TELSİZ İLETİŞİM / GSM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELSİZ İLETİŞİM / GSM"

Transkript

1 TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası literatür taranarak hazırlanmıştır. Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

2 MOBİL TELEFON / GSM SİSTEMLERİ Yeni nesil GSM haberleşme sistemleri; mobil veya PCS telefonlar ile bunların baz istasyon (BTS) antenleri arasındaki elektromanyetik (EM) etkileşim üzerine kuruludur. Normal bir telefondan yapılan arama telefon hatları ve radyo bağlantıları ile baz istasyonuna ulaşır baz istasyonu da kapsama alanı içindeki kilometrelerce uzaklıktaki çağrı yapılan mobil telefon ile bağlantıyı kurar. Aynı işlemin ters yönlü olarak mobil telefondan yapılan çağrılar için geçerlidir. Her BTS (Base Transmitter Station) anteninin yaydığı EM dalgalar hücre adı verilen belirli bir alanı kaplar. Bir hücre içerisindeki tüm mobil telefonlar o antenle etkileşim içerisindedirler. Hücrelerin boyutları, o çevredeki nüfus yoğunluğuna ve BTS anteninin kuruluş amacına bağlı olarak değişir. Örneğin, kalabalık şehirlerde kullanılan antenlerin yarattıkları hücrelerin boyutları bir kaç yüz metre veya bir kaç kilometre ile sınırlıdır, fakat kırsal alanlardaki hücrelerin çapları 30 km, hatta daha büyük olabilmektedir. Çünkü, nüfus bakımından yoğun alanlarda mobil telefon kullanımı çoktur ve ihtiyacı karşılamak için bir çok verici anteni gerekmektedir. Kırsalda ise az sayıda kullanıcı olduğundan, tek antenle mümkün olduğu kadar büyük bir alanı kapsama alanına almak esastır. Hücrelerin boyutları büyükçe bir binanın içi ile de sınırlı olabilir. Büyük alışveriş merkezleri veya kamu binaları gibi her gün çok sayıda insanın bulunduğu yerlere kurulacak olan düşük güçlü antenlerin kapsama alanları çok dar olacaktır. Büyükçe bir şehrin tamamını böyle küçük hücrelerle kaplayabilmek için GSM operatörlerinin yüzlerce baz istasyonu kurmaları gerekmektedir. Bu istasyonların antenlerinin kurulması için en uygun mekanlarda yüksek binaların çatıları veya kulelerdir. Bu yüzden, GSM operatörlerinin sayısın ve kaplama alanlarının son yıllarda hızla artmasıyla baz istasyon antenleri şehir hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. BAZ İSTASYONLARI ANTENLERİNDEKİ IŞIMA Günümüzde modern bir şehir baz istasyonları gibi haberleşme altyapılarından ayrı düşünülemez olmuştur. Ancak bu antenlerin sayısının artması ortaya anlaşılması gereken bir durum çıkarmıştır; elektromanyetik dalgalar yayan baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkisi Toplumdaki genel kanı bu RF ışınımının insan sağlığına olumsuz birtakım etkilerde bulunduğu yönündedir. Konunun önemi dolayısıyla bir çok resmi kuruluş bu konu üzerinde bilimsel çalışmalar başlatmışlardır. Baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkilerine başlamadan önce elektro manyetik dalgaları karakteristik özelliklerine bakalım. Elektromanyetik dalgaların davranışlarını belirleyen en önemli özellik bu dalgaların frekansıdır. Frekans, manyetik alanın bir saniye içindeki 180º lik yön değiştirme sayısıdır. EM dalgaların dalga boyları ve sahip oldukları enerji miktarı frekans ile doğrudan ilintilidir. Dalga boyu frekans arttıkça azalır, taşınan enerji miktarı ise frekans ile doğru orantılıdır. EM dalgalar frekanslarına göre sınıflandırılır buna elektro manyetik spektrum denir EM spektrum üzerindeki ana dalga grupları şunlardır 1 : 1 Moulder, John. Cellular Phone Antennas and Human Health Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

3 İyonlaştırıcı olmayan EM dalgalar 1. ELF 2. Radyo Frekansları (RF) 3. Kızıl ötesi 4. Mikro dalga 5. Görünür Işık İyonlaştırıcı EM dalgalar 1. Mor ötesi 2. X-ışınları Yukarıda sıralanan EM dalgalardan insan sağlığı için en tehlikeli olanlar iyonlaştırıcı dalgalardır yüksek frekans ve yüksek enerjili dalgalar-. X-ışınlarının frekansları 1 milyon MHZ civarındadır; bu değer, manyetik alanın saniyede 1 trilyon kez yön değiştirmesi demektir. Radyo dalgalarının frekanslarının birkaç yüz MHz olduğu düşünülürse X-ışınımının ne kadar yüksek frekanslı olduğu anlaşılabilir. Çok yüksek frekanslı olduklarından iyonlaştırıcı EM dalgaların taşıdığı enerji miktarı da çok yüksektir. EM parçacıklar genetik malzemenin (DNA) ikili sarmal yapısını bozacak yeterde enerjiye sahiptirler; iyonlaştırıcı teriminin kaynağı bu yapı bozma olayıdır. DNA yapısında meydana gelen bozulmalar kanser ve sakat doğumlar gibi ciddi zararlara neden olabilir 2. X-ışınımının dışında mor ötesi ışınların da kanser olasılığını artırıcı etkisi olduğu bilinmektedir (Ozon tabakasını delinmesiyle beraber dünya üzerindeki cilt kanseri oranının artması, mor ötesi ışınların bu etkisi ile ilgilidir), İyonlaştırıcı olmayan EM dalgalar genetik malzemeyi bozacak enerjiye sahip değildir, bu yüzden biyolojik etkiler bakımından iyonlaştırıcı EM dalgalardan tamamen farklıdırlar. Radyo Frekansları (RF) bizi en çok ilgilendiren frekans aralığıdır, çünkü mobil telefon sistemleri bu aralıktaki frekanslar yoluyla çalışır. RF aralığı 100 MHz ile 10 GHz arasındadır. Cep telefonları MHz arasında ve 1800 MHz üzerinde çalışır MHz üzerinde çalışan bir baz istasyonu bir çok frekans kanalı kullanır. Bu frekansların sayısı hizmet verdiği kullanıcı sayısına göre 1 ile 12 arasında değişir. Ve her kanal için dışarı verdiği güç 10W/ kanal sayısıdır civarlarında olur. Bir telefon çağrısı ise bu frekansları saniyelerle ifade edilen bir zamanın 8 de biri kadar bir süre için kullanılır. Sonuç olarak bir baz istasyonu en fazla gücü tüm frekanslarda aynı anda 8 kullanıcıya hizmet verdiği zaman kullanır. Günümüzde üretilen baz istasyonlarının gücü yukarıda belirttiğimiz gibi en fazla 30 W olup bu istasyonlar kırsal kesimler otoban gibi fazla kullanıcı olmayan geniş kapsama alanına sahip yerlerde kullanılırlar. Şehir içinde kullanılan baz istasyonların gücü ise 10-20W olup maksimum 8 kanallıdırlar. Cep telefonlarının kendileri ise baz istasyonuna olan uzaklıklarına bağlı olarak çıkış güçlerini otomatik olarak ayarlarlar. Baz istasyonuna en yakın telefon en düşük çıkış gücü ile baz istasyonundan uzaklaştıkça çıkış gücünü arttırarak çalışırlar. Yani baz istasyonunun yakınlığı kullanıcı açısından avantajlı bir durumdur. 2 Moulder, John. Cellular Phone Antennas and Human Health Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

4 BAZ İSTASYONU ANTENLERİNİN ETKİLERİ Her ne kadar baz istasyonlarından çıkan radyo dalgaları DNA zincirini bozmasa da, insan üzerinde bazı etkileri vardır. Radyo dalgalarının insanın biyolojik yapısı üzerindeki tüm etkileri genellikle ısınmadan kaynaklanır. Radyo dalgalarının etkilerini iki başlık altında inceleyebiliriz: 1. Termal Etkiler: RF dalgaları belirli bir miktar enerji taşıdıkları için, bu dalgalar beden tarafından emilince taşınan enerji de dokulara geçer ve dokuların ısınmasına yol açar. Bilim çevresindeki genel yaklaşım, dokular tarafından emilen enerji miktarını ifade etmek için birim olarak SAR ı (özgül enerji emilimi) kullanma yönündedir. SAR, 1 kg doku tarafından emilen EM gücün watt cinsinden ifadesidir. Bu birim, EM dalgaların sağlığa zararlarını belirlemek ve minimuma indirmek için gerekli limitler belirlemede son derece önemlidir. Termal etkiler, limit emilim değerleri belirlemede kriter olarak kullanılmaya çok uygundur, çünkü termal etkiler son derece açık ve ölçüme uygundur Termal Olmayan Etkiler: Bu tür etkiler açık ve ölçüme uygun değildir, bu yüzden EM dalga radyasyonu konusunda standartlar belirlemek için baz alınamazlar. Termal olmayan etkiler genellikle, düşük seviyeli, uzun süreli EM radyasyonu emilimi sonucu ortaya çıkarlar. Bu etkilerin hayvanlar ve hücre kültürleri üzerinde birtakım biyolojik etkiler olduğu deneylerle belirlenmiştir (AB Komisyonu). Baz istasyonlar yayılan RF dalgalarının uzun vadede ortaya çıkartabileceği biyolojik problemlerle ilgili bildirimsel çalışma sayısı yeterli değildir ve süregelen araştırmaların çoğu sona ermemiştir. Fakat şu ana kadar yapılan araştırmaların hiç biri RF dalgalarının zararlı herhangi bir termal olmayan etkisi olduğu yolunda bir sonuca ulaşmamıştır 3. Baz istasyonu antenleri için bazı standartlar vardır. Bu standartlar konu üzerinde çalışan organizasyonlar ve kuruluşlar tarafından getirilmiş olup baz istasyonu antenlerinin montajlarına bazı spesifikasyonlar getirir. Temel olarak bu konu ile ilgili iki tip standart vardır: 1. Güç Seviyesi Standartları: Bu standartların temel birimi, mw/cm² cinsinden ifade edilen düzlem dalga gücü yoğunluğudur. Bu yoğunluğun belli bir manyetik alanda izin verilen maksimum değeri, o alan içinde bulunan bir insanın herhangi bir zarar görmeyeceği kadar küçüktür. Biz burada, farklı standart sistemleri arasından en önemli ve en güvenilir iki tanesini inceleyeceğiz (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü-IEEE ve Amerikan Federal Haberleşme Komisyonu-FCC). Ancak, aşağıda da görülebileceği gibi farklı kurumlarca belirlenen standartlar birbirlerine çok yakın olup, aralarındaki fark ihmal edilebilecek düzeydedir. P (IŞIMA GÜCÜ) GÜÇ YOĞUNLUĞU(Mw/cm 2 )= S (YÜZEY ALANI) 3 Possible Health Effects to the Use of Radiotelephones Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

5 American National Standards Institute (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ANSI/IEEE tarafından belirlenen RF maksimum düzlem dalga gücü (DDG) değerleri: GSM 1800 Cep telefonları: 1.2 mw/cm² GSM 900 Cep telefonları: 0.57 mw/cm² FCC (Federal Communications Commission): tarafından 0.03MHz MHz arasındaki frekanslar için belirlenen maksimum DDG (Düzlem Dalga Gücü) değerleri aşağıdadır; İnsan sağlığı açısından en çok risk taşıyan frekans aralığı 30 ile 300 MHz arasında olduğundan bu aralık için maksimum DDG değeri en düşüktür. Cep telefonlarının kullandığı frekanslar bu aralığın dışındadır. Güç Yoğunluğu mw/cm² FCC DDG LİMİTLERİ ---- Kamu için DDG değerleri ---- Meslek sınırı DCS-1800 sistemleri için risk GSM 900 sistemine göre daha azdır, bu yüzden izin verilen limit DDG değeri GSM 900 sistemine göre yüksektir. FCC nin GSM baz istasyonları için belirlediği maksimum değerler şunlardır: GSM 1800 (Cep Telefonları/Sistemleri) Kamu için: 1 mw/cm² Mesleki Durumlar: 5 mw/cm² GSM 900 (Cep Telefonları/Sistemleri) Kamu için: ~0.5 mw/cm² Mesleki Durumlar: ~2.5 mw/cm² Cep telefonu baz istasyonlarının bu standartları sağlayıp sağlamadığı, insan sağlığı açısından önemli bir konudur. Bir çok bilimsel kuruluş, raporlar bölümünde ele alınacağı gibi, bu sistemlerin doğru şekilde kurulduğu takdirde tüm standartları sağladığını ve çevredeki halkın sağlığı üzerinde zararlı herhangi bir etkisinin bulunmadığını söylemektedir. Limit değerlerden daha zayıf RF dalga yaydıkları için, baz istasyonu antenlerinin termal bir etkisi yoktur. Non-termal etkiler üzerinde devam eden çalışmalar bulunmakla beraber, henüz herhangi bir zararlı etki rapor edilmemiş durumdadır. Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

6 Aşağıdaki şekil en çok kullanılan yönlendirilmiş tip bir antenin,1000w(erp) gücü olan ve GSM baz istasyonu kulesinden radyo frekans güç yoğunluğunun belli uzaklıklardaki ölçülmüş değerleri gösteriliyor. Bu güçte bir anten de otoyollar da ve kırsal bölgelerde kullanılabilmektedir, şehir içinde kullanılanlar çok daha az çıkış gücünde olan istasyonlardır. Sektörel yönlendirilmiş tip antenlerde güç yoğunluğu değerinin mesafeye göre değişimi: Yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi, normal şartlarda baz istasyon antenlerinin yaydığı EM dalgaların şiddeti insan sağlığı açısından risk taşıyan değerlerden çok uzaktır. 2. Emilim Miktarı Standartları: Bu standartlar, dokuların emdiği EM enerji miktarına dayanır. Bu emilen enerji dokularda bir sıcaklık artışına sebep olur. Doku sıcaklığının fazla artması bir takım zararlı sonuçlara sahip olduğundan, bu ısınmaya bir sınır getirmek gereklidir. İngiltere Ulusal Radyasyon Koruması Masası (National Radiological Protection Board-NRPB) bu standartları belirleyen en önemli kurumlardandır. NRPB nin emilim miktarı standartları ileride, NRPB raporunun ele alındığı bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Aşağıdaki tabloda radyo frekansları seviyesi ile bilinen biyolojik etkilerin ilişkisini göstermektedir. Bu tabloda güç yoğunluğu gösterilen dalga boyu 800 ile 2200 Mhz arasındadır ve cep telefonu sistemleri iletişimde bu dalga boyları arasında çalışırlar. Modern bir baz istasyonu kulesi yanındaki makisumum DDG değeri ile belirgin tehlike kabul edilen DDG değerini karşılaştırırsak aralarında kat fark olduğunu görürüz. Baz istasyonlarının insan sağlığına etkileri konusunda başvurulabilecek en güvenilir kaynaklar, resmi araştırma kurumları tarafından yayınlanan ve yapılan araştırmaların sonuçlarını içeren raporlardır. Bu raporlardan bazılarını inceleyecek olursak; Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

7 1. IEEE KOMİSYONU RAPORU Bu rapor IEEE bünyesinde oluşturulan IEEE-ABD İnsan ve Radyasyon Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Raporun ortaya koyduğu ana sonuç baz istasyonlarından yayılan RF dalgalarının yoğunluğunun çoğunlukla uluslararası standartların altında olduğu ve insan sağlığına herhangi bir belirgin etkisinin olmadığıdır. mw/cm Belirgin Tehlike 80 FCC'nin Kamu için belirlediği 2000 MHZ sınırı Artabilen Etkiler Artmadığı Rapor Edilmiş Etkiler FCC'nin Kamu için belirlediği 2000 MHZ sınırı FCC nin Kamu için belirlediği 900 Mhz sınırı ,5 0,02 0,001 Moulder, John. Cellular Phone Antennas and Human Health GSM kulesinin yanında oluşan maksimum değer GSM kulesinin yanında tipik değer IEEE Komisyonu, bu raporun hazırlanmasının nedenini, son yıllarda cep telefonu sistemlerinin hızla yaygınlaşması ve baz istasyon antenlerinin halk sağlığına zararlı olduğu yönünde haklı bir endişenin ortaya çıkması olarak özetlemektedir. Büyük şehirlerde, genel olarak yoğun televizyon ve radyo yayınlarından dolayı belirli bir miktar EM dalga art alanı bulunmaktadır. Cep telefonu antenlerinden yayılan RF dalgaların bu EM dalga ortamına yaptığı katkı çok büyük olmayıp, genellikle bu art alan değerinden altında kalmaktadır. Bu yüzden, tipik baz istasyon antenleri çevresinde yapılan ölçümler göstermiştir ki, halkın maruz kaldığı RF şiddeti standartlarca tavsiye edilen değerlerin çok altındadır 4. Her BTS anteni 16 farklı frekans üzerinden RF dalgaları yayabilirler; bu frekansların her birine kanal denir. BTS deki anten sayısı arttıkça, üzerinden yayın yapılan frekans sayısı da artmaktadır. Bir BTS en fazla 6 antene sahip olabildiği için en fazla 96 farklı frekanstan yayın yapabilir. ABD Federal Haberleşme Komisyonu, her kanaldan maksimum 500 watt 4 IEEE US Activities Board. Human Exposure RF Emission from Cellular BTS Antennas Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

8 gücünde yayın yapılabileceğini standartlarında belirtmiştir, ama GSM operatörleri en fazla kanal başına 100 watt çıkış gücüyle yayın yapmaktadırlar. Hatta şehirlerde bu değer 1 watt civarına düşmektedir,çünkü yan yana kurulan hücrelerden yayılan yüksek çıkış güçlü RF dalgalar girişime neden olabilir ki bu da ses iletim kalitesini düşürür. IEEE ve ANSI nin DDG standartlarını yukarıda belitmiştik. Bu rapor diğer standart sistemlerinin de benzer değerlere sahip olduğunu, normal şartlar için maksimum DDG değerinin (mw/cm2) arasında, maksimum mesleki sınırın ise (mw/cm2) arasında değiştiğini söylemektedir. IEEE raporu bir çok değişik durum için DDG değerlerini göstermektedir. (Bu değerler FCC tarafından belirlenen resmi değerlerdir) Bu değerleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz 5 : 45 m lik bir kuledeki BTS anteninin dibindeki DDG değeri: 96 kanal, 100 watt\kanal BTS anteninin yer seviyesindeki DDG değeri (en yüksek değer) Yukarıda belirtilen antenden 60 metre uzaktaki DDG değeri: Çevrede hiç anten yok Standartlar: mw/cm² mw/cm² mw/cm² mW/cm² den az (mw/cm²) Kamu için (mw/cm²) Mesleki durumlar Yukarıdaki tipik değerlerden de görüldüğü gibi, baz istasyonlarından yayılan RF dalgaların gücü izin verilen değerlerin onlarca kat altındadır. Fakat bazı ender durumlarda antenlerden emilen radyasyon, sınır değerleri aşabilmektedir. Örneğin, çatılara yerleştirilen antenlere eğer 1 metreden daha yakına gelinebiliyorsa, bina sakinleri bundan zarar görebilmektedir. Böyle bir durumda emilen radyasyonun gücü 1mW/cm² e kadar çıkabilmektedir. Böyle durumları engellemek için antenler çatılara bile konsa bir platform üzerine yerleştirilmelidir. Diğer bir riskli durum da baz istasyonlarını tamir veya inşa eden teknisyenler ve işçiler için söz konusudur. İstasyonlar üzerinde yapılan çalışmalar sırasında istasyonların çalışması durdurulmazsa bu kişiler yüksek miktarda RF dalgası emebilirler. Böyle durumları önlemek için baz istasyonlarının planlanması ve inşası standartlar göz önünde tutularak ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Tamirat sırasında da istasyonların çalışması durdurulmalıdır. 5 IEEE US Activities Board. Human Exposure RF Emission from Cellular BTS Antennas Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

9 2. İSVEÇ RADYASYONDAN KORUNMA ENSTİTÜSÜ (SSI) RAPORU Baz istasyonlarına dair sorularla muhatap olan diğer kurumda, GSM teknolojisinin ileri bir seviyede olduğu İsveç te bulunan SSI. SSI ın yayınladığı bu rapor da ele aldığımız IEEE raporu gibi GSM sistemlerinin çalışma prensiplerini ve baz istasyonlarından yayılan RF dalgaların yoğunluklarına sınırlandırma getiren uluslararası standartlar hakkında bilgiler içermektedir 6. Bu konular daha önce ele alındığından burada tekrar üzerlerinde durmaya gerek yoktur. SSI raporunun en önemli kısmı, kurumun baz istasyonları antenleri üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarının yer aldığı bölümdür. Bu araştırmanın önemli sonuçları aşağıda sıralanmıştır: İzin verilen maksimum radyasyon seviyeleri sadece antenlerin 1 metre kadar uzağında olan bölgede aşılmaktadır. Bu yüzden evlerin yan duvarlarına yerleştirilen antenler risk taşımamaktadır. Çok hassas elektronik aletlerin bu antenlerden etkilenmeleri mümkündür. Tamirat ve bakım personeli, çalışmalar sırasında, eğer antenler doğru kurulmamışsa, yüksek dozda EM enerji alabilirler. Böyle durumların önüne geçmek için resmi sınırlandırmalar dikkate alınmalıdır. Antenlerden yaklaşık on metre kadar uzakta, radyasyon seviyesi standartların onda birinden daha düşüktür. Kulelere kurulan antenlerden yayılan dalgaların DDG değerleri standartların binde biri civarındadır. Teknik donanım ve kablolar kayda değer bir radyasyon emisyonu yapmazlar. Sadece çok hassas cihazlar bu radyasyonu ölçebilirler. Özetle, mobil telefon baz istasyonları radyasyondan korunma açısından hiçbir risk taşımamaktadırlar 7. 6 SSI. Radiation From Mobile Telephony Base Stations 8 NRPB. Background Information on Mobile Phones Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

10 3. İNGİLTERE ULUSAL RADYOLOJİK KORUNMA MASASI (NRPB) NRPB de raporunda insanların baz istasyonu antenlerine karşı duyduğu hassasiyete değiniyor ve bu konu üzerinde daha çok araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor 7. EM dalgaların en önemli etkileri, daha önce de belirtildiği gibi, termal etkilerdir ve bu etkiler dokuların ısınmasıyla ortaya çıkar. NRPB bu ısınmanın sağlığa zarar vermemesi için belirli standartlar koymuştur. Öncelikle, cep telefonları konuşma esnasında baş tarafına yakın tutulduğu en çok bu bölge radyasyondan etkilenmektedir. Baş bölgesi için emilim limiti, 6 dakikalık bir periyot için 10 gram dokunun emdiği enerji miktarı 0.1 W tır. Bu miktar, çok uzun süreli EM dalgalara maruz kalma sonucunda, dokularda 1 dereceden daha az bir sıcaklık artışına sebep olur. Baz istasyonu antenlerinden yayılan dalgaların vücuda etkisi daha homojendir, çünkü tüm vücut bu dalgalara maruz kalmaktadır. Tüm vücut için koyulan enerji emilim standardı, 15 dakikalık bir periyot için 1 kg doku başına 0.4 W dır 8. Kamunun maruz kaldığı baz istasyon kökenli radyasyon bu değerlerin çok altında bir emilime neden olur. Bu yüzden herhangi bir ısınma etkisi görülmez. NRPB, kendilerinin yaptığı araştırmalarda da bu durumu destekleyen sonuçlara vardıklarını söylemektedir. Baz istasyon antenleriyle ilgili bir başka iddia da, atermal etkilerin sonucunda insanlarda kanser gibi ciddi hastalıkların ortaya çıktığıdır. NRPB bu konuda, baz istasyon kaynaklı RF dalgalarının doğrudan kanser etkinin olmadığını, dolaylı olarak kanser yaptığına dair de herhangi bir bilginin olmadığını söylemektedir. Ama, önemli bir nokta da şu ki, uzun vadeli atermal etkiler konusunda tatmin edici araştırmalar henüz yapılmamıştır ve bu konuda bir bilgi eksikliği bulunmaktadır. Görüldüğü gibi NRPB de diğer kuruluşlar gibi, doğru kuruldukları takdirde GSM sistemlerinin insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisinin olmadığını vurgulamaktadır. Ancak yine de atermal etkilerle ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu raporların haricinde İngiliz hükümeti tarafından Profesör William Stewart başkanlığında bir komite kurulmuş ve bu komite 12 Mayıs 2000 de bir rapor yayınlamıştır. Bu rapora göre mobil telefonların insan sağlığına herhangi bir kötü etkisi yoktur, ama her ihtimale karşı, çocukların cep telefonlarını kullanmamaları önerilmemektedir 9. 8 NRPB. Background Information on Mobile Phones 10 Health Issues. Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

11 Referanslar: 1) Moulder, John. Cellular Phone Antennas and Human Health 2) NRPB. Background Information on Mobile Phones 3) IEEE US Activities Board. Human Exposure RF Emission from Cellular BTS Antennas 4) Health Issues. 5) Possible Health Effects to the Use of Radiotelephones 6) FCC. Safety Guidelines for Hand-Held Cellular Telephones 7) SSI. Radiation From Mobile Telephony Base Stations 8) Haller, Ralph. RF Radiation Exposure Limits 9) GSM Health Issues 10) RF Compliance Ahmet Hamdi ATALAY Mayıs /11

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Hazırlayanlar Prof. Dr. İnan GÜLER Tamer ÇETİN A.Rıza ÖZDEMİR Nedim UÇAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Cep Telefonları ve İnsan Sağlığı

Cep Telefonları ve İnsan Sağlığı Cep Telefonları ve İnsan Sağlığı Cep Telefonları Kansere veya Diğer Hastalıklara Yol Açabilir mi? Cep telefonunun mucidi Motorola da mühendis olarak çalışan Martin Cooper dır. Motorola şirketinde görevli

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hasan A. AMCA http://sct.emu.edu.tr/amca Dr. Mustafa İlkan http://sct.emu.edu.tr/ilkan

Detaylı

BAZ İSTASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER, YANLIŞ BİLİNENLER

BAZ İSTASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER, YANLIŞ BİLİNENLER BAZ İSTASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER, YANLIŞ BİLİNENLER CEP TELEFONLARI VE ONUN AYRILMAZ BIR PARÇASI OLAN BAZ ISTASYONLARI HAKKINDA MEDYADA YER ALAN BAZI YANLIŞ BILGILER KAMUOYUNUN BAZ ISTASYONLARINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ Elektrik Alanı nedir? Elektrik alanı, bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde yarattığı çekme veya itme kuvveti

Detaylı

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat 37 BAZ İSTASYONLARI VE İNSAN HAKLARI GİRİŞ Hepimiz insanız. Hayvan da olabilirdik ne olduğumuzun önemi olmaması gerekir en nihayetinde nefes alıyoruz yani bu dünyadayız ve yaşıyoruz. Doğduğumuzda yüz yüze

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI

4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI 4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI Metin ACAR * Uğur YALÇIN * Özet: Bu çalışmada LTE 4G baz istasyonu antenleri incelenmiş ve bu sistemde çalışabilecek ilgili anten tasarımı yapılmıştır.

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR

CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR ve YANITLARI Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER Soru no Sayfa no 1 Dünyada ve Türkiye de cep telefonu kullanımı yaygınlığı ne 3 düzeydedir? 2 Baz istasyonu

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-89-8 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI

Detaylı

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA Hasbi İSMAİLOĞLU Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit KOCAELİ hasbi@kocaeli.edu.tr ÖZET

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı