ISTANBUL TİCARET ODASI İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ. HAZIRLAYAN Hülya Elmaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TİCARET ODASI İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ. HAZIRLAYAN Hülya Elmaslar"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HAZIRLAYAN Hülya Elmaslar YAYIN NO: İstanbul, 2008

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çahşmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) İTO yayınları için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks 1(212) E-posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT PRIVE GRAFİK MATBAACILIK LTD.ŞTİ Alayköşkü Cd. Küçük Sk. No.4 Cağaloğlu / İstanbul T: F:

4 ÖNSÖZ Sanayi ve üretim sektörü 20. yüzyıldan bu yana bir ülkenin ekonomik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi olmuştur. Ülkemiz ekonomisi için de bu durum geçerlidir. Sanayi sektörünün alt bileşenlerinden biri olan iş makinalan ise ülke ekonomisinin ne derece "Canlı" olduğunu ifade eden önemli bir göstergedir. Bilindiği üzere, Türkiye'nin yatırımları içinde inşaat sektörünün payı oldukça yüksektir. Bu sektör, istihdama katkısı, iş gücü yoğunluğu ve yarattığı katma değer açılarmdan ekonomi için gerçek anlamda bir lider konumundadır. Bu derece önem arzeden sektörün vazgeçilmezi olan ve gücüne güç katan unsurlar arasında iş makinalan ile ekipmanları yeralmaktadır. İnşaat, tarım, ormancılık, endüstri, madencilik, taş, kimya, mermercilik gibi sayısız iş kolunda kuuamlan yol, su, elektrik, köprü, baraj gibi bütün alt ve üst yapı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan iş ve inşaat makinalan bu nitelikleri ile Türkiye'nin yükünü taşımaktadırlar. Türkiye iş makinalan sektörü, 2000'li yılların başından itibaren çok olumlu bir ivme çizmekte olup, büyüklük ve satış adetleri açısından 2006 yılı sonu itibariyle Avrupa'nın altmcı büyük pazan konumuna gehniştir. Türkiye iş makinalan sektörü son altı yılda sergilemiş olduğu bu yükseliş trendi ile Dünya'da Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke konumuna gelmiştir.

5 ülkemizde iş makinalarını satın alan veya devir işlemleri yaptıran tüm firmalar kanunen bağlı bulundukları Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odalarına bu makinalan tescil ettirmek zorundadırlar. Tescil işlemleri esnasında eksik ve yanlış bilgilenmeden kaynaklanan birçok sorun yaşanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle hazırlanan "îş Makinası Tescil Belgesi İşlemleri Broşürü" ile üyelerimizin ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiye ulaşmaları amaçlanmıştır. Bu broşürde; îş makinası tescil belgesi işlemleri ile ilgili bütün bilgileri tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. İlgili üyelerimize kılavuzluk edeceğine inandığımız bu broşürün iyi bir kaynak olmasını temennisiyle, çalışmayı hazırlayan Hülya Elmaslar'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER İŞ MAKİNASI TESCİL İŞLEMLERİ 1. TANIM 9 2. AMAÇ 9 3. DAYANAK İŞ MAKİNASININ TESCİL MECBURİYETİ İŞ MAKİNASINI TESCİLE YETKİLİ KURULUŞLAR İŞ MAKİNASI TESCİL İŞLEMİNİN YAPILMASI VE İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİNİN VERİLMESİ İŞ MAKİNASI TESCİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER YENİ KAYIT TESCİL İŞLEMLERİ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ İŞ MAKİNASININ HURDAYA ÇIKARILMASI İŞLEMLERİ ZAYİ EDİLEN VEYA YIPRANAN TESCİL BELGELERİNİN YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ İŞ MAKİNASI TESCİLİNİN BAŞKA ODA'YA NAKLİ İŞ MAKİNASI ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ 16

7 10. iş MAKİNASI SİCİL FİŞİNİN DÜZENLENMESİ İŞ MAKİNASI KAYNAK SAYIM ÇİZELGESİNİN DÜZENLENMESİ İŞ MAKİNASINA TESCİL PLAKA NUMARASI VERİLMESİ SEFER GÖREV EMRİ İŞLEMLERİ İŞ MAKİNASINA SEFER GÖREV EMRİ VERİLMESİ SEFER GÖREVLİ İŞ MAKİNASININ SATILMASI VEYA SAHİP DEĞİŞTİRMESİ SEFER GÖREV EMİRLERİNİN GERİ ALINMASI ŞERH İŞLEMLERİ TESCİL KAYITLARINA ŞERH DÜŞÜLMESİ TESCİL KAYITLARINDAN ŞERHİN KALDIRILMASI 18 EKLER 19

8 iş M AKİN AL ARIN A AİT ŞARTLAR ARAÇLARIN TESCİL MECBURİYETİ TESCİLE YETKİLİ KURULUŞLAR JİÇİN CAAT ETME BİLPİRME MECBURİYETİ İLE SURELERİ İŞ MAKINALARININ TESCİL İŞLEMLERİ YENİ KAYIT SATIŞ VE DEVİRLER HURDAYA ÇIKARILMASI ^ZiOT EDİLİN VEYA YIPRANAN BELGELER DİLEKÇE DİLEKÇE DİLEKÇE DİLEKÇE TEKNİK BELGE NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ GAZETE İLANI FATURA ESKİ TESCİL BELGESİ ODA HARCI GÜMRÜK VARSA SGE PUSULASI ODA HARCI ODA HARCİ İŞ MAKİNASI TESCİLİNE DAİR DİĞER İŞLEMLER ARAÇ TESCILLERININ BAŞKA BIR ODAYA " - ' HAKLI, E YAPıLAN TESCIL PLAKA NUMARASı ÎŞ MAKİNASI TESCDb EAYITLAKINA ŞERH DÜŞÜLMESİ SATILAMAZ VE DEVREDİLEMEZ HACİZLİDİR REHİNLİDİR ÇALINMIŞTIR SGE VERri..MEST

9

10 iş MAKİNASI TESCİL İŞLEMLERİ 1. TANIM İş makinası, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçtır. İş Makinası Örnekleri: 1. Beko Loaderler 2. Kanal Kazıcılar 3. Yükleyiciler 4. Forkliftler 5. Ekskavatörler 6. Vinçler 7. Yol Silindirleri 8. Greyderler 9. Dozerler 10. Sondaj Makinaları 11. Asfalt Serme Makinaları 12. Betoniyer vb. 2. AMAÇ Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinasımn, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına yardımcı olmak, yurt savunması ile ilgili olarak, ülke içinde

11 mevcut iş makinasmm potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesidir. 3. DAYANAK sayılı Karayolları Trafik Kanunu, tarih, mükerrer sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği, tarih, sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan tarih, 2941 sayıh Seferberlik ve Savaş Hah Kanunu'na göre, tarih, sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan tarih, 90/500 sayıh Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, 4. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan tarihh protokol, 5. TOBB Yönetim Kurulu'nun tarih, 16 sayıh kararıyla yürürlüğü girmiş olan TOBB İş Makinalarınm Tescili ile ilgili esaslar. 4. İŞ MAKİNASININ TESCİL MECBURİYETİ 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgih Yönetmelik'te tescih zorunlu kılman motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedir.

12 5. İŞ MAKİNASINI TESCİLE YETKİLİ KURULUŞLAR 1. Kamu kuruluşlarma ait olanlar ilgili kuruluşlarca, 2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan; a) Tarım kesiminde kullanılanlar Ziraat Odaları'nca, b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Sanayi Odaları'nca tescilleri yapılır. 6. İŞ MAKİNASI TESCİL İŞLEMİNİN YAPILMASI VE İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ'NİN VERİLMESİ Odalar, (Bkz. Ek 1 ve Ek 2)'de örnekleri verilen "îş Makinası Tescil Defteri" ile "Birlik ve Bağlı Odalarca Tutalacak Defteri' ile Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan "îş Makinası Tescil Belgesi"ni TOBB'dan alırlar. Odalar, iş makinası tescil belgesi verebilmeleri için ilgili Mal Müdürlüklerine başvurmak suretiyle tescil belgelerinin satışı için "Kıymetli Kağıt Satış Ruhsat Tezkeresi" alırlar. îş Makinası Tescil Belgesi almak isteyen, iş makinası sahibi bulunup da hiçbir Oda'ya kayıtlı olmayan gerçek veya tüzel kişiler, bulundukları il'deki Sanayi Odaları, Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odaları'na müracaat ederler. Başvuru sahibinin belgeleri tamamsa, tescili yapılacak makinaya ait bilgiler, îş Makinası Tescil Defterine işlenmek

13 suretiyle tescil işlemi gerçekleştirilir ve (Bkz. Ek 3) İş Makinası Tescil Belgesi tanzim edilerek, müracaat sahibine verilir. 7. İŞ MAKİNASI TESCİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 1. Yeni kayıt tescil işlemleri 2. Satış ve devir işlemleri 3. Araçların hurdaya çıkarılması işlemleri 4. Zayi edilen veya yıpranan tescil belgelerinin yenileri ile değiştirilmesi işlemleri 7.1. YENİ KAYIT TESCİL İŞLEMLERİ 1. Araçların tescilleri, sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişilerin ibrazı mecburi belgeleri göstermek suretiyle yapılır. 2. Araç sahipleri araçlarını iş veya ikametinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşunda tescil ettirmek zorundadır. Yeni Kayıt Tescil İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin; 1. İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılnuş ve iş makinasımn tescilini talep eden dilekçe, 2. İş makinasımn sahiplik belgesi; a. Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz). b. Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

14 (a ve b'de belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.) Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri'nce onaylanmış tadilat projesi getirilecektir. 3. Teknik Belge îş makinasma ait teknik belge getirilecektir. (Bkz. Ek 4) Teknik belgedeki bilgiler eksiksiz olarak yazılıp, firma veya kişi tarafından kaşesi basılır ve imzalanır. Ayrıca bir makina mühendisine tastik ettirilecektir. (Mühendisin kendi Odası'na ait kayıt numarası belirtilecektir.) 4. Oda harcı ödenecektir ( dönemi için 43.-YTL'dir.) NOT: Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir. 5. Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar getirilecektir SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığı ile yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına iş makinası tescil belgesi almak zorundadırlar.

15 Satış ve Devir İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin; 1. İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinasımn tescilini talep eden dilekçe. 2. İş makinasımn sahiplik belgesi Noter Satış Sözlemesi'nin aslı. Eski İş Makinası Tescil Belgesi aslı. Varsa Sefer Görev Emri Pusulası. 3. Oda harcı ödenecektir ( dönemi için 43.-YTL'dir.) NOT: Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir İŞ MAKİNASININ HURDAYA ÇIKARILMASI İŞLEMLERİ 1. Sahiplerinin dilekçe ile talepleri üzerine, ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen araçlar, 2. Ekonomik ömürlerini dolduranlardan eskime ve yıprananlar ise, yetkililerin talepleri üzerine hurdaya çıkanlır. Bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine "hurdaya çıkarılmıştır" kaşesi vurularak kayıt konulur ve tescil belgesi sahiplerine verilir. Hurdaya ayrılmış araçlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.

16 7.4. ZAYİ EDİLEN VEYA YIPRANAN TESCİL BELGELERİNİN YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ l.iş Makinası Tescil Belgesi'nin kaybedilmesi halinde, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna, kaybedenin dilekçe ve gazeteye verilen bir ilanla birlikte müracaat etmesi üzerine yenileri verilir ve yenilendiğine dair değerli kayıt defterlerine kayıt konulur. 2.Eskime, yırtılma, kopma, üzerine bir şey dökülme veya çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen belgeler geri alınarak yenileri verilir ve eski belgeler değerli kayıt defterlerine şerh konularak iptal edilir. 8. İŞ MAKİNASI TESCİLİNİN BAŞKA ODA'YA NAKLİ îş makinasımn tescilinin, başka bir Oda'ya nakil olması halinde, iş makinasımn nakil olduğu yerdeki Odaca, araç sahibinin Oda'ya müracaatı üzerine, iş makinasımn tescili yapılır ve iş makinası tescil belgesi tanzim edilerek, müracaat sahibine verilir. Önceki Oda tarafından verilen tescil belgesi ile tescil plaka numarası iptal edilir. Yeni tescili yapan Oda, tescilin silinmesi için aracın kayıtlı olduğu daha önceki tescili yapan Oda'ya en geç 7 işgünü içinde yazılı olarak bilgi verilir. Bu durum, ayın sonunda Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı'na ve îl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bildirilir.

17 9. İŞ MAKİNASI ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ İş makinası üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikteki belirtilen şekillerde yapılan her türlü değişikliğin, adres değişikliklerinin 30 gün içerisinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 10. iş MAKİNASI SİCİL FİŞİNİN DÜZENLENMESİ Odalar, (Bkz. Ek 5)'te örneği verilen sicil fişininin bütün hanelerini eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında doldurur. Her bir sicil fişi yalnızca bir iş makinası için kullanılır. îş makinası sicil fişinin bir sureti Oda'da saklanır. Bir sureti, tescili müteakip o ayın sonunda topluca olmak üzere. Milli Savunma Bakanlığı'na, bir suretini de İl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne gönderilir. 11. iş MAKİNASI KAYNAK SAYIM ÇİZELGESİNİN DÜZENLENMESİ Odalar, her yıl Ekim ayında iş makinası sicil fişindeki bilgilere göre (Bkz. Ek 6)'te örneği verilen "îş Makinası Kaynak Sayım Çizelgesi"nin bütün hanelerini eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında düzenler. "îş Makinası Kaynak Sayım Çigelgesi"nin bir sureti Oda'da saklanır. Bir sureti. Milli Savunma Bakanlığı'na, bir suretini de îl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne gönderilir.

18 12. İŞ MAKİNASINA TESCİL PLAKA NUMARASI VERİLMESİ Odalarca verilen iş makinası tescil belgesinde, aracın tescil plaka numarası gösterilir. îş makinasmm sahibi gerçek veya tüzel kişi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde gösterilen ölçü ve esaslara uygun olarak plaka taktırır. Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde resmedilir. (Bkz. Ek 7) 13.SEFER GÖREV EMRİ İŞLEMLERİ İŞ MAKİNASINA SEFER GÖREV EMRİ VERİLMESİ Odalar, sefer görev emirlerinin kendilerine ulaşmasından sonra, en geç 60 gün içinde, sefer görev emrini, araç sahiplerinin ikamet adreslerinde tebliğ ederler. Valilikten Oda'ya 4 nüsha olarak tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, iş makinasmm devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, iş makinası sahibine veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan sefer görev emrinin kalan üç nüshası ise îl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne gönderilir SEFER GÖREVLİ İŞ MAKİNASININ SATILMASI VEYA SAHİP DEĞİŞTİRMESİ Sefer Görev Emirli iş makinasmm satılması veya her ne sebeple olursa olsun, sahip değiştirmesi halinde; Oda tarafından. Sefer Görev Emri, iş makinasmm yeni sahibine imza karşılığı tebliğ edilir, aynca yeni sahibine tebliğ edilmiş

19 olan, sefer görev emrinin fotokopisi, îl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne gönderilir SEFER GÖREV EMİRLERİNİN GERİ ALINMASI Sefer Görev Emirleri kaldmlacak iş makinasmm sahiplerine, makinamn sefer görev emirlerinin kaldmldığı. Oda tarafmdan 30 gün içinde tebliğ edilir ve sefer görev emrinin kaldırıldığı makinamn tescil belgesine yazılır. Oda geri alman sefer görev emrini îl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne gönderir. 14. ŞERH İŞLEMLERİ TESCİL KAYITLARINA ŞERH DÜŞÜLMESİ Hukuki ve adli merciler ile çeşitli kamu kuruluşları, değişik nedenlerle (cezai işlem, borç, alacak vb.) iş makinası tescil kayıtlarına; "Satılamaz ve Devredilemez", "Rehinlidir", "Hacizlidir", "Çalınmıştır" ve "İcra Takibindedir" gibi şerhlerin düşülmesini talep edebilirler. Bu durumda, iş makinası kayıtlarına ve tescil belgelerine şerhler konulur ve belgeler sahiplerine verilir TESCİL KAYITLARINDAN ŞERHİN KALDIRILMASI Hukuki ve adlı merciler ile çeşitli kamu kuruluşları, değişik nedenlerle (cezai işlem, borç, alacak vb.) iş makinası tescil kayıtlarına konulan bu şerhlerin daha sonra kaldırılmasını talep edebilirler. Bu durumda, kayıtlarına ve tescil belgelerine konulan şerhler kaldırılarak, yeni belgeleri sahiplerine verilir.

20 EKLER

21 EK 1: İŞ MAKİNASI TESCİL DEFTERİ 21 EK 2: BİRLİK VE BAĞLI ODALARCA TUTULACAK DEFTER 22 EK 3: İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ 23 EK 4: TEKNİK BELGE 24 EK 5: İŞ MAKİNASI TESCİL FİŞİ 25 EK 6: İŞ MAKİNASI KAYNAK SAYIM ÇİZELGESİ 26 EK 7: İŞ MAKİNASI PLAKA ÖRNEKLERİ 27 EK 8: DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ÖRNEK-1 İLK TESCİL DİLEKÇESİ 28 ÖRNEK-2 ÇALINTI DİLEKÇESİ 29 ÖRNEK-3 ZAYİ DİLEKÇESİ 30

22 EK 1: IŞ MAKINASı TESCIL DEFTERI 'S f 1 'o î î i. 1 W 1 u II s o İl s ıl ^1

23 EK 2: BİRLİK VE BAĞLI ODALARCA TUTULACAK DEFTER I 9 I İl < w 'O BJIS

24 EK 3: TRAFIĞE ÇıKıŞ ÎZNI (Yetkili Kuruluş) İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ Tescil Sıra No. AHANGI ŞARTLARDA TRAFIĞE ÇıKıŞıNA IZÎN VERILDIĞI Tescil Tarihi Tescil Plaka No. / /20 1. Aracm Cinsi 2. Markası 3.Modeli 4. Tipi 5. Şasi Seri No. 6. Motor Seri No. Tescili Yapan Onaylayan Yetkili 7. Motor Gücü 8. Tekerlek Adedi 9. Lastik Ebadı 10. Paletli Kaşe, Tarih, İmza Kaşe, Tarih, İmza, Mühür 11. Diğer Özellikler SİGORTA VEYA KAMU ARÇLARI GARANTİ FONUNA AİT BİLGİ İŞ MAKİNASI ÜZERİNDE HAK VE MENFAATİ BULUNANLAR YETKİLİLERİN İHTARLARI ARACIN SAHİBİ

25 EK 4: TEKNIK BELGE Aracın Cinsi Markası Modeli Tipi Net Ağırlığı Şasi Numarası Motor Numarası Motor Gücü Yakıt Cinsi (Dizel/Benzin/Diğer) Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı Verim Kapasitesi (Ton/Saat,Kw/Saat,PSÎ) Tekerlek Adedi Lastik Tekerlekli veya Paletli Lastik veya Palet Ebadı Ekipmanları Takribi Kıymeti (YTL) Diğer Özellikleri SAHİBİNİN ADI ve SOYADI KAŞE - İMZA MAKİNE MÜHENDİSİNÎN KAŞE - ÎMZA

26 EK 5: İŞ MAKİNASI TESCİL FİŞİ IŞ MAKINESI SICIL FIŞI A. KAYıT TESCILI YAPAN KURUM HAKKıNDA BILGILER L KAYıT VE TESCIL YAPAN ODA 2. KAYıT VE TESCIL NO 3. KAYıT VE TESCIL TARIHI / / 4. IŞLETME RUHSATNAMESI TARIH VE NO B. IŞ MAKINESININ SAHIBI (YÜKÜMLÜNÜN) HAKKıNDA BILGILER L ADı SOYADı VEYA TICARET UNVANı 2 ADRESI 3. TELEFON/TELEFAX/TELEKS C. IŞMAKINESI HAKKıNDA BILGILER L CINSI 2.MARKASı 3. MODELI 4. TIPI 5. NET AĞıRLıĞı 6. ŞASI NO MOTOR NO 7. PLAKA NO 8. MOTOR GÜCÜ 9. YAKıT CINSI (DIZEL/BENZIN) 10. MEKANIK-HIDROLIK (HALATLı) 11. VERIM KAPASITESI (T0N/SAAT,KG/SAAT,KM/SAAT,PSI,M3/SAAT) 12. LASTIK TEKERLEKLI - PALETLI ÖN: ARKA: 13. EKIPMANLARı 14. TAKRIBI KıYMETI (YTL) 15. DIĞER BILGILER D. SICIL FIŞINI DÜZENLEYENLER HAKKıNDA BILGILER (1) SAHIBI (YÜKÜMLÜ) VEYA YETKILI ADı SOYADı GÖREVI DOLDURMA TARIHI / / IMZA, MÜHÜR (2) SANAYI ODASı, TICARET ODASı VE YATICARET VE SANAYI ODASI YETKILISI ADı SOYADı GÖREVI DOLDURMA TARIHI / / IMZA, MÜHÜR

27 EK 6: İŞ MAKİNASI KAYNAK SAYIM ÇİZELGESİ ol 2

28 EK 7: İŞ MAKİNASI PLAKA ÖRNEKLERİ İl Odalarınca Verilen Plaka Örneği 34 (İl Kodu) (Tescil Yılı) - (Tescil Sıra No.) İlçe Odalarınca Verilen Plaka Örneği (İl Kodu) - (İlçe Kodu) (Tescil Yılı) - (Tescil Sıra No.) Ön ve arka plaka aynı ölçülerde olacak. Ebadı: 210 x 320 mm

29 EK 8: DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ORNEK-1 (İLK TESCİL DİLEKÇESİ) İstanbul Ticaret Odası / /- KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğü'ne, Şirketimizin satın almış olduğu Marka, Model, Motor ve Şasi No.lu ye "İş makinası Tescil Belgesi"nin düzenlenerek tarafımıza verilmesini arz ederiz. Sahibinin Adı Soyadı - İmzası

30 ÖRNEK-2 (ÇALINTI DİLEKÇESİ) İstanbul Ticaret Odası /--/- KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğü'ne, Odanız tarafından.../.../ tarih, tescil sıra no. ve " " plaka no.su ile adıma tescil edilen Marka, Model, Motor ve Şasi No.lu aracım çalınmış olup, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda halen bulunamamıştır. Bu nedenle, söz konusu aracımın çalındığına dair bir yazının tarafıma verilmesi hususu saygı ile arz olunur. Sahibinin Adı Soyadı - İmzası

31 ÖRNEK-3 (ZAYİ DİLEKÇESİ) İstanbul Ticaret Odası / /- KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğü'ne, Odanız tarafından.../.../ tarih, tescil sıra no. ve " " plaka no.su ile adıma tescil edilen... Marka, Model, Motor ve Şasi No.lu aracın "îş Makinası Tescil Belgesi" kaybolmuştur. Bu nedenle, söz konusu iş makinasma ait "îş Makinası Tescil Belgesi"nin düzenlenerek tarafımıza verilmesini arz ederiz. Sahibinin Adı Soyadı - îmzası Eki: Gazete îlanı

32

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, a) MKE Kurumu personelinin

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Ağustos 2014 KISALTMALAR AB: IPA: Avrupa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (*)

KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (*) KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (*) Amaç Madde 1- (1)Bu Esasların amacı, 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı