POLAR EXPRESS HAKKINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLAR EXPRESS HAKKINDA"

Transkript

1 1

2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 GRUP HAKKINDA POLAR EXPRESS HAKKINDA BİLGİ VE TECRÜBEMİZ VAROLMA SEBEBĠMĠZ NETLOG LOJĠSTĠK GRUBU HAKKINDA GELĠR DAĞILIMI POLARXP HAKKINDA POLARXP MĠSYON & VĠZYON POLARXP NE YAPAR? FARKIMIZ DERECE TAKĠP SĠSTEMLERĠ DEPO ALTYAPIMIZ ARAÇ ALTYAPIMIZ IT ALTYAPIMIZ TÜRKĠYE DEKĠ GRUP DEPOLARI GRUP FĠLO ALTYAPISI GRUP YAPISI ANA HĠZMET ALANLARI ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ Soğuk Network Zincir Market sistem Cross-Dock Yönetimi Mikro Dağıtım Mikro Dağıtım / ATP Ġade Lojistik Yönetimi Uluslararası TaĢıma Komple Tedarik Zinciri Yönetimi ÖRNEK ÇÖZÜMLER Bel Karper Metro / Real Hiper Marketleri Danone Mövenpick / Nestle Wild BTT REFERANSLARIMIZ 2

3 VAROLMA SEBEBĠMĠZ NETLOG LOJĠSTĠK GRUBU HAKKINDA GELĠR DAĞILIMI TÜRKĠYE DEKĠ GRUP DEPOLARI GRUP FĠLO ALTYAPISI GRUP YAPISI ANA HĠZMET ALANLARI 3

4 VAROLMA SEBEBĠMĠZ Hizmet sağladığı coğrafyada yenilikçi entegre lojistik hizmetler sunarak, ürün dolaşımını yöneten, ticaretini yapan ve müşterilerine katma değer yaratan lider bir Türk şirketi olmak. Müşteriler Ġçin: Hizmet verdiği coğrafyada NETLOG müģterisinin baģarısını sağlamak, ticaretini arttıracak çözümler sunmak ve avantajlar yaratmak. Ġnsanlık Ġçin: Hizmet verdiği coğrafyada yatırım yapmak ve istihdam yaratmak, sosyal aktivitelere katkıda bulunarak yaģam koģullarını iyileģtirmek. Çalışanları Ġçin: ÇalıĢanlarının eğitimlerle kendilerini geliģtirmelerine ortam yaratan ve çalıģanlarıyla büyüyen, güvenilir ve süreklilik arzeden bir Ģirket yapısı oluģturmak. Çevre ve Doğa Ġçin: Teknolojinin insanlığa sunduğu en yeni ve çevreci imkanları her zaman öncelikli kullanarak gelecek nesiller için yaģanabilir bir dünya bırakmak. 4

5 NETLOG LOJĠSTĠK GRUBU HAKKINDA FORTUNE 500 yazısı gelecek Yıllık Büyüme (Ciro) Netlog Lojistik Grubu Hakkında Uluslararası taģımada Türkiye nin 1 numarası Tekstil lojistiğinde ilk 3 Türkiye nin 1 numaralı hızlı tüketim malları lojistik firması Türkiye nin 1 numaralı sıvı gıda taģıma firması Zincir mağaza dağıtımlarında Türkiye nin 1 numarası Türkiye nin lider iade lojistik firması Türkiye nin 1 numaralı depolama Ģirketi, Türkiye nin 1 numaralı lojistik araç filosu sahibi, Türkiye nin 1 numaralı soğuk zincir lojistik firması, Türkiye nin tek soğuk taģıma ağı sahibi Türkiye nin en büyük frigo araç filo sahibi Türkiyenin en büyük konteyner forwarding Ģirketi. Yıllık Büyüme (Ġstihdam) 5

6 GELĠR DAĞILIMI 6

7 TÜRKĠYE DEKĠ GRUP DEPOLARI 7

8 GRUP FĠLO ALTYAPISI 8

9 GRUP YAPISI 9

10 ANA HĠZMET ALANLARI Türkiye nin En Büyük Ululsararası TaĢımacılık ġirketi Türkiye nin En Büyük Konteyner TaĢımacılık ġirketi Riskli Bölgeler Ġçin Özel Lojistik Çözümleri Türkiye nin En Büyük Gıda Lojistik ġirketi Türkiye nin En Büyük Soğuk Zincir Lojistik ġirketi Gıda DıĢı Lojistik Çözümlerinde Öncü Lojistik ġirketi Satınalma & Tedarik Zinciri Yönetim Çözümleri Türkiye nin Öncü Sebze ve Meyve Tedarik Firması Ticari Operasyonel Araç Kiralamada Öncü 10

11 POLARXP HAKKINDA POLARXP MĠSYON & VĠZYON POLARXP NE YAPAR? FARKIMIZ ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ Soğuk Network Zincir Market sistem Cross-Dock Yönetimi Mikro Dağıtım Mikro Dağıtım / ATP Ġade Lojistik Yöetimi Uluslararası TaĢıma Komple Tedarik Zinciri Yönetimi 11

12 POLARXP Hakkında Türkçe manası Kutup Ekspres olan Polar Express, kısaca PolarXP, 2009 senesinde Netlog Lojistik Grubu nun, Nedlloyd Road Cargo İstanbul şirketi bünyesinde başlatılan bir servistir. PolarXP, Serin, Soğuk ve Donuk taşınması gereken gıda ürünleri için Türkiye de soğuk zincir lojistik sistemini kurmuş en kapsamlı ve büyük markadır. Logomuza soğuk kutup havasının en kuvvetli canlısı olan kutup ayısını koyarak, ülkemizde sunduğumuz bu servisin en kuvvetlisi olarak yola çıktığımızı göstermek istedik. 12

13 POLARXP MĠSYON & VĠZYON Tüm gıda sektörüne, ısı kontrollü depolama, taşıma ve dağıtım çözümlerini, sağlıklı ve güvenli olarak sunmak. Türkiye ve hizmet verdiği tüm ülkelerde, ısı kontrollü gıda depolama, taşıma ve dağıtım faaliyetleri yürüten, kullandığı teknolojiler ile, kaliteli, güvenilir ve karlı çözüm ortaklığı sunan, aranan ve tercih edilen, lider lojistik servis sağlayıcısı olmak. 13

14 POLARXP NE YAPAR? PolarXP Serin, Soğuk ve Donuk taşınması gereken gıda ürünlerini ölçüsü, adedi ve hacmi ne olursa olsun Türkiye nin 81 iline taşınması gereken ısı derecesinde taşır. PolarXP Serin, Soğuk ve Donuk depolanması gereken gıda ürünlerini gıda depolama sertifikalı 16 adet deposunda en yüksek hijyen standartlarında depolayarak üreticilere maliyet avantajı sağlayan depolama hizmetleri sunar. PolarXP Serin, Soğuk ve Donuk taşınması gereken gıda ürünlerini ölçüsü, adedi ve hacmi ne olursa olsun Dünyanın her ülke ve şehrinden Türkiye ye sağlıklı olarak taşınmasını organize eder, gümrüklemesini yapar ve nihai tüketiciye kadar olan tüm lojistik süreci ürünün tutulması gereken ısı derecesinde tutarak yönetir. PolarXP Serin, Soğuk veya Donuk mal üretmek isteyen firmalara ürünlerini müşterilerine sattıktan sonra rahatça ulaştırabilecekleri lojistik platformu yaratmıştır. PolarXP bu firmaların büyümesine ve bunlar gibi firmaların oluşmasına yardımcı olur. 14

15 FARKIMIZ > ÜRETĠMDEN TÜKETĠME SOĞUK ZĠNCĠR LOJĠSTĠK PolarXP, kardeģ Ģirketi Ġntercombi Uluslararası taģımacılığın altyapısıyla, Dünyanın her köģesinden Türkiye ye ürünlerin doğru soğuklukta getirilmesini organize etmektedir. PolarXP uluslararası soğuk zincir taģımalarında karayolu, hava kargo ve konteyner taģımacılığında lider bir firmadır. PolarXP, Ġstanbul da bulunan çok az sayıdaki soğuk gümrüklü depolardan birine sahiptir. Halkalı Gümrüğüne bağlı PolarXP/Özgür Antrepo, 500 m2 lik 2 soğuk oda ve 700 m2 lik 2 donuk odaya sahiptir. Buraya indirilen ürünlerin tüm gümrükleme, tarım ve veteriner gibi izinlerinin alınması PolarXP tarafından yapılmaktadır. Türkiye nin en iddialı soğuk zincir lojistik depoları PolarXP nin dir. Türkiyenin 14 ġehrinde 16 depo ve m2 / m3 / palet kapasiteli depolarıyla PolarXP ülkemizin önder doğuk/donuk/serin depolama firmasıdır. PolarXP nin Tüm depoları en üst düzeyde kontrol sistemleriyle donatılmıģtır. Türkiye nin soğuk zincir lojistiği için kurulmuk en büyük, kapsamlı ve tek gerçek dağıtım ağı PolarXP nindir. PolarXP Türkiyenin 81 iline hacim ne olursa olsun dağıtım hizmeti sunabilen tek firmadır. 15

16 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Soğuk Network Dağıtım ağını 16 adet soğuk deposu ve 300'ün üzerinde soğuk araç filosuyla destekleyen PolarXP, soğuk zincir lojistiğindeki en büyük yapıyı kurmuştur. Türkiye'nin Soğuk Zincire Yönelik ilk planlı dağıtım ağı PolarXP tarafından kuruldu. 81 il'e öz mal araçlarıyla aynı kalite standartlarını koruyarak dağıtım hizmeti sunan PolarXP, müģterilerine düzenli çıkıģ günlerini garantilemektedir. 16

17 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Zincir Market Sistem PolarXP, Türkiye'de bulunan tüm Zincir Marketlere, Yerel Zincirlere ve Key Accountlara dağıtım yapmaktadır. Ürünlerini bu satıģ noktalarına ulaģtırmak isteyen firmalar PolarXP Zincir Market Sistemini kullanarak dağıtım maliyetlerini düģürebilir, ürünlerini güvenli bir Ģekilde Zincir Marketlere ulaģtırabilirler Gereksiz Km'nin Yapılmasını Engeller, Ekipman Maliyetini DüĢürür; Zincir Marketlere Ürün Satanlar İçin Konsolidasyondan Kaynaklı Maliyet Avantajı Sağlar; Zincir Marketler İçin PolarXP, Zincir Marketler adına tüm platform yönetimini kendi depolarında yapmaktadır. Zincir Marketler PolarXP depolama ve dağıtım altyapısını kullanarak, Soğuk Zincir Lojistik Sistemini kurabilirler. PolarXP IT Sisteminin direk Zincir Market IS sistemiyle bütünleģerek çalıģtığı bu sistemde mağaza sipariģleri PolarXP platformuna düģer ve burada günlük hazırlanarak direk mağazaya teslimata çıkar. Bu sistem bir ileri safhaya götürülerek, ürün tedarikçisinin depoya ne kadar ürün tedarik etmesi gerektiğine kadar detaylı çalıģabilmektedir. Yükün Süratli Teslimini Sağlar; Düzgün Bilgi AkıĢı Sağlar; Bu Ģekilde ürünlerin elleçlenmesi ve iģin planlanması PolarXP deposunda yapılır, mağazalar mümkün olan en az hasarla, en süratli Ģekilde mal kabulü yapabilirler. 17

18 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Cross-Dock Yönetimi PolarXP, üretim tesisinde yer sıkıntısı olan firmalardan ürünün tamamını dökme veya paletli olarak, alıcı ayrıştırılması yapılmadan alıp, depolarında müşteri, boşaltma adresi veya satış noktasına göre ayırarak hatlara göre diğer müşteri mallarıyla dağıtım araç organizasyonunu yapmaktadır. Müşteri 10 şehire göndereceği 5 Aracın tamamınının taşıma parasını ödemek yerine PolarXP'ye araçta kapladığı yer kadar ücret ödeyecek ve ürünleri PolarXP güvencesinde en süratli şekilde müşterisine ulaştırmış olacaktır. 18

19 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Mikro Dağıtım PolarXP, Türkiye nin nüfusunun %65 ine ulaşan Mikro Dağıtım Sistemini kurmuştur. Çok yakında bu hizmetini tüm Türkiye'ye verecek yapıya ulaşacaktır. Tüm PolarXP araç filosu ATP Sertifikalıdır. Türkiye ninde çok yeni imzaladığı «Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığı ve Taşımalarında Özel Araçların Kullanımı Antlaşması» nın yürürlüğe girmesiyle başlayacak kontrollerle Soğuk Zincir Lojistiği ciddi önem kazanacaktır. PolarXP, 2011 itibariyle 16 deposunun bulunduğu ve bu şehirlere yakın sınır 35 il'de Soğuk Mikro Dağıtım hizmeti sunmaktadır. Mikro dağıtım hizmeti, Bayiler, Key Accountlar, Zincir, Yerel ve Bölgesel marketler haricinde kalan bakkal, dükkan ve benzin istasyonu dağıtımlarını kapsamaktadır. Orta vadede PolarXP, Mikro Dağıtım hizmetini tüm Türkiye'ye de verecek sistemi kuracaktır. 19

20 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Taşıma Çözümleri / ATP Sertifikasyonu ATP Konvansyonu Nedir? ATP Sertifikasyonu Nedir? PolarXP de ATP Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası TaĢımacılığı ve TaĢımalarında Özel Araçların Kullanımı AntlaĢması, orijinal adıyla The Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuff and on the Special Equipment to be used for such Carriage dir. AntlaĢma Fransızca baģ harfleri olan ATP olarak da bilinmektedir. ATP Konvansiyonu gereği bozulabilir ürünlerin taģınmasında aracın geçerli bir ATP sertifikasına sahip olması Ģarttır. Bu belge, aracın bozulabilir gıdaları taģımaya uygun ATP Standartlarında olduğunu ispatlamaktadır ve mutlaka araçta bulunmalıdır. ATP sertifikasyonu kullanılan aracın ürünü doğru derecede muhafaza edilebilmesi için gerekli olan standartları sağladığını belgeler. Türkiye 10 Mayıs 2012 tarihi itibariyle ATP Konvansyonuna taraf olmuģtur. PolarXP filosunun tamamı ATP sertifikasyonlu araçlardan oluģmaktadır. Kontrollerin devreye girmesiyle PolarXP filosunun önemi ortaya çıkacak ve müģterilerinin iģleri aksamadan yürüyecektir. Kontrollerin yürürlüğe girmesiyle Türkiyede insan sağlığına daha önem veren bir gıda taģıma sektörü oluģacaktır. 20

21 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Ġade Lojistik Yönetimi Türkiye'de İade ya da diğer adıyla Ters Lojistik dendiğinde, lojistik firmaları konuyu çok basite indirgeyerek yaklaşmaktadır. Ülkemizde daha tam anlamda yapılmayan bu işin öncüsü olmak için ilk adımı atan NETLOG, bu işi yönetmek üzere özel iade lojistik ekibi kurmuştur. Ġade Lojistiğinin öneminin farkında olan NETLOG, Türkiye'nin 81 iline dağıtım gücünü de arkasına alarak, Türkiye'nin dev gıda firmalarının iade ürünlerini kurmuģ olduğu 100 araçlık filoyla ve iade toplama için özel eğitilmiģ ekipleriyle toplamaktadır. Netlog, Ġçi boģ, yenmiģ ürünlerin dahi iade edildiğini gördüğü yapıya düzen getirmiģtir. Toplanan ürünler iade ürünler için belirlenmiģ bir depoda toplanarak, kalite ürün sınıfına çekilerek tekrar satıģa hazır hale getirilmekte veya imha edilmektedir. 21

22 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Uluslararası Taşıma PolarXP, kardeş şirketi İntercombi Uluslararası taşımacılığın altyapısıyla, Dünyanın her köşesinden Türkiye ye ürünlerin doğru soğuklukta getirilmesini organize etmektedir. PolarXP uluslararası soğuk zincir taşımalarında karayolu, hava kargo ve konteyner taşımacılığında lider bir firmadır. 22

23 ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Komple Tedarik Zinciri Yönetimi Türkiye'nin Lider Lojistik grubu NETLOG bünyesinde bulunan PolarXP, ülkedeki soğuk zincir ve ısı kontrollü lojistik altyapısındaki eksikliğin giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Soğuk Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi için gereken tüm hizmetleri tek çatı altında toplayan PolarXP, Dünya'nın veya Türkiye'nin neresinde olursa olsun, üretim hattından çıkan bir ürünün, nihayi müģterisine ulaģıncaya kadar olan tüm süreci yönetmektedir. Firma yönetimlerine çeģitli satıģ ve performans raporlarını da sunan PolarXP, lojistik sektöründeki en iddialı bilgi sistemlerinden birine sahiptir. 23

24 DERECE TAKĠP SĠSTEMLERĠ DEPO ALTYAPIMIZ ARAÇ ALTYAPIMIZ IT ALTYAPIMIZ ÖRNEK ÇÖZÜMLER Bel Karper Metro / Real Hiper Marketleri Danone Mövenpick / Nestle Wild BTT REFERANSLARIMIZ 24

25 DERECE TAKĠP SĠSTEMLERĠ PolarXP, Isı derecesindeki değiģikliklerden dolayı, insan sağlığına zararlı olacağına inandığı ürünleri depolarına almamaktadır. Depolarda mal alım kontrol süreci ürünü getiren aracın depoya yanaģıp kapaklarının açılmasıyla baģlar. TaĢıma süresince tutulan dereceler ayrı bir prosedürdür ve depo mal alım prosedüründen farklı çalıģmaktadır. Kapakları açılan aracın içerisindeki ürünler lazer ısı kontrol silahlarıyla ölçülür. Ürün, kabul görebilecek derece sınırları içerisindeyse mal boģaltılmaya baģlanır. Ürün olması gereken ısı derecesinde değilse boģaltma durdurulur, gönderici ve nakliyeciye bilgi verilir. Ürünün derecesindeki değiģiklik insan sağlığına zarar vermeyecek durumda ise ve müģteri onayı varsa mal raporlu olarak depoya alınır. Ürünler PolarXP sisteminde tanımlı olarak, stoklama alanında yerlerini aldıktan sonra, PolarXP'nin SAP'de yazılmış üstün bilgi sistemi tarafında yönetilir. Sistem ürünleri hafızasına yazılmıģ özelliklerine göre adresler, hareket ettirir ve stoklar. Aynı sistem PolarXP depolarındaki ısı sensörlerini de takip edip, ısı derecelerindeki uygunsuzlukları yetkililere alarm Ģeklinde bildirir. Tüm PolarXP depoları 24 saat boyunca merkezi takip birimi tarafından kontrol altında tutulur. Depo Yönetim Sistemleri: AXATA Araç/Filo Takip Sistemleri: SATKO/EUTELTRACS Araç Ġçi Isı kontrol Takip Sistemleri: ARVENTO CRM: SAP Yük Takip Sistemleri: NETĠNFO Depolardan çıkacak ürünler PolarXP sistemi tarafından depo çalıģanlarına düģen emirlerle, ilk önce ısı derecelerine göre ara depolara alınırlar. Ara Depolarda çıkıģ sayım iģlemleri yapıldıktan sonra yine ısı derecesi önceden ayarlanmıģ araçlara yüklenirler. Mal çıkıģlarında PolarXP rampa kontrolörleri, rampaya yanaģan aracın, istenilen ısı derecesine ulaģmıģ bir araç olup olmadığını kontrol eder. Uygunluğa göre aracı yükler veya araç istenilen Isı derecesine gelene kadar bekletir. 25

26 DEPO ALTYAPIMIZ Üzerinde PolarXP logosu olan tüm depolarda değişik ısı ihtiyacına cevap verebilecek özel soğuk odalar mevcuttur. Ürünün doğru derecede saklanması hem ürünün tadını tutması, bol vitaminli ve sağlıklı olması için hem de ömrünün daha uzun olması için önemlidir. PolarXP Dünya'nın ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen soğuk, donuk veya oda derecesinde tutulması gereken ürünlere ev sahipliği yapmaktadır. Bugün evlerde veya HORECA'larda (Otel, Restoran, Kafe) tüketilen, soslardan yumurtaya, yoğurttan dondurmaya, sebze ve meyveden salama birçok tanınmıģ marka PolarXP garantisiyle depolanmaktadır. 26

27 ARAÇ ALTYAPIMIZ En yaģlısı 2009 model araçlarıyla Türkiye'nin en büyük soğuk dağıtım ağının sahibi olan PolarXP, birden fazla dereceyi aynı araçta taģıyabilen çok odalı araçlarıyla da fark yaratmaktadır. Araç yüklemelerinde mümkün olan en yüksek verimliliği yakalayarak müģterilerine avantaj yaratmak için devamlı yatırım yapan PolarXP soğuk ve genel kargoyu aynı çekiciyle çekerek araç güzergah maliyetlerini en düģük seviyelere çekmektedir. Yaz aylarında yaşanan yük artışlarını kontrollü bir şekilde PolarXP'ye çalışan adapte filolarla müşterilerine yansıtmadan çözebilen PolarXP, senenin 12 ayı aynı transit süre ve bulunabilirlik garantisini vermektedir. 27

28 IT ALTYAPIMIZ Bilgi Sistemleri BiliĢim sektöründe dünyaca ünlü yazılımları kullanan Netlog, lerce cihazlık elektronik bir ağı yönetmektedir. SAP/ERP, SAP Finans ve MS Dynamics, bu komplex yapıyı yönetmekte kullanılan baģlıca yazılımlardır. Bilgi Güvenliği Netlog, Altyapı ve bilgi güvenliğinin sürekliliği için gerekli tüm prosedürleri uygular. DıĢarıdan gelecek yazılımsal tehtitlerden korunmak amacıyla en geliģmiģ yazılımları kullanır. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerin olduğu durumlarda sistemlerini kesintisiz çalıģtırabilmek için de Türkiye genelinde 3 adet backup merkezi bulunmaktadır. 28

29 ÖRNEK ÇÖZÜMLER > BEL KARPER BEL KARPER > Tam Tedarik Zinciri Yönetimi BEL KARPER hakkında Müşteri İhtiyacı PolarXP Çözümü Dünyada 30'dan fazla ülkede bulabileceğiniz Bel markalarının başarısı, sağlıklı ve eğlenceli olmalarının yanı sıra lezzetli ve paylaşması keyifli olmalarına dayanır. Dünya çapında 27 peynir üretim tesisi ve 31 ofisinde 12,000 üzerinde çalışanıyla, Bel'in uluslararası ve yerel markaları 120'den fazla ülkede varlık göstermektedir. Dünya nın en büyük peynir üreticilerinden olan Bel Group, Türkiye de kalite standartlarına uyacak bir firma arayıģındaydı. Firma Fabrikasında depolama alanı çok az olduğundan üretilen ürünü depolama ve sevk etme sıkıntısı yaģıyordu. Bunun dıģında doğru ısı derecesinde güvenilir bir parsiyel dağıtım Ģirketiyle çalıģmadığından ürünlerinin tüm Türkiye ye ulaģmasında problemler yaģıyordu. PolarXP, Bel Karper ürünlerinin tamamını üretim sonrasında devir alarak, depolamak için kendi depolarına çekerek müģterinin yer problemini çözmüģtür. Ayrıca direk satılan ürünlerin fabrikadan PolarXP depolarına alınmadan müģteri sevkiyatını gerçekleģtirerek müģterisine maliyet avantajı yaratmıģtır. Bel Karper firmasının devamlı olarak PolarXP depolarında 300 palet döner stoğu bulunmaktadır. Bu ürünlerde PolarXP depolarından PolarXP araçlarıyla tüm Türkiye ye dağıtılmaktadır. 29

30 ÖRNEK ÇÖZÜMLER > METRO / REAL Hiper Marketleri METRO / REAL> Platform Yönetimi-Yurt İçi Taşıma METRO GROUP hakkında Müşteri İhtiyacı PolarXP Çözümü Dünyada 33 ülkede personeli ile faaliyet gösterem Metro Group zincir marketleri çeşit gıda ürününü toptancı üstü satış mantığıyla perakende ve ev dışı kanallarına satmaktadır. Sektöründe Dünya nın 4. büyük marketler grubudur. Türkiye de Metro C&C ve Real markalarıyla toplam 36 mağaza ile hizmet vermektedir Dünya nın en perakende zincirlerinden olan Metro Group, Türkiye de donuk/soğuk zincir ürünlerini tek merkezde toplayarak kalite standartlarına uyacak kontrol sürecinden sonra mağazalarına konsilide halde sevkiyat yapabilecek bir firma arayıģındaydı. Tüm tedarikçilerinin mağazalarına maliyet avantajı sağlayarak hızlı ve doğru ısı derecesinde ulaģımını yapacak lojistik partner arayıģındaydı. PolarXP, Tuzla platformunda Metro Group kalite denetçileriyle Metro Group kalite standartlarında ortaklaģa tedarikçi mal kabulü gerçekleģtirmektedir. Aylık koli ürün elleçlenerek mağaza bazında konsilide edilerek çift rejimli ve ısı kontrollü PolarXP araçlarıyla tüm Metro Group mağazalarına günlük olarak dağıtılmaktadır. PolarXP depolarında 200 palet döner stoğu bulunmaktadır. 30

31 ÖRNEK ÇÖZÜMLER > DANONE DANONE> Mikro Dağıtım Hizmetleri DANONE hakkında Müşteri İhtiyacı PolarXP Çözümü DANONE dünyada 5 kıtada 120'dan fazla ülkede 160 fabrika ve çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Danone Türkiye süt ve su grubunda 7 fabrika ile hizmet vermektedir. Sağlıklı ürünler üretmek ana felsefesidir. Dünya nın en büyük su ve süt ürünleri üreticilerinden olan Danone, Türkiye de kalite standartlarına uyacak bir firma arayıģındaydı. Firma Fabrikasından distribütör noktalarına ve zincir mağaza depolarına doğru ısı derecesinde düzgün bir parsiyel dağıtım Ģirketiyle çalıģmadığından ürünlerinin tüm Türkiyeye ulaģmasında problemler yaģıyordu. Aynı zamanda zincir mağaza dağıtımlarında maliyet avantajı oluģturacak yeni projeler arayıģındaydı. PolarXP, Ankara da Danone ürünlerinin tamamını depodan devir alarak, müģteri sevkiyatını gerçekleģtirmekte ve müģterisine maliyet avantajı yaratmaktadır. Danone firmasının zincir mağaza dağıtımlarında 3PL olarak iģ ortaklığına girilerek bu ürünlerde PolarXP depolarından PolarXP araçlarıyla Ankara daki tüm zincir mağazalara, rafa yerleģtirmeye kadar dağıtımını yapmaktadır. PolarXP, Türkiye de Danone süt ürünlerinin tamamının distribütör dağıtım organizasyonunun yapmaktadır. 31

32 ÖRNEK ÇÖZÜMLER > MÖVENPICK / NESTLE MÖVENPICK> Tam Tedarik Zinciri Yönetimi MÖVENPICK hakkında Müşteri İhtiyacı PolarXP Çözümü Nestle firmasının dünyadaki gücü altında Türkiye de pazarladığı Mövenpick dondurma grubu premium kategorisinde tüketicinin güvendiği ve tercih ettiği bir üründür. Mövenpick ürünlerinin Ġsviçre fabrikasndan alınarak donuk araçlarla Türkiye ye nakledilmesi, Türkiye de gümrükleme ve Antrepo hizmetleri, donuk depolanması ve fatura kesimi dahil lojistik hizmetleri verilerek distribütörlerine donuk ortamda sevkiyatını gerçekleģtirecek entegre lojistik hizmeti verebilecek lojistik firması arayıģındaydı. PolarXP, Nestle ürünlerini Ġsviçrede bulunan üretim noktasından alarak Türkiye ye donuk taģımaya uygun araçlarla getirmektedir. Türkiye ye giriģ yapan ürünler PolarXP ısı kontrollü Ambarlı Antreposuna indirilerek gümrüklenmekte ve ülkeye giriģ için gerekli etiketleme operasyonu yapılmaktadır. Gümrüğü bitmiģ ürünler serbest depolama için PolarXP genel depolarına çekilmektedir. Nestle firmasının devamlı olarak PolarXP depolarında 200 palet döner stoğu bulunmaktadır. PolarXP bu ürünlerin Nestle distribütörlerine dağıtımınıda yapmaktadır. 32

33 ÖRNEK ÇÖZÜMLER > WILD WILD> Tam Tedarik Zinciri Yönetimi WILD hakkında Müşteri İhtiyacı PolarXP Çözümü Dünyada 100'dan fazla ülkede bulabileceğiniz Wild, yiyecek ve içecek endüstrisi için doğal tatlandırıcı maddesi üretmektedir. Wild Gıda, alkolsüz içecekler için temel katkı hammadesi üretiminde 80 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dünya nın en köklü hammadde üreticilerinden olan WILD, Türkiye de kalite standartlarına uyacak bir lojistik firması arayıģındaydı. Firma, Almanya fabrikalarında üretilen ürünlerin Türkiye ye sevkiyatı, depolaması ve yurt içinde dağıtımı için problemlerini çözecek bir firma arayıģına girmiģti. Bunun dıģında doğru ısı derecesinde düzgün bir parsiyel dağıtım Ģirketiyle çalıģmadığından ürünlerinin tüm Türkiye ye ulaģmasında problemler yaģıyordu. PolarXP, WILD ürünlerini Almanya üretim fabrikalarından alarak Türkiye ye sevki, Antrepo hizmetleri akabinde depolamak için kendi depolarına çekerek etiketlemesi dahil müģterinin tüm lojistik ihtiyaçlarını çözmüģtür. WILD firmasının devamlı olarak PolarXP depolarında 600 palet döner stoğu bulunmaktadır. Bu ürünlerde PolarXP depolarından etiketleme, fatura kesim hizmetleri de verilerek PolarXP araçlarıyla tüm Türkiye ye dağıtılmaktadır. 33

34 ÖRNEK ÇÖZÜMLER > BTT BTT> Tam Tedarik Zinciri Yönetimi BTT hakkında Müşteri İhtiyacı PolarXP Çözümü Ülker Grubunun toptan üstü market zinciridir. Türkiye genelinde 60 ilde 123 mağaza ile hizmet vererek Türkiyede konusunda liderlerden dir. Türkiye de. soğuk zincir ürünlerini tek merkezde toplayarak kalite standartlarına uyacak kontrol sürecinden sonra mağazalarına konsilide halde sevkiyat yapabilecek bir firma arayıģındaydı. Tüm tedarikçilerinin mağazalarına maliyet avantajı sağlayarak hızlı ve doğru ısı derecesinde ulaģımını yapacak bir lojistik partner arayıģındaydı.. PolarXP, Tuzla platformunda BTT kalite denetçileriyle BTT kalite standartlarında ortaklaģa tedarikçi mal kabulü gerçekleģtirmektedir. Aylık koli ürün elleçlenerek mağaza bazında konsilide edilmiģ ürünleri, çift rejimli ve ısı kontrollü PolarXP araçlarıyla tüm BTT mağazalarına günlük olarak dağıtılmaktadır. 34

35 REFERANSLARIMIZ 35

36

ŞİRKET PROFİLİ KALİTE POLİTİKAMIZ & VİZYONUMUZ

ŞİRKET PROFİLİ KALİTE POLİTİKAMIZ & VİZYONUMUZ ŞİRKET PROFİLİ 1992 yılında Uluslararası Nakliye sektöründe hizmet vermeye başlayan Grupaj Servis, Dünya ticaretinin globalleşmesi ve ülkelerin sanayici ve dış ticarete yönelik girişimci bir yapıya kavuşması

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI 2011 KARINCA LOJİSTİK A.Ş. İLERLEME BİLDİRİM RAPORU İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Raporun Kapsamı Yönetim Mesajı BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL 1.1. Tarihçe 1.2. Yönetim Stratejisi ve

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SAYI: 69 "Operasyonel ve günlük kiralama firmaları için değer yaratmayı sürdüreceğiz" Ali Haydar BOZKURT Toyota Türkiye Pazarlama ve

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YILI FAALİYET RAPORU Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No: 1 34752 Ataşehir İstanbul Türkiye Telefon: (0212) 655 00 00 Faks: (0212)

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 31.10.2000 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen 300.000.000.000,-TL nominal

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İTTİFAK HOLDİNG 2 25 yıldır kapılar açıyoruz! Kolektif hareket etmenin en güzel örneklerinden birisi olan ve kapılarını her zaman herkese açık tutan İttifak, çeyrek asırdır, birlikteliğin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:13.Sayı:2.Aralık 2009 ss.55-71 E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları E-Trade programming and E-Trade applications in Turkey Mehmet TURAN

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Yeni Başlayanlar İçin E-Tic@ret E-Ticaret Girişimciliği İçin Temel Başvuru Kılavuzu Ümit BÜYÜKYILDIRIM

Yeni Başlayanlar İçin E-Tic@ret E-Ticaret Girişimciliği İçin Temel Başvuru Kılavuzu Ümit BÜYÜKYILDIRIM Yeni Başlayanlar İçin E-Tic@ret E-Ticaret Girişimciliği İçin Temel Başvuru Kılavuzu Ümit BÜYÜKYILDIRIM Dijital dünyadaki uzun soluklu çözüm ortağınız... www.ajanslongplay.com Ümit BÜYÜKYILDIRIM Çocukluğundan

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı