İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61 Sayı 61 Temmuz-Ağustos

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Sunullah Doğmuş, Kadem Ekşi, Yasin Karagöz, Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusu ile yeni sayımızda birlikteyiz. İş dünyasını, işçiyi ve işvereni yakından ilgilendiren bu önemli konuyu her açıdan dergimizde değerlendirmeye çalıştık. İş sağlığı ve güvenliği konusu AB üyelik sürecinin de etkisiyle son günlerde sıkça gündeme gelmektedir. Konu sağlık açısından ne kadar işçiyi ilgilendiriyorsa da iş verimliliği açısından da işvereni o derece ilgilendiriyor. Çünkü verimli üretim sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapılır. Bu ortamı da sağlayacak olan işverendir. Bu sayımızda dosya konusu olarak ele aldığımız İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu konunun uzmanları ile derinlemesine inceledik. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olmak üzere iş dünyası temsilcileri, akademisyenler konuyu dergimiz için değerlendirdi. Ayrıca ağustos ayı hepimizin bildiği gibi büyük acılar yaşadığımız Marmara Depremi nin yıldönümü. Depremin bize hatırlattıklarını, daha sağlam ve güvenli şehirlerde yaşamak için yapılması gerekenleri bu sayımızda yeniden değerlendirdik. Çünkü uzmanların söylediği kaçınılmaz bir İstanbul depremi bizleri bekliyor. Bu depreme yeniden hazırlıksız yakalanırsak yaşayacağımız acılar Marmara Depremi nden daha hafif olmayacaktır. Mimar ve Mühendis Dergisi nin her sayısında olduğu gibi makaleleri, gezi yazılarını, mimari değerlendirmeleri, Mimar ve Mühendisler Grubu ndan haberleri bu sayımızda da okuma fırsatı bulacaksınız. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler 22 Mimarl k; Mehmet flci fiehir ve Medeniyet 76 Kent ve Yaflam; Emre Tozal Mimarinin Odak Noktas ESTET K Yak n; fiirin Bir lçemiz ZN K KAPAK; Güvenli çal flma ortam, ifl bar fl n n, daha verimli çal flman n oldu u kadar h zl ve sa l kl kalk nman n da ön flart d r. Özellikle geliflmekte olan ülkelerde ifl sa l ve güvenli i, toplumsal kalk nman n belirleyici unsurlar aras nda yer almaktad r. Çünkü ifl kazalar ve meslek hastal klar, sonuçlar itibariyle insan hayat n ve sa l n tehdit etmesinin yan s ra iflletmeleri de a r faturalara mahkûm etmektedir. 86 Makale; Prof. Dr. Ali Osman Öncel Deprem Risk Yönetim Modeli 89 Makale; Kadem Ekfli fiehirlerimizin Gelece i, Tehditler ve F rsatlar 16 Haber Analiz Al nteri UNUTULAN fiefkat 94 Sinema ve Mühendislik Frans z tiyatro sanatç s Georges Méliés, kardefli Gaston ile birlikte senaryosunu yazd konulu bir film çekiyor. Konusu da ne biliyormusunuz? AYA SEYAHAT 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN fl Sa l ve Güvenli i ile De erlerimiz NSANLAR, geçimlerini temin etmek, kişisel gelişimini sağlamak ve değer üretmek için çalışma hayatına girmektedir. Bireyin üretken hale gelmesi uzun bir süre almakta, ailesi ve devlet eğitim hayatında önemli yatırımlar yapmaktadır. Bireyin üretken hale gelmesi ve kendi başına bir yetkinliğe ulaşması için günümüzde doğumundan itibaren yaklaşık 23 yıllık bir süre gerekmektedir. Yapılan bu uzun yatırımlar sonucu birey ancak çalışma hayatına hazırlanmaktadır. İşveren ve çalışan olarak sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için bu çabaları yeni eğitim ve teknik desteklerle sürekli hale getirmeliyiz. Sanayi toplumunun başlangıcında ağır çalışma koşullarında çocuk denecek yaşta insanlar haftanın hemen her günü 16 saati aşan süre geçimlerini karşılamak için karın tokluğuna çalışmakta ve hiçbir iş sağlığı, güvenliği ve güvencesine sahip değillerdi. Sanayi devriminin ilk döneminin bu işçi sınıfı adeta kölelerden daha kötü yaşam koşullarında ücret karşılığı çalışıyorlardı. Köle sahiplerinin kölesine sahiplenmesi gibi bir duygu işverende işçisine karşı yoktu. İşveren verdiği ücreti biliyor ve maksimum verimi almaya çalışıyordu. Çalışanın nerede yaşadığı, ne yiyip içtiği ailesini nasıl geçindirdiği konusunda hiçbir kanaati yoktu. Bu dönem modern sendikal hareketlerin başlandığı 20. yüzyıl başlarına kadar böylece devam etti. 20. yüzyılın 2. yarısından sonra batıda refah toplumuyla beraber üretilen değerden çalışana daha fazla pay ayrılmaya başlandı ve çalışma koşulları iyileştirildi. Hayatın amacını salt üretmek, tüketmek, rekabet ve haz merkezine koyan bugünün dünyasında özelikle gelişmekte olan ülke çalışanları büyük bedeller ödemek durumunda kalmaktadır. Bir kısım işverenlerin kendi refah ve daha iyi yaşama istemleri adına büyük insan kitlelerini, yığınlaştırdığı ve ötekileştirdiği bir üretim-tüketim ekosistemi yerine insanın mutluluğunu esas alan yeni bir çalışma hayatına ihtiyaç vardır. Bu hayatın merkezine zayıfı koruyan, adaleti ve infakı merkeze alan kadim insani geleneğin değerleri yer almalıdır. Bireyin geçimini sağlamak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatını oluşturmak için çalışma hayatına daha bütüncül bakan, değer merkezli düzenlemelere ihtiyaç vardır. Günümüzde bir malın fiyatı ve marka değeri içersinde onun nasıl ve hangi şartlarda üretildiği konuşulmakta, insan haklarının bir uzantısı olarak; çalışma hayatının süresi, çalışma koşulları, üretimde kullanılan teknoloji ve hammadde de bir artı değer olarak göz önüne alınmaya çalışılmaktadır. Bizim inancımızda yediğimizden yedirmek, giydiğimizden giydirmek ve gücünden fazla işi teklif etmemek, emeğinin karşılığını alın teri kurumadan vermek esastır. Bugünün ve dünün insanı kuşatan değerleriyle daha barışçı ve üretken bir çalışma hayatının oluşması için işveren ve çalışanlar olarak gayret göstermeliyiz. Çalışma hayatında her geçen gün gündeme gelen çalışanın sağlığını koruyan, işin daha güvenli ve istenilen kalitede üretilmesini sağlayan, iş güvencesi ve sürekliliğini esas alan İş Sağlığı ve Güvenliği Mimar ve Mühendisler Grubu nun öncelikli gündem maddelerinden biri olacaktır. Konuyla ilgili olarak gündemin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi için gerekli çalışmaları mimar ve mühendislerden oluşan üyelerimizle yapmaya çalışacağız Eylül 2011 tarihinde İstanbul da yapılacak 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre ve Fuarı nda yerimizi alacağız. Burada gündeme gelecek konuların takipçisi olmaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının rahmet ve bereketinin bizleri kuşatmasını, çalışma hayatımıza bereket getirmesini diler, bayrama mağduriyet içersinde giren Somalili kardeşlerimizi unutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatarak bayramınızı tebrik ederim. Bir k s m iflverenlerin kendi refah ve daha iyi yaflama istemleri ad na büyük insan kitlelerini, y nlaflt rd ve ötekilefltirdi i bir üretim-tüketim ekosistemi yerine insan n mutlulu unu esas alan yeni bir çal flma hayat na ihtiyaç vard r. Avni Çebi Genel Başkan TEMMUZ-A USTOS

8 B ZDENHABERLER MMG YÖNET M TRT Y Z YARET ETT MMG DEN STANBUL VAL L NE Z YARET MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Yönetimi İstanbul Valiliği ne bir ziyaret düzenledi. Ziyarette MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadem Ekşi, Murat Özdemir, Mustafa Yanartaş ve MMG Genel Sekreteri Mustafa Küçükkural yer aldı. MMG heyetini İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu adına ağırlayan Vali Yardımcısı Fevzi Güneş, sahasındaki en güçlü STK lardan biri olan MMG yi misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek Mimar ve Mühendisler Grubu ve benzeri sivil toplum kuruluşların ülkemiz açısından büyük öneme sahip olduklarını söyledi. Düzenlenen ziyaret sırasında, 17 Ağustos akşamı verilecek olan geleneksel MMG iftarına davet edilen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu adına davetiye bırakan MMG liler Marmara Depremi nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın anısına düzenlenecek olan Deprem ve İnsan konulu fotoğraf sergisiyle iftar programını daha anlamlı kılmayı düşündüklerini ifade etti. DEPREM GÜVENL NDE AC L EYLEM PLANI fiart TRT Anadolu da yayınlanan Gerçek Gündem: Kalkınma, programının konuğu olan MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, deprem güvenliği ve kentleşme konularında çarpıcı tespitlerde bulundu. Kentsel dönüşüm ve şehirleşme konularındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden MMG, yoğunlaştırdığı medya çalışmalarıyla da bu konularda gündem oluşturmayı sürdürüyor. MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, TRT Anadolu ekranlarında yayınlanan programda Türkiye nin 2023 vizyonuna uygun şehirler inşa etmenin önemine değinerek bu alanda üretilecek proje ve eylem planlarında deprem odaklı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. MMG Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulus ta bulunan TRT merkezine bir ziyaret düzenleyerek prodüktör ve İstanbul Televizyonu Müdür Yardımcısı Hüseyin Başusta ile görüştü. Ziyarette MMG Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Şehircilikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisi Murat Özdemir ve MMG Genel Sekreteri ve Sosyal Antropolog Özkan Mustafa Küçükkural bulundu. MMG heyetini konuk eden TRT İstanbul Televizyonu Müdür Yardımcısı Hüseyin Başusta, Prodüktör Süleyman Bektaş ve Yapımcı Rıza Sezgin, konuklarından MMG nin faaliyetleri ve kuruluş yapısı hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Türkiye nin şehircilik ve kentsel dönüşüm konularında yeni fikirlere ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Kadem Ekşi, MMG nin bu boşluğu dolduracak faal ve etkin bir oluşum olduğunu ifade etti. Kadem Ekşi, 19 Kasım da düzenlenecek olan Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar başlıklı sempozyumla Çevre Şehircilik Bakanı Edoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İ.T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve daha birçok akademisyen ve kamu görevlisini araya getirerek şehircilik konusunu çok yönlü ve tüm disiplinlerin katılımını sağlayacak bir yaklaşımla ele alacaklarını söyledi. MMG tarafından yürütülen çalışmaları beğeni ile karşıladığını belirten Hüseyin Başusta ise ülkemizin önemli ihtiyaçlarına cevap veren STK ve benzeri kuruluşlara ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını ve değer üreten her yapıya katkı sağlamanın TRT açısından öncelikli bir amaç olduğunu ifade etti. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER için aerodinamik ve yapısal dizayn elemanı, uçak prototipi imal edecek uzman ve montajda kullanılacak hiçbir araç-gerecin bulunmadığının altını çizen Yüksek, Türkiye de, yer ve uçuş testlerini yapacak eleman yok. Sonuca göre tadilat yapacak eleman, bu elemanları yetiştirecek usta veya uzman yok. Tecrübe birikimi ve arşiv de yok. Sertifika verecek dairemiz olsa personel yok dedi. İktidarlar İzin Vermedi Türkiye de uçak üretimiyle ilgili tüm yetkili ve sorumluların külahını önüne koyup derin derin düşünmesi ve uygun çözümü bulması gerektiğini belirten Yüksel, İTÜ Makine Fakültesi Uçak Bölümü nde okudum da Hava Yastığı-Howercraft tezi ile profesör oldum. Sadece İTÜ Uçak Bölümü nün fakülte haline dönüştürülmesi için 3 sene mücadele ettim. Fakülte dekanlığım sırasında üniversitemiz; uçak, robot ve helikopter dizaynı ile yapay zekada ülkenin en iyisi haline gelmişti. Daha sonra hepsini silip süpürdüler den sonra münhasıran uçak dizaynına odaklandım. Bilgilerimi İleri Uçak Dizaynı olarak kitaplaştırdım. Fakat düşünce ve tasarımlarıma mevcut iktidarlar izin vermedi diye konuştu. Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel: UÇAK ÜRET M Ç N HERKES EL NDEN GELEN YAPMALI Konya Üniversitesi, MMG Konya fiubesi, Müsiad Konya fiubesi, Konya Ticaret Odas ve Konya Sanayi Odas ile birlikte organize edilen Uçak Sanayindeki Geliflmeler ve Konya Sanayi konulu konferans, MÜS AD konferans salonunda gerçeklefltirildi. Konferansa konuflmac olarak kat lan TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eski Dekan Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Türkiye nin kendi uça n üretip üretemeyece ine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Türkiye de uçak imal edecek kapasitede eleman ve altyapı olmadığını belirterek, Herkes külahını önüne koyup derin derin düşünsün ve uygun bir çözüm bulsun dedi. Endonezya nın uçak üreten bir ülke olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yüksel, Türkiye nin uçak yapımı teknolojisinin ilerlediği sürecin hiçbir aşamasında çalışma yapmadığını kaydetti. Türkiye de şu an Uçak Üretimine Öneri Türkiye de uçak üretilebilmesi için çözüm önerilerini sıralayan Yüksel, Öncelikle ilk hedef olarak yapmak istediğimiz uçağı belirlemeliyiz. Buna uygun yabancı bir firma ile bire bir uçak yapım ortaklığı kurmalıyız. Bu ortaklık; uçağı dizayn, imal ve test ederken, hiç bırakmadan kendi dizayn uzmanlarımızı yetiştirmeliyiz. Bu uzmanlar birçok dizayn yapmalı. Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi İstanbul a taşınmalı. Sivil Havacılık Dairesi, uzmanlardan hizmet almalı, ruhsat verebilecek katile ve kapasiteye getirilmeli. Soydaş, dildaş, dindaş, komşu, dost ülkelerle ortaklık kurup dizayn, prototip, testler ve üretim yapılmalı. Her bir ortak ülkede geçerli sertifika verilebilmeli milyon kilometrekare alan, 1-2 milyar nüfus, yeraltı-yerüstü sonsuz zenginlik, 10 bin kilometre uçuş derinliği imkanları sonuna kadar kullanılmalı şeklinde konuştu. Konya Ne Yapmalı? Uçak sanayisinin Konya da getirilmesi ve geliştirilmesi konusunda neler yapılması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Konya da sanayiciler, KOBİ ler, şirketler ve üniversiteler bir araya gelmeli. Tamamen özel teşebbüs olarak şirket ve bir vakıf kurmalı. Konya Üniversitesi bünyesindeki Uçak Bölümü, uçak mühendisi öğretim elemanlarına kavuşarak akademik güç haline gelmeli. Hemen ilana çıkmalı ve İTÜ Uçak Bölümü mezunlarından 8-10 uçak mühendisi ile yüksek lisans karakterinde eğitime başlamalı. Bu anlayışını her sene tekrarlamalı. Bir taraftan da kurulan özel şirket, vakıf ve üniversite, uçak dizayn elemanı yetiştirme ve uçak dizaynı yapmaya yönelik ortaklaşa kapsamlı bir proje hazırlayarak TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurumlara sunmalı. Resmi destek ve teşvik almalı önerisinde bulundu. MMG KONYA fiubes `NDEN BÜYÜKfiEH R BELED YES NE Z YARET MMG Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Aydın ı makamında ziyaret etti. Ziyarette MMG Konya Şube Başkanı Arif Kösen derneğin çalışmaları hakkında bilgi verirken, mimar ve mühendislerin dayanışmasının ve yaşadığı kente sağlaması gereken katma değerlerin öneminden söz etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Aydın, sivil toplum kuruluşlarının kent ve ülke yönetimindeki etkinliklerinin demokrasinin gelişimi için önemini vurguladı. Konya şehrinde yapılacak olan projelerle ilgili de bilgi veren Aydın, Konya`nın turizm konusunda da sanayisi kadar öne çıkarak hak ettiği yere gelmesi için yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Mevlana nın yeterince tanıtılamadığından, mesajının tam olarak insanlara ulaştırılamadığından bahseden Aydın, bu mesajın insanlara ulaşmasını sağlamak anlayışla beraber şehrin dokusuna uygun yeni imar çalışmalarının hız kazanacağı bir döneme girdiklerini söyledi. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 MMG SAKARYA fiubes NDEN SAKARYA T CARET VE SANAY ODASI NA Z YARET MMG GELECE N NfiA ED YOR 22 May s ta düzenlenen genel kurulda yeni yönetim kurulunu seçen MMG, orta ve uzun vadeli planlar n belirlendi i iki y ll k strateji belirleme toplant s nda bir araya geldi. Üye sayısında artış sağlanmalı Kurulduğu 1993 yılından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve Türkiye genelinde 7 şubesiyle ülkesine katma değer sağlayacak hizmetler üreten MMG önümüzdeki 2 yıl içinde üye sayısını arttırmayı öncelikle hedefler arasında görüyor. 2 binin üzerindeki üye sayısını yeni dönemde 4 bine çıkarmayı planlayan MMG, üyelerinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerini öncelikli faaliyetler arasına aldı. Üyeler arası ilişkileri güçlendirmeliyiz MMG nin kuruluş amaçları arasında yer alan üyeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve üyelerin sosyal ve ticari imkânlarının geliştirilmesi konusu yeni dönemde de önceliğini koruyacak. Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların MMG internet sitesinde temel düzeyde hayata geçirilmesini ileriki aşamalarda daha geniş konseptli programlar takip edecek ve MMG üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ticari, sosyal, mesleki eğitim gibi değerlerin paylaşımı ve geliştirilmesi esas gaye olacak. Gelecek öngörülerinde bulunmalıyız Toplantıda tartışılan konular arasında bölgesel ve küresel değişimler ve beklentiler de göz önünde bulundurularak MMG nin gelecek vizyonuna dair kurgular üretildi. Siyasi alanda meydana gelen değişiklikler, yeni anayasa tartışmaları, AB süreci, global değişiklikler, ekonomi, demografik yapıda meydana gelen değişiklikler gibi faktörlerin MMG nin hedeflerini ve faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini tartışan MMG yönetim kurulu üyeleri, sivil bir anayasanın hazırlanması için gerekli toplumsal kanaatin oluştuğunu, istikrara kavuşan siyasi süreçte AB üyeliği, yeni yasa ve mevzuatlar, ekonomik gelişmeler v.b. alanlarda olumlu gelişmelere açık bir Türkiye gerçeği olduğunu, bu durumun sivil toplum kültürüne sağlayacağı katkıyla MMG için de avantajlar barındırdığını vurguladı. Avantajların yanı sıra risk ve tehlikelere değinilen toplantıda istikrara kavuşan ekonomimizin cari açık tehdidi karşısında hassas olduğuna dikkat çekilirken son zamanlarda Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmelerin de Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabileceği görüleri ifade edildi. Gerçek bir ihtiyaç olduğu toplum tarafından da kabul gören yeni bir anayasa hazırlığına giden Türkiye nin özellikle etnik milliyetçilik konusunda titiz davranması gerektiğinin de altını çizen MMG yönetim kurulu üyeleri ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştirecek adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. MMG Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı na seçilen Adnan Borazancıoğlu`na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Meclis başkanlığı görevine seçilen ve aynı zamanda MMG Sakarya üyesi ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan Adnan Borazancıoğlu nu makamında ziyaret eden MMG heyeti, sivil toplum kuruluşları ve çalışmalarına Sanayi ve Ticaret Odası tarafından sağlanabilecek katkılar üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sakarya ilinin ve ülkemizin temel dinamikleri, kaynakları, avantajlı olunan noktalar, şehre ve ülkeye MMG olarak yapabilecek katkı ve çalışmaların da görüşüldüğü sohbet sırasında ülke olarak bazı AB formlarına katkı sağlamamıza rağmen bu fonlardan yeteri kadar kredi kullanmadığımız ve bu konuda kapatılması gereken bir açıklık bulunduğuna değinildi. TEMMUZ-A USTOS

12 B ZDENHABERLER TÜRK YE KEND ÜN VERS TE MODEL N GEL fit RMEL MMG DEN Z FENER N A IRLADI YURTİÇİNDE ve yurtdışında düzenlediği yardım organizasyonları ve projelerle mazlum ve mağdurlara umut ışığı olan Deniz Feneri Derneği, Mimar ve Mühendisler Grubu na bir ziyaret gerçekleştirdi. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Genel Başkan Yardımcısı Recep Koçak ve Genel Sekreter İbrahim Altan dan oluşan heyeti Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi ağırladı. Deniz Feneri Derneği nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Başkan Mehmet Cengiz, Sosyal Dönüşüm Projesi, Oğulduruk Yayla Bağı Projesi, Misafirhaneler, Bir Hayat Kurtar, Güzel Evim, Eritreli Yetimlere Eğitim, Şanlıurfa Yetim Evleri, 1001 Çocuk 1001 Dilek gibi pek çok çalışmayı bir arada yürüttüklerini ve hayırseverlerin katkılarıyla binlerce kişiye hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti. Genel Başkan Mehmet Cengiz sadece yurtiçiyle sınırlı kalmayıp yurtdışında da faaliyetler yürüten ve projeler üreten Deniz Feneri Derneği nin özellikle Kuzey Afrika Bölgesi ndeki kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle yaşanan acılara çözüm üretmek için titiz çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yer altı suları bakımından zengin olan çoğu bölgede sadece teknik yetersizlikler nedeniyle kuraklık ve susuzluk yaşanması gibi trajik durumlarla karşılaştıklarını söyleyen Cengiz, bu sorunlara çözümler üretmek üzere Mimar ve Mühendisler Grubu nun da katılımıyla Yeryüzü Mühendisleri adlı bir oluşum halinde çalışma başlatılabileceğini ifade etti. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi ise büyük bir toplumsal ihtiyaca cevap veren Deniz Feneri gibi oluşumlara sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek yürütülen faaliyetlerden dolayı Deniz Feneri yetkililerine teşekkürlerini sundu. Birlikte projeler üretmek ve insanlığın kanayan yaralarını bir inanç ve gönül birliği halinde birlikte dindirmek için atılacak adımlara memnuniyetle katkı sağlayacaklarını ifade eden MMG Genel Başkanı Çebi, süreli olarak yayınlanan Mimar ve Mühendis Dergisi nin yeni sayısında da Deniz Feneri Derneği tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılacağını, bu vesileyle müşterek faaliyetlerin ilk adımının atılmış olacağını ifade etti. Genel Baflkan Mehmet Cengiz sadece yurtiçiyle s n rl kalmay p yurtd fl nda da faaliyetler yürüten ve projeler üreten Deniz Feneri Derne i nin özellikle Kuzey Afrika Bölgesi ndeki kurakl k ve su kaynaklar n n yetersizli i nedeniyle yaflanan ac lara çözüm üretmek için titiz çal flmalar yürüttüklerini belirtti. MMG nin da katılımıyla UTESAV da(uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) düzenlenen üniversite ve değerler beyin fırtınası toplantısından önemli mesajlar çıktı. UTESAV ın üniversite ve değerler beyin fırtınası toplantısında bir araya gelen akademisyenler, işadamları ve gazeteciler Türkiye nin bilimsel bir atılım gerçekleştirebilmesi için kendi değerlerine özgü bir üniversite modeli geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıya MMG yi temsilen MMG Akedemik Kurul Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür katılarak MMG`nin konuya dair yaklaşımı hakkında bilgi aktardı. Mimar ve Mühendis Dergisi nde de kapsamlı şekilde ele alınan Üniversiteler ve YÖK meselesini adem-i merkeziyetçi bir anlayışla tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini ifade eden Ömer Faruk Kültür, üniversite-özel sektör ve sivil toplum işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. UTESAV merkezinde gerçekleşen programın açılışında konuşan UTESAV Başkanı İsrafil Kuralay, Türkiye nin ekonomide ve dış politikada önemli gelişmeler kaydettiğini ancak bilimsel araştırmalarda gelişmiş ülkelere göre oldukça geride olduğunu belirterek şunları söyledi: Türkiye son 9 yılda önemli bir performans göstererek bölgesinde ve uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı sağlamıştır. Bu başarıların devam ettirilebilmesi için üniversite eğitimine, bilimsel çalışmalara önem verilmelidir. Kalkınma sadece ekonomi ile değil bilimsel gelişme ile birlikte olur. Türkiye nin kendi değerleri ile barışık bir üniversite modeline ihtiyacı var. Beyin fırtınasının moderatörlüğünü gerçekleştiren Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, Üniversiteyi Müslümanlar oluşturmuştur. Batılılar bizden alarak geliştirmişlerdir. Örneğin eğitimin tescillenmesi yani diploma bir İslam kültürüdür. Üniversite kurumunu batı bizden aldı ve onu dönüştürüp geliştirdi. Şimdi de biz onlardan kopyalıyoruz. Eğitimin metalaşması büyük bir sorundur. Bu konu üzerinde ayrıca durulmalıdır. Türkiye de toplumun değerleri ile çatışan, batılı değerleri öğrencilere benimsetmeye çalışan bir üniversite modeli var. Bize ait bir üniversite modeli geliştirmek zorundayız diye konuştu. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 KOBİ ler Neden Desteklenmelidir? Ülke ekonomilerinde, önemli bir yere sahiptirler, Sayıları, açılma ve kapanma hızları yüksektir, En kolay, istihdam yaratma yoludur Kriz dönemlerinde, en dayanıklı sektördür, Dinamiktirler, değişen pazara hızla uyum gösterirler ve ekonomiye canlılık kazandırırlar, MMG ZM R fiubes NDEN G R fi MC L K SEM NER MMG İzmir Şubesi tarafından düzenlenen seminerle girişimciler için çok değerli bilgiler paylaşıldı. Optimal Danışmalık & Eğitim Hizmetleri nde Hakan Selçuk un uzman olarak katıldığı ve MMG üyelerine Girişimcilere Ön Bilgilendirme Eğitimi başlığı ile sunduğu seminer sonunda katılımcılar düzenlenen etkinlikle girişimcilik hakkında önemli bilgiler elde ettiler. Hakan Selçuk, KOBİ nedir, neden desteklenmelidir, KOBİ lerin yaşadığı sıkıntılar nelerdir sorularına öncelik verdiği konuşmasında istatistikî bilgileri ortaya koyarak girişimciliğin tanımını ve ilkelerini doğru tespit etmek gerektiğini, bu sayede KOBİ lerin yaşadığı çoğu zorlu sorunun kolayca çözüleceğini belirtti. KOBİ nedir? 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirası nı aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KOBİ denir. KOBİ lerin Sıkıntıları; Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri yeteri kadar izleyememektedirler. Doğru yere, doğru sektöre uygun şekilde yatırım politikaları üretememektedirler. Vergiler ile Sosyal Güvenlik primlerinden kaçınmak için, yaygın olarak kayıt dışı çalışmaktadırlar ve bu durum da haksız rekabete yol açmaktadır. İstatistikler; kendi işini kuran kişilerin; %70 i kendilerini, iş kurma konusunda yeterince hazırlamamakta, %90 ı piyasa araştırması yapmamakta İmalat sanayindeki işletmelerin %20 si, kuruldukları ilk yıl kapanmaktadır. Gerçekleşmeyecek hayal yoktur, gerçekleştiremeyecek insan vardır Girişimci Kişiliğin Özellikleri Güçlü bir biçimde başarılı olma isteği, Kendine güven ancak, sınırların bilerek, Gerçekçi olmak ve olayları olduğu gibi görebilmek, Zihinsel ve fiziksel dayanıklılık, İnsiyatif sahibi olmak, karar alma ve uygulama yeteneği, Mücadeleci ve azimli olmak, Kararlılık, Liderlik, hedefleri için başkalarına yön gösterebilmek, VİZYON sahibi olmak Fırsatları sezebilme yeteneği, Sorumluluk ve risk alabilme arzu ve yeteneği, Girişimcinin, bir iş kurmak için 5 temel unsura ihtiyacı vardır; 1. Motivasyon, 2. İş Fikri, 3. Girişimcilik nitelikleri, 4. Yönetim bilgi ve becerileri 5. Kaynaklar MMG ZM R fiubes NDEN YURTDIfiINDA YÜKSEK L SANS VE DOKTORA E T M SEM NER MMG İzmir Şubesi, Dr. İsmail Tirtom un konuk konuşmacı olarak katıldığı Japonya da Burslu Lisansüstü Eğitim Olanakları konulu bir seminer düzenledi. Verilen seminerde Dr. İsmail Tirtom öncelikle istenen lisans programına göre üniversite seçiminin yapılması ve üniversitenin kabul için şartlarının araştırılması ile diploma, İngilizce yeterlilik belgesi gibi istenen diğer belgeler yanında adayın kendisini ifade edeceği, özenle yazılmış niyet mektubunun hazırlamasının önemli olduğunu vurguladı. Mambuşko MEB burslu iki çeşit başvuruda bulunulmakta. Birincisi Büyükelçilik vasıtası ile burada yılda kişi ve çoğu sözel çıkışlı kişilere yönelik burslar veriliyor. İkincisi için Japonya daki üniversitelerin kontenjanları araştırılarak lisans yapacağınız programların belirlenmesi gerekmektedir. Bazı üniversitelerde doktora için burs varken, master için burs yok. Bunlardan biri de Japonya Üniversitesi. Diğer bir örnek de Mambuşko bursu. Bu programda gidiş - geliş ücretleri ödeniyor yalnız harç ödemesini kişi kendisi karşılıyor. Burs miktarı master için yüzde 50, doktora için yüzde 60. Tabii araştırma yapmak istediğiniz konuyu daha önce belirlemek gerekiyor. Oraya gidince düşünüp karar veririm demek Japonların düşüncesi ile ters bir durum. Burada ne yapmak istediğinizi çok iyi ifade edebilmeniz gerekmektedir. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konuyu ve okulu belirledikten sonra konunuza danışman olacak hoca ile temas halinde olmanız fazlasıyla önem taşımaktadır. Ayrıca Japonların Üniversitelerinin özellikle araştırmaya dönük maddi imkanları ABD den çok iyi, çok daha geniş. Ben araştırmacı olmak istiyorum diyen kişi için Japonya da akademik kariyer yapmak önemli. Bir şeyi geliştirmede çok ileride olduklarını, imkanlarda sınır tanımadıklarını, araştırma yapılan konuya katkı sağlayacağına inandığınız cihaz alımı ya da seyahat edip farklı ülkelerde bulunulmak gibi durumlarda finansman sağlayan etkin bir sistem mevcut. TEMMUZ-A USTOS

14 B ZDENHABERLER MMG YÖNET M YAZEV N Z YARET ETT MMG L ÖZEL DARES N Z YARET ETT MMG yönetimi geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Özel İdaresine ziyaret düzenleyerek Genel Sekreter Sabri Kaya nın misafiri oldu. Yeni dönemde daha aktif ve yoğun bir çalışma sürecine adım atan MMG yönetimi kurumsal temaslarını sürdürüyor. İftar yemeği, sempozyum, fuar etkinlikleri ve seminerler gibi çeşitli organizasyonların hazırlıklarını sürdüren MMG Yönetim kurulu üyeleri, bu kez İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya nın misafiri olarak gelecek dönemdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadem Ekşi, Murat Özdemir, Mustafa Yanartaş ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural dan oluşan MMG grubu 17 Ağustos ta düzenlenecek olan iftar yemeği ve İnsan ve Deprem konulu fotoğraf sergisi hakkında bilgi verdikleri Genel Sekreter Sabri Kaya yı programa davet ettiler. Ayrıca 19 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar konulu sempozyum hakkında da bilgi veren Avni Çebi, geniş bir akademisyen çevresinin katılım göstereceği sempozyumun yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine de örnek teşkil edeceğini, Üsküdar Belediyesi nin katkılarıyla düzenlenecek olan etkinliğin kitapçık hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Konuyla ilgili bilgi aktaran MMG Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi ise Kentsel Dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğü bu süreçte şehirleşme konusunu ele alan sempozyum ve benzeri etkinliklerin yerel yönetimler için yol gösterici olacağını, özellikle İstanbul da bu eksikliğin hissedildiğini ifade etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve MMG tarafından düzenlenen etkinliklere memnuniyetle katılacağını belirtti. MİMAR Mimar ve Mühendisler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kadem Ekşi, Murat Özdemir ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural, Genel Başkan Avni Çebi ile birlikte YazEvi Yazılım ı ziyaret etti. Aynı zamanda MMG Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Komisyonu Başkanı olan YazEvi Yazılım kurucularından Dr. Mustafa Yanartaş, firmaları bünyesinde verilen yazılım hizmetleri ve ERP ürünleri hakkında bilgi verdi. AVAKOZA ERP ürünü ile işletmelere Kurumsal Kaynak Planlama projelerini gerçekleştirme imkânı sağlayan YazEvi, AVA- KOZA ERP programıyla işletmenin tüm iş süreçlerini aynı çatı altında toplayıp işletmelere yeni iş modellerini bir bütünlük içinde sunuyor. YazEvi Yazılım, AVA- KOZA ERP ürünün geliştirmesi, desteği, eğitim ve pazarlamasını çözüm ortakları ile beraber yapıyor. Aynı zamanda bir Ar-Ge firması olan YazEvi Yazılım, geliştirmiş olduğu AVAX İş Geliştirme Stüdyosu ile yazılım takımlarını sağlam bir altyapıyla sunuyor. YazEvi yazılım, REPX adında çok kullanışlı web tabanlı raporlama aracını da uzun bir Ar-Ge çalışması olarak müşterilerine ulaştırıyor. Elektronik-Haberleşme Mühendisi olan Avni Çebi, özellikle yazılım ve Ar-Ge çalışmalarının günümüzde büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek bu alanda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi gerektiğini ve Ar-Ge çalışmalarına ülke olarak ihtiyaç duyduğumuzu belirtti. MMG YÖNET M SAKARYA fiubes FTARINA KATILDI MMG geleneksel hale gelen iftar programlarının ilkini Sakarya Şubesi ev sahipliğinde düzenledi. MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Arı, Murat Özdemir, Şehmus Yıldırım, Şenol Arslan, Oktay Korkmaz ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural dan oluşan genel merkez heyeti katıldı. Düzenlenen programda söz alan MMG Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demiralay birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayan ramazanın feyzinden yararlanmak gerektiğini ifade etti. MMG Genel Başkanı Avni Çebi ise MMG nin kuruluş ilkeleri ve ahlak düsturu olarak kaydettiği hikmet, imar ve ihsan kavramları üzerinde durdu. Hikmet, kainatı ve insanı aşkın bir bakış açısıyla ele almak, imar; bu bakış açısıyla insana ve çevreye yararlı şeyler bina etmek, ihsan ise imar edilen değerleri insanların yararına sunmak ve paylaşmaktır diyen Avni Çebi, iftar sofralarının bereketi paylaşmak için bir fırsat olduğunu söyledi. 12 M MAR VE MÜHEND S

15

16 B ZDENHABERLER 17 A USTOS 1999 MARMARA DEPREM ARDINDAN BEKLENT LER VE ÇÖZÜMLER Tarihi belli olmayan, ancak olaca na bilim adamlar n n hemfikir oldu u y k c bir deprem beklenmektedir. stanbul da olmas muhtemel deprem neticesi ile yap lan öngörüler ise dehflete düflürmektedir. Bugün teknik olarak depremi önleme imkân yoktur. Ancak binalar m z depreme karfl dayan kl yaparak depremin verece i hasar en aza indirebiliriz. Bunun maliyeti depremin verece i maliyetten daha büyük de ildir. MİMAR ve Mühendisler Grubu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin hissettirdiklerini, yaşattıklarını, düşündürdüklerini; ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sahip olduğu vizyon ve misyonu altında aynı sıcaklığı ve tazeliği ile yaşamaktadır. Son büyük depremde hatırlanacağı gibi 20 binden fazla insanımız enkaz altında hayatını kaybetmiş on binlercesi yaralanmış, yüzlerce fabrika ve sanayi tesisi kullanılamaz hale gelmiş, yollar, köprüler çökmüş ve milyarlarca dolarlık maddi kayıp oluşmuştur. Tarihi belli olmayan, ancak olacağına bilim adamlarının hemfikir olduğu yıkıcı bir deprem beklenmektedir. İstanbul da olması muhtemel deprem neticesi ile yapılan öngörüler ise dehşete düşürmektedir. Yüz binlerce binanın yerle bir olacağı, 90 bine yakın can kaybı, bunun en az iki katı yaralı ve yaklaşık 40 milyar dolar maddi kayıp olacağı tahmin edilmektedir. Bugün teknik olarak depremi önleme imkânı yoktur. Ancak binalarımızı depreme karşı dayanıklı yaparak depremin vereceği hasarı en aza indirebiliriz. Bunun maliyeti depremin vereceği maliyetten daha büyük değildir. Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması; bilimsellikten ziyade bürokratların insafına terk edilmiştir. Yapıların projelendirilmesinden önce hayati önem taşıyan zemin etütleri formalite halini almış ve yetkinlikten uzak ellerde ciddiyetsizleşmiştir. Depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek olmasında imar aflarının birinci derecede önemli olduğunun artık bilinmesi gerekir. Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, ülkemiz sadece bir deprem ülkesi değil bir afet ülkesi olmuştur. Bunun ekonomik sonucu olarak her yıl GSMH nın ortalama yüzde 3 ile yüzde 7 si afet zararlarını karşılamaya harcanmaktadır. Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik verilerinden 17 A ustos 1999 tarihinde yaflanan ve telafisi mümkün olmayan kay plara ve ac lara neden olarak haf zalardaki yerini alan Marmara Depremi nin y ldönümünün yaklaflt günlerde Mimar ve Mühendisler Grubu ad na bir bas n bildirisi yay nlayan MMG Genel Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli, mevcut durumu de erlendirdi. yoksun imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta dayalı, hızlı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyoekonomik politikalar sonucu afete, yani insani ve ekonomik yıkıma dönüşmektedir. Mevcut binaların durum tespiti çalışmaları ve mikro bölgeleme çalışmaları sonucu, birinci derece riskli bölgelerin boşaltılması ve yeniden yapılandırılması için, Sayın Başbakanın açıkladığı 2 yeni kent projesi büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yeni kent projesi İstanbul a göçün artması için değil, riskli bölgelerin buralara taşınarak deprem odaklı kentsel dönüşümün aracı olarak kullanılmalıdır. Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden korunmak yönünde istemler en temel insan hakkıdır. Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin her yurttaş için temel bir insan hakkı olduğu ana ilke olarak kabul edilmelidir. Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları, yapılar tasarlamak ve üretmektir. Bunun için, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir deprem politikası belirlenerek ciddi programlar oluşturmalı ve daha da önemlisi bunların hayata geçirilmesidir. Bu ülkenin düşünen, üreten ve sorumluluk bilinciyle hareket eden mimar ve mühendisleri olarak her deprem sonrası facialar yaşanılsın istemiyoruz. Deprem sonrası yaşanan manzaralar üzüntüden öte bizleri utandıran manzaralardır. Bu acıları ve utançları tekrar yaşanmamalıdır. MMG, üzerine düşen görevleri büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye hazır durumdadır. MMG YÖNETİM KURULU 14 M MAR VE MÜHEND S

17

18 HABERANAL Z 16 M MAR VE MÜHEND S

19 ALIN TERİ: UNUTULAN ŞEFKAT BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTA BAŞTA YENİ GELİŞMEKTE YA DA SANAYİLEŞMEKTE YA DA EKONOMİK GELİŞME NOKTASINDA BATIYA YAKLAŞAN ÜLKELERDE ÇALIŞMA YAŞAMI VAHŞİ KAPİTALİZM DÖNEMİ OLARAK ADLANDIRILAN 19. YY KOŞULLARINDA, BATIDA DA GİDEREK SOSYAL YAPI YENİ LİBERAL ANLAYIŞLARA UYGUN OLARAK ZAYIFLAMAKTA. KISACASI TARİH YİNE BATI İLE BAŞLADIĞI YERE DÖNÜYOR. DİLAVER DEMİRAĞ / Gazeteci-Yazar DEĞİŞİM karşısında iki görüş oldu hep. Biri ne pahasına olursa olsun değişmek iyidir diyerek DİLAVER hep yenileşmeyi, DEMİRAĞ yeni Gazeteci, olanın yüceltilmesini yazar talep etti. Diğeri ise, değişimle devamlılık arasında bir kesintiden çok karşılıklı içermeye dayanan bir ilişkiyi savundu. İlk gruptakiler radikal modernleştirmeciler olarak anılırken, diğerleri için muhafazakâr modernler ifadesi kullanıldı. İlginçtir modernleşmeyi eleştirenler de modernliği aşılamaz bir ufuk olarak görüp, çerçeveyi kırmadan değişsek iyi olur dedi. Kuşku yok ki değişim hayatın bir gerçeği, ancak doğadaki değişimle kültürdeki değişimi aynı kefeye koymak ciddi bir hata olur. Doğadaki değişim özel zamanlar dışında ani değil, hissedilmeyecek kadar uzun sürede gerçekleşen bir değişimdir. İnsan toplumlarında ise son iki yüzyıldır yaşanan değişim ise doğadaki radikal değişim dönemleri ile kıyaslanabilir. Mesela ani gerçekleşen buzul çağı ya da çok kısa zaman aralığında üst üste gerçekleşebilien depremler yenileşme olgusuna örnek verilebilir. Bu çerçevesini çizdiğimiz durum, çalışma yaşamında yaşanan değişim için de söz konusu edilebilir. Kölelik ile zanaat çalışma biçimleri olarak bugünkü ile kıyaslanabilir. Zanaatkarı bir mühendis teknisyen, köleyi de bugünkü düz işçi ile kıyaslamak mümkündür. Ancak son beş yüz yıllık zaman dilimine dek her iki çalışanın da yaşam standartları bugünkünden çok daha iyi idi. Köle zalimane haller dışında özellikle de ev kölesi ise genelde iyi bakılan biriydi, kuşkusuz köle çok zor özgürlüğüne kavuşuyor, özellikle bazı alanlarda acımasızca çalıştırılabiliyordu. Bu bakımdan istisnai durumlar dışında köleler bugünün çok az bir ücret karşılığı çok sıkı çalıştırılan işçisiydi. Ancak özgür kölelerden farklı olarak köle temel gereksinmeleri karşılanan kişiydi. İslam toplumlarında ev köleleri hiç bir güvenceye sahip olmadan çok uzun saatler ve ağır koşullarda çalışmasına karşılık, yoksulluğunu değiştirmeyecek, sadece fiziki yaşamını sürdürebilecek gereksinmelerini karşılamak için çalışan bugünün işçilerinden daha iyi hayat şartlarına sahip olabilirdi. İşçiler daha doğrusu özgür işçiler ise bugünkü işçilere oranla çok daha iyi hayat şartlarına sahipti. İslam topraklarında geçerli hukuka göre işçiye çalışmasının tam karşılığı ücret ödenmesi gerekliydi. Kuşkusuz hukuk şaşmaz bir biçimde uygulanmadı. İslam hukukunda aşırı çalıştırma söz konusu değildir, oysa Abbasiler döneminde köleler çok ağır şartlarda, sağlıksız adeta ölümüne çalıştırabilmişti. Oysaki İslam hukukukun temel iki kaynağında da yani Kurân da da Peygamber Efendimiz (SAV) in hadeslerinde de çalışanlar, köleler için son derece insani koşullar önerilmişti ki bunlar bugünün çalışma yasaları ile kıyaslasanız bile çok çok ilerideydi. Diğer yandan meslek loncaları ile bugünün yetenekli, nitelikli işçileri olarak kabul edeceğimiz zanaatçılar modern sendikacılık ile kıyasalandığında kimi noktalarda ondan çok daha iyi, ileri çalışma koşulları, hayat standardı sağlıyordu. TEMMUZ-A USTOS

20 HABERANAL Z 18 M MAR VE MÜHEND S LONCALAR-AHİLER: MESLEK DAYANIŞMASI VE NİTELİKLİ ÇALIŞMA Meslek, uygar toplumlar ile birlikte insanın toplumsal aidiyetinin oluşumunda, toplumdaki yeri ve saygınlığının belirlenmesinde önemli bir yer içerir. Günümüzde çalışma, büyük oranda kişinin mega şehirlerde gündelik medar-ı maişeti nin temini için yürütülen bir uğraş. Meslek artık kişinin bireysel varolşuşunun, toplumsal kimliğinin ve kendi hazzının bir parçası değil. Özellikle endüstri sonrası toplumlarda işle yaratıcılık arasındaki bağ özellikle düz işçilik için ortadan kalktığı gibi, kişinin iş ile özdeşleşim kurmasının da olanağı da kalmadı. Dahası artık iş denilen şey giderek daha fazla gel geç bir faaliyet biçimini almakta ve işçiler iş güvencesinde yoksun kalmaktalar, iş güvenliği ve sağlığı bakımından koşullar gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. İleri demokrasi adı verilen ileri kapitalist ülkeler 150 yıllık bir mücadeleden sonra başlanan yerdeler, vahşice sömürü, insanlık dışı çalışma koşulları ve işe aidiyet noktasında derin bir yabancılaşma söz konusu. Oysa modernleşme sürecinde hor görülen ve kötülenen orta çağdaki serfler için bile bugünkü ücretli kölelik düzeninden daha iyi şartlar sağlanabilmişti. Geçmişte bugün sanat diye özelleşen/ özelleştirilen beceri ve yaratıcılık, meslek erbabının hayatının bir parçasıydı. İlk medeniyetlerde görülen çömlekler ve daha sonrasında vazolarda görülen motiflerin güzelliği, olağanüstü inceliği sanat denilen şeyin de başlangıcı sayılır. Önce çömlekler daha sonra da vazolar, küpler, testiler yapan zanaatçılar, sonraları demirciler, ateşle uğraşan dolayısıyla ateşin sırrını bilen kişiler olarak özel bir yere sahipti ve kendi aralarında sır temelli bir birlik oluşturarak mesleğe ait özel bilginin korunmasını sağlamışlardı. Meslek sırları ancak seçilen kişilere ölüm tehdidi ve sırra sadık kalma yemini ile güvenceye alındıktan sonra öğretilirdi. Kısacası meslek kutsal bir işti ve ancak kudsiyetin kurallarına sadık kalmak kaydı ile o meslek alanına ait olunabilirdi. Bütün bunların şehirle birlikte ortaya çıkması aynı zamanda şehirle zanaatçı arasındaki kopmaz bağı da ortaya koyar mahiyettedir. Ancak kent hayatındaki iş bölümü kısmen kişinin yaşam boyunca yapacağı bir mesleği yani uzmanlaşmayı da getirmişti. Bunun sanat/zanaat olgusu ile bir nebze aşıldığı söylenebilir. Zanaatçılar ile mimarlar ve mühendislerin ustalar olarak birlikteliği de zanaat, bilim, sanat ve mühendislik tarihini başka bir eksenden okumak için de elverişli bir imkan yaratır. Sonuçta şunu söylemek olanaklıdır: Geçmişte kent ve meslek ve meslek birliklerinin şehir hayatı içindeki özel yeri, hatta şehirlerin kendi özerk varoluşları büyük oranda meslek erbabı denilen şahıs ya da gruplar ile ilişkiliydi. Tüm bunlardan yola çıkarak loncaların ilk çekirdeklerinin de kent yaşamının bu özel konumunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve büyük oranda devletle tacire karşı kendi özerk varoluşlarının koruyabilme gereksinmesinden doğduğu söylenebilir. Loncalar ortaçağda yani yy da Avrupa da ve İslam dünyasında eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Kendi tarihsel geleneğimiz bakımından bu gelişmiş meslek birlikleri iki türlüydü, birisi zanaat erbabının kurduğu örgütler, diğeri ise tüccarların. Avrupa da ilk kurulan tüccar loncası olmakla birlikte 11. yy da Abbasi döneminde ortaya çıkan Fıtyan (daha sonra Fütüvvet) zannat erbabının örgütü olmuştu. 12 yy da ilkin Horasan da büyük ölçüde de melamilerin teşvik ve gayreti ile kurulan ahilik, daha sonra Anadolu da gündelik yaşamın bir parçası oldu. Zanaat örgütlenmesi olarak doğan ahilik ve öncesindeki Fütüvvet aslında bugünkü sendikacılığın atası sayılabilir. Nitelikli işçilerin oluşturduğu bu birlikler meslek kurallarını düzenliyor, iş güvenliğini sağlıyor, çalışanların haklarını gözetiyor, onların her tür gereksinmesinde yanında oluyordu. Ahi birlikleri kent yaşamının temel belirleyicisi olduğundan, başka partnerler özellikle de dönemin sosyal güvenlik sistemi olan vakıflarla ve kimi devlet kurumları ile birlikte kentt kamu hizmeti adına pekçok işlevi yerine getiriyordu. Ahi sandıklarında birikenlerle tüm çalışanların sağlık ve eğitim sorunlarının sistemli biçimde çözümleniyor, bu doğrultuda hastaneler ve okullar kuruluyordu. Ahilik bütün bu hizmetleri yerine getirirken bulunduğu kentlerde tüm halkın sağlık, beslenme ve yoksulların barınma sorunlarını da

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı

49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı 49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı 23 MART Dünya Meteoroloji günü kutlamaları Đstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür merkezinde kutlandı. Ana teması

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Hakkında Biyoteknoloji Bölümü, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2016 yılı itibari ile açılmış olup, Lisans Programına ilk öğrencilerini

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI AMACIMIZ : KMTSO da işlem yaptıran üye firmalarımızın Kurumumuz hakkındaki görüş ve düşüncelerini

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜ ile Putra Üniversitesi arasında 'Mevlana Değişim Programı' İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ MART 2009 BÜLTEN I SAVTEK İTÜ bünyesinde 2008 yılı güz döneminde kurulmuş olan SAVTEK, savunma sanayileri konusunda bilinçli öğrenci toplulukları

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ 2000 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012)

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) Ülkemiz ile Endonezya ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 27 Mayıs - Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) Görüntü İşlemede İleri Uygulamalar ve Son Gelişmeler başlığı altında düzenlediği 2. Akademik Kamp çalışmalarına, İzmir Şirince deki

Detaylı

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 DÜ Hayat Boyu Öğrenme Projesi Heyetinden, Vali ye Ziyaret Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARALIK SAYI 4 KOSGEB SEMİNERİ İNOVASYON HAFTASI STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 3-4-5 ARALIK 2015 9 ARALIK 2015 KOSGEB G r ş mc l k ve FSMH Destekler Sem 01.12.2015

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı