İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL"

Transkript

1 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I İktisada Giriş II Genel Muhasebe I Genel Muhasebe II Matematik Anayasa Hukuku Hukukun Temel Kavramları Medeni Hukuk İşletme Bilimi Siyaset Bilimi Sosyoloji İstatistik Kamu Yönetimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Türk Dili II Türk Dili I Yabancı Dil (İngilizce) Yabancı Dil (İngilizce) Yabancı Dil (Fransızca) Yabancı Dil (Fransızca) Yabancı Dil (Almanca) Yabancı Dil (Almanca) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) Seçmeli Ders (Resim) Seçmeli Ders (Resim) Seçmeli Ders (Müzik) Seçmeli Ders (Müzik) DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI I I 203 Sosyal Politika Sosyal Politika Uygulamaları Mikro iktisat Makro İktisat Endüstri İlişkileri I Endüstri İlişkileri II Çalışma Ekonomisi I Çalışma Ekonomisi II Örgütsel Davranış Çalışma Psikolojisi Kamu Maliyesi Vergi Hukuku Envanter Bilanço Şirketler Muhasebesi Kriz ve Stres Yönetimi Bilgi Yönetimi ve Ekonomisi Çalışma Hayatı ve İnsan Hakları Araştırma Yöntemleri İdare Hukuku STK Temel Bilgileri ve Mevzuatı Borçlar Hukuku Mesleki Yabancı Dil II Mesleki Yabancı Dil I Türk Çalışma İlişkileri Tarihi Çalışma Sosyolojisi Toplu İş Hukuku II İnsan Kaynakları Yönetimi I Bireysel İş Hukuku II Bireysel İş Hukuku I İnsan Kaynakları Yönetimi II Toplu İş Hukuku I Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Güvenliğe Giriş Endüstri Sosyolojisi Ticaret Hukuku İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Bilgisayarlı Muhasebe İş Ahlakı Türk Vergi Sistemi Halkla İlişkiler Sosyal Sorumluluk Toplam Kalite Yönetimi Özürlüler Politikası Sosyal Hizmetler ve Bakım Mesleki Yabancı Dil III Mesleki Yabancı Dil IV Uluslararası Göç Uygulamalı Sosyal Araştırmalar V VI 409 İş Hukuku Uygulamaları Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Toplu Pazarlık Ekonomisi Karşılaştırmalı Sendikacılık İstihdam ve İşsizlik Türkiye Ekonomisi Uluslararası Sosyal Politika Türkiye'nin Toplumsal Yapısı İş Sağlığı ve Güvenliği Toplu Pazarlık Uygulamaları Ticari Matematik Mesleki Eğitim ve Yönlendirme Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Maliye Politikası Stratejik Yönetim Yeni Yönetim Teknikleri Çalışma Yaşamında Kariyer Para Banka Çalışma Yaşamında Bilgi Teknolojileri Özel Sigortalar Sigorta Uygulamaları Girişimcilik Stratejileri Sosyal Medya ve İletişim Ergonomi ve Verimliilik TOPLAM KREDİ Seçimlik Ders Oranı %26,9 EKONOMETRİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI

2 101 İstatistiğe Giriş I İstatistiğe Giriş II İktisada Giriş I İktisada Giriş II İşletme Bilimine Giriş I İşletme Bilimine Giriş II Matematik I Matematik II Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II Seçimlik Dersler Seçimlik Dersler Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil I (Fansızca) Yabancı Dil II (Fansızca) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil II (Almanca) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) Seçmeli Ders (Resim) Seçmeli Ders (Resim) Seçmeli Ders (Müzik) Seçmeli Ders (Müzik) Kredi Toplamı Kredi Toplamı I I 201 Matematiksel İstatistik I Matematiksel İstatistik II Örnekleme Doğrusal Cebir Mikro İktisat I Mikro İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II Kamu Maliyesi İktisat Tarihi Genel Muhasebe I Genel Muhasebe II Borçlar Hukuku Kamu Yönetimi Mesleki Yabancı Dil I Mesleki Yabancı Dil II Anayasa Hukuku Vergi Hukuku İdare Hukuku Matematiksel İktisat Diferansiyel Denklemler Bilimsel Araştırma Teknikleri Kredi Toplamı Kredi Toplamı Ekonometri I Ekonometri II Uygulamalı İstatistik Uygulamalı Ekonometri Uluslararası İktisat Teorisi Çalışma Ekonomisi Ekonomik Göstergeler Türkiye İktisat Tarihi Para Teorisi Kamu Ekonomisi Karar Verme ve Oyun Teorisi Dinamik Analiz Mahalli İdareler Maliyesi İktisat Politikası Türk Vergi Sistemi Büyüme ve Kalkınma İktisadi Mesleki Yabancı Dil III Mesleki Yabancı Dil IV Uluslararası Hukuk Para Politikası Kalite Geliştirme Teknikleri İnsan Kaynakları Yönetimi İş Hukuku Sosyal Güvenlik Kredi Toplamı Kredi Toplamı V VI 401 Yöneylem Araştırması I Yöneylem Araştırması II Zaman Serileri Analizi Panel Veri Analizi Mikroekonometri Makroekonometri Ekonometrik Modeller Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Güncel Ekonomik Sorunlar Parametrik Olmayan İstatistik Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri İstatiksel Kalite Kontrol Finansal Ekonometri Türk Siyasi Hayatı Öngörü Teknikleri Ticaret Hukuku İktisadi Düşünce Uluslararası İktisat Politikası Finansal Tablolar Analizi Güncel Uluslararası Sorunlar Maliye Politikası Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Bölgesel Kalkınma Kredi Toplamı Kredi Toplamı GENEL TOPLAM Seçimlik Ders Oranı % 26,87 İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI

3 101 İktisada Giriş I İktisada Giriş II Genel Muhasebe I Genel Muhasebe II İşletme Bilimine Giriş I İşletme Bilimine Giriş II Matematik Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Hukukun Temel Kavramları İktisat Tarihi Atatürk İlke ve İnkilap tarihi Atatürk İlke ve İnkilap tarihi Türk Dili Türk Dili Yabancı Dil (İngilizce ) Yabancı Dil (İngilizce ) Yabancı Dil (Fransızca ) Yabancı Dil (Fransızca ) Yabancı Dil (Almanca) Yabancı Dil (Almanca) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) Seçmeli Ders (Resim) Seçmeli Ders (Resim) Seçmeli Ders (Müzik) Seçmeli Ders (Müzik) Kredi Toplamı Kredi Toplamı I I 201 Mikro İktisat I Mikro İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II Kamu Maliyesi Türk İktisat Tarihi İstatistik İdare Hukuku İktisat Sosyolojisi Endüstri Ekonomisi Beşeri ve İktisadi Düşünce E-Ticaret ve Bilişim Ekonomisi Anayasa Hukuku Çalışma Ekonomisi Mesleki Yabancı Dil I Mesleki Yabancı Dil II Envanter Bilanço Tarım Ekonomisi Kredi Toplamı Kredi Toplamı İktisadi Analiz I İktisadi Analiz II İktisat Politikası I İktisat Politikası II Uluslararası İktisat Teorisi Uluslararası İktisat Politikası Para Teorisi Para Politikası Dış Ticaret ve Mevzuat Uygulamaları Maliyet Muhasebesi Mesleki Yabancı Dil III Mesleki Yabancı Dil IV Bütçe ve Kamu Finansmanı Sosyal Güvenlik İş Hukuku Refah Ekonomisi Kamu Yönetimi Türk Dış Politikası Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Ticaret Hukuku İktisadi Krizler ve İstikrar Politikaları Gümrük Mevzuatı ve Serbest Bölgeler Kredi Toplamı Kredi Toplamı V VI 411 Türkiye Ekonomisi I Türkiye Ekonomisi II İktisadi Düşünce Maliye Politikası Dünya Ekonomisi Ekonometri Kalkınma Ekonomisi Güncel Ekonomik Sorunlar Banka ve Sermaye Piyasaları Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Borçlar Hukuku Kamu Ekonomisi Medeni Hukuk Türk Vergi Sistemi Mesleki Yabancı Dil V İktisadi Planlama Sosyal Bilimlerde Yöntem Mesleki Yabancı Dil VI Lojistik Endüstrileşme Tarihi Banka ve Sigorta Şirketler Muhasebesi İktisadi Sistemler Güncel Uluslararası Sorunlar Kredi Toplamı Kredi Toplamı GENEL TOPLAM Seçimlik Ders Oranı %28,28 İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI ( ) I. YARIYIL II. YARIYIL

4 Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS 101 İktisada Giriş I İktisada Giriş II İşletme Bilimine Giriş I İşletme Bilimine Giriş II Matematik I Genel Muhasebe II Genel Muhasebe I Matematik II Hukukun Temel Kavramları STK Temel Bilgileri ve Mevzuatı Örgütsel Davranış Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili Türk Dili Yabancı Dil (İngilizce II)* Yabancı Dil (İngilizce I)* Yabancı Dil (Fransızca II)* Yabancı Dil (Fransızca I)* Yabancı Dil (Almanca II)* Yabancı Dil (Almanca I)* Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)** Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)** Seçmeli Ders (Resim)** Seçmeli Ders (Resim)** Seçmeli Ders (Müzik)** Seçmeli Ders (Müzik)** Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Kredi Toplamı: Kredi Toplamı: III. YARIYIL IV. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS 201 Mikro İktisat Makro İktisat Envanter Bilanço Şirketler Muhasebesi Mesleki Yabancı Dil I Mesleki Yabancı Dil II İstatistik I İstatistik II Yönetim ve Organizasyon İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri Seçimli Dersler Seçmeli Dersler Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Kamu Maliyesi İş Dünyasında Bilişim Teknolojileri Kriz ve Stres Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Çevre Yönetimi ve Politikası Vergi Hukuku Halkla İlişkiler Anayasa Hukuku Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Çalışma Ekonomisi Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Kredi Toplamı: Kredi Toplamı: V. YARIYIL VI. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS 301 Pazarlama İlkeleri Maliyet Muhasebesi Örgütsel İletişim Sayısal Yöntemler İnsan Kaynakları Yönetimi Girişimcilik Stratejisi Finansal Yönetim Mesleki Yabancı Dil IV Mesleki Yabancı Dil III STK Yönetimi ve İnsan Kaynakları Seçimli Dersler Seçmeli Dersler Satış Yönetimi Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgisayarlı Muhasebe Pazarlama Yönetimi Muhasebe Standartları Stratejik Marka Yönetimi Kamu Yönetimi ERP Uygulamaları Türk Vergi Sistemi Türk Yönetim Tarihi Bireysel İş Hukuku Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Yatırım Yönetimi Zaman Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Kredi Toplamı: Kredi Toplamı: VII. YARIYIL VIII. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS 415 Üretim Yönetimi Muhasebe Denetimi Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi Finansal Tablolar Analizi Stratejik Yönetim Mesleki Yabancı Dil V Mesleki Yabancı Dil VI Seçimli Dersler Seçmeli Dersler STK Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Yönetim Muhasebesi STK ve Sosyal Mühendislik Pazarlama Araştırmaları Banka ve Sigortacılık Sektörü Perakende Yönetimi Uluslararası Pazarlama Kurumsallaşma ve Aile Şirketleri Uluslararası Örgütler Sosyal Politika Maliye Politikası Güncel Uluslararası Sorunlar Muhasebe Bilgi Sistemi Tutundurma Yönetimi Kredi Toplamı: Kredi Toplamı: GENEL TOPLAM Seçmeli Ders Oranı %26.47 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 101 İktisada Giriş Genel Muhasebe II

5 103 Genel Muhasebe I Medeni Hukuk Hukukun Temel Kavramları Siyaset Bililmine Giriş II İşletme Bilimi STK Temel Bilgileri ve Mevzuatı Siyaset Bililmine Giriş I Anayasa Hukuku Sosyoloji Siyasal Düşünceler Tarihi Atatürk İlke ve Inkılap Iarihi I Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi II İngilizce I İngilizce II Fransızca I Fransızca II Almanca I Almanca II Seçmeli Ders (Beden Eğitimi I) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi II) Seçmeli Ders (Resim I) Seçmeli Ders (Resim II) Seçmeli Ders (Müzik I) Seçmeli Ders (Müzik II) DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI I 201 Mikro İktisat Makro İktisat İdare Hukuku I İdare Hukuku II Mesleki Yabancı Dil I Mesleki Yabancı Dil II Kamu Yönetimi I Kamu Yönetimi II Siyasi Tarih I Siyasi Tarih II Sosyal Politika Ticaret Hukuku Yönetim Bilimi Kentleşme Politikası Borçlar Hukuku İnsan Kaynakları Yönetimi Kamu Maliyesi İş Hukuku Türk Anayasa Düzeni Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku Bilgisayar Kullanımı I Bilgisayar Kullanımı II Yerel Yönetimler I Yerel Yönetimler Maliyesi Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Devletler Özel Hukuku Çağdaş Devlet Düzenleri Mesleki Yabancı Dil IV Vergi Hukuku Çevre Yönetimi ve Politikası Mesleki Yabancı Dil III Yerel Yönetimler II Ceza Hukuku Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi İstatistik Çevre ve Siyaset Halkla İlişkiler Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim Yönetim ve Güvenlik İcra ve İflas Hukuku Siyasal Partiler Kent Sosyolojisi Akademik Yazma Becerileri I Akademik Yazma Becerileri II V Öğrenciler her dönem 4 Seçmeli Ders alacaktır. Öğrenciler her dönem 3 Seçmeli Ders alacaktır. Öğrenciler her dönem 3 Seçmeli Ders alacaktır. I VI 401 İnsan Hakları ve Demokrasi İdari Yargı Türk Siyasi Hayatı Siyaset Sosyolojisi Uluslararası Hukuk Mesleki Yabancı Dil VI Mesleki Yabancı Dil V Avrupa Birliği Kurumları Hukuku Türkiye -Avrupa Birliği İlişkileri SEÇİMLİK DERSLER SEÇİMLİK DERSLER Türkiye Ekonomisi Uluslararası İktisat Türk Yönetim Tarihi Türkiye'nin Çevre Sorunları Kamu Yönetiminde Güncel Konular Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim Çağdaş Siyasal Akımlar Kariyer Planlaması ve Yönetimi Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Türk Dış Politikası Konuşma ve Sunum Becerileri Güncel Uluslararası Sorunlar TOPLAM KREDİ Seçimlik Ders Oranı %27,27 MALİYE BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 101 İktisada Giriş I İktisada Giriş II

6 103 Genel Muhasebe I Genel Muhasebe II İşletme Bilimine Giriş I İşletme Bilimine Giriş II Matematik I Anayasa Hukuku Hukukun Temel Kavramları Matematik II Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I Atatürk İlke ve İnkilap tarihi II Yabancı Dil (İngilizce I) Yabancı Dil (İngilizce II) Yabancı Dil (Fransızca I) Yabancı Dil (Fransızca II) Yabancı Dil (Almanca I) Yabancı Dil (Almanca II) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi I) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi II) Seçmeli Ders (Resim I) Seçmeli Ders (Resim II) Seçmeli Ders (Müzik I) Seçmeli Ders (Müzik II) Kredi Toplamı Kredi Toplamı I I 203 Vergi Hukuku I Vergi Hukuku II Mikro İktisat Makro İktisat İstatistik İdare Hukuku Kamu Maliyesi I Kamu Maliyesi II Seçimlik Dersler Devlet Borçları Borçlar Hukuku Seçimlik Dersler Bilgisayar Kullanımı Mesleki Yabancı Dil II Mesleki Yabancı Dil I Sosyoloji Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Felsefe Bilgisayarlı Muhasebe Uluslararası İlişkiler Vergi Psikolojisi Şirketler Muhasebesi Çalışma Ekonomisi Kredi Toplamı Kredi Toplamı Kamu Ekonomisi I Türk Vergi Sistemi II Bütçe Teorisi ve Politikası Kamu Ekonomisi II Türk Vergi Sistemi I Para Teorisi ve Politikası Mahalli İdareler Maliyesi Vergi Teorisi ve Politikası Seçimlik Dersler Türk Bütçe Sistemi Mesleki Yabancı Dil III Seçimlik Dersler Mali Tablolar Analizi Mesleki Yabancı Dil IV Ticaret Hukuku Maliyet Muhasebesi STK Ekonomisi Maliye Tarihi Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Uluslararası Maliye Vergi Ceza Hukuku Vergi Yargısı Ekonometri I Vergi İcra Hukuku İş Hukuku Türkiye AB Mali İlişkileri Kredi Toplamı Ekonometri II Sosyal Güvenlik Hukuku Kredi Toplamı V VI 415 Maliye Politikası I Maliye Politikası II Uluslararası İktisat Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar Kamu İktisadi Girişimleri Mali Sosyoloji Vergi Uygulamaları I Vergi Uygulamaları II Türkiye Ekonomisi İktisadi Düşünceler Tarihi Kalkınma Ekonomisi Mesleki Yabancı Dil VI Mesleki Yabancı Dil V Parafiskal Yükümlülükler Devlet Muhasebesi Hazine İşlemleri Siyasal Düşünceler Tarihi Dünya Ekonomisi İşletme Finansmanı Bilimsel Araştırma Teknikleri Çevre Ekonomisi Güncel Uluslararası Sorunlar Eğitim Ekonomisi Kredi Toplamı Kredi Toplamı GENEL TOPLAM Seçmeli Ders Oranı ##### ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 101 Siyaset Bilimine Giriş I Makro İktisat İktisada Giriş İşletme Bilimi

7 105 Hukukun Temel Kavramları Anayasa Hukuku Uluslararası İlişkilere Giriş Siyasi Tarih II Siyasi Tarih I Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler (İngil Sosyoloji Siyaset Bilimine Giriş II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İngilizce I İngilizce II Fransızca I Fransızca II Almanca I Almanca II Seçmeli Ders (Beden Eğitimi I) Seçmeli Ders (Beden Eğitimi II) Seçmeli Ders (Resim I) Seçmeli Ders (Resim II) Seçmeli Ders (Müzik I) Seçmeli Ders (Müzik II) DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI I 201 Uluslararası Politika I Uluslararası Politika II Uluslararası Hukuk I Türk Siyasi Hayatı Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Uluslararası Hukuk II Uluslararası İlişkiler Teorileri Mesleki Yabancı Dil II Mesleki Yabancı Dil I Avrupa Birliği ve Hukuku Genel Muhasebe Borçlar Hukuku Mikro İktisat Osmanlı Diplomasi Tarihi Osmanlı Toplumsal Siyasi Ekonomik Yapısı Uluslararası İşletmecilik Kamu Maliyesi Bilgisayarlı Muhasebe Siyasal Düşünceler Tarihi STK Temel Bilgileri ve Mevzuatı II.Yabancı Dil (Uygulamalı Fransızca I) II.Yabancı Dil (Uygulamalı Fransızca II) II.Yabancı Dil (Arapça I) II.Yabancı Dil (Arapça II) Medeni Hukuk Jeopolitik (İngilizce) Sunum Teknikleri (İngilizce) DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI 17/1 30 DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI Uluslararası İktisat Türk Dış Politikası II Sosyal Bilimlerde Yöntem İdare Hukuku Mesleki Yabancı Dil III Mesleki Yabancı Dil IV Türk Dış Politikası I Uluslararası Örgütler İnsan Hakları ve Demokrasi Küreselleşme ve Uluslararası Politika Çağdaş Devlet Düzenleri Vegi Hukuku Ticaret Hukuku Ceza Hukuku Finanasal Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Finans II.Yabancı Dil (Uygulamalı Almanca I) II.Yabancı Dil (Uygulamalı Almanca II) II.Yabancı Dil (Ruşça I) II.Yabancı Dil (Ruşça II) Uluslararası STK'lar (İngilizce) Maliyet Muhasebesi Avrupa Birliği Kurumları (İngilizce) Uluslararası Güvenlik (İngilizce) Uluslararası ilişkilerde Seçilmiş Okumalar (İ DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI V I VI 409 Devletler Özel Hukuku Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri Ortadoğu Güncel Uluslararası Sorunlar İngilizce Yazışma (Correspendance English ) Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi Uluslararası Yargı DiplomatikYazışma (Diplomatic Correspendanc Kafkasya ve Orta Asya Doğu Avrupa ve Balkanlar Bölgesel Entegrasyonlar Türkiye Ekonomisi Bireysel İş Hukuku Osmanlı Türkçesi Siyaset Sosyolojisi Uluslararası Sosyal Politika Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Dünya Ekonomisi ABD'nin Dış Politikası Dış Ticaret İşlemleri Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları İnsan Haklarının Ulusl.Düzeyde Korunması(İn Dünya Politikasında Asya-Pasifik (İngilizce) DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI DÖNEM KREDİSİ TOPLAMI TOPLAM KREDİ 136/ Seçmeli Ders Oranı % / % 26.28

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

Bölümlere Göre Dağılımı

Bölümlere Göre Dağılımı Açıköğretim Kredili Sisteme Yönelik Ana Kaynak Kitaplarımızın Bölümlere Göre Dağılımı www.murategitim.com İÇİNDEKİLER İşletme Fakültesi İşletme...2 Konaklama Hizmetleri... 16 İktisat Fakültesi İktisat...3

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:03.01.201 SAYI: 1016 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU 1 2 3 4 5 6 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı