ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL"

Transkript

1 NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ

2 Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Copyright 2009 Fuat Alican Bu eserin yayın hakları Fuat Alican a aittir. Bu eser hiçbir yöntemle çoğaltılamaz. Resim, şekil, şema, grafik ve herhangi bir bölümü yayınevinin izni olmadan kopya edilemez. Bu kitabın sponsor ve yayıncıları Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi dir. Eserin bu baskısı Netsis ve Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi yönetim kurulları tarafından onaylanmıştır. Bu kuruluşlar, yayının içeriğinden sorumlu değildir. Burada bahsi geçen fikirler yazara aittir. Ayrıca veri ve bilgi toplarken ve oluştururken bilimsel çalışma yöntemleri kullanılmış olmasına karşın, okuyucuların bunlardan yararlanması bireysel bir karardır, doğabilecek zararlardan adı geçen kuruluşlar ve yazar sorumlu değildir. Bilgi için web sitesi: 2

3 NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ 3

4 4

5 Yönetici özeti Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı finansal kriz, 2008 yılı ortalarında ABD ve Avrupa da şiddetini artırarak reel ekonomilere yansımaya başlamıştır, yılın son aylarından itibaren gelişmekte olan ülkelere de yayılmıştır. Türkiye ekonomisi de bu durumdan etkilenmekte, 2009 yılı Ocak ayı resmi verileri de krizin giderek derinleştiğini göstermektedir. Küresel bilgi ve iletişim sektörü, ekonominin başka alanları gibi ekonomik krizden 2008 yılından beri etkilenmekte, büyüme giderek yavaşlamakta, bazı alanlarda daralma görülmektedir. Donanım gibi bazı segmentler kadar olmasa bile, yazılım ve hizmetler de bu sorunu yaşamaktadır. Bu problemlerle birlikte, geniş bant, mobil iletişim, yakınsama, cloud computing, sanallaşma, açık kod, hizmet olarak yazılım gibi bilişim alanındaki bazı eğilimlerin ivme kazanmaya başlamasının aynı döneme rastlaması, yazılım firmaları ve kullanan kurumlar için bazı tehdit ve fırsatlar yaratmaktadır. Küresel ekonominin ve bilişim sektörünün krizden 2010 yılından önce çıkması zor gözükmektedir. Yerel bilişim sektörü de, bütün bu gelişmelerin yansımasını hissetmekte, özellikle bazı segmentlerde daralma yaşamaktadır. Türkiye ekonomisinde ağırlığı olan otomotiv, tekstil gibi bazı yazılım kullanıcısı sektörler büyük daralmalar yaşamaktadır. Bunun yanında, enerji, çevre, gıda, eğitim, sağlık, savunma, hizmet gibi bazı alanlarda küresel ve yerel konjonktür ve gelecek beklentileri nedeniyle yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Bu krizde, bilgi ve iletişim kullanımının ekonominin bütün sektörlerinden kurumlar için verimliliği artırarak krizden çıkmada kullanılacak yöntemlerden biri olduğu görülmektedir. Ancak aynı zamanda bazı kurumlar, kriz refleksi olarak düşen talebe uygun bir biçimde gider kısıtlaması uygularken bilgi ve iletişim kullanımında da tasarrufa gitmektedir. Bu durum bir çelişki yaratmakta, birçok kurum ve ekonominin geneli için özellikle orta vadede büyük bir rekabet riski oluşturmaktadır. Devlet ve özel sektörün bu konularda çözüme katkısı olabilir. Öte yandan, kısa vadede hızlı uygulanabilecek ve çabuk geri dönüşü olan yazılım ürün ve hizmetleri tercih edilmektedir. Her sektörün yapısındaki farklılıklar nedeniyle, ve kurumların bireysel olarak farklı gereksinim, iş modelleri ve stratejileri olduğundan, bilişim stratejileri ve gerekleri sektör ve kurum bazında değişirken, yerel yazılım firmalarının uzmanlık, deneyim ve esneklikleri kriz döneminde yazılım kullanan kurumlar için önem kazanmaktadır. 5

6 6

7 Ġçindekiler Yönetici özeti...5 Ġçindekiler...7 Yazar hakkında...9 Kriz ve yazılım BiliĢimin bilgi temelli kalkınma modelleri içindeki yeri Küresel sürdürülebilirlik ve bilişim İşletmelerde bilişim yatırımlarının performansa etkisi Bilgi ve iletişim etkilerinin ölçümü Giderek karmaşıklaşan bilişimin üretkenliğe katkısında bazı önemli noktalar Küçük ve orta boy işletmelerde bilişim kullanımı Küçük ve orta boy işletmelerin bilişim kullanım derecesi Küçük ve orta boy işletmelerde bilgi sistemleri ve iş bağları Doğu Avrupa ve Orta Asya da teknoloji kullanımı ve yatırım ortamı Pazar teşvikleri: özel teşebbüs ve kontrol, rekabet ve kontratlara uyum Uluslararası bilgiye erişim Sonuç Mobil iletişim, inovasyon ve yazılım Küresel geliģmeler Küresel ekonomik kriz ve ülke ekonomileri Küresel bilgi toplumu ve dijital uçurum Kısa ve orta vadede küresel bilişim sektörü Kriz döneminde OECD ülkelerinde bilgi ve iletişim Araştırma geliştirme Geniş bant Geniş bandın üretkenliğe etkisi Dijital içerik Politikalar Avrupa da bilişim Krizde pazarlama ve bilişim Küresel krizde yazılım sektörü Cloud computing

8 Sanallaşma Küme stratejileri Avrupa yazılım ve hizmetler sektörü Küresel risk analizi Ekonomik riskler Jeopolitik riskler Çevresel riskler Toplumsal riskler Teknolojik riskler İnovasyon Stratejik öngörü Yerel yansımalar Türkiye ekonomisi Ekonomide son gelişmeler, sektör bazında bazı veri ve beklentiler Türkiye bilgi toplumu stratejisi E-devlet Bilgi ve iletişim altyapısı Türkiye yazılım stratejisi Bilişim sektöründe eylem koordinasyonu Ulusal kalkınma planı Küresel rekabet, Türkiye ve bilgi ve iletişim Küresel rekabetçilik Bilgi ve iletişim katılım ve yararlanma İnsani gelişmişlik Karşılaştırmaların genel sonucu Avrupa Birliği süreci Türkiye bilgi ve iletişim sektöründe son gelişmeler Krizde yazılım öncelikleri Kurumlarda gider tasarrufu/seçici yatırım çelişkisi Kriz döneminde yazılım firmaları öncelikleri Özgüven Firmanın kendini tanıması Çalışan, dağıtıcı ve müşteri üçgeni Küçük ve orta boy işletmeler Hizmet olarak yazılım Krizde yerel yazılım firmaları için strateji Krizde yazılım firmaları için önemli sektörler Kurumların ve yazılım firmalarının önündeki bazı risk ve tehditler Sonuç Kaynaklar

9 Yazar hakkında Fuat Alican, 20 Haziran 1968 tarihinde İstanbul da doğdu. İlk yıllarını ailesi ile ABD de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Türkiye de tamamladı. Üniversite ve lisansüstü eğitimini ABD de Millsaps College de yaparken, uluslararası finans ve ekonominin yapısını ve özelliklerini öğrendi. Profesyonel tecrübesi içinde Londra da Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı, Citigroup ve Salomon Smith Barney önemli yer tuttu. İlk firmada, bono alanında, İsrail dahil Orta Doğu, ve Hindistan dahil Hint Yarımadası, ikinci kurumda ise İrlanda dahil Avrupa bölgesinde telekomünikasyon ve başka sektörlerden sorumlu oldu. Bir yandan da İslam kültürleriyle yakından ilgilendi. Lisanlara ve kültürlere duyduğu özel ilgiyle ana dili Türkçenin yanında İngilizce, İtalyanca, İspanyolca öğrendi, halen Arapça öğrenmektedir yılında, Kosta Rika yı ikinci evi olarak benimsedi, ve Kosta Rika Merkez Bankası, Kosta Rika Parlamentosu ve başka devlet kuruluşlarına ve özel firmalara danışmanlık yaptı. İktisadi bilimler alanında doktorasını ve ekonomi, işletme ve teknoloji alanlarında araştırmalarını Latina Üniversitesi nde gerçekleştirdi. Bilimsel araştırma eğitimini Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi nde yaptı. Halen Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı ve araştırmacısı olarak, bilişim ekonomisi ve uluslararası politika konularında sosyoekonomik araştırmalarını sürdürmekte; Latina Üniversitesi nde Uluslararası İlişkiler bölümünde dersler vermekte; ve uluslararası danışman olarak çalışmaktadır. Dr. Alican ın, bilişim sektöründe, özellikle yazılım ile ilgili konularda, ve uluslararası politika alanında birçok kitabı yayımlanmıştır. Yazılım sektörü ile ilgili en kapsamlı eseri Ekonomik ve sosyal boyutlarıyla dünyada ve Türkiye de yazılım sektörü, 2006 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Akademik ve bilimsel dergilerde ve gazetelerde bilişim, politika ve ekonomi alanlarında, çeşitli ülkelerde İspanyolca, İngilizce ve Türkçe makale, bilimsel yazı ve kitap yayımlamaktadır. Aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinde değişik üniversite, kuruluş, organizasyon ve firmalarda aynı üç lisanda seminer ve konferans vermektedir. 9

10 10

11 Kriz ve yazılım Bu çalışma, dünyada bilişim ve özellikle yazılım sektörünün kriz dönemindeki durumunu inceleyen, bunun Türkiye ye yansımalarını analiz eden, farklı paydaşların, özellikle Türk yazılım firmalarının ve yazılıma yatırım yapacak kurumların ekonomik kriz döneminde yapabileceklerine ve alabilecekleri bazı pratik önlemlere yönelik bir ön araştırmadır. Bu konuda yapılacak daha uzun ve kapsamlı çalışmalara bir temel, ya da hızlı çözümler gerektiren kriz ortamında yazılım dahil bütün sektörlerin karar mekanizmalarına destek olabilir. Bu ön araştırmayı gerçekleştirmek için, bilişim, akademi, finans ve ekonomi alanlarında Türkiye de ve yurt dışında çeşitli uzman kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmıştır. Bilişim sektörünün küresel durumunu anlamak için ABD ve Avrupa da bazı sektör uzmanlarıyla görüşülmüştür. Küresel krizde yazılım sektörü ve Avrupa yazılım ve hizmetler sektörü bölümleri ağırlıklı olarak bu uzmanlardan alınan görüş ve bilgileri yansıtmaktadır. Küresel krizin Türkiye ekonomisine ve sektörlerine yansımalarını anlamak için, ülkedeki bazı ekonomist ve yatırım bankaları temsilcileriyle görüşülmüştür. Ekonomide son gelişmeler, sektör bazında bazı veri ve beklentiler bölümü, ağırlıklı olarak bu uzmanların görüşlerini yansıtmaktadır. Bunun dışında, Türkiye ve yurt dışında kurumsal kaynak planlama ve yazılım hizmeti firmalarıyla görüşmeler yapılmıştır. Son olarak, hakem denetimli makalelerden, Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi çeşitli uluslararası kuruluşların ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi ulusal kuruluşların araştırma, yazılı kaynak ve verilerinden yararlanılmıştır. İlk bölümde, bilgi ve iletişim sektörünün bilgi temelli kalkınma modelleri içerisindeki yeri incelenmektedir. Ardından, küresel ekonomi, dünyada bilgi ve iletişim ve özellikle yazılım sektörünün son durumu, gelişmeler, eğilimler ve krizin etkileri özetlenmektedir. Bu bölüm bir küresel risk profili özetiyle son bulmaktadır. Sonra Türk ekonomisinin kısaca durumu, Türkiye nin bilgi ve iletişimde küresel rekabet gücü, Türkiye de bilgi ve iletişim ve yazılımla ilgili son faaliyet, gelişme ve eğilimler incelenmektedir. Son olarak, yerel yazılım sektörünün bu kriz ortamının zorluklarını aşıp fırsatlarından yararlanmasını sağlayacak adımlarla birlikte, bilişim ve özellikle yazılımı kriz döneminde en etkili ve verimliliği artırıcı biçimde kullanmak isteyen kurumlara bazı öneriler getirilmektedir. Başka bir deyişle, yerel yazılım firmalarının kriz ortamında müşterileriyle birlikte başarılı olmaları için gerekli stratejinin ne olması gerektiği konusunda bir ön analiz yer almaktadır. 11

12 12

13 BiliĢimin bilgi temelli kalkınma modelleri içindeki yeri Bilgi ve iletişim sektörünü, bilişim ve iletişim olarak ikiye ayırabiliriz. Bilişime yatırım yapmak ekonominin diğer sektörlerine göre çok daha karlıdır: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir kişiyi istihdam etmenin maliyeti, bilişimde 3.500, tarımda , turizmde ve sanayide dolar civarındadır. Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ne (TÜSİAD) göre, bazı sektörlerde kişi başına yıllık katma değer aşağıdaki gibidir: bilişimde , hizmette , sanayide 8.000, tarımda dolar. Bilişimi, donanım ve yazılım olarak ikiye ayırmak, ve buna hizmetleri de eklemek, mümkündür. Bu ayırımda, Türkiye gibi kaynakları kısıtlı gelişmekte olan ülkelerde yazılımın daha önemli fırsatlar yarattığı görülmektedir. Yazılım içerisinde de altyapı ve uygulama yazılımları olarak yapılacak bir dağılımda, uygulama tarafında daha fazla fırsat vardır ve az kaynakla yüksek katma değer yaratmak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, dünyada bilişim ve iletişim, donanım ve yazılım, altyapı ve uygulama, hatta paket ve proje yazılımlarının iç içe geçmeye başladığı ve ayrımın siyah beyaz olmadığıdır. Paket yazılımların teorik olarak daha fazla katma değer yaratmasına karşın, proje yazılımlarında da katma değer ve hatta ekonomi skalası bir ölçüde sağlanabilmektedir. Dış kaynak kullanımı hizmetlerinde de yüksek katma değer yaratmak mümkün olmaktadır. Başka bir deyişle, paket ve proje yazılımları ve hizmetler gelişmekte olan ülkeler için fırsatlar yaratmaktadır. BĠLĠġĠM DEĞER ZĠNCĠRĠ Yüksek Fikri mülkiyet yaratılması Ürün geliştirilmesi Uluslararası dış kaynak kullanımı Ulusal dış kaynak kullanımı Çağrı merkezleri Back-office hizmetleri Veri hizmetleri Kaynak: TÜBİSAD ve YASAD

14 Bu yapı, bir yandan gelişmekte olan kısıtlı kaynaklara sahip ülkeler için olanaklar sağlarken, öte yandan o ülkeler içerisinde de potansiyeli değerlendirilmemiş bölgelere yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bazı ülkelerde ise bilişimde yapılan atılım sayesinde bazı bölgeler gelişirken, diğer yerler geri kalabilmektedir. Buna güzel bir örnek çok övülen Hindistan dır. Teknolojik parklar farklı konulara odaklanarak bölgesel uzmanlıklar yaratmaktadır. Devletin Bilgi Toplumu Stratejisi nde de yapılmak istenen budur. Bilişim, doğru yönlendirilirse, gelişmekte olan ülkeler için yararlı bir sektör olabilir. Bilişimin sektörler hiyerarşisinde önemli bir yeri vardır, diğer üretim sektörleri için bir değer katkısı yaratabilir, karar mekanizmalarını, ürünlerin fiyatları ve kalitelerini de iyileştirerek, verimlilik, üretkenlik ve rekabetçiliği artırabilir. İstihdam yaratır, enerji giderleri ve ithal girdisi azdır, vergi ve ihracat gelirlerini artırır, bilgi toplumu olmayı, ülkelerin kültürel, entelektüel ve e-dönüşümünü kolaylaştırır. Yerel yazılımlar ve ilgili hizmetler ülke özelliklerine uygun olduğundan hem e-dönüşüme destek verir, hem de ülke ekonomisinde önemli yer tutan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) güçlenmesi ve rekabet edebilir hale gelmesinde kullanılabilir. Bilgi ve iletişim sektörünün gelişmesi ve yaygınlaşması kayıt dışı ekonominin dizginlenmesine yardımcı olur, bu da bilgi ve iletişimi olumlu etkileyeceğinden bir erdemli döngü sağlanabilir. Bilişim sektörü aynı zamanda bölgeler arası kalkınma eşitsizliğini gidermede kullanılabilir, hem devlet, hem özel sektör hem de bireylerin gelişmesini hızlandırabilir, ve bu sayede demokratikleşmeye katkıda bulunabilir. İnovasyon ve arge çabalarını destekler, yeni ürün, pazarlama, satın alma, alıcı ve satıcı bağlantısı, dağıtım ve müşteri hizmetleri alanlarında gelişme sağlar, dış kaynak kullanımı aracılığıyla giderleri azaltır, sanayi ve tarım gibi geleneksel sektörlere kıyasla az yatırımla yüksek katma değer yaratarak, ülkenin büyümesi ve sürdürülebilir biçimde kalkınması için itici güç olur. Bilgi ve iletişim sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesi, üretim ve kullanımının artması, ülkenin bütünü için olumlu olacaktır. Vatandaşın yaşamı kolaylaşacak, bilişimci olumlu etkilenecek, verimlilik ve üretkenlikteki gelişmeden bütün sektörler yararlanacak, ülke daha zenginleşecek, istihdam yaratılacak, devlet daha etkili işleyecek, hükümet ve bu sürece katkıda bulunan siyasetçiler oylarını artıracaktır. Avrupa Birliği (AB) uyum süreci düşünüldüğünde, bilişim sektörünün ülke ekonomisine kısa ve orta vadede yapabileceği katkı daha da önem kazanmaktadır. Süreç sonunda, AB ile geliştirilmiş bilişim iş ilişkileri, bu sektörde yetişecek yeterli sayıda mühendis ve diğer işgücü ile birleştiğinde, AB ile yapılacak pazarlıklarda ve baskı gruplarında ülke çıkarları daha etkili bir biçimde savunulabilir. Hatta daha geniş bir vizyonla bakıldığında, AB süreci sonunda yolların ayrılma senaryosunda, ülke ekonomisinin bilgi ve iletişim sektörünün yapacağı katkıya ihtiyacı daha da fazla olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde bilgi ve iletişim konularında yapılan plan, proje ve araştırmalarda kullanıma daha fazla ağırlık verilmektedir. Kullanımı artırma çabalarında gider-kazanç ilişkisinin gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkelerde olduğu kadar uymadığı hesaplanamadığından, bu projeler çoğunlukla başarısız olmaktadır. Bunun yanında, bazı zorluklarına karşın, istihdam, gelir, yetenek geliştirme gibi özellikleriyle 14

15 başarı şansı daha fazla olan, ülke ve bölge kalkınmasında son derece önemli bir yer tutan üretim tarafı ihmal edilmektedir, ve buna daha fazla önem verilmelidir (Heeks, 2006). Bu çerçevede, bilgi ve iletişim sektörleri arasında özellikle yazılım ve hizmetler ön plana çıkmaktadır. Hangi sektörlerin devlet ve özel sektör tarafından nasıl destekleneceğinin kararını vermek zordur. Devletin (ve özel sektörün) kısıtlı kaynaklarını nasıl harcayacağı ve öncelikler tartışma konusudur. Bilgi ve iletişim sektörünün, devletin aktif politikalarla destekleyeceği öncelikli sektör olması gereğini kanıtlamak için, bilimsel çalışmalar gerekmektedir. Bu ön araştırmanın kapsamı içinde olmamasına karşın, bu konuyu Krugman ve Obstfeld (2004) 1 kısaca aşağıdaki gibi özetlemektedir: Devletin öncelikli görevi sağlıklı bir ekonomik ortam yaratma ve devam ettirmedir. Yasalara ve kontratlara uymayı garanti eder, kuralların yapılmasını, rekabet ve inovasyonu da düşünerek, gözetir. Eğitim, sağlık ve taşımacılık aracılığıyla insani sermayeye yatırımda önemli rol oynayabilir. Ancak, genellikle rekabet avantajı olmayan sektörlere karışmaktan ya da kontrol etmekten mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır. Çabalarını piyasa işleyişinde sorunlu olan alanlara odaklamalıdır, ve rekabet dezavantajı olanlarda özel sektör için engel oluşturan kuralları kaldırmalıdır. İnsan kaynakları gibi daha kalıcı rekabet avantajları, göreli gider ya da fiyat avantajlarından daha fazla desteklenmelidir. Sektör ve faktör önceliklerinin seçimi için kullanılabilecek kriterler vardır. Sektörün toplumda, üretim zincirinde ve dağıtımda önemi ve diğer sektörlere katma değer yaratması da önemlidir. Dijital altyapı, bilgisayar mühendisleri, uzman personel, kompleks disiplinlerde arge yetkinliği olan üniversiteler, odaklanılması gerekli ileri faktörlerin parçalarıdır. Sektörü cazip kılan bazı özellikler vardır. Bunlardan biri çalışan başına yüksek katma değerdir. Çalışan başına yüksek katma değer yaratan sektörler genelde sermaye yoğun sektörlerdir. Sermaye birimi başına katma değeri düşük olur. Sermaye, iş gibi kısıtlı bir kaynaktır. Bu da, çalışan başına yüksek katma değer yaratan endüstrilerin desteklenmesinin ulusal geliri yükselteceğinin garantisi olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden bu kriterin doğruluğu tartışılmaktadır. Burada daha az sermaye ile yüksek katma değer yaratabilen, yazılım gibi bazı bilişim segmentleri istisnadır. Bu da daha az sermayeyle daha çok istihdam yaratılmasına neden olabilir. Başka bir özellik ücretlerdir. Sektördeki ortalama ücretlerin yüksek olmasının yapacağı katkıdır. Yüksek teknoloji sektörlerinin daha da önemli özelliği, teknolojik ilerleme için olan önemidir, çünkü teknolojik yayılma yaratır. Yüksek teknoloji sektörlerinin desteklenmesi de bazı kriterlere dayanır. Devletin aktif desteğinin olması için gerekçeleri iyi belirlemek gerekir. Piyasanın işleyememesi bunlardan biridir. Yüksek teknoloji firmalarının diğer şirketlere doğru akan bilgi yayılımının karşılığını alamadığı durumlar vardır. Doğmakta olan, yeni gelişen sektörlerde yaratılan bilginin karşılığının alınmasında güçlükler vardır. Firmalar 1 Bu çalışmadaki yabancı dilden alıntılar yazarın çevirisidir. 15

16 başkalarının karşılığını ödemeden kullanabileceği bilgiler yaratıyorsa, sektör, firmanın aldığı karşılığa yansımayan ek üretim gerçekleştiriyor anlamına gelir. Yüksek teknoloji sektörlerinde, firmalar kaynaklarının önemli kısmını arge harcamaları aracılığıyla teknoloji geliştirmeye adar. Deneyim kazanmak için yeni ürün ve süreçlerde ilk başlarda zarar etmeye razıdır. Bilgiye yatırım işin anahtar yönüdür. Firmalar kendi yatırımlarının karşılığının ancak bir kısmını alabilir. Elektronik sektöründe, firmaların tasarımlarda geri mühendislik uyguladıkları sık görülür. Patentler ise yaratıcılara tam koruma sağlamaz. Burada en önemli güçlük, doğru devlet politikasını ve bunun nicel tarafını belirlemekte yaşanır. Endüstri politikaları lehine birçok argüman, piyasa işlemesinde sorun olması gibi gerekçeler gösteremez. Yaratılan, karşılığı alınamayan ve belirli bir fiyatı olmayan ek değerlerin ya da dışsallıkların ise ölçümü çok zordur. Stratejik ticari politikaların ekonomik başarısı, sadece sektörün büyümesi ya da pazar payı ile ölçülmez, ülke kalkınmasına katkısı da değerlendirilmelidir. Bunun ölçümü de zordur. Büyük olasılıkla, özellikle bilgiyi yoğun olarak kullanan endüstrilerde yaratılan teknolojik ek değerler ya da dışsallıklar argümanı, aktif bir endüstri politikası ve desteği için en iyi nedendir. (Krugman ve Obstfeld 2004) Bütün bu analiz göz önüne alındığında bilgi ve iletişim sektörünün ve özellikle yazılımın bu kriterlere uyduğu görülmektedir. Bu kriterlerin de, sektörü desteklerken yapılacak ulusal ve yerel koordinasyon ve eylem planı çalışmalarında kullanılması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim sektörünü değişik şekillerde kategorilere ayırmak mümkündür. Basit bir yöntem, bilgi ve iletişimi bilişim ve iletişim olarak ayırmak, daha sonra bilişimi de donanım, yazılım ve hizmetler olarak düşünmektir. Heeks (2008), bilgi temelli firmaları birbiri ile ilgili altı alt sektöre ayırmaktadır: ürünler (goods), yazılım, altyapı, hizmetler, perakende (retail), ve içerik. Bilgi ve iletişim endüstrisi içinde, bazı hizmetler oldukça düşük başlangıç sermayesi gerektirmektedir. Bu da, kısıtlı kaynakları olan firmalar ve bireyler için çok önemlidir. Öte yandan, özellikle uygulama tarafındaki bazı yazılım segmentleri de, gelişmekte olan ülkeler için göreli olarak düşük yatırımla yüksek getiri olanağı, ve kullanan kurumlara verimliliklerini artırma olanağı sağlamaktadır. Bundan ötürü, bu ön çalışmada ağırlık, bilgi ve iletişimin bazı segmentlerindedir. Ancak, hem bilişim içerisinde donanım, yazılım ve hizmetler, hem de bilişim ve iletişim sektörleri arasında son yıllarda artan yakınsama, bilgi ve iletişimin bazı segmentlerini dışlamayı imkansız ya da en azından riskli yapmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada terminolojinin bilişim olarak geçtiği yerlerde, daha geniş bir hareket sahası sağlayan bilgi ve iletişim kavramının kullanılması, özellikle ileride yapılacak daha kapsamlı bilimsel araştırmalarda düşünülebilir. Aynı nedenle, bu ön araştırmada özellikle küresel olarak bir bilgi ve iletişim genel durum değerlendirmesi de yer almaktadır. Küresel sürdürülebilirlik ve biliģim Darmanin e göre (2009), bu yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunun iklim değişikliği olduğu söylenmektedir. Son dönemdeki dünya çapında olan olayların bize öğrettiği, küresel sürdürülebilirliğin yalnızca iklim değişikliğine çare bulmak olması 16

17 değil, aslında doğal, finansal, insan ve başka kaynaklarımızın sosyal sürdürülebilirlik açısından etkili yönetilmesi gereğidir. Bilgi ve iletişim, küresel sürdürülebilirlik için anahtardır. Darmanin, Avrupa Birliği nin finansal krizle ilgili kurtarma planında (The Recovery Plan) bilgi ve iletişimin, bu eşi görülmemiş krizden çıkmak için gerekli araçlardan biri olarak belirlendiğini vurgulamaktadır. Kurtarma planı, geniş bant altyapısı, bilgi ve iletişim hizmetleri ve sürdürülebilir telekomünikasyona büyük önem vermektedir. Bu, yeşil bir ekonomik iyileşme planıdır, yeşil bir ekonominin bilgi ve iletişim dahil ekonomik aktiviteleri bundan yararlanacaktır. Darmanin, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi ile ilgili iki önemli konu olduğunu belirtmektedir. Teknolojilerin ilerlemesi sonucu kaynakların yönetimi küreye daha iyi dağıtılabilmekte, ve bu sayede arazilerin aşırı kullanılması sorununda düzelme sağlanabilmektedir. İnsanlar geleneksel olarak şehirlerde, firmalar ise sanayi bölgelerinde kümelenmiştir. Bu birikmenin ve nüfus yoğunlaşmasının önemli bir nedeni, iletişim gereksinimleri ve iş geliştirmeye yatkın merkezi çalışma alanlarına yakınlık gereğidir. Bilgi ve iletişim, arazi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önünde engel olan nüfus kümelenmelerinin daha eşit dağıtılmasını sağlar. Güçlü bir iletişim altyapısı sayesinde işyerleri, hem şu anda olduğu gibi işgücünün ekonomik olarak fizibil olduğu yerlerden çalışabilir, hem de çevre için sürdürülebilir olan uzak yerlerden çalışabilir. Bu tür modeller özellikle KOBİ lerin katılımı için büyük kolaylık sağlayabilir. Öte yandan Darmanin in bu düşüncesi, bölgesel rekabetçilik ve kümelenmenin bölge ve ülkelerin refah düzeyini artırdıkları teziyle tam örtüşmemektedir. Michael Porter gibi teorisyenlerin de savunduğu benzer tezlerin, özellikle bazı önemli araştırmalarda yazılım sektörüne uygulanmalarının güç ve ayrıca bilimsellikten uzak olduğu görülebilmektedir (Alican 2008). Bu noktada belirtilmesi gereken, AB iyileşme planının hızlı internete bütün toplumun erişimi için verdiği önem, ve 2010 yılına kadar bütün üye devletlerde yüzde yüz kapsama hedefidir. Öte yandan Darmanin, bilgi ve iletişimin önemli rolü olduğu ve sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayan bir başka alanın enerji verimliliği olduğunu vurgulamaktadır. Teknoloji, enerji kullanımının en verimli biçimde gerçekleşmesi için, insan yapısı sistemlerin etkili izleme ve ölçümlerini sağlamada anahtardır. Kaçakları belirleme ve enerjinin doğru dağıtımını sağlamada, tüketim eğilimlerinin analizinde ve bunlara göre hareket etmede gereklidir. Üçüncü nesil web platformu, enerji şebekelerinin içindeki girdi ve çıktının yönetimini, sistemler arası iletişimi sağlayarak, olası hale getirir. Bilgi ve iletişimin, hem üretim hem de tüketim etaplarında, farklı ekonomik alanlarda uygulanması, birçok süreçlerin maddeden arındırılmasını ve fiziksel ve maddesel alışverişlerin çevrimiçi hizmetlerle değiştirilmesini sağlayarak, enerji tasarrufuna yardımcı olur. Bunun yanında, Darmanin e göre, sadece aletin kullanılabilir yaşam süresi sırasında değil, aynı zamanda üretim sürecinde enerji tasarrufu ve teknoloji kullanımı 17

18 önemlidir. Üretim teknolojilerinin, hem mühendislik hem de üretim sürecindeki yöntem ve süreçler açısından yüksek değerde olması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim, ev aletlerinde, akıllı binalarda, akıllı taşımacılıkta, akıllı ışıklandırmada daha verimli enerji kullanan gereçler yaratmada çözümdür. Bunların gerçekleştirilmeleri zor ama olasıdır. Donanım ve yazılım gibi gerekler, en verimli biçimde insan, ekonomi ve politikayla birleştirilmelidir. Son olarak Darmanin, bilgi ve iletişimin eğitimdeki rolünün önemini vurgulamaktadır. Değişim, eğitim sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bütün dünyada küresel sürdürülebilirlik için eğitim gereklidir. Bunun da hızlı ve etkili biçimde yapılması, ancak bilgi ve iletişim kullanımının hem okullarımızda ve çocuklarımızla, hem de bütün dünyada politikaları belirleyicilerle, eğitimcilerle ve sivil toplumla birlikte gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilir. Teknolojinin varoluş nedeni insanlara hizmet olmalıdır. Sosyal olarak sürdürülebilirliğe ulaşabilmemiz için bütün faaliyetlerimizin ve teknolojik gelişmelerin odağı insan olmalıdır. Zorlu bir dönemde eşi görülmemiş koşullar yaşanırken, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim için önemli bir fırsat oluşmaktadır. Bunu sağlamada bilgi ve iletişim anahtar araçtır. Bugün bilgi ve iletişim, her zamankinden çok sürdürülebilirliği sağlamada öncü rolündedir. (Darmanin 2009) ĠĢletmelerde biliģim yatırımlarının performansa etkisi Shao ve Lin e göre (2002), bilgi teknolojileri yatırımlarının işletmenin üretim sürecinin teknik etkinliği ve dolayısıyla üretkenlik artışı üzerinde olumlu bir etkisi vardır yılında ortaya koydukları çalışmalarında, 1990 sonrası yapılmış ve bilgi teknolojileri yatırımının geri dönüşünü ele alan araştırmaları, meta-analiz yöntemiyle tekrar analiz etmişlerdir. Bu analize göre, bilgi teknolojileri yatırımının bilgiye duyarlı sektörlerde, bilgiye duyarlı olmayan sektörlere göre istatistiksel olarak daha olumlu sonuçlar vermekte olduğu tespit edilmiştir. İlginç bir sonuç ise, küçük boyutlu işletmelerin, büyük boyutlu olanlara göre bilgi teknolojileri yatırımından, istatistiksel olarak daha fazla geri dönüş elde ettikleridir. (Turgutlu 2008) Nicolis ve Tondini ye göre (2006), işletmenin ekonomik başarısına en önemli katkı, teknolojik esneklik, işbirliği, arge, pazarlama ve sabit teknoloji yatırımlarıdır. Kurum performansına en önemli katkı, yeni teknolojilere uyumdaki esnekliktir. Esnekliğe katkı sağlayan en önemli maddeler ise, insan kaynakları, bilgi teknolojileri yatırımları ve web sitesi kullanımı olarak tespit edilmiştir. Cheng ve Chun (2005) ise, inovasyon sermayesinin kurum performansıyla doğrudan etkileşimi olduğunu saptamış, bilişim teknolojileri yatırımı ve inovasyonun bir arada işletme performansı üzerinde olumlu etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bilgi ve iletiģim etkilerinin ölçümü Bilgi ve iletişim kullanımı, üretimi ve projelerinin etkisi, küresel, ulusal, bölgesel olarak, firma ve çalışan seviyelerinde ölçülmektedir. Ancak, bunların hiçbirinde, kabul edilmiş 18

19 tek bir standart yoktur. Ülkeye, ürüne, hizmete, sektöre, ölçümü yapan kuruluşa göre yöntemler değişmektedir. En objektif olarak kabul edilen yöntemlerde bile mutlaka bazı sübjektif yanlar bulunmakta, yöntemlerin içeriği tartışılmaktadır. Projelerin başarısında, görülmeyen ya da yumuşak olarak adlandırılan, kültür gibi faktörler, katı olarak adlandırılan, mühendislik, süreç gibi faktörler kadar etkili olabilmektedir. Bu da, yapılan gider-kazanç analizlerinde bazen önemli yanılma paylarına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bilgi ve iletişim araçlarının kullanıcılara ekonomik getirisi konusunda veriler oldukça azdır. Olanlar tartışmalıdır. Heeks ve Molla ya göre (2009), birincil/ikincil, katılımcı, yarı deneysel, çok disiplinli, nitel/nicel, zamanlama, seviye, dinleyici/disiplin, kaynak gerekleri, proje genelleştirmesi, projeler arası karşılaştırılabilirlik, kullanılan bazı veri toplama yöntem özellikleri ve gerekleridir. Bunlar, gider/kazanç, proje hedefleri, bilgi ekonomisi/haritalama, kurum, kültürel/kurumsal çerçeve gibi ölçüm yöntemlerine uygulanmaktadır. Bu yöntemlerdeki ölçümlerde de, özellikle ölçülmesi çok zor olan soyut (intangible) gider ve kazançlar gibi olgulardan ötürü güçlükler yaşanmaktadır. Nicel ölçümlerde kullanılan ve objektif oldukları düşünülen indirgenmiş nakit akımı ve hassasiyet gibi analizler bile, sübjektiflik içermektedir. Bilgi ve iletişimin makro ve mikro bazda etkilerini ölçmek için olan genel ve sektörel yöntem sayısındaki fazlalık, bir yandan daha derin analiz yapabilmeyi sağlamakta, öte yandan bu analizleri giderek karmaşıklaştırmaktadır. Sen in (1985) yetenekler çerçevesindeki özgürlük, değerler, yetkinlikler, fonksiyon gibi kriterler, sosyal, ekonomik, politik, bilgiye dayalı, güvenlikle ilgili alanlar, kullanılan ve kullanılmayan seçenekler gibi farklılıklar, analizin boyutunu büyütmekte ve güçleştirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki, özellikle yazılım gibi alanlarda veri eksikliği sorunu da eklendiğinde, bu etkileri belirleyici çalışmalar daha da zorlaşmaktadır. Gigler (2004), geçim kaynağı stratejilerinde, bireysel yeteneklerle (bilgiye dayalı, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel), grup/topluluk yeteneklerini (bilgiye dayalı, organizasyonel, sosyal, ekonomik, politik, kültürel) ayırmaktadır. Bunların da her biri, bilgi ve iletişim etkisine göre ölçülebilecek çıktı göstergesine bağlanmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları çok fazla zaman ve kaynak gerektirmekte, bazıları ise daha basittir. İkinci kategoridekiler ise, genellikle bilgi ve iletişimin ekonomik etkilerini anlamak için yetersiz kalmaktadır. Heeks ve Molla, enformasyon ekonomisi yaklaşımının, bilgi ve iletişimin işe (ticaret) etkilerini analiz etmeye yaradığını belirtmektedir. Gelişen ülkelerde sık olan enformasyon sorunu, ticareti yavaşlatır, daha masraflı ve riskli yapar, aracı sayısını artırır, piyasa ve ticaretin daha yavaş gelişmesine neden olur. Bu düşünceye göre, enformasyon ekonomisi yaklaşımı tek bir sektöre uygulandığında daha etkilidir. Stiglitz (1988) gibi ekonomistlerin bilgiye odaklı çalışmaları temeldir, gelişim faaliyetlerini mal ve hizmetlerin alışverişi gibi işlemlere dayalı görür. Bilgiyi, bütün işlemlerle bütünleşen, karar ve faaliyetleri destekleyen bir gereklilik olarak algılar. 19

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm

Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm bu süreç içerisinde bana daima anlayış gösteren, desteklerini

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖR ARAŞTIRMALARI BİLGİSAYAR YAZILIM SEKTÖRÜ GENEL İNCELEME RAPORU SA-02-4-12 MEHMET HARMANCI K.UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2002 ANKARA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı