İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61 Sayı 61 Temmuz-Ağustos

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Sunullah Doğmuş, Kadem Ekşi, Yasin Karagöz, Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusu ile yeni sayımızda birlikteyiz. İş dünyasını, işçiyi ve işvereni yakından ilgilendiren bu önemli konuyu her açıdan dergimizde değerlendirmeye çalıştık. İş sağlığı ve güvenliği konusu AB üyelik sürecinin de etkisiyle son günlerde sıkça gündeme gelmektedir. Konu sağlık açısından ne kadar işçiyi ilgilendiriyorsa da iş verimliliği açısından da işvereni o derece ilgilendiriyor. Çünkü verimli üretim sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapılır. Bu ortamı da sağlayacak olan işverendir. Bu sayımızda dosya konusu olarak ele aldığımız İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu konunun uzmanları ile derinlemesine inceledik. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olmak üzere iş dünyası temsilcileri, akademisyenler konuyu dergimiz için değerlendirdi. Ayrıca ağustos ayı hepimizin bildiği gibi büyük acılar yaşadığımız Marmara Depremi nin yıldönümü. Depremin bize hatırlattıklarını, daha sağlam ve güvenli şehirlerde yaşamak için yapılması gerekenleri bu sayımızda yeniden değerlendirdik. Çünkü uzmanların söylediği kaçınılmaz bir İstanbul depremi bizleri bekliyor. Bu depreme yeniden hazırlıksız yakalanırsak yaşayacağımız acılar Marmara Depremi nden daha hafif olmayacaktır. Mimar ve Mühendis Dergisi nin her sayısında olduğu gibi makaleleri, gezi yazılarını, mimari değerlendirmeleri, Mimar ve Mühendisler Grubu ndan haberleri bu sayımızda da okuma fırsatı bulacaksınız. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler 22 Mimarl k; Mehmet flci fiehir ve Medeniyet 76 Kent ve Yaflam; Emre Tozal Mimarinin Odak Noktas ESTET K Yak n; fiirin Bir lçemiz ZN K KAPAK; Güvenli çal flma ortam, ifl bar fl n n, daha verimli çal flman n oldu u kadar h zl ve sa l kl kalk nman n da ön flart d r. Özellikle geliflmekte olan ülkelerde ifl sa l ve güvenli i, toplumsal kalk nman n belirleyici unsurlar aras nda yer almaktad r. Çünkü ifl kazalar ve meslek hastal klar, sonuçlar itibariyle insan hayat n ve sa l n tehdit etmesinin yan s ra iflletmeleri de a r faturalara mahkûm etmektedir. 86 Makale; Prof. Dr. Ali Osman Öncel Deprem Risk Yönetim Modeli 89 Makale; Kadem Ekfli fiehirlerimizin Gelece i, Tehditler ve F rsatlar 16 Haber Analiz Al nteri UNUTULAN fiefkat 94 Sinema ve Mühendislik Frans z tiyatro sanatç s Georges Méliés, kardefli Gaston ile birlikte senaryosunu yazd konulu bir film çekiyor. Konusu da ne biliyormusunuz? AYA SEYAHAT 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN fl Sa l ve Güvenli i ile De erlerimiz NSANLAR, geçimlerini temin etmek, kişisel gelişimini sağlamak ve değer üretmek için çalışma hayatına girmektedir. Bireyin üretken hale gelmesi uzun bir süre almakta, ailesi ve devlet eğitim hayatında önemli yatırımlar yapmaktadır. Bireyin üretken hale gelmesi ve kendi başına bir yetkinliğe ulaşması için günümüzde doğumundan itibaren yaklaşık 23 yıllık bir süre gerekmektedir. Yapılan bu uzun yatırımlar sonucu birey ancak çalışma hayatına hazırlanmaktadır. İşveren ve çalışan olarak sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için bu çabaları yeni eğitim ve teknik desteklerle sürekli hale getirmeliyiz. Sanayi toplumunun başlangıcında ağır çalışma koşullarında çocuk denecek yaşta insanlar haftanın hemen her günü 16 saati aşan süre geçimlerini karşılamak için karın tokluğuna çalışmakta ve hiçbir iş sağlığı, güvenliği ve güvencesine sahip değillerdi. Sanayi devriminin ilk döneminin bu işçi sınıfı adeta kölelerden daha kötü yaşam koşullarında ücret karşılığı çalışıyorlardı. Köle sahiplerinin kölesine sahiplenmesi gibi bir duygu işverende işçisine karşı yoktu. İşveren verdiği ücreti biliyor ve maksimum verimi almaya çalışıyordu. Çalışanın nerede yaşadığı, ne yiyip içtiği ailesini nasıl geçindirdiği konusunda hiçbir kanaati yoktu. Bu dönem modern sendikal hareketlerin başlandığı 20. yüzyıl başlarına kadar böylece devam etti. 20. yüzyılın 2. yarısından sonra batıda refah toplumuyla beraber üretilen değerden çalışana daha fazla pay ayrılmaya başlandı ve çalışma koşulları iyileştirildi. Hayatın amacını salt üretmek, tüketmek, rekabet ve haz merkezine koyan bugünün dünyasında özelikle gelişmekte olan ülke çalışanları büyük bedeller ödemek durumunda kalmaktadır. Bir kısım işverenlerin kendi refah ve daha iyi yaşama istemleri adına büyük insan kitlelerini, yığınlaştırdığı ve ötekileştirdiği bir üretim-tüketim ekosistemi yerine insanın mutluluğunu esas alan yeni bir çalışma hayatına ihtiyaç vardır. Bu hayatın merkezine zayıfı koruyan, adaleti ve infakı merkeze alan kadim insani geleneğin değerleri yer almalıdır. Bireyin geçimini sağlamak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatını oluşturmak için çalışma hayatına daha bütüncül bakan, değer merkezli düzenlemelere ihtiyaç vardır. Günümüzde bir malın fiyatı ve marka değeri içersinde onun nasıl ve hangi şartlarda üretildiği konuşulmakta, insan haklarının bir uzantısı olarak; çalışma hayatının süresi, çalışma koşulları, üretimde kullanılan teknoloji ve hammadde de bir artı değer olarak göz önüne alınmaya çalışılmaktadır. Bizim inancımızda yediğimizden yedirmek, giydiğimizden giydirmek ve gücünden fazla işi teklif etmemek, emeğinin karşılığını alın teri kurumadan vermek esastır. Bugünün ve dünün insanı kuşatan değerleriyle daha barışçı ve üretken bir çalışma hayatının oluşması için işveren ve çalışanlar olarak gayret göstermeliyiz. Çalışma hayatında her geçen gün gündeme gelen çalışanın sağlığını koruyan, işin daha güvenli ve istenilen kalitede üretilmesini sağlayan, iş güvencesi ve sürekliliğini esas alan İş Sağlığı ve Güvenliği Mimar ve Mühendisler Grubu nun öncelikli gündem maddelerinden biri olacaktır. Konuyla ilgili olarak gündemin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi için gerekli çalışmaları mimar ve mühendislerden oluşan üyelerimizle yapmaya çalışacağız Eylül 2011 tarihinde İstanbul da yapılacak 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre ve Fuarı nda yerimizi alacağız. Burada gündeme gelecek konuların takipçisi olmaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının rahmet ve bereketinin bizleri kuşatmasını, çalışma hayatımıza bereket getirmesini diler, bayrama mağduriyet içersinde giren Somalili kardeşlerimizi unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatarak bayramınızı tebrik ederim. Bir k s m iflverenlerin kendi refah ve daha iyi yaflama istemleri ad na büyük insan kitlelerini, y nlaflt rd ve ötekilefltirdi i bir üretim-tüketim ekosistemi yerine insan n mutlulu unu esas alan yeni bir çal flma hayat na ihtiyaç vard r. Avni Çebi Genel Başkan TEMMUZ-A USTOS

8 B ZDENHABERLER MMG YÖNET M TRT Y Z YARET ETT MMG DEN STANBUL VAL L NE Z YARET MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Yönetimi İstanbul Valiliği ne bir ziyaret düzenledi. Ziyarette MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadem Ekşi, Murat Özdemir, Mustafa Yanartaş ve MMG Genel Sekreteri Mustafa Küçükkural yer aldı. MMG heyetini İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu adına ağırlayan Vali Yardımcısı Fevzi Güneş, sahasındaki en güçlü STK lardan biri olan MMG yi misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek Mimar ve Mühendisler Grubu ve benzeri sivil toplum kuruluşların ülkemiz açısından büyük öneme sahip olduklarını söyledi. Düzenlenen ziyaret sırasında, 17 Ağustos akşamı verilecek olan geleneksel MMG iftarına davet edilen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu adına davetiye bırakan MMG liler Marmara Depremi nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın anısına düzenlenecek olan Deprem ve İnsan konulu fotoğraf sergisiyle iftar programını daha anlamlı kılmayı düşündüklerini ifade etti. DEPREM GÜVENL NDE AC L EYLEM PLANI fiart TRT Anadolu da yayınlanan Gerçek Gündem: Kalkınma, programının konuğu olan MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, deprem güvenliği ve kentleşme konularında çarpıcı tespitlerde bulundu. Kentsel dönüşüm ve şehirleşme konularındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden MMG, yoğunlaştırdığı medya çalışmalarıyla da bu konularda gündem oluşturmayı sürdürüyor. MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, TRT Anadolu ekranlarında yayınlanan programda Türkiye nin 2023 vizyonuna uygun şehirler inşa etmenin önemine değinerek bu alanda üretilecek proje ve eylem planlarında deprem odaklı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. MMG Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulus ta bulunan TRT merkezine bir ziyaret düzenleyerek prodüktör ve İstanbul Televizyonu Müdür Yardımcısı Hüseyin Başusta ile görüştü. Ziyarette MMG Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Şehircilikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisi Murat Özdemir ve MMG Genel Sekreteri ve Sosyal Antropolog Özkan Mustafa Küçükkural bulundu. MMG heyetini konuk eden TRT İstanbul Televizyonu Müdür Yardımcısı Hüseyin Başusta, Prodüktör Süleyman Bektaş ve Yapımcı Rıza Sezgin, konuklarından MMG nin faaliyetleri ve kuruluş yapısı hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Türkiye nin şehircilik ve kentsel dönüşüm konularında yeni fikirlere ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Kadem Ekşi, MMG nin bu boşluğu dolduracak faal ve etkin bir oluşum olduğunu ifade etti. Kadem Ekşi, 19 Kasım da düzenlenecek olan Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar başlıklı sempozyumla Çevre Şehircilik Bakanı Edoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İ.T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve daha birçok akademisyen ve kamu görevlisini araya getirerek şehircilik konusunu çok yönlü ve tüm disiplinlerin katılımını sağlayacak bir yaklaşımla ele alacaklarını söyledi. MMG tarafından yürütülen çalışmaları beğeni ile karşıladığını belirten Hüseyin Başusta ise ülkemizin önemli ihtiyaçlarına cevap veren STK ve benzeri kuruluşlara ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını ve değer üreten her yapıya katkı sağlamanın TRT açısından öncelikli bir amaç olduğunu ifade etti. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER için aerodinamik ve yapısal dizayn elemanı, uçak prototipi imal edecek uzman ve montajda kullanılacak hiçbir araç-gerecin bulunmadığının altını çizen Yüksek, Türkiye de, yer ve uçuş testlerini yapacak eleman yok. Sonuca göre tadilat yapacak eleman, bu elemanları yetiştirecek usta veya uzman yok. Tecrübe birikimi ve arşiv de yok. Sertifika verecek dairemiz olsa personel yok dedi. İktidarlar İzin Vermedi Türkiye de uçak üretimiyle ilgili tüm yetkili ve sorumluların külahını önüne koyup derin derin düşünmesi ve uygun çözümü bulması gerektiğini belirten Yüksel, İTÜ Makine Fakültesi Uçak Bölümü nde okudum da Hava Yastığı-Howercraft tezi ile profesör oldum. Sadece İTÜ Uçak Bölümü nün fakülte haline dönüştürülmesi için 3 sene mücadele ettim. Fakülte dekanlığım sırasında üniversitemiz; uçak, robot ve helikopter dizaynı ile yapay zekada ülkenin en iyisi haline gelmişti. Daha sonra hepsini silip süpürdüler den sonra münhasıran uçak dizaynına odaklandım. Bilgilerimi İleri Uçak Dizaynı olarak kitaplaştırdım. Fakat düşünce ve tasarımlarıma mevcut iktidarlar izin vermedi diye konuştu. Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel: UÇAK ÜRET M Ç N HERKES EL NDEN GELEN YAPMALI Konya Üniversitesi, MMG Konya fiubesi, Müsiad Konya fiubesi, Konya Ticaret Odas ve Konya Sanayi Odas ile birlikte organize edilen Uçak Sanayindeki Geliflmeler ve Konya Sanayi konulu konferans, MÜS AD konferans salonunda gerçeklefltirildi. Konferansa konuflmac olarak kat lan TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eski Dekan Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Türkiye nin kendi uça n üretip üretemeyece ine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Türkiye de uçak imal edecek kapasitede eleman ve altyapı olmadığını belirterek, Herkes külahını önüne koyup derin derin düşünsün ve uygun bir çözüm bulsun dedi. Endonezya nın uçak üreten bir ülke olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yüksel, Türkiye nin uçak yapımı teknolojisinin ilerlediği sürecin hiçbir aşamasında çalışma yapmadığını kaydetti. Türkiye de şu an Uçak Üretimine Öneri Türkiye de uçak üretilebilmesi için çözüm önerilerini sıralayan Yüksel, Öncelikle ilk hedef olarak yapmak istediğimiz uçağı belirlemeliyiz. Buna uygun yabancı bir firma ile bire bir uçak yapım ortaklığı kurmalıyız. Bu ortaklık; uçağı dizayn, imal ve test ederken, hiç bırakmadan kendi dizayn uzmanlarımızı yetiştirmeliyiz. Bu uzmanlar birçok dizayn yapmalı. Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi İstanbul a taşınmalı. Sivil Havacılık Dairesi, uzmanlardan hizmet almalı, ruhsat verebilecek katile ve kapasiteye getirilmeli. Soydaş, dildaş, dindaş, komşu, dost ülkelerle ortaklık kurup dizayn, prototip, testler ve üretim yapılmalı. Her bir ortak ülkede geçerli sertifika verilebilmeli milyon kilometrekare alan, 1-2 milyar nüfus, yeraltı-yerüstü sonsuz zenginlik, 10 bin kilometre uçuş derinliği imkanları sonuna kadar kullanılmalı şeklinde konuştu. Konya Ne Yapmalı? Uçak sanayisinin Konya da getirilmesi ve geliştirilmesi konusunda neler yapılması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Konya da sanayiciler, KOBİ ler, şirketler ve üniversiteler bir araya gelmeli. Tamamen özel teşebbüs olarak şirket ve bir vakıf kurmalı. Konya Üniversitesi bünyesindeki Uçak Bölümü, uçak mühendisi öğretim elemanlarına kavuşarak akademik güç haline gelmeli. Hemen ilana çıkmalı ve İTÜ Uçak Bölümü mezunlarından 8-10 uçak mühendisi ile yüksek lisans karakterinde eğitime başlamalı. Bu anlayışını her sene tekrarlamalı. Bir taraftan da kurulan özel şirket, vakıf ve üniversite, uçak dizayn elemanı yetiştirme ve uçak dizaynı yapmaya yönelik ortaklaşa kapsamlı bir proje hazırlayarak TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurumlara sunmalı. Resmi destek ve teşvik almalı önerisinde bulundu. MMG KONYA fiubes `NDEN BÜYÜKfiEH R BELED YES NE Z YARET MMG Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Aydın ı makamında ziyaret etti. Ziyarette MMG Konya Şube Başkanı Arif Kösen derneğin çalışmaları hakkında bilgi verirken, mimar ve mühendislerin dayanışmasının ve yaşadığı kente sağlaması gereken katma değerlerin öneminden söz etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Aydın, sivil toplum kuruluşlarının kent ve ülke yönetimindeki etkinliklerinin demokrasinin gelişimi için önemini vurguladı. Konya şehrinde yapılacak olan projelerle ilgili de bilgi veren Aydın, Konya`nın turizm konusunda da sanayisi kadar öne çıkarak hak ettiği yere gelmesi için yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Mevlana nın yeterince tanıtılamadığından, mesajının tam olarak insanlara ulaştırılamadığından bahseden Aydın, bu mesajın insanlara ulaşmasını sağlamak anlayışla beraber şehrin dokusuna uygun yeni imar çalışmalarının hız kazanacağı bir döneme girdiklerini söyledi. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 MMG SAKARYA fiubes NDEN SAKARYA T CARET VE SANAY ODASI NA Z YARET MMG GELECE N NfiA ED YOR 22 May s ta düzenlenen genel kurulda yeni yönetim kurulunu seçen MMG, orta ve uzun vadeli planlar n belirlendi i iki y ll k strateji belirleme toplant s nda bir araya geldi. Üye sayısında artış sağlanmalı Kurulduğu 1993 yılından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve Türkiye genelinde 7 şubesiyle ülkesine katma değer sağlayacak hizmetler üreten MMG önümüzdeki 2 yıl içinde üye sayısını arttırmayı öncelikle hedefler arasında görüyor. 2 binin üzerindeki üye sayısını yeni dönemde 4 bine çıkarmayı planlayan MMG, üyelerinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerini öncelikli faaliyetler arasına aldı. Üyeler arası ilişkileri güçlendirmeliyiz MMG nin kuruluş amaçları arasında yer alan üyeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve üyelerin sosyal ve ticari imkânlarının geliştirilmesi konusu yeni dönemde de önceliğini koruyacak. Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların MMG internet sitesinde temel düzeyde hayata geçirilmesini ileriki aşamalarda daha geniş konseptli programlar takip edecek ve MMG üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ticari, sosyal, mesleki eğitim gibi değerlerin paylaşımı ve geliştirilmesi esas gaye olacak. Gelecek öngörülerinde bulunmalıyız Toplantıda tartışılan konular arasında bölgesel ve küresel değişimler ve beklentiler de göz önünde bulundurularak MMG nin gelecek vizyonuna dair kurgular üretildi. Siyasi alanda meydana gelen değişiklikler, yeni anayasa tartışmaları, AB süreci, global değişiklikler, ekonomi, demografik yapıda meydana gelen değişiklikler gibi faktörlerin MMG nin hedeflerini ve faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini tartışan MMG yönetim kurulu üyeleri, sivil bir anayasanın hazırlanması için gerekli toplumsal kanaatin oluştuğunu, istikrara kavuşan siyasi süreçte AB üyeliği, yeni yasa ve mevzuatlar, ekonomik gelişmeler v.b. alanlarda olumlu gelişmelere açık bir Türkiye gerçeği olduğunu, bu durumun sivil toplum kültürüne sağlayacağı katkıyla MMG için de avantajlar barındırdığını vurguladı. Avantajların yanı sıra risk ve tehlikelere değinilen toplantıda istikrara kavuşan ekonomimizin cari açık tehdidi karşısında hassas olduğuna dikkat çekilirken son zamanlarda Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmelerin de Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabileceği görüleri ifade edildi. Gerçek bir ihtiyaç olduğu toplum tarafından da kabul gören yeni bir anayasa hazırlığına giden Türkiye nin özellikle etnik milliyetçilik konusunda titiz davranması gerektiğinin de altını çizen MMG yönetim kurulu üyeleri ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştirecek adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. MMG Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı na seçilen Adnan Borazancıoğlu`na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Meclis başkanlığı görevine seçilen ve aynı zamanda MMG Sakarya üyesi ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan Adnan Borazancıoğlu nu makamında ziyaret eden MMG heyeti, sivil toplum kuruluşları ve çalışmalarına Sanayi ve Ticaret Odası tarafından sağlanabilecek katkılar üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sakarya ilinin ve ülkemizin temel dinamikleri, kaynakları, avantajlı olunan noktalar, şehre ve ülkeye MMG olarak yapabilecek katkı ve çalışmaların da görüşüldüğü sohbet sırasında ülke olarak bazı AB formlarına katkı sağlamamıza rağmen bu fonlardan yeteri kadar kredi kullanmadığımız ve bu konuda kapatılması gereken bir açıklık bulunduğuna değinildi. TEMMUZ-A USTOS

12 B ZDENHABERLER TÜRK YE KEND ÜN VERS TE MODEL N GEL fit RMEL MMG DEN Z FENER N A IRLADI YURTİÇİNDE ve yurtdışında düzenlediği yardım organizasyonları ve projelerle mazlum ve mağdurlara umut ışığı olan Deniz Feneri Derneği, Mimar ve Mühendisler Grubu na bir ziyaret gerçekleştirdi. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Genel Başkan Yardımcısı Recep Koçak ve Genel Sekreter İbrahim Altan dan oluşan heyeti Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi ağırladı. Deniz Feneri Derneği nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Başkan Mehmet Cengiz, Sosyal Dönüşüm Projesi, Oğulduruk Yayla Bağı Projesi, Misafirhaneler, Bir Hayat Kurtar, Güzel Evim, Eritreli Yetimlere Eğitim, Şanlıurfa Yetim Evleri, 1001 Çocuk 1001 Dilek gibi pek çok çalışmayı bir arada yürüttüklerini ve hayırseverlerin katkılarıyla binlerce kişiye hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti. Genel Başkan Mehmet Cengiz sadece yurtiçiyle sınırlı kalmayıp yurtdışında da faaliyetler yürüten ve projeler üreten Deniz Feneri Derneği nin özellikle Kuzey Afrika Bölgesi ndeki kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle yaşanan acılara çözüm üretmek için titiz çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yer altı suları bakımından zengin olan çoğu bölgede sadece teknik yetersizlikler nedeniyle kuraklık ve susuzluk yaşanması gibi trajik durumlarla karşılaştıklarını söyleyen Cengiz, bu sorunlara çözümler üretmek üzere Mimar ve Mühendisler Grubu nun da katılımıyla Yeryüzü Mühendisleri adlı bir oluşum halinde çalışma başlatılabileceğini ifade etti. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi ise büyük bir toplumsal ihtiyaca cevap veren Deniz Feneri gibi oluşumlara sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek yürütülen faaliyetlerden dolayı Deniz Feneri yetkililerine teşekkürlerini sundu. Birlikte projeler üretmek ve insanlığın kanayan yaralarını bir inanç ve gönül birliği halinde birlikte dindirmek için atılacak adımlara memnuniyetle katkı sağlayacaklarını ifade eden MMG Genel Başkanı Çebi, süreli olarak yayınlanan Mimar ve Mühendis Dergisi nin yeni sayısında da Deniz Feneri Derneği tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılacağını, bu vesileyle müşterek faaliyetlerin ilk adımının atılmış olacağını ifade etti. Genel Baflkan Mehmet Cengiz sadece yurtiçiyle s n rl kalmay p yurtd fl nda da faaliyetler yürüten ve projeler üreten Deniz Feneri Derne i nin özellikle Kuzey Afrika Bölgesi ndeki kurakl k ve su kaynaklar n n yetersizli i nedeniyle yaflanan ac lara çözüm üretmek için titiz çal flmalar yürüttüklerini belirtti. MMG nin da katılımıyla UTESAV da(uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) düzenlenen üniversite ve değerler beyin fırtınası toplantısından önemli mesajlar çıktı. UTESAV ın üniversite ve değerler beyin fırtınası toplantısında bir araya gelen akademisyenler, işadamları ve gazeteciler Türkiye nin bilimsel bir atılım gerçekleştirebilmesi için kendi değerlerine özgü bir üniversite modeli geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıya MMG yi temsilen MMG Akedemik Kurul Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür katılarak MMG`nin konuya dair yaklaşımı hakkında bilgi aktardı. Mimar ve Mühendis Dergisi nde de kapsamlı şekilde ele alınan Üniversiteler ve YÖK meselesini adem-i merkeziyetçi bir anlayışla tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini ifade eden Ömer Faruk Kültür, üniversite-özel sektör ve sivil toplum işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. UTESAV merkezinde gerçekleşen programın açılışında konuşan UTESAV Başkanı İsrafil Kuralay, Türkiye nin ekonomide ve dış politikada önemli gelişmeler kaydettiğini ancak bilimsel araştırmalarda gelişmiş ülkelere göre oldukça geride olduğunu belirterek şunları söyledi: Türkiye son 9 yılda önemli bir performans göstererek bölgesinde ve uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı sağlamıştır. Bu başarıların devam ettirilebilmesi için üniversite eğitimine, bilimsel çalışmalara önem verilmelidir. Kalkınma sadece ekonomi ile değil bilimsel gelişme ile birlikte olur. Türkiye nin kendi değerleri ile barışık bir üniversite modeline ihtiyacı var. Beyin fırtınasının moderatörlüğünü gerçekleştiren Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, Üniversiteyi Müslümanlar oluşturmuştur. Batılılar bizden alarak geliştirmişlerdir. Örneğin eğitimin tescillenmesi yani diploma bir İslam kültürüdür. Üniversite kurumunu batı bizden aldı ve onu dönüştürüp geliştirdi. Şimdi de biz onlardan kopyalıyoruz. Eğitimin metalaşması büyük bir sorundur. Bu konu üzerinde ayrıca durulmalıdır. Türkiye de toplumun değerleri ile çatışan, batılı değerleri öğrencilere benimsetmeye çalışan bir üniversite modeli var. Bize ait bir üniversite modeli geliştirmek zorundayız diye konuştu. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 KOBİ ler Neden Desteklenmelidir? Ülke ekonomilerinde, önemli bir yere sahiptirler, Sayıları, açılma ve kapanma hızları yüksektir, En kolay, istihdam yaratma yoludur Kriz dönemlerinde, en dayanıklı sektördür, Dinamiktirler, değişen pazara hızla uyum gösterirler ve ekonomiye canlılık kazandırırlar, MMG ZM R fiubes NDEN G R fi MC L K SEM NER MMG İzmir Şubesi tarafından düzenlenen seminerle girişimciler için çok değerli bilgiler paylaşıldı. Optimal Danışmalık & Eğitim Hizmetleri nde Hakan Selçuk un uzman olarak katıldığı ve MMG üyelerine Girişimcilere Ön Bilgilendirme Eğitimi başlığı ile sunduğu seminer sonunda katılımcılar düzenlenen etkinlikle girişimcilik hakkında önemli bilgiler elde ettiler. Hakan Selçuk, KOBİ nedir, neden desteklenmelidir, KOBİ lerin yaşadığı sıkıntılar nelerdir sorularına öncelik verdiği konuşmasında istatistikî bilgileri ortaya koyarak girişimciliğin tanımını ve ilkelerini doğru tespit etmek gerektiğini, bu sayede KOBİ lerin yaşadığı çoğu zorlu sorunun kolayca çözüleceğini belirtti. KOBİ nedir? 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirası nı aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KOBİ denir. KOBİ lerin Sıkıntıları; Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri yeteri kadar izleyememektedirler. Doğru yere, doğru sektöre uygun şekilde yatırım politikaları üretememektedirler. Vergiler ile Sosyal Güvenlik primlerinden kaçınmak için, yaygın olarak kayıt dışı çalışmaktadırlar ve bu durum da haksız rekabete yol açmaktadır. İstatistikler; kendi işini kuran kişilerin; %70 i kendilerini, iş kurma konusunda yeterince hazırlamamakta, %90 ı piyasa araştırması yapmamakta İmalat sanayindeki işletmelerin %20 si, kuruldukları ilk yıl kapanmaktadır. Gerçekleşmeyecek hayal yoktur, gerçekleştiremeyecek insan vardır Girişimci Kişiliğin Özellikleri Güçlü bir biçimde başarılı olma isteği, Kendine güven ancak, sınırların bilerek, Gerçekçi olmak ve olayları olduğu gibi görebilmek, Zihinsel ve fiziksel dayanıklılık, İnsiyatif sahibi olmak, karar alma ve uygulama yeteneği, Mücadeleci ve azimli olmak, Kararlılık, Liderlik, hedefleri için başkalarına yön gösterebilmek, VİZYON sahibi olmak Fırsatları sezebilme yeteneği, Sorumluluk ve risk alabilme arzu ve yeteneği, Girişimcinin, bir iş kurmak için 5 temel unsura ihtiyacı vardır; 1. Motivasyon, 2. İş Fikri, 3. Girişimcilik nitelikleri, 4. Yönetim bilgi ve becerileri 5. Kaynaklar MMG ZM R fiubes NDEN YURTDIfiINDA YÜKSEK L SANS VE DOKTORA E T M SEM NER MMG İzmir Şubesi, Dr. İsmail Tirtom un konuk konuşmacı olarak katıldığı Japonya da Burslu Lisansüstü Eğitim Olanakları konulu bir seminer düzenledi. Verilen seminerde Dr. İsmail Tirtom öncelikle istenen lisans programına göre üniversite seçiminin yapılması ve üniversitenin kabul için şartlarının araştırılması ile diploma, İngilizce yeterlilik belgesi gibi istenen diğer belgeler yanında adayın kendisini ifade edeceği, özenle yazılmış niyet mektubunun hazırlamasının önemli olduğunu vurguladı. Mambuşko MEB burslu iki çeşit başvuruda bulunulmakta. Birincisi Büyükelçilik vasıtası ile burada yılda kişi ve çoğu sözel çıkışlı kişilere yönelik burslar veriliyor. İkincisi için Japonya daki üniversitelerin kontenjanları araştırılarak lisans yapacağınız programların belirlenmesi gerekmektedir. Bazı üniversitelerde doktora için burs varken, master için burs yok. Bunlardan biri de Japonya Üniversitesi. Diğer bir örnek de Mambuşko bursu. Bu programda gidiş - geliş ücretleri ödeniyor yalnız harç ödemesini kişi kendisi karşılıyor. Burs miktarı master için yüzde 50, doktora için yüzde 60. Tabii araştırma yapmak istediğiniz konuyu daha önce belirlemek gerekiyor. Oraya gidince düşünüp karar veririm demek Japonların düşüncesi ile ters bir durum. Burada ne yapmak istediğinizi çok iyi ifade edebilmeniz gerekmektedir. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konuyu ve okulu belirledikten sonra konunuza danışman olacak hoca ile temas halinde olmanız fazlasıyla önem taşımaktadır. Ayrıca Japonların Üniversitelerinin özellikle araştırmaya dönük maddi imkanları ABD den çok iyi, çok daha geniş. Ben araştırmacı olmak istiyorum diyen kişi için Japonya da akademik kariyer yapmak önemli. Bir şeyi geliştirmede çok ileride olduklarını, imkanlarda sınır tanımadıklarını, araştırma yapılan konuya katkı sağlayacağına inandığınız cihaz alımı ya da seyahat edip farklı ülkelerde bulunulmak gibi durumlarda finansman sağlayan etkin bir sistem mevcut. TEMMUZ-A USTOS

14 B ZDENHABERLER MMG YÖNET M YAZEV N Z YARET ETT MMG L ÖZEL DARES N Z YARET ETT MMG yönetimi geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Özel İdaresine ziyaret düzenleyerek Genel Sekreter Sabri Kaya nın misafiri oldu. Yeni dönemde daha aktif ve yoğun bir çalışma sürecine adım atan MMG yönetimi kurumsal temaslarını sürdürüyor. İftar yemeği, sempozyum, fuar etkinlikleri ve seminerler gibi çeşitli organizasyonların hazırlıklarını sürdüren MMG Yönetim kurulu üyeleri, bu kez İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya nın misafiri olarak gelecek dönemdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadem Ekşi, Murat Özdemir, Mustafa Yanartaş ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural dan oluşan MMG grubu 17 Ağustos ta düzenlenecek olan iftar yemeği ve İnsan ve Deprem konulu fotoğraf sergisi hakkında bilgi verdikleri Genel Sekreter Sabri Kaya yı programa davet ettiler. Ayrıca 19 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar konulu sempozyum hakkında da bilgi veren Avni Çebi, geniş bir akademisyen çevresinin katılım göstereceği sempozyumun yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine de örnek teşkil edeceğini, Üsküdar Belediyesi nin katkılarıyla düzenlenecek olan etkinliğin kitapçık hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Konuyla ilgili bilgi aktaran MMG Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi ise Kentsel Dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğü bu süreçte şehirleşme konusunu ele alan sempozyum ve benzeri etkinliklerin yerel yönetimler için yol gösterici olacağını, özellikle İstanbul da bu eksikliğin hissedildiğini ifade etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve MMG tarafından düzenlenen etkinliklere memnuniyetle katılacağını belirtti. MİMAR Mimar ve Mühendisler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kadem Ekşi, Murat Özdemir ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural, Genel Başkan Avni Çebi ile birlikte YazEvi Yazılım ı ziyaret etti. Aynı zamanda MMG Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Komisyonu Başkanı olan YazEvi Yazılım kurucularından Dr. Mustafa Yanartaş, firmaları bünyesinde verilen yazılım hizmetleri ve ERP ürünleri hakkında bilgi verdi. AVAKOZA ERP ürünü ile işletmelere Kurumsal Kaynak Planlama projelerini gerçekleştirme imkânı sağlayan YazEvi, AVA- KOZA ERP programıyla işletmenin tüm iş süreçlerini aynı çatı altında toplayıp işletmelere yeni iş modellerini bir bütünlük içinde sunuyor. YazEvi Yazılım, AVA- KOZA ERP ürünün geliştirmesi, desteği, eğitim ve pazarlamasını çözüm ortakları ile beraber yapıyor. Aynı zamanda bir Ar-Ge firması olan YazEvi Yazılım, geliştirmiş olduğu AVAX İş Geliştirme Stüdyosu ile yazılım takımlarını sağlam bir altyapıyla sunuyor. YazEvi yazılım, REPX adında çok kullanışlı web tabanlı raporlama aracını da uzun bir Ar-Ge çalışması olarak müşterilerine ulaştırıyor. Elektronik-Haberleşme Mühendisi olan Avni Çebi, özellikle yazılım ve Ar-Ge çalışmalarının günümüzde büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek bu alanda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi gerektiğini ve Ar-Ge çalışmalarına ülke olarak ihtiyaç duyduğumuzu belirtti. MMG YÖNET M SAKARYA fiubes FTARINA KATILDI MMG geleneksel hale gelen iftar programlarının ilkini Sakarya Şubesi ev sahipliğinde düzenledi. MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Arı, Murat Özdemir, Şehmus Yıldırım, Şenol Arslan, Oktay Korkmaz ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural dan oluşan genel merkez heyeti katıldı. Düzenlenen programda söz alan MMG Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demiralay birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayan ramazanın feyzinden yararlanmak gerektiğini ifade etti. MMG Genel Başkanı Avni Çebi ise MMG nin kuruluş ilkeleri ve ahlak düsturu olarak kaydettiği hikmet, imar ve ihsan kavramları üzerinde durdu. Hikmet, kainatı ve insanı aşkın bir bakış açısıyla ele almak, imar; bu bakış açısıyla insana ve çevreye yararlı şeyler bina etmek, ihsan ise imar edilen değerleri insanların yararına sunmak ve paylaşmaktır diyen Avni Çebi, iftar sofralarının bereketi paylaşmak için bir fırsat olduğunu söyledi. 12 M MAR VE MÜHEND S

15

16 B ZDENHABERLER 17 A USTOS 1999 MARMARA DEPREM ARDINDAN BEKLENT LER VE ÇÖZÜMLER Tarihi belli olmayan, ancak olaca na bilim adamlar n n hemfikir oldu u y k c bir deprem beklenmektedir. stanbul da olmas muhtemel deprem neticesi ile yap lan öngörüler ise dehflete düflürmektedir. Bugün teknik olarak depremi önleme imkân yoktur. Ancak binalar m z depreme karfl dayan kl yaparak depremin verece i hasar en aza indirebiliriz. Bunun maliyeti depremin verece i maliyetten daha büyük de ildir. MİMAR ve Mühendisler Grubu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin hissettirdiklerini, yaşattıklarını, düşündürdüklerini; ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sahip olduğu vizyon ve misyonu altında aynı sıcaklığı ve tazeliği ile yaşamaktadır. Son büyük depremde hatırlanacağı gibi 20 binden fazla insanımız enkaz altında hayatını kaybetmiş on binlercesi yaralanmış, yüzlerce fabrika ve sanayi tesisi kullanılamaz hale gelmiş, yollar, köprüler çökmüş ve milyarlarca dolarlık maddi kayıp oluşmuştur. Tarihi belli olmayan, ancak olacağına bilim adamlarının hemfikir olduğu yıkıcı bir deprem beklenmektedir. İstanbul da olması muhtemel deprem neticesi ile yapılan öngörüler ise dehşete düşürmektedir. Yüz binlerce binanın yerle bir olacağı, 90 bine yakın can kaybı, bunun en az iki katı yaralı ve yaklaşık 40 milyar dolar maddi kayıp olacağı tahmin edilmektedir. Bugün teknik olarak depremi önleme imkânı yoktur. Ancak binalarımızı depreme karşı dayanıklı yaparak depremin vereceği hasarı en aza indirebiliriz. Bunun maliyeti depremin vereceği maliyetten daha büyük değildir. Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması; bilimsellikten ziyade bürokratların insafına terk edilmiştir. Yapıların projelendirilmesinden önce hayati önem taşıyan zemin etütleri formalite halini almış ve yetkinlikten uzak ellerde ciddiyetsizleşmiştir. Depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek olmasında imar aflarının birinci derecede önemli olduğunun artık bilinmesi gerekir. Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, ülkemiz sadece bir deprem ülkesi değil bir afet ülkesi olmuştur. Bunun ekonomik sonucu olarak her yıl GSMH nın ortalama yüzde 3 ile yüzde 7 si afet zararlarını karşılamaya harcanmaktadır. Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik verilerinden 17 A ustos 1999 tarihinde yaflanan ve telafisi mümkün olmayan kay plara ve ac lara neden olarak haf zalardaki yerini alan Marmara Depremi nin y ldönümünün yaklaflt günlerde Mimar ve Mühendisler Grubu ad na bir bas n bildirisi yay nlayan MMG Genel Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli, mevcut durumu de erlendirdi. yoksun imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta dayalı, hızlı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyoekonomik politikalar sonucu afete, yani insani ve ekonomik yıkıma dönüşmektedir. Mevcut binaların durum tespiti çalışmaları ve mikro bölgeleme çalışmaları sonucu, birinci derece riskli bölgelerin boşaltılması ve yeniden yapılandırılması için, Sayın Başbakanın açıkladığı 2 yeni kent projesi büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yeni kent projesi İstanbul a göçün artması için değil, riskli bölgelerin buralara taşınarak deprem odaklı kentsel dönüşümün aracı olarak kullanılmalıdır. Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden korunmak yönünde istemler en temel insan hakkıdır. Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin her yurttaş için temel bir insan hakkı olduğu ana ilke olarak kabul edilmelidir. Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları, yapılar tasarlamak ve üretmektir. Bunun için, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir deprem politikası belirlenerek ciddi programlar oluşturmalı ve daha da önemlisi bunların hayata geçirilmesidir. Bu ülkenin düşünen, üreten ve sorumluluk bilinciyle hareket eden mimar ve mühendisleri olarak her deprem sonrası facialar yaşanılsın istemiyoruz. Deprem sonrası yaşanan manzaralar üzüntüden öte bizleri utandıran manzaralardır. Bu acıları ve utançları tekrar yaşanmamalıdır. MMG, üzerine düşen görevleri büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye hazır durumdadır. MMG YÖNETİM KURULU 14 M MAR VE MÜHEND S

17

18 HABERANAL Z 16 M MAR VE MÜHEND S

19 ALIN TERİ: UNUTULAN ŞEFKAT BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTA BAŞTA YENİ GELİŞMEKTE YA DA SANAYİLEŞMEKTE YA DA EKONOMİK GELİŞME NOKTASINDA BATIYA YAKLAŞAN ÜLKELERDE ÇALIŞMA YAŞAMI VAHŞİ KAPİTALİZM DÖNEMİ OLARAK ADLANDIRILAN 19. YY KOŞULLARINDA, BATIDA DA GİDEREK SOSYAL YAPI YENİ LİBERAL ANLAYIŞLARA UYGUN OLARAK ZAYIFLAMAKTA. KISACASI TARİH YİNE BATI İLE BAŞLADIĞI YERE DÖNÜYOR. DİLAVER DEMİRAĞ / Gazeteci-Yazar DEĞİŞİM karşısında iki görüş oldu hep. Biri ne pahasına olursa olsun değişmek iyidir diyerek DİLAVER hep yenileşmeyi, DEMİRAĞ yeni Gazeteci, olanın yüceltilmesini yazar talep etti. Diğeri ise, değişimle devamlılık arasında bir kesintiden çok karşılıklı içermeye dayanan bir ilişkiyi savundu. İlk gruptakiler radikal modernleştirmeciler olarak anılırken, diğerleri için muhafazakâr modernler ifadesi kullanıldı. İlginçtir modernleşmeyi eleştirenler de modernliği aşılamaz bir ufuk olarak görüp, çerçeveyi kırmadan değişsek iyi olur dedi. Kuşku yok ki değişim hayatın bir gerçeği, ancak doğadaki değişimle kültürdeki değişimi aynı kefeye koymak ciddi bir hata olur. Doğadaki değişim özel zamanlar dışında ani değil, hissedilmeyecek kadar uzun sürede gerçekleşen bir değişimdir. İnsan toplumlarında ise son iki yüzyıldır yaşanan değişim ise doğadaki radikal değişim dönemleri ile kıyaslanabilir. Mesela ani gerçekleşen buzul çağı ya da çok kısa zaman aralığında üst üste gerçekleşebilien depremler yenileşme olgusuna örnek verilebilir. Bu çerçevesini çizdiğimiz durum, çalışma yaşamında yaşanan değişim için de söz konusu edilebilir. Kölelik ile zanaat çalışma biçimleri olarak bugünkü ile kıyaslanabilir. Zanaatkarı bir mühendis teknisyen, köleyi de bugünkü düz işçi ile kıyaslamak mümkündür. Ancak son beş yüz yıllık zaman dilimine dek her iki çalışanın da yaşam standartları bugünkünden çok daha iyi idi. Köle zalimane haller dışında özellikle de ev kölesi ise genelde iyi bakılan biriydi, kuşkusuz köle çok zor özgürlüğüne kavuşuyor, özellikle bazı alanlarda acımasızca çalıştırılabiliyordu. Bu bakımdan istisnai durumlar dışında köleler bugünün çok az bir ücret karşılığı çok sıkı çalıştırılan işçisiydi. Ancak özgür kölelerden farklı olarak köle temel gereksinmeleri karşılanan kişiydi. İslam toplumlarında ev köleleri hiç bir güvenceye sahip olmadan çok uzun saatler ve ağır koşullarda çalışmasına karşılık, yoksulluğunu değiştirmeyecek, sadece fiziki yaşamını sürdürebilecek gereksinmelerini karşılamak için çalışan bugünün işçilerinden daha iyi hayat şartlarına sahip olabilirdi. İşçiler daha doğrusu özgür işçiler ise bugünkü işçilere oranla çok daha iyi hayat şartlarına sahipti. İslam topraklarında geçerli hukuka göre işçiye çalışmasının tam karşılığı ücret ödenmesi gerekliydi. Kuşkusuz hukuk şaşmaz bir biçimde uygulanmadı. İslam hukukunda aşırı çalıştırma söz konusu değildir, oysa Abbasiler döneminde köleler çok ağır şartlarda, sağlıksız adeta ölümüne çalıştırabilmişti. Oysaki İslam hukukukun temel iki kaynağında da yani Kurân da da Peygamber Efendimiz (SAV) in hadeslerinde de çalışanlar, köleler için son derece insani koşullar önerilmişti ki bunlar bugünün çalışma yasaları ile kıyaslasanız bile çok çok ilerideydi. Diğer yandan meslek loncaları ile bugünün yetenekli, nitelikli işçileri olarak kabul edeceğimiz zanaatçılar modern sendikacılık ile kıyasalandığında kimi noktalarda ondan çok daha iyi, ileri çalışma koşulları, hayat standardı sağlıyordu. TEMMUZ-A USTOS

20 HABERANAL Z 18 M MAR VE MÜHEND S LONCALAR-AHİLER: MESLEK DAYANIŞMASI VE NİTELİKLİ ÇALIŞMA Meslek, uygar toplumlar ile birlikte insanın toplumsal aidiyetinin oluşumunda, toplumdaki yeri ve saygınlığının belirlenmesinde önemli bir yer içerir. Günümüzde çalışma, büyük oranda kişinin mega şehirlerde gündelik medar-ı maişeti nin temini için yürütülen bir uğraş. Meslek artık kişinin bireysel varolşuşunun, toplumsal kimliğinin ve kendi hazzının bir parçası değil. Özellikle endüstri sonrası toplumlarda işle yaratıcılık arasındaki bağ özellikle düz işçilik için ortadan kalktığı gibi, kişinin iş ile özdeşleşim kurmasının da olanağı da kalmadı. Dahası artık iş denilen şey giderek daha fazla gel geç bir faaliyet biçimini almakta ve işçiler iş güvencesinde yoksun kalmaktalar, iş güvenliği ve sağlığı bakımından koşullar gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. İleri demokrasi adı verilen ileri kapitalist ülkeler 150 yıllık bir mücadeleden sonra başlanan yerdeler, vahşice sömürü, insanlık dışı çalışma koşulları ve işe aidiyet noktasında derin bir yabancılaşma söz konusu. Oysa modernleşme sürecinde hor görülen ve kötülenen orta çağdaki serfler için bile bugünkü ücretli kölelik düzeninden daha iyi şartlar sağlanabilmişti. Geçmişte bugün sanat diye özelleşen/ özelleştirilen beceri ve yaratıcılık, meslek erbabının hayatının bir parçasıydı. İlk medeniyetlerde görülen çömlekler ve daha sonrasında vazolarda görülen motiflerin güzelliği, olağanüstü inceliği sanat denilen şeyin de başlangıcı sayılır. Önce çömlekler daha sonra da vazolar, küpler, testiler yapan zanaatçılar, sonraları demirciler, ateşle uğraşan dolayısıyla ateşin sırrını bilen kişiler olarak özel bir yere sahipti ve kendi aralarında sır temelli bir birlik oluşturarak mesleğe ait özel bilginin korunmasını sağlamışlardı. Meslek sırları ancak seçilen kişilere ölüm tehdidi ve sırra sadık kalma yemini ile güvenceye alındıktan sonra öğretilirdi. Kısacası meslek kutsal bir işti ve ancak kudsiyetin kurallarına sadık kalmak kaydı ile o meslek alanına ait olunabilirdi. Bütün bunların şehirle birlikte ortaya çıkması aynı zamanda şehirle zanaatçı arasındaki kopmaz bağı da ortaya koyar mahiyettedir. Ancak kent hayatındaki iş bölümü kısmen kişinin yaşam boyunca yapacağı bir mesleği yani uzmanlaşmayı da getirmişti. Bunun sanat/zanaat olgusu ile bir nebze aşıldığı söylenebilir. Zanaatçılar ile mimarlar ve mühendislerin ustalar olarak birlikteliği de zanaat, bilim, sanat ve mühendislik tarihini başka bir eksenden okumak için de elverişli bir imkan yaratır. Sonuçta şunu söylemek olanaklıdır: Geçmişte kent ve meslek ve meslek birliklerinin şehir hayatı içindeki özel yeri, hatta şehirlerin kendi özerk varoluşları büyük oranda meslek erbabı denilen şahıs ya da gruplar ile ilişkiliydi. Tüm bunlardan yola çıkarak loncaların ilk çekirdeklerinin de kent yaşamının bu özel konumunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve büyük oranda devletle tacire karşı kendi özerk varoluşlarının koruyabilme gereksinmesinden doğduğu söylenebilir. Loncalar ortaçağda yani yy da Avrupa da ve İslam dünyasında eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Kendi tarihsel geleneğimiz bakımından bu gelişmiş meslek birlikleri iki türlüydü, birisi zanaat erbabının kurduğu örgütler, diğeri ise tüccarların. Avrupa da ilk kurulan tüccar loncası olmakla birlikte 11. yy da Abbasi döneminde ortaya çıkan Fıtyan (daha sonra Fütüvvet) zannat erbabının örgütü olmuştu. 12 yy da ilkin Horasan da büyük ölçüde de melamilerin teşvik ve gayreti ile kurulan ahilik, daha sonra Anadolu da gündelik yaşamın bir parçası oldu. Zanaat örgütlenmesi olarak doğan ahilik ve öncesindeki Fütüvvet aslında bugünkü sendikacılığın atası sayılabilir. Nitelikli işçilerin oluşturduğu bu birlikler meslek kurallarını düzenliyor, iş güvenliğini sağlıyor, çalışanların haklarını gözetiyor, onların her tür gereksinmesinde yanında oluyordu. Ahi birlikleri kent yaşamının temel belirleyicisi olduğundan, başka partnerler özellikle de dönemin sosyal güvenlik sistemi olan vakıflarla ve kimi devlet kurumları ile birlikte kentt kamu hizmeti adına pekçok işlevi yerine getiriyordu. Ahi sandıklarında birikenlerle tüm çalışanların sağlık ve eğitim sorunlarının sistemli biçimde çözümleniyor, bu doğrultuda hastaneler ve okullar kuruluyordu. Ahilik bütün bu hizmetleri yerine getirirken bulunduğu kentlerde tüm halkın sağlık, beslenme ve yoksulların barınma sorunlarını da

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Yüzde dört büyüme beklentisiyle girdiğimiz 2012 yılının tamamında % 3 ün altında bir büyüme bekliyoruz. 2012 de bir yandan ihracatta ülke ve ürün çeşitlendirmesine

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Dosya 1 2 Dosya Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Son yılların en büyük dramlarının yaşandığı Mısır ve Suriye deki gelişmeleri üzülerek izliyoruz. Ülkemizde de etkisini hissettiğimiz bu olayların

Detaylı

TURİZM TECRÜBE İŞİDİR. Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM

TURİZM TECRÜBE İŞİDİR. Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM TURİZM TECRÜBE İŞİDİR Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM 18 yıllık deneyimini, 8 yıldır Kastamonu'luların hizmetine sunuyor Yurtiçi - yurtdışı uçak biletleri Yurtiçi - yurtdışı

Detaylı

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk.

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 27.02.2014 16:50 Page 1 SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ Cumhurbaşkanı Sayın Abdulah Gül ün davetlisi olarak İtalya- Türkiye İş Formu na katılan TSO Yönetim

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

BAŞLARKEN. dinamik bir kuruma dönüştüreceğiz. Bu vesile ile mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum.

BAŞLARKEN. dinamik bir kuruma dönüştüreceğiz. Bu vesile ile mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Üniversiteler şehri olma yolunda hızla ilerleyen Konya mızda KTO-Karatay üniversitemiz ilk mezunlarını verdi. Büyük bir coşku ile diplomalarını teslim ettiğimiz öğrencilerimiz

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU U M. ŞERİF KANIK: N değerlendirmeyi başarmak

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU U M. ŞERİF KANIK: N değerlendirmeyi başarmak KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 93 HAZİRAN 2014 ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU D U M. ŞERİF KANIK: A Y Benim işim elimdeki ürünü

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı

TEKNO GÜNDEM. Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:3 Temmuz-Eylül 2014 MOBİL TEKNOLOJİLER

TEKNO GÜNDEM. Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:3 Temmuz-Eylül 2014 MOBİL TEKNOLOJİLER TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:3 Temmuz-Eylül 2014 MOBİL TEKNOLOJİLER Değerli Okuyucular AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını ve üniversite-sanayi

Detaylı

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI Ekim 2013 Sayı: 39 İçindekiler ekim 13 5 7 BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? 10 9 10 12 14 16 18 22 30 36 38 42 50 DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 5. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı