coğrafya, fiziksel, kurumsal ve yasal altyapıya göre yapılır. Coğrafya: Bir bölgenin coğrafi özelliklerinin lojistiğe olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Doğal limanlar, bir ülkenin lojistik açısından sahip olabileceği en değerli coğrafi oluşumlardandır. Dünyanın büyük şehirleri doğal limanların olduğu yerlerde kurulmuştur; İstanbul, Rotterdam, Bombay ve San Francisco vb. Sağlam zeminli düz araziler karayolu taşımacılığına olumlu etki yaparken, dağlık ve bataklık bölgeler olumsuz etki yaparlar. Orta Avrupa ve ABD bu açıdan uygun coğrafyalara sahiptir. Bu özellikler sayesinde, Almanya daki Ruhr ve ABD deki Ohio vadisinde önemli endüstriyel bölgeler kurulmuştur. Öte yandan ise endüstriyel olarak gelişmemiş bir ülke olan Çad, binlerce kilometrelik bir çölle kuşatılmıştır ve bu ülkeye deniz ulaşımı yoktur. Fiziksel altyapı: Kara ve demiryolları, deniz limanları ya da hava alanları gibi altyapılar yoksa, iyi coğrafi özelliklere sahip olmanın hiçbir yararı yoktur. Kamusal altyapı bir şirketin işletmecilik yeteneğine çok büyük ölçüde etki eder. Her işletme, iyi ya da kötü, yerleştiği yerin özelliklerinden az veya çok etkilenir. Ulusal altyapı hem ulusal hem de uluslararası taşımacılığı etkiler, çünkü bütün taşımacılık kara, hava, deniz ve demiryollarını kullanmak zorundadır. İki tür altyapı vardır: köprüleri ve karayollarını kapsayan makro altyapı, yol levhaları vb unsurları kapsayan mikro altyapı. Dolayısıyla fiziksel altyapı kavramı, her iki tür altyapının da varlığını gerektirir. Altyapı kurmak yıllar ve hatta on yıllar gerektirebilir. Ancak kurulan altyapı uzun yıllar hizmet verir. Savaş ve toplumsal çatışmalar bile, limanlara ve yollara sınırlı zarar verir. Altyapı 4.6-1

2 sürekli bakım ve iyileştirme gerektirir, ülkelerin finansal krizlere maruz kalması altyapıları zayıflatır. Kurumsal ve Yasal Altyapı: Etkin ve verimli lojistik için coğrafi ve fiziksel altyapının yanısıra kurumsal ve yasal bir altyapıya da gereksinim vardır. Çağdaş işletmecilik yapısı, ticaret, gümrük işlemleri ve şirketler arası sözleşmelere yönelik yasal düzenlemeler gerektirir. Ayrıca finansman temini için bankalara, sigorta gereksinimleri için sigorta şirketlerine ihtiyaç vardır. Ticaret ve lojistik, devlet tarafından sağlanacak başka hizmetlere de ihtiyaç duyar. Bu hizmetler olmadan coğrafya, fiziksel ve yasal altyapı ne kadar iyi olursa olsun, işletmecilik karlı olmayabilmektedir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler daha düzenli hukuk sistemine ve etkin lojistik hizmet olanaklarına sahiptir Lojistiğin Dünyadaki Gelişimi Son 10 yılda, dünyada lojistik alanında önemli değişimler ve eğilimler gözlemlenmektedir. Lojistik, ülkelere ve şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli bir faaliyet alanıdır. Özellikle Avrupa Birliği ve NAFTA (North American Free Trade Agreement); ülkeler arasında yapılan ticari anlaşmaların gelişmesine ve artmasına neden olmuştur. Bunun yanısıra, elektronik ticaret ya da 3. parti lojistik hizmet sağlayıcılarına (3PL) olan talep de artmıştır. 3PL firmaları, müşterilerinin temel lojistik faaliyetlerinden bir veya birkaçını üstlenen ve öz işi lojistik olan şirketlerdir. Lojistikte dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tek yerden satınalma (one stop shopping) yaklaşımı hızla ilerlemektedir. Elektronik ticaretin gündeme gelmesi, diğer bir deyişle ticaretin elektronik ortamlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, şirketler arası (Business to business B2B) ve şirket ile son tüketici arası (Business to customer B2C) elektronik ticaret uygulamalarının lojistik faaliyetlere entegre olmasını gerektirmektedir. Özellikle şirketler arası elektronik ortamda bilgi transferini sağlayan EDI (electronic data interchange), internet, araç, konteyner, yük takibini sağlayan GPS (global positioning systems) gibi yeni bilgi teknolojilerinin gelişmesi sonucu lojistik alanında planlama yetkinlikleri gelişmiştir. Bilgi teknolojileri, lojistik ve fiziksel dağıtımın çok daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dünya pazarlarının küreselleşmesi ile birlikte artan rekabet ortamında, öne çıkmak isteyen organizasyonların temel yetkinliklerine odaklanma istekleri ise 3PL şirketlere olan talebi ve önemi arttırmıştır. ABD de yapılan bir araştırma, bu alanda en sık istenen hizmetlerin depolama ve taşımacılık olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, en iyi ve en çok tercih edilen 3PL şirketlerin UPS, FedEx gibi taşımacılık kökenli şirketler olması şaşırtıcı değildir. Günümüzde lojistiğin temel gereksinimleri, hız, maliyet ve güvenilirliktir. 3PL pazarı, farklı kaynaklar tarafından farklı rakamlarla tahmin edilmekle birlikte, üzerinde anlaşılan konu, bu alanın zamanla büyümekte olduğu gerçeğidir. 1 Bu gerçeğin farkına varmış olan Hindistan, Çin gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde de lojistik pazarında çok ciddi büyümeler gerçekleşmektedir. Ancak bu hizmetlerin 1 UN Conference Report on Transportation and Development 4.6-2

3 artmasının önünde, gelişmekte olan ülkelerde zayıf altyapıdan kültürel, ekonomik bölünmüşlüğe kadar bir çok engel söz konusu olmaktadır lerde hammadde üretiminden son tüketiciye kadar uzanan tedarik zincirindeki stokların ve hazırlık zamanlarının azaltılmasına yönelik bir felsefe olan Tam Zamanında Üretimle (Just in time JIT) birlikte zamana duyarlı stratejilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. JIT yaklaşımı ürünlerin stok maliyeti oluşturmayacak şekilde küçük partiler halinde sevk edilmesini gerektirmektedir larda, JIT felsefesi, üretimden; ürünlerin fiziksel taşımacılığına, lojistiğe ve dağıtım merkezlerine doğru genişlemiştir. Gelişen küreselleşme, şirketlerin artık sadece yerel pazarlarla yetinmemeleri gerçeğini beraberinde getirmiştir. Dünyanın her yerine yayılmış müşterilerine hizmet ederken, şirketlerin zaman, yer ve ulaşılabilirlik ile ilgili hedeflerini de tutturmaları gerekmektedir. Bu bağlamda gündeme gelen uluslararası ticaret, etkin lojistik zincirleri, ticari formaliteler, prosedürler ve operasyonlarla yürütülmektedir. 2 Bu alanda rekabet üstünlüğü kazanmak için, uluslararası lojistiğin ve ulaştırmanın kalitesini yükseltmek ve uluslararası standartlarda hizmet verebilmek ön plana çıkmaktadır. Amerika daki lojistik şirketleri Avrupa ya açılmaya, dünya çapında şubeler kurmaya başlamış olup, beraberlerinde know-how getirmektedir. Avrupa da Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Fransa satın almaların en sık olduğu 5 ülke durumundadır. Avrupalı şirketlerde de dünyaya açılma hareketi göze çarpmaktadır. Gelişen küreselleşme ile birlikte şirketler arasındaki uluslararası rekabet, müşteri odaklı ürünlerini daha kısa sürede ve zamanında müşterilerine teslim edebilmelerine bağlı hale gelmektedir. Lojistik, bu konuda rekabet avantajı sağlayan önemli bir parametredir. Lojistik sektörü, dünyada aşağıdaki temel gelişimlerin sonucu olarak değişmekte ve kendi yönünü bulmaktadır: Hem üretimde hem de hizmet sektöründe zamana-duyarlı stratejilerin artması sonucu şirketlerin rekabet üstünlüklerini geliştirebilmek için temel yetkinliklere odaklamaları gerekliliği. Küreselleşmenin iş bölümünü uluslararası hale getirmesi, daha düşük üretim maliyetleri olan, ancak tüketim merkezlerine hizmet vermek üzere yüksek taşıma maliyetleri olan Çin, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde üretim merkezlerinin kurulması. Şirketlerin kendi lojistik bölümlerinin performansından memnun kalmama durumu ve bu konuda kendilerinin başaramayacağı etkinlik ve üstünlüğü 3PL şirketlerin lojistik uzmanları aracılığı ile yerine getirmeleri. Optimizasyon teknolojilerinin lojistik faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi için etkin bir şekilde kullanılması gerekliliği. Gelişen küreselleşme ile birlikte şirketlerin artık sadece yerel pazarlarla yetinmemeleri. Lojistik bölümlerinin dünyanın her yerine yayılmış müşterilerine yoğun rekabet ortamında hizmet ederken, zaman, mekan ve ulaşılabilirlik ile ilgili hedeflerini tutturmaları gerekliliği. 2 UN Conference Report on Transportation and Development 4.6-3

4 Bilgi sistemlerindeki gelişmeler sonucu elektronik ticaret gibi yeni ticaret şekillerinin gündeme gelmesi. E-iş in lojistik sektöründe de yansımaları olabileceği gerçeği. Tedarik zinciri yönetiminin, organizasyonların başarılarında çok önemli bir rol oynamaya başlaması. Tedarik zincirindeki halkaların kendi planlamalarını, yönetimlerini ve organizasyonlarını, zincirin tümü açısından verimli olacak şekilde koordine etmeleri gerekliliği. Tedarik zinciri bütünleşiminin içte yatay süreçlerle, dışta ise müşteri ve tedarikçilerle sağlanması. Esneklik ve hızın tedarik zincirlerinin temel öğeleri olduğu gerçeğinin farkında olunması. İzleme yetkinliğinin tam olması gerekliliği. Lojistik bölümlerinin sıradışı olayları en kısa zamanda düzeltebilmeleri için şirket içi sürekli izleme ve düzeltme işlevlerinin yerine getiriliyor olması. Şirketlerin tüm fonksiyonlarının aynı veri tabanı üzerinden eşgüdümsel bir şekilde planlanmasını ve izlenmesini sağlayan Kurumsal Kaynak Planlanması (Enterprise Resource Planning ERP) gibi yazılımların uygulanması. İçsel süreçlerin bütünleşmesinin gerekli ama yeterli olmaması ve müşterilerin hız ve esneklik konularındaki taleplerinin de yerine getirilmesi gerekliliği. göz önünde bulundurulması gereken gerçeklerdir. Sonuç olarak, Avrupa Birliği nde olan veya girme aşamasında yer alan ülkelerin lojistik konusunda dikkat etmeleri gereken noktalar şöyle özetlenebilir: Şirketlerin lojistik ağlarının tasarımını etkin bir şekilde yapmaları, özellikle de dağıtım merkezlerinin yerlerini iyi belirlemeleri gerekmektedir. Sınırların kalkması ile birlikte, trafik ve ulaştırma hizmetleri artmaktadır. Modern lojistik hizmetleri, etkin ve verimli çalışan bilgi teknolojileri sistemleri gerektirmektedir. Yeni müşteri ve tedarikçiler ile birlikte çözülmesi gereken yeni kültürel, sosyal ve dilsel engeller olacaktır. Geri dönüşümlü ürün lojistiği kavramı gündemdedir. Yakın gelecekte paketleme, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konusunda sert kurallarla karşı karşıya kalınacaktır. Çoğu şirketin, toplam tedarik zincirinde, çevreye olumsuz etkiyi azaltmak için ürünlerinin ve proseslerinin yaşam çevrim analizlerini yürütüyor olmaları gerekecektir. Avrupa da hizmet veren lojistik şirketlerinin ilk 20 si ve ciroları Tablo de yer almaktadır Lojistik Sektörünün Pazar Büyüklüğü Türk lojistik pazarı 2000 yılı itibariyle 1,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün 3-4 milyar dolarlık bir büyüklüğü zorlamaktadır. 3 Hızlı bir artış göstermesi beklenen pazarın kısa sürede 6-7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Sektörden sektöre değişse de ortalama olarak bir ürünün satış 3 Ernst&Young-IBS, Türkiye Lojistik Sektör Araştırması

5 fiyatının yüzde 8 ile 14'ünün lojistik hizmetlerinin maliyetinden oluştuğu düşünülecek olursa, sektörün sanayi için önemi daha iyi anlaşılacaktır. 4 Tablo Avrupa da Hizmet Veren Lojistik Şirketler Sıra Şirket Toplam gelir (milyon ) 1 Deutsche Post World Net (DPWN), (Danzas) Schenker Exel Geodis Kuehne & Nagel DSV TNT Logistics Wincanton/P&O TE Panalpina Dachser ABX Logistics Gefco Hays Groupe Cat Fiege Christian Salvesen Stef TFE Tibbett & Britten Hellmann Norbert Dentressangle 972 Toplam Kaynak : Eyefortransport Global Research (2003), The European 3PL Market - A synoptic overview of emerging trends & opportunities Yapılan bir araştırmaya göre firmaların lojistik giderleri; Kuzey Amerika da GSMH nın % 10 unu; Avrupa da % 11 ini, Türkiye de ise % 13 ünü oluşturmaktadır. 5 Buna göre Türkiye deki potansiyel lojistik pazarının milyar dolar olduğu söylenebilmektedir. Fakat bu potansiyelin % 75 i halen üretim ve satış şirketlerinin kendi iç bünyelerindeki birimler tarafından karşılanmakta, sadece % 25 inde dış kaynak (lojistik şirketleri) kullanımı yoluna gidilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların kestikleri faturalar ise ancak 3 3,5 milyar dolar civarında olduğundan daha 20 milyar dolarlık bir potansiyel pazar vardır denilebilir. Sektörde Taşıma İşleri Komisyoncusu, 900 filo sahibi Kara Taşımacılık Şirketi, Gümrük Müşavirliği, Yurtiçi Dağıtım Firması olduğu öngörülmektedir. Lojistik sektörünü oluşturan şirketleri tanımlayabilmek için önce temel lojistik faaliyetleri belirlemek gerekir. Bu kavram çerçevesinde aşağıdaki faaliyetler temel lojistik faaliyetler olarak adlandırılabilir: 4 Vural, O. (2003), 5 Danişmend (2003),

6 Taşımacılık (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol, Gözetim İşleri Gümrük İşlemleri Finansman ve Sigortalama İşlemleri Depolama- Elleçleme Dağıtım Eğitim-Danışmanlık Basım-Yayım Dolayısıyla sadece uluslararası veya ulusal bazda nakliye yapan şirketleri lojistik sektörü içinde değil taşımacılık sektörü içinde görmek gerekir. Benzer şekilde soğuk hava depoları gibi sadece depolama hizmeti veren şirketleri de lojistik sektörü içinde görmemek gerekir. Ayrıca forklift, kamyon, lastik, akaryakıt, danışmanlık, bilgi teknolojisi, vb ürün, donanım ve hizmet desteği veren şirketler de lojistik sektörüne satış yapan farklı sektörlere ait şirketlerdir. Bu çerçevede önce aşağıda verilen Lojistik Yönetimi tanımına uygun şirketleri Lojistik Sektörü içinde sayabiliriz. Bu şirketlere aynı zamanda 3. Parti Lojistik (3PL) şirketler denilmektedir. Ülkemizde de son 3-4 yılda lojistik anlamında hizmet veren bir sektör oluşmuştur. Firmaların öz işlerine vakit ayıramadıkları, yatırım yapamadıkları ve uzmanlıkları lojistik işleri için uygun olmadığı için öz işi lojistik olan dış şirketlere yönelmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle 3PL sektörünün hızla gelişeceği sonucuna varılabilir. Türkiye de gelişmekte olan sektörlerin başında gelen lojistiğin önemi, Türkiye nin coğrafi konumu da hesaba katılınca, uluslararası boyutta daha da artmaktadır. Türk lojistik pazarının %15 büyüme hızını koruması beklenmektedir. Lojistik hizmetlerinde dış kaynak kullanımı ile maliyetlerde %15-20 arasında maliyet azalması elde edilebilmektedir. Lojistik Yönetimi kavramı şu şekilde tanımlamaktadır: Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır. Bu tanım iki nokta (tedarikçi-müşteri) arasındaki mal, hizmet ve bilginin iki yönlü akışını içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tanım çerçevesinde Türkiye de hangi şirketlerin Lojistik Sektörü içine girdiğini belirleyen net bir çalışma yoktur Lojistik Eğitimi Sektörde eğitim konusu üzerinde çok durulmuş ama sertifika düzeyinden ileri gidememiştir. Bugün Üniversitelerin ve Özel Eğitim Kurumlarının lojistik sertifika programlarının yanısıra UND, RODER, UTİKAD ve LODER gibi sivil toplum örgütlerinin Taşımacılık ve Lojistik kapsamında sertifika programları bulunmaktadır. Üniversitelerde eğitim-öğretim dönemi itibarıyla lisans ve lisansüstü düzeyinde doğrudan lojistik ile ilgili bir program açılmamış olup, ders kapsamında lojistik eğitimler verilmektedir. Sadece Galatasaray Üniversitesinde Pazarlama ve Lojistik isimli bir tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi eğitim-öğretim döneminde İktisadi ve İdari Bilimler 4.6-6

7 Fakültesinde Lojistik Yönetimi Bölümünde eğitime başlayacaktır. Yurtdışında ise özellikle yüksek lisans düzeyinde çok sayıda lojistik program bulunmaktadır. 4 yıllık yüksek okul düzeyinde İstanbul Üniversitesinde Ulaştırma, Yeditepe Üniversitesinde Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yüksek Okulu vardır. Sakarya, İzmir Ekonomi ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde ise iki yıllık Lojistik Meslek Yüksek Okulları bulunmaktadır. Ancak son yıllarda lojistiğin işlendiği toplantı, kongre, konferans, seminer, fuar ve sempozyumlarda önceki yıllara göre çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bir diğer gelişme Milli Eğitim Bakanlığının Lojistik Meslek Liseleri açma girişimi ve aynı Bakanlığın Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün kendi alanındaki okullarda uygulanmak üzere Lojistik Dersi Öğretim Programı hazırlamış olmasıdır. Sektörün insan kaynakları ihtiyacının etkin bir şekilde analiz edilerek lojistik kapsamında lise, sertifika, meslek yüksek okulu, yüksek okul, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması gerektiği açıktır Lojistik Mevzuat Lojistik İşletmeciliğinin tanımlandığı ilk ve tek yasal düzenleme, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğidir. Bu yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa dayanılarak hazırlanmış olup, Lojistik İşletmeciliği; Kendi nam ve hesabına taşımacılık yapmakla beraber lojistik faaliyetleri kapsamında tedarik, depolama, elleçleme, paketleme, satış, pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye ve benzeri hizmetleri üstlenen gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin 6-a maddesine göre, lojistik işletmeciliği yapmak isteyen kuruluşların Ulaştırma Bakanlığından Yetki Belgesi alma zorunluluğu vardır. Yetki Belgesi almak için yönetmelikte belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmak gerekmektedir. Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda lojistik işletmeciliği yapacaklar L1, Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda lojistik işletmeciliği yapacaklar L2 Yetki Belgesi almak durumundadırlar. Lojistik işletmeciliği yetki belgesine sahip olanlar, taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamayacak ve yaptıramayacaklar, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacı ile birlikte ve zincirleme sorumlu olacaklardır. (L1) yetki belgesi alacakların; a) Gerçek ve tüzel kişiliklerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiab haddinde özmal taşıt filosuna, b) Bu işe elverişli en az 1000 m 2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve en az 10 tonluk bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m 2 lik kapalı alanın kullanım hakkına, c) Mali yeterlilik şartı olarak Euro karşılığı Türk Lirası teminata, ancak; (b) bendinde istenilen taşınmazın mülkiyetine tam olarak sahip olunması halinde teminat şartı aranmaz, ancak işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de Euro karşılığı Türk Lirası nakdi işletme sermayesine, 4.6-7

8 (L2) yetki belgesi alacakların; a) Gerçek ve tüzel kişiliklerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 200 ton istiab haddinde özmal taşıt filosuna, b) Bu işe elverişli en az 2500 m 2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve en az 10 tonluk bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m 2 lik kapalı alanın kullanım hakkına, c)mali yeterlilik şartı olarak Euro karşılığı Türk Lirası teminata, ancak; (b) bendinde istenilen taşınmazın mülkiyetine tam olarak sahip olunması halinde teminat şartı aranmaz, ancak işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de Euro karşılığı Türk Lirası nakdi işletme sermayesine, Sahip olması gerekmektedir. L2 Yetki belgesine sahip olanlar L1 yetki belgesi ile ilgili bütün faaliyetleri yerine getirebilirler Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler (SB): Türkiye de SB lerin kurulmasının ana amacı ihracat için yatırımı ve üretimi artırmaktır. Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak; ekonominin girdi ihtiyacını düzenli ve ucuz biçimde temin etmek; dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak diğer amaçlardır. 1 Ocak 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği içerisinde oluşu itibariyle, diğer katılım sürecindeki ülkelerin aksine Türkiye, AB üyesi olmadan Gümrük Birliği anlaşmasına katılarak AB nin gümrük sınırlarında yer almıştır. Dolayısıyla, Türkiye deki SB ler özellikle Gümrük Birliği açısından AB nin dışa açılan kapıları olmuşlardır. Ancak, Türkiye deki SB uygulamaları bir çok açıdan AB deki SB uygulamalarına benzememektedir. Gelişmiş ülkelerdeki SB lerde üretimden çok dış ticaret ön plana çıkmakta iken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki SB ler, ihracata yönelik üretim yapılan bölgelerdir. Türkiye de 1927 yılında başlayan SB kurma girişimleri çeşitli iktisadi ve siyasi nedenlerden dolayı 1980 li yıllara kadar uygulama alanı bulamamıştır. Türkiye de SB olgusu ancak ihracata yönelik politikaların izlenmeye başlandığı 24 Ocak 1980 kararlarından sonra uygulama alanı bulabilmiştir. Çeşitli tartışmaların ardından 1987 yılından sonra uluslararası deniz yolları üzerinde olan Mersin ve Antalya da birer SB oluşturulmuştur. Ardından İzmir (Ege) ve İstanbul (Hava Limanı) SB leri faaliyete geçmiştir. SB sayısı 1990 lı yıllarda hızla artarak 20 ye yaklaşmıştır. Sektörel bazda kurulan İstanbul-Tuzla Deri SB'sinin yanı sıra, Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi gibi farklı alanlarda SB'ler oluşturulmuştur. 6 Ayrıca son yıllarda SB statüsünde ileri teknoloji parkları oluşturulmaktadır. 6 Öztürk, L. (2003), Avrupa Birliği Sürecinde Serbest Bölgeler, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.,

9 SB ler yoğun ürün hareketinin olduğu bölgeler olması nedeniyle lojistik ağ tasarımının önemli kavşak noktalarından olup, bunların etkin bir şekilde planlanması ulaştırma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulunacaktır. SB lerin etkin ulaştırma (hava, deniz, kara, demiryolları) ve depolama alt yapılarına sahip, endüstriyel bölgeler ile eğitim ve araştırma kurumlarına yakın, genişleme ve sosyal olanakları olacak şekilde planlanması önem arzetmektedir. SB ler aynı zamanda birer lojistik merkez gibi düzenlenmelidir. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Endüstriyel faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgeler olup, lojistik açıdan planlanma çalışmalarına dahil edilmesi gereken önemli alanlardır. OSB lere gelen ve OSB lerden çıkan ürünlerin ulaştırma gereksinmelerinin verimli bir şekilde karşılanması gerekmektedir Depolama Faaliyetleri Üretim-dağıtım ve tüketim hızının eşit olmaması durumunda depolar kaçınılmaz olmaktadır. Depolar, içine konulan ürünlerin uzun süreli durması halinde depo/ambar, kısa süreli durması halinde dağıtım merkezi, çok kısa süreli durması halinde aktarma merkezi, dış ticarete tabi olması durumunda ise antrepo olarak adlandırılmaktadır. Ürünlerin özelliklerine bağlı olarak depolar, soğuk hava depoları, açık alanlar, silolar, tanklar vb. şekillerde olabilmektedir. İthalat, diğer bir ifadeyle serbest dolaşıma giriş, ülke dışından gümrüğe gelen eşyanın yasalara göre kabul işlemlerinin ve ödenmesi gereken vergilerin tahsilinin yapılması işlemidir. Bu işlemler sırasında eşyanın konulduğu depolara antrepo denir. Antrepolar Gümrük Müsteşarlığı nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine sadece millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır. Bir firmanın sadece kendine ait malları depoladığı antrepo tipine özel antrepo, herkes tarafından kullanılabilen antrepolara ise genel antrepo denilmektedir Lojistik Sektöründe Sivil Toplum Örgütleri Sektör ile yakından ilgili ve belirli bir büyüklükte olan sivil toplum örgütleri aşağıda kısaca tanımlanmıştır: TND (Türkiye Nakliyeciler Derneği): 1947 yılında on dört ambarın bir araya gelmesiyle dayanışma sağlamak, standartlar oluşturmak, kurumsal sorunlara çözüm geliştirmek, müşterilere daha ucuz ve daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kurulmuştur yılında Zeytinburnu ndaki şu anki yerine taşınan dernek Türkiye de 81 ile, 384 ilçeye, 800 beldeye hizmet ulaştırabilmektedir. UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği): 1974 yılında, uluslararası kara nakliyesi yapan firmalar ulusal ve uluslararası platformda oluşabilecek sorunlarını çözmek amacı ile bir araya gelerek UND derneğini kurmuşlardır. Bugün dernek, üyelerinin sorunlarına çözümler getirmek, geçiş belgeleri dağıtımında, vize alımlarında, sınır geçişlerinde kolaylık sağlamak, gümrüksüz akaryakıt satışı, sektörel eğitimler, global teminat, sertifikasyon, mevzuat bilgilendirme ve belge satmak gibi hizmetler üretmektedir

10 UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) : 1986 yılında otuz firma katılımı ile önce UNMAD kurulmuş, bu dernek, 1995 yılında hava kargo acentaları derneği UKAD ile birleşmiş ve 162 firmanın katılımı ile UTİKAD kurulmuştur. Kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşıyıcı firmaların katılımı ile dernek FIATA (The International Federation of Freight Forwarders) nın Türkiye temsilciliği sıfatını almıştır. Dernek kendisini Türkiye deki taşıma işleri organizatörlerinin buluştuğu adres olarak konumlandırmaktadır. Amacını ise üyelerine danışmanlık hizmeti sunmak, her kurum ve kademedeki sorunlara çözüm getirmek, sektörel eğitimler vermek olarak belirlemiştir. UTİKAD ın 253 üyesi bulunmaktadır. RODER (Uluslararası Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği) : RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacı firmaların bir araya gelmesi ile kurulan dernek, üyelerinin ulusal ve uluslararası sorunlarına hızlı çözümler üretmekte, römork ve dorse gibi temel yatırım araçları için toplu anlaşmalar yaparak avantajlı satın alımlar yapmakta, üyeleri adına vize alımlarını gerçekleştirmekte ve üyelerinin uluslararası pazarlarda şansını yükseltecek projelere imza atmaktadır. KARİD (Kargo İşletmecileri Derneği) : Kargo İşletmecileri arasında birlik ve uyumu sağlamak, ekonomik-sosyal, hukuki ve yönetsel konularda ortak gereksinmelerin en uygun şekilde karşılayabilmek, kargo hizmetleri için standartlar oluşturmak amaçlarına yönelik olarak kurulan derneğin 18 üyesi bulunmaktadır. LODER (Lojistik Derneği) : Üyeleri arasında hizmet alan, hizmet veren, bu kesimlere danışmanlık, bilgi teknolojisi, depo ekipmanları gibi hizmet ve ürün sunan bazı profesyoneller ile akademisyenlerin ve araştırmacıların bulunduğu LODER 24 Ekim 2001 tarihinde kurulmuştur. LODER in yukarıda belirtilen diğer derneklerden temel farkı, şirketlerin değil profesyonellerin temsil edildiği bir dernek olmasıdır. Derneğin en önemli amacı lojistik bilgisini toplamak, geliştirmek, düzenlemek ve paylaşmak olup, 150 üyesi bulunmaktadır Lojistik ve Ulaştırma İlişkisi Lojistik tüm taşıma türlerinin altyapısını kullanır. Bu nedenle, karayolu lojistiği, denizyolu lojistiği diye bir yaklaşım yoktur. Genel bir altyapı değerlendirmesi, çalışmanın ikinci aşamasında yapılacaktır. Taşıma lojistiğin en önemli bileşenidir. Lojistik maliyeti içinde ulaştırma %40 lara varan önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Ulaştırma, hammaddenin üretim için doğrudan üretim merkezlerine veya depolara taşınmasından ürünlerin doğrudan müşterilere ya da dağıtım merkezlerine taşınmasına kadar olan yer değiştirme işlemlerini kapsar. Bu nedenle lojistik içindeki taşımada önemli planlama ve işletme problemleri bulunmaktadır. Planlama problemlerinden başlıcaları taşıt filosu büyüklüğü, optimum güzergah belirlenmesi, ekip planlaması, ağ tasarımı, terminal yeri belirlenmesidir. Yukarıda belirtildiği gibi lojistik kapsamında ulaştırma, üretim, stok ve tüketim arasında bağlantıyı sağlar. Dolayısıyla etkin ulaştırma olanaklarının ortaya çıkması

11 ticari küreselleşmenin ve lojistiğin gelişmesinin itici gücü olmuştur. Lojistik, ulaştırmada maliyetin ve sürenin azalmasını, zamanında teslimi, dakikliği, en az gecikmeyi, kayıp ve hasarın en düşük düzeye inmesini beklemektedir. Bunlar genelde ulaştırmadan istenen niteliklerdir. Lojistiğin ayrıca, depo olanakları, yüklerin toplanması ve teslimi konularında ek gereksinimleri bulunmaktadır. Aslında lojistiğin taşımaya ilişkin beklentileri kapıdan kapıya taşımayı, dolayısıyla kombine taşımacılığı geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu da ulaştırma bağlamındaki temel hedeflerden biri ile örtüşmektedir. Diğer istekler de taşımanın iyileştirilmesi anlamında yararlı olacak doğrultudadır. Kısacası, lojistik ve ulaştırma karşılıklı birbirlerini iyileştirme yönünde etkileyecek, iç içe iki etkinlik konumundadır. Başka bir anlatımla lojistikte başarı önemli ölçüde ulaştırma sektörünün etkinlik ve verimliliğine bağlıdır. Ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı olanak ulaştırma ile desteklenirse lojistikte de atılımlar yapılması ve lojistik üs olma şansının elde edilmesi mümkün olabilir

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

TÜM SİGORTALAR TEK ŞEMSİYE ALTINDA TOPLANSIN

TÜM SİGORTALAR TEK ŞEMSİYE ALTINDA TOPLANSIN NİN SESİ ŞUBAT 2015 SAYI: 390 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı TÜM SİGORTALAR TEK ŞEMSİYE ALTINDA TOPLANSIN Sektör; Trafik, Kasko ve Yeşilkart sigorta poliçelerinin tek bir poliçe olarak

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı